02.03.

2011

stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü¶ne,

Enstitünüzün 2501090148 numaral Sosyoloji ABD yüksek lisans ö rencisi ben Mehmet Emin Balc , 2009-2010 bahar döneminde ald m Bilimsel Ara t rma ve Yaz m Teknikleri dersini veremedi imden dolay Ders A amas ndan Tez A amas na geçemedim. Söz konusu ders ile birlikte Tez A amas na geçmeyi de talep ediyorum. Gere inin yap lmas n arz ederim.

Sayg lar mla Mehmet Emin Balc