Golongan Kata (Morfologi

)

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Kata Nama Am

Kata Kerja Transitif

Sifat/ keadaan Warna

Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa

Kata Nama Khas

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif

Ukuran Bentuk Pancaindera Waktu Cara Perasaan

Kata Ganti Nama

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Pascakata

1

… Kata Nama Terbitan Contoh: -an: makanan. budak. seniwati.huruf pangkal ditulis dengan huruf kecil . Mac. -wan. David.merujuk secara khusus pada sesuatu benda atau perkara . Buletin Utama. Muthu Gelaran pada haiwan: Sang Kancil.: peneroka. buaya. persatuan. padi. pasar Kata Ganti Nama Umum / Tak Tentu Contoh: Manusia: Ali. -wati. kekasih peN-. Proton Perdana.. cuka Manusia: askar.. juru-: jutawan.Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas . pembalak. tumbuhtumbuhan dan tempat secara umum . manusia. Adidas Masa: Isnin. seniman. Ban Seng. Sony. pengetua. cikgu Haiwan: arnab. Januari.-an: pelajaran. Tompok. peN. balai. buku. keluaran ke-: ketua.huruf pangkal ditulis dengan huruf besar Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Nama Asal Kata Ganti Nama Tanya Contoh: Benda: acar.merujuk sesuatu benda. juruwang 2 . Si Comel Judul/jenama: “Meniti Senja”. haiwan. cicak Tumbuh-tumbuhan: anggerik. -man. Sang Lamri. Tempat: arena. Jumaat.

Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tempat Kata Ganti Nama Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Kata Ganti Nama Umum / Tak tentu Contoh: sana. patik. tuan hamba. Contoh: siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganti Nama Diri Pertama Kata Ganti Nama Diri Kedua Kata Ganti Nama Diri Ketiga merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang merujuk diri orang kedua yang diajak bercakap menggantikan nama orang yang dicakap tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak ada bersama di tempat tersebut. engkau. kita Tunggal: awak. daku. siapa. nya. dikau. hamba. situ Contoh: Ini. aku. kau. tuanku. mana. Contoh: Tunggal: saya. ku Jamak: kami. itu Contoh: apa. ia Jamak: mereka 3 . sini. anda. baginda. dia. beta. kamu Tunggal: beliau. kamu Jamak: kalian.

terbawa . diri pertama dan diri kedua Contoh: Beri. dikumpul. kena Contoh: kena tangkap kena denda 4 . ber. mendapatkan. + kata dasar (+/.. yang memerlukan pelengkap. – Bola itu disepak olehnya. berawalan teR-… Contoh: terambil... mencintai. kumpul.Buku itu saya beli. perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri...kan/i) + objek meN-.. kehujanan .Kata Kerja Kata Kerja Transitif perbuatan yang dilakukan kepada benda lain(objek) mesti ada penyambutnya ( objek ) iaitu kata nama. ter..kan. Pada asalnya kata kerja yang pasif terdiri kata transitif yang hadir dalam ayat aktif transitif.i.. + ambil + buku = mengambil buku Kata kerja transitif biasanya menggunakan imbuhan men... dan ber. Contoh: berdasrkan pada undang-undang Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Pasif . terkejut. duduk dan sebagainya...i. lahir.kan. . memperindah.. difikirkan. Kata kerja yang pasif ialah kata kerja yang hadirnya dalam ayat pasif. Contoh: berasah = sudah diasah . men . berawalan beR-...kan. Contoh: meragut.. men . ada yang berimbuhan ber... menangis...... masuk. berkhayalan.. datang.. meN-.. memperbaiki. memper. men.. rujuk. Contoh: berdiri. yakni tidak memerlukan objek tidak memerlukan imbuhan seperti perkataan tidur.... berapitan ke... berpandukan. mempersembahkan . dapat berdiri sendiri dalam ayat.. Contoh: . Ingat! Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri kecuali kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan. fikir. cari. keluar.... -an Contoh: kemalangan.. memper. dicari. . jatuh. diri ketiga Contoh: diberi. dirujuki. an. dan memper. ....

cerdik. hangit. rasa Pancaindera pandang dengar bau sentuh manis. lonjong. jelita. besar. leper. payau buruk. kemas. hapak. licin 5 . sebesar. dalam. lewat. wangi. ternipis Bentuk bulat. sunyi. bingit busuk. licin pendek. masam. kejap. kesat. lincah. Waktu lama. lemah. terkuat Sifat/ keadaan merah. silam. lembab.  kata adjektif dapat berdiri sendiri sebagai sebagai predikat dalam ayat. Perasaan takut. empat segi. lemak. seram. kukuh. halus. lambat. hancing kasar. kerap. cantik. indah. laju. jingga. segera. halus. tebal. lalu. nipis. cantik bising. kadang-kadang. benci. kuning langsat Warna sentuh Ukuran kasar. jelas. Contoh: aman. hodoh. berani. Cara selalu.Kata Adjektif  kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau benda. suntuk. jarang. gembira. pedas. kesat. bujur. lembab. panjang. deras. rindu. secantik. ungu. marah. senang. terpanjang. senyap. deras baik. bersih. putih. lampau. lambat. muram.

Kata Penekan Kata Pascakata Kata Pembenda menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. hingga. Contoh: -nya 6 . yang. kerana. atau. serta. sebaliknya. meskipun. agar.  Hadir dalam ayat. dan. jikalau Kata Penghubung Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Kata Seru Kata Tanya Kata Praklausa Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Sendi nama Kata Penguat Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Arah Kata Penegas Kata Bilangan Kata Nafi Kata Adverba Kata Pemeri memberi penegasan bagi kata yang digandingi. malahan. klausa. sementara. atau frasa untuk mendukung tugas yang tertentu. bahawa.Kata Tugas  Tidak dapat berdiri dengan sendiri kerana tidak mempunyai makna tersendiri. tetapi.

kemudian.  dan. supaya. sambil   digunakan kerana ayatayat tersebut tidak dapat dicantumkan dengan menggunakan sebarang kata hubung gabungan Relatif Contoh: yang Komplemen Contoh: bahawa. atau.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan digunakan untuk menghubungkan kata. atau ayat yang setaraf kedudukannya dan membentuk ayat majmuk gabungan. tetapi. frasa. sementara. malahan. Keterangan Contoh: jika. agar. kerana. tatkala. lalu. 7 . setelah. kecuali. serta. maka.

iaitu: (a) kata ganti nama tanya ..  hadir dalam ayat tanya sebagai sebahagian daripada predikat dan tidak boleh hadir ddlam bentuk subjek. tolong. . hatta.. takut. Contoh: jangan. berapa. eh. sekali peristiwa. jemput. kata sahibul hikayat     digunakan untuk menanyakan sesuatu. kalakian. adapun. Contoh: apa. dan sebagainya. maka.haiwan.  Contoh: ah. hei.digunakan untuk menggantikan kata nama yang meliputi rnanusia. arkian. kata yang menimbulkan tindak balas terhadap perintah. aduhai.  Contoh: syahadan. mana dan siapa. usah. harapan. benar. (b) digunakan bukan untuk menggantikan kata nama. alkisah. sebermula.Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Seru  kata yang berfungsi untuk melahirkan pelbagai perasaan yang lahir daripada pertuturan seseorang. minta. harap Kata Perintah  Kata Pangkal Ayat hadir di hadapan ayat menjadi pengenal sesuatu klausa atau ayat menjadi penanda kesinambungan ayat. cis. nah. tempat dan bilangan.  Terdapat dua jenis kata tanya. permintaan dan larangan. hah.  digunakan dalam ayat seruan bagi melahirkan perasaan seperti marah. betul 8 . bagaimana Kata Tanya Kata Pembenar   mengesahkan sesuatu pernyataan Contoh: ya. rayuan. benda. wah. wahai. Contoh: mengapa.

• Contoh: satu. terlalu. kuat. nian. sentiasa.. Contoh: hendak. pun. Contoh: telah. dapat • Contoh: ialah dan adalah. boleh.. berkilat. langsung. benar. berseri. sesetengah. pada. pernah. Contoh: selalu. demikian. segera. amat Kata Penegas • disebut juga partikel berperanan memberi penekanan bagi menguatkan atau menegaskan sesuatu kenyataan. sekali. • Contoh: utara. menerangkan kata kerja. setengah. Kata Adverba • digunakan untuk Kata Bantu • bertugas untuk membantu frasa kerja. betul. • Hadir di hadapan frasa nama. beberapa. semua. sahaja. betul-betul Kata Sendi Nama • bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata–kata atau frasa–frasa lain dalam sesuatu ayat. .Kata Tugas Kata Penghubung Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa dan Pascafrasa Kata Pascakata Kata Arah • menunjukkan arah atau hala. sering kali. laju. lagi. seluruh. iaitu: bukan dan tidak Kata Pemeri • unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. setiap. banyak. paling. hanya Kata Nafi • untuk menafikan atau • menidakkan sesuatu Tedapat dua bentuk kata nafi.tah. sedang. esok. oleh. dan frasa sendi nama sebagai kata kerja untuk menerbitkan makna tambahan dari segi masa atau ragam. Kata bantu ragam – menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. belum. selatan. bawah. frasa adjektif. Kata bantu aspek – menerangkan perbuatan belum.. kepada. mesti. para. tentang. Kata Bilangan • digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. dari. harus. tengah. • Contoh: agak.. sisi. • Contoh:kah. sudut Kata Penguat • digunakan untuk menguatkan maksud bagi sesuatu kata adjektif. lah. sungguh. juga. 9 . akan atau sedang berlaku. • b. mahu. seperti. • a. Contoh: di.

ceracak gerigi -grafi.-in-. perburu beR-. Kata Adjektif Majmuk merah jambu..-el-... deria rasa. gemilang gemuruh peN-..-er-.-an kebenaran 10 . -ita... berasa teR-. Awalan Apitan Sisipan akhiran meN-. biru laut.. bilik tidur.. panca.-an permainan . tinggi diri. mewarna peN-.is. sinambung juru-. eka-.-kan/i menyampaikan..an/kan berterusan.. kaki bangku...... rabun ayam. ketua beR-... -at. -man. -wati -ah. peR-..... ambil alih....-an penyampaian di-. angkat bakul. muda remaja. . jururawat di-. -isme -logi ah. ringan tulang. sakit jiwa. ... -iah. ular sawa. -iah.. -in..-kan/i memperjuangkan memperingati ... jam tangan. alat solek..-em-. pengecat. berat hati. segi tiga.. -wi ke-. besar hati. -wi. -wan. memperindah meN-.... pilih kasih. -at. menghadiahi . jauh hati. tri-. kenal pasti.. ke-........ tunjuk ajar. hati batu. sebangsa . terambil memper. diambil peR-.... PENGIMBUHAN Kata Kerja Majmuk Tolak ansur. angkat kaki. -in. maha-. lipat ganda.. beratapkan se-.. Kelemumur memper-.PEMAJMUKAN Kata Majmuk • dua kata dasar atau lebih • membawa makna tertentu • tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh • menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar Kata Nama Majmuk jalan raya. pra-... dijalani dwi-. tata-. ubah suai.-kan/i dihasilkan..

KATA GANDA SELURUH ada-ada buku-buku cuba-cuba duku-duku ekor-ekor SEPARA bebola dedaun gegendang sesumpah tetupai BERIMA batu-batan kuih-muih kusut-masai rumput-rampai gunung-ganang BERIMBUHAN bantu-membantu menarik-narik berkejar-kejaran bau-bauan melambai-lambaikan SINTAKSIS AYAT subjek + Predikat FRASA NAMA Beliau Puan Aina Saya + FRASA NAMA guru peguam anaknya FRASA NAMA Orang itu Budak itu Kawan saya POLA AYAT + FRASA KERJA tidur berehat menangis FRASA NAMA Dia Wanita itu Mak Cik Siti + FRASA ADJEKTIF cantik rajin kurus FRASA NAMA Ayah Murid itu Nenek + FRASA SENDI ke bandar di sana dari kampung 11 .

Ayat Larangan - Usah menangis lagi. Sila duduk. cantiknya kamu pada hari ini! Comelnya anak kucing ini! 12 . ambil bahagian kamu! Amboi.  Contoh: . Ayat Perintah Ayat Silaan Jemputlah naik. Ayat Seruan - Nah.Mereka kawan baik saya.JENIS-JENIS AYAT  dibentuk untuk membuat penyataan tentang sesuatu perkara dan diakhiri dengan tanda noktah (•). Datang ke sini esok. Ayat Permintaan Tolong ambilkan buku itu. . Jangan bising di sini. Ayat Penyata Ayat tanya tanpa kata tanya Kasim pergi ke Petaling? Azman membeli bola itu? Ayat Tanya Ayat tanya dengan kata tanya - Kamu hendak ke mana? Nama adik kamu siapa? Ayat Suruhan Pergi dari sini. Minta para hadirin bersabar.Nama saya Ahmad.

Ayat Pasif teR-. .Novel itu dikarang oleh beliau. Ayat Pasif Diri Pertama . .Sampah ini telah dikutip olehnya. . . ..Ayah sedang tidur.Kerja itu patut kalian siapkan.Tembok itu terlanggar oleh lori.RAGAM AYAT Ayat Aktif Tak Transitif . . AYAT AKTIF Ayat Aktif Transitif .. .-an . Ayat Pasif ke-.Munir berjoging.Soalan itu tidak terjawab oleh pemuda itu . Ayat Pasif Diri Ketiga . .Soalan itu belum berjawab.Kotak itu tidak terangkat oleh kami. .Orang itu kena saman.Sampah ini mesti awak kutip..Mereka kehujanan.Novel itu mesti kamu baca. Ayat Pasif Bantuan . Ayat Pasif Diri Kedua .Adik menangis. .Saya membaca buku itu.. 13 .Baju itu belum berlipat. .. .Kerja itu disiapkan oleh mereka.Pencuri itu kena tangkap.Rumah kami kemasukan pencuri. AYAT PASIF Ayat Pasif beR-. .Saya berehat. .Dia menganyam ketupat. .. .Buku itu saya baca .Kain itu sudah berjahit. .Awak patut menyiapkan kerja itu .Lori itu tidak bergerak kerana kehabisan minyak.Sampah ini akan kami kutip.Pelanduk itu kena perangkap. . .Kerja itu patut kita siapkan.

ayat yang terbentuk hasil daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung gabungan . . Contoh: . .  Ayat Pancangan Keterangan . . Ayat Majmuk Gabungan  Ayat Pancangan Relatif . pertentangan. Ayat Majmuk Pancangan  Ayat Pancangan Komplemen . waktu.terbentuk daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan pada bahagian predikat untuk menghuraikan kata kerja pada ayat induk. Contoh: . syarat.Dani dan Zaini pergi ke kota. harapan.AYAT MAJMUK .Kata komplemen.terbentuk dengan cara mencampurkan ayat tunggal dengan ayat majmuk dan biasanya ayat yang terhasil adalah panjang.ayat yang terbentuk dengan menggunakan perkataan relatif yang.Contoh: .meliputi keterangan musabab.terdiri daripada beberapa jenis ayat.Ibu tidak ke pejabat kerana keretanya rosak.Pekerja itu mengecat pintu lalu mengecat dinding. iaitu bahawa dan agar/supaya digunakan dalam pembentukan ayat pancangan komplemen. dan cara. Contoh: Kerbau yang berkeliaran di tepi jalan dan di tepi sawah itu kepunyaan Pak Cik Munir dan penduduk kampung yang tinggal di situ sejak mereka kecil lagi.Beliau berharap agar/supaya peristiwa itu tidak berulang lagi. . Ayat Majmuk Campuran ..Ayah membeli sebuah lori yang berwarna putih. KAMARUDIN BIN JEON 10-02-2011 14 .

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful