MURID & ALAM BELAJAR 2010

PERMAINAN SAHIBBA

1.0 MAIN 1.1 KONSEP BERMAIN

Apakah bermain atau main? Cuba anda fikirkan definisi mengikut pandangan anda. Main sebenarnya merupakan satu konsep yang kelihatan mudah namun sukar untuk didefinisikan. Bermain merupakan satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka yang tinggi dan sejak bayi lagi mereka sudah cenderung untuk memanipulasikan anggota badan mereka sendiri. Bermain adalah satu aktiviti yang simbolik dan memberi makna kepada kanak-kanak, aktif serta bebas untuk meneroka dan menjelajah persekitarannya, mendapat keseronokan dan segala undang-undang permainan kanak-kanak yang tentukan sendiri sesuai dengan aktiviti yang mereka main.

Bermain merupakan hak yang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa, guru, pengusaha tadika atau taska dan juga masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam usaha agar kanak-kanak ini mendapatkan hak tersebut. Bagi tujuan ini, Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan (2003) telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu aktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi.

1|m u ka su ra t

MURID & ALAM BELAJAR 2010

PERMAINAN SAHIBBA

1.2 DEFINISI MAIN

Permainan adalah satu gerak kerja rangsangan yang menggembirakan seseorang. Permainan juga ialah suatu gerak kerja yang mengembangkan fizikal dan mental mengikut peraturan-peraturan tertentu. Kanak-kanak lebih tertarik dan sangat berminat membuat sesuatu aktiviti atau penyelesaian masalah dengan cara bermain. Permainan selalunya dikaitkan dengan kanak-kanak yang dianggap oleh orang dewasa sebagai satu perbuatan yang membuang masa dan tidak produktif. Sebaliknya jika kita kaji, permainan adalah satu aktiviti yang dapat membantu kanak-kanak dalam

perkembangan sahsiah pertumbuhan fizikal dan ia adalah keperluan khas kanak-kanak.

Mengikut Kamus Dewan bermain adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk bersenang-lenang dan bersuka-suka dengan menggunakan alatan ataupun tidak. Permainan selalunya digunakan sebagai alat hiburan dan keseronokan semasa mempelajari sesuatu kemahiran. Semasa bermain mereka menggunakan pancaindera dan minda, yang tidak secara langsung menuju ke arah pembelajaran menyelesaikan masalah. Bermain menampakkan suatu proses yang mendatangkan kesukaan. Dengan kata lain kanak-kanak itu akan membuat sesuatu kerana ia suka berbuat demikian dan berhenti apabila dia telah bosan, maka aktiviti-aktiviti tersebut boleh dikatakan bermain.

Caplan and Caplan (1973), mentakrifkan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek. Aktiviti-aktiviti bermain dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan. Apabila konsep main dicantumkan dengan belajar, maka ia menjadi µbelajar melalui bermain. Sebagai contoh apabila kanak-kanak itu bermain sesuatu permainan sahibba, mereka dapat membina dan menambah perbendaharaan kata dan aktiviti matematik iaitu menjumlah setiap markah yang di perolehi. Sahsiah yang baik juga terbentuk melalui kerjasama, toleransi, saling hormat menghormati dan bersedia menerima kekalahan.

2|m u ka su ra t

MURID & ALAM BELAJAR 2010

PERMAINAN SAHIBBA

Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah-sekolah hanya sehala dan tidak begitu praktikal serta kurang mencapai matlamat yang di kehendaki. Penglibatan aktif sama ada daripada guru atau murid lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu kemahiran. Murid-murid akan mudah memahami sesuatu konsep baru yang diperkenalkan, apabila mereka melakukannya sendiri.

Sebenarnya permainan ini telah wujud sejak zaman purba. Kajian-kajian yang dibuat di negara barat telah menunjukkan bahawa bahan permainan dalam bilik darjah boleh meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sambil meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran lain. Dengan kata lain, semasa mereka bermain, konsep-konsep pembelajaran dapat diserapkan tanpa mereka sedari dalam suasana yang gembira dan tanpa tekanan. Dengan µbelajar melalui bermain muridmurid tidak akan cepat bosan mempelajari sesuatu malah dapat meningkatkan lagi minat belajar. 1.3 KEPENTINGAN BERMAIN 1.31 KEPENTINGAN BERMAIN BAGI PERKEMBANGAN FIZIKAL

Kemahiran psikomotor akan terbina apabila seseorang itu bermain. Kemahiran fizikal seperti berlari, melompat, memanjat, mengimbang, mengayuh basikal, bermain bola, menendang, menyambut dan membaling bola mampu meningkatkan perkembangan fizikal seseorang .

Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedarantentang badan mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktifmenggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasalebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan

3|m u ka su ra t

MURID & ALAM BELAJAR 2010

PERMAINAN SAHIBBA

1.4 PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EMOSI Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang

dalamkebudayaan masing- masing. Kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanakuntuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapatmereka 1.5 PERANAN GURU DALAM MENGGALAKKAN MAIN Dalam menjayakan sesuatu permainan dipusat- pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti :

Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak. Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksibel kepada perubahan.

Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak- kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka. Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak. guru yang terbaik adalah yang paling cepat
4|m u ka su ra t

FUNWORDER. Scrabble dijual di 121 negara dalam 29 versi bahasa di dunia.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA belajar. Di Malaysia. cap dagang Scrabble dipegang oleh J. Setiap pemain mengambil sebanyak tujuh buah keping huruf dari kantung. Kecuali guru itu seorang yang belajar sepanjang hayat.6. dan setiap tiga keluarga di Amerika memiliki satu set permainan Scrabble. manakala di negara-negara lain. Skip-A-Cross. lalu cuba membentuk perkataan secara mendatar atau menurun seperti teka silang kata. Pemain yang mengumpul jumlah mata tertinggi dijadikan pemenang. Sahibba atau Scrabble ialah mainan berpapan susun kata yang melibatkan 2 hingga 4 orang pemain bersaing mengumpul mata berdasarkan nilai perkataan yang dibentuk daripada keping huruf di atas papan permainan berpetak-petak (15 lajur dan 15 baris). Syarikat PErmainan Malaysia ( SPM ) telah memegang hak dagang scrabble dengan nama Sahibba. Sahibba dan Palabras Cruzadas.1 ATURAN PERMAINAN 5|m u ka su ra t . Seratus juta set permainan Scrabble terjual di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat dan Kanada. 1. nama Scrabble ialah cap dagang dari Hasbro.6 PERMAINAN SAHIBBA ( SCRABBLE ) Untuk mengaplikasi permainan dalam pengajaran dan pembelajaran permainan Sahibba telah dipilih. Perkataan yang dibentuk harus terdapat dalam kamus am seperti kamus dewan yang berpadan dengan bahasa yang dimainkan. W. Permainan yang juga dikenali sebagai scrabble ini merupakan sejenis permainan yang agak unik. 1. Kepingnya berbentuk bujur sangkar yang bertuliskan satu huruf pada mukanya. Spear & Sons. Permainan ini juga dikenali sebagai Alfapet.kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan. di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak.

huruf-huruf yang kerap sekali muncul dalam kosa kata bahasa Inggris. Papan permainan ditandai kotak-kotak "bonus" yang melipatgandakan jumlah poin: y kotak merah "triple-word" mendarab tiga kali jumlah mata terhasil daripada perkataan yang melitupinya y kotak merah jambu "double-word" mendarab dua kali jumlah mata terhasil daripada perkataan yang melitupinya y kotak biru tua "triple-letter" mendarab tiga kali mata huruf yang diletakkan di atasnya y kotak biru muda "double-letter" mendarab dua kali mata huruf yang diletakkan di atasnya. Selain itu. Pada edisi Scrabble bahasa Inggris. Di kelab atau kejohanan rasmi. Setiap huruf memiliki nilai tertentu (1 hingga 10) yang bergantung pada kekerapan huruf tersebut dalam daftar ejaan piawai. setiap petak diisi dengan satu keping huruf. Huruf-huruf yang jarang sekali seperti Q dan Z masingmasing bernilai 10 mata.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Permainan melibatkan 2 hingga 4 orang dengan papan permainan berpetak-petak yang terdiri dari 15 lajur dan 15 baris. Apabila menyusun perkataan. permainan hanya melibatkan dua orang pemain (atau kadang-kadang antara 2 pasukan yang masing-masing ahlinya bekerjasama menyusun huruf dari rak yang sama). terdapat dua keping kosong (tidak bertulis huruf) yang tidak membawa mata. Kotak bintang atau logo di pusat papan permainan (H8) bernilai "double-word". seperti E atau O hanya bernilai 1 mata. 6|m u ka su ra t . tetapi boleh dipakai sebagai ganti mana-mana huruf dari dari A hingga Z.

Bilangan minit lebihan dibundarkan ke minit seterusnya. Pemain diizinkan memiliki "helaian jejak" (tracking sheets) berupa sehelai kertas bertuliskan huruf-huruf yang tersedia. Diadakan dua tiga tahun sekali. Malaysia pada tahun 2009. The World Youth Scrabble Championships: penyertaan mengikut kelayakan negara. United States Scrabble Open (dahulunya National Scrabble Championship): acara terbuka yang menarik ratusan pemain.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 1.2 KEJOHANAN DUNIA Di seluruh dunia terdapat banyak sekali kelab dan kejohanan Scrabble. 6. World Scrabble Championship: diadakan setiap tahun ganjil. misalnya pemain yang terlebih waktu bermain selama 2 minit 5 saat dikenakan denda 30 mata. terkini diadakan di Johor Bahru. Setiap pemain diberi 25 minit untuk menghabiskan semua gilirannya. Pertandingan dilakukan dengan had masa yang diukur dengan jam permainan (game clock) seperti pertandingan catur. Pemain yang bermain melebihi had masa dikenakan denda 10 mata seminit. 2. Huruf-huruf yang sudah dimainkan dicoret dari lembaran dan boleh digunakan di akhir permainan untuk mengetahui huruf yang tinggal di tangan lawan. Diadakan setiap tahun mulai 2006. The Canadian Scrabble Championship: penyertaan mengikut jemputan kepada 50 pemain Kanada. 5. 7|m u ka su ra t . 4. 3. diadakan sekitar Julai/Ogos setiap satu atau dua tahun. untuk pemain bawah 18 tahun sahaja. Ohio pada 1-5 Ogos 2009.6. The Thailand International: kejohanan terbesar di dunia. Kejohanan Scrabble terkenal yang kerap dianjurkan: 1. terkini di Dayton. diadakan setiap tahun sekitar akhir bulan Jun atau awal bulan Julai. Diadakan setiap tahun sejak 2003. The National School Scrabble Championship: penyertaan terbuka kepada semua pelajar sekolah Amerika Utara.

seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan¶. Justeru dalam bidang pendidikan satu perancangan memerlukan satu formula yang terbukti keupayaannya. Pembelajaran memerlukan penyususunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar mendapat respons dan diberi pengukuhan. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. Sesuatu yang dimaksudkan itu ialah teori. Jika satu produk hendak dikeluarkan satu eksperimen untuk membuktikan keupayaannya juga akan diadakan.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 2. Prinsip pembelajaran kognitif menerangkan bagaimana pelajar menerima. Justeru. pemikiran. 8|m u ka su ra t . kerja amali atau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang baik serta wajar memerlukan teori yang sudah terbukti keupayaan dan kejayaannya. Prinsip ini juga lebih menumpukan kepada apa yang pelajar tahu¶ dan bagaimana¶ mereka mengetahuinya. taaklukan. memproses. Teori pembelajaran kognitif pula diaplikasikan kepada fenomena seperti pembelajaran konsep. Teori merupakan satu andaian yang dibuktikan kesahihannya secara saintifik. menyimpan dan mencari maklumat dalam memori.0 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN Perancangan yang rapi sememangya penting dalam dalam membentuk satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya. Terdapat banyak teori yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam bentuk pendekatan behavioral. Ia menerangkan tentang bagaimana dan kenapa sesuatu peristiwa tersebut berlaku di dunia yang luas ini. pembelajaran kemahiran yang kompleks.penyelesaian masalah. pemindahan. Teori behavioris sebagai contoh menyatakan pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Teori Pembelajaran Sosial yang dipelopori Albert Bandura.

2. permainan Sahibba ataupun Scrabble telah di huraikan pada penjelasan sebelum ini. 2. Menurut Teori humanistik pula.1. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.1 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN YANG RASIONAL DENGAN PELAKSANAAN PERMAINAN SAHIBBA. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Secara ringkasnya teori yang juga dikenali sebagai teori pembelajaran peniruan ini lebih menekankan kepada peniruan atau pemodelan. 9|m u ka su ra t . Secara jelasnya. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema yang merupakan aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. terdapat beberapa teori pembelajaran yang dapat dikaitkan dalam pengajaran dan pengajaran dalam kelas. Kami telah memilih teori Pembelajaran Sosial sebagai teori pertama untuk dihuraikan.1 PENDEKATAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Berdasarkan penerangkan ringkas di atas. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masingmasing. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Mengikut kefahaman Teori Pembelajaran konstruktivisme. bukan dari sudut pandang pengamatnya. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Pelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mampu mencapai keupayaan sebenar diri dengan sebaik-baiknya.

Hal ini akan meningkat minat pelajar untuk menelaah kamus walaupun sebelum ini kamus dewan itu dianggap mustahil untuk dibaca jika dilihat dengan ketebalannya. Kemudian mereka akan cuba mengaplikasikannya didalam aktiviti pendidikan jasmani di sekolah. Persaingan ini dilihat signifikan kerana mampu mewujudkan ruang untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Contohnya dalam permainan bola sepak. taktik meniru ini mampu menghasilkan pelajar yang mampu belajar dari alam sekeliling. Menerusi bentuk peniruan Elisitasi. Hal ini kerana mereka perlu sentiasa memerhati gerak-geri lawan disamping menjangka langkah berikut lawan sebagai taktik permaianan. Cara termudah yang digunakan adalah meniru taktik lawan yang memenangi permainan tersebut. pelajar akan siaran langsung perlawanan bola sepak Inggeris yang diminati ramai. yang melibatkan emosi dan keinginan misalnya. 10 | m u k a s u r a t . Selain itu apabila seseorang yang pernah mempunyai banyak pengalaman bermain akan mempunyai kelebihan kerana sudah mempunyai banyak model untuk ditiru. Apabila pelajar melihat rakannya begitu hebat mencipta perkataan di atas papan Sahibba mereka secara tidak langsung akan terdorong untuk melakukannya juga. Misalnya kapal terbang dibina berdasarkan pemerhatian pada seekor burung. Rasionalnya. Begitu juga dalam permainan Sahibba. Dalam pembelajaran subjek sains misalnya memerlukan aspek adaptasi yang tinggi.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Dalam apa-apa jua permainan aktiviti peniruan sememangnya berlaku. Apabila seseorang itu kalah dalam permainan Sahibba ini. Secara tidak langsung permainan Sahibba ini membina daya pemerhatian yang jitu pada diri murid. permainan Sahibba mampu membantu murid menjana perkataan baru secara langsung meningkatkan kemahiran berbahasa. Maka akan wujud satu persaingan dalam permainan. dia akan berusaha untuk mengubah mengubah strategi bermain. Selain itu dalam subjek bahasa melayu pula.

Keperluan kasih sayang ini dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam bilik darjah seterusnya mewujudkan ruang yang kondusif bagi satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan berlaku. Permainan Sahibba merupakan sejenis permainan kendiri. motivasi. Contohnya soalan aneka pilihan yang mempunyai banyak jawapan. Sifat yakin ini juga penting dalam pembelajaran kerana tanpa keyakinan seseorang murid sukar untuk menjawab soalan peperiksaan. minat dan nilai. dengan latihan semasa bermain Sahibba ini diharap dapat meningkat keyakinan diri pelajar ke arah yang optimum. Keperluan ini dapat dipupuk dalam permainan Sahibba kerana di samping bersaing untuk menang seseorang itu juga dapar menghiburkan diri disamping dapat bergaul dengan rakan sekelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Permainan merupakan sesuatu yang menyeronokkan. tanggapan mereka terhadap subjek bahasa yang membosankan akan berubah. tanpa keyakinan seseorang murid akan mengambil masa yang lama untuk menjawab satu-satu soalan. Abraham Maslow sendiri melalui teorinya Hieraki Keperluan Maslow talah menyenaraikan keperluan kasih sayang dalam diri manusia. Hal ini permainan ini mampu mewujudkan suasana yang harmoni disamping dapat mambantu pelajar meningkat kemahiran mereka dalam bahasa Melayu. 11 | m u k a s u r a t .1. Justeru. Selain itu juga. Pendekatan teori Abraham Maslow yang merupakan tokoh psikologi humanisme.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 2. Seseorang pemain memerlukan keyakinan untuk meletakkan abjad di atas papan yang disediakan untuk membentuk satu perkataan. dalam perkembangan potensi manusia khususnya teori keperluan banyak menekan aspek keperluan hidup manusia sebagai batu loncatan kea rah yang lebih baik. Teori ini yang mempercayai bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan.2 PENDEKATAN TEORI HUMANISME Humanisme melihat manusia sebagai makhluk yang istimewa mempunyai keupayaan yang lebih baik daripada haiwan. dengan bermain Sahibba. Hal ini akan menyukarkan murid untuk menjawab soalan dengan baik.

1. Seterusnya pembinaan pengetahuan melalui proses scaffolding dapat dijalankan.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 2. pembelajaran manusia dilihat dalam konteks sosio-budaya. Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan mengaitkannya dengan pengalaman sedia ada masingmasing bukannnya menerima sesuatu itu bulat-bulat.proses pembelajaran berlaku scara tidak langsung. 12 | m u k a s u r a t . Penglibatan diri dengan orang lain memberika peluang kepada murid untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan diri memandangkan mereka terdedah kepada pengetahuan orang lain. Melalui permainan Sahibba sendiri. Dengan bermain Sahibba pelajar dapat berusaha sendiri untuk membina sesuatu perkataan. Justeru permainan Sahibba ini dapat membantu pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza dalam pembinaan pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Dalam konteks konstruktiveme Sosial yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. di Proses aplikasi pengetahuan juga berlaku dalam permainan Sahibba mana murid akan mengeluarkan pengetahuan sedia ada dalam permaina. proses pengajaran dan pembelajaran juga sebenarnya berlangsung.3 PENDEKATAN TEORI KONSTRUKTIVE Konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. bukan penerima pengetahuan. Di samping dapat memberi ruang kepada pelajar melakukan aktiviti yang mereka suka. Dalam konteks inilah individu individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. yang merupakan permainan minda. Pendekatan teori ini sendiri secara amnya melihat bermain sebagai aktiviti pembelajaran tidak formal. Prinsip-prinsip Konstruktivisme yang menekankan pembelajaran berpusatkan mampu diaplikasikan dalam permainan Sahibba ini.

lebih diberi fokus kepada guru yang berperanan sebagai peneraju atau ketua di dalam kelas. Ia berbentuk komunikasi sehala iaitu. Strategi pengajaran merujuk kepada suatu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai objektif pembelajaran. Manakala kaedah pengajaran pula merupakan cara pengelolaan dan kepenggunaan teknik-teknik. 3. guru berkuliah dan pelajar pasif dan hanya mendengar sahaja apa yang disampaikan oleh guru.2 STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU. teknik merupakan satu cara penyampaian bahan atau kandungan pelajaran dan perlu diteliti supaya dapat mempercepat penanggapan pelajar. kreativiti pelajar terhalang dan sifat dan nilai sosial tidak dapat diterapkan dalam diri pelajar. isi pelajaran dan alat bahan bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 3. Kelebihan bagi penggunaan strategi ni di dalam kelas ialah guru memberi arahan dan mengawal situasi pembelajaran dan disiplin murid dapat dibentuk. Teknik ini merujuk kepada suatu kemahiran guru untuk mengelola dan melaksanakan langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran bagi mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahan pengajaran. Walaubagaimanapun. boleh disimpulkan bahawa strategi pemusatan guru ini lebih menambil pendekatan pencapaian objektif pendidikan guru dan bersifat mementingkan pencapaian akademik pelajar sahaja. terdapat juga beberapa kekurangan seperti pelajar menjadi pasif dan tidak berpeluang untuk mengambil inisiatif untuk menganjak sifat ingin tahu dalam diri. 13 | m u k a s u r a t . 3. Apa yang dimaksudkan dengan teknik pengajaran pula ialah kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkahlangkah dalam aktiviti pembelajaran.1 PENGENALAN. Secara khususnya. Dalam strategi pemusatan guru.0 STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN. Secara keseluruhan.

Naluri ingin tahu pelajardapat dikembangkan dan guru boleh melihat potensi yang ditonjolkan pelajar. Seperti proses pengajaran dan pembelajaran yang normal. Strategi ini juga mementingkan perkembangan jasmani. Ini sangat bersesuaian dengan model pengajaran dan pembelajaran sosial. emosi.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 3. Justeru. berlaku komunikasi dua hala di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yan mana menjadikan pembelajaran pasif bertukar menjadi aktif. Tambahan lagi.1 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. Guru boleh melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang menarik supaya dapat mengumpan minat pelajar untuk belajar secara menyeronokkan selain merehatkan minda. dapat melatih pelajar untuk berdisplin. Guru memupuk sifat-sifat sosial yang positif dalam diri pelajar serta membentuk kemahiran kendiri dengan mempamerkan kepimpinan yang bercorak demokratik dalam kumpulan pelajar. mendengar arahan dan menghormati keputusan yang diberikan oleh guru. Permainan yang dibuat bercorak menajamkan daya pemikiran dan santai. strategi ini dapat menggalakkan pelajar melibatkan diri bagi membantu mereka memahami bagaimana untuk belajar. Kaedah ini boleh dilakukan dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat memperkembangkan kreativiti pelajar. Pelajar memiliki kebebasan untuk melakukan aktiviti bersama guru dan proses pembelajaran berbentuk penerokaan idea-idea dan konsep-konsep baru. Di sini. Semasa mengadakan permainan ini.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR. guru memberi arahan dan mengawal suasana kelas di mana disiplin pelajar dikawal keseluruhannya. 3. Ia menekankan keseluruhan penglibatan pelajar di dalam kelas dan guru menjadi pembimbing dan tempat rujukan. guru memberi kuliah dan pelajar mendengar dengan pasif dan hanya mengikut arahan guru.2. 14 | m u k a s u r a t . Strategi berpusatkan pelajar bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari. rohani dan intelek secara sihat selain menekankan kepada pencapaian objektif pembelajaran pelajar. Ia juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar.

Dalam melaksanakan strategi ni. Penggunaan bahan-bahan harus berasaskan kepada beberapa faktor seperti objektif pengajaran.3. Strategi berasaskan sumber bermaksud guru menggunakan bahan-bahan bantu mengajar seperti bahan-bahan maujud. guru boleh mengubah permainan menjadi lebih menarik dengan menyediakan ganjaran. Seperti yang kita tahu.4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN SUMBER.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 3. Jadi permainan sahibba ini berbentuk kumpulan atau sekelompaok pelajar.1 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. 15 | m u k a s u r a t . peralatan saintifik seperti komputer atau bahanbahan lain untuk menjalankan proses pembelajarannya. Dalam kumpulan. penilaian kumpulan pula dinilai melalui elemen berpasukan setiap kumpulan yang difokuskan kepada penglibatan ahlinya. Hasilnya. Penekanan diberikan kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. dan dapat melatih pelajar berfikir. Ganjaran diberi melalui penilaian yang dibuat oleh guru. Dengan itu. bertolak ansur dan berkomunikasi antara satu sama lain. melatih pelajar untuk mengsintesis maklumat untuk membentuk idea baru yang boleh diasimilasikan dalam kehidupan sebenar. strategi pengajaran serta kebolehan pelajar. pembelajaran berpusatkan pelajar akan tercapai dan ternyata strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar ini benar-benar berkesan. pelajar akan mengamalkan sifat-sifat sosial seperti bekerjasama. guru menjadi pembimbing dan membantu pelajar mengorganisasikan kumpulan mereka. pelajar sekolah rendah yang terdiri dari golongan kanak-kanak tidak boleh dipisahkan dengan aktiviti bermain. Guru boleh menyusun atur kumpulan pelajar ini yang membentuk kumpulan pelajar yang bervariasi dan heterogen yang menjadi konsep utama dalam model pengajaran sosial. Strategi ini meliputi cara yang luas bagi pelajar yang dibimbing oleh guru hingga pelajar yang belajar secara individu dapat belajar. Semasa permainan. Bagi menampakkan lagi kerjasama pelajar dalam kumpulan. Pelajar-pelajar tersebut akan menjadi lebih aktif. 3. keperluan pelajar. guru merancang sepertimana dalam model pengajaran dan pembelajaran koperatif iaitu proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. mengeluarkan idea-idea baru serta menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah.

Peluang diberikan kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah secara bersama. 3. Setiap ahli dalam kumpulan digalakkan untuk memberikan idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti. Sumbang saran merupakan aktiviti perbincangan.5 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN. 3. di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masaah. permainan sahibba ini berupaya mencungkil kebolehan pelajar dan menajamkan daya pemikiran pelajar. Di samping itu. Sumbang saran merupakan satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. Melalui permainan ini. berkesan serta menarik minat pelajar untuk belajar. Tambahan. guru merangcang proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik. Selain itu. di samping menggalakkan perkembangan mental pelajar.4.1 SUMBANG SARAN.1 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA.5. Guru pula perlu mengendali dan memerhati aktiviti pelajar di dalam kelas untuk menentukan sama ada strategi ini memberi kesan yang positif dalam proses pengajaranya. bantu-membantu dan menghormati pandangan orang lain. guru dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat mereka di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. Kaedah sumbang saran bertujuan untuk melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Guru menjelaskan tentang objektif dan matlamat aktiviti menggunakan bahan permainan tersebut kepada pelajar supaya pelajar mengetahui tujuan mereka bermain dalam proses pembelajaran. dan main sinonim dengan dunia kanakkanak. 16 | m u k a s u r a t .MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 3. efektif. guru berperanan untuk memeupuk sifat-sifat sosial di dalam sanubari hati pelajar seperti nilai bekerjasama. Aktiviti ini bersumberkan bahan permainan yang maujud. Sumbang saran ialah satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan pelajar dalam masa yang terkawal. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan dan bukan keputusan individu. Idea yang peling sesuai akan dipilih dan diterima sebagai rumusan perbincangan.

3. Maka. Guru juga perlu terlibat untuk mengawal keadaan kumpulan serta memastikan supaya tidak berlaku kritikan sesame ahli dalam kumpulan. Perbincangan bukan sahaja meransang interaksi antara pelajar secara bermakna. serta membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi dalam proses pemikiran. Mereka berkongsi idea dan pendapat masing-masing dan akhirnya pendapat yang paling dianggap terbaik menjadi keputusan kepada kumpulan. juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi kandungan. pelajar adalah bersantai dan ini memungkinkan kritikan atau sindiran adalah mustahil untuk berlaku. sikap dan proses-proses pembelajaran. Memandangkan ia merupakan suatu permainan yang bukan bersifat persainagan yang ketara. berlaku interaksi sesame mereka yang menyumbang kepada sifat-sifat sosial seperti bekerjasama dan toleransi. iaitu meningkatkan daya pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan yang merangkumi ransangan penglibatan.2 PERBINCANGAN. Perbincangan merupakan suatu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar dalam persekitaran pembeajaran. kemahiran. Situasi ini wujud di mana guru membentuk suatu pandangan dan harus berkebolehan memudah cara pelbagai pertukaran idea dalam kalangan pelajar. Teknik perbincangan juga mampu meningkatkan kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar.5. 17 | m u k a s u r a t . berlaku sumbang saran kerana pelajar secara berpasangan atau lebih akan berfikir bersama untuk mengeluarkan idea. Guru boleh menggunakan kaedah perbincangan untuk mencapai tiga objektif pengajaran. Dalam permainan ini.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA RASIONAL DENGAN PERMAIAN SAHIBBA.

Berdasarkan permainan ini. menerapkan kemahiran-kemahiran sosial dalam kendiri pelajar seperti sifat kerjasama. Antaranya. guru boleh menjalankan akitiviti perbincangan bersama pelajar di dalam kelas. Jadi.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. berpandukan permainan sahibba ini guru menentukan hasil pembelajaran pelajar melalui perbincangan tersebut. Guru menjadi pembimbing yang memberi topik atau tajuk perbincangan dan guru juga boleh membahagikan pelajar secara berkumpulan. komunikasi. toleransi dan bantu-membantu antara satu sama lain. Objektif dalam perbincangan adalah untuk mewujudkan situasi aktif dalam proses pembelajaran di mana setiap pelajar memberikan idea dan pendapat berdasarkan topik yang diberikan guru. 18 | m u k a s u r a t . Struktur dan bilangan pelajar dalam kumpulan ditentukan oleh kreativiti guru bagi menghasilkan perbincangan yang bermakna.

Model pengajaran yang terdiri daripada prosedur-prosedur mudah pengajaran dan pembelajaran boleh dijadikan panduan kepada perancang dan guru kerana prosedur mengajar amat penting untuk menghasilkan pengajaran berkesan. Lanjutan daripada itu. strategi serta iklim sosial bilik darjah yang dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran murid.1 PENGENALAN. Terdapat model pengajaran yang pelbagai dan setiap satu berasaskan kepada satu teori pembelajaran tertentu.Model Behavioral. Tambahan pula.Model Pemprosesan Maklumat. model pengajaran ini menyediakan struktur hala tuju untuk guru. 19 | m u k a s u r a t . 4.Model Sosial. 2. Model pengajaran merujuk kepada kerangka yang merangkumi keadaan kandungan. Model ini ialah strategi preskiptif yang direka bentuk untuk mencapai matlamat pengajaran. 3. 4. ia membantu guru memperoleh hasil maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan menetukan aktiviti susulan yang perlu diambil untuk penambahbaikan.Model Personal. Teori yang berlainan memfokus terhadap aspek pelajar yang berbeza dan oleh itu. implikasi terhadap prosedur pengajaran juga adalah berbeza-beza.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN. selepas menggunakan model tersebut sebagai panduan pengajaran dan pembelajaran.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. model pengajaran berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk merancang persediaan mengajar yang lengkap dan mengikut tatacara yang sistematik sebagai rujukan semasa proses pengajaran. Maka. 4. Model pembelajaran merupakan blueprint pengajaran. Walaubagaimanapun.2 JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN. model tersebut tidak mengongkong semua tindakan yang diambil oleh guru. 1.

Secara tidak langsung. pemikiran seseorang akan lebih terbuka kepada pendapat orang lain. model ini membantu pelajar mengenalpasti pelbagai perspektif seuatu masalah dan memahami penaakulan disebalik pelbagai pemikiran. Model pengajaran sosial bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan pemikiran melalui interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan menunjukkan cara bagaimana mereka dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan.3 MODEL PENGAJARAN YANG RASIONAL DAPAT DISESUAIKAN DENGAN PERMAINAN SAHIBBA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Berbekalkan pandangan ini. main peranan dan simulasi. Mod interaktif ini mendorong pelajar mengumpulkan maklumat dan membincang dengan menggunakan kemahiran sosial. Sebagaimana istilah sosial. berkebolehan menyusun maklumat secara sertamerta dan merangka soalan untuk memperoleh data serta dapat menggabungkan semua maklumat untuk menyelesaikan masalah. Model sosial direka cipta untuk mengambil peluang demi membina komuniti pembelajaran. berbanding dengan diri sendiri.3. seseorang dapat membentuk perdebatan untuk membuat justifikasi terhadap hujahnya. Mod dalam model sosial lebih menekankan kepada penyiasatan dan penerokaan secara berkumpulan seperti dalam pembelajaran koperatif. Model sosial ini juga melatih pelajar menggunakan kemahiran mendengar dan memahami konteks. 4.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. 20 | m u k a s u r a t .1 MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SOSIAL. Model ini membantu untuk mengembangkan perspektif individu dan kumpulan dalam memperjelas dan mengembangkan idea-idea.

Model inijuga merupakan pembelajaran aktif yang berupaya untuk mengubah suatu situasi pembelajaran yang pasif kepada suatu suasana yang dinamis serta berpusatkan pelajar. 1. 2. 21 | m u k a s u r a t . pelajar dapat menambah kemahiran-kemahiran sosial dalam diri serta memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan demi mencapai matlamat pembelajaran yang sama.Melalui kaedah pembelajaran ini. saling bergantung.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4.3 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. Apabila mereka berkomunikasi. tidak berlaku persaingan antara mereka. maka terbukti telah berlaku interaksi antara mereka dengan mereka menggunakan kemahiran-kemahiran sosial. matlamat dan struktur ganjaran. 4.4 IMPLIKASI TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Dalam permainan ini. tetapi bersama-sama menuju kepada pencapaian satu matlamat secara bepasukan.Menggalakkan pelajar mengeluarkan idea dan berbincang pendapat masing-masing untuk menyelesaikan masalah bersama dan guru menjadi pembimbing dalam proses pembelajaran.2 PEMBELAJARAN KOPERATIF.3.3. Pembelajaran koperatif merujuk kepada satu set strategi pengajaran yang merangkumi interaksi pelajar secara koperatif terhadap kandungan matapelajaran.3. Mereka akan berfikir dan mencari jalan penyelesaian dalam permainan secara bertukar-tukar pendapat dan meluahkan idea yang dapat dikongsi sesama mereka. Model pembelajaran koperatif dicirikan dengan tugasan koperatif. Mereka akan dapat berusaha dalam satu pasukan yang heterogen. habuan atau ganjaran akan diperoleh secara bersama dan pembelajaran koperatif telah tercapai. 4. Apabila matlamat mereka tercapai. pemain yang difokuskan kepada pelajar akan berinteraksi antara mereka secara berkumpulan untuk mencapai matlamat yang sama.

Penggunaan efektif kaedah simulasi di dalam bilik darjah bergantung kepada kredibiliti guru menyebati simulasi yang disediakan ke dalam kurikulum dengan menonjolkan dan mengukuhkan proses pembelajaran. Kebolehan guru dalam melaksanakan aktiviti simulasi secara berkesan amat penting.4. permainan Sahibba diubah sedikit bentuk penyampaiannya tetapi kandungan pembelajarannya adalah sama. pelajar dapat memupuk sifat-sifat sosial serta melatih pelajar mengawal emosi dan perasaan dalam pelbagai situasi.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. Matlamatnya adalah sama. permasalahan. Seperti permainan Saidina. Manakala. Main peranan bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam lakonan dan perbincangan. yang bercorakkan aktiviti jual beli yang memang berlaku dalam dunia sebenar. Main peranan (role play) merupakan kaedah kumpulan berorientasikan proses. Tambahan lagi. Model ini dijangka dapat membantu pelajar yang pasif melibatkan diri dalam aktiviti main peranan seterusny amembuka ruang kepada mereka untuk berinteraksi dengan orang lain selain membina keyakinan diri. dan menerima ganjaran. Seperti µgame show¶. Simulasi pula memberi maksud tindakan mengajuk atau meniru sesuatu perlakuan atau aktiviti seolah-olah betul dan hampir sama dengan perlakuan sebenar.1 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. pelajar yang bermain memainkan peranan sebagai peserta game show di rancangan televisyen. Permainan ini dikatakan berbentuk simulasi kerana ia diadaptasi dari permainan Saidina. Terdapat 4 orang pemain dan boleh dibentuk menjadi permainan koperatif. Permainan ini berbentuk simulasi µgame show¶. Aktiviti simulasi ini boleh dikelolakan dalam bentuk permainan. Proses simulasi mempunyai elemen-elemen dunia sebenar (reality situation) dan dapat dibentuk serta dipersembahkan dalam bilik darjah. 4.4 MAIN PERANAN DAN SIMULASI. Main peranan merupakan satu situasi yang melibatkan pelajar memegang sesuatu peranan sama ada sebagai dirinya sendiri atau individu lain. selain melatih mereka untuk melakonkan pelbagai watak dan mengalami sendiri sesuatu situasi. berbentuk persainagan atau koperatif. di mana pelajar berlakon atau simulasikan situasi kehidupan sebenar. 22 | m u k a s u r a t .

ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Tiga mod tersebut terdiri daripada daftar deria/sensori.Aktiviti main peranan berguna untuk pelajar mendalami ilmu sosial seperti interaksi sosial yang meiputi kemahiran-kemahiran berinteraksi. Model pemprosesan maklumat melihat seorang pelajar sebagai pemproses maklumat sepertimana yang dilakukan komputer.2 IMPLIKASI TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.4. 1.Simulasi membantu memberi gambaran sebenar sesuatu perlakuan dengan jelas supaya pelajar mengetahui punca. terdapat tiga mod ingatan yang mana pemprosesan maklumat berlaku dalam otak manusia. Mengikut model ini juga. Selain itu. Maklumat ditakrifkan sebagai input yang diperoleh pelajar daripada persekitaran pembelajaran seterusnya maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan. iaitu menggunakan model input-output. memahami tingkah laku dan peranan orang lain dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. mendengar dan memerhati.5 MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMPROSESAN MAKLUMAT. 4.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. 2. kesan dan langkah-langkah yang betul dalam melakukan sesuatu pekara. Mod ini kemudiannya disalurkan dalam dua jenis teknik pengajaran iaitu pengajaran ekpositori dan inkuiri. 23 | m u k a s u r a t . Ini melatih kemahiran berfikir pelajar secara logis dan menentukan keputusan dan menggunakan elemen-elemen simulasi dalam aktiviti simulasi untuk menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar.

bukannya pembelajaran hafalan. Dalam pembelajaran ekspositori. iaitu daripada umum kepada spesifik . pemain akan memerlukan daya fikir untuk membentuk perkataanperkataan berdasarkan keadaan dalam permainan. iaitu menggabungkan maklumat baru ke dalam maklumat yang sedia ada dengan membuat perkaitan antara idea baru tersebut ke dalam maklumat yang sedia ada. Manakala dalam pengajaran inkuiri. guru menonjolkan pembelajaran ekpositori ini melalui arahan. prinsip dan idea difahami. Pengajaran ekspositori menekankan pembelajaran verbal yang bermakna. pelajar yang bermain perlu mengeluarkan idea-idea baru yang sedia ada dan ini sangat bersesuaian dengan apa yang dikategorikan sebagai pembelajaran bermakna iaitu menggabungkan maklumat baru dengan maklumat yang sedia ada dan membuat perkaitannya. Konsep.2 PENGAJARAN EKSPOSITORI DAN INKUIRI. 24 | m u k a s u r a t . guru boleh mengubah permainan ini menjadi lebih menarik dan cara guru melaksanakan permainan ini dalam kelas menunjukkan ianya berpusat kepada guru. Di dalam bilik darjah. 4. Maknanya. Proses utama dalam pembelajaran ialah subsumsi. Pembelajaran ekspositori menggunakan pendekatan deduktif.3 RASIONAL DENGAN PERMAINAN SAHIBBA. pelajar akan melibatkan diri dalam menguji konsep dan hipotesis. bukan diketemukan.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. guru menyampaikan maklumat lengkap dalam susunan tertatur supaya pelajar dapat menerimanya dengan baik. individu memperoleh pengetahuan melalui resepsi atau penerimaan dan melalui penemuan. Ini menggambarkan. pemain perlu mereka satu perkataan tetapi bukan bebas. Pengajaran ekspositori ini dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Maklumat yang diberikan akan diterima dan diasimilasikan dalam struktur kognitif pelajar dan pelajaran sebegini boleh dilaksanakan melalui kuliah dan ceramah. Dalam permainan ini.5. Model ini berkisar tentang bagaimana individu belajar banyak bahan yang bermakna daripada pelajaran verbal atau teks.5. peraturan dan aktiviti permainan yang mana pelajar hanya mendengar setiap kata-kata yang dituturkan oleh guru. Faktor yang paling penting mempengaruhi pembelajaran bermakna ialah apa-apa yang telah diketahui oleh pelajar sudah mengetahui. Selain itu. Maksudnya.

MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 4. 2. 1.Murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa-apa yang dipelajari. Mereka patut mempelajari apa yang mereka patut pelajari sahaja.5.4 IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.Melatih pelajar-pelajar supaya berdisiplin dan mendengar serta menerima arahan dari guru yang mengajar. Pelajar akan mematuhi arahan guru dan memberikan perhatian semasa proses pengajaran danpembelajaran. 25 | m u k a s u r a t .

Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Hal ini memudahkan kita untuk memahami ragam manusia. Justeru setiap guru perlu memahami perbezaan dalam kalangan muridnya. Kebanyakkan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecergasan setiap individu.0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN PEMBELAJARAN Manusia dilahirkan dalam keadaan yang berbeza. Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. 5. Tidak semua murid mempunyai tahap kecergasan yang sama.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 5. Gardner telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Begitu juga dalam situasi bilik darjah. kanak-kanak dan dewasa. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Personaliti yang dimiliki setipa individu membezakan individu dengan individu yang lain. Kecerdasan-kecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut:  Linguistic intelligence ("word smart")  Interpersonal intelligence  Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart")  Intrapersonal intelligence  Spatial intelligence ("self smart") ("picture smart")  Naturalist intelligence  Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 26 | m u k a s u r a t  Musical intelligence ("music smart") ("people smart") ("nature smart") . Justeru.1 KECERDASAN Dalam setandan pisang tidak semestinya semuanya elok. Menurut Gardner.

Kecerdasan Kinestatik Keupayaan menggunakan anggota tubuh dan mampu mengawal dan menyeimbangkan objek Kecerdasan Interpersonal Keupayaan memahami diri orang lain. Kecerdasan Intrapersonal Keupayaan mengenal diri sendiri y y Mudah bergaul dan berinteraksi dengan orang lain semasa bermain. y y Menggunakan ruang sebesar dan sebanyak yang mungkin dalam permainan untuk mendapatkan skor yang banyak. Mampu menilai dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri terhadap permainan. y Membuat pengiraan skor bagi setiap penciptaan perkataan Contoh Perlakuan y Mencipta perkataan yang betul dalam permainan sahibba 27 | m u k a s u r a t . Dapat melakukan kemahiran dan menggunakan anggota badan untuk menyusun perkataan. terutama dalam sains dan matematik Kecerdasan Ruang ± Visual (spatial) Keupayaan untuk memperincikan sesuatu yang dilihat dan mengubahnya dalam bentuk objek visual.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA KECERDASAN PERLBAGAI Domain Kecerdasan Gardner Kecerdasan Linguistik Keupayaan menggunakan bahasa dengan berkesan Kecerdasan Logikan ± Matematik Keupayaan menyatakan alasan secara logik.

Kemudian secara tidak langsung murid akan mengetahui maksud perkataan tersebut dan mengetahui kewujudan perkataan tersebut dalam kosa kata bahasa melayu. 28 | m u k a s u r a t . Perkataan ini mungkin wujud dari persekitaran mereka. Justeru hal ini dapat membantu mereka dalam membina penulisan yang berkualiti tinggi kelak. Selain itu permainan Sahibba juga dapat meningkat kemahiran Interpersonal murid.2 RASIONAL TERHADAP PERMAINAN SAHIBBA Permainan Sahibba merupakan permainan yang melibat pembinaan suku kata di atas papan petak-petak yang mengandungi nilai tertentu. guru digalakkan melibatkan mereka dalam aktiviti permainan Sahibba ini agar mereka juga dapat memahirkan diri dalam kecergasan interpersonal.1. Permainan ini mengajar murid untuk berinteraksi antara satu sama lain di samping semangat persaingan yang tinggi.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 5. Kemungkinan perkataan yang didengari di dalam televisyen atau perbualan dalam keluarga juga merupakan sumber mencipta perkataan. Pengadil perlawanan atau guru akan merujuk kepada sebuah kamus. Melalui pergaulan dengan rakan dalam kelas dengan lebih rapat dalam permainan. Permainan ini dapat membantu pelajar dalam mengembangkan kemahiran linguistik mereka dalam pembelajaran. Justeru membina satu ruang yang baik dalam kerjasama bilik darjah. Kecergasan linguistik yang melibatkan kemahiran dalam bidang bahasa merupakan salah satu bidang kecergasan yang telah digariskan Dr. Howard Gardner. Apabila bermain Sahibba murid akan cuba mencipta sesuatu perkataan baru. Seterusnya jika perkataan yang digunakan itu pelik. hubungan antara pelajar akan semakin erat. Jika wujud pelajar yang pendiam dalam kelas.

Dengan kekerapan berfikir menggunakan cara pemikiran ini murid akan secara tidak langsung mengasah pemikiran mereka. Justeru penggunaan pemikiran konvergen dalam permainan Sahibba amat signifikan untuk mencapai kemenangan. pentafsiran. Dalam permainan Sahibba. Pemikiran ini melibatkan proses meringkaskan pelbagai kemungkinan jawapan kepada satu definisi jawapan yang jelas.2. pembentukan konsep. Pemikiran adalah satu proses mental bagi memperoleh pengetahuan dan pemahaman dengan tujuan menyelesaikan masalah. pemilihan perkataan yang tepat amat penting dalam menjana mata yang tinggi. Proses berfikir membezakan seorang individu dengan individu yang lain. pemikiran ialah satu usaha oleh otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar 5. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai satu kebolehan/keupayaan otak dalam pelbagai kemahiran berfikir.1 PEMIKIRAN KONVERGEN DALAM PERMAINAN SAHIBBA Pemikiran konvergen ialah keupayaan untuk mencari penyelesaian yang paling sesuai dan tepat untuk mencari jawapan sesuatu persoalan.2 GAYA BERFIKIR Akal ialah pemberian paling bernilai bagi seorang manusia. Pemikiran juga merupakan satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian otak kiri berfikir secara kritis. dan penghasilan gerak balas yang sesuai. 29 | m u k a s u r a t .MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 5. Sebagai rumusan. Perkara ini yang membezakan manusia dengan haiwan. Seterusnya meningkat kemahiran mereka dalam menjawab soalan berbentuk objektif kelak. Gaya berfikir akan menentukan persoanaliti dan corak kehidupan seseorang. Pemikiran konvergen adalah berdasarkan logik yang tersusun mengikut langkah demi dalam menentukan jawapan yang betul. Ia melibatkan penerimaan dan pemahaman rangsangan dalaman dan luaran.

Dalam permainan Sahibba murid dapat dilatih menggunakan pemikiran kreatif dengan optimum. 30 | m u k a s u r a t . Pemikiran ini memerlukan seseorang yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. 5.3 PEMIKIRAN KREATIF DALAM PERMAINAN SAHIBBA Pemikiran kreatif merupakan aktiviti berfikir luar kotak yang sangat unik. Proses ini sebenarnya menggalakkan murid untuk terus berfikir seterusnya melahirkan murid yang mempunyai pemikiran yang luar biasa. Justeru dengan pemikiran yang menegak satu perkataan yang pelik dan baru sukar untuk difikirkan. Pemikiran ini akan sentiasa berkembang apabila murid sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mencipta markah yang tinggi.2. Pemikiran lateral merupakan latihan minda bagi mempertimbangkan pelbagai aspek yang berbeza yang dan tidak berkaitan dengan sesuatu masalah bagi mendapatkan penyelesaian yang unik dan tidak dapat diaplikasikan dengan cara pemikiran biasa.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 5.2 PEMIKIRAN LATERAL DALAM PERMAINAN SAHIBBA Pemikiran lateral melibatkan proses pemikiran diluar kebiasaan apabila sesuatu masalah diselesaikan melalui sumber yang berlainan atau tidak berkaitan.2. Mereka juga berkir secara pelbagai dan dinamik dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan cara menyeneraikan pelbagai perkataan yang pernah didengar atau dibaca murid mungkin mendapat sesuatu perkataan yang baru. Contohnya apabila seseorang mencipta perkataan Selam . Dalam permainan Sahibba penciptaan sesuatu perkataan yang panjang amat baik dalam mendapatkan markah yang tinggi. murid yang kreatif akan menambah huruf at¶ di belakang untuk mencipta perkataan dengan menggunakan huruf yang diletakkan pemain terdahulu. Seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif memiliki daya penumpuan yang baik dan berterusan dalam melakukan kerja. Justeru pemikiran kreatif dapat diwujudkan secara tidak langsung.

Beaudry dan Klaus (1989). gaya pembelajaran merujuk kepada keadaan di mana murud belajar dengan cara yang paling optima. 31 | m u k a s u r a t . Justeru taktikal yang pelbagai dalam permainan ini dapat memupuk gaya pemikiran kreatif pada diri seseorang murid itu. Mengikut Dunn. Mengikut Dunn & Dunn (1981). ilmu atau pengalaman yang baru. Maka gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada cara pembelajarannya. dalam taktikal permainan seseorang murid yang kreatif akan sentiasa cuba mencari jalan untuk mengurangkan markah lawan. 5.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Selain itu. gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh serta memperolehi maklumat. Di bawah konteks psikologi pendidikan. Gaya pembelajaran merujuk kepada syarat-syarat pendidikan yang membolehkan pembelajaran paling berkesan.3 GAYA PEMBELAJARAN Gaya bermaksud cara. gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang dikembangkan secara biologi yang membuat sesuatu cara pengajaran berkesan untuk sesetengah pelajar dan tidak berkesan untuk yang lain. Gaya pembelajaran juga merupakan pendekatan pengajaran yang paling digemari oleh seseorang murid. gaya pembelajaran merujuk kepada tingkah laku konsisen seorang pelajar dalam cara ia belajar. Maka mereka akan cuba menghalang lawan daripada mencipta perkataan di petak yang mempunyai markah tinggi. Mengikut Entwistle (1981) pula.

menyentuh.1 PELAJAR TAKTIK Murid dalam kategori ini belajar melalui pergerakkan. membina dan membuat. menyusun. Murid jenis ini akan seronok apabila dapat bermain kerana menepati dengan gaya pembelajaran mereka. masalah pelajar aktif yang berlari di dalam kelas akan dapat dikurangkan seterusnya mencipta suasana kondusif pembelajaran. Permainan Sahibba merupakan permainan yang memerlukan pergerakkan di samping kemahiran berfikir. merasa. 32 | m u k a s u r a t .3. Justeru guru tidak perlu lagi risau untuk mengajar subjek bahasa kerana mereka boleh menggunakan taktik ini dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jika hal ini Berjaya. mereka cipta.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 5.

Diambil daripada perkataan Bahasa Inggeris. Semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi berlaku juga dalam keadaan formal dan tidak formal. berfaedah dan menggembirakan.0 MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN Motivasi berasal dari perkataan Greek movere yang Membawa maksud menggerakkan. minat dan tingkahlaku. Perkataan asalnya ialah motive yang juga telah dipinjam oleh Bahasa Melayu kepada motif. 33 | m u k a s u r a t . Manusia mula belajar sejak lahir.1 MOTIVASI INTRINSIK Motivasi ini adalah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Pembelajaran pula merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman. 6. M o t i v a s i merupakan perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minatseseorang individu ke arah mencapai sesuatumatlamat tertentu termasuk mengubahsikap. disamping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaanbermakna.motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif. Motivation. Penerapan nilai ini amat perlu kerana hasil permainan seperti mendapat tahu perkataan baru dan mengeratkan hubungan antara ahli kelas adalah lagi penting dalam permainan sahibba ini berbanding ganjaran.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 6. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu memberi sokongan dan motivasi kepada murid-murid semasa permainan sahibba ini dimainkan supaya pelajar dapat bermain dengan bersungguh-sungguh demi semangat mereka bukan untuk mendapatkan sesuatu ganjaran. yakni bermaksud tujuan.

Apabila ganjaran diwujudkan murid-murid akan berusaha sedaya.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 6. Ganjaran yang konsisten perlu agar pelajar sentiasa bersemangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. 6. mereka mungkin berasa rendah diri untuk bermain permainan Sahibba ini. Bagi sesetengah pelajar yang mempunyai kecerdasan yang kurang. Motivasi ini juga kadang-kadang perlu untuk menaikkan semangat dalam kalangan murid semasa bermain Sahibba kerana mereka mungkin mempunyai matlamat apa yang ingin mereka capai. Persaingan sihat ini mampu meningkatkan keyakinan diri pelajar di samping meningkatkan kemahiran kognitif dan berbahasa. Permainan Sahibba jika dilihat secara dekat merupakan sebuah permainan minda yang agak sukar. Guru perlu memberikan nasihat dan dorongan di samping menyediakan peluang serta hadiah kepada pemenang.2 MOTIVASI EKSTRINSIK Motivasi ekstrinsik adalah faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan.upaya untuk menjadi pemenang. 34 | m u k a s u r a t . Justeru pendekatan behavioris amat penting dalam menarik minat golongan ini turut serta dalam permainan.3 PENDEKATAN BEHAVIORIS DALAM PERMAINAN SAHIBBA Ahli behaviorisme menitikberatkan persekitaran luaran dalam memotivasikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk itu peranan guru perlu dalam menyediakan hadiah kepada pemenang. Namun guru perlu menerangkan kepada pelajar bahawa hadiah bukanlah semata-mata tujuan sesuatu permainan. Punca motivasi ini wujud daripada persekitaran.

Dalam permainan Sahibba seseorang murid akan mempunyai kebebasan dalam memilih perkataan yang ingin dicipta. kegigihan kendiri dan menuju ke arah penumbuhan kendiri. 35 | m u k a s u r a t . Kebebasan ini perlu mengambil kira jumlah markah yang diperoleh apabila menghasilkan sesuatu perkataan dan juga perkataan yang dapat menutup peluang lawan untuk menang. pilihan. Hal ini penting kerana dalam menempuh dunia globalisasi masa kini. membaca artikel dan mendengar berita amat perlu dalam membina kosa kata baru. Maka pembentukkan murid yang mempunyai semangat juang yang tinggi dapat dihasilkan.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 6. Dengan demikian murid dapat membuat pilihan sendiri tanpa dipengaruhi faktor luaran. Justeru kegigihan kendiri dalam menelaah kamus Dewan. kegigihan dan motivasi amat perlu dalam menentukan kejayaan seseorang.4 PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PERMAINAN SAHIBBA Pendekatan ini mementing kebebasan peribadi.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.30 pagi (1 Jam). Kemahiran sosial. iii.30 ± 10. Tajuk Pelajaran Objektif pembelajaran : : Unit 10 : Nilai Murni. Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar Modul Tema atau Tajuk Tunjang Utama Standard Kandungan : : : : : : : : Tahun 5.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 7. PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN. Asas. Permainan kanak-kanak. Mengecam diksi. 9. 36 | m u k a s u r a t . ii. Memahami sifat-sifat sosial yang terkandung dalam nilai-nilai murni. Standard Pembelajaran : Menggunakan kemahiran sosial seperti komunikasi dalam permainan Sahibba. 34 orang. Menyusun maklumat dengan menggunakan lakaran berbentuk grafik. istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 28 September 2010. Kesepaduan Tunjang : Memahami dan mengaplikasi kemahiran-kemahiran sosial dalam kehidupan seharian.

2. 1.Tarik perhatian pelajar. Kemahiran berfikir Penerapan nilai : : Menjana idea dan merancang strategi. ( 15 minit ) Guru memperkenalkan permainan Sahibba. Bahan bantu mengajar Langkah/Masa : Set permainan Sahibba.Guru menerangkan kepada pelajar tentang konsep dan peraturanperaturan di dalam permainan. Pengajaran & Pembelajaran.Brain-storm. Guru bercerita tentang disiplin dan perbuatan baik kepada pelajar. Sikap bekerjasama dan berusaha untuk mencapai sesuatu secara bersama dan mendengar arahan guru. 1. 3. Guru meminta pelajar memberikan makna nilai murni kepada pelajar.Set permainan Sahibba. Catatan. 3.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA iv. ( 10 minit ) Nilai-nilai murni. Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini. Langkah 1. Set Induksi.Pengetahuan sedia ada pelajar. . Guru menunjukkan cara permainan Sahibba dan memberi arahan. Guru juga memberi galakan kepada pelajar untuk berfikir dan mengeluarkan idea 37 | m u k a s u r a t Isi Pelajaran. 2. Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan frasa yang betul. 1. 2. 3. 1.

Pelajar bermain permainan Sahibba secara 4 orang dan 2 orang mewakili satu kumpulan.Kawalan kelas oleh guru.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA semasa permainan. Langkah 2. ( 20 minit ) Kemahiran Sosial dalam permainan Sosial. 1.Kerjasama. 4. Langkah 3. 3. 2. 38 | m u k a s u r a t . Guru menggunakan kaedah soal jawab 1.Ilmu sedia ada pelajar. Guru sebagai pembimbing membuat pemerhatian dan mengawasi pergeraan pelajar semasa permainan. (15 minit ) Kesedaran pelajar terhadap nilai murni.Kaedah soal jawab. 4. 3. Permainan ini diteruskan ke beberapa pusingan dan masa permainan dihentikan oleh guru.Melatih murid mendengar arahan. 2. 1. 3.Refleksi. Guru memminta pelajar membuat refleksi daripada permainan Sahibba. 2. 1. Guru meminta pelajar menyenaraikan sifat-sifat sosial yang murni yang perlu bagi seorang pelajar ada. 3. 2. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan secara berpasangan.Guru membuat pemerhatian.

Langkah 4.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA dengan pelajar tentang isi pembelajaran kemahiran sosial.Kerja rumah. 3. Guru juga meminta pelajar menyenaraikan 20 nilai-nilai murni sebagai kerja rumah. Guru memberi latihan pengukuhan kepada pelajar melalui kerja tambahan berpandukan buku latihan. 1. ( 5 minit ) Pengukuhan dan penutup sesi. 39 | m u k a s u r a t . Guru meminta pelajar membaca buku teks untuk topik sesi pembelajaran akan datang. 2. 1.

tahap pemikiran. Pada zaman serba moden ini masyarakat kini sudah mulai sedar akan kepentingan permainan ini. 40 | m u k a s u r a t .´ Dilihat sudah tidak relevan lagi kerana proses pembelajaran itu berlaku pada bila-bila masa sahaja. Selain itu. waktu belajar pun main. Dengan memberi dorongan dan peluang yang optimum pelajar yang berkualiti akan dapat dilahirkan. secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa permainan amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana mampu mewujudkan pembelajaran secara tidak langsung.0 RUMUSAN Setelah berjaya menyiapkan kerja kursus ini. Justeru pendekatan yang sesuai mengikut tahap pemikiran dan kognitif murid penting dalam melahirkan modul insane kelas pertama. Istilah ³ Waktu main pun main. Guru-guru juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap murid kerana mereka perlu tahu bahawa setiap murid mempunyai kemahiran dan pemikiran yang berbeza. Hal ini kerana manusia merupakan ciptaan unik yang amat berbeza dengan haiwan dan robot. keperluan dan motivasi. dalam menghasilkan murid yang berkualiti pelbagai aspek perlu diambil kira seperti kecerdasan pelbagai.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 8.

adalah perlu bagi saya untuk menpelajari dan mendalami dunia kehidupan kanak-kanak seterusnya dapat mengaplikasikan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas kelak. saya sebagai seorang guru pelatih mendapat banyak infomasi baru dalam dunia kehidupan kanakkanak dan proses pembelajaran mereka yang bermula dari dalam kandungan ibu sehingga mereka berupaya berfikir dan menyelesaikan masalah. Beliau merupakan seorang pensyarah dari Jabatan Ilmu Pendidikan di intitut ini. Melalui subjek Murid dan Alam Belajar ini juga. daripada dunia kanak-kanak hingga ke peringkat awal remaja. Jadi. kod EDU 3103. sebagai seorang bakal guru yang akan mengajar kanak-kanak. Ini memberi kesan positif kepada saya khususnya dan warga unit yang lain semasa sesi pembelajaran subjek tersebut. saya berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan tentang psikologi manusia. saya diwajibkan untuk mempelajari subjek teras iaitu Murid dan Alam Belajar. pensyarah yang mengajar unit Pengajian Sosial ialah Puan Liew. Pada semester ini. Ini terbukti dengan gaya dan cara pengajarannya yang berfokuskan kepada content knowledge dan penyampaian pembelajaran yang menarik serta bervariasi. Ini berfungsi bagi seorang guru mengenalpasti kebolehan dan kelemahan murid-murd yang berbeza dari segi perkembangan kognitif dan fizikalnya. Sepanjang menjalani kursus pada semester dua program ijazah sarjana muda perguruan. menggunakan teknik dan kaedah berdasarkan model-model pembelajaran dan pengajaran yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi kanak-kanak untuk menjalankan sesi pengajaran di dalam kelas. 41 | m u k a s u r a t . Seterusnya.0 REFLEKSI.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 9. Merujuk kepada pembelajaran subjek Murid dan Alam Belajar ini. Puan Liew merupakan seorang pensyarah dan guru yang berkaliber dan mempunyai ciri-ciri seorang pensyarah cemerlang.

Untuk pengetahuan semua.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Melalui kajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmu terdahulu seperti Gagne. 14 SEPTEMBER 2010. Yang benar. 42 | m u k a s u r a t . Rogers dan yang lain-lain. Sekian. saya mempelajari teori-teori mereka sebagai sukatan pelajaran subjek Murid dan Alam Belajar ini. Ini kerana. saya sangat menggemari pekara-pekara yang berkaitan dengan falsafah dan pemikiran tokoh-tokoh ilmu terdahulu. Saya juga memberi penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Puan Liew selaku pesyarah subjek Murid dan Alam Belajar bagi unit Pengajian Sosial kerana menjadi guru kepada saya dan rakan-rakan yang lain. Oleh itu. pemikiran tokoh-tokoh ilmu yang terdahulu dalam mencari kebenaran sangat kreatif dan banyak berkisar tentang kejadian dan kehidupan manusia. Pavlov. Watson. Saya juga berharap agar subjek Murid dan Alam Belajar ini terus dikekalkan dalam elemen bagi kursus perguruan ini. saya membuat kesimpulan bahawa subjek Murid dan Alam Belajar ini banyak memberi input yang sangat berguna kepada bakal guru sebagai persediaan untuk melangkah ke alam perguruan yang sebenar di sekolah kelak tambahan menjadi pendidik yang memberi ilmu kehidupan kepada manusia. ««««««««««« (SYED MUHAMMAD SYAFIQ BIN SYED MUHSEIN) PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER 2. Dengan itu. terima kasih. mereka berjaya menghuraikan banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran kanak-kanak dan mereka mengeluarkan teori yang berbeza-beza berdasarkan hasil dapatan kajian yang dilakukan. Maslow.

Walaupun terdapat pelbagai model dalam dunia pendidikan.teori pembelajaran seperti teori behavioris. Pada bab kedua teori.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA 9. Pada topik pertama saya telah mempelajari tenang main. strategi dan kaedah pembelajaran yang sesuai amat signifikan. Sepanjang menyiapkan tugasan ini banyak dugaan dan cabaran yang telah saya tempuh. Kerja kursus yang merangkumi semua topik yang dipelajari dalam subjek Murid dan Alam belajar sememangnya amat mencabar kerana saya dikehendaki membuat rasional tentang setiap topik terhadap permainan. Kerja yang saya sangkakan mustahil untuk disiapkan akhirnya dapat juga disiapkan.1 REFLEKSI 2 Akhirnya siap juga. Untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. tidak semuanya sesuai untuk diaplikasikan. Dengan mempeljari subjek ini ruang pemikiran saya kian terbuka. Penerangan awal yang dibuat pensyarah bimbingan sememangnya banyak membantu saya dan rakan dalam menyiapkan tugasan ini. Teori ini merupakan pendekatan ahli psikologi pendidikan zaman dahulu dalam bidang pendidikan dan sentiasa berkembang merentasi zaman. Kita tidak boleh jumud dalam kehidupan kerana banyak penemuan baru yang membuka ruang minda kita. Jika dalam keadaan kelas yang ramai tentunya menyukarkan. 43 | m u k a s u r a t . Contohnya model personal hanya dapat diaplikasi dalam kelas yang mempunya pelajar yang sedikit. teori pembelajaran kognitif dan sebagainya telah dipelajari. Saya dapt mempelajari serba sedikit tentang teori-teori ini dan akan cuba mengaplikasikannya kelak. Selain dapat membantu dalam perkembangan fizikal dengan bermain juga dapat mengembangkan pemikiran. Hal ini keran guru perlu melihat pelajar secara individu. Justeru kita perlu menerima semua perkara dengan terbuka tetapi perlu berhati-hati. Sesuatu yang tidak pernah saya terfikif sebelum. Permainan yang sebelum ini dianggap melekakan kanak-kanak rupa-rupanya mempunyai kebaikkan tersendiri. Melalui tugasan ini saya dapat memepelajari serba sedikit tentang kaedah dan strategi yang sesuai mengikut faktorfaktor tertentu untuk mewujudkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.

44 | m u k a s u r a t . Saya berharap semoga dapat terus berfikiran positif dan membina pembelajaran yang kondusif kelak agar murid yang seimbang dari segi Emosi. teima kasih. 14 SEPTEMBER 2010. Murid juga memerlukan motivasi sebagaimana saya perlukannya. saya berasa gembira menerima tugasan ini.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA Perbezaan individu dalam kelas juga amat penting. Sahsiah. Hal ini penting dalam membina keyakinan diri dan konsep kendiri yang jitu. Walaupun kelihatan hasrat ini tidak mustahil untuk dilakukan. ««««««««««« (ZULHELMI BIN SAMSIR) PISMP PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER 2. Yang benar. Motivasi sememangnya penting. Secara tuntasnya. Jasmani. Sepanjang mempelajari subjek Murid dan Alam Belajar ( MAB ) ini saya sentiasa bersemangat kerana banyak input yang penting diberikan oleh pensyarah dalam mempersiapkan diri saya menempuh kerjaya sebagai seorang guru kelak. Sekian. Selain itu pada fikiran saya kelas yang bercampur antara pelajar yang pandai dan kurang perlu dalam membina pelajar yang seimbang. Hal ini kerana tidak semua pelajar suka bermain Sahibba. Justeru pendekakan motivasi ekstrintik dianggap sesuai kerana murid-murid sukakan ganjaran. Rohani dan Sosial dapat dilahirkan. walaupun agak sukar tetapi cukup member kesan pada saya.

Boon Pong Ying.blogspot.com dilayari pada 21 September 2010 http://mabjip. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad ( 2009 ) Murid dan Alam Belajar .blogspot.blogspot. Boston:Allyn & Bacon Eggen. Oxford Fajar Sdn.com/2009/11/latihan-murid-dan-alam-belajar.modelsosial. http://www. Rashid. (2000) Models Of Teaching (6th edition).com/ dilayari pada 23 September 2010 http://notapismp.html dilayari pada 23 September 2010 45 | m u k a s u r a t . NJ:Prentice Hall. Bhd. & Kauchak. Weil. J.MURID & ALAM BELAJAR 2010 PERMAINAN SAHIBBA BIBLIOGRAFI Noriati a. Selangor Darul Ehsan. (2004) Educational Psychology: Windows to the classroom.D.P..