R e p u b l i c o f t h e P h il i p p i n e s Q u e z o n C ity

T H

18

C IT Y C O U N C IL

M IN U T E S O F T H E 1 8 th R E G U L A R S E S S IO N

h e ld o n

M O N D A Y , F E B R U A R Y 21, 2011 A T T H E S E SSIO N H A L L

H o n . M A . J O S E F I N A G . B E L M O N T E – V i c e M a y o r & P r e s i d i n g O f f ic e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T h e fo llo w in g w e re pre se nt:
st

1

D IST R IC T :
st

C o u n c ilo r D o ro th y A . D e larm e nte , 1 C o u n c ilo r A n th o n y P ete r D . C risolo g o C o u n c ilo r R ic ard o T . B e lm o nte , Jr. C o u n c ilo r J o se p h P . J u ic o *
nd

A s s t . M i n o r i ty F l o o r L e a d e r *

2

D IST R IC T : C o u n c i l o r P r e c i o u s H i p o l it o - C a s t e l o *
rd

C o u n c i l o r J u l i e n n e A l y s o n R a e V . M e d a ll a , 3 C o u n c i l o r R o d e ri c k M . P a u la t e * C o u n c ilo r G o d o fre d o T . L iba n II
rd

A s s t . M a j o r i ty F l o o r L e a d e r

3

D IST R IC T :
nd

C o u n c ilo r Julia n M L . C o se te n g , 2 C o u n c i l o r A l la n B e n e d i c t S . R e y e s C o u n c i l o r J a i m e F . B o rr e s

A s s t. M a jo rity F lo o r L e a d e r

C o u n c i l o r J o se M a ri o D o n S . D e L e o n C o u n c i l o r G i a n C a rl o G . S o t t o C o u n c ilo r E u fem io C . L a g u m b a y , M in o rity F lo o r L e a d e r
th

4

D IS T R IC T :
st

C o u n c ilo r E d c el B . L a g m a n , Jr. 1

A ss t. M ajo rity F lo or le a d e r

C o u n c i l o r J e s u s M a n u e l C . S u n t a y , M a j o r it y F l o o r L e a d e r C o u n c ilo r Jessica C a stelo D a z a * C o u n c ilo r R a q u e l S . M a la ñ g e n C o u n c ilo r V in c e nt D G . B e lm o n te C o u n c i l o r M a r v i n C . R i ll o

E X -O F F I C IO M E M B E R S : C o u n c ilo r R a n u lfo Z . L u d o v ic a , P re sid e n t, L ig a n g m g a B a ra n g a y , Q u e zo n C ity C h a p te r C o u n c ilo r J o h n A n s e ll R . D e G u z m a n , -------------- -------* a rriv e d a fte r th e ro ll c a ll
P r e s i d e n t , P a n l u n g s o d n a P e d e r a s y o n n g S a n g g u n ia n g K a b a ta a n , Q u e z o n C i t y C h a p te r

A b se n t: C o u n c ilo r A le xis R . H e rre ra C o u n c ilo r F ra nc isc o A . C a lala y , Jr. C o u n c i l o r A l fr e d o D . V a r g a s II I C o u n c ilo r E d e n “ C a n d y ” A . M e d ina

2
T H

M IN U T E S, 18

R E G U L A R SE SSIO N , M O N D A Y , F E B R U A R Y 21, 2011

I.

O P E N IN G P R A Y E R

T h e o p e n i n g p r a y e r w a s l e d b y C o u n c il o r D e L e o n .

II.

N A T IO N A L A N T H E M

T h e C o m m u n i t y S i n g i n g o f t h e P h il i p p i n e N a t io n a l A n t h e m .

III.

C O U N C IL O R ’S C R E E D

The

C o u n c i l o r ’s

C reed

w as

r e c i te d

by

th e

m em bers

of

th e

C it y

C o u n c il ,

le d

by

C o u n c ilo r L a g m a n .

IV .

C A L L T O O R D E R
th

The 18

R e g u l a r S e s s i o n w a s c a l le d t o o r d e r a t 2 : 3 1 P .M . b y t h e H o n o r a b l e P r e s i d i n g

O ffic e r, V ice M a y o r M a . Jo sefin a G . B e lm o nte .

V .

R O L L C A L L

H a v i n g c a l l e d t h e r o l l , t h e S e c r e t a r y t o t h e S a n g g u n i a n g P a n l u n g s o d m a n i fe s t e d t h a t t h e r e a r e e i g h t e e n ( 1 8 ) c o u n c i l m e m b e r s p r e se n t a t t h e m o m e n t , n a m e l y : C o u n c i l o rs C ri s o l o g o ,

B e lm o n te (R ic a rd o), M e d alla , L ib a n , C o sete n g , R e y e s, L a g u m ba y , D e L e o n , B a n a l, S o tto , S u n ta y , R illo , B e lm o nte (V in c e nt), L a g m a n , M ala ñ g e n , L u d o v ic a , D e G uzm an, and th e

H o n o r a b l e P r e si d i n g O f fi c e r .

T h e re b e in g a q u o rum , th e C h air d e cla re d th e sessio n in o rd e r.
T H

V I.

A PPR O V A L

O F

T H E

M IN U T E S

O F

T H E

17

R E G U L A R

SE SSIO N

H E L D

O N

FE B R U A R Y 14, 2011.

T h ere

b e in g

n o c o rr e c ti o n , o b s e r v a ti o n
th

a n d m o d i fi c a t i o n , o n m o ti o n , d u l y

s e c o n d e d , th e

m in u tes o f the 1 7

R e g ula r S e s sio n h e ld o n F e bru a ry 1 4 , 2 0 1 1 w a s A P P R O V E D .

V II.

IN F O R M A T IO N A L M A T T E R S

a.

O R D IN A N C E N O . 0 2 , S E R IE S T H IS C IT Y , E N T IT L E D : Z O N E

O F 2011 O F

B A R A N G A Y

D O Ñ A

IM E L D A , A S

“B A R A N G A Y

O R D IN A N C E O F

D E C L A R IN G

T O W -A W A Y IM E L D A , O N L Y )

SELE C TE D C IT Y ,

STR EET S

B A R A N G A Y ST R EET

D O Ñ A

Q U EZ O N

N A M EL Y ,

G U IR A Y A N

(P O R T IO N

A N D L A N T A W A N S T R E E T .”

b.

O R D IN A N C E N O . 0 0 1 , S E R IE S O F 2 0 1 1 O F B A R A N G A Y A SA , T H IS C IT Y , O F E N T IT L E D : 2010 “A N O R D IN A N C E O F B A R A N G A Y

B A G O N G FO R TH E

P A G R E P A G -

EN A C TM EN T A S A .”

TH E

B U D G ET

B A G O N G

c.

O R D IN A N C E T H IS C IT Y ,

N O . 0 0 3 , S E R IE S E N T IT L E D :

O F

2011

O F

B A R A N G A Y

M IL A G R O S A , T H E

“A N

O R D IN A N C E F A M IL Y F O R

O R G A N IZ IN G

IN T E G R A T E D M O V ER S A S

N E IG H B O R H O O D W O R K IN G G R O U P

O R G A N IZ A T IO N

R EF O R M

B A R A N G A Y

D EV E LO PM E N T

P L A N A N D A P P R O P R I A T IN G F U N D

T H E R E F O R .”

f. U g o n g N o rte m . L u c ia i. S a n V ic e n te o . R A N U LF O Z. R u le s & Inte rn al G o v ernm en t r e c o m m e n d e d a p p r o v a l . M O N D A Y . 2 0 1 1 A N D T H E L A T T E R ’S A P P R O V A L O F T H E S A M E . 18 R E G U L A R SE SSIO N . g. e.3 T H M IN U T E S. L a g in g H a n d a n . B A R A N G A Y T E R E S IT A . T h e m o tio n w a s d uly se c o n d e d . F E B R U A R Y 21. e. LETTER O F M A R C ELIN O TH E R E V ER SIO N A U ST ER O O F SU K I A N D A R S E N IO K W O K ST A . R E F E R R E D t o t h e C o m m it t e e o n M a r k e t s & S l a u g h t e r h o u s e s . Sauyo E scopa I k . JE S U S M A N U E L C . 0 0 1 . D o ñ a Im e ld a The C o m m it t e e on L aw s. T H IS C IT Y . g. d. E N T IT L E D : “A N B U D G ET O F O R D IN A N C E R E -E N A C T IN G B A ESA FO R TH E A N D T H E 2010 A N N U A L 2011 A S T O B A R A N G A Y Y EA R O T H ER PER SO N A L S E R V IC E S A N D M A IN T E N A N C E O P E R A T IN G B A R A N G A Y Y EA R T H E 2011 C IT Y E X P E N S E S (M O O E ) O N L Y A N N U A L SH A LL B U D G ET H A V E O F U N T IL S U C H T IM E TH A T T H E FO R TH E B Y B A R A N G A Y A PPR O V E D B A ES A B E EN A N D C O N F IR M E D C O U N C I L O F Q U E Z O N C I T Y . b.) W e s t T ri a n g l e A lic ia P a lto k P a so n g P u tik P ro p er S ta . R E G A R D IN G TH E F O R M E R ’S R EQ U EST TO A V A IL O F T H E P R IV IL E G E H O U R O N F E B R U A R Y 2 1 . R u l e s & I n te r n a l G o v e r n m e n t a n d o n B a r a n g a y A f f a i r s .” w i t h a m e n d m e n t : - B aran g ay s U gong N o rte and W e st T ria n gle w ere ap p ro v ed le ss the ir S K B u d g e t. 2 0 1 1 . S U N T A Y . E sco p a II l. R E G A R D IN G M A R K ET. O R D IN A N C E N O . . f. j. C o u n c i l o r L u d o v ic a m o v e d f o r t h e c o n f ir m a t i o n o f t h e f o r e g o i n g b a ra n g a y s . B O T H D A T E D F E B R U A R Y 1 5 . H e li k e w i s e m a n i f e s t e d t h a t s a i d b u d g e t w e re i n d o r s e d a n d a p p r o v e d d u r i n g t h e c o m m i tt e e h e a r in g o f t h e C o m m i t te e s o n L a w s . L U D O V IC A A N D H O N . B A R A N G A Y M E A S U R E S F O R C O N F IR M A T IO N A N N U A L B U D G E T F O R C Y -2 0 1 1 O F B A R A N G A Y : a. c. H o l y S p i r it – ( T h i s w a s D E F E R R E D l a s t F e b r u a r y 1 4 . S E R IE S O F 2011 O F B A R A N G A Y B A E S A . 2011 d. M o n ic a B agbag S ta . 2 0 1 1 R e g u l a r S e s s i o n . Q U E Z O N C IT Y . N O T E D . LETTER S O F H O N . h.” I t e m s a t o d w e r e R E F E R R E D t o t h e S p e c i a l R e v i e w C o m m it t e e o n B a r a n g a y O r d i n a n c e s . i n f o r m i n g t h a t t h i s m a tt e r w a s c o n s i d e r e d i n a “ Jo in t C o m m i tt e e M e etin g w ith the C o m m it t e e on B aran g ay A f f a i r s .

” R E F E R R E D t o t h e S p e c i a l R e v ie w C o m m it t e e o n B a ra n g a y O r d i n a n c e s . S a lv a c io n c . S r. 1 (l i st of b a r a n g a y b u d g e t f o r c o n fi rm a ti o n ) b e a l s o ta k e n u p .4 T H M IN U T E S. U n a n g S ig a w g .P . F E B R U A R Y 21. U n fortu n ate ly . D u l y s e c o n d e d . T h e H o n o r a b l e P r e s i d i n g O f fi c e r e m p h a s i z e d t h a t t h e b u d g e t o f t h e t h r e e ( 3 ) m e n t i o n e d b a r a n g a y s w e r e c o n f i rm e d w i t h o u t t h e S K b u d g e t . D o ñ a Jo sefa T h e C o m m it t e e o n L a w s . th e m em b ers a ll o w c o n f i rm a ti o n i n t h e a b s e n c e o f t h e s a i d d o c u m e n ts . 2011 B efo re it s c o n fi r m a t i o n . 18 R E G U L A R SE SSIO N . i n f o rm i n g t h a t t h i s m a tt e r w a s c o n s i d e re d i n a “ J o i n t C o m m i tt e e M e e t i n g w i t h t h e C o m m i tt e e o n B a r a n g a y A f f a ir s .0 0 0 . T H IS C IT Y . San R oque i E . R o d rig u e z j. S acred H eart l. C o u n c il o r S u n t a y m a d e o n r e c o r d t h a t t h e a p p r o v a l o f t h e a n n u a l b u d g e t o f B aran g ay s D oña J o se fa . and W est T ria n gle is le ss i ts SK budget c o n s i d e ri n g t h a t t h e y d o n ’ t h a v e S K C o u n c il . la s t sa id b aran g ay w as r e q u i re d to s u b m it of th e c e rt a i n c o u n cil d o c u m e n ts d id n ot to be its s u b m it t e d se s s io n . . S in c e th e fo re g oin g b aran gay s have l i k e w is e s u b m i tt e d all th e needed re q uire m e n ts. H o w e v e r . C ru z b . w h i c h h e r e c e i v e d o n F e b r u a r y 1 5 . C o u n c i l o r L u d o v i c a a l s o m o v e d f o r it s c o n fi r m a t i o n . t h e b a r a n g a y s a b o v e m e n ti o n e d w e r e C O N F I R M E D .” w it h a m e n d m e n t: - B a r a n g a y D o ñ a J o s e f a w a s a p p r o v e d l e s s it s S K B u d g e t. T a g u m p a y k . t o g e t h e r w i t h t h e d o c u m e n t s t h a t w e r e r e q u e s te d d u r i n g t h e C o m m i tt e e o n L a w s ’ d e l i b e r a ti o n . C ap ri h. M O N D A Y . h. 2 0 1 1 b e c a u s e d u ri n g t h e C o m m it t e e on L aw s’ m e e ti n g . S ie n a d . th e M a j o ri t y F lo or Leader m a n if e s t e d th at th e b u d g et of B a r a n g a y H o l y S p i r it w a s d e f e rr e d l a s t F e b r u a r y 1 4 . h e m a d e o n r e c o r d t h a t h e h a s i n h i s p o s s e s s i o n a l r e a d y t h e tr a n s m i tt a l . U gong N o rt e . M a riblo e . V i l l a g e m . G re a te r L a g ro f. A U T H O R IZ IN G V A L E N C IA T O T O O R D IN A N C E B A R A N G A Y P U N O N G TH E B A R A N G A Y G A SO LIN E A U G M E N T E X PE N SE A M O U N T IN G TW EN T Y E I G H T T H O U S A N D P E S O S ( P H P 2 8 . 0 2 . S ta . th e M a j o ri t y Flo o r L eader a c k n o w le d g e d th e p re se n c e of f o rm e r C o u n c ilo r Jorg e B a n a l. S u b s e q u e n t l y .0 0 ) O N L Y . v i z : A N N U A L B U D G E T F O R C Y -2 0 1 1 O F B A R A N G A Y S : a . S -2 0 1 1 O F B A R A N G A Y E N T IT L E D : TH E “B A R A N G A Y C O U N C IL O F V A L E N C IA . M e a n w h ile . M e a n w h ile . c o m i n g f r o m t h e P u n o n g B a r a n g a y o f B a r a n g a y H o l y S p i r it . R u l e s & I n te r n a l G o v e r n m e n t re c o m m e n d e d a p p r o v a l . U . O R D IN A N C E N O . 2 0 1 1 . C o u n cilo r L ib a n m oved th a t item V II under A ddendum N o.

T h e D e p a r t m e n t of Inte rior & L o c al G o v ernm en t (D IL G ) m a n da te d and fo rm ula te d th e B aran g ay D e v e l o p m e n t C o u n c i l t o h e l p t h e b a r a n g a y s t o i d e n ti f y t h e i r p r i o ri t y p r o je c t s w i t h i n t h e i r j u r i s d i c ti o n . w i t h t h e b a r a n g a y o ff i c i a l s a s s u s p e c t s . A n d it i s a p r i v il e g e a n d b l e s s i n g . O nce s a i d b u d g e t is a p p r o v e d b y t h e B a r a n g a y C o u n c il a n d B a r a n g a y D e v e l o p m e n t C o u n c i l . 2011 V III. . i s t h e m a n n e r t o r e v i e w H a l l . C i t y A c c o u n ti n g D e p a rt m e n t . T h e b a r a n g a y o f fi c ia l s o n c e th e y a re in terro g ate d felt so ne rv o u s. t u r n e d t o b e l i k e a p o l i c e s t a ti o n w h e n t h e b u d g e t h e a r i n g s t a rt e d . P R IV IL E G E H O U R A v a i l i n g h i m s e l f o f t h e p r i v i l e g e h o u r . 18 R E G U L A R SE SSIO N . F r o m the n on. a n d a ll o t h e r p r o v i s i o n s m a n d ate d by th e L o cal G o v ernm en t C o d e h a v e b e e n c o m p li e d w i t h . he o b serv e d c o m m it t e e h e a ri n g s . A s and e x . H e w i t n e s s e d h o w e a c h m e m b e r o f th e C o u n c il lo v e d to each th e o t h e r . T h e H o n o r a b l e S p e a k e r c la r if i e d t h a t t h e r e is n o t h i n g w r o n g t o r e v i e w a n d e v alu a te th e c it y c o u n c il o r . rea d . M O N D A Y . F E B R U A R Y 21. t o o k t h e f l o o r t o a ir t h e s e n ti m e n t s o f a l l t h e b a r a n g a y o f fi c ia l s w ith re g ard to th e m anner of d e l i b e r a ti n g th e b aran gay s’ an n u al b u d ge t in th e C ity C o u n c il. e s p e c i a ll y n eeds of e v ery o n e th e and H o n o r a b le rea d y to M a j o ri t y h elp F lo or Leader w ho he a lw a y s a tt e n d s a n y ti m e . h a v e th e m a n d a te o f th e L o c a l G o v e r n m e n t C o d e a n d s h o u l d p r o v i d e d e v e l o p m e n ts f o r t h e b a r a n g a y s . a s P r e s i d e n t o f t h e L i g a n g m g a B a r a n g a y F e d e r a t i o n . T h e y . H e e x pre s s e d h i s g r a ti t u d e t o a ll h i s c o l l e a g u e s f o r a c c e p t i n g h im . To e n lig hte n th e B ody. H e i n f o r m e d t h e B o d y t h a t t h e b u d g e t e s t i m a t e i s fi r s t p r e p a re d b e f o r e t h e y c o u ld fi n i s h th eir annual b u dg e t. the B aran g ay C o u n c i l . stu die d . to w h ich h e e x p re ss e d his th a n k s fo r h e g ain e d k n o w le d ge . u p o n p e rm i ss i o n of th e H o n o r a b le P r e s i d i n g O f f ic e r . C o u n c il o r L u d o vic a e x pla in e d how a b ara n g a y b u d g et and d e v e lo p m e nt p la n is b e in g c u sto m iz e d . S a d l y . a n d fi n a l l y t o th e C i ty C o u n c il t o r e v i e w a n d e n s u r e t h a t a l l t h e n e c e s s a r y p r o v is i o n s p e r ti n e n t t o t h e b a ra n g a y d e v e l o p m e n t p l a n . M e a n w h i l e . E v e r y b a r a n g a y c a p t a i n a s p i r e d t o s i t a s a c it y c o u n c i l o r a n d b e p a rt o f t h e A u g u s t C h a m b e r s o m e d a y . C o u n c il o r L u d o v i c a . such s h a l l b e f o r w a r d e d a n d e n d o r s e d t o t h e C i t y B u d g e t O f fi c e . B a se d on th e sa id b u d g et e s t im a te . P ro c e e d in g w ith h is sp e e c h . s h a ll c o n v e n e t o d e l i b e r a t e a n d d is c u ss s aid b u d g et. C o u n c i l o r L u d o v i c a a c k n o w l e d g e d t h e p re s e n c e o f a ll t h e b a r a n g a y o ff i c i a l s p r e s e n t i n t h e d a y ’ s s e s s i o n . D i s t r i c t C o n g r e s s m a n . n a t i o n a l c ir c u l a r s . C o u n c il o r L u d o v i c a d o e s n ’t k n o w u n t il s a i d b a r a n g a y c a p t a i n s a p p r o a c h e d h i m a n d i n f o r m e d h im o f t h e t r u e r e a s o n w h y t h e y a r e s o t e n s e d a n d w o rrie d . D I L G re p rese n tativ e . a n d e v e n b o u g h t th e b o o k o f th e R o b e rt’s R u le s . c o m m e n d e d t h e B o d y f o r h a v i n g a h e a l t h y a n d m e a n i n g f u l d e b a t e s a n d d e li b e r a t i o n s o f r e s o l u t i o n s a n d o r d i n a n c e s d u r i n g s e s s i o n s a n d c o m m i tt e e m e e t i n g s f o r t h e b e t t e r m e n t o f t h e i r c o n s ti t u e n t s . H e stre s se d th at th e c o nte n ts o f th e sa id b u d ge t is n ot o n ly th e d e c i s i o n o f t h e b a r a n g a y c a p t a i n b u t t h e d is c r e t i o n o f t h e m e m b e rs o f t h e c o u n c il . h e c la r if i e d .o f fi c i o m e m b er o f th e C o m m i tt e e L aw s. the H o n o ra b le S p e a k e r re m a rk e d th at it is n o w 7 1 d a y s sin c e h e s a t a s a n e x . he o b se rv e d th e p roc e e d in g s o f th e B o d y . e v e n h o w feel n erv o u s w henever th eir c o m p o s e a ll t h e b a r a n g a y c a p t a i n s a r e . n o m a tt e r h o w a n d a s s e ss s a id b u d g et.5 T H M IN U T E S. C o n tin u in g d e l i b e ra ti o n s P re sid e nt furth er. b a ra n g a y a n n u a l b u d g et b e c a u se it is th e rig h t a n d p re r o g ativ e of e a c h T h e p r o b l e m . h e a d d e d . T o w h a t e v e r re a s o n . th e S p eaker t ri e d h is rem a rk ed b e st to th at h is as the b aran g ay annual b u d g ets’ th e L ig a ev ery s t il l fo r starte d . e m b r a c i n g o n ly th e m a n d ate g iv e n to him by th e 14 2 b aran g ays o f th e c it y . t h e y b a ra n g a y budget is b ro u g h t to th e fl o o r re sp e ctiv e d e l i b e ra ti o n .o ff i c i o m e m b e r a n d c o u n c i l o r o f t h e Q u e z o n C i t y C o u n c il . h e s a id . t h e re f o r e t h a t h e b e c a m e p art o f th e Q u e z o n C ity C o u n cil. h e s a i d . T h e A u g u s t b e a u t if u l it i s . h e an h e lp co -b aran g ay on c a pta ins. t o g e t h e r w i t h t h e B a r a n g a y D e v e l o p m e n t C o u n c i l . L ik e w ise .

a r e c e s s w a s d e c l a r e d ( 3 : 0 7 P . I n c l o s i n g . T h e y a re a lso a cc o u n ta ble to all the ir spe n d in g . T h e C i t y C o u n c i l a n d b a r a n g a y s a r e p a rt n e r s i n p r o g r e s s and d e v e l o p m e n t . h e s a w lig ht a n d le arn e d to c h a n g e a n d d e p e n d o n G o d . M e a n w h ile . A lso . F r o m t h e b o tt o m o f h i s h e a r t . M O N D A Y . B a r a n g a y p r o j e c t s . h e sa i d . . T h e y .) . C o u n c il o r s do h ave good p roje c ts. h e sa id . h e s aid . b a ra n g a ys sh o u ld also be a l l o w e d t o d o t h e i r p r o j e c t s w i t h i n t h e l im it o f t h e i r b u d g e t s . T h ere is a d e t e r m i n a ti o n th at the sam e has n ot c o m p li e d w ith th e b u d g eta ry r e q u i r e m e n ts s e t f o r t h i n t h e T i tl e N o . H e a p p e a l e d t o g i v e t h e m a l s o l o v e a n d r e s p e c t . H e s tre ss e d tha t th e y are all p artn ers . e s p e c i a ll y infra stru ctu re p r o j e c ts . C o u n c i l o r L u d o v i c a t o o k t h e o p p o rt u n i t y t o a s s u r e C o u n c il o r R a q u e l M a la ñ g e n a n d f o r m e r C o u n c il o r a n d L i g a P r e s i d e n t C o n n i e M a la ñ g e n th at h e h a s no k n o w l e d g e a s t o t h e n e w s a rt i c l e r e l e a s e d l a s t F ri d a y . th e 1 4 1 b a ra n g a y ca p tain s o f th e city e x p e c te d h im t o ri s e b e f o re t h e C i t y C o u n c i l a n d e x p r e s s t h e i r c o n c e r n s a n d s e n t i m e n t s .6 T H M IN U T E S. C o u n c i l o r L u d o v i c a c o n ti n u e d . F E B R U A R Y 21. T o t h o s e w h o w a n t e d t o d e s t r o y h i m . M . 5 o r t h e L o c a l F i s c a l A d m i n i s tr a ti o n o f t h e L o c a l G o v e rn m e nt. h e c l a r if i e d . B a u tista w as a c k n o w le d g e d . w h i c h h e a d m it t e d . b u t h e w o u l d l i k e t o m a k e a m a n i f e s t a ti o n i n b e h a l f o f t h e C i t y C o u n c i l . h e a s s u r e d t h a t h e w i l l c o n t i n u e u n t i l h e fi n is h e s h i s t h r e e y e a r s f o r h e w i ll p r o te c t t h e C i t y C o u n c il a s a n i n s t i t u t i o n . h e w il l p r o t e c t t h i s i n s t it u t i o n a n d w i ll n o t a ll o w a n y o n e t o r u i n i ts im a g e . i s t h e C it y E n g i n e e ri n g D e p a r tm e n t . 2011 S in c e h e is th e L ig a n g m g a B a ra n g a y P resid e nt. T h e r e i s a d e t e rm i n a t i o n t h a t t h e o r d i n a n c e c o n ta i n s a p p r o p r i a t i o n s i n e x c e s s o f t h e e s ti m a t e s o f t h e i n c o m e d u l y c e rt if i e d a s c o ll e c ti b l e s . h e a d d e d . th e p re se n c e of th e H o n o ra b le C ity M ayor H e rb ert M .M . 18 R E G U L A R SE SSIO N . are luc k y e n o u g h to b e p art o f th e Q uezon C it y C o u n c il . T h u s . F ro m t h a t d a r k p o i n t o f h i s li f e . ) . v iz: H e 1. p r i m a r il y a s i t s M a j o ri t y F l o o r L e a d e r . M e a n w h i l e . h e i s a l s o c o n d e m n i n g s a i d a rt i c l e . the H o n o ra b le S p e a k e r e m p h a siz e d th e p o w e r o f th e C ity C o u n c i l t o re v i e w a s p r o v i d e d f o r u n d e r S e c ti o n 3 3 3 o f t h e L o c a l G o v e r n m e n t C o d e . h e r e m a r k e d t h a t h e w o u l d n o t l i k e t o i n t e r p o l a t e t h e L i g a F e d e r a ti o n P re s i d e n t . b u t t h a t w a s p a s t . H e h a s n o ri g h t t o j u d g e . S e s s i o n w a s r e s u m e d a t ( 3 : 1 0 P . a n d 2. C o u n c il o r L u d o v i c a c l a r if i e d t h a t h is s p e e c h i s n o t a d e c l a r a ti o n o f s e p a r a t i o n b u t o n l y d e c la r a t i o n o f t h e s e n t i m e n t s o f t h e 1 4 2 b a ra n g a y s o f t h e c it y . f o r h e i s a l s o n o t a p e rf e c t p e r s o n . N o t a ll p e o p le . A s a s k e d b y t h e H o n o r a b l e P r e s i d i n g O f f i c e r . G o in g b a c k to th e m a in is s u e . e n u m e rate d th e re a so n s w h y the b a ra n g a y b u d g et c o u ld n ot b e a p pro v e d . a re a lso su bje ct fo r bid d in g . U p o n r e c o g n i ti o n o f C o u n c il o r S u n ta y . a n d s e c o n d a ri l y a s a C h a i rm a n o f t h e C o m m i t te e o n L a w s . T h us. O n t h e o t h e r h a n d . l o v e t h e c it y a s w e l l a s t h e C it y C o u n c i l . th at th e im p l e m e n ti n g a rm of b aran g ay p r o je c t s . C o u n c i l o r L u d o v ic a s t a t e d t h a t h e d o e s n ’ t w a n t t o e n t e r t a i n a n y i n t e r p e l l a t i o n a t t h i s p o i n t t o m a i n ta i n p e a c e a n d h a r m o n y i n t h e C ity C o u n c il. H e h a s a l s o a b a d im a g e t o t h e p u b l ic .

he sa id . w h o is re q uire d to F ir s t . 2011 F o r e m o s t . a b o u t h i s s h o r t c o m i n g s . t h e r e i s t h e e x e c u ti o n a n d m a n a g e m e n t o f t h e b u d g e t b y t h e p u n o n g b a r a n g a y . T h i s i s a m a n d a t e d t a s k t h a t is im p o s e d t o t h e l o c a l s a n g g u n i a n m e m b e rs . t h e M a j o r it y F l o o r L e a d e r w o u l d l i k e t o a s s u r e e v e r y o n e a n d a ll t h e b a r a n g a y o fficia ls p re se n t th a t th e pro c e s s o f a p pro v in g th e b ara n g a y a n n ua l b u d g et is m u c h e a sie r th now th a n b efo re. 18 R E G U L A R SE SSIO N . th e a d jo urn a t 8 :0 0 p . t h e M a j o r it y F l o o r L e a d e r r e c a l l e d t h a t o u t o f s i x t y . F E B R U A R Y 21.m . H e a ls o tha n k e d th e L ig a P re sid e n t fo r alw a y s b e in g a ctiv e o n C o m m i tt e e o n L a w s ’ d e l i b e r a ti o n s a n d d u r i n g s e s s i o n d a y s . A f t e r s u c h ti m e . h e a g r e e d t h a t t h e b u d g e t t o b e c o n f ir m e d s h o u l d o n l y b e s i x t y -t h r e e ( 6 3 ) i n o r d e r t o p r o t e c t t h e i n te g r it y o f t h e C o m m i tt e e o n L a w s . d u ri n g t h e la st C ity C o u n c i l s e s s i o n . D u ri n g th e 17 C ity C o u n cil th e re w as a b ara n g a y th a t had no c o n f i rm e d a n n u a l b u d g e t f o r t h r e e ( 3 ) y e a r s . M O N D A Y . H e ( C o u n c i l o r S u n t a y ) s t o o d u p t o i n f o rm the b a ra n g a y c a p tain s pre se nt in th e d a y’s sessio n t h a t t h e L i g a P r e s i d e n t i s n o t r e m i s s o f h is d u t y i n t h e C i t y C o u n c il . H e a ls o u n d e r s t a n d s t h a t a t t i m e s C o u n c i l o r L u d o v i c a i s b e i n g p r e s s u re d a n d b l a m e d f o r t h e t h i n g s o f w h i c h i s n o t o f h is o w n d o in gs. C o u n c i l o r S u n t a y e x p r e s s e d h is s a d n e s s t h a t t h e y a r e a l l i n p u b li c s e r v i c e s a n d h e l e a r n e d i n l o n g y e a r s o f w o rk in g as a p u b lic serv a n t in Q uezon C ity th at it is h ard to ple a se a ll of th eir c o n s t it u e n t s . A s C h a i rm a n o f th e C o m m i tt e e on L a w s . A s to th e q u estio nin g b ein g done by the m em b e rs of the c o m m it t e e . I n a c c o m m o d a t e a ll o f t h e b u d g e t s . A ft e r s u c h t i m e . T h is i s t h e re a s o n w h y h e t o o k t h i s o p p o rt u n it y t o t h a n k C o u n c i l o r L u d o v i c a f o r d o i n g h i s j o b . s u c h is b e in g e n c o u r a g e d b y h is r e p r e s e n t a t i o n b e c a u s e th e y a r e m a n d a te d t o d o s o . t o o rd e r to C o m m i tt e e u se d to a c c o m m o d ate a n n u al b u d g ets t h e i r c o m m it t e e . B u t h e rem in d e d a g ain th e g o o d L ig a P re sid e n t th a t it is re ally h a r d t o p le a s e a l l o f t h e ir c o n s t i t u e n t s . W i t h r e g a r d t o t h e d i f fi c u lt y o f t h e b u d g e t d e l i b e r a ti o n t h a t t h e b a r a n g a y c a p t a i n s h a v e t o e n d u r e . h e c o n g r a t u l a te d C o u n c i l o r L u d o v i c a b e c a u s e h e w it n e s s e d h o w h e t a k e s c a r e o f t h e n e e d s o f h i s c o n s ti t u e n t s a n d h o w h e p r o t e c t s a n d w o r k h a r d f o r a n d i n b e h a lf o f th e p u n o n g b a ra n g a ys . t h i s i s f o r w a r d e d t o t h e c it y f o r b u d g e t h e a r i n g b y t h e S a n g g u n ia n g B a y a n o r S a n g g u n i a n g P a n l u n g s o d c o n c e r n e d . T h e st a f f o f t h e C i t y S e c r e t a r y ’ s O f fi c e w a s a l s o a c k n o w l e d g e d b y C o u n c i l o r S u n ta y f o r w o r k i n g o v e r -t im e w i t h t h e m e v e n w i t h o u t o v e r -t im e p a y . h e s t il l h e a r s a l o t o f c o m m e n t s fr o m th e m T h is. . h e e v e n c a l le d f o r a s p e c i a l c o m m i tt e e h e a ri n g d a y t o e x p e d i t e t h e p r o c e s s . T h e M a j o ri t y F l o o r L e a d e r r e l a y e d t h a t t h e c o m p l e t e b u d g e t p r o c e s s i s a c y c l e . C o n tin u in g fu rthe r. If th e B a ra n g a y C o u n c il c o u ld n ot a p p ro ve th e s a m e w i t h i n t h e n i n e t y ( 9 0 ) d a y s p e ri o d . H e r e l a y e d t h a t i n s p it e o f t h e n u m e r o u s p r o j e c ts h e h a d a c c o m p l i s h e d a n d t h e n u m b e r o f ti m e s h e h a d v i s i t e d h i s c o n s t it u e n t s .f o u r ( 6 4 ) b aran g ay annual b u d g e ts . H o w e v e r . w h i c h i s i n f a c t a n a d d i t i o n a l w o r k f o r t h e m . p re p a ratio n o f th e b u d g et o f th e punong b aran g ay . T h e y a re g iv e n n in e ty (9 0 ) d a y s to a p pro v e su c h b u d g e t. o n l y sixty -thre e (6 3 ) w ere recom m en ded fo r c o n f ir m a t i o n b e c a u s e o n e ( 1 ) b a r a n g a y f a il e d t o c o m p l y w it h t h e r e q u i r e d d o c u m e n t s . H e a lso th a n k e d th e m e m b e rs o f t h e C o m m i tt e e o n L a w s f o r a tt e n d i n g t h e c o m m i tt e e m e e t i n g s a n d f o r d o i n g beyond th e c a l l o f t h e i r d u t ie s on L a w s ’ m e e ti n g s th e d i ff e r e n t and r e s p o n s i b i li ti e s . t h e f o u rt h d i s t ri c t C o u n c i l o r c o n ti n u e d . F o r t h e start at 2 :0 0 s u b m i t te d pm to and p a st se v era l m o nth s. a n d a n o t h e r b a r a n g a y f o r t w o ( 2 ) y e a rs . t h e the s u b m it t o S a n g g u n ia n g B a ra n g a y th e p ro p o se d b u d g et o n o r b e fo re O c to b e r 1 6 . t h e y c o u l d n o t l e g is l a t e o r a c t o n a n y p r o p o s e d m e a s u r e u n t il s u c h t im e t h a t t h e y a p p r o v e t h e p r o p o s e d b u d g e t o f t h e b a r a n g a y . C o u n c il o r S u n ta y r e it e r a t e d th a t th e y are try in g to h e lp a ll th e b a r a n g a y s b e c a u s e t h e y a r e p a r t n e r s i n s e r v i n g t h e c i t y . is th e reaso n w hy he u n d e r s ta n d s C o u n c ilor L u d o v ic a . B u t t h a t i s r e a l l y t h e f u n d a m e n t a l n a t u r e o f p u b li c s e r v i c e .7 T H M IN U T E S. I n t h e C o m m it t e e o n L a w s .

H e m a d e a n a p p e a l t o t h e H o n o r a b l e P r e si d i n g O ff i c e r . th e Speaker added th at th e w riter or w hoever is b e h in d such m a l ic i o u s a c c u s a ti o n s d o e s n ’t h a v e a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i s tr u e a n d w h a t i s f a l s e a n d h a s n o re g a rd s to th e p a in a n d a n g u ish th a t suc h d e fa m a to ry p u blic atio n w o u ld ca u se to its v i c t im s . s h e m e n t io n e d . F u rth e r. C o u n c i l o r S u n ta y d i ff e r e n t i a t e d h u m i l i a t i o n fr o m e m b a r r a s s m e n t . C o u n c ilo r M ala ñ g e n also a v a il e d o f th e p ri v i le g e h o u r to c orre ct a n d p u t to re st th e m a l ic i o u s a n d b a s e l e s s n e w s a rt i c l e t h a t w a s p u b l i c i z e d b y t h e n e w s p a p e r R e m a t e la s t F eb ru ary M r. F E B R U A R Y 21. 2 0 1 1 ). o n c e a g a i n . m alicio u s . C o u n c il o r S u n t a y t h a n k e d . I t i s f o r t h i s r e a s o n t h a t it s a d d e n s a n d i n f u r i a t e s t o k n o w t h a t s o m e i s t r y i n g t o d e s t r o y i t w h e n e v e r y b o d y k n o w s t h a t h e r m o t h e r is v e r y s o f t s p o k e n a n d h a d fin ishe d her th re e a y e ar t e rm w ith o u t her b e in g in v olv e d c o uld in a sin gle a n o m aly w ere and no c o n t r o v e rs y . T h e i r q u e r i e s a r e li m i t e d t o w h a t i s i n d i c a t e d i n t h e b o o k . w h o m and p a rtn ers in p u blic se rvic e . a n d s u c h a l l e g a t i o n s d o e s n ’t h a v e a s p a c e i n t h e w o r k e t h ic s o f t h e f o r m e r c o u n c il o r . a cc u sin g h e r m oth e r. A s m atter o f fa c t. L a stly . H e t h e n n a r ra t e d h is e x p e ri e n c e s a n d t h e l e s s o n s i n li f e t h a t h e l e a r n e d w h e n h e w o r k e d i n t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a ti v e s a n d w h e n h e d e c i d e d t o p u r s u e h is s t u d i e s i n t h e C o l l e g e o f L a w . a n d pre p a re d w h e n th e y pre se nt th eir I n c l o s i n g . S u c h g o o d n a m e . C o u n c i l o r M a l a ñ g e n . T h e M a j o r it y F l o o r L e a d e r r e m a r k e d t h a t t h e h e a r i n g s o f t h e C o m m i tt e e o n L a w s a r e o p e n to th e p u b lic a n d all o f th e p roc e e d in g s h a v e ste n o g ra p hic n o tes /rec o rd in g . the y d e l i b e r a ti o n s o f six (6 ) ba ra n g a y s . s h e c o u l d f o rm a c o m m it t e e th e w h i c h t h e O ff i c e o f t h e V i c e M a y o r c o u l d a s s i g n f o u r ( 4 ) p u n o n g b a r a n g a y s f r o m d i f f e r e n t d i s t r i c t s t o g o o v e r t h e r e c o r d s o f t h e C o m m it t e e o n L a w s d u ri n g t h e b u d g e t d e l i b e ra ti o n s a n d t r y t o l o o k f o r a n y t h i n g h u m il i a t i n g . a n d th a t he w o u ld n o t c all for e x te ns io n o r pro v id e a T h is w o u ld a llo w t h e d i ff e r e n t b a r a n g a y s t o t h o r o u g h l y r e v i e w th e ir sp e c ia l h e arin g . If t h e y f i n d s o m e t h i n g h u m il i a t i n g . h e n c e . th e f o rm e r L i g a B aran g ay P re sid e n t. The Lady C o u n c il o r r e t o rt e d th a t such ng new s m ga a r ti c l e w r i tt e n by C h in g . e s p e c i a ll y t o h e r p a re nts w h o w o rk e d h a rd to k e e p a g o o d n a m e n o t o n ly in p o l i ti c s b u t a l s o i n t h e b u s i n e s s r e a l m . b u d g e t a n d t h a t w a y . 2011. A le x 18. (F eb ru ary m a x im um th e M a jority F lo or w o u ld L e a d er li m i t m a n ifeste d th e th at of b e gin n in g baran g ay W ednesday b u d g et to th e 2 3 . r e v ie w th e ir q ue ries a re in th e b o o k . M O N D A Y . 18 R E G U L A R SE SSIO N . p ro ce s s . a l l t h e m e m b e r s o f t h e C it y C o u n c i l a n d t h e b a r a n g a y o f fi c i a l s . i f s h e w a n t s . e m b a r r a s s m e n t i s a s h a m e y o u f e e l w h e n y o u ’ r e i n a d e q u a c y i s m a d e i n p u b li c . a n d g o o v e r t h e ir b u d g e t s b e c a u s e a l l t h e a n s w e r s t o A t t h i s p o i n t . . a l s o h a d b e e n e m b a r r a s s e d b u t e v e n t u a ll y l e a r n e d fr o m it. 2011 A s fo r th e b a ra n ga y c a p tain s.8 T H M IN U T E S. i s a n i m p o rt a n t l e g a c y o f h e r p a r e n ts . t h e y w o u l d b e m o r e re a d y b u d g e t f o r t h e a p p r o v a l o f t h e c o m m it t e e . h e t h e M a j o r i t y F l o o r L e a d e r c o n s i d e r s a s h i s f ri e n d s re m i n d e d th em t h a t a ll t h e q u e s ti o n s asked by th e m e m b e rs o f t h e C o m m i tt e e o n L a w s a r e b a s e d o n w h a t t h e y s u b m it t e d t o t h e m . H e r e c a ll e d t h a t h e w a s W he n h e to o k th e b a r e x a m . C o u n cilo r L u d o v ic a a tt e s t t h a t t h e r e a n o m a li e s i n t h e o ff i c e t h a t h e i s n o w h a n d l i n g b e c a u s e h e c e rt i fi e d t h e l a s t tr a n s a c t i o n s a n d s a l a r y o f t h e o f f ic e u n d e r C o u n c il o r M a l a ñ g e n . a n d la w ful m a n n e r . H e s t a t e d t h a t h u m i li a ti o n i s a s t a t e o f d is g r a c e o r l o s t o f s e l f -r e s p e c t . o f q u e s t i o n a b l e tr a n s a c t i o n s d u ri n g h e r t e r m a s a c o u n c il o r is u n t r u e and b a se le ss . th e V ic e M ay or c o u ld ca ll his atte ntio n to it . A ll th e b a ra n g a y c a p tain s h a v e to d o w h e n t h e y c o m e t o h a v e t h e i r b u d g e t d e l i b e r a t e d a n d a p p r o v e d d u r i n g t h e C o m m i tt e e o n L a w s h e a r i n g i s t o s t u d y . A ll p ro g ram s and tra n sa ctio ns th a t th e f o rm e r L ig a P re s id e nt’s h a d e n g a g e d in w e n t th ro u g h a th oro u g h stu d ies . a n d h is re p rese n tatio n w o u ld ask th e c o u n c i l o r c o n c e r n e d t o e x p la i n w h a t h e m e a n t . h e w a s t h e n v e r y t h a n k f u l o f h i s t e a c h e r s w h o t e r r o ri z e d h im w h i l e h e w a s s t u d y i n g .

s h e a n n o u n c e d t h a t s h e h a s a n o r d i n a n c e e n ti tl e d . . o f w h i c h t h e L a d y S p e a k e r d e c li n e d . M o v i n g f o r w a r d . T o p r o v e t h a t . B a ra n g a y C a p tain s u b m it s o m e d o c u m e n t s o n t h e s a m e d a y t h a t B a r a n g a y C a p t a i n V a lm o c i n a w a s a s k e d t o d o s o . “ A n O r d i n a n c e g r a n t i n g B aran g ay le n g th o f s e r v i c e . S i n c e t h e s a i d b a r a n g a y h a s s u b m it t e d w h a t w a s a s k e d o f t h e m . s h e a s k e d t h e s u p p o r t o f C o u n c i l o r L u d o v i c a . 2011 U n d e r t h e s a i d m a l i c i o u s a rt i c l e . H e a l s o s u g g e s t e d t o p o s s i b l y i n v i t e t h e w r i te r o f t h e s a i d a rt i c l e f o r t h e B o d y t o d e t e rm i n e t h e t r u e s o u r c e o f s u c h m a l ic i o u s p u b l i c a t i o n . T h a t i s d u e t o t h e f a c t t h a t B aran g ay C a p ta in V a lm o c i n a f a il e d to su b m it the p ro jec t stu d y fo r th e infra stru ctu re p ro je c t o f th e h o stel th a t th e y a re p la n nin g to b u ild . A s a m atter o f fa c t. T h e m o ti o n t o d e f e r t h e s a i d b u d g e t m e a n w h il e w a s i n a c c o r d a n c e t o h e r d u t y a s a m e m b e r o f t h e C o m m it t e e o n L a w s a n d a C i t y C o u n c i l o r . a n d all th e ba ra n g a y c a p tain s . in m a k in g su re th at the said o rdin a n c e w o u ld b e a p p ro v e d a n d sig n e d b y th e H o n o ra ble C ity M a y o r .” W i t h t h a t . sh e ex pressed th a t sh e fully s u p p o r t s a l l t h e b e l o v e d b a r a n g a y c a p t a i n s f o r h e r m o t h e r is a B a r a n g a y C a p t a i n a s w e l l . b e n e f it s and in c e ntiv es to a ll e l e c t e d o f fi c i a l s a ft e r t h e i r t e n u r e o f o ff i c e . d e f e n d i n g h e r s e lf a g a i n s t t h a t p u b li c a ti o n . b u t u n l i k e t h e la t te r . 18 R E G U L A R SE SSIO N . s h e a n n o u n c e d t h a t e q u a l s e r v i c e t o a ll h a s b e e n h e r s t a n d a r d o f s e r v i c e a fte r b ein g e le cte d as a C ity C o u n c il o r a n d her m ove to d e fe r t h e a n n u al b u d g e t o f B a r a n g a y H o l y S p i ri t w a s i n t h e p e rf o r m a n c e o f h e r d u t y a s a m e m b e r o f t h e C o m m it t e e o n L a w s a n d a s a C it y C o u n c il o r . C o u n c il o r L a g u m b a y ju st c o n g ra tulate d C o u n c ilor M a la ñ g e n fo r h e r p r i v il e g e s p e e c h . M O N D A Y . s h e m a n i f e s t e d t h a t h e r re p r e s e n t a ti o n w a s a c c u s e d o f p o l i ti c k i n g o f h e r m o ti o n t o d e f e r t h e a p p r o v a l o f t h e a n n u a l b u d g e t o f B a r a n g a y H o l y S p i r it . h e n c e t h e d e f e r m e n t o f t h e l a tt e r’ s a n n u a l b u d g e t . T h e de v e lo pm e n t p la n w a s re q u este d fro m h im a n d t h a t h e a g r e e d t o s u b m i t t h e s a m e d u r i n g t h e c o m m i tt e e h e a ri n g . S h e s t a t e d t h a t s u c h a c c u s a ti o n i s n o t t r u e a n d t h a t i s s o m e t h i n g t h a t c o m e s l a s t i n h e r m in d . th e L a d y S p e a k e r th a n k e d C o u n c ilor L u d o v ic a for m a nife stin g th a t h e h a s n o h a n d w i t h t h e p u b l i s h e d a r ti c l e a g a i n s t h e r a n d h e r m o t h e r . The M i n o ri t y F lo o r Leader e x p lain e d th a t a lt h o u g h the B ody c o uld not subpoena a n y b o d y . C o u n c ilo r L ib a n a sk e d for a fiv e-m in u te re ce ss.9 T H M IN U T E S. t h e f o rm e r w a s a b le t o s u b m i t w h a t w a s a s k e d o f h im . O n t h e P a sc u al of B a ra n g a y S a n B a rt o l o m e w a s a ls o a sk e d to o th e r h a n d . t h e ir a n n u a l b u d g e t w a s im m e d i a te l y c o n f i rm e d . I n r e p l y t o t h a t C o u n c i l o r S u n t a y m a d e i t a p p a r e n t t h a t t h e C i t y C o u n c il c o u l d n o t r e q u i r e a n y b o d y t h a t i s n o t a c i t y e m p l o y e e t o a t t e n d t h e d a y ’s s e s s i o n o r a c o m m i tt e e h e a r i n g . A fterw h ic h . t h e C i t y C o u n c i l c o u l d s ti ll s e n d a n i n v i ta t i o n f o r t h e q u e s t i o n a n d a n s w e r h o u r . A t th is ju nc tu re . F E B R U A R Y 21. I n c l o s i n g . I t o n l y s h o w s t h a t s u c h m a l ic i o u s c o n t e n t o f t h e a r ti c l e h a s n o b a s i s a t a l l . C o u n c ilo r M a la ñ g e n m a d e it k n o w n t h a t s h e w o u l d n o t b e a c c e p t i n g a n y i n t e r p e l la ti o n f r o m t h e B o d y . T h e H o n o r a b l e P r e s i d i n g O f f i c e r a s k e d C o u n c il o r M a l a ñ g e n if s h e w o u l d li k e t o i n v i t e t h e w r i t e r o f t h e a r t ic l e t h a t s h e m e n ti o n e d f o r a q u e s t i o n a n d a n s w e r h o u r . s h e im p li e d t h a t s h e d o e s n ’t h a v e a n y r e a s o n t o p o li t ic a ll y a t t a c k a n y b o d y o r a B aran g ay C a p ta in fo r th a t m atte r. In v ie w o f t h a t . t h e m e m b e r s o f th e C ity C o u n c il.

G O D O FR E D O T . R A N U L F O and JO H N A N SE L L R . H e fu rthe r e x pla in e d th at the said p roje c t is in d e e d a g o o d th in g b e c a u se t h e s a i d b a r a n g a y i s o ft e n v i s it e d f o r p r o j e c ts t h a t t h e y c o n d u c t w i t h i n t h e ir j u ri s d i c t i o n . JA IM E F . D e L e o n . C o s e t e n g . P O 2 0 1 0 -1 1 9 O R D IN A N C E – A N O R D IN A N C E A M E N D IN G S E C T IO N 6 . S u n t a y . P. H ER R E R A . C O SETE N G . ED EN II. 2011 C o n t i n u i n g f u r t h e r . C O M M O N W E A LT H A V EN U E. F ra n c isc o R ic a rd o D e l a r m e n te . B O R R E S . J R . JU IC O . M a r v i n C .. S o tto . M a l a ñ g e n . S U B JE C T T O T H E R U LES A N D R E G U L A T IO N S A N D G A M IN G M A N U EL R A E PR O M U LG A TED C O R P O R A T IO N C . P O 2 0 1 1-1 9 P O 2 0 1 1-2 5 ) A P P R O V E D /P A S S E D o n th ird /fin al re a din g . R o d e r i c k M . w h i c h i s a h o s t e l . C o u n c il o r A . E d c el B . S U N T A Y . IX . D . T. D E G U Z M A N ) . S -2 0 0 8 . D E E D C E L B . I t i s j u s t h is d u t y a l o n g w it h t h e b a r a n g a y s t o e n s u re t h a t t h e c it y ’ s f u n d i s p r o p e rl y u ti li z e d . I t i s f o r t h a t r e a s o n w h y h e a d m i r e d t h e l a tt e r a n d h e d o e s n ’ t h a v e a n y i n t e n ti o n t o s t o p t h e ir b u d g e t . V IN C E N T J R . Q U EZ O N C IT Y . C A L A L A Y . 18 R E G U L A R SE SSIO N . B e l m o n t e . G IA N C A R L O G . L u d o v i c a and Jo h n A n se ll R . P O 2 0 1 0 -1 2 0 – A N O R D IN A N C E G R A N T IN G C O M P A N Y . P re c i o u s H i p o l it o . V . C o -In tro d u c e d A n th o n y R . G ia n C a rlo G . S O TT O . LA G U M B A Y . Juic o . T . D o ro th y Josep h R EY ES. M e d a l l a . B o r r e s . R E Y E S . L IB A N A L L A N B E N E D IC T S . A l f r e d o D . R IL L O . C A L E N D A R O F B U SIN E SS 1. M E D A L L A . R O D E R IC K M . h e a s k e d f o r a f e a s i b il it y s t u d y o f th e pro jec t. D ELA R M EN T E. L a g m a n . C o u n c i l o r L a g u m b a y m a n i fe s t e d t h a t d u r i n g t h e b u d g e t h e a r i n g o f t h e a n n u a l b u d g et of B a ra n g a y H o ly S p i r it .. B Y TH E P H IL IP P IN E A M U SEM EN T C o u n c ilo rs JU L IE N N E D O R O TH Y R IC A R D O P R E C IO U S (P A G C O R ). E U F E M IO D A ZA .4 . G o d o f re d o T . I n s t e a d o f t h e o t h e r p l a c e s b e n e fi ti n g f r o m t h e v is i ti n g t o u r i s t s . III. JO S E M A R IO LEO N . D O U B LE D EA D M E A T A N D “H O T T E R R IT O R IA L SC O PE A LLA N C a la la y . J a im e F . A le xis H errera. P . V a r g a s II I . J e s u s M a n u e l C .. J o s e M a ri o D o n S . F E B R U A R Y 21. E u fe m io C . by (In tro d u c e d C o u n c il o r s D . M O N D A Y . B E L M O N T E . JU R IS D IC T IO N A N D S. C R IS O L O G O . S. B e lm o n te . Z .. F O R T H E P U R P O S E O F H O L D IN G B IN G O G A M E S . L U D O V IC A D G . B A R A N G A Y C O M M O N W EA LT H .C a s t e l o . B Y D IS T R IB U T IO N . J u li a n M L . T o e n s u r e t h a t t h e s a i d b a r a n g a y w o u l d n o t h a v e a p r o b le m i n t h e f u t u r e a n d t o m a k e s u r e t h a t t h e y w o u l d r e c o v e r t h e ir e x p e n s e s . D . E d e n “ C a n d y ” A . R i ll o . M E D IN A . (In tro d u c e d b y J U L IA N M L. L i b a n I I .. B ELM O N TE. R . PA U L A TE. P O 2 0 1 0-1 2 0 . A R T I C L E 3 O F O N O F N O . th e & follo w in g m e asu re s w ere (P O 2 0 1 0 -1 1 9 . A L E X IS A LFR ED O V A R G A S “C an d y ” A . d uly sec o n d e d . P R O V ID IN G S T O R IN G S T IF F E R A N D /O R PEN A LTY S E L L IN G T R A N S P O R T A T IO N . R a q u e l S . t h e y d e c i d e d t o b u i l d a h o s t e l s o t h a t t h e y w o u l d g e t s o m e t h i n g o u t o f it a n d s u c h w o u l d a l s o b e b e n e f i c i a l t o t h e c i t y i n t h e s e n s e t h a t n o t a ll b a ra n g a y s g e t s t o b e p u b li c i z e d f o r p r o j e c t s t h a t i s u n i q u e t o t h e m . IN C . F R A N C IS C O A N TH O N Y P ETER A . P e te r C riso lo g o . D e G uzm an) R a n u lf o Z . B E N E D IC T J r . JE SU S A L Y SO N A . M e d i n a . T H IR D /F IN A L R E A D I N G O n o m n ib u s m o ti o n of C o u n c il o r C o sete n g . P a u la t e . A . J r .10 T H M IN U T E S. J e s s ic a C a s t e l o D a z a . FO R O F M E A T ” IN A L L M A R K E T S W IT H IN T H E Q U EZO N C IT Y A N D E X P A N D IN G by T H E T H ER E O F O TH E R PU R PO SES. L a g u m b a y . M A R V IN C . JE S S IC A C A STE LO R A Q U E L M A LA Ñ G EN . C . S P -1 8 9 1 . D O N S. T O G A M ES A T TH E S P E C IA L O P ER A TE P E R M IT T O A LL O W A N D R O Y A L_V EN T U R ES E L E C T R O N IC T R A D IT IO N A L B IN G O C O M M O N W EA L TH M A R K ET. J R . J r . V i n c e n t D G . P O 2 0 1 1 -1 4 . LA G M A N . J u l i e n n e A l y s o n R a e V . J O S E P H H IP O L IT O -C A S T E L O .. h e n o ti c e d t h e p r o p o s e d p r o je c t o f t h e l a tt e r .

) . B e lm o n te . S -9 3 A N D P R E S ID E N T IA L D EC R EE N O . M a la ñ g e n .4 0 S Q . M e d a lla . D O N M A R IA N O A V E N U E . D .. J r . C o u n c ilo r E U F E M IO C . M arv in C . O F C O M P L IA N C E W IT H R E Q U IR E M E N T S S T A N D A R D S . C O V E R ED B Y TH E TR A N SFE R R E G IS T R Y D E JE SU S B Y & 34 IN T H E C E R T IF IC A T E S O F D EED S O F N U M B ER E D 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 4 7 2 7 O F A T N O . L u d o v ic a a n d J o h n A n s e ll R . Juic o . G o d o f r e d o T . M e d in a . J u l i a n M L . R a n u lf o Z . S u n ta y . P a u l a te . J o s e p h “C andy” A . J e s u s M a n u e l C . H e r r e r a . B A R A N G A Y R A M O N A . J a i m e F . A l fr e d o R ae V . S u n t a y . B o r re s . B o rr e s . P R E C IO U S C . 2011 P O 2 0 1 1 -1 4 – A N LO C A TED Q U EZ O N A T C IT Y O R D I N A N C E R E V E R T IN G ZU Z U A R EG U I FR O M IT S R O A D A P O R T IO N C A P IT O L O F T H E PR O PER T Y D R IV E . J u li e n n e A l y s o n R a e V . A N D PR ES EN T C L A S S IF IC A T IO N T R A N SPO R T A N D U T IL IT IE S Z O N E T O M E D IU M G O D O FR E D O T . E d e n “ C a n d y ” A . C R U Z. M e din a . C riso lo g o .1 8 9 . C riso lo g o .. F E B R U A R Y 21.M . TH E A D D R ESS Q U EZO N A B A D A LO Y O L A M IN IM U M H E IG H T S . G i a n C a r l o G . L a g m a n . D E L E O N . R o d e r ic k M . C O SE TEN G . V i n c e n t R a n u lfo D G . II I . S o t t o . (In tro d u c e d b y C o u n c ilo rs M L. V arg as R o d e ric k M . E d e n “ C a n d y ” A .. E d c e l B . G IA N C A R L O G . D e la rm e nte . E d c e l B . A n th o n y P e ter D . Q U EZO N C IT Y . M e d a lla . D e G u z m a n ) P O 2 0 1 1 -1 9 – A N O R D IN A N C E A P P R O V IN G T H E R E G IN A H IL L S . 3 Q U EZ O N C IT Y . J r . M e d i n a . F A IR V IE W . S u n t a y . J e s u s M a n u e l C . D o ro th y D e l a r m e n te . R illo . F O R T H E P U R P O S E O F H O L D IN G B IN G O R U LES A N D R E G U L A T IO N S A N D G A M IN G PR O M U L G A T ED C O R P O R A T IO N A M U SEM EN T (P A G C O R ). JA IM E F . M a l a ñ g e n . A le xis Ju lie n n e A ly so n R . S O T T O a n d E U F E M IO C . D e l a r m e n t e . A TH R EE (3 ) S T O R E Y R E S ID E N T IA L T O W N H O U S E S W IT H S IX T E E N (1 6 ) U N IT S A N D W IT H PR O M EN A D E C O N T A IN IN G A N A G G R E G A T E A R E A O F O N E T H O U S A N D O N E H U N D R E D E IG H T Y N IN E S Q U A R E M E T E R S A N D F O R T Y SQ U A R E D E C IM E T E R S O F T IT L E ( 1 . L A G U M B A Y . S. C o -In tro d u c e d A n th o n y G O D O FR E D O by P e te r C o u n c ilors D . J r . S o t t o . A ll a n B e n e d i c t S . ST A . R a q u e l S . A LLA N B E N E D IC T S. H IP O L IT O -C A S T E L O . S P -5 6 . L u d o v i c a a n d Jo h n A n se ll R . J e s u s M a n u el C . C o -In tro d u c e d b y C o u n c ilors D o ro th y A . A S O F A P P L IE D FO R S Y H U N L IO N G . C o s e t e n g . C o u n c ilo rs E U F E M IO C a la la y . M O N D A Y . B e l m o n t e . L O C A T E D G EN E R A L STR EET. C o -In tro d u c e d b y C o u n c ilors D o roth y A . P . D EV E LO PM EN T ESTEB A N C O R P O R A T IO N STR E ET . SU B JE C T T O T H E B Y TH E P H IL IP P IN E (In tro d u c e d by R E G A L A D O C IT Y . L a g m a n . LA G U M B A Y . C IT Y . E d e n P a ula te . P a u late . L i b a n I I . Z . J o s e M a r i o D o n D e L e o n . R U L E S A N D R E G U L A T IO N S O F Q U E Z O N C IT Y O R D IN A N C E N O . Ju lie n n e A ly so n R ae V . D e G u z m a n ) . R a q u e l S . 957. Q U E Z O N G A M E S. L IB A N F ra n cisc o R ic a rd o by and A . L u d o v ic a a n d Jo h n A n sell R . R a q u e l S . ( I n tr o d u c e d T. B O R R E S . J a im e F . A n t h o n y P e t e r D . A S D IL IM A N . R E Y E S . G ia n C a rlo G . J r . R a n u l f o Z . L IB A N II. M e d a l la . JU L IA N D E N S IT Y (R -2 ). J e s s i c a C a s t e l o D a z a . R o d e ric k M . R e y e s . D e G u z m a n ) P O 2 0 1 1 -2 5 A LLO W – A N O R D IN A N C E B IN G O R D G R A N T IN G FU N S P E C IA L U SE P E R M IT TO T O M IL L E N N IU M G A M IN G C O R P O R A T IO N E S T A B L IS H B IN G O M A R C O S A V EN U E H A LL A T 3 C O R N E R F L O O R F M C B U IL D IN G . P R E S I D E N T /C E O W IT H O F F IC E B A N FF R E A LT Y A T N O . T. J O S E M A R IO D O N S . A . C r i s o l o g o .. M a l a ñ g e n .11 T H M IN U T E S. 18 R E G U L A R SE SSIO N . L A G U M B A Y .

J o s e p h “C andy” A . A ll a n B e n e d i c t S . J e s u s M a n u e l C . J a i m e F . S o t t o .12 T H M IN U T E S. G ia n C a rlo G . 47 A N D 49. th T h e s u b d iv isio n p la n o f the 9 A v en u e T o w n sq u are o f fo u r ( 4 ) s t o r e y r e s i d e n ti a l t o w n h o u s e w i t h f o u r t e e n ( 1 4 ) u n it s l o c a t e d a t N o . A le xis Ju lie n n e A ly so n R . S -9 3 and P . 9 A P P L IE D R EA LT Y U N IT 1. J u l i a n M L . R illo . 4 7 and 49. 117. C . - t h e d i s p o s i ti v e p o rt i o n s h a l l r e a d a s f o ll o w s : “B E IT O R D A IN E D B Y T H E C IT Y C O U N C IL O F Q U E Z O N C IT Y IN R E G U L A R S E S S IO N A S S E M B L E D : th S e c tio n 1 . E d e n P a ula te . A l fr e d o R ae V . M . IL A G A N .. C u b ao . T h e fo llo w in g am e n d m e nts w e re a d o pte d : - in th e t it l e . A S FO R B Y C EZ A R M . C o -In tro d u c e d A n th o n y by P e te r C o u n c ilors D . C U B A O . B o rr e s . Juic o . M e d a lla . IN C O M P L IA N C E R U LES TH E M IN IM U M R E Q U IR E M E N T S O F T H E STA N D A R D S. B e lm o n te . Q U E Z O N C IT Y .. P . 9 5 7 . 14 O FFIC E FE L E C ID A D W IT H A N D A V E N U E. S. J r . B e l m o n t e . Q u e z o n C it y . TH P R E S ID E N T W IT H O F F IA N C H E T T O A D D R ESS A T D E V ELO PM EN T V IL L A C O R P O R A T IO N N O . T. B A R A N G A Y S O C O R R O . J r . V arg as R o d e ric k M . D o ro th y D e l a r m e n te . A V E N U E . J r . J e s s i c a C a s t e l o D a z a . S -9 3 A N D P R E S ID E N T IA L D E C R E E 9 5 7 . L a g m a n . D e G u z m a n ) O n m o t i o n o f C o u n c il o r L i b a n . M e d in a . L u d o v ic a a n d Jo h n A n sell R . 9 T ran sfer A v e n u e . C U B A O . F ra n cisc o R ic a rd o A . TR A N SFE R C E R T IF IC A T E S O F T IT L E N U M B E R E D 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 3 4 0 6 A N D 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 3 4 0 7 O F TH E R E G IS T R Y TH O F D EE D S O F Q U E ZO N C IT Y . 2011 TH P O 2 0 1 1 -1 6 – A N A O R D IN A N C E (4 ) S T O R E Y A P P R O V IN G R E S ID E N T IA L A N TH E 9 A V EN U E W IT H S IX TO W N S Q U A R E FO U R TEEN H U N D R E D F O U R U N IT S T O W N H O U S ES A R EA B Y (1 4 ) C O N T A IN I N G (6 0 0 A G G R E G A T E C O V E R ED O F SQ U A R E M ETE R S SQ . A . R e y e s . R a q u e l S . s u b j e c t to th e c o n d it i o n s p re scrib e d u n d er O rd in a n c e N o. B aran g ay S o co rro .. Four (4 ) Sto re y R e s i d e n t ia l T o w n h o u s e w i t h f o u r t e e n ( 1 4 ) u n i t s th P ro je c t L o c atio n : 9 A v en u e. LA G U M B A Y . F E B R U A R Y 21. II I . t h e p h rase th “ s u b div isio n p la n o f” be i n s e rt e d b etw e e n th e w o rd s “ th e ” a n d “ 9 A venue”. S u n ta y .) . M arv in C . c o v e r e d b y C e r ti fi c a te of th e of T itle of N u m b e re d D eeds of 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 3 4 0 6 Q uezon C it y as and 004by 2010003407 R e g is t r y a p plie d F i a n c h e tt o R e a l t y D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n is h e r e b y a p p r o v e d . H e r r e r a . S P -5 6 . E d c e l B . B a r a n g a y S o c o r r o . L O C A T E D A T N O . L IB A N II a n d E U F E M IO C a la la y . (In tro d u c e d b y C o u n c ilo rs P R E C IO U S H IP O L IT O -C A S T E L O . d u l y s e c o n d e d . R E G U L A T IO N S Q U EZ O N O R D IN A N C E N O .D . P O 2 0 1 1 .1 6 w a s r e v e rt e d b a c k o n s e c o n d re a d in g . Q U EZO N O F T H E C IT Y C IT Y . C riso lo g o . u n d er th e p erio d o f a m e n dm e n ts. V i n c e n t D G . G O D O F R E D O T . d e t a i l s o f w h i c h a r e a s f o l l o w s : th P ro je c t N am e : 9 A venue T o w n sq u are. J o s e M a r i o D o n D e L e o n . M O N D A Y . D . C o s e t e n g . R a n u lfo Z . 18 R E G U L A R SE SSIO N . S P -5 6 . Q u ezo n C ity N am e of O w ner : F i a n c h e tt o R e a l t y D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n . M a la ñ g e n . C u b a o .

(T h e am ended v e rsio n of th e m easure has been s u b m i tt e d to th e C ity S e c r e t a r y . C a l a l a y . P O 2 0 1 1 . d u l y seco n d ed . L IB A N II an d E U F E M IO C . A ll a n B e n e d i c t S . M e d in a . C IT Y .. Je ssica M a r v i n C .C a s t e l o . R aquel S. V a rg a s III. J o s e M a r i o D on S. J e s u s M a n u e l C . o n m o ti o n . J a i m e F . G . P O 2 0 1 1 -1 7 FO U R (4 ) – A N O R D IN A N C E A P P R O V IN G T H E F IA N C H E T T O W IT H TEN H O M E S (1 0 ) A STO R E Y A N R E S ID E N T IA L A R E A O F B Y O F 3 T O W N H O U SE F O U R U N IT S C O N T A IN IN G (4 0 0 SQ . 1 1 7 C u b a o . L u d o v ic a a n d J o h n A n s e ll R . S o t t o . E d e n “ C a n d y ” A . 1 4 C U B A O . 18 R E G U L A R SE SSIO N . J u li a n M L . B e lm o n te . V i l la F e l e c i d a d . IL A G A N . 2011 th A d d ress o f O w n er : U n i t I . B e l m o n t e . T o ta l G ro ss A re a : S i x H u n d r e d ( 6 0 0 ) s q u a r e m e t e rs N o . F E B R U A R Y 21. L a g m a n . LO C A TE D B A R A N G A Y FO R B Y B A H A Y PR O JE C T 8. G O D O FR E D O C o u n c ilo rs T .) W h e r e u p o n . 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 A T N O . A l f r e d o D . d u l y s e c o n d e d . R i ll o . o f S a l e a b l e U n it s : F o u r t e e n ( 1 4 ) u n it s S e c t i o n 2 . N o . R E G IS T R Y 17. M O N D A Y . D e L e o n .1 6 w a s A P P R O V E D o n s e c o n d r e a d i n g . TH E IN C O M P L IA N C E W IT H A N D T H E A V EN U E. G ia n C a ste lo C a rlo D aza. J u i c o . F ra n cisc o A .) H U N D R ED S Q U A R E O F O F M ETE R S T IT L E C O V ER E D T R A N SFER TH E R O A D C E R T IF IC A T E O F D E ED S N U M B E R ED C IT Y . M IN IM U M O F R E Q U IR E M E N T S TH E Q U EZ O N ST A N D A R D S. S P -5 6 . J o s e p h P . L A G U M B A Y . t h e p h r a s e “ s u b d i v i s i o n p la n o f” b e i n s e r t e d b e t w e e n t h e w o r d s “ t h e ” a n d “ F i a n c h e tt o H o m e s ” . D e la rm e nte . R i c a r d o T . B o rr e s . C O R P O R A T IO N TH F IA N C H E T T O R E A LTY D E V EL O PM E N T W IT H O F F IC E A D D R E S S A T U N IT 1 . 9 5 7 . Q U EZO N O F C IT Y . M e d a lla . a s am ended. R U LES N O . T h e fo llo w in g am e n d m e nts w e re a d o pte d : - i n t h e ti tl e . A l e x is R . V IL L A F E L E C I D A D 1 1 7 .” - A l l c o u n c il o r s m e n ti o n e d i n t h e p r o p o s e d o r d i n a n c e s h a l l r e m a i n in tro d u ce rs a n d c o-intro d u c ers o f th e m e asu re . H e r r e r a .. M . o n m o ti o n of C o u n c ilor H i p o l it o . R a n u l f o Z .13 T H M IN U T E S. . E d c e l B . R E G U L A T IO N S C IT Y O R D IN A N C E S -9 3 A N D PR ESID EN TIA L D E C R E E N O . P a u l a t e . A n th o n y P e te r D . D e G u z m a n ) L ik e w ise . Q U EZO N TO R O . Q u e z o n C ity 14 A venue.. (In tro d u ce d b y C o u n c ilors P R E C IO U S H IP O L IT O -C A S T E L O . Ju lie n n e A ly so n R a e V . S u n ta y . P R E S ID E N T Q U E ZO N O F A S A P P L IE D C E Z A R M . R e y e s . J r . P O 2 0 1 1 -1 7 w as r e v e r te d b a c k o n s e c o n d r e a d i n g . V in c e n t D G . J r . u n d e r t h e p e r i o d o f a m e n d m e n ts . M a la ñ g e n . T h i s o r d i n a n c e s h a ll t a k e e f f e c t u p o n it s a p p r o v a l . R o d e ric k M . C o -In tro d u c e d b y A . Jr . C o s e t e n g . D o r o t h y C r i s o l o g o .

R u le s & In tern a l .D . co vere d by T ra n s f er C e r ti fi c a t e of T it l e N u m b e r e d 0 0 4 . ( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r G O D O F R E D O T . R u l e s & In te rn al G o v e rn m e nt. 3 R o a d 1 7 . P R 2 0 1 1 -8 4 F IN A N C E – T O R E S O L U T IO N A D O P T A R E Q U E S T IN G T A X TH E D EP A R TM E N T O F R E V EN U E R E G U L A T IO N P R E S C R IB IN G T H E M A N D A T O R Y IN C L U S IO N IN T H E O F F IC IA L R E C E IP T S IS S U E D B Y M E D IC A L A N D D E N T A L C A R E P R A C T IT IO N E R S A N D O T H E R R E L A T E D S E R V IC E S D IS C O U N T TO S E N IO R C IT IZ E N S O F FR O M T H E TW E N T Y V A L U E PER C EN T A D D E D (2 0 % ) TA X A N D E X E M PT IO N T H E G R A N T E D T O T H E M . ap pro v ed . L IB A N II) R E FE R R E D G o v e rn m e n t. P H IL IP P IN E S A LSO SO A S R E P U B L IC K N O W N TO TH E “E X PA N D E D TH E S E N IO R C IT IZ E N S A C T FO R O F 2010 ” O F IN C R E A S E P E N A L T IE S IM P O S E D V IO L A T I O N T H E P R O V IS IO N S O F T H E L A W . ( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r G O D O F R E D O T . a n d o n L a w s . S o c ia l S e r v i c e s . d uly se c o n de d . TH E 9994 . B U S IN E SS F O R T H E D A Y A . P O 2 0 1 1 -1 7 w a s A P P R O V E D o n se c o n d re a d in g . 9 5 7 . B a r a n g a y B a h a y T o r o . F IR S T R E A D IN G 1.14 T H M IN U T E S. N EC ESS A R Y O R G A N IZ A T IO N A L TO B E A B L E TO N ETW O R K O TH ER S E R IO U S L Y W A G E O R C O N D U C T A N A T I O N W ID E C A M P A IG N T O W IN T H E E L E C T I O N . c. 18 R E G U L A R SE SSIO N . d e t a il s o f w h i c h a r e a s f o l l o w s : x x x ” ( t h e a m e n d e d v e r s i o n o f t h e f o r e g o i n g m e a s u r e w a s s u b m i tt e d t o t h e C ity S e c reta ry ) T h e re u p o n . R u le s & In tern a l b. S e ctio n 1 sh all read as f o ll o w s : “The s u b d iv isio n o f F i a n c h e tt o H om es. L I B A N I I ) R E FE R R E D t o t h e C o m m it t e e s o n W a y s & M e a n s . F E B R U A R Y 21. M O N D A Y . 2. 2011 - in th e d i s p o s it i v e p la n p o r ti o n . o n m otio n . t o t h e C o m m it t e e s o n J u s t i c e & H u m a n R ig ht s a n d o n L a w s. to th e C o m m i tt e e s on S o c ia l S e rvic e s and on L aw s. a s am ended. P re sid e n t is h ere b y of F ia n c h etto su bje ct R e alty to th e D e v e lo p m e n t C o rp o ratio n . a fo ur (4 ) store y to w n h o u se w i t h T e n ( 1 0 ) u n it s l o c a te d a t N o .9 3 a n d P . (In tro d u c e d b y C o u n c ilor G O D O F R E D O T . L I B A N I I ) R E FE R R E D G o v e rn m e n t. c o n d i t i o n s p r e sc r i b e d u n d e r O r d i n a n c e N o . P ro je c t 8. as a p p l ie d fo r by C ezar M .2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 o f t h e R e g i s tr y o f D e e d s o f Q u e z o n C i t y . P R O P O S E D R E S O L U T IO N S a. P R 2 0 1 1 -8 6 C O N G R ESS C R IM E – T H E R E S O L U T IO N E N A C T M E N T S TR O N G L Y O F A LA W R E C O M M E N D IN G W H IC H W IL L M A K E IT T O A A N D P U N IS H A B L E W H O O FFEN S E FO R F IL E H A B IT U A L N U IS A N C E O F C A N D ID A T E S C A N D ID A C Y N A T IO N A L N O T R EPEA TED L Y TH E IT C E R T IF IC A T E S F O R P R E S ID E N T O F EV EN R E P U B L IC IS A T A LM O ST E V ER Y TH A T T H EY D O E L E C T IO N TH E A N D W H EN O B V IO U S H A V E F IN A N C IA L M E A N S R ESO U R C E S. S . Q uezon C ity . Ila g a n .5 6 . P R 2 0 1 1 -8 3 – R ES O LU TIO N TO A S A M EN D R E Q U E S T IN G S E C T IO N 7 O F T H E C O N G R ESS A C T O F N O . S P .

0 0 ) PER R E N T E R /S H A R E R W H IC H S H A L L B E T A K E N F R O M EM ER G E N C Y A V A IL A B L E F U N D SO U R C E O F O F TH E C IT Y T H E C A L A M IT Y O R O R FR O M by A N Y G O V E R N M EN T F U N D TH E R EO F. B A U T IS T A . D IS T R IC T (3 0 0 ) F A M IL Y EA C H I. A T H U N D R ED H O M E O W N E R S TH O U SA N D ( P 2 . M O N D A Y . 18 R E G U L A R SE SSIO N .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 . P R 2 0 1 1 -8 9 – R E S O L U T IO N T O U R G IN G TH E H O N O R A B LE C IT Y M A Y O R . B E L M O N T E . FE B R U A R Y V IC T IM S TW O T H E A T C IT Y A N D R E S ID E N T IA L S IN A G T A L A A T TW O H O U S ES O F H U N D R ED B A R A N G A Y B A H A Y TO R O . F X W A G O N M O D E L 1 9 9 4 W IT H PLA TE N U M B E R S E D -5 7 3 . 2011 T H A T S IN A G T A L A . a n d o n A p p r o p ri a ti o n s (m a i n c o m m i tt e e ) . LA G U M B A Y ) R E F E R R E D t o t h e C o m m it t e e o n L a w s . T O SC O U T O F TH E P H IL IP P IN E S . 2011 d. U R G IN G T O TH E C IT Y M A Y O R H O N O R A B LE A S S IS T A N C E B U R N ED F A M IL IE S Q U EZ O N O W N ER B A U T IS T A 14.0 0 ) E A C H R E N T E R /S H A R E R . e. Q U E Z O N C IT Y .) Ite m s e & f w ere R E F E R R E D to th e C o m m itte es o n S o c ia l S e rvic e s. Info rm a tio n & P e o p le ’s P a r t i c i p a ti o n (m a i n c o m m i tt e e ) . (In tro d u c e d by C o u n c il o r E U F E M IO C .0 0 0 . P R 2 0 1 1 -8 7 – R E S O L U T IO N R E Q U E S T IN G H O N O R A B LE Q U EZO N C IT Y M A Y O R H E R B E R T M . O F T H E O F O F F IC E TH E O F TH E C IT Y S U B S ID IE S M A Y O R O R C O N T R IB U T IO N S A V A IL A B L E FU N D C IT Y T R EA SU R Y . U rb a n P o o r & H um an S e t t l e m e n ts . P R 2 0 1 1 -8 8 – R ESO LU TIO N H E R B ER T T O TH E STR O N G LY M . (In tro d u c e d b y C o u n c ilor JE S S IC A C A S T E L O D A Z A ) R E FE R R E D to th e C o m m itte e s on H e a lth and on P u b lic A ffairs. B A U T IS T A V IC T IM S O F F IR E G R A N T F IN A N C IA L A S S IS T A N C E T O O C C U R R ED O N FEB R U A R Y 14. IN D O N A T E IN F A V O R O F T H E B O Y C IT Y C O U N C IL O F A M O TO R C IT Y Q U EZ O N TH E V E H IC L E R E G IS T E R E D N A M E Q U E ZO N G O V E R N M E N T A T O Y O T A T A M A R A W . (In tro d u c e d C o u n c ilo r D O R O TH Y A . g. R u l e s & I n t e r n a l G o v e r n m e n t . ( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r JE S S IC A C A S T E L O D A Z A ) . J R . h. P R 2 0 1 1 -9 0 EV EN TFU L – R E S O L U T IO N A N D P R O M O T IN G IN Q U E ZO N O F TH E C IT Y A N S IG N IF IC A N T IN JU N E C E L E B R A T IO N TH E D E N G U E O F A W A R E N ESS PR O G R A M O F TH E O F M O N TH T H R O U G H W IL L IM P L E M E N T A T IO N TH E TH E A C T IV IT IE S TH A T O F H E IG H T E N C IT Y O F A W A R EN ESS D A N G ER O F C O N S T IT U E N T S Q U EZO N D EN G U E. D IS T R IC T PER T H O U S A N D PES O S ( P 2 .0 0 ) FA M IL Y H O M E O W N E R S O N E TH O U S A N D TO B E C H A R G ED A N D A N Y P E S O S ( P 1 . P R 2 0 1 1 -9 1 EV EN TFU L C H IL D R E N – R E S O L U T IO N P R O M O T IN G IN Q U E ZO N O F T H E C IT Y C A N C ER A N IN A N D S IG N IF IC A N T C E L E B R A T IO N IN O F A W A R EN ESS O F M O N T H PR O G R A M O F A P R IL TH R O U G H T H A T O F T H E W IL L IM P L E M E N T A T IO N H E IG H T E N C IT Y T H E A C T IV IT IE S A W A R E N E SS TH E C O N S T IT U E N T S Q U EZO N O F T H E R IS K O F C A N C E R IN C H IL D R E N . D ELA R M EN T E) f. B A R A N G A Y C O M P R IS IN G TW O A N D FU N D O F TH R EE PES O S B A H A Y T O R O .0 0 ) F A M IL Y F A M IL Y O N E T H O U SA N D PES O S ( P 1 . F E B R U A R Y 21. T H E A T H E R B E R T M . T H E A G A IN S T T H E A P P R O P R IA T IO N F O R G R A N T S . 2011 EX TEN D O F F IN A N C I A L F IR E TH A T (2 0 0 ) I.15 T H M IN U T E S. ( I n t r o d u c e d b y C o u n c i l o r R I C A R D O T .

IN C . a n d o n C u lt u r a l A f f a ir s & T o u r i s m (m a i n c o m m i t te e ) . (In tro d u c e d b y C o u n c ilo r JE S S IC A C A S T E L O D A Z A ) R E F E R R E D t o t h e C o m m it t e e s o n A p p r o p ri a ti o n s ( m a i n c o m m i t te e ) . M O N D A Y . A R E A 5 . P R 2 0 1 1 -9 4 – R E S O L U T IO N A N D S IG N IF IC A N T M O N TH P R O M O T IN G IN O F Q U EZO N T H E TH E C IT Y A N EV E N TF U L B L O O D O F O F C E L E B R A T IO N IN JU L Y N A TIO N A L D O N A T IO N PR O G R A M TH R O U G H IM P L E M E N T A T IO N TH E A W A R EN ESS O F A C T IV IT IE S T H A T W IL L H E IG H T E N T H E C O N S T IT U E N T S O F Q U E Z O N C IT Y O F T H E N E E D A N D O F B L O O D D O N A T IO N . k.) P A R C E L O F T IT L E N U M B E R ED C IT Y IN L A N D T R A N SFER R E G IS T R Y M A R Q U EZ 66540 IS S U E D O F TH E Q U EZ O N T H E N A M E IG M E D IO L O C A TED P U R O K 1 .16 T H M IN U T E S. P u b l i c A f fa i rs . IN R E Q U E S T IN G B A U T IS T A . EA C H TO T H E C IT Y M A Y O R . O L D B A L A R A . W a y s & M eans. 2011 i.M . R E Y E S ) R E F E R R E D t o t h e C o m m i tt e e s o n U r b a n P o o r & o n L a w s . P R 2 0 1 1 -9 5 – R E S O L U T IO N TO C A U S E T H E R E Q U E S T IN G O F T H E H O N O R A B L E C IT Y TH O U SA N D B Y M A Y O R D IS P O S IT IO N O F TH E O N E C O V ER E D B Y SQ U A R E M ETE R C E R T IF IC A T E O F D E ED S O F A T ( 1 . I n f o rm a t i o n & P e o p l e ’ s P a r t ic i p a t i o n . and . F E B R U A R Y 21. P u b li c A f f a ir s .0 0 0 S Q . a n d o n C u lt u r a l A ff a ir s & T o u ri s m ( m a i n c o m m it t e e ) . H e a l t h . a n d o n S o c i a l S e rv ic e s. 18 R E G U L A R SE SSIO N . H u m a n S e tt l e m e n t s . TEE N A G E C IT Y TH A T H O N O R A B LE C O U N S E L IN G E S T A B L IS H O F Q U EZO N S ER V ED A S D IS T R IC T A N D W IL L P R O V ID E F A C IL IT IE S C O U N S E L IN G TEEN A G E S E R V IC E S R EFE R R A L F O R PR EG N A N T M O T H ER S. In form atio n & P e o ple ’s P a r t i c i p a ti o n . (In tro d uc e d b y C o u n c ilor A L L A N B E N E D IC T S . (In tro d u c e d IM P O R T A N C E b y C o u n c il o r J E S S I C A C A S T E L O D A Z A ) R E FE R R E D to th e C o m m ittee s on H e a lth . Q U EZO N by C IT Y O F T H E IM P O R T A N C E O F F A M IL Y (In tro d u c e d C o u n c ilo r JE S S IC A C A S T E L O D A Z A ) Ite m s h & i w e r e R E F E R R E D t o t h e C o m m i tt e e s o n H e a lt h . R u l e s & I n te r n a l G o v e r n m e n t . Q U E Z O N C IT Y . P R 2 0 1 1 -9 2 EV EN TFU L F A M IL Y – R E S O L U T IO N A N D P R O M O T IN G IN Q U E ZO N O F TH E C IT Y A N S IG N IF IC A N T M O N T H C E L E B R A T IO N IN O F M A Y N A T U R A L T H E W IL L P L A N N IN G O F T H R O U G H T H A T O F IM P L E M E N T A T IO N H E IG H T E N T H E PR O G R A M O F A C T IV IT IE S A W A R E N E SS TH E C O N S T IT U E N T S P L A N N IN G . P R 2 0 1 1 -9 3 – R E S O L U T IO N H E R B E R T C E N TER S M . l. V IL L A B E A T R IZ . j. W H IC H W A S A C Q U IR E D O F B Y TH E C IT Y 263 O F G O V E R N M E N T T H E L O C A L PU R S U A N T T O T H E O F P R O V IS IO N S 1991 FO R S E C T IO N G O V ER N M E N T TA X T O T H E C O D E N O N -P A Y M E N T O F R EA L PR O P ER T Y Q U A L IF IE D M E M B E R S O F T H E M A G K A K A S A M A H O M E O W N E R S A S S O C IA T IO N .

a n d o n L a w s. R u le s & Inte rn al G o v e rn m e nt. P R 2 0 1 1 -9 9 B A U T IS T A . D IS T R IC T I. 18 R E G U L A R SE SSIO N . A ID S .0 0 0 . . P u b l i c W o r k s & I n f r a s t r u c t u r e .0 0 ) P E R F A M I L Y O W N E R A N D O N E B E TH O U S A N D F R O M O F T H E P E S O S ( P 1 . 2011 m . C R IS O L O G O ) (In tro d u c e d A N TH O N Y R E F E R R E D t o t h e C o m m i t t e e s o n A p p r o p r ia t i o n s ( m a i n C o m m it t e e ) . TO TO V E R IF Y A N D E V A L U A TE U N D ER TA K E P R O V ID E O F T H E T H E C A P A B IL IT IE S O F T H E TH E B U IL D IN G A N D A P P L IC A N T S A N D P R O PE R LY IN S T A L L C O N S T R U C T IO N A N D SA FET Y S E C U R IT Y M EA S U R ES F O R TH E P R O T E C T IO N O F A N D C O N S T R U C T IO N B U IL D IN G S A N D W O R K ER S . M E D I N A ) R E F E R R E D t o t h e C o m m it t e e o n L a w s . Q U EZO N C IT Y .17 T H M IN U T E S. P R 2 0 1 1 -9 7 A C T IV E – R E S O L U T IO N O F E X P R E S S IN G TH E S U PPO R T A N D O F P R O M O T IN G W O M E N ’S O B SE R V A N C E C E L E B R A T IO N TH E M O N T H 2 0 1 1 T H IS M A R C H A N D T H E IN T E R N A T IO N A L W O M E N ’S D A Y O N M A R C H 8 . a n d o n U r b a n P o o r & H u m a n S e tt l e m e n ts . n.R I L L O ) JU L Y 1 T O JU L Y 3 . B A R A N G A Y B A H A Y T O R O . 2 0 1 1 IN C E L E B R A T IO N H E A R T O F JE S U S P A R IS H . T A K E N S U B S ID IE S A N N U A L O F F IC E O R FR O M M A Y O R U N D ER O F B U D G ET A N Y by A V A IL A B L E F U N D S C o u n c ilor G O V ER N M E N T. C O U N C IL – R E S O L U T IO N M A Y O R O F U R G IN G TH E H O N O R A B LE A LL O W H O L D A TH E H ER B ER T M . M O N D A Y . R u l e s & I n t e r n a l G o v e r n m e n t . STR U C T U R ES P A R T IC U L A R L Y A N D T O M O N IT O R H IG H -R IS E S T R IC T L Y R E Q U IR E T H E O B S E R V A N C E O F T H E P R O V IS IO N S O F T H E N A T IO N A L B U IL D IN G C O D E A N D T H E T ER M S A N D by C O N D IT IO N S O F T H E T. F E B R U A R Y 21. P R 2 0 1 1 -9 6 Q U EZ O N – R E S O L U T IO N STR O N G LY A N D U R G IN G A N D D IR E C T IN G W H O T H E A R E C IT Y B U IL D IN G O TH E R O F F IC IA L S IN V O L V E D IN T H E IS S U A N C E O F B U IL D IN G C O N S T R U C T IO N P E R M IT S TO C L O SEL Y IN V E S T IG A T E . (In tro d u c e d b y A R C H IV E D . TH E TH E PETE R A N D 2011 C IT Y D . LO O K IN T O . T O TO B A R A N G A Y (3 ) D A Y S O F B A R A N G A Y K A LU S U G A N T H R EE “P IN T A K A S I” A C T IV IT Y F R O M O F TH E F EA ST O F TH E SA C R ED C o u n c i l o r M A R V I N C . (In tro d u c e d b y C o u n c ilor E D E N “ C a n d y ” A .0 0 0 . 2 0 1 1 . ( I n tr o d u c e d C o u n c il o r G O D O FR E D O R E F E R R E D t o t h e C o m m i t t e e s o n P u b l i c O r d e r & S e c u r it y . p. C O N S T R U C T IO N L IB A N II) P E R M IT .0 0 ) P E R F A M I L Y T H E A P P R O P R IA T IO N S O F T H E C IT Y FO R R E N T E R /S H A R E R T O G R A N TS. Q U E Z O N C I T Y A T T W O T H O U S A N D P E S O S ( P 2 . o. 2011 T O A T V IC T IM S T H A T O C C U R R ED F EB R U A R Y S IN A G T A L A S T R E E T . S o c i a l S e r v i c e s . P R 2 0 1 1 -9 8 TH E – R ES O LU TIO N O F F IR E G R A N T IN G F IN A N C IA L O N A S S IS T A N C E 14.

S U B S ID IE S O F T H E C O N T R IB U T IO N S O F T H E C IT Y A N N U A L B U D G ET O FFIC E M A Y O R .0 0 ) FR O M PE R F A M IL Y R E N T E R /S H A R E R O R EM ER G EN C Y W H IC H T A K E N TH E C A L A M IT Y F U N D O F T H E C IT Y G O V E R N M E N T O R F R O M FU N D S A V A IL A B L E FU N D S IN T H E C IT Y A N Y O T H E R A V A IL A B L E (In tro d u c e d by TR E A SU R Y . P R 2 0 1 1 -1 0 0 TH E – R E S O L U T IO N O F F IR E T O R O . STO R ES FO R H O U R S C O N V E N IE N T L O C A TED C IT Y P R O V ID IN G P E N A L T IE S V IO L A T IO N S T H E R E O F ” . . C o m m e r c e & I n d u s t r y . D IS T R IC T III. T H IS C I T Y A T T W O T H O U S A N D P E S O S ( P 2 . T e c h n olo g y . T ra d e .0 0 0 . 18 R E G U L A R SE SSIO N . O R D IN A N C E O F C LO SE M A L LS. B A U T IS T A . a n d o n L a w s . M O N E Y IN S T R E N G T H E N IN G R E Q U IR I N G C IR C U IT G A S O L IN E C H A N G E R S. P R 2 0 1 1 -1 0 1 – R E S O L U T IO N H E R B E R T T O STR O N G L Y U R G IN G TO TH E C IT Y M A Y O R . 2011 (3 5 3 ) B A R A N G A Y A FFEC TIN G F A M IL IE S PER IN B A H A Y M O R E TH E FEB R U A R Y F IF T Y LE SS H U N D R E D TH R EE A M O U N T A N D TH R EE T H O U SA N D PE SO S ( P 3 . C o u n c ilo r A L L A N B E N E D IC T S . 2. Q U EZ O N TH E O R D IN A N C E N O . P O 2 0 1 1 -4 3 – A N O R D IN A N C E E N T IT L E D “O R D IN A N C E R E Q U IR IN G T H E B A N K S A N D T H E IR B R A N C H E S L O C A T E D W IT H IN O F Q U EZ O N C IT Y TO IN S T A L L (C C T V ) A N D IN M A IN T A IN T H E IR A N D T H E JU R IS D IC T IO N A C LO SE C IR C U IT TELLE R T E L E V IS IO N M A C H IN E S C A M ER A S (A T M ) FO R A U T O M A TE D S E C U R IT Y “A N SA F ETY P U R PO SES”. J R . F O R C H A R G ED A N D A P P R O P R IA T IO N S U N D ER T H E 2011 G R A N TS.0 0 0 . M O N D A Y . H E R R E R A ) R E F E R R E D t o t h e C o m m i tt e e s o n E d u c a ti o n . 19 N IN E T E E N A FFEC T ED 18. 2011 q. F E B R U A R Y 21. (In tro d u c e d b y C o u n c ilo r A L E X IS R . 14.) r. C R IS O L O G O ) R E F E R R E D t o t h e C o m m i tt e e s o n P u b l ic O r d e r & S e c u ri t y . a n d o n A p p r o p ri a ti o n s (m a i n c o m m i tt e e ) . R E S ID E N T IA L A R EA FE B R U A R Y 2011 M O N TR E A L STR E ET. ( I n t r o d u c e d b y C o u n c i l o r F R A N C I S C O A . O R 24 A N D (C C T V ) B A N K S.0 0 ) A G A IN S T H O U S E R E N T E R /S H A R E R . PA W N SH O PS. P O 2 0 1 1 -4 2 – O R D IN A N C E PR O G R A M IN S T IT U T IO N A L IZ IN G FO R TH E IN SU M M ER P U B L IC FO R IT S EN H A N C EM EN T SC H O O LS IN S C H O O L C H IL D R E N Q U E ZO N C IT Y . P R O V ID IN G M E C H A N IS M R E G U L A R F U N D IN G S U P P O R T A N D F O R O T H E R P U R P O S E S . ( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r A N T H O N Y P E T E R D . H O N O R A B LE A S S IS T A N C E R A ZE D A M . (1 9 ) F A M IL IE S O N EX TEN D B Y F IN A N C I A L F IR E A T TH A T N O .0 0 0 .18 T H M IN U T E S. R u l e s & I n te r n a l G o v e r n m e n t . R u l e s & I n te r n a l G o v e r n m e n t . O R G R A N T IN G W H IC H Q U E ZO N TH R E E O F TW O T O F IN A N C IA L A S S IS T A N C E A T TO V IC T IM S O C C U R R E D C IT Y O N SIN A G TA L A . S P -1 9 8 0 .0 0 0 . C A L A L A Y . U r b a n P o o r & H u m a n S e t t l e m e n ts . R E Y E S ) I t e m s q & r w e r e R E F E R R E D t o t h e C o m m i tt e e s o n S o c i a l S e r v i c e s . Y o u th & S p o rt s . S c i e n c e & o n L a w s . SU P ER M A R K ETS.0 0 ) P E R F A M I L Y O W N E R A N D O N E T H O U SA N D SH A LL B E P ESO S ( P 1 .0 0 ) PER T H E H O U SE O W N ER TH O U S A N D B E PESO S ( P 2 . R O D R I G U E Z . B A R A N G A Y E . a n d b. S -2 0 0 9 A N D IN S T A L L A T IO N C A M ER A S M A IN T E N A N C E IN T E L E V IS IO N S T A T IO N S . PR O PO SED O R D IN A N C ES a.

L a g m a n . B A R A N G A Y B A G O N G P A G A S A . V A R G A S V . M e d alla . d u ly sec o n d e d . P R E C IO U S J R . 18 R E G U L A R SE SSIO N . L A G U M B A Y . JO H N A N SE L L R .0 0 ) ( P 2 . G O D O FR E D O B E N E D IC T D E LEO N .. 2011 B . L u d o v ic a a n d J o h n A n s e ll R . D A ZA . B A U T IS T A U R G IN G TO T H E M A Y O R . J e s sic a C a ste lo D a z a . R a n u l f o Z . O W N E R A T TH R E E TW O TH O U SA N D T H O U SA N D W H IC H PES O S PES O S B E T H E A N D R E N T E R /S H A R E R O R SH A LL O F FR O M C A L A M IT Y EM ER G EN C Y FU N D C IT Y G O V E R N M E N T O R F R O M TH ER E O F. R A N U LFO Z. A lla n S. S. 1. B e lm o n te . R A Q U E L C . L ib a n II. B ELM O N TE. D O R O TH Y P. J r . A . D EL A R M EN TE. J R . L IB A N JU L IA N F. T. 2011: ( F o r C o n f i r m a ti o n ) O n se p a ra te m otio n s of C o u n c il Lagm an. E d c e l B .. M A LA Ñ G EN . G o d o fre d o S . A . C A LA LA Y . M A N U EL SU N TA Y . M E D IN A ..I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r s P r e c i o u s H i p o li t o .0 0 ) TA K E N PER PER F A M IL Y F A M IL Y T H E C IT Y . J e s u s M a n u e l C . A LLA N D O N S. D . R EY ES. R e y e s. F R A N C IS C O R IC A R D O H ER R ER A . E u f e m i o C .19 T H M IN U T E S.. A l f re d o D . 2 0 1 0 V IC T IM S O F F IR E TH A T B U R N ED TH E R E S ID E N T IA L H O U SE S O F F IF T Y (5 0 ) F A M IL IE S A T K A L Y E 1 1 . D ELA R M EN TE. H IP O L IT O -C A S T E L O . 2 0 1 1 w e re C O N F I R M E D . JO SE P H JU IC O . R a q u e l S . G ia n F . M O N D A Y . D e G u z m a n ) 2. C O SE TEN G . A N TH O N Y J R . J A IM E G . (In tro d u c e d H ER R ER A . “C an d y ” A . JE SU S S. PA U LA TE. P R 2 0 1 0 -6 4 P R 2 0 1 0 -6 6 ) ap p ro v ed s e c o n d r e a d i n g o n F e b r u a r y 1 4 . C o . C o u n c ilors F R A N C IS C O R IC A R D O C A L A L A Y . V IN C E N T L U D O V IC A M A R V IN R IL L O . & th e f o ll o w i n g m e asu re s on (P R 2 0 1 0 -9 4 /9 7 . B o rres . S O TT O .0 0 0 . Eden “C andy” A . M . A . by A N Y A V A IL A B L E S O U R C E O F F U N D D O R O TH Y A . R E SO L U T IO N S A PPR O V E D O N S E C O N D R E A D IN G O N F E B R U A R Y 14. III. R i ll o . J o se D on C a r l o G . C R IS O L O G O . A L E X IS A LFR E D O A LY S O N R . L a g u m b a y . H O N O R A B LE EX TEN D F IN A N C I A L A S S IS T A N C E T O T H E S E P T E M B E R 0 1 . V in c e n t D G . S u n ta y . C O M M U N IC A T IO N S . J U I C O . Jaim e T . A L E X IS PETER R . S A N R O Q U E II. T. D IS T R IC T I. M e din a . R A E T. D e L e o n . E D E N M ED A L LA . JE S S IC A D G . V arg as I II . B ELM O N TE. Q U E Z O N ( P 3 .0 0 0 . C o se te n g . and ED C EL LA G M A N . J U L IE N N E R O D E R IC K M L. M a la ñ ge n . E U F E M IO C . A N TH O N Y JO SE PH P. II. P R 2 0 1 1 -5 4 . M a r v i n C . Ju lia n M ario M L .. J R . P R 2 0 1 1 -5 4 - A R E S O L U T IO N A N D III E X T E N D IN G T O W A R M E ST P R E S ID E N T A F F A IR S C O M M E N D A T IO N B E N IG N O A S IA ’S C . C O N G R A T U L A T IO N S FO R W IN N IN G A W A R D by C o u n c i lo r s TH E A Q U IN O P U B L IC F O R G O L D STA N D A R D P O L IT IC A L PETER D . D . P R 2 0 1 0 -9 4 /P R 2 0 1 0 -9 7 C IT Y – A R E S O L U T IO N H E R B ER T STR O N G LY M . D E G U Z M A N ) . P R 2 0 1 0 -6 3 . B O R R ES. R o d e ric k B e n e d ic t M .C a s t e l o . (In tro d u c e d C R IS O L O G O . JO S E M A R IO C . B . P a u la te . Julie n ne A ly so n R ae V .. S o t t o . G IA N C A R LO J R . C A STE LO B ELM O N TE. F E B R U A R Y 21.

L A G U M B A Y . L u d o v ic a a n d J o h n A n s e ll R . L a g m a n . A N D R E S T R IC T I O N S C O M PR E H EN SIV E P R O V ID E D ZO N IN G by U N D ER O R D IN A N C E Q U EZ O N S P -9 1 8 . 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 4 7 2 7 C IT Y . A l e x i s R . S o tt o . R a q u e l S . 0 0 4 -2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 D EED S O F Q U EZO N C IT Y . M a r v i n C . L u d o vic a and John A n se ll R . V in c e n t D G . P a u l a t e . D e l a r m e n te . D e G u z m a n ) . Q U E Z O N C IT Y . “C andy” M e d i n a . D e G u z m a n ) 4. J e s u s M a n u e l C . LO C A TE D A T N O . R ic ard o C . F E B R U A R Y 21. D e L e o n . LO C A TE D A T N O . 2011 3. A l f r e d o D . A lfre d o D . J r . S o t t o . R i ll o . M a l a ñ g e n . 18 R E G U L A R SE SSIO N . J o s e M a ri o D o n S . C riso lo g o . Jo se M ario D o n S . Ju ic o . P. B e lm o n te . J u l i e n n e A l y s o n R a e V .. R o d e ri c k M . B e lm o nte . A L L O W IN G O TH E R C IT Y A S T IT L E R E G IS T R Y F R O M Q U EZO N D E V IA T IO N D E N S IT Y R E Q U IR E M E N T T H E N O . P R 2 0 1 0 -6 4 – A O F R E S O L U T IO N E X C E P T IO N G R A N T IN G T O B A N F F TH E IS S U A N C E & O F A C E R T IF IC A T E R E A LTY O F D EV E LO PM E N T 3 -S T O R E Y . D e l a r m e n t e . M ala ñ g e n . P a u l a t e . J r . J e s si c a C a s t e l o D a z a . L IB A N II and E U F E M IO C a l a la y . R a n u lf o Z. L IB A N II a n d E U F E M IO C . D o r o t h y A . B o rres. A S A M E N D E D . Joseph A . R a q u e l S . B A R A N G A Y ST A . (In tro d u c e d C o u n c il o r s P R E C IO U S H IP O L IT O -C A S T E L O .. G O D O F R E D O T . P R 2 0 1 0 -6 3 – A R E S O L U T IO N O F G R A N T IN G T O FO R TH E IS S U A N C E O F A C E R T IF IC A T E D EV E LO PM EN T E X C E P T IO N F IA N C H E T T O T H E R E A LT Y O F C O R P O R A T IO N C O N S T R U C T IO N 4 -S T O R E Y . Ju lia n M L . T. D o ro th y A . R o d e ri c k M . 3 R O A D 17. R ic a r d o V arg as T. J u i c o . Jaim e F . III. 1 0 -U N IT TO W N H O U SES W IT H PR O M E N A D E. R i ll o . G O D O FR E D O by T. A le x i s R . J u li e n n e A ly so n M e d a l l a . L a g m a n . A n th o n y C risolo g o . N O . C o s e t e n g . B e l m o n t e . Q U E Z O N C IT Y . PR O JE C T 8. C o -In tro d u c e d b y C o u n c i l o r s F r a n c i s c o A . R ae V . M O N D A Y . R e y e s. LA G U M B A Y . R e y e s . B o r r e s . C o sete n g . A lla n B e n e dic t S . J r . G i a n C a rl o G . C a l a l a y . M a rv in C . H e rr e r a . J o s e p h P . H e r r e r a . A ll a n B e n e d i c t S . 3 G E N E R A L D E JE SU S ST R E E T . S u n t a y . A . J u l ia n M L . V in c e nt D G . J r .. E d c e l B . S -2 0 0 0 . 1 6 - C O R P O R A T IO N U N IT F O R T H E C O N S T R U C T IO N W IT H TO W N H O U SES PR O M E N A D E. Je s u s M a n u e l C . D e L e o n . V a r g a s I I I .. J e s s i c a C a s te l o D a z a . E d c e l B . S -2 0 0 0 . G i a n C a r l o G . R a n u l f o Z .20 T H M IN U T E S. Eden J r . (In tro d u c e d b y C o u n c ilors P R E C IO U S H IP O L IT O -C A S T E L O . B e l m o n te . C O V E R ED O F TH E B Y TR A N SFE R O F T H E C E R T IF IC A T E O F D EED S O F C R U Z . A L L O W IN G A N D O T H ER O F T H E R E G IS T R Y O F FR O M T H E D E V IA T IO N S R E S T R IC T IO N S D E N S IT Y R E Q U IR E M E N T P R O V ID E D U N D E R T H E Q U E Z O N C IT Y C O M P R E H E N S IV E Z O N IN G O R D IN A N C E N O . J a i m e F . M e d i n a . A M E N D E D .. S u n t a y . C O V E R E D B Y T C T N O . S P -9 1 8 . E d e n “ C a n d y ” A . J r . C o -In tro d u c e d C o u n c il o r s P e te r F ra n cisc o D . M e d a ll a . A n t h o n y P e t e r D . B A R A N G A Y B A H A Y T O R O ..

A N T H O N Y D O R O TH Y JU IC O . A C O N T R A C T (C C W I) FO R A N D T H E V IR G IN IA PU R C H A SE PA Y A TA S. R aquel M ala ñ g e n A n th o n y P e te r D . L U D O V IC A an d JO H N A N S E L L R . C . P A U L A T E . C O SETE N G . J O S E P H A L E X IS D . . J u li a n S. J U L IE N N E T. D O N S . R E M E D IO S E STA T E SA N D O V A L IN C E R T A IN by R E A L PR O PE R T IE S B A R A N G A Y C . C o u n c il o r s JE SU S M A N U EL A . ED E N T . E ufe m io II . R EY ES. D E G U Z M A N ) C . B . S IN G S O N in th e title a n d in th e - T o i n c l u d e a l l C o u n c il o r s p r e s e n t a s C o . T h e C o m m i tt e e o n E n e r g y & W a t e r R e s o u r c e s r e c o m m e n d e d a p p r o v a l . - G iv in g im p o r ta n c e … g i v i n g p ri o ri t y to th e R A IN W A T E R C O LLE C TO R S… . M a n u e l C . P. w it h a m e n d m e n t s : - D e le te th e na m e R O G E L IO d i s p o s it i v e p o r ti o n . 6 7 1 6 . B O R R E S . M A N U E L SU N TA Y . A LL A N B E N E D IC T S. A LFR E D O A LY S O N L IB A N II. C R IS O L O G O . M A R V IN J R . M E D A L L A . B E L M O N T E .I n t r o d u c e r s . R IC A R D O R . P R E C IO U S “C andy” A . H IP O L IT O -C A S T E L O . and C a stelo D aza. 18 R E G U L A R SE SSIO N . JE SU S S. IN C . J R . The C o m m it t e e on P u b li c W ork s & Infra stru ctu re recom m en d ed a p p r o v a l .. L A G M A N . D E L E O N . M O N D A Y . H ER R ER A . R E Y E S ) The C o m m it t e e on L aw s.” - T h e r e w a s a n a m e n d m e n t i n t h e W h e r e a s c l a u s e . E U F E M IO C . C . H O N O R A B L E H E R B E R T M . M A LA Ñ G EN . D E L A R M E N T E . V IN C E N T C A ST ELO R A Q U E L C . M .21 T H M IN U T E S. w ith am e n d m e n t: - to in c lu de C o u n c ilors G o d o fred o Jesus T. M E D IN A . R A N U LFO B E LM O N T E. Z . R IL L O . O T H E R W IS E K N O W N A S “A N A C T P R O V ID IN G F O R T H E C O N S T R U C T IO N O F O F W A TE R A N D W E L L S . (In tro d u c e d P ETER D . JA IM E F . Je ssic a L ib a n C o se te n g . A . D A Z A . SE C O N D R E A D IN G P R 2 0 1 0 -4 1 TH E – R E S O L U T IO N O F U R G IN G SE C R E TA R Y A N D R O G E L IO H IG H W A Y S S IN G S O N (D P W H ) O F T O D EPA R TM EN T P U B L IC W O R K S C A U S E T H E IM P L E M E N T A T IO N O F R E P U B L IC A C T N O . III. D EV E LO PM E N T S P R IN G S O F E X IS T IN G W A T E R W E L L S IN A LL B A R A N G A Y S IN (In tro d u c e d b y C o u n cilo r A L L A N B E N E D IC T S . J R . G O D O F R E D O JU L IA N M L. JE S S IC A D G . F R A N C IS C O C A LA L A Y . C risolo g o a s C o -Intro d u c ers. O F IL U M IN C O N C R E TE A N D W O R K S. P R 2 0 1 0 -6 6 – A R E S O L U T IO N A U T H O R IZ IN G TH E C IT Y M A Y O R .. R O D E R IC K M . F E B R U A R Y 21. t o w i t: “ S h o u ld in c lu de g iv in g im p orta n c e to th e R A IN W A T E R C O L L E C T O R S … s h a l l o w w a t e r s a r e b e i n g d is c o u r a g e d . JO S E M A R IO SO TTO . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t re c o m m e n d e d a p p ro v al. 2011 5. Lagum bay.L . R A IN W A T E R R E H A B IL IT A T IO N T H E P H I L I P P I N E S . S u n ta y . V A R G A S R A E V . ED C EL B . T O E N T E R IN T O W IT H C O N T IN E N T A L C .” C O L LEC T O R S.. LA G U M B A Y . - H i g h l i g h ti n g th e p h rase “C O N S T R U C T IO N R A IN W A T E R C O L L E C T O R S . G IA N C A R L O G . SU N TA Y . B A U T IS T A .

L A ID o n th e T A B L E . F E B R U A R Y 21. M L. a n d L a w s ) w a s A P P R O V E D o n second rea d in g in ple n a ry s e ss io n . O n m o tio n of C o u n c ilor R e y e s. P R 2 0 1 0 -2 1 6 S P E C IA L FO R T H E – R E S O L U T IO N P E R M IT T O A U T H O R IZ IN G TH E IS S U A N C E O F A U SE P H O E N IX A N D PET R O LE U M O F P H I L I P P I N E S .. and C a stelo D aza. M E D IN A ) The C o m m it t e e on L aw s. w ith am e n d m e n ts: - i n t h e T it le : t o d e l e t e t h e w o r d “ C O N S I D E R A B L Y ” a n d s h a l l j i v e w i t h t h e d i s p o s it i v e p o r ti o n . IN V E S T IG A T IO N A N D I M P O S I T I O N O F P E N A L T I E S . Z o nin g re c om m e n d e d O n m o tio n of C o u n cilo r R ic a rd o B e l m o n te . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t re c o m m e n d e d a p p ro v al. A G A S O L IN E A N D C O N S T R U C T IO N S T A T IO N S A N O P E R A T IO N A L O N G S E R V IC E B A R A N G A Y LO C A TE D R O O SEV E LT by A V EN U E. S u n ta y . E ufe m io L ib a n II . B E L M O N T E . 18 R E G U L A R SE SSIO N . I f t h e c o l l e c t o r s i n t h e d i f f e r e n t b a s k e t b a ll c o u r ts h a v i n g s u c h m a s s i v e r o o fs p r o v i d i n g e n o u g h w a te r fo r th e b a ra n ga y . th e p ro v isio n fo r rain w a te r c olle cto rs. B u il d i n g & a p p ro v a l. J R . th e sa id H e o p i n e d t h a t t h e 1 4 2 b a r a n g a y s o f t h e c i t y c o u l d b e n e f it fr o m pro g ram is s t i ll a c ti v e . T h e C o m m i tt e e o n C i t y P l a n n i n g . A f t e r w h ic h . E n e r g y .) The C o m m it t e e on L aw s. 2011 C o u n c ilo r R e y es e x pla in e d th at th e m a in p u rp o se o f th e fo re g oin g re so lutio n is to ta p . P R 2 0 1 0 -1 2 5 P H IL IP P IN E S A N A C T – R ES O LU TIO N T O ST R O N G L Y P A SS U R G IN G A N D TH E SEN A TE O F T H E IM M E D IA T E L Y C O N S ID E R A B L Y FO R TH E A PP R O V E D E F IN IN G C Y B E R C R IM E . h e m o v e d f o r t h e a p p r o v a l o f t h e f o r e g o i n g m e a s u r e . C . R aquel M ala ñ g e n A n th o n y P e te r D . . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t re c o m m e n d e d a p p ro v al. ( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r E D E N “ C an d y ” A . T h e C o m m i tt e e o n P u b li c O r d e r & S e c u ri t y r e c o m m e n d e d a p p r o v a l . C o u n c ilo r A N T O N IO . d uly se c o n d e d . fro m the D PW H . I N C .22 T H M IN U T E S. C risolo g o a s C o -Intro d u c ers. P R 2 0 1 0 -2 1 6 ( a s a p p r o v e d b y t h e C o m m it t e e s o n C i t y P l a n n i n g . Lagum bay. M a n u e l C . Q U E Z O N C IT Y . - to in c lu de C o u n c ilors G o d o fred o Jesus T. w ith th e in clu sio n of a ll c o u n cilors present as co - in tro d u ce rs . The C o m m i tt e e on E n erg y & W ate r R e so u rc es recom m en d ed a p p ro v a l. (In tro d u c e d R I C A R D O T . J r . Julia n S. M O N D A Y . d uly seconded.. Je ssic a C o se te n g . W a ter w e lls w ere alre a d y in c lu d e d in th e said a ct. P R O V ID IN G P R E V E N T IO N . P R 2 0 1 0 -4 1 w a s A P P R O V E D o n se c o n d r e a d i n g . t h e y c o uld have rain w a te r ra i n w a t e r c o l le c t o r . w it h a m e n d m e n ts t o a d o p t a ll a m e n d m e n ts p r e s e n t e d d u r i n g c o m m it te e m e e t i n g th (a s in c orp o rate d a b o v e ) a n d to in clu d e all m e m b ers o f th e 1 8 C o u n cil a s c o -intro d u c ers.

R u le s & Inte rn al G o v ernm en t re c o m m e n d e d a p p ro v al. M a n u e l C . R E G IS T E R E D FE C . S P -9 1 8 . S -9 3 A N D PA M B A N S A B IL A N G 2 2 0 . Julia n M L. t h e m e a s u r e h a v i n g t h o r o u g h l y d i s c u s s e d d u r i n g t h e c o m m it t e e h e a ri n g s . R e y e s a n d A n th o n y P e te r D . T H E IS S U A N C E B .. T h e C o m m i tt e e o n U r b a n P o o r & a p p ro v a l. (In tro d u c e d R IC A R D O B E L M O N T E . T O M S. T H E G U IL L E R M O 22. A l la n B e n e d i c t S . J r . B A U S A O F A N D C E R T IF IC A T E TH ELM A R O G E R IO B . A S S O C IA T IO N . C O M P R E H E N S IV E A M EN D E D . P O 2 0 1 0 -9 9 – O R D IN A N C E TW EN TY PR O JE C T M ETER S A P P R O V IN G TH E S U B D IV IS IO N PL A N W IT H (C M P ) F O U R (2 4 ) L O T S C O M M U N IT Y C O N S IS T IN G G R O SS O F O F N IN E M O R TG A G E PR O G R A M F IF T Y (9 5 0 ) B Y (4 4 2 0 4 ) IN H U N D R ED SQ U A R E PR O JE C T T IT L E O F A R EA . H IL L S . P R 2 0 1 1 -1 9 w as A PPR O V E D o n s e c o n d r e a d i n g . A S A B LK . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t re c o m m e n d e d a p p ro v al. F E B R U A R Y 21. H u m a n S e tt l e m e n t s r e c o m m e n d e d . S u n ta y . C .) The C o m m it t e e on L aw s. 2011 P R 2 0 1 1 -1 9 – R E S O L U T IO N O F E X E M P T IO N A U T H O R IZ IN G T O M R . C o se te n g . a d o p t i n g a l l a m e n d m e n t s p r e s e n t e d d u ri n g c o m m it t e e m e e ti n g s ( a s i n c o r p o r a t e d a b o v e ) . A N D R EG U LA TIO N S B A TA S O R D IN A N C E N O . LO C A TE D H A V EN V IL L A G E . E ufe m io L ib a n II . 1. d uly se c o n d e d . S P -5 6 . R a q u e l S . A A Z U EL O . H o u s i n g & R e a l E s t a te r e c o m m e n d e d a p p ro v a l. w it h a m e n d m e n t: Z o nin g re c om m e n d e d - th T o in c lu d e all 1 8 C i t y C o u n c il o r s a s P r i n c i p a l I n tr o d u c e rs . PE C A C H E S T . 18 R E G U L A R SE SSIO N . M a la ñ g e n . R E S O L U T IO N R EPR ES EN TE D V A R IA N C E H O M E O W N E R S P R E S ID E N T .. M O N D A Y . o n m o tio n of C o u n cilo r R ic a rd o B e lm o n t e . P EC A C H E.23 T H M IN U T E S. Q U EZO N O F T H E A PA R TM EN T N EW C IT Y . M IL A 9. T h e C o m m i tt e e o n C i t y P l a n n i n g . L O C A TED B A R A N G A Y A S A P P L IE D A T L O T 9.. (In tro d u c e d b y C o u n cilo r P R E C IO U S H IP O L IT O -C A S T E L O ) The C o m m it t e e on L aw s. Z O N IN G by N O . J R . TH E R E S T R IC T IO N O R D IN A N C E C o u n c il o r A L L O W IN G C IT Y A S D E V IA T I O N Q U EZ O N S -2 0 0 0 . C o- T h e C o m m i tt e e o n S u b d i v is i o n . T. K A L IG A Y A H A N . w ith am e n d m e n t: - to in c lu de C o u n c ilors G o d o fred o Jesus T. J e s s i c a C a s t e l o D a z a . L i k e w i s e . L O T B A R A N G A Y F R O M 6A O F A N E IG H T (8 ) D O O R A N D 8B A G O O STR E ET. Lagum bay. B u il d i n g & a p p r o v a l . C O V E R ED R T -4 2 7 5 5 TR A N SFE R O F T H E N A M E C E R T IF IC A T E R E G IS T R Y O F O F N U M B E R ED Q U EZ O N A N D A R E A D EE D S C IT Y . C risolo g o a s In tro d u c ers. T H E I N C . R E S O L U T IO N C IT Y . B A TA S A N FO R B Y Q U EZ O N M ETR O H E IG H T S B Y IT S M A N IL A . B A U SA F O R T H E C O N S T R U C T IO N A T B L K . III O F PU R SU A N T S E C T IO N R U L ES R U LE TH E O F IM P L E M E N T IN G Q U EZ O N C IT Y S TA N D A R D S.

( I n t r o d u c e d b y C o u n c il o r E D E N “ C a n d y ” A . H o w e v e r . M E D I N A ) The C o m m it t e e on L aw s.9 9 ( a s a p p r o v e d b y t h e C o m m i tt e e s o n S u b d i v i s i o n a n d L a w s ) w as A PPR O V E D o n se c o n d re a d in g in p le n a ry in clu d in g all s e s s i o n . S P -1 0 3 6 . 1 1 a n d 1 2 . t h e p e r i o d o f a m e n d m e n t w a s o p e n e d . T h e r e b e i n g n o m o r e d is c u s s i o n . A . P O 2 0 1 0 . M e a n w h i l e . d u l y s e c o n d e d . C IT Y G A D O F 2001. The C o m m i tt e e on W om en & F am ily R e la t i o n s recom m en d ed a p p ro v a l. i te m n o s . M O N D A Y .24 T H M IN U T E S. . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t r e c o m m e n d e d a p p r o v a l . A S F U N C T IO N S M A N D A TE D P R O V ID IN G U N D E R R . 18 R E G U L A R SE SSIO N . P R 2 0 1 0 . D E F IN I N G IT S P O W E R S . P O 2 0 1 0 -1 0 1 w as D E F E R R E D . 7 1 9 2 .1 0 1 w a s l a i d o n t h e t a b le . s o a s t o d e l e t e it s S e c t i o n 2 . o n m o t i o n o f C o u n c i l o r L i b a n . a t t h e l a tt e r p a rt o f t h e s e s s i o n . i n f o r m i n g t h a t t h i s m a tt e r w a s c o n s i d e r e d i n a “ J o i n t C o m m it t e e M e e ti n g w i t h t h e C o m m i tt e e o n A p p r o p ri a ti o n s .i n tr o d u c e rs . P O 2 0 1 0 -1 0 1 S E R IE S G EN D ER – O R D IN A N C E E N T IT L E D A M E N D IN G O R D IN A N C E N O . A N D “A N O R D IN A N C E (G A D ) O F F IC E C R EA TIN G A N D TH E TH E T H E O F F IC E D E V EL O PM E N T C O O R D IN A T IN G C O U N C IL U N D E R R ESO U R C E TH E A N D C IT Y A N D M A Y O R . 1 0 . 2011 O n m o t i o n o f C o u n c il o r H i p o l i t o .1 0 1 w a s d e l e te d . a r e h e re b y d e l e t e d . e n a c te d d u r i n g t h e t im e o f f o r m e r M a y o r S o n n y B e l m o n t e .” w i t h a m e n d m e n t: - i n S e c t i o n 2 . C o u n c ilo r L ib a n e x pla in e d th a t th e pro p o sa l in te n d s to a m e n d S P -1 0 3 6 . C o u n c il o r L i b a n m o v e d f o r t h e a p p r o v a l o f t h e f o r e g o i n g m easu re.C a s t e l o . W i t h p e r m i s s i o n o f t h e B o d y . a d o p ti n g a ll a m e n d m e n t s p r e s e n t e d d u ri n g c o m m i t te e m e e ti n g & c o u n c i l o r s a s c o . A s m o v e d a n d s e c o n d e d . F E B R U A R Y 21. S 2 0 0 1 . d u l y s e c o n d e d . D U T IE S A N D A N A N N U A L B U D G E T A N D ST A FF. S e c t i o n 2 o f P O 2 0 1 0 .

25 T H M IN U T E S. H o w e v e r. H e n c e .3 3 w a s t e m p o r a ri l y l a i d o n t h e ta b l e .7 0 0 SQ U A R E M ETE R S N - C O N S IS T IN G B Y TR A N SF ER R E G IS T R Y O F B Y C E R T IF IC A T E O F D EE D S A SS ETS O F T IT L E N U M B E R ED 313330 O F T H E IN TH E N A M E Q U EZ O N LA N D C IT Y . t o g e t h e r w i t h a ll t h e n e c e s s a r y d o c u m e n t s . A T M R . t h e d i s p o s i ti v e p o rt i o n o f t h e f o re g o i n g m e a s u re s h a l l re a d a s f o l l o w s ( a s s u b m i tt e d b y t h e P r o p o n e n t t o t h e C it y S e c r e t a r y ) : “B E IT O R D A IN E D B Y TH E C IT Y C O U N C IL O F Q U EZ O N C IT Y IN R E G U L A R S E S S IO N A S S E M B L E D : .3 3 . II . C o u n c ilor The C o m m it t e e on L aw s. A n th o n y C a stelo R aquel M ala ñ g e n P e te r D . T h e r e b e i n g n o m o r e d is c u s s i o n s . M O N D A Y . Julia n M L. O T H E R W I S E B U Y E R ’S H IP O L IT O - C O N D O M IN IU M P R E C IO U S P R O T E C T IV E C A STE LO ) D EC R EE . F E B R U A R Y 21.i n t r o d u c e r s d u ri n g t h e p e r i o d o f a m e n dm e n ts. a l l a m e n d m e n ts p r e s e n te d d u ri n g c o m m i tt e e m e e t i n g s w e r e a d o p t e d a n d a l l c o u n c i l o rs p r e s e n t w e r e i n c l u d e d a s c o . s h e m o v e d f o r t h e a p p r o v a l o f P O 2 0 1 1 . L E G A S P I V I L L A G E . Je ssic a C o se te n g . S -9 3 A N D T H E S U B D IV IS IO N (In tro d u c e d A N D by P . C risolo g o a s C o -Intro d u c ers. i n f o r m i n g t h a t t h i s m a tt e r w a s c o n s i d e r e d i n a “ Jo in t C o m m i tt e e M e etin g w ith th e C o m m it t e e on S u b d ivisio n . S u n ta y . 9 5 7 .C a s t e l o e x p l a i n e d t h a t t h e f o r e g o i n g m e a s u r e w a s a lr e a d y a p p r o v e d th by th e 18 C ity C o u n c il.. H o u s i n g & R e a l E s t a t e . S P -5 6 . M a n u e l C . 2301 W IT H O FFIC E A D D R ESS U N IT C EN TER . and C . 18 R E G U L A R SE SSIO N . B a u t is t a . R u le s & Inte rn al G o v ernm en t r e c o m m e n d e d a p p r o v a l . b u t w a s l if t e d a t t h e l a tt e r p a r t o f th e s e ss io n . d u l y s e c o n d e d .” w it h a m e n d m e n t : - to in c lu de C o u n c ilors G o d o fred o D aza. A N D O R D IN A N C E N O . M A K A T I R E Q U IR E M E N T S O F T H E R EG U LA TIO N S O F C O M P L IA N C E W IT H T H E M IN IM U M R U L ES IM P L E M E N T IN G Q U EZ O N K N O W N C IT Y A S S TA N D A R D S. Lagum bay. S i n c e t h e e v a l u a ti o n re p o r t f r o m t h e S u b d i v is i o n A d m i n i s t r a t i o n U n i t h a s b e e n c o m p l i e d w it h a n d s u b m it t e d . E ufe m io L ib a n S. F O U R (4 ) – S T O R E Y R E S I D E N T I A L O F PR O JE C T A R E A O F 4 . P O 2 0 1 1 . 121 V A L ER O S T . R E G IS T E R E D V EN T U R ES. M e a n w h i l e . 2011 P O 2 0 1 1 -3 3 – O R D IN A N C E A P P R O V IN G TH E S U B D IV IS IO N PLA N O F A PR O PO SED TW E N TY C O M PLE X C O V E R ED O N E (2 1 ) U N IT . M A N U EL A N T EL IN C .D . C o u n c i l o r H i p o li t o . IN P R O JE C T D IR E C T O R . th e sam e w as v e to e d by th e H o n o ra b le M ayor H e r b e r t M . D Y 2000 G O LD IT S A N D R EPR ES EN TE D W O N C H U K IN G C O R P O R A TE C IT Y . O n m o t i o n . s h e d e c i d e d t o r e -f il e t h e s a m e . Jesus T.

C O M M IT T E E R E V IE W R EPO R T D A T E D FEB R U A R Y 3. O N A N D A C TE D U P O N TO B Y O R D IN A N C E S R E V IE W E D . d u ly seco n d ed . M a k ati T o ta l H o u se A re a : S e v e n T h o u sa n d E ig h t H u n d re d T h irty S q u a r e M e t e r s ( 7 .9 3 a n d P . L e g a s p i V il l a g e . M a n u el D y W o n c h u k in g w ith o ffic e a d d re ss a t U n i t 2 3 0 1 A n t e l 2 0 0 0 C o r p o r a t e C e n t e r .26 T H M IN U T E S.) T o ta l L o t A re a : T h re e T h o u sa n d T h re e H u n d re d E ig h ty E i g h t S q u a r e M e t e r s ( 3 . 3. A d d ress : 2 3 0 1 A n te l 2 0 0 0 C o rp o ra te C e n te r. 9 5 7 i s h e r e b y a p p r o v e d .. M a k a t i C it y .1 9 s q .7 0 0 s q u a r e m e t e r c o v e r e d b y T r a n s f e r C e rt i fi c a t e o f T it l e N u m b e r e d N . t h e p e r i o d o f a m e n d m e n ts w a s t e rm i n a t e d . 2011 O F TH E SPEC IA L C O M M IT T E E O N B A R A N G A Y B A R A N G A Y TH E O R D IN A N C ES FO R TH E M O N T H O F JA N U A R Y 2011. T h e S u b d iv isio n P la n o f a p ro p o se d tw e n ty -o n e (2 1) u n it. P O 2 0 1 1 -3 3 w as A PP R O V E D on second re a d in g . M O N D A Y . In c . B aran g ay C ity N a m e o f O w n e r /D e v e lo p e r: B agong Q uezon G o ld A sse ts a n d L a n d V e n tu res.C a s t e l o t o t h e C i t y S e c r e ta r y ) T h e r e a f t e r . C O N F IR M E D . fo u r ( 4 ) s t o r e y r e s i d e n ti a l c o m p l e x c o n s is ti n g o f p r o j e c t a r e a 4 . re p rese n te d b y its Pro je ct D ire cto r. i n c o m p li a n c e w it h t h e m i n im u m r e q u i r e m e n t s o f t h e i m p l e m e n t i n g s ta n d a r d s . R u l e s a n d R e g u latio n s o f the Q u e z o n C ity O r d i n a n c e N o .. d e t a il s o f w h i c h a re a s follo w s: P ro je c t N am e : S a t o r i G a r d e n V il l a s P ro je c t L o c atio n : 4 C B e n ite z S t .m . S a n to la n L ip u n a n . 1 2 1 V a l e r o S t . O TH E R M A TT E R S a. ) ” (T h e am en ded v ersio n of th e fo re g oin g m easure w as s u b m i tt e d by C o u n c i l o r H i p o l i t o . M r..D . 1 2 1 V a le ro C ity S t . o n m o tio n .3 1 3 3 3 0 o f t h e R e g i s t r y o f D e e d s o f Q C . G U ID A N C E B A R A N G A Y C O N F IR M A T IO N /A P P R O V A L O F T H E C IT Y C O U N C IL . r e g is t e re d i n t h e n a m e o f G o l d A s s e t s a n d L a n d V e n t u r e s . R oad. 3 8 8 s q .5 6 . m . F E B R U A R Y 21. L e g asp i V il l a g e . . C o r. 2011 S E C T IO N 1 . a s a m e n d e d .8 3 0 .7 0 6 s q . W h ereu p o n .m . S P . P A S S E D IN C L U D IN G R E S O L U T IO N S A N D FO R C O M M IT T E E FO R S U B M IT T E D PR O PE R T H E C O M M IT T E E O F TH E E N L IG H T E N M E N T O F F IC IA L S . In c . S .) L an d A rea : Four T housand Seven H u n d red S ix S q u a r e M e t e r s ( 4 . 18 R E G U L A R SE SSIO N .

M e d a lla . M A N U EL C . C . R E S O L U T IO N U R G IN G TH E IN C IT Y G O V E R N M E N T T O O F T H E C O M M E M O R A T IV E A C T IV IT IE S C E L E B R A T IO N E D S A R E V O L U T IO N A T T H E B E N IG N O A Q U IN O . A L E X IS A LFR E D O A LY S O N R . A l fr e d o D . JO SE C . A . W H O by C o u n c ilo rs G O D O FR E D O II. P r e c i o u s H i p o l it o C a s t e l o . S U N T A Y . S O T T O . 2011. M . R A Q U EL S. F R A N C IS C O A . S o t t o . E u f e m i o C . L a g m a n . J a im e T . JE S U S M A N U E L C . PR EC IO U S ED E N “C andy” A .. JO SE P H P. B ELM O N TE. JO SE P H A . L a g u m b a y . J r . II. M e d i n a . JR .. F. B O R R E S. O F TH E FO R M ER C H IE F O F A N D P H IL IP P IN E S S E C R E T A R Y O F T H E D E P A R T M E N T O F N A T IO N A L D IE D L A ST FEB R U A R Y T . P A U L A T E . M A LA Ñ G EN . Je ssic a C a ste lo D aza. A L Y SO N T. H ER R ER A . F E B R U A R Y 21. J A IM E C A R LO F. A N TH O N Y B ELM O N TE. R E Y E S . R E S O L U T IO N S A P P R O V E D O N F E B R U A R Y 1 4 . R E Y E S . M O N U M E N T IN Q U EZ O N JO SE PH C IT Y . E U F E M IO C A S TELO LA G U M B A Y . J R . E d c e l B .. C A L A L A Y . E d e n “ C a n d y ” A . A n t h o n y P e t e r D . PA U LA TE. TR A N SF ER PO O R H O U SE H O L D S A LFR E D O D . E D C E L B . R e y e s . V IN C E N T JE S S IC A D G . C A L A L A Y . J R . D e l a rm e n t e . L IB A N 8. (In tro d u c e d D E FEN S E. R A N U L F O Z . B e lm o n t e . R A N U L F O Z .. V . JU IC O . J R . L ib a n II . F R A N C IS C O PETE R P. C o -In tro d u c e d b y C o u n c i l o r s F r a n c i s c o A . B E LM O N TE. R aquel S. G o d o fre d o B e n e d i c t S . A lla n F . J r . P R E C IO U S JU L IE N N E R IC A R D O T. . C R IS O L O G O . D E G U Z M A N ) N O T E D . C r i s o l o g o . J u li e n n e A l y s o n R ae V . P a u late . R IL L O . L A G U M B A Y . SU N TA Y . L u d o v ic a a n d J o h n A n s e ll R . G i a n C a r l o G . V A R G A S Q U EZ O N A L E X IS C IT Y . ED C E L LA G M A N . R . 2011 b. Jo se D e L e o n . D E G O D O FR E D O B E N E D IC T L IB A N C O SE TEN G . S U N T A Y . D o r o t h y A . A N SE LL R .. V a r g a s I II . H IP O L IT O -C A S T E L O . B e lm o n te . P R 2 0 1 1 -7 8 EN TER A R E S O L U T IO N A U T H O R IZ IN G O F T H E C IT Y M A Y O R W IT H T O T H E M EM O R A N D U M A G R EEM EN T D E P A R T M E N T O F S O C IA L FO R TH E W EL FA R E A N D O F A T H E D E V E L O P M E N T (D S W D ) P A M IL Y A N G M E A SU R E Q U A L IF IE D IM P L E M E N T A T I O N PR O G R A M (4 P S ) A S P A N T A W ID P IL IP IN O O F PO V ER T Y C A SH R E D U C T IO N T O P R O V ID IN G C O N D IT IO N A L IN III. JU L IA N R O D E R IC K M L. V IN C E N T JE S S IC A D A Z A . H e r r e r a . G IA N G . M O N D A Y . A L LA N M A R IO D O N S. D .. JU L IA N C O SET EN G . M A R IO S .. S O T T O . L U D O V IC A an d JO H N A N S E L L R . D E S . JA IM E C A R L O J R . JU IC O (In tro d u c e d and JE SU S by C o u n c ilors R O D E R IC K M . G IA N LA G M A N . JO SE D O N L E O N . A l e x i s R . 2 0 1 1 (1 7 – A & TH C O N F IR M E D U N D E R S U SPEN D E D R U LES R E G U L A R S E S S IO N ): 1. J R . B ELM O N TE. D E L A R M E N T E . S. M A LA Ñ G E N . L U D O V IC A and JO H N D E G U ZM A N ) P R 2 0 1 1 -8 2 – A H O L D 2. D . M a la ñ g e n . C a l a l a y . R A E V . R E S O L U T IO N E X T E N D IN G S IN C E R E S T S Y M P A T H IE S A N D D E E P E S T C O N D O L E N C E S T O T H E B E R E A V E D F A M IL Y O F T H E LA TE STA FF G EN ER A L O F TH E A N G EL O A R M ED T O M A S FO R C ES R EY ES. J u l i a n M a rio D on M L. C A STEL O J R . M A R V IN R IL L O . A . D O R O T H Y C R IS O L O G O . E U F E M IO C . M A R V IN G . M E D IN A . R i ll o . D A Z A . R i c a r d o T . A N T H O N Y P E T E R D . JU IC O . M A N U EL C . R O D E R IC K B E N E D IC T LE O N . (In tro d u c e d b y C o u n c ilo rs H ER R E R A . J r . C o se te n g . B . E D E N “C andy” M E D IN A . PA U LA TE. V in c e nt D G .. J U L IE N N E M L. B o rres. D e G u z m a n ) P R 2 0 1 1 -8 5 – A 3. B O R R ES. D G . H IP O L IT O -C A S T E L O . M ED A LLA . R o d eric k M . M E D A L L A . R a n u l f o Z . 18 R E G U L A R SE SSIO N . D E LA R M E N TE. D O R O T H Y A . JE S U S S. R A Q U EL C . P .. M a r v i n C .27 T H M IN U T E S. R A E R IC A R D O T. V A R G A S III. M . A LLA N S.

X II. SE SSIO N A D JO U R N E D : 5 : 0 5 P . J o u rn al & M in u tes D iv isio n M A R IL Y N B . D E L A C R U Z L e g i s l a t i v e S t a f f O ff i c e r V M A R IT E S D G . C L O SIN G P R A Y E R T h e c l o s i n g p r a y e r w a s le d b y C o u n c i l o r M e d a l l a . L A G R A D A . A L C A N T A R A L e g i s l a t i v e S t a f f O ff i c e r I II M A R ISA S. as m o v e d a n d d uly s e c o n d e d .28 T H M IN U T E S. 2011 X I.M . P rep ared b y : M A R IL Y N J A N E T B . M O N D A Y . D E JE M IL S t e n o g r a p h ic R e p o r t e r I V A TTEST ED B Y : D O R O T H Y D . th e d a y ’s se s s io n w a s a d jo u rn e d . B U L -L A L A Y A O C h ie f. V A SQ U E Z L e g i s l a t i v e S t a f f O ff i c e r I II H A Z E L L . F E B R U A R Y 21. A D JO U R N M E N T T h e re b e in g n o o th er m atters to b e dis c u s s e d . 18 R E G U L A R SE SSIO N . JO SE F IN A G . D P A S e c re tary to the S a n g g u n ia n g P a nlu n g so d A PPR O V E D B Y : M A . B E L M O N T E C i t y V i c e M a y o r & P r e s i d i n g O ff i c e r . A Ñ A SC O L e g i s l a t i v e S t a f f O ff i c e r I II R IZ A L I N A E M O Y L A N -C U Y A L e g i s l a t i v e S t a f f O ff i c e r I II JE R E M Y M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful