You are on page 1of 2

Domnule Director

Subsemnata Iancu Floarea domiciliata in Bucuresti B-dul Iuliu


Maniu nr.69 bl.5P sc.3 et.8 ap.121 sector 6 salariata a s.c. Sere Codlea
s.a. din anul 1984 in functia de vanzator al magazinului 68 din
Bucuresti B-dul Nicolaie Titulescu nr.62 va rog sa bine voiti a-mi
aproba prezenta cerere, de incetare a contractului meu de munca prin
preaviz in termen de 15 zile incepand cu data de.............................
Conform art.129 din Codul Muncii, referitor la cererea uneia din parti
(angajator sau angajat)

Data Semnatura
Domnului Director al S.C. Sere Codlea S.A.