P. 1
Không chỉ thiếu vốn

Không chỉ thiếu vốn

|Views: 16|Likes:
Published by namazu
In this paper, a summary of discussion at international symposium on infrastructure asset management for Vietnam is given. The event was organized between Kyoto University and Vietnamese counterparts, including University of Transport and Communication and Vietnamese Road Administration.
It was concluded from the meeting that current Pavement management system (PMS) in Vietnam is not suitable, like HDM-4 program. The country needs to develop its own system to optimally manage the increasing budget constrainsts while having to satisfy service level of existing road network, which is considered as heavily deteriorated due to poor construction and increasing of traffic volume.
In this paper, a summary of discussion at international symposium on infrastructure asset management for Vietnam is given. The event was organized between Kyoto University and Vietnamese counterparts, including University of Transport and Communication and Vietnamese Road Administration.
It was concluded from the meeting that current Pavement management system (PMS) in Vietnam is not suitable, like HDM-4 program. The country needs to develop its own system to optimally manage the increasing budget constrainsts while having to satisfy service level of existing road network, which is considered as heavily deteriorated due to poor construction and increasing of traffic volume.

More info:

Published by: namazu on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

3/2/2011

www.hanoimoi.com.vn/print/382168/pri…

In trang
Qu n lý ch t lư ng h t ng đư ng b

Không ch thi u v n

05/10/2010 07:26
(HNM) - Đư ng b là lĩnh v c giao thông đóng vai trò đ c bi t trong phát tri n kinh t - xã h i nư c ta. Nhi u năm nay, Chính ph luôn ưu tiên đ u tư cho xây d ng, m r ng, hoàn thi n m ng lư i đư ng b , nhưng ph n l n dành cho đ u tư xây m i. Lĩnh v c qu n lý, duy tu, b o trì đư ng b luôn rơi vào c nh thi u v n, d n t i ch t lư ng đư ng nhi u nơi chưa b o đ m. Công ngh không thi u V i các nư c phát tri n, qu n lý, duy tu, b o trì đư ng b đư c đ c bi t quan tâm nh m b o đ m ch t lư ng k thu t, an toàn giao thông và nh ng qu c gia này v cơ b n đ u đã có h th ng giao thông đ ng b , hoàn thi n. Nhi u công ngh v qu n lý k t c u h t ng đư ng b đã đư c nghiên c u, xây d ng phù h p v i đi u ki n c th c a h đ duy trì ch t lư ng giao thông.

Th m nh a thư ng xuyên là m t trong nh ng bi n pháp b o trì đư ng b hi u qu . nh: Phương An M t trong nh ng nhân t có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng trong h th ng, chương trình qu n lý đư ng b là cơ s d li u. T i cu c h i th o qu c t v tri n khai qu n lý k t c u h t ng đư ng b Vi t Nam di n ra m i đây t i Hà N i, Giáo sư Kobayashi Kiyoshi (Hi u trư ng Trư ng Qu n lý - Đ i h c T ng h p Kyoto, Nh t B n) cho bi t, vi c thu th p, xây d ng cơ s d li u là h t s c c n thi t. Trên cơ s d li u chính xác, có th d báo m c đ xu ng c p, hư h ng cũng như k ho ch đ u tư s a ch a cho giai đo n ng n ho c dài h n. Theo Giáo sư Kiyoshi, đ thu th p d li u t t, c n xây d ng ph n m m phù h p v i đi u ki n t ng qu c gia. Ph n m m HDM4 đã đư c s d ng Vi t Nam, Hàn Qu c ho c ph n m m RoSy đang ng d ng Vi t Nam đ u chưa đem l i hi u qu như mong đ i. Nh t B n đã t xây d ng ph n m m đ thu th p d li u, qu n lý đư ng b , g i là phương pháp Kyoto, đem l i hi u qu cao. Ông Daeseok Han, Vi n Công ngh xây d ng Hàn Qu c cho bi t, th i gian g n đây, Chính ph nư c này đã quan tâm nhi u t i vi c qu n lý h t ng đư ng b và cũng t nghiên c u xây d ng cho mình ph n m m riêng, phù h p v i
hanoimoi.com.vn/print/382168/print.htm 1/2

3/2/2011

www.hanoimoi.com.vn/print/382168/pri…

đi u ki n qu c gia. Hi n ngân sách Hàn Qu c c p cho b o trì đư ng chi m t i 71% t ng s v n phân b cho h t ng giao thông. Vì v y, Hàn Qu c đang r t quan tâm, phát tri n h th ng qu n lý đư ng b . Theo ông Daeseok Han, phương pháp Kyoto có nhi u ưu đi m và d s d ng, phù h p v i nh ng qu c gia đang phát tri n... Đi u đó cho th y, công ngh trên th gi i không thi u, v n đ là l a ch n, s d ng công ngh nào cho hi u qu . Nhưng thi u v n So v i Nh t B n, Vi t Nam có đi u ki n t nhiên thu n l i hơn đ qu n lý, b o trì đư ng b . Ông Keizo Kamiya, Vi n Nghiên c u đư ng cao t c Nippon (Nh t B n) d n ch ng, di n tích c a Nh t B n ch hơn Vi t Nam chưa đ n 50 nghìn kilômét vuông, nhưng di n tích r ng nư c này l i g n g p đôi. Đi u này cũng đ ng nghĩa v i h th ng giao thông c a Nh t ph i đ i m t v i nhi u khó khăn hơn do ph i xây d ng qua r ng, núi. Không nh ng v y, qu c gia này còn có r t nhi u h m, c u đư ng b nhưng h th ng giao thông v n b o đ m. Tuy nhiên, v n đ đ t ra đ i v i Vi t Nam hi n nay là v n. Là qu c gia đang phát tri n, h u h t ngân sách c p cho lĩnh v c giao thông đư c ưu tiên cho xây m i, hoàn thi n h t ng. Đó là chưa k hàng lo t d án xây m i s d ng v n vay qu c t , song dư ng như v n chưa đ đáp ng nhu c u phát tri n nhanh c a n n KT-XH. Kinh phí dành cho duy tu, s a ch a t t nhiên s h n ch . Năm nào T ng c c Đư ng b Vi t Nam cũng kêu tr i vì v n dành cho duy tu b o trì ch đáp ng 40-50% nhu c u. V i các đ a phương, kinh phí cho vi c này còn khó khăn hơn nhi u. Th trư ng Thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh Đ c cho bi t, vi c xây d ng qu b o trì đư ng b đang là v n đ nóng. B GTVT đã xây d ng đ án thành l p cơ quan qu n lý m ng lư i đư ng cao t c Vi t Nam, d ki n s có 3 đơn v đóng t i Hà N i, Đà N ng và TP H Chí Minh. V công ngh , s l a ch n gi i pháp phù h p không ch v i đi u ki n hi n t i mà còn h u ích v i th h sau. Nguy n Đ c
B n quy n © 2003-2010 Báo Hàn im i - CQCQ: Thành y Hà N i Gi y phép s 184/GP-BVHTT, c p ngày: 17/03/2003. T ng biên t p: TÔ QUANG PHÁN Đ a ch : 44 Lê Thái T - Hà N i . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn Ghi rõ ngu n "Báo Hàn im i" khi phát hành l i thông tin t website này. Liên h qu ng cáo báo Hàn im i i n t : Công ty C Ph n Truy n Thông C ng Đ ng Hotline: 0977.738.839 . Website: www.nccorp.vn . Email: quangcao@nccorp.vn

hanoimoi.com.vn/print/382168/print.htm

2/2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->