You are on page 1of 21

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan, murid dapat :

1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot,
imbangan, dan ketangkasan;

2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul
dan selamat;

4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan
permainan; dan

6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan;

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
(a) Daya Tahan Kardiov askular mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Daya tahan kardiovaskular bermaksud Aras 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
kecekapan jantung, salur darah dan x Melakukan langkah-langkah lain mengikut kebolehan murid.
sistem pernafasan untuk membekalkan ke selamatan dalam melaksanakan
oksigen kepada otot secara berterusan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang semasa x Melakukan sekurang-kurangnya satu kardiovaskular secara individu dan
latihan. aktiviti daya tahan kardiovaskular. berpasangan.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyatakan tiga organ yang terlibat
x Senamrobik 15 minit. dalam membekalkan oksigen kepada x Membincangkan aspek-aspek
x Berjalan dan berlari 1000 meter. otot semasa aktiviti daya tahan ke selamatan yang perlu diambil kira
(ii) Kaedah latihan kardiovaskular. dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Prinsip-prinsip latihan kardiovaskular secara kumpulan.
x Prosedur latihan Aras 2
(iii) Faedah latihan x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan organ-organ yang terlibat
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Latihan yang sistematik. kardiovaskular. kardiovaskular.
x Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid Aras 3 x Membincangkan kaedah dan faedah
semasa melakukan aktiviti. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular
x Kesesuaian pakaian. latihan daya tahan kardiovaskular. secara berkumpulan.
x Persekitaran atau tempat x Menilai kecergasan daya tahan
beraktiviti. kardiovaskular melalui kadar nadi.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
otot untuk melakukan kerja berulang kali x Melakukan langkah-langkah secara individu dan berpasangan
dalam tempoh masa yang panjang tanpa ke selamatan dalam melaksanakan dengan betul dan selamat.
merasa letih. aktiviti daya tahan otot.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua x Membincangkan aspek-aspek
x Tekan tubi aktiviti daya tahan otot. ke selamatan yang perlu diambil kira
x Kilas pinggang dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Shoulder shrug Aras 2 otot secara berkumpulan.
x Heel raises x Menyatakan tiga otot utama yang
(ii) Kaedah latihan terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menamakan tiga otot utama yang
x Prinsip-prinsip latihan x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
x Prosedur latihan melakukan aktiviti daya tahan otot.
(iii) Faedah latihan x Membincangkan faedah latihan daya
(iv) Aspek-A spek Keselamatan: Aras 3 tahan otot secara berkumpulan.
x Latihan yang sistematik. x Menjelaskan kaedah dan faedah
x Mengenal pasti kemampuan latihan dalam aktiviti daya tahan otot.
tahap dan kecergasan murid x Menilai daya tahan otot melalui
semasa melakukan aktiviti. bilangan ulangan.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot Murid dapat :
Kekuatan bermaksud kemampuan otot
untuk menghasilkan daya bagi Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot secara
mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan langkah-langkah individu dan berkumpulan.
ke selamatan dalam melaksanakan
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Tekan tubi x Melakukan sekurang-kurangnya tiga ke selamatan yang perlu diambil kira
(ii) Naik turun bangku aktiviti kekuatan otot. dalam melakukan aktiviti kekuatan otot
(iii) Bangkit tubi secara berkumpulan.
(iv) Shoulder shrug Aras 2
(v) Heel raises x Menyatakan tiga otot utama yang x Membincangkan faedah latihan
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. ke kuatan otot secara berkumpulan.
(ii) Kaedah latihan x Menyatakan perasaan semasa
x Prinsip-prinsip latihan melakukan aktiviti kekuatan otot. x Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam
x Prosedur latihan melakukan aktiviti kekuatan.
Aras 3
(iii) Faedah latihan x Menjelaskan kaedah dan faedah
latihan dalam aktiviti kekuatan otot.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menilai kekuatan otot melalui
x Latihan yang sistematik. keupayaan mengatasi rintangan
x Mengenal pasti kemampuan beban.
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan bermaksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara
menggerakkan anggota badan melalui x Melakukan langkah-langkah individu dan berkumpulan.
julat pergerakan dengan maksimum ke selamatan dalam melaksanakan
tanpa mengalami kesa kitan. aktiviti kelenturan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya satu ke selamatan yang perlu diambil kira
x Duduk berlunjur dan sentuh aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan
lutut dengan kepala. secara berkumpulan.
x Lakuan melutut gerak tangan ke Aras 2
belakang dan cecah lantai. x Menyatakan tiga komponen badan x Menamakan tiga komponen badan yang
(ii) Kaedah latihan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Prinsip-prinsip latihan kelenturan.
x Prosedur latihan Aras 3
x Menjelaskan kaedah dan faedah x Membincangkan faedah latihan
(iii) Faedah latihan latihan dalam aktiviti kelenturan. kelenturan secara kumpulan.
x Menilai tahap kelenturan individu
(iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: melalui julat pergerakan.
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti
x Disiplin murid.

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan secara
se seorang bergerak dengan pantas x Melakukan langkah-langkah individu dan berkumpulan.
sambil bertukar arah atau posisi. ke selamatan dalam melaksanakan
aktiviti ketangkasan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya satu ke selamatan yang perlu diambil kira
x Lari zig-zag sambil melantun aktiviti ketangkasan. dalam melakukan aktiviti ketangkasan
bola secara berkumpulan.
x Lari dan undur mengikut arahan Aras 2
x Menyenaraikan sekurang-kurangnya x Membincangkan faedah latihan
(ii) Kaedah latihan tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan secara kumpulan.
x Prinsip-prinsip latihan ketangkasan yang tinggi.
x Prosedur latihan x Perbincangan tentang perkaitan
Aras 3 ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti
(iii) Faedah latihan x Menjelaskan kaedah dan faedah harian dan sukan.
latihan ketangkasan.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengaitkan ketangkasan dengan
x Latihan yang sistematik. aktiviti-aktiviti harian dan sukan.
x Mengenal pasti kemampuan x Menilai ketangkasan melalui ujian
tahap dan kecergasan murid ketangkasan
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti
x Disiplin murid.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kelaj uan Murid dapat :

Kelajuan bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan secara
se seorang melakukan pergerakan x Menyatakan aspek-aspek keselamatan individu dan berkumpulan.
pantas dalam masa yang singkat. yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua ke selamatan yang perlu diambil kira
x Lari pecut 30 meter aktiviti kelajuan dengan betul dan dalam aktiviti kelajuan secara
x Lari pecut 60 meter selamat. berkumpulan.

(ii) Kaedah latihan Aras 2 x Membincangkan kaedah dan faedah
x Prinsip-prinsip latihan x Menyenaraikan sekurang-kurangnya latihan aktiviti kelajuan secara
x Prosedur latihan tiga aktiviti yang memerlukan tahap berkumpulan.
kelajuan yang tinggi.
x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan
(iii ) Faedah latihan Aras 3 dengan aktiviti harian dan sukan.
x Menjelaskan kaedah dan faedah
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: latihan aktiviti kelajuan.
x Latihan yang sistematik. x Mengaitkan ketangkasan dengan
x Mengenal pasti kemampuan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.
tahap dan kecergasan murid x Menilai kelajuan melalui ujian.
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Prinsip Latihan Murid dapat :

Untuk memperoleh faedah, setiap Aras 1 x Membincangkan prinsip-prinsip latihan
program latihan perlu berlandaskan x Menyatakan sekurang-kurangnya dua secara berkumpulan.
beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: prinsip latihan.
x Menyediakan folio individu berkaitan
Aras 2 dengan prinsip-prinsip latihan.
(i) Ansur maju x Merancang jadual program kecergasan
diri. x Melayari laman web berkaitan dengan
(ii) Tambah beban kecergasan fizikal.
Aras 3
x Kekerapan x Membuat kesimpulan berkaitan dengan
x Masa kecergasan fizikal.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Permainan Murid dapat :

(a) Bola Sepak Aras 1 x Melakukan kemahiran dan strategi asas
x Melakukan langkah-langkah dalam permainan bola sepak secara
(i) Kemahiran: ke selamatan dalam melaksanakan berkumpulan.
x Menendang kemahiran-kemahiran asas bola sepak.
x Menyerkap x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
x Mengelecek permainan bola sepak. dengan kemahiran bola sepak.
x Hantaran x Menyatakan empat kemahiran asas
x Menanduk dalam permainan bola sepak. x Membincangkan kesalahan teknik
x Menjaga gol lakuan semasa latihan dan permainan.
x Undang-undang dan Aras 2
peraturan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan aspek-aspek
ke salahan teknik lakuan semasa latihan ke selamatan yang perlu diambil kira
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: dan permainan. semasa melakukan permainan bola
x Latihan yang sistematik. sepak dalam kumpulan.
x Mengenal pasti kemampuan Aras 3
tahap dan kecergasan murid x Merancang strategi asas dalam x Membincangkan tindakan-tindakan
semasa melakukan aktiviti. permainan bola sepak. berbahaya dalam situasi permainan.
x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti tindakan berbahaya
x Persekitaran atau tempat dalam situasi permainan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pingpong Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Grip/Cara pegangan x Melakukan langkah-langkah permainan ping pong secara
x Pukulan pepat ke selamatan dalam permainan ping berpasangan.
x Pukulan kilas pong.
x Servis x Melakukan kemahiran asas dalam x Membincangkan aspek-aspek
x Smesy permainan ping pong. ke selamatan yang perlu diambil kira
x Undang-undang dan dalam permainan ping pong.
peraturan Aras 2
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-kesalahan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ke salahan teknik lakuan yang dilakukan biasa yang dilakukan semasa latihan
x Latihan yang sistematik. semasa latihan dan permainan. dan permainan dalam kumpulan.
x Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid Aras 3 x Membincangkan undang-undang dan
semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya peraturan permainan.
x Kesesuaian pakaian dalam situasi permainan.
x Persekitaran atau tempat x Mengaplikasikan undang-undang dan
beraktiviti. peraturan dalam situasi permainan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Balapan Aras 1 x Melakukan teknik lari pecut dengan
x Melakukan langkah-langkah betul dan selamat.
(i) Acara lari pecut: ke selamatan semasa melakukan acara
x Fasa permulaan lari pecut. x Membincangkan aspek-aspek
x Fasa berlepas x Melakukan teknik lari pecut dengan ke selamatan yang perlu diambil kira
x Fasa melaju betul dan selamat. dalam acara lari pecut.
x Fasa penamat x Melakukan acara lari pecut. mengikut
x Undang-Undang dan undang-undang dan peraturan. x Menyediakan folio individu berkaitan
Peraturan dengan acara lari pecut.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 2
x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari x Membincangkan undang-undang dan
x Mengenal pasti kemampuan pecut. peraturan acara lari pecut.
tahap dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
semasa melakukan aktiviti. ke salahan teknik lakuan dalam acara
x Kesesuaian pakaian lari pecut.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti. Aras 3
x Penyeliaan, arahan dan x Menganalisis kedudukan badan yang
bimbingan. se suai bagi setiap fasa.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :

(i) Acara lontar peluru: Aras 1 x Melakukan teknik lontar peluru dengan
x Teknik pegangan peluru x Melakukan langkah-langkah betul dan selamat.
x Fasa persediaan ke selamatan semasa melakukan acara
- gaya berdiri lontar peluru. x Membincangkan aspek-aspek
x Fasa lontaran x Melakukan teknik lontar peluru dengan ke selamatan yang perlu diambil kira
- sudut pelepasan betul dan selamat. dalam acara lontar peluru.
x Fasa ikut lajak x Melakukan lontaran mengikut undang-
- pemindahan daya undang dan peraturan. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Peraturan dan Undang- tentang acara lontar peluru.
Undang Aras 2
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-kesalahan
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: ke salahan teknik lakuan dalam acara teknik lakuan dalam acara lontar peluru.
x Latihan yang sistematik. lontar peluru.
x Mengenal pasti x Mengenal pasti otot utama yang x Menamakan otot-otot utama yang
kemampuan tahap dan digunakan dalam acara lontar peluru. digunakan dalam acara lontar peluru.
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti. Aras 3 x Membincangkan undang-undang dan
x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis kedudukan badan yang peraturan acara lontar peluru.
x Persekitaran atau tempat se suai bagi setiap fasa.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti
x Disiplin murid.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :
(a) Gimnastik Artistik
Gimnastik artistik menekankan Aras 1 x Melakukan kemahiran pendaratan dan
tiga aktiviti utama iaitu imbangan, x Melakukan langkah-langkah statik dengan teknik yang betul dan
ketangkasan dan lombol. Strategi ke selamatan dalam melaksanakan selamat.
pengajaran dan pembelajaran kemahiran pendaratan dan statik.
adalah secara formal dan x Melakukan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan aspek-aspek
terancang. Teknik dan gaya kemahiran pendaratan. ke selamatan yang perlu diambil kira
pelaksanaan sesuatu kemahiran x Melakukan sekurang-kurangnya tiga dalam pergerakan gimnastik artistik.
pergerakan adalah khusus. kemahiran statik.
Pola Pergerakan: x Membincangkan teknik lakuan
(i) Pola 1 Aras 2 kemahiran pendaratan dan statik.
x Pendaratan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
(ii) Pola 2 teknik lakuan dalam kemahiran x Membincangkan bentuk perlakuan yang
x Statik pendaratan. sempurna dalam kemahiran pendaratan
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dan statik.
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: teknik lakuan dalam kemahiran statik.
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti Aras 3
kemampuan tahap dan x Menganalisis bentuk perlakuan
kecergasan murid semasa kemahiran pendaratan yang sempurna.
melakukan aktiviti. x Menganalisis bentuk perlakuan
x Kesesuaian pakaian. kemahiran statik yang sempurna.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gimnastik Irama Murid dapat :

Gimnastik Irama bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik irama
pergerakan yang dilakukan x Melakukan langkah-langkah dengan teknik yang betul dan selamat.
segerak dengan ritma untuk ke selamatan dalam melaksanakan
menghasilkan pergerakan badan kemahiran imbangan. x Membincangkan aspek-aspek
yang estetik dan berkoordinasi x Melakukan sekurang-kurangnya enam ke selamatan yang perlu diambil kira
dengan penggunaan alatan. kemahiran imbangan dengan teknik dalam pergerakan gimnastik irama.
yang betul dan selamat.
Pola Pergerakan : x Membincangkan teknik lakuan
(i) Pergerakan 1 Aras 2 kemahiran imbangan.
x Imbangan x Mengenal pasti tahap ansur maju yang
perlu dibuat sebelum kemahiran x Membincangkan bentuk perlakuan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: sepenuhnya dilakukan. sempurna dalam kemahiran imbangan.
x Latihan yang sistematik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
x Mengenal pasti teknik lakuan dalam kemahiran
kemampuan tahap dan imbangan.
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti. Aras 3
x Kesesuaian pakaian x Menganalisis bentuk perlakuan
x Persekitaran atau tempat kemahiran imbangan yang sempurna.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselamatan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan dan Aras 1 x Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan
permainan bermaksud suatu keadaan x Menyatakan maksud ke selamatan. untuk bersukan.
yang membolehkan kita melibatkan x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan
diri dalam sesuatu sukan atau yang perlu diambil kira sebelum semasa x Membincangkan aspek-aspek
permainan tanpa menimbulkan dan selepas melakukan aktiviti. ke selamatan yang perlu diambil kira
implikasi buruk. sebelum, semasa dan selepas
Aras 2 melakukan aktiviti.
Keselamatan semasa beraktiviti: x Mengenal pasti keselamatan dan
ke sesuaian alatan, pakaian dan aktiviti. x Membincangkan peraturan untuk
(i) Tempat x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan memastikan keselamatan tempat
(ii) Alatan untuk bersukan. permainan.
(iii) Pakaian
(iv) Aktiviti Aras 3
x Mencadangkan peraturan untuk
memastikan keselamatan semasa
bersukan.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan alatan sukan dan Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan
permainan x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.
permainan mengikut saiz, bentuk dan
(i) Cara susun atur alatan: berat objek. x Menunjuk cara penyusunan alatan
x Saiz objek x Menyusun alatan sukan dan permainan su kan di sekolah.
x Bentuk objek dengan baik dan selamat.
x Berat objek x Melukis pelan susun atur alatan sukan
Aras 2 dalam stor sukan.
x Merancang dan menyusun alatan sukan
dan permainan dengan baik dan selamat. x Merancang susun atur alatan sukan di
se kolah.
Aras 3
x Menyatakan rasional susun atur alatan
su kan yang dirancang.

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Murid dapat :

(a) Rasuah dan perjudian dalam sukan Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu isu-isu sukan dan permainan.
(b) Patriotisme dalam sukan dan permainan.
x Menyatakan unsur-unsur patriotisme x Membincangkan isu-isu dalam sukan
yang perlu ada pada ahli sukan. dan permainan.

Aras 2 x Membincangkan implikasi isu-isu dalam
x Menyatakan cara-cara yang su kan dan permainan.
menunjukkan semangat patriotisme
dalam sukan dan permainan. x Mengulas laporan berkaitan satu isu
su kan atau permainan daripada keratan
Aras 3 akhbar.
x Membuat kesimpulan berkaitan isu
su kan dan permainan.

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
KELAS PERALIHAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud Aras 1 x Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan
panduan tingkah laku atlit dan x Menyatakan kesalahan yang melanggar yang melanggar undang-undang dan
penonton yang terlibat dalam undang-undang dan peraturan sukan dan peraturan sukan dan permainan.
pertandingan atau permainan. permainan.
x Membincangkan cara mengatasi
Pengelolaan: Aras 2 pelanggaran peraturan dalam sukan
(i) Undang-Undang dan x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran dan permainan.
Peraturan sukan dan peraturan dalam sukan dan permainan.
permainan: x Membincangkan cara meningkatkan
x Umur dan jantina Aras 3 etika atlit dan penonton.
x Komunikasi x Mencadangkan cara meningkatkan etika
atlit dan penonton dalam sukan dan
permainan.

21