Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
zakon o radu

zakon o radu

Ratings:
(0)
|Views: 1,469|Likes:
Published by lauura

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: lauura on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
ZAKON O RADU
I. OPĆE ODREDBE..........................................................................................................................................3II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU...........................................................................................................5III. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE........................................................................................................10IV. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI RADNIKA...........................................................13V. PROBNI RAD, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD.....................................................13VI. RADNO VRIJEME...................................................................................................................................15VII. ODMORI I DOPUSTI..............................................................................................................................19VIII. ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA....................................................................22IX. ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD....................24X. PLAĆE!!!....................................................................................................................................................25XI. IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA...............................................................................27XII. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM...............................................................27XIII. NAKNADA ŠTETE...............................................................................................................................29XIV. PRESTANAK UGOVORA O RADU....................................................................................................30XV. PRAVILNICI O RADU...........................................................................................................................34XVI. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA........................................................35XVII. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU.............................................................................381. RADNIČKO VIJEĆE..............................................................................................................................382. SKUPOVI RADNIKA.............................................................................................................................453. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA....................................................................454. EUROPSKO RADNIČKO VIJEĆE............................................................................................................455. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU EUROPSKOG DRUŠTVA...............................................536. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU U EUROPSKOJ ZADRUZI.................................617. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU KOD PREKOGRANIČNOG PRIPAJANJA ILISPAJANJA POSLODAVACA....................................................................................................................63XVIII. SINDIKATI I UDRUGE POSLODAVACA.......................................................................................641. OPĆE ODREDBE O UDRUGAMA.......................................................................................................642. UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA.....................................................................................653. IMOVINA UDRUGA..............................................................................................................................674. DJELOVANJE UDRUGA.......................................................................................................................675. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE..............................................................................................69XIX. KOLEKTIVNI UGOVORI.....................................................................................................................69XX. ŠTRAJK I RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA.......................................................73XXI. GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE.............................................................................................76XXII. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU...........................................................................77XXIII. POSEBNE ODREDBE........................................................................................................................771. ODREDBE U SVEZI S DUŽNOSTIMA GRAĐANA U OBRANI......................................................77
Zakon o raduNN 149/09
1
 
2. ODREDBE O ZASTUPNICIMA I DUŽNOSNICIMA..........................................................................783. RADNA KNJIŽICA................................................................................................................................78XXIV. KAZNENE ODREDBE.......................................................................................................................79XXV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE..............................................................................................85
Zakon o raduNN 149/09
2
 
ZAKON O RADU
I. OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona o raduČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji jesklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.Pojam radnika i poslodavcaČlanak 2.(1) Radnik-ca (zaposlenik-ca, uposlenik-ca, djelatnik-ca, namještenik-ca, službenik-ca ili drugi radnik-ca – u daljnjem tekstu:radnik) u smislu ovoga Zakona je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.(2) Poslodavac u smislu ovoga Zakona je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosuobavlja određene poslove.(3) Fizička osoba koja je kao član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno isamostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određeneposlove za poslodavca.(4) Na osobu iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o prestanku ugovora o radu.Ograničenja u primjeniČlanak 3.(1) Na radnike na pomorskim ribarskim plovilima ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o radnom vremenu, stanci te odnevnom i tjednom odmoru.(2) Ministar nadležan za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministar), uz suglasnost ministra nadležnog za ribarstvo, donijet ćepravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima.(3) Na radnika koji je kao rukovodeće osoblje statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilimaposlodavca ovlašten voditi poslove poslodavca i koji samostalno donosi odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca, te naradnika člana obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavljaodređene poslove za poslodavca, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o radnom vremenu, stanci te o dnevnom i tjednomodmoru, ako su s poslodavcem ugovorili samostalnost u njihovom određivanju.(4) Ako posebnim propisom nije drukčije uređeno, kolektivnim ugovorom mogu se za punoljetne radnike urediti iznimke odprimjene odredbi o dnevnom i tjednom odmoru, pod uvjetom da je tim ugovorom radniku osiguran zamjenski odmor, u skladu sastavkom 5. ovoga članka, u kojem je poslodavac obvezan omogućiti ostvarenje tog prava, i to:1) ako je to neophodno zbog udaljenosti između mjesta rada radnika i njegovog prebivališta ili zbog udaljenosti između različitihmjesta rada radnika,2) ako se radi o djelatnosti zaštite osoba i imovine,3) ako se radi o djelatnosti pružanja usluga ili proizvodnje u neprekidnom trajanju, osobito o:– uslugama vezanim uz prijam, liječenje i njegu u bolnicama ili sličnim ustanovama te uslugama u domovima socijalne skrbi ilidrugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi i u zatvorima,– radu radnika u lukama i zračnim lukama,Zakon o raduNN 149/09
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dino Kovacevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->