You are on page 1of 9

“ERDI AROKO GIZA TALDEAK” MINIQUESTA

http://www.phpwebquest.org/euskera/wq2/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_activida
d=150&id_pagina=1 

IKASTURTEA 2005-2006

IKASTETXEA: ARTAZA ROMO (LEIOA)

IRAKASLEA: ZURIÑE ZIARSOLO

BERRITZEGUNEA: ANA BASTERRA (IRAKASLAREKIN BATERA


KLASEAN SARTZEN EGON ZEN)

KURTSOA: DBHko 1. kurtsoa

Miniquesta lan egiten hasi baino lehen irakasleak ikasleei miniquest bat zer
den azaldu zien. Ordenagailuetan egon ziren miniquesta analisatzen eta
miniquestaren atalak ikusten.

LAN TALDEAK NOLA ANTOLATU:

Ikasleek beren kabuz taldeak osatu zituzten. Talde bakoitzak zein giza
taldea lan egin behar zuen zozketaren bidez egin zen. Lau paper (1.-
nekazariak, 2.-burgesak eta artisauak, 3.- apaizak 4.- nobleak eta erregea)
mahai gainean jarri ziren eta talde bakoitzeko ikasle batek paper bat hartu
zuen.
LAN TALDEAK

NEKAZARIAK:
Janire Montes, Ruth Tamara Montoya, Ramón Fuentes

NOBLEAK ETA ERREGEA:


Alicia Macias, Cristina García, Denis Márquez, Adrián López
BURGESAK ETA ARTISAUAK:
Diego Cano, Jon Rodríguez

APAIZAK:
Nerea Muñoz, Ainoa Diez, Andoni Ripodas, Asier Mesa
TALDE BAKOITZAK ORDENAGAILUEN GELAN LANEAN HASTEN
DA

Hasieran ikasleei azaltzen zaie jasoko duten informazioarekin idatziko


lan bat egin behar dutela. Idatzizko lana egin ondoren beste taldekoei
ahozko azalpena egingo diete.

Ikasleek tokatzen zaien giza taldeaz informazi idatzia eta grafikoa


aurkitu behar dituzte. Miniquesten agertzen den interneteko
helbideetara joaten dira.

Ez galtzeko bi txantiloi egin behar dute. Txantiloi hauetan aurkitzen


duten informazio guztia jarriko dute.

GIZA TALDEA:

IDATZIZKO INFORMAZIOA

GIZA TALDEA:

INFORMAZIO GRAFIKOA

Informazioa jasotzeko 3 ordu behar dira gutxi gora behera


DAUKATEN INFORMAZIOAREKIN LAN IDATZIA EGITEKO
ORIENTABIDEAK
Testuak irakurtzean:

 Jaso duzuen informazioa astiro irakur ezazue. Hitz bat ulertzen ez baduzue
hiztegian bilatu. Testuari dagokion hitzaren esangura bilatu.

 Testuaren ideia nagusiak azpimarratu. Testuaren parrafo bakoitzaren ondoan


ideia nagusia seinalatu hitz bat edo esaldi labur bat erabiltzen.

 Testuetan errepikatzen ez diren ideiak eta atalak beste kolore batekin


azpimarratu

 Eskema bat egin testuetan agertzen diren atalekin

* Irakasleak orientabide hauek froga moduan egin zuen eta pauso


guztiak ez zituen jarraitu

Eskema baten eredua

KONTZEPTUZKO MAPA BAT

Munduko banaketa                               politikoak


Arrazoiak sozialak
ekonomikoak

POBREZIA
Gutxieneko
errenta
Pobrezia-motak

Ondorioak

Konponbide
Gaixotasuna Injustizia posibleak
Gosea
Behin zuen gaia garatzeko ideiak bilatu ondoren, idatzi zuen
lanaren garapena markatuko duen behin-behineko eskema.

BEHIN-BEHINEKO ESKEMA

LAN IDATZIA EGITEN HASI ZIRRIBORRO BATEAN

 Behin behineko eskema jarraitu


 Hizkuntza moldatu gero zuen lagunei azaldu behar diezue eta
 Zein irudiak jarriko dituzuen eta non pentsatu
 Aurkibidea egin
 Zein Interneteko helbidetan jaso den informazioa jarri
 Azala aproposa egin

* Interneteko helbideak jartzen ahaztu zitzaizkion irakasleari.


TALDEAN EGINDAKO IDATZIZKO LANA EBALUATZEKO TXANTILOIA

Taldeko partehartzaileak:
1.-
2.-
3.-
4.-

Giza taldea:
1 2 3

Giza taldearen atal ezberdinak agertzen dira

Informazioa koherentea eta ordenatua agertzen da

Erabiltzen den hizkuntza maila aproposa da gero beste


adiskideei azaltzeko

Testuaren atal ezberdinak seinalatzeko tipografia


ezberdina erabiltzen da

Gaiarekin erlazionatuta dauden irudiak agertzen dira

Aurkibidea dago

Interneteko helbideak agertzen dira

Azala aproposa dauka


1.- Egokia
2.- Nahiko
3.- Zailtasunez
* Ikasleei kostatu zaie txantiloia ulertzea. Beharbada
irakasleak txantiloia gutxi azaldu du
Ahozko azalpen bat egiteko kontrol-orria
 Egin kontatu behar duzunaren eskema bat
 Zure azalpenari interesa emango dion adibide edo
anekdotaren bat sartzen saiatu
 Berriz aztertu hiztegia, zure ikaskideei hitzen bat
azaltzea beharrezkoa ote den egiaztatuta
 Kontu izan "komodin" hitzak erabiltzearekin
 Saiatu zure ahots-doinua, jarrera eta keinuak
kontrolatzen
 ERABILI grafikoak eta ikus-entzunezko elementuak
 Azaldutakoaren laburpen txiki bat eginez amaitu
zure azalpena

IRADOKIZUN BATZU

IKARAKASLEAK KONTUAN HARTU BEHAR DU:


• Klasean bi irakasle sartu behar dira

• Lehen ikasleek Erdi Aroko ezaugarririk inportanteenak jakin


behar dituzte

• Ikasleek zer egin behar den, nola eta zertarako beti jakin behar
dute, informazioa jasotzean galtzen dira eta

• Lan taldearen partehartzaile guztiek lan egin behar dute

• Ikasleek egiten duten lana egunero gorde behar da bai P. Driver


batean bai iraslearen karpetan (ordenagailuak sarean badaude)

• Informazioa gazteleraz egotean denbora gehiago behar da


euskerara itzulpena egiteko
ALDE POSITIBOAK

• Ikasleek beste era batean ikasten eta lan egiten dute

• Idatzizko lanak eta ahozko azalpena irakaslaeren iritziz ondo


egon ziren