Konsep dan Jenis-Jenis Bilik Darjah

Konsep bilik darjah berubah-ubah mengikut perkembangan pendidikan dari semasa ke semasa.

‡ Pada zaman sebelum kedatangan kerajaan British, tidak ada sebuah bilik darjah yang sesuai. ‡ Sebatang pohon besar, sebuah padang, pondok kecil, kawasan pekarangan rumah, dll dijadikan sebagai sebuah kelas. ‡ Kanak-kanak Melayu belajar ayat-ayat Quran daripada seorang Imam di surau atau di pondok.

‡ Konsep bilik darjah ditafsirkan mengikut fungsi pendidikan atau ciri penyusunan fizikalnya. ‡ Antaranya termasuklah:i. Sebuah bilik di bawah jagaan seorang guru ii. Sebuah padang digunakan untuk PJK iii. Sebuah makmal sains untuk ujikaji iv. Sebuah dewan untuk mendengar ceramah v. Sebuah makmal komputer untuk mencari maklumat. Pada dasarnya, sebuah bilik darjah biasanya dilengkapi dengan kemudahan kerusi-meja mengikut kehendak aktiviti P&P, papan-tulis, ABM dan murid-murid.

Jenis dan Ciri-Ciri Utama Bilik Darjah
‡ Antara jenis bilik darjah yang telah dikenal pasti ialah: i) Bilik Darjah Tradisi ii) Bilik Darjah terbuka iii) Bilik Darjah Bercantum iv) Bilik Darjah Prasekolah v) Bilik Darjah KBSM/KBSR vi) Bilik Darjah Multimedia vii) Bilik Darjah Khas Mata Pelajaran

Bilik Darjah Tradisi
‡ Bilik darjah tradisi di negara kita telah lama digunakan untuk mendidik kanak-kanak di bawah program Kurikulum Lama Sekolah Rendah dan Kurikulum Lama Sekolah Menengah diperkenalkan. ‡ Kaedah ini sesuai apabila seorang guru menyampaikan pengajaran dengan penggunaan Kaedah Keseluruhan Kelas .

Barth (1976) dalam buku berjudul Open Education and The American School menghuraikan konsep Pendidikan Terbuka sebagai suatu pendekatan pendidikan yang sedia terbuka kepada: i. . Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran iii. Ruang-Ruang Pembelajaran iv.Bilik Darjah Terbuka ‡ Bilik Darjah Terbuka lahir daripada konsep Pendidikan Terbuka . Bidang Kurikulum ii. ‡ R. Murid-murid akan memilih bahan pelajaran yang mereka hendak belajar.S. Bahan-Bahan Pelajaran v.

. ‡ Pengajaran guru dikurangkan pada peringkat yang minimum. ‡ Guru cuma akan menjadi penasihat dengan membimbing dan melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kumpulan atau secara individu.‡ Murid-murid akan menentukan dan merancang aktiviti P&P sendiri.

‡ Ruang dan rekabentuk bilik darjah diubahsuai untuk membolehkan murid-murid bergerak dengan bebas dari satu tempat ke tempat lain. ‡ Situasi P&P adalah berbentuk Informal. memilih bahan-bahan pelajaran yang diminati serta menjalankan aktiviti P&P selepas berbincang dengan guru. .‡ Biasanya pendekatan Pengajaran Berpasukan yang melibatkan beberapa orang guru terlatih dalam pelbagai bidang pelajaran untuk membimbing muridmurid dalam Bilik Darjah Terbuka .

‡ Murid-murid dapat mengikuti berbagai-bagai aktiviti P&P mengikut jadual waktu pelajaran sendiri. ‡ Berbagai-bagai aktiviti P&P dilakukan dalam bilik darjah secara serentak. ‡ Persekitaran bilik darjah terbuka dilengkapkan dengan alat-alat dan bahan pelajaran untuk memudahkan murid menggunakannya.Ciri-Ciri Bilik Darjah Terbuka ‡ Aktiviti P&P biasanya dijalankan secara kumpulan atau individu. .

‡ Persekitaran bilik darjah terbuka dilengkapkan dengan alat-alat dan bahan pelajaran untuk memudahkan murid menggunakannya. merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang diminati. ‡ Pendekatan pengajaran guru adalah berdasarkan kebolehan. . ‡ Tiada kurikulum ditetapkan dan kebebasan diberi kepada murid untuk memilih. perbezaan. emosi serta minat murid. ‡ Murid-murid juga bebas memilih kumpulan atau melaksanakan projek secara individu.

‡ Hubungan antara guru-murid. . peperiksaan. malah dikurangkan kepada peringkat minimum.‡ Ujian. pemberian markah atau gred tidak diutamakan. murid-murid adalah jujur. saling percayai-mempercayai dan hormat-menghormati. ‡ Kaedah penyelesaian masalah dan kaedah inkuiri-penemuan diutamakan dalam aktiviti pembelajaran.

‡ Kelas Bercantum diwujudkan kerana bilangan murid dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. ‡ Misalnya. . 2.Bilik Darjah Bercantum ‡ Kelas Bercantum merupakan kelas yang mengandungi murid-murid yang terdiri lebih daripada Satu Tahun Persekolahan. sebuah Kelas bercantum mungkin mengandungi murid-murid daripada Dua Tahun Persekolahan (Tahun 1 dan Tahun 2) atau Tiga Tahun Persekolahan iaitu (Tahun 1. dan 3).

‡ Mengikut peraturan. . ‡ Dasar Pendidikan Kerajaan adalah ditentukan bahawa setiap kanak-kanak yang telah cukup umurnya akan diberi peluang belajar di tempat yang berhampiran dengan kawasan tempat tinggalnya. ‡ Bilik Darjah Bercantum biasanya terdapat di kawasan terpencil dan kawasan pedalaman yang mana bilangan penduduknya tidak banyak. bilangan murid seperti ini tidak mencukupi untuk membentuk sebuah kelas biasa.

‡ Bilangan guru termasuk guru besar pula tidak melebihi 5 orang. ‡ Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam sesebuah Kelas Bercantum. . ‡ Kelas Bercantum ini biasanya didapati di sekolah-sekolah yang terletak di kawasan terpencil dan pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.‡ Kelas Bercantum akan wujud dengan mencantumkan dua atau tiga kumpulan murid yang terdiri daripada tahun-tahun persekolahan yang berlainan. ‡ Kelas Bercantum biasanya terdapat di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai bilangan murid yang melebihi 145 orang.

‡ 2. Murid-murid Tahun 6 akan menduduki UPSR. . Kalau boleh. Umur Murid: Biasanya.Kriteria Percantuman ‡ 1. percantuman murid-murid dilakukan mengikut umur yang sama. Kelas Tahun 1 dan 6 tidak dicantumkan dan menjadi kelas biasa masing-masing. Keperluan Murid: Murid-murid Tahun 1 yang baru masuk sekolah memerlukan perhatian dan layanan yang lebih daripada guru.

jumlah murid dalam tiga tahun persekolahan tidak melebihi 14 orang murid maka tiga tahun persekolahan hendaklah dicantumkan. Bilangan Murid: Sekiranya. sebuah Kelas Bercantum terdiri daripada tiga tahun persekolahan. jika terdapat 2 bilik darjah sahaja. ‡ 4. .‡ 3. Bilangan Bilik Darjah: Contohnya.

. Bilangan Tenaga Pengajar: Kriteria bercantum juga bergantung kepada tenaga pengajar yang sedia ada. Contohnya. sebuah sekolah yang mempunyai 3 orang guru boleh mencantumkan murid-murid daripada 3 tahun persekolahan.‡ 5.

ii.Ciri-Ciri Kelas Bercantum i. Lingkungan umur murid adalah antara 7 hingga 9 tahun. Kelas Bercantum mengandungi murid-murid Tahun 1. .Umur murid-murid dalam sebuah Kelas Bercantum adalah berlainan mengikut tahun persekolahan mereka. 2 dan 3. Bilangan murid dalam satu tahun persekolahan tidak melebihi 14 orang.

Guru terpaksa mengajar murid-murid daripada dua atau tiga tahun secara serentak dalam kelas yang sama.‡ iii. Bilangan guru dalam sekolah yang mempunyai Kelas Bercantum biasanya tidak melebihi 5 orang. . Kemudahan bangunan sekolah biasanya kurang lengkap. Sekolah yang mengamalkan sistem Kelas Bercantum biasanya terletak di kawasan terpencil. ‡ vii. ‡ vi. Strategi P&P dalam Kelas Bercantum adalah tersendiri dan berlainan daripada kelas biasa. ‡ v. ‡ iv.

. ‡ Pendidikan Prasekolah penting untuk menyuburkan perkembangan kanak-kanak dari segi JERIS melalui aktiviti Pembelajaran dan Permainan dengan menggunakan deria penglihatan. hidu dan sentuh mereka. pendengaran. kerusi-meja disusun mengikut bilik dajah KBSR. rasa.Bilik Darjah Prasekolah ‡ Pendidikan Prasekolah merupakan asas pendidikan bagi kanak-kanak berumur 4-6 tahun sebelum mereka memulakan alam persekolahan secara formal di Sekolah Rendah. ‡ Dalam bilik darjah Prasekolah.

Sudut Agama (Kanak-kanak Islam) . ‡ Sebuah bilik darjah Prasekolah yang lengkap mempunyai: i. Sudut Lukisan vii. Sudut Bacaan (Bahasa) ii. Sudut Muzik vi.‡ Aktiviti berbentuk permainan menjadi aktiviti pembelajaran utama untuk kanak-kanak Prasekolah. Sudut Sains v. Sudut Manipulatif iv. Sudut permainan Matematik dan Teka-Teki iii.

Ia merupakan tempat melatih kanak-kanak secara informal dan melalui aktiviti permainan. Bilik darjah dikhaskan untuk kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun. ‡ iii. Dinding sekeliling bilik darjah Prasekolah dihiasi pelbagai carta dan kad gambar yang berwarna-warni. . ‡ ii. Meja-kerusi disusun mengikut kumpulan seperti bilik darjah KBSR Tahap Satu.Ciri-Ciri Bilik Darjah Prasekolah ‡ i. ‡ iv.

televisyen. peralatan permainan bercorak pendidikan asas. ‡ Bilangan murid Prasekolah biasanya tidak melebihi 25 orang. . dll. ‡ Pendidikan Jasmani melalui aktiviti permainan di padang permainan kanak-kanak berdekatan bilik darjah prasekolah adalah diutamakan. komputer.‡ Sesebuah bilik darjah Prasekolah moden pula dilengkapi dengan ruang membaca.

. ‡ Program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran murid secara kumpulan dan: ‡ Interaksi antara Guru dengan Murid serta Interaksi Murid dengan Murid diperkenalkan.Bilik Darjah KBSR ‡ Bilik Darjah KBSR mula diperkenalkan pada tahun 1982. ‡ Bilik Darjah KBSM mula diperkenalkan pada tahun 1988.

. Penglibatan murid-murid dalam aktiviti P&P digalakkan. ‡ v. Aktiviti murid berada dalam keadaan aktif. ‡ vi. ‡ ii.Ciri-Ciri Bilik Darjah KBSR ‡ i. Suasana pembelajaran yang kondusif dapat diperhatikan melalui pameran hasil kerja murid serta ABM mengajar yang berkaitan. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kebolehan masingmasing. Kerusi-meja disusun mengikut kumpulan. ‡ iii. ‡ iv. Ruang-ruang pembelajaran disediakan untuk memudahkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Bilik Darjah Multimedia ‡ Penggunaan Komputer dalam pendidikan telah membawa kepada perkembangan sistem pendidikan yang semakin canggih. Teknologi Pendidikan ii. Teori Pendidikan iii. Pengurusan Sekolah v. ‡ Komputer telah membawa Reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan khasnya dalam: i. Sistem Pentadbiran Pendidikan vi. Kemahiran dan Latihan Asas . Teori P&P iv.

Mahathir Mohammad telah mengisythiarkan penubuhan Sekolah Bestari pada bulan Ogos. ‡ Dr.‡ Penubuhan Sekolah-Sekolah Bestari (Smart Schools) pada awal abad ke-21 mendorong kepada penubuhan banyak bilik darjah Multimedia. . MSC). 1995. ‡ Penubuhan Sekolah-Sekolah Bestari ialah salah satu projek daripada Tujuh Flagship Applications dalam ( Multimedia Super Corridor .

4 buah sekolah Bestari (2 Sekolah Menengah dan 2 Sekolah Rendah) akan didirikan sebagai Sekolah Prototype (Model) di dalam Multimedia Super Coridor . KPM. Pusat ‡ Semua bentuk Perisian direka oleh Perkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan.‡ Mengikut Rancangan Kementerian Pendidikan. Matematik dan Sains diperkenalkan di Sekolah Bestari dengan menggunakan Teknologi terkini. . ‡ Sebanyak 4 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris.

‡ Mengikut Pelan Induk Sekolah Bestari . antara jenis Sekolah Bestari yang ditubuhkan ialah: i. Model B+ (Sekolah Asrama Penuh) iii. Model B (Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah) Sekolah-sekolah Bestari akan menjadi Sekolah Model di seluruh Malaysia dalam awal kurun ke-20. Model A (Sekolah Bestari Baru) ii. Sekolah Bestari merupakan sekolah yang dapat melahirkan pelajar yang cerdik dan berpengetahuan dan mampu bersaing bagi menghadapi cabaran Wawasan Negara. .

Matlamat dan Objektif Sekolah Bestari ‡ Menghasilkan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dan mahir dalam bidang Sains dan Teknologi. ‡ Memperkukuh kebolehan dan kelebihan pelajar. ‡ Memperkembang potensi pelajar secara menyeluruh dari segi JERIS. ‡ Menambah peluang penyertaan anggota-anggota yang terlibat termasuk ibubapa dan komuniti persekitaran. ‡ Mendemokrasikan pendidikan. .

Sistem Pengelolaan Sekolah Bestari ‡ Projek Sekolah Bestari diperkembang dan dilaksanakan melalui satu sistem komprehensif yang dikenali sebagai Smart School Integrated Solution (SSIS). Bahasa Inggeris. Sains dan Matematik. Teknologi dan Pengurusan Asrama. ‡ Terdapat 5 aspek utama iaitu:i. ii. Sumber Luar. . Sistem Pengurusan Sekolah meliputi Lembaga Pengelola. Hal Ehwal Pelajar. Bahan P&P termasuk Bahasa Melayu. Prasarana. Sumber Pendidikan.

proses. peralataan bukan teknologi maklumat. . data integriti dan keselamatan persekitaran. Jaringan tempatan dan antara negeri. Sistem Integrasi di antara sub-sistem. sekolah bestari dengan aplikasi flagship (penting) yang lain. Prasarana Teknologi yang merangkumi perkakasan dan perisian teknologi komputer. penyelenggaran dan sokongan. ‡ iv. ‡ v. Perkhidmatan Sokongan seperti perkhidmatan Help Desk.‡ iii.

Makmal Komputer . Pusat Media (database) yang mengandungi bahan-bahan multimedia.Prasarana IT dalam Sekolah Bestari ‡ Prasarana IT ini merangkumi 8 aspek yang utama iaitu:i. iii. network atau internet. Bahan kursus multimedia dan prasarana bilik darjah iaitu komputer. ii. alat audiovisual dan e-mel.

Bilik guru yang dilengkapi dengan prasarana pengurusan maklumat dan sumber. ‡ v. ‡ vi. Pusat Perkembangan Multimedia untuk perkembangan dan perekaan peralatan untuk bahan-bahan multimedia.‡ iv. pratonton dan tayangan disk laser (LCD). videoconferencing. Studio sebagai bilik kawalan yang dilengkapi dengan alat audio-video. kategori bahan-bahan kursus dan database . e-mel. .

Bilik Khidmat sebagai pusat khidmat. JPN dan KPM melalui Jaringan (Network) misalnya LAN. . keselamatan dan sistem telekomunikasi dan internet.‡ vii. peroleh maklumat. MAN dan WAN. menghubungi PPD. Pejabat Pentadbiran yang dilengkapi dengan database untuk pengurusan guru. ‡ Pemasangan prasarana IT tersebut bukan sahaja membolehkan sekolah bestari menggunakannya untuk P&P tetapi berkomunikasi dengan ibu-bapa. ‡ viii. sumber serta pengedaran maklumat dan notis. murid dan inventori.

kebolehan dan gaya pembelajaran masing-masing. prasarana. amalan P&P. pengurusan. ‡ Sistem ini menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan pemikiran secara Kritis dan Kreatif (KBKK). . ‡ Setiap murid akan dapat belajar mengikut keperluan.Ciri-Ciri Sekolah Bestari ‡ Sistem Sekolah Bestari bertujuan menginovasikan sistem pendidikan di peringkat sekolah. ibu bapa dan komuniti. termasuk polisi.

‡ Penilaian pembelajaran murid adalah berdasarkan kepada On-line dan On-going yang akan memotivasikan pembelajaran terusmenerus mereka. ‡ Guru Besar atau Pengetua di sekolah merupakan pentadbir yang berwibawa.‡ Guru digalakkan mengadaptasikan kurikulum kebangsaan berdasarkan keperluan. . gaya pembelajaran dan pengalaman individu. kebolehan.

‡ Guru Sekolah Bestari mampu memainkan peranan sebagai fasilitator dengan membimbing pelajarnya menggunakan prasarana IT untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran mengikut kurikulum. .‡ Pihak pentadbir sekolah akan menggunakan emel untuk berkomunikasi dengan ibu bapa serta komuniti persekitaran serta video-conferencing dengan staf dan pegawai pendidikan.

Penyampaian arahan yang tepat serta memainkan peranan sebagai pemudahcara yang berkesan. Pemilihan bahan pembelajaran sesuai iv. . iii. integrasi prasarana IT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran merangkumi perkara-perkara berikut: i.‡ Lazimnya. Pengurusan bilik darjah multimedia yang dilengkapi dengan prasarana IT. Perancangan aktiviti P&P ii.

‡ Guru sebagai fasilitator. . ‡ Strategi P&P yang digunakan adalah berpusatkan murid dan bahan.‡ Bilik darjah Sekolah Bestari dilengkapi dengan bilangan komputer yang mencukupi untuk P&P. ‡ Bahan pembelajaran disediakan dalam bentuk cakera padat. ‡ Murid digalakkan untuk menggunakan internet.

.‡ Interaksi murid dengan komputer adalah lebih banyak daripada interaksi sosial. ‡ Terdapat juga pembelajaran secara Kolaboratif . ‡ Penglibatan ibu bapa. pertukaran maklumat dengan komuniti dan sekolah persekitaran melalui Network . komuniti dan sekolah persekitaran adalah digalakkan seperti perbincangan guru dengan ibu bapa tentang prestasi anak mereka melalui e-mail.

‡ Guru bestari adalah dikehendaki melengkapkan diri dengan kemahiran penggunaan komputer dan alat teknologi terkini serta pedagogi baru untuk menghadapi cabaran sekolah Bestari. Kementerian Pendidikan Malaysia. tenaga pengajar dan pentadbirnya akan dipilih oleh Ketua Pasukan Bertugas Sekolah Bestari di bawah Bahagian Sekolah. .Tanggungjawab dan Peranan Guru Sekolah Bestari ‡ Bagi sekolah-sekolah bestari yang baru ditubuhkan.

‡ Pengajar Bestari alaf baru harus memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengurus Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) seperti berikut: 1. Asas Penstukturan Sistem Maklumat dan Rangkaian: (a) Komponen perkakasan dan perisian digunakan (b) Menyelenggarakan sistem: membaiki pulih peringkat awal (rangkaian dan perkakasan) .

Konsep Local Area Network (LAN). Wide Area Network (WAN) dan Internet seperti: (a) Fungsi dan jenis perkhidmatan (b) Definisi jenis rangkaian (c) Reka bentuk laman web baru dengan: .‡ 2. Menggunakan perisian dan aplikasi pembinaan laman Web. . Komponen reka bentuk laman web .

(c) Perisian Persembahan. (d) Sistem Komputer. (e) Sistem Pengkalan Data.‡ Pengajar Bestari harus menguasai kemahiran dalam: i. . Menggunakan perisian dan aplikasi: (a) Perisian Pemprosesan Perkataan. (b) Perisian Spreadsheet (hamparan elektronik).

dan (g) Keselamatan peralatan dan perisian. .‡ 2. Mengurus logistik makmal komputer seperti: (a) menyediakan buku log dan laporan (b) stok inventori (c ) laporan kerosakan (d ) Rekod penggunaan (e) Peraturan penggunaan (f) Penggunaan kata laluan.

‡ 3. Mengurus data seperti: (a) Data Retrieval (b) Data Processing 4. Menjaga kewibawaan institusi dengan mematuhi peraturan penggunaan ICT berikut: (a) Undang-undang Siber (b) E-mail etiquette (c ) Website etiquette (d ) Copyright etiquette .

Bilik Pusat Sumber v.Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas ‡ Di bawah rancangan KBSM. . Bilik Seni Perusahan iv. terdapat beberapa jenis bilik darjah mata pelajaran khas seperti: i. Matematik. Bilik mata pelajaran khas seperti Geografi. Pendidikan Seni. Bilik Ekonomi Rumah Tangga iii. Bilik Makmal Sains ii. Sejarah. dll.

.Ciri-Ciri Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas ‡ Bilik darjah digunakan untuk menguruskan kerja amali atau melaksanakan sesuatu projek yang ditentukan. video dan projektor diletakkan di satu sudut di depan untuk memudahkan guru mengendalikannya. Sebuah peti televisyen. . ‡ Bilik darjah dilengkapi dengan pelbagai alatan untuk menjalankan kerja-kerja amali. ‡ Meja-kerusi disusun mengikut corak kumpulan. ‡ Tempat disediakan untuk menyimpan alatan dan mempamerkan hasil kerja murid.

‡ Bilik darjah mata pelajaran khas tidak hanya dikhaskan untuk sebuah kelas sahaja tetapi dihadiri oleh murid-murid setiap kelas mengikut jadual waktu yang ditetapkan untuk mata pelajaran tertentu.‡ Buku-buku. . majalah dan buku-buku rujukan boleh disimpan dalam rak buku yang terletak di belakang. ‡ Sinki dan paip dipasang untuk tujuan kerja amali.

‡ Program Pemulihan dan Pengayaan sukar dapat dilaksanakan. ‡ Peluang interaksi murid-guru hampir tiada langsung. . penyusunan kerusimeja adalah rigid dan mengikut baris demi baris. ‡ Interaksi guru-murid hanya boleh dilakukan sehala dan penglibatan murid dalam aktiviti P&P amatlah kurang.Implikasi Jenis-Jenis Bilik Darjah Dalam Pengurusannya Untuk P&P ‡ Dalam Bilik Darjah Tradisi.

‡ Perbezaan individu dari segi intelek. ‡ Oleh itu. sosial dan jasmani tidak banyak diambil kira dalam proses pengajaran serta pembelajaran. potensi sosial murid sukar untuk dikembangkan.‡ Peluang interaksi antara murid dengan murid hampir tiada. ‡ Suasana bilik darjah tradisi tidak banyak mendorong proses pengajaran dan pembelajaran. .

sumbangsaran. ‡ Berbagai aktiviti kumpulan seperti perbincangan. pemulihan dan pengayaan dapat dijalankan dengan menggunakan kaedah kumpulan. . ‡ Murid-murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan potensi mereka dapat dikembangkan kepada peringkat maksimum.‡ Bilik Darjah KBSR dan KBSM disusun mengikut kumpulan.

‡ Dalam Bilik Darjah Terbuka. ‡ Kebebasan diberikan kepada murid untuk memilih bahan-bahan yang diminati. pendekatan pengajaran berpasukan digunakan untuk melaksanakan aktiviti kumpulan atau aktiviti individu. . ‡ Murid-murid dapat dilatih menjalankan aktiviti pembelajaran dan menyelesaikan masalah sendiri dengan menggunakan Kaedah Inkuiri-Penemuan untuk mengkaji sesuatu yang diminati.