Probleme ale cântării în BOR (2009) - suport de curs

Cultivarea cântării bisericeşti în condiţii pluriconfesionale şi multiculturale, studiu prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Teologie din Arad, 31 mai-1 iunie 2001, publicat în “Teologia”, revista Facultăţii de Teologie din Arad, VI, nr.3, 2002, p.105-111. Tradiţie şi înnoire în cântarea bisericească românească, studiu prezentat în cadrul Simpozionului cu tema “Muzica bisericească în spaţiile româneşti. Tradiţie şi înnoire”, Craiova, 22-23 mai 2001, publicat în Analele Universităţii din Craiova, seria “Teologie”, Anul VI, nr.8, 2001, p.51-57; republicat în “Revista Teologică”, serie nouă, XII (84), nr.3, 2002, p.7-12. Cântarea în Biserica Ortodoxă Română ca expresie a identităţii naţionale, în “Revista Teologică”, serie nouă, XII (84), nr.2, 2002, p.59-63; publicat anterior în limba germană cu titlul Der Gesang in der RumänischOrthodoxen Kirche als Ausdruck Nationaler Identität în “IAH (Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie) Bulletin”, nr.27, 2001, p.9-15. Muzica bisericească ortodoxă în România înainte şi după schimbările din 1989) studiu prezentat în cadrul Simpozionului Internaţional “Muzica bisericească în ţările socialiste înainte şi după schimbările din 1989” (Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor nach der Wende von 1989), Graz (Austria), 13-16 nov.2003, publicat în vol. „Oralitatea cântării bisericeşti din Ardeal”, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2004, Probleme actuale ale cântării de origine bizantină în Biserica Ortodoxă Română, studiu prezentat la cel de Al 13-lea congres internaţional de muzică bizantină, Iaşi, 22-24 mai 2006. Autenticitate şi relevanţă în cântarea bisericească românească de origine bizantină, din perspectiva documentelor scrise şi a tradiţiei orale înregistrate fonografic, studiu prezentat la Simpozionul internaţional de bizantinologie “Cercetarea ştiinţifică în artele bizantine. Rolul misionar al artelor bizantine în actualitate”, Iaşi, 27-28 nov. 2008. Aspecte privind profilul cântăreţului bisericesc în parohiile Arhiepiscopuiei Sibiului, Oradea, februarie 2009. Vol.”Cântarea ca Teologie” Pr.Stelian Ionaşcu, Teme majore din istoria muzicii bisericeşti aflate în dezbaterea marilor personalităţi ale sec.XIX-XX (controverse, opinii separate, polemici), în “Studii Teologice”, Partea I, Nr.3/2007, p.105-133, Partea II, Nr.2/2008, p.7-34.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful