You are on page 1of 3

i.

I',I _ ___.•~6c~
.•. . _ 1l)1,
,I ~~'
t

•.
,JII/lHl.'.,-OITI __ .?';.' _'.J
__ (_I ._19 .'
j11

.,l'clllt0 dC'1

A:,:\ 'f sr I '0 !~[). sn, '0 PRf:)[, I f1:

L :-Id••! y pt'na! II~/r'rrl«k.n!c


1..lr>d.":'Zll, '~"Ii<I1"cl I~ff.'rtr"tc-r/Vi (>f'I,_·:>!(k"":e~()5litLlI()
Lai ä'sf'.wptfllJ n"leilvl'rl(C,er/'il,- I '~'J; .:"",:c

LanG

rSc. D ::', .0 - ~Ci 0 3.5 " .

,'fIT:

'.-
f •• :::' '/C'::
-;I ir
i J"'.
Afltrac: ~ in f:;e·.::ht ·.G~. ~.CSC':lt 3~; -~ .'I .••.J• -
Propo--;':a moh<!',> d Ij As~ '-,orato
I A.mt lr.lUfi:cio n. '1 ?

[~ b'-riel ie:t/R•• <1/iona _

C 3 e h 1 i e B t
auf GrUl d von Art.17 CIl:;:' Ces tzcs vOJ} J1. ::ärz J~)72, 11'.118;
,uf Grund von Art. 1? und folgende des DUrgorlic!l n Ges' 1.7.b 1-
elle f5;

J<:cn "':;jnsicilt in (~2.S An:::ueLel vom 16.C •• l~eLj) c'~r:Lcrcici'l \rO.n


e(~,ct·~ljchcn Ver,reter <:lc'" eleins 1t'.J··dt.i.rolE;r 'l'iGrfreUrL ielt [ni" r

Sil;~ in La.:-la, U," Anerkcrnun-; aIr- juris ...isehe Per on d""s Pr:;'vat·
rcch·Ce::. im ('iJlne VOl) Art.12 (les -,urgerliehen GcsctzlJ1Jc.hes;
n~eh E:insi~lt~ :in die CrLln(!t:rl:"t,'31l ,amdc C"oy'~e in die bE';i::;e-
seil.osscnen ~:;u.L;'unf'e !,L:p.'.r'.4J.5L: C'al,.:nltLl, .11'.'1'/::; VO,I 6.Jl.19~,O
(~·h.l,.Lni':' 0 COCO.C~ljc, ~,;ota in 1.<:.1::;., cb':',tl'jcrL
2~.. 1.t.J .....
K', of"entl.i.ciL. Url'u,de 5- ..(~ ~)5 l-.' .2~05, cl',ooen
lJ 1 P( :

J .:..c
.• Ei 1S." eh
l j II G' C' Lr, i 'tti uIlg$akt.ell und ,',Lc c.,;CI" (~(;SUC:l
b ~i [~cJ";f.':U 'n Unlc!:'lE'gc:nj
Er:. ,: ( L, ... r: j::~t, (t:.
't;.-:.
-r: i ....
1. _ . i

P"" c 1-

_.:,7?, :-1. 1 .....

"
c
€ .. ~
..,..•.
\l
--
f' •
. _C ~t. .l.t..
•• ! L"1.,. )! ...:~.::.
r'__ .. ~ :\·~r;:"',_'it.~ 11 C'rl :l~:1 1t1 L.::
(A ' f. dlge , jntssa -d 0"(;eLer •.. i] ricc.. ,ose l'"icn •..o ( J1' !(;r· ...ol,ALtc~
z,.! uri i' e''', :)r'j El ,{.. ~ C"cr.~i ~ _.j '0.1': .12 c:C.1 C\,.ci~('( ':}viJe;
Vis,.o 0 J.r<;,\:.
(.,;o~;tjtutivo nGnC~lC I'a e:~ato Sl.al:U,,-o ;;0(;;,10
r·~p. 11.4J;)/I, l'<..tccoJ.-u r,'//3 dei t/ll/1gen d~l c.(; ,Co'~l'1J
F.nrico, :-,01',,'0 ir: L;.~rla d'AlJ.if~e, 1", JSt,i'<:lL.O :i.n i-terC:,:lO ;1. caL ...
2':'/1]/1~t'(), ',tti pl'b:l j'"':i T'Jl,S~, n,?:-()~:" -::::2. ce: Lir<.J ;:O,'I)V;
V j.s vi LI t. ti j c"Lrllt Lor
d (Xii :;I.n (: <:t ;

~"i te Li va Ja lJropr'iC' c:o;n. e .enza, cp' ranco l' a"::;oci~'-:;':"on", j.~jtan-


tc ese u"'iv" on e n·...ll',:};bi."-v prc.· i:1Ci<..lc l:'d :in c.~eti.:or~ di
co .. r> .tenz:-~ d."la -'rovj.l.sia Juto. o:nel. (cl Lots, run 'j 21 e 36 nc .~11C
e::'L,Q, PU,l,O 1 Güllo SLal.t~Lc Sr)(-~cj;l';'( 'jC!, l<~ rc,~jolJ~ 'lire, t:ir:o·-/l-
o /,( j g •.,;) ;

H.i.teru 1.0 e e 'u~sj S l-Orl0 tUL. ti j. r"'c.u.i.s':'"Ci 0 presuppos ti eh~


sono 1 oser.i. tU. r 21' ) 18.,(,C.o ,'1i,JnC:ltO (lcl.l c.. dO!lICJ.ndo.;
d e 1 .i. b G 1" Ö.

di I'LCG. 0 ~ct:re 10. I "')1. o'-1&.1 Lta ':iurj.d.i.ca di d.i.r:i. tto pr'j V"1t ..) ai.
c.·cnsi dell I 8L' .• 12 C. Codjee CJ. 'ile e c'i C'L>l)l~O 'al'e 10 ~:;A·tuto
clcll 1 /.5[;OC.; c. ';.i.one ",";:..I i'::i.ro]cr 'l'ier:f'reund~'1 e lf'1 sedc jn L&llc;,
ci I /\ d.i. f4C ;

__ --_-
.~. (-~ .

.'- /'. ..

.....- •.
- '";/.1, .