P. 1
emocionalni_razvoj

emocionalni_razvoj

|Views: 92|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Zorica Radisavljevic on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

EMOCIONALNI RAZVOJ

IVANOVI MARIJA, OLJA A MAJA, OSTOJI ANA, PENI MARIJANA, RICKERT DARIA, STIPETI JASMINA, TOKI ANA

EMOCIJE 

osje aj ili afekt koji uklju uje sklop fiziolo kog uzbu enja i vidljivog pona anja mogu biti pozitivne i negativne 

FUNKCIJA EMOCIJA
1.ADAPTACIJA I PRE IVLJAVANJE -npr. strah od mraka i naglih promjena u okolini 2.REGULACIJA
-utje u na odabir informacija koje djeca selektiraju iz perceptualnog svijeta i pona anja koja pokazuju

3.KOMUNIKACIJA
-koriste ih kako bi informirala druge o svojim osje ajima i potrebama (smije ak, pla )

ISTRA IVANJE EMOCIJA KOD DOJEN ADI POSTUPAK : 1. Izazivanje eljenih emocija 2. Promatranje ili fotografiranje izraza lica 3. Kodiranje izraza lica na jednom od sistema
a) MAX (Izard,1982) b) AFFEX (Izard i sur,1983) c) Osterov Baby-FACS (u tisku)

RAZVOJ I IZRA AVANJE EMOCIJA  

   

uro ene ekspresije: -zanimanje -ga enje -nevoljnost 3-6 tj: socijalni osmijeh 3-4 mjeseca: srd ba, iznena enje i tuga 5-7 mj: strah 6-8 mj: sram i srame ljivost U 2.god: slo enije emocije (krivnja, ljubomora, prezir,ljubav prema drugoj djeci..)

PLA 
 najva niji oblik komunikacije novoro en eta postoje najmanje tri vrste pla a: zbog boli, gladi i straha visina pla a- ukazuje na intenzitet nelagode pla kao sredstvo kontrole maj ine pa nje

Trebamo li reagirati na dje ji pla tje enjem?
WATSON,1928. NE! -time samo potkrepljujemo pla i pove avamo njegovu u estalost... AINSWORTH,1979 & BOWLBY,1989 DA! -odgovaranje na dje ji pla je bitan faktor u razvoju ³zdrave´ privr enosti i povjerenja

OSMIJEH  

REFLEKSNI SMIJE AK- nema veze s vanjskim podra ajima, javlja se za vrijeme prvog mjeseca u toku spavanja SOCIJALNI SMIJE AK- odgovor na vanjske stimuluse (ljudski glas ili lice u pokretu), odra ava ugodu

SOCIJALIZACIJA EMOCIJA 

bitnu ulogu u razvoju emocionalnih reakcija ima i socijalna okolina i to putem: -modeliranja -potkrepljivanja -svakodnevnog iskustva -utjecaja kulture

PREPOZNAVANJE EMOCIJA  

sposobnost prepoznavanja facijalne ekspresije emocija se javlja u fazama: -ispod 6 tjedana nema prepoznavanja -6 tj. do 6 mj. djeca razlikuju izraze, ali ne i njihovo zna enje -od 6-og mjeseca djeca razumiju zna enje emocionalnih ekspresija proces socijalnog zaklju ivanja- kori tenje podataka koje dobivamo od drugih ljudi da bismo regulirali vlastito pona anje

INTERAKCIJE LICEM U LICE 
 

 

tijekom hranjenja, previjanja, igranja temelj za razvoj u inkovitog komunikacijskog sustava majke i djeteta istra iva ka tehnikamikroanaliza Komunikacija majka-dojen e je recipro na i sinkronizirana 6 mj.-najve a privr enost majci

DJE JI STRAHOVI
1. dojena ko razdoblje (1-2 g.)  

novoro en e refleksni strah od gubitka podloge i jakog zvuka 10-15 mj. - javlja se separacijski strah i strah od nepoznatih osoba i situacija

Rano djetinjstvo (3-6 g.) 

Pojava straha od imaginarnih stvari (vje tica,babaroga, duhova, udovi ta, ru nih snova...)

Podaci prikupljeni od pred kolske djece 2002/2003. (N=52)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ivotinje mrak imaginarni filmovi biti sam 15 7 7 23 45

Podaci prikupljeni retrospektivno na studentima psihologije 2002/03 (N=52)
14 12 10 8 6 4 2 0 ivo i e ra eparaci i r epoz .l udi 7 5 4 14 14

Srednje djetinjstvo (7-12 g.) 
 

Strah od kole (1%fobija) Strah od smrti lanova obitelji Strah od fizi kih opasnosti (ozljeda)

Razdoblje adolescencije (12,13-18,20 g.)  

Javljaju se i prevladavaju socijalni strahovi Kriza identiteta, nesigurnost

NAJVE I IZVOR SRE E U DJETINJSTVU (studenti psihologije)
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 20

12 9 6

ig a

ovan a

l. Obi l i

h ana

RAZVOJ EMPATIJE 
   

novoro en ad ± ³emocionalna zaraza´ 6.mj-zanimanje za emocije drugih osoba 12-24 mj.- ³egocentri no´ tje enje 3.god ±pru anje utjehe primjerene potrebi empatija za tu e ivotno iskustvo

RAZUMIJEVANJE UZROKA I PRIKRIVANJA EMOCIJA 


³pona ajno´ shva anje emocija ³mentalisti ko´ shva anje emocija 6 god.-razlikovanje stvarnih i vidljivih emocija sposobnost prikrivanja emocija raste s dobi kontrola intenziteta emocija dje ji pojmovi ambivalentnosti (10 god.) 

  

³Emocije su uzrok magi nog preoblikovanja svijeta.´ J.P. Sartre

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->