ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Evaluarea Performanţei Angajaţilor Note de curs - 2007

Autor : Cadru didactic asociat Dr. CARMEN NOVAC

CUPRINS
CURSUL 1. Evaluarea performanţelor. Generalităţi / 4 Definiţii / 4 Generalităţi / 8 Istoric / 10 Întrebări de verificare / 20 CURSUL 2. Evoluţia aprecierii performanţelor profesionale / 21 Istoric / 21 Puncte de vedere / 23 Inteligenţa emoţională / 27 Evaluarea psihologică / 29 Performanţe şi competenţe profesionale / 29 Întrebări de verificare / 31 CURSUL 3. Ciclul de gestionare a procesului de evaluare / 32 Etapele ciclului de evaluare / 32 Elaborarea programului de evaluare / 32 Procesul de evaluare a performanţelor / 33 Sisteme de evaluare a performanţelor / 36 Grila de evaluare / 39 Scalele de evaluare / 40 Semnificaţia interacţiunii evaluator-evaluat / 40 Întrebări de verificare / 43 CURSUL 4. Evaluarea bazată pe competenţe. Consideraţii generale asupra Centrelor de evaluare / 44 Evaluarea competenţelor profesionale / 44 Centre de evaluare / 49 Întrebări de verificare / 60 CURSUL 5. Surse de erori în procesul de evaluare / 61 Probleme întâlnite în evaluare / 61 Surse de erori în evaluare / 62 Întrebări de verificare / 65 CURSUL 6. Scopurile/obiectivele evaluării performanţelor / 66 Scopurile evaluării / 66 Obiectivele evaluării / 68 Întrebări de verificare / 75 CURSUL 7. Clasificarea, prezentarea metodelor şi tehnicilor de evaluare actuale / 76 Scalele de evaluare / 77 Scalele de evaluare grafice / 77 Scalele de evaluare cu paşi multipli / 81 Scalele cu descrieri comportamentale / 82 Scalele cu observaţii comportamentale / 83 Metode comparative de evaluare a performanţei / 85 Metoda ierarhizării pe baza ordinei de merit / 86 Metoda comparării pe perechi / 86 2

Metoda distribuirii forţate / 87 Întrebări de verificare / 89 CURSUL 8. Evaluarea cu sursă multiplă (360 grade) / 90 Evaluarea 360 grade / 90 Deficienţe ale evaluării 360 grade / 97 Posibilităţi de îmbunătăţire / 99 Întrebări de verificare / 102 CURSUL 9. Elaborarea instrumentelor de evaluare / 103 Formular evaluare performanţă – nivel managerial / 106 Formular evaluare performanţă – nivel de execuţie / 109 Chestionar evaluare manager de către colaboratori / 110 Chestionar de evaluare a satisfacţiei profesionale / 113 Întrebări de verificare / 115 CURSUL 10. Interviul de evaluare / 116 Etapele interviului de evaluare a performanţelor / 118 Prezentarea unui interviu de evaluare-studiu de caz / 119 Întrebări de verificare / 128 CURSUL 11. Evaluare prin obiective / 129 Managementul prin obiective (MBO) / 129 Efectele aplicării MBO în organizaţiile cu scheme de evaluare tradiţionale / 130 Întrebări de verificare / 139 BIBLIOGRAFIE / 140 ANEXA A. Raport - evaluarea firmei X / 147 ANEXA B. Evaluarea XYZ / 160

3

critică. a aprecia cantitatea. evaluarea este definită ca determinare a valorii. nu-l poţi îmbunătăţi. Potrivit Oxford English Dictionary . măsurare. decizii şi acţiuni. În Chember’s Dictionary. fenomene sau procese. Din perspectiva managerială.I. nu-l poţi controla.” H. Definiţii. unde conform dicţionarului Le Petit Larousse înseamnă a determina valoarea. care face posibilă selecţia. nu-l poţi înţelege. La nivel individual. Dicţionarul Macmillan. ierarhizarea şi sistematizarea informaţiilor. evaluarea corect efectuată permite înţelegerea clară a deficienţelor şi deschide calea unor posibile îmbunătăţiri. verbul a evalua provine din limba franceză – evaluer . în engleză.CURSUL 1. ediţia din 2006. Unele definiţii scot în evidenţă latura evaluării cantitative iar altele latura aprecierilor calitative. estimare. constituie o condiţie a oricărui demers de perfecţionare sau de adaptare. Evaluarea performanţelor. iar Webster’s o echivalează cu aprecierea valorii. de organizaţie sau sistem. recenzare . Fie că vizează obiective. a exprima în termeni cunoscuţi. Generalităţi Moto: „Dacă nu poţi măsura ceva. În timp ce în Dicţionarul Explicativ al limbii române găsim doar o singură formă a termenului evaluare. Atât Dicţionarul Explicativ al limbii române cât şi Dicţionarul Macmillan ne prezintă definiţii ale cuvântului evaluare pe care le evidenţiem în Figura 1. plasarea pe o anumită poziţie a unei scări valorice determină în mod curent atitudini. ne prezintă două forme care cuprind o mai mare sferă de aplicabilitate. Rogert’s Thesaurus oferă o serie de sinonime care lărgesc sfera semantică a termenului în discuţie: apreciere. raportate la obiectivele organizaţiei şi în relaţie cu contextul real în care se desfăşoară. Dacă nu-l poţi controla. 4 . Harrington Capacitatea de cunoaştere a omului este inseparabilă de abilitatea sa de a evalua. În limba română. preţul sau importanţa. a evalua este egal cu a calcula. Dacă nu-l poţi înţelege. aprecierea rezultatelor unei activităţi.

Din fr. to carefully consider a situation. englez – roman. • group appraisal – apreciere a unui angajat de către un grup de alte persoane. APPRAISAL [noun]= 1. • appraisal interview – interviu în care managerul (the appraiser – cel care apreciază) discută cu angajatul (the appraisee – cel apreciat) despre rezultatele activităţii sale. a evalua. or the amount of the cost or value: the assessment of property taxes Dicţionar de resurse umane şi managementul personalului. Figura 1.f. P. 2. apreciere. effective. socoteală.f. • performance-based assessment – evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor unui angajat. a socoti. TO ASSESS [verb][T]= 1. TO ASSESS = vb. after considering something or someone carefully: The investigation was reopened after care full assessment of new evidence. ASSESSMENT [noun]= 1... person or problem in order to make a judgment : We tried to assess his suitability for the job. • assessor – persoană care evaluează pe cineva. A EVALUA = vb. Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei.f. calcul. The Macmillan English Dictionary. Br E business an interview between a manager and someone who works for them. estimare. a stabili. ASSESSMENT = s. a estima. • evaluator – persoană care se ocupă de o evaluare. evaluare a unei persoane sau a unui lucru. a impune. A determina. Definiţii comparative ale evaluării 5 . Ivanovici. 2. • staff assessment – raport asupra modului în care membrii personalului îşi desfăşoară activitatea. • assessment center – loc special care evaluează calităţile unui grup de angajaţi trimişi de către firma lor. evaluare.DEX: EVALUARE = s. estimarea valorii unei persoane sau a unui lucru. A preţui. effective.f. numărul. APPRAISAL = s. cantitatea etc. etc someone or something is: The company will hire bankers and lawyers to appraise the terms of the deal. a judgment or opinion that is the result of this process. an opinion about how successful. designed to form a judgment about how well the employee is doing their job.. etc someone or something is: a critical appraisal of government’s economic strategy. a stabili preţul. 2001 (A. Br E business to interview people who work for a company and tell them how well they are doing their job: Stuff will be appraised twice a year. preţuire. • job evaluation – a examina mai multe locuri de muncă diferite din cadrul unei companii pentru a vedea ce aptitudini şi calificări sunt necesare pentru a le îndeplini. the process of making a judgment or forming an opinion. valoarea. • staff appraisal – raport al activităţii fiecărui membru al personalului. de care dă dovadă în activitatea pe care o depune. a stabili.H.. TO EVALUATE = vb. 2. a evalua. a estima. 2.. Évaluer. a estima sau a calcula valoarea unui lucru. • performance appraisal – estimare a calităţii activităţii unui angajat. 2006: TO APPRAISE [verb][T]= 1. a calcula. • performance assessment – evaluarea calităţii unei persoane la locul de muncă. • character assessment – evaluarea personalităţii unui angajat. Collin): TO APPRAISE = vb. calculation of the cost or value of something. Formal to form an opinion about how successful. 1a. EVALUATION = s. to calculate what something costs or it worth: Our agent will assess the value of your property.

evaluarea performanţelor se concentrează asupra îndeplinirii obiectivelor. Astfel că evaluarea performanţelor. Cole ne dă o idee despre ceea ce înseamnă evaluarea performanţei: “noţiunea de evaluare a performanţei se referă de obicei la evaluarea activităţii cadrelor sau a managerilor.A. recenzare. O altă noţiune care se cere explicitată este aceea de performanţă. G. fiind un produs secundar al relaţiei cotidiene între manager şi subordonatul său. Din îmbinarea celor doi termeni prezentaţi mai sus rezultă o sintagmă cu un conţinut. făcută de managerul său în cursul activităţii obişnuite. fiecare aducând un plus de valoare şi o altă orientare a întregului proces. relaţia între resursele care intră în firmă – input şi ceea ce firma realizează folosind aceste resurse – output. cât şi pe dovezi concrete ale rezultatelor obţinute. el consideră că există două mari categorii de evaluare şi anume cea convenţionala. definit succesiv şi cuprinzător în standardul ISO 11.620: 1998: „procesul de estimare a eficacităţii eficienţei. Noţiunea de evaluare a performanţei a fost definită de-a lungul timpului de importanţi specialişti în domeniu. În lucrările de specialitate. desigur mai complex. activitate care implică descrierea impersonală a obiectivelor. gradul în care o firmă îşi realizează obiectivele. În opinia lui. Calitativ (determinarea importanţei. sarcinilor şi responsabilităţilor postului. calculare. măsurare). evaluarea neconvenţională este evaluarea continuă a performanţei unui angajat. În acest sens. 6 . performanţa este înţeleasă ca fiind „realizarea unui anume lucru”. evaluarea performanţei angajatului fiind rezultatul unui proces realizat într-un mod sistematic şi planificat. numită şi formală. sarcinilor. Acest tip de evaluare este de circumstanţă.Toate aceste echivalente se intersectează ca semnificaţie. Evaluarea convenţională este mult mai raţională şi ordonată decât cea neconvenţională. şi cea neconvenţională sau informală. constă în estimarea gradului în care angajaţii îşi îndeplinesc responsabilităţile de serviciu. bazându-se în aceeaşi măsură pe intuiţie. nu la cea depusă de muncitori”. aprecierea valorii. numită şi clasificarea angajaţilor sau evaluarea rezultatelor sau aprecierea angajaţilor. oferind posibilitatea de a distinge două aspecte: • • Cantitativ (aprecierea cantităţii. critică). Dacă la analiza postului ne referim la conţinutul şi cerinţele postului. responsabilităţilor şi cerinţele postului de către titularul acestuia. În anul 1997. utilităţii şi caracterului adecvat al unui serviciu sau al unei infrastructuri”.

Pânişoară ne prezintă evaluarea performanţelor în organizaţie ca un aspect important al managementului resurselor umane. 2003. precum şi cu reprezentarea sa mentală. şi nu “ca un simplu eveniment” produs în viaţa angajatului. ajungând la definiţii mai ample şi mult mai complexe. proces sau activitate cognitivă” prin care performanţa unei persoane este raportată la un standard prestabilit precum şi “cu reprezentarea sa mentală. propriul sau sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută”. propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută (A. oferind posibilitatea identificării elementelor de progres sau regres profesional. noţiunea de evaluarea performanţei s-a dezvoltat şi ea. Aprecierea performanţelor profesionale se află la baza tuturor deciziilor de personal.Performanţa reprezintă o cerinţă fundamentală. în lucrarea “Managementul resurselor umane .chiar şi evaluarea poate fi evaluată”. profesorul N.ne defineşte evaluarea performanţelor “ca o acţiune. Evaluarea performanţelor profesionale reprezintă un proces care serveşte atât organizaţiei cât şi angajaţilor în scopul creşterii productivităţii muncii. evaluarea performanţelor este considerată o acţiune. Stanciu (2003. Manolescu. desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile ce le revin. Ş. deoarece prin evaluare trebuie înţeleasă natura dinamică a dezvoltării profesionale şi totodată să percepem dezvoltarea profesională ca pe un proces continuu. De asemenea. pe lângă această caracteristică a continuităţii. 219) . a calităţii şi a perfecţionării competenţelor profesionale. Evaluarea performanţelor constituie o parte deosebit de importantă a sistemului de management. în condiţiile unei concurenţe ce devine mai acerbă pe zi ce trece. Recent. Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a managementului resurselor umane. un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă. Evoluând în timp. pentru a asigura baza pentru sistemul de recompensare în funcţie de contribuţia fiecăruia. pentru a observa acele puncte care trebuie dezvoltate.A. 389). prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite. în special. precum şi a necesităţii unor cursuri de formare şi perfecţionare profesională. făcând referire la identificarea nivelului performanţei în munca a unui angajat. N. Pânişoară atribuie procesului de evaluare şi caracterul complexităţii. astfel: ”trebuie să ne închipuim că orice poate fi evaluat . în 7 . în general şi a sistemului managementului de resurse umane. Într-un sens mai larg. Cole) vin cu precizări la motivele care ar determina o organizaţie să desfăşoare proceduri de evaluare. Autori de seamă (ca G.Ghid practic” apărută în anul 2005.

toţi managerii vor recunoaşte importanţa acestor probleme. această „supraveghere” este efectuată de şeful direct al persoanei care este supusă evaluării. Totuşi Cole consideră că principalul motiv pentru care se adoptă un sistem de evaluare a personalului este de a atrage atenţia asupra performanţei angajaţilor. Potrivit acestei noi orientări multe din vechile prezumţii sunt puse sub semnul îndoielii. periodică. atunci când vine vorba de realizarea personală. Astfel. de revizuire a modului şi comportamentelor prin care un individ îşi desfăşoară activitatea. evaluarea performanţelor poate fi utilă într-un număr mare de situaţii cu care se confruntă atât managerii cât şi angajaţii. Această metodă. Evaluarea/Aprecierea performanţelor este numele generic dat proceselor (de obicei bianuale sau anuale) formalizate şi înregistrate. având ca scop recompensarea echitabilă a acestora şi identificarea celor cu potenţial de promovare sau transfer. Istoria conceptului de evaluare a performanţelor merge în paralel cu schimbările din cadrul gândirii manageriale care trece de la orientarea autocrată la cea democrată. părerile despre ce este şi mai ales cum ar trebui folosit procesul de evaluare. Aprecierea performanţelor capătă noi proporţii atunci când intră în discuţie pregătirea şi împuternicirea. evaluarea performanţelor era văzută exclusiv ca o unealtă în mâinile managementului. sunt împărţite. a modului în care membrii organizaţiei îşi îndeplinesc sarcinile specifice postului pe care îl ocupă în raport cu criteriile stabilite. destinată să arate dacă fiecare angajat îşi îndeplinea funcţiile la standardele impuse de companie. duce şi la consolidarea angajaţilor faţă de scopurile companiei şi conformarea acestora faţă de normele grupurilor din cadrul colectivului. pentru a obţine informaţii utile. De obicei. Evaluarea şi revizuirea performanţelor profesionale demonstrează determinarea formală. De la această etapă. Top managementul doreşte de cele mai multe ori ca toţi managerii să adopte un anume stil de conducere. Iar dacă stilul şi în acelaşi timp interviurile de evaluare sunt luate în considerare şi discutate. Dar alături de aceste două direcţii mai există o tendinţă şi anume aceea a „împuternicirii”. fie de ei înşişi fie de organizaţie. ca metode de a elibera talentele tuturor angajaţilor şi de descătuşare a acestora de restricţiile impuse. cu standardele de evaluare şi cu metodele utilizate. În trecut. cu scopul de a stabili o eventuală planificare a succesiunii. Generalităţi.vederea stabilirii necesităţilor de instruire şi perfecţionare profesională. Evaluarea performanţei poate fi foarte utilă. 8 . legat de etapele următoare ale procesului. O trecere în revistă regulată a performanţelor fiecărui individ oferă informaţii despre competenţele şi aspiraţiile angajaţilor – elemente esenţiale pentru planificarea managerială. cele mai multe organizaţii au reguli nescrise care reflectă propriul sistem de valori. În plus.

Dar evaluarea sistematică. din această cauză. obişnuit cu un proces uşor diferit. evaluarea performanţelor poate avea loc cu o oarecare dificultate. formală. se poate constata că angajatul nu era complet conştient că sarcina în cauză era una din atribuţiile lui. ele sunt percepute de angajaţi cu teamă şi pot conduce la formarea unor sentimente de insecuritate. nu dau cele mai bune rezultate. şi invers. să aplice şi noului proces aceleaşi metode de realizare care. Nu toate evaluările au un efect pozitiv şi. discutată cu persoana în cauză. Evaluările neformale prin care conducătorii evaluează zilnic subordonaţii. promovare. sau poate pur şi simplu nu ştia cum să ducă la bun sfârşit sarcina respectivă. o persoană poate fi evaluată profesional în momentul angajării. să îţi dai seama că un angajat nu este 100 % eficient. De exemplu. Iar dacă problema este analizată şi mai amănunţit. evident. doar în cazul unei analize amănunţite. multe aspecte noi pot fi evidenţiate. De exemplu. s-ar putea la fel de bine să crezi că ştii şi de ce dar. 9 . Rezultatele evaluării performanţelor se iau în consideraţie pentru alte procese ce se circumscriu managementului resurselor umane. în primele zile de muncă. Când evaluările sunt realizate pentru disciplinarea personalului. consemnarea impresiilor şi a observaţiilor privind performanţa salariaţilor efectuându-se în scris. a personalului angajat. evaluarea performanţelor este una dintre cele mai detestate activităţi. reiese clar scopul şi natura efectivă a problemelor. când se determină nevoile de îmbunătăţire a performanţelor şi la sfârşitul unei perioade cu ocazia analizei posibilităţii promovării. acordarea de gratificaţii. la finalul primelor luni de muncă şi la fiecare şase luni când se revizuieşte (negociază) salariul (în unele organizaţii anual). este prevăzută să se realizeze la intervale de timp bine precizate. În condiţiile în care nu există un mecanism desemnat special pentru evaluarea nivelului de competenţă al angajaţilor. Există şansa. Evaluarea comportamentului. Datele obţinute în cadrul procesului de evaluare trebuie să fie obiective (nedistorsionate în favoarea sau în defavoarea celor evaluaţi) şi să asigure feedback-ul prin comunicarea rezultatelor membrilor organizaţiei la momentul potrivit şi într-o manieră corespunzătoare.Modul în care sistemul de evaluare este folosit şi maniera în care rezultatele evaluării sunt comunicate pot afecta semnificativ moralul şi climatul din organizaţie. concediere sau şomaj. ca în calitate de evaluator. ocupă un loc important în cadrul organizaţiei. în care se compară cerinţele din fişa postului cu activităţile pe care angajatul le îndeplineşte efectiv. şi contribuie la fundamentarea deciziilor specifice. resurselor evaluarea umane presupune şi a trei activităţi de distincte: dezvoltare. evaluarea evaluarea potenţialului capacităţii performanţelor obţinute. Evaluarea sistematică presupune un contact oficial între manager şi angajat. de perfecţionare. Sau la fel de bine angajatul. recompensare etc. cum sunt: procesele de instruire.

Sistemul de evaluare a performanţelor. ca o modalitate de evaluare a performanţelor angajaţilor guvernamentali. fidelitatea determinărilor (reproductibilitatea determinărilor). echivalenţa rezultatelor (convergenţa evaluărilor realizate de evaluatori diferiţi). omogenitatea internă (constanţa estimărilor parţiale). care a intrat în uz în SUA în anii ‘20. Această măsură a însemnat un salt important în diseminarea ulterioară a scalei grafice. sensibilitatea instrumentelor folosite (gradul de diferenţiere a rezultatelor). avea următoarele caracteristici: (1) Firmele private l-au adoptat în mod natural pentru a-l aplica la muncitorii lor. ce a fost adoptată de un mare număr de firme. 10 . Pe măsură ce scala de evaluare grafică a intrat în uz pe scară largă la firmele private. Walter D. Sistemul de evaluare a performanţelor în SUA a început să se înfiripe în perioada dintre 1916 şi 1924. ceea ce presupune: validitatea rezultatelor (reflectarea adevărului). ori pentru a crea planuri de perfecţionare. (2) Guvernul federal a adoptat sistemul pentru îmbunătăţirea deciziilor de angajare şi ajustare a salariului. în 1919. Simptomatice au fost în acest sens testele versiunii scalei de evaluare grafică. Istoric. Evaluarea poate fi şi o sursă de tensiuni interne în organizaţiile în care sindicatul este puternic (exercită presiuni puternice asupra administraţiei). numită scala de evaluare grafică (Grafic Rating Scale).Corectitudinea procedurilor de evaluare a performanţelor depinde în mare măsură de calitatea metodelor folosite. Compania a dezvoltat în 1922 o versiune îmbunătăţită a metodei de evaluare a performanţelor. când s-a dezvoltat şi extins rapid. în scopul de a-i demonstra utilitatea pentru şefii de departamente. evaluarea performanţelor este distorsionată de intervenţia sindicatului care va pune accentul pe vechimea personalului (sau pe alte criterii de ordin social) şi nu pe performanţe. în evaluarea performanţei muncitorilor subordonaţi. Comisia de Serviciu Civil a Guvernului Federal a adoptat-o şi ea în 1924. Ulterior. Scott şi colegii săi de la Carnegie Institute of Technology’s Bureau of Salesmanship Research au început să dezvolte un sistem de evaluare a performanţelor. iar nu pentru a promova comunicarea între superiori şi subordonaţi. realizate în 1922. din 1916 şi până în 1917 au conceput un prototip de metodă evaluativă. grupul a format Compania Scott pentru consultanţă în managementul resurselor umane şi a continuat să aducă îmbunătăţiri metodei evaluative. folosind sau nu scala de evaluare grafică. În acest caz.

În 1924 s-a introdus versiunea grafică a scalei de evaluare. Awaji Enjiro. evaluatorii iniţiali. însă acest fapt nu a fost menţionat de specialiştii japonezi decât fugitiv. profesor de psihologie la Universitatea Imperială din Tokyo. nu erau în stare să explice subordonaţilor lor evaluarea finală. fără a se lua prea mult în considerare legătura dintre sarcinile postului şi evaluarea performanţei. bazat pe cursurile sale universitare. evaluatori secundari şi de un comitet de revizie a evaluării performanţei. Anumite trăsături şi tendinţe ale sistemului american de evaluare a performanţelor au rămas. despre evaluarea lor finală. guvernul federal trebuia să informeze angajaţii. Comitetul de revizie era însărcinat cu ajustarea evaluării angajaţilor individuali. printre care următoarele şase au o importanţă deosebită: • În primul rând. fuseseră adoptate de un număr limitat de firme private şi de birouri guvernamentale. a consacrat un întreg capitol al cărţii sale despre managementul resurselor umane. folosită la evaluarea performanţelor angajaţilor guvernamentali. în Japonia. pentru a asigura că rezultatele finale urmau o curba de distribuţie normală. (4) Evaluarea performanţelor în cadrul birourilor guvernului federal era realizată în trei paşi: de evaluatori iniţiali. 11 . Aceste caracteristici tipice pentru sistemul american al anilor ‘20 stau la baza sistemului de evaluare actual din Japonia. grafice sau non-grafice. Totuşi. Ca urmare. La sfârşitul anilor ‘30 scalele de evaluare. prezentate anterior.(3) Principalul factor luat în considerare în evaluarea performanţelor muncitorilor a fost reprezentat de caracteristicile psihologice ale acestora. (5) Conform politicii adoptate. ajustată. Aceasta sugerează că evaluarea performanţelor se înrădăcinase deja în Japonia în acea perioadă. e logic să afirmăm că sistemul japonez din acea vreme era caracterizat de scalele de evaluare şi de trăsăturile sistemului american. neamintite publicului japonez în perioada antebelică. sistemul american de evaluare a performanţelor a apărut aproape în paralel cu dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a postului. unei discuţii despre metoda scalelor de evaluare. care nu erau niciodată informaţi de motivele ajustărilor finale. însă. Sistemul american de evaluare a performanţei a fost introdus în Japonia în anii ‘20 şi ‘30 ca parte a metodei de management ştiinţific. acesta din urmă fiind stabilit în fiecare birou guvernamental. Trebuie notat că s-a subliniat necesitatea analizei fişei de post şi că s-a exemplificat cum scala de evaluare e folosită de firme private în SUA. individual.

să o poată contesta. nu doar că evaluatorii iniţiali nu puteau să explice evaluarea finală subordonaţilor. bazată pe analiza postului. Adoptarea noii metode a reflectat dezvoltarea analizei postului şi a tehnicilor respective. dar şi aceştia erau nemulţumiţi cu evaluarea. Astfel. drept criteriu determinant în negocierea salariului colectiv. care specifica stabilirea în fiecare birou guvernamental a unui comitet de reexaminare. sindicaliştii au insistat şi au câştigat recunoaşterea vechimii la locul de muncă. care încorpora parţial ideea listei de verificare. dezvoltările sistemului american de evaluare a performanţelor raportate în perioada antebelică în Japonia erau doar acelea care avuseseră loc înainte de anii ‘30. un consilier desemnat de Comisia de Serviciu Civil). Actul Ramspeck din 1940. metoda scalei de evaluare a fost considerată necorespunzătoare în SUA din cauza tendinţei de evaluare subiectivă. iar anii următori. 1949 şi 1950.analiza postului şi lista de verificare respectivă . anii 1945. faza ulterioară (vezi Tabelul 1). • În al şaselea rând. Celelalte patru progrese rămase au avut loc la mijlocul anilor ‘30 sau mai târziu şi în mod firesc nu au fost dezvăluite publicului japonez. constituie prima fază.au fost introduse. • În al treilea rând. • În al cincilea rând. având ca rezultat faptul că performanţa unui angajat era evaluată în conformitate cu sarcinile postului său. dădea posibilitatea angajaţilor nesatisfăcuţi de evaluare. iar în 1931 a fost propusă ca alternativă o metodă de liste de verificare. în două valuri distincte. alcătuit din trei persoane (un reprezentat al managementului. Deşi primele două informaţii menţionate . Mai mult. din cauza practicii preexistente a ajustării evaluării pentru a se potrivi curbei de distribuţie normală. odată cu înmulţirea membrilor sindicatelor şi creşterea influenţei lor ca urmare a aplicării Actului Wagner din 1935. • În al patrulea rând. Adoptarea noii metode de evaluare facilita un feedback mai suplu al rezultatelor evaluării pentru angajaţii individuali. din motive necunoscute. când a fost atins primul apogeu. restul de mai sus nu au fost publicate.• În al doilea rând. Ţinând cont de faptul că prima fază e privită de istorici ai sindicatelor în Japonia ca o perioadă de 12 . scala de evaluare grafică pentru evaluarea personalului guvernului federal a fost abandonată în 1935 şi înlocuită cu o metodă mai simplificată. Firmele private japoneze au adoptat în perioada imediat următoare războiului sisteme de evaluare a performanţei. obiectivul fundamental al cotiturii metodelor de evaluare din 1935 a fost dispensarea de multiplele defecţiuni rezultate din utilizarea versiunii din 1924 a scalei grafice de evaluare. un reprezentat al angajaţilor.

5) 7 (3.8) 9 (2. Adoptarea sistemului de evaluare a performanţelor de către firmele private.2) 2 (0.3) 10 (3.3) 55-57 16 (5. cu siguranţă din cauza lipsei sprijinului membrilor. Este 13 .000 sau mai mare (Număr de firme/an) Număr de firme cu o forţă de muncă între 300 şi 999 (Număr de firme/an) 1945 sau mai devreme 18 16 46-50 28 (5.) An Număr de firme (Număr de firme/an) Număr de firme cu o forţă de muncă de 1.6) 26 (5. Tabelul 1. consta dintr-un procent indexat. aceasta a insistat puternic asupra unui sistem salarial lunar clar determinat. e uşor de înţeles că sistemul de evaluare a fost introdus cu sprijinul sindicatelor şi că acest sistem a recurs la cunoştinţele diseminate despre sistemul american şi imitaţia acestuia din perioada antebelică. pe care l-au pus în aplicare în 1947.ofensivă şi militantism a sindicatelor. Potrivit lui Endo (1995).5) 4 (2) 60 6 (6) 5 (5) 1 (1) An necunoscut 112 82 2 30 Pe 13 noiembrie 1945. înainte de 1945 şi până în 1960 (Tabelul se bazează pe rezultatele sondajului condus de Autoritatea Naţională a Personalului în iunie 1960. Noul sistem de salarizare cunoscut ca Sistemul Densan. Anunţarea măsurilor reformei propuse. guvernul japonez a adoptat o schiţa de plan pentru reforma serviciului civil. Ca urmare. sau metoda scalei de evaluare folosită în SUA pe scară largă în anii ‘20. conducerea Densan nu a fost capabilă să-şi formuleze propriile propuneri. introducerea sistemului de evaluare a performanţelor în industria electrică. industria a cunoscut înfiinţarea Uniunii Muncitorilor Japonezi (Densan) din Industria Electrică. a fost printre primele măsuri din sectorul privat din Japonia postbelică. o uniune industrială foarte rară în Japonia. Densan a însărcinat pe managerii companiilor electrice cu stabilirea conţinutului sistemului de evaluare a performanţelor.4) 51-54 40 (10) 31 (7. legat de vârstă şi costul de trai. evident. Puţin după război. Cel de-al doilea procent a fost adoptat. care să rezulte în creşteri considerabile ale remunerării lunare a angajaţilor şi a forţat. după ce au examinat sistemul utilizat în Japonia antebelică. Aceştia. pe managerii companiilor electrice să accepte cererile lor. pe care presa a raportat-o a doua zi ca pe o piatră de hotar. au creat un sistem de evaluare propriu. în 1946. Având un caracter militant. care reprezenta aproximativ 80% din salariul lunar al unui angajat şi un procent bazat pe performanţă. care reprezenta diferenţa. inclusiv a sistemului de evaluare a performanţelor a determinat rezultate neaşteptate. în urma cererii uniunii. alături de adoptarea unui sistem salarial lunar clar determinat. Deşi a deliberat luni de zile asupra conţinutului sistemului de evaluare a performanţelor.3) 6 (2) 58-59 11 (5.

poate să fi implicat diseminarea simultană şi a unui sistem de evaluare a performanţelor. determinând neaplicarea sistemului de evaluare a membrilor săi. şi Tokyi Gas Co. au introdus sistemul de evaluare a performanţelor odată cu sistemul de salarizare bazat pe vechime. a determinat efecte semnificative asupra negocierii salariale colective în sectorul privat şi a fost imitat de un număr de firme. care a devenit faimos datorită procentului legat de vârstă şi de costul de trai. precum şi gulerele albe care lucrau în aceeaşi companie să fie trataţi la fel. imediat după război orice inovaţie instituţională aplicată în SUA era democratică şi demnă de imitat. sindicatele trebuiau să fie în stare să limiteze practicarea favoritismului de către superiori şi să extindă democraţia locului de muncă pentru angajaţii de rând.foarte posibil ca în timpul investigaţiilor lor asupra experienţei trecute. El e renumit ca unul dintre primele sisteme salariale bazate pe vechime. Sindicatele organizate imediat după război nu doar că au îmbrăţişat sistemul de evaluare a performanţelor. era de neconceput pentru sindicatele cu o asemenea trăsătură să 14 . care avea un mare impact asupra muncitorilor. Această cerere a dus la formarea unor sindicate bazate pe întreprinderi. sindicatele japoneze nu au urmat această politică. Imediat după război. poate pentru că erau ocupate cu satisfacerea sensului de egalitarism. deoarece în ochii multor japonezi. Sistemul de evaluare a performanţei care susţinea acest ultim procent. Între timp. luptând pentru introducerea unui sistem de evaluare. a lăsat în final sarcina trasării conţinutului său în mâinile managementului. aşa cum Endo a documentat pentru prima dată (1995). care propusese iniţial un concept de evaluare. adoptate în Japonia postbelică. ci au şi cerut adoptarea lui.. La locurile de muncă antebelice. s-a impus alături de geamănul său. Acest fapt pare să fi fost motivat de credinţa sindicatelor că introducerea unui sistem de evaluare a performanţelor va ajuta în promovarea democratizării corporatiste. Faptul că sistemul de evaluare era o invenţie americană trebuie să fi fost o sursă adiţională de încurajare pentru sindicate. Ar trebui însă să reţinem că. Acest lucru sugerează că extinderea sistemului salarial Densan la alte firme. Spre deosebire de omologii lor americani. muncitorii japonezi au cerut întâi de toate ca muncitorii de producţie (şi de birou). după cum am notat mai devreme. Fujikura Cable Co. procentul bazat pe performanţă. în care sindicatul. incluzând atât muncitorii de producţie cât şi gulerele albe. sindicatele din SUA tocmai se pregăteau de fuzionarea care a început în a doua jumătate a anilor ‘30. la locurile de muncă postbelice însă. sau la sugestia conducătorilor Densan. managerii companiilor electrice să se fi orientat de la sine. de exemplu. procentul bazat pe vechime al sistemului salarial Densan. fără nici un fel de sistem de evaluare a performanţelor. superiorii erau liberi să practice favoritismul. De aceea. aceştia din urmă însumând şi angajaţii din posturile manageriale. Sistemul de salarizare Densan. şi care a câştigat recunoaşterea vechimii ca prioritate fundamentală. a fost introdus printr-un proces mai degrabă ciudat.

meritele sistemului de evaluare.ceară ca membrii lor să fie evaluaţi de un sistem de management al resurselor umane diferit de cel aplicat ne-membrilor de sindicat . aşezate în ordine cronologică. în mod repetat. care altfel nu ar fi avut acces la literatura respectivă. Acest paragraf se focalizează asupra rolului jucat de americani.de exemplu. notificarea promptă a angajaţilor despre rezultatele evaluării lor şi consolidarea unei proceduri de recurs). care nu fuseseră raportate în Japonia. 1972: În decizia sa asupra Rowe v. au făcut ca literatura referitoare la acest sistem să fie accesibilă cercetătorilor japonezi. inclusiv cei afiliaţi la Sediul Central al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate. s-au înrădăcinat în conştiinţa publică. Deşi americanii nu au apărat. Ar trebui totuşi arătat că nu toată lumea a înţeles pe deplin toate cele sase progrese. după cum am arătat anterior. curtea decide că evaluarea performanţei să fie guvernată de Titlul VII al Actului Drepturilor Civile. dar cele trei rămase nu au fost înţelese bine. pasajul alcătuit din două legi referitoare la reformarea sistemului de evaluare a performanţei angajaţilor guvernului federal şi adoptarea crescândă şi dezvoltarea metodei managementului prin obiective (MBO). Aceste campanii de relaţii publice au atins doar primul subiect.cele privind evaluarea postului . legea prevedea o evaluare bazată în special pe cereri de performanţă. General Motors. 1964: Legislaţia Titlului VII a Actului Drepturilor Civile. 1957: Douglas McGregor (1957) propune ideea managementului prin obiective (MBO). Divizia de muncă a acestei organizaţii a realizat. de un sistem bazat pe vechime. în mod activ. Acest lucru a constituit un ajutor de nepreţuit pentru cercetătorii ţării devastate de război. Aceste evoluţii. Cele şase progrese înregistrate de sistemul american de evaluare a performanţei. în diseminarea informaţiilor despre sistemul de evaluare american în Japonia postbelică. pot fi rezumate după cum urmează: 1950: Aplicarea Actului de evaluare a performanţei (pentru a facilita reformele sistemului de evaluare a performanţei angajaţilor guvernului federal. la câţiva ani după sfârşitul războiului. în timp ce asupra sistemului de evaluare a performanţei s-a menţinut tăcerea. campanii de relaţii publice pentru a sublinia importanţa introducerii analizei fişei postului la locul de muncă. Primele trei . Factorii care au afectat sau care au fost afectaţi de dezvoltarea evaluării performanţei în SUA postbelică includ extinderea aplicării Titlului VII din Actul Dreptului Civil. 1978: Actul Reformei Serviciului Civic e aplicat cu scopul de a reforma sistemul de evaluare a performanţei angajaţilor guvernului federal.au fost rapid înţelese de toţi. prin încurajarea participării 15 .

practică ce până în 1980 fusese eliminată dintr-un mare număr de locuri de muncă. O caracteristică ar fi că distribuirea forţată a rezultatelor evaluării . Aceste încercări trebuiau să imite primele trei din cele şase progrese înregistrate de sistemul american de evaluare.a fost considerata ilegala de justiţie. mai degrabă. care să permită evaluarea pe baza de criterii obiective. şi anume a unei notiţe. care la acea vreme era considerată superioară metodei scalei de evaluare. în anii ‘50 un număr de firme au introdus analiza fişei de post şi sistemele de evaluare a postului. sistemul de evaluare a fost forţat să incorporeze şi să utilizeze analiza fişei postului şi să se transforme într-un sistem de evaluare orientat spre comportament şi legat de caracteristicile postului. din punct de vedere tehnic. O caracteristică deosebită a istoriei sistemului japonez începând cu anii ‘50 este faptul că s-a depus un mic efort pentru imitarea progreselor din America. menţinând însă intacte caracteristicile anilor ‘20. alături de spaţiul semnăturii. iar angajatorii au considerat necesar să obţină asemenea semnături ca dovada că angajaţii au fost notificaţi de rezultatul evaluării. În ceea ce priveşte restul anilor ‘70 şi cei care au urmat. Sistemul de evaluare a performanţei din Japonia anilor ‘50 şi după a urmat un curs destul de diferit faţă de cel din SUA. la primirea rezultatelor evaluării.angajaţilor la stabilirea standardelor de performanţa. de asemenea. care explică faptul că semnarea formularului nu semnifică automat aprobarea rezultatelor evaluării. chiar şi atunci când acesta nu e de acord cu rezultatele evaluării. un număr limitat de firme . Însă majoritatea acestor firme. Mai mult. introducerea analizei fişei postului era dificilă în firmele japoneze. o caracteristică standard a sistemului. începând cu anii 1970. din cauza impopularităţii în rândul muncitorilor . raportate imediat după război. Este corect să presupunem că Titlul VII al Actului Drepturilor Civile a continuat să fie aplicat mai mult în anii 80 şi după. Se pare că doi factori au determinat eşecul acestor încercări. notiţa e considerată necesară pentru a convinge fiecare angajat să semneze formularul. Una este practica semnării de către angajaţi a formularelor de evaluare. aceste schimbări sunt reflectate de următoarele două practici larg adoptate pentru angajaţi. de exemplu. găsindu-le nepotrivite pentru posturile lor. care se orientaseră în această direcţie au abandonat-o pe la mijlocul anilor ‘60. unde definiţia sau domeniul postului nu sunt strict stabilite. Practica notificării angajaţilor asupra rezultatului evaluării lor a devenit.inclusiv Yasukawa Electric Co. O alte practică înrudită e cea a tipăririi. a introdus abordarea listei de verificare. În primul rând.. Aşa cum e cunoscut în Japonia. De fapt. Aceasta era o garanţie împotriva proceselor juridice de practicare a unei evaluări discriminatorii. Firmele se bazau. a unei „notiţe referitoare la dreptul la dezacord”. cu şi mai mari restrângeri ale sistemului de evaluare. pe practica 16 .

ca în perioada antebelică. Aceste progrese au trecut neobservate în Japonia. sub impactul inovaţiilor tehnologice continue şi al scăderii cronice a forţei de muncă. nu erau nici la listele de verificare bazate pe rezultatele analizei fişei de post. În particular. Mai mult. De asemenea. prin care angajaţii nemulţumiţi cu rezultatele obţinute se puteau adresa pentru reexaminare.schimbării conţinutului flexibil al fişei postului. evaluarea prin distribuţie forţată se pare că era folositoare pentru determinarea angajaţilor să intre în competiţie cu ceilalţi şi să încurajeze pe cei cu rezultate slabe să muncească mai mult în loc să-şi piardă interesul pentru o noua competiţie şi pentru performanţe 17 . Cât despre firme. deoarece se potriveau managementului de resurse umane din firmele japoneze. în echipă. Acum să revenim la progresele din Japonia. cel mai probabil. nu îndrăzneau să insiste spre adoptarea ei de către muncitori. care corespundeau celor legislative din SUA. Şi cum locurile de muncă japoneze nu erau receptive la analiza fişei postului. care nu se baza pe factori legaţi de muncă ci pe trăsături de personalitate precum „entuziasmul” în muncă. mai sus menţionate. muncitorii de vârstă medie şi înaintată. cu excepţia momentului când ANP a conceput planul său pentru sistemul de evaluare a performanţelor pentru aplicare asupra angajaţilor guvernamentali. Accentuarea continuă a trăsăturilor muncitorului în evaluarea performanţei şi popularitatea crescândă a metodei scalei de evaluare erau legate una de alta din punct de vedere tehnic. prin faptul că metoda scalei de evaluare e cea mai compatibilă cu factorii independenţi de fişa postului. au determinat adoptarea practicii de informare a angajaţilor asupra rezultatelor evaluării lor şi au stabilit sistemul de contestaţie. care constituiau nucleul mişcării muncitoreşti la acea vreme şi care aveau multe interese în sistemul de plată bazat pe vechime. sau opus sistemului de evaluare. „cooperativitatea” în muncă. o data cu intrarea ţării în faza de creştere economică rapidă. Caracteristicile antebelice erau prezente. dintre toate metodele de evaluare. iar fişa postului era într-o continuă schimbare. cu asemenea caracteristici. sistemul japonez de evaluare a performanţei şi-a păstrat caracteristicile neschimbate. acestea văzând că dificultăţile tehnice obstrucţionează introducerea analizei fişei postului. Ca urmare. funcţie de ce angajat era însărcinat cu munca respectivă. eşecul introducerii metodei listei de verificare a permis ca metoda scalei de evaluare să rămân în uz. Mai specific. Eşecul introducerii analizei postului a permis practicii antebelice de evaluare a performanţei. să continue să prospere. Locurile de muncă japoneze. care au scos din uz metodele distribuţiei forţate. nu s-au pliat uşor analizei fişei postului. Al doilea factor a fost că sindicatele afiliate la Sohyo (Consiliul General al Trade Union din Japonia) s-au aflat în opoziţie împotriva analizei fişei postului sau a unui sistem de evaluare a postului. la fel ca în perioada antebelică. introducerea analizei fişei de post pare să se fi îngreunat. Ei credeau că introducerea acestui sistem ar determina înlocuirea plăţii în funcţie de vechime şi diminuarea salariilor lor.

a fost recunoaşterea generală a nevoii crescânde de a acorda încrederea cuvenită angajaţilor care nu veneau cu vechime şi care trebuiau evaluaţi separat. abilităţile de planificare şi de negociere) au început să constituie un al treilea stâlp al evaluării performanţelor. nu pot fi înaintate angajaţilor care le-ar putea contesta. de evaluare a performanţelor în Japonia. ca o consecinţă a creşterii economice rapide a ţării. sunt de fapt manipulaţi printr-un spirit perpetuu de dependenţă faţă de manageri. Şi cum evaluarea performanţei este bazată în principal pe trăsăturile de personalitate ale angajaţilor. alături de factorii legaţi de trăsături de personalitate şi cei legaţi de post. cât şi a procedurii de reexaminare a rezultatelor este legată. rezultatele evaluării nu pot fi decât subiective şi. metoda distribuţiei forţate e mai aptă în stimularea competiţiei. atâta timp cât există şi alţii cu rezultate şi mai slabe decât ei. Lipsa. angajaţii sunt ierarhizaţi în funcţie de rezultatele fiecăruia. ca urmare. de prevalenţa practicii „ajustării” rezultatelor evaluării şi de importanţa trăsăturilor de personalitate. care nu poate produce o diferenţiere clară între angajaţi. Un alt motiv. sau abilităţile angajaţilor (precum judecata. apărut sub influenţa conceptului 18 . Una dintre cele mai importante implicaţii a fost că factorii legaţi de abilităţi. capacitatea de conducere. mulţi angajaţi care înregistrează rezultate slabe nu se simt respinşi. subordonaţii. în Japonia. fără a-i anunţa despre rezultatele evaluării. îşi permit să “facă ce vor” cu subordonaţii.mai bune. la ora actuală. care se traduc eventual în diferenţe de promovare şi mărire a salariului. în Japonia. a notificării angajaţilor asupra rezultatelor evaluării. În comparaţie cu metoda distribuţiei absolute. Dincolo de această conştientizare. şi nu pe factorii legaţi de atribuţiile postului. cele finale pot fi diferite de cele emise de evaluatorii iniţiali. de către evaluatorii iniţiali. A doua caracteristică uimitoare a istoriei sistemului de evaluare a performanţelor din Japonia postbelică a fost transformarea sa în anii ‘60 şi după. Când sunt supuşi unei analize prin distribuţie forţată. Managerii care decid asupra creşterilor salariale şi promovărilor subordonaţilor lor. într-un management al resurselor umane bazat pe abilităţi. la mijlocul anilor ‘60. cu explicaţii convingătoare a subordonaţilor. În plus. Dacă rezultatele evaluării sunt „ajustate”. de unde şi dificultatea informării. în ciuda pretenţiei lor vehemente de egalitate cu managerii. De aceea. Managementul bazat pe abilităţi a fost cel care a stabilit cea mai populară formă. Unul dintre motivele pentru care managementul de resurse umane bazat pe abilităţi a fost considerat necesar. care a adus inovaţii tehnice şi a determinat o creştere a numărului de muncitori cu înaltă calificare. în mod evident. corelaţia dintre vechimea în muncă a angajaţilor şi abilităţile lor a devenit absolută. făcând managementul resurselor umane bazat pe vechime nerealist. Angajaţii sunt încurajaţi astfel să intre în competiţie pentru rezultate mai bune în ierarhie. Un număr crescând de firme a început să adopte managementul bazat pe abilităţi.

Începând cu 1980. de influenţa conceptului MBO din SUA. şi care coordonează angajaţii americani. În timp ce abordarea a rămas la bază aceeaşi ca mai înainte. O altă transformare a implicat şi încorporarea unei proceduri. evident. aceşti pot găsi sistemul japonez de evaluare discriminatoriu şi pot intenta procese angajatorilor lor. fără să-şi piardă interesul. mediul sistemului american şi japonez de evaluare a performanţelor pare să fi intrat într-o noua fază de evoluţie. prin care angajaţii să-şi conceapă ei înşişi obiectivele postului lor. noul formular de evaluare include un spaţiu pentru semnătura angajaţilor şi o „notiţă despre dreptul de contestaţie”. Este. Această ultimă schimbare a fost determinată. bazată pe distribuţia forţată şi alte tehnici. pentru a-i menţine în competiţie. foarte probabil ca firmele japoneze să-şi adapteze sistemul de evaluare la cerinţele Titlului VII din Actul Drepturilor Civile. în aplicarea şi modificarea sistemului lor de evaluare a performanţelor. Şi se poate ca managerii japonezi să evalueze performanţa subordonaţilor americani conform standardelor folosite în Japonia. mare parte a poziţiilor manageriale sunt ocupate de angajaţi japonezi salarizaţi de compania mama. Întrebări de verificare 1. O asemenea transformare importantă a fost modificarea abordării relative. a fost conştientizarea necesităţii unei evaluări a performanţelor în modalităţi care să motiveze angajaţii. Adoptarea managementului resurselor umane pe baza abilităţilor a transformat sistemul de evaluare în alte câteva moduri. a fost doar condimentată cu câteva elemente ale evaluării absolute. Rămâne însă de văzut ce efecte vor apărea din experienţa firmelor japoneze din SUA.MBO din SUA. ale căror abilităţi nu puteau fi evaluate prin prisma anilor de vechime. Se ştie că în firmele japoneze din SUA. de asemenea. În ceea ce-i priveşte pe angajaţii americani. Adăugarea unei nuanţe de absolutizare era indispensabilă. Conform termenilor înţelegerilor. Care sunt diferenţele identificate între procesul de evaluare a performanţelor şi procesul de apreciere a performanţelor? 19 . atât pentru motivarea angajaţilor cu rezultate bune. s-a considerat necesar să se evalueze abilităţile lor într-o modalitate proprie. cât şi a celor cu rezultate slabe. Pentru a nu descuraja entuziasmul angajaţilor capabili. o dată cu explozia de firme japoneze care şi-au deschis filiale în SUA. Această logică a determinat adoptarea unui hibrid între abordări absolute şi relative.

2. 20 . Ce reprezintă performanţa? 3. Ce implică corectitudinea procedurilor de evaluare? 5. Definiţi evaluarea performanţelor. Enumeraţi principalele etape parcurse în introducerea procesului de evaluare a performanţelor în Japonia. 4.

cât şi ale tendinţelor din ce în ce mai penetrante ale fenomenului de internaţionalizare sau globalizare. al încercărilor de obiectivizare a cuantificării competenţelor şi performanţelor. La acestea se adaugă problemele complexe ale tranziţiei social-economice. şi fireşte. este şi va fi o verigă importantă în conducerea inteligentă a companiilor. Avem de-a face aici cu clişeele provenite de pe urma unor practici îndelungate a unei politici uniforme de personal sau. în Irlanda. de internaţionalizarea pieţei concurenţiale. Prima dată când s-a pus problema evaluării personalului a fost în secolul al XVIIlea. Aprecierea performanţelor profesionale este o temă cu origini mai vechi cunoscând în timp o evoluţie ascendentă în sensul creşterii numărului şi complexităţii metodelor de evaluare. performanţă care se analizează plecând de la performanţele obţinute de un salariat. asta în condiţiile în care ele dispun de posibilităţi limitate.CURSUL 2. Istoric. Cerinţa de a evalua personalul unei organizaţii este impusă şi de alţi factori cum ar fi ritmul accelerat de dezvoltare ştiinţifico-tehnică. de implementarea noilor tehnologii. încercându-se eliminarea lor. În acest sens. Dar prima aplicaţie industrială a aprecierilor de personal a fost 21 . şi chiar al restructurării modului de a gândi sistemele de apreciere. simplu. Astfel. aria de răspândire pe care o cunoaşte aprecierea personalului sau evaluarea performanţelor profesionale este foarte largă. unde oamenii legii erau evaluaţi utilizându-se o scală bazată pe calităţi personale. Este adevărat că politicile de personal caracteristice unei societăţi capitaliste sunt foarte diversificate. al reducerii erorilor de măsură. de un grup. una dintre cele mai puţin exploatate căi de creştere a productivităţii este îmbunătăţirea performanţei umane. O mare parte a conflictelor de muncă.din vastul domeniu al managementului resurselor umane. mai exact în anul 1648. o structură economică şi orientare politică specifică. Evoluţia aprecierii performanţelor profesionale Aprecierea performanţelor profesionale a devenit. ele dezvoltându-se într-o anumită cultură şi climat organizaţional. serviciu sau organizaţie. O serie de statistici menţionează că ritmul de implicare în viaţa organizaţională a practicilor de evaluare a personalului a cunoscut o dinamică pe care puţini specialişti au bănuit-o. precum şi declinul unor organizaţii au ca principală cauză un management defectuos imprimat de insuficientele cunoştinţe. Această dinamică a rezultat din faptul că firmele se confruntă din ce în ce mai mult cu necesitatea creşterii productivităţii. cu lipsa de informaţii din domeniul respectiv.

Specialiştii raportează. astfel fiind dezvoltate scalele de evaluare cu grafice. ele nu făceau referire la calitatea şi eficienţa acestora. Au urmat. Multe programe de evaluare se focalizau pe realizări şi în timp ce ele ofereau informaţii despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. datează din anii ’50 când Corporaţia RAND din Santa Monica. o anchetă efectuată la 400 de întreprinderi din SUA arata că aproape jumătate din ele utilizează în mod curent notarea reuşitei profesionale. apoi o serie de anchete. a fost cea care a introdus ceea ce avea să se numească analiza sistemului de lucru în Ministerul Apărării. un studiu la care au participat 264 firme. Mai recent. Un alt studiu din aceeaşi perioadă arată că 71% din 955 companiile intervievate. nu ofereau date despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor cu organizaţia. utilizau în studiile de selecţie a vânzătorilor un sistem de evaluare bazat pe principiul „evaluării om cu om” care avea în vedere trăsăturile de personalitate. tehnică de evaluare care s-a păstrat până în jurul anilor 1960. aprecierile de personal se făceau în 61% din companiile americane. Astfel. la motivarea pentru muncă a oamenilor. Mergând mai departe. că 71% dintre muncitorii plătiţi cu ora sunt salarizaţi în baza unui sistem de evaluare. în urma unui studiu efectuat pe 265 companii industriale şi nu numai. Această tehnica a fost preluată ulterior de armata SUA care a folosit-o la aprecierea ofiţerilor din timpul primului război mondial. Tot în aceeaşi perioadă. În timpul regimului Kennedy. la intensificarea colaborării şefilor de echipă cu personalul de execuţie. Tot acest studiu subliniază faptul că aprecierea personalului ajută conducerea companiilor la cunoaşterea evaluatorilor (în general selecţionaţi din rândul cadrelor de conducere). care veneau să confirme creşterea interesului pentru evaluările de personal. În cadrul industriei din SUA. În concluzie. într-un 22 .făcută de Robert Owen la fabrica sa de bumbac din New Lanark. foloseau notarea personalului ca bază pentru o repartiţie corectă a salariilor. Însă. Aceste idei au condus la dezvoltarea unui Sistem de Planificare Programare a Bugetului. utilizat întâia oară de Armată şi introdus apoi şi în cadrul agenţiilor federale non-apărare de către preşedintele Johnson la sfârşitul anilor ’60. 2003). programele de evaluare au devenit foarte utilizate în agenţiile non-guvernamentale. etc. Aprecierea angajaţilor devine o practică din ce în ce mai utilizată după terminarea războiului. După anii 1964. tehnica de evaluare bazată pe alegerea forţată şi tehnica incidentelor critice. California. în Scoţia. în jurul anului 1800 (Pitariu. ca ştiinţă. Apariţia celui de al doilea război mondial a constituit un prilej important când psihologii au fost solicitaţi de militari să îmbunătăţească sistemele de evaluare. la evidenţierea personalului creator. aceştia au identificat. a arătat că 88% dintre ele utilizează un tip sau altul de sistem de evaluare a personalului tehnic. originile aprecierii performanţelor profesionale. psihologii de la Universitatea Carnegie-Mellon. în SUA a existat o preocupare serioasă pentru legalizarea procedurilor de evaluare a salariaţilor şi conducerea lor de pe principii ştiinţifice.

Şi în România au existat preocupări mai vechi de apreciere a personalului. Astfel.împreună cu Şcoala de afaceri Harvard. dar şi a altor categorii de personal. Dickson . F. în relaţie cu munca depusă. Legea nr.studiu în care au fost implicate 324 organizaţii din sudul Californiei. în lucrarea “Principiile managementului ştiinţific”. au condus un proiect de cercetare numit “experimentul Hawthorne” după denumirea întreprinderii cu acelaşi nume din Chicago. Alte nume de referinţă. pe referirile tot mai dese la ceea ce s-a numit o apreciere bazată pe surse multiple de evaluare şi evaluatori multiplii. Numeroase studii ale psihologilor. atât ştiinţifică cât şi legală. în contextul evaluării potenţialului managerial. De remarcat anii 1970 când s-a înregistrat un succes prin impactul pe care aprecierile de personal l-au avut asupra legislaţiei în numeroase ţări. că 94% dintre acestea utilizează un sistem de apreciere a performanţelor profesionale. ducând la schimbarea multora din miturile psihologiei muncii şi organizaţionale clasice.căruia i s-au alăturat ulterior F. organizaţiile au fost supuse unui proces intensiv de schimbare în contextul general al internaţionalizării (globalizării) iar activitatea managerială este tot mai mult concentrată pe performanţă. organizaţiile contemporane au devenit mai dinamice. 154/1998. au determinat formarea unei baze. Roelitzberger şi W. Taylor a fost primul care a studiat şi măsurat volumul de muncă depus de un muncitor. iar concluziile rezultate între anii 1924-1932 sunt mai actuale ca oricând. Puncte de vedere. Astfel. Illinois. mai flexibile şi mai deschise. În perioada de după anul 1980. Şi noile orientări ale aprecierii de personal din organizaţii sunt astfel orientate înspre problematica feedback-ului. suntem una din primele ţări care au legiferat această acţiune prin Legea nr.J. optimizarea performanţelor şi a managementului resurselor umane. 12/1971. 188/1999 au încercat să implementeze un sistem de apreciere a personalului în sfera funcţionarilor publici. Iar în anul 1990 era deja la modă conceptul de management al performanţei. reprezentând o abordare holistă în operaţionalizarea mecanismelor motivaţionale. demonstrând că printr-o mai bună pregătire a salariaţilor şi utilizarea unor tehnici de lucru eficiente se poate ajunge la dublarea productivităţii muncii. profesorul australian Elton Mayo . Stimularea şi creşterea productivităţii este influenţată direct de 23 . sau ceea ce este numit simplu evaluare 360 grade. Studiile iniţiate au vizat eficienţa muncii şi relaţia dintre productivitate şi condiţiile de lucru din întreprinderi. impunând o revigorare a practicilor de selecţie psihologică prin teste. sunt fidele şi nediscriminatorii. Ulterior.W. pe această temă. În 1911. Organizaţiile din SUA şi câteva ţări europene au demonstrat că evaluările periodice de personal. Legea nr.

norme. iar activitatea desfăşurată în cadrul echipei influenţează în mod evident comportamentul individual. gestionarea politicii de evaluare a organizaţiei (determinarea criteriilor de performanţă. respectiv resursele umane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei organizaţii”. 1980-2000. conceperea unei culturi organizaţionale capabilă să armonizeze nevoile individuale cu cele organizaţionale. Urmează perioada 1940-1960. 421) defineşte managementul performanţei astfel: ”Managementul performanţei poate fi definit ca o abordare strategică şi integrată a asigurării succesului de durată în activitatea organizaţiilor. În acest context. Ultima perioadă. aparţine sistemului de abordare “strategic” ale cărui funcţii sunt centrate pe perspectiva strategică. fiecare având anumite particularităţi. perioada 1920-1940 este caracterizată de un sistem de abordare “operaţional”. în care funcţiile sunt centrate pe demersul sistemic.A. consider că cea mai sintetizată şi reprezentativă definiţie aparţine profesorului Ştefan Stanciu (2003.individualitatea fiecărui angajat. În “Manualul specialistului în resurse umane” (2002). conceperea şi gestionarea unui sistem performant de remunerare şi adaptarea şi integrarea angajaţilor în noile structuri organizaţionale. prin îmbunătăţirea performanţei oamenilor care lucrează în ele şi prin dezvoltarea capabilităţilor echipelor şi a participanţilor individuali” Tot Amstrong face referire la caracterul strategic pe care-l are managementul performanţei. în care lipsa de coordonare. Analizând diferite definiţii care nu conţin elemente contradictorii ci se completează reciproc. măsurarea randamentului). distingând patru etape de abordare. regulamente de organizare şi funcţionare. 43): “managementul resurselor umane include toate deciziile manageriale şi practicile care influenţează sau afectează în mod direct oamenii. cu sistemul de abordare “formal” centrat pe legi. gestionarea schimbărilor. V. gestionarea sistemului de recompense într-o viziune integrată a echităţii externe. Prima. interne şi individuale. Sistemul de abordare “sistemic” caracterizează perioada 1960-1980. de faptul că ceea ce-i motivează pe unii îi demotivează pe alţii. elaborarea unui stil de gestiune adaptat structurii. Chişu ne prezintă particularităţile etapelor de dezvoltare a managementului resurselor umane. posibilităţile reduse de gestionare a personalului şi centrarea pe activităţi sunt principalele funcţii ale acestui sistem. 24 . Amstrong (2003. gestionarea carierei şi a potenţialului de înlocuire a personalului. utilizarea primelor aplicaţii informatizate şi primele cercetări asupra resurselor umane.

Precizările aduse de A. folosind obiectivele. aptitudinile. atitudini şi comportamente independente” sau o strategie “coerentă privind îmbunătăţirea performanţei”. “Managementul performanţei constă într-o abordare sistematică a managementului resurselor umane în general şi a evaluării performanţei în special. mediul. aprecierile şi feedback-ul ca mijloace de motivare a angajaţilor pentru a înţelege şi folosi la maximum potenţialul lor creator”. Manolescu ne atrage atenţia că. abilitatea. A. De remarcat că: 1) Variabilele nu sunt independente una de alta. 387) vin ca o completare a celor spuse mai sus şi chiar mai mult . 2001. termenul “managementul performanţei” este sinonim cu evaluarea performanţei. apreciază că se pot obţine rezultate individuale şi organizaţionale mult mai bune prin coordonarea performanţei “într-un cadru unitar şi contextual” al afacerii în general sau al obiectivelor stabilite în prealabil. ilustrat în Figura 2. 2) Unele din aceste variabile modelează efectele altor variabile asupra performanţei. performanţele. învăţarea. rolul percepţiilor. 47). Manolescu (2003. efortul.prin integrarea evaluării performanţelor în conceptul de management al performanţei. pentru multe organizaţii sau pentru unii manageri. sarcina. Modelul factorilor care influenţează performanţa individului Cele mai importante elemente ale modelului sunt: motivaţia. se prezintă un „model al principalelor variabile de interes” (după L. cu toate că sistemul managementului performanţei este. Popescu. în special folosind ca modalitate managementul 25 . Aptitudini Învăţarea Percepţiile Performanţa Sarcinile Mediul Abilitatea Motivaţia Efortul Figura 2. performanţa propriu-zisă. în cadrul grupurilor de muncă şi al organizaţiei.Pentru a integra elementele care influenţează comportamentul indivizilor. în lucrarea sa. un concept alcătuit “dintr-o serie de procese. de fapt. Totuşi. De asemenea.

“trend-ul” în acest domeniu. Peter Drucker (2004) ne prezintă. dar aceasta înseamnă că ele ar putea deveni impersonale şi poate că aşa ar trebui să devină. şi anume: “Companiile încearcă să scape de practicile de rutină ale relaţiilor de muncă. fie prin stabilirea unui sistem intern de administrare a resurselor umane. Aprecierea performanţelor s-a demonstrat a fi o temă de mare interes pentru organizaţii. stimulând astfel un număr mare de cercetări care periodic au impus evaluări şi sinteze. problematica aprecierii personalului şi a evaluării performanţelor profesionale are numeroase lacune.performanţei. În România există un cadru legal de apreciere a personalului din organizaţii. Acest punct de vedere se potriveşte destul de bine organizaţiilor din ţara noastră. Drucker ne sfătuieşte să petrecem mult timp împreună cu profesioniştii cu înaltă specializare care ajung la imperativul trebuie cu scopul de a trebui să îi cunoşti şi să le fii cunoscut. de fapt. dar trebuie ca relaţiile de muncă să devină importante. fiind trasate noi direcţii de investigare. Se face referire aici numai la câteva din obstacolele întâlnite în studierea aprecierii personalului. De asemenea. din punctul său de vedere. prin recurgerea la serviciile unei societăţi specializate. Însă cât de mult poate fi pus în practică acest cadru legal? În practică ne confruntăm cu o serie de modalităţi. care sunt prezentate în Tabelul 2: 26 . să îi îndrumi şi să îi asculţi. să îi provoci şi să îi încurajezi. Astfel. Acesta înseamnă că abordarea sau concepţia managementului performanţei are la bază filozofia managementului prin obiective. în ambele cazuri având grijă să nu afecteze sau să nu deterioreze relaţiile interumane”. sau extern. P. Pentru a obţine rezultatele scontate şi chiar supremaţia într-un sector bazat pe profesionalism. Tot el consideră că relaţiile de muncă pot şi trebuie să fie sistematizate. cum ar fi formele sensibile ale formatului scalelor de apreciere şi evitarea erorilor sistematice de evaluare ce pot apărea pe parcursul evaluărilor. o problemă foarte importantă o reprezintă contextul cultural în care se desfăşoară o acţiune de evaluare a performanţelor. s-a arătat prin sintezele evaluative realizate că multe din problemele care au făcut obiectul unor cercetări intensive nu au urmat direcţia dorită de cercetători şi că. care mai învaţă încă “managementul din mers” şi ai căror directori executivi vor trebui să înveţe să facă acelaşi lucru ca şi rectorul unei universităţi sau dirijorul unei orchestre de succes: să folosească potenţialul uman ca pe o cheie a drumului către succes şi să dedice timp acestui obiectiv.

În ultimul timp. Acest factor include o serie de factori noncognitivi. social şi psihologic. la cum este informaţia stocată şi reactualizată. 2003. în acest caz este ca evaluatorii să înţeleagă cât mai bine conţinutul standardelor de performanţă şi cum sunt ele definite. Se consideră că inteligenţa emoţională este un factor mai important decât oricare altul în determinarea de performanţe remarcabile. Instruirea evaluatorilor este concentrată preponderent pe cunoaşterea şi evitarea erorilor sistematice de notare. performanţele contextuale pun accent pe variabile de personalitate. din demersurile procedurale de apreciere. aceste criterii de performanţă fiind de fapt un pachet de sarcini anuale sau trimestriale care trebuie îndeplinite Coeficienţii de pondere (gradele de importanţă) sunt stabiliţi arbitrar Stabilirea calificativului general nu are bază ştiinţifică. dar. pentru a rezolva această problema este de dorit ca evaluatorii să facă parte din echipa de cercetare care proiectează sistemul respectiv de evaluare. Criteriile de evaluare sunt exterioare fişei postului (Hotărârea de guvern 1084/2001) Nimeni nu-şi pune problema competenţei evaluatorilor în a face evaluări de personal Ceea ce a rezultat din cercetările întreprinse a fost un aspect deosebit de important. Această performanţă contextuală face referire la o serie de factori cum ar fi comunicarea. aşa-numita activitate tehnică. fiind o simplă speculaţie matematică Corelarea evaluării cu fişa postului este necesară. ce conţine ea şi ce înseamnă o bună performanţă în muncă. şi performanţa contextuală. acela al rolului jucat de instruirea evaluatorilor în efectuarea aprecierilor. De aceea. nu rezultă cum se face acest lucru. sau mai corect inteligenţă afectivă. Astfel. cum este aceasta integrată în cadrul altor informaţii necesare evaluării. 73) Fişe/rapoarte de evaluare standard. aceasta cu scopul precis de a creşte obiectivitatea notărilor. Dacă la baza realizării sarcinilor de muncă stau o serie de factori cognitivi. managementul emoţiilor şi conştiinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor. Se constată o intensificare a cercetărilor legate de creşterea preciziei notărilor prin descifrarea mecanismelor cognitive implicate în evaluarea performanţelor. începe să se facă tot mai mult distincţie între performanţa pe o anumită sarcină de muncă. Inteligenţa emoţională. Punerea în practică a cadrului legal al performanţelor (Pitariu. Ne referim aici la problemele achiziţionării de informaţii de către evaluator. contribuţia la reducerea stresului şi a conflictelor. în literatura de specialitate apare tot mai des termenul de inteligenţă emoţională. impuse prin lege Criteriile de performanţă sunt stabilite anual de un for tutelar. Problema care s-a pus.Tabelul 2. deprinderile de a lucra în echipă. Această schimbare a afectat structura muncii în sine. Prin ritmul alert imprimat proceselor de schimbare organizaţională se caracterizează actuala complexitate managerială. cum ar fi conştiinţa 27 . maniera şi măsura în care un individ contribuie la realizarea obiectivelor mediului organizaţional.

Tabelul 3. în concluzie mulţi factori pe care-i întâlnim atunci când facem referire la performanţa contextuală. competenţe care sunt prezentate în Tabelul 3. capacitatea de a interacţiona calm şi plăcut. deprinderile sociale. Daniel Goleman a adaptat modelul inteligenţei emoţionale într-o versiune mai utilă înţelegerii modului în care aceste capacităţi influenţează viaţa şi activitatea fiecăruia. S-a observat că numeroase persoane inteligente din punctul de vedere al IQ-ului. Peter Salovez de la Yale şi John Mayer de la Universitatea din New Hampshire. dar care excelează în ceea ce priveşte stabilitatea inteligenţei emoţionale. care au subliniat distincţia dintre capacităţile afective şi cele intelectuale. dar deficitare în ceea ce priveşte inteligenţa emoţională ajung să muncească pentru persoane cu un IQ mai scăzut decât ei. a conduce. a ne reveni fără dificultate în urma distresului emoţional Presupune a ne utiliza cele mai ascunse preferinţe pentru a ne ghida spre atingerea scopurilor şi pentru a ne ajuta să avem iniţiativă şi dorinţa de a ne dezvolta Rezulta din a înţelege ceea ce simt alţii. şi Daniel Goleman. 2002. Sunt mulţi specialişti care au publicat diferite teorii despre inteligenţă. a înţelege oportunitatea amânării recompenselor în favoarea atingerii scopurilor. psiholog la Harvard. Autoreglarea Motivaţia Empatia Aptitudinile sociale 28 .de sine. capacitate pur cognitivă cuantificabilă prin coeficientul de inteligenţă IQ. Printre aceştia se numără Howard Gardner. Inteligenţa emoţională se referă la capacitatea de a ne recunoaşte propriile sentimente. a aprecia realist propriile abilităţi şi a avea o stima de sine întemeiată Se referă la controlul propriilor trăiri afective astfel încât acestea să faciliteze mai degrabă decât să interfereze cu sarcinile. Inteligenţa emoţională descrie abilităţi distincte. a fi capabili să înţelegem lucrurile din perspectiva celorlalţi şi a cultiva relaţii cu diverse tipuri de persoane Se referă la capacitatea de a ne controla emoţiile în relaţiile cu ceilalţi şi a înţelege cu claritate situaţiile şi legăturile sociale. a negocia şi rezolva dispute în vederea cooperării şi muncii în echipă. Modelul inteligenţei emoţionale (Goleman. Adaptarea respectivă include cinci competenţe emoţionale şi sociale. dar şi în relaţiile cu ceilalţi. dar şi pe cele ale celorlalţi şi de a şti să ne controlăm trăirile afective şi în ceea ce ne priveşte. Se referă la a utiliza aceste capacităţi pentru a convinge. conştiinţa socială. dar şi complementare cu inteligenţa academică. 77) Conştiinţa de sine Presupune a cunoaşte ceea ce simţim la un moment dat şi a utiliza aceste preferinţe pentru a ne ghida în luarea deciziilor. care în 1983 a propus modelul inteligenţei multiple. psihologul israelian Reuven Bar-On în 1980.

dar. şi a personalului. să surprindem un anumit stadiu prezent al reuşitei profesionale. în general. Adesea însă. care vor fi efectele evaluării ori ale feedback-ului. modalităţile de rezolvare au creat şi vor crea turbulenţe care. companiile multinaţionale se confruntă cu influenţa culturilor naţionale şi a valorilor asociate cu munca asupra performanţelor companiilor. în ceea ce priveşte aprecierea performanţelor profesionale. schimbarea poziţiei ierarhice a individului în grup. Astfel. în special. generează noi căi de acţiune pe plan politic şi economic. abordarea individuală este superioară celei colective. care sunt cele mai potrivite sisteme de evaluare. La nivelul performanţelor profesionale schimbările au un caracter dinamic. este cel al lui Hofstede. legată de cum poate fi modificat în timp sistemul de deprinderi şi priceperi al unei persoane. Tot mai mulţi manageri nu acordă suficientă importanţă măsurării performanţelor profesionale. în ultimul timp. afirmând că pe primul loc se situează producţia. cu timp în urmă.Evaluarea psihologică. Se insistă astfel asupra diferenţelor individuale iar accentul este pus pe individ. studiile interculturale de psihologie aplicată în domeniul organizaţiilor sunt tot mai numeroase şi tot mai complexe. O dată cu globalizarea. în afară de fenomenul cunoscut al rezistenţei la schimbare. Această problema a modificării performanţelor profesionale este întâi o problemă de schimbare. atunci când se pune problema evaluării competenţei unei persoane într-o anumită activitate profesională. Performanţe şi competenţe profesionale. atunci când se investighează dinamica performanţei profesionale. peste un alt timp. Acesta este un raţionament fals care nu mai funcţionează într-o economie de piaţă în care competiţia este mare şi competenţa profesională este o calitate peste care nu se poate trece cu uşurinţă. reuşim. era fixat la un anumit nivel. atât la nivelul grupului cât şi al individului. studiile iniţiate sunt puţine. Indiferent de aspect. În altă ordine de idei. Jacobs şi Gerras care subliniază faptul că. şi care. care pot defini orice cultură. Cercetările din această sferă de aplicaţii sunt la început. în care există câteva dimensiuni fundamentale. se prefigurează o serie de căi de intervenţie. Modelul care se remarcă. în funcţie de instrumentul utilizat. explicaţii psihologice care acoperă un evantai larg de noi teme de cercetare. va atinge un cu totul alt 29 . costurile fiind deloc neglijabile. Există studii iniţiate de Hofman. Alte schimbări pot surveni în timp şi se referă la modificarea performanţelor legate de productivitate. prezintă la nivel organizaţional. De aceea. se pot prevedea tipurile de erori de evaluare care se vor comite cu preponderenţă. cu o precizie mai mare sau mai mică. care. Cunoaşterea dimensiunilor culturale ale unei organizaţii înseamnă şi o posibilitate de explicare a unor eşecuri/succese privitoare la eficienţa implementării sistemului respectiv. tema internaţionalizării sau globalizării. Acest model defineşte două abordări de psihologie interculturală: distanţa faţă de putere şi individualismul/colectivismul. Este un mod important de a pune problema.

O simplă probă de lucru la care supunem un candidat pe un post în vederea încadrării în muncă va evidenţia stadiul prezent sau momentan al situaţiei priceperilor şi deprinderilor sale de muncă. ea este specifică fiecărui individ. Schematic. dinamica competenţelor profesionale este prezentată în Figura 3. sunt 30 . pentru fiecare individ în ruta sa profesională se întâlnesc o succesiune de stadii. Dinamica competenţei profesionale (după Pitariu. Caracterul dinamic al competenţei profesionale este o realitate care nu poate fi neglijată de către conducerea unei organizaţii. noţiunea de măiestrie profesională are un caracter larg. 129) Astfel. adică progresul realizat pe parcursul activităţii. sau a resurselor pe care le posedă. adesea denumit şi experienţă profesională. După un timp oarecare. Acest nivel este diferit. premisă a realizării politicii organizaţiei în cauză. Încadrată în muncă. Una dintre ele ar fi că reuşita profesională constituie un sistem de achiziţii pe planul cunoştinţelor şi deprinderilor în muncă. Cunoaşterea fiecărui angajat.nivel. Legat de acest subiect se impun câteva remarci. 2003. în limitele căruia va trebui să se încadreze orice angajat. În acest fel. persoana evaluată va atinge nivelul profesional echivalent „măiestriei”. factorul dinamic al reuşitei profesionale rezultă şi din aceea că ceea ce s-a dovedit a fi un grup de factori definitorii ai succesului profesional într-o anumită perioadă. Competenţa profesională (la angajare) Competenţa profesională intermediară ? Măiestria profesională Evaluarea Performanţei Timp Figura 3. înseamnă rezolvarea ştiinţifică a planificării forţei de muncă şi implicit predicţia performanţelor umane. aceasta în sensul că oricine poate atinge un anumit nivel maxim al perfecţiunii sale. de la individ la individ. aceeaşi persoană va fi evaluată periodic din punctul de vedere al eficienţei. O alta remarcă se referă la faptul ca măiestria priveşte totodată şi un anumit standard reglementat. De asemenea. fiind realizată în timp. ca valoare cantitativă şi calitativă. Diferit este şi timpul până la obţinerea calificativului profesional maxim. de transformări legate de evoluţia sa profesională. astfel fiind determinate nivelurile intermediare ale reuşitei profesionale.

rolul major în dinamica competenţelor este jucat de acţiunile de prevenire a pierderii competenţei şi de detectare din timp a debutului acestor manifestări negative. Reuşita profesională cunoaşte un drum ascendent. acest transfer fiind condiţionat de apropierea caracteristicilor noului post de ale celui vechi şi de familiarizarea individului cu transferul de competenţă. fiziologice sau psihice. În ce an este deja consacrat conceptul de managementul performanţei? 6.nepotriviţi în altă conjunctură. în urma introducerii unei noi metode de muncă. În concluzie. Cum definiţi inteligenţa emoţională? Care este corelaţia între inteligenţa emoţională şi performanţă? 10. Cauza o constituie inaptitudinea individului de a efectua un transfer de competenţă. Pe parcursul carierei profesionale a unui individ apar o serie de evenimente neprevăzute sau inerte vârstei: decompensări fizice. implicit. Întrebări de verificare: 1. Cea de a doua categorie vizează faptul că pierderea competenţei se poate produce şi în condiţiile prestării aceleiaşi activităţi. Definiţi managementul performanţei. toleranţă scăzută la factori care presupun risc sau diminuarea rezistenţei la frustrare. Prima categorie se referă la schimbările tehnologice şi. Care sunt factorii care influenţează managementul performanţei? 9. 8. În ce domeniu de activitate se realizează pentru prima dată evaluarea personalului? 3. există trei forme principale de pierdere a competenţei profesionale. Astfel. Astfel. prin participare la cursuri de sensibilizare sau perfecţionare. examinarea psihologică şi medicală periodică sunt măsuri utile în acest domeniu. Când apar primele preocupări legate de aprecierea personalului în România şi ce lege legiferează aceste preocupări? 7. Practica perfecţionării continue. la creşterea standardelor de productivitate. dar numai până la un anumit moment. pot apărea şi dereglări de ordin emoţional traduse prin mărirea labilităţii afective. Pierderea sau reducerea competenţei profesionale este un fenomen cunoscut şi care nu poate fi neglijat atunci când se propune o evaluare a performanţelor profesionale. Când sunt puse bazele ştiinţifice ale aprecierii performanţelor angajaţilor? 4. Ultima categorie a pierderii competenţei o constituie declinul facultăţilor psihofizice şi mentale odată cu înaintarea în vârstă. Ce reprezintă reuşita profesională? 31 . În ce an s-a produs legalizarea procedurilor de evaluare în SUA? 5. Care este momentul în care se pune pentru prima dată problema evaluării personalului? 2.

Sintetizând cele trei etape ale ciclului de evaluare sunt: 1. înainte de a fi prea târziu. introducerea activităţilor corective. 32 . o data sau de mai multe ori. printr-o discuţie între manager şi salariat. Etapele ciclului de evaluare. 2. 3. Stabilirea aşteptărilor pentru anul respectiv = presupune revizuirea obiectivelor organizaţiei. Controlul şi urmărirea randamentului = presupune actualizarea obiectivelor şi priorităţilor individuale. Salariatul va avea un feedback mai bun şi va şti. care trece în revistă aşteptările şi rezultatele obţinute. aceasta fază se poate repeta pe parcursul ciclului. punctele tari şi punctele sensibile. fixarea datelor pentru evaluarea randamentului şi pentru controlul şi urmărirea randamentului. Pe baza acestora. stabilirea obiectivelor şi priorităţilor individuale. la sfârşitul unui an. sau să poată fi ajustate. se elaborează planurile de dezvoltare personală şi se stabileşte remunerarea pentru perioada următoare. Elaborarea programului de evaluare. ce consecinţe poate avea randamentul propriu asupra remunerării. eventual. evaluarea parţială a îndeplinirii obiectivelor de randament.CURSUL 3. Ciclul de gestionare a procesului de evaluare Conform celor precizate în cursurile anterioare. Un asemenea ciclu conţine: • • stabilirea iniţiala a obiectivelor de randament care trebuie atinse de fiecare salariat. Rolul acestor etape este de a da posibilitate managerului şi salariatului să aducă îmbunătăţiri randamentului într-un timp util. Când se proiectează un program de evaluare trebuie să se acorde atenţia cuvenită legislaţiei şi modului în care reglementările în vigoare afectează deciziile privind alegerea evaluatorilor. Este recomandabil să se urmărească evoluţia randamentului de-a lungul mai multor etape intermediare. carierei şi a altor elemente de interes pentru el. verificarea atingerii obiectivelor de randament. Evaluarea randamentului şi planurile de dezvoltare = cuprinde evaluarea rezultatelor obţinute de salariat pe parcursul anului. obiectivele de randament la condiţiile reale ale activităţilor. În funcţie de condiţiile din organizaţie. să acţioneze. a metodelor de evaluare şi a rolului departamentului de resurse umane în acest proces. un sistem formal de management al randamentului are la baza ciclurile anuale de evaluare.

Prin evaluare. Este în general recunoscut faptul că metoda de evaluare prin supraveghere directă este necesară. găsind singuri metodele de îmbunătăţire. Metoda permite autoeducarea angajaţilor care doresc să-şi îmbunătăţească performanţele sau să-şi evalueze potenţialul pentru promovare. aceasta implică. Dezavantajul metodei derivă din faptul că cei din exterior pot să nu cunoască toate elementele importante ale organizaţiei. Acest tip de evaluare este cel mai des întâlnit. Apoi. Avantajele unor astfel de evaluări. Totuşi. Un dezavantaj major al acestei proceduri îl constituie reacţia negativă pe care o au mulţi manageri atunci când sunt evaluaţi de către subordonaţi. În plus. constau în obiectivitatea aprecierilor. Autoevaluarea este o metodă prin care angajaţii identifică punctele tari şi cele slabe ce îi caracterizează. de regulă. Evaluarea performanţelor. Procesul de evaluare a performanţelor. Controlul procesului de evaluare are un rol decisiv pentru aprecierea procesului de evaluare şi a 33 . situaţiile conflictuale dintre manageri şi subordonaţi şi identifică managerii incompetenţi. De asemenea. Apare o rezistenţă din partea angajaţilor de a nu dori să-şi evalueze şeful. Rezultatele procesului de evaluare sunt analizate. conducătorul direct este în măsură să observe performanţele subordonaţilor şi să judece dacă aceste performanţe servesc obiectivelor grupului şi organizaţiei. de către evaluatori externi. se recomandă ca şi alte persoane să fie implicate în procesul de evaluare. identificând performanţele şi progresele subordonaţilor în vederea elaborării planurilor pentru dezvoltarea lor în viitor. În Figura 4 se prezintă principalele etape ale procesului de evaluare a personalului. realizată de către subordonaţi. utilizarea unor sisteme de apreciere. Această metodă pune în evidenţă. aşa cum s-a precizat mai înainte.Alegerea evaluatorului. Conducătorul direct are formal autoritatea necesară pentru a realiza evaluarea şi a recompensa personalul în raport cu performanţele obţinute. se compară performanţele subordonaţilor cu standardele stabilite aprioric. procesul de evaluare necesită timp şi este costisitor. Evaluarea conducătorilor. Evaluarea realizată de către conducătorii direcţi. iar în multe cazuri eficientă. Folosirea acestui tip de evaluare îi poate determina pe manageri să acorde mai multă atenţie relaţiilor cu subordonaţii. frica de represalii face ca salariaţii să nu-şi evalueze şeful în mod obiectiv. pentru fiecare post în parte sau calificare. iar soluţiile propuse sunt consistente. Absenţa oricărei dependenţe ierarhice face ca evaluările să fie corecte. Determinarea persoanei sau a grupului de persoane ce vor efectua evaluarea angajaţilor este o problemă critică în proiectarea unui program de evaluare.

iniţiativa. Obiectivele organizaţiei Alegerea metodelor şi a periodicităţii evaluării Responsabilităţi ale postului Fişa postului/ descrierea postului Definirea obiectivelor evaluării: . După cum se observă. este necesar să se examineze posturile şi modul în care sarcinile aferente acestora sunt derivate din obiectivele organizaţiei. De asemenea.etc. De asemenea. Stabilirea evaluatorilor şi precizarea standardelor de performanţă necesare evaluării Analiza rezultatelor şi utilizarea lor Criterii de performanţă/ alegerea criteriilor de evaluare Obiectivele individuale ale membrilor organizaţiei Evaluarea performanţelor Controlul evaluării/ planificarea dezvoltării ulterioare a personalului evaluat Figura 4. trebuie manifestată grija necesară pentru ca procesul de evaluare a performanţelor să fie prezentat în sensul de: 34 . cantitatea de muncă depusă. cooperarea.rezultatelor obţinute. viabile şi practice.motivare . înţelegerea cerinţelor postului. Principalele faze ale procesului de evaluare a performanţelor Evaluarea performanţelor pune în evidenţă potenţialul angajatului pe baza unei mari varietăţi de criterii. fiind un reper pentru identificarea criteriilor de încredere. În acest sens. importanţa criteriilor ce vor fi utilizate în evaluarea performanţelor ocupă un loc central. Analiza postului ocupă o poziţie importantă în acest demers. se remarcă rolul personalului ce trebuie să realizeze procesul de evaluare şi comunicarea rezultatelor personalului evaluat pentru corectarea performanţelor dacă este cazul. Cele mai utilizate criterii se bazează pe: calitatea muncii prestate. prezenţa/motivarea/ataşamentul. gradul de încredere şi nevoia de supraveghere.promovare .

de fapt. iar aproximativ 50% din aceste organizaţii au programe specifice pentru evaluarea diferitelor categorii de personal. fiind întâlnită. recunoaştere a abilităţilor şi a potenţialului. evaluarea propriu-zisă a performanţelor. stabilirea modalităţilor de comunicare a rezultatelor ţinând cont de posibilitatea contestării deciziilor şi evitarea conflictelor care pot afecta comportamentul angajaţilor . Astfel. A. ca un ajutor pentru viitor. J. Austin şi P. aptitudinilor şi atitudinilor.• • • • • • învăţare din trecut. în fiecare tip de organizaţie. Villanova consideră că evaluarea performanţei este o activitate centrală a managementului resurselor umane. mediatizarea în cadrul companiei a sistemului de valori şi a procedurilor de evaluare. deoarece aceasta afectează numeroase decizii ale sistemului managementului resurselor umane (vezi Figura 5). sintetizarea şi analiza datelor şi informaţiilor obţinute. adoptarea deciziilor în urma analizei rezultatelor prin identificarea căilor de îmbunătăţire a performanţelor şi consilierea şi sprijinirea celor cu performanţe slabe în vederea îmbunătăţirii acestora. 398) consideră evaluarea performanţelor ca un proces continuu. periodicitatea efectuării evaluării performanţelor. stabilirea evaluatorilor. sistematic şi autoreglator. punctând etapele principale ale acestuia: definirea obiectivelor evaluării performanţelor. respectiv alegerea metodelor şi tehnicilor de evaluare. creştere a motivării şi satisfacţiei în muncă. dezvoltare a cunoştinţelor. intensificarea relaţiilor şi sprijinirea muncii în echipă. Manolescu (2003. stabilirea standardelor de performanţă. construire bazată pe succese şi dificultăţi învinse. stabilirea politicilor de evaluare a performanţelor. avându-se în vedere avantajele şi dezavantajele acestora. majoritatea anchetelor realizate indică faptul că peste 90% din marile şi micile organizaţii au programe formale de evaluare a performanţei. stabilirea criteriilor de evaluare. 35 . Evaluarea performanţelor este o practică managerială răspândită în numeroase ţări.T.

a dus. tehnicilor. procedeelor sau sistemelor de evaluare a performanţelor este relativ mare. de pe diferite niveluri ierarhice. 2001. nu numai la unele întrebări legate de ce evaluăm sau cine trebuie să facă evaluarea performanţelor. în cele din urmă. Necesitatea aprecierii personalului sau a evaluării performanţelor în muncă. indiferent de domeniul de activitate. s-a încercat să se răspundă. diversitatea metodelor. Legăturile evaluării performanţei cu alte activităţi ale managementului resurselor umane (după A. Sisteme de evaluare a performanţelor. Astfel. după cum se menţionează în literatura de specialitate. iar dinamica dezvoltării acestora a înregistrat o evoluţie ascendentă. la elaborarea a numeroase metode şi tehnici de apreciere a personalului sau la apariţia sistemelor de evaluare a performanţelor. de fapt. calitatea 36 .Recrutare şi selecţie Promovări Identificarea nevoilor de pregătire Datele Evaluării Performanţei Evaluarea eficacităţii pregătirii Distribuirea plăţilor de merit Evaluarea programului de reproiectare Reducerea forţată Figura 5. ci şi la întrebarea: “Care sunt metodele şi tehnicile specifice sau cele mai adecvate sisteme de evaluare a performanţelor?” În acest sens. 382) Indiferent de tehnicile şi metodele de evaluare folosite precum şi organizarea acestei activităţi. Manolescu. este foarte important sprijinul angajaţilor şi implicarea managerilor cât mai deplină. Calitatea aprecierii personalului sau a evaluării performanţei a devenit tot mai ridicată cu atât mai mult cu cât.

o măsurare are validitate sau un sistem de evaluare a performanţei este valid dacă are în vedere evidenţierea tuturor aspectelor importante ale performanţei. neinfluenţată şi fără deficienţe. să permită obţinerea unor concluzii cât mai raţionale.determinărilor legate de performanţă depinde în mare măsură de calitatea metodelor sau a sistemelor de evaluare. acordându-se tradiţionalele note din sistemul şcolar sau diferite calificative. evaluărilor poate fi afectată de următoarele probleme: percepţia slabă – neobservarea situaţiilor sau a evenimentelor aşa cum acestea există. tot mai ridicată. Aprecierea noastră. echivalenţa rezultatelor (evaluatori independenţi ajung la acelaşi rezultat). de asemenea. 37 . gândirea dominată de anumite dorinţe – observarea numai a situaţiilor şi evenimentelor dorite. măsurând acelaşi element. asupra rezultatelor obţinute în diferite domenii de activitate este realizată. prin aprobare iar alteori. Pentru evaluarea performanţelor se folosesc o serie de metode dintre care cele mai cunoscute sunt următoarele: grila de evaluare. Problemele menţionate pot fi depăşite prin adoptarea unei abordări analitice care. După cum s-a mai menţionat. capacitatea de a reflecta adevărul şi de a realiza determinări relevante. proiectare – se raportează propriile greşeli la alţi oameni. uneori. omogenitatea internă (mai multe componente ale aceluiaşi instrument. a oamenilor. ceea ce presupune: • validitatea rezultatelor. cu toate acestea. iar evoluţia acestora a înregistrat o dezvoltare continuă. iar factorii irelevanţi să nu influenţeze. iar calitatea evaluărilor. sensibilitatea instrumentelor folosite (capacitatea de a măsura diferenţa reală dintre subiecţi). În realitate. respectiv. de notare sau de evaluare a performanţelor sunt mult mai diversificate. indică acelaşi rezultat). aceasta înseamnă că o bună măsurare a performanţei trebuie să fie relevantă. metodele şi tehnicile de apreciere. pe baza unor dovezi certe. ca urmare a utilizării acestora. • • • • fidelitatea determinărilor (capacitatea de a furniza rezultate identice la o aplicare repetată). metodele şi tehnicile de evaluare a performanţelor în muncă sunt numeroase. interpretare slabă – interpretarea incorectă a informaţiilor.

• capacitatea de decizie. • delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului. metoda scalelor de apreciere comportamentală (BARS). metoda managementului prin obiective (MBO). 38 . • personalitate. • capacitatea de comunicare. Printre criteriile de performanţă putem menţiona: • preocuparea pentru interesul general al firmei. clasificarea pe baza curbei de distribuţie normală). • capacitatea de organizare şi de gestiune a timpului. Pentru obţinerea unor rezultate edificatoare se pot folosi criterii de performanţă. • spirit de iniţiativă şi de decizie. • capacitate de a învăţa pe baza experienţei. • spirit de organizare. responsabilităţi şi tipuri specifice fiecărui post. • autonomie. Alegerea criteriilor de performanţă presupune identificarea prealabilă a celor mai importante caracteristici de personalitate. • încredere în sine. Identificarea cât mai corectă a cerinţelor de performanţă presupune elaborarea prealabilă a unei liste cuprinzând obiectivele care trebuie îndeplinite. un rol esenţial îl au caracteristicile personale care oferă posibilitatea exercitării atribuţiilor: • memorie. • nivelul vocabularului şi fluenţa exprimării.- metodele comparative de ierarhizare (clasificarea simplă. • nivelul vocabularului şi corectitudinea scrierii. • spiritul de echipă. • atenţie. • metodă. • rezistenţă la stres. metoda evaluării personalului pe baza performanţelor. sens al responsabilităţii. Dintre acestea. • adaptabilitate la post.

calificativele se pot converti în notele următoare: 10 (remarcabil). Personalul supus procesului de evaluare este apreciat pe baza unui punctaj sau notă care reflectă nivelul de performanţă pentru fiecare criteriu în parte. sociabilitate.8%). Fiecărui criteriu i se ataşează o scală de apreciere. aşa cum se poate observa în Tabelul 4. precizie în respectarea pauzelor şi a altor facilităţi acordate personalului Iniţiativă seriozitate în căutarea căilor de îmbunătăţire a performanţelor. fiind urmată de metodele descriptive (81. precizie în execuţia operaţiilor etc. 3. În acest mod scala de calificative este convertită într-o scală numerică. Satisfăcător Nesatisfăcător 1.. De exemplu. pentru criteriile din Tabelul 4. aspect fizic. Tabelul 4. 8-9 (bun). 5. 6-7 (mediu). 39 . Calificative Departamentul…………… Remarcabil Bun Mediu Data…………. 3-4 (nesatisfăcător). permiţând însumarea performanţelor parţiale într-o performanţă globală. Se bazează pe elaborarea unei liste de criterii. 6. integritate etc. 4. 5 (satisfăcător). Grila de evaluare. Cooperare abilităţi şi slăbiciuni privind lucrul cu asociaţii.. Model pentru o fişă de evaluare pe bază de grilă Nume…………….5%) şi grilele de evaluare (64. 2.9%). - Criterii Calitatea muncii prestate meticulozitate (îndemânare.) Cunoştinţe specifice postului înţelegerea clară a realităţii sau a factorilor ce pot influenţa activităţile angajatului Calităţi personale personalitate. iniţiativă proprie etc.În literatura de specialitate se face precizarea că metoda cea mai des utilizată pentru evaluarea performanţelor este conducerea prin obiective (89. supraveghetorii şi subordonaţii pentru realizarea obiectivelor comune Condiţionări conştiinciozitatea.

Acest punctaj ponderat se poate compara cu un standard pentru a constata dacă angajatul se încadrează în standardul fixat şi dacă progresează în timp. comportamentul în echipă. pentru lucrătorul A. având calificativele la cele şase criterii înscrise pe curba trasată pe grila din Tabelul 4. de la o verificare la alta.5 şi maximă de 8. Scalele de evaluare. Specialistul american în resurse umane Korman (1971) notează că 87% din companiile din S. Tabelul 5 redă o astfel de fişă de apreciere pentru personalul de execuţie. Astfel. este posibil ca la determinarea performanţei globale P să se utilizeze ponderi γj pentru notele obţinute de angajat la fiecare criteriu j şi astfel va rezulta performanţa ponderată. În practica curentă. ponderile γj pot fi diferite pentru diversele posturi ocupate în cadrul firmei. organizarea muncii. Independent. scala de evaluare cu paşi multipli. cele mai multe organizaţii folosesc. evaluarea realizată de către şeful direct. folosesc acest tip de procedură de apreciere.17. pentru a evalua performanţele angajaţilor săi. disciplina. 40 . de exemplu.Întrucât criteriile pot avea importanţe diferite în raport cu obiectivele firmei. din păcate. scale cu descrieri şi observaţii comportamentale Semnificaţia interacţiunii evaluator-evaluat. Scalele au ca şi principiul de bază evaluarea subiecţilor în mod separat la fiecare aspect dintr-un grupaj care cuprinde setul de însuşiri ale angajaţilor. se poate face şi o apreciere generală a competenţei profesionale. cea mai subiectivă metodă favorizând apariţia celor mai multe tipuri de erori. specifice unei anumite profesii. Dintre scalele de evaluare care există voi face referire la scalele grafice. Este. Un astfel de grupaj de aspecte profesionale poate conţine: cantitatea muncii. aplicarea formulei de mai sus. în condiţiile adaptării unor ponderi γj egale pentru toate criteriile. Evident.U. Dorinţa de minimizare a erorilor a condus la apariţia unor instrumente de evaluare realizate de către şefii direcţi. cu mai multe dimensiuni de urmărit în procesul de evaluare.A. Lucrătorul poate fi considerat între mediu şi bun. Figurează printre cele mai populare sisteme de evaluare a oamenilor. Sarcina celui care face aprecierea este să estimeze gradul în care un individ posedă sau nu o anumită calitate. dă o notă medie minimă de 7.

……………. Pentru fiecare întrebare. tehnicieni şi funcţionari) Anul. Vechimea în unitate……………………………………Calificarea actuală………. 5.. V • Volumul de lucrări este corespunzător?…………………………………………………………. II. I.ani.. 6. Calitatea lucrului prestat I. iniţiativă etc. • Dacă nu.ani. II.Clasificarea legală a locului de muncă…………………. III. cum se poate ameliora?………………………………………………………………….. • Dacă nu. II.…………………. Cunoaşterea lucrării I. …………………………………………………………………………………………………….…. III.. Respectul privind instrucţiunile I. Fişă de apreciere a personalului de execuţie FIŞĂ DE APRECIERE A PERSONALULUI (pentru muncitori. Volumul de lucrări utile I.. II..…… Locul de muncă…………………………….) • Precizaţi îmbunătăţirile ce trebuie aduse…………………………………………………………. IV. Numele şi prenumele……………………………………………………………Vârsta…………. Capacitatea de asimilare şi de apreciere I. 2. III. IV. V (în legătură cu lucrările executate. De cât timp salariatul este: ..cunoscut de şeful său?………………. memorie. V • Calitatea lucrului este corespunzătoare?…………………………………………………………. V • Salariatul cunoaşte corespunzător lucrarea?……………………………………………………… • Care sunt cunoştinţele complementare necesare a fi asimilate?…………………………………... II. II.. IV.ani. III. III. Capacitatea de adaptare (Posibilitatea de însuşire de noi cunoştinţe corespunzător evoluţiei din specialitatea sa sau de asimilare a unor tehnici diferite faţă de cele presupuse de funcţia actuală) I. III. IV.…….. se va încercui numărul ce reflectă aprecierea dumneavoastră. imaginaţie.. III. securitatea muncii………………………………..... IV.) • Care sunt calităţile specifice salariatului?………………………………………………………… • Care sunt punctele sale slabe?……………………………………………………………………. Aprecierea performanţei 1. IV. 41 .. se află la locul de muncă actual?…………. 3. V • Posibilităţile de însuşire privind instrucţiunile referitoare la activitatea curentă………………………………………………………………….. V 7. IV. Calităţi personale I. se află sub conducerea şefului său?………………. de ce?…………………………………………………………………………………… 4. spirit de cooperare.. V (Conştiinţă profesională.Tabelul 5. II.

. II.... Potenţialul Potenţialul de conducere I.. V (iniţiativă. ………………. • Ce altă funcţie doreşte să ocupe şi de ce?……………………………………………… Alte precizări………………………………………………………………………………. Este calificat pentru alte lucrări. V (salariatul are cunoştinţe corespunzătoare pentru funcţii superioare faţă de postul pe care îl ocupă)……………………………………………………….. II. ……………………………………………………………………………………………… Orientare profesională sau promovare. pe ce post?………………………………………………………………………………..continuare Tabelul 5 Aprecierea generală privind postul pe care îl ocupă în prezent (ţinând cont de elementele anterioare) Cum a evoluat faţă de aprecierea anterioară (a se sublinia aprecierea dată) • • • • I.. 42 . III. III......... Orientarea profesională Salariatul este încadrat corespunzător pe postul pe care îl ocupă?…………………………………………………………………………………………. Numele şi funcţia şefului ierarhic care a condus discuţiile…………………………………….…………. Vizat de şeful de serviciu ………………. Prezentul chestionar a fost: Întocmit de şeful Văzut de superiorul direct şefului Numele şi prenumele Funcţia Data si semnătura ………………… ………………… …………………..şi au permis stabilirea următoarelor elemente: • Salariatul este satisfăcut de postul pe care îl ocupă?…………………………………. ………………… …………………… Discuţiile cu salariatul Discuţiile au fost conduse de…………………………………………………. tenacitate…) Potenţialul de promovare I. IV.. IV. • La ce termen?………………………………………………………………………………………. III. II. III. spirit de responsabilitate. V Rămânere în urmă Fără schimbări Unele progrese Progrese importante II. IV.. care şi de ce?…………………………………………………………. • Este calificat salariatul pentru o promovare?……………………………………………………… • Dacă da. …………………. ….

Secţia. Care sunt cele mai cunoscute metode de evaluare? 5.continuare Tabelul 5 Numele şi prenumele……………………………………………………………………………………. Plan de pregătire profesională Rezultă din elemente cuprinse la Capitolele II şi III. Care sunt etapele ciclului de evaluare? 2. atelierul………………………………………………………………………………………….. Care sunt principalele faze ale procesului de evaluare a performanţelor? 3. matricol…………………. Posibilităţi în afara unităţii - Întrebări de verificare 1.. 43 . Categoria profesională…………………………………………………………………………………. Propunerile sunt făcute cu acordul salariatului (în urma discuţiilor). Care sunt deciziile sistemului de management al resurselor umane influenţate de datele generate de evaluarea performanţelor? 4.. Nr. Enumeraţi cinci criterii de performanţă.. Posibilităţi interne Stagiul în cadrul unor compartimente funcţionale Iniţiere (perfecţionare) în informatică Perfecţionarea profesională prin cursuri intensive Perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine etc.

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica. cum ar fi identificarea nevoilor de dezvoltare. fiziologică. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. de cultura organizaţională şi se concretizează prin obiective de performanţă. la nivelul calitativ cerut de standard. în funcţie de solicitările dominante ale profesiei respective. în care informaţii şi competenţe de ordinul a luni de zile tind să fie deja depăşite. a te adapta la locul de muncă specific. cât şi ca urmare a evoluţiei companiei. furnizarea de informaţii. Evaluarea bazată pe competenţe. pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă. a fi creativ. astfel încât să poată fi identificate cele mai importante caracteristici de personalitate. a folosi deprinderi specifice. ergonomică. deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse. cu ajutorul cărora se poate evalua 44 . Se realizează atât la angajare. Pentru evaluarea competenţelor profesionale se construiesc instrumente speciale. responsabilitate şi tipurile de activităţi specifice fiecărui post” (Şt. Din această categorie fac parte şi companiile cu înaltă competitivitate tehnologică (aparatură electronică. Consideraţii generale asupra Centrelor de evaluare Eficienţa activităţii angajaţilor în cadrul unei companii este rezultatul unei multitudini de factori de natură socială. Competenţa profesională este îmbinarea şi utilizarea armonioasă a cunoştinţelor.CURSUL 4. psihologică. obiective privind subunitatea organizatorică. A fi competent înseamnă: a aplica cunoştinţe de specialitate. Stanciu. scopuri individuale. a analiza şi a lua decizii. Obiectivele evaluărilor sunt date de valori şi norme. documentarea privind respectarea prevederilor legislaţiei muncii. informatică). a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. obiective privind relaţiile interpersonale. Evaluarea competenţelor profesionale. Fiecare dintre aceşti factori poate avea o pondere mai mare sau mai mică în realizarea obiectivelor propuse. a comunica eficient. scopul utilizării evaluării poate fi diferit de la o companie la alta: compararea persoanelor în scopuri administrative. 2003). Evaluarea competenţelor este recomandată în cazul companiilor în care domeniul de activitate se supune permanent schimbării. Conform celor prezentate anterior. tehnică. obiective personale interne. „O evaluare validă şi adecvată a performanţei se dezvoltă pornind de la o analiză comprehensivă a muncii. economică. a face faţă situaţiilor neprevăzute. transfera şi combina cunoştinţe. cât şi pentru planificarea afacerii. atât pentru celelalte domenii ale managementului resurselor umane.

Pregătirea mediatorului trebuie să cuprindă şi cunoaşterea unor tehnici de atenuare sau chiar de înlăturare a acestor conflicte. competenţa trebuie formulată ţinând cont de acţiunea ce va fi realizată. a ariilor aptitudinale care pot fi dezvoltate. este necesar să existe un sistem disponibil de apelare sau pentru sesizări ale angajaţilor. cât şi în susţinerea rezultatelor obţinute în urma aplicării acestora: criteriile de evaluare trebuie dezvoltate pe baza analizei posturilor. de mijloacele utilizate şi de rezultatele ce trebuie atinse. angajatul îşi poate verifica în mod optim potenţialul său şi poate beneficia de o evoluţie cât mai benefică în carieră. dintr-un set considerat esenţial sau relevant pentru profesia în cauză. Atunci când se urmăreşte nivelul de competenţă. Datorită specificului de activitate. deoarece evaluările subiective reflectă aprecierile comportamentului legat de post. Competenţele exprimă un rezultat care poate fi atins de către o singură persoană şi nu de către un grup de persoane. este necesar ca fiecare dimensiune să fie apreciată sau evaluată separat. În cadrul procesului de evaluare trebuie să se ţină seama de o serie de recomandări. acestea pot dezamorsa un conflict. utilizată pentru a defini nivelele de progres în cazul unei anumite competenţe 45 . Competenţa conţine un verb al acţiunii. toate informaţiile necesare elaborării deciziilor de personal trebuie transmise în scris. deşi nu sunt excluse nici evaluările globale. Aceasta trebuie exprimată ca un set de rezultate aşteptate şi să nu fie simple descrieri ale unor procedee sau ale unor metode. Pentru ca să fie coerentă cu cadrul conceptual adoptat. deoarece se cunoaşte faptul că performanţele angajaţilor variază în raport cu dimensiunile sarcinilor. generate atât de ocupanţii locului de muncă. un obiect şi o condiţie. oferind angajatului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. la care se adaugă trepte diverse de competenţe şi abilităţi achiziţionate pe parcursul evoluţiei sale. Aceasta se face pornind de la aptitudinile şi calităţile de bază. un evaluator nu trebuie să deţină sau să manifeste o autoritate absolută în stabilirea unei acţiuni. nivelul de calificare presupune o clasificare. În cadrul evaluărilor se pot folosi întrebări deschise. a punctelor slabe şi slăbiciunilor. standardele de performanţă trebuie comunicate în scris angajaţilor.nivelul de acoperire a unor competenţe. evaluatorul este confruntat adesea cu situaţii conflictuale. Evaluarea competenţelor legate de activitatea profesională serveşte unei mai bune conştientizări a atuurilor şi calităţilor. De cele mai multe ori este nevoie de analiza aptitudinilor profesionale şi de corelarea acestora cu cerinţele locului de muncă. În urma acestor evaluări. Competenţa este exprimată în termeni de rezultate observabile sau evaluabile. cât şi de factorii de mediu. acestea trebuiesc susţinute pe baza unor criterii obiective. atât în proiectarea sistemelor de evaluare a competenţelor.

orientarea proactivă. orientarea spre rezultate.identificarea obiectivelor de carieră. ORGANIZAŢIE (faza de evaluare) monitorizarea progreselor C O R E L A Ţ I A feedback Figura 6. Posibil model al corelării dintre responsabilitatea individuală şi cea organizaţională în managementul carierei (Pânişoară.evaluarea capacităţilor angajatului prin intermediul managerului direct sau al altor strategii organizaţionale.planificarea activităţilor de training „on the job” şi training extern . orientarea spre dezvoltarea proprie şi a celorlalţi. flexibilitatea conceptuală. abilităţilor. impactul şi influenţa asupra angajaţilor/colegilor. . toleranţa/ rezistenţa la stres.autoevaluarea capacităţilor. model care s-a constituit drept răspuns la schimbările apărute la nivel organizaţional.profesionale. cunoştinţelor profesionale. INDIVID (faza de proiectare) .clarificarea aspectelor pe care organizaţia le doreşte a fi realizate de către individ. ORGANIZAŢIE (faza de proiectare) .identificarea intereselor şi valorilor personale. clasificarea lor în puncte tari şi puncte slabe (eventual la nivel subiectiv). încredere în forţele proprii. Dezvoltarea carierei găseşte un suport practic în evaluarea şi optimizarea competenţelor la nivelul angajaţilor. . . pe termen mediu şi lung. al posturilor sau mediului de lucru (vezi Figura 6). Se pot identifica o serie de competenţe pentru obţinerea unor performanţe ridicate cum ar fi: căutarea de informaţii. competenţe de comunicare. Instruirea propriu-zisă. 2005) 46 . managementul interacţiunilor. .stabilirea planurilor de carieră. . Pânişoară. feedback INDIVID (faza de evaluare) monitorizarea progreselor INDIVID ŞI ORGANIZAŢIE (faza de acţiune) Informarea despre posturile vacante în organizaţie. Organizarea programelor de mentorat şi coaching. Această perspectivă pleacă de la modelul competenţelor.

cele mai multe organizaţii au reguli nescrise care 47 . Aceasta duce şi la consolidarea angajaţilor faţă de scopurile companiei şi conformarea acestora faţă de normele grupurilor din cadrul colectivului. clasificate într-un mod adecvat. Ea nu este consecinţa unei acţiuni. permit diferenţierea activităţilor profesionale. acestea constituind elemente esenţiale pentru planificarea managerială. Determinantele performanţei în muncă (prin determinante se înţeleg casetele de bază sau cauzele performanţei) (Landy. a performanţelor fiecărui individ oferă informaţii despre competenţele şi aspiraţiile angajaţilor. reprezintă ceea ce acesta face într-un moment bine precizat şi poate fi observat. Conte. Acestea sunt redate printr-un model ierarhic al performanţei în muncă. După cum susţin Landy şi Conte în lucrarea „Introducere în psihologia industrială şi organizaţională”. determinantele performanţei în muncă nu sunt reprezentate de comportamente. periodică. Performanţa unui angajat este dată de comportamentul pe care această persoană îl adoptă. o înţelegere a cerinţelor unei sarcini Fapte Principii Obiective Cunoştinţe Cunoştinţe şi deprinderi procedurale (CDP): Cunoaşterea a cum să faci un lucru Deprinderi cognitive Deprinderi psihomotrice Deprinderi fizice Deprinderi interpersonale Motivaţie (M): Alegerea persoanei potrivite Selectarea a ce este de făcut Nivelul de efort Rezistenţa la efort Aptitudini Personalitate Interese Educaţie Instruire profesională Experienţă Elemente motivaţionale (conform teoriei preferate) Figura 7. după cum reiese din Figura 7: Cunoştinţe declarative (CD): Cunoştinţe despre fapte şi lucruri. Astfel. ci este însăşi acţiunea. Performanţa poate fi evaluată prin cuantificarea eficienţei. O trecere în revistă. cunoştinţele şi deprinderile procedurale şi de către motivaţie. 2004) Evaluarea performanţei poate fi foarte utilă. ci de cunoştinţele declarative.Parametrii descriptivi ai nivelului de competenţă constituie un ansamblu de elemente care.

punând pe primul loc producţia. care în urmă cu o anumită perioadă de timp. iar dacă stilul şi în acelaşi timp interviurile de evaluare sunt luate în considerare şi discutate. era fixat la un anumit nivel şi care peste o altă perioadă de timp. organizării oamenilor şi resurselor. la începutul evoluţiei sale profesionale. dispoziţia de a presta un efort de muncă sub condiţii adverse. o anumită situaţie a priceperilor şi deprinderilor sale. încălcarea legii. 48 . O persoană care are.reflectă propriul sistem de valori. Un raţionament fals. Tabelul 6. Management/Administrare: comportament de conducere a organizaţiei. Expertiza în sarcini nonspecifice sarcinii de muncă: capacitatea unei persoane de a efectua sarcini sau performanţe comportamentale care nu sunt specifice activităţii lor de muncă. Campbell (Campbell. 1993) propune un model ce evidenţiază relaţiile dintre performanţă şi determinantele acesteia. va avea peste o anumită perioadă de timp un cu totul alt profil din acest punct de vedere. ajutării la rezolvarea problemelor care pot anticipa realizarea obiectivelor. constă în faptul că nu acordă suficientă importanţă măsurării performanţelor profesionale. Cele opt componente ale performanţei ale lui Campbell Componente ale performanţei şi definiţii Expertiza în sarcinile specifice postului de muncă: capacitatea unei persoane de a efectua sarcinile principale sau tehnice. Manifestarea efortului: consistenţa efortului unei persoane. monitorizării progresului. Top managementul doreşte de cele mai multe ori ca toţi managerii să adopte un anume stil de conducere. Managementul unei companii trebuie să utilizeze toate resursele pe care le posedă un angajat. Menţinerea disciplinei personale: măsura în care o persoană evită comportamentul negativ precum absenteismul. va atinge un alt nivel. de transformări legate de evoluţia profesională. reuşim să surprindem un anumit stadiu prezent al reuşitei profesionale. la care aderă mulţi manageri. obţinerea resurselor adiţionale şi activităţii cu alte organizaţii. corectă a unui subiect. centrale ale postului de muncă. Atunci când încercăm să evaluăm competenţa unei persoane într-o anumită activitate profesională. după cum reiese din Tabelul 6. Sager. controlul cheltuielilor. Chiar mai mult. ajută la menţinerea directă a obiectivelor grupului şi acţionează ca un model pentru parteneri şi întregul grup. Expertiza în sarcina de a comunica în scris sau oral: expertiza unei persoane în redactarea şi discutarea independentă. evaluarea performanţelor sau competenţelor poate fi utilă într-un număr mare de situaţii cu care se confruntă atât managerii cât şi angajaţii. Supervizare/Conducere: expertiză în influenţarea performanţelor subordonaţilor prin interacţiune interpersonală faţă în faţă şi influenţă. Acest tip de raţionament nu mai funcţionează într-o economie de piaţă în care competiţia este mare şi competenţa profesională este o componentă care influenţează în mod direct costurile. Facilitarea performanţei în echipă sau într-un grup mic: măsura în care o persoană poate lucra împreună cu colegii. McCloy. Competenţa profesională are un anumit caracter dinamic. frecvenţa cu care oamenii vor fi dispuşi la un extraefort când li se cere acest lucru. În evoluţia profesională a unui individ se întâlnesc o succesiune de stadii. consumul de alcool sau euforizante. toţi managerii vor recunoaşte importanţa acestor probleme.

Dezavantajele centrelor de evaluare ar putea fi: a) sunt scumpe pentru că trebuie pregătite de companii specializate în recrutarea forţei de muncă şi pentru că angajarea lor ocupă o perioadă mare de timp.patru zile. discursuri de zece minute. b) prezintă un mediu favorabil pentru evaluarea calităţilor interpersonale. care să îl ajute în planificarea carierei. pentru a nu se ajunge în situaţia în care angajatul să îşi formeze aşteptări pe care slujba pe care o îndeplineşte nu le poate niciodată satisface. Evaluarea competenţelor poate oferi o privire obiectivă. b) caracteristicile personale examinate în centre (multe dintre ele au o bază psihologică) nu pot fi măsurate cu exactitate. pot servi ca indici ai competenţei propriu-zise. de cel mai înalt nivel. abilităţi de comunicare. într-un interval de timp de doar trei . din fericire. Un grup de candidaţi este reunit într-un loc plăcut şi izolat. e) ar putea fi cea mai bună metodă pentru selecţia candidatului potrivit. Aceste centre sunt folosite pentru selecţia iniţială a managerilor sau a personalului de conducere. unde merg pentru o perioadă cuprinsă între una şi trei zile pentru rezolvarea problemei (alegerea candidatului dorit). Diferenţele dintre rolurile prezente şi cele viitoare sunt de asemenea manieră încât nu sunt cele mai recomandate în procesul de identificare a potenţialului. d) întâlnirile de la centrele de evaluare pot fi utile şi interesante şi contribuie la creşterea experienţei candidaţilor. Angajatul poate să se dovedească foarte receptiv în a discuta planurile sale de viitor. nu vor fi la fel de emoţionaţi ca în timpul unui interviu obişnuit. 49 .Criteriile de apreciere a competenţelor sunt diferite în funcţie de domeniul de activitate. Această formă este alcătuită dintr-o serie de exerciţii. care sunt de obicei managerii companiei. de exemplu un hotel de la ţară sau o pensiune agroturistică. de exemplu: grupul de discuţii. Dar în această situaţie trebuie ca lucrurile să fie manevrate cu atenţie. unele criterii considerate ca intermediare. cum ar fi: persuasiune. ea poate indica aspectele postului actual care se aseamănă cel mai mult cu abilităţile angajatului. c) candidaţii au timp să se integreze în procesul de evaluare şi. afirmare. cei care au cerut respectivul training. etc. Avantajele centrelor de evaluare sunt: a) oferă evaluatorilor mai multe informaţii despre candidaţi decât în timpul unui interviu convenţional. Ei sunt analizaţi de evaluatori. O formă specială de evaluare intenţionează să identifice potenţialul pentru promovare în centre specializate de evaluare. capacitate de lucru în condiţii de stres. Centre de evaluare. etc.

Deşi fiecare Centru de evaluare este construit pe măsura organizaţiei în care se desfăşoară. precum şi prevederea cu un nivel ridicat de veridicitate. nu este suficient să se verifice dacă o persoană posedă cunoştinţe şi experienţa adecvată. Centrul de evaluare implică simulări de organizare care presupun înregistrări şi evaluări din partea unor observatori formaţi profesional. de aceea ar putea fi evaluate calităţi neimportante în raport cu necesităţile slujbei. Astăzi. de analizele subiective ale evaluatorului. Din definiţia precedentă rezultă că Centrul de evaluare permite identificarea perspectivelor implicării persoanelor. fiecare generând o parte a imaginii complete a candidatului. cu privire la comportamentele cerute de rolurile aferente posturilor dobândite în organizaţie.c) evaluatorii s-ar putea să nu fie foarte familiarizaţi cu detaliile muncii. Selectarea şi formarea evaluatorilor. Una dintre cele mai actuale metode de evaluare a performanţelor angajaţilor o reprezintă Centrul de evaluare (Assessment Center). Pregătirea instrumentelor. Unul dintre multiplele avantaje ale unui Centru de evaluare este posibilitatea de a utiliza diverse tehnici. Astfel. Alegerea tehnicilor ce trebuie integrate în contextul Centrului de evaluare. 50 . devine esenţial să fim conştienţi de criteriile ce conduc la stabilirea tehnicilor folosite în cadrul fiecărui Centru de evaluare. ci şi dacă reuşeşte să aplice comportamentul necesar în asumarea rolului postului respectiv. precum şi a altor caracteristici. se pot identifica următoarele patru faze de desfăşurare: • • • • Identificarea comportamentelor organizatorice ce trebuie verificate. ale comportamentelor fundamentale care ar trebui puse în practică de către persoanele observate.adică dacă posedă şi pune în practică anumite capacităţi (definite ca şi comportamente adoptate) este acela de „a o pune la încercare”: aceasta este posibilitatea şi oportunitatea oferită de Centrul de evaluare. depinde inevitabil. Un mod obiectiv de a verifica dacă o persoană se comportă adecvat . mai mult decât ieri. dacă sunt puse în practică şi în ce măsură de către persoanele evaluate în situaţii reale. d) aprecierea personalităţii candidaţilor. Noţiunea de Centru de evaluare poate fi definită ca o procedură formală de a verifica existenţa unor comportamente organizatorice determinate (definite în mod convenţional „capacităţi”) necesare pentru exercitarea cu succes a unor roluri specifice. în mare măsură.

51 . percepţia candidatului fiind pozitivă indiferent de rezultatele obţinute. precum şi asupra sentimentului propriu de stimă. De fapt. Centrul de evaluare s-a demonstrat a fi foarte precis. ceea ce permite evaluarea comportamentului candidaţilor în situaţii diferite. a fost posibilă o „fotografiere” reală a zonelor de îmbunătăţire. ceea ce face posibilă observarea comportamentului de grup şi a reacţiilor interpersonale. Centrul de evaluare se bazează. Elementele definitorii pentru un Centru de evaluare sunt: • • • • Mai mulţi candidaţi sunt evaluaţi împreună. Un alt aspect important îl reprezintă absenţa impactului Centrului de evaluare asupra rezultatului obţinut de către candidaţi. De fapt. Centrul de evaluare evaluează aptitudinile candidatului cu multă precizie întrucât se bazează pe o pluralitate de tehnici care permit o evaluare echilibrată. Centrul de evaluare este bine receptat şi acceptat de către candidaţi. De asemenea. dacă aceştia sunt bine „gestionaţi”. este relevant că Centrul de evaluare necesită un anumit grad de implicarea a organizaţiei. făcute de către diverşi evaluatori.Eficacitatea Centrului de evaluare depinde în acelaşi timp şi de anumite criterii: în primul rând standardizarea gestionării tuturor participanţilor. prin judecata personală a evaluatorilor. Fiecare candidat este evaluat de mai mulţi „asesori”. pe o multitudine de evaluări distincte. ceea ce elimină subiectivitate din proces. ce este un Centru de evaluare? Este o metodă şi nu un spaţiu de evaluare. ceea ce face ca această metodă să fie mai obiectivă şi mai complexă. Este un proces sistematic care urmăreşte să evaluează capacitatea unei persoane de a-şi demonstra cunoştinţele. de fapt. în termeni de timp şi resurse. din a căror confruntare şi colaborare rezultă o decizie unanimă. sintetizând. comportamentul şi motivaţia .considerate a fi critice pentru succesul într-un anumit post. Pe lângă cele expuse. în acest sens Centrul de evaluare furnizând detalii pentru definirea planurilor de carieră. În general. Sunt folosite mai multe tipuri de exerciţii. persoanele considerate apte au avut rezultate apreciabile în exercitarea rolului. ce trebuie realizată împreună cu şefii locurilor de muncă (în cazul în care activitatea este realizată de către departamentul de resurse umane al companiei. dar la fel de importantă este şi proiectarea Centrului de evaluare. sau împreună cu clientul când activitatea este realizată cu consultanţi externi). în majoritatea cazurilor. precum şi aplicarea obiectivităţii şi independenţei în determinarea punctelor cheie ale simulărilor. Evaluarea se face pe baza mai multor criterii predefinite.

evaluarea printr-o metodă unică. antrenaţi să observe şi să evalueze nivelul de cunoştinţe precum şi comportamentele relevante. Asesorii observă diferiţii participanţi (fiecare candidat este observat de către cel puţin doi asesori) şi iau notiţe pe formulare de evaluare speciale. ei sunt observaţi de către persoane denumite în acest proces „asesori”. pentru fiecare competenţă. evaluare de către un singur evaluator prin mai multe metode de simulare.• Toate rezultatele sunt integrate într-un raport complex. 2. pentru succesul unui anumit post. punctele forte şi domeniile de dezvoltare ale fiecărui candidat. prin analiza posturilor. 6. 52 . În timpul Centrului de evaluare. Definirea competenţelor necesare a fi evaluate. 3. O astfel de analiză identifică comportamentele. baterii de teste „creion-hârtie”. 4. fiind identificate înainte de demararea Centrului de evaluare. Elaborarea şi selecţia exerciţiilor folosite în proces. motivaţiile şi cunoştinţele critice pentru buna desfăşurare a sarcinilor fiecărui post. Cunoscute sub denumirea de „competenţe” aceste aspecte ale nivelului ierarhic al poziţiei. incluzând forme variate de simulări în concordanţă cu tipul organizaţiei şi uneori realizarea de interviuri şi aplicarea de teste psihologice. Derularea propriu-zisă a procesului. dar fără a integra rezultatele prin mediere. Etapele desfăşurării unui Centru de evaluare: 1. Cum funcţionează un Centru de evaluare? Metoda Centrului de evaluare implică multe evaluări tehnice. evaluarea de către mai mulţi evaluatori prin metode diverse. Stabilirea scopului Centrului de evaluare. Simulările sunt structurate pentru a scoate în evidenţă comportamente relevante pentru cele mai importante aspecte. postului pentru care candidează participantul. sau printr-un audit de resurse umane. În timp ce participanţii lucrează la simulări. Ce NU reprezintă Centrul de evaluare: „panel interviews” sau serii de interviuri. Feedback-ul. 5. Integrarea rezultatelor şi elaborarea rapoartelor. Un Centru de evaluare tradiţional implică şase participanţi şi durează de la o zi la trei zile. în care sunt prezentate. aceste simulări scot la iveală comportamentele şi cunoştinţele evaluaţilor. fie ea simulare sau nu.

instrumentele „creion-hârtie” erau disputate în această perioadă (anii 1960). dacă acesta este scopul Centrului de evaluare.două. La începutul aplicării metodei Centrului de evaluare. Periodic. Prin instruirea managerilor în scopul de a devenii evaluatori.După ce participanţii au încheiat simulările. este calculat un scor concordant cu un sistem de studii dezvoltate şi validate anterior. Pentru o acurateţe mai mare în diagnosticare şi selecţie. Candidaţii acceptă acurateţea şi corectitudinea deciziilor de promovare mai uşor şi au o mai bună înţelegere a cerinţelor postului. Alte aplicaţii folosesc simularea video pentru a solicita răspunsuri verbale. Cu timpul s-a renunţat la această situaţie din două motive: Centrul de evaluare operaţional foloseşte mai degrabă manageri în locul psihologilor ca şi asesori. abilităţile necesare derulării procesului de coaching. arată că utilizarea unei casete video stimulează comportamentul participantului. cum ar fi derularea proceselor de apreciere a performanţelor angajaţilor. asesorii petrec o zi . caseta este întreruptă şi participantului îi sunt prezentate patru variante despre ce ar putea face şisau spune. ci cu cea viitoare. precum şi acordarea de feedback. evaluatorii obţin o imagine validă despre modul în care acesta performează pe postul respectiv. datorită posibilului impact negativ asupra grupurilor. Poate că cel mai important aspect al acestei metode este acela că relaţionează nu cu performanţa curentă. organizaţiile care utilizează un Centru de evaluare se bucură de un număr mare de beneficii indirecte. Evaluările asesorilor sunt prezentate într-un raport scris care include detalii privind capacităţile şi nevoile de dezvoltare ale participanţilor şi pot să evalueze potenţialul per ansamblu pentru respectivul post. Acesta urmăreşte o situaţie posibilă a fi întâlnită în munca sa (exemplu interacţiunea cu un subordonat). Acest fapt este folositor când se evaluează indivizi care au locuri de muncă ce nu le oferă oportunitatea să-şi manifeste comportamentul pe postul ocupat. Un studiu realizat de cercetătorii specializaţi în utilizarea acestei metode. Pe baza răspunsurilor acestuia. se generează creşterea abilităţilor utilizate în rezolvarea şi a altor sarcini manageriale. se foloseau evaluatori psihologi şi teste proiectate pentru a suplimenta observaţiile comportamentelor participanţilor în timpul Centrului de evaluare. împărtăşindu-şi observaţiile şi punându-se de acord asupra evaluării. Acesta este şi cazul persoanelor care aspiră la poziţii de management. Datele testelor şi interviurilor sunt integrate procesului de luare a deciziilor. dar care în prezent ocupă posturi ce nu le oferă şansa să-şi manifeste comportamentul specific funcţiei dorite. Observând cum un participant reacţionează în faţa unor probleme şi provocări (aşa cum au fost ele simulate). 53 .

sunt date de : efectul de halou. mai degrabă. Exerciţiile (tipul şi conţinutul) se aleg în funcţie de competenţele de evaluat. o participanţii. efectul de tendinţă centrală. 54 . Definirea competenţelor: • • reprezintă cheia succesului întregului proces.acelaşi sau diferit de al celorlalţi. precum şi în funcţie de matricea de competenţă. prima impresie. concomitent cu metoda Centrului de evaluare. asupra exerciţiilor de comportament decât a testelor creion-hârtie. Problema folosirii testelor creion-hârtie şi a altor instrumente psihologice este că acestea necesită eforturi foarte atente de validare. o simulează situaţii de planificare şi organizare. indulgenţa.aceeaşi sau parţial diferită. atât în interpretarea datelor cât şi în modalitatea de integrare a acestor date cu cele de comportament. întâlnite şi în cadrul acestei metode. au de rezolvat o anumită sarcină în timp limitat. comportamentele observate în timpul simulării. furnizează o mai bună metodă de evaluare a unei persoane.Multe organizaţii care au adoptat metodologia Centrului de evaluare s-au concentrat. o observatorii se concentrează mai mult asupra comportamentelor şi mai puţin asupra soluţiei oferite. nivelul de cunoştinţe şi experienţa profesională a participanţilor. o informaţia primită de fiecare participant . în număr de patru până la opt. stereotipia. o rolul fiecărui participant . prioritizare. respectiv nivelul de dezvoltare al competenţei. iar evaluatorii trebuie să fie instruiţi. severitatea. împreună cu observaţiile comportamentale. nivelul ierarhic al poziţiei participanţilor. fiecare competenţă este definită şi sunt date comportamente observabile: pozitivenegative. Exerciţiile folosite în Centrul de evaluare sunt: exerciţii de grup: o simulează lucrul în echipă. Rolul observatorilor este acela de a nota. luare a deciziilor. exerciţii de clasor: o exerciţiu scris individual. cât mai corect şi complet cu putinţă. impresia recentă. testele de inteligenţă – în general teste de abilităţi – sunt folosite. Sursele de eroare în evaluare. din nou. Astăzi. întrucât este punctul de plecare al activităţii respective. Cercetătorii arată că o combinaţie de acest tip de teste. să evite interpretarea (judecata) şi să rămână obiectivi.

se începe cu cele „grele”. prezentarea formală: o evaluează abilităţile de prezentare în faţa unui grup. În program. abilităţi): o evaluează: personalitatea. originalitate şi spontaneitate.o informaţii despre: modul candidatului de a rezolva problema. analiza şi sinteza. cu subordonaţii).îmbunătăţit). abilităţi de vânzare. abilităţile de vânzare şi negociere. pe baza raportului de evaluare. calitatea soluţiilor oferite.unul sau mai mulţi. putere de convingere. interviuri structurate: o interviuri bazate pe competenţele de evaluat. Derularea procesului durează între o jumătate de zi până la două zile. evaluarea fiecărei competenţe (aspecte pozitive. apoi cele individuale şi la final feedback-ul participanţilor. abilităţi specifice postului. apoi au loc exerciţii de punere în temă. urmează exerciţiile efective. La final. teste creion-hârtie (personalitate. rezolvarea conflictelor. lungi ca durată. joc de rol: o simulează situaţii de comunicare faţă în faţă (cu colegii. evaluarea generală a candidatului. în funcţie de numărul de competenţe de evaluat. Acesta conţine în mod obligatoriu: datele de identificare a candidatului. are loc o discuţie confidenţială între consultant şi participant. o roluri: consultantul (rol desemnat) . o evaluează competenţe manageriale (coaching. cu subalternii. aspecte de dezvoltat . o unul sau mai mulţi intervievatori. Raportul de evaluare poate fi mai mult sau mai puţin complex. 55 . Integrarea rezultatelor se face obligatoriu la sfârşitul fiecărei zile a Centrului de evaluare şi constă în clarificarea şi interpretarea observaţiilor şi evaluarea competenţelor prin consensul observatorilor. comunicarea verbală. participantul (propriul rol). numele şi poziţia observatorilor. comportamentul – testul Thomas. tipurile de exerciţii folosite şi scopul Centrului de evaluare. în funcţie de scopul Centrului de evaluare şi de cerinţele celor în drept. Acum participantul are ocazia să se autoevalueze. motivarea altora). data desfăşurării procesului. exemple care să susţină evaluarea şi recomandările făcute. calitatea comunicării în scris. să se exprime cu privire la derularea procesului şi să se exprime cu privire la rezultatul evaluării. la început sunt prezentaţi observatorii şi candidaţii.

intenţia managerilor de a fi bine văzuţi de şefii ierarhici. independent de rezultatele obţinute. iar Centrul de evaluare este bine acceptat de către candidaţi. teama că aceia care vor primi calificative inferioare sau nefavorabile vor reliefa incompetenţa. Clasificarea se referă la modul în care competenţele sunt demonstrate de către participanţi. incorectitudinea evaluatorului sau a managerului. În cadrul procesului de evaluare. printr-o îmbunătăţire artificială a rezultatelor evaluării.Metoda de evaluare generată de Centrul de evaluare este o metodă de evaluare complexă şi extrem de eficientă. dorinţa managerilor de a se impune mai mult. dorinţa managerilor de a câştiga bunăvoinţa subordonaţilor prin generozitate. manifestă sentimente negative faţă de activitatea de evaluare. incapacitatea evaluatorilor de a realiza evaluări diferenţiate sau de a sesiza deosebirile dintre angajaţi din punctul de vedere al performanţelor. preocuparea de a preveni înregistrarea scrisă a unei performanţe slabe a angajatului care poate deveni parte a aprecierii nefavorabile permanente a acestuia. Se sumarizează exemplele importante de comportament. teama managerilor că angajaţii care obţin calificative excelente le-ar putea afecta autoritatea proprie. în cele din urmă. frica de represalii. aspecte nerezolvate sau insuficient rezolvate. în raportul asesorului iar criteriile se marchează pe transcriptul comportamentului. În timp ce unele observaţii se pot referi la mai multe competenţe. Cauze care duc la supraevaluarea anumitor performanţe pot apărea din: tendinţa managerilor de a evita prezentarea unor aspecte negative care ar putea afecta nefavorabil imaginea organizaţiei. Se citeşte totul pentru fiecare criteriu în parte şi se marchează evidenţele pozitive şi negative pentru fiecare. preocuparea managerilor pentru protejarea sau încurajarea angajaţilor cu performanţe scăzute datorate unor probleme personale. ca urmare a cunoştinţelor limitate. Cele mai frecvente cauze care generează erorile pot apărea datorită supraevaluării sau subevaluării anumitor performanţe. lipsa de interes faţă de performanţele subordonaţilor. tendinţa pacifistă a evaluatorului pentru a evita discuţiile neplăcute cu angajaţii şi care se manifestă. pentru fiecare competenţă. percepţia acestora fiind pozitivă. Pe de altă parte sunt cauze care duc la subevaluarea anumitor performanţe. pornind mai ales de la considerentul că managerii. dorinţa de a recompensa angajaţii care dovedesc o îmbunătăţire a performanţei. Acestea pot apărea din: preocuparea managerilor de a menţine angajaţii cât mai aproape de realitate şi de a-i atenţiona în legătură cu necesitatea îndeplinirii sarcinilor. pot exista şi omisiuni de comportament care sunt de asemenea esenţiale. în contextul organizaţional. astfel încât acesta să poată fi concediat. de a părea mai autoritari în faţa subordonaţilor sau de a demonstra puterea lor. alături de angajaţi. spiritul critic 56 . deşi aceasta nu este încă importantă. pot apărea unele surse de eroare datorită unor probleme potenţiale. Centralizarea rezultatelor evaluării. întocmirea unei documentaţii scrise privind slaba performanţă a unui angajat.

percepţia greşită a noţiunii de exigenţă. însă pregătirea evaluatorilor ocupă un loc prioritar. pentru fiecare exerciţiu şi se face câte un tabel. Este important să existe siguranţa asupra faptului că fiecare evaluator şi-a terminat rapoartele şi orice corecţie este necesară a se face înainte de şedinţa finală. există unele modalităţi de prevenire sau estompare. Evaluatorul trebuie să fie pregătit să justifice scorul pe care l-a dat. Înainte de şedinţă se face colectarea rapoartelor tuturor evaluatorilor. se controlează calitatea observaţiilor şi evaluărilor. În timpul desfăşurării şedinţei. în aşa fel încât să poată fi înţelese şi de cineva care nu a trecut prin exerciţii. dar se completează fiecare rând în parte. participanţii demonstrează unele competenţe eficiente şi unele mai puţin eficiente iar în acest moment se foloseşte scala de evaluare formată din cinci trepte pentru a lua decizia finală. pe fiecare criteriu. În timpul întâlnirii. nu impresiei artistice pe care a creat-o şi nu se supraestimează importanţa unei singure evidenţe pozitive sau negative. se ia fiecare participant la rând. deoarece se consideră că acesta trebuie să părăsească organizaţia.excesiv. Participantul se analizează conform comportamentului real. comentariile se formulează cu grijă. Se ia fiecare persoană în parte pe fiecare competenţă. dar poate fi extraordinar pe aceeaşi competenţă în alt exerciţiu. Pentru fiecare candidat se va aloca un timp egal de discuţie. după care se introduc scorurile participanţilor în raportul final. Evaluarea se face folosind sumarul comportamentelor din raportul asesorului. Conducătorul şedinţei trebuie să păstreze concentrarea colegilor şi să descurajeze discuţiile colaterale. se verifică concordanţa dintre observaţii şi scorul final şi se emit comentariile. Şi în cazul acestor erori. în care toţi evaluatorii îşi prezintă concluziile şi ating consensul cu privire la performanţa participanţilor. tendinţa managerilor foarte exigenţi cu ei înşişi de a aplica acelaşi sistem de valori şi la aprecierea performanţelor celorlalţi. În mod normal. se includ suficiente informaţii pentru a se putea susţine propriul punct de vedere în şedinţa evaluatorilor. fie de evaluare sau de dezvoltare. Se decide asupra unei evaluări finale pe fiecare competenţă. se discută fiecare competenţă pe rând. Fiecare evaluator îşi va prezenta observaţiile şi comentariile aşa cum le-a notat. pentru a decide asupra hotărârii finale. Şedinţa evaluatorilor reprezintă momentul culminant al Centrului. se explică procesul şi restricţiile de timp tuturor colegilor. În redactarea rapoartelor individuale. date care vor intra în alcătuirea raportului final. se decide asupra evaluării finale şi a informaţiilor necesare 57 . managerul Centrului va conduce şedinţa sau va selecta un evaluator care să facă acest lucru. Un individ poate fi deplorabil pe o competenţă într-un exerciţiu. se afişează matricea de discuţie. citând din comportamente. dorinţa de a se transmite un mesaj unui angajat. Discuţia evaluatorilor va fi condusă de către conducătorul de Centru. pentru a nu dubla munca persoanelor care vor face rapoartele finale.

să păstreze o atitudine prietenoasă şi deschisă şi să ajute participanţii să se simtă bine dar să fie serios în timpul simulărilor chiar dacă situaţiile sunt amuzante. să reiasă că ştiu ce fac. să-şi pregătească locul în sală. să nu lase dosarul evaluatorului nesupravegheat. De aceea. se iau notiţe pe măsura prezentării comentariilor (va apărea întrebarea „de ce ?”) pentru a fi pregătit la oferirea rezultatului. de exemplu 2 şi 5. se includ comentariile asesorilor. puterea de decizie). se adresează întrebări de clarificare. se menţine concentrarea. 58 . iar evaluatorii devin ferm convinşi de motivaţia schimbării notei. să nu discute performanţa participanţilor cu ceilalţi evaluatori. nu se face media ci se argumentează logic de ce este 2 şi nu este 3 sau 5 până se ajunge la un consens. se cer dovezi şi citate. trebuie ca atenţia să fie îndreptată către factorul timp. să nu folosească telefonul mobil decât în pauze. să completeze raportul evaluatorului cât de repede posibil. Nota predominantă ar trebui să fie cea finală. acurateţea şi veridicitatea sunt două elemente esenţiale ale acesteia. să fie pregătiţi înaintea orei programate pentru fiecare exerciţiu. Tabelul 7. Matricea şedinţei de evaluare Competenţa/ Exerciţiu Planificare şi organizare Analiza problemelor Conducerea Sensibilitate interpersonală Relaţia cu clienţii 3 2 3 2 3 NAR GD AE 2 4 2 5 3 IS 3 INB 5 2 2 3 Overall 3 3 2 5 3 Legendă: NAR GD: Non Assigned Role Group Discussion (discuţie de grup în mediu necompetitiv). Dacă au fost date note extreme. iar la final se deleagă scrierea rapoartelor. Matricea discuţiei evaluatorilor (vezi Tabelul 7) este prezentată participanţilor. Unele competenţe se măsoară pe o scală de intensitate şi de eficienţă (de exemplu: iniţiativa. competenţe şi simulare. se insistă ca timpul alocat fiecărui participant să fie respectat pentru ca nimeni să nu fie avantajat. În redactarea rapoartelor finale se includ explicaţii despre metodologie. să nu ofere răspunsul în timpul simulărilor sau înainte de întâlnirea planificată pentru oferirea acestora. să nu dea niciodată participanţilor indicaţii despre performanţa lor. nu se includ în discuţie informaţii din afara Centrului. conducătorul discuţiei are menirea să stabilească pauzele. AE: Analysis Exercises (exerciţii de analiză). se face o sinteză a rezultatelor şi se construiesc recomandările.pentru rezultatul final (feedback). Sfaturile pentru o cât mai perfectă desfăşurare a activităţii evaluatorilor pot consta în: să respecte programul planificat în prealabil. evaluările pe fiecare simulare şi evaluările finale. să nu arate prietenie deosebită niciunui participant.

asupra detaliilor mai degrabă decât asupra generalităţilor. asupra domeniilor în care se poate acţiona. nici atunci nici în viitor dar se va încerca o dezvoltare a punctelor mai puţin tari ale angajaţilor. va fi înştiinţat despre metodologie. Când se prezintă rezultatul. conducătorului organizaţiei i se solicită angajamentul că nimeni nu va fi dat afară din cauza Centrului. La începutul simulărilor se pot distribui teste de personalitate. Overall: nota finală la care s-a ajuns prin consens. Se explică competenţele urmărite şi modul cum au fost evaluate în mai multe exerciţii. INB: In-Basket (mapa cu documente curente). atunci evaluatorul desemnat cu oferirea răspunsului va veni cu propuneri de îmbunătăţire. Se folosesc exemple din timpul simulării doar dacă acestea sunt extrem de relevante. moment în care se comunică ce reprezintă fiecare element al scalei de evaluare. de către mai mulţi evaluatori. Prezentarea generală a metodei se face tuturor participanţilor la simulare.IS: Interview Simulation (simularea interviului). Spaţiul fără notă: competenţa nu a fost urmărită în exerciţiul respectiv. pentru a se cunoaşte angajaţii şi astfel va şti dacă simularea este bună sau nu. precum şi cu ce se poate sau nu se poate observa. menţionându-se ce s-a dorit să se evalueze în Centru. precizând care sunt considerate puncte forte şi care sunt considerate puncte ce trebuiesc dezvoltate. Dacă se apelează la un Centru de dezvoltare. despre competenţele urmărite şi despre exerciţiile care vor avea loc. în legătură cu modul în care se va desfăşura evenimentul. este important ca persoana care desfăşoară acest proces să se concentreze mai degrabă asupra comportamentelor decât asupra persoanei. 59 . asupra observaţiilor mai degrabă decât asupra interpretărilor. puncte care au fost semnalate în cadrul simulării. fără referiri individuale. asupra valorilor participantului. conform căreia s-au dat notele. De asemenea. La prezentarea rezultatului. cu planuri pe termen mediu sau lung în funcţie de nivelul angajaţilor. I se solicită candidatului să-şi facă o autoevaluare. asupra descrierilor mai degrabă decât asupra judecăţilor. indiferent dacă este Centru de dezvoltare sau de evaluare. Dacă evaluarea pe care şi-a realizat-o nu este corectă se începe cu competenţa care se situează peste ceea ce crede respectivul. asupra explorării alternative şi nu în ultimul rând asupra manierei în care se oferă rezultatul la nivel individual. se oferă după discuţia de final. Raportul fiecărui participant. Conducătorul va fi pregătit de la început.

Care sunt cele opt componente ale performanţei după Campbell? 3. Care sunt fazele de desfăşurare ale unui centru de evaluare? 6. Ce reprezintă competenţa profesională? 2. Ce reprezintă un centru de evaluare? 4. Enumeraţi avantajele şi dezavantajele centrelor de evaluare.Întrebări de verificare: 1. 60 . 5. Enumeraţi cinci exerciţii folosite în centrele de evaluare.

Efectele de halou. Am încercat să sintetizăm câteva dintre acestea: Probleme administrative E nevoie de bani şi timp pentru a administra un sistem. Şi legăturile dintre performanţă şi remuneraţie pot avea efecte nedorite. Într-un departament mare. Se cade de multe ori în capcana de a crea aşteptări nerealiste. Astfel. în momentul în care va dori să se dezvolte sau va începe o destratificare prin reducerea numărului de manageri. Surse de erori în procesul de evaluare Probleme întâlnite în evaluare. Sistemele destinate identificării nevoilor de pregătire a angajaţilor îi pot încuraja pe manageri să renunţe la responsabilităţile lor de evaluatori şi să îi întrebe pur şi simplu pe angajaţi ceea ce şi-ar dori să facă pentru ca apoi să avanseze sarcina unui Centru de pregătire. stereotipiile. sistemele care creează aşteptări de promovare pe plan profesional vor determina frustrare şi deziluzie în planul angajaţilor. evaluatorii judecându-şi 61 . accentuarea excesivă a informaţiei negative. dacă acesta există în cadrul organizaţiei. atât pentru cel evaluat dar şi pentru evaluator. De exemplu. managerul poate fi prins în interviuri de evaluare zile întregi sau chiar săptămâni. Multe organizaţii mici sau cu un climat organic nu au nici un sistem de evaluare şi nu se poate spune că asta îi afectează prea tare. Chiar şi cele mai bine puse la punct şi îndelung folosite scheme de evaluare a performanţelor au numeroase dezavantaje. Probleme legate de evaluare Evaluările arbitrare sunt contrare unor politici de personal corecte. au toate un cuvânt de spus în generarea acestor prejudecăţi. după bunul plac al angajaţilor şi nu după nevoile organizaţiei. Indulgenţa joacă şi ea un rol. Evaluatorilor li se cere să se pregătească şi să alcătuiască planuri de succes pentru evaluarea performanţelor.CURSUL 5. departe de munca propriu-zisă. Probleme de implementare Există întotdeauna pericolul ca sistemul să nu fie folosit în scopurile pentru care a fost creat deoarece se pierd din vedere obiectivele principale care au dus la naşterea sistemului. Interviurile de evaluare a performanţelor înseamnă timp. Evaluarea poate crea uneori mai multe probleme decât rezolvă. Prejudecăţile pot apărea chiar şi în cadrul celor mai bine organizate sisteme. se poate ajunge în situaţia în care să se organizeze cursuri de pregătire şi perfecţionare.

sistemele de evaluarea performanţelor pot duce la creşterea beneficiilor obţinute. 62 . Într-o organizaţie puternic mecanicizată. variaţiile inerente procesului de muncă. Aceste erori se datorează celor care evaluează. pot avea cerinţe diverse. pe baza evaluărilor legate de momentul prezent se fac predicţii pentru posturi mai înalte pe scara ierarhiei care. religia. trebuie ţinut minte că nici un sistem nu este imun la greşeli. Elemente precum vârsta. dar frecvenţa apariţiei lor este favorizată de natura metodei utilizate. implementarea unui sistem de evaluare nu reprezintă nimic altceva decât o pierdere de timp şi bani. lipsa susţinerii din partea celorlalţi angajaţi poate chiar şi din partea evaluatorului. vechimea. multe dintre ele sunt greu de evitat. a riscurilor şi a beneficiilor eventuale. Chiar dacă aceste dificultăţi nu apar foarte des în cadrul sistemelor orientate spre trăsături. Dar dacă în cadrul organizaţiei angajatul face mai mult decât să răspundă unei maşini şi să îndeplinească o secvenţă predeterminată de acţiuni. mai ales dacă managerul nu-şi dă seama că este subiectiv sau nu recunoaşte că acest lucru îi afectează aprecierea. Deşi nu toate problemele menţionate mai sus sunt inevitabile.angajaţii mult prea dur. aspectul sau elemente arbitrare pot fi cauze ale unor evaluări deformate iar controlul evaluărilor de către superiori ar putea să elimine această deficienţă. Există şi probleme legate de atribuirea meritelor. în acest caz. Este destul de greu de realizat eliminarea subiectivismului. unele persoane purtând laurii muncii altora. care pot să altereze rezultatele. pot apărea erori atunci când. Dacă sistemul este construit în aşa fel încât să poată funcţiona fără obiective clare. evident. În cadrul sistemelor orientate spre rezultate pot apărea probleme legate de măsurarea acestora. în care există sisteme pentru absolut orice. Surse de erori în evaluare. Chiar dacă evaluarea performanţei postului actual este corectă. De multe ori rezultatele slabe nu sunt urmarea calităţii depuse de către individ ci depind şi de alţi factori: situaţia economică. etnia. sexul. După evaluarea costurilor. oamenii vor accepta cu uşurinţă un sistem de evaluare a performanţelor. poţi ajunge în situaţia de a decide dacă ai sau nu o reală nevoie de acest sistem. În procesul de prevenire al acestor erori este util ca cei care evaluează să ştie unde şi când pot apare aceste erori. Erorile care apar în procesul de apreciere profesională sunt cauzate de o serie de factori. pretându-se la abordări diferite. Se vor prezenta în continuare principalele erori care pot apărea în sistemul de apreciere: • Subiectivismul evaluării – reprezintă un tip de erori care se datorează sistemului de valori şi prejudecăţilor celui care evaluează. dar şi cum pot fi ele prevenite.

managerul va trebui să evite folosirea unor standarde diferite persoanelor cu funcţii similare. existând totodată dorinţa sau motivaţia de a ignora celelalte criterii sau factori relevanţi ai performanţei. În situaţiile în care natura activităţii desfăşurate impune evaluarea performanţei pe baza mai multor criterii. percepţia acestuia poate fi total diferită. • Efectul criteriului unic. aceasta numindu-se „eroarea de mediocrizare”. • Eroarea de contrast – evaluarea se efectuează pe baza unor standarde stabilite înaintea evaluărilor propriu-zise. deoarece acest lucru poate să le determine o reacţie negativă. deci o scară unidimensională este inadecvată. iar evaluarea se efectuează având în vedere un singur criteriu.• Standardele variabile de la un salariat la altul – în evaluarea salariaţilor. • Efectul sau eroarea halou. • Evaluarea de moment – reflectă faptul că. Pentru a obţine rezultate concludente. cel care efectuează evaluarea trebuie să folosească aceleaşi standarde pentru toţi salariaţii şi să aibă suficiente argumente pentru a-şi proba corectitudinea evaluării. cel care evaluează trebuie să realizeze un echilibru în ceea ce priveşte ponderea evenimentelor recente şi a celor vechi. compararea şi ierarhizarea persoanelor trebuie să se realizeze prin raportarea performanţelor obţinute la cerinţele postului. Eroarea de contrast rezultă din compararea persoanelor între ele şi nu cu standardele de performanţă. Este acea eroare de evaluare a performanţei determinată de faptul că evaluatorul evaluează un individ în general sau un angajat în mod special ca 63 . • Severitatea evaluatorului – unii manageri pot crea imaginea că toţi salariaţii sunt foarte apropiaţi ca valoare. în aprecierea globală a salariatului. angajaţii sunt tentaţi să se concentreze pe îndeplinirea acestui criteriu unic. În concluzie. având ca rezultat faptul că erorile de severitate se pot concretiza în supraevaluarea sau subevaluarea performanţelor salariaţilor. persoanele cele mai slab cotate într-un grup. pot fi mai performante decât cele mai bune dintr-un grup. ele având un impact mai puternic iar salariaţii simt acest lucru şi devin mai conştiincioşi atunci când se apropie perioada acordării calificativelor. În acelaşi timp unii salariaţi încearcă să profite de acest factor de moment pentru a intra în graţiile şefului în perioada dinaintea evaluării. Chiar dacă un salariat a fost evaluat pe baza aceloraşi criterii. Drept urmare. Rezultă deci o evaluare limitată. neglijând celelalte criterii sau ceilalţi factori relevanţi ai performanţei. Este o situaţie care apare şi atunci când se folosesc criterii subiective sau formulate într-un mod ambiguu. Numeroasele cercetări efectuate au dus la concluzia că evenimentele recente au o influenţă mai mare în aprecierea finală.

Efectul sau greşeala de halou reprezintă tendinţa unui evaluator de a se lăsa impresionat de o anumită trăsătură a unei persoane. Ea constă în tendinţa evaluatorilor de a acorda calificative pe baza considerentelor aşa zis “logice” şi mai puţin psihologice. Unui salariat. realizându-se astfel o supraevaluare. Pentru diminuarea influenţei factorilor subiectivi. prin luarea în considerare numai a unuia din criteriile de evaluare a performanţei. rasă. De aceea. corectitudinea şi credibilitatea. în care trăsăturile fundamentale ale responsabililor acestor activităţi trebuie să fie profesionalismul. ca fiind corespunzător sau necorespunzător. s-a dat câştig de cauză persoanelor care au fost supuse acestor inechităţi. un număr mare de cazuri judecătoreşti au vizat evaluările de performanţă. În multe hotărâri judecătoreşti care au vizat cazurile de discriminare bazate pe vârstă. în SUA. efectul de halou semnifică faptul că o caracteristică pozitivă sau negativă a persoanei evaluate poate să le denatureze pe celelalte. Dacă un angajat este evaluat superior din punct de vedere al unei trăsături. nemulţumire. justificate şi mediatizate. contestare sau inechitate. Prin urmare. într-un sistem adecvat de management al resurselor umane. managerii trebuie să se bazeze pe un cod de etică. cei care răspund de evaluarea performanţelor pot fi confruntaţi cu reacţii de adversitate sau de contestare ale deciziilor lor. o serie de agenţii federale au contribuit la elaborarea unui ghid de evaluare prin care se subliniază că evaluarea performanţelor trebuie legată strict de funcţie şi să nu fie discriminatorie. În vederea obţinerii unei eficienţe maxime. în acest domeniu. în egală măsură. în orice altă activitate. astfel încât să fie pe deplin înţelese. construit aprioric în mintea evaluatorului. iar personalul să aibă răgazul modificării comportamentului lui. Astfel.având performanţa înaltă sau scăzută. denaturând nejustificat conţinutul evaluării în ansamblu. relativ stabile. poate apărea tendinţa de a fi notat în mod similar şi în ceea ce priveşte alte caracteristici ale performanţei. după un anumit sistem de valori. general acceptate şi cunoscute de personalul organizaţiei. valoros. în mod organic. cu valori fundamentale clare. nu i se poate spune dintr-o dată că este incompetent pentru că s-a modificat sistemul de valori. Mai mult decât. • Eroarea evaluării”logice”. fără a ţine seama şi de alte caracteristici ale acesteia. Aceasta se referă la relaţia strânsă care se presupune că ar exista între aspectele notate şi care ar fi o extensie a propriului model. schimbările trebuie pregătite atent. apreciat o perioadă de timp. ignorându-le pe celelalte. derivat din cultura organizaţională. aprecierea performanţelor trebuie să se integreze. Orice modificare bruscă poate genera. Preîntâmpinarea unor astfel de atitudini. presupune că în acţiunile lor. ca fiind performant. 64 .

a evaluărilor incorecte. existenţa unui instrument formal de evaluare. de către şefii ierarhici. existenţa unui sistem de revizuire. în scopul prevenirii reacţiilor de adversitate sau de contestare a rezultatelor. Care este diferenţa între eroarea de contrast şi eroarea halou? 4. Cum poate influenţa timpul procesul de evaluare a performanţelor ? 5. pregătirea continuă a managerilor pentru activitatea de evaluare. Care sunt principalele surse de erori întâlnite în procesul de evaluare a performanţelor? 3. consilierea şi sprijinirea celor care obţin performanţe slabe pentru a le da posibilitatea să-şi îmbunătăţească rezultatele. Care sunt potenţialele dezavantaje întâlnite chiar şi în schemele de evaluare folosite timp îndelungat? 2. Întrebări de verificare: 1.În concluzie. un sistem corect de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: atenta pregătire şi mediatizare a sistemului de valori şi a procedurilor de evaluare a performanţelor. cunoaşterea personală şi contactul permanent cu persoana evaluată. Cum au reuşit agenţiile federale să diminueze în SUA cazurile judecătoreşti care au vizat evaluările de performanţe? 65 . folosirea unor criterii care limitează puterile absolute ale managerului.

urmate de îmbunătăţirea performanţelor şi formarea de aprecieri în legătură cu membrii organizaţiei.7 2. identificate pe un eşantion de 324 de organizaţii Se observă că rezultatele evaluării sunt utilizate în cea mai mare proporţie pentru fundamentarea deciziilor de recompensare a personalului (salarii.7 53. Scopurile/obiectivele evaluării performanţelor √ √ √ “Nu pierdeţi din vedere obiectivele generale. totodată. Cele mai importante utilizări ale evaluării performanţelor angajaţilor.3 29 26.4 30. vagi şi neclare. Scopul evaluării Recompensare Îmbunătăţirea performanţelor Aprecieri privind membrii organizaţiei Documentare Instruire Instruire Transferări Concedieri Şomaj Cercetări de personal Organizaţii mici[%] 80.6 2.8 Organizaţii mari[%] 66. Selectaţi-le pe cele mai potrivite pentru fiecare persoană.4 6. Scopurile evaluării.6 32. Dacă plata nu se face în funcţie de performanţe.” “Nu stabiliţi obiective generale. Accentuaţi asupra faptului că evaluarea este învăţare şi îmbunătăţire. Fiţi foarte precis.1 1. fiecare angajat primind o sumă de bani proporţională cu contribuţia sa în cadrul companiei.).CURSUL 6.8 2.3 5. evidenţiind. cele mai importante obiective ale acestei activităţi.8 Total [%] 74. atât pentru personalul de conducere cât şi pentru cel de execuţie.9 2. Un element mereu discutat este acela al legăturii dintre evaluarea performanţelor şi stabilirea unui mod corect de remunerare.4 40.3 40.3 7.2 24. gratificaţii etc. În Figura 8 se prezintă.3 22. cele mai numeroase susţin totuşi evaluarea formală a performanţelor.2 Figura 8.1 8.” “Nu stabiliţi aceleaşi obiective pentru toţi.1 5.” Deşi literatura de specialitate prezintă multe argumente pro şi contra în legătură cu evaluarea performanţelor.4 2.3 40. câteva obiective pentru care se evaluează performanţele angajaţilor.1 4.2 46.8 7. Majoritatea organizaţiilor industriale folosesc un anumit sistem de proceduri pentru evaluarea performanţelor.2 6.8 9. problema mai sus 66 .9 48. în cazul unor organizaţii de dimensiuni mari şi mici.

Adoptarea deciziilor de transfer. Informaţiile care se obţin în urma evaluării performanţelor pot fi ierarhizate după scopuri. într-o modalitate sau alta. Proiectarea şi implementarea unui sistem pentru evaluarea performanţelor necesită răspunsuri la şase întrebări esenţiale: (1) De ce se evaluează performanţele? (2) Care performanţe se evaluează? (3) Cum se evaluează? (4) Cine trebuie să evalueze? (5) Când se evaluează performanţele? (6) Cum se vor comunica rezultatele? Necesitatea evaluării performanţelor angajaţilor provine din dorinţa managerilor de a fundamenta deciziile în domeniul resurselor umane. Acordarea sprijinului angajaţilor pentru stabilirea obiectivelor carierei lor. interviurile de evaluarea performanţei putând îndeplini scopuri diverse. Evaluarea potenţialului angajaţilor. atunci se impune adoptarea unui sistem care să permită stabilirea remunerării în cel mai echitabil mod posibil. Dacă însă criteriul prin care sunt stabilite salariile are la bază evaluarea performanţelor. cunoaşterea performanţelor ajută la rezolvarea conflictelor. în faţa argumentului financiar. Apare însă o problemă. la intervale mari de timp.menţionată nici măcar nu apare. în ordinea importanţei. cum ar fi 67 . Recomandări făcute angajaţilor privind aşteptările de la prestaţia lor. pierd din importanţă. Identificarea nevoilor de instruire (pregătire). toate organizaţiile evaluează performanţele angajaţilor. Evaluarea procedurilor de angajare. Motivarea angajaţilor. se au în vedere conflictele între membrii organizaţiei. potrivit schemei din Figura 9. eventual câteva luni şi astfel. Adoptarea deciziilor de promovare. Repartizarea eficientă a sarcinilor. Consilierea angajaţilor. toate celelalte elemente urmărite. Fundamentarea planurilor pe termen lung. Practic. Satisfacerea obiectivelor personale. Dacă angajaţii îşi dau seama că interviurile de evaluarea performanţei are drept unic scop stabilirea remunerării. Mare Mică Îmbunătăţirea performanţelor în procesul muncii. Importanţa scopurilor Figura 9. Adoptarea deciziilor de concediere. Efectuarea plăţilor pe baza meritului fiecărui angajat. În primul rând. Schemele de evaluare a performanţei sunt cele mai evidente soluţii. Stabilirea celor mai bune relaţii între manageri şi angajaţi. Ierarhizarea importanţei scopurilor evaluării performanţelor În plus. şi „X” primeşte mai mult decât „Y” pentru îndeplinirea aceloraşi sarcini. Soluţia pragmatică este de a trata aceste interviuri separat.

obţinerea de recompense şi oportunităţi, îi determină pe indivizi să dorească să fie corect evaluaţi. Ca urmare a diferenţelor dintre obiectivele organizaţiei şi obiectivele individuale ale angajaţilor apar şi trebuie rezolvate conflictele organizaţie-individ. Atenuarea acestor conflicte se realizează prin asigurarea convergenţei între cele două grupuri mari de obiective. În lucrarea sa, N. Pânişoară (2005,145) identifică prin evaluarea performanţelor:
”atingerea unui scop dublu: un prim obiectiv are o dimensiune diagnostică în sensul cunoaşterii unei serii de indicatori prin care poate fi determinat şi înţeles succesul organizaţiei ca atare; a doua perspectivă este una de natură formativă în sensul jalonării potenţialului de dezvoltare a angajaţilor şi a nevoilor de pregătire profesională a acestora”.

În continuare, evaluarea trebuie gândită ca un proces bine înţeles de angajaţi şi ca un “motivator” pentru performanţele viitoare. Acesta este motivul pentru care sistemul de evaluare a organizaţiei trebuie astfel gândit încât să se ţină cont de specificul general al companiei, nefiind considerat doar o activitate în sine, ci trebuie corelat cu anumite aspecte organizaţionale cum ar fi structura, valorile, beneficii ale evaluării, măsuri de dezvoltare organizaţională, sistemul instruirii, elaborarea planurilor de carieră, sistemul promovărilor şi retrogradărilor (vezi Figura 10).

Structura organizaţiei Altele EVALUAREA Sistemul instruirii Dezvoltarea valorilor organizaţiei Dezvoltarea organizaţională Sistemul promovărilor şi retrogradărilor

Figura 10. Sistemul de evaluare al organizaţiei (după N. Pânişoară, 2005, 147) Obiectivele evaluării. Sistemul de evaluare asigură legătura dintre recompensa pe care un salariat speră să o primească şi productivitatea pe care o realizează, succesiunea normală fiind: productivitate – evaluarea performanţei – recompensă. Un alt punct de vedere susţine clasificarea obiectivelor procesului de evaluare în obiective organizaţionale, psihologice, de dezvoltare şi procedurale (Tabelul 8). 68

Tabelul 8. Obiectivele evaluării performanţelor (după Mathis, 1997, 165)
Obiective obiective organizaţionale Concretizare - concordanţa performanţelor şi contribuţiilor individuale cu misiunea şi obiectivele organizaţionale - sesizarea neconcordanţelor între obiectivele organizaţionale şi strategiile privind resursele umane - descrierea posturilor şi ajustarea conţinutului lor - ameliorarea eficacităţii organizaţionale - garanţia că responsabilităţile sunt bine definite, iar planurile sunt echilibrate - realizarea unei concordanţe între oamenii şi funcţiile existente în structura organizatorică - posibilitatea individului de a raporta contribuţia sa la norme şi de a atrage atenţia superiorilor - şansa dialogului - cunoaşterea de către fiecare individ a contribuţiei sale la realizarea obiectivelor organizaţiei - perceperea poziţiei şi a relaţiilor în ierarhia organizaţiei - posibilitatea fiecărui salariat de a cunoaşte şansele de evoluţie în funcţie de performanţele proprii şi de obiectivele organizaţiei - realizarea unui diagnostic permanent al resurselor umane - gestiunea carierei (promovare, schimbare din funcţie, retrogradare, concediere) - ameliorarea relaţiilor interpersonale - dimensiunea salariilor - sesizarea deficienţelor structurale şi actualizarea grilelor de calificare

obiective psihologice

obiective de dezvoltare obiective procedurale

O altă abordare a obiectivelor procesului de evaluare este prezentată în Figura 11 fiind detaliate obiective la nivel organizaţional, al clienţilor dar şi al societăţii în ansamblul său.
Obiectivele organizaţiei - diferenţierea angajaţilor - identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe - documentarea nivelului performanţei Obiectivele evaluatorului - obţinerea feedback-ului asupra performanţei - transmiterea informaţiilor referitoare la nivelul performanţei Obiectivele clienţilor - îmbunătăţirea bunei funcţionări a organizaţiei în scopul asigurării bunurilor şi serviciilor de calitate Obiectivele societăţii garantarea corectitudinii şi echităţii în evaluare

Figura 11. Obiectivele evaluării performanţelor (după Murphy R.K., 1995, 393) Obiectivele evaluării performanţelor prezintă deci o mare diversitate, au în vedere numeroase funcţii sau funcţiuni organizaţionale şi susţin cele mai importante activităţi ale managementului resurselor umane. În acest sens, sunt semnificative rezultatele unei anchete

69

efectuate în 600 de organizaţii cu privire la obiectivele prioritare ale evaluării performanţelor (Tabelul 9). Tabelul 9. Obiectivele prioritare ale evaluării performanţelor
Nr. crt. 1 2 3 4 Obiectivul Compensaţiile Feedback-ul performanţei Pregătirea Promovarea % 85,6 65,1 64,3 45,3 Nr. crt. 5 6 7 Obiectivul Planificarea personalului Reţinere - concediere Cercetare % 43,1 30,3 17,2

De asemenea, o altă cercetare în domeniul resurselor umane a evidenţiat, după opinia specialistului Gaugler, o serie de alte obiective principale ale aprecierii personalului prezentate în Tabelul 10. Tabelul 10. Principalele obiective ale aprecierii personalului (după Gaugler)
Nr. crt. 1 2 3 Obiectivul Integrarea personalului Instrument de conducere Stabilirea recompenselor % 66 62 56 Nr. crt. 4 5 Obiectivul Bază de dezvoltare Suport motivaţional % 53 43

Potrivit aceleiaşi cercetări, există multe alte obiective ale aprecierii personalului, însă cu importanţă mult mai mică. Într-o viziune mult mai largă, specialiştii englezi Christopher Molander şi Jonathan Winterton menţionează cel puţin trei utilizări posibile ale evaluării: • • • tehnică de analiză a performanţelor obţinute; element de sprijin al procesului de planificare managerială; componentă de bază a sistemului de salarizare.

În ceea ce priveşte importanţa acordată diferitelor obiective, trebuie menţionat faptul că aceasta depinde de perspectiva din care sunt formulate sau apreciate. De exemplu, dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie recompensele, evaluarea respectivă trebuie să aibă la bază performanţa efectivă şi să constituie o parte componentă a sistemului de recompense. Dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie o posibilă promovare, este necesară o evaluare diferită care să aibă în vedere performanţa potenţială într-un post. Tot în cazul promovărilor sau al altor obiective administrative, practica managerială 70

creşte. având posibilitatea de a evidenţia punctele forte şi punctele slabe ale subordonaţilor. în timp ce. între obiectivele organizaţionale ale evaluării performanţei şi cele individuale există. de asemenea. care. poate furniza date şi informaţii privind punctele slabe sau potenţialul angajaţilor care urmează să beneficieze de perfecţionarea pregătirii profesionale. alte obiective pot fi relevante pentru comportamentul individual şi organizaţional. Acest obiectiv situează superiorul ierarhic în rolul de susţinător care. evaluarea performanţei poate determina necesităţile individuale de pregătire ale angajaţilor. precum şi evaluarea rezultatelor programelor de pregătire şi dezvoltare a acestuia. precum şi a nivelului minim de performanţă. cât şi pe angajaţii săi. în timp ce unele obiective ale evaluării performanţei sunt deosebit de importante pentru unele decizii de personal. având un rol important în consolidarea şi îmbunătăţirea performanţei. • discutarea planurilor pe termen lung ale angajaţilor. De asemenea. evaluarea va urmări obţinerea unor date şi informaţii adecvate. • identificarea nevoilor individuale de pregătire şi dezvoltare a personalului.dovedeşte că evaluarea performanţei prezintă o nuanţă de indulgenţă mai accentuată. permite. Chiar un angajat care a obţinut performanţe bune pe postul existent poate fi încadrat într-un program de dezvoltare care să-i ofere pregătirea necesară promovării într-un post de nivel superior. în consecinţă. îi poate ajuta sau îndruma pentru identificarea celor mai adecvate modalităţi de realizare a performanţelor. evaluarea performanţei păstrează cerinţa de obiectivitate relativ constantă. De asemenea. deoarece sesiunile evaluării performanţei oferă superiorilor şi 71 . Un sistem adecvat de evaluare a performanţelor poate semnala unele carenţe în pregătirea personalului. Prin urmare. o condiţionare reciprocă. iar realizarea lor pe o bază cât mai legală protejează atât organizaţia. evaluarea performanţei poate fi folosită în mai multe moduri pentru încurajarea sau stimularea dezvoltării angajatului. pot fi încadraţi în anumite forme de pregătire. Astfel. Într-un astfel de rol. de asemenea. precum şi a obiectivelor carierei acestora. în cele din urmă. precum şi în determinarea obiectivelor carierei sau a nevoilor de pregătire. pentru situaţiile de cercetare. încrederea subalternilor în competenţa şi obiectivitatea superiorilor ierarhici. De fapt. stabilirea capacităţilor şi aptitudinilor necesare ocupării diferitelor posturi. Dacă evaluarea performanţei este folosită pentru stimularea dezvoltării personalului ca resursă. definirea cât mai precisă a obiectivelor evaluării performanţei şi înţelegerea gradului de complexitate sau a nivelului de dificultate al acestora prezintă o importanţă deosebită.

subordonaţilor posibilitatea realizării unor asemenea discuţii. Pe baza performanţei anterioare, superiorul ierarhic are prilejul să ofere subordonatului unele sugestii privind modalităţile de îmbunătăţire a performanţei în vederea realizării obiectivelor carierei sale. Deci, evaluarea performanţelor permite cunoaşterea şanselor de evoluţie ale fiecărui angajat în funcţie de propriile performanţe şi de obiectivele organizaţionale; • integrarea planificării resurselor umane în cadrul celorlalte activităţi de personal, oferind date şi informaţii pentru inventarele de aptitudini şi creând, totodată, baza necesară pentru un sistem integrat al resurselor umane, precum şi pentru realizarea unui diagnostic permanent al acestora; • validarea programelor de selecţie, deoarece programele de evaluare a performanţelor oferă numeroase date şi informaţii despre calitatea sistemelor de selecţie, permiţând totodată şi identificarea angajaţilor cu rezultate necorespunzătoare; • sporirea motivaţiei angajaţilor, deoarece existenţa unui program de evaluare a performanţelor are un efect mobilizator sau motivaţional, generator al unui comportament pozitiv care încurajează iniţiativa, dezvoltă simţul responsabilităţii, permite perceperea poziţiei în ierarhia organizaţională şi stimulează efortul pentru performanţă; • îmbunătăţirea relaţiei manager-subordonaţi, prin încurajarea managerilor pentru observarea comportamentului subordonaţilor în vederea sprijinirii angajaţilor prin consiliere; • îmbunătăţirea comunicării şi intensificarea colaborării între manageri sau superiori şi subordonaţi, deoarece evaluarea performanţei constituie o bază a interacţiunii părţilor menţionate care ajung să se cunoască din ce în ce mai bine; • aplicarea principiului oportunităţilor egale, deoarece, în elaborarea multor decizii din domeniul resurselor umane, precum şi în multe etape ale procesului de evaluare a performanţelor, există tendinţa potenţială pentru părtinire sau pentru o apreciere necorespunzătoare. În concluzie, obiectivele evaluării performanţelor care, după cum se poate constata, pot fi orientate fie spre organizaţie, fie spre individ prezintă o mare diversitate şi susţin cele mai importante activităţi ale managementului resurselor umane. După cum s-a mai arătat, evaluarea formală a performanţelor constituie un proces continuu, sistematic şi autoreglator, care conţine mai multe etape principale, ca de exemplu: 72

• •

definirea obiectivelor evaluării performanţelor; stabilirea politicilor de evaluare a performanţelor, a momentelor când se efectuează, periodicitatea acestora, precum şi stabilirea persoanelor cu sarcini şi responsabilităţi în acest domeniu;

• • • • • • • •

pregătirea şi mediatizarea cât mai atentă a sistemului de valori şi a procedurilor de evaluare; stabilirea a ceea ce trebuie şi urmează să se evalueze: rezultatele obţinute, comportamentul angajaţilor sau potenţialul acestora; determinarea, în prealabil, a celor mai adecvate criterii de evaluare, respectiv a elementelor specifice sau a atributelor care definesc performanţa; stabilirea standardelor de performanţă, respectiv a nivelului dorit sau aşteptat al acestora; alegerea metodelor şi tehnicilor de evaluare, avându-se în vedere avantajele şi dezavantajele acestora; evaluarea propriu-zisă a performanţelor; sintetizarea şi analiza datelor şi informaţiilor obţinute; stabilirea modalităţilor de comunicare a rezultatelor obţinute pentru preîntâmpinarea unor nemulţumiri, a unor reacţii de adversitate sau de contestare a rezultatelor şi a deciziilor, precum şi pentru evitarea unor eventuale resentimente sau chiar conflicte care pot afecta comportamentul angajaţilor;

• •

identificarea căilor de îmbunătăţire a performanţelor şi a viitorului comportament în muncă; consilierea şi sprijinirea celor cu performanţe slabe în vederea îmbunătăţirii acestora.

De asemenea, preocupările de îmbunătăţire a procedeelor de evaluare a performanţelor, în scopul atingerii obiectivelor au dus, în cele din urmă, la elaborarea unei liste de control (checklist) pentru dezvoltarea procesului de evaluare a performanţelor, care, după Gary Dessler, poate cuprinde următoarele: • • analiza posturilor în vederea stabilirii caracteristicilor şi standardelor necesare evaluării performanţei; integrarea caracteristicilor stabilite într-un sistem de evaluare; în timp ce literatura de specialitate recomandă sisteme de evaluare care au la bază comportamentele specifice pe posturi, tribunalele acceptă, datorită rutinei, abordări mai puţin sofisticate, ca de exemplu, scalele grafice de evaluare;

73

• • •

transmiterea standardelor de performanţă, atât managerilor sau evaluatorilor cât şi persoanelor evaluate; folosirea dimensiunilor individuale ale performanţei care sunt clar definite în raport cu cele nedefinite sau cu măsurile globale ale performanţei; dacă caracteristicile performanţei nu pot fi definite în funcţie de anumite comportamente observabile, când se folosesc scalele grafice de evaluare trebuie evitate denumirile abstracte ale caracteristicilor respective, ca de exemplu, credinţă, loialitate, cinste, sinceritate etc.; deoarece caracteristicile sau dimensiunile performanţei bazate pe comportament oferă dovezi obiective şi observabile, acestea sunt mult mai recomandate;

pregătirea corespunzătoare a evaluatorilor sau a managerilor în vederea folosirii cât mai corecte a metodelor şi tehnicilor de evaluare, în general şi de aplicare a standardelor de performanţă, în special;

• •

un contact zilnic şi substanţial al evaluatorilor sau managerilor cu angajaţii evaluaţi; deşi evaluările trebuie conduse în mod independent, ori de câte ori este posibil, se recomandă mai mulţi evaluatori sau manageri care să conducă evaluarea; acest fapt poate ajuta la prevenirea, anularea sau diminuarea erorilor şi părtinirilor individuale ale evaluatorilor;

folosirea, ori de câte ori este cazul, a unor forme de consultanţă sau îndrumare a angajaţilor în vederea îmbunătăţirii performanţelor obţinute.

Întrebări de verificare: 1. Care sunt cele mai importante obiective ale evaluării performanţelor? 2. Ce tip de proces este evaluarea formală a performanţelor? 3. Care sunt etapele principale ale evaluării formale? 4. Care este scopul elaborării listelor de control? 5. Ce conţin listele de control?

74

prin aprobare iar. metodele şi tehnicile de evaluare a performanţelor în muncă sunt numeroase. scale de evaluare cu paşi multipli. ca urmare a utilizării acestora. eseurile scrise. scala standardizată. compararea pe perechi. ca de exemplu: • scalele de evaluare: scale de evaluare grafice. testele de aptitudini. Aprecierea noastră. a oamenilor. iar evoluţia acestora a înregistrat o dezvoltare continuă. alteori. analiza unui anumit domeniu. tot mai ridicată. Clasificarea. compararea prin distribuţie forţată. scala pe puncte. Astfel. scale de observare a comportamentului. În realitate. de personalitate sau de performanţă. metoda listelor de verificare sau de control. • metodele comparative de evaluare a performanţei: compararea simplă sau ierarhizarea. de notare sau de evaluare a performanţelor sunt mult mai diversificate. iar calitatea evaluărilor. uneori. prezentarea metodelor şi tehnicilor de evaluare actuale După cum am menţionat. 75 . • • • • • • tehnica incidentelor critice. teoria şi practica managerială în domeniul resurselor umane evidenţiază numeroase încercări de clasificare a metodelor şi tehnicilor de evaluare a performanţelor. managementul prin obiective sau evaluarea prin rezultate. metodele şi tehnicile de apreciere. acordându-se tradiţionalele note din sistemul şcolar sau diferite calificative. asupra rezultatelor obţinute în diferite domenii de activitate este realizată. scale de evaluare axate pe comportament.CURSUL 7.

sau un angajat. în special. iniţiativa. Metoda. calitatea muncii. precum şi datorită faptului că scalele de evaluare grafice sunt relativ uşor de conceput şi de folosit. Principiul de bază al acestei metode constă în evaluarea angajaţilor separat. necesită puţin timp pentru a fi elaborate şi permit analiza şi compararea performanţelor diferiţilor angajaţi. în general. pregătirea profesională sau nivelul de cunoştinţe. scala standardizată. scale de evaluare cu paşi multipli.G. pentru altă profesie nu are o importanţă deosebită. sau unui anumit post. ca de exemplu: • • • • • • scale de evaluare grafice. scalele de evaluare cunosc o mare varietate. fiind larg utilizate în experimentele de psihologie generală. în ceea ce priveşte tehnica de proiectare. elaborarea scalelor de evaluare implică. ca de exemplu. deoarece adesea. în raport cu fiecare caracteristică profesională sau factor de performanţă dintr-un set de factori. sau caracteristici specifice unei anumite profesii. Scalele de evaluare grafice. literatura de specialitate distinge totuşi unele tipuri de scale de evaluare mai importante. Aceste scale se caracterizează prin două elemente.Scalele de evaluare. Indiferent de forma pe care o iau. scale de evaluare axate pe comportament. comportamentul în muncă. ceea ce reprezintă o variabilă de performanţă într-o profesie. stabilirea caracteristicilor. Prin urmare. disciplina muncii sau prezenţa la lucru (absenţe şi întârzieri) etc. Scalele de evaluare sunt considerate drept unele dintre cele mai vechi şi mai cunoscute metode de apreciere a oamenilor sau de evaluare a performanţelor acestora. scalele de evaluare se bazează pe atribuirea de calificative conform unor standarde de performanţă. În cazul folosirii unei asemenea metode. Paterson în 1922. nivelul dorit al performanţelor. Scalele de evaluare în formă grafică reprezintă cea mai folosită metodă de apreciere pentru funcţiile de birou şi au fost introduse de D. Primul 76 . scala pe puncte. scale de observare a comportamentului. dimensiunilor sau variabilelor care descriu performanţa unei activităţi. cantitatea muncii. care reprezintă de fapt. sarcina principală a evaluatorului sau a managerului este de a estima gradul în care un individ. aşa cum am precizat este foarte răspândită şi are cea mai largă aplicabilitate datorită simplităţii ei. în primul rând. Cu toate că. posedă sau nu o anumită calitate sau dimensiune profesională.

scrupulozitate. Astfel. Aproape întotdeauna este riguros şi exact. Aceste scale constau în atribuirea de etichete calităţilor evaluate. Aceştia se referă la calitatea muncii. la 1 pentru slab sau nesatisfăcător. Lucrează cu acurateţe şi este riguros în cea mai mare parte a timpului. care să nuanţeze mai bine însuşirea evaluată. angajaţii pot fi evaluaţi pe baza mai multor caracteristici ale performanţei. Tabelul 11. Acestea conţin puncte care exprimă repartizarea scorurilor (de la cinci pentru foarte bun. În mod normal. face Corect. se pare însă că deşi numărul optim de diviziuni ale unei scale este de cinci. Neatent. încrederea în persoana respectivă. scurte definiţii acestor etichetări şi linii continue pe care sunt trecute un anumit număr de adjective sau simple cifre. De asemenea. unele firme şi-au îmbunătăţit scalele grafice de evaluare înlocuind calificativele cu scurte aprecieri ale diferitelor niveluri de performanţă (Tabelul 12). însă. obicei. de deseori greşeli. spiritul de iniţiativă. urmaţi de o scală de evaluare în formă grafică. O serie de factori influenţează aprecierea de performanţe ale angajaţilor. pentru o discriminare mai precisă se utilizează mai multe diviziuni. volumul de muncă. Scală de evaluare fără calificative (privind integritatea) Face greşeli repetate. Scala de evaluare prin calificative 1 Slab 2 Satisfăcător 3 Mediu 4 Bine 5 Excelent În ultimul timp. În Figura 12 se prezintă câteva exemple de scale de evaluare grafice pentru măsurarea performanţei în raport cu dimensiunea calităţii. Nu necesită decât o supervizare minimă.dintre ele este faptul că evaluatorul nu este antrenat în judecăţi cantitative iar al doilea element îl reprezintă faptul că evaluatorul nu are posibilitatea să facă o discriminare atât de fină cât doreşte el. Tabelul 12. numărul de diviziuni ale unei scale diferă în limite destul de mari. caracteristici care la rândul lor au la bază analiza sistematică a posturilor. Însă unele instituţii folosesc în evaluare formulare simple cuprinzând factorii menţionaţi. Scorul total pentru fiecare angajat se calculează prin însumarea punctelor acordate. Tabelul 11). unii cercetători consideră că numărul maxim de diviziuni ale unei scale nu trebuie să depăşească nouă. Nu are nevoie de prea multă supervizare. competenţă. 77 . dar întotdeauna “media” ocupă locul central.

Atenţie la detalii Scăzută Foarte slabă 1 3 Sub medie 5 Medie 2 3 Acceptabilă. dar trebuie controlată frecvent 4 Peste medie 7 9 Înaltă Foarte bună 11 Remarcabilă 5 Aproape fără rebuturi/greşeli C.C. Schoenfeldt. 78 . deoarece notările numerice (scala b). poziţia unde consideră că se încadrează mai bine persoana sau caracteristica evaluată. care desemnează niveluri de performanţă de la polul nedorit la cel dorit. Pitariu. F. 2 – mai multe greşeli faţă de cele aşteptate.J. Shaw) Prin urmare. Calitatea performanţei B. Scale de evaluare grafice (după D. Fisher.L. pe un segment de dreaptă sunt fixate o serie de repere. conform celor precizate de Horia D. Calitatea Inacceptabilă 1 Foarte multe rebuturi/greşeli E.A. de la nivelul înalt la cel scăzut sau de la calificativul foarte bun la satisfăcător. iar reperele sunt ambigue şi neinformative. de obicei de la 1 la 5. Scalele D şi E oferă însă mai multe definiţii ale dimensiunii şi niveluri ale evaluării performanţei. Cunoscându-se faptul că există mai multe tipuri de scale de evaluare grafică şi diferite modalităţi în care se poate marca nivelul unei caracteristici sau gradul de performanţă obţinut. potrivit principiului constructiv de bază al acestei metode. 1 – foarte multe greşeli faţă de cele aşteptate. subliniem că unii evaluatori sau manageri preferă. folosirea calificativelor verbale sau descriptive (scala a). Figura 12. pe scala A nu există o definire corespunzătoare a evaluării dimensiunii. calificative sau puncte. B. 4 – puţine greşeli faţă de cele aşteptate. 3 – multe greşeli faţă de cele aşteptate. Calitatea generală D. evaluatorul având astfel posibilitatea să marcheze pe segmentul de dreaptă sau pe tipul de scală respectiv. angajatul ajunge la: 5 – câteva greşeli substanţiale faţă de cele aşteptate. Reflectând natura detaliată a muncii şi a concentrării necesare pentru buna ei executare. Din acest punct de vedere.

De asemenea. 2002) În general. acestea fiind considerate ca fiind lipsite de un conţinut semnificativ (Figura 13). a. nu sunt suficient de precis definite gradele de 79 .adesea. dacă este corect elaborată poate fi la fel de eficientă ca metodele complexe. Metoda grafică de apreciere are numeroase avantaje: este relativ uşor de elaborat şi de folosit.D. Totuşi metoda are şi dezavantaje. Calitatea muncii 1 Inferioară 2 3 4 5 Superioară Sub mediu Mediu Peste mediu Înalt Nivelul performanţei 1 Scăzut 2 3 4 5 Înalt c. Tipuri de scale de evaluare grafice (după H. Pitariu. poate include evaluarea mai multor caracteristici. scorurile angajaţilor pot fi comparate. fiind de multe ori criticată pentru că nu previne comiterea erorilor de evaluare. numărul de diviziuni ale unei scale de evaluare diferă în limite destul de mari. Nivelul performanţei 1 2 3 Scăzut 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mediu 16 17 18 19 20 Peste mediu 21 22 23 24 25 Înalt Sub mediu Figura 13. Calitatea muncii Munca este rar satisfăcătoare Produsul muncii conţine defecte frecvente Calitate medie a muncii De obicei execută munca la un nivel superior Calitate excepţională a muncii Nivelul performanţei Scăzut b. iar pentru mărirea valorii discriminative a scalei se apelează la combinarea reperelor numerice cu cele verbale (scala c). dar întotdeauna “media” ocupă o poziţie centrală. pentru o discriminare mai exactă a calificativelor verbale sau descriptive se utilizează mai multe diviziuni care să nuanţeze mai bine caracteristica evaluată sau nivelul de performanţă atins. deranjează. este o metodă acceptată de cei evaluaţi.

De la caz la caz. Eficienţa aprecierii personalului cu ajutorul scalelor cu paşi multipli depinde de gradul de implicare al evaluatorilor în construcţia lor. ci cum se achită de sarcinile de serviciu pentru care a fost angajat. O cauză frecventă a impreciziei evaluărilor este punerea unui accent prea mare pe factorii de personalitate şi mai puţin pe comportamentele în muncă. s-a observat că discordanţele în apreciere sunt totuşi destul de mari iar fidelitatea scalelor de evaluare este. calitatea muncii. calităţi sau dimensiuni profesionale. deci. capacitatea de conducere. Scalele de evaluare cu paşi multipli. cercetările au scos la iveală multe deficienţe ale acestora. fiecare fiind detaliat prin câteva grade. Scalele de evaluare cu paşi multipli cunosc o largă aplicabilitate. îndeosebi în domeniul industrial. itemi care nu trebuie să fie dimensiuni comportamentale. Odată ce itemii sunt stabiliţi. ca de exemplu. Sarcina evaluatorului constă în a marca. De multe ori. se pot construi liste de dimensiuni mai mari sau mai mici. efectul de halo (tendinţa de a acorda unei persoane calificative mari sau mici la toţi factorii pe baza unei păreri generale despre persoana evaluată). pentru fiecare aspect sau dimensiune profesională. Scala de evaluare cu paşi multipli constă în alcătuirea unei liste de atribute. iniţiativa. se procedează la descrierea succintă a fiecărei trepte pe care se face evaluarea. De la caz la caz. calificativele verbale sau descriptive folosite pe scala de evaluare pot avea înţelesuri sau semnificaţii diferite pentru anumiţi evaluatori sau manageri. precum şi 80 . deoarece oferă o imagine analitică a aspectelor sau dimensiunilor evaluate. Atunci când mai mulţi evaluatori completează pentru aceeaşi persoană o fişă de evaluare. căsuţa care corespunde cel mai mult comportamentului celui evaluat sau nivelului de performanţă al acestuia. adesea prea mică. cooperarea. cele prezentate în Figura 14. Chiar dacă utilizarea scalelor de evaluare se face pe scară largă. Indicat la construcţia acestor scale este să se adopte o procedură de proiectare care să utilizeze un grup de experţi. nu dacă o persoană este “un coleg simpatic”. se selectează un grup de experţi care să formuleze setul de itemi care vor face obiectul evaluării. este posibil ca gradaţia scalei de evaluare să nu fie bine proiectată. sunt folosiţi factori cum ar fi cantitatea muncii. în funcţie de particularităţile locului de muncă. fiecare detaliată pe câteva grade sau niveluri de performanţă. adică de structura grupului de experţi.performanţă ale fiecărei caracteristici. Aceste scale de evaluare constau în alcătuirea unei liste de aspecte. în funcţie de particularităţile posturilor se pot construi liste cu grupaje de aspecte. Relevant este. Astfel. asociate cu performanţa. de obicei de la cinci la nouă. cunoştinţele profesionale iar itemii vor reflecta condiţiile care vor conduce la atingerea obiectivelor organizaţiei. calităţi sau dimensiuni profesionale specifice. Deci. disciplina. De asemenea.

persista o enigmă în construcţia sistemelor de apreciere: cum putem construi formulare standardizate de apreciere a comportamentului profesional. dar de calitate corespunzătoare nu întotdeauna superioară lucrările sunt de calitate corespunzătoare Pregătire Are cunoştinţe Are cunoştinţe profesională pentru toate satisfăcătoare. de către observatori relativ neexperimentaţi. mai îndelungată Instructaj normal decât în mod obişnuit Mai lent în adaptarea la condiţii noi. se calitate. Substanţială.o descriere succintă atât a calităţilor evaluate. se satisfăcătoare. care să posede caracteristici psihometrice optime şi care să poată fi completate cu precizie şi. Adaptarea la condiţii noi şi la lucrări noi • Durata instruirii Se acomodează Cu mici Adaptare uşor şi repede la dificultăţi. Nu întotdeauna Are cunoştinţe Pentru unele dovedeşte pentru majoritatea operaţii se cunoştinţe operaţiilor dovedeşte pregătit. satisfăcătoare (lucrărilor) cerute. totodată. Uneori. metodă care aduce o contribuţie însemnată la rezolvarea enigmei enunţate. Necesită o pentru toate pregătire operaţiile cerute. • Experienţă activităţile cerute. Metoda a fost apreciată ulterior ca fiind foarte potrivită pentru estimarea eficienţei cadrelor de conducere din diverse domenii industriale. Exemplu de scală de evaluare cu paşi multipli Scalele cu descrieri comportamentale. dar condiţii noi de adaptează în mod cere o instruire muncă satisfăcător. cerinţele descriptive în termeni comportamentali cu manifestările comportamentale ale celor evaluaţi. încadrează în trebuie controlat minimum prescripţiilor de calitate Realizează lucrări Lucrări de calitate Destul de des. fără prea mare dificultate. Aplică ceea ce • Cunoştinţe Le aplică ştie. Figura 14. în anul 1963 Smith şi Kendall sunt cei care au pus la punct o metodă eficace de evaluare a activităţii asistentelor medicale. Până nu de mult. Se compară. În prescripţiilor de general. Astfel. Profesionale consecvent. de fapt. cât şi a nivelurilor de performanţă avute în vedere în procesul de evaluare. 81 . Necesită instructaje repetate. DIMENSIUNI PROFESIONALE Calitatea lucrărilor • Precizia • Economia de materiale şi de timp • Promptitudinea NIVELURI DE PERFORMANŢĂ Se încadrează la Calitate minimum îndoielnică. Necesită instructaje complete şi amănunţite Se adaptează lent.

în care fiecare scală de evaluare constă dintr-o serie de expectanţe scalate. este important şi ca el să participe nemijlocit la fiecare fază de construcţie a sistemului de notare respectiv. în activitatea de notare. răspund la trei criterii importante. aprecieri cu privire la interacţiunea cu clienţii. În sistemul pe care îl prezentăm. notarea făcându-se pe o scală cu o întindere de la 1 (aproape niciodată) la 5 (aproape întotdeauna). Reprezintă un tip de scale care utilizează seturi de comportamente specifice cerinţelor unui loc de muncă. Ancorele descriu cu multă precizie principalele categorii poziţionale ale fiecărei scale. dacă are posibilitatea să completeze formularul de apreciere onest şi meticulos. Astfel. Nu trebuie însă înţeles că scala de răspuns este o scală de frecvenţe.aproape niciodată. în anul 1980. Scalele cu observaţii comportamentale. 75-84%. Cele cinci puncte sunt definite prin procentul de timp în care comportamentul în cauză este observat. 65-74%. subliniază aceiaşi autori. Managerii sau evaluatorii care folosesc scale de evaluare axate pe comportament pot să constate că există o anumită dificultate în selectarea unui singur punct pe scalele respective care 82 . Practic. în adevăratul sens al cuvântului. evaluarea constă în estimarea frecvenţei cu care se produce un comportament. evaluatorul este pus în situaţia de a estima frecvenţa cu care se manifestă comportamentele respective la persoana evaluată. Mai mult decât atât. În anul 1981 au fost recomandate ca repere de notare următoarele procente: 0-64% . Landy şi Trumb au fost cei care au arătat că logica scalei cu ancore comportamentale este că ancorele constau din propoziţii explicative care pot distinge cu precizie un profesionist slab de unul foarte bun. evaluatorul notează comportamentul aşteptat din partea unei persoane în timpul desfăşurării activităţii sale. evaluările pot face referire la erori de execuţie. evaluatorul nu trebuie derutat astfel încât să i se creeze impresia că lucrează pe un teren incert şi este împiedicat să înţeleagă finalitatea activităţii pe care o derulează. grupate în jurul unor diferite dimensiuni ale muncii. incidente critice. Scalele cu observaţii comportamentale utilizează metoda Likert de însumare a notelor acordate în evaluarea diferitelor aspecte ale performanţei în muncă. Primul criteriu se refera la factorii de succes profesional care sunt definiţi cu multă acurateţe. 85-94% şi 95-100% aproape întotdeauna. Mai târziu.Acest sistem de apreciere propus de Smith şi Kendall este cunoscut ca o procedură bazată pe evaluarea comportamentală. constituind cel de al doilea criteriu iar ultimul dintre criterii se refera la răspunsul evaluatorului care este bine dirijat prin urmărirea unor instrucţiuni precise de operare cu scala. Prin intermediul unei astfel de scale. Sistemul de apreciere a fost construit plecând de la premisa că erorile de apreciere cunoscute nu pot fi evitate decât dacă evaluatorul are posibilitatea să se implice. Acest tip de scale.

F. Notează şi evaluează probleme atunci când sunt implementate politici sau procedee noi. Fisher şi colaboratorii. cât şi discuţiile când dă instrucţiuni. iar în altele. fiecărui incident critic sau fiecărui aspect relevant de comportament i se acordă o frecvenţă de cinci puncte. pe scala respectivă.să reprezinte performanţa unui angajat. Consemnările sunt clare. De asemenea. performanţe slabe. dimensiunile performanţei. în primul rând. Fisher. Nivelul total al performanţei • Sub nivelul acceptabil • Acceptabil • Bun • Excelent Aproape niciodată 1 1 1 1 Aproape întotdeauna 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5– 9 10 – 14 15 – 19 20+ Figura 15. au fost elaborate scalele de observare a comportamentului. Menţine contactul vizual sau al privirii când vorbeşte angajaţilor. B. Foloseşte atât notiţele. grupele de incidente comportamentale similare care formează. în Figura 15 sunt prezentate mai multe incidente comportamentale care au fost grupate pentru a forma o dimensiune a performanţei denumită “comunicarea cu subordonaţii”. sunt următoarele: 83 . în cele din urmă. deoarece acesta poate manifesta în unele momente comportamente pozitive. după Cynthia D.L.C. De exemplu. Pentru elaborarea unei asemenea scale. pe care managerii sau evaluatorii o folosesc pentru a indica cât de frecvent fiecare angajat se implică într-un anumit comportament. Discută schimbările de politici sau procedee înainte de implementarea lor. concise şi uşor de înţeles. Ca răspuns parţial la aceste probleme.J. Scală de observare a comportamentului pentru dimensiunea performanţei “comunicarea cu subordonaţii” (după D. Schoenfeldt. specialiştii în domeniu identifică. se poate constata că. Shaw) Scalele de observare a comportamentului au mai multe avantaje care.

comparaţiile efectuate pot întreţine unele tensiuni sau chiar invidii şi resentimente. cu atât mai mult cu cât se realizează în raport cu performanţele generale ale angajaţilor. Metode comparative de evaluare a performanţei. În cadrul sistemelor de comparare a persoanelor sunt prezentate cele mai reprezentative sisteme. de exemplu: • • • compararea simplă sau ierarhizarea. pot fi de ajutor în asigurarea feedback-ului performanţei angajaţilor. sistemele de comparare a persoanelor operează cu grupuri de indivizi care sunt comparaţi unii cu alţii. Această limită este exclusă prin apelarea la sistemele evaluate bazate pe compararea celor apreciaţi iar rezultatul aplicării unui sistem de apreciere prin comparare este o ierarhizare în care cel mai bun individ primeşte rangul 1. de înţeles şi de folosit. Cu toate că sunt uşor de explicat. fiind totodată. sistemul comparării pe perechi şi sistemul distribuirii forţate. Metodele sau procedeele comparative de evaluare a performanţei constau în compararea performanţelor unor angajaţi în raport cu performanţele altora sau în evaluarea acestora în raport cu performanţele obţinute. Rangurile pot fi convertite în valori scalare normalizate sau clasificate în două sau mai multe grupe conform unui criteriu. lucru mai greu de realizat în condiţiile unui număr mai mare al acestora. metodele comparative necesită cunoaşterea performanţelor tuturor angajaţilor. validitatea conţinutului incidentelor sau aspectelor relevante de comportament sunt evaluate direct. Dacă scalele de evaluare privesc fiecare persoană ca o individualitate. compararea pe perechi. Compararea performanţelor se poate face în diferite moduri. metodele comparative impun o stabilitate relativă a acestora în cadrul organizaţiei. acceptate de tribunale. Utilizând scalele de evaluare există riscul de a plasa pe cei evaluaţi către polul pozitiv sau negativ.• • • • sunt bazate pe o analiză atentă a posturilor. Deoarece au în vedere performanţa fiecărui angajat în raport cu ceilalţi angajaţi. cum ar fi sistemul de ierarhizare. fapt care îngreunează posibilitatea diferenţierii oamenilor. compararea prin distribuire forţată. următorul rangul 2 şi aşa mai departe. furnizează informaţii mult mai profunde privind performanţa decât scalele de evaluare axate pe comportament. De asemenea. având un caracter subiectiv. 84 . ca.

deci se realizează o scală ordinală. Este un sistem cunoscut şi sub denumirea de “compararea întregului grup”. Aici evaluarea se face pe însuşiri separate sau pe baza eficienţei profesionale globale. în fiecare caz în parte. Numărul posibil de perechi de angajaţi evaluaţi poate fi determinat astfel: Np = n(n − 1) 2 în care:Np – numărul posibil de perechi de angajaţi. În cadrul metodei se pot forma toate combinaţiile posibile de câte doi angajaţi.Metoda ierarhizării pe baza ordinei de merit. utilizând abaterea standard ca unitate de măsură. În sine. utilizarea ei este dificilă când lotul celor apreciaţi depăşeşte 50. numărul perechilor de nume fiind în acest caz de 1225. subiecţii rămaşi sunt iarăşi clasificaţi alternativ. evaluatorul trebuie să aprecieze care din cei doi angajaţi aparţinând unei anumite perechi este cel mai bun din punct de vedere al performanţei. stabilind performanţa superioară din fiecare pereche de angajaţi. În primul rând. sistem care constă în scrierea numelor celor evaluaţi pe câte un bileţel fiecare. Este o tehnică sistematică de comparare a unui individ cu toţi ceilalţi din grup. apoi a celei mai neindicate. Odată cu trecerea timpului discriminările sunt tot mai dificile. Procedura presupune parcurgerea mai multor paşi. În ciuda faptului că metoda comparării pe perechi este precisă. potrivit dihotomiei indicat / neindicat până la epuizarea lotului. de la cel mai bun individ la cel mai slab. Rangurile pot fi şi ele convertite pe o scală de intervale după o anumită tehnică. operaţia constă în alegerea iniţială a celei mai indicate persoane. astfel ca fiecare individ să fie confruntat cu toţi membrii grupului. Urmează sarcina evaluatorului. Astfel. Metoda comparării pe perechi. Deci. Poziţia fiecărui angajat pe scara ierarhică a valorii este determinată de numărul de combinaţii în care angajatul a fost indicat cel mai bun. fiecare angajat cu un altul. prin transformarea valorilor ordinale în valori scalare normalizate. se admite un artificiu de segmentare. prin atribuirea celor doua persoane a unui rang intermediar iar ierarhizarea se face doar în ordine. Acesta a fost motivul pentru care s-a apelat la scalele de intervale care operează cu unităţi de măsură care ne indică şi cantitativ distanţa ce separă doi indivizi. pe perechi. şi nu se spune nimic despre distanţele care îi separă pe indivizi. apoi setul respectiv este oferit evaluatorului să le ierarhizeze conform unui criteriu. 85 . care este să sublinieze pe fiecare bileţel numele celui pe care îl consideră superior la însuşirea evaluată. Este metoda de evaluare a performanţei care compară. n – numărul angajaţilor evaluaţi. Când nu putem lua o decizie în cazul a două persoane. se începe cu alcătuirea de bileţele cu numele a câte două persoane.

235). însă poate deveni greoaie sau dificilă în situaţiile în care se realizează comparaţii la un număr mare de angajaţi. Criteriul „Calitatea serviciilor furnizate” A A B C D E + + + + + + B + C + D + + E - Figura 16. care este considerată o metodă precisă şi eficientă. 86 . evaluatorului i se impune o distribuire gaussiană şi să încadreze fiecare subiect în parte într-o clasă. este necesară o bună pregătire a evaluatorilor. în baza unor procente de distribuire fixate aprioric. Figura 17). asigură o comparaţie directă între angajaţii unei anumite perechi. Această metodă permite evitarea erorilor de tipul indulgenţei / severităţii sau a tendinţei centrale şi este uşor de folosit. 20% buni. deoarece numărul combinaţiilor posibile este foarte mare (Figura 16 redă un astfel de exerciţiu realizat în cadrul unui Call Center.2003. Compararea pe perechi Metoda distribuirii forţate. aceştia simţindu-se îndreptăţiţi să fie clasaţi în categoria celor cu performanţe ridicate (Stanciu Ş. Dată fiind artificialitatea metodei. În acelaşi timp. Individul cu cele mai multe semne (+) se află în fruntea grupului (Stanciu Ş. Astfel. în sensul că aceştia trebuie să cunoască întregul lot şi să aibă clarificat conţinutul fiecărui calificativ (Tabelul 13.. 20% slabi şi 10% foarte slabi.Metoda comparării pe perechi. iar semnul (-) pune în evidenţă inferioritatea relativă. de obicei în cinci categorii: 10% foarte buni. Astfel. poate crea disensiuni în cadrul grupurilor formate numai din angajaţi cu calificare înaltă. curba este divizată în clase proporţionale. în cazul grupurilor mici de salariaţi. Reprezintă un sistem utilizat atunci când numărul persoanelor evaluate este foarte mare şi când nu se pretinde realizarea unei discriminări fine. 235). angajaţii fiind evaluaţi după dimensiunea „Calitatea serviciilor furnizate”). 40% medii. 2003. Ideea de la care se pleacă este că orice grup de indivizi suficient de mare se distribuie conform curbei Gauss. Semnul (+) pune în evidenţă superioritatea relativă. Problema principală care apare este reprezentată de faptul că. nu sunt suficiente elemente pentru a obţine o distribuţie normală sau anumite grupe de subordonaţi pot să nu se încadreze în aceste procentaje fixe.

prin plasarea acestora într-una din zonele de performanţă care urmează distribuţia normală a lui Gauss sau într-una din categoriile valorice prestabilite. Prin urmare. după o pondere care urmează distribuţia normală a curbei lui Gauss (Tabelul 14). orice organizaţie are posibilitatea să-şi evalueze mult mai rapid angajaţii. în sensul că evaluatorul este obligat sau “forţat” să încadreze angajaţii în mai multe niveluri sau zone de performanţă. Distribuţia forţată a angajaţilor după nivelul performanţelor Această metodă de evaluare porneşte de la premisa că performanţele angajaţilor permit distribuţia sau plasarea acestora potrivit curbei lui Gauss. 87 . Distribuirea este forţată.Tabelul 13. Aprecierea performanţei prin distribuire forţată Categorii de performanţă Ponderea fiecărei categorii din numărul totalul al angajaţilor Slabă Sub nivel mediu Nivel mediu Peste nivel mediu Cei mai buni 10% 20% 40% 20% 10% 50% Numar angajati 40% 30% 20% 10% 10% 20% 40% 20% 10% 0% Excelent Bun Mediu Satisfacator Nesatisfacator Figura 17.

10. 4. Shaw) Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 Nivelul performanţei Angajatul este sub standardele performanţă Ponderea de 5% 15% 50% 20% 10% Angajatul realizează standardul de performanţă. Cum sunt realizate scalele de evaluare comportamentale? 6. Ce reprezintă scalele de evaluare cu paşi multiplii? 5. Prezentaţi avantajele scalelor de evaluare grafice. Metoda evaluării prin distribuţie forţată (după D.C. 8. Enumeraţi metodele comparative de evaluare a performanţelor. 7.J. precum şi în cazul în care nu este necesară o discriminare fină. Simulaţi o evaluare folosind compararea pe perechi pentru echipa în care vă desfăşuraţi activitatea. după cum este cunoscut.Tabelul 14. îndeosebi în cazul grupurilor cu un număr mare de angajaţi sau care au o calificare mai redusă. Evaluaţi toţi colegii de birou utilizând distribuţia forţată. însă are posibilităţi de îmbunătăţire Angajatul dovedeşte un nivel bun şi uniform al performanţei Angajatul dovedeşte un nivel foarte înalt al performanţei Angajatul dovedeşte remarcabilă o performanţă Însă. Care este rolul analizei sistematice a postului în elaborarea scalelor de evaluare grafice? 2. F. Întrebări de verificare: 1. Prezentaţi avantajele scalelor de evaluare comportamentale. Fisher. de aceea. pentru obţinerea unei distribuţii de tip Gauss este necesar să existe suficiente elemente. Schoenfeldt. Care este principiul constructiv al scalelor de evaluare grafice? 3. Ce presupune compararea prin distribuţie forţată? 9. B. ci o repartiţie grosieră. 88 .L. metoda comparării prin distribuţie forţată permite obţinerea unor rezultate cât mai apropiate de distribuţia normală.

în 2000. Cele mai multe programe de feedback de 360 grade au în vedere nivelul managerial şi cele superioare. chiar de furnizori şi clienţi .unui angajat. Un studiu recent derulat în SUA. Avantaje: • fiecare aspect al activităţii angajatului respectiv este pus în evidenţă şi comparat cu autoevaluarea sa şi evaluarea făcută de ceilalţi. Şi. a arătat că programele bazate pe evaluarea 360 grade erau asociate cu o scădere de 10. 89 . Utilizarea metodei 360 grade a crescut dramatic în ultimii ani. Evaluarea cu sursă multiplă (360 grade) Evaluarea 360 grade. Acest lucru nu înseamnă neapărat că programele bazate pe evaluarea 360 grade ar trebui abandonate. Metoda 360 grade este o abordare a evaluării performanţelor care foloseşte date fumizate de supervizorii. cu cât e mai completă percepţia asupra performanţei unui angajat. Mercer.şi. Acestea au posibilitatea de a comenta şi de a oferi feedback. cercetările recente arată că programele bazate pe evaluarea 360 grade au mai mult efecte negative decât pozitive. relevă legăturile dintre practicile specifice de HR şi valoarea acţiunilor companiilor cotate la bursă. în principiu.6 puncte a valorii acţiunilor. Dar înseamnă că organizaţiile ar trebui să-şi revizuiască programele de management al performanţei pentru a vedea dacă acestea îşi ating scopul pentru care au fost create. subordonaţii . Cu toate acestea. Adoptat de un număr tot mai mare de organizaţii. Premisa pe care se bazează metoda 360 grade este logică: oamenii care stau cel mai mult în preajma unui angajat îi observă comportamentul în situaţii şi circumstanţe în care supervizorul nu este prezent. colegii. de către toate persoanele interesate de activitatea unui angajat. Informaţia este colectata cu ajutorul unor chestionare (pe hârtie sau calculator). Un alt instrument de evaluare. valoarea procentuală ajunsese la 65%. evaluarea 360 grade este unanim acceptat ca un instrument eficient de management al performanţei.CURSUL 8. în teorie. uneori. Potrivit firmei de consultanţă în HR William M. 40% din companii foloseau această metodă în 1995. Evaluarea se realizează. cunoscut şi sub denumirea de “instrument de ierarhizare multipla” sau de “evaluare prin surse multiple” este evaluarea 360 grade.

a exemplelor concrete. găsind singuri modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor. discernământul. O astfel de metodă de evaluare presupune evaluarea unui angajat de către şeful său. folosirea lui “eu”. descrierea faptelor fără a le evalua sau interpreta. Raţionalitatea • • puterea de control. capacitatea de control/stăpânire. testul de autoevaluare. a) Autoevaluarea Prin intermediul acestei metode.cu atât mai mult el va înţelege ce trebuie să fie îmbunătăţit şi cum. pe o scala de la 1 la 5 de exemplu. este cu totul alta. utilizarea termenilor simpli. 90 . sociabilitatea. Organizaţia trebuie să sprijine angajatul în dezvoltarea sa sugerată de feedback. Teoria este foarte promiţătoare. Realitatea. Trebuie avut grijă să se evite accentul negativ. pe de altă parte. iar acestea sunt comparate cu autoevaluările realizate. de către subalternul său. puterea de asociere. convergenţa gândirii. Pentru obţinerea unui feedback de calitate se recomandă respectarea următoarelor principii: pregătirea feed-back-ului. întâlnirea în particular. starea de mulţumire. agresivitatea. referirea la faptele sau la problemele în cauza şi nu la persoană. În general. de către colegul său. Feedback-ul pozitiv este foarte motivant. Creativitatea • • • • bogăţia de idei. vocabularul. fără participarea şi a altor persoane. angajaţii sunt puşi să-şi identifice punctele tari şi slabe. poate urmări: Personalitatea • • • • • nervozitatea.

cât şi a managerilor incompetenţi. capacitatea de a critica. Încrederea în sine • • • • • capacitatea de a comunica. organizare. de înţeles. orientarea spre perfecţionare. La polul opus. siguranţa comportamentului etc. Pentru a evita inconvenientele. b) Evaluare de către cei egali (pe posturi echivalente) Studiile arata că acest tip de evaluare este cel mai corespunzător pentru stabilirea performanţei angajatului. cât de bine procedează un şef ierarhic. obiectivitatea. când relaţiile de muncă se pot deteriora substanţial în timp. Metoda se bucura de succes în mediul universitar. unde studenţii fac evaluarea cursului şi a profesorului. planificare. cu privire la conducere. metoda este deosebit de bună pentru că angajaţii cunosc. al angajatului care se autoapreciază (eroare de indulgenţă). de obicei se utilizează o fişă de evaluare (Tabelul 15) în care sunt trecute criterii de evaluare. Pentru aplicarea ei în organizaţii este nevoie de o pregătire prealabilă a tuturor oamenilor pentru înţelegerea corectă şi acceptarea ca atare (Tabelul 16). exigenţa. iar aprecierile sunt făcute deopotrivă de şeful ierarhic şi de coleg. 91 . Procedeul este valoros pentru că permite evidenţierea situaţiilor conflictuale dintre manageri şi subordonaţi. Folosirea metodei obligă managerii să acorde o mai mare atenţie relaţiilor cu subordonaţii. Atunci când se păstrează anonimatul informaţiei. delegare şi comunicare. Există însă şi riscul excesului de bunăvoinţă din partea acestora. de obicei. c) Evaluarea făcută de subordonaţi Este un sistem frecvent folosit în universităţile americane. Sunt mult mai stabile în timp şi se axează mai mult pe efortul de sarcină. Nu şi în cazul în care se utilizează formula de evaluare în cadrul grupului deschis. nevoia de ajutor. Sistemul este însă mult afectat de subiectivismul. pentru a nu-şi atrage critici prea multe din partea subordonaţilor. se situează managerii care reacţionează negativ la ideea de a fi evaluaţi de către subalterni.• • • dependenţa faţă de imaginea opiniei publice.

................. etc Comentarii Şeful ierarhic.......................................................................................................................................... Colegul........................................................................ 92 ............ 3..................................................................................................................................................................... II............................. Numele şi postul colegului care evaluează........................şef ierarhic şi coleg Nume si prenume................................................................................Tabelul 15...... 4......................................... a celor supuşi procesului..................... rezultate Criterii de evaluare Aprecierea Şeful ierarhic Colegul fb b m s fs fb b m s fs 1.................... Colegul. 2......... Pentru a diminua rezistenţa angajaţilor............. obiective......................Postul...................... Oportunitatea menţinerii pe post/schimbării pe altul Comentarii Şeful ierarhic.................................... Apreciere generala Şeful ierarhic FB B M S Colegul M FS FB B S FS Comentarii Şeful ierarhic................................... în continuare........ Numele şi postul şefului ierarhic... este recomandabil ca introducerea unui sistem de evaluare să se facă treptat şi cu implicarea directă....................... la elaborarea instrumentelor specifice...... III....................... Exemplu: Fişa de evaluare .......................................................................................................... Semnături Şeful ierarhic Colegul d) Evaluarea făcută de şefii ierarhici De bază în întreprinderi este................................ I.. alături de manageri................................................................................................................................................. Compartimentul............... Colegul............ Data....... metoda aprecierii angajaţilor de către manageri........... Aprecierea prin raportare la misiune...........

.. Criterii de evaluare Niciodată Uneori Rar Frecvent Totdea una 1.. preocupare pentru perfecţionarea activităţii..... Este clar şi precis în sarcinile pe care mi le dă 4.. Îmi oferă informaţiile de care am nevoie pentru a-mi îndeplini corespunzător activitatea 2... organizare).. Postul....................... adaptabilitatea/flexibilitatea/capacitatea de inovare etc............... soluţionarea problemelor..Încurajează asigurarea unui climat de încredere şi respect reciproc 14............. Depune efort pentru înlăturarea barierelor care reduc eficienţa în activitate 7.... modul de administrare a resurselor (planificare........ executare...... Creează un cadru de comunicare favorabil 6... Îmi asigură echipamentele necesare în muncă 3...... 93 ..Depune eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului şi rezultatelor muncii Prima etapă constă în elaborarea fişei postului într-o manieră care să permită evaluarea performanţelor.Încurajează cooperarea între echipe 13..... Mă face să înţeleg obiectivele şi orientarea strategică a întreprinderii 5...........................Tabelul 16.. Exemplu: Formular de evaluare a şefului ierarhic Numele şefului ierarhic..Este un exemplu de corectitudine 15... Aceasta va cuprinde: 1) Competenţele cerute pentru postul respectiv: • • • • • • • • cunoştinţe profesionale... calitatea muncii............Mă încurajează să lucrez în echipă 12...Asigură condiţiile necesare dezvoltării pe post 9...........Îmi acordă libertate de acţiune pentru a duce la îndeplinire sarcinile asumate 11.....Urmăreşte permanent gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite 10.... Mă ajută în rezolvarea problemelor legate direct de activitate 8... relaţii cu oamenii (comunicarea).................. spirit de echipa (colaborare). Data.....

............................................... ......................................... Nivelul performanţei realizate în perioada........ astfel încât cel implicat să ştie ce se aşteaptă de la el.............. în ultima parte.. Post..........Unitate...................................... cost. modalitate de realizare..............2) Activităţi şi standarde de performanţă: • • lista va cuprinde cele mai importante activităţi pentru postul respectiv........... REZULTATE Operaţiuni: nivelul de performanţă a rezultatelor Costuri: eficienţa în controlul costurilor Responsabilitate: eficacitate şi siguranţă Total II............. utile pentru obţinerea performanţei Capacitate de aplicare în practică a cunoştinţelor Total 94 Nivelul performanţei FB B M S FS ................................. Fişa de evaluare (Tabelul 17) va cuprinde.. Tabelul 17................... Exemplu: Formular de evaluare a personalului Nume............... Prenume.... calitate...................................................................... fişa postului va fi completată cu acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor şi se va elabora un program complet pentru pregătirea salariatului în vederea atingerii noilor standarde.... folosirea resurselor............................Compartiment...................................... responsabilităţile viitoare şi acţiunile ce vor fi întreprinse (planul acestora) pentru pregătirea salariatului în vederea promovării pe un nou post... Partea I EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ Denumirea postului Perioada 1....... CUNOŞTINŢE Cunoştinţe de bază necesare îndeplinirii activităţii Cunoştinţe în alte domenii înrudite.................... etc Partea II PERFORMANŢA PREZENTĂ Scurta descriere a poziţiei ocupate....... În etapa următoare.................. .... Data...... Criterii de performanţă I......................... Standardele trebuie stabilite înainte de începerea activităţii............................................................ timpul solicitat (necesar) pentru fiecare (în procente) şi modul de măsurare a performanţelor (ce trebuie făcut şi cât mai bine): cantitate. 2...................................................................

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR Abilitatea de recunoaştere a problemelor Capacitatea de analiză Puterea de judecată Creativitate şi originalitate Total IV. Partea III EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ Următorul post Modul de ocupare Data probabilă la care ar putea fi ocupat Experienţa. etc Data la care angajatul va fi pregătit pentru promovare Imediat 6 luni 12 luni 1-2 ani e) Interviul de evaluare a rezultatelor finale Este instrumentul folosit nu numai pentru discutarea (analiza) performanţelor. 2.CONDUCERE Planificare Organizare Execuţie Comunicare Total RATA PERFORMANŢEI TOTALE Acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor actuale Denumirea acţiunilor Acţiunile vor fi întreprinse de Manager Titular 1. 2. calificarea şi condiţiile necesare ocupării viitorului Gradul de îndeplinire post Da Parţial Nu 1. Pentru buna desfăşurare a întrevederii finale trebuie avute în vedere următoarele caracteristici: • un nivel de participare ridicat din partea subalternului. dar şi pentru comunicarea unor decizii administrative (salarii. 2.III. etc Acţiuni ce vor fi întreprinse pentru pregătirea angajatului pentru promovare Denumirea acţiunilor Acţiunile vor fi întreprinse de: Manager Titularul postului 1. care sporeşte acceptarea evaluării şi coeficientul de satisfacţie.) şi planificarea scopurilor muncii viitoare. recompense etc. RELAŢII CU OAMENII Relaţii cu subordonaţii Relaţii cu alte persoane din firmă Relaţii cu exteriorul Total V. a planurilor legate de carieră. etc. 95 .

angajaţii evaluează propriile performanţe şi stabilesc scopurile pentru performanţele viitoare. se foloseşte. rezolvarea problemei. Studiul amintit anterior. Reprezentarea grafică a evaluării tip 360 grade este prezentată în Figura 18. Acest interviu se poate desfăşura în mai multe moduri: • • • 1. pentru a mări gradul de deschidere al întrevederii şi al acceptării de către subaltern a evaluării şi a evaluatorului. diminuează conflictele de muncă sau este superior sistemelor standard de evaluare a performanţelor sau celor bazate pe distribuţia forţată. 96 . profesor de managementul resurselor umane la San Francisco State University.. dar nu există nici o dovadă că şi funcţionează". Cercetătorii şi foştii partizani ai metodei au început să ridice semne de întrebare. Jai Ghorpade. dându-i astfel posibilitatea măririi randamentului. o treime a consemnat îmbunătăţiri ale performanţei. din mai mult de 600 de studii. a notat în . în cazul angajaţilor noi. includerea unui feedback efectiv fără a fi considerat o critică. în practică se utilizează o formulă mixtă. profesor de management la San Diego State University. John Sullivan. vorbeşte angajatul şi şeful ascultă. validitate şi eficacitate".• susţinerea şi încrederea şefului în subaltern. "deşi furnizează un feedback valoros.Academy of Management Executive" că. concluzia aparţine însă şefului. care îmbină cele trei interviuri. vorbeşte şeful ierarhic şi angajatul ascultă. De obicei. 2. de obicei. 3. Sună bine. derulat la nivelul anului 2001 nu este singurul indicator al faptului că programele axate pe feedback-ul 360 grade ar putea eşua în a-şi atinge scopul. spune: "nu există date care să arate că evaluarea 360 grade chiar îmbunătăţeşte productivitatea. favorizează rămânerea în companie a angajaţilor. conceptul de 360 grade are serioase probleme legate de confidenţialitate. iar restul studiilor nu a descoperit nici un impact. pentru a se evita dezavantajele fiecărui tip de interviu în parte. o treime a raportat scăderi ale acesteia. Deficienţe ale evaluării 360 grade. Ghorpade a mai relatat că. formularea de obiective specifice şi lansarea de provocări către subaltern. discutarea deschisă a problemelor pe care le implică un randament bun şi soluţionarea acestor probleme.

Pregătirea evaluării Definirea obiectivelor evaluării Promovare Productivitate Motivare Salarii Concediere Evaluarea performanţelor Alegerea criteriilor de evaluare pentru : Evaluarea 360 grade a Resurselor Umane Alegerea metodelor şi a periodicităţii Evaluarea potenţialului În funcţie de complexitatea postului şi de criteriile de evaluare Asigurarea climatului Pregătirea evaluatorilor şi a celor evaluaţi Evaluarea propriu-zisă Culegerea informaţiilor Fapte privind punctele tari şi punctele slabe Analiza rezultatelor Controlul efectelor evaluării Comunicarea rezultatelor Recomandări de perfecţionare Informaţii privind evaluarea Analiza informaţiilor Figura 18. Etapele evaluării 360 grade 97 .

Jeff Seretan. În încercarea de a captura fiecare nuanţă a performanţei unui angajat. . Dacă nu puteţi articula o argumentaţie puternică în favoarea unui program de feedback 360 grade. Programele standard de feedback de 360 grade determină competenţe care nu sunt direct legate de rezultatele afacerilor sau care sunt atât de generale. O altă problemă este aceea că ar putea exista o neconcordanţă între obiectivele de afaceri ale unei organizaţii şi ceea ce măsoară metoda. ce nu pot amortizate integral. multe programe de feedback 360 grade au devenit atât de complexe.Acest program ar trebui implementat doar dacă se demonstrează că astfel se rezolvă o problemă sau se adaugă valoare". acest proces ar putea fi capabil să ajute companiile să creeze valoare printr-o mai bună aliniere a performanţei postului la strategia de afaceri. Procesul poate duce la incertitudine şi conflict printre membrii echipei. executive-trainer în New-York. atunci acesta nu ar mai trebui introdus ca metodă de evaluare. Întrebarea este următoarea: poate fi această metodă de evaluare implementată în asemenea fel încât să aducă aceste beneficii fără a afecta negativ rezultatul final ? Bazându-ne pe analizele amintite . cu sediul în San Francisco. spune acesta. În ciuda acestor dezavantaje. În plus. a realiza evaluări eficiente este o sarcină dificilă. O altă problemă tipică: evaluatorii şi evaluaţii eşuează în a persevera după feedback. încât nu sunt relevante pentru angajatul obişnuit. manager de resurse umane la Barclay's Global Investors. Timpul şi costul asociate cu metoda 360 grade sunt şi ele un impediment. nu într-o metodă de a distruge valoarea. Atunci când nu sunt consecinţe pentru performanţa scăzută . "Prima întrebare pe care trebuie să o puneţi vizează motivele care stau la baza implementării metodei". Barclay's foloseşte metoda 360 grade pentru a furniza directorilor executivi informaţii 98 .aşa cum este deseori cazul pentru evaluarea 360 grade .şi pe conversaţiile cu clienţii -. Implementaţi metoda 360 grade pentru motivele corecte. spune Paul Rumely. este de acord cu cele menţionate mai sus.. încât solicită o mult mai mare investiţie temporală şi financiară. există motive întemeiate de a nu renunţa la evaluarea 360 grade.nivelul performanţei nu se va schimba. cred că următorii paşi ar putea ajuta companiile să transforme evaluarea 360 grade într-un creator de valoare. Procesul prezintă încă potenţialul de a adânci gradul de înţelegere a performanţei proprii manifestat de un angajat. cu excepţia situaţiei în care toţi participanţii la un program 360 grade au experienţă în a furniza şi a primi feedback. Posibilităţi de îmbunătăţire.De ce eşuează această metodă de evaluare în a face faţă potenţialului său? Pentru început.

antrenare şi practică. Şi implicaţi-i pe angajaţi în articularea şi implementarea programului pentru a-i asigura relevanţa şi dreptul de a-l poseda. Concentraţi-vă pe scopuri de afaceri şi pe strategii. dar companiile ar trebui să le folosească în situaţiile în care se cere clarificarea rezultatelor reliefate de aplicarea metodei 360 grade. Antrenaţi oamenii în a furniza şi primi feedback. Un program de feedback 360 grade este condamnat dacă departamentul de resurse umane este singurul său stăpân. aşa că scopul nostru a fost acela de a umple acest gol informaţional". spune Seretan. Furnizarea unui feedback constructiv cere instruire. vă asumaţi riscul unei distrugeri a valorii". aveam o viziune reală a punctelor sale tari şi slabe". Angajaţii trebuie să primească un feedback regulat asupra performanţei lor de zi cu zi. Obţineţi sprijin la toate nivelele organizaţiei. Interviurile adiţionale nu sunt întotdeauna necesare. Rumely preferă să folosească metoda de evaluare 360 grade ca o bază pentru o incursiune mult mai profundă în profilul performanţei individului. Femeia era foarte talentată. Companiile care implementează această metodă fără a verifica şi dezvolta mai întâi aptitudinile de feedback ale managerilor riscă afectarea serioasă a lucrului în echipă şi a moralului. Acesta îşi aminteşte un caz în care evaluarea prin evaluarea 360 grade a făcut-o pe o angajată "să pară Maica Tereza". spune el. explică Seretan. spune Seretan.Metoda 360 grade este doar o parte din programul de evaluare". Asiguraţi-vă că directorii joacă un rol fundamental. După aceste interviuri. Am realizat o serie de interviuri personale cu evaluatorii femeii pentru a descoperi ce s-a întâmplat. Calculaţi costul programului. dar "nimeni nu este perfect. Cel mai important lucru de reţinut este acela că metoda în discuţie aici este doar o parte dintr-un sistem complet de management al performanţei. câştigurile vor 99 . vizibil.despre stilurile lor de management. . Deşi instruirea personalului în a furniza şi a primi feedback poate creşte temporar costurile asociate cu implementarea programelor de feedback de 360 grade. Nu vă bazaţi doar pe metoda 360 grade ca metodă de evaluare.. "Directorii noştri beneficiau de date insuficiente privind stilurile lor de conducere. "Dacă nu faceţi acest lucru într-un mod targetat şi strategic. Feedback-ul ar trebui să furnizeze angajaţilor informaţii despre abilităţile pe care trebuie să şi le dezvolte pentru a ajuta organizaţia să-şi îndeplinească obiectivele. Angajatorii trebuie "să determine povara financiară pe care o aşează pe umerii organizaţiei o dată cu alegerea metodei ca metodă de evaluare".

Ei ar trebui să-şi prezinte scorurile şi apoi să întrebe „care credeţi că sunt cele mai critice în a fi cât mai eficiente cu putinţă şi ce măsuri este necesar să se adopte în aici ?”. cu siguranţă nu va da rezultate. Creaţi un "plan de acţiune" bazat pe feedback. monitorizarea ajută la reperarea rezultatelor neconcordante cu obiectivele articulate la început. Dacă programul este doar de faţadă şi nu este inclus într-un sistem integrat de evaluare a performanţelor. deoarece feedback-ul furnizat participanţilor devine mai focusat. cât şi negativ .în timp real. Monitorizând rezultatele. De asemenea. existenţa acestor date ar trebui să forţeze companiile să se întrebe ce speră să câştige de pe urma evaluărilor 360 grade şi.atât pozitiv. pentru fiecare angajat. Care este potenţialul de amortizare a investiţiei ? Cum se compară proiecţiile referitoare la acest potenţial de amortizare cu performanţa reală ? Şi. de pe urma oricărei iniţiative pe care o iau. cerând feedback în timpul procesului şi implementând schimbările bazate pe răspunsuri. dacă aşteptările nu sunt 100 .sau vrea . Cel mai important. Sistemele tradiţionale de management al performanţelor s-au luptat cu această axiomă de-a lungul timpului şi este o naivitate să credem că programele de feedback de 360 grade ar fi semnificativ diferite. Companiile nu reuşesc întotdeauna din prima să implementeze metoda 360 grade cu succes. în ultimă instanţă. Faptul că sunt asociate cu o scădere a valorii acţiunilor ar trebui să-i convingă pe managerii de resurse umane să-şi revizuiască programele de feedback de 360 grade existente sau planificate. Aveţi puterea să recunoaşteţi că evaluarea 360 grade nu este un panaceu. corelate cu succesul acestora în a urmări planurile de acţiune. Se recomandă ca indivizii să treacă în revistă scorurile împreună cu managerii şi subordonaţii lor. fără a aştepta o evaluare anuală. Monitorizaţi implementarea. companiile ar putea să fie capabile să aplice corect această metodă de evaluare. De asemenea. vizând comportamentele cele mai indicate a fi asociate cu crearea şi distrugerea valorii.să şi-l schimbe. scopul ar trebui să fie acela de a crea o cultură în care în care indivizii să se simtă confortabil în a da şi a primi feedback .cântări mai mult decât costurile. Companiile ar trebui să identifice şi să impună recompense şi consecinţe pentru indivizii. Doar pentru că un individ va avea o percepţie mai reală asupra comportamentului său nu înseamnă că poate . solicitaţi idei de îmbunătăţire şi faceţi ajustări. Descoperirile privitoare la metoda de evaluare 360 grade sunt surprinzătoare.

dar cu multă muncă. 2.atinse. ce poate fi făcut pentru a îmbunătăţi eficienţa acestui program ? Implementarea unui program de feedback de 360 grade de succes este similar gestionării propriului portofoliu de investiţii: Se poate reuşi. Cum putem realiza o evaluare de performanţe eficientă utilizând evaluarea 360 grade ? 101 . De ce evaluarea 360 grade este cunoscută şi sub denumirea de evaluare cu sursă multiplă? 3. Definiţi etapele metodei de evaluare 360 grade. 5. Care este rolul autoevaluării ? 4. Identificaţi problemele care pot apărea la aplicarea metodei de evaluare 360 grade. Întrebări de verificare: 1.

evaluatorii trebuie să demonstreze că au experienţă în competenţele pe care le evaluează. uşor de administrat şi să conducă la culegerea dovezilor de competenţă relevante în raport cu aspectele critice stabilite. Un instrument de evaluare bun este acela care asigură validitate. credibilitate. de aceea. rezultatul aşteptat şi modalitatea de apreciere a rezultatului obţinut. Validitatea este principiul fundamental pentru întregul proces de evaluare şi. Metodele de evaluare aplicate trebuie să conducă la producerea de informaţii relevante în raport cu ceea ce se urmăreşte în evaluare. Criteriile de realizare. simplitatea şi eficienţa costurilor. în raport cu care se ia decizia privind competenţa persoanei evaluate precum şi obiectivele de evaluare. Elaborarea instrumentelor de evaluare Foarte important în cadrul evaluării este instrumentul de evaluare. Dovezile de competenţă sunt informaţiile produse de candidat. demonstrează atitudinile corespunzătoare pentru a obţine rezultatele aşteptate la nivelul calitativ descris în standard. credibilitatea. de o importanţă deosebită ce asigură principiile evaluării. corectitudine şi transferabilitate procesului de evaluare. Pentru aceasta. O evaluare credibilă foloseşte metode care conduc cu consecvenţă la aceeaşi decizie privind competenţa sau competenţele evaluate. Tipul de evaluare trebuie să fie acelaşi pentru toţi angajaţii. Dovezile de competenţă sunt informaţiile produse de un angajat din care rezultă că îndeplineşte toate aspectele descrise de unităţile de competenţă pentru care este evaluat. este şi criteriul cel mai important în aprecierea oricărui instrument de evaluare. flexibilitatea. trebuie să fie clare şi cunoscute 102 . ce urmează a fi analizate de către evaluator în raport cu aspectele critice stabilite de către companie. respectiv are cunoştinţele şi deprinderile necesare. Practicile de evaluare trebuie urmărite şi revizuite periodic pentru a garanta că ele sunt consecvente în ceea ce priveşte interpretarea dovezilor de competenţă. corectitudinea. Elaborarea instrumentelor de evaluare este un proces complex. O evaluare corectă oferă şanse egale tuturor angajaţilor. Acesta reprezintă metoda de evaluare operaţionalizată şi cuprinde obiectivele evaluării. instrumentul de evaluare trebuie să fie corespunzător. Cu alte cuvinte evaluăm ceea ce afirmăm că vrem să evaluăm şi nu alte aspecte care nu au fost menţionate în standard. Pentru asigurarea credibilităţii. ca şi nivel de competenţă pentru cei care sunt evaluaţi. plasează toţi candidaţii în condiţii egale fără a defavoriza sau avantaja pe unii sau pe alţii. Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competenţelor profesionale sunt validitatea.CURSUL 9.

cu relevanţă similară pentru evaluatori. În cazul evaluării competenţelor. problema costurilor este importantă. aplicabile tuturor angajaţilor supuşi evaluării. aceste criterii trebuie să fie: precis formulate. Într-o a doua etapă se aleg criteriile de evaluare. uşor de observat şi măsurat. Rezultatele evaluării trebuie să fie utilizate atât în gestiunea carierei pentru consilierea angajatului în gestiunea propriei sale cariere. pentru a-şi cunoaşte mai bine subalternii şi a favoriza o colaborare armonioasă. accesibil tuturor angajaţilor. în termeni simpli şi să nu presupună generalităţi. stabilirea costurilor evaluării implică o analiză atentă. instrumentele de evaluare vor fi exprimate într-un limbaj clar. de echipamentele necesare. angajaţi care au sarcini şi responsabilităţi similare şi lucrează în condiţii similare. uşor de cuantificat. demersul de evaluare trebuie să stabilească care este scopul evaluării. şi trebuie tratată cu multă responsabilitate de către evaluator. în funcţie de scopul evaluării. manageri şi angajaţi. uşor de înţeles şi de aplicat de către toţi cei implicaţi. Acest lucru presupune adaptarea metodelor şi a programului de evaluare la condiţiile specifice fiecărui loc de muncă. Acestea depind foarte mult de complexitatea ocupaţiei şi a competenţelor de evaluat. cât şi în optimizarea colaborării de către manager. 103 . De aceea. Procesul de evaluare trebuie să fie simplu. Simplicitatea procesului cere însă o rigurozitate sporită pentru a garanta respectarea cerinţelor din standardul ocupaţional. să permită descrieri de atitudini sau comportamente măsurabile. O abordare a procesului de tip participativ şi transparenţa evaluării cresc şansele unei evaluări corecte. Pentru obţinerea unor rezultate valide. formulate în termeni univoci. să facă evaluarea competenţelor în strânsă legătură cu evaluarea cunoştinţelor profesionale. într-o primă etapă se defineşte scopul acestei evaluări. În mare măsură corectitudinea este asigurată de obiectivitate. Pentru a diminua costurile evaluării fără afectarea calităţii acesteia este necesară o apreciere atentă a tipurilor şi a numărului de metode de evaluare utilizate. vizând aspectele esenţiale ale activităţii. În scopul asigurării simplicităţii procesului.de către toţi cei evaluaţi. într-un număr limitat. de implicaţiile privind blocarea producţiei şi a persoanelor pe durata evaluării. Flexibilitatea înseamnă capacitatea de adaptare a procesului de evaluare la varietatea contextelor în care se desfăşoară evaluarea. Fiind vorba de un proces ce se desfăşoară în timp şi care presupune culegerea de informaţii din situaţii de muncă diferite. de la caz la caz. Dacă o evaluare a fost făcută cu obiectivitate putem spune şi că ea a fost corectă. Pentru ca procesul de evaluare să fie pertinent. Eficientizarea costurilor evaluării presupune experienţă atât în competenţele evaluate cât şi în evaluarea ca atare. Pentru fiecare criteriu se stabilesc anumite niveluri de satisfacere sau se raportează la anumite standarde de performanţă stabilite anterior.

sistemul de evaluare a performanţelor sau competenţelor poate duce la creşterea beneficiilor obţinute. 104 . pretându-se la abordări diferite. Dacă sistemul este construit în aşa fel încât să poată funcţiona fără obiective clare. Efectele de halou. de comunicare a rezultatelor şi de stabilire a strategiilor sau măsurilor de îmbunătăţire a performanţelor individuale şi colective. rezultatele mai puţin bune nu sunt urmare a calităţii muncii. măsurile de respectare a confidenţialităţii. Într-o organizaţie puternic mecanicizată în care există sisteme pentru absolut orice. modul de aplicare a lor. Aceste dificultăţi nu apar foarte des în cadrul sistemelor orientate spre trăsături. Se realizează instructajul celor care vor face evaluarea. Urmează etapele de analiză a datelor. Etapa a patra este cea a aplicării concrete a procedurilor de evaluare. urmată de culegerea datelor. implementarea unui sistem de evaluare nu reprezintă nimic altceva decât o pierdere de timp şi bani. datele incluse şi forma de prezentare a rezultatelor. Indulgenţa joacă şi ea un rol. variaţiile inerente procesului de muncă. Chiar dacă evaluarea performanţei pentru postul actual este corectă. lipsa susţinerii din partea celorlalţi angajaţi poate chiar şi din partea evaluatorului. metodele şi criteriile de evaluare (se aduc la cunoştinţă doar acele informaţii care nu vor afecta procedura de evaluare). oamenii vor accepta cu uşurinţă un sistem de evaluare a performanţelor şi competenţelor. pe baza evaluărilor legate de momentul prezent se fac predicţii pentru slujbe mai înalte pe scara ierarhiei. se stabileşte calendarul demersului de evaluare. În continuare. stereotipiile. care pot avea evident cerinţe diverse. Dacă în cadrul organizaţiei angajatul face mai mult decât să răspundă unei maşini şi să îndeplinească o secvenţă predeterminată de acţiuni. sunt prezentate câteva instrumente de evaluare a performanţelor pentru nivele ierarhice diferite. evaluatorii judecându-şi angajaţii mult prea dur. pot apărea erori atunci când. accentuarea excesivă a informaţiei negative au toate un cuvânt de spus în generarea acestor prejudecăţi.În etapa a treia a evaluării se aleg metodele sau tehnicile de evaluare şi se întreprind măsuri de asigurare a climatului favorabil unei evaluări corecte. în cadrul sistemelor orientate spre rezultate pot apărea probleme legate de măsurarea acestora. De multe ori. se informează personalul angajat cu privire la strategia. Evaluările arbitrare sunt contrare unor politici de personal corecte. ci sunt rezultatul altor factori: situaţia economică. se pregătesc în detaliu instrumentele. Prejudecăţile pot apărea chiar şi în cadrul celor mai bine organizate sisteme.

data de la care deţine poziţia actuală. Instrumentul pentru evaluarea performanţelor profesionale înregistrate de persoanele care ocupă poziţii manageriale se prezintă sub formă tabelară şi are şapte secţiuni ce corespund domeniilor investigate. care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie performanţa angajatului în cadrul companiei. întrun ciclu continuu. realizări/rezultate. Formularul este structurat în funcţie de obiectivele managementului performanţei implementat în respectiva organizaţie. utilizarea şi dezvoltarea competenţelor. Formular A – Realizarea sarcinilor şi a responsabilităţilor Se prezintă sub formă tabelară şi este alcătuit din zece linii şi opt coloane. nota acordată pentru realizarea sarcinilor. astfel: realizarea sarcinilor şi a responsabilităţilor. 105 . Pentru persoana evaluatorului sunt consemnate: data de la care este superiorul celui evaluat şi superiorul ierarhic al evaluatorului. scor (rezultat din produsul dintre pondere şi notă). stabilirea obiectivelor. data evaluării. Prima pagină a formularului solicită date de identificare atât pentru evaluator cât şi pentru cel evaluat. Rubricile care trebuiesc completate de către evaluator sunt: principalele sarcini şi responsabilităţi. sunt notate divizia sau departamentul căruia îi aparţine angajatul evaluat. nevoi de instruire şi dezvoltare.Formular evaluare performanţă – nivel managerial. data angajării. nerealizări/factori care au împiedicat realizarea sarcinilor. sunt înregistrate numele. perioada pentru care se face evaluarea. Astfel. calificativul final. În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea sarcinilor alocate ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. data de la care deţine poziţia actuală. funcţia deţinută de evaluator dar şi de cel evaluat. realizarea obiectivelor. De asemenea. analiza performanţelor. grad de realizare a acestora. ponderea (importanţa) sarcinilor. Se porneşte de la ideea monitorizării performanţelor angajaţilor în mod sistematic. exprimată în procente.

nerealizări. indicatorii cheie de performanţă. 2. se va realiza însumarea scorurilor din ultima coloană. antrenarea şi dezvoltarea colaboratorilor. după cum urmează: nota 6 = realizare în proporţie de 110% nota 5 = realizarea sarcinilor în proporţie de 100% nota 4 = realizarea sarcinilor în proporţie de 90-99% nota 3 = realizarea sarcinilor în proporţie de 80-89% nota 2 = realizarea sarcinilor în proporţie de 70-79% nota 1 = realizarea sarcinilor în proporţie mai mică de 70%. Scorul pentru fiecare sarcină în parte se calculează prin înmulţirea ponderii acordate sarcinii respective cu nota atribuită pentru gradul de realizare şi este înregistrat în ultima coloană a formularului. scor ce corespunde formularului A. Formular B – Stabilirea obiectivelor Sarcina evaluatorului constă în completarea obiectivelor pe care angajatul evaluat le are de îndeplinit. grad de realizare. Scorul astfel obţinut indică măsura în care cel evaluat şi-a îndeplinit sarcinile profesionale. competenţe manageriale (stil de conducere. managementul schimbării). rezultatele aşteptate şi ponderea obiectivului. competenţe generale necesare în posturile manageriale (responsabilitate. format din însumarea scorurilor pentru fiecare obiectiv menţionat. Formular C – Realizarea obiectivelor Formularul păstrează acelaşi format ca şi formularul A. De această dată însă sunt consemnate obiectivele. capacitate de decizie. integritate. Pentru calcularea primului scor parţial al acestui instrument. realizări. Datele consemnate în cadrul formularului se aduc la cunoştinţa angajatului evaluat iar formularul trebuie semnat de ambele parţi. de asemenea. Formular D – Utilizarea şi dezvoltarea competenţelor Urmăreşte nivelul de utilizare şi dezvoltare al competenţelor managerilor investigaţi : 1. atitudinea faţă de muncă/implicare. învăţare şi autodezvoltare). orientare către client. termenul final de îndeplinire a obiectivelor. nota acordată pentru realizarea obiectivelor. gândire strategică. atât de cel evaluat cât şi de evaluator.Scala în funcţie de care se realizează notarea gradului de îndeplinire a sarcinilor şi a responsabilităţilor are şase trepte. Trebuie precizat. lucru în echipă. ponderea acestora. 106 . În urma completării formularului se va calcula cel de-al doilea scor parţial. iniţiativă.

Formular G – Calificativul final Oferă informaţii despre scorare şi interpretarea scorului final al acestui formular.5 + S2*0. evaluatorul are sarcina de a completa rezultatele aşteptate şi tipul de acţiuni propuse. Se va calcula al treilea scor parţial astfel: dacă 85% dintre competenţe se află la nivelul manifestat şi 15% la nivelul în dezvoltare se acordă nota şase.Nivelele de dezvoltare ale acestor competenţe sunt dispuse pe o scală de la 1 la 3. incipient) şi să noteze cifra care îi corespunde. Scorul final se va calcula sumarizând cele trei scoruri parţiale pentru fiecare din standardele de performanţă: S = S1*0.). de dezvoltat. rotaţia posturilor. dacă 50% sunt în dezvoltare şi 50% incipient nota 2. Se menţionează ca atunci când se va face referire la acţiunile propuse. neplanificate ale angajatului. dacă 75% sau mai mult incipient – nota 1. Rezultatele se vor înregistra pe o scală în şase trepte. Formular E . atât sub aspectul competenţelor tehnice generale şi manageriale cât şi al competenţelor comportamentale generale sau manageriale. etc.Analiza performanţei În cadrul acestei secţiuni se menţionează realizările majore. Formular F – Nevoi de instruire şi dezvoltare Nevoile de instruire sunt identificate. Chestionarul este prevăzut şi cu o rubrică de exemple sau comentarii pentru fiecare competenţă în parte. dacă 50% dintre competenţe sunt la nivel manifest şi 50% în dezvoltare – nota patru. în dezvoltare. dacă 75% dintre competenţe se află la nivel manifest şi 25% la nivel de dezvoltare se acordă nota cinci. dacă 25% manifestat şi 75% în dezvoltare – nota 3. unde evaluatorul poate să completeze eventualele date suplimentare pe care le consideră relevante.25+S3*0. precum şi punctele tari/slabe. cursuri. să se specifice cu claritate ariile de dezvoltare (exemplu: instruire la locul de muncă. Referitor la aceste două categorii de competenţe. Fiecare nivel este descris (operaţionalizat) în cadrul chestionarului astfel încât evaluatorii să deţină o imagine cât mai fidelă a dimensiunii investigate (scală construită pe baza ancorelor comportamentale).25 Pentru stabilirea calificativului final se va utiliza următoarea clasificare: 107 . evaluatorii având sarcina să aleagă unul dintre cele trei nivele (manifestat.

Evaluarea şi autoevaluarea se va realiza în funcţie de o serie de criterii stipulate în cadrul secţiunii B a formularului.5. Orice realizare neplanificata înregistrata de angajat în perioada supusă evaluării şi care a avut un impact major asupra performanţei generale poate creşte calificativul final (este o condiţie necesară.74) . competenţele sunt în dezvoltare şi unele manifestate.74) . competenţele necesare sunt doar la un nivel incipient.în mod clar nu atinge aşteptările legate de atingerea obiectivelor şi a performanţei.00 .depăşeşte în mod constant şi clar aşteptările legate de atingerea obiectivelor şi a performanţei.75 . competenţele comportamentale şi funcţional necesare sunt dezvoltate şi manifestate. • Inacceptabil (între 1. sintetizate în patru dimensiuni: gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă.74) . asumarea responsabilităţii. iniţiativă şi creativitate. vechimea în companie.1. aderarea la complexitatea muncii.5.00 .• Excelent (între 6. competenţele sunt incipiente sau în dezvoltare.unele aşteptări sunt atinse. majoritatea competenţelor sunt dezvoltate şi manifestate. dar nici unele manifestate.3.2.75 . dar nu şi suficientă.4. funcţia ocupată. Formular evaluare performanţă – nivel de execuţie.atinge frecvent aşteptările legate de atingerea obiectivelor anuale şi a performanţei.00) . • Standard (între 2.depăşeşte uneori aşteptările legate de atingerea obiectivelor şi a performanţei. Sunt înregistrate datele de identificare corespunzătoare persoanei evaluate: numele şi prenumele persoanei. dar nu suficiente pentru că performanţa să fie considerată una de succes. Formularul este alcătuit din paisprezece secţiuni. se aşteaptă o îmbunătăţire generală. Punctajul folosit pentru notare este următorul: neîndeplinirea cerinţelor postului = 1 conform cerinţelor minime ale postului = 2 la nivelul cerinţelor postului = 3 uneori peste aşteptări = 4 108 . decizia va fi luată de comun acord de către managerii de nivel N+1 şi N+2).75 . • Bine (între 3. competenţele comportamentale şi funcţionale necesare sunt aproape toate dezvoltate şi manifestate. În cadrul acestui chestionar rubricile vor fi completate atât de către angajatul evaluat (autoevaluare a propriilor performanţe) cât şi de superiorul direct al acestuia şi de către responsabilul Departamentului de Resurse Umane.atinge constant şi uneori chiar depăşeşte aşteptările legate de atingerea obiectivelor şi a performanţei.00) . • Sub standard (între 1.49) .50 . • Foarte bine (intre 4. departamentul/divizia.

109 . Superiorul meu îmi ascultă opiniile. Itemii chestionarului acoperă 6 dimensiuni/competenţe şi anume: 1. Formularul acordă posibilitatea persoanei evaluate să-şi exprime eventualele nemulţumiri.3 puncte acord – 2 punct dezacord – 1 puncte dezacord total – 0 puncte. Pentru a fi un manager eficient este necesar să exerciţi rolul de leadership. fiecărui tip de răspuns acordându-i-se un anumit scor: acord total . Itemii chestionarului (15 itemi) şi modalităţile de răspuns sunt prezentate sub forma unui tabel şi vizează aspecte din viaţa profesională. dificultăţi întâmpinate în perioada de evaluare.- constant peste aşteptări = 5 performanţa a ieşit din comun = 6. 3. respectarea confidenţialităţii. Aprecierile celor doi evaluatori vor acoperi şi domeniul trăsăturilor de personalitate ale angajatului: integritate morală şi altruism.Superiorul meu îmi spune ce aşteaptă de la mine şi modul în care activitatea mea contribuie la realizarea obiectivelor departamentului. Răspunsurile evaluatorilor se înregistrează pe o scală în patru trepte. Fiecare dimensiune a acestei secţiuni are o anumită pondere în scorul final. iar leadership-ul este o componentă a managementului. Al treilea instrument folosit în procesul de evaluare măsoară nivelul performanţelor manageriale şi urmăreşte investigarea aspectelor comportamentale din cadrul relaţiei dintre manageri şi subalternii acestuia. Astfel formularul permite calcularea scorului acordat pentru fiecare dimensiune în parte dar şi pentru ansamblul de competenţe investigate. Stilul de conducere: capacitatea de a formula o viziune. în ceea ce priveşte interacţiunea şef-subordonat. De asemenea. disciplina. o concepţie frecventă fiind aceea potrivit căreia meseria de manager necesită abilităţi de leadership. de a avea impact şi influenţă asupra lor. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 1. se poate constata scorul acordat de către evaluatori şi de propria persoană a celui evaluat. solicitări. de a inspira colaboratorii şi de a obţine implicarea şi angajamentul acestora. fiind astfel posibilă realizarea comparaţiei dintre imaginea de sine şi opinia celorlalţi. Chestionar evaluare manager de către colaboratori.

competenţelor şi responsabilităţilor delegate persoanei. Superiorul meu mă încurajează să dezvolt noi idei şi să găsesc noi soluţii. Superiorul meu are încredere în deciziile mele şi îmi lasă libertate de acţiune în zona de competenţă.Superiorul meu mă sprijină în găsirea de noi modalităţi de a îmi face munca mai bine. stabilite anterior. În acelaşi timp conducătorul trebuie să informeze asupra delegării efectuate dar şi a raţiunilor ce au generat-o. având grijă să menţină climatul de exigenţă şi încredere. În transmiterea sarcinilor. afectate nemijlocit de sarcina delegată. a analizei şi găsirea căilor de rezolvare a problemelor apărute în 110 . acordarea de feedback privind progresul colaboratorilor. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 6. Gândirea analitică: este reprezentată de capacitatea de a analiza în funcţie de o serie de criterii obiective. 8. Superiorul meu îmi oferă regulat feed-back privind activitatea mea. activitatea din cadrul departamentului. Antrenarea şi dezvoltarea colaboratorilor: încurajarea participării la elaborarea de noi idei. 3. La final. managerul detaliază cauza delegării respectivei sarcini. pe colegii de compartiment ai subordonatului în cauză şi pe celelalte persoane din organizaţie. amănuntele care uşurează munca sau care duc la disfuncţionalităţi. Delegarea: presupune din partea cadrelor de conducere o abordare sistemică. 15. delegând cu prioritate sarcinile de mai mică importanţă. Orice nelămurire trebuie sesizată şi explicată în această fază incipientă.5. acceptarea sugestiilor din partea celorlalţi. motivele care au stat la baza alegerii şi ce rezultate trebuie obţinute. conducătorul evaluează rezultatele delegării dând îndrumări şi efectuând corecturi atunci când situaţia o reclamă. pentru care există personal capabil să le soluţioneze în mod adecvat. Superiorul meu mă apreciază si mă încurajează când am rezultate bune. de a sesiza detaliile. 4. 9. 7. de care este bine să se ţină seama. găsirea de soluţii. Superiorul meu împarte echitabil sarcinile între membrii echipei în funcţie de expertiza fiecăruia. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 2. Superiorul meu îmi oferă informaţiile necesare pentru a îmi putea desfăşura activitatea eficient. 2. presupune raţionament rapid pe baza concluziilor. Câştigarea adeziunii de fond a subordonatului pentru realizarea sarcinii delegate este un element esenţial. diminuându-se astfel sursele potenţiale de erori.

Scorul poate avea valori intre 0 . chiar şi în situaţii neprevăzute. dar pentru calcularea în procente. Dezvoltarea spiritului de echipă: acordă importanţă colaborării între angajaţi şi funcţionării lor ca o echipă. 13. Superiorul meu ia de obicei decizii corecte. de sesizare a detaliilor elocvente şi de apreciere cantitativă şi calitativă a acestora. 12. Superiorul meu realizează de obicei o analiză temeinică a activităţii mele.departament. Scorurile se pot calcula în procente. Integritatea: presupune că managerul pune accent pe corectitudine şi îşi tratează cu respect colaboratorii. Superiorul meu accentuează colaborarea între membrii departamentului nostru. Scorul pe fiecare dimensiune se calculează prin însumarea punctelor alocate pentru fiecare din itemii dimensiunii respective de către subordonaţii evaluatori şi împărţirea sumei rezultate la produsul obţinut prin multiplicarea numărului de itemi relaţionali dimensiunii respective cu numărul maxim de puncte (3) si cu numărul de subordonaţi evaluatori. 14. Gândirea analitică are la bază capacitatea de separare şi analiză a părţilor unui întreg. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 4. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 11. 5. Avantajul acestui instrument este că ţine seama de numărul de evaluatori pentru fiecare manager în parte şi permite compararea scorurilor tuturor managerilor avuţi în vedere. Superiorul meu mă tratează demn şi cu respect. Itemii corespunzători acestei dimensiuni sunt: 10. ceea ce uşurează interpretarea rezultatelor şi înţelegerea semnificaţiei scorurilor obţinute. deşi numărul de evaluatori diferă de la manager la manager. 6.minim si 1 – maxim. 111 . compararea scorurilor între dimensiuni şi compararea scorurilor finale obţinute de fiecare manager în parte. Am încredere în corectitudinea superiorului meu. Chestionarul este astfel construit încât permite calcularea scorului pentru fiecare dimensiune investigată. Superiorul meu implică toţi membrii echipei noastre în atingerea obiectivelor comune prin împărţirea sarcinilor. scorul obţinut se înmulţeşte cu 100.

atitudine în muncă).Supervizorul meu îmi dă feedback regulat în legătură cu munca/performanţa mea.Majoritatea persoanelor din grupul meu de lucru cooperează pentru a îndeplini cerinţele de lucru. xxx S. Şeful supervizorului meu ne oferă sprijinul de care avem nevoie.R. Există colaborare între grupul meu de lucru şi alte grupuri în S. 20. atitudinea companiei faţă de clienţi). feedback. Simt că îi pot spune supervizorului meu ceea ce cred. Există o problemă de favoritism în grupul meu de lucru. Supervizorul meu mă apreciază când îmi fac treaba bine. suport afectiv şi informativ. Supervizorul meu îmi permite să-mi fac slujba fără a se interfera. Supervizorul meu mă informează despre lucrurile pe care trebuie să le ştiu.C. Supervizorul meu îmi spune ceea ce se aşteaptă de la mine. fiecărui tip de răspuns acordându-i-se un anumit număr de puncte: SA – sunt de acord în totalitate A – sunt de acord AD – câteodată sunt de acord/câteodată nu D – nu sunt de acord SD – dezacord total. 8. Conducerea companiei ne informează în legătură cu ceea ce compania încearcă să realizeze. 2. 4. autorealizare. c) aderare la valorile companiei (informarea subalternilor asupra obiectivelor. 5. Itemii chestionarului acoperă mai mulţi factori determinanţi ai satisfacţiei profesionale: a) relaţia cu şeful ierarhic (comunicarea şef–subaltern. imparţialitate.L. 21. conştiinţa apartenenţei. Satisfacţia pentru această dimensiune este stabilită prin însumarea scorurilor înregistrate la următorii itemi: 9. Chestionarul de satisfacţie aplicat cuprinde 30 itemi şi înregistrează răspunsurile pe o scală Lichert în cinci trepte. 6. cooperare între membrii aceleiaşi echipe şi între echipele de lucru). Supervizorul meu mă tratează cu respect şi demnitate. Satisfacţia rezultată din relaţia cu şeful ierarhic reiese din răspunsurile la următorii itemi ai chestionarului: 1. 10. 112 . Îi corespund următorii itemi: 3. b) lucrul în echipă (comportamente/atitudini de favorizare.Chestionar de evaluare a satisfacţiei profesionale. 7.

C. Satisfacţia generată de factorii de muncă este investigată cu ajutorul itemilor: 18. Am înţeles pe deplin fiecare aspect al acestui chestionar. Conducerea companiei este orientată spre client. Regulamentele şi procedurile companiei interferă cu modul în care îmi îndeplinesc obligaţiile de serviciu. pe care aţi dori să o/îl menţionaţi? 113 . Sunt capabil(ă) să obţin resursele de care am nevoie în munca mea. îmi va aduce probabil. 30. eventuale precizări şi propuneri) urmărit cu ajutorul itemilor: 28. f) feedback chestionar (gradul de acoperire a tuturor ariilor.R. 16. condiţii de muncă. Am încredere în imparţialitatea conducerii companiei.C. Simt că slujba mea este sigură dacă sunt un bun performer. Xxx S. 24. Xxx S. genul de viitor pe care mi-l doresc.R. Faptul că lucrez la S. Xxx S.L.L.C. Cred că chestionarul acoperă toate ariile pe care aş vrea să le includ în feed-back-ul meu.L. Sunt plătit(ă) corespunzător pentru genul de muncă pe care o fac. de realizare profesională prin forţe proprii). Am destulă libertate pentru a îmi face treaba bine. Există vreo arie sau vreun aspect neacoperit de acest chestionar.C. 25. Xxx S. În mediul meu de lucru. 23. 17. e) factori de muncă (factori materiali. sunt mulţumit(ă) pentru că lucrez la S.L. Consider că S. Conducerea companiei acordă atenţie ideilor şi sugestiilor persoanelor la acelaşi nivel ca mine. Consider că S. Sunt mândru(ă) că lucrez pentru S. 29. d) management participativ (posibilitatea de implicare. 15. face o treabă bună pentru clienţii săi. 14. Itemii care corespund acestei dimensiuni sunt: 13. face o treabă bună pentru clienţii săi. condiţiile de confort acordate sunt satisfăcătoare. 19.11. normele instituţiei). Xxx S. Bonusurile şi beneficiile acordate răspund celor mai multe dintre nevoile mele imediate. 27. 12. În general. 22.C.R. 26.L.R.R. gradul de înţelegere.

Nivelul global al satisfacţiei profesionale se stabileşte prin însumarea scorurilor parţiale obţinute la fiecare dintre dimensiunile menţionate anterior. Enumeraţi dimensiunile investigate în cadrul chestionarului de evaluare a satisfacţiei profesionale. Care sunt domeniile investigate în cadrul instrumentului pentru evaluarea performanţelor profesionale ale ocupanţilor poziţiilor manageriale ? 2. Ce tip de scala este folosită pentru instrumentele de evaluare a poziţiilor manageriale ? 3. Care sunt argumentele pentru a folosi scale de evaluare pare ? 4. Întrebări de verificare: 1. Care este rolul aplicării în procesul de evaluare a performanţelor a unui chestionar de evaluare a managerului de către subordonaţi ? 5. 114 . Interpretarea rezultatelor se realizează prin calcularea scorului total pentru fiecare angajat în parte şi raportarea scorului astfel obţinut la scorul maxim.

prin interviuri şi întrevederi sunt. Mai mult decât atât. Subordonaţii vor încerca să ascundă greşelile. Această cerere va scoate la iveală orice dificultăţi majore întâlnite. Pe de altă parte. Autoevaluarea ce poate apărea în acest proces este mai uşor de acceptat de către subordonat pentru a remedia greşelile. e) să asigure toată informaţia relevantă necesară interviului (aprecierile trebuie bine pregătite şi concentrate pe detaliile situaţiilor de nereuşită). managerul ar trebui să folosească drept ghid respectarea următorilor paşi: a) să înceapă întrevederea cu prezentarea scopurilor şi a criteriilor de apreciere. răbdare şi abilităţi sociale să conducă la rezolvarea de situaţii problemă. decât criticile făcute de către manager. Când conduce un interviu de apreciere. Abordarea acestei modalităţi de rezolvare a problemei este de obicei recomandată. una din funcţiile managerului este să-şi evalueze subordonaţii şi să le atragă atenţia atunci când munca lor este nesatisfăcătoare. destul de rari. încurajând subordonatul să vorbească liber despre succesele şi insuccesele sale profesionale. de-a lungul perioadei de evaluare. analizând performanţele la locul de muncă. Interviul de evaluare În multe companii evaluarea este unilaterală şi secretă. b) să evidenţieze aspectele pozitive ale muncii angajatului. Subordonaţii se aşteaptă la acest lucru şi în caz contrar îşi pierd respectul faţă de manager. poate îndeplini primele trei scopuri ale evaluării şi nu poate fi folosită în motivarea angajatului. bazată pe tehnici specifice. de asemenea. dacă se ocolesc pe timpul discuţiei performanţele slabe. c) să prezinte opinia sa despre performanţele angajatului şi să-l întrebe pe acesta cum crede că ar putea să–şi îmbunătăţească munca. 115 .CURSUL 10. obţinute pe tot parcursul perioadei evaluate. se spune că în multe companii relaţiile dintre manager şi subordonaţi nu sunt suficient de bune pentru a permite rezolvarea problemelor printr-o întrevedere. ar trebui cel puţin să se concentreze pe probleme şi nu pe nereuşite personale. mai curând decât să discute despre ele. O apreciere bidimensională şi deschisă solicită o întrevedere între manager şi subordonat. pe care compania a ales să le aplice şi să se menţioneze că obiectivul acestui exerciţiu este de a îmbunătăţii performanţele şi nu de a critica angajatul. d) să găsească cauzele problemelor şi să prezinte istoria diferitelor nereuşite. Managerii care au timp. Prin urmare.

cu toate datele existente pe masă. pentru a discuta cu ei progresele şi problemele pe care le au. cu cât sunt implicaţi mai mulţi angajaţi în definirea obiectivelor postului lor. nu înseamnă că un astfel de om nu-şi poate găsi satisfacţii în muncă. interviul de evaluare a performanţei nu ar trebui să provoace surprize nici unuia dintre ei. pentru a crea o atmosferă amicală şi impresia unei lipse de formalism. 6. se poate afirma că interviurile de evaluare. pentru a rediscuta problema în grup. Dacă managerul nu posedă suficiente cunoştinţe despre anumite aspecte ale dezvoltării carierei angajatului. ca un interviu de evaluare să fie considerat eficace. el trebuie să-i indice persoanele care-i pot oferi informaţiile şi sprijinul necesar. Este din ce în ce mai răspândită tendinţa multor organizaţii de a-şi stimula managerii să organizeze regulat interviuri de evaluare a angajaţilor. dacă managerul este capabil să menţină legătura cu angajatul pe parcursului întregului an. cu diferite grade de formalizare. Aceste interviuri au căpătat denumirea de discuţii de evaluare. sunt următoarele: 1. Principalele condiţii. managerul trebuie să discute cu angajatul planul de dezvoltare personală a acestuia şi perspectivele pe care le are asupra propriei sale cariere. Există foarte multe date care confirmă că interviurile formale de evaluare sunt. motivaţia şi calitatea performanţei persoanei respective pot fi serios afectate. 3. Totuşi. deopotrivă. Totuşi. cu atât este mai probabil ca aceştia să le accepte şi să le însuşească. în mod normal. persoana care poate evalua cel mai corect activitatea unui angajat este superiorul său direct. Aşadar. dacă i se spune cuiva că nu mai are cum avansa. 4. 2. 5. Este sarcina managerului să discute cu el elementele care ar putea să-i ofere aceste satisfacţii. în unele cazuri. ale departamentului şi ale întregii organizaţii. el trebuie să se poată adresa managerului de la nivelul următor. dar acesta este cel care trebuie să decidă dacă să le accepte sau nu. slab conduse şi rău recepţionate de angajaţii în cauză. Într-un astfel de caz. dar o astfel de problemă poate fi abordată doar pe termen lung. Stă în puterea managerului să încurajeze un astfel de proces de participare. se desfăşoară în fiecare zi iar procesul de evaluare a devenit neîntrerupt. 116 .f) să aplice criterii identice la evaluarea angajaţilor de acelaşi grad. ca parte a procesului de evaluare a performanţei. evitând favoritismul şi subiectivismul atunci când se interpretează informaţia. un manager poate oferi sfaturi cu privire la cariera angajatului. dacă angajatul nu poate fi de acord cu şeful său direct în privinţa felului în care a fost apreciată performanţa sa. interviul nu este altceva decât o cale de a sintetiza anumite idei.

elaborează lista realizărilor neplanificate. pentru a-şi aminti standardul de performanţă. reciteşte politica de evaluare şi Manualul Angajatului (dacă este cazul). 117 . Pregătirea dialogului Pregătirea pentru dialog cuprinde sarcini care revin atât colaboratorului (subordonatului) cât şi superiorului său direct. pentru a nu fi influenţat de desfăşurarea acestuia. pentru a asigura condiţiile unei bune desfăşurări. în vederea clarificării standardului de performanţă. pentru a avea formulată o opinie privind propria performanţă. Dialogul de apreciere presupune două etape distincte: pregătirea dialogului şi practica dialogului de apreciere. schiţează planurile de dezvoltare individuală. revede fişa postului colaboratorului. Colaboratorul are următoarele îndatoriri: revede fişa postului şi obiectivele individuale.Etapele interviului de evaluare a performanţelor. pentru a–şi formula propriile aşteptări de dezvoltare. parcurge competenţele. pentru a-şi reaminti contextul şi modul de desfăşurare a evaluării. Superiorul direct are următoarele îndatoriri: programează şi organizează întâlnirile. completează formularul de evaluare. obiectivele anuale de performanţă. a. îşi evaluează şeful direct înainte de interviu. pentru a avea o perspectivă clară a standardului de performanţă al colaboratorului. revede formularul de evaluare din anul anterior (în cazul unui exerciţiu la minim a II-a aplicare). pregăteşte explicaţii referitoare la aşteptările privind performanţa anului supus evaluării. pentru a le identifica pe cele majore şi relevante. pentru a identifica punctele tari ale colaboratorului şi cele care necesită îmbunătăţiri (punctele slabe). Întâlnirea urmează să fie stabilită cu 7 zile în avans. pentru a-şi reaminti procesul şi a încerca să înţeleagă modul în care a evoluat performanţa proprie. ora şi locul de desfăşurare urmând să fie fixate de comun acord cu salariatul. ultima evaluare şi realizările neplanificate.

. Închide telefonul.. este mai degrabă o ocazie de a spune şi de a cere...... Nicidecum bătrânul meu. Privindu-l. Ziua de astăzi e ca oricare altă zi de muncă. peste două zile. surâzând.. Am lucruri de cerut!. Domnul Roşu depinde de domnul Costea. evaluarea de anul trecut. va avea loc interviul de evaluare a domnului Munteanu. A găsit un dosar galben. domnule Munteanu! Cei doi îşi cumpără ziarul şi parcurg împreună drumul până la intrarea în clădire. cei doi se despart şi fiecare îşi continuă munca în biroul său. Aş cere mai multe responsabilităţi!. Ne vedem vineri. Ei lucrează în aceeaşi întreprindere. M: M: -Aşa. devine mai gânditor: M: -Anul trecut. Fiecare îşi cumpără ziarul său preferat. El stă jos. Domnul Munteanu a urcat pe scara ierarhică – astăzi este responsabil al unei echipe. asta depinde în mare parte de domnul Roşu.. Cei doi colaboratori se despart. interviul rămâne poimâine dimineaţă? -Desigur. când am ieşit de la interviu... M: . concluzionează: Nu e rău!. salut.Poimâine dimineaţă? Este imposibil! Interviu cu Roşu!. În fiecare dimineaţă.. Vorbeşte la telefon cu un prieten. Roşu a recunoscut!. înainte de a intra în clădirea somptuoasă a firmei lor. Dar de atunci? 118 un meci! . fiecare îşi începe ziua de lucru. ei se întâlnesc la chioşcul de ziare şi se salută politicos. Odată intraţi în clădire. aveam impresia că am pierdut! Nu este totuşi Se ridică pentru a căuta dosarul de evaluare de anul trecut. -Aşadar... dar mâine? Mâine . Cum ai vrea să fie altfel? (zâmbeşte) Acum că i-au dat afară pe cei în vârstă.. Dimineaţa la chioşcul de ziare: M: R: R: M: R: -Bună ziua..Prezentarea unui interviu de evaluare-studiu de caz Cele două personaje principale ale istorioarei noastre sunt domnul Munteanu şi domnul Roşu.. Biroul lui Munteanu. Apoi. domnul Roşu a ajuns foarte repede într-un post de conducere şi nu doreşte să se limiteze la atât. dar. -Puteţi conta pe mine pentru ca totul să se petreacă mai bine ca anul trecut.. domnule Roşu! -Bună ziua.. care l-a sfătuit să fie mai suplu în relaţiile umane. După absolvirea facultăţii.

. De asta am nevoie. obiectivele? . puteţi să-i spuneţi că va fi gata mâine dimineaţă. da! A prevedea. George! Te las... dar se accelerează? (foarte mulţumit) Din acest punct de vedere... Să prevăd imposibilul! Iată ce ar vrea! IMPREVIZIBILUL! Foarte decis.. Munteanu este foarte surprins de cererea şefului său. bine..Interviul de anul trecut îi vine în minte şi începe să se gândească la interviul de pregătit pentru poimâine. Timpul de încasare a facturilor l-am ameliorat de la 8% la 5%!. îl sună pe unul din colaboratorii săi. atinse! Mai mult decât atinse!! (chipul său arată mulţumirea). M: -Bine !. dragul meu!”. reorganizarea este bună şi când totul se mişcă.. Va trebui să pregătesc o evaluare precisă a sarcinilor depăşite!. Sunt destui care vor trebui să aştepte!.. el ştie! Era inevitabil! Nu va putea să se împiedice să discute! Trebuie să pot să-i răspund! (caută în minte o justificare posibilă). În acest an (deschide dosarul şi începe să compare obiectivele propuse şi realizarea lor) .. Conversaţia pare a fi importantă. Biroul d-lui Roşu.... dar Roşu. -E ceea ce credeam! Este vorba de o aerisire ierarhică!. îţi mulţumesc pentru informaţie.. spun: „e o partidă pe care trebuie să o joc”.. (şi-l imaginează pe Roşu în timpul interviului) Îl aud de aici zicând: „A administra înseamnă a prevedea. -George ? Sunt Munteanu! Ţi-am telefonat să văd dacă ai aflat ceva nou. este într-adevăr foarte amabil! Numai să dureze!.. Munteanu cade pe gânduri.. Are nevoie de el mâine dimineaţă. Bine.. Secretara. Bine.... Da.... Secretara bate la uşă.. -Da. Am o groază de lucruri de făcut astăzi.. a administra. Roşu închide şi notează ceva pe o hârtie. care intră cu un dosar în mână.. -Domnul Roşu doreşte să vă uitaţi puţin pe acest dosar şi să-i spuneţi ce credeţi. sunt ocazii pentru schimbarea postului. remarcând surpriza lui Munteanu: -Domnule Munteanu! V-a cerut-o politicos. Ştie bine că este ocupat cu pregătirea pentru evaluare şi totuşi îi cere să se ocupe de acest dosar. Timp. -Bine. dacă nu sunt bine informat??. Cifre. Secretara părăseşte biroul lui. Luăm prânzul împreună? Pe curând! Cineva bate la uşă. 119 . sunt şi orele suplimentare şi interimarii (devine preocupat) . Închide.... Vorbeşte la telefon.... De opt zile. Este secretara domnului Roşu.. Ce-ai spus ieri la restaurant se confirmă? Se confirmă... -Intraţi!. da! (un pic furios) Dar să prevăd cu ce.

Este ocupat cu pregătirea interviului lui Munteanu. Ia dosarul lui Munteanu şi îl studiază atent.-Da. Roşu trebuie să pregătească interviul de evaluare al lui Munteanu. Cu dosarul în mână. secretara intră în biroul lui Roşu. -Dar eu nu uit niciodată.” (fumează foarte preocupat) „Este o chestiune de feeling!. (e mulţumit să vadă realizările colaboratorului său) Ei bine..) În picioare în biroul său. Amintirile din anii precedenţi îi vin în minte: Acum doi ani. Munteanu stă jos în faţa evaluatorului său. Sper că nu uiţi să mă chemi dacă sună Costea. face apel la colaboratori. tot în biroul lui Roşu. pregătind interviul de anul acesta. (îi întinde dosarul) Domnule. Dar a recuperat. Este nemulţumit. -Mi-aţi cerut dosarul lui Munteanu. feeling. (Roşu nu are de ales. ci doar să-i acorde o notă bună la evaluare şi să-l propună pentru promovare. (notează această remarcă în dosarul lui Munteanu) În acest an a redus termenele de acoperire peste obiectivele propuse. -Îţi mulţumesc pentru amabilitate. Interviul se terminase: M: R: nivel. Dar e evident că nu îl văd asumându-şi responsabilităţi mai mari.. chiar un pic furios: M: R: -Evaluările sunt bune! Dar eu evoluez!! -Ştiţi bine că eu nu fac decât să propun!. Munteanu este în faţa uşii biroului lui Roşu. E oare suficient pentru a judeca?” Suspină.. credeţi că pot spera la o promovare în acest an? -Dar este vorba de noi posturi care ar trebui prevăzute. domnule! Puţin nemulţumită iese din birou. da! A făcut o eroare de apreciere asupra unui client important. intraţi.. Acum un an. deciziile finale se iau la un alt Munteanu.. nu poate să-l ajute pe -Domnule Roşu... Nadia.. termină ţigara şi se aşează la birou. Roşu vorbeşte singur:”E adevărat că nu a făcut nici un plan pentru el... 120 .. chiar înainte de a intra... R: -A. M: -Bine! Foarte decepţionat. părăseşte biroul lui Roşu.. dar nu văd cum ar fi putut face altfel. Roşu o întrerupe.

. Bine. Atmosfera este plăcută.Rămâne gânditor un moment şi apoi decide să se intereseze de dosarul lui Munteanu la Departamentul de resurse Umane...... ce crezi? Cu tot ce se pregăteşte... e evident! (puţin nemulţumit) E adevărat că nu eram extrem de mulţumit de potenţialul său. Se scoală de la birou şi începe să se plimbe îngândurat. Pare un pic stingher. ca în fiecare zi. nu se poate spune că au fost inutile. -Atunci. bună ziua.. vede chiar o panoramă a Bucureştiului cu Arcul de Triumf. Roşu şi Munteanu se despart în clădire. Îşi aprinde ţigara şi îşi pune mâna în buzunar....30. Nota de sinteză? Da. -Dacă. îl cunoşti?.. Mi-ar plăcea să ştiu cu ce impresie aţi rămas după aceste întâlniri. un pic sceptic. Anul trecut am consemnat pe formular dorinţa lui de a fi promovat... se gândeşte înainte să răspundă.. -Domnule Munteanu. ne vedem la interviu? -Da.. ceea ce este sigur e că mâine îi fixez nişte obiective mai precise. Ridică receptorul: -Da. deci pentru moment suntem blocaţi. chiar deranjant! Bine. Duca!. pregătind acest interviu. Nimic nu s-a întâmplat!. Şocant!. Dacă mă gândesc bine. era bună!.30. Putem spune. Munteanu. nu excepţională. Scoate o ţigară din pachetul său de Rothmans şi se opreşte în faţa ferestrei. este mai justificat să-l promovez pe Munteanu anul acesta decât anul trecut. Credeţi că v-au fost folositoare? Munteanu. Secretara îi face legătura cu domnul Duca de la Resurse Umane.. Roşu aşteaptă un pic înainte să înceapă interviul. Se aşează şi apoi îl invită şi pe Munteanu să ia loc la masă. Biroul domnului Roşu. după. -Nu mi-am pus niciodată atâtea întrebări referitoare la unul dintre colaboratorii mei.. la ora 10... E adevărat. cu un dosar în mână intră în birou. Este multă lumină... domnule Munteanu! 10. E mai bun de atât... îţi mulţumesc! A doua zi. -Pe curând. Pentru interviu este găsită o masă rotundă cu două scaune aşezate faţă în faţă.... Vrea să dea mai multă importanţă întrebărilor pe care le va pune. Îi cere secretarei să-i facă legătura cu domnul Duca... Roşu îl salută şi îi strânge mâna. mi-am amintit de cele două interviuri precedente. Munteanu. -Modul în care Munteanu şi-a condus echipa m-a uimit întotdeauna!. 121 ..

. A reuşit să găsească cuvintele potrivite acest an. dificultăţile. va fi o examinare a conştiinţei cu comandă dublă.-Să vă spun ce gândesc eu: prima dată m-am limitat doar să vă dau instrucţiuni! A doua oară. Vom începe prin a face bilanţul anului care a trecut. Se pregăteşte să pună prima întrebare sacadat pentru a-i accentua importanţa şi pentru a avea efectul scontat asupra lui Munteanu.. ştiu că am depăşit limita pe care mi-aţi fixat-o cu 6%! Dar nu puteam să fac altfel! La vânzări am desfiinţat postul de secretară-asistent şi de atunci munca de urmărire a dosarelor se face la mine! O ştiţi foarte bine! 122 .. nu am putut să -Astăzi ne vom stabili un plan şi vom sta de vorbă cât este nevoie! (sceptic) Putem încerca oricum. nu am făcut un bilanţ riguros. (Munteanu începe să vorbească foarte repede). A doua oară. pozitiv!. atitudinile în faţa unor situaţii concrete. Se aştepta la această întrebare şi ştie foarte bine ce să răspundă. Toate condiţiile sunt împlinite pentru ca interviul să se desfăşoare foarte bine anul acesta. M: -Da! Vorbiţi ca la carte! Ochii lui Roşu strălucesc. Înţelegeţi ce vreau să spun? Nu atât pentru a vă judeca... cum i-a recomandat Costea. A dat instrucţiuni secretarei să nu fie deranjaţi sub nici o formă. prima oară am avut impresia că eraţi cam stingher!.. Roşu oferă colaboratorului său o ţigară. cu urcuşuri şi coborâşuri. (cu coatele pe masă sprijinindu-şi bărbia) R: -Un plan deci. R: -Domnule Munteanu. După ce a ascultat părerea domnului Roşu. Ştiu ce gândiţi: că am făcut apel în mod excesiv la orele suplimentare şi la interimari. Este dispus să fie mai îngăduitor.. dar.. priveşte scopul final al acestui interviu) Vom evalua împreună faptele.. Munteanu refuză.. M: -În general. cât pentru a vă orienta... dar în general.. vom analiza împreună reuşitele dumitale. Este pregătit să dea tot ce poate ca acest interviu să aibă rezultate bune. ce credeţi despre anul care a trecut? Munteanu îşi ia un aer autoevaluator. nu am aprofundat lucrurile.. întrevederea s-a limitat doar la condiţiile generale. Roşu stă gânditor. Munteanu şi-a luat inima în dinţi pentru a-si spune propria părere: M: R: M: -Da. ca în viaţă. vom fixa obiective fără a uita să definim şi mijloacele care ne permit să le atingem! M: R: -Şi vom ajunge la o concluzie! (Munteanu zâmbeşte maliţios) -Nu! La evaluare! (Roşu este foarte mulţumit că l-a corectat pe Munteanu în ceea ce vorbesc cu adevărat de problemele mele!. pozitiv.

. domnule Munteanu! Poate aţi fi putut să prevedeţi. bilanţul dumneavoastră este pozitiv. domnule. -Vreţi ca subordonaţii mei să meargă până la capăt? Dar ar trebui să lucreze în alte condiţii!!! (afişează un surâs cu subînţeles) Nu vorbesc de plante verzi în birou. -Suntem la analiza rezultatelor din anul trecut.. de redus scadenţele de plată. Ne-am înţeles bine Roşu se calmează. Vocea sa se ridică. (face o pauză lungă şi apoi revine în forţă. te sun eu! Biroul lui Roşu. dar am cerut doamnei Velicu un dosar de anul trecut şi încă nu a sosit.. Nici chiar pentru Costea!. (se uită în dosarul lui Munteanu) Văd aici: de terminat analiza clienţilor. M: -Să prevăd... În picioare. Nici măcar pentru Costea!. ci de organizarea muncii. domnule Roşu. Munteanu ia o pauză. Munteanu e cel care se transformă în acuzator.. Costea cere să vorbească cu Roşu.. ştiu.. că în această firmă informaţiile circulă foarte prost! Roşu devine nervos. discuţia a deviat.. la secretariatul lui Roşu. (îl priveşte pe Munteanu cu un aer întrebător) Aş vrea să vă spun. el domină. Era în timpul Munteanu îl întrerupe pe evaluatorul său. Da. (se opreşte puţin şi articulează cu încetineală) Niciodată sarcinile nu au fost definite în funcţie de cei care le execută! Se înregistrează fluctuaţii? Spun: „cu atât mai bine”. Şi cred că în situaţia în care eraţi.. vocea sa devine la tonalitatea normală.Roşu îşi aprinde încă o ţigară şi îl aprobă pe Munteanu: R: -Ştiu. informat în ceea ce priveşte reorganizarea vânzărilor. Fără asta. Roşu îl priveşte pe Munteanu de sus şi se joacă cu un pix pe care îl ţine în mână. dar nu suntem aici pentru a discuta organizarea.. -Dacă considerăm rezultatele. devine acuzator) Am impresia că administraţi prost orarele echipei dumneavoastră. Nu cred că oamenii din echipa dumneavoastră fac tot ce pot! În ciuda statutului său de subordonat. Este foarte nervos. de realizat procesarea informatică a fişierelor cu clienţi.. N-ai decât să-i spui că este în interviul de evaluare cu unul dintre colaboratorii săi!. Chiar dacă stă jos. Devine nerăbdător.. -Aveţi poate dreptate. are ceva foarte important de spus: M: R: -Eu cred. de acord.. În serviciul dumneavoastră există fluctuaţii. Interviul continuă.. dar a prevedea înseamnă a ştii! Şi în plus trebuia să fiu bine După acest torent de cuvinte.. absenţei mele şi aţi dat dovadă de iniţiativă... totul s-ar clătina! la început. dar secretara sa are instrucţiuni foarte precise: -Nu pot!.. aşa este!. În acest timp. ochii îi strălucesc. aţi luat decizii pertinente. 123 .

. se aşează. M: R: -Studiu da! Dar şi aplicare! Sunt sigur că aceasta ar merge! -Dar să începem cu mijloace mult mai riguroase.Roşu este surprins. uneori chiar decepţionate. -Exact! Munteanu. foarte mulţumit de a fi putut atinge aceste probleme. Înţelegerea celor doi se putea materializa acum cu un contract! Discuţia este foarte animată. -Dar analiştii? 124 din acest an un studiu aprofundat privind reorganizarea serviciului dumneavoastră! mijloace la dispoziţia noastră! . (îşi apropie capul de acela al lui Roşu ca pentru a-i încredinţa un secret) Există anumite măsuri care ar putea fi luate la nivelul nostru. dumneavoastră aţi fi mai abilitat decât mine s-o faceţi!. R: M: M: R: R: -Vi se pare realist? -Da... cu o îmbunătăţire a serviciului informatic! .. Ei vor să coopereze şi să găsească împreună mijloacele de a regla această situaţie.. dar. o schimbare de obiceiuri şi de comportament.. alteori uimite. Chipul lui este vesel.. uneori vesele. Au reuşit să găsească originile problemelor şi i-ar plăcea să-l surprindă pe Munteanu prin disponibilitatea sa de a discuta aceste probleme şi de a propune soluţii. e o problemă de informare. Toate culorile posibile se succed pe feţele celor doi colaboratori. Aceasta sugerează că ar fi bine să se înscrie între obiectivele dumneavoastră Munteanu doreşte să se convingă neapărat. dacă ar trebui să se acţioneze mai sus. -Este puţin nedrept! -Pentru moment. care pot fi cuantificate. R: -E posibil.. Roşu surâde cu un aer amuzat. dar ei sunt decişi să meargă până la capăt! . Avem atâtea Roşu şi Munteanu se angajează într-o fază dificilă şi capitală: să fixeze obiective realiste şi să evalueze mijloacele pentru a le atinge. M: -E nevoie de o redefinire a posturilor. vorbeşte cu curaj. Fiecare vrea să obţină cea mai bună soluţie a problemelor sale. -Dacă înţeleg.. Se poate observa o întreagă gamă de grimase. nu putem să facem mai mult! .. -Da! -Şi o problemă de organizare.

. Roşu este din nou în picioare. dar este sigur! Cheia reorganizării este o responsabilitate mai mare pentru toate -Bine. 125 sistematică a sarcinilor! nivelurile! mai departe! . domnule Costea. din bilanţul obiectivelor noastre... care până atunci era foarte relaxat. El se aşează.. Roşu cu un aer mulţumit. ia o sticlă de apă minerală şi două pahare şi îl serveşte pe Munteanu.. De acord! Vă sun eu când va fi liber. -În ceea ce priveşte evaluarea mea. care s-a dovedit satisfăcător. pe termen lung.. este vorba de restructurare. sugerăm o mai bună utilizare a sistemului informatic şi o îmbunătăţire -Ah. domnule Munteanu.... devine brusc rigid.. sau chiar într-o jumătate de oră?. dar domnul Roşu mi-a spus că această întâlnire este foarte importantă pentru bunul mers al serviciului!. consensul este realizat. -Întâlnirea noastră mi se pare chiar productivă! Mă gândesc că. da. Am ajuns acum la evaluare! Munteanu. Subiectul evaluării nu este un lucru atât de agreabil pentru el... nu! Ordinul este să nu-i deranjăm. -Da. cred că am stabilit corect obiectivele dumneavoastră pentru Ei beau în acelaşi timp apa minerală şi îşi pun paharele de aceeaşi parte a mesei: au ajuns la consens. R: M: R: M: R: -Foarte bine! Vom reorganiza serviciile! -Cred că a devenit indispensabil! -Astfel. domnul Costea sună personal pentru a-i vorbi acestuia.. pe care fără îndoială le-am subestimat.. să revenim la prezent. de acum. ei acţionează în aceeaşi manieră sincronizată! -Dar.. estimez că nota A este evaluarea justă a posibilităţilor dumneavoastră! Munteanu este încântat şi speranţa i se citeşte pe faţă.. o oră şi jumătate de când discută. am putut constata competenţa dumneavoastră în materie de animare a echipei! (Roşu a descoperit ceva bun la Munteanu şi este mulţumit să o spună cu voce tare) Această întâlnire mă face să cunosc calităţi. El vrea să încheie întâlnirea. Ah. încă mai discută. Ştiţi. se schimbă la faţă.M: -Promovare independentă de ierarhie! . (Se apropie de Munteanu şi articulează lent) În consecinţă. am auzit vorbindu-se de reformă. mi-ar plăcea să preiau conducerea Departamentului Achiziţii! -Dar ştiţi bine că această reformă... Secretara îşi menţine poziţia: nu trebuie să îl deranjeze pe domnul Roşu pentru nici un motiv. nu. -Ah. În biroul său. În cele din urmă. da! Chiar trebuie să revenim! La secretariatul lui Roşu.

-Trebuie să fiţi la înălţimea provocării pe care tocmai am definit-o împreună.. veţi avea mai multă responsabilitate într-un serviciu care va fi mult mai mare. Pentru este treaba noastră. reevaluat! 126 . mă angajez ca postul dumneavoastră să fie redefinit. dacă am judeca după surâsul său şi ochii care-i străluceau. iar aceasta Munteanu nu poate înţelege totul şi rămâne îmbufnat. nu! Este în afara discuţiei să rămân la acelaşi nivel. a amândurora! -Da. nu! Nu cred! Nu.. -Ce vreţi să spuneţi prin aceasta? -Mergem pe o diminuare a nivelurilor ierarhice. cu aerul său glumeţ. M: R: -Da! -Din partea mea. este adevărat. Pe faţa lui se citeşte decepţia. M: el. M: -Înţelegeţi-mă! Roşu. se aştepta la această reacţie din partea lui Munteanu. aş spune chiar.. Trebuie doar să-l facă să înţeleagă adevăratele dimensiuni ale acestei soluţii. R: -Înţeleg foarte bine.Munteanu suspină. domnule Munteanu! Dar este ceva la care nu vă gândiţi: dacă punem în aplicare organizarea despre care am vorbit. dar are deja o soluţie interesantă să-i propună. Soluţia pare a fi compatibilă cu aspiraţiile lui Munteanu. este important să decidem complementele de formare care să vă permită să vă asumaţi mai bine noile responsabilităţi! Munteanu se destinde. El se lasă greu pe scaun. plin de furie îşi pierde tot controlul asupra sa. R: -Acum problema este să dăm adevărata dimensiune postului pe care îl ocupaţi.. Roşu îi explică mai pe larg ceea ce gândeşte loc toată viaţa! Este imposibil! aceasta. M: -Ah. nu. şi chiar posibilităţile de mobilitate orizontală sunt îngheţate până la o nouă redefinire a organigramei! Pentru Munteanu este prea mult! Este mai mult decât ar putea suporta. şi atunci? Amuzat de faptul că Munteanu nu înţelege. M: R: -Da. pe acelaşi Îşi dă seama că reacţia sa a fost puţin exagerată şi se calmează puţin.

Care sunt obligaţiile managerului pentru pregătirea interviului de evaluare ? 5. Care sunt paşii recomandaţi pentru manager în realizarea unui interviu de evaluare ? 2. Prezentaţi modul de derulare a unui interviu de evaluare în care se acordă un feedback negativ angajatului. 3. 127 . Care sunt obligaţiile angajatului pentru pregătirea interviului de evaluare ? 4.Întrebări de verificare: 1. Enumeraţi trei condiţii care favorizează derularea eficientă a interviului de evaluare.

CURSUL 11. Evaluare prin obiective

Managementul prin obiective (MBO). Este un sistem care încearcă să îmbunătăţească performanţele companiei, să motiveze, să evalueze şi să pregătească angajaţii prin integrarea scopurilor personale cu obiectivele companiei. Angajatul se pune de acord cu managerul asupra obiectivelor de performanţă stabilite într-o anumită perioadă. Aceste obiective sunt exprimate cantitativ şi sunt luate din domeniile cheie ale postului (de exemplu: sarcini care, dacă sunt bine efectuate, conduc la o bună efectuare a întregii activităţi). La sfârşitul perioadei de evaluare angajatul şi managerul analizează îndeplinirea sau nu a obiectivelor stabilite. Avantaje MBO este făcută să încurajeze participarea angajaţilor şi să crească satisfacţia la locul de muncă, dându-le acestora un sentiment de reuşită şi de implicare în propria muncă. Managerul poate să evalueze angajatul referindu-se la performanţele specifice, mai curând decât să facă judecăţi subiective. Nevoia de training poate să apară în discuţie la începutul sau la sfârşitul perioadei de analiză. Alte avantaje ar putea fi: angajaţii sunt obligaţi să se gândească la valorile şi la obiectivele pe care le au, la sarcini şi la modul în care să le îndeplinească; sarcinile noi sunt clarificate şi elementele esenţiale ale fiecărui post sunt identificate; subordonaţii şi superiorii sunt obligaţi să comunice unii cu alţii, inclusiv despre termenele ţintă, lungi sau scurte. Există forţe coordonatoare ale activităţilor, între diferite niveluri ale conducerii departamentelor. Dezavantaje Mulţi manageri şi angajaţi găsesc obiectivele cadru comune şi analiza performanţelor interviurilor dificilă şi câteodată, incompatibilă cu stilul managerial general al companiei. Sistemul poate degenera în rutină , managerul doar aducând obiectivele la cunoştinţa angajaţilor. De obicei, este dificil de găsit noi obiective care să propună o schimbare şi sistemul poate încuraja efortul individual şi egoist în detrimentul lucrului în grup. Posibilele probleme viitoare includ următoarele: eforturile de a creşte performanţele în activităţi care nu sunt profitabile; concentrarea pe scopuri cantitative pe termen scurt, în timp ce se neglijează cele importante dar cu obiective precise pe termen lung; 128

comunicarea defectuoasă a obiectivelor către salariaţi poate duce la neîndeplinirea sarcinilor, în ciuda resurselor, informaţiilor şi deciziilor ce pot fi de cea mai bună calitate. Efectele aplicării MBO în organizaţiile cu scheme de evaluare tradiţionale. Câteva companii practică acum MBO în totalitate, dar au rămas unele beneficiare ale schemelor de evaluare tradiţională, în care îndeplinirea obiectivelor era mai importantă decât calităţi precum cooperarea, iniţiativa, etc. Se încurajează folosirea metodelor de apreciere cu răspuns deschis şi a interviului de apreciere . Salariile şi primele directorilor generali sunt câteodată influenţate de performanţă în detrimentul setului de obiective al fiecărui an. Din perspectiva evaluării performanţei, A. Manolescu ne precizează că managementul prin obiective accentuează necesitatea evaluării performanţelor în raport cu rezultatele obţinute, definite prin norme sau standarde de performanţă. De aceea, metoda este cunoscută şi sub denumirea de evaluarea prin rezultate. De asemenea, în concepţia managementului prin obiective nu este admisă ideea potrivit căreia managerii trebuie să evalueze numai trăsăturile de personalitate ale subordonaţilor lor, cu atât mai mult cu cât aprecierile unei asemenea practici manageriale nu pot fi întotdeauna dovedite, de multe ori nu sunt obiective, dând naştere la tensiuni între evaluatori şi evaluaţi şi implică din partea managerilor un rol pentru care aceştia nu sunt întotdeauna destul de pregătiţi. Managementul prin obiective este o metodă de evaluare foarte răspândită, care accentuează necesitatea evaluării performanţelor individuale şi creşterea motivării angajaţilor. Numeroase organizaţii utilizează pentru evaluarea performanţelor diferite variante ale managementului prin obiective. Folosirea metodei de evaluare a performanţelor are multiple avantaje. În primul rând este vorba de totala lipsă de subiectivitate a aprecierii, de “transparenţa” evaluării şi asta deoarece obiectivele pot fi măsurabile şi observabile. Datorită faptului că subordonaţii pot decide asupra modalităţilor de realizare a obiectivelor, acest lucru încurajează motivaţia şi creativitatea. În al doilea rând, un alt avantaj îl reprezintă îmbunătăţirea performanţei individuale, în măsura în care obiective sunt precise, de dificultate medie şi acceptate de către angajaţi. Al treilea avantaj este considerat şi implicarea angajaţilor în stabilirea obiectivelor precum şi a metodelor de atingere a acestora, responsabilizând în aceeaşi măsură atât angajaţii cât şi managerii. Şi ultimul, dar la fel de important ca şi celelalte, este efectul de cascadă al coordonării. Procesul managementului prin obiective implică parcurgerea unor etape bine stabilite: începând cu stabilirea preliminară, de către subordonaţi şi superiorii acestora, a unor obiective 129

riguros cuantificate, care trebuie realizate în cursul unei perioade de timp variabile, în funcţie de domeniul de referinţă, continuând cu urmărirea permanentă şi revizuirea periodică de către superiori a realizării obiectivelor respective, în ritmurile stabilite, deşi subordonaţii au libertatea să decidă asupra modalităţilor de îndeplinire a lor şi terminând cu evaluarea de către subordonaţi şi superiorii acestora a realizării obiectivelor stabilite, pentru ca, pe baza rezultatelor obţinute, să poată fixa împreună noi obiective. Cerinţa conform căreia managementul prin obiective accentuează necesitatea evaluării performanţei individuale în raport cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite, a fost exagerată. Astfel s-au depus eforturi deosebite pentru a cuantifica şi ceea ce este mai puţin cuantificabil, precum şi neglijarea unor obiective calitative mai largi, dar deosebit de importante, ca de exemplu: dezvoltarea personalului, încurajarea muncii în echipă sau inovaţia. De aceea, metoda managementului prin obiective nu este recomandată în cazul evaluării performanţelor obţinute de posturile a căror flexibilitate este relativ redusă sau limitată (liniile de asamblare – activităţi de rutină). De asemenea, datorită naturii unor obiective pe termen scurt, înşişi managerii sunt tentaţi să opteze pentru rezultate rapide, fără a se mai gândi la viitor sau la realizarea programelor pe termen mediu şi lung. Compararea performanţelor diferiţilor angajaţi se realizează însă destul de greu, deoarece fiecare angajat are obiective diferite şi o participare diferită la realizarea acestora. După D.C. Fisher, F.L. Schoenfeld şi B.J. Shaw, principalii factori care pot contribui la insuccesul unor programe ale managementului prin obiective pot fi lipsa susţinerii manageriale, pregătirea necorespunzătoare a managerilor în folosirea acestui sistem, stabilirea unor obiective uşor de atins, nestimulative sau mai puţin mobilizatoare, stabilirea de obiective nerealiste sau dificil de îndeplinit, lipsa flexibilităţii în stabilirea obiectivelor pentru diferite unităţi sau componente organizatorice, modificarea obiectivelor în funcţie de anumite împrejurări sau schimbări ale condiţiile de realizare, pseudoparticiparea, aprecierea exagerată a posibilităţilor de atingere a obiectivelor si birocraţia. Alţi specialişti în domeniu manifestă unele rezerve în ceea ce priveşte stabilirea preliminară a obiectivelor, aducând în acest sens numeroase argumente, cum ar fi faptul că stabilirea obiectivelor este destul de complexă şi dificil de susţinut sau în cazul posturilor în care obiectivele nu sunt riguros cuantificate, stabilirea acestora ridică unele probleme, stabilirea obiectivelor încurajează uneori un anumit joc sau o anumită libertate de acţiune care nu întotdeauna duc la performanţe bune, deoarece fie se aleg obiective uşor de atins sau se stabilesc obiective care în general nu pot fi realizate.

130

în cunoaşterea propriilor puncte slabe şi forte. atunci când ne referim la rolul şi impactul pe care le dezvoltă evaluarea performanţelor angajaţilor asupra celorlalte componente ale managementului resurselor umane şi. şi I. 131 . 2005. Tyler). G. precum şi a propriului potenţial individual. Vorbim aici despre un model al obiectivelor în evaluare (reprezentativ fiind cel al lui W. sunt necesare câteva opţiuni valorice mai largi pe care le identificăm în conceptul de model al evaluării. ne punem o mulţime de întrebări: Cum ar trebui făcută această evaluare? De unde să începem. Cunoaşterea unor metode de evaluare ar putea să ne dea posibilitatea de a oferi un răspuns personal la aceste interogaţii dar. situaţie care poate duce la neglijarea altor aspecte importante ale postului precum şi stabilirea obiectivelor este utilizată ca o altă modalitate de control asupra angajaţilor. în formularea obiectivelor. negocierea)?” “Mă respectă ceilalţi oameni ?” “Care din performanţele săptămânale. Din acest punct de vedere. “Sunt cunoştinţele mele în progres ?” “Cât de dezvoltate sunt abilităţile sau calificările oamenilor mei?” “Valorific şi dezvolt eu contactele mele ?” “Ce alte abilităţi trebuie acţionate (rezolvarea problemelor. Potenţiale întrebări la care ar trebui să răspundă evaluaţii În opinia specialiştilor amintiţi. stabilirea obiectivelor personale . Cu toate acestea. care presupune raportarea rezultatelor obţinute la ţintele preconizate. lunare sau anuale coincid cu performanţele trecute din perioadele similare?” Figura 19. sugerând de fapt necesitatea de a se da răspunsuri cât mai adecvate la următoarele întrebări prezentate în Figura 19. pentru a putea înţelege în profunzime nu doar răspunsurile. Pânişoara arată că “de cele mai multe ori. aşa cum ne prezintă în lucrarea sa profesorul Pânişoară. în general. aceiaşi specialişti acordă o atenţie deosebită stabilirii de către fiecare angajat a propriilor obiective. asupra întregului proces de obţinere a unor performanţe superioare şi a succesului la nivelul firmei. ci şi ceea ce se ascunde în spatele întrebărilor. Iată de ce vom porni în analiza noastră de la evidenţierea unei axe care presupune la un capăt conceperea activităţii de evaluare în acord direct cu obiectivele firmei şi/sau ale departamentului. folosirea eficientă a timpului.O.Şi nu în ultimul rând. se observă că putem întâlni în practică cinci tipuri de echilibru între obiectivele firmei /departamentului şi rezultatele obţinute de angajat. unde trebuie să ajungem? În raport cu ce trebuie sa evaluăm? “ (Pânişoara.poate ajuta în susţinerea propriei motivaţii. 151).potrivit orientărilor prezentate sau a altora similare . preocuparea pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite poate deveni o obsesie.

O=R O R R O O R O R (1) (2) (3) (4) (5) Cele cinci tipuri de echilibru intre obiectivele firmei si/sau ale departamentuluisi rezultatele angajatului Figura 20. Până la urmă. Ultimul este cazul cel mai puţin de dorit. În Figura 20 sunt prezentate toate elementele la care am făcut referire mai sus. caz în care rezultatele acestuia includ finalizarea tuturor obiectivelor. iar angajatul a realizat toate aceste obiective. Urmează raportul în care obiectivele firmei şi/sau ale departamentului sunt mult mai ambiţioase decât posibilităţile şi/sau implicarea angajatului. 4 şi 5 în direcţia modelului numărul 1. dar se extind dincolo de acestea. deoarece poate declanşa cel puţin două tipuri de probleme.Primul este modelul ideal. în care o parte dintre obiectivele firmei/departamentului sunt atinse de către angajat. Totuşi. este al patrulea tip de echilibru. în care obiectivele firmei şi/sau departamentului sunt mai restrânse decât posibilităţile angajatului. 3. întreaga problemă constă în a determina dacă lucrurile “merg aşa cum am intenţionat”. în care concordanţa dintre obiectivele firmei şi/sau departamentului şi rezultatele angajatului este pur şi simplu nulă. 2005) Cele mai logice criterii care trebuie folosite în evaluarea oricărui tip de intervenţie sunt cele legate de scopurile sau obiectivele acelei intervenţii. Modelul intersectării. 132 . în care rezultatele şi obiectivele sunt egale – firma/ departamentul şi-a propus ceva. rămânând unele dintre obiective nerealizate. în urma evaluării pe care o întreprinde şi să dezvolte strategii de corelare a modelelor de echilibru 2. Specialistul în resurse umane trebuie să identifice starea de fapt. o abordare bazată pe obiective poate să nu fie întotdeauna calea cea mai productivă. În continuare apare raportul invers situaţiei anterioare. dar existând şi rezultate obţinute în afara obiectivelor. dar rămân multe obiective de atins. Tipuri de echilibru între obiective firmei şi rezultatele angajatului (după Pânişoara. motiv pentru care toate rezultatele obţinute de către acesta se încadrează în obiectivele preconizate.

ele pot fi prea vagi sau prea ambiţioase pentru a fi folosite drept criterii de evaluare. De exemplu. a patra. dar nici nu ar fi rezonabil să se ceară unui manager să răspundă în mod egal tuturor cerinţelor. Cea de a treia o reprezintă eliminarea distorsiunilor de percepţie. atât negative cât şi pozitive. evaluarea pe baza obiectivelor poate reprezenta o abordare destul de îngustă. să încerce să evalueze în ce măsură ar fi contrabalansate câştigurile pe termen scurt de pierderile pe termen 133 . în unele situaţii. asigurarea obiectivităţii şi independenţei evaluatorului. adică a unei evaluări pe baza necesităţilor şi anume: prima se referă la evitarea riscului de a se analiza. în mod îngust. întrucât nimănui să nu-i pese dacă au fost sau nu atinse. în mod firesc. înlăturarea conotaţiei negative pe care o capătă descoperirea unor rezultate neanticipate. ca o componentă esenţială a atribuţiilor postului lor şi. Majoritatea activităţilor de măsurare a performanţelor sunt întreprinse de către manageri sau de angajaţi. pot fi prea precise sau pot fi prea banale. De exemplu s-au prezentat patru raţiuni pentru efectuarea unor evaluări separate de obiective. să identificăm şi să evaluăm o bună parte din efectele şi rezultatele unui program sau a unei politici. Unele obiective se dovedesc de neatins pentru simplul fapt că ideea de “cel mai bun” nu poate fi definită fără echivoc. Cui îi este destinată evaluarea? Obligaţia de a identifica impactul unei activităţi asupra diferitelor grupuri interesate sau implicate în activitatea organizaţiei este una dintre principalele diferenţe între măsurarea şi evaluare performanţelor. directorii societăţilor pe acţiuni nu pot trece cu vederea importanţa dorinţelor acţionarilor lor (deşi chiar acest grup poate să nu fie omogen). răspund necesităţilor unui număr limitat de grupuri interesate. obiectivele declarate ale programului şi de a se trece cu vederea efecte importante. experţii în evaluare propun şi alte abordări. Astfel. Este bine să fim conştienţi că măsurarea performanţelor poate neglija interesele unora dintre grupuri în favoarea altora. provocate de faptul că obiectivele sunt cunoscute dinainte de către evaluator. evaluatorii trebuie să raporteze dacă apar indici ale unor “consecinţe neintenţionate”. Evaluarea oferă totuşi posibilitatea luării în considerare a cerinţelor unui spectru larg de grupuri de persoane interesate de soarta organizaţiei. ci doar în funcţie de ceea ce doreşte. Astfel.În primul rând. obiectivele însele se pot dovedi problematice . De multe ori. Şi. deoarece “ar putea fi realizări decisive. de fapt. organizaţia să obţină. A doua dificultate fundamentală constă în faptul că evaluarea pe baza obiectivelor ne poate împiedica. pot fi subiect de conflicte sau dezacord între grupurile interesate de organizaţie. care nu au fost anticipate. deficienţele obiectivelor devin aparente de-abia în faza planificării acţiunilor menite să le îndeplinească. De aceea. A doua. în special în lumina condiţiilor şi priorităţilor nou apărute”. de fapt.

proiectare atentă. în continuare. trebuie să reflecte atât aptitudinile tehnice. cu instruire de specialitate. În Tabelul 18. de specialişti externi. de regulă. dar şi unele calităţi personale mai subtile. avantajele şi dezavantajele diferitelor abordări folosite în colectarea datelor necesare în studiile de evaluare. evidenţe şi arhive). ca o parte a răspunderii pentru folosirea fondurilor publice. necesitând claritate asupra obiectivelor şi asupra grupurilor cărora le este destinată. În sectorul comercial. Cine trebuie să facă evaluarea? O parte din acţiunile de evaluare pot fi efectuate ca o parte a activităţii manageriale normale. sau când nu este necesară implicarea unei părţi neutre. printre metodele prevăzute se numără utilizarea datelor deja existente (cum ar fi cele din registre. cum ar fi capacitatea de a înţelege aspectele de natură politică sau credibilitatea. folosirea unor metode structurate sau semistructurate de obţinere a unor noi date de la sursele de informare. activităţile mai puţin controversate şi iniţiativele departamentale pot fi evaluate. 134 . activităţi ce implică interacţiuni cu sursele de informare. de regulă. cât şi în virtutea obligativităţii monitorizării independente. şi de non-specialişti. atât din cauza complexităţii de natură tehnică. dacă în companie nu există persoane cu competenţe în acest domeniu. utilizarea riguroasă a unor tehnici relevante. Sunt prezentate. afectate indirect de activitatea în cauză. implementarea iniţiativelor publice este evaluată. În general. Programele de mai mică anvergură. Decizia legată de alegerea persoanei celei mai în măsură să realizeze o evaluare. evaluarea poate fi făcută de consultanţi externi.lung şi să descopere impactul dăunător asupra unor grupuri. Evaluarea are multe puncte comune cu alte forme de cercetare socială. în timp ce altele pot fi întreprinse doar de profesionişti independenţi. Cum se realizează evaluarea ? Obiectivul acestei părţi a prezentării este de a oferi o idee asupra etapelor pe care trebuie să le întreprindă o evaluare sistematică şi de a dezvolta noţiunea de factori situaţionali care influenţează procesul.

Etaloane pentru benchmarking Ajută să se stabilească ce este Nivelul salariilor pentru posibil sau necesar să se grupuri comparabile de obţină angajaţi. date comparative asupra fluctuaţiei personalului sau absenteismului. personalul temporar Utilizări şi avantaje Permit monitorizarea continuă a principalelor rezultate sau a indicatorilor de proces. etc. Este greu de spus care sunt comparaţiile relevante. Metode de culegere a datelor Metode şi exemple Evidenţe şi registre Absenteism. cum ar fi minutele şedinţelor sau evidenţele măsurilor disciplinare Identificarea. localizarea şi analiza tuturor documentelor relevante necesită timp. Documentele pot prezenta o imagine distorsionată a trecutului. Uşor de făcut comparaţii între diferitele perioade de timp şi între diferite acţiuni / activităţi. a gradului de implicare în funcţionarea organizaţiei. de obicei la un cost redus per răspuns. este dificil să li se interpreteze afirmaţiile.Tabelul 18. performanţele anterioare. a stilului de management. pentru aflarea schimbărilor de atitudini sau comportament ale angajaţilor care au frecventat programe de instruire Surse bogate de date. posibil foarte utile pentru înţelegerea funcţionării proceselor şi a legăturilor dintre cauze şi efecte. Accesul la date comparative adecvate poate fi dificil. rezultatele pot fi atipice (deşi aceasta poate să nu fie o problemă) 135 . uşor de realizat. Este dificil să se obţină rate bune de răspuns. Pot fi folosite pentru comparaţii cu aşteptările oamenilor. fără a se înţelege contextul organizaţiei cu care se face comparaţia. fără a se mai cunoaşte raţiunea păstrării lor. pentru determinarea motivelor. cu obiectivele. Există riscul bazării pe statistici. Date din arhive Examinarea documentelor interne. Persoanele vizate pot fi alese prin eşantionare din anumite grupuri. Dacă sunt folosite ca unică sursă de informare. etaloanele interne sau externe Interviuri (de la foarte deschise şi informale. dacă nu se folosesc chestionare interesante şi uşor de înţeles şi de completat. verificarea desfăşurării procesului decizional. sau pe baza celor spuse de cei deja intervievaţi. până la foarte structurate) Cu angajaţii care părăsesc firma. fluctuaţia personalului. Metodă costisitoare şi consumatoare de resurse. O utilă contracarare a tendinţei de reinventare a trecutului în lumina rezultatelor Probleme şi limitări Indicatorii înregistraţi în evidenţe se pot înmulţi de-a lungul timpului. Datele obţinute sunt greu de analizat obiectiv. Oferă date de la grupuri mari de oameni. Pot fi o sursa valoroasă de date de proces. Este dificilă abordarea unor probleme complexe. De regulă. Dacă este realizat doar un număr mic de interviuri. a reacţiilor faţă de instruire. de ex. Sondaje prin chestionare Sondaje de atitudine în rândurile angajaţilor pentru determinarea nivelului satisfacţiei în muncă. Noua tehnologie informatică uşurează colectarea. păstrarea şi analiza datelor. cu supervizorii. orele suplimentare. Poate fi necesar să se apeleze la experţi din exterior.

De pildă. Uneori este necesar un facilitator expert. poate fi stresantă pentru cei observaţi. cei care vor face obiectul acestor economii pot spune că este foarte bine pentru cei care rămân în organizaţie. Dacă adoptăm viziunea pluralistă despre organizaţii. importanţa lor relativă se poate modifica. care presupune că ceea ce este bun pentru corporaţie în ansamblu este bun şi pentru părţile sale constituente. W.Metode şi exemple Grupuri “focus” Mici grupuri de angajaţi. Observarea (participanţilor) Adoptarea poziţiei clientului în cadrul procesului decizional. pentru ca ea să fie eficientă. observarea activităţii. David Rees şi Christine Porter susţin că definirea obiectivelor poate să prezinte multe probleme. Poate dezvălui informaţii de care cei observaţi nu sunt conştienţi. vom vedea că lucrurile nu stau neapărat aşa. obiectivele organizaţionale pot să intre în conflict cu ale angajaţilor individuali. Poate asigura o mai bună înţelegere a implicării oamenilor într-o activitate sau situaţie. iar echilibrarea participării sau observării poate fi dificil de realizat. la strategiile şi priorităţile pronunţate de managerii principali. s-ar putea ca ele să nu se preteze la cuantificare. pot fi limitate de abilitatea managerilor de a rezolva astfel de conflicte. Aceasta înseamnă ca tentativele de focalizare a activităţii organizaţionale. Ceea ce se observă poate fi atipic comportamentelor obişnuite. Dacă se realizează economii cu forţa de muncă. Mulţi manageri fac presupunerea naivă că angajaţii vor subscrie în mod automat la obiectivele organizaţiei. ele pot intra în conflict unele cu altele. Poate acoperi mai mulţi angajaţi decât interviurile simple. dar cu toate acestea importante. este posibil ca personalul să nu coopereze la reorganizarea muncii lor pentru a se adapta noilor priorităţi organizaţionale. Aceasta este în concordanţă cu viziunea “unitaristă” despre organizaţii. Probleme şi limitări Daca participanţii lucrează împreună. Poate consuma timp. dacă acestea vin în contradicţie cu priorităţile individuale. Unul din principalele motive ale eşecului managementului prin obiective a fost aplicarea lui într-o manieră simplistă. Cei observaţi îşi pot schimba comportamentul. Uneori se face sub acoperire. reunite pentru a discuta impactul unui program de resurse umane Utilizări şi avantaje Interacţiunea dintre participanţi poate stimula explorarea mai aprofundată a problemelor decât în cazul interviurilor individuale. ei se pot feri să-şi exprime părerile reale. Lucru 136 . Oferă date mai obiective decât relatările celor observaţi. Iată câteva din dificultăţile cheie pe care le întâlnim: obiectivele nu sunt uşor de definit. dar ce se întâmplă cu cei care vor fi disponibilizaţi? Alte conflicte pot fi mai puţin evidente şi dramatice.

Pentru a înţelege mai bine legătura dintre procesul de evaluare şi feedback. în ultimele două sunt vizate performanţele nesatisfăcătoare care pot fi corectabile având drept finalitate realizarea de planuri pentru ameliorarea performanţelor şi de cealaltă parte 137 . nu se întorc la cel care . în urma procesului de evaluare. luând în calcul posibilitatea apariţiei de erori. acest proces nu este complet dacă acele concluzii la care ajunge managementul. Astfel. aspecte care ar trebui să se aplice fiecărui evaluat şi evaluator: evaluarea se realizează pe baza informaţiilor relevante şi suficiente. se va prezenta o tipologie a întâlnirilor de tip post evaluare. procesul de evaluare trebuie completat cu o informare asupra legăturii cauzale dintre rezultatele obţinute şi motivele care au condus la anumite nereuşite. elaborarea în funcţie de criteriile rezultatelor obţinute şi finalitatea discuţiei. se păstrează evaluările în forma scrisă.într-un fel sau altul le-a generat: la angajat.extrem de dificil dacă managerii. planuri de carieră. fără a fi urmate de promovarea în funcţie . Procesul prin care angajatul primeşte aceste informaţii se numeşte feedback.finalitatea va fi feedback pentru menţinerea performanţelor. persoana evaluată trebuie să aibă un rol activ. să recitească fişa de post. reprezintă o arie de acţiune căreia nu i s-a acordat. ca măsură care încheie procesul de evaluare prin obiective. Dessler (1991) ne propune următoarele tipuri de întâlniri post evaluare. se recomandă ca evaluările să aibă o finalitate concretizată în diferite programe de consiliere şi mentorat.finalitatea va fi realizarea de planuri de carieră. este vital pentru succesul întâlnirilor ca angajatului să-i fie înmânate. formulat ca opinie. din cauza filozofiei lor unitariste. atenţia cuvenită. să se acorde feedback-ul adecvat. Performanţele bune. detaliată. Acordarea unui feedback adecvat. nu sesizează potenţialul conflict de interese. iar practica a condus la găsirea celor mai potrivite strategii care să evite erorile posibile. să analizeze problemele care au apărut şi obiectivele neatinse. să îşi poată exprima propriul punct de vedere în legătură cu procesul şi cu rezultatele evaluării. modelele şi metodele de evaluare au cunoscut diversificări şi adaptări succesive. Ca o concluzie la modul în care trebuie gândit procesul de evaluare prin obiective. Dacă în primele două cazuri ne referim la performanţele bune. Performanţele bune. rezultatele evaluării. urmate de promovarea în funcţie . Totuşi. evaluările trebuie sa fie oneste. Mai precis. se pot propune – conform celor afirmate de specialişticâteva principii etice şi elemente de sprijin. fiecare având finalităţi diferite. pentru ca persoana în cauză să poată reflecta la rezultatele obţinute. mult timp. în prealabil.

Întrebări de verificare: 1. de asemenea. Care sunt efectele aplicării MBO în organizaţiile care au practicat un sistem de evaluare tradiţional ? 4. dat fiind faptul că majoritatea persoanelor se vor manifesta. Enumeraţi metodele de culegere a datelor în MBO. Prezentaţi avantajele . 5. fiind orientată spre aspecte ameliorative. a cărei finalitatea va fi concedierea sau tolerarea situaţiei (discuţia post evaluare nu mai este necesară). Prezentaţi tipurile de erori care pot apărea la aplicarea MBO în organizaţii. acum evaluatul are posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la rezultatele ce i s-au acordat şi se pot face anumite ajustări. 138 . Este important. să nu se omită încurajarea angajatului evaluat în a-şi susţine punctul de vedere. 3. Aşa cum am arătat deja. în această situaţie. Ce este managementul prin obiective ? 2.necorectabile. de o manieră extrem de defensivă.dezavantajele managementului prin obiective. Feedback-ul este important şi dintr-o altă perspectivă: astfel. în această şedinţa de feedback se vor stabili etapele viitoare care trebuie urmate pentru ca rezultatele să fie ameliorate. Întâlnirea post evaluare se va păstra în zona pozitivă.

1174 din 28 noiembrie 2000. pe baza contractului individual de muncă. Legea învăţământului. 157 din 11 martie 1999. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 151 din 30 iulie 1999. pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar . 749/1998. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 8. privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 2. 8 din 15 ianuarie 2002. 3. pentru completarea art. privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi personalului din instituţiile de învăţământ. privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice şi în serviciile publice din subordinea acestora. 176 din 18 martie 1999. 84/1995. 4. 5. Metodologie din 23 octombrie 1998. privind Statutul personalului didactic. 7. pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002. 139 . 9.BIBLIOGRAFIE IZVOARE 1. Hotărâre nr. Hotărâre nr. 775 din 29 octombrie 1998. Hotărâre nr. 11. Legea nr. Hotărâre nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. formarea şi perfecţionarea personalului. 84 din 24 iulie 1995.128/1997. încadrat. 775/1998. Ordin nr. 1209 din 14 octombrie 2003. 6. în funcţii auxiliare şi în alte funcţii specifice. 10. Legea nr. Legea nr. privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora. Hotărâre nr. 16 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a salariilor de bază între limite. Direcţia generală pentru educaţie continuă.2001-2004.

Boyatzis. . London:Prentice Hall. J. (1995). Economică. Conducting staff appraisals. I. (1996).(2001). Responsabilities. Covey S. Bucureşti: Ed. Bucureşti: Ed. 13) Goleman. Human Resources Management. Frederick. 6) Cole.Cherniss. 9) Druker P. J. 19) Kulik. Cunoaşterea omului. R.Primal Leadership-Realizingthe Power of Emotional Intelligence. Management organizaţional. Management total în firma secolului XXI. D. (2000). Itasca. F. University of Pittsburgh. New York: Harper and Row. Teora. A.S. London: Institute of Personel and Development. J.The Emotional Intelligence Workplace. Oxford: How To Books Ltd. (2003). 17) Herzberg. Iri. şi Căprărescu G. Unpublished manuscript. HT. Bucureşti: Ed. 15) Harrington. Bucureşti: Ed. (2000). A.. H. Economică. The Wise Old Turk. Ninth Edition. (1974). London: Ashford Colour Press 7) Cornescu. D. Nigel. Eficienţa în 7 trepte/Un abecedar al înţelepciunii. Human Resource Management. J. Arta dezvoltării relaţiilor interumane. Polirom. (1990). New York:Josey Bass. M. R. M. Fundamentele managementului organizaţiei. London: Kogan.R. III: Peacock. 4) Ballantyne. Sociologia organizaţiilor. D. 3) Armostrong. şi Stanciu. (1996). (1999). 140 . 16) Hazlett. Employee Reward.G. USA: Harvard Business Review Sept. A. Kerlinger. (2002).(1973). C. (2005).. (1986). Curtea Veche 11) Graham. 14) Hunt. Review of Research in Education. (1998). Assessment and Development Centres – Second Edition. Organisational Behaviour. Bucureşti: Ed. S. A. 10) Giblin. 20) Lafaye. Great Britain: Pitman Publishing 12) Goleman. (1998). E. 2) Armostrong. 5) Burdus. (1996). Les. Bucureşti: Ed. Pearson Education International. Povah. 8) Dessler. şi McKeachie. New York: HVB Press. The Evaluation of Teachers in Higher Education.C. N. Iain. Bucureşti: Editura ALL..(2003). V.McKee. 18) Johns. (1998).. (1975). All Back. Comportament organizaţional. Nigel. G. Mihăilescu. Management Tasks. W. A handbook of Management Techniques. London: Gower Publishing Limited. Bennett. (2004). Evaluation of Teaching Effectiveness in the Association of American Universities (AAU): A Survey of Current Policies and Practices. G. şi Harrington. – oct. 1974.LUCRĂRI GENERALE 1) Adler.

course. W. (1982). L.253. Curs organizat de programul Phare Tempus IB JEP_14208. (1994). (1980). (2001). The Nature of Managerial Work. (1998). Bucureşti:Editura IRECSON. Englewood Cliffs. 5. S. I. 52 (1). 25) McClelland. Valid and Useful Instrument for Collecting Students Evaluations of University Teaching. 26) Miclea. D. 141 . 7795.27. (2001). şi Yettin. New York: Van Nostrad. The influence of student. Management. C. (1980). şi Hall. Vocabular. Managementul resurselor umane . American Educational Research Journal.profesia asistent manager. Bucureşti: Editura Expert. Iaşi: Editura Polirom. The Achieving Society. 38) Vroom. 28) Mintzberg. pp. and instructor characteristics in the evaluation of teaching. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.). Englewood Cliffs. H. C. I. Charles. Managerial Atitudes and Performance (Homewood. D. Raport asupra profesurilor.Măsurarea performanţelor. (2001). Pânişoară. I. Iewin Inc. (1993). 29) Muntean. 17.21) Lock.. D. 11: Pichard D. 31) Novac. S. RAI. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Ed. H. coordonator. H. A. comunicare. Bucureşti: Ed. H. 36) Stanciu. (2002).. 35) Russu. Creier. All. SEEQ: A Reliable. M. şi Stanciu. cultură. 23) Marsh. 33) Pitariu. Bucureşti: Ed. (2000). 69-87. (1999/2001). Managementul resurselor umane. (1994). 27) Mihăilescu. NJ: Prentice Hall. Corneliu. 219-237. Managementul resurselor umane. NJ: Prentice Hall. I. p. C. London: Chartered Institute of Personnel and Development. 22) Manolescu. pp. M. Novac. şi Burtea. Bucureşti: Editura Actami.D. US: University of Pittsburg Press. E. (1973). 37) Torrington. pp. P.W. Bucureşti: Ed.(2005). E. Management – teorie şi practică. (1995). (1992). şi Muntean. (1961). Codecs. 39) Woodruffe. Ov.W. 34) L. 3rd edition. W. p. Manual Gower de management. Cogniţie. 24) Marsh. Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice “David Ogilvy”. 32) Pânişoară. Curs IRECSON. Personnel Management. Management. Managementul resurselor umane . 30) Nicolescu. V. Leadership and Decision making. Porter and Lawer. O. (1998). British Journal of Educational Psychology. G. Comportament. Development and Assessment Centres.

Instructional Evaluation and Faculty Development. W. (1980). Journal of Educational Measurement. Dimensions of Effective College Instruction.A. 5. (1972). Journal of Educational Psychology. The Relationship Between Student Personality Characteristics. W. 4. L. pp. In M. 133. P. Evaluating Teaching Effectiveness. 46. 211-228. A Practical Guide. Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o societate democaratică. Dickens. Students Do rate Different Academic Fields Differently.A. Cashin. C.. Student Ratings: The Need for Comparative Data. How should we use student ratings to evaluate teaching? Research in Higher Education. W. François. G. pp. 10. The influence of Different Directions on Student Ratings of Instruction.C. Alderfer. (1990). şi Ory. J. Ory. pp. C. 327-337. 142 . J. Centra.C. Braskamp. (1989).. (1994). R. Alderfer. 563-572. L. (1975).A.A. Colleagues as Raters of Classroom Instruction. pp. Assessing Faculty Work: Enhancing Individual and Institutional Performance. 111-125. P. 74. P.Relatedness. pp. Audigier. Existence. 277-282. J. 3. (1976). (1985).107-118. 1-6. pp. San Francisco: Jossey-Bass. E. 658-669. New York: The Free Press. Theall and J. P. (2000). Using Global Student Rating Items for Summative Evaluation.C. 30. (3). (1992). and Growth: Human Needs in Organisational Settings.. 2. Abrami. (1987). pp. Braskamp. California: Sage Publication. şi Leventhal. 14. P. şi Leventhal.LUCRĂRI DE SPECIALITATE 1. J. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Journal of educational Psychology. 13. E. (1992). 84 (4). Consiliul Europei. no. 6. and Student Achievement. A Critique of Salancik and Pfeffer’s Examination of Need Satisfaction Theories. P. Administrative Science Quarterly 22. R. 11.C. L. Cashin. R. P. şi Downey. J. 12.. P. (1984). Brandenburg. 13. pp. Journal of Higher Education. Abrami. 8. 12 (2). Theacher Ratings. 72 (1). W.C. Abrami. Do Teacher Standards for Assigning Grades Affect Student Evaluations of Teaching? Journal of Educational Psychology. Abrami. New Directions for Teaching and Learning. Cashin.). 7. Students Ratings of Instruction: Issues for Improving Practice. Perry. 221-227. 43. (1982). Centra. Franklin (eds. J. 9. L.C. E. pp. Review of Higher Education 8. 6-13. Perry.. pp.

. 555-570. Gray. Current and Former Students. (1975). D. Feldman. coord. (1976). L. 25. Keenan. A Guide to Evaluating Teaching for Promotion and Tenure. Westport. pp. (…). (1970). Research in Higher Education. Future Directions.. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. J.A.O. K. B. 22. The Relationship Between Students. R. 65. R.J. F. M. Journal of Higher Education. (1989).. 17. Assessing what Professors do: An Introduction to Academic Performance Appraisal in Higher Education. Rentrop & Straton. 13 (4). J. Centra. (1980).. L. Acton. Instructional Effectiveness of College Teachers as Judged by Teachers Themselves. 28. (1994). 321-341. P. Connecticut: Greenwood Press. 18. Centra. A. D. A. Toronto: Lexington Books. şi Bialik. Research in Higer Education. A. and Course Characteristics and Student Ratings of Teacher Effectiveness. Princeton. 26.ro.A. Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor.A. J. şi Lambert. B. (1987). Centra. 23. şi Synderman. 30. C. Haber. M. P. Fr. Colleagues. 21.A. Faculty evaluation: Past Practices. April. (1959). (1993). A meta-Analysis of Multisection Validity Studies. A. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. C. Health and Company. The use of the teaching portfolio and student evaluations for summative evaluation. 583-645. Center for Faculty Evaluation and Development. Effectiveness of student Rating Feedback for Improving College Instruction. J. Centra. The Achievement Society. (1987). Evaluating Teaching. 24. Proiect de reformă a învăţământului preuniversitar. D. N. Maslow. pp. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA) meeting in Atlanta. Some Social Consequences of Achievement Motivation in Nebraska Symposium on Motivation. The Motivation to Work. R. 19. 27. (1994). Teachers. Gliga. Centra. 16. Standarde pentru profesia didactică. Administrators and External (Neutral) Observers. J. 29. J. Froh. J.A. H. & Creech. D.: Educational Testing Service. McClelland. Reflective Faculty Evaluation: Enhancing Teaching and Determining Faculty Effectiveness. (1983). (1994). 30 (6). Herzberg. Current Issues in Evaluating and Improving College Teaching.15. 3-7.. Doyle. (1997). (2002). Cohen.1educat. Princeton. ed.. Mauser. D. Manhattan: Kansas State University.: Van Nostrand. N. www. (5). Dilts. McClelland.C. pp. Motivation of Personality. a II-a. New York: Harper and Brothers. USA: Weily. Mass: Copley Publishing Group. L. cap. K. J. Centra. Jones (Lincon: University of Nebraska Press). C. 143 . K. 20. Cum să motivezi. Bucureşti: Ed. J.

[1968].M. NJ: Prentice-Hall. (1990). Harvard: Bussiness Review. C. E. 9.31. H. Management and Motivation. Sociologie. (1970). McClelland. L.A. (1981). Locke. 40. D. A theory of goal setting and task performance. V. Boston: Anker Publishing. Work and Motivation. Ory. P. 117-132. Bucureşti: SNSPA. 41. şi Deci. L. 100-110. pp. 32. Assessment and Evaluation in Higher Education. C. McClelland. (1991). J. 181185. March 2002 Academy of Management Journal HR Magazine No. Handbook of Teacher Evaluation . N. Braskamp. in Jason Millman. (1984). How Administrators Can Improve Teaching. Morristown. no.: General Learning Press. (1981). Periodice: Journal of Management Studies “Predicting Corporate Performance from Organizational Culture”. şi Burnham. C. & Associates. M. pp. D.29 Administrative Science Quarterly “The Strenght of Corporate Culture and the Reliability of Firm Performance”. by Jesper Sorensen. Seldin. Scriven. C-tin. 37. pp. G. The Impact of Formative and Summative Evaluation in North American Universities. (1980). Schifirnet. G. September 1991 Documenting HR’s effect on company performance – human resources – HR Research. Vroom. The Teaching Portofolio. Motivational Trends in Society. Summative Teacher Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass. Murray.. Jan 1994 by Mark Huselid 144 . Vroom. J. New York: Penguin. (ed). P. (1990). 33. L.P. V. New York: John Wiley & Sons. California: Saga Publications. 36. 34. (1976). martie-aprilie. H. şi Pieper. Seldin. şi Latham. pp. (2002). 38. Power is a great motivator. H. Journal of Educational Psychology 72.L. (1984). E. 34. D. 35. Congruency of Student Evaluative Information Collected by Three Methods. 39. Englewood Cliffs. 244-277.

www. Assessment & Development Consultants Ltd.34. www. www.pace.Assessment & Development Centre Training Programme. www. nr. www.ro 16.human.forum_academic.aom. Anglia RESURSE WEB 1.1educat. An. nr.ro 3. www.1 (2001).ro 8.ise.upit. Anglia. www.fsli.Academy of Management Review no.ro 2. september 1991 http: //aom. BCU Universitatea Bucureşti: Polirom.ise.ro 5.Assessment & Development Centres – Exercises & Services. www.cnc.usv.ubbcluj. www.LDVself Evaluation 14.net 11.proeducation. strenght and other performances www.eed. www.13 Culture traits.civica-online.ro 10.ro 12. Assessment & Development Consultants Ltd.rights. www. An.ro 145 . www.3 (2003).as.ro 4. (2001). (2004).edu/amjnew/ Rentrop & Straton Grup de Editură şi Consultanţă în Afaceri.com 9.ro 6. www.edu. 2000.ro 15.3.didactic. www.Tribuna. BCU Alte surse: 1.ro 7. 2.edu Academy of Management Journal Consilier –Managementul Resurselor Umane Revista de Psihologie Organizaţională No. www.pace.ro 13. www.1.academiaonline.

înaintea motivaţiei. II. Evaluarea personalului Cap. mediul social-organizaţional în care colectivul îşi duce activitatea”.ANEXA A. Concluzii generale şi propuneri de optimizare a climatului organizaţional Capitolul I OBIECTIVELE EVALUĂRII • • • • Capitolul II EVALUAREA CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL Identificarea climatului organizaţional Identificarea nivelului de comunicare existent şi a posibilităţilor de îmbunătăţire a acestuia Evaluarea personalului din punct de vedere al integrării în colectiv. Componentele climatului organizaţional acţionează şi se definesc în cadrul leadershipului sub forma nivelului de cultură şi educaţie. fiind primul factor la care aceştia reacţionează. sistemului comunicaţional.evaluarea firmei X PREZENTARE GENERALĂ Cap. Obiectivele evaluării Cap. V. mărimea şi structura organizaţiei • profilul activităţii şi natura muncii • caracteristicile factorului uman • valoarea managerilor şi stilul lor de conducere • situaţia economico-financiară şi eficienţa organizaţiei 146 . Raport . Factorii care determină climatul organizaţional sunt: • vârsta. III. profilului moral. Evaluarea climatului organizaţional Cap. IV. el depinde de percepţia individuală. Acesta determină comportamentul angajaţilor. coeziunii intra. al performanţelor şi expectaţiilor individuale Evaluarea psihologică a personalului Climatul organizaţional desemnează “totalitatea caracteristicilor sociale ale interacţiunii dintre membrii organizaţiei. În acelaşi timp. Evaluarea comunicării interne Cap.şi intergrupale. I.

inclusiv managerul. strategia de comunicare. Este. cu excepţia membrilor CA. Există departamente care nu au în prezent activitate cum ar fi Departamentul Audit. ceea ce presupune o formalizare limitată şi stabilirea unor raporturi interumane directe. în ultima perioadă (între 2 şi 4 luni) modificări semnificative. Nu au existat instrumente eficiente de acţiune pentru preluarea acestui şoc al schimbării. iar pe de altă parte. managerul este mai destins şi insuflă angajaţilor siguranţa de care au nevoie pentru a se antrena în activitate. s-a încercat recuperarea şi dezvoltarea unora dintre instrumente. În cadrul evaluării Firma X s-a căutat identificarea stilului managerial al membrilor CA şi modul în care aceştia sunt percepuţi de către angajaţi. decizionale. în număr de 8. Astfel. de asemenea. Structura pe departamente. salariaţii mai vechi. Din punct de vedere al factorului uman poate fi subliniat faptul că media de vârstă a angajaţilor este de 24. se detaşează de angajaţi prin rolurile îndeplinite (informaţionale. la un moment dat. iar. însă. cu pregătire şi experienţă profesională oarecum echivalentă. deşi nu consideră că mărirea salariului este justificată prin acoperirea cu activităţi. De aproximativ 2 luni de zile a fost înfiinţat Consiliul de Administraţie al firmei. Relaţiile dintre angajaţi şi membrii CA au suferit. pe deo parte. efectul scontat. managerii. definirea performanţelor aşteptate. respectiv 3 luni.5 ani. S-a produs o modificare importantă în structura firmei. politica şi regulile de management. Aceste modificări au fost resimţite atât de unii cât şi de ceilalţi. Ulterior. ca element de eficientizare a activităţii. într-o oarecare măsură la baza efectuării evaluării prezente. ridicându-se astfel problema eficienţei. neexistând ierarhii în interiorul departamentelor.. 4 au o vechime în firmă între 10 şi 14 luni. a intervenit. Unii dintre angajaţi sunt incluşi în două. ceea ce presupune coordonarea şi controlul realizate direct de vârful ierarhic superior. 7 au o vechime de 6 luni. personalul este aproape în exclusivitate format din economişti. ele nu sunt respectate.este importantă pentru explicarea disfuncţionalităţilor resimţite la nivelului organizaţiei. competenţele şi resposabilităţile. acesta din urmă subliniind nerespectarea termenelor de renegociere a salariilor. 147 . Firma X funcţionează sub capacitate.au fost angajate. În prezent. mai multe persoane decât existau în firmă la acea dată . important de subliniat că marea majoritate a salariaţilor firmei au fost angajaţi în ultimele 6 luni. Rezultatele economico-financiare şi eficienţa organizaţiei condiţionează atmosfera de lucru. Acestea se reflectă în stilul de conducere practicat. Cînd organizaţia prosperă. ca factor de ambiguitate în relaţiile dintre conducere şi angajaţi. fapt ce a stat. Natura muncii implică o varietate moderată şi un grad relativ ridicat de autonomie a sarcinilor.5 ani) şi un număr total de 14 angajaţi. la bază. Unele dintre aceste instrumente nu au avut. iar 2 au vechime de 2. chiar trei departamente. incluzând cele două membre ale C. resimţind şocul schimbării. amenajarea fizică. dintre cei 13 salariaţi. personale. cea a membrilor Consiliului de Administraţie fiind de aproximativ 39 ani. Această caracteristică a componenţei personalului . Relaţiile dintre angajaţi se caracterizează prin colegialitate şi chiar prietenie. după cum se va prezenta ulterior. în măsura în care au fost specificate. interpersonale) şi responsabilitatea sporită. Aceasta din urmă deoarece nu există o procedură de funcţionare a acestuia şi o atribuire clară a responsabilităţilor şi competenţelor membrilor CA.A. este concepută în funcţie de lucrările în curs de realizare. Structura sa organizaţională este. În acest sens. respectiv a unei repartizări mai eficiente astfel încât să poată fi precizate cu claritate sarcinile de lucru. Acest fapt este resimţit în mod negativ de către angajaţi care subliniează necesitatea unei specializări. strategia de aplicare. Această situaţie are implicaţii asupra salariilor personalului. aflaţi din acest punct de vedere la un nivel superior. gradul de ocupare al angajaţilor fiind redus. Ca subcomponentă a factorului uman. un element de ierarhizare a cărei funcţionalitate nu a fost până în prezent complet confirmată şi care. simplă. cum ar fi: structura şi repartizarea rolurilor.Firma X se caracterizează printr-o distanţă mică în timp de la momentul înfiinţării (aproximativ 1. Specificul activităţii firmei X constă în prestarea de servicii economice pentru alte firme client. în general.

09 4.6 4. Este un exemplu de corectitudine 14.72 3.63 4.5 4.92 59. Este foarte clar în tot ceea ce îmi cere să fac 4.45 4.18 4.3 4.45 4.63 3.câteodată 4 .27 4. Creează un climat favorabil comunicării. Atunci când îl solicit.rareori 3 . Criterii de evaluare 1 .36 4.45 4.50 4.72 4. Trebuie ţinut cont de factorul subiectiv care apare în această situaţie. Îmi oferă informaţiile şi materialele de care am nevoie pentru a-mi desfăşura activitatea 2.niciodată 2 .9 3.18 4. subordonaţii încercând uneori să nu apară mult prea critici şi să aleagă termeni mai favorabili în aprecierilor lor. Îmi oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea mea pe acest post 10.81 2. Ascultă opiniile tuturor înainte de a lua o decizie care afectează sfera comună de activitate 6.09 3.72 4.63 59.55 4.36 4.77 4.81 61.4 4.C. Asigură urmărirea cu regularitate a gradului de îndeplinire a obiectivelor 11.5 4.18 4. Îmi acordă libertatea de acţiune pentru a-mi duce responsabilităţile la bun sfarşit 13. I.54 4.3 4. Recunoaşte în mod public meritele salariaţilor 5.Prin evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie de către angajaţi s-a urmărit evidenţierea unor eventuale situaţii conflictuale dintre aceştia şi îmbunătăţirea performanţelor şi potenţialului managerial.7 4.68 148 . M.9 4.5 3. I. A fost utilizat un formular cu 14 itemi. bazat pe încredere şi respect reciproc 3.6 4.72 4.45 4.63 4. Ne încurajează să lucrăm în echipă 7. mă ajută să rezolv problemele cu care mă confrunt 8. Ne furnizează informaţii cu privire la obiectivele şi orientarea strategică a firmei 9.18 4.72 4.18 4. În cele ce urmează este prezentată imaginea pe care fiecare dintre cei trei membrii ai Consiliului de Administraţie o are rândul subordonaţilor săi.5 4. Raţiunea acestui tip de evaluare este de a-i determina pe manageri să acorde mai mare atenţie relaţiilor cu subordonaţii. Depune eforturi pentru îmbunătăţirea muncii şi a rezultatelor şi creşterea eficienţei Total punctaj (din 70p) 4.O 1.45 4.de cele mai multe ori 5 – întotdeauna S. Ne informează cu regularitate asupra evoluţiei activităţii departamentului în care îmi desfăşor activitatea şi a eventualelor schimbări care intervin 12.1 4.

S C demisionar-dezinteresat 0% dominant-autoritar 17% prietenos-afectuos 8% deschis-permisiv 42% instabil-nehotarât 33% 149 .Stil managerial .I I demisionar-dezinteresat 0% instabil-nehotărât 0% prietenos-afectuos 0% dominant-autoritar 18% deschis-permisiv 82% Stil managerial .

precum şi al şedinţelor de informare. pe de altă parte.planificarea. în funcţie de circulaţia informaţiei: comunicarea verticală.evitarea comunicării mesajelor negative . nu există un sistem clar al întâlnirilor operative. şi al celui destinat comunicării. în general. Evaluarea comunicării în Firma X a evidenţiat prezenţa unor bariere pe ambele componente. . organizarea presupune construirea cadrului relaţional. . sistemului informaţional. conflict între dorinţa de realizare a suportului emoţional pentru angajaţi şi exercitarea relaţiilor de muncă în vederea îndeplinirii sarcinilor. comunicarea internă în cadrul unei organizaţii are două forme. alocarea resurselor şi determinarea structurii organizaţionale. atunci când au loc.organizarea. prin care managerul constată gradul de îndeplinire a obiectivelor şi decide efectuarea corecţiilor corespunzătoare. O bună comunicare internă are un efect pozitiv asupra climatului organizaţional.controlul. 150 . această funcţiune implică evaluarea performanţelor angajaţilor De asemenea.climatul comunicării şi devotamentul faţă de organizaţie sunt legate între ele.satisfacţia rezultată din procesul de comunicare şi modul de percepere al eficacităţii organizaţiei sunt puternic corelate. şi comunicarea la nivelul personalului. în plus.percepţiei angajaţilor conform căreia opiniile lor nu vor fi luate în considerare . şi performanţa organizaţiei.coordonarea activităţilor şi resurselor în vederea atingerii obiectivelor stabilite . implică stabilirea şi atribuirea de sarcini.caracteristicilor de personalitate ale angajaţilor. înseamnă direcţionarea angajaţilor spre realizarea obiectivelor planificate. asupra imaginii firmei. prin luarea de decizii şi transmiterea de dispoziţii şi instrucţiuni clare şi precise . asupra motivării angajaţilor şi. implicit. de asemenea. asupra spiritului de apartenenţă la o organizaţie.conflictului de rol prezentat de managerul general. Comunicarea descendentă suferă datorită: . marea lor majoritate fiind personalităţi introvertite. . antrenarea angajaţilor în procesul de decizie prin discuţii şi şedinţe . care este cu prioritate formală. Comunicarea internă are rolul de a prezenta.deficienţe în managementul timpului. nu se discută punctual şi se pierde de multe ori din vedere ceea ce este esenţial. în mod special. formularea şi transmiterea clară a obiectivelor şi planurilor. care necesită strângerea informaţiilor din interiorul şi exteriorul firmei.evitarea declanşării unor discuţii considerate inutile . cu două componente: ascendentă şi descendentă. pe de-o parte. iar unii dintre ei manifestând un grad ridicat de anxietate Comunicarea managerială este importantă prin aceea că: . şedinţele durează foarte mult. care este cu prioritate informală.comanda. stabilirea mijloacelor de acordare a feedback-ului . Ea include comunicarea managerială.există o strânsă legătură între calitatea şi cantitatea acesteia. a transmite şi a explica. Comunicarea managerială este vitală în fiecare dintre funcţiunile exercitate de manager: .Capitolul III EVALUAREA COMUNICĂRII INTERNE Comunicarea internă cuprinde ansamblul actelor de comunicare ce se produc în interiorul organizaţiei. Comunicarea ascendentă suferă datorită: .

manifestarea unei spontaneităţi în exprimare. neetalarea diferenţelor de statut. orientarea pe probleme fără a căuta impunerea punctului său de vedere. manifestarea unei atitudini de superioritate. despre două feluri extreme de climat al comunicării: defensiv (de apărare) şi de cooperare (de colaborare). manifestarea empatiei faţă de angajaţi. care permite codificarea răspunsurilor 151 . sinceritate. Climatul de cooperare este caracterizat printr-o atitudine descriptivă a managerului. solicitarea unor informaţii faptice. rigiditate. test. Climatul defensiv este generat de către manager prin atitudinea acestuia de permanentă evaluare. deschiderea comunicării.. credinţa că în orice conflict există un învingător şi un învins.Variabilele climatului comunicării. sunt: modul de participare la luarea de decizii. maleabilitate. indicat în graficele de mai jos. etc. în funcţie de care acesta poate fi evaluat. Prelucrarea statistică a rezultatelor indică existenţa unui climat de comunicare de tip cooperare-neutru. Cele două tipuri de climat de comunicare sunt generate de atitudinile şi comportamentele specifice managerilor care le generează. de control. încercarea de a-i convinge pe angajaţi de interesul pentru aceştia. Într-o organizaţie se poate vorbi. inventar. transparenţă a deciziilor. Pentru diagnosticarea climatului de comunicare în Firma X a fost utilizat un formular cu 36 de itemi* ce se referă la relaţiile dintre angajaţi şi şeful ierarhic. în general. Climat Defensiv 8 6 4 2 0 18 Defensiv 30 40 50 Defensiv-neutru 60 70 Neutru-cooperare 80 90 Cooperare * element constituent al unui chestionar. calitatea informaţiei vehiculate. deşi în realitate nu-l interesează problemele lor. încercarea de impunere a ideilor proprii. considerat în acest caz a fi directorul general al firmei.

latura umană a activităţii .lipsa de apreciere din partea colegilor/managerului sau evaluarea injustă .sentimentul de nemulţumire . respectiv de apreciere a colegilor. satisfacţia în muncă depinde atât de caracteristicile individului cât şi de ale postului.lipsa timpului liber în cursul săptămânii . Cei 11 angajaţi ai Firmei X au specificat în categoria factorilor stării de satisfacţie următoarele: .remuneraţia scăzută 152 . loialitate şi inovare. respectiv de insatisfacţie în muncă determinarea ataşamentului faţă de firmă şi a responsabilităţii evaluarea performanţelor angajaţilor În acest sens.Climat de Cooperare 10 8 6 4 2 0 18 30 Cooperare 40 50 Cooperare-neutru 60 70 Neutru-defensiv 80 90 Defensiv Capitolul IV EVALUAREA PERSONALULUI FIRMA X Evaluarea personalului din Firma X a urmărit mai multe dimensiuni şi anume: investigarea factorilor de satisfacţie. a fost utilizat un formular de evaluare cuprinzând 8 intrebări de tip deschis plus un formular de autoapreciere.relaţiile interpersonale stabilite în colectiv.obţinerea aprecierii din partea colegilor.lipsa unei recunoaşteri a muncii din partea clienţilor .acordarea încrederii de către conducere .mediul de lucru .gradul insuficient de încărcare cu sarcini de lucru .acumularea de cunoştinţe şi perspectivele de dezvoltare profesională . respectiv a conducerii .realizarea sarcinilor de lucru în timp util şi la calitatea corespunzătoare .deficienţe în procesul de comunicare cu managerul firmei .sentimentul de a fi util Printre factorii stării de insatisfacţie se regăsesc: . în general. S-a constatat că. Ea influenţează performanţa prin cele trei forme de exprimare ale acesteia: productivitate.

precum şi de capacitatea lor de a rezolva sarcinile de serviciu. Trebuie menţionat faptul că au existat situaţii în care evaluatorii. Aceasta se realizează în interacţiunea dintre aptitudinile şi dorinţa de dezvoltare a carierei angajaţilor. la care se adaugă obţinerea unui statut superior. factori de motivare a luării deciziei de a părăsi firma. s-a urmărit modul în care fiecare membru al Consiliului de Administraţie apreciază performanţele fiecărui angajat. fie colegi. Performanţa individuală depinde de gradul de implicare în muncă. 153 . tot la fel precum menţinerea balanţei în favoarea factorilor de satisfacţie menţin ataşamentul faţă de firmă. Factorii stării de insatisfacţie pot deveni. pe de altă parte.Dintre aceşti din urmă factori. Rezultatele sunt prezentate în fişele individuale de evaluare împreună cu rezultatele autoevaluării şi cele ale evaluării realizate de către colegi. traducător). integrarea în postul pe care aceştia îl deţin şi potenţialul lor de dezvoltare. perfecţionarea şi instruirea angajaţilor. fie că au fost membrii ai Consiliului de Administraţie. obţinerea unor atestate în specialitatea aleasă (expert-contabil. S-a încercat eliminarea acestor lipsuri prin afectuarea unei medii în cazul evaluării de către colegi. nu s-au putut pronunţa asupra unor angajaţi datorită timpului scurt scurs între momentul angajarii şi cel al evaluării. a unei cariere. contabil autorizat. Pentru ca o firmă să-şi îndeplinească obiectivele şi scopurile propuse trebuie ca performanţa individuală a membrilor acesteia să fie cât mai ridicată. Pornind de la premisa că managerul este persoana cea mai autorizată să evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor. Pentru evoluţia firmei sunt esenţiale atragerea şi menţinerea unor angajaţi performanţi. şi experienţa furnizată de firmă. cel mai important este gradul scăzut de solicitare care se prezintă conform următorului grafic: solicitarea la locul de munca raportat la nivelul de calificare conform calificarii 36% sub nivelul calificarii 64% Ataşamentul faţă de firmă este în mare parte proporţional cu măsura în care aceasta răspunde necesităţilor angajaţilor şi cu modul în care aceştia din urmă percep relaţia lor cu organizaţia. competenţa profesională şi disciplina în muncă. pe de-o parte. prin acumulare. Ca aspiraţie generală a angajaţilor din Firma X este menţionată aceea de a deveni buni profesionişti.

1 5 4.. Este creativ.2 ani Autoevaluare Evaluarea de către (1…. Este tipul participativ. având potenţial de conducere. preferă să ia alţii decizii. poate fi spus că preferă. C. fapt ce dă senzaţia unei lipse de implicare Profil de personalitate (rezultat în urma testării psihologice): Personalitate preponderent introvertă.1 5 4.6 Adaptarea la responsabilităţile postului Cunoştinţe Capacitatea de a lucra independent Integrarea în echipă Organizare Posibilitatea de dezvoltare Evaluare realizată de membrii Consiliului de Administraţie (M.5) 4 4. tolerantă.3 4 4.) Criterii Calificative FB B S IS NA Integrare pe post IS S S Cunoaşterea sarcinilor de muncă IS S B Încadrare în timp B S B Cunoştinţe din domenii conexe B B S Calitatea lucrărilor S S S Comportament faţă de colegi B B B Comportament faţă de superiori S B B Comportament faţă de clienţi B S B Comportament faţă de alte persoane NA NA NA externe Integrare în colectiv B B B Potenţial de rezolvare a unor sarcini S IS S speciale Potenţial de promovare S S S Potenţial de conducere IS IS IS Potenţial de perfectionare B FB S Aspecte pozitive ale personalităţii Aspecte negative ale personalităţii Serios. respectiv să-şi susţină ideile. cu spirit practic. organizat. Poate fi caracterizat prin stabilitate. dar în situaţii de necesitate este capabil să acţioneze conform direcţiilor trasate de el. este preocupat de a face o impresie bună şi are capacitatea de a utiliza aprecierile şi criticile exprimate de cei din jur într-o manieră constructivă. profesională şi personală. îşi îndeplineşte sarcinile promtitudine şi meticulozitate Onest. În general. chiar vizionar. cooperare optimism moderat şi stăpânire de sine. dacă nu să fie singur. productivitate şi eficienţă. 154 . o persoană echilibrată. politicos şi simpatic POTENŢIA RELAŢII CU L CEILALŢI PERFOR MANŢA cu Necomunicativ.FIŞĂ DE EVALUARE Nume şi prenume: F A Postul ocupat: economist Criterii Vârsta: 25 Vechimea în firmă: 1. reţinut în comportament. I.8 4 4. Altruist. În general. Poate fi caracterizat drept o persoană de nădejde. Este orientat către scopuri şi destul de inalt motivat către realizare de sine. I. Are o nevoie moderată de dependenţă şi afiliere.. . dar riscă să treacă neobservat datorită faptului că nu caută să-şi prezinte. fără a se impune o stricteţe exagerată şi lăsând o oarecare libertate de exprimare şi afirmare. Răspunde bine la sarcinile care necesită conştiinciozitate. răbdător. preferă un mediu de lucru în care sunt stabilite regulile generale de funcţionare. O. deşi poate în situaţii extreme să conducă. Este ambiţios într-o măsură moderată. oarecum detaşată şi cu un aer preocupat. S. cel puţin să aibă în preajma sa persoane cu care este obişnuit. înalt reflexivă. fiind o fire prietenoasă. În general. Sociabil într-o măsură moderată.5) colegi media (1…. Are capacitatea de a se adapta în vederea atingerii scopurilor propuse.0 4 4.

FIŞĂ DE EVALUARE Nume şi prenume: V B Postul ocupat: economist Criterii de evaluare Vârsta: 26 Vechimea în firmă: 1. cooperantă Nu conştientizează foarte bine cerinţele Bine crescută postului Are tendinţa de a lua observaţiile care i se fac mult prea personal Profil de personalitate (rezultat în urma testării psihologice): Personalitate extrovertită.2 ani Autoevaluare Evaluarea de către (1…. poate tinde să controleze relaţiile sale cu celelalte persoane.1 Integrarea în echipă 5 3.0 Posibilitatea de dezvoltare 5 4. îşi asumă responsabilitatea propriilor acţiuni şi este conştiincioasă.2 Evaluare realizată de membrii Consiliului de Administraţie (S..5) Adaptarea la responsabilităţile postului 5 4. să-şi Capitolul V amâne izbucnirile temperamentale. În general. corectă. Datorită necesităţii sale de a avea un impact asupra celorlalţi poate fi uneori iritabilă sau sarcastică. M. în care săi fie recunoscută contribuţia. însă aparent această impulsivitate nu afectează prea grav relaţiile interpersonale. Are abilităţi de comunicare şi le utilizează în sensul de a profita de avantajele care i se oferă.5) colegi media (1….I. Îi displace să lucreze singură. perceptivă.O. orientată spre realizare şi este capabilă de a răspunde mediului într-o manieră corespunzătoare dorinţei de a-şi atinge scopurile propuse. toruşi.6 Organizare 5 4. în acelaşi timp. Este inteligentă. simţindu-se cel mai bine într-un colectiv care o apreciază şi care îi transmite acest lucru permanent.7 Capacitatea de a lucra independent 5 4. Se simte bine în situaţii sociale şi relaţionează uşor cu alte persoane. extrem de sociabilă.C. loială Uşor influenţabilă Dorinţa de a face bine.2 Cunoştinţe 4 3. POTENŢIA RELAŢII CU L CEILALŢI PERFOR MANŢA 155 . Deşi resimte un sentiment de nemulţumire. Este.) Criterii Calificative FB B S IS NA Integrare pe post S IS S Cunoaşterea sarcinilor de muncă S IS B Încadrare în timp IS IS S Cunoştinţe din domenii conexe IS S IS Calitatea lucrărilor S S S Comportament faţă de colegi B S B Comportament faţă de superiori FB S B Comportament faţă de clienţi FB B B Comportament faţă de alte persoane B NA B externe Integrare în colectiv B S B Potenţial de rezolvare a unor sarcini IS IS S speciale Potenţial de promovare IS IS S Potenţial de conducere IS IS IS Potenţial de perfectionare FB FB S Aspecte pozitive ale personalităţii Aspecte negative ale personalităţii Ataşată de firmă şi colectiv. putând să realizeze motivaţiile şi sentimentele altor persoane. . Poate.. I. Are de multe ori iniţiativă. intuitivă. acţionând de multe ori într-o manieră convenţională. Dispune de suficientă încredre în sine pentru a funcţiona în mod autonom. însă preferă un mediu de lucru relativ structurat. fără a fi tipul care îşi doreşte cu orice preţ să conducă. manifestă o oarecare apatie şi defensivitate. Alteori se manifestă impulsiv.

CONCLUZII GENERALE În cele ce urmează sunt prezentate într-o manieră sintetică deficienţele sesizate în firma Firma X precum şi propunerile de eficientizare corespunzătoare fiecărei funcţii: previziune şi planificare, organizare, coordonare, antrenare şi contro-evaluare. Funcţie PREVIZIUNE/ PLANIFICARE Deficienţe raportate Propuneri de soluţionare - dimensiunea actuală a firmei (numărul -stabilirea unor proceduri privind angajaţilor) este supradimensionată în funcţionarea Consiliului de raport cu volumul de lucrări Administraţie - nu a existat o strategie de management -precizarea strategii de dezvoltare a al schimbării în momentul în care s.au firmei şi planificarea resurselor făcut angajări “masive” umane în corelaţie cu aceasta -stabilirea organigramei şi a necesarului de posturi -împărţirea mai adecvată pe compartimente, evitând suprapunerea acestora şi oferirea posibilităţii de specializare -repartizarea lucrărilor în funcţie de competenţe -redistribuirea lucrărilor atunci când nu se obţin rezultatele scontate -standardizarea informaţiei de tip formal atât în interiorul firmei, cât şi a celei externe -stabilirea unor sarcini şi termene precise şi urmărirea indicilor parţiali de realizare -introducerea unui sistem de prezenţă care să ofere salariaţilor posibilitatea recuperării orelor efectuate peste program -respectarea termenelor de plată a salariilor şi anunţarea întărzierilor atunci când este cazul -stabilirea unei politici privind concediile -organizarea unor activităţi complementare de tip administrativ sau de training intern care să acupe timpul neacoperit, în prezent, prin lucrări

- structura pe departamente generează un oarecare grad de ambiguitate - au fost repartizate unor angajaţi cu mai puţină experienţă lucrări ce depăşesc posibilităţile acestora

- programul de lucru ridică unele nemulţumiri din partea angajaţilor, dar si a managerului ORGANIZARE

156

-nu sunt stabilite clar competenţele şi -precizarea competenţele şi responsabilităţile fiecărui membru al responsabilităţile fiecărui membru al C.A. C.A. -de multe ori şedinţele de lucru nu-şi ating scopurile, având o durată mult prea mare, nefiind clar structurate pe probleme şi pierzându-se din vedere lucrurile esenţiale -stabilirea unor şedinţe operative, periodice, de preferinţă săptămânale, sub formă de briefing şi a unor şedinţe de informare in situaţii speciale

COORDONARE

-este resimţită o oarecare lipsă de -dispersarea rapidă a informaţiilor de informaţie de către unii angajaţi specialitate

-exersarea comunicării de tip asertiv -aparent este încurajată iniţiativa personală, dar există sentimentul în rândul angajaţilor angajaţilor că aceasta nu este valorificată, fapt ce conduce la neexprimarea opiniilor ANTRENARE -dezvoltarea unor activităţi care să exerseze spiritul de echipă -organizarea unor acţiuni de tip “team-building”

-stabilirea unor reguli generale de -există persoane care nu se simt total adresare vis-à-vis de membrii C.A., integrate în colectiv în special faţă de managerul general, cu scopul reducerii diferenţelor de percepere şi relaţionare cu autorităţea, chiar forţând unele rezistenţe manifestate de angajaţi

-nu se oferă un feedback adecvat -implemetarea şi respectarea unui angajaţilor sistem de recompensare / penalizare -elaborarea unui sistem periodic de -există situaţii în care evaluările evaluare a personalului (trimestrial conducerii sunt apreciate ca injuste sau semestrial) cu stabilirea clară a criteriilor de evaluare; includerea în acest sistem a autoevaluării, evaluării orizontale şi a aprecierilor făcute de clienţi; comunicarea rezultatelor evaluării şi scopurilor propuse -identificarea orientării în carieră a fiecărui angajat

CONTROL - EVALUARE

157

METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

-antrenarea membrilor C.A., în special a managerului general, şi ulterior al celor care vor fi promovaţi ca şefi de departament, în tehnici de management -stabilirea unui sistem de management considerat adecvat şi compatibil cu personalitatea conducătorului firmei -dezvoltarea abilităţilor de management al timpului

158

Evaluarea XYZ PREZENTARE GENERALĂ Cap. a domeniilor de perfecţionare şi stabilirea obiectivelor de instruire Formular de interviu pentru analiza nevoilor de instruire Interviuri cu directorii de departamente (problemele existente. V. individuale şi colective METODE (formulare) Formular de autoevaluare (valori personale) Formular Ierarhia factorilor motivatori Interviuri (factori de satisfacţie/insatisfacţie) Perceperea poziţiei şi a relaţiilor în Interviuri ierarhia organizaţiei Analiza organigramei Identificarea nevoilor. Metode de gestionare a carierei angajaţilor Cap. nevoile de instruire la nivelul departamentului) Interviuri cu salariaţii din departamente Identificarea aspiraţiilor profesionale şi elaborarea unor metode de gestionare a carierelor angajaţilor Ancorele carierei Formular de autoevaluare (valori personale) Fişa de planificare a carierei Interviuri 159 . OBIECTIVE Identificarea unor forme reale de motivare nematerială. Forme de motivare nematerială. III. Obiectivele evaluării Cap. II.IV. Nevoi de perfecţionare. Perceperea poziţiei şi a relaţiilor în ierarhia organizaţiei Cap. Concluzii Capitolul I OBIECTIVELE EVALUĂRII XYZ În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele pe care Directorul General XYZ le-a indicat pentru evaluarea firmei.ANEXA B. precum şi metodele utilizate în acest proces. individuale şi colective Cap. I.

şi anume: tipul şi complexitatea activităţii. o organizaţie trebuie să respecte dialectica “structură ⇒ strategie ⇒ structură”. angajarea întregului personal prezent în firmă şi începerea activităţii. Tot în această perioadă au fost numiţi directorii de departamente – CV şi AJ. un domeniu înalt specializat în care competiţia este relativ mare şi instabilitatea crescută. Aceasta necesită o adaptare şi o redefinire continuă a sarcinilor individuale. departamentul Cartea Construcţiei a preluat activităţile legate de bilanţuri şi studii de impact asupra mediului. nivelul cheltuielilor şi al profitului. Astfel. Caracterizarea de mai sus corespunde unei structuri de tip organic.5 ani de la preluarea ei de către actuala conducere. obţinerea autorizaţiilor de construcţii şi efectuarea de recepţii. cadrul juridic. Intervin uneori situaţii în care problemele noi care apar nu pot fi împărţite sau distribuite specializărilor existente. materiale şi financiare. la rândul ei. iar departamentul Regularizări Taxe pe cele de evaluări de intreprinderi şi imobile. caracteristicile interne şi ale mediului în care se dezvoltă şi cea care oferă un grad sporit de flexibilitate. în funcţie de natura obiectivelor avute în vedere. Organizarea anterioară implica două compartimente: Regularizări Taxe şi Cartea Construcţiei. cât mai ales prin absolvirea unor cursuri de specializare organizate de firmă (evaluări imobiliare şi evaluări de întreprinderi. Ei preferă să contureze şi să dezvolte acea structură care concordă cu particularităţile. auditori ai sistemului calităţii) Se poate spune că XYZ a cunoscut deja un proces de schimbare a strategiei* şi structurii iniţiale. determinând într-o măsură însemnată funcţionalitatea acesteia. prin intermediul comunicării informale şi interacţiunilor experţilor competenţi. conduce la adaptări structurale ce vor fi suportul orientărilor strategice următoare. În general. cu excepţia Directorului General care este şi acţionar. Gradul de formalizare în XYZ este relativ redus. Domeniul său principal de activitate îl reprezintă consultanţa în domeniul construcţiilor.Capitolul II PERCEPEREA POZIŢIILOR ŞI A IERARHIEI ÎN FIRMĂ Pentru a fi eficace şi sănătoasă. iar coordonarea şi controlul se fac printr-o adaptare reciprocă. ideală pentru îndeplinirea unor sarcini complexe care tind să se schimbe în permanenţă şi unde sunt necesare structuri articulate pentru fiecare proiect. se bazează pe cunoaştere şi mai puţin pe poziţie. astfel încât comunicarea şi interacţiunea între oameni se bazează în special pe informaţii şi consultanţă şi mai puţin pe ordine desfăşurându-se la toate nivelele. mai sunt şi alţi factori care influenţează structura organizatorică a unei organizaţii. dimensiunea şi statutul organizaţiei. * strategia= procesul prin care conducerea cauta să faca faţă constrângerilor şi oportunităţilor care apar în mediul organizaţiei 160 . modul de organizare a resurselor umane. personale. În afara strategiei de dezvoltare şi a mutaţiilor care au loc în mediul exterior. Preexistenţa unei structuri organizatorice condiţionează formularea unei strategii care. Structura organizatorică reprezintă elementul esenţial al sistemului de conducere. raporturile umane sunt directe. interacţiunea pe orizontală se realizează în aceeaşi măsură ca şi cea pe verticală. managerii resping ideea încadrării într-o structură formală (tipică) şi subordonează aceasta din urmă strategiei pe care o adoptă. Are un număr de 12 angajaţi permanenţi şi mai mulţi colaboratori. Competenţa angajaţilor XYZ a fost obţinută atât prin absolvirea facultăţilor. Autoritatea. Este o structura extrem de flexibilă în care puterea poate trece în mod constant de la o persoană la alta ceea ce îi conferă un caracter oarecum neregulat. Caracteristicile contextului socio-economic şi chiar politic în care îşi desfăşoară activitatea firmele din România se află într-o continuă schimbare influenţând deciziile adoptate în proiectarea structurilor organizatorice. SC XYZ SRL este o firmă tânără având 1. Aceasta este cea mai potrivită domeniului consultanţei. etc. Odată cu câştigarea noilor specializări şi demararea noilor contracte au fost integrate şi aceste activităţi în structura existentă.

Aceste schimbări ale obiectului de activitate au avut un efect pozitiv asupra firmei cu impact asupra dezvoltării sale viitoare şi creşterii eficienţei acesteia. Angajaţii apreciază deciziile Directorului General în acest sens şi au aşteptări destul de mari legate de viitorul firmei şi creşterea numărului de contracte. D. de unii dintre ei (CV. A. în mod diferit. C. A. un singur nivel ierarhic şi două departamente Mediu organizaţional obiectiv (resurse/ incertitudine) Apropierea finalului proiectelor iniţiale Experienta si personalitatea manageriala a Directorului General Mediu organizational perceput (incertitudine perceputa / resurse percepute) Implementarea strategiei Formularea strategiei (diversificarea activităţilor) • alegerea unor noi activităţi: evaluări imobiliare evaluări de întreprinderi studii de impact şi bilanţuri de mediu • instruirea personalului pentru noile activităţi •implementarea sistemului de calitate •obţinerea unor certificări şi atestări pentru firmă •integrarea noilor activităţi în structura existentă şi redristribuirea sarcinilor •dezvoltarea unei organizări funcţionale specifice lucrului pe proiecte Eficienţa organizaţională anticipată 161 . J.. resimţită ca atare. noile activităţi dezvoltate în firmă au avut ca efect şi depărtarea de profilul de activitate ales iniţial de angajaţi. Structură simplă. G.). În acelaşi timp..

Pentru a obţine o imagine asupra modului în care angajaţii XYZ îşi percep propria poziţie în fimă din perspectiva activităţilor pe care le desfăşoară şi a importanţei postului pe care îl ocupă. analiza şi evaluarea sistemului de management al calităţii • Raportarea către D. Patru dintre angajaţi au simţit necesar să acorde două note în raport cu diferite sisteme de referinţă (separat. au fost rugaţi să-şi dea o notă pe o scală de la 1 la 10. a situaţiei sistemului de calitate • Participarea la diferite echipe de proiect (responsabilităţi legate de partea economică a evaluărilor de întreprinderi) • Participarea la licitaţii • Aprovizionarea societăţii cu necesităţile existente • Păstrarea legăturii cu subcontractanţii principali • Verificarea şi întreţinerea parc auto • Participarea la licitaţii • Stabilirea cadrului în care se desfăşoară relaţiile cu clienţii • Păstrarea evidenţei activităţilor departamentului • Elaborarea rapoartelor şi informarea D. prezentate în tabelul de mai jos. păstrarea rentabilităţii • Construirea şi păstrarea unui colectiv performant XY Asistent Director General • Organizarea agendei Directorului General • Asigurarea fluxului de informaţii între departamente • Întocmirea corespondenţei şi a rapoartelor de activitate • Gestionarea documentelor firmei • Implementarea. Parc Auto 8 XC Director Departament Cartea Construcţiei/ Mediu 7-8 . căutare clienţi • Impunerea pe piaţă a firmei. • Menţinerea cadrului optim de desfăşurare a activităţilor 162 8 XX Responsabil Asigurarea Calităţii 8 VX Responsabil Achiziţii. recunoaşterea în mai multe domenii. cu două excepţii: o notă de 4 şi o nota de 10.G. Aprecierea importanţei postului în firmă Numele Funcţie Principalele responsabilităţi ale postului XZ • Administrarea societăţii • Încheierea de noi contracte. Rezultatele. respectiv pe importanţa actuală şi cea anticipată). menţinerea. notele situându-se în jurul lui 8. indică o uniformitate relativă a răspunsurilor. pe tipurile de activităţi.G.

Recepţii. Urmărire. regularizarea taxelor.C/Mediu 7-8 LK Coordonator Proiect – Regularizare Taxe/ Mediu 8 163 . • Participarea la licitaţii Evaluări imob. relaţiile cu clienţii • Perfecţionarea activităţii proprii şi a subordonaţilor s MN Director Departament – • Coordonarea activităţilor de obţinere a Autorizaţii. evaluărilor imobiliare Regularizări./mediu • Introducerea datelor pentru departamentul din care face parte şi pentru celelalte departamente • Participarea la licitaţii • Întocmirea Cărţii Construcţiei cf.C. Coordonator Proiect C.C/Mediu IT Manager • Întocmirea şi arhivarea Cărţii Construcţiei • Menţinerea bunelor relaţii cu clienţii • Întreţinerea sistemului informatic 8 MM 7-8 9 CB Coordonator • Îndeplinirea promtă a sarcinilor de serviciu Proiect-Mediu/ • Coordonarea eficientă a echipei de proiect Cartea Constr. autorizaţiilor de construire şi funcţionare. • Apărarea confidenţialităţii activităţilor Operator Calculator – Departament C.• Urmărirea respectării termenelor prevăzute • Spijinirea subordonaţilor în activitatea lor. Contractelor • Realizarea studiilor de impact asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu • Păstrarea bunelor relaţii cu clienţii • Reaspectarea termenelor de predare stabilite • Întocmirea documentaţiilor şi stabilirea taxelor datorate de clienţi • Ţinerea evidenţei activităţilor desfăşurate şi raportarea rezultatelor • Respectarea termenelor contractuale • Menţinerea bunelor relaţiilor cu clienţii • Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor • Menţinerea unui nivel ridicat de pregătire profesională 8 BB 2-3 4 MK Inginer specialist – C. recepţii preliminare şi finale.

. îndeplinind multiple roluri. Aceasta din urmă reclamă întârzierile în asigurarea materialului/documentaţiei necesare pentru desfăşurarea activităţii sale. Aceste tensiuni au la bază modul defectuos de colaborare şi comunicare la nivelul echipei de proiect formată din ………………………. Dir. General) • Îmbunătăţirea activităţii departamentului şi a firmei (în prezent) • Răspunde de siguranţa documentelor pe care le 8-9 gestionează (în viitor) • Raportează situaţiile care pot implica moral sau material firma În ceea ce priveşte aprecierea persoanelor care ocupă poziţii în ierarhia firmei. etc. în principal de activare şi direcţionare a acţiunilor. ale conduitei unui individ. efort. Interviurile au pus în evidenţă existenţa unei tensiuni între unii angajaţi din Departamentul Autorizaţii. Este cauza manifestării comportamentului şi efectul apariţiei agentului excitator – nevoie. indiferent dacă acesta le conştientizează sau nu. atitudini. înnăscute sau dobândite. atitudini. toţi angajaţii fără excepţie şi-au manifestat admiraţia şi respectul faţă de Directorul General al firmei căreia îi recunosc deplina autoritate în ceea ce priveşte politica şi administrarea firmei şi puterea de decizie. Evaluări imobiliare pe de-o parte şi Responsabilul cu asigurarea calităţii pe de altă parte. Recepţii. scop. afecte.. Urmăriri. Motivaţia stabileşte mobilurile interne. “deleagă toate responsabilităţile”. care contribuie la ridicarea nivelului performanţei. Ea apare în rândul factorilor stimulatori interni. MN beneficiind de aprecieri mai bune din partea colegilor decât NB. Regularizări taxe 7-8 10 LK Coordonator Proiect – Urmărire/ Recepţii • Îndeplinirea sarcinilor trasate de superiori (Dir. dar şi interni. Departament. fapte – care susţin realizarea anumitor acţiuni. “autoritară”. coordonare. 164 . rezultat.PP Director Proiect – Urmărire/ Recepţii • Elaborarea procedurilor de desfăşurare a recepţiilor • Efectuarea recepţiilor şi întocmirea proceselor verbale • Organizarea. MN este “singurul care ar putea fi şef din departamentul său” fiind preferat pentru că “explică clar ceea ce cere de la subordonaţi”. Capitolul III FORME DE MOTIVARE NEMATERIALĂ INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE La baza condiţiei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuinţe. Motivaţia apare cu dublă semnificaţie: de cauză şi de efect. Cei doi şefi de departamente sunt percepuţi oarecum diferit. determinând preferinţele pentru anumiţi factori externi. NB este o “perfecţionistă”. tendinţe. aşteptare. Dir. 5 Proiect. elaborare produs • Evaluări imobiliare: analiza şi sistematizarea datelor din teren şi întocmirea raportului de evaluare • Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor: întocmirea documentaţiei şi urmărirea procesului până la obţinerea autorizaţiilor 10 OI Coordonator Proiect – Autorizaţii.

în schimbul depunerii unor eforturi şi furnizării unor aptitudini. Motivaţia morală are cea mai profundă influenţă asupra individului când vizează conţinutul muncii şi satisfacţia pe care o resimte acesta.Motivaţia poate fi considerată un rezultat al relaţiei dintre individ şi organizaţia în care lucrează. De regulă. Individul se aşteaptă să primească o serie de recompense de la organizaţie. Acestui deziderat îi răspunde efectuarea regulată a unor sesiuni de evaluare a personalului. de aceea se poate ca părţile să nu cunoască în totalitate ceea ce se aşteaptă de la ele. în esenţă. asigurări medicale. Această relaţie poate fi definită şi în funcţie de contractul psihologic încheiat între cele două părţi care cuprinde. ci şi prin avansări. La rândul său organizaţia aşteaptă din partea individului anumite contribuţii la activitatea care se desfăşoară. astfel încât împlinirea acestora să aibă loc în cele două planuri esenţiale ale organizaţiei: material şi uman. fie în comparaţie cu alţi angajaţi care efectuează aceeaşi muncă. Trebuie menţionat că salariul în sine poate afecta motivarea pentru muncă doar atunci când este considerat prea mic. un set de aşteptări. diferite zile libere. fie în comparaţie cu munca efectuată. etc. termenii contractului psihologic nu sunt formulaţi în mod explicit. precum şi cea prezentă. Motivarea angajaţilor are două valenţe: una salarială. în schimbul recompenselor şi al altor elemente stimulative pe care le oferă individului. Angajaţii devin mai prezenţi şi mai implicaţi în viaţa organizaţiei cu cât motivarea lor morală ajunge la paliere superioare ale nevoilor lor de stimă şi recunoaştere a eforturilor şi efectelor muncii fapt reliefat nu doar prin creşteri de salariu. Multe organizaţii oferă seturi suplimentare de beneficii: automobil. promovări. Intensitatea satisfacţiei este funcţie de concordanţa dintre rezultatele muncii aşa cum sunt ele percepute şi cele dorite de individ. ceea ce face aplicarea ei mai dificilă. Investigarea motivaţiei pentru muncă a personalului din XYZ a pornit de la premisa teoretică cu privire la existenţa a două seturi de factori motivatori: • factori de igienă (de insatisfacţie) . programe de întreţinere. mai frecvent analizată şi una morală.contextul muncii şi relaţia acesteia cu mediul • factori de motivaţie (de satisfacţie) – legaţi în principal de conţinutul muncii Factori ai stării de insatisfacţie Factori ai stării de satisfacţie Realizare Recunoaştere munca propriu-zisă responsabilitate avansare politica şi conducerea firmei supervizarea salariul relaţiile interpersonale condiţiile de muncă 165 . mai greu cuantificabilă. însă numai în condiţiile unei stăpâniri atente a nevoilor colective şi individuale. Stimularea angajaţilor se poate constitui ca o caracteristică pozitivă în adoptarea stilului de management.

0 166 .0 12.noutatea activităţii .aprecierea pentru munca depusă .3 4.4 1 1 10 8 1 1 3. Cu cât sunt mai groase barele cu atât este mai durabil efectul factorului pe care îl reprezintă. respectiv de satisfacţie: Factori de insatisfacţie .creşterea încrederii în sine . activitatea. Angajaţii firmei XYZ au indicat următorii factori de insatisfacţie.5 6.2 8 2 5 1 6 10 9 9 4 4 5 10 13 7. pentru alte activităţi . finalizarea cu bine a lucrărilor .munca în sine.lipsa unor cunostinţe legate de unele aspecte ale activităţii desfăşurate Factori de satisfacţie .salariul .relaţiile bune cu clienţii . Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.programul prelungit şi implicit: lipsa timpului pentru petrecerea cu familia. colectivul . prietenii. 6 3 4 5 AJ 7 SC TS GE RT CV 2 3 4 12 7 11 3 1 12 5 7 1 2 13 3 9 1 1 1 3 1 1 1 3 4 6 FACTORI DE MOTIVARE Salariul Posibilitatea de a te dezvolta profesional Pensie bună Recunoaştere pentru munca depusă Şansa de a câştiga un salariu mai mare după o anumită perioadă Muncă interesantă Şansa de a-ţi folosi potenţialul de care dispui Post într-o organizaţie (domeniu) ce se dezvoltă Participarea la luarea deciziilor 8 A G 3 1 9 10 11 12 13 14 MEDIA C FP CA D G BB H D J 6 9 3 1 2 5 3. a experienţei .atmosfera din firmă.3 15 16 12 10 15 12 12 10 2 3 7 2 7 1 2 8 6 7 6 4 6 2 6 9 7 8 1 2 4 6 8 8 4 10 2 2 1 1 4 5 7 2 1 9 2 8 5 3 7 5 3 2 12 5 6 7 7 4 9 4 5 3 2 4 14 4.acumularea cunoştinţelor.Figura prezintă factorii evidenţiaţi de Frederick Herzberg ca având o influenţă semnificativă asupra atitudinii faţă de muncă.posibilităţile oferite de firmă în privinţa accesului la documentaţie Pentru determinarea factorilor care îi motivează în general pe cei care au făcut obiectul prezentei evaluări a fost utilizat un formular cu 16 factori care au fost ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a importanţei lor de la 1 la 16.6 4. iar prin folosirea factorilor de satisfacţie poate fi crescut nivelul motivării în organizaţie.salariul .lipsa aerului condiţionat . unele deficienţe în comunicare .tensiunile care apar în firmă între unii angajaţi.4 7. relaţiile interumane. Prin reducerea factorilor de insatisfacţie se poate menţine nivelul de motivare.depărtarea de domeniul de activitate ales în facultate .

participarea la luarea deciziilor 8.3 9. după cum urmează: 1. aceasta din urmă fiind o explicaţie a locului 2 pe care îl ocupă salariul în ierarhia factorilor motivatori VALORI PERSONALE Statutul la locul de muncă Salariul şi alte beneficii financiare SC TS GE RT CV AJ CD AG CH FP CA DD GJ BB MEDIA 1 3 3 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 6 4 4 7 2 3 8 4 2 9 3 3 10 11 12 13 14 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3. apartenenţa la o organizaţie/domeniu care se dezvoltă 9. desfăşurarea unei munci interesante 4.5 167 . salariul 3.0 12. condiţii mai bune de muncă 10. ale angajaţilor din XYZ dintre care cele mai importante sunt: . putând astfel realiza o ierarhie a acestora. recunoaşterea pentru munca depusă 6.controlul asupra propriei vieţi şi bunăstarea familiei. practicarea unei munci interesante. independenţa pe post Aceşti factori sunt corelaţi cu valorile personale.7 3. posibilitatea de dezvoltare profesională 2.acumularea de cunoştinţe şi statutul la locul de muncă. sansa de a folosi propriul potenţial 5.Sarcini ale postului uşoare Lipsa unei munci fizice Muncă de interes social Condiţii de muncă bune Independenţa pe post Un titlu al postului impresionant Pachet de beneficii Colectiv unit_____ Munca într-un colectiv omogen Prime____________ ________Asigurari__ _________ Abonament GSM Masina firmei 13 14 15 9 5 10 6 14 13 16 9 11 15 10 15 16 14 6 11 12 7 17 5 2 3 2 2 2 8 14 13 14 15 16 15 14 11 13 11 13 14 11 14 13 12 16 12 5 4 8 5 14 13 6 17 3 14 13.pe locul doi.cele mai importante valori având aceeaşi pondere . de asemenea cu o pondere egală. cu un caracter mai general.3 8 10 14.8 11 11 8 11 11 8 10 16 8 9 3 15 16 12 14 15 16 17 16 16 15 11 15 10 13 10 7 9 8 12 13 X X În tabelul de mai sus este calculată o medie a importanţei fiecărui factor de motivare la nivelul întregului colectiv. şansa de a câştiga mai bine în viitorul apropiat 7.

iar ceea ce apare ca factor motivator în momentul de faţă ăşi poate reduce forţa sau poate dipărea la un moment ulterior în timp. flexibilitate resimţită ca atare de către angajaţi şi care menţine încrederea în viitorul acesteia .manifestarea unei flexibilităţi în politica firmei. dezvoltarea relaţiilor informale între angajaţi Aceste demersuri ar putea fi completate cu: 168 .Familia (bunăstare şi realizări) Averea (maşină. Un astfel de climat se poate spune că se găseşte în firma XYZ. Aceşti factori motivatori trebuie cunoscuţi în dinamica lor.oferirea unor programe de instruire . negocieri) .acordarea unor responsabilităţi sporite şi interesante (participarea la licitaţii. angajaţii pot fi motivaţi prin diferite stimulente materiale sau morale. Angajaţii firmei XYZ sunt motivaţi în principal de nevoia de a-şi valorifica potenţialul.9 2. chiar dacă nu acesta a fost scopul lor principal: .evitarea măsurilor punitive şi aplicarea lor doar în condiţii extreme .încurajarea activităţilor de grup în afara firmei.6 3. în special în ceea ce priveşte calităţile manageriale . conducerea îl păstrează de fapt productiv.7 3. casă) Viaţa religioasă Aprecierea celorlalţi Aşezarea geografică Libertatea de a controla propria viaţă Acumularea de cunoştinţe Practicarea unei munci interesante Hobbyurile Acces la cultura Perfectionare profesionala 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 2 1 3 1 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 2 4 4 4 2 X X 3 3 1 3 1 2 3 3 3 4 2 2 2 1 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3. Pentru o anumită perioadă.6 4 4 3 2 Păstrând fiecare angajat motivat.încercarea de a-şi cunoaşte angajaţii .devenirea unui exemplu pentru angajaţi. Ceea ce a motivat în trecut un angajat se poate să nu-l motiveze în prezent.2 3.3 2 2.6 2.6 3. În dezvoltarea firmei XYZ multe din acţiunile întreprinse de Directorul General se constituie drept soluţii pentru motivarea angajaţilor. de a le fi recunoscute şi apreciate realizările şi de a promova pe scara socială. însă un climat organizaţional bun poate menţine motivarea acestora pe termen lung.

prin revalorizarea importanţei muncii salariaţilor încurajarea încrederii în colegi. 600$ în 2 ani Top management Nivel salarial de 2000$ 169 Dezvoltarea abilităţilor de negociere şi de comunicare . numai 3 dintre angajaţi dorind să urmeze cursuri de perfecţionare. consolidarea coeziunii colectivului stimularea comportamentelor creatoare pentru care există un real potenţial în firmă stimularea eterogenităţii grupului.- întărirea încrederii angajaţilor în aptitudinile lor. îmbogăţirea obiectului de activitate şi adoptarea unei noi strategii. prin intermediul studiului şi al practicii. GESTIONAREA CARIEREI ANGAJAŢILOR SC XYZ SRL a parcurs în ultimul an şi jumătate. Ceea ce se poate observa este faptul că participarea la diferite cursuri nu este cea mai căutată metodă de dezvoltare. care. în tabelul de mai jos acestea sunt redate alături de aspiraţiile individuale. succesiv. Numele Aspiraţii Nevoi de instruire Să lucreze într-o companie mare pe Vor fi definite în funcţie de profilul finanţe-bănci compania la care se va angaja Un nivel salarial de aprox. fazele de formare. creştere şi stabilizare. pe care acesta din urmă să-i poată folosi în executarea sarcinilor extraordinare evidenţierea complexităţii posturilor şi a calităţilor profesionale ale ocupanţilor care sunt antrenaţi în realizarea obiectivelor firmei explicarea obiectivelor actuale şi de perspectivă ale firmei într-o manieră motivatoare. Aceste date sunt în concordanţă cu cele ale cercetătorilor americani conform cărora aproximativ 75% din necesităţile de instruire sunt realizate prin muncă şi numai 7% prin stagii de formare. le vor permite îndeplinirea unor sarcini mai complexe şi implicit avansarea în ierarhia firmei alcătuirea unor “nuclee” de indivizi performanţi sub conducerea atentă a liderului. Cele mai multe opţiuni de dezvoltare urmăresc achiziţionarea de competenţe profesionale şi aprofundarea cunoştinţelor prin studiu individual şi prin creşterea accesului la informaţia de specialitate. stimularea competiţiei individuale şi de grup Capitolul IV NEVOI DE PERFECŢIONARE. Deoarece nevoile de instruire desprinse în cadrul interviurilor au evidenţiat mai mult o perspectivă individuală decât organizaţională. supunându-se continuu dezvoltării. Instruirea poate fi definită ca procesul de aducere a celor care lucrează într-o organizaţie la standardele de performanţă necesare în posturile ocupate. Evaluarea prezentă a urmărit identificarea nevoilor de dezvoltare ale angajaţilor pornind de la descrierea caracteristicilor postului şi identificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor pretinse de post. Aceste rezultate erau de anticipat datorită faptului că majoritatea salariaţilor au absolvit cursurile de specializare cu puţin timp în urmă. ceea ce a presupus dezvoltarea la nivelul angajaţilor a unor aptitudini noi. A existat o reală presiune asupra firmei în direcţia organizării şi participării salariaţilor la cursuri de specializare corespunzătoare noilor direcţii de dezvoltare.

Anevar.învăţarea prin acţiune ce presupune oferirea reciprocă de sfaturi sau soluţii între persoanele care sunt angrenate în activităţi şi sarcini diferite . Obţinerea atestatului de diriginte de şantier Atingerea unui nivel salarial de cel puţin 6 mil.5 mil. a capacităţilor şi disponibilităţilor lor înainte de a-i angrena într-un proces de instruire. preferinţele şi aspiraţiile individuale. - Dezvoltarea abilităţilor necesare participării la licitaţii Accesul la documentaţia necesară desfăşurării activităţilor Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul evaluărilor de strategie managerială Cursuri de limbi străine. permisă de calificările salariaţilor XYZ . vorbim de planificarea carierei ca fiind procesul prin care persoana îşi evaluează preferinţele. implicarea în activităţi de proiectare Perfecţionarea în domeniul mediului Cursuri de marketing/management Cursuri de limba engleză Realizarea de către specialişti a unor prezentări / training-uri la firmă Dezvoltarea unor cunoştinţe din domenii adiacente Atingerea unui nivel salarial de 300$ Vinderea cât mai bună a forţei de muncă proprie Dezvoltarea unei activităţi pe cont propriu Obţinerea atestatului de evaluator din partea Min. aşadar. un sistem care se bazează pe echilibrul dintre cerinţele firmei şi competenţele. La nivel individual. slăbiciunile şi oportunităţile de dezvoltare în cadrul 170 . de aceea necesară o bună cunoaştere a angajaţilor. la materialele de pe Internet Colaborarea cu specialişti externi Printre alte metode care ar putea fi utilizate în dezvoltarea personalului se numără şi: grupurile de dezvoltare personală care se întrunesc pentru a analiza căile de îmbunătăţire a proceselor de dezvoltare individuală . În actualul proces de evaluare s-a urmărit în special a doua dimensiune.rotaţia posturilor. Este. Planificarea şi dezvoltarea resurselor umane constituie.Dezvoltarea în firmă a unor activităţi de proiectare şi execuţie Nivel salarial de 300$ peste 1an Implicarea în activităţi de proiectare în firmă Implicarea în activităţi de contractare Atestarea ca diriginte de şantier Obţinerea atestatelor Microsoft Diversificarea activităţilor. management Accesul la materialele publicate de edituri ca Matrix. contabilitate.proiecte/însărcinări speciale care implică lărgirea bazei de aptitudini a angajaţilor Trebuie specificat că instruirea şi dezvoltarea nu îi pot face pe oameni să fie eficienţi în domenii care nu le corespund temperamental sau pentru care nu au aptitudini. de Justiţie Atingerea unui nivel salarial de 4. economie. punctele forte.

cât şi atitudinile. orientarea în funcţie de oportunităţile oferite de piaţă.implicarea în mai multe proiecte şi asumarea mai multor responsabilităţi . testul Ancorele carierei care caută să evidenţieze acei factori stabilizatori ce pot fi percepuţi ca valori şi motive în funcţie de care persoana se orientează în alegerile sale privind viaţa profesională şi nu numai.firmei şi stabilesc obiective şi planuri prin care să orienteze propria carieră în direcţia dorită.pregătirea unor persoane pentru funcţia de Director General . activarea societăţii pe care o deţine . prin carieră se înţelege atât succesiunea evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii ocupate într-o organizaţie. fişa de planificare a carierei prin care s-a urmărit dacă şi în ce măsură angajaţii XYZ au un plan de acţiune pentru dezvoltarea carierei lor 2.multă muncă şi continuarea studiilor .participarea la cursuri în domeniile financiar-bancar şi managerial 10 ani • un venit minim de 2000$ la puterea actuală de cumpărare • post de director • deschiderea unei firme proprii de succes valorificarea cunoştinţelor acumulate. obţinerea doctoratului în economie . a carierei 5 ani Obiective ale carierei • Menţinerea/creşterea poziţiei firmei • Delegarea/trasferarea unor sarcini/responsabilităţi unor directori executivi şi păstrarea funcţiei de administrator al firmei şi calităţii de asociat • Obţinerea unei diplome MBA • perfecţionarea profesională • obţinerea unui post nou care să ofere noi satisfacţii profesionale • asigurarea unui salariu care să permită independenţă şi bunăstare Paşi ce trebuie urmaţi pentru realizarea obiectivelor .păstrarea atestărilor/ certificărilor obţinute de firmă . se porneşte de la strategia de afaceri care cuprinde şi direcţiile generale de dezvoltare.asigurarea capitalului necesar.păstrarea climatului favorabil . au fost utilizate două instrumente: 1. În prezent.perfecţionare prin urmarea unor cursuri specifice responsabilităţilor şi abilităţilor unui manager 4 ani 3 ani • obţinerea unei poziţii sociale superioare • obţinerea de satisfacţii profesionale şi materiale • conducerea unei firme 5 ani 171 .acumularea experienţei . Pentru investigarea opţiunilor personale privind cariera ale angajaţilor XYZ. cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului. Modul în care angajaţii XYZ şi-au autoevaluat şi şi-au planificat cariera este redat sintetic în tabelul de mai jos: Numele Perioada de planif.contractarea unor clienţi importanţi . La nivelul organizaţiei.

îmbunătăţirea continuă a • conducerea unor activităţi de cunoştinţelor profesionale proiectare/execuţie în domeniul .studiu individual. • instruire pentru stăpânirea bazelor achiziţionarea de materiale de de date specialitate • masterat în Managementul .susţinerea proiectului de • obţinerea certificatului TOEFEL absolvire a cursului de lichidator . complexe domeniul construcţiilor .15 ani • menţinerea şi ridicarea nivelului profesional şi social • menţinerea unui echilibru socioprofesional 3 ani 5 ani 3 ani 5 ani 5 ani 1 an 30 ani! .identificare şi elaborarea planului de dezvoltare a acestui pregătirii actuale domeniu conex • dezvoltarea în domeniu actual .perfecţionare. etc . înrudite cu profesia de bază .evitarea acţiunilor ce ar produce dezechilibre.achiziţionarea pachetelor de • obţinerea atestatelor Microsoft şi instruire şi urmarea unor cursuri Autocad .urmarea unor cursuri de design de design interior interior .studiu individual şi • specializarea în domenii de interes participarea la cursuri general – calculatoare.punerea permanentă în practică a cunoştinţelor acumulate . căutarea unor metode de promovare şi dezvoltare socio-profesională .realizarea unor contacte noi şi menţinerea relaţiilor sociale benefice . lb străine.participarea la cel puţin 4 acesteia în practică lucrări mai mici de execuţie şi a • realizarea propriei afaceri în uneia mari. • practicarea profesiei de psiholog efectuarea analizei personale • deschiderea unui magazin propriu . abordarea unor domenii noi.perfecţionarea şi extinderea • evaluarea unor obiective de mare bazei de date de pe piaţa interes 172 .coordonarea mai multor • obţinerea atestatului de evaluator/ proiecte lichidator de întreprinderi .absolvirea facultăţii.studiu individual • specializarea într-un domeniu conex .dezvoltarea cunoştinţelor în • conducerea unei firme de construcţii domeniul afacerilor .urmarea unor cursuri post – universitare • ridicarea nivelului de pregătire ca .dezvoltarea abilităţilor de construcţiilor relaţionare interpersoanlă .menţinerea unui nivel ridicat • obţinerea unui post managerial de pregătire profesională superior .colaborarea cu profesionişti Inginer constructor • acumularea de experienţă şi punerea de la care se poate învăţa .înscrierea la cursuri de construcţiilor sau Consolidări sau masterat Tehnologii speciale în construcţii .

care are la bază importanţa tot mai mare a ştiinţei în activitatea umană. după cum urmează: • competenţa tehnico-funcţională.pregătirea examenului pentru obţinerea atestatului . în acest caz se centrează pe activarea într-o anumită arie tehnică sau funcţională specifică cum ar fi finanţele. reprezentând concepte personale care constau din: .achiziţionarea şi citirea materialelor de specialitate nou apărute . cariera. persoana va evita asumarea unor riscuri în activitatea sa şi va căuta să-şi asigure. în general.• obţinerea atestatului de evaluator • pefecţionarea profesională odată cu acumularea de experienţă 3 ani • consolidarea cunoştinţelor de evaluator imobiliar • obţinerea autorizaţiilor MLPAT şi ale Ministerului de Justiţie imobiliară . marketingul.susţinerea examenelor de atestare Aceste alegeri ale salariaţilor pot fi explicate cu ajutorul şi corelate cu indicatorii numiţi ancorele carierei. contabilitatea. a căror teorie a fost fundamentată de Schein în ani ’70. diferenţa între ţările bogate şi cele sărace. disputele legate de rasă sau religie. ş.a. apar şi se dezvoltă prin încercări succesive şi oportunităţi care apar în experienţa profesională timpurie. aceştia tind să-şi asume şi chiar caută riscurile şi au o plăcere deosebită atunci când depăşesc obstacolele apărute în calea lor • servirea unei cauze presupune focalizarea carierei pe o cauză pe care individul o consideră importantă. sănătate şi asistenţă socială. un viitor sigur în organizaţia din care face parte • creativitatea şi spiritul întreprinzător caracteristice pentru persoanele care doresc să-şi creeze o afacere proprie şi care vor lucra într-o organizaţie atât timp cât vor considera că este necesar pentru a câştiga experienţă. viaţa privată. pe cât posibil. Testul utilizat investighează 7 ancore ale carierei.simţul dezvoltat al motivaţiilor şi nevoilor în măsura în care au legătură cu cariera Ancorele carierei..valori minime . atunci când cariera se focalizează pe atingerea unor poziţii cât mai înalte în ierarhia şi pe a deveni responsabil de rezultatele şi activitatea unei unităţi anume • autonomia/independenţa. de cele mai multe ori cu caracter umanitarist (probleme legate de mediu.studiu individual şi aplicarea cunoştinţelor acumulate .participarea la activităţilor Corpului Experţilor Tehnici . persoanele respective tind să evite supervizarea din partea altora şi. îşi poate stabili singur orarul de lucru şi ţinuta şi nu este supervizat de altcineva • securitate/stabilitate care presupune alegerea unei organizaţii care să garanteze siguranţa locului de muncă. este evidentă atunci când individul se luptă pentru a-şi câştiga o libertate cât mai mare la locul de muncă preferând să lucreze într-un mediu în care regulile de funcţionare sunt minimale. persoanele cu o astfel de ancoră a carierei tind să lucreze în organizaţii de voluntari sau de tip non-profit • identificarea cu intreprinderea caracterizează persoanele care pun loialitatea faţă de organizaţie şi de liderul acesteia mai presus decât alte scopuri.talente şi abilităţi aşa cum sunt percepute de persoana însăşi . care se implică cel mai mult în viaţa acesteia putând ajunge la un grad variabil de dependenţă de organizaţie 173 . preferă să-şi dezvolte abilităţile mai degrabă decât să promoveze în ierarhia organizaţiei • competenţa de management general.

8 3.2 3.4 4.4 4.6 4.8 5.3 3.6 4.6 3 5 3 3.4 4 4.management AUT.3 5.8 INT.2 3 5 3 3.2 5 3.spirit întreprinzător Metodele optime pe care Directorul General le poate alege pentru gestionarea carierei angajaţilor săi vizează: evaluarea realismului obiectivelor şi nevoilor de dezvoltare exprimate de angajaţi în legătură cu cariera lor creşterea interesului angajaţilor legat de cariera lor în organizaţie oferirea informaţiilor legate de perspectivele de avansare în cadrul firmei identificarea.6 2.4 3.2 4.2 4. Şase dintre aceste titluri corespund categoriilor centrale după care se orientează o carieră.3 2 2 2.6 5.6 1.4 2.4 3.6 2 3 3 1.6 5 4 2 3.F.6 4 M 5.4 2.6 5.4 4. 3.tehnic / funcţional M .8 5 3.2 5.6 2.3 2 4.6 3 5.4 2.2 5 5 4.6 4.6 V 4.6 1.6 4 ID 4.4 5.6 5.8 5.6 4.6 4.6 1.2 4.4 5 5.autonomie / independenţă SEC.8 4.6 3 5 3.2 4.6 6 C 2.securitate decurgând din stabilitatea locului de rezistenţă C .2 4.8 3.4 4.4 5. .2 2.2 3 2 4.NUMELE şi PRENUMELE T.6 4.6 2. .6 2. 4.4 5.3 4.6 4.8 2.8 6 4.4 2.4 5.2 5.2 .2 3.6 5.8 1.6 4.identificarea cu întreprinderea / cu funcţiile ei V .8 1.4 6 5. pe baza unor criterii bine precizate.2 AUT SEC.devotament pentru o cauză / dispoziţie de a servi ID .6 2 5 2.varietatea ÎNT.F. T.8 3 3.6 4.7 2.securitate decurgând din stabilitatea slujbei SEC. a candidaţilor pentru poziţiile vacante 174 - .6 5.6 2.1 . .8 4.2 5 6 4.1 SEC.8 Această prezentare a rezultatelor se bazează pe o analiză statistică care a folosit la determinarea elementelor care se grupează convenabil.4 5.6 4.4 4.4 4 3 4.

• Firma dispune de resurse umane importante şi din perspectiva diversificării în continuare a activităţii. mai mult decât atât. se va ajunge inevitabil. • Cel puţin 5 dintre angajaţi aspiră la conducerea. alte rămân ca variante şi opţiuni ale conducerii. Capitolul V CONCLUZII Din evaluarea întreprinsă pe parcursul a trei zile de interviuri precum şi din formularele completate de personalul firmei XYZ se pot desprinde următoarele concluzii: • Există în firmă un climat organizaţional bun care se traduce într-un moral ridicat al angajaţilor. indiferent dacă a fost primul loc de muncă sau nu. • Având în vedere vârsta tânără a angajaţilor. cu două excepţii. a unei firme proprii. într-un viitor mai apropiat sau mai depărtat. consultanţă în afaceri. • Angajaţii recunosc ca lider incontestabil pe Directorul General şi.şi gradul mare de independenţă al unora dintre ei se poate spune că. profilul preconizat al acestor firme fiind de proiectări şi/sau execuţie în construcţii. 175 .unele neputând fi atinse în cadrul firmei . dacă li s-ar oferi ocazia.- oferirea posibilităţilor de pregătire pentru promovare formularea unor planuri de dezvoltare a carierei angajaţilor împreună cu aceştia şi oferirea sprijinului necesar Unele dintre acestea au fost deja realizate în firma XYZ. văd în persoana acesteia un model de conducere al unei firme. dar şi aspiraţiile lor foarte ridicate . pentru unii dintre ei. Acest moment poate fi întârziat în timp prin manipularea abilă a factorilor de satisfacţie şi a motivaţiilor pentru muncă. existând chiar dorinţa clară din partea unor angajaţi de a se implica în activităţi de proiectare şi execuţie. • Toţi angajaţii valorizează la un înalt nivel experienţa acumulată în firmă. • Angajaţii XYZ percep propria lor poziţie în firmă la un nivel oarecum egal între ei. deşi în momentul în care a fost făcută evaluarea nu şi-a exprimat nimeni intenţia de a părăsi firma. la un punct în care dorinţele lor de dezvoltare să nu mai poată fi îndeplinite în interiorul firmei. Aceste aprecieri au fost făcute în special de acei angajaţi care aspiră la o astfel de poziţie. menţionate în capitolul II. design interior.

FOAIE DE OBSERVAŢIE Se vor consemna mai jos observaţiile beneficiarului raportului: 176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful