РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА - ВЛАДА У ПРОГОНСТВУ

11.080 Земун, Магистратски трг 3
Тел. 3077-028, vladarsk@gmail.com, vladaukninu@agmail.com - Бр. 1305/11 – 23. 02. 2011.
С А О П Ш Т Е Њ Е
- књига: „Православно-католички дијалог после Јасеновца“ и на српском језику
Ових дана је изишла из штампе књига с наведеним насловом, у издању „Свете
Русије“ у Београду, Србија. Садржи 13 научних радова, прочитаних на „Међународној
богословско-историјској конференцији“ у Санкт Петербургу, у Русији, 28. октобра 2010.
године. Учествовали су: Василик В. Владимирович – доцент Историјског факултета у
Санкт Петербургу; Брдар Симо – публициста из Бањалуке; Јамбајев М. Леонидович –
научни сарадник Института славистике Руске академије наука у Москви, кандидат
историјских наука; Четверикова Олга Николаевна – доцент Универзитета у Москви,
кандидат историјских наука; Филимонова Ана Игоревна – научни сарадник Института
славистике Руске академије наука у Москви, кандидат историјских наука; Тихомиров
Павел Вјачеславович – историчар и публициста у Москви; Тимофејев Александр
Валентинович – политиколог; Степанов Анатолиј Дмитриевич – историчар, главни
уредник информативно-аналитичке службе „Руска народна линија“; Семенко В.
Петрович – научни сарадник Института религиозно-социјалних истрживња Руске
академија наука у Москви и публициста; Митрофанова Анастасија Владимирнова –
руководилац Центра за евроатлантска истраживња Дипломатске академије МИП-а,
професор и доктор политичких наука; Каплин Александр Дмитриевич – проф.
Харковског националног универзитета, доктор иторијских наука; проф. др Србољуб
Живновић – академски професор из Лондона; Гојковић Ранко – публициста, преводилац
и издавач из Београда.
Књига обилује подацима о зверствима хрватске војске над Србима, Ромима и
Јеврејима, с нагласком да су у концентрационим логорима смрти, хрватски војници имали
наредбу – да жртве не могу усмртити док не буду дуго мучене - на најгори могући начин.
На овом научном скупу је закључено, да је Аушвиц (што се тиче мучења жртава) био рај у
односу на муке Срба, Рома и Јевреја у Јасеновцу.
Реферати су обиловали поузданим подацима, да су иза хрватских злочина геноцида
над ова три народа, били највиши достојанственици Ватикана, укључујући и папу Пија
Једанаестог, чијих је 1500 свештеника у Хрватској учествовало у убијању и мучењу Срба,
Рома и Јевреја. Због тога су учесници овог научног скупа, једногласно, изгласали
Резолуцију о немогућности православно-католичког дијалога - док се, између осталог, не
повуче одлука о проглашењу Алојзија Степинца за католичког свеца, јер је он
најдиректније одговоран за хрватске злочине геноцида над три народа. У књигу је унесен и
закључак највећег британског филозофа 20. столећа, Бертранда Расела – о одговорности
Ватикана за злочине геноцида у Хрватској: „Највећа завера ћутања је она о злочинима
геноцида почињеним у Југославији за време Другог светског рата, који су
организовани од стране Ватикана!“
Књига се може поручити код Ранка Гојковића – на телефон: 069/1973-178 и
електронском поштом на е-маил: rosserb@yandex.ru.
ВЛАДА РС КРАЈИНЕ
Ратко Личина, министар
1

COMMENTS IN ENGLISH BY ANGELINA LAZAR “OF SERBIA”
Defender of Human Right & Peacemaker Worldwide
The International Theological-Historical Conference was held at the St. Petersburg
Theological Academy in Russia Oct. 28, 2010 where 13 scientific papers were read from the
book Orthodox-Catholic Dialogue After Jasenovac.
This book contains facts of the brutalities the Croatian soldiers committed against the Serbs,
Gypsies and Jews – with an emphasis on the fact that in these concentration camps, Croatian
soldiers were given the command that their victims must not be killed until they were tortured as
long as possible in the worst way possible .
At this scientific conference, it was concluded that Aushwitz was “paradise” in comparison to the
torture Serbs, Gypsies and Jews experienced in Jasenovac.
These white papers contain firm evidence that behind the Croatian barbaric genocide effected
upon these three peoples, most of all stood the VATICAN HIERARCHY, including Pope Pius
XI, whose 1,500 ‘priests’ in Croatia participated in the killing and torture of the Serbs, Gypsies
and Jews (mostly Serbs). For this reason, participants of this scientific conference, unanimously
brought forth a Resolution that it is IMPOSSIBLE to carry on ANY Orthodox-Catholic Dialogue
– until, amongst other stipulations, the Catholic Church does not REVOKE its BEATIFICATION
of ALOJZA STEPINAC as a “SAINT”, for he was the single one, most directly responsible for
the Croatian GENOCIDE effected upon these three Peoples.
In the book was included the CONCLUSION of Britain’s GREATEST PHILOSOPHER of the
20th Century, Bertrand Russell, concerning the role of the Vatican in the GENOCIDE that took
place in Croatia:

“The greatest conspiracy of silence is the one concerning the torturous
genocide committed in Jugoslavia during WWII, which was organized
by the VATICAN!”
Here are mentioned some of the esteemed Russian and Serbian Participants of the Conference.
The book can be ordered through Ranko Gojkovic: +381 69 1973 178 (tel) or via email:
rosserb@yandex.ru
.
The Government of the Republic of Serbian Krajina in Exile

Mr Ratko Licina, Minister
11.080 Zemun, Magistrat Square 3
Тel. 3077-028, vladarsk@gmail.com, vladaukninu@agmail.com
Reference Number: 1305/11 – 23. 02. 2011.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful