P. 1
INDUSTRIE ALIMENTARA XI PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENT_

INDUSTRIE ALIMENTARA XI PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENT_

|Views: 6,063|Likes:
Published by Narcis Lucian

More info:

Published by: Narcis Lucian on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Ministerul Educa iei şi Cercetării Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI-a
DOMENIUL: Industrie Alimentară CALIFICAREA: Brutar- patiser- preparator produse făinoase NIVELUL: 2

Autor: Prof. Viorica Milcu Consultan ă: Dana Stroie Elisabeta Tache

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Mo oc“ Bucureşti Expert CNDIPT Expert local

MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE

CUPRINS
I. Introducere...............................................................................................4
Competen e vizate ................................................................................................. 5 Obiective ................................................................................................................ 5

II. Materiale de referin ă ............................................................................6
Fişa de documentare nr. 1 ..................................................................................... 6 Fişa de documentare nr. 2 ..................................................................................... 7 Fişa de documentare nr. 3 ..................................................................................... 8 Fişa de documentare nr. 4 ..................................................................................... 9 Fişa de documentare nr. 5 ................................................................................... 10 Fişa de documentare nr. 6 ................................................................................... 12 Fişa de documentare nr. 7 ................................................................................... 12 Fişa de documentare nr. 8 ................................................................................... 13 Fişa de documentare nr. 9 ................................................................................... 14 Fişa de documentare nr. 10 ................................................................................. 16 Fişa de documentare nr. 11 ................................................................................. 17 Fişa de documentare nr. 12 ................................................................................. 18 Produse de patiserie ............................................................................................ 20 Ustensile de patiserie ........................................................................................... 22 Utilaje de patiserie ................................................................................................ 23 Folia nr. 1. Produse de patiserie din aluat dospit ................................................. 24 Folia nr. 2. Afânarea aluatului dospit .................................................................... 25 Folia nr. 3. Schema tehnologică de preparare a checurilor .................................. 25 Folia nr. 4. Tehnologia generală de ob inere a aluatului fraged din grăsimi semisolide ...26 Cuvinte cheie ..............................................................................................................27 Glosar ..........................................................................................................................28

III. Activită i pentru elevi .............................................................................. 29
Fişă de descriere a activită ilor ........................................................................................29 Fişă de progres şcolar .....................................................................................................31 Activită i 1-29 ...................................................................................................................34

IV. Solu ii şi sugestii metodologice ........................................................... 53 Bibliografie ................................................................................................... 61

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR- PATISER- PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

3

Auxiliarul curricular prezent este destinat formării elevilor din clasa a XI-a şi este elaborat în baza Standardului de Pregătire Profesională şi a Curriculumului pentru Şcoala de Arte şi Meserii. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. stimula i să folosească bibliografia şi paginile de web. dar să şi coopereze să-şi prezinte produsele în fa a evaluatorului. îndemnul la investiga ie şi informare. fişele de descriere a activită ii.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 4 . INTRODUCERE Domeniiile producerii de alimente. stă la baza producerii alimentelor. practice. Materialele realizate. de urmărire a progresului şcolar.PATISER. care să încurajeze elevii să înve e cât mai eficient. reprezintă una din priorită ile învă ământului de specialitate. formarea resurselor umane. interactive. glosarul. necesare certificării şi practicării meseriei lor. să-şi împartă sarcinile. fişele de documentare. Toate acestea. pe care sperăm să le descoperi i prin parcurgerea auxiliarului curricular. de grup. în domeniul Industriei Alimentare. eseuri. îndruma i şi monitoriza i permanent de profesor. să întocmească referate. Auxiliarul este constituit din Materiale de referin ă şi Activită i pentru elevi şi sperăm să stimuleze creativitatea formatorilor în demersul didactic centrat pe elev. Pentru aceasta. informa iile privind curriculumul şcolar. de feed-back. activită ile propuse urmăresc formarea la elevi a abilită ilor tehnice specializate. credem că vor contribui la formarea competen elor elevilor. Elevii sunt astfel antrena i să lucreze independent şi în echipă. se constituie în instrumente de lucru eficiente. să execute „jocuri de rol“. după absolvirea modulului. activită ile propuse pentru elevi. cât şi în abordarea stilurilor şi strategiilor de învă are. Sintagma OM-ALIMENT-SĂNĂTATE . în continuă dezvoltare. Ei pot atinge performan ele stabilite în standare prin reprogramarea unor activită i. mereu actual. să rezolve probleme. Auxiliarul curricular ajută profesorii să implemeteze curriculumul şi manualele şcolare. proiecte. în acord cu profesorul. individuale. nivel II de calificare. dar nu acoperă în totalitate cerin ele Standardului de Pregătire Profesională.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE I. înva ă să se autoevalueze şi astfel se responsabilizează. a lucrătorilor din Domeniul Industriei Alimentare. Elevii îşi întocmesc portofolii din lucrările realizate. asigură calitatea igienică a vie ii semenilor noştri şi este în concordan ă cu normele sanitare interne şi interna ionale.

6 Prepară aluatul fluid OBIECTIVE După parcurgerea acestei unită i de competen ă.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 5 . prezenta i opera iile din faza de preparare a diferitelor tipuri de aluat folosite la ob inerea produselor de patiserie(scop. parametrii).11.5 Prepară aluatul tip foietaj 11. executa i opera iile specifice fazei de preparare a diferitelor tipuri de aluat.4 Prepară aluatul fraged 11.identifica i materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea tipurilor de aluat pentru fabricarea produselor de patiserie. conform re etelor de fabrica ie.PATISER. ve i fi capabili să: . identifice şi remedieze defectele de fabrica ie a diferitelor tipuri de aluat folosite în patiserie (fraged şi opărit).MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE COMPETEN E VIZATE UNITĂ I DE COMPETEN Ă TEHNICE SPECIALIZATE U.3 Prepară aluatul opărit 11. verifice şi regleze parametrii regimului tehnologic de preparare a aluatului. conform instruc iunilor tehnologice aplica i normele de igienă şi protec ie a muncii specifice preparării aluatului. aprecieze caracteristicile senzoriale ale semifabricatelor. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.2 Prepară aluatul pentru foi de plăcintă 11. PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE 11.C.1 Prepară aluatul dospit 11.

uşor asimilabil (prin suprafa a crescută de ac iune a salivei şi sucurilor digestive) Aluatul produselor de patiserie contribuie la: Caracteristici senzoriale superioare miros. aromă gust culoare aspect. Lapte Făină Apă Dulci desert Aluatul Ouă Zahăr + Grăsimi Umpluturi Produs e Sărate gustare Con inutul mare în făină (amidonul) şi în grăsimi . creme etc.PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE II. Sporirea valorii nuitritive şi energetice prin: Degradarea amidonului şi proteinelor în componente uşor asimilabile Înglobarea de ingrediente care măresc valoarea nutritivă i gustativă formarea.dau produselor de patiserie o digestibilitate mai lentă şi utlizarea pe măsura nevoilor energetice ale organismului consumatorului.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 6 . 1 Produsele de patiserie au la bază aluaturi modelate ca atare sau în asociere cu alte componente (umpluturi.) care le măresc valoarea nutritivă. după coacere. formă Porozitare (afânare) (energie de porozare mare) U = unitate C = competen ă DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. MATERIALE DE REFERIN Ă FIŞA DE DOCUMENTARE nr. a unui produs uşor friabil sau poros.

MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞA DE DOCUMENTARE nr. 2 TIPURI DE ALUATURI după forme şi tehnologia folosită ALUAT Dospit Nedospit cu Adaos Simplu cu Adaos Foaie de plăcintă Aluat opărit Aluat fraged Aluat fran uzesc Aluat fluid Românească Grecească DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PATISER.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 7 .

care prin procesul de fermentare. Prepararea aluatului dospit DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 8 .C. 11.1 FIŞA DE DOCUMENTARE nr. ingrediente şi drojdie de panifica ie.PATISER. 3 Aluatul dospit con ine făină. creează preparate cu porozitare şi volum mare şi gust caracteristic. Aluatul dospit se poate prepara prin metoda directă sau indirectă.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE U. lichide.

drojdie.şi adaosuri pentru cozonacul umplut: stafide. grăsimi. 4 Cozonacii sunt produse speciale din aluat dospit. arome . ambalarea se face conform instruc iunilor tehnologice. nuci. Prelucrarea aluatului.pentru cozonacul simplu . Schema tehnologică de preparare a aluatului pentru cozonac Ac aluat = 2. Prepararea aluatului se face prin metoda indirectă. lapte. mac. ouă. cacao etc.PATISER. rahat.5 grade DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. sare. coacerea. apă.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞA DE DOCUMENTARE nr. zahăr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 9 . ob inut din: făină.

nelipicios. varză. cu diverse umpluturi şi printr-un sistem de împăturire caracteristic.PATISER. având în compozi ie ulei (500g făină+10g sare+20ml ulei) DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Schema tehnologică de preparare a foii de plăcintă românească Observa ie: opera iile: divizare. în func ie de calitatea gluterului acesteia. Foaia de plăcintă românească se prepară din făină tip ooo. Foaia de plăcintă grecească este mai fină. apă şi sare.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE UC 11. ungere sunt opera ii de preparare a foii de aluat. odihnă. mai zvântată şi fragedă. Preparatele din foaie de plăcintă. care completează valoarea nutritivă a foii şi conferă produsului finit calită i gustative deosebite. se constituie în trei grupe: • plăcinte • merdenele • ştrudele Plăcintă cu fică ei Acestea diferă prin umplutura care poate fi: brânză. spanac etc. întins prin procedee diferite. cu gluten puternic..2 PREPARĂ ALUATUL PENTRU FOI DE PLĂCINTĂ FIŞA DE DOCUMENTARE nr. carne. 5 FOILE DE PLĂCINTĂ sunt semipreparate ob inute din aluat simplu. elastic. nedospit. se întinde par ial cu merdeneaua pe masa unsă cu untură. apoi prin rotire deasupra capului. Aluatul se relaxează.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 10 .

într-un vas cald.. aluatul se bate de planşetă. dovleac. Preparatele însiropate (baclava. Aceste preparate presupun opera ii specifice sortimentului. sarailie. care se ung cu ulei şi se lasă în repaos.PATISER. mere.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE • după frământare în malaxor. pudrate cu zahăr farin etc. în sec iune • aluatul se divizează în sfere. datorită siropului şi lipidelor din nuci. Baclava Sarailie Trigoane DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. de la mijloc către margini) • zvântare 5-10 minute • se foloseşte la ob inerea de preparate neînsiropate şi însiropate Preparatele neînsiropate sunt trigoane sau igarete umplute cu brânză. igarete cu nuci etc. până ce se formează goluri de aer. • întinderea foii se face mecanic sau manual (cu merdeneaua şi cu mâinile sub foaie. prune etc.) au valoare energetică mai mare.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 11 .).

formarea scheletului poros şi rumenirea cojilor. globule e).PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 12 . choux à la creme. Aluatul are valoare calorică mare 514 cal/100g produs şi con ine: 14% proteine. iar cojile se asociază cu creme pe bază de lapte (cu sau fără ouă.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE UC 11. umplerea. frişcă. ecler cu cremă de vanilie. fructe sau glasură. 32% lipide. care se umplu cu creme.care se asociază cu creme. orna DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. finisarea. cu ustensile specifice (poş cu şpri pentru turnarea aluatului. Se foloseşte făină cu gluten puternic şi ouă foarte prospete. pudră. frişcă. frişcă. 32% glucide Con inutul de aminoacizi şi acizi graşi esen iali. mărindu-le valoarea nutritivă şi gustativă. asigură valoarea nutritivă a aluatului opărit.3 PREPARĂ ALUATUL OPĂRIT FIŞA DE DOCUMENTARE nr. mere. 7 Schema de ob inere a aluatului opărit PREPARATE DIN ALUAT OPĂRIT Aluatul opărit se poate asocia cu diverse ingrediente. fructe. fructe. lecitină. FIŞA DE DOCUMENTARE nr. Capacele cojilor.PATISER. glazuri. glasarea se fac conform re etelor de fabrica ie. frişcă. Cojile sunt formele din aluatul copt. Din aluat se prepară prin coacere Coji . Opărirea şi coacerea sunt opera ii care asigură afânarea. amidon. glazuri: ex. cu cavită i cilindrice sau sferice. 6 Aluatul opărit este ob inut prin opărirea făinii într-un amestec lichid (apă/lapteulei-sare) în care se încorporează ouă. poş cu dui pentru umplerea cojilor).

frecate fără a se topi. 8 Aluatul fraged este un aluat nedospit. pentru a păstra structura semi-solidă a grăsimii folosite şi a ob ine un aluat reuşit. aromele şi se frământă repede 1.C. Materiile prime folosite: făină cu granula ie mare şi gluten slabe zahăr cu cristale fine unt sau margarină.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE U. care se fărâmi ează cu uşurin ă. Aluatul crud se prezintă ca o masă omogenă. grăsimea şi zaharul.PATISER. ouăle (uneori un lichid) apoi se încorporează făina. Ustensilele necesare preparării aluatului fraged sunt: masă cu placă de marmoră planşetă merdenea lingură de lemn malaxor cu ite căzănaşe Aten ie! Păstrarea materiilor prime şi prelucrarea se face la rece.2 min.4 PREPARĂ ALUATUL FRAGED FIŞA DE DOCUMENTARE nr. ouă. fragedă care se topeşte uşor în gură. se adaugă ouăle bătute spumă cu zahărul 20-30 min. sarea.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 13 . apoi zahărul. Aluatul frecat sau bătut se realizează în 2 moduri: a) se freacă spuma. apoi se încorporează ouăle (pe rând). zahăr. 11. format dintr-un amestec de grăsime. făină. b) Grăsimea şi făina se bat 10-12 minute. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. manual ALUATUL FRĂMÂNTAT ALUATUL FRAGED (după modul de preparare) ALUATUL FRECAT/BĂTUT manual Aluatul frământat se alifiază grăsimea. iar după coacere capătă o structură poroasă. făina şi alte adaosuri. densă.

Să se respecte propor ia 3:2:1.Aluatul fraged se lucrează la rece. pentru făină. Aten ie! . pentru a se întări şi a se prelucra apoi. gust şi aromă plăcută.unt. strâns între degete.PATISER. evitând topirea untului .zahăr (pentru aluatul afânat mecanic) .După frământare se păstrează la rece. să fie sfărâmicios. când aluatul are grăsime suficientă) Metoda chimică (afânători chimici) când aluatul con ine mai pu ine grăsimi - Indici de calitate ai aluatului: consisten ă potrivită (nu prea tare) aluatul copt. să-şi păstreze forma dată. cu porozitate fină şi omogenă. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. pentru a evita eliminarea grăsimii la prelucrare . repede.Să se respecte cantitatea de afânători necesară Făină Calitatea produselor din ALUAT FRAGED este dată de materii prime odihna 30 min la 4-6ºC umiditate scăzută Utilizarea afânătorilor chimici Brezarea Prelucrarea aluatului la 1720ºC ALUATUL FRAGED are valoare nutritivă şi energetică crescută şi digestibilitate mare.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE AFÂNAREA ALUATULUI FRAGED Metoda fizică (frământarea.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 14 .

gem. 9 Corăbioare - Plăcintă cu vişine cu morcov Rondele cu gem PREPARATE DIN ALUAT FRAGED Tarte cu fructe Valoare nutritivă a aluatului fraged este completată de componentele adăugate: cremă de vanilie.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞA DE DOCUMENTARE nr.PATISER.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 15 . jeleu. fructe. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. zahăr etc.

Preparatele cu valoare nutritivă ridicată şi o mare diversitate. U.PATISER.) îmbogă esc şi echilibrează valoarea nutritivă a preparatelor ob inute. 11. ob inut printr-o tehnologie specială şi format din FĂINĂ ŞI GRĂSIME SEMISOLIDĂ (unt. care este eviden iată în clasificarea preparatelor din foietaj. fiind foarte fraged şi afânat. lapte. combinarea cu semipreparate bogate în proteine. 10 FOIETAJUL sau aluatul fran uzesc. plantol sau amestec). PREPARĂ ALUATUL TIP FOIETAJ FIŞA DE DOCUMENTARE nr.5. Preparatele au valoare nutritivă ridicată şi o mare diversitate. Grăsimea se utilizează în aceeaşi propor ie cu făină. etc. 11. margarină.C. cu materii prime sau semipreparate diferite. sau prin combinarea foietajului crud sau copt.6 DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. cu materii prime sau semipreparate diferite. Preparatele din foietaj sunt produse complexe ob inute prin coacerea foietajului.C. este un aluat nedospit. săruri minerale (brânză. ob inute prin coacerea foietajului. sau prin combinarea foietajului crud sau copt. fructe. vitamine. Aluatul se desprinde după coacere în mai multe FOI SUPRAPUSE.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE U. Opera iile tehnologice de preparare a foietajului sunt prezentate în schema următoare. Preparatele din foietaj sunt produse complexe.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 16 . Cum foietajul are valoare energetică mare datorită amidonului din făină şi grăsimilor folosite. care este eviden iată în clasificarea preparatelor din foietaj.

Afânarea se realizează mecanic (batere – înspumare) sau chimic. arome şi coloran i. componen ii folosi i. prin componentele lor nutritive. Produsele din aluat fluid. rahat. au valoare alimentară mare şi sunt deosebit de atractive prin calită ile lor senzoriale. Albuşul de ou re ine prin batere bule de aer şi formează spumă. care se particularizează ca tehnologie. momentul adăugarii acestora în compozi ie. Tehnologia preparării aluaturilor fluide constă în amestecarea componentelor şi înspumarea aluatului prin înglobarea de aer în masa acestuia. miere. cacao etc. făină. care leagă celelalte componente între ele. friabile şi predominant făinoase (conform schemelor prezentate). dimensiune. diferă de la un produs la altul. materiile prime (zahăr. mod de modelare şi coacere. 11 ALUATUL FLUID se foloseşte la prepararea unor produse speciale. fructe etc.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE PREPARĂ ALUATUL FLUID FIŞA DE DOCUMENTARE nr. ALBUŞURI DE OU ZAHĂR FARIN Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) SUBSTAN E COLORANTE SÎMBURI DE NUCI Înglobarea adaosurilor în masă de semifabricat BUCĂ I MICI DE RAHAT MATERII AROMANTE BUCĂ I MICI DE FRUCTE CONFIATE SEMIFABRICATUL (compozi ia) DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.).PATISER. Durata şi viteza de batere. precum şi compozi ia aluatului. prin metoda de afânare. finisare. Prepararea aluatului fluid se realizează după re eta de fabrica ie pentru produsele zaharoase.) şi diferite umpluturi/adausuri (nuci.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 17 .

12 Prepararea compozi iei predominant zaharoase GĂLBENUŞURI DE OU ALBUŞURI DE OU ZAHĂR FARIN Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) Înglobarea adaosurilor în masă de semifabricat FĂINĂ ŞI ALTE INGREDIENTE Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) Produsele predominant făinoase necesită afânători chimici pentru creşterea porozită ii. dar porozitatea creşte dacă se folosesc doar albuşurile.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞA DE DOCUMENTARE nr. Urmează finisarea (ungerea cu cremă glazurată) şi ambalarea produselor.PATISER.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 18 . Coacerea şi răcirea produselor se face respectând temperatura şi timpul înscris în instruc iunile tehnologice. în tăvi plane. adăugate în 2 prize. Se pot folosii ouăle întregi. Aluatul fluid se modelează manual (cu cornete) sau mecanic. deoarece con in materii prime grele (făină). DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. sau cu alveole ce dau forma produselor.

Prepararea aluatului fluid se face cu amestecătoare cu palete sau cu alte tipuri de malaxoare.PATISER. dar şi biochimic sau chimic. urmăreşte ob inerea unor aluaturi foarte fluide (1 parte făină şi 1. consumate ca atare sau folosite pentru blaturi de tort şi napolitane. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Se folosesc afănători chimici. în func ie de re eta de fabrica ie. Checurile sunt produse ob inute din aluat moale afânat mecanic.5 păr i apă).MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Prepararea aluatului pentru produsele friabile Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) ZAHĂR OUĂ (1/2 din cantitate) MIERE APĂ Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) FĂINĂ SUBSTAN E AFÂNĂTOARE (chimice) ALTE ADAOSURI Înspumare puternică (se foloseşte o viteză mare a bra ului de amestecare) OUĂ (1/2 din cantitate) Înglobarea adaosurilor în masă de semifabricat ALUAT Prepararea aluatului pentru produsele predominant făinoase Prepararea aluatului pentru vafele.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 19 .3 ÷ 1.

PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE PRODUSE DE PATISERIE b a c d e f g h i j k l m n DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 20 .

y. r. f.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE o p r s t u v x y Produse de patiserie: a. cozonac ciocolată. x. cornuri foietaj umplute. n. cozonac moldovenesc DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. gogoşi. baclava. o. pateuri cu brânză.PATISER. u torturi. pateuri foietaj. b. modele plăcinte şi tarte. trigoane. c. l. g. savarină. brioşe. h. j.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 21 . s. v. i.d. k pateuri. chec. trigoane brânză.e prăjituri cu blat pizza. p. m. polonezi. Choux a la creme t.

g. d. c. sită. croşete. merdenea.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE VASE ŞI USTENSILE FOLOSITE ÎN ATELIERELE DE PATISERIE a b c d e f g h i k j l m n s o p r t Ustensile de patiserie: a. duiuri. t. cerc pentru tort.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 22 . ramă dreptunghiulară. sinie. rulou reglabil pentru tăiat coca.PATISER. grătar pentru glasat prăjituri. k. şpri uri. e. barfeş DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. plac. i. cu it de patiserie. tel. chipcea. n. căzănel. l. m. r. grătar pentru glasat savarine. o. f tăvi. h. p. s. j. b.

b. Cuptor electric DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Malaxor. Robot (mixer) c. Maşina de rulat. e.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE UTILAJE FOLOSITE ÎN ATELIERELE DE PATISERIE a b c d e Utilaje folosite în patiserie: a. d. Laminor.PATISER.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 23 .

brânză de vaci .pastă de fructe .gem .nuci .MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Folia nr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 24 .rahat . 1 PRODUSE DE PATISERIE DIN ALUAT DOSPIT CLASIFICARE simpli cu umplutură COZONACI Produse din aluat dospit simple Gogoşi cu umplutură simple Cornuri cu umplutură .PATISER.arome vanilie PRODUSE POR IONATE Brânzoaice • moldoveneşti • băscu e cu brânză de vaci Brioşe Produse însiropate • covrigi polonezi • melci cu marmeladă • coji pentru savarine DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.ciocolată cremă .

PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 25 .PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Folia nr. 3 SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PREPARARE A CHECURILOR DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. 2 AFÂNAREA ALUATULUI OPĂRIT Folia nr.

PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 26 . 4 Prelucrarea primară a materiilor prime şi auxiliare Tehnologia generală de ob inere a aluatului fraged cu grăsimi semisolide DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Folia nr.

PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 27 . modelate ca atare. ulei etc. cu valoare alimentară ridicată. care devine după coacere fraged. cu gust caracteristic. cu adaosuri sau simple. caracteristic şi valoare energetică mare. dulci sau sărate. dens. ob inut prin opărirea făinii într-un amestec lichid. ob inut din făină şi grăsime semisolidă (unt. sare. patisserie) – produse (loc unde se produc/vând produse de patiserie) ob inute din aluaturi dospite sau nedospite. grăsime. aluat) Preparare DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.) – aluat cu porozitate şi volum mare. care produce un proces de fermentare (dospire) – amestec (aluat) compact. grăsimi. apă. constituită dintr-o mare cantitate de făină şi un lichid (apă. sau în asociere cu alte componente. – aluat ob inut din făină. – opera ii prin care materiile prime şi auxiliare se transformă în semifabricate (ex. din care rezultă produse cu aromă şi gust plăcut. dă produse cu volum şi porozitate mare. folosit la ob inerea foilor de plăcintă. sfărâmicios. ouă şi care prin coacere. – aluat nedospit. Aluat dospit Aluat fraged Aluat nedospit simplu Aluat opărit Foietajul (aluatul fran uzesc) – aluat nedospit. în care se încorporează în final.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE CUVINTE CHEIE Aluat – masă compactă de densitate diferită. ob inut printr-o tehnologie specifică şi care după coacere se desprinde în mai multe foi suprapuse. datorat drojdiei de panifica ie. margarină). Patiserie (fr.PATISER. sare.

Croşeta – ustensilă din sârmă.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 28 . de mărimi diferite. dimensionată după numărul de por ii.3l. folosit pentru ob inut spumă. Se toarnă în ea compozi ia de blat şi se coace. cu mânere. cu baza concavă Tavă – confec ionată din tablă neagră. de mărimi diferite.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE GLOSAR Barfeş – perie din lemn şi fire din păr de porc sau plasatic. duiurile au vârful drept Forme diferite – forme din tablă neagră sau cositorită. cu 2-3-4 furche i sau inele metalice. din tablă cositorită. Se aşează pe tava cu 2 sau 3 margini. cărora le dă forma geometrică dorită Grătar pentru glasat – tavă din sârmă cositorită. folosit pentru pregătirea şi omogenizarea compozi iilor. Există un grătar circular pentru savarine. Cercul pentru tort – ustensilă de formă circulară. metalică folosită la coacerea blaturilor Chipceaua – vas din o el inoxidabil sau tablă de cupru cositorită. pentru coacerea produselor de patiserie. pentru ungerea tăvilor. cremelor. manual Găsi i şi explica i alte cuvinte noi şi completa i astfel portofoliul vostru ! DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. având 3 mărimi diferite. Şpri urile au vârful zim at. cositorită în interior. folosită la coacerea preparatelor Tavă pentru baclava – confec ionată din o el inoxidabil sau tablă de cupru cositorită. având pe ramă o plasă de sârmă sub ire. cu mâner din lemn tare. confec ionată din o el inoxidabil sau tablă de cupru cositorită.PATISER. cilindrică. cu 2 mânere. capacitate între 0. Bruioza – maşină pentru mărun it ingrediente (mar ipan. pentru por ionarea preparatelor aluaturilor etc. folosit la fierberea şi omogenizarea compozi iilor. Tel tip patiserie – ustensilă din o el inoxidabil. sau îndepărtarea surplusului de făină de pe tăvi. folosite la ornamentarea prăjiturilor şi torturilor. pralină etc) Căzănel de cofetărie – vas din o el inoxidabil sau tablă de cupru.500l . cu picioruşe şi mânere. în cantitate mică. cu mâner metalic sau din lemn. având hârtie la bază. cu lamă flexibilă. cu un mâner. Se foloseşte pentru glasarea prăjiturilor Cu it de patiserie – din o el inoxidabil. utilizată pentru întinderea aluaturilor Ramă dreptunghiulară – ramă metalică. folosit pentru tăiat aluatul Sinia – vas de coacere şi expunere a plăcintei româneşti. Rulou reglabil – ustensilă confec ionată dintr-un ax de o el având discuri tăietoare montate pe ax. cu sau fără margine. Duiuri şi şpri uri – forme metalice. Laminor – utilaj pentru prelucrarea foietajului prin trecerea aluatului printre cilindrii cu distan ă reglabilă Merdeneaua – ustensilă din lemn. de formă circulară.

13. 29 auxiliare folosite pentru prepararea foi de plăcintă diferitelor tipuri de foi de plăcintă 7. 26. ACTIVITĂ I PENTRU ELEVI U. 28. 28 • Aprecierea caracteristicilor senzoriale ale semifabricatelor C11. 20. sarcinile de lucru efectuate. 28. auxiliare folosite pentru prepararea 29 diferitelor tipuri de aluat fraged DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. • Prezentarea opera iilor din faza de 26. 26 • Verificarea parametrilor regimului tehnologic de preparare a aluatului 4.PATISER. 28. 29 preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi de plăcintă 9. B. 7. PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂ ILOR Tabelul următor detaliază sarcinile de lucru/activită ile incluse în unitatea de competen ă C11. 25. fişa A. 5.11.4.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE III. Prepară 17.1 prepară 1. 26. 10. 5. specifice 3. 5 preparare a aluatului. 11. Prepară 12. 10. 26. 28. 28. 26 • Aprecierea caracteristicilor senzoriale ale aluatului C11.C. 26. Competen a Activită i Obiectivul Rezolvat C11.2 Prepară 6. • Identificarea materiilor prime şi aluatul dospit 26. • Executarea opera iilor din faza de 25. • Executarea opera iilor din faza de 3. Tabelul poate fi folosit pentru portofoliul vostru. 29 preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi de plăcintă 8. 26. • Executarea opera iilor din faza de 28. • Identificarea materiilor prime şi aluatul pentru 28. preparare a aluatului opărit.3. dacă bifa i rubrica REZOLVAT. • Identificarea indicilor de calitate ai 29 aluatului opărit 16 • Identificarea defectelor de fabrica ie ale aluatului opărit şi a măsurilor de remediere ale acestora Competen a Activită i Obiectivul Rezolvat C11. 29 auxiliare folosite pentru prepararea aluatului dospit. cu aplicarea urmelor de igienă şi protec ie a muncii. 14. • Identificarea materiilor prime şi aluatul fraged 25. 10. 2. cu aplicarea 29 normelor de igienă şi protec ie a muncii 15. 10.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 29 .28. 26. • Descrierea opera iilor din faza de 29 preparare a aluatului opărit 12. 18. 26. 26. • Identificarea materiilor prime şi aluatul opărit 29 auxiliare folosite pentru prepararea aluatului opărit 12. 28.

27. 25. 20. 29 21. 18. 26 17. 26. 26. 25. Prepară aluatul fluid 24. 29 • • • • • • • • • Descrierea opera iilor din faza de preparare a aluatului fraged Executarea opera iilor din faza de preparare a aluatului fraged. 27. 20 • • 18. cu aplicarea normelor de igienă şi protec ie a muncii specifice Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de aluat fluid Descrierea opera iilor din faza de preparare a aluatului fluid Executarea opera iilor din faza de preparare a aluatului fluid. 26. 28. 28 24. 29 C11. 24. 26 22. 26. 26 19.6.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 30 . 25.PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE 17.5. 22. cu aplicarea normelor de igienă şi protec ie a muncii specifice Identificarea indicilor de calitate a aluatului fluid DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. 26. Prepară aluatul tip foietaj 21. 28 27. cu aplicarea normelor de igienă şi protec ie a muncii specifice Identificarea indicilor de calitate ai aluatului fraged Identificarea defectelor de fabrica ie ale aluatului fraged şi a măsurilor de remediere ale acestora Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului tip foietaj Descrierea opera iilor din faza de preparare a aluatului tip foetaj Executarea opera iilor din faza de preparare a alauatului tip foetaj. 28. 28 23. 28. 25. 27. 27. 26 C11.

PATISER. Se pot întocmi pentru fiecare elev mai multe fişe în timpul derulării modulului.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE FIŞĂ DE PROGRES ŞCOLAR Această fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. furnizând informa ii relevante pentru analiză. Prepară aluatul pentru foi de plăcintă Identifică materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea foilor de plăcintă Prezintă opera iile de preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi de plăcintă • • • • • DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.1.2. Prepară aluatul dospit • Identifică materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului dospit Execută opera iile de preparare a aluatului dospit şi aplică normle de igienă şi protec ie a muncii Verifică parametrii regimului tehnologic Apreciază caracteristicile senzoriale ale semifabricatului C11. MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Numele elevului: Clasa: Competen e care trebuie dobândite Date Activită i efectuate şi comentarii Numele profesorului: Aplicare în cadrul unită ii de competen ă Bine Evaluare Satisfă.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 31 .Refacător cere C11.

respectă regulile de igienă şi protec ie a muncii Identifică indicii de calitate ai aluatului opărit Identifică defectele aluatului opărit şi măsurile de remediere C11. Prepară aluatul opărit Identifică materiile prime folosite pentru aluatul opărit Descrie opera iile de preparare a aluatului opărit Execută opera iile de preparare a aluatului opărit. aplică normele de igienă şi protec ie a muncii • • • • • • • • DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PATISER.4.Refacător cere • • Execută opera iile de preparare a aluatului pentru foile de plăcintă Apreciază caracteristicile senzoriale C11.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 32 .3. Prepară aluatul fraged Identifică materiile prime folosite pentru diferite tipuri de aluat fraged Descrie opera iile de preparare a aluatului fraged Execută opera iile de preparare a aluatului fraged.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Competen e care trebuie dobândite Date Activită i efectuate şi comentarii Aplicare în cadrul unită ii de competen ă Bine Evaluare Satisfă.

Priorită i pentru dezvoltare . instruc iuni tehnologice. informa ii internet. X.Refacător cere • • • • • • • C11.6. Prepară aluatului fluid Identifică materiile prime şi auxiliare folosite pentru diferite tipuri de aluat fluid Descrie opera iile de preparare a aluatului fluid Execută opera ii de preparare a aluatului fluid.manuale tehnice. fişa de lucru etc. Competen e care urmează să fie dobândite . reviste. aplică normele de igienă şi protec ie a muncii C11. re ete de fabrica ie. fişe de documentare.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 33 . se recomandă refacerea la data stabilită de comun acord de către elev şi profesor.PATISER.5. toate reprezentând surse suplimentare de informa ie pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Competen e care trebuie dobândite Date Activită i efectuate şi comentarii Aplicare în cadrul unită ii de competen ă Bine Evaluare Satisfă. aplicând normele de igienă şi protec ie a muncii Identifică indicii de calitate ai aluatului fluid Comentariile evaluatorului/profesorului ex: deoarece elevul nu a rezolvat corect exerci iul nr. standarde. Prepară aluatului tip foetaj Identifică materiile prime folosite pentru aluatul de tip foietaj Descrie opera iile de preparare a aluatului tip foietaj Execută opera ille de preparare a aluatului de tip foietaj. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.profesorul specifică necesitatea continuării lucrului pentru dobândirea unei competen e sau identificarea altora Resurse necesare .activită i pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare.

Alege vasul de cântărire a materiei solide . Dozarea materiilor prime lichide Nr. după fişele de lucru primite A şi B. citind corect indica ia de pe cadranul basculei . materiile prime şi auxiliare necesare preparării cozonacului simplu • Doza i materiile prime solide alese conform fişei de lucru A A.Stabileşte tara vasului. • Doza i materiile prime lichide alese conform fişei de lucru B B. 1 2 3 4 5 6 Activitatea nr. în func ie de volumul lichidului de măsurat gradate 2 .Stabileşte punctul zero al basculei . necesare 1 • vase . până la măsurat grada ia stabilită 5 . materiile prime şi auxiliare lichide. Dozarea materiilor prime solide Materiale necesare Opera ii Bascula cu cadran Vase pentru cântărirea materiilor prime materii prime şi auxiliare solide .Igienizează vasul • materiale . Materiale Opera ii crt. Pot completa o fişă de autoevaluare. Fişă de lucru Sarcini de lucru • Alege i respectând re eta de fabrica ie. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.Alege vasul gradat.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 34 .Stabileşte grada ia corespunzătoare volumului de măsurat 3 lichide de 4 . Fişă de lucru Sarcini de lucru: • Alege i din magazie.Alimentează materia primă de cântărit. în vasul gradat. necesare preparării cozonacului simplu. 2. semnalând greşelile colegului. conform re etei de fabrica ie.PATISER.Cură ă bascula cu cadran .Cură ă cântarul Nr. crt. Fiecare elev dozează materiale lichide şi solide.Alimentează materia primă lichidă.Toarnă lichidul măsurat în vasul/utilajul de frământare a aluatului 6 .MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. 1.Igienizează vasul .Igienizează vasul folosit Exerci iul se efectuează de către 2 elevi. inând cont de tara vasului. până ce indicatorul ajunge în pozi ia corespunzătoare dozei .

PATISER.Unge tăvile cu ulei 9 .Modelează alungit în 3 fitile. Se poate folosi o fişă de autoevaluare după modelul fişei A. Materiale Opera ii crt. . între care se împart sarcinile.Divizează aluatul în bucă i de 1. Activitatea este coordonată de către profesor.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.Determină aciditatea aluatului dospit (3-4 grade) fenolftaleină 13 .sarcină de lucru pentru un grup de 4 elevi • prelucrarea aluatului dospit Ceilal i elevi se constituie în evaluatori ai activită ilor.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 35 .Cântăreşte bucă i de aluat 3 . împleteşte fitilele 8 .Modelează bucă i în formă sferică 4 . 1 Planşetă/masă de lucru . DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.Împarte aluatul în 3 păr i egale 7 .sarcina de lucru pentru un grup de 2 elevi • dozarea materiilor solide b .sarcina de lucru pentru un grup de 2 elevi • dozarea materiilor lichide c . Fişă de lucru Sarcina de lucru: Prelucra i aluatul dospit pentru cozonac simplu de 1kg bucata Nr.2-3 min pauză pentru fermentarea intermediară 5 ulei. 3. presară zahăr 14 .Aşează fitilele împletite în tăvi 10 .B Observa ie: Se poate organiza un joc de rol: a .Trimite tăvile la coacere Lucrarea se realizează în grup de 4-5 elevi. pentru a evita lipirea aluatului 6 .Unge mâinile cu ulei.Lasă tările cu aluat 40-50 min pentru dospire finală 11 .Apreciază senzorial finalul fermentării 12 pahar Erlenmeyer.12 kg pentru cozonacul de 1kg 2 Cântar .Unge cozonacul cu ou. forme de copt .

PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 36 . folosind informa iile din manual. 4 Completa i individual. noti e şi cele căpătate în orele de instruire practică o fişă cu însuşirile senzoriale ale aluatului dospit Caracteristici senzoriale Semifabricat aspect volum consisten ă miros aspect în ruptură Prospătură Maia Aluat DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.

lapte g. 6. 1p B. făină f.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. 5. 2. D. 2. 5. materiile prime şi auxiliare folosite la prepararea cozonacului simplu 2p a.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 37 . ouă h. Preciza i minimum trei măsuri de igienă şi protec ie a muncii care trebuie respectate la opera ia de frământare a aluatului. arome c. în enumerarea de mai jos. cacao e drojdie j sare C. nuci b. Test de evaluare A. cu ajutorul malaxorului 3p 1. zahăr i. Timp de lucru 40 min 1 pct din oficiu DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Indica i. Identifica i păr ile componente ale malaxorului cu melc 3p 1. 3. 4. stafide d. Preciza i scopul opera iei realizate în malaxor.PATISER. 3.

se pot schimba fişele între 2 elevi. semifabricat folosit în patiserie. împăr irea aluatului în bucă i Observa ii: Se rezolvă individual. suprafa ă pe care se prelucrează aluatul 7. opera ii care pregătesc materiile prime şi auxiliare 4. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Ob inerea produselor de patiserie (nearticulat) 2. fişe de documentare (completa i pe orizontală de la 1 la 8). se compară cu folia nr. Rezolva i aritmogriful în care.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. Folosi i cunoştin ele din manual. se corectează greşelile cu creioane colorate. a 1 P 2 L 3 Ă 4 C 5 I 6 N 7 T 8 A b 1. apă.. se corectează greşelile cu creion colorat. Foaia de plăcintă românească Foaia de plăcintă turcească – – – – – – – – Observa ii: Se realizează individual pe caietul de noti e. pentru ob inerea foilor 8. folosind noti ele. 7. manualul.PATISER. opera ia de prelucrare a bucă ilor de aluat. informa iile din auxiliarul curricular. se compară cu manualul ce prezintă solu ia privind materiile prime folosite la cele două tipuri de foi de plăcintă.) 3. tip de foaie de plăcintă 5. pe verticala a-b este scris numele preparatului la care se folosesc foile . Timp de lucru 10 min Activitatea nr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 38 . constituit din făină.Plăcintă. 6 Înscrie i pe două coloane materiile prime necesare preparării foilor de plăcintă. noti e. în care se pune umplutura de plăcintă 6. sare etc. 7 de rezolvare a aritmogrifului.

MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE

Activitatea nr. 8 Fişă de lucru
Sarcină de lucru: efectua i opera iile din fişa de lucru, folosind materialele necesare, conform re etei de fabrica ie. Lucra i în echipă 3 elevi. Nr. Materiale Opera ii crt. 1 Făină, sită cântar - Cântăreşte făina cernută conform re etei de fabrica ie 2 sare, cântar - Cântăreşte sarea conform re etei de fabrica ie 3 vas gradat - Măsoară apa 4 vas, agitator - Prepară solu ia de sare 5 vas , lingură - Omogenizează, fluidifică untura 6 vas, malaxor, făină - Prepară manual sau mecanic aluatul (făină, apă, apă, sare sare) 7 malaxor - Frământă pentru omogenizare până se desprinde aluatul de mână 8 - Modelează un fitil din aluat 9 cu it - Segmentează fitilul în bucă i şi le rotunjeşte 10 untură - Unge bucă ile de aluat cu untură 11 - Repaos 30 min = odihna 1 12 planşetă - Întinde bucata de aluat cu merdeneaua, pe planşeta unsă cu untură (întinderea 1) 13 - Repaos 30 min = odihna 2 14 - Roteşte foaia deasupra capului şi las-o să cadă pe planşetă unsă cu untură (întinderea 2) 15 cu it - Modelează foaia conform re etei Observa ii: Realiza i opera iile într-o şedin ă de instruire practică în atelierul şcoală sau într-o unitate economică. Fişa de lucru o folosi i pentru evaluare, prin acordarea punctajului corespunzător( de către profesor) fiecărei opera ii executate şi precizarea timpului de lucru. Introduce i în portofoliul elevului fişa de evaluare completă.

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR- PATISER- PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

39

MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE

Activitatea nr. 9 Fişă de evaluare
Nr. Opera ii crt. 1 - Cântăreşte făina cernută conform re etei de fabrica ie 2 - Cântăreşte sarea conform re etei de fabrica ie 3 - Măsoară apa 4 - Prepară solu ia de sare 5 - Omogenizează, fluidifică untura 6 - Prepară manual sau mecanic aluatul (făină, apă, sare) 7 - Frământă pentru omogenizare până se desprinde aluatul de mână 8 - Modelează un fitil din aluat 9 - Segmentează fitilul în bucă i pe care le rotunjeşte 10 - Unge bucă ile de aluat cu untură 11 - Repaos 30 min = odihna 1 12 - Întinde bucata de aluat cu merdeneaua, pe planşeta unsă cu untură (întinderea 1) 13 - Repaos 30 min = odihna 2 14 - Roteşte foaia deasupra capului şi las-o să cadă pe planşetă unsă cu untură (întinderea 2) 15 - Modelează foaia conform re etei Total punctaj acordat Profesorul transformă punctajul în notă. Punctaj acordat 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 18 Punctaj realizat

Activitatea nr. 10
Completa i tabelul cu caracteristicile senzoriale constatate la foile pregătite la exerci iul nr. 9 Caracteristici senzoriale Apreciere - grosime - uniformitate - flexibilitate - rezisten ă - integritate - gust Observa ii: aprecierea se poate face ca autoevaluare de către elevii care au pregătit foile, precum şi de către elevii care au evaluat activitatea nr. 9.

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR- PATISER- PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

40

MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE

Activitatea nr. 11
Realiza i diagrama VENN pentru foile de plăcintă româneşti şi greceşti • trasa i 2 cercuri care au o zonă de suprapunere • în zona de intersec ie (suprapunere), trece i asemănările între foaia de plăcintă românească şi grecească • în stânga şi dreapta deosebirile între cele 2 tipuri de foi de plăcintă • lucra i în echipe de câte 3 elevi, fiecare având ca sarcină de lucru completarea uneia din cele 3 zone ale diagramei WENN • afişa i pe un poster toate diagramele • compara i rezultatele şi vă autoevalua i, prin calificative: Foarte bine, Bine, Suficient, Slab, Foarte Slab • Introduce i diagrama VENN în portofoliul vostru
Deosebiri Deosebiri foi de foi de Asemănări plăcintă plăcintă românească grecească

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR- PATISER- PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

41

. Din aluat opărit se ob in sarailii c.. Asocia i elementele din cele două coloane... formarea scheletului . fructe.... şi rumenirea . b..... prin săge i Materiale Opera ii a.... Încorporarea ouălor în făina opărită se face la 60ºC. ... Încorporare treptată 2p II. .... Fierbere c. i..... sunt ..... Cojile se folosesc pentru baclava h.. .......... Formare D...... care asigură afânarea.. Afânarea aluatului opărit este dată de coacere şi opărire g...................PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 42 . Se poate face autoevaluarea prin comparare cu folia de rezolvare... III. Ouă C... şi se introduce în portofoliul elevului...... c...... 12 Test de evaluare I. frişcă e........ Materiile prime folosite pentru ob inerea aluatului opărit sunt: făină. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR... ulei d................. Cojile se asociază cu creme..... Indica i minimum 3 defecte ale aluatului opărit a..... Nota i cu A afirma iile adevărate şi cu F pe cele false 3p a.. Făină B...... Completa i spa iile goale din textul următor: 2p Opărirea şi ... Observa ii: testul se rezolvă individual. Plăcinta grecească foloseşte aluatul opărit f..PATISER.... Apă+ulei+sare A............. Preparatele din aluat opărit sunt apetisante şi favorizează digestia....... sare............... 2p IV........ apă...MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.. Aluatul opărit este un aluat dospit b.... Adăugare în bloc b.... Timp de lucru: 30 minute Se acordă 1p din oficiu......

Fişa de lucru poate fi folosită ca fişă de evaluare.paletă un căzănel. .PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 43 . amestecând ouălor continuu (pentru a îngloba şi aer) Turnarea .poş cu şpri pregătită. cel realizat. ulei. avelină (rotundă) cu ø = 5 cm Obs.robot . etapele de lucru.Alege i ouăle foarte proaspete .cântar . în cadrul instruirii practice. în atelierul de patiserie.vase măsurătoare .căzănel + palete amestecând continuu (manual sau mecanic) .ulei . punctajul acordat.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.robot . în care se trec: opera ia.îngloba i ouăle unul câte unul. în tava aluatului .adăuga i toată făina.ouă .Doza i uleiul . până la 100ºC (ob inerea .turna i aluatul cu poşul cu şpri . sare intrprimară .căzănel .termometru Înglobarea . pentru înglobare rapidă. până ce aluatul se desprinde uşor de pe căzănel (sau robot) Temperarea .Doza i făina cu gluten puternic componentelor . în forme: baton de 10-12 cm pentru ecler.apă . DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Opera ia Materiale necesare Etape de lucru tehnologică Dozarea . 13 Fişă de lucru Sarcină de lucru: Prepararea aluatului opărit. Lucrarea se efectuează în grup de 4-5 elevi.scăde i temperatura amestecului la 60º C. amestecând cu aluatului opărit) paleta.forme speciale .PATISER.Doza i sarea .fierbe i amestecul apă.sare .ouă Prelucrarea .făină .Doza i apa . Se împart sarcinile pe membrii grupului.

în forme: baton de 10-12 cm pentru ecler. amestecând continuu (pentru a îngloba şi aer) . echipamentul de protec ie al elevior. Activitatea nr. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. respectarae normelor de igienă.turna i aluatul cu poşul cu şpri . amestecând continuu (manual sau mecanic) . sare intr-un căzănel. amestecând cu paleta.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. până la 100ºC . se corectează greşelile cu creionul colorat.PATISER. 15 Completa i în tabel. ulei. pentru înglobare rapidă. 14 Fişă de evaluare Opera ia tehnologică Dozarea componentelor Etape de lucru Doza i făina cu gluten puternic Doza i sarea Doza i apa Doza i uleiul Alege i ouăle foarte proaspete fierbe i amestecul apă. până ce aluatul se desprinde uşor de pe căzănel (sau robot) . avelină (rotundă) cu ø = 5 cm pentru coji de chou şi eclere cu fructe Punctaj acordat Punctaj realizat Prelucrarea primară (ob inerea aluatului opărit) Temperarea Înglobarea ouălor Turnarea aluatului Observa ii: Se apreciază de către profesor calitatea lucrării şi a aluatului. Se compară cu folia de rezolvare.scăde i temperatura amestecului la 60º C. miros Timp de lucru 15 min Observa ii: Exerci iul se efectuează pe caietul de noti e.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 44 . în tava pregătită.adăuga i toată făina.îngloba i ouăle unul câte unul. . indicii de calitate ai aluatului Indici de calitate Aluat Consisten ă Aspect Culoare Gust. individual.

la 4-6ºC.PATISER.aluat cu aspect tăiat . o completează.aglomerări de făină . pentru ca afirma iile să fie adevărate: 1.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. 16 Sarcină de lucru: Identificarea defectelor de fabrica ie a aluatului opărit şi a măsurilor de remediere a acestora Completa i în tabelul următor. La omogenizarea (prelungită/scurtă). Utilizarea (lipidelor/proteinelor) situează aluatul fraged în rândul produselor cu valoare energetică mare. 8. Activitatea nr. este asigurată de umiditatea (scăzută/crescută) a acestora. Corectează cu creionul colorat greşelile. 17 Alege i din paranteză cuvântul potrivit. Preparatele din aluat fraged (con in/nu con in) alte componente. Păstrarea preparatului din aluat fraged pentru o perioadă mai lungă de timp. 3. 7. cauzele defectelor aluatului opărit şi remedierea acestora: Defecte posibile Cauze Remedieri .consisten a prea moale Timp de lucru 25 min Observa ii: Fiecare elev primeşte o fişă cu tabelul. Afânătorii (chimici/biochimici)contribuie la afânarea aluatului. 5. grăsimile se încălzesc. poate face autoevaluarea prin schimbarea fişei cu colegul de bancă. 4. 6. Pentru aluatul fraged se foloseşte făină cu gluten (slab/puternic). apoi cu folia con inând rezolvarea. se separă de restul componentelor. 2. Aluatul fraged devine după coacere (sfărâmicios/ferm). care le cresc valoarea nutritivă.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 45 . Timp de lucru 20 min DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Repaosul de 30 minute după prepararea aluatului. este (obligatoriu/facultativ). şi aluatul se “taie”.

apoi se compară cu Folia care prezintă solu ia. b. strănută deasupra produsului.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 46 . Nu se tuşeşte. Vasele. e. g. i. gust şi miros neplăcut Remedieri Timp de rezolvare 15 min DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. c.PATISER. d.crt. a. ustensilele folosite se spală săptămânal. Timp de lucru 15 min Rezolvarea se face individual. 1 2 3 4 Defecte Cauze Separarea grăsimii de restul componentelor Consisten a prea tare sau prea moale a aluatului Aluat prea sfărâmicios Culoare roşcată. se poate face evaluarea răspunsurilor prin schimbarea fişei/caietului între doi elevi. Capul este acoperit. nu se folosesc parfumuri care imprimă produselor mirosuri străine. astfel încât să se evite căderea firelor de păr în produs. Spălarea mâinilor se face cu apă şi săpun ori de câte ori este necesar. h. Nr. Unghiile se taie scurt. f. În grupul sanitar intra i cu echipamentul de protec ie folosit în atelier. Echipamentul de protec ie este obligatoriu. 18 Identifica i prin încercuire regulile de igienă şi protec ia muncii pe care le respecta i în procesul de preparare a aluatului fraged. Face i corecturi cu creionul colorat Activitatea nr. Părul elevului/lucrătorului este prins cu o benti ă. Bijuteriile se îndepărtează la efectuarea opera iilor tehnologice. 19 Prezenta i cauzele principalelor defecte ale aluatului fraged şi modalită ile de remediere ale acestora.

întocmi i un referat cu tema: “Preparatele din aluat fraged şi rolul lor în alimenta ia omului”. şi cu F. O etul măreşte vâscozitatea aluatului. 21 Nota i afirma iile de mai jos cu A. Turarea (întinderea şi împăturirea aluatului) se face de 4 ori. Acesta va constitui o componentă a portofoliului vostru. 9. 5. dacă sunt adevărate. Apa hidratează făină şi favorizează desprinderea aluatului în foi. 3. Creşterea şi odihnirea aluatului este facultaivă. 4. noti ele. la interval de 30 minute DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. 2. La foietaj grăsimea este utilizată în acelaşi propor ie cu grăsimea. Sarea adăugată în foietaj are un singur rol – îmbunătă eşte gustul. şi se modelează manual în formă rotundă. Referatul îl prezenta i colegilor. Proprietă ile fizico-chimice nu influen ează direct calitatea foietajului.. Divizarea aluatului frământat se face în bucă i de un 1kg. 8. 20 Folosind bibliografia. dacă sunt false: 1. 7. Activitatea nr. manualul şi informa iile de pe internet. în clasă. 6. Durata mică a procesului de preparare a foietajului nu influen ează calitatea preparatului finit.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 47 .PATISER.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.

Împături i foaia în patru (prima turare) .PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 48 .Presa i aluatul cu merdeneaua . .tifon . Se adaugă la portofoliul elevului.masă de lucru .cu it .Repeta i întinderea şi împăturirea de 4 ori la 30 min. Modela i manual în formă rotundă - Crestarea .Intinde i aluatul în formă de romb. - aluat cu it masă de lucru aluat masă de lucru DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. cu cu itul bine încălzit la flacără - Adăugarea grăsimii Împachetarea Turarea - aluat merdenea laminor plansetă Por ionarea aluatului Modelarea modela i manual. bucă ile de aluat . conform re etei preparatului .aluat .Plia i col urile rombului în sensuri opuse acoperind grăsimea . corectitudinea execu iei poate fi observată şi evaluată de către profesor (Fişa de lucru se poate folosi pentru evaluare.Introduce i aluatul în laminor până la grosimea de 1 cm .aşeza i preparatul pe tava stropită cu apă Observa ii: Opera iile se execută individual. mai gros la mijloc .Aşeza i deasupra grăsimea .masă de lucru (planşetă) .Lăsa i aluatul 30 min. prin acordare de punctaj pentru opera iile efectuate).cântar . la 0-40 .aluat .plansetă Fază execu ie Tăia i aluatul în bucă i de 1kg.PATISER. folosind fişa de lucru următoare: Opera ie Divizarea Matriale necesare .aluat .MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. pentru a ob ine elasticitatea glutenului (acoperi i aluatul cu un tifon umed) .Repaus 20-30 min.cu it .Cresta i în X.Îndepărta i cu peria surplusul de făină folosit la întindere . 22 Fişă de lucru Executa i opera iile ce urmează frământării aluatului (până la coacere).Tăia i aluatul uniform.grăsime .

1 p.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.. blaturi g. D. f. Vafelele se prepară din aluaturi fluide şi se folosesc ca atare. plăcinte C. …. . ………. c. d. …. vafele f. checuri h. coacerea şi răcirea determină calitatea superioară a produselor ob inute din aluatul fluid e. cozonaci c.………. aspect. rulade e. pentru produse predominant făinoase. ca blaturi pentru tort şi napolitane. Indica i două particularită i de afânare a aluatului fluid. 2p Aluatul fluid este apreciat calitativ prin indicii de… … următori: consisten ă. Identifica i prin încercuire produsele ob inute din aluatul fluid. 2p. a. bezele b. Aluatul fluid se prepară într-un bătător mecanic După dozarea aluatului urmează răcirea Modelarea. …………………. pişcoturi d. B. Completa i spa iile goale din text. Nota i cu F (fals) sau cu A (adevărat) afirma iile următoare: 3p Afânarea aluatului fluid se face numai prin batere. 23 Test de evaluare A. Timp de lucru 20 min. a.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 49 .PATISER. din oficiu DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Afânarea aluatului fluid. b. se face chimic şi mecanic (batere).. 2p.culoare.

Se poate face evaluarea prin schimbarea foilor între doi elevi Activitatea nr.PATISER. 25 Observa i fotografia şi aprecia i dacă echipamentul de protec ie folosit de muncitor este corect. Argumenta i. 24 Fişă de lucru Observa i desenul şi indica i păr ile componente ale utilajului folosit la prepararea aluatului fluid. se compară cu folia. se corectează greşelile cu creion roşu.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 50 . Observa ii: exerci iul se rezolvă individual. pe foaia primită de elev. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.

Indici de .îi ajute pe to i membrii grupei specifice preparării .să-i laşi pe ceilal i să lucreze Norme de igienă şi 2.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.Prepararea aluatului opărit .Fiecare echipă analizează aceeaşi temă . sub formă de concurs între echipe .să ii seama numai de părerea ta 6 .Grupa alege un lider.Prepararea aluatului pentru foi de plăcintă .identificarea Fa a 2. reprezentând o fa ă a cubului . Regim tehnologic .opera ii .Prepararea aluatului fluid .să preia o parte din sarcini aluatului pentru . Lucrul în echipă 3 4 5 presupune: Prepararea Regim tehnologic .să-i ascul i pe aluatului parametrii calitate ai ceilal i opera ii aluatului .Activitatea se desfăşoară în grupe de 6 elevi. materiilor auxiliare În final elevii completează un chestionar: 1. Liderul echipei trebuie să: protec ie a munci . Identificarea materiilor auxiliare materiilor prime Fa a 3. 26 Metoda cubului După parcurgerea modului II . Temele sunt: . Prepararea aluatului .importan a calită ii Fa a 4.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 51 . DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.identificarea pentru produse de patiserie.Prepararea aluatului tip foietaj . alegându-se câte o temă pentru fiecare oră. care coordonează activitatea .Fiecare elev al grupei primeşte o foaie de hârtie cu sarcina de lucru. Indici de calitate ai aluatului Fa a 6. Norme de igienă şi protec ie a 2 muncii specifice preparării aluatului . 1 importan a calită ii materiilor prime .să rezolve singur toate produse de patiserie sarcinile.Cerin a de lucru este înscrisă pe foaie Fa a 1.PATISER. Identificarea materiilor prime.parametri materiilor prime Fa a 5.Prepararea aluatului fraged . ca activitate de recapitulare.Prepararea tipurilor de aluat pentru ob inerea produselor de patiserie prin metoda cubului se aplică.Prepararea aluatului dospit .

reviste. manualul. revistele de specialitate.ro/ http://www. Prepararea aluatului fluid pentru produse predominant zaharoase 3. Metode de afânare a aluatului fluid 2. informa iile utile din auxiliarul curricular.să prezin i utilajele folosite şi normele de igienă şi protec ie a muncii . Alege i tema în acord cu profesorul şi stabili i obiectivele opera ionale.să prezin i opera iile tehnologice de preparare a aluatului şi a parametrilor de lucru . 28 Realiza i un eseu cu tema: Produsul de patiserie pe care îl prefer. exprimare originalitate.să identifici materiile prime şi auxiliare utilizate pentru prepararea tipului de aluat . noti e.argumenta i preferin a voastră Folosi i surse de informare: manual. elaborarea unor proiecte cu temele următoare: . Activitatea nr.Prepararea aluatului fraged . Prezenta i eseul în fa a colegilor şi profesorului.ro/ Activitatea nr. internet.casamanon. precum şi planificarea actvită ilor.calită ile produsului preferat . Obiective opera ionale . Prezenta i în eseu: .Prepararea aluatului tip foietaj 1.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 52 .Prepararea aluatului dospit . 27 Întocmi i pentru portofoliul vostru referate cu următoarele teme: 1. Prepararea checurilor Folosi i ca sursă de informa ii. bibliografie. 2. 29 Proiect Propunem.PATISER.modul de ob inere a aluatului . Aten ie la modul de redactare. bibliografia indicată de profesor.re eta de fabrica ie . după parcurgerea modulului „Prepararea tipurilor de aluat pentru fabricarea produselor de patiserie“.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr.Prepararea aluatului pentru foi de plăcintă .să precizeze caracteristicile semifabricatului DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Web site-uri http://www.practic.

PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 53 . • • • • Planificarea activită ii se lucrează în echipă de câte 3-4 se împart sarcinile de lucru se stabileşte bibliografia se stabileşte calendaristic desfăşurarea activită ilor consultarea surselor de informa ii (3 zile) întocmirea fişelor de documentare/informa ii (3 zile) investigarea în fabrică. Realiza i expozi ii cu produsele ob inute de echipele voastre de lucru. cu realizarea produsului finit. finalizându-se cu ajutorul maistrului instructor. Evaluarea proiectului inând seama de con inutul ştiin ific. Fotografia i produsele şi face i un montaj cu acestea. Elaborarea proiectului (5 zile) 5. în orele de practică. calitatea prezentărilor Observa ii: Metoda se poate aplica şi pentru alte teme. originalitatea investiga iilor. Montajul este component al portofoliului vostru.PATISER. DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. Prezentarea proiectului de către liderul grupului 6. atelier (3 zile) discutarea materialelor în echipă (1 zi) 4.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE 3.

SOLU II. 1. SUGESTII METODOLOGICE Activitatea nr.Toarnă lichidul măsurat în vasul/utilajul de frământare a aluatului 6 .Solu ie. inând cont de tara vasului.PATISER.Igienizează vasul folosit Dozarea materiilor prime lichide Opera ii Puctaj propus Punctaj ob inut DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. până ce indicatorul ajunge în pozi ia corespunzătoare dozei .PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 54 .Alege vasul gradat. în vasul gradat. 1 . citind corect indica ia de pe cadranul basculei .Stabileşte grada ia corespunzătoare volumului de măsurat 4 . 5 Fişa de autoevaluare A Nr. în func ie de volumul lichidului de măsurat 2 .Folia nr.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE IV. 1 2 3 4 5 Dozarea materiilor prime solide Opera ii Puctaj propus Punctaj ob inut 6 Cură ă bascula cu cadran Stabileşte punctul zero al basculei Alege vasul de cântărire a materiei solide Igienizează vasul Stabileşte tara vasului.Alimentează materia primă lichidă.Cură ă cântarul Fişa de autoevaluare B Nr.Igienizează vasul 3 . crt. până la grada ia stabilită 5 .Alimentează materia primă de cântărit. crt.

e .PATISER. prin amestecarea materiilor prime şi auxiliare prevăzute în re eta de fabrica ie a produsului de patiserie B. Echipamentul de protec ie este obligatoriu şi corespunzător cerin elor tehnologice (halat. pantaloni. 71 3 P 4 5 6 I P R G F P 7 V R 2 E R O L Î I Solu ie Folia nr.7 E A G E A A N Z a P L Ă C I N T A b A U T E E Ş I R R A I A E N E A T T S T D R O C Ă E E A Ă R E R E 8 D DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.Solu ie . Activitatea nr. b. Păr ile componente ale malaxorului cu melc: 1. Cură irea malaxorului se face înainte şi după terminarea opera iei de omogenizare-malaxare. Scopul opera iei: în malaxor se realizează omogenizarea şi frământarea aluatului. muncitorul se află la 0. g. dispozitiv de basculare D. d. basma) 2. cuvă 3.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. motor electric 5. Trei măsuri de igienă şi protec ie a muncii care trebuie respectate la opera ia de frământare a aluatului: 1. 6 A. 2 . În timpul func ionării malaxorului.Folia nr. grătarul cuvei 6.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 55 .5 m de acesta 4. 5. Batiu de fontă 2. şurub melcat. c. sabo i.. j C. a. care realizează omogenizarea 4.

coji insuficient crescute d. d A. e F.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. miros Aluat lejeră Să-şi men ină forma turnare gălbui Plăcut.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 56 . coji cu dimensiuni necorespunzătoare IV. specific la DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. opera ii. c-D II. c A. i A I.Solu ie Folia nr. b-A. Activitatea nr. 15 – Solu ie. coacerea.Folia nr. f A. 10 Indici de calitate Consisten ă Aspect Culoare Gust. 11. h A. 12. prin săge i a-B. a F.Folia nr. b F. a .Solu ie. cojilor III. poros. g F. -8 Diagramna WENN Activitatea nr. 9 Asocia i elementele din cele două coloane.PATISER.aluat tăiat b.

Fiecare răspuns corect primeşte 1 punct.batere intensă robot cu telul la . item Răspuns corect Realizat 1 sfărâmicios x 2 lipidelor 3 chimici x 4 prelungită x 5 lentă x 6 obligatoriu 7 slab x 8 scăzută x 9 con in x Se acordă un punct din oficiu Total punctaj ob inut din 10 puncte Nerealizat x x Punctaj 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Observa ii: Exerci iul se rezolvă individual.aluat cu aspect tăiat (ulei ieşit la suprafa ă) Cauze făina s-a adăugat treptat nu s-a amestecat imediat şi rapid nerespectarea raportului apă-făină fierberea incompletă a lichidului Remedieri . Activitatea nr. care se va combina cu aluatul tăiat fierberea insuficientă .Solu ie. 16. Elevii compară răspunsurile lor cu cele din folia prezentată de profesor şi bifează în fişa de autoevaluare. realizat pentru răspunsurile corecte şi nerealizat pentru cele greşite.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 57 . 15 Nr.Folia nr.combinarea cu un aluat nerespectarea raportului mai consistent.consisten a prea moale - pregătirea altei compozi ii cu con inut sporit de făină.aglomerări de făină . în care apă-făină nu s-au adăugat ouă con inut sporit de ouă DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. 11 Defecte posibile pentru aluatul opărit Defecte posibile .MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE AUTOEVALUAREA activită ii nr.PATISER.

Utilizarea lipidelor situează aluatul fraged în rândul produselor cu valoare energetică mare. Afânătorii chimici contribuie la afânarea aluatului. g. Preparatele din aluat fraged con in alte componente. h. 3. Spălarea mâinilor se face cu apă şi săpun ori de câte ori este necesar. 5. 13 Identifica i prin încercuire regulile de igienă şi protec ia muncii pe care le respecta i în procesul de preparare a aluatului fraged. 1 Defecte Separarea grăsimii de restul componentelor Cauze Remedieri Grăsime semisolidă con ine . strănută deasupra produsului. 14 Defecte apărute în procesul tehnologic de ob inere a aluatului fraged Nr. c. Activitatea nr. 17 Solu ie Folia nr. ustensilele folosite se spală săptămânal. Aluatul fraged devine după coacere sfărâmicios.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE . Păstrarea preparatului din aluat fraged pentru o perioadă mai lungă de timp.Solu ie. Pentru aluatul fraged se foloseşte făină cu gluten slab. b. nu se folosesc parfumuri care imprimă produselor mirosuri străine. La omogenizarea prelungită. 6. d.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Activitatea nr. şi aluatul se “taie”. Vasele. 2.umiditatea scăzută a acestora. se separă de restul componentelor.Folia nr.crt. Echipamentul de protec ie este obligatoriu. Repaosul de 30 minute după prepararea aluatului. i. la 4-6ºC. Unghiile se taie scurt. este asigurată de . Părul elevului/lucrătorului este prins cu o benti ă. 4. a. Capul este acoperit. grăsimile se încălzesc.Se încălzeşte uşor multă apă compozi ia şi se Cantitatea de ouă sau omogenizează intens lichidul folosit este prea 58 DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR. astfel încât să se evite căderea firelor de păr în produs. Bijuteriile se îndepărtează la efectuarea opera iilor tehnologice. Brezarea este un proces de amestecare lentă şi scurtă a făinii cu restul componentelor. 12 1. 18 –Solu ie. care le cresc valoarea nutritivă. 9. 19. e.PATISER. În grupul sanitar intra i cu echipamentul de protec ie folosit în atelier. 7.Folia nr. 8. f. Activitatea nr. este obligatoriu. Nu se tuşeşte.

compară rezultatele cu cele din folia prezentată la retroproiector de către profesor. 21.Solu ie. corectează greşelile cu creion colorat Activitatea nr. sau cantitatea a fost prea mică în raport cu celelalte alimente şi forma preparatului Grăsimea a fost râncedă Afânătorii nu au fost amesteca i cu acid înainte de folosire . gust şi miros neplăcut mare Nu s-a respectat re eta Grăsimea a fost pre rece şi a condus la ob inerea unui aluat tare Grăsimea a fost prea mult încălzită în procesul de omogenizare.Folia nr.PATISER.Se pot preveni . înainte de prelucrare .MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE 2 Consisten a prea tare sau prea moale a aluatului - 3 Aluat prea sfărâmicios - 4 Culoare roşcată. 15 Tabel de evaluare/autoevaluare Item Solu ie corectă 1 x F 2 x A 3 F 4 A 5 x F 6 x A 7 x A 8 x F 9 x A Se acordă 1 punct din oficiu Punctajtotal Rezolvare Punctaj ob inut 1 1 1 1 1 1 1 1 8 59 DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE .Se lasă o perioadă mai mare de timp le rece.Se pot preveni Elevii primesc fişe. modificând consisten a aluatului(moale) Nu s-a respectat raportul făină-grăsime Nu s-a adăugat lichid. le completează individual.

Activitatea nr. 24. c. 16 A. sistem de bătătoare 3.Solu ie. 17 1.PATISER. d. Particularită i de afânare a aluatului fluid. afânarea mecanică. miros. prin înspumare sau batere afânare chimică B. Compara i exerci iul rezolvat cu solu ia corectă prezentată în folia nr.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 60 . Realiza i un tabel de autoevaluare pe care îl introduce i în portofoliul vostru. calcula i punctajul ob inut. palete DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.15. gust D. 23. robinet pentru aluat 5. volum. capac rabatabil 4.Folia nr. e. Calitate.Solu ie. F-a A-b F-c A-d A-e A-f Activitatea nr.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE Observa ii: Pentru fiecare item corect rezolvat se acordă 1 punct.Folia nr. g. cuvă 2. h C. a.

Patiserie fran uzească.ro/ http://www.a. Banu C. ş.Domeniul Chimie Industrială.ro/index.Domeniul Industrie Alimentară. 2001 5.. Auxiliar curricular pentru clasa a IX-a Şcoala de Arte şi Meserii . s. 2004 7. . domeniul Industriei Alimentare SPP 8. Niculescu. 2005 www.eva.-Standard de Pregătire Profesională – Calificarea: lucrător în morărit şi panifica ie. materii prime şi auxiliare (edi ia STAS).. Tehnică.lumeapiticilor.litoralulromanesc.ro/index.a.html www.ro/retetar/aluat.Curriculum pentru clasa a X-a Şcoala de Arte şi Meserii. 1971 6. Academică. s. Buchman A. Bucureşti Bordei D – Tehnologia modernă a panifica iei.1968 Bucureşti 12. Oscar Print. 3.html www.html www. ş.lapiata.a. – Pregătire de bază în industria alimentară – Ed. nivel I 15.Pregătire de bază în industria alimentară – Ed.valentin.gustos.html www..ro/ www. .a. a.php?c=7 DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA : BRUTAR.D.copilulmeu.MODULUL III: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OB INEREA PRODUSELOR DE PATISERIE BIBLIOGRAFIA 1. Slatina. Bucureşti.avantaje. Tehnică. . Agir.a.. a. Ed.ro/site1/ alimentatie/retete/feluri.Calitatea şi marketingul făinii e grâu.PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 61 . ş. Top ghid alimentar.php?a=96 www. Ivaşc M. – Tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie. .html www. Ed. produse finite. Bucureşti.P RA – Bucureşti. Bucureşti. Mo oc. Tache E. 2004 13. 2. 4.ro/ www.anamob. Ed. Răşenescu s. ş.ro/deserturi. Teodor V. Nichita ş.a.anamob. Bucureşti. 2003 10.. 2004 16.ro/alimentare/ produse-semipreparate www.ro/lab/vafe.a.a. Ed.decostyle.Auxiliar curricular pentru clasa a IX-a Şcoala de Arte şi Meserii .Biotehnologia produselor alimentare. EDP 1923.PATISER. E. Pârjol Săvulescu ş. Bucureşti Bordei D – Ştiin a şi tehnologia panifica iei – 2000 Ed Agir. ş. Banu I s.ro/retete-culinare/prajituri www. Bucureşti. Utilajul şi tehnologia panifica ie şi produselor făinoase – manual pentru clasa a XI-a.chelner.a. Mănăilescu A. Ionescu D. EDP 1968.ro/gastronomie/articol131. 2004 Bordei D. 2000 14. 2004 9. Moldoveanu Ghe.2000 Ed Agir. Bordei D – Industria alimentară. XII liceu.. Bucureşti Manualul inginerului din industria alimentară – ET 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->