lSfebruarie 2011

PLAN de AGTTUNESIND|GALA
Etapa Manifestari de masa in teritoriu l. (incepand din 2g febru arie 2O111 1. Programarea pezilele saptamanii

Proiect

fli::,,?lll':li k con@n, l:igl
Salaj, Brasov, lasi, lalomita, fimffi

21.|,|,1,29.,u,4.1v. 11

Vrancea, G rs iu iu

S-atuMare,Suceava,covasna@ea,Vas|ui,Dambovita

prahova, Arad, Neamt, Hunedoara, Maramire-s,Jilorman, Arba Mures, Cluj, Buzau, Bishita, Sibiu, Arges@

,i,,, r.,rrrr, i,i,iiiliiii,i'ffiffii.ioi'i.fiJl,,l ;Tljl !i:t:'jy,,:1:1ffi1.^:l:i,:.:i:'l':irgl? existi nlma realga inrocaiiire.in'care yl un suncienr parricipanr
vililt tciltz^dl,u, lll zlu

:,:,:t"i,lf::t:j[tl:l

primariilorintreprinderitor, taunitate gf'lg llj:,1prefecturilor, sau mars de cahe
r v r r r u s P o t L t u t P d ll l , l ,

::t:l::ijlll'1?1*.ITlt,*11':

de

.

acti,ne ua in,egist,,rea (pe ig,,a acesteia :lT:i: T:::,'1,:,,:,:l'l ifl:::,fl1j'y:*lf.*murui de impreunl inresisrrarii

:::::It.::?3,litl;.Wpentru'informareatuturorcetateniloi,inctusivmass-me g:fl:l9:iT-1P91,9:.c@'ti.ip'iiroip.'ii;;iift;ffiuiii#il#]:.
,rvqtilvt Diltutudlg.

., o:rliilj,Ja ffiS:l? confederatia pentru fi pusa site. Illlj:J"."l.lll?:,.?lj:11j:91,.:i1,,1T,1d,.a ;ffi;;;j'o, imediat, catre sindicala a pe
2' Incepereastrangere semnaturi de de pentru greva nationala. Termen finalizare martie de 31 2011 Etapa Manifestari la Bucuresti ll(incepand din data in care se discuta la Gamera Deputatilor) Deoarece camera decizionala a Parlamentului camera este Deputatilor, presiunea maxima trebuie realizata pe membrii aceasta din institutie. Seestimeaza discutiilor dupa martieioit. data inpren 31 Program: 1. pichetare a intrarilor parlamentului 2. discutii deputatii comisie cu din 3' pichetari (vizite) domiciliu la sediile la si partidetor (pD.L, UDMR, uNpR, minoritati) vederea in depunerilor solicitarilor sindicale in cu oamenilordrumurile pe I' mitinguri teritoriu reunirea europene nationale sau 5. greva generala avertisment deuoiare Camera de in ziua in Deputatilor Etapa GREVA GENERALA lllIncepe prima de.cand din zi adminishatia prezidentiala primeste pentru promulgare,catre de presedintele Romaniei, a modificarilor munciilalegile lacodul si dialogului social Pag.1l1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful