P. 1
Upravljanje proizvodom i asortimanom

Upravljanje proizvodom i asortimanom

|Views: 1,024|Likes:
Published by MILANGUZA

More info:

Published by: MILANGUZA on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Alfa Univerzitet Fakultet za trgovinu i bankarstvo Beograd

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA "PRINCIPI MARKETINGA"

UPRAVLJANJE PROIZVODOM I ASORTIMANOM

Prof. Doc. dr Milijanka Ratković

Student: Marija Radosavljević br.indeksa: 159/09

Niš, februar 2011

1

.................................8 UPRAVLJANJE ASORTIMANOM........................................................11 2 .........................................….9 ZAKLJUČAK..................5 PLANIRANJE PROIZVODA.........................................10 LITERATURA..6 ANALIZA PROIZVODA.......7 UNAPREĐENJE PROIZVODA...................................................3 PROIZVOD..7 ASORTIMAN...........................................................SADRŽAJ UVOD..........................................…......................................................................................................................................................................................................4 ELEMENTI I DETERMINANTE PROCESA UPRAVLJANJA PROIZVODOM.....................................................…...................................................................3 RAZLIKE IZMEĐU FIZIČKIH PROIZVODA I USLUGA...........6 MERENJE PROIZVODA.....................................................................................................................................

svojinu. Proizvod definisan sa stanovišta mušterija obuhvata skup korisnosti koje on obezbeđuje za kupce. Upravljanje proizvodom i markom predstavlja ključan faktor uspešnosti marketinga. Superiorna marka obezbeđuje veće prodaje. Drugim rečima. servis i sl..Stoga proizvod (ili usluga) predstavlja performansu poslovne aktivnosti preduzeća. funkcionalnost. mesta. Kod asortimana proizvoda možemo razlikovati njegovu širinu. kvalitet izrade i sl. (veličina. već i neopipljive osobine kao što su: prodajne i posleprodajne usluge (kredit. Proizvodi obuhvataju fizičke predmete.Milojević M. uslužnih i simboličkih detalja od kojih se očekuje da pruže zadovoljstvo. Beograd.249. odnosno korist.).. Proizvod sa stanovišta marketinga nije isto što i proizvod sa tehničkotehnološkog stanovišta. 3 Kostić Ž.UVOD "Proizvod firme je ključni element marketing mix-a zbog toga što on obezbeđuje zadovoljavanje bitnih funkcionalnih zahteva mušterija.Milenović."1 Zadovoljiti potrebe potrošača znači pre svega pojaviti se na tržištu sa proizvodima. tehnološki kvalitet. st. Sa stanovišta marketinga proizvod predstavlja određeni skup svojstava i posebnosti koje su od koristi za mušterije jer omogućavaju zadovoljavanje određene potrebe. uslugama i idejama. osobe. PROIZVOD Proizvod firme je ključni element marketing mix-a zbog toga što on obezbeđuje zadovoljavanje bitnih funkcionalnih zahteva mušterija. uz određena ulaganja resursa preduzeća."3 "Upotrebna vrednost 1 2 Božidar S. Menadžeri marketinga mogu razviti proizvode u marke koje pomažu kreiranju jedinstvene pozicije u mišljenju mušterija.217. st. "Asortiman proizvoda je ukupan set proizvoda i/ili marki koje firma nudi na tržištu. 3 ..218. sigurnost. a ne ono šta prodavac prodaje. ulaganja resursa se vrsi radi dobijanja određene količine i kvaliteta proizvoda koji čine proizvodni program (asortiman) preduzeća. 2007. kao i elemente i determinante upravljanja proizvodom. "Principi Marketinga". Božidar S. 2007. oblik. sa svrhom da izazove pažnju. Suština ekonomske aktivnosti preduzeća je u proizvodnji proizvoda i pružanju usluga radi zadovoljavanja potreba i zahteva potrošača. str. podstakne na kupovinu."2 U ovom radu ću pokušati da vam bliže objasnim pojam proizvoda i asortimana. Beograd. To je skup fizičkih. a cime se mogu zadovoljiti želje ili potrebe. Ova definicija naglašava ono što kupci proizvoda dobijaju.. događaje. Proizvod sa stanovišta marketinga ne obuhvata samo fizičke osobine. mogućnost ugradnje određene premije u cenu i povećanje distribucione snage ponuđača. uzročnik i determinanta ulaganja u poslovne aktivnosti preduzeća. ali Ii ostalih funkcija preduzeća.). "Ekonomika preduzeća". prestiž itd. količina i prometna vrednost. garancija. 2001.Milenović. po kome se jedno preduzeće prepoznaje na tržištu. Dobija se ostvarivanjem procesa proizvodnje. Proizvod je sve što se može ponuditi u cilju zadovoljavanja potrebe ili želje potrošača.klasifikaciju proizvoda i dr. Proizvod je sve što se može ponuditi tržištu. To je zbir svih linija proizvoda koje su predmet ponude firme. asortiman. Imajući ovo u vidu. dubinu i konzistentnost (gustinu). To znači da proizvod kao rezultat karakteriše i određeni kvalitet. Beograd. poverenje. upotrebu ili potrošnju. iskustva. usluge. "Principi Marketinga". "Bitna obeležja proizvoda kao rezultata rada preduzeća uobličenog u skup osobina koje ga čine podobnim za zadovoljenje odgovarajućih potreba iskazuju se kao: upotrebna vrednost. proizvod preduzeća je istovremeno nosilac.

Slika 1. kao što su automobil. i mnoge 4 Krstić B.201. cipele itd. str. Skup različitih vrsta i podvrsta proizvoda jednog preduzeća iste upotrebne vrednosti ali različitog kvaliteta čini njegov asortiman proizvoda. Ovo je posebno značajno zbog toga što uslužna industrija danas učestvuje sa preko 50% u ukupnim izdacima za individualnu potrošnju. 2007. : Ukupan ponuđeni proizvod RAZLIKE IZMEĐU FIZIČKIH PROIZVODA I USLUGA Usluge možemo označavati proizvodima na isti način na koji fizičke ili opipljive artikle nazivamo dobrima. I o uslužnim proizvodima kao što su medicinske usluge. Sekulić V. Zbog toga usluge ne mogu biti ispitivane i proverene pre kupovine.. a proizvodi opipljivi."4 Ljudi često prave razliku između proizvoda I usluge zato što su proizvodi opipljivi a usluge neopipljive. 4 . kozmetičarske. razmenska) vrednost proizvoda je novčana protiv vrednost po kojoj se proizvodi razmenjuju u tržišnoj privredi. upućuje na tehnološka svojstva proizvoda i materijala od kojeg je proizveden i njime se u značajnoj meri određuje njegov kvalitet. "Upravljanje performansama preduzeća". pak. Prometna (prodajna. Tehnološki kvalitet. niti se njima može rukovati kao sa proizvodima. lekarske. bankarske usluge itd. usluge osiguranja. Frizerske.proizvoda sadržana je u njegovoj sposobnosti da zadovolji odgovarajuće potrebe. • Usluge nisu odvojive od pružaoca.. Ali kada se posmatra šta mušterija stvarno kupuje shvatićemo da je to svejedno usluga bez obzira da li je to što kupuje opipljivo ili neopipljivo. Zbog toga je često veoma važno da marketeri imaju u vidu razlike između opipljivih proizvoda I uslužnih proizvoda. Zbog toga možemo govoriti o fizičkim proizvodima. Kao najvažnije mogli bismo navesti sledeće razlike između proizvoda i usluga: • Usluge su neopipljive. kompjuter. Količina (obim) proizvoda predstavlja naturalnim jedinicama izraženu masu proizvedenih upotrebnih vrednosti.. Niš.

rentabilnosti upotrebe resursa i same vrednosti kapitala preduzeća. • Usluge ne mogu biti predmet vlasništva nakon kupovine. širinom i dubinom proizvodnog programa i fizičkim obimom proizvodnje relevantno je za obezbeđivanje rasta prodaje. ELEMENTI I DETERMINANTE PROCESA UPRAVLJANJA PROIZVODOM Upravljanje kvalitetom proizvoda. ∗ unapređenje proizvoda. Njihova kupovina ne obezbeđuje posedovanje korisnosti nakon pružanja. • Usluge “isčezavaju” brzo. ∗ merenje proizvoda.druge usluge mogu biti izvršene u neposrednom kontaktu i u neposrednoj saradnji pružaoca i korisnika. Preduzeće procesom upravljanja proizvodom ostvaruje i neekonomske ciljeve ekološke odgovornosti i održivog razvoja društva uopšte. Shodno opštem konceptu upravljanja performansama. nabavke i marketinga. Upravljanje proizvodom je i u funkciji tržišnog liderstva i to u pogledu: proizvodne tehnologije. Izvršenje usluge korisniku ne može biti predmet precizne kontrole kao isporuka proizvoda mušterijama. jačanja konkurentske pozicije preduzeća putem povećanja tržišnog učešća i vođstvom u kvalitetu. iskustvo i kompetentnost pružaoca usluge veoma bitni za efektivnu ponudu usluge. pola sata njihovog radnog vremena biće izgubljeno zauvek. Pored toga. relevantna je i tzv. ∗ analiza proizvoda. potencirajući ekološke dimenzije proizvoda. procesa proizvodnje. iskorišćavanje suvišnih kapaciteta. 5 . Ako salon lepote propusti da zakaže izvršenje određene usluge. neprodata sedišta se ne mogu naknadno prodati. a prodavati druga. • Mnoge usluge pružaju ljudi neposredno. Ako avio-prevoznik ne uspe da proda sva sedišta za određeni let. Prema tome. Zbog toga su način kontaktiranja. distribucija rizika pridobijanjem što šireg kruga kupaca (potrošača). Kod mnogih fizičkih proizvoda neopipljivi elementi mogu biti ključni faktori strategije proizvoda. proizvod je skup opipljivih i neopipljivih atributa koji imaju značajne implikacije za efektivnost marketinga. Proizvod može proizvoditi jedna firma. izgradnje određenog imidža (marke) proizvoda. One su “kvarljive” i ne mogu biti skladirane. • Usluge široko variraju u kvalitetu zbog toga što se pružaoci međusobno razlikuju po svojim ličnim osobinama i što neki pružaoci mogu imati “loš dan” u trenutku pružanja usluge. kao osnovne faze procesa upravljanja proizvodom kao performansom preduzeća mogu se diferencirati: ∗ planiranje proizvoda. Upravljanje proizvodom. sezonsko i konjukturno uravnoteženje poslovanja. legalne zaštite proizvoda. odnosno njegovim karakteristikamam je složen i višeznačan process. Svaka od navedenih faza ima određene specifičnosti i ukupnost njihove realizacije pretpostavka je uspeh jedinstvenog procesa upravljanja proizvodom. racionalizacija u proizvodnji i ostvarivanje odgovarajućih efekata ponudom osnovnih i njima dopunskih proizvoda. dobiti.

koja je integrisana u strategiju preduzeća ili njegove poslovne jedinice. "U fokusu strategije proizvoda je obično nekoliko grupa važnih planskih odluka za budući period i to: ∗uvođenje novih proizvoda i širenje programa. vezan za formulisanje strategije proizvoda. veličine.inovacije proizvoda. ∗modifikovanje postojećih proizvoda iz proizvodnog programa. Planske veličine u njemu baziraju na proizvodno-poslovnom potencijalu preduzeća. koji predstavljaju varijacije postojećih proizvoda u okviru jedne ili više linija proizvoda u pogledu oblika. Niš. materijala. ∗stvaranje proizvoda sa markom.. naturalnom izrazu) i ∗ vrednosno (tj.eliminisanje proizvoda. ∗napuštanje postojećih proizvoda ili grupa proizvoda. Sekulić V. MERENJE PROIZVODA Proizvod se može meriti: ∗ fizičkim jedinicama mere (tj. Krstić B.. uslovnog (ekvivalentnog. Vrednosno izražavanje prihodom od prodaje podrazumeva da se obim realizovanih proizvoda pomnoži prodajnom cenom proizvoda. Niš. "Upravljanje performansama preduzeća".budžet proizvodnje.. novčanom izrazu). Diferenciranje proizvoda podrazumeva dodavanje novih proizvoda u proizvodni program. u količinskom.PLANIRANJE PROIZVODA Planiranje proizvoda podrazumeva: planiranje šta će se proizvoditi. Operativno planiranje proizvoda ostvaruje se kroz godišnji plan proizvodnje.varijacije proizvoda. 6 . U tom slučaju primenjuje se metodologija uslovnog proizvoda tako što se najpre količine (obimi) proizvodnje različitih proizvoda preračunaju (korišćenjem određene obračunske osnove. one se određuju na osnovu prethodno utvrđenog plana prodaje i postojećih zaliha gotovih proizvoda. Godišnji plan proizvodnje može da se dinamizira i sastavlja za kraće vremenske periode. Različiti proizvodi iz proizvodnog programa predstavljaju različite upotrebne vrednosti. Izražavanje ukupne (zbirne) proizvodnje različitih proizvoda fizičkim jedinicama mere moguće je na osnovu metodologije tzv. Sam proces planiranja proizvoda je.203. 2007. reprezentativnog) proizvoda. te pojedinačne količine njihove proizvodnje nije uputno sabirati. Vrednosno izražavanje proizvoda troškovima predstavlja mogućnost izražavanja proizvodnje u situaciji kada se ne može koristiti izražavanje u naturalnom izrazu i kada se oceni da nije oporutno koristiti prethodno vrednosno izražavanje. kvaliteta i sl. odnosno kakva će biti struktura proizvodnog programa i planiranje obima proizvodnje i kvaliteta proizvoda iz projektovanog asortimana.prihodom od 5 6 Krstić B. Sekulić V. "Upravljanje performansama preduzeća". sastava. dizajna.reprezentativni za asortiman. "Merenje i izražavanje ostvarenog fizičkog obima proizvoda (proizvodnje) relevantno je za utvrđivanje stanja dovršene proizvodnje po proizvodima iz proizvodnog programa pojedinačno. str. str.koštanja realizovanih proizvoda (proizvodnje)."6 U praksi se najčešće sreće izražavanje proizvoda vrednosno i to: prihodom od prodaje i troškovima. najpre.normative rada ili materijala) na količinu nekog od proizvoda iz asortimana koji je izabran kao uslovni."5 Strategijom proizvoda se predviđaju promene proizvodnog programa diferenciranjem proizvoda ili diverzifikacijom. u finansijskom.brendiranje.. 2007. Diverzifikacijom se širi proizvodni program uvodjenjem posve drugačijih proizvoda u odnosu na već prisutne u njemu.204. Uz to. pakovanja.

Nužna pretpostavka inovacije proizvoda u preduzeću jeste znanje i razvoj naučno-istraživačkog rada. tržišta I proizvoda. ova faza upravljačkog procesa je izuzetno zahtevna po pitanju informacione osnove i analitičke sposobnosti zaposlenih i menadžera. 7 . asortimana i kvaliteta proizvoda. a imajući u vidu i moguće različite pristupe. Izraz proizvodnje troškovima tj. Kontinuitetom inovacija proizvoda obezbeđuje se stalna uključenost preduzeća u tržišna dešavanja i iniciraju se promene pravila igre u grani. kreira se strategija unapređenja proizvoda. s obzirom da je osnova za unapređenje strategije proizvoda preduzeća. ANALIZA PROIZVODA Analiza proizvoda predstavlja kritičnu fazu upravljanja proizvodom. jer su kontinuirane tehnološke inovacije izvor aktivnosti. ∗ Portfolio analiza proizvoda u proizvodnom programu preduzeća. što ukoliko se želi realno iskazivanje promena u proizvodu treba eliminisati.prodaje. Unapređenjem proizvoda zaokružuje se process upravljanja proizvodom kao kompleksnom poslovnom performansom. posebno se ističu sledeći relevantni momenti: ∗ Analiza efektivnosti ostvarivanja ciljnog nivoa fizičkog obima. ∗ Analiza proizvoda sa stanovišta doprinosa formiranja dobiti (analiza profitabilnosti proizvoda) ∗ Analiza životnog ciklusa proizvoda u proizvodnom programu preduzeća. asortimana i kvaliteta u sukcesiji proizvoda. Promene proizvodne tehnologije se odražavaju na stvaranje i održavanje konkutentske prednosti.)Inoviranje proizvoda i tehnologije proizvodnje Razvijanjem novih proizvoda ili modifikovanjem postojećih. preduzeće usklađuje svoje resurse sa zahtevima potrošača. iz koje treba da proisteknu različiti programi i akcije unapređenja proizvoda. Unapređenje proizvoda podrazumeva: 1. Životni ciklus proizvodnih tehnologija su sve kraći. Uspešnost preduzeća u značajnoj meri je determinisan njegovom sposobnošću da vrši tehnološke promene. UNAPREĐENJE PROIZVODA Unapređenje proizvoda vrši se sa ciljem povećanja ukupne uspešnosti preduzeća. Na osnovu njih. ∗ Analiza ostvarenog proizvoda. Ono se ogleda u uticaju promene cene utrošaka elemenata proizvodnje koji se nabavljaju na tržištu na visinu troškova. ∗ Analiza proizvoda komparacijom sa prosečnim i najboljim preduzećima grane. S obzirom da je u analizi proizvoda pažnja usmerena na ova tri ključna aspekta. Ova faza treba da se realizuje na osnovu detaljnih i različitih analiza proizvoda. kreira se strategija unapređenja proizvoda. Uporedo sa inovacijom proizvoda savremeno preduzeće vrši i odgovarajuće promene i inoviranja proizvodne tehnologije. te korišćenje finansijskih i ne finansijskih performansi kao informacione osnove. koji treba da sagledaju vidljive i skrivene uzroke (faktore) ostvarene proizvodnje. cenom koštanja pokazuje takođe određeno ograničenje. Veći efekti ostvaruju se ukoliko se promene (inovacije) vrše simultano i na proizvodima i u domenu proizvodne tehnologije i tehnološkog procesa. asortimana i kvaliteta proizvoda. a vreme i kvalitet u proizvodnji i isporuci proizvoda postaju strategijske vodilje poslovanja.Inače. Korišćenjem tehnoloških inovacija doprinosi se maksimiranju raspona između prihoda i troškova preduzeća. Na osnovu njih.

alata. konzistentnost kao dimenzija proizvodnog programa izražava stepen povezanosti razlicitih linija proizvoda . proizvodni program je set svih proizvoda koji se nude na prodaju od strane jednog preduzeća. Pod visinom proizvodnog proizvoda podrazumevamo ako se isti proizvod isporučuje u različitim varijantama. Drugu grupu dimenzija proizvodnog programa cine tzv. kao i koristi za životnu sredinu i širu društvenu zajednicu. to su : 1. Prvu grupu čine osnovne dimenzije proizvodnog programa. poluproizvoda. Cilj ovih pristupa jeste ostvarivanje koristi u vidu povećanog prihoda od prodaje. zainteresovani za što uži asortiman i što veće serije. značajnu funkciju ima i primena koncepta "zelenog marketinga". zaliha gotovih proizvoda i slicno. zbog velikog broja sirovina. U ovome.)dužinu. dijapazon proizvoda. Dimenzije proizvodnog programa mogu biti svrstane u dve grupe. u okviru kojih se nalazi vise artikala ) . Dubinom proizvodnog programa označava se broj varijanti u kojima može biti proizveden jedan proizvod u datoj liniji proizvoda : .)gustinu. u tom trenutku. Dakle. tržišnog učešća. 8 . izvedene dimenzije .)konzistentnost.dubok ( zastupljeno je vise modela za svaku od nekoliko slicnih ili razlicitih linija proizvoda) 3. 2. proizvodni splet i sl. gustinom proizvodnog programa označava se broj varijanti u okviru jedne karakteristke proizvoda. tako da su proizvođači. ASORTIMAN Asortiman proizvoda ( marketing mix ) predstavlja skup proizvoda ( artikala ) koje jedan proizvođač. Optimalan proizvodni program podrazumeva određenu kombinaciju proizvoda koja omogućuje efikasno poslovanje tj. Pod dužinom proizvodnog programa podrazumeva se ukupan broj artikala koje proizvodi preduzeće . nudi na tržištu.)Ostvarivanje dimenzija ekološkog proizvoda Od izuzetnog je značaja da menadžment obezbedi relevantne uslove i resurse koji će doprineti ostvarivanju proizvodnje i plasmana ekološkog proizvoda. To utiče na povećanje troškova proizvodnje. Po osnovu širine može se govoriti o: uskom proizvodnom programu ( zastupljena je jedna ili mali broj linija proizvoda ) i širokom proizvodnom programu ( zastupljeno je više linija proizvoda ) 2.) širina. mada svaka linija može imati i više podlinija. Širina proizvodnog programa podrazumeva broj linija proizvoda koje su usko povezane po jednoj ili više osnova.) visina. preduzeće ovakvim proizvodima doprinosi rastu svoje vrednosti na tržištu i odražavanju konkurentske prednosti.da nude širok asortiman proizvoda ( vise linija proizvoda. proizvodni program. U konačnom. smanjenih troškova poslovanja. rasta dobiti.2.)dubina.maksimalnu dobit na duži rok. u sištini.plitak ( zastupljen je jedan model za svaku od nekoliko slicnih ili razlicitih linija proizvoda) . a odnose se na: 1. Da bi zadovoljili potrebe kupaca priozvođači su prinuđeni da imaju širok proizvodni program. 3.tj. Delovanje preduzeća u tom pravcu podrazumeva dva osnovna pristupa: poboljšanje performansi proizvoda i poboljšanje performance procesa. U literaturi i u praksi asortiman proizvoda sreće se i pod drugim nazivima kao što su: miks proizvoda.

9 . ∗Promašaji. tj. u silaznoj liniji. • Strategije pokrivanja tržišta i sl. ∗Investicije u menadžerski ego. pojedinačni proizvodi ili grupe proizvoda mogu u asortimanu da imaju sledeći status: ∗ Današnji hranioci. ∗Proizvodi kandidati za popravku. Proširivanje proizvodnog programa postiže se izmenama u njegovoj širini i dubini. ∗Nepotrebni specijaliteti. ali da se time poveća koherentnost asortimana proizvoda. Sužavanje asortimana predstavlja područje upravljanja proizvodom gde su moguće značajne greške sa ozbiljnim posledicama. ∗Proizvodi u razvoju koji zahtevaju punu pažnju i podršku da bi što pre bili prevedeni u generatore prihoda.oni proizvodi koji imaju razvijeno tržište i od njih se očekuje da u budućnosti budu glavni nosioci rasta preduzeća.proizvodi koji su pogrešno diferencirani. te ih kao beznadežne amputirati ( ili eventualno novom terapijom oživeti ). ∗ Sutrašnji hranioci. tj.proizvodi koji imaju značajan obim prodaje. odnosno koji boluju od lako izlečive bolesti. To znači da se može ići na povećanje broja linija proizvoda. Odluke se odnose na: • Proširivanje ili sužavanje asortimana. te se od njih očekuje da doprinesu više profitu nego sto učestvuju u obimu proizvodnje. tj. tržišnog i tehnološkog dozrevanja. zbog svoje distinktivnosti imaju ograničeno tržište. Te promene moraju biti ostvarene tako da se ne ugrozi gustina asortimana. • Rešavanje dileme “ proizvoditi ili kupovati ”. ∗Pepeljuge ili spavaci. tj. ∗Neopravdani specijaliteti. ∗ Produktivni specijaliteti koji.UPRAVLJANJE ASORTIMANOM Koncept menadžmenta preduzeća može biti definisan tako da je jedan menadžer zadužen za veći broj proizvoda ili za celokupan asortiman.proizvodi koje teba hitno dijagnosticirati. koji su slično predhodnoj grupi diferencirani. Proširivanje asortimana može da se ostvari na više nacina. Polazeci od tih kriterijuma. veliki doprinos profitu i kao takvi znacajnu podršku. ∗Jucerasnji hranioci proizvodi koji su zbog konkurentnog. Kotler smatra da se proširivanje asortimana moze ostvariti na tri načina: • “ Prema dole “ • “ Prema gore “ • “ Dvosmerno “ proširivanje asortimana. tj. odnosno proizvodi koji su zabludama ili nepažnjom menadžera ostavljeni po strani i kao takvi trpe sudbinu maćehinskog staranja.proizvodi koji su ponos menadžera i kao takvi zaštićeni njihovom sentimentalnošću. ili na povećanje broja proizvoda u linijama proizvoda. Menadžer treba da inicira i realizuje upravljačke odluke koje bi doprinele poboljšanju rezultata poslovanja.

sigurnost. oblik.gustinu i konzistentnost. Proizvod obuhvata:  fizičke osobine (veličinu. a proizvodi opipljivi •Usluge nisu odvojive od pružaoca i najčešće se pružaju neposredno •Usluge “isčezavaju” brzo i ne mogu biti skladirane •Usluge ne mogu biti predmet vlasništva nakon kupovine •Usluge široko variraju u kvalitetu. Drugu grupu dimenzija proizvodnog programa cine tzv. • Strategije pokrivanja tržišta i sl. kao osnovne faze procesa upravljanja proizvodom kao performansom preduzeća mogu se diferencirati: ∗ planiranje proizvoda. poverenje. Bitna obeležja proizvoda kao rezultata rada preduzeća uobličenog u skup osobina koje ga čine podobnim za zadovoljenje odgovarajućih potreba iskazuju se kao: upotrebna vrednost. ∗ merenje proizvoda. to su : širina. Shodno opštem konceptu upravljanja performansama. Dimenzije proizvodnog programa mogu biti svrstane u dve grupe.)  neopipljive osobine (prodajne i posleprodajne usluge. ∗ analiza proizvoda. Koncept menadžmenta preduzeća može biti definisan tako da je jedan menadžer zadužen za veći broj proizvoda ili za celokupan asortiman. a odnose se na: dužinu. • Rešavanje dileme “ proizvoditi ili kupovati ”. Menadžer treba da inicira i realizuje upravljačke odluke koje bi doprinele poboljšanju rezultata poslovanja. izvedene dimenzije . 10 . Odluke se odnose na: • Proširivanje ili sužavanje asortimana. Razlike između fizičkih proizvoda i usluga su: •Usluge su neopipljive. Prvu grupu čine osnovne dimenzije proizvodnog programa. prestiž i sl.ZAKLJUČAK Sa stanovišta marketinga proizvod predstavlja određeni skup svojstava i posebnosti koje su od koristi za mušterije jer omogućavaju zadovoljavanje određene potrebe. Ljudi često prave razliku između proizvoda I usluge zato što su proizvodi opipljivi a usluge neopipljive. tehnološki kvalitet. funkcional-nost. dubina i visina. kvalitet izrade i sl. asortiman. Asortiman proizvoda je ukupan set proizvoda i/ili marki koje firma nudi na tržištu. odnosno njegovim karakteristikamam je složen i višeznačan process. količina i prometna vrednost.) Upravljanje proizvodom. ∗ unapređenje proizvoda.

2007. Niš. — — Krstić B. 2007.LITERATURA — Božidar S. Sekulić V. 2001. "Upravljanje performansama preduzeća". 11 . Kostić Ž.Milenović.. "Ekonomika preduzeća".Milojević M.. Beograd... "Principi Marketinga". Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->