Gradele şi ierarhia masoneriei

Biserica Ortodoxă a Greciei vis-a-vis de masonerie

Biserica Ortodoxă Română vis-a-vis de masonerie

Învăţături masonice despre Dumnezeu

Religia masonilor

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 1/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 2/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 3/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 4/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 5/5

Masonerie vs. Bisericaă

Asemănări între Masonerie şi Nazism

Sigiliul SUA şi Noua Ordine Mondialaă

Cultura New-Age şi Noua Ordine Mondială

Câeva din planurile masoneriei

Plan simplu de manipulare

Anchetat de FBI pentru că citea ziarul

Despre proiectul LUCID

Serviciul Integrat de Informaţii – România

Cărţile electronice de identitate...

Tehnici de supraveghere discretaă

Supraveghere biometrică!

Despre biocipuri şi marcarea cu pecetea Satanei

Noi date despre implanturile cu biocipuri

Demonstrarea existenţei numarului 666 în codul cu bare

Demonstrarea acustică a existenţei numărului 666 în

USA dă undă verde la spionat simplii

Cum sa omori un Patriarh - în câţiva paşi

Noul Patriarh va fi ales de MASONERIE, iar nu de

Sondaj de opinie privitor la Masonerie şi Bisericaă

codul cu bare

cetăţeni

simpli

Sinod

INTERACTIV: Propune/Voteaza personajul negativ al lunii

2

Adevarul despre FrancMasonerie

"Eu sunt cel dintâi şi Cel de pe urmă şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine". Isaia 44:6 “Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnica pieire; Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită". II Petru 2:1-2 "Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi si vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” Matei 24:24 "Iubiţilor nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum chiar este în lume.” I Ioan 4:1-3 CATEVA PRECIZĂRI... Pentru a înţelege ce este Masoneria trebuie să ne raportăm la relaţia biblică dintre Bine şi Rău. Aflăm, din Biblie, ca singurul scop al omului din viaţa sa de pe pământ este mântuirea. Pentru a-şi recâştigă locul în Împărăţia Cerurilor, el trebuie să poarte însă un război nevăzut cu diavolul. După căderea îngerilor, Dumnezeu a hotărât să ofere locurile lor oamenilor vrednici. Când numărul îngerilor căzuţi va fi egal cu cel al cuvioşilor şi drepţilor neamului omenesc, atunci va fi sfârşitul lumii. Pentru că oamenii se pot sfinţi numai prin Hristos - diavolii au prins ura pe ei, prin urmare au decis să-i piardă. Dumnezeu, cunoscând motto-ul demonilor:" scopul scuza mijloacele", a înzestrat omul cu conştiinţa, ca să fie capabil să distingă duhurile şi să se ferească de capcanele lor. Sfinţii Părinţi, în frunte cu Sfântul Ioan Damaschin ("Dogmatica") afirmau că tot ce este raţional (oameni şi îngeri) este şi liber. Deci omul este liber să aleagă între Bine şi Rău, la fel cum au fost şi îngerii, în funcţie de cum doreşte. Pentru a înşela vigilenţa omului, Satana foloseşte diferite tertipuri. Cel mai puternic vicleşug pus la cale de vrăjmaşul omenirii, este Masoneria: o forma contemporana de satanism. Rădăcinile Masoneriei se găsesc în cele mai vechi timpuri, chiar dacă sub alte nume, cum ar fi: Sionişti, Iluminişti, sau, mai recent, Nazişti, Comunişti, New-Age-işti, etc. În ziua de azi ea stăpâneşte totul; tentaculele ei s-au întins în toate ramurile sociale, infiltrându-se până şi în Biserică. Ei afirmă că slujesc Binele, fac acte de caritate, ba chiar au construit catedrale şi biserici. Neagă orice legătură cu ocultismul însă învăţăturile şi simbolurile lor îi trădează. Afirmaţiile lor au un singur scop, acela de a atrage cât mai mulţi oameni, fie membri, fie simpli simpatizanţi, astfel încât să-şi ducă la bun sfârşit planurile lor diabolice. Din fericire, anumite informaţii despre ei "au transpirat", concretizându-se în critici sau anateme. De ce am zis "au transpirat"? Pentru că Masoneria este o organizaţie secretă. Are o conducere de tip piramidal, iar gradele inferioare nu cunosc ce se întâmplă la nivelele superioare. Acesta este si vicleşugul. Masonul este iniţiat treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că se-nchină lui Lucifer. Dacă Masoneria ar fi transparentă şi i s-ar cunoaşte toate secretele, atunci toţi ar condamna-o. Curios că tocmai o asemenea

3

Iar dacă vedeţi cumva vreun preot. etc. Ei nu reprezintă întreaga Biserica. „Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla întru Întuneric”. Şi nu uitaţi: HRISTOS A INVIAT! GRADELE ŞI IERARHIA MASONERIEI A. Şi dacă ţinem cont de cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt Calea. Ucenic. măriţi canoanele şi privegheaţi: vremurile se aproprie Marcu 13:35-37. Totuşi. aproprierea dintre semeni. fie din interes personal: colegii din organizaţie fiind oameni sus -puşi se pot ajuta între ei şi pot facilita anumite afaceri. Il respinge şi pe Tatăl Ceresc. 7). România. nişte adevăraţi "fii ai Domnului".deşi adevărul despre Francmasonerie este şocant . Ei sunt atraşi fie de cuvintele bombastice: acţiuni de caritate.Secretar Intim. fie fără) sa fie nişte oameni virtuoşi. acum este momentul să vă întoarceţi la credinţă. 4). dar nu va panicaţi . noi avem gradele: 1). episcop sau chiar patriarh practicând cu ei. 3). Aşadar. Ioan 8:12. iar cine-L respinge pe Hristos.există o scăpare: Hristos. Italia.Staroste şi Judecator. sigur. iar dracul nu-i chiar aşa de negru precum pare. Ioan 5:23. singurele arme eficiente împotriva masoneriei sunt postul şi rugaciunea. Dar fiindcă liderul spiritual al Francmasoneriei este Satan. Fie ca Dumnezeu să vă lumineze mintea şi să vă întărească. te aştepţi ca preoţii (fie cu funcţie. Nu cumva ei numesc lumina întuneric şi întunericul lumina Isaia5:20 ? În cursul existenţei lor. semenii noştri trebuie avertizaţi de acest pericol ca să nu se afle închinându-se lui Lucifer. Este şi acesta un şiretlic drăcesc: de a spune oamenilor ca iadul nu există. proiecte. 8).Maestru Perfect. Adevărul şi Viaţa" Ioan 14:6. a câtorva foşti masoni (care au plătit cu preţul vieţii) sau a unor deputaţi din Franţa. Tovarăş. dar să nu uităm că Masoneria. în vremurile foarte grele ce vor veni. 5). Taina Fărădelegii trebuie împlinită până la capăt. 4 .Maestru Secret. fiind secretă. dar nu şi despre masonerie. de vreme ce nu-L urmează pe Hristos? Şi tot din Biblie ştim că numai prin Hristos ne putem mântui. Timpul şi spaţiu ne constrâng în a prezenta mai multe din secretele masoneriei. Sigur e deranjant ca lupul sa fie pastor la oi şi. Pentru a combate respingătoarea lor Virtute. Maestru. Se poate sa fi fost minţiţi în legătură cu Moş Crăciun.organizaţie secretă şi obscură pretinde că deţine calea spre Adevăr şi spre Lumină. 2). chiar în faţa unor dovezi concrete. 6:38-40. membrii acesteia nu ştiu în ce se implică. atunci masonii de care lumina sunt învăluiţi şi ce fel de cale cunosc. dacă până acum eraţi atei. 6). Şi probabil că mulţi. înţelepţi. 10:30. masonii au întâmpinat opoziţie din partea Bisericii. nu va neliniştiţi. nu vor crede.Intendent al Construcţiunilor. dacă până acum eraţi superficiali.

evident. la dreptul divin al clericilor. cu care este însărcinat Cavalerul Ales. explicând Intendenţilor Contrucţiunilor că. cel mai divin este. a victoriei definitive.Dumnezeu el însuşi. ce vor susţine contra clericalilor.femeie care întregeşte pe Dumnezeul .bărbat şi nedeplin pentru generarea de fiinţe. 5 . că singură conştiinţa existenţei este izvorul a tot ce este imaterial în om. că existenţa Umanităţii este eternă. . Prinţii noştri ai Ierusalimului răspund într-o mândra proclamaţie de independenţă bărbătească. represiunile. Cavalerii noştri ai Orientului răspund într-o energica campanie în favoarea Progresului şi a Raţiunii pure.Fiul veşnic creat şi al unui Dumnezeu Sfânt Duh unind veşnic pe ceilalţi doi. singurele adevărate. la ruşinoasa lor supunere. la morala lor mai sus dezvăluită. Cavaler Ales. Pentru a combate spurcata lor Morală noi avem următoarele grade: 12) Marele Maistru Arhitect. Şi cum clericalii ascund acest adevăr prin superstiţiile absurde ale unui Dumnezeu . este o virtute lăudabilă. . 20) Venerabilul Mare Maistru. 17) Cavalerul Orientului. sunt în esenţa lor de-a întregul în conformitate cu virtutea: şi mai cu seama suprimarea celor inutili care fapta este încredinţată "Aleşilor celor 9". care sunt rezervate "Aleşilor celor 15". 16) Prinţul Ierusalimui. este Dumnezeul hermafrodit deplin. este Dumnezeul . acela care îi permite să-şi perpetueze divinitatea. singurele legitime.ca Maestrul. fiul Soarelui şi al Pământului. omul în deplină posesiune a puterii generatoare. actul generaţiunii.Clericalii cred într-o revoluţie supranaturala.Benac. singurele acceptabile. Marii Maiştri Arhitecţi opun drepturile poporului. potrivite spre a triumfa.ca Tovaraşul. toate mijloacele. la persecuţiile lor inspirate.bărbat şi face posibilă generaţiunea fiinţelor. După ce am deşteptat astfel la Fraţii noştri ideea luptei până la capăt. Aceste grade ne permit a ridica un profan de la inconştienţa Ucenicului până la misiunea Cavalerului Ales pentru apărarea Virtuţii masonice. 15) Cavalerul Orientului. noi învăţăm pe Maeştrii noştri perfecţi. şi împlinirea triumfului. că curiozitatea.Ales al celor 15. 14) Perfectul Constructor. găseşte că există un Dumnezeu . noi o combatem învaţând pe Maestru Secret. 18) Crucea-Roza. . 21) Noachitul.ca Ucenicul. Perfecţii Noştrii Constructori opun morala independentă. 22) Securea Regală. în virtutea acestui drept natural. fiu al lui Lot şi al feţei lui. . Mahabone sau Mac .Clericalii cred în sfârşitul Omenirii. venind să caute adevărul într-o lojă masonică. la dogma lor degradând pe om.Ales al celor 9.9). La legile divine. 11). a virtuţii masonice asupra Virtuţii clericale. personificarea lui Isis sau a Venerei. noi dăm următoarea învăţătură: . 19) Marele Pontif. pentru cruciada Omului . prin legi făcute ad-hoc. învăţând pe Staroste şi Judecător că dreptul natural ne sprijină în această luptă. . spionajul duşmanului. al unui Dumnezeu . 10). căci ea se reproduce fără încetare. 13) Arca Regala. personificarea lui Osiris sau al lui Bachus.cei din Arca Regala le opun idealul perfecţiunii Umanităţii. B. Jackin.Tatăl creator în vecii vecilor. Din toate actele omului. învăţând pe Secretarii Intimi. Umanitate şi pentru Umanitate. noi le procurăm armele. Bohaz.

Religia.Proprietatea lor. Şi pentru a ajunge la acest sfârşit Marii noştri Pontifi se fac apostolii libertăţii absolute a învăţământului. datorii. Prinţii noştri ai Tabernacolului proclama dreptul societăţii de a se desface de instituţiile politice şi religioase care sunt contrare spiritului nostru. 29) Marele Scotian. Marii noştri Inchizitori propagă autoritatea noastră. pentru a combate criminala lor Autoritate. şerpilor despotismului civil. şi tocmai aceşti duşmani de moarte ai Francmasoneriei vei avea să-i combaţi de acum înainte ca şef de armată: Legea. la umbrele goale. ai noştri Kadosi înfăptuiesc emanciparea socială din cătuşele infame ale preoţilor şi ale religiilor. fie religioasa. în care clericalismul. voieşte să ţină omenirea. fie militară. frate. făcând apel la autoritatea. Prinţii noştri Adepţi proclamă necesitatea domniei raţionalismului. Religia lor şi Legea lor. 27) Comandorul Templului. Clericalii. ale ipocriziei. sisteme pe care popoarele le-au adoptat sub condiţia expresă ca să contribuie a le aduce un spor de bun trai pentru ele. opun. Marii noştri Scoţieni luptă fără încetare şi fără cruţare contra oricărei uzurpări a puterii.Pentru a lupta contra tiraniilor infame ale clericalismului. Proprietatea. căci acolo este singura lor scândură de salvare şi Şefii noştri ai Tabernacolului îi combat. în sfârşit. 31) Marele Inchizitor. frate. la acţiunea guvernamentală a claselor conducătoare. fie civile. infamii. drepturi care nu sunt câştigate pentru toţi în toata integritatea lor. 30) Kados. care nu sunt decât consecinţa imediată a dreptului ce are fiecare dintre noi de a se bucura de toate drepturile sale. de oriunde ar veni. Părinţii noştri ai Secretului Regal o statornicesc şi o apără. 26) Trinitarul. Cavalerii noştri ai Şarpelui le vor tăia capetele pentru a asigura distrugerea lor. În fine. religios. C. şi Crucea noastră Roza va proclama pentru prima emanciparea de Papi şi de Regi. Noachitii noştri îşi dau între ei jurământul ca dreptatea să se facă. Trinitarii noştri răspund prin apostolatul armonizării legilor sociale cu principiile noastre sublime. 28) Prinţul Adept. ajutat de puterea civile. spre a înfrânge robirea. pentru că nu este armonia perfectă între drepturile omului izolat şi datoriile Omului Social în societate. Marii Inspectori Generali. de oriunde ar veni ea. o exercităm. 32) Prinţul Secretului Regal. asasini ai Umanităţii. ascuns lor. Virtuţii noastre. 24) Prinţul Tabernacolului. prin frânturile diforme ale intoleranţei. 6 . pentru că pământul nu aparţine nimănui şi produsele lui aparţin tuturor în măsura trebuinţelor reale de bun trai ale fiecăruia. superstiţiilor şi doctrinelor false clericale. ale superstiţiei şi ale egoismului creştinătăţii. înainte de a fi ajuns la acest grad. ai noştri Comandori ai Templului se devotează pentru a pune la cale promovarea fraţilor noştri în guvernele statelor. Venerabilii noştri Mari Maeştri se proclama duşmanii înverşunaţi ai oricărui obscurantism. precum vezi. iar noi. Moralei noastre. 33) Marele Inspecor General. fără a fi împiedicat de cineva. pentru că religiile nu sunt decât sisteme filozofice datorate unor oameni de geniu. Cavalerii noştri de Orient şi Occident se fac apărătorii dreptului absolut la libertatea prin sindicalizare. Autorităţii noastre . Clericalii răspândesc prejudecăţile lor în mase. la formulele şi emblemele prin care clericalii ţin departe adevărul. Şi pentru a încorona totul. militar si economic. 25) Cvalerul Şarpelui. noi avem următoarele grade: 23) Şeful Tabernacolului. şi cei din Securea Regală ating culmea moralei noastre din momentul în care spiritul este inundat de razele Adevărului.

London. pentru că. şi. Satanic symbols book]. Misterele. ceea ce înseamnă că restul de 95% sunt neinformaţi de secretele din interiorul Frăţiei Invizibile.104-105. Religia trebuie sa fie grija noastră constantă atacurilor ucigătoare. Ermeticismul. "The Symbolism for the Gods of the Egypians and the Light They Throw on Freemasonry". a ascunde Adevărul. Dacă nu cunoaşteţi interpretările unor simboluri masonice/sataniste aduceţi-vă aminte că n-au fost date false interpretări ale acelor simboluri după cum A. Masonry : Byond The Light. 3rd Degree]. un război de moarte. Ochiul Atotvăzător reprezintă Omniscienta lui Horus. Salbatici şi Aleşi şi foloseşte false explicaţii şi interpretări greşite ale simbolurilor.5]. Acest autor mason afirmă că Lumina la care masonii fac referire este Religia lui Horus. sunt duşmani cărora le-am jurat un război de exterminare fără milă. 7 . pentru că un popor niciodată nu a supravieţuit Religiei lui. După cum se afirma într-o carte masonică: "Aceste consideraţii ne conduc la un titlu interesant "Ochiul Minţii" sau "Ochiul lui Horus". lipsindu-l de drepturile lui cele mai preţioase. din vremea lui Moise când acesta a eliberat poporul israelitean de sub robie. omorând Religia. Aţi observat acele cuvinte "foloseşte false explicaţii şi interpretări greşite ale simbolurilor"? În majoritatea cazurilor voi cita din ambele surse (masonice/satanice). Ultima denumire înainte de "egiptean neofit" a fost de "Iluminat". Proprietatea Francmasona. lucru condamnabil pentru că în mitologia egipteana.[Thomas Milton Stewart.. I. Horus este Lucifer. Religia Egiptului era "Religia Luminii". [fost satanist." ["Morals and Dogma". DE LA SUPERIORI.. p.. England. nici Religia. p. şi pentru că.originar din Egipt.C Catuneanu. pentru a explica interpretarea acelor simboluri. sa se impună omului. ele sunt asasini cărora le-am jurat de a ne răzbuna în modul cel mai manifest. William Schnoebelen. FRAGMENT DIN INSTRUCŢIUNILE PRIMITE DE GARIBALDI (GRAD 33) ÎN 5 APRILIE 1890. zeul Soare. Şi fiindcă satanismul este mai vechi decât masoneria este clar că aceasta a preluat multe simboluri din satanism. aşezând asupra cadavrelor acestor asasini Religia Francmasona. am descoperit că simbolurile folosite de satanişti sunt identice cu cele ale masonilor. editura SAMIZDAT SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 1/5 Puterea şi influenţa asupra lumii de afaceri exercitata de Frăţia Invizibilă a Francmasoneriei este enormă şi a reuşit să rămână invizibilă pentru cetăţenii simpli. p.197]. Studiind fenomenul satanic de peste 16 ani. Alchimia îşi ascunde secretele în afară de Adepţi.Nici legea. Pike a ordonat:"Masoneria. ca Religiile. Simboluri comune masonilor şi sataniştilor Ochiul Atotvăzător: . nu pot. cum acestea îl nimicesc. “In faţa primejdiei”. ["Magic Symbols".103. Legea Francmasona. 1927. vom fi nimicit şi Legea şi Proprietatea. Din aceşti trei duşmani infami. de obicei un mason din interiorul Frăţiei. vom fi regenerat Societatea. Frăţie care este în totalitate satanică şi care o dirijează pe cea Vizibilă. care se cheamă Lumina şi a-i depărta de el. Frăţia Invizibilă nu totalizează mai mult de 5% din întreaga masonerie. pentru a induce în eroare numai pe cei ce merită să fie induşi în eroare. by Frederick Goodman. Atunci chiar Dumnezeu a pedepsit poporul închinător la idoli. nici proprietatea. de pe stradă. deci. adică "adus la lumina". p. şi conducând la ideea de "Ochi Atotvăzător". Baskerville Press Ltd.

" ["The Lost Keys to Freemasonry". salăşluia acolo.. iar nu Creatorul” [Romani 1:25].. Masonul Manly P. fiecare grup de păgâni venerează Actul Sexual. Masonic Service Association of the United Stated. spune că odată ce masonul învaţă secretele breslei sale "va poseda puternicele energii ale lui Lucifer. 1923. D. vedem că ochiul Atotvăzător este poziţionat deasupra simbolului tradiţional Masonic (un compas şi un echer şi un G în mijloc).Totuşi. [H. Francmasoneria foloseşte Ochiul lui Horus într-o piramidă. L. Hayward. C. Washington. Ra. A. Această formă geometrica cu 3 laturi este folosită constant. "Symbolic Masonry: An Interpretation of the Three Degree". Egiptenii au creat obeliscul fiind convinşi că spiritul zeului Soare. Hall.321. ceea ce este adevărat.567. teaching of the 26th Degree]. Obeliscul “Toţi păgânii venerează creatura.48]. În acest simbol. p. dovada că Lucifer este zeul Masoneriei rezulta şi din scrierile Frăţiei Invizibile. "Two 8 . Acest lucru înseamnă că Ochiul Atotvăzător controlează Francmasoneria. numit Euclid. Toţi Sataniştii îndrăgesc piramida pentru că reprezintă Treimea Pagână: Satan. Antihrist şi Inaintemergătorul Antihristului. prin urmare. teaching of the 19th Degree] si în altă parte "Înger al Luminii"[p. 1976. Macoy Publishing and Masonic Supply Co. p. Pike scrie în "Morals and Dogma" că Lucifer este "purtătorul de lumină" [p.207 . Atât sataniştii cât şi Masonii iubesc în mod deosebit Obeliscul.

Cercul cu punct in mijloc Fiindcă sataniştii venerează actul sexual trebuie să aibă şi un simbol pentru organul feminin.9 . p.. 1902. 1990. pe care masonii l-au copiat schimbându-i şi interpretarea. 1931.2. Blackmer.7]. vol. Iată un autor mason admite că obeliscul este simbolul actului sexual. Iată ce ne scrie în Masonic Short Bulletin.9. Cu adevărat Masoneria copie definiţia biblică a pagânilor: “Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi slujit făpturii.. Să vedem cum descrie A. p.13. dar ascunde cumva aluzia la vechii închinători ai Cultului .101]. un mason de grad 33.8. Louise. iar cercul ca fiind femela. no. pe care anticii îl considerau ca fiind Universul. no. februarie 1936. "Some Thoughts On Masonic Symbolism". pentru ca soarele este vivant.4]. bărbatul fiind reprezentat de punct. p.. vol. 1980. punctul devine soarele. p. p.Pillars" Short Talk Bulletin. The Standard Masonic Publishing Co.94]. Un autor luciferian scrie că "."[Rom 1:25]. Iar dacă are un punct în mijloc avem întreg actul sexual. de fapt. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. de asemenea este şi simbolul satanic pentru actul sexual. cunoscută printre antici ca venerarea organului sexual masculin. "Point Within a Circle".Soare şi ne dezvăluie pentru prima data acea modificare a sa. în locul Făcătorului. Deci Macoy ne spune că acel cerc cu un punct în mijloc face parte. Sept. credinţa sa satanică: "Cercul cu punct în mijloc este un interesant şi important simbol în Francmasonerie.4: “Interpretarea indiana consideră punctul ca fiind masculul. dar Dumnezeu a omorât acei preoţi şi a doborât obeliscul [IV Regi 25-27].33].. Când veţi vedea un obelisc să ştiţi că era obiectul suprem în venerarea lui Baal. no. iar cercul sistemul solar. [W. iar femeia de cerc. organul sexual bărbătesc este un stâlp drept". Sataniştii şi Masonii Invizibili vorbesc despre Obelisc ca fiind organul sexual masculin.14. no. p. ["Point Within a Circle". Care este binecuvântat în veci. "Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues"..206-207 ." [Short Talk Bulletin. St. retiparit in iulie. Masonic Short Talk Bulletin. p. retipărit în iulie. dătător de viaţă pentru tot ce trăieşte”. 1930.8.9. Masonii au publicat propriile versuri ale Bibliei pentru membri. MacKey. Simbolul este cu adevărat frumos. Theosophical Publishing Society. În Biblie. din venerarea Cultului . 1923. Charles Clyde Hunt. 1935. retiparit in iulie. obeliscul este folosit la venerarea lui Baal. august 1931. Acesta este Cercul. Wynn Wescott.Soare. "The Lodge and the Craft: A Practical Explanetion of the Work of Freemasonry". 1990..[Haywood. pentru ca acestea să aibă 9 . Rollin C. vol. vol. pentru care Dumnezeu a distrus pe Israel. citat mai sus. august.

BISERICA ÎNTREBĂRI LA CARE MASONERIA NU POATE RASPUNDE. Inc. biruinţa şi slăvire. cum ar putea omul să fie rău şi imperfect? Tocmai el.acces la "Adevărul lui Dumnezeu". De notat şi faptul că discuţia noastră. despre cercul cu un punct în mijloc. stricăciunea şi păcatul.73]. s-a destrămat pe parcurs. Cel mai puternic grup de Magie Neagra Satanică din istoria omenirii . ci trebuia înlocuit cu simbolul astrologic al soarelui: un cerc cu un punct în mijloc. Ei se referă la Dumnezeu ca fiind "Marele Arhitect". veşnic supus stricăciunii.obiect de mântuire. înfăptuindu-se un lucru înfricoşător: Cel nevăzut. prin definiţie. Maestru al Iluminaţilor." [William Still. Lafayette.prin venirea Mântuitorului . Weishaupt susţinea constant ţinerea lui sub secret. fără de care omul nu s-ar putea ridica din stricăciune şi nu şi-ar putea recăpăta poziţia iniţială. Deoarece aceste semne se regăsesc şi în Francmasonerie. când sunt 10 . un Satanist. cu Adam Weishaupt. cel zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.Masters of Illuminati . Louisiana.prin acest semn "+" vei învinge. DE CE FRANCMASONERIA NU TREBUIE ACCEPTATĂ. lipsindu-se astfel de Împărăţia Cerurilor.foloseau acest simbol pentru a se reprezenta (identifica). "New World Order: The Ancient Plan of secret Society". IisHs NiKa . 1990. p. harul dumnezeiesc o învăluie. Cuvintele "Iluminist" sau "Iluminat" nu aveau voie să fie folosite vreo dată în corespondente. care a compus Planul Noii Ordini Mondiale pentru a netezi calea Antihristului. S-au înfricoşat îngerii vazându-L răstignit şi iadul s-a cutremurat de pogorârea Sa. tămăduind-o şi reaşezând-o la starea cea dintâi. Iar prin Învierea cea de-a treia zi. bună. Huntington House. Dumnezeu n-ar fi adus nimic la viaţă dacă lucrarea respectivă n-ar fi fost desăvârşită. pe cele dispreţuite ca să ruşineze pe cele cinstite. S-a dezbrăcat Dumnezeu de lumina ca de o haină şi prin aceasta S-a proslăvit mai mult. Cel ce a zidit lumile a răbdat judecata omenească. fiind aproape imposibil ca toate acestea sa fie o coincidenţă. Nici unuia dintre membri nu-i era permis să se considere Iluminat. putem afirma că Masoneria este satanică. Iată legătura dintre om şi divinitate. el să se răzvrătească împotriva faţă de Cel ce l-a creat? Aceasta ar fi o necuviinţă intolerabilă. Toată lucrarea lui Dumnezeu fiind. Căci Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să ruşineze pe cele tari. a folosit acest simbol pentru a reprezenta Sabatul Satanic. a purtat coroana de spini şi a suferit moartea în cel mai josnic mod: pe cruce între tâlhari. Cel slăvit de îngeri ca un rege. Pentru oameni. Dumnezeu n-a putut suporta ideea ca omul să fie veşnic înrobit de păcat. Masonii nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. MASONERIA VS. perfectă iniţial. perfectă. arătat a umblat. Şi a făcut din cel mai hulit simbol – crucea .şi continuă şi în ziua de astăzi prin Sfânta Liturghie. Iar dacă lucrarea. "Pentru ca adevăratul scop al Iluminiştilor era atât de şocant. Aşa de important este omul pentru Dumnezeu încât a decis a Se întrupa. pe pământ. biruind moartea. iar prin aceasta se declară creştini. DESPRE BISERICĂ. a biruit moartea. fiind închinătorii soarelui şi lunii şi altor lucruri. dar au schimbat acest adevăr în minciună şi au venerat creatura mai mult decât pe Creator. exact ca Sataniştii Antici. aceasta ridicare şi reaşezare s-a înfăptuit acum 2000 de ani .

pagina 112.a. în acest moment. icoanele care plâng. iar "bibliile" lor sunt tipărite la edituri masonice. pe care doar iniţiaţii îl cunosc. Aceştia acuză Biserica de "primitivism" şi "închizitorism" şi merg până într-atât încât contestă chiar apostolicitatea Bisericii. fără a oferi alte detalii. Sfântul Iustin Popovici. Însă ei omit un lucru esenţial. Anatemizarea francmasoneriei nu s-a realizat pe principiul "cine nu-i cu noi e împotriva noastră". Hristos este pe acelaşi nivel cu Buddha. prin Biserică. Mahomed si Vishnu. Dar atunci cum se explică credinţa martirilor. Să credem că Domnul luminii ar putea fi lipsit de lumină? Sau că izvorul infinit al vieţii a secat? N-ar avea mai multă logică să credem că masonii se înşeală? Sau poate că Hristos a fost un mit. acuzaţiile masonilor. Dar de vreme ce Domnul nostru Iisus Hristos .întrebaţi. Adevar si metoda. simbolurile presupun ideea de misticism. Mesajul se dezvăluie "prin participare sau integrare într-un sistem magico-religios. Ar trebui. pe care ceilalţi din jur l-au divinizat. oameni duhovniceşti. ea împlinindu-şi datoria de a avertiza. agheazma care nu se strică. căderea agarenilor în Balcani.a spus: "Eu sunt Lumina lumii şi cine nu-mi va urma mie va umbla întru întuneric". traducere de Brandusa Prelipceanu. fiind folosite în toate religiile. este pripită şi neîntemeiată.. iar capul trupului este Hristos. Nichifor Crainic. ea ar fi putut adopta o decizie de anatemizare. nu numai ca este îndreptăţită să adopte o atitudine. la adresa Bisericii. 2001. Biserica. după o mie de ani. sau creştini adevăraţi. 1995. explozia de la Cernobil în capitolul 11 al Apocalipsei (steaua cu numele Absintos care cade pe pământ . Acest act al Bisericii s-a înfăptuit după ample cercetări şi nu şi-ar permite nimeni să facă un asemenea gest fără a deţine dovezi incontestabile.. Dacă Biserica s-ar fi temut de pierderea de onoruri şi ar fi văzut în masonerie o ameninţarea a percepţiei ei în rândul credincioşilor.d]. Totodată. vezi marcarea cu codul de bare din capitolul 13. reînfiinţarea statului Israel .a Cãrui dumnezeire ei o neagã . a celui nestricăcios şi veşnic. pelin se spune "cernobîl"). Unele voci susţin că atitudinea Bisericii. aduse la cunoştinţa întregii lumi. "Existenţa sa proprie şi vizibilă are semnificaţie. Putem oare rămâne nepăsători la toate acestea? Nu vă lăsaţi amăgiţi când francmasonii spun ca ei cred în Hristos şi folosesc Biblii în lojile lor. pagina 339. p 65. Şi pentru cã toate religiile cuprind o învăţătură cu privire la viaţa după moarte ne întrebăm care ar putea fi cea a masonilor de vreme ce ei neagă originea divină a Mântuitorului. şi nu numai.a. Contra masoneriei au fost şi persoane marcante ca: Sfântul Nicodim Aghioritul. "Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu. Dar la ei. traducere de Gabriel Cercel. de vreme ce Dumnezeul creştinilor este "Calea. cum se face că istoria confirma profeţiile biblice? [Vezi despre apariţia şi căderea. De ce aceasta nevoie de a folosi biblii scoase sub tipar masonic? In fine..la Sfântul Prooroc Isaia. asta e clar pentru toata lumea. 1995. care e întotdeauna un sistem simbolic.m. Mai spun masonii că ei urmează Lumina. la absint. ş. în calitate de lucru expus el este acel ceva pe baza căruia recunoaştem altceva [. a Imperiului Bizantin. reprezentând capul trupului. de a condamna masoneria. Poate că a fost un simplu om. Dar Biserica a prezentat comentarii la adresa masoneriei lăsând la atitudinea şi libertatea fiecăruia de a decide. Dar dacă nu sunt o religie de ce au nevoie de templu? Atunci de ce aşa de multe simboluri? Simbolul ascunde un mesaj. Părintele Dumitru Staniloae. În acelaşi timp afirma că nu sunt o religie. la urma urmei. Ea nu poate rămâne pasivă când ceva din exterior atacă mădularele ce alcătuiesc trupul. trupurile nestricăcioase ale sfinţilor. să ne amintim definiţia Bisericii. pică. unii au văzut teama acesteia de a-şi pierde "tronul pământesc". nu doar minţii ei " Sacrul si profanul.. anume că Biserica nu ţinteşte onoruri şi slavă deşartă ci viaţa veşnică spre slava lui Dumnezeu. rugăciunile de ploaie.] simbolul presupune o conexiune metafizică între vizibil şi invizibil" Hans-Georg Gadamer. Carele faci minuni!" spune o cântare ortodoxă. Nu de pierderea "tronului pământesc" se teme Biserica ci de a celui ceresc. s. cu darul deosebirii duhurilor şi nici nu cunoşteau în totalitate scopul 11 . atunci masonii care-i Lumini îi urmează? Şi cărui Adevăr. În această reacţie a Bisericii. conform Sfintei Scripturi: credincioşii sunt mădularele ce alcătuiesc trupul. ameninţându-i pe enoriaşi că dacă nu se supun deciziei. E drept că şi masoneria a atras de-a lungul vremii nume sonore. ci chiar este obligată. Adevărul şi Viaţa". îi va excomunica.în limba ucraineana. În acest context.. "Un simbol religios îşi transmite mesajul chiar dacă nu este perceput în întregime în mod conştient. traducere de Mariana Noica. adică un simbolism" Tratat de istorie a religiilor. deoarece simbolul se adresează fiinţei omeneşti integrale. care nu o singură dată şi-au dovedit efectul? Şi. dar membrii ei n-au fost sfinţi.

a amplifica disproporţionat aceeaşi problemă. 6. i-ar fi lăsat-o Dumnezeu. prin intermediul unor politicieni aleşi cu mare atenţie. nu are dreptul s-o acuze sau să-i ceară socoteală. fiind necesara intervenţia autorităţilor guvernamentale. ci doar prin Biserică. care se sfinţesc prin participarea la viaţa Bisericii. Cine nu se simte reprezentat de Biserică şi nu face parte activ din Biserică. făcându-i pe oameni să creadă ca universul cotidian a ajuns dintr-o dată în pericol. spre deosebire de unii creştini. SERGE MONASTE 12 . Ceea ce este important de reţinut aici. care vor atinge toate starturile societăţii şi îi vor arunca pe toţi indivizii într-o stare de profundă nesiguranţă. cu cât totul se va amplifica enorm prin apariţia unor probleme economice fără precedent. Drept dovadă că nici un membru al vreunei loje nu s-a ridicat deasupra firii. a determina populaţia să-şi hărţuiască reprezentanţii parlamentari spre a obţine noi legi pentru a-şi proteja familia şi bunurile contra oricărei grupări sau a oricărei credinţe religioase nerecunoscute de către guvern. Ce ar putea spune masoneria faţă de aceasta? Şi cine e mai vrednic de crezare? Căci roadele fiecărora stau înaintea lor. cu ajutorul Mijloacelor Oficiale de Informare favorabile guvernului şi al finanţelor obţinute de la băncile asociate cu Noua Ordine Mondială.pentru a da iluzia că gruparea religioasă vizată este în realitate foarte periculoasă.cu uniforme şi echipamente noi . 7. a da problemei respective o "dimensiune religioasă". astfel încât să se demonstreze că vieţile oamenilor sunt în pericol. al politologilor recunoscuţi. Iată motivul pentru care s-a scris atât de mult pe aceasta temă. începutul şi sfârşitul" înseamnă că toate au pornit de la Dumnezeu şi toate tot la El se vor întoarce. pentru că este în joc însăşi mântuirea noastră. cu ajutorul psihiatrilor. a da în mare măsură publicităţii presupusele incidente religioase. Faptul că Dumnezeu a zis: "Eu sunt Alfa şi Omega. în vederea unor intervenţii asemănătoare din viitor. că religia înseamnă "fanatism". 5. biruind natura. Dacă scopul masoneriei n-ar fi fost potrivnic mântuirii. cu atât mai mult. Nu prin masonerie ajungi la Dumnezeu. aduce la locul incidentelor forţe masive (disproporţionate) de poliţişti şi militari . 2. 3. e orientare din ce în ce mai pronunţată împotriva a tot ceea ce este religios.forţe speciale . Toate acestea se numesc "spălare pe creier" şi au fost implantate în America in anii 1960. a convinge populaţia. 4. al sociologilor. Sunteţi dispuşi să riscaţi? Biserica trebuie sa fie garantă mântuirii şi trebuie să apere ce-i al ei. Dacă masoneria i-ar fi fost de trebuinţă omului pentru mântuire.pentru a obişnui publicul cu imaginea lor. A adăuga la toate acestea prezenţa "noilor forţe speciale de intervenţie " . PLAN SIMPLU DE MANIPULARE Program de manipulare: 1. Iar Întruparea Lui şi Înălţarea la Cer ne anunţă că va fi o judecată.ascuns al acestei organizaţii oculte. indiferent din ce sursă. ce sens ar avea ca Biserica s-o condamne? Ce-ar fi pierdut Biserica prin acceptarea masoneriei? Răspuns: trupul şi mântuirea. fiind atraşi de masca inofensiva afişată. apoi. a crea o problemă acolo unde ea nu există. dar Dumnezeu nu S-a descoperit în masonerie ci în Biserică. în continuare.

Tehnicile de control şi supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt denumite RNM (Remote Neural Monitoring) . respectiv al memoriei acestuia. cea pentru care am făcut de fapt lunga noastră introducere despre războiul nevăzut. Astfel. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive speciale. Astfel NSA este în măsură de a deţine un control riguros al tuturor informaţiilor digitale stocate în computerele SUA. altele decât radioenergia şi exploziile nucleare".monitorizarea neuronală de la distanţă şi EBL (Electronic Brain Link) . Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului. cu absolut toate datele conţinute. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenţă care provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale. În plus echipamentul special de la Fort Meade poate genera unde RF codificate care provoacă rezonanţa circuitelor computerului vizat. fie el conectat sau nu la o reţea interactivă gen Internet. Acest câmp detectat de la distanţă. 13 . Oficial denumirea folositã de NSA pentru aceste cercetări este de: "tehnici de investigare a Informaţiei Radiative". Echipamentele speciale NSA pot astăzi codifica/decodifica aceste emisii de energie encefalică citind de la distanţă activitatea electrică a creierului. John St. eliminând influenţa cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. creează posibilitatea supravegherii non-stop a oricărui om oriunde s-ar afla.contact encefalic electronic. şi regiunile scoarţei responsabile cu sensibilitatea optico-acustică şi tactilă. al gândirii. NSA se poate conecta cu orice computer SUA. în scopul extragerii datelor şi a intervenţiilor de tip război computerizat. Această reţea se bazează pe echipamente digitale cu structură celulară care depăşesc cu cel puţin 15 ani cercetările "laice" în domeniul electronicii şi care permit controlul absolut al întregii game de unde electromagnetice (EMF). Cu alte cuvinte. din motive de securitate naţională. distrugându-i toate datele. Decodificând apoi aceste semnale după un algoritm special se obţine copia exactă a memoriei computerului. centrul vorbirii. NSA deţine deja o bogată arhivă cu hârtiile electroencefalografice a mii de americani. Claire Akwei a dezvăluit că prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor electromagnetice. Aceste tehnici erau în plină evoluţie în anii 50 pe vremea programului MKULTRA şi cuprind investigarea şi controlul neurologic al radiaţiilor electromagnetice generate de encefal.29 martie 1995 TEHNICI DE SUPRAVEGHERE DISCRETÃ Reţeaua Sigint a apărut încă de la înfiinţarea NSA sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control asupra interferenţei câmpurilor electrice şi magnetice. Această Informaţie Radiativă este definită discret drept: "informaţie provenind de la surse de emisie spontană a undelor EM din mediu. NSA deţine astăzi capacitatea de control inclusiv asupra câmpului bioelectromagnetic uman. b) Ne vom ocupa acum de ce-a de-a doua aplicatie Sigint. Totalul semnalelor obţinute în urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului electronic al PC. Ne vom ocupa de două din aplicaţiile Sigint ambele create cu scopul obţinerii ilicite de informaţii. Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital: centrul de mişcare. a) Prima aplicaţie Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenţiei Naţionale de a supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA.

Această metodă este folosită îndeosebi de agenţii Humint pentru a fi în legătură permanentă unul cu altul ori pentru ţinerea sub control a persoanelor investigate. Totodată tehnicile RNM şi EBL au posibilitatea de trimitere. a semnalelor audio-vizuale sau a comenzilor de mişcare direct pe centrii de pe scoarţă evitând organele de simţ şi nervii optico-acustici.regiunea tactilă . îndeosebi în timpul somnului de tip REM al subiectului.10 Hz .1 sec (a) 0. cele douã tehnici formează împreună un sistem perfect de supraveghere/influenţare a vieţii umane.regiunea optică . ed.20 Hz Odată obţinută această cartografie se poate deţine controlul asupra persoanei respective. subiecţii devenind simpli "zombi telecomandaţi”. orice comandă de mişcare. În plus. orice imagine acustico-optică creează o activitate neurală specifică generând vârfuri de emisie specifice. Etape de lucru: 1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecvenţele specifice scoarţei cerebrale a subiectului. scanner-ul va citi următoarele semnale: (ref) 2.31 mm = reference = lăţimea unui caracter (7 module): dă un impuls de 9. set B). 2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanţă între echipamentul NSA şi creierul uman. Totodată i se pot transmite în creier comenzi de mişcare sau imagini audio-video. Aceste imagini se pot codifica transmiţându-se sub forma unui scenariu.centrul de mişcare . Mircea Vlad. Nu se poate transmite un semnal în creierul uman decât prin folosirea frecvenţei specifice acelei persoane. Orice gând.9 Hz . Bucuresti. Cu alte cuvinte se foloseşte acelaşi principiu ca pentru sustragerea de informaţii din computer.25 Hz . la o putere de 5mW. Astfel. prin intermediul unor emisii de unde electromagnetice codificate. 1999 DEMONSTRATIA ACUSTICĂ A NUMARULUI 666 ÎN CODUL CU BARE Pentru numarul 6 (EAN-13. Cu ajutorul unui algoritm de decodificare ale acestor reprezentări specifice se obţin pe computer toate informaţiile generate de scoarţa cerebrală traduse mai apoi prin decodare speciale în gânduri vorbite şi imagini audio-video vizualizate pe un monitor TV. Axioma. influenţându-i întregul comportament. Electronic Brain Link poate realiza contactul bidirecţional nu numai computer-creier.centrul gândirii . putându-se citi gânduri vorbite şi înregistra toată activitatea acustico-optică a individului.9 msec 14 .regiunea acustică . Trebuie menţionat că totalul de intrare/ieşire al frecvenţei bio-electrice a unei persoane este unic. Apocalipsa13. energii emise cu o frecvenţă continuă cuprinsă între 3-50 Hz.99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3. De regulă frecvenţele uzuale sunt: Regiunea encefalicã Frecvenţe bioelectrice: . Ing. ci şi contact inter-cerebral.15 Hz .Care este scopul acestei cartografii? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea energiilor encefalice stimutate ale scoarţei.

nu mai ţine cont de primele zerouri.33 mm = bara neagră : 1.33 mm ca şi cifra 6.65 mm căruia îi corespund 6. Semnalele citite de computer sunt: (ref) 2.6 msec (y) 0. computerul recunoaşte numărul binar 101 (bazat pe algoritmul de lucru 23 . pentru a demonstra încă o dată că.99 mm.negru (ex.3 msec = 1 pattern (corespunde binar cifrei 1) Aceasta analogie 3:2:1 este caracteristică numărului 6. 0. Caracterele de control (guard bars) stâng şi drept dau exact aceleaşi măsurători ale impulsurilor.5 msec/5 = 1.3 msec Computerul.3 msec împarţind toate măsurătorile cu acest raport. recunoscând prin 11101 numărul 4 set B (0011101).1) (b) 2.1 msec/7=1. ed Axioma.1 msec/7 calculează durata de timp a unui modul (pattern) = 1.31 mm căruia îi corespund 9.6 msec/1.5 msec.33 mm = bara neagră: 1. sau 1101. Aşadar computerul. Deci computerul echivalează 0000101 cu 101. numărul 29 este 11101.66 mm căruia îi corespund 2.5 msec/ 1.alb-negru). Ing. va obţine: (a) 3.33 mm căruia îi corespund 1. de pildă nr.3 msec Calculatorul face raportul ref/5 = 6.99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3. etc.66 mm si 0. 1999 15 .3 msec/1. ca fiind corespunzător numărului zecimal 6. Apocalipsa13. deoarece guard bars au aceleaşi dimensiuni de citire: 0. Folosind aceeaşi analogie de măsurare se determină exact acelaşi număr binar. (a) 0. în baza doi. ci va citi doar grupul N-A-N (cele trei alternante negru .3 msec (pattern).2 msec = 1 pattern (corespunde cifrei binare 1) Folosind analogia de măsurare 3:2:1.3 msec = 2 patterns (y) 1. 4 set B. De altfel.1 msec (a) 1.3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 si 1) (y) 1.6 msec/1.3 msec/1. pentru bara centrală.3 msec Din raportul ref/7=9. rezultă: (a) 6. să analizăm semnalele unui alt număr.(b) 0. Mircea Vlad.3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 1.5 msec (b) 0. Împărţind măsurătorile cu acest raport.0. adică 0011101.6 msec (y) 0. computerul echivalează numărul 6 (0000101) cu guard bars (101) şi deci că nu ia în considerare zerourile de la stânga sau dreapta grupului de trei alternante negru – alb . obţine: (a) = 3. vom avea măsurătorile: (ref) 1.3 msec/1.3 msec = 5 patterns (b) 2. Bucuresti.22 + 21 – 20= 5 = 101). În schimb.) ale oricărui număr binar al Bar Code.9 msec/1.6 msec/ 1.9 msec (b) 0.66 mm = bara neagră + bara albă : 2.3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1) (b) = 2. sau 111011.3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1) (y) = 1.65 mm = reference . 101.latimea întregului caracter (5 module): 6. Deci numărul recunoscut este 101 (care corespunde numărului zecimal 6!).6 msec (y) 0. prin programare.66 mm = bara neagră + bara albă : 2.9 msec/1.3 msec = 1 pattern De aici rezultă analogia de măsurare 5:2:1 şi deci algoritmul va fi 25-22+21-20=29. prin raportul ref/7 = 9.3 msec (pattern).

care întotdeauna era o persoană mitologica personificând Soarele sau natura care moare iarna şi învie primăvara. se află formularea eternelor legi ale universului!” Aceasta legatură între Masonerie şi vechile credinţe idolatre este mărturisită de toate ritualurile ce sunt interpretate în timpul iniţierilor.Ù1���°**ACE**µµ�Ks72Ì$»����*UNREGISTERED VERSION*!³(� €0Ú���Ö�s72 ���›P7J �TE �lucid. Este adevărat că la prima vedere Francmasoneria se împacă cu oricare altă religie pentru că nu dă nici o importanţă religiei căreia iniţiatul îi aparţine. separată şi străină de credinţa creştină. cu aceleaşi instrumente şi în aceleaşi zone ale corpului ca şi Hiram. repetare în care iniţiatul este supus aceloraşi lovituri. ”Francmasoneria nu este o societate filantropică sau o şcoală filosofică. criptele măreţelor temple ale lui Isis. Acest lucru este arătat fără nici o îndoială de faptul că ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ”ateliere ce nu pot avea mai puţină istorie şi sfinţenie decât Biserica” şi le caracterizează ca fiind temple ale virtuţii şi înţelepciunii unde Fiinţa Supremă este adorată şi unde este învăţat adevărul. iniţiatul murind o dată cu moartea patronului cultului. mergând pe strălucitoarele drumuri ale înţelepciunii deschise de marii iniţiaţi Prometeu.%§Š9>UÛ„Z2 sŸM¤î£Ž$ϝÛ_¨1¯Dš.Francmasoneria. Acest lucru nu este numai recunoscut de membrii proeminenţi ai lojelor. ’’Francmasoneria izvorăşte din misterele egiptene’’. în ciuda aparentului caracter de toleranţă şi acceptare a zeilor străini.doc. ca şi Mithra. care încearcă să 16 . Hiram este” ca şi Osiris. Din existenţa agapelor masonice. Îşi are propriile ceremonii religioase. a sărbătoririi solstiţiilor de vară şi de iarnă se poate concluziona că Masoneria este o religie fiziolatră (adorarea naturii). necunoscutele adâncuri ale Piramidelor. Acest lucru se explică prin caracterul sincretic pe care îl posedă. După cum mărturiseşte un important francmason. în această repetare imitativă a zeului.ï96Ùõœªçúç‹S0 BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI VIS-A-VIS DE MASONERIE DECLARAŢIE OFICIALĂ Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei în şedinţa din 12 octombrie 1933. ca şi Bachus una din personificările Soarelui. tot astfel se întâmplă şi în cea de-a treia treapta a iniţierii în Masonerie. ceremonia recunoaşterii conjugale . ci constituie un sistem mistagogic ce aminteşte de vechile credinţe păgâne din care provine şi a căror continuare şi rod este”. ritualul morţii. Dionisos şi Orfeu. în misterele greceşti ale Masoneriei. când este repetată moartea lui Hiram – patronul Masoneriei.” Astfel Masoneria este. are ordine ierarhică proprie şi o disciplină bine întemeiată. ”umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezintă altceva decât peşterile şi întunericul cedrilor Indiei. propriul ceremonial ritual. ca ceremonia adoptării botezul masonic. ba ei chiar declară acest lucru cu mândrie. chiar acest caracter dovedind ca ea îşi are rădăcinile în vechile credinţe idolatre care acceptau spre iniţiere pe adoratorii oricăror alţi zei. consacrarea templului masonic şi altele. De asemenea au luat în considerare informaţiile asupra acestei chestiuni apărute în Grecia sau în străinătate. prin acest caracter sincretic subminează şi treptat zdruncină încrederea în celelalte religii astfel încât Francmasoneria. Au ascultat cu atenţie expunerea introductivă a Comisiei celor patru episcopi ce au alcătuit-o din însărcinarea primită de la Sfântul Sinod în precedenta sa şedinţă. afirmând literal: ’’Francmasoneria reprezintă supravieţuirea credinţelor antice şi poate fi numită păstrătoarea lor”. s-au ocupat de studierea şi examinarea acelei societăţi secrete internaţionale . Ca şi în ritualurile vechilor credinţe idolatre unde viaţa şi moartea zeului erau imitate. o religie foarte diferită.Varianta imprimabila a proiectului lucid . Îşi are propriile iniţieri. cum s-a şi recunoscut. Dar ca şi credinţele idolatre.căsătoria masonica. de asemenea poziţia Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena şi în mod special părerea în această problemă a profesorului Panag Bratsiotis.

şi în nici un caz ostilităţii sau adversităţii fiilor credincioşi ai Bisericii. creştinul ajunge frate cu musulmanul sau cu budistul. 7-8) întru adevărul revelat de El şi propovăduit de Apostoli. cu dogmele şi adevărul sau. Acestea fiind spuse. glorificând raţionalismul. subversiv”. Adunarea Episcopilor îi îndeamnă să i se alăture în rugăciune ca Domnul Iisus Hristos Calea. ci au făcut-o din ignoranţa crezând că nu au făcut nimic potrivnic credinţei părinţilor lor. Cu alte cuvinte. Astfel induce adepţilor săi ideea că numai în lojele masonice se taie şi se şlefuieşte piatra cea necuprinsă şi neînţeleasă. îngrădind raţiunea omenească cu graniţele trasate de revelaţia dumnezeiască. a înfierat prin numeroase enciclice papale mişcarea masonică. Ca urmare. păstrând în integralitatea sa tezaurul credinţei creştine. asigurându-se astfel de reînnoirea legăturilor. cere mai înainte de toate credinţa şi îşi întemeiază morala pe harul dumnezeiesc. prin adoptarea aşazisei etici naturale se arată a fi în opoziţie totală cu religia creştină. în toata înţelepciunea şi priceperea (Efes 1. privind la celelalte religii (neexceptând creştinismul) ca fiindu-i inferioare. Orice cleric care o va face trebuie depus. Biserica Ortodoxă. şi chiar mai mult. Pe de alta parte. creştinismul fiind singura religie care învaţă adevărul absolut şi care satisface întru totul nevoile morale şi religioase ale omului. Adunarea Episcopilor greci în şedinţa mai sus menţionată a ascultat şi a acceptat următoarele concluzii care au fost formulate pe baza cercetărilor şi a discuţiilor de către Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Hrisostomos al Atenei: Francmasoneria nu poate fi compatibilă cu creştinismul atâta timp cât ea rămâne o organizaţie secretă acţionând şi propovăduind în ascuns. nu prin cuvinte înţelepte ci împărtăşindu-ne din Sfintele Taine prin care suntem curăţaţi şi mântuiţi spre viaţa veşnică. în timp ce creştinul neiniţiat în Masonerie devine pentru el un străin. treapta a IV-a. Metodiste sau Presbiteriene au declarat-o ca fiind incompatibilă cu creştinismul. Este absolut necesar sa fie atrasă atenţia acelora care au intrat în Masonerie fără gânduri ascunse şi fără să se fi lămurit ce este într-adevăr Masoneria. cu Dumnezeul şi Mântuitorul nostru. Nu numai Biserica Catolică. Creştinismul propovăduieşte credinţa înainte de toate. Aceasta înseamnă că. Este firesc faptul că diferite denominaţiuni creştine au luat poziţie împotriva Francmasoneriei. nu trebuie să decădem din harul lui Hristos devenind părtaşi la închinarea păgânească. 17 . Şi faptul că numai Francmasoneria creează o fraternitate excluzând orice alte legături (ce sunt considerate de Masonerie ca fiind inferioare. pentru propriile-i motive.Ortodoxa. Francmasoneria prin continua exaltare a cunoaşterii şi prin încurajarea liberei cugetări “nepunând nici o stavilă căutării adevărului” (după cum afirma în Constituţia şi riturile sale). prin iniţierea masonică.înglobeze treptat întreaga omenire şi care promite perfecţiunea morală şi cunoaşterea adevărului. astăzi vrea sa se ridice în poziţia unei super . să rupă orice legătură cu ea. Preluat din Revista Scara. slăbite de ignoranţă. chiar când e vorba de biserica creştină) dovedind fără tăgadă pretenţiile sale de suprareligie. Adevărul şi Viaţa să-i lumineze şi să-i întoarcă la adevărul de care prin ignoranţă s-au depărtat. pe care L-a făcut să prisosească în noi. În unanimitate şi într-un singur glas episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse şi declară că toţi fii credincioşi ai bisericii trebuie să se ferească de Francmasonerie. Incompatibilele contradicţii dintre Creştinism şi Francmasonerie sunt clare. Francmasoneria acceptă în rândurile membrilor săi nu numai creştini ci şi iudei şi musulmani. Creştinismul fiind o religie a revelaţiei. De curând. clerului nu-i poate fi permis să facă parte din această organizaţie. Comisia Inter. Este împotriva firii să aparţii lui Hristos şi în acelaşi timp să cauţi uşurare şi perfecţiune morală în afara Lui. au caracterizat Masoneria ca fiind “un sistem anticreştin. conducând la sfinţenie prin mijlocirea harului dumnezeiesc. toţi cei care au luat parte la iniţierile masonice. Cu nestrămutată credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos în care avem răscumpărarea. întrunită la muntele Athos şi la care au luat parte reprezentanţii tuturor bisericilor autocefale ortodoxe. prin sângele Lui şi iertarea păcatelor după bogăţia harului Lui.religii. Adunarea Episcopilor Bisericii Greciei aşteaptă cu dragoste acest lucru de la cei iniţiaţi în loje. Mai mult ca oricare. de acum trebuie să rupă orice legătură cu lojele şi activităţile masonice. Încredinţându-i dragostei. ci şi comunităţile Luterane. Îşi bazează morala numai pe forţele naturale ale omului şi are numai scopuri omeneşti. francmasoneria accepta numai adevărul natural şi aduce adepţilor săi libera cugetare şi investigarea realităţii numai cu ajutorul raţiunii. i s-a împotrivit de fiecare dată când chestiunea Francmasoneriei a fost ridicată. fiind încredinţată că mulţi dintre ei au primit iniţierea masonică neştiind că prin aceasta ei au trecut la altă religie.

Iată ce scrie Carl Claudy: "Taie carapacea exterioară şi află un înţeles. şi care dispreţuieşte splendorile şi lucrurile lui Lucifer.care este satanic .a învăţătura. străvechi. masonul este grăbit " să caute Lumina"! Masonul obişnuit afirmă în continuare că este în căutarea Luminii şi că îşi va petrece întreaga viaţă urmând Lumina. dar Albert Pike afirmă că Lucifer este Purtătorul Luminii în Masonerie.624. sub sigiliul lui Dumnezeu. Pike afirmă că nici ceea ce se scrie în Revelaţie nu are importanţa pentru că ele aparţin unui Dumnezeu care urăşte pe Satan şi este normal ca acestea să dispreţuiască" splendorile şi lucrurile lui Lucifer". Pike afirmă că până la gradul 18 inclusiv. ceea ce înseamnă că toate învăţăturile lor sunt preluate din religiile păgâne. Cât despre Hristos. [Ibid].321. satanice. Taie acel înţeles şi găseşti altul. pentru cei ce au primit al XIX-lea grad. Morals & Dogma] :"Masoneria este identică cu misterele străvechi". Apoi Pike afirma ca aceste 3 cărţi sunt " întruchiparea completă a Ocultismului". El este considerat de masoni ca fiind un „zeu inferior”. aproape toate fiind la început ţinute secrete. dar începând cu gradul 19 li se dau noi informaţii. Concluzia este evidentă. De altfel numele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este pomenit nicăieri de masoni. Două lucruri trebuie avute în vedere despre Masonerie: 1) Masonii Superiori îi mint pe ceilalţi colegi care "merită să fie minţiţi" 2) 95% dintre masoni sunt induşi în eroare. nu daţi crezare oricărui duh. Majoritatea articolelor despre Francmasonerie se bazează pe texte preluate din cărţile masonice. poţi găsi o a III. conform lui Doc Marquis. după cum va rezulta şi din cele ce urmează. o a IV. „Deus Meumque Jus = God and my right” 18 . Pike scrie o frază în Latină care se dovedeşte a fi în totalitate satanică.a sau cine ştie câte altele?". S-ar deduce că "Lumina" este Dumnezeu.SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 2/5 MASONERIA VENEREAZA PE LUCIFER. Această frază este conform cu atitudinea Frăţiei Invizibile care înşeală ceilalţi membri. după cum este scris la I Ioan 4:1: ”Iubiţilor. În al doilea rând. teachings of the 28-th Degree. De asemenea nu trebuie uitat ce spune şi Albert Pike [p. până când aceştia sunt pregătiţi să suporte adevărul. Tot el afirma în aceeaşi carte că: "Apocalipsa este. Se deduce că Pike îl consideră pe Dumnezeu ca fiind opusul dar egalul lui Satan. l-am rugat pe fostul Iluminist satanist Doc Marquis să ne lămurească. p. exact cum cred şi învaţă toţi Ocultiştii. fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. publicate de „Masonic Publishing Companies”. Prin urmare. Chiar pe coperta cărţii " Morals and Dogma". fiindcă aceste cărţi din urmă nu sunt creştine. Iată care este adevărul: Masoneria idolatrizează pe Lucifer. Lucifer slăvit ca fiind purtătorul de lumină al masonilor [Albert Pike.” Deci orice învăţătură neconformă cu Biblia este de la un fals profet. Apoi afirmă că alte cărţi (Sephar Yezirah şi Sohar) aparţinând altor religii sunt inspirate în aceeaşi manieră. O simpla privire a acestei fraze ar alerta pe orice satanist de conţinutul cărtii . În continuare am comparat învăţăturile masonice cu cele biblice." Deoarece unele fraze conţin termeni deosebiţi. 19-th Degree of Grand Pontiff] Încă de la iniţierea în primul grad. La început Pike identifică Apocalipsa cu cea scrisă de Sfântul Apostol Ioan. intenţionat. Masonii Îl socoteau pe Dumnezeu ca fiind Purtătorul Luminii. ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. aparţine acelei Credinţe Sublime care aspiră numai la Dumnezeu.înţelegând imediat că şi Francmasoneria este satanică. Morals and Dogma of Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonery. dacă sapi îndeajuns.

32rd Degree. p. şi-a înfipt sabia într-un plug. [J. tradus de Jack Sage. pentru a dobândi drepturi şi dreptate. Belfast. "Puterile fierbinţi ale lui Lucifer în mâinile tale!" „A sosit ziua în care colegii din breasla noastră trebuie să aplice cunoştinţele acumulate. New York. 237. 1950.150-151].1991. Editor. cu ajutorul zeului-Război. la al treilea grad în Masonerie. Hall. p.. cu îndrăzneală. 94]. William Tait. A Dictionary of Symbols. 30.Doc Marquis susţine că această afirmaţie este una obişnuită în rândul sataniştilor. prin forţa dată de acesta.p. Tubal-Cain. Masonul trebuie “să calce pe urmele strămoşului său. Short Dictionary of Mythology. Mai departe el admite că Masoneria este vrăjitorie! Toţi sataniştii pot fi siguri că dacă vor participa la sabat şi vor învăţa "meseria" (vrăjitoria).cit. care. 131.. Numele infernului Până acum chiar şi cei mai sceptici ar fi trebuit să fie convinşi că Francmasoneria este idolarizarea lui Lucifer (Satan). Illinois.T. Revelaţiile lui Tubal-Cain Să analizăm această frază. op. Augustus Knapp are gradul 32. care cu ajutorul zeului-Război. K. Philosophical Library. Trebuie să calce pe urmele strămoşului său. Chicago. Energiile lui Lucifer sunt în mâinile sale. Dorst Press. Masonii "folosesc metode oculte". n.. conform lui Manly P.18. Când masonul realizează că pentru a ajunge războinicul cetei trebuie o bună aplicare a dinamului puterii vii. New York. Care este sensul "Vulcan al paganilor" în afară de identitatea francmasoneriei cu păgânismul. în timp ce J. "Vulcan a fost o zeitate solară care era asociată focului. Charles T. Interesant de ştiut că s-a căsătorit cu Venus. 3rd Edition. iar pentru a înainta. Concluzia este că pentru a poseda energiile lui Lucifer. Power Company. David McKay Company. de asemenea si la John Yarker. care pune la dispoziţia lor energia universului. O dovadă puternică a faptului că Masoneria este Satanică este exprimarea directă şi clară. p. alt nume pentru Lucifer sau diavol". 362]. aşa cum promite şi Manly P. În cartea ”Masonic Quiz Book” candidatul este întrebat: “Cine a fost Tubal-Cain?”. trebuie să dovedească faptul că le poate aplica aşa cum se cuvine. p.. Editor. Duncan's Ritual of Freemasonery. şi-a înfipt sabia într-un plug”. atunci a învăţat secretul meseriei sale. Questions and Answers. De asemenea Macoy Publishing Company este una din cele mai respectate edituri Masonice. Conform lui Diel.E. Are două înţelesuri. R. 88. Richmond." [Percival George Woodcock. The Arcane School : A Review of their Origin and Antiquity: With a General History of Francmasonery and its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries. De fapt. prin forţa data de acesta. fiindcă dumnezeul Francmasoneriei este Lucifer. Marquis spune că fraza este foarte puternică şi des folosită în rândul sataniştilor. Inc. din această frază? Să cercetam această definiţie în surse oculte. Hall. fulgerului şi luminii. Blight sunt masoni de grad 33. totuşi pentru cei care mai vor dovezi. 1909. Tubal-Cain. Chamberly. Virginia. Cirlot. 152]. Raspuns: “El este Vulcan al păgânilor” [William P. Peterson. 1972. unul în cadrul celuilalt. trebuie urmată calea "diavolului creştinilor" căruia îi sunt oferite "sacrificii umane". de asemenea in Malcom Duncan. să luăm în considerare „Numele Infernului” în spatele căruia Masoneria 19 . nu încărcată intenţionat cu un limbaj ambiguu pe care să-l înţeleagă numai cineva din interior. New York. Primul ar fi că Francmasoneria poate conta pe dumnezeul lor pentru a le face dreptate. 48. Augustus Knapp. Cheia necesară este stăpânirea sentimentelor. poartă o relaţie de familie cu diavolul creştinilor. Această frază este foarte clară. p. Notabil este şi faptul că Hall şi Reynold E. că. de asemenea la A.d. 213. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. vor controla puterile supranaturale ale lui Satan. Omul se poate aştepta că va fi încredinţat cu o putere mare numai dacă îşi va dovedi abilitatea de a o folosi într-un mod constructiv şi altruist. Hall.” [Manly p. odată ce masonul învaţă să-şi controleze sentimentele şi să aplice cum trebuie "dinamul puterii vii" poate fi sigur că va fi în stare să controleze "energiile fierbinţi ale lui Lucifer". Ireland. Emphasis Added]. 33rd Degree. Illustrations by J. Se afirmă.p. Inc.p. Al doilea. Tubal-Cain este parola care trebuie dată. Festivalul dat în cinstea sa se numea Vulcania şi cuprindea şi sacrificii umane. [Woodcock. Masonic Quiz Book: “Ask Me Brother”.

în forma căruia Satana este venerat la întrunirile vrăjitoarelor". Apoi descoperim că Baphomet este simbolul oficial al Bisericii lui Satan [The Occult Emporium. 1990-1991. Baphomet..734. Gnosticii credeau că acesta ar alcătui partea înflăcărată a Duhului Sfânt şi era adorat în temple. Dacă aruncaţi a privire mai atentă veţi observa că reprezintă sexul.cit. 1953. Eliphas Levi. p. jumătate bărbat.op. Francmasoneria foloseşte în mod deosebit pictogramele. 144-146].p. Descoperit acest simbol pe un site cu bijuterii cu inscripţii păgâne.ascunde revenirea lui Satan. Capul este al unui "ţap încornorat" o alta denumire a diavolului. p. Cu trecerea timpului. Este absolut incredibil că Francmasonii ar putea portretiza Duhul Sfânt în simbolul Satanic. găsim 77 nume cu care păgânii au făcut referire la Satan de-a lungul secolelor [Satanic Bible. legenda menţionează că este "zeul încornorat al vrăjitorilor. Jubilau asupra faptului ca Emblema Masonică de pe inel era de fapt o pentagramă deghizată! În figura de mai jos avem simbolul masonic: compasul şi echerul. Philosophical Library. Dictionary of Mysticism. Baphomet! Acest simbol a fost creat de unul din principalii satanişti şi francmasoni din toate timpurile. la Sabbat-uri sub figura hieroglifica a lui Baphomet sau a "caprei lui Mendes" [Pike. [Frank Gaynor. Dar de ce nu foloseşte "Good Star" în locul acestui simbol foarte diabolic. învăţături pentru gradul 28]. chiar şi cu propriile lor feţe. Dacă privim cu atenţie observăm 2 pentagrame. Winter. În partea dreaptă a figurii avem imaginea întreagă de unde a fost luată pentagrama." Baphomet este cunoscut de asemenea ca fiind ţapul sabbatic. În "Biblia Sataniştilor". p. 19931994. Burns spune: "Într-o carte despre vrăjitorie. steaua cu 5 colţuri şi capul "ţapului lui mendes"? Pentru că sunt cu adevărat diabolice. latura feminină a organizaţiei.jumătate femeie. "The Complete Book of Witchcraft and Demonology". New York. una colorată mai deschis decât cealaltă. a fost considerat unul dintre cele mai diabolice simboluri.51].. 24]. fiind o fiinţă androgină . Dr.54] si ca este purtat pe hainele Preotilor lui Satan [Ibid. Pentagrama colorată mai închis este cea cu cele 2 colturi în sus şi reprezintă cea 20 .26- Priviţi cu atenţie aceste pictograme. p. În cartea "Masonic and Occult Symbols Illustrated". Aceste simboluri sunt folosite şi de Eastern Star. Anton LaVey. În poza alăturată vedem cum Baphomet face semnul triadei diavolului cu mâna dreaptă. simbolul materializării sexuale” [p. Încă o dată Masoneria foloseşte simboluri diabolice pentru Ordinul care "educă" femeile lor.

numita Seth. "Primul Hermes era "Inteligenţa" sau "Cuvântul Domnului". alb şi negru. nu a avut nici o greutate în a face legătura între Thoth-Satan-Satan al egiptenilor! Amintiti-vă cuvintele lui Pike: "Masoneria este identică cu misticismul antic" [Moral and Dogma. Prieteni.. iar în dreapta este Satan . chiar daca are nume diferite." [Pike. Osiris. Trow's Printing and Bookbinding Company. Typhon. The Mysteries of Magic: A 21 . incluzând toate caracteristicile sale posibile. lucruri egale dar opuse. încarnarea primului Hermes.zeul rău. Francmasoneria serveşte atât bunului Lucifer cât şi diabolicului Satan.255. Helena Petrovna Blavatsky.Satan al egiptenilor. ca urmare a influenţelor păgubitoare ale Naturii". Set." [Helena Petrovna Blavatsky.I: Science.624]. Tat. cu vârful pentagramei în jos. New York.noi numim acest lucru „scris automat” . Set si Sat-an. Pike în paragraful anterior: Zeul cel rău. op. p.mai diabolică pentagrama. ştiinţa şi ceremoniile religioase. În stânga este reprezentat zeul bun . devenind necesară crearea unei alte puteri. Knights of the East and West]. Typhon . Aceasta înseamnă că Francmasoneria are aceleaşi rădăcini ca religiile antice şi venerează acelaşi zeu. evocând pe Satan. p. Morals and Dogma. Mişcat de compasiune pentru o rasă fără de lege . p. "Osiris era fiul lui Helios (Phra).. 1877. Satan. vol.ni-l prezintă pe Thoth: ". adversara. Această imagine reprezintă exact ceea ce afirma A. cu vârful pentagramei în sus. [Pike. care i-a învăţat pe oameni arta.554. fie fizice. însoţiţi de Thoth. Baby sau Typhon. ca şi Anton LaVey în Biblia Satanică. Isis Unveiled. Seth sau Typhon sau Satan . fie morale. Satan al Egiptenilor. a cărei cărţi au fost scrise în totalitate de spiritele sale demonice care o îndrumau . Spiritul Bun. 588. mai ales când este privit sub aspectele sale rele. Prin această descriere concluzionăm că inelul Masonic este o pentagramă ascunsă cu ambele stele (Bine şi Rău) reprezentate. care era de asemenea Set. în timp ce pentagrama mai puţin colorată este cu un colt în sus şi se mai cheamă şi "Good Star" deoarece îl evoca pe Lucifer. Thoth. iar Albert Pike l-a scos la iveală. cit.. deci Pike afirmă că Osiris este chiar Lucifer. acesta este satanismul. Fondatoarea "House of Theosophy". afirmând că natura nu putea permite ca Bunul şi Iubitorul Osiris să existe fără un adversar. zeul înţelepciunii. Dumnezeu a trimis omului pe Osiris şi Isis.este adversarul zeului bun. XXXIII].. numit Thoth. după care s-a înălţat la Ceruri sau în Luna. o progenitură divină născută odată cu zorii zilei şi în acelaşi timp o încarnare a lui Kneph sau Agathodaemon.Lucifer. 28th Degree]. A fost conceput ca o fiinţă bună în totalitate. De fapt satanismul şi francmasoneria descriu la fel această situaţie. Încă odată iese în evidenţă doctrina satanica cum că întreaga Natură este alcătuită din bine şi rîu. Cu alte cuvinte. [Simboluri preluate din : Arthur Eduard Waite. 17th Degree. Găsim foarte interesant ca Blavatsky.Hermes.p. Citând din surse masonice va prezentăm această imagine.. lucru în conformitate cu toate sursele despre Ocultism.

iar în centru-sus avem zvastica. mai târziu petrecând mai bine de 20 de ani în spionajul maritim: "Vă spun că Francmasoneria este una dintre cele mai blestemate şi ticăloase organizaţii de pe pământ.. [Dr. Chicago. 22 . organizaţia satanistă care l-a antrenat pe Adolf Hitler în cele mai adânci aspecte ale satanismului.fondatoare a "The House of Theosophy". i-a fost spus de către spiritul sau călăuzitor că Hitler va fi Alesul. Masonii sunt importanţi jucători în bătălia pentru dominarea mondială. Timpul şi spaţiul ne constrâng în a avansa în studiul Masoneriei. iar misiunea sa este să pregătească terenul pentru Antihristul din Biblie. Zvastica este un simbol străvechi găsit pe toată suprafaţa globului şi simbolizează norocul şi reâncarnarea.223. Pregătiţi-vă pentru un mare şoc! Să aruncăm o privire asupra celor două figuri de mai jos. Dr. p. Gradul 33 este despărţit în două: o parte este inima Iluminismului Luciferic şi cealaltă care nu are nici cea mai mică cunoştinţă despre acest lucru. p. 1909. în 1919 când tânărul Adolf s-a înscris. 19 si 241]. si de asemenea in D. p. 332 că "Hitler era discipolul ocultistei Helena Petrovna Blavatsky" . D." [Behold A Pale Horse. Inc. Duane Writers. Burns. Iată ce spune Bill Cooper. Antihristul profeţit.Digest of the Writings of Eliphas Levi. "Mystic and occult Symbols". este portretizată ca rotindu-se continuu. Burns afirma cu tărie în cartea sa "Masonic and Occult Symbols". lui Dietrich EcKart. C. Acest lucru poate sa-l confirme şi Doc Marquis. C. DeLaurence. fost iluminist şi vrăjitor care are cărţi unice despre acest lucru. 1966 editions. and Company. p. În acest articol vom dovedi ca Francmasoneria şi Nazismul sunt identice. ASEMANAREA DINTRE NAZISM ŞI FRANCMASONERIE Când masonul J. p. 69]. membru al „Demolay” în tinereţe. Buck a declarat în cartea sa "Mystic Masonery" că invăţăturile Francmasoneriei sunt identice cu cele ale "Theosophical Society" am sărit de pe scaun! "Theosophical Society" este una dintre cele mai diabolice şi mai misterioase organizaţii secrete din lume. De fapt.78]. Scott. liderul "Thul Society". A search For Light In A Place of Darkness: A Study of Freemasonery. având multe în comun cu "Thul Society". În stânga avem simbolul "House of Theosophy" cu un Oroboros. Cu adevărat aceasta este una dintre cele mai periculoase organizaţii oculte din lume.

Mai mult. Buck simbolul menţionat: "Echilibrul perfect între spirit şi materie. 1). pe Cruce şi pe Înviere. altă formă a Compasului şi Echerului." [Mystic Masonry. Shrevenport."[Ibid]. Această legătură este mai evidentă în promisiunea lor faţă de documentul satanic "The Secret Doctrine". ". (editura este masonica). 1913.[Constance Cumbey. "Incercuiţi steaua şi veţi avea simbolul fericirii. 47-48. Pike îmbrăţişează filosofia ocultă şi învăţăturile oculte spunând "Filosofia ocultă pare să fi fost naşă sau bunica tuturor religiilor.. Maistrul D. "Separă limba şi coada şarpelui prin "ciocanul lui Thor" (Thor = Satan. ["Morals and Dogma".. iar în rândurile marii secte a Basilideilor.. iar "New Age"-ul va avea nevoie de un mutant arian "stăpânul raselor" (sursa: "The secret Doctrine". Dar ce spune A. K.Superior" [Ibid]. exemplificată anterior). Dumnezeu a condamnat magia în cei mai fermi termeni şi pe cei care o practicau. 2). "The Secret Doctrine" este exemplificată de Alice Bailey în cartea sa "Exernalisation of the Hierarchy". 3). "Mystic Masonry". exact cum ai învăţat în Loja". p. care se bazează numai pe faptele Domnului Iisus Hristos pentru noi. Peste tot în Biblie. p. D. cu Divinitatea sau Sufletul . Creştinii nu ar fi trebuit să urască magia. p. Oameni sălbatici care cu greu se pot numi oameni. 244-245]. Să examinăm mai îndeaproape hexagrama satanică cu compasul şi echerul.Dar să vedem cum explica J.p.principalul simbol pentru spirit este cercul.729-730]. fiecare având o linie de baza care alcătuieşte un triunghi. cu greu unul dintre 100 o cunoşteau. cu inteligenţa obişnuită. de fapt. care în ochii lor puteau fi făcute publice. [J. pe baza căruia Hitler şi-a construit multe dintre ideile sale filosofice." Sunt sigur ca nu aţi ştiut că această "doctrina secretă" este superioară binecuvântatului Nou Testament al Sfintei Scripturi. nu-i aşa? Încă o dovadă clară că Francmasoneria nu este creştina. Huntington House."Este o mlădiţă a învăţăturilor şi practicelor oculte". este simbolizat de hexagrama. să avansăm în studiul nostru privind asemănările dintre nazism şi masonerie. purificat. ca şi satanismul. p. care-l plasează în cercul scriitorilor de New-Age ca Alice Baily. este de asemenea reîntoarcerea materiei în suflet.Arienii sunt cei mai puri. 244-245].. Iată cum Francmasoneria se dovedeşte a fi iar necreştină. 1983. 2). Acum că ştim că masonii. care i-a fost dictată de spiritul ei demonic călăuzitor. Pike despre "Doctrina Secretă". O masă de oameni obişnuiţi. Observaţi cum francmasoneria. conform "Dictionarului Satanist" al lui Anton LaVey) sau prin zvastica. sub altă formă decât în Biblie sau în Epistole şi superioara acelor comunicări.114]. Toţi Gnosticii pretindeau că deţin o doctrină secretă. ["Magic Symbols". FRANCMASONII. transmisă lor direct de Iisus Hristos.. Bailey afirma că doctrina aceasta învaţă că există 3 categorii umane distincte: 1). Să ne întoarcem la discuţia noastră de bază: legătura directa dintre nazism şi "House of Theosophy". Considerăm că este blasfemie pentru că această "răscumpărare" este ocultă şi se bazează pe meditaţii spirituale oculte şi pe propriile lucrări spre deosebire de "răscumpărarea" biblică. NAZIŞTII. NAZIŞTII. care evocă venirea Antihristului.. p. Buck a menţionat un termen blasfemitor "răscumpărare". iar coroana reprezintă echilibrul. Această doctrină a dus la Holocaust deoarece clasa I nu putea tolera clasa III (de obicei evrei şi ţigani) care erau consideraţi că având o karmă inferioară dintr-o viaţă anterioară. naziştii şi theosofii au în comun aceasta doctrina. 23 . "Plasând în interiorul hexagramei emblema egipteana a Vieţii (Anch) avem simbolul nemuririi ca rezultat al regenerării. oamenii avansaţi. încercuit(ă) de un cerc şi obţii simbolul regenerării prin victoria sensului animalic. vede în şarpe simbolul Înţelepciunii.A. LA. D. fiind proşti. şi corpul. Buck. iar pentru înţelepciune este şarpele. dar nepăsarea oamenilor duce mereu la frica de necunoscut". care este. Cei luminaţi. Transformând cercul într-un şarpe avem simbolul Înţelepciunii. sau răscumpărarea Spiritului care deschide. 25]. Aceasta doctrină secretă nu era comunicată oricui. "The Hidden Dangers of the Rainbow".

Wilmington. "Sings and Symbols".Hitler era iniţiat în practicile oculte: tibetane şi yoga. cautand sa inlocuiasca Crucea cu zvastica.Hristos promovând Religia Dragostei. De asemenea.117]. mason de grad 33. p. masoneria promovează aceleaşi învăţături ca şi Yoga.. incluzând Francmasoneria. şi francmasonii venerează zvastica. cit.Eliphas Levi. FRANCMASONII. by American Focus Publising Company. p.a). 157]. NAZISTII.. Pike foloseşte cuvântul "dorinţă" fie a omului sau a lui Dumnezeu mai mult de 20 de ori. 8). NAZIŞTII. Samuel Weiser. se credea a fi un pod între pământ şi rai.31. p. p. a fost înştiinţat de Ministrul Agriculturii." ["Morals and Dogma". p."Şoptind că va instaura Noua Ordine Mondială pe care rasa ariană o va conduce. ca omul răspundea pentru propria sa evoluţie..116].Singura realitate accesibilă fiinţei umane era punerea în practică a Dorinţelor (Ambiţiei).. p. R. FRANCMASONII. fiind de fapt diametrul opus acestora". D.". de pe orice orice bancnotă de 1$.Dacă vreţi să vedeţi legătura masoneriei cu Noua Ordine Mondială priviţi sigiliul S.394]. Macoy Publising and Masonic Supply Co. iar George Oliver scrie pe larg în "Sings and Symbols".U. Veţi observa Ochiul-Atotvăzător şi inscripţia în latină care se traduce prin "Noua Ordine Mondială". [Edward Ronayne. autorul mason J. FRANCMASONII. op. D. N. 4). 185]. p. 10)..Maine. "The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone)".. Buck. conform masonului J. Edison. ca şi naziştii. Acesta este motivul pentru care toate organizaţiile secrete.14 ." [Morals and Dogma. pentru a putea deveni Adepţi. "Masoneria este un sistem care n-a avut nici cel mai mic sprijin din partea istoriei.A. FRANCMASONII. p. op.au fost ostili Ortodoxiei si Crestinismului. 6). p. printr-o "disciplină spirituală" şi o "evoluţie a conştiinţei".25].credeau în evoluţionism. cit... 24 . FRANCMASONII . şi chiar mai mult. Religia Persecuţiei. p. 175]. Swinburne Clymer. învaţă că omul trebuie "să evolueze" în conştiinţa lor. sunt de fapt părinţii tuturor. FRANCMASONII. FRANCMASONII.. Religia Dragostei s-a dovedit a fi Religia Urii. Trevor Ravenscroft.." [Geroge Oliver. dar sub alte înfăţişări. în cartea sa. NAZIŞTII. Macoy Publising and Masonic Publising Company. "Mystic Masonry". 7). a moralului sau a logicii..credeau în Karma şi în reîncarnare. "The Mystiries of Osiris or Ancient egyptian Initiation. Naziştii credeau că omul poate crea o nouă realitate prin punerea în practică a dorinţei. când Preşedintele Franklin Roosevelt. a scripturii.180-183]. NAZIŞTII.766]... Inc..714].. decât "dorinţa". p. curcubeul..vedeau omul ca fiind un pod între ceea ce este şi ceea ce ar putea deveni.116]. cit. p.[Doc Marquis..FRANCMASONII.. NAZIŞTII. 175]. C. 1973. creaţiilor.". op. J. op. Henry Wallace că Spiritul său Călăuzitor i-a transmis că atunci era momentul prielnic aducerii la lumină a acelui simbol.. despre acest lucru.[Moral and Dogma. cit.. 3).256]. p.31. NAZIŞTII. Acest sigiliu a fost adoptat în 1787 şi ţinut în secret până în 1935. [J. [Cumbey.credeau că au evoluat într-o specie nouă/superioară. 1978. "Secrets of Illuminati". Nu era alt cuvânt mai des folosit de Hitler. 1906.. [Cumbey. în contexte diferite. 5). N.A. Buck. Pike :"Dorinţa (Ambiţia).A. [Cumbey.. scrie mult despre karma. NAZIŞTII. p. York Beach. mason de grad 33. vol.[Cumbey. ["The Spear of Destiny". Pike promovează aceeaţi minciună satanică despre arianul care "a coborât de pe crestele Himalaya". pentru a putea domina masele.25-26.82... ["The Encyclopedia of American Religions". p. NAZIŞTII. Mcgrath Publishing Company. b).credinţa lor în "Doctrina Secreta" cere tuturor să creadă că omul superior există. [Cumbey. 2. Gordon Melton afirma că americanii francmasoni au fost ghidaţi în "Revoluţia Americană" de Tibetani. Prezenta ideii de reîncarnare fiind uşor de demonstrat în Masonerie: hexagrama este principalul simbol de acest fel. 9). 1993].

cit. Cu alte cuvinte. "Ochiul Luminos" a fost privit ca o emblemă a Omniştiinţei. Pike credea de asemenea în "al treilea ochi" numit şi "ochiul luminos": ". Pike afirma că Iisus a primit "cunoştinţa perfectă" (Gnostica) după ce a fost adus la viaţă de Hristos şi de Înţelepciune. [A. p. FRANCMASONII. NAZIŞTII. 11). omul a apărut prin evoluţie.Ideea de "Zeitate Absoluta". un înger al Luminii l-a indus spre păcat . 17). reprezintă pe Sirius. Pike afirma că Iisus a devenit "Stăpân al iluminării" după ce a fost înviat de Hristos şi de Înţelepciune. p. NAZIŞTII. FRANCMASONII. [Ravenscroft. cunoscut sub numele de "Vulturul German". Francmasoneria învaţă Magia 25 . În predica lor din vechime spuneau :"Ochiul Luminos" ne relevă că marele Luminator. Demonii i-au interzis lui Adam să mănânce din pomul "cunoştinţei binelui şi răului" prin care ar fi cunoscut împărăţia Luminii şi cea a Întunericului.Cel mai cunoscut simbol Francmasonic este "vulturul cu două capete". The New Age ("Noua Religie") l-a transformat pe Iisus într-un "Stăpân al iluminării" care a trecut prin toate ciclurile iluminării devenind "complet iluminat". NAZIŞTII. Ibid. Ibid. p. Blavatsky .credeau în "al treilea ochi".A. 74].Am acoperit acest aspect înainte de aceste enumerări. NAZIŞTII. iar francmasonii numesc acest lucru "Iluminare". FRANCMASONII.Domnul creştinilor era malefic. Acum cred că este clar cărei "Lumini" Masoneria slujeşte. gardian şi călăuzitor al sufletului. [Ravenscroft. Există însă dovezi substanţiale că Francmasoneria ar avea 100 de grade ţinute "strict secret". FRANCMASONII.33-34].În prefaţa cărţii lui Pike este scris că şi Masoneria este un proces gradual de la "întuneric la lumină". dându-i posibilitatea victoriei.91]... (nota:Ravenscroft era practicant al Magiei şi a scris o carte despre Hitler. cit. după cum am arătat la început. Fantoma sau Demonul. după cum am mai spus.. FRANCMASONII.A. op. Acesta era un "ochi spiritual" despre care ocultiştii credeau că poate fi "deschis" de "oameni superiori". care l-a sedus şi l-a slăbit."Naziştii au fost iniţiaţi în "Doctrina secretă" a lui H..Simbolul celui mai înalt grad era Vulturul. Ochiul era situat în mijlocul frunţii. Masoneria menţionează că are 32 de grade plus încă unul. Pike ("Morals and Dogma". p. p. p. 16). [Ravenscroft. [Ravenscroft.737]."House of Theosophy" şi au aplicat acele principii pentru a crea "Holocaustul". 13). Anubis sau Mercury. [Ravencsroft. 14). dar demonii au creat-o pe Eva. 26th Degree]. cit. Pike a creat cea mai absurdă inversare văzută vreodată în istoria omenirii: "Pentru a nu permite luminii să se piardă în totalitate. p. sau "Ochiul Atotvăzător" care pentru Antici reprezenta Soarele".767) susţine că după ce Creatorul a conceput lumea. NAZIŞTII. ["Morals and Dogma". de aceea femeile din India poarta acel semn pe frunte. Se crede de asemenea că ochiul poate fi deschis fizic atunci când persoana respectivă atinge un grad înalt. [Morals and Dogma.FRANCMASONII. FRANCMASONII.. op. op.567.. P. este idolul Magiei Negre. El s-a supus. 26th Degree].Calea către o cunoştinţă superioară este un progres gradual de la indiferenţa la trezire sprirituală. p. "Ochiul Luminos" (pentagrama) în Lojele noastre.credeau în Magia Albă contra Magiei Negre. Pike. al 33-lea. sau independenta de Logica. [Ravenscroft.. la fiecare grad. p.compozitorul german Wagner l-a transformat pe Iisus într-un Iisus arian. diavolul creştinilor era Dumnezeu. NAZIŞTII. acesta fiind de fapt "Phoenix-ul Egiptean". Soarele.506].37]. p.A. NAZIŞTII. Străvechii noştri confraţi englezi îl considerau simbol al Soarelui. de asemenea iniţiat în ocultism).70]. De asemenea credeau că fiecare om îşi alege voluntar calea pe care să o urmeze. 12).92-93]. "Morals and Dogma"..A. p.." ["Morals and Dogma".563-564. FRANCMASONII. acordat pentru merite deosebite. Chiar avansarea-n grad în Masonerie este o evoluţie în care se învaţă cunoştinţe noi. 15). în afara de.

D. Intră doi agenţi care doresc să-i vorbească. Iisus nici nu era om ci avea numai înfăţişare umană. NAZIŞTII. acest lucru crezând că va asigura victoria naziştilor. [A.163]. "Morals and Dogma". Buck spune în "Mystic Masonry" că Masoneria foloseşte zvastica pentru a simboliza "Ciocanul lui Thor" (p. care la rândul său a fost creat de zeul Buthos prin unirea sexuală cu Înţelepciunea (şarpele). precum şi alte mişcări asemănătoare îşi au rădăcinile în vechile Religii ale Antichităţii.551-552. CONCLUZIE: Am identificat 21 de învăţături comune. 21). Ward."Triunghiul. M. Prin urmare şi suferinţa îndurată pe cruce a fost o iluzie. FRANCMASONII. NAZIŞTII. dar noi îl vom recunoaşte ca fiind Antihristul din Biblie.nu credeau că Iisus Hristos este singura cale de mântuire. cea a Magiei Albe/Bune. Mai mult. [Pike. toate războaiele ar fi încetat. p. p. p. George Oliver.A.244-245). Ravenscroft menţionează că Hitler a oferit victimele războiului German zeului Odin. Odată împlinit acest lucru. p. sataniste. credinţe şi scopuri. Aceaşi afirmaţie găsim şi la Sarah Terry..org ANCHETAT DE F. Thor este sinonim cu Baal si Satan. Marc Schultz este surprins când mama sa îl suna la serviciu ca să-i spună că îl caută FBI-ul. Dar fiindcă Nazismul şi Francmasoneria. un superman va apărea şi va conduce popoarele lumii într-un mileniu de pace şi siguranţă. J.73 . 238]. 18). PENTRU LECTURA Agenţi FBI l-au interogat pe Marc Schultz după ce careva l-a "filat" citind dintr-un săptămânal independent alternativ. NAZIŞTII.B.14 . ca sacrificiu. nu mare scofală" şi-a spus el..[Ravenscroft. "Morals and Dogma". Pike de asemenea venera pe Thor si Odin.I.634]. după cum se menţionează în cartea sa la p. Articole traduse de la www. p. Această învăţătură masonica despre Domnul Iisus Hristos împlineşte pe deplin definiţia biblică a Antihristului. 19). FRANCMASONII.credeau că "masele erau păcălite să creadă că patriotismul este cel mai mare ideal. 563-567]. chestiuni de rutină. "Eh. 20). Pike.Alba ca fiind opusul celei Negre şi crede că învăţăturile ei situează omul pe o cale corecta. FRANCMASONII. verificări. iar un mileniu de pace ar fi început (Thousand Year Reich). Dacă am fi avut numai 12 în loc de 21. va împinge toate ţările către o organizaţie de genul "Naţiunile Unite". p. (1 Ioan 4:1-3). FRANCMASONII.Promovarea constantă a Noii Ordini Mondiale şi a dorinţei acesteia de a desfiinţa graniţele naţionale. NAZIŞTII. păgâne. aceste asemănări nu ar trebui să ne mire. 26 .Iisus Hristos era un "zeu inferior" creat de Ialdabaoth." Cel mai mare ideal era unul care depăşea graniţele naţiunii. "The Second Mile". Dar noi am găsit 21 de arii comune.cuttingedge. "Freemasonry and the Ancient Gods". Acest ideal odată atins. Autorul mason J.Hitler venera zeul Thor şi Odin "redenumind chiar ziua de joi (Thursday in Thor's Day = Ziua lui Thor). între Nazism şi francmasonerie. "Sings and Symbols". Numele său va fi "Hristos". 1921. era emblema Sănătăţii". şansele ca acestea să fie o simplă coincidenţă sunt de 1000000:1.triunghiurile erau considerate ca fiind ajutătoare în transformarea voinţei într-o energie pură şi strălucitoare.

nu se poate.creativeloafing.dar peste câteva minute îşi aduce aminte că citea un articol dintr-un ziar pe care i-l dăduse tatăl sau. Sistemele de recunoaştere biometrică. într-un număr recent din Weekly Planet.. unice.au otrăvit opinia publica americana. care au acuzat oficialităţile de "geosclavie". un fel de insultă. După ce se calmează niţel." Nu îi vine în minte pe loc numele materialului. Marc şi tatăl sau stau de vorba şi îşi dau seama că articolul cu pricina se chemă "Arme de prostire în masă" şi era semnat de Hal Crowther. apreciază el. dacă a fost într-un anume bar într-o anume duminică dimineaţa.el este subiectul. Caută articolul peste tot. lider al sindicatului care-l reprezintă pe Colson. şi dacă nu se poate. Consideraţii dure despre media americană post 9-11-2001. iar aceasta este o violare a intimităţii prin aceea că te pot urmări oriunde te-ai duce".. care rămâne trăsnit când aude că pe fiul lui îl interoghează FBI-ul. Pe de altă parte. întrebarea este: unde tragem linie?" Telefoanele şi cărţile de credit. care să servească la urmărirea lucrătorilor.sub privirea fixa a agentului . supraveghetor în Departamentul de Design şi Construcţii al oraşului New York.. spionaţi de patroni Sindicatele americane denunţă sistemele de identificare biometrică. Vor să întroducă scannere oculare şi vocale. De aceeaşi părere este şi Jon Forster.. permit autorităţilor să obţină informaţii personale. http://atlanta. "Cred că toată lumea este de acord ca instalarea unui sistem GPS pe ambulanţe este un lucru bun.asigurându-l că nu s-a întâmplat nimic rău. "Un fel de editorial stangist. Pleacă "băieţii". un ziar independent editat în Tampa. şi ce anume avea cu el. avem cazul unui patron care a cerut implantarea de microcipuri în corpurile a doi dintre angajaţii săi.. Îl întreabă despre maşina pe care o conduce. spune Dennis Colson.info SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ! TEHNICI DE SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ Geosclavia: angajaţii. în cele din urmă îl sună şi pe tatăl sau. Marc nu s-a putut împiedica să nu se simtă straniu înţelegând ca. eu nu am aşa ceva". Unul din agenţi îl ajută: ". Se gândeşte un moment: "o bomba? un cuţit? droguri? Nu. Un plan de implementare pe scară largă a recunoaşterii biometrice în toate clădirile oficiale din New York a provocat protestele mai multor sindicate americane. Materialul se referă la felul în care "corporate media" în special Fox News şi Rupert Murdoch . FBI a refuzat să comenteze cazul. Florida. mai ales că unul din agenţi pune paie pe foc şi îi spune că "ar dori să rezolve treaba. s-ar putea ca el (Marc) să aibă o problemă".com http://ro. Câteva momente mai târziu. Dacă astea sunt extremele. "Este frustrant. genul care mă incita totdeauna la mânie şi disperare în legătură cu starea acestei naţiuni.. instrumente de urmărire 27 .altermedia.ceva de citit? Vreun ziar?" Schultz nu-şi poate aminti nimic pe moment .

a explicat el. a aprobat vineri. a declarat Wayman pentru Reuters. Proiectul de lege era necesar din cauza restricţiilor impuse recent de un tribunal secret care a limitat cazurile în care agenţiile de spionaj americane pot intercepta convorbiri telefonice sau e-mailuri ale suspecţilor de terorism iniţiate din străinătate. dar îi cere să descrie unei curţi federale secrete procedurile pe care le foloseşte atunci când vizează suspecţi străini. În 2004. Mitch McConnell (care nu are nici o legătura de rudenie cu directorul serviciilor de informaţii). în contextul avertismentelor în legătură cu viitoare atacuri vizând Statele Unite. iar un sondaj din 2005 arată că 76% din companii monitorizează activităţile pe internet ale angajaţilor lor. Mai precis. condus de democraţi. transmite Reuters. nici analiza vocii. Monitorizarea calculatoarelor şi a telefoanelor ar fi "uneltele prin care un angajator ar căuta să subjuge angajaţii . 29 Ianuarie 2007 USA DĂ UNDĂ VERDE LA SPIONAT SIMPIL CETĂŢENI SUA DĂ LIBER LA SPIONAJUL CIVIL Senatul american. declarase că are nevoie de aceasta lege"pentru a proteja ţara de atacuri care sunt în curs de planificare. ceea ce se tastează şi timpul petrecut în faţa calculatorului. spune că sindicaliştii ar trebui să-şi facă probleme în primul rând din cauza telefoanelor mobile şi a cărţilor de credit. pentru a provoca numeroase victime în Statele Unite". cu 43 de voturi şi 45 împotrivă. 36% dintre angajatori urmăresc îndeaproape conţinutul computerelor. subliniind că sistemele biometrice vor servi exclusiv la verificarea accesului şi că ele nu vor implica nici scanarea irisului.Municipalitatea a negat acuzaţiile. Dar nu prin biometrie". în timp ce jumătate dintre ei stochează şi analizează fişierele din calculatoarele angajaţilor.5% scanările de iris. proiectul permite administraţiei să continue supravegherea fără mandat a comunicaţiilor. 2 la sută recunoaşterea facială şi 0. Bush să îşi menţină programul controversat de spionaj intern. "Se poate că în societatea occidentală să existe forţe care doresc subjugarea forţei de muncă. Voturile din Senat au 28 . Doar 5 procente utilizează scanarea amprentelor. ce va dura o lună. Directorul Serviciul Naţional de Informaţii. Cu 60 de voturi pentru şi 28 împotriva. o alternativă democrată care ar fi impus controale mai aspre activităţilor de spionaj şi evaluări independente ale modului în care procurorul general a implementat măsura. Senatul a respins. o lege care îi va permite preşedintelui George W. Prezentata de liderul grupului republican din Senat. Subscriu acestei temeri. 55% reţin şi citesc mesajele electronice. angajatorii americani au cheltuit 9 miliarde de dolari pe echipamente de supraveghere a locurilor de muncă.nu sistemele biometrice". Mike McConnell. Aşa par să indice şi studiile de profil. care este şi consultant de specialitate pentru guvernele Australiei şi Marii Britanii. Senatul a trimis textul în Camera Reprezentanţilor. care îl va examina înainte de a intra în vacanţa parlamentara. Expertul în biometrie Jim Wayman. Sursa: EVZ.

a marit numarul agentiilor federale si locale care vor avea acces la imaginile satelitilor-spion. proiectul Senatului va expira în termen de şase luni. Michael McConnell. prevede ca guvernul să obţină mandat de la un tribunal secret FISA pentru a supraveghea suspecţii de terorism în Statele Unite. Agentia Federala pentru Ajutor de Urgenta (FEMA) si Institutul american de Geofizica (USGS) aveau acces doar la imaginile provenind de la satelitii americani de recunoastere. inclusiv cele care pot permite identificarea si urmarirea "tintelor" dupa caracteristicile lor fizice. e-mailurilor. realizate de inspectorul general al Deparatamentului de Justitie. considerând-o neadecvată. Agentia Spatiala Americana (NASA).) pentru a face un apel" în instanţa. pentru aprobare si inspectii periodice de audit. iar americanii vor fi spionati cu instrumentele utilizate în supravegherea inamicilor SUA.n. Criticii susţin că programul încalcă legea FISA. După atacurile din 11 septembrie. dar Bush argumentează decizia prin faptul că dispunea de puteri specifice perioadei de război pentru a decide această măsură. Michael Chertoff. Termenii supravegherii nu au fost făcuţi publici. Charles Allen. Dacă va fi aprobat. Liderul democraţilor din Senat. McConnell a extins si tipul de informatii confidentiale în posesia carora pot intra autoritatile. Harry Reid. dacă una dintre ele este suspectată de legături cu terorismul. aceste cercetări şi descoperiri au fost combinate şi sunt sub protecţia departamentelor şi ministerelor guvernelor. Proiectul democrat prevedea ca procurorul general Alberto Gonzales sa prezinta procedurile de supraveghere tribunalului FISA. Datele erau folosite în efectuarea unor cercetari stiintifice sau pentru monitorizarea uraganelor si a activitatii vulcanilor. SATELITII SPIONEAZA ACUM SI TERITORIUL AMERICAN Folosind drept pretext lupta împotriva terorismului. a criticat proiectul aprobat de camera superioara a Congresului. Democraţii din Camera Reprezentanţilor susţin că proiectul lor de lege i-ar fi acordat directorului Serviciului Naţional de Informaţii ceea ce solicitase. În aceasta perioadă. The Foreign Intelligence Surveillance Act. Kate Martin. directorul serviciilor americane de informatii.red. dar sigur. Bush a autorizat interceptarea fără mandat a comunicaţiilor dintre persoane de pe teritoriul Statelor Unite şi altele din străinătate. susţinând că"autorizează percheziţiile fără mandat şi supravegherea convorbirilor telefonice. seful serviciului de informatii al Departamentului pentru Securitate Interna. Congresul va încerca să redacteze o lege permanentă. a atras atentia ca SUA devin încet. a precizat ca 29 . Acordarea acestui drept si politiei a provocat nemultumirea organizatiilor pentru apararea drepturilor omului. Bush a transferat programul sub supravegherea tribunalului FISA. directorul Centrului pentru Studii de Securitate Nationala. un stat politienesc. care au acuzat autoritatile ca au gasit o noua modalitate pentru a spiona populatia. lege aprobată în 1978. În acelasi timp. printr-un document adresat în luna mai secretarului pentru securitate interna.RO BIG BROTHER VEGHEAZA AMERICA DIN SPATIU CU APROBAREA WASHINGTONULUI. INFORMATIILE AJUNG SI PEMANA POLITIEI În noul proiect se mentioneaza ca printre beneficiarii misiunilor interne ale satelitilor se vor afla agentiile federale si fortele de ordine locale. birourilor şi datelor personale ale americanilor pe durata (necesara .intervenit la scurt timp după ce republicanii din Camera Reprezentanţilor au respins o măsură concurentă a democraţilor. dar ca acesta a cerut consultări ulterioare cu Casa Alba. administratia de la Washington a decis sa culeaga informatii de pe teritoriul american cu ajutorul satelitilor-spion folositi de obicei pentru supravegherea inamicilor SUA. Acum. SURSA: GARDIANUL. În ianuarie. caselor. Pâna acum. Proiectul a nemultumit organizatiile pentru apararea drepturilor omului.

Prin juramant.P. Astfel exista Francmasonerie ioanita sau albastra. raspandita azi în lumea întreaga. Allen a explicat ca. Ridicarea într-un grad nu se face prin alegerea de jos. Apoi este ritul scotian sau rosu si cuprinde asa zisele grade înalte.aceasta initiativa va contracara o eventuala amenintare terorista. În plus. Intrarea în orice grad se face printr-un juramant înfricosator si printr-o initiere. 1. la început. Membrii dintr-un grad nu stiu nici cine face parte dintr-un grad superior. cand 4 loji engleze s-au întrunit la londra si au format Marea loja a Angliei. în ele intrau orice fel de oameni. rezumandu-le la sfarsit într-o definitie. Nicolae al Ardealului si votat de Sfantul Sinod în sedinta sa de la 11 Martie 1937 CE ESTE FRANCMASONERIA? „Francmasoneria este o societate secreta. sau Împaratul neîncoronat al lumii. precum si al altor caracteristici rituale. pretinzand a avea un scop filosofic si umanitarist”. INCEPUTURILE FRANCMASONERIEI Începuturile Francmasoneriei formeaza un subiect de interminabile discutii. calfa si maestru. supusa celei scotiene. 30 la numar. Gradele înalte si cele invizibile sunt cele care conduc din umbra toata vasta organizatie a Francmasoneriei. satelitii vor fi folositi pentru misiuni de "securitate interna".S. ORGANIZAREA FRANCMASONERIEI Membrii Francmasoneriei sunt împartiti în grade oculte. Membrii acesteia sunt împartiti numai în trei grade: ucenic. Mitropolit Dr. 2. (Aceste loji de zidari ramasesera cu timpul numai cu numele de zidari. stiu numai cine face parte din gradele inferioare. nici cine face parte din acelasi grad cu ei. iar si mai sus de acestea sunt gradele invizibile. Din punct de vedere al numarului gradelor. Francmasoneria se împarte în diferite rituri. în mod unitar. ci vom arata pe rand originile. Departamentul pentru Securitate Interna va controla accesul agentiilor federale la datele puse la dispozitie de sateliti prin intermediul unei comisii care va întocmi "memorandumuri pentru o utilizare adecvata" ce vor stipula cum poate fi folosita informatia. În forma de astazi ea exista din 1717. Prin initiere i se comunica taine din învatatura si misiunea 30 . De obicei însa Francmasoneria ioanita nu exista decat ca treapta inferioara. cel ce intra în gradul nou se obliga sa pastreze secretul fata de tot ce va vedea si va cunoaste în acest grad.RO POZITIA BISERICII ORTODOXE ROMANE FATA DE MASONERIE Studiu asupra francmasoneriei Întocmit de Î. La 1723 Andersen întocmi Constitutiunile acestei organizatii pe baza Constitutiei mai vechi a lojilor de zidari din Anglia. SURSA: ADEVARUL.) Constitutiunile lui Andersen sunt legea fundamentala a Francmasoneriei. cum ar fi controlul la frontiere. organizatia si diferitele ei aspecte. ci prin selectie de sus. cei din gradele superioare ridica pe cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. pe tot globul pamantesc. Nu vom începe prin a da o definitie completa a Francmasoneriei. În varful piramidei sta Patriarhul. supravegherea infrastructurilorcheie si gestionarea catastrofelor.

sau botezul masonic. separata si straina de religia crestina. Pirlet. peste 43.. cel ce se initia murea dimpreuna cu patronul religiei misteriace – care întotdeauna era o persoana mitica simbolizand soarele sau natura. secreta pentru profani. Toti sunt alesi pe un an de catre membrii lojei.000 sunt evrei. evrei. ci alcatuieste un sistem mistagogic. Astfel Francmasoneria. nici prin semne. Într-adevar treapta aceasta a initierii alcatuieste o expunere dramatica a mortii protectorului masoneriei. sa mi se gaureasca pieptul. inaugurarea templului masonic etc. FRANCMASONERIA SI EVREII Evreii au un rol preponderent. Secretele comunicate gradelor inferioare sunt anodine. În Anglia.” 5. sa se arda. se spunea în revista Francmasonilor din Ungaria. necunoscuta de gradele inferioare. sa mi se smulga inima. „Biserica israelita e aliatul nostru firesc.. dar cele comunicate gradelor superioare sunt grozave. FRANCMASONERIA SI CRESTINISMUL Francmasoneria se prezinta asadar ca o quasi-religie cu zeul ei propriu: Hiram. din care îsi trage obarsia. 3. si un fel de reluare dramatica a mortii acestuia în care. Hiram.000 Francmasoni. gesturi sau altceva ce poate descoperi si indica ceva ce nu trebuie descoperit. formate fiecare din vreo 50 de persoane. care reaminteste de vechile religii sau culte misteriaco-pagane. Raportul acesta al masoneriei cu religiile misteriace se vede de altfel si din cele ce au loc si se savarsesc în timpul initierilor. Tot asa în Italia. exista una administrativa. Isaac long.. Moise Cohen. prezentandu-se sub forma de persoane trecatoare. Toate gradele înalte si invizibile au fost create si sunt ocupate de ei. pe care-l banuieste. fara a-l putea cunoaste exact. seful Francmasoneriei era faimosul evreu Ernesto Nathan..Francmasoneriei. În Germania lojile dependente de Marea loja din Hamburg erau la fel ocupate de o mare majoritate de evrei. Masoneria nu este numai o simpla reuniune filantropica sau scoala filosofica. dintre cei vreo 300. Atelierele în care lucreaza primele grade se numesc loji simbolice. precum nu admite un principiu personal în oameni. în chip clar. Morin. chiar dominant în Francmasonerie. În caz de calcare a juramantului primesc sa mi se taie beregata. 62. tot asa si în initierea celui de al treilea grad al Francmasoneriei. Alaturi de aceasta organizatie. parastasul francmasonic. Dumnezeu 31 . cel ce urmeaza a fi initiat sufera dimpreuna cu el. În Turcia conducatorii Francmasoneriei erau pe la 1909. alcatuind o urmare si o reînviere a lor.. întemeietorii Francmasoneriei gradelor superioare din Franta si America au fost toti evrei. Francken. iar conducerea era aproape exclusiv în mana lor. sa mi se scoata ochii. Bauer. Masoneria are slujbe religioase proprii. ea ne sprijina si o multime de iudei sunt în randurile noastre”. Ea preconizeaza un panteism naturalist: Hiram simbolizeaza forta universala care îsi ia temporal masti individuale. Caci. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. care murea iarna si reînvia primavara . ca ceremonia învierii în chip de lup. În Ungaria majoritatea Francmasonilor erau evrei. nr. Acacia. Caillard. 1908. sa se prefaca în cenusa si sa se arunce în fundul marii sau sa se împrastie în cele patru vanturi pe fata pamantului”. „Masonul stie ca personalitatea sa nu e nimic si se dezintereseaza de ea. oculta chiar pentru membri.. Francmasoneria franceza a fost condusa în trecut de evreii Cremieux si Gambetta. sa mi se scoata maruntaiele din trup. ceremonia recunoasterii casatoriei sau casatoria francmasona. lacorne. În fruntea fiecarei loji se afla un venerabil cu rol de presedinte ajutat de mai multi demnitari. dupa cum în cele ce au loc în misterele idolatre vechi se relua drama luptelor si a mortii zeului misteriac si prin reluarea aceasta mimica a dramei acesteia. Francmasoneria lucreaza în ateliere. care a ajuns primar al Romei. este o religie misteriaca cu totul diferita. fiind ranit în aceleasi organe si în aceleasi locuri ale corpului ca si Hiram.. În realitate ea nu admite o fiinta personala la conducerea lumii. Iata juramantul prestat de ucenicul Francmasoneriei ioanite: „Jur înaintea Marelui Arhitect al pamantului ca nu voi descoperi nimic. El urca pana la principiul interior al initiativei.

Dar Francmasoneria nu reprezinta o conceptie statistica. „Simbolismul masonic împinge mai departe analogia sugerand ca microcosmul sau lumea mica. este o realitate. Ea îndeamna pe membrii sai sa supuna totul cugetarii rationale ca filtru suprem pentru tot ce au sa admita. Tot autorul din care am citat mai sus declara: „Mai vedeti mantuirea oamenilor într-o renastere religioasa? O! visul imposibil! Boltele sanctuarelor ale caror ruine voiti sa le reparati. devizele acestea au fost realizate.. doar numele e altul. trebuie sa notam ca aceasta expresie nu intentioneaza sa impuna o credinta. Francmasoneria este rationalista. Idealul F. Sa ne dezinteresam deci de o nemurire pe care ne-am reprezentat-o ca individuala. Rusia. Francmasoneria e prin excelenta dinamica. Ceea ce cere mai mult adeptilor e actiunea. conform princi-piilor ei. nu mai poate spera ca un miracol asemanator va opri coborarea lui lenta în groapa uitarii... ea va putea. Cine lucreaza deci în noi. În alte tari se merge cu pasi repezi spre aceasta stare. casatoria civila. Regulat.. Devizele ei sunt: Separarea Bisericii de Stat. Personalitatea noastra se va stinge si daca mai tarziu evocatorii nostri si-ar închipui ca intra în relatie cu noi. 32 . ci ramane travestit si mascat?. crestinismul. SCOPUL FRANCMASONERIEI Francmasoneria îsi tine ultimele ei scopuri în secret. Sa stim sa meditam si sa întelegem. Osw. Ca indivizii dispar. daca energia care lucra în ei subzista. nici cerinta nu sunt eterne. daca nu forta care anima pe predecesorii nostri? Hiram. adunarea înteleptilor. „Individul este produsul tranzitoriu si repetat al unei cauze permanent constructive. care învie. scoala laica. lupta cu îndarjire sa elimine din omenire conceptia opusa ei. ei n-ar constitui o fantoma decat adunand notiunile ce si le-ar putea face despre noi”. Biserica. Sa ne pazim deci a ceda acelei leni a spiritului care confunda pe Marele Arhitect al initierilor cu Dumnezeul credinciosilor”. În ce priveste pe Marele Arhitect al Universului.necunoscut în realitatea sa misterioasa: acesta e eul transcendent. Astfel F. M. M. putin importa. Dar fara voia ei se strevad adeseori aceste scopuri. chiar si viata sufleteasca. M. Biserica sta în fata ofensivei puternice a unui dusman necrutator. Wirth în lucrarea citata compara pe Hiram cu Hristos. Ea se transforma fara a se stinge. „Un actor misterios detine rolul personalitatii noastre. Cine este artistul care nu se arata în scena... ambele nume exprimand doar acelasi simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o persoana ce dispare definitiv în alta ce apare (moartea si învierea lui Hiram). se construieste ca si macrocosmul. din marturisiri masonice mai mult sau mai putin învaluite. ci pe imperativele Ratiunii. difuzarea principiilor anticrestine în masele largi. fata de crestinism. identic poate în toate existentele cari cugeta”. consta în a construi pe nesimtite o republica universala si democrata a carei regina va fi ratiunea. forta indestructibila ca orice alta forta. Spania. bazandu-se nu pe voia unui Dumnezeu inaccesibil. În virtutea principiului care a prezidat la nasterea Francmasoneriei. decurge dupa o lege necesara neschimbabila. Mai mult ca totdeauna o credinta laica se substituie unei credinte supranaturale”. O libertate a vointei nu admite F. Din acestea rezulta si raportul francmasoneriei fata de crestinism. iar consiliul suprem. lumea mare”. 6. si institutia care-l sustine. M. În unele state cum sunt Franta.. Atunci ce poate regenera poporul cazut în dezordine? Nimic altceva decat stapanirea masurata a ratiunii. recladirea lumii. Nu mai exista Dumnezeu pentru a mai învia mortii si Acela (Hristos) ale carui accente magice deschideau mormintele. E acelasi mit. nu vor mai vedea niciodata decat un ecou slab al rugaciunilor de odinioara. sa dea o viata moralei crestine”. Asa zisele persoane omenesti sunt rolurile pe care le joaca trecator unul si acelasi actor. Totul în lume. Mai putem aduce cateva citate pentru a arata atitudinea directa a F. E o energie consacrata Marei Opere.. francmasoneria spune ca scopul ei este cercetarea adevarului si actiunea caritativa. Aceasta energie este independenta de instrumentul prin care se manifesta printre noi. ci se multumeste sa existe si ea alaturi de crestinism. Fr. Iata ce zice un alt francmason: „Nici forta statului.

care afiseaza tricolorul. FRANCMASONERIA IN ROMANIA Nu vom face un istoric al Francmasoneriei în Romania. pe motiv ca e jidovita. tinut la Paris. fara metafore. prin asezarea ei pe temeliile principiilor rationaliste masone. dupa republica laica. în manualul maestrului: „Sa avem curajul sa ne zicem religiosi si sa ne afirmam apostoli ai unei religiuni mai sfinte decat toate celelalte. Marele Orient din Romania afiliat la Marele Orient din Franta. si apoi de ce ar fi lipsa de o asociatie clandestina si de secrete. toate statele care recunosc valoarea principiului national si a factorului crestin au desfiintat Francmasoneria. principiului autoritatii... Care este acest scop? Dintro multime de marturisiri masonice si din descifrarea sensului ce se desprinde din toata activitatea de pana acum a F. toate loviturile date crestinismului. si care cuprinde 90% evrei si. Toate ideile de extrema stanga ale comunismului au fost pregatite în loji si aplicate de francmasoni. În Ungaria a fost desfiintata dupa prabusirea comunismului lui Bela Kuhn. Marea loja Nationala din Romania. adica de evrei.M. din 1900. vezi ca e vorba de o fericire a lumii prin scaparea de ideile ei de acum.. iar o a treia e evreo-nemteasca: Marea loja germana din Romania. dar aceasta e numai o masca cu scopul de a vana cat mai multi ofiteri si alti buni romani. Aceasta înseamna. sunt opera francmasonilor. „Binefacerea pentru mason nu se confunda cu ceea ce s-a convenit sa se numeasca caritate. Sa propagam Religia Republicii. în straduinta de a promova binele omenirii. lupta pentru o anumita directionare. M. Socialismul si masoneria împreuna cu comunismul au tasnit din acelasi izvor”. la fel. Scopul Francmasoneriei sta în legatura cu soarta întregii omeniri. arata asadar ca nu caritatea este scopul Francmasoneriei. cu o omenire îndobitocita de mizerie si de patimile inferioare dezlantuite. 7. p. Numai din tendinta F. sau cel putin francmasoni.M. care va forma inima cetatenilor si va cultiva virtutile republicane”. A face bine comporta un întreg program de viata”. Din cele sase grupe francmasonice romane. Osw.M. O republica cu desavarsire laica. internationala si extrem de democratica se explica de ce toate revolutiile de la cea din 1789 încoace. dovedindu-se ca acest comunism a fost creatia lojilor. pentru desfasurarea unei actiuni caritative? În realitate cand masonii explica mai larg sensul actiunii lor caritative. pentru o anumita tinta a întregii vieti omenesti colective si individuale. Tema întemeierii republicii mondiale sub stapanirea Francmasoneriei a format obiectul Congresului mondial al F. De la Marx pana la lenin si Trotzki. nu-l achita de datoria sfanta ce o contracteaza initiatul fata de umanitate. Iata ce spune acelasi Fr. Wirth. principiului monarhic si national. trebuie înteleasa ca o lansare a tuturor ideilor de destramare a Statului si a Societatii. Osw. alta Federatia lojilor simbolice de rit ioanit din Romania e evreo-ungureasca (în Ardeal) si în 1933 s-a unit cu Marea loja Nationala Romana. restabilirea dominatiei lui Israil asupra lumii întregi. Wirth. Cedarea catorva bucati de paine. în sfarsit. F. una e pur evreiasca: B’nai B’rith.Dar de o actiune caritativa francmasonica nu s-a împie-dicat nimeni pana acum. 237): „Nu putem decat sa salutam socialismul ca pe un excelent aliat al F. Ziarul francmason latomia scrie (Iulie 1849.M. afecteaza lupta contra celeilalte Francmasonerii. Din aceste motive. Fr. toti sefii mai de seama ai comunismului au fost evrei si francmasoni. Într-o forma eufemista. sub conducerea lui Hiram. Pana la razboi nu s-a bucurat de dezvoltare remarcabila. si Germania prin Hitler. Abia de la razboi încoace si mai ales în ultimii vreo 10 ani. din prisos. toate ideile anticrestine. Asa a facut si Italia prin Mussolini în 1925. a luat un avant ce da de gandit. Iar cercetarea adevarului de care vorbeste F. de totala emancipare a instinctelor omenesti inferioare de sub prestigiul virtutilor crestine. în munca de înnobilare a omenirii. 33 . Cand vorbesc metaforic. Romanii se gasesc numai în celelalte trei: Marea loja Americana din Romania (afiliata la Marea loja Americana din New York). rezulta ca acest scop este: întemeierea unei republici mondiale. francmasonii se prezinta ca zidarii care au sa rezideasca.M. condusa de francmasoni. templul lui Solomon din Ierusalim.

A) Orient din Franta si Marea loja din Franta stau în asa stranse legaturi. Pangal. Norvegia. Atat cele trei Mari loji prusiene vechi care 34 . Spania. M. si cum masonii primelor trei grade sunt condusi de cei din gradele superioare se pare ca schisma din Marea loja Nationala e tot numai o cursa pentru romanii naivi pe care prestigiul unui Sadoveanu îi atrage mai mult decat dl. Cehoslovacia avea 60. Noi vom arata în primul rand. Elvetia. suprimand obligativitatea credintei în Dumnezeu si în nemurirea sufletului. Astazi se pare ca sunt si mai multi. Deci si acum sunt numai deosebiri dialectale. Portugalia. suficientele dogmatice. iar în al doilea rand vom pune în adevarata lumina atitudinea fata de religie a Masoneriei. Iugoslavia 900.VII. Influenta masonilor în viata mai noua a Statului nostru se resimte dureros. De altfel. Viena si Jugoslavia. din lumea întreaga. Polonia. Pangal.M. dupa cum era si firesc. lantul mondial sa se încheie în sensul ca diferitele dialecte masonice ale umanitatii sa se uneasca într-o limba comuna”. dintre care multe au legaturi cu Masoneria Nationala Romana. încat în fiecare an se aduna delegatii lor într-un convent comun. Despre ateismul Marelui Orient din Romania si al Marii loji Nationale a d-lui Sadoveanu nu poate fi nici o îndoiala. Cat de neserioase si de trecatoare sunt suspendarile de relatii între diferitele organizatii francmasonice se vede si din pilda ce au dat-o în anii recenti francmasoneriei germane. Sadoveanu. lupta pentru ca „într-un viitor mai apropiat sau mai departat. gruparea d-lui Sadoveanu s-a aliat cu Marele Orient.I. împreuna cu Marile loji din Belgia.Marea loja Nationala condusa pana în 1933 de dl. o parte lojile ei – cele provinciale si cinci din cele zece bucurestene – constituindu-se separat în frunte cu dl. la însasi primirea ateilor în Ordin. despre care însasi întampinarea Masoneriei Nationale Romane catre Sfantul Sinod spune: „Prima mare organizatie dizidenta a fost asa numitul Mare Orient din Franta. precum si aceea a contractarii juramantului pe Sf. o imediata ruptura a relatiilor între marile loji masonice regulate cu Marele Orient din Franta. ASA ZISA MASONERIE NATIONALA ROMANA Dar asupra Masoneriei Nationale Romane trebuie sa insistam ceva mai mult. M.M. Foarte sistematic zeflemiseste dl. (Vezi întampinarea amintita mai sus. mult inferioara stiintei „egiptene” a „Magului” superior în romanul „Creanga de aur”. Despre opiniile de mason ale d-lui M. Dar pe dl. Scriptura.) cu sediul în Geneva. Aceasta a provocat. si ajungand în anul 1878. a Marii loji Nationale. ce se pretinde adversara Marelui Orient din Franta. eretice si orice relatii sunt interzise între masonii regulati si membrii acestor organizatii”.I. cei din gradele superioare au ramas cu dl. Polonia 450. e un sclav ca si cel care nu-si poate domina pasiunile degradante”. Ori Marea loja din Viena sta în relatii oficiale cu Marea loja din Anglia si deci si cu Masoneria Nationala Romana. luxemburg. Grecia. Sadoveanu l-au urmat numai masonii din primele trei grade. care înca din secolul al VIII-lea s-a îndepartat încetul cu încetul de masoneria traditionala. dintr-un asa zis spirit de libera cugetare. si de atunci încoace atat Marele Orient din Franta cat si toate organizatiile afiliate lui. Sub un val eufemist se întrezareste toata adversitatea masonica fata de credinta crestina si ideea nationala: „liber cu adevarat e numai acel maestru care izbandeste a-si domina pasiunile si a se elibera de prejudecati. Sadoveanu citam doar urmatoarele randuri din cuvantarea rostita la adunarea din 2. 8.1933. Bulgaria. ca exista relatii între organizatiile masonice cu care este afiliata Masoneria Nationala Romana si între cele ce stau în legatura cu Marele Orient din Franta. Sadoveanu credinta crestina ortodoxa pe care o socoteste o credinta pentru naivi. Cu Marele Orient din Franta are legaturi Marea loja din Viena. Se va recunoaste ca Romania fata de aceste tari vecine are enorm de multi. Cehoslovacia. Marea loja din Franta însa face parte din Asociatia Masonica Internationala (A.) De altfel A. Numarul masonilor din Romania era înca în 1932 întristator de urcat. I. obscurantismul violentelor. De altfel si în Marea loja Nationala se afla evrei. Cel care pastreaza ura de rasa. Pangal. dictand din toate locurile de conducere. În 1932 aveam 3300 masoni. în acel an s-a rupt în doua. odata ce el este în stransa comuniune cu Marele Orient din Franta. Bulgaria 500. sunt socotite ca schismatice.

Deci supararile între organizatiile masonice subalterne sunt numai niste iluzii. ale francmasoneriei ioanite. Însa în acelasi timp Marile loji din Hamburg. care are la randul ei relatii cu Marea loja din Viena. cat si alte patru din cele umanitariste: Marea loja din Hamburg. vol. Ritul scotian cu ale sale 36 de Supreme consilii constituie pentru toate teritoriile francmasone cu o aceeasi doctrina. care este puterea ei executiva. Mare loja Nationala din Romania pe langa conducerea suprema a fiecarui Rit de pe langa Marile Puteri Masonice Straine”. iar aceasta cu Marele Orient din Franta. de asemenea el poate numi ca membru al Marii loji Nationale din Romania. cel putin în cadrele ritului. Ritul scotian este afara de aceea un pasaport catre toate atelierele corespunzatoare ale masoneriei si ofera asadar raza cea mai mare de actiune”. oricarei organizatii ar apartine.45 lit. numai cat aceste vizite n-au un caracter oficial.71: „Ori-ce scolar care cunoaste regulile elementare de matematica stie ca: doua marimi egale cu o a treia. Iata ce spune citatul Regulament în aceasta privinta la art. pe orice frate desemnat ca reprezentant al Marelui Maestru al unei Mari loji sora din strainatate”. si se depun totdeauna cele mai mari straduinte ca aceste suspendari sa înceteze cat mai repede si unitatea sa devina tot mai stransa. Ce însemneaza acum ca doua organizatii masonice au legatura si ce însemneaza ca legaturile acestea sunt suspendate? Cand doua organizatii masonice stau în legaturi atunci ele comunica oficial prin organele lor conducatoare. cea din Frankfurt pe Main si cea din Darmstadt. este în opozitie cu organizatiile. ca „reprezinta împreuna cu Marele Maestru. ca suspendarea legaturilor între doua organizatii masonice lasa mai departe putinta membrilor din lojile unei organizatii de a vizita lojile celeilalte organizatii. p. Ori masoneria primelor trei grade e numai un stadiu de trecere spre cea superioara si e condusa de aceea. Hasselbacher dovedeste în opera citata. pe baza unui vast material din arhivele lojilor germane desfiintate. legaturile acestea primesc un caracter si mai permanent si mai concret prin aceea ca cele doua organizatii masonice în legatura îsi desemneaza cate un delegat. cu rangul pe care-l crede potrivit. Daca Masoneria Nationala Romana are legaturi cu cea din Austria. iau parte la festivitatile lor si pot fi numiti membri de onoare ai acelei organizatii straine. În felul acesta în fiecare organizatie francmasonica sunt prezente organizatiile straine masonice. Fr. Daca a=b si b=c. Bayreuth si Frankfurt pe Main au reluat relatiile cu Marea loja din Anglia. Oricarui rit ar apartine un mason. a primelor trei grade. atunci si a=c”. evident ca prin masoneria austriaca exista legaturi si între Masoneria Nationala Romana si Marele Orient Francez. cea din Bayreuth. aceste suspendari de relatii au loc numai între organizatiile masoneriei ioanite. carora le place sa creada ca sunt în cearta cu masoneriile straine. Existenta factica a unui lant mondial francmason. au rupt relatiile cu Marea loja din Viena. ele nu sfarama unitatea si simpatia fundamentala. Masoneria gradelor superioare e un front unitar. i.se socotesc foarte nationale. care se lupta între ele din motive dogmatice – avantajul fundamental al lucrarii sale. Masonii individuali sunt frati pe tot globul pamantesc. asadar unul si acelasi front unitar francmasonic. care leaga întreaga Francmasonerie universala. niste concesii facute spiritului neprogresat în masonerie al membrilor inferiori. I. socotita internationalista. 6: „Marele Maestru poate sa numeasca pe orice frate ca sa-l reprezinte într-o Mare loja sora din strainatate. 35 . În afara de aceste legaturi membrii din lojile unei organizatii pot vizita oricand lojile de grad egal sau inferior ale unei organizatii straine. se spune despre Consiliul Marii loji Nationale. Das Blaubuch der Freimaurerei (Viena. el este frate cu toti masonii de pe glob. din nefericire înca asa de neînchegate. 1933): „Organizarea ritului scotian este foarte potrivita pentru urmarirea si ajungerea scopului sau departat. aceste suspendari de relatii sunt accidentale. un acelasi mod de a lucra. Ba mai mult. Hasselbacher în opera sa monumentala Entlarvte Freimaurerei 1936. Astfel în „Regulamentul de organizare si functionare al Marei loji Nationale Romane” art. Dam cateva citate în acest sens din cartea masonilor vienezi. De altfel. ci numai unul oficios. care e numit membru regulat cu un rang superior în Marea loja prietena. sunt egale si între ele. Cu drept cuvant observa Fr.

Dar în alta parte se spune: „Oricare ar fi religia sau cultul cuiva. p. principiile ei. De ce aceasta? Ce sens are? Caci daca francmasoneria nu are nimic cu patria. este sub autoritatea Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scotian Antic si Acceptat. In Fr. cuprinsul discutiilor din ateliere nu este facut cunoscut. Observam însa ca în aceasta Constitutie si Regulament nu sunt fixate decat chestiuni formale de procedura. în orice caz un concurent al ei. aceeasi situatie”. cea mai grava dintre erezii. ci si fata de cei din strainatate. cele mai virtuoase elemente ale tuturor credintelor. la p. prof. 3 al Constitutiei. p. el este frate cu toti masonii de pe glob”. de neam si de familie. caci art. Un mason considera mai apropiat siesi pe un evreu 36 . Constitutia si Regulamentul Marii loji Nationale nu e document pe baza caruia sa se poata spune ceva definitiv referitor la scopurile si actiunea ei. în conditii egale. Aceeasi concluzie se deduce si din alte datorii impuse masonului. se afla implicata negarea Divinitatii crestinismului. cand solicita. 74 ca „printre noi sunt Frati de toate religiile si rasele”. În mandria francmasonilor de a se socoti deasupra crestinismului. I. culturale. 4). care întruneste Marile loji Simbolice (ale primelor trei grade). se prevede ca „nimeni nu poate fi primit în francmasonerie daca nu crede în Dumnezeu si în nemurirea sufletului”. Pana aici n-ar fi nimic grav. S-ar putea spune: sunt atatea alte Societati în care nu se cere nici acest minim de credinta religioasa. Statutelor etc. Însemnatatea internationala a masoneriei nu e slabita prin aceasta.. vol. Dupa ce se spune la p. dimpotriva puterea ei de actiune. Între cele 36 supreme Consilii numite în cartea citata. cata vreme Francmasoneria se socoteste daca nu un adversar al Bisericii. Prin urmare masoneria formeaza o confraternitate mai presus de religie. autoritatea suprema a masoneriei franceze. eficacitatea ei devine si mai urcata”. 53-80 se gasesc multe citate de ale francmasonilor ca Masoneria este una. daca crede în Marele Arhitect al Universului si practica învataturile sfinte ale moralei”.Sa observam ca Marea loja Nationala Romana. 5 al Constitutiei. legamintele si juramintele masonilor fata de Ordin sunt contractate pe Sf. Hasselbacher op. Pentru întarirea unitatii între organizatiile gradelor inferioare lucreaza afara de amintita Asociation Maçonique Internationale cu sediul la Geneva. Asadar un francmason evreu. de ce se îmbraca în forme nationale? Samburele cel bun al acestei miscari este trebuinta dupa o mai mare consolidare. se afla si cel din Romania si cel din Franta. care întruneste pe masoni individuali pentru a realiza lantul mondial al masoneriei. B)Sa lamurim acum atitudinea în chestiune religioasa a Masoneriei ce se pretinde suparata cu Marele Orient Ateu din Franta. 4 spune: „Oricarui rit i-ar apartine un mason. Mai întai cate ceva din „Constitutia si Regulamentul” Marii loji Nationale Romane. Aceste organizatii tin des congrese în diferite centre europene. Caci iata ce se spune în pasajul citat putin mai la vale: „masonii. cu atat mai mult cu cat acest document însusi vorbeste de secretele masonice a caror divulgare este socotita între infractiunile cele mai grave.1874 : „De cativa zeci de ani lojile se aduna si iau un caracter tot mai national. e socotit si de francmasonii crestini ca avand o credinta superioara aceleia pe care a revelat-o Însusi Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. care are sub administratia sa gradele 1-3. Traditiile si landmarkurile Ritului. cu o credinta proprie a ei. luam pe Marele Maestru al Marei loji din Bayreuth. prin intrarea în Francmasonerie. credinta crestina. Die Allgemeine Freimaurerei liga (Afeme) cu sediul în Basel. Statutelor etc. cauta sa demonstreze superioritatea credintei pe care o profeseaza”. idealurile organizatiei. E adevarat ca în art. el nu poate fi exclus din Ordin. pentru a valorifica mai bine puterea confederatiei masonice.. Numai cat celelalte Societati au altfel de obiective economice.IV.. Blunschli care a scris în Freimaurerei Zeitung din 11. cit. Purtarea aceasta trebuie s-o aiba un mason nu numai fata de alt mason din tara. desi misiunea lor este internationala. 75 se cere: „trebuie sa preferi pe un Francmason oricarui alt om. Scriptura (p. Constitutia si Regulamentul îndruma de cate ori e vorba de o chestiune mai importanta la Marile Constitutiuni. Dar chiar si din putinele expresii ale acestui document se poate trage o concluzie care arata suficient conflictul masoneriei cu doctrina Bisericii. Ba într-un loc spune acest document: „În loji se primesc cunostintele care nu se publica nicaieri si pe care nu le putem învata decat în loja”. fara a-si însusi.

Chiar asa de ar fi si totusi ar fi grav: se afirma în principiul care pune mai presus de legaturile bisericesti si nationale pe cele masonice. Scriptura cand îl rosteste si un evreu care nu crede în ea. Între acestia numarul strainilor nu este limitat. asadar imposibila. ca fiecare are sa-si faca socoteala cu infinitul dupa trebuintele sale religioase. Dar acum sa luminam si mai bine atitudinea fata de crestinism a Masoneriei Romane. culoarea notiunii de Dumnezeu subiectivismului fiecaruia. confruntand-o cu cateva citate din amintita Blaubuch a Masoneriei austriece. Ea socoteste ca exista o credinta. dar aceasta nu trebuie dogmatizata drept o cunoastere care trebuie sa fie singura adevarata. Acelasi lucru îl afirma Dr. si mai ales cei din primele 3 grade. antidogmatica fata de dogma Bisericii infailibile si singura mantuitoare. nu poate fi dogmatizata o anumita convingere privitor la ceva imposibil de cunoscut. Nu e 37 . E adevarat ca Supremul Consiliu gr. pusa în rand cu oricare alta credinta. Dar ceea ce-i mai important e ca grosul Masoneriei Nationale îl formeaza membrii din celelalte grade. Dar numarul membrilor ar fi al Supremului Consiliu care se limiteaza între 9-33. ci insul e justificat în tendinta de a avea o atitudine cu totul individuala în chestiunea religioasa. care nu e strabatuta de credinta în Dumnezeul personal al Bisericii. Ea sta pe punctul de vedere cel cu adevarat tolerat. unei ultime temelii spirituale a existentei. pe cand crestinismul nu: „Sa recunoastem clar si fara echivocuri deosebirea fundamentala. Kurt Reichl scrie: „Francmasoneria este în fiinta ei adanc patrunsa de ideea ca. fie ea crescuta metafizic pe terenul speculatiei filosofice. Francmasoneria afirma ca nare nici o dogma. K. deci singura adevarata în plenitudinea ei. asa ca acea confraternitate cu masonii din alte tari ramane o legatura destul de platonica. Între acestia numarul strainilor iarasi nu e limitat. Întalnim asadar acelasi indiferentism fata de revelatia crestina. Dar are si ea pe cea a individualismului. Prin aceasta se rupe legatura bisericeasca dintre cei care formeaza. Se poate spune ca masonul iese din Biserica. de semnul ce-l da fiecare notiunii sale despre Dumnezeu. Radikalismus: „Caracteristica permanenta a Masoneriei este accentuarea necesar imanenta a caracterului autonom al eticei sale si prin aceasta în mod necesar si negarea oricarei posibilitati a vreunei etici. Dar cu deosebirea fericita (heilsarmee). Francmasonul. Dar Supremul Consiliu are si membri emeriti. Putem pune de pe acum întrebarea: ce rost mai are juramantul pe Sf. conceptia despre lume a Francmasoneriei are principiul unei fiinte supreme. Cel putin pentru ochii lumii. 31). cat si cea colectiva”.mason decat pe un roman crestin. si dezaproba faramitarea societatii omenesti în tot atatea credinte cati indivizi sunt. pentru ea totul este conducerea etica a vietii care rezulta din conceptia despre lume a respectivului ins” (p. heteronome. atat personala. socoteste ca valoare suprema judecata individuala. 75 – sau vecinii sa nu afle chestiuni în legatura cu activitatea francmasonica. Francmasonul vienez dr. Nici o grija pentru unificarea sufletelor în aceeasi credinta crestina. Reichl si în alt loc al numitei carti. D-v va exprimati hotarat banuiala în posibilitatea unei umanitati care nu e în legatura cu un Dumnezeu personal. precum iese din comunitatea nationala. Refuzul sprijinului cerut aduce una din cele mai mari pedepse. 33 nu admite în sanul sau ca membri activi decat o patrime de membri neortodocsi. care este în legatura si cu cea din Anglia si cu cea romana. Fata de toti acesti straini masonul roman e obligat sa le dea sprijin în toate împrejurarile cand se cere – în anumite cazuri cu riscul vietii. Muckermann despre încrederea în umanitatea pura. fie pe cel al speculatiei teologice” (p. Trupul tainic al Domnului. prietenii – se spune mai departe la p. nu e pentru Francmasonerie nimic. În realitate Masoneria Nationala Romana cuprinde multi straini si nu exista nici o piedica pentru a cuprinde si mai multi. Oscar Trebitsch spune în articolul Freimaurerei u. sau cand se respinge originea divina a ei? Dar poate ca cel putin nu se cuprinde în Marea loja Nationala decat Romania. pe terenul credintei. de la 1-32. Felul credintei. caci în realitate impune adeptilor ei destule convingeri si secrete de al caror rost si sens nu au sa se întrebe masonii gradelor inferioare. pe care francmasoneria o are. În aceasta carte francmasonul Dr. ca ea lasa continutul. Nu sustine nici Biserica impunerea cu sila a credintei crestine. dar propovaduieste sus si tare ca aceasta credinta e revelata de Dumnezeu. dupa Apostolul Pavel. într-o controversa cu iezuitul Fr. 65). Destul este daca o patrime din ei pot fi neortodocsi. „Familia. asa cum îl înteleg eu (!!) nu e ateu.

pe tribune. din 20. 20). atunci. da. dezvoltand ca masoneria e contrara oricarui radicalism. cum am vazut din paginile anterioare. avand în vedere ceea ce am dezvoltat în toate capitolele acestui referat.X. Masonii au fost aviatori care s-au asezat în fruntea flotei noastre aviatice. Reichl în opera amintita. sa mai revenim putin asupra scopului masoneriei în care e încadrata masoneria nationala. Astfel nu e de mirare daca Francmasoneria declara acum ca sta în razboi din Spania. Dupa ce am aratat ca si masoneria zisa nationala face parte din organizatia mondiala a masoneriei. În spiritul acesta liber cugetator vorbesc masonii despre religie atunci cand vor sa-si prezinte în trasaturi simpatice organizatia lor. respectiv în cea catolica” (p. 17). Din cele de mai sus se stravede destul de bine ca nu sunt deosebiri reale si serioase între masoneria mondiala careia îi apartine Masoneria Nationala Romana si Masoneria afiliata Marelui Orient Francez.linia d-v. atunci masoneria este politica”. Astfel. În ziarul ABC din Madrid. Dr. ne-o marturiseste masonul Dr. „Nimeni n-a negat din latura Masoneriei ca între întemeierea republicii si masoneria spaniola exista stranse legaturi. si este unul si acelasi pentru toata masoneria. Masonii au fost aceia care au facut ca cea mai mare parte din flota de razboi sa se puna în serviciul Frontului Popular si ofiterii rasculati sa fie închisi. Masoneria spaniola este deplin. 25-26). ceea ce-i si mai grav. Ele izbucnesc adesea în expresii nemascate. în felul acelora pe care le-am inserat în refrenul acesta la alt loc. În ziarul El Dia Grafico din 15.1936. ci de conceptie. Masoni sunt si aceia care pregatesc victoria în etape. Masonii sunt în majoritate aceia care. aproband urmatoarele cuvinte ale unui membru al Marelui Orient Francez: „Daca politica însemneaza a te aprinde de suferinta oamenilor pentru apararea drepturilor omului. în presa. oricarei conduceri autoritare si pentru larga democratie (p. sa admiteti umanitatea laicista a francmasonului care nu e hranita de o credinta precisa într-un Dumnezeu personal. încat suntem nevoiti sa rupem tacerea noastra obisnuita. total si absolut de partea Frontului Popular. Reichl marturiseste ca Masoneria a vazut în instaurarea republicii în Spania îndeplinindu-se o aprinsa dorinta a ei. de partea guvernului legal si împotriva fascismului”. adevarata si variabila. si dupa ce am aratat ca masoneria întreaga e cel putin liber cugetatoare pe teren religios. Nici n-a ramas nimanui ca fratilor din Marele Orient li s-au împlinit prin noua organizare de stat o aprinsa dorinta” (p. Scopul ei este unul politic. nu de politica de partid. În acelasi sens se exprima pe larg masonul Dr. care nu trebuie lasata sa fie sfaramata de „dictatura barbara de dreapta sau de stanga” (p. 24). prea venerate. foaie redactata ca toate foile de pe teritoriul Spaniei comuniste de sovietele muncitoresti. Comandantii celor mai multe din sectiunile armatei noastre sunt masoni. Oskar Trebitsch în amintita carte. 64). Am mai spus ca scopul masoneriei nu e cercetarea filosofica a adevarului si nici filantropia. De aceea se straduieste sa formeze un front cat mai strans. K. pentru realizarea unor cerinte culturale de mare valoare din punct de vedere etic si estetic. Va îndoiti de garantiile interne ale acestei umanitati.. aceia care lucreaza în strainatate ca neutralitatea sa fie parasita”. în sensul ca nu cere înradacinarea ei într-o religie anumita. putem formula urmatoarele: CONCLUZII: 38 . masoneria face politica. Adevaratele lor sentimente sunt însa direct ostile la adresa religiei. ca întemeiata. p. fiind angajata în urmarirea scopurilor comune ale masoneriei. cu totul în ajutorul Frontului Popular. Acestea n-ar trebui tinute într-un secret atat de sever. Ca scopul ei este unul politic.X din Barcelona se spune: „Multumita înteleptei prevederi a masonilor o mare parte din comanda în Guardia civil si Guardia de asalt (trupe politienesti create în mod special de republica) era înca înainte de 18 august în mana republicanilor de încredere. Socotiti ca numai ideea de umanitate a credintei crestine poseda putere îndatoritoare” (p. 35. la microfon au sustinut focul în suflete. Iar în alt loc: „Sigur ideea masona despre umanitate nu e determinata religios. Mai precis ne arata orientarea politica a masoneriei marturisirile aceluiasi mason. ca organizatia din care face parte lupta pentru „libertatea personala si democratie”. gasim urmatoarea declaratie din partea Masoneriei: „Situatia actuala este asa de extraordinara si de tragica. Masoni în sfarsit. Pe linia aceasta masoneria e contra monarhiei desi întampinarea Masoneriei Romane spune altfel.

p. voita de Dumnezeu. unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care reprezinta ordinea stabilita vizibil. Ea este un ferment de stricaciune morala. de dezordine sociala. O actiune persistenta publicistica si orala de demasca-re a scopurilor si a activitatii nefaste a acestei organizatii. destinat nemuririi. 5. Paneuropa als Minoritatenfrage. 39 . În orice caz prin acest cult francmasoneria vrea sa se substituie oricarei alte religii. Biserica nu poate privi impasibil cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii. extinsa pe toata tara. 6. se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o oarecare forta quasi-religioasa. si avand în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului e de asteptat ca necredinta sa se întinda asupra unor cercuri tot mai largi. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. În lojile francmasoneriei se aduna la un loc evreii si crestinii si francmasoneria sustine ca numai cei ce se aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. sa le paraseasca. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate actiunile omului.Francmasoneria este o organizatie mondiala. care se dovedesc a face parte din loji. conform careia omenirea e compusa din natiuni. al ordinei social-morale si al natiunei. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii. deosebita. în art. avand sa lupte pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. este concluzia necesara din premisele francmasoneriei. Aceasta însemneaza ca crestinismul nu da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai. cand întreprinde actiunea sa contra francmasoneriei. Biserica trebuie sa raspunda cu o contra propaganda. 82. Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi face din functionarii statului. pentru a realiza o republica internationala laica (tendinta din urma a se vedea în Blaubuch der Freimaurerei. împotriva principiului monarhic si national. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor pre-crestine. Chiar daca unii adepti ai ei nu dau nici o însemnatate acestui cult. îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopere ratiunea lor. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina. niciodata nu exista o siguranta în viata statului si ordinea stabilita. sunt urmatoarele: 1.Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista. avand un rit quasireligios. care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor. pe la spate. reproband ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana. Din rationalismul si naturalismul sau. 2. deci si crestinismului. E o lupta nesincera. Biserica mai are în considerare si motive de ordin social. 4. 3. Îndemnarea intelectualilor romani. ei dau un juramant paganesc. Biserica ortodoxa. nu admite aceasta lupta pentru exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale. În caz contrar Fratia Ortodoxa Romana. Se recunoaste ca „Masoneria urmareste planul unei Europe unite”). va fi îndemnata sa izoleze pe cei ce prefera sa ramana în loji. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. În afara de motivele acestea de ordin religios. MASURILE cele mai eficace ce are sa le ia Biserica împotriva acestui dusman al lui Dumnezeu. un învatamant laic reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. 2. secreta în care evreii au un însemnat rol. francmasoneria deduce în mod consecvent o morala pur laica. Biserica osandeste francmasoneria ca doctrina. luptand împotriva conceptiei religios-morale a crestinismului. 7. francmasoneria îi rupe de la Biserica. Wien 1933.Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu. si le-a ajutat sa-si dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori. din ofiteri. ca organizatie si ca metoda de lucru oculta si în special pentru urmatoarele motive: 1. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei. Împotriva juramantului crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului.

3.Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi face din functionarii Statului. Împotriva juramantului crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului. din ofiteri. e de asteptat ca necredinta sa se întinda asupra unor cercuri tot mai largi. avand sa lupte pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. 40 . 4. Biserica ortodoxa care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor si le-a ajutat sa-si dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori.P. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina. unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care reprezinta ordinea stabilita vizibil. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor precrestine. Biserica trebuie sa raspunda cu o contrapropaganda. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. Sinod înca din anul 1934. reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. 5. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii. Din rationalismul si naturalismul sau. ce i s-a cerut de Sf. reproband ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana.Biserica le va refuza la moarte slujba înmormantarii. deci si crestinismului. Sfantul Sinod se va îngriji sa fie adusa o astfel de lege din initiativa parlamentara. Chiar daca unii adepti ai ei nu dau nici o însemnatate acestui cult. În lojile francmasone se aduna la un loc evreii si crestinii si Francmasoneria sustine ca numai cei ce se aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei. Î. se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o oarecare forta quasi-religioasa. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale. De asemenea le va refuza prezenta ca membri în corporatiile bisericesti. 3. ca organizatie si ca metoda de lucru oculta si în special pentru urmatoarele motive: 1. Mitropolit Nicolae al Ardealului. În afara de motivele acestea de ordin religios biserica mai are în considerare si motive de ordin social cand întreprinde actiunea sa contra Francmasoneriei. Aceasta însemneaza ca crestinismul nu da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai. Francma-soneria deduce în mod consecvent o morala pur laica. BISERICA OSANDESTE FRANCMASONERIA ca doctrina. 2. voite de Dumnezeu. destinat nemuririi. Sinod însusindu-si concluziile din referat hotaraste: I. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate actiunile omului. Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu. îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopera cu ratiunea lor. Tem. Sfantul Sinod acompaniat de toate Corporatiunile bisericesti si Asociatiile religioase se va stradui sa convinga guvernul si Corpurile legiuitoare sa aduca o lege pentru desfiintarea acestei organizatii oculte. Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista. niciodata nu exista o siguranta în viata Statului si în ordinea stabilita. 7. 785/937. în caz ca pana atunci nu se caiesc. nu admite aceasta lupta pentru exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii. În caz ca guvernul nu o va face. deosebita. Nr. un învatamant laic. E o lupta nesincera. pe la spate. Biserica nu poate privi impasibila cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii. 6. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea sa se substitue oricarei alte religii. ei dau un juramant paganesc. Francmasoneria îi rupe de la Biserica. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. da citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei. conform careia omenirea e compusa din natiuni. 4. si avand în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului.S. Sf. este concluzia necesara din premisele Francmasoneriei. Preotimea va învata poporul ce scopuri urmareste acela care e francmason si-l va sfatui sa se fereasca si sa nu dea votul candidatilor ce apartin lojilor.

II. Întreg referatul împreuna cu concluziile se va tipari în brosura prin Consiliul Central Bisericesc si se va întrebuinta ca mijloc de propaganda împotriva francmasoneriei. Î.P.S. Patriarh prezinta declaratia facuta în fata Sa, a delegatilor lojei francmasone nationale în frunte cu dl. Pangal, prin care aduc la cunostinta ca aceste loji se autodizolva, spre a nu fi confundate cu loja Marelui Orient si spre a nu se crede ca este împotriva culturii sentimentelor monarhice, nationale si crestine. El – dl. Pangal – în numele delegatilor declara ca toti membrii lojelor francmasone nationale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe. Sf. Sinod ia act cu satisfactie de declaratia d-lui Pangal si a celorlalti conducatori ai masoneriei nationale romane, cetita în ziua de 25 Februarie a.c., în fata Î.P.S. Patriarh Miron, prin care anunta ca aceasta organizatie se autodizolva. Este prin urmare de sine înteles ca hotararea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat si prin urmare nu mai exista. La orele 13 Î.P.S. Patriarh, ridica sedinta, prorogand Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 dimineata. Presedinte, (ss) Miron Secretar, (ss) † Galaction Craioveanu Cronica interna B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie DESFIINTAREA LOJEI MASONICE NATIONALE Joi seara, la 25 februarie, o delegatie din partea lojei masoneriei nationale, în frunte cu dl. Pangal si însotit de cativa fruntasi, ingineri si ofiteri superiori, s-au prezentat la Sf. Patriarhie ca sa anunte oficial pe Înaltul ierarh de actul de autodesfiintare, pe care l-au hotarat. Motivele aratate si care au dus la aceasta hotarare sunt: îndreptandu-se nenumarate atacuri împotriva acestei loji nationale, ca ar fi antimonarhica, antinationala si anticrestina, si vrand sa arate ca întelege sa fie în serviciul tarii si Dinastiei, si respectuosi fata de biserica stramoseasca, membrii acestei loji au hotarat desfiintarea. Forma în care aceasta hotarare s-a adus la cunostinta Înalt Prea Sfintiei Sale Patriarhul Romaniei merita sa fie bine lamurita. Caci, pe langa Î.P.Sf. Patriarh, a luat parte la acest act mitropolitul greco-catolic Alexandru Niculescu al Blajului si arhiepiscopul romano-catolic Alexandru Cisar al Bucurestilor, semnand toti trei telegrama adresata M.S. Regelui, caruia i se aducea la cunostinta aceasta hotarare a lojei masonice. Patriarhul ortodox al Romaniei, mitropolitul greco-catolic si episcopul romano-catolic semnand un act public, este un eveniment îmbucurator si foarte semnificativ, nu atat din punct de vedere religios, ci mai ales national. Daca din aceasta solemnitate s-ar fi retinut ca esential aspectul ei religios, în nici un caz aceste trei semnaturi n-ar fi putut sta împreuna fara consecinte pentru ceilalti semnatari. Vaticanul ar fi luat masuri, caci pana acum nu întelege sa îngaduie nici o conlucrare între catolici si ortodocsi pe teren religios. Si atunci ramane posibila numai considerarea mai mult ca un act de interes national romanesc aceasta raspundere comuna pe care si-au ales-o cei trei prelati în numele Bisericii lor. Daca aceasta solemnitate ar fi avut numai un caracter re-ligios, n-ar fi fost nevoie de înstiintarea sefului Statului. Dar daca a fost un act mai mult politic, de ce fostii membri ai lojei s-au adresat ierarhilor acestor biserici? Pentru decor, pentru mai mult zgomot? Sau pentru ca sa afirme ca legatura între Statul romanesc si constiinta poporului trebuie sa se faca prin Biserica crestina. În alte împrejurari, prezenta arhiepiscopului romano-catolic credem ca ar fi fost imposibila, dar, dupa evenimentele ce se petrec în afara, vedem ca si catolicismul întelege sa conlucreze cu celelalte biserici împotriva lui antihrist, ceea ce este un semn nou al vremurilor. Ar fi bine ca ierarhii acestor trei biserici sa se gaseasca conlucrand si în alte împrejurari, ca sa înteleaga

41

lumea ca Hristos este al tuturor. Este îmbucurator ca s-a recunoscut prin aceasta Patriarhului ortodox al tarii un adevarat primat national, fiind o garantie ca în marile împrejurari de ordin national Patriarhul ortodox poate vorbi în numele celor trei Biserici. Consecintele acestei dizolvari s-au vazut imediat, pentru ca aceasta loja, primind sa se autodizolve, a atras atentia guvernului asupra celorlalte loji din tara, care nu au crezut ca trebuie sa faca la fel, si atunci s-a înteles ca e o necesitate nationala ca sa fie dizolvate de autoritatea publica. Guvernul, profitand de curentul din opinia publica împotriva francma-soneriei, a dizolvat toate lojele din tara, pecetluind localurile si arhivele lor. Se afla si un proiect de lege, pregatit de Sf. Sinod pentru definitiva si legala lor închidere. Prin aceasta va fi încoronata lupta dusa de Sf. Sinod si de un mare numar de teologi si scriitori crestini împotriva francmasoneriei.

Simboluri comune masonilor si satanistilor 3/5

Phoenix-ul. Acest simbol este mai important si mai familiar chiar decat obisnuitul Compas-Patrat-Echer. Am fi tentati sa spunem ca aceste pasari ar fi vulturi, dar ne vom insela. Figura reprezinta "Pasarea Phoenix" din mitologia straveche egipteana. Iata ce scrie Manly P. Hall, 33 Degree, K. T. in cartea: „The Phoenix, An Illustrated Review of Occultism and Philosophy”: "In vechime o fabuloasa pasare, phoenix, este descrisa de primii scriitori... ca marime si forma seamana cu vulturul, dar are diferente clare. Corpul phoenix-ului este acoperit de pene purpurii lucioase si coada bleu-roscata, capul este slab colorat, iar pe spate are pene in culori stralucitoare... Se presupune ca phoenix-ul traieste 500 de ani, dupa care i se deschide corpul si un phoenix nounascut se inalta. Ca simbol, phoenix-ul reprezinta imortalitatea si invierea... Phoenix-ul este unul dintre semnele 42

Ordinelor Secrete din vechime si pentru initierea in acele Ordine, caci era ceva obisnuit sa spui despre cineva deja membru al acelor temple ca este un om nascut de doua ori sau renascut. Intelepciunea ii confera o noua viata, iar cei care devin intelepti sunt renascuti.[p. 176-177]. ce scrie Barbara Walker, in cartea sa oculta "Now Is The Dawning", p.281. Egiptenii credeau ca pasarea phoenix simbolizeaza un zeu care "s-a inaltat la ceruri dimineata sub forma de stea, ca Lucifer, care dupa ce-a fost aruncat in foc, a inviat..." Dintr-o singura fraza se poate deduce ca pasarea phoenix este simbolul lui Lucifer. In cartea sa "Satan's Door Resivid", fostul vrajitor William Schnoebelen, marturiseste in pag.4: "Phoenix-ul lui Bunnu este considerat o pasare divina care se reintoarce in Egipt... Acest phoenix se arunca in flacari, apoi reinvie din cenusa. Majoritatea ocultistilor cred ca acest lucru simbolizeaza pe Lucifer, care de asemenea a fost aruncat in flacari si care se va ridica triumfator intr-o buna zi. Aceasta credinta are legatura si cu ridicarea lui Hiram Abiff, "christ"-ul Masonilor". Pentru a inpiedica lumea sa faca asocierea, Francmasonii au schimbat phoenix-ul in vultur si au inceput sa faca referire la el ca vultur. Totusi doi autori masoni relateaza adevarul: "Acestia sunt memuritorii carora li se aplica termenul de "phoenix" si ca simbol aveau misterioasa pasare cu doua capete, acum denumita vultur, un familiar si putin inteles simbol masonic." [Manly P. Hall, The Lost of Freemasonery, p.108]. "Vulturul era simbolul viu al zeului egiptean Mendes... si reprezentantul soarelui..." [A. Pike, Magnum Opus, p.XVIII]. Din aceste doua citate rezulta recunoasterea (admiterea) schimbarii phoenix-ului egiptului antic satanist cu vulturul masonic care, conform lui Pike, simbolizeaza pe zeul Mendes sau zeul Soare, ambele fiind identice cu Satan/Lucifer!

Daca ne amintim ce este scris sub vulturii masonici (Deus Meumque Jus) si declaratia lor ca pentru a-si dobandi drepturi si dreptate folosesc "metode oculte" prin Lucifer, atunci se poate trage o simpla dar importanta concluzie. Dar de ce Masoneria a adoptat emblema cu 2 capete, iar nu cu 1? Masonul R. Swinburne Clymer explica in "The Mysteries of Osiris", 1951, p. 42: "Cand paganii doreau sa exprime invierea sau noul destin, le reprezentau sub forma unui portar (usier), care putea fi distins cu usurinta prin chei... Cu timpul i-au dat doua capete puse spate-n spate... In timp acest simbol s-a schimbat si-a devenit vulturul cu doua capete, simbolul Masoneriei".

43

London. 10-11]. George Allan Company Ltd. 309. triunghiul cu varful in sus."Freemasonery : Its Hidden Meanig". de asemenea. Simpkin. p.. Cleveland.Word. Daca triunghiul are varful in jos reprezinta zeitatea si se numeste "Deity's Triangle". Sixth Edition. Meyer. Ohio. 189. Buck. 138]."Si orice duh. are de ceva timp o alta semnificatie: "Omul Divin". Acestea sunt interpretari standard din ocultism deci si din Masonerie [Symbolism of the Eastern Star. 44 . D. din contra putem afirma ca Masoneria face parte din manifestarile Antihristului. 1921. p. 20 ."Pentru ca multi amagitori au iesit in lume. Marshall. 18.237]. nu este de la Dumnezeu. autori masoni. dar sustine ca omul se poate salva singur si poate ajunge chiar dumnezeu. "Pyramid Triangle" sau "Fire Triangle". Robert Macoy. Inca o dovada ca Masoneria nu este crestina in nici un fel. ci este duhul lui Antihrist. M.. Steinmetz. Word. Gilbert Publishing Co. Autorul mason Albert Churchward afirma ca acest triunghi il reprezinta pe Set. despre care ati auzit ca vine si acum chiar este in lume. J. Set este sinonim cu Satan."Cine este mincinosul. simbol masonic. p. Sa ne intoarcem la discutia cu triunghiul cu varful in sus. Triunghiul este unul dintre cele mai folosite simboluri satanice. Daca are varful in sus se numeste "Earthly Triangle". Macoy Publishing and Masonic Supply co. William Meyer si J. Buck afirma blasfemitor: "Este mult mai important ca omul sa incerce sa devina Hristos decat sa creada ca Iisus era Hristos..Supreme Sacrifice". 471]. p. In figura de mai jos barbatul si femeia din cercul mai mic inseamna creatia. Totusi. Second Edition. I Ioan 4:3 . 1956. sau poate ajunge la o stare de perfectiune. S. sau "Water Triangle". mentioneaza ca veneratorii lui Shiva purtau pe frunte triunghiul cu varful in sus.. Mystic Masonery.. 1913. Adoptive Rite ritual. care nu marturisesc ca Iisus Hristos a venit in trup. p. Shiva este al sinonim pentru Satan. Aceasta declaratie a lui Buck nu numai ca-L neaga pe Iisus. Evident ca Francmasoneria nu este crestina cand promoveaza erezii direct din putul lui Satan." I Ioan 2:22 . Virginia. Ltd. Mare Preot Satanist si Fondator al "Bisericii lui Satan". II Ioan 1:7 . Hamilton. Illinois :Indo-American Book Co. daca nu cel ce tagaduieste ca Iisus este Hristosul? Acesta este Antihristul. S. 1913. [Chuchward's book was "Signs and Symbols of Primordial Man". [The Order of the Eastern Star. Freemasonery and the Ancient Gods. p. D. Scriitoarea oculta Lawrie Krishna scrie despre aceasta in "The Lamb Slain . Dupa cum este scris si in Biblia Satanica a lui Anton LaVey.[J. care nu marturiseste pe Iisus Hristos. by Shirley Plessner. Observam de asemenea si un compas. Kent and Co. cel care tagaduieste pe Tatal si pe Fiul". Macoy Publishing and Masonic Supply Co. W.] J. alt autor mason afirma ca omul poate fi divinizat. 63 si in "The Lost World :Its Hidden Meanig". 1897. acesta este amagitorul si Antihristul". ambele la New York. triunghiul cu varful in sus reprezinta divinitatea omului. "Perfectiunea". 148. in acest context. p. p. 1948. London. 1953. [George H.Triunghiurile.

Wes Cook. wes cook.Hexagrama. Pe scurt hexagrama este folosita la ritualuri sataniste pentru a intra in contact cu demoni. incat sa formeze steaua cu 6 colturi. no. 9. femeia fiind triunghiul cu varful in jos. September. D. 51 : Harry E. Missouri Lodge of Research.. Cathy Burns. a face vraji. ocultistii. p. A. "The Symbolism of Freemasonery". 1965. Eau Claire. [Gory Jennings. Editor]. Dr. Short Talk Bulletin. cunoscuta si sub numele de "Sigiliul lui Solomon". a doua grupa din laturile opuse acelor de ceasornic. 1965. 14 in "Symbolism of the Eastern Star". Semnele din interiorul hexagramei sunt pentru a invoca pe demoni sa faca vraji asupra persoanei respective. p. Prima grupa de 6 este alcatuita din laturile triunghiului in aceeasi directie cu acele de ceasornic. p. lucru confirmat si de fostul satanist iluminist. 1961. autor mason. steaua Israelului. p. [Masonic and Occult Symbols Ilustrated. Fara gluma! Deoarece contine semnul "666" este considerata a fi cel mai puternic simbol a lui Satan si este folosita de toti vrajitorii. magicienii. Intr-o alta carte "The Second Mile" este scris ". Wedeck. New York. numit "trud" si era folosita in ceremonii pentru a-i chema sau a-i tine departe. la p.] . 5]. Doc Marquis. "Treasury of Witchcraft. The Dial-Press. p. vol. 195. admite ca:" Steaua cu 6 colturi este folosita in Masonerie si se gaseste si in alte bine cunoscute ordine de tip secret". 132. Sigiliul SUA si Noua Ordine Mondiala 45 . 1869. [Albert G. 1964. afirma ca hexagrama reprezinta "cumpatare si armonie" in toate partile lumii. etc. Hexagrama simbolizeaza si actul sexual. Hexagrama este alcatuita prin unirea celor 2 triunghiuri. p. 34. O alta publicatie masonica leaga hexagrama de simbolul chinezesc Yang-Yin ["The Significant Numbers". MacKey. p. Missouri Lodge of Research. ["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal Arch Mason Magasin. satanistii. 135]. Philosophical Library. White Magic. 1956. 132]. Autoarea masonica Mary Ann Slipper. 1927. ["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal Arch Mason Magasin. Black Magic. 39].. Acest simbol este "Steaua lui David" contrafacuta. WI. steaua cu 6 colturi este unul din cele mai vechi si mai puternice simboluri". iar ultima din partile hexagonului Vrajitorii credeau ca hexagrama este forma labei unui anumit demon.

evreii au smuls vulturul de aur atunci cand romanii au vrut sa-l puna pe templul sacru al lui Solomon.. al creatiei sau al sosirii " si "Noua Ordine Seculara". Chiar termenul "Marele Sigiliu" este Mahamudra in sanscrita. Reversul sigiliului nu poarta decat o inscriptie latina: E Pluribus Unum sau Toti sunt Unul. Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum a fost tradus de unii mistici. Pentru a rezolva partea urmatoare a sigiliului. Aceasta piramida nu a fost construita numai pentru a servi ca mormant pentru un faraon. printre altele. Acest ochi il reprezinta pe Marele Arhitect al Universului. ea servea de asemenea la transmiterea marilor secrete din timpurile stravechi ale lui Amon.. dragonului. ispititorului sau rebeliunii. 46 . ceea ce semnifica :" el vede cu un ochi favorabil paretea dreapta sau ordinea stabilita". dar acesta nu este Hristos. inainte de a realiza uniunea celor doua. Hristos a murit in ora a noua (9).. care sunt toate societati pagane. lucru care va deveni mai evident atunci cand vom analiza uniunea mai departe in text. ucigasului. El este asezat intr-un triunghi care este simbolul misterului reprezentand intelepciunea.. Ochiul intelepciunii lui Dumnezeu este un simbol masonic.. [. Dumnezeu sau Yod. Ce legatura poate fi deci intr-o piramida si Statele Unite ale Americii? De ce piramidei ii lipseste piatra din varf? De ce ochiul intelepciunii divine este reprezentat intr-un triunghi? De ce piramida are fix 13 etaje?. Vulturul este simbolul divinitatilor din vechime. o ordine finita. Iluminatii. Aceste inscriptii sunt traduse in mod obisnuit prin "Anuntul nasterii. forta sa senina. Ochiul din triunghi este vazut de obicei ca ochiul lui Dumnezeu care vede totul cu intelepciune.] Pe avers (fig1) se afla doua inscriptii latine. Data inscrisa pe randul de jos al pietrelor care construiesc piramida este 1776: data la care America si-a castigat existenta. utilizata pentru aparare. Cele noua pene din coada vulturului reprezinta cele noua fiinte din cercul intern al iluminarii din "Marea Fraternitate Alba". Ele pot afirma ca cred in dumnezeu. Alti mistici traduc prin "ordinea stabilita a vremurilor vede cu un ochi bun eforturile noastre". iar lumina care iese din triunghi ar fi lumina intelepciunii divine. Capul vulturului este intors spre dreapta. lui belial. Acest lucru inseamna ca acest ochi nu este cel al lui Dumnezeu. ci al omului. Osiris si Thot. simbolismul de pe reversul sigiliului trebuie sa fie explicat. Cele 13 grade ale piramidei reprezinta ceva rebel si rau pentru ca 13 este numarul pe care guematria biblica si cabalistica il atribuie lui Satan. Marele geometru al Universului..SIGILIUL STATELOR UNITE ESTE OCULT [. pacea. Asezat invers acest triunghi reprezinta universul cu infinitul in jos. ceea ce inseamna: uniunea tuturor dualitatilor aparente si bucuria suprema care vine o data cu realizarea uniunii mistice. frumusetea si forta. Ra. in acest context. sau " Cuvantul Pierdut " lipseste . Piramida nu este alta decat marea piramida de la Gizeh. fireste. Vulturul de aur este simbolul Romei.. prin anuntul sosirii unei noi ordini secrete a erei noastre". caci in aparenta el este format din doua parti. Vulturul simbolizeaza divinitatea in multe filosofii religioase vechi.. trebuie sa recurgem la misticism pentru a topi "dualitatea aparenta a sigiliului".] Putem incepe demersul nostru critic in mod logic. Stelele de deasupra capului vulturului formeaza steaua lui David sau Magen David. De fapt. Prin comparatie. Nu s-a incercat niciodata explicarea publica a acestei alegeri si multe alte simboluri prezente in mod dubios pe sigiliu au ramas necunoscute muritorilor de rand. Totodata. Aici l-ar indica pe Dumnezeu. ale misterelor hermetice.. sarpelui. iar ramura de maslin reprezinta."Noua" este si finalitatea sau sfarsitul in guematria biblica. cu aversul sigiliului. Horus.. Partea superioara lipseste pentru a indica faptul ca finalul. Aceste secrete constituie fundamentul tuturor doctrinelor si scolilor moderne. pe margine: Annuit Coeptius si in partea inferioara Novus Ordo Seclorum.

asa incat triunghiul ochiului sa acopere perfect stelele lui Magen David . cele 12 linii orizontale de pe blazonul vulturului simbolizeaza "guvernul perfect". Ochiul Noii Ordini Mondiale seamana de altfel foarte bine cu ochiul vulturului Romei. Multi francmasoni si rozicrucieni vor recunoaste imediat aceasta combinatie. Aceste triunghiuri inlantuite reprezinta "uniunea celor 2 realitati"... Ramura de maslin reprezinta pacea si fructele sale. echerul si compasul.. Adica uniunea lui Dumnezeu cu omul.... Masonii vor intelege deci ca acest bloc rectangular reprezinta dubla piatra cubica descoperita pe locurile celui de-al doilea templu. ochiul inaripat al luminii eterne. Putem gasi o alta serie de mesaje codate plasand piramida asa incat unul dintre unghiurile de la baza sa corespunda cu partea de jos. a spiritualului cu materialul. vedem ca apar cele trei sigilii ale lui Solomon. Stelele de deasupra capului vulturului au un sens in intregime mistic.. fiecare dispus in exteriorul triunghiului (figura 3). Nu este adevarat. Doctrinele comuniste din intreaga lume se gasesc de asemenea la stanga. Capul vulturului si ochiul in triunghi supravegheaza piatra din varful piramidei care denota forta si intelepciunea superioara. Atunci cand privim ochiul noii ordini mondiale in aceasta pozitie remarcam imediat semnul zeului Horus. Cele 6 linii verticale compuse din 3 linii inchise la culoare intre care sunt intercalate 7 spatii albe in partea inferioara a blazonului dau ceea ce urmeaza dupa analiza: -omul pacatos (6) -trinitatea tenebrelor (3 linii inchise) opuse celor 7 Biserici ale lui Hristos sau ordinii din sigiliul lu Dumnezeu (7 spatii albe)". Atunci cand s-au facut dispozitive dupa fata si reversul marelui sigiliu a fost foarte usor de descifrat codul ascuns. Multi oameni au aflat in mod gresit ca sigiliul lui Solomon ar fi format din cele 2 triunghiuri echilaterale suprapuse. cu ajutorul geometriei si guematriei sacre. Steaua in 5 colturi este protectia vrajitorilor initiati contra spiritelor rele. Exista 5 pozitii diferite din care putem vedea aceste 3 "lumini".ne dam seama ca vulturul nazist isi tinea capul spre stanga spre a arata schimbarea. a infinitului cu finitul. Ele sunt numite mai exact " sigiliile lui Solomon". In acelasi timp. Ne vom aminti de un alt mesaj simbolic din capitolul 13 al Apocalipsei.. In plus dat fiind ca pasarea poate reprezenta si 47 . Aceste 3 stele stralucitoare pot reprezenta cele trei "lumini emblematice" ale francmasonilor: Biblia. acest mesaj simbolic nu este adevarata lumina. pe care le mai putem numi si "bijuteriile lojii ". Sagetile din gheara sunt simbolul violentei si fortei militare. a blazonului.. sub care pare ca se disipeaza. Cele 13 stele in 5 colturi formeaza traditionalul :Magen David "sau "Steaua lui David".. compus din 12 linii orizontale ale "guvernului perfect". Cele 28 de linii intunecate care inconjoara steaua lui Magen David sunt linii de referinta fiind prelungirea sagetilor pentru a face accesibile alte mesaje atat in latina cat si in simboluri. Acum. Cele 13 stele mici au cate cinci varfuri. Fraza latina "E pluribus Unum" inseamna" a da ordine haosului unificand numarul intr-unul singur". Varful aripilor vulturului arata spre unele dintre ele. cand am ridicat fundatia vom incepe contructia. caci ea decoreaza inca multe documente oficiale si sedii ale lojelor masonice. Iata mesajul :" Piatra din varf care lipseste si cuvantul-verbul-pierdut sunt amandoua oferite atunci cand guvernul perfect sau piatra cubica a marii lumini inaripate din cer isi va lua locul ce i se cuvine de drept"... Suprapunand reversul peste avers . Ei stau in centrul unei stele in 5 colturi care la randul ei este inscrisa intr-un cerc. Este remarcabil cum toate unghiurile si dimensiunile din prima fata a blazonului corespund perfect cu cele de pe verso. ascutita. Ramane sa afisam care este ordinea stabilita asupra careia se uita cu bunavointa vulturul. In fiecare pozitie se pot citi mesajele adresate misticilor. impreuna cu ordinele fasciste pentru ca amandoua sunt structuri piramidale cu sens unic mai curand decat structuri de "guvernare limitata".Inca o data. fiti preveniti. rebeliunea. Piatra din varf devine atunci blocul rectangular format de partea superioara a blazonului. Dispunand sigiliul ca in figura 5 se poate obtine o alta serie de mesaje. in exteriorul triunghiului dar in centrul "cercului iluminatilor". dintre cele mai deosebite. Ele pot reprezenta si trinitatea satanica. Varful blazonului se odihneste pe cel de-al saselea rand de pietre care compun piramida. Ar putea fi aceasta ordinea de care vorbeau vechii profeti in BIBLIE ?. intersectia din cerc indica altele. revolutia. Versetul 12 vorbeste de o a doua bestie (a doua Roma?) care isi va exercita autoritatea asupra primei bestii (vechea Roma?) sub ochii si in prezenta acesteia.

) si 37 Cuvantul viu al lui Dumnezeu". inclinatia triunghiului care inconjoara ochiul si razele de lumina care inconjoara triunghiul. Hermes. reteaua "aleatorie" trebuie sa treaca printr-o cheie ordonata pentru a ne prezenta un mesaj ordonat. ceea ce reprezinta respectiv :"1110 si 666(vezi nota din partea de jos a figurii 1). Cititorul va dori. 12 Guvernul Perfect. Cheia mesajului pe care il ascund aceste cifre se afla in aplicarea "ratiunii" lui Weishaupt interpretarii guematrice a acestor 9 cifre romane. Facand apel la indiciile pe care le da capitolul 13 din Apocalipsa pe tema "numarului bestiei" si "numarului omului". de la pagina 103 : "1 Unitate. acesta fiind "arithmos". simboluri si sunete. 9 Finalitate. cu toate acestea. a fost Franklin Delano Roosevelt. suprema existenta spirituala este prezentata ca o trinitate sau prin 3 obiecte. darul lui Dumnezeu.X" si "DCLXVI". 13 Pacat sau Rebeliune(. asta ar constitui o proba suplimentara ca "cel cazut" incearca sa renasca din cenusa distrugerii sale trecute ca Phoenix atotputernic.. Payne. Deci.. 11 Dezorganizare. Pe partea cu piramida trasaturile asimetrice sunt: cuvintele de sus in latina. In aceste noua cifre numaram 3 grupe de cate 3. Cheia constituie un sistem riguros de caractere. cuvintele latine de pe banderola inferioara. imbraca intotdeauna aparenta haosului. arbustii de pe sol. 2 Separare sau Martor. Cele 9 pene din coada vulturului arata spre cifrele romane "MDCCLXXVI". obtinem :"M. Acesta era un gest simbolic. 48 . 8 Renastere sau Nou Inceput. Prin suprapunerea imaginii intoarse a unei fete asupra ei insasi. Baal... ceea ce divizat in subgrupe da: "M. Stiind ca Bestia mai este numita in alte parti si "Babilonul Misterelor ". Noua cifre reprezinta deci finalitatea "noii ordini". albeata literelor superioare in raport cu cele din partea inferioara."CLX". "MDCLXXVI" devine "MDC". 6 Om sau Om Pacatos. Mesajul. 5 Gratie. scrisa de F. cifrele romane care apar pe Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt cele ale Antihristului si ale Noii Ordini Mondiale atat in sistemul monetar babilonian cat si in cel modern. 10 Perfectiune Ordinala. aceasta imagine ar putea reprezenta Phoenixul care renaste din cenusa haosului sau dintr-o distrugere anterioara (vezi Geneza 1.C. data. Pentru a descifra un mesaj haotic. Daca este asa. Deci "666" in cifre arabe (moderne) este egal cu "110" in cifre babiloniene! In consecinta. cat si al puterii care il ajuta era de a stabili o ordine pagana finala in treburile materiale si spirituale ale omului.. Cheile sunt partile simetrice in raport cu axa verticala centrala a Sigiliului sau cele care apartin unei scheme logice. sau pasarea vietii eterne."X.DC". 4 Munca de Creatie sau Lumea. Marele Sigiliu trebuind sa reprezinte "unitatea" atunci cand este reunit.LX". Mardouk sau Satan. in 1933. fie simbolice. poate sa impinga studiul chiar mai departe. care este Antihristul. 3 Perfectiune Divina sau Divinitate. Este posibil ca acesta sa fie sigiliul sau secret. care utiliza un "dolar" divizat in 100 de "centi". Un sistem bazat pe numarul 100 se numeste centagezimal. trebuie sa divizam primul prin 100 si sa inmultim rezultatul cu 60. Reamintindu-ne ca obiectivul lui Weishaupt .VI". gasim cuvantul grec care desemneaza "cifra ". gasim ca "666" ar putea reprezenta o cifra bazata pe sistemul de numerotare monetara babiloniana. fie numerice..C. Omul care a pus Marele Sigiliu pe bancnota de un dolar. "XVI". un "iluminist". frecvent utilizat in sensul de "cifra codificata"."C.2). In interiorul acestor grupe gasim doua subgrupe: una de cate unu si una de doi care actioneaza deci ca unitate cu martor. Se poate ca istoria egipteana a zeului care a fost aruncat pe Terra (legenda originala a Phoenixului) sa fie de fapt povestirea caderii lui Thot.. cele doua fatete ascund atat chei cat si mesaje.Phoenixul egiptean. Intregul sistem codat este compus din doua parti: cheia si mesajul. Pentru a converti aceste numere din sistemul babilonian in cel arab. din jurul piramidei. Daca regrupam acum subgrupele... Unde putea fi pus mai bine decat pe hartia de 1 dolar... de aceea am inclus un pasaj din cartea "Seal of GOD" ( "Sigiliul lui Dumnezeu"). a aleatorului absolut. Sistemul babilonian era deci sexagesimal. In cazul Marelui Sigiliu. putem observa cu usurinta mai multe trasaturi asimetrice. trebuie sa cautam cu obiectivitate un indiciu in aceste 9 cifre romane. 7 Sigiliul lui Dumnezeu adesea numita Cifra Perfecta.

Osiris si Horus din Egipt. Dovezi recente demonstreaza ca activitatile sale legendare ar fi precedat chiar epocile lui Thot. cardul de identitate reprogramabil va putea stoca milioane de biti de informatie în legatura cu posesorul – fotografia lui (ei).U.dorinta. cainele si dragonul cu limba despicata."Bul". Primul zeu al vechiului Babilon care a fost recunoscut pe tot teritoriul imperiului era "Mardouk". În abisurile bancilor sale de date vor curge suvoaie nesfârsite de informatie – 49 . În primul rând. Animalele sale sacre erau calul.D. KGB-ul rusesc. Fisierele ciberspatiale ale lui L.D. ramura de maslin. editura SAMIZADAT DESPRE PROIECTUL LUCID PROIECTUL LUCID .si "Baal" care vrea sa zica "Senior". fie un arc." Preluat din "Conjuratia iluminatilor si organizatiile secrete moderne" de Wilhelm von Angelsdorf. Mossad-ul israelian.C. amprenta plantara. pagina 26. iar baza pe varfuri.. In aceasta pozitie. de tip „Big Brother". snopul de sageti.D presupune construirea unei uriase baze de date.C. ghearele din stanga si din dreapta. Cele 3 stele cu cate cinci colturi care apar atunci cand triunghiul acopera celelalte 10 stele pot reprezenta de asemenea "ZA-BUL-ON" si "JE-HO-VAH' in scolile masonice.I."cele 5 mari rele ale budhismului: ignoranta.Mai tarziu.( si multe alte cazuri). fie o plasa in cea mai mare parte a povestirilor despre el ramase de la babilonieni. Steaua cu cinci colturi poate reprezenta "cele cinci puncte ale fraternitatii masonilor". statutul financiar si curriculum vitae (date personale). FBI. Serviciile britanice de spionaj – acestea sunt doar câteva din agentiile militare si de spionaj de dimensiuni planetare care vor avea acces la dosarul meu si al dumneavoastra. Proiectul cere ca pentru fiecare adult si copil – chiar si pentru nou-nascuti – sa fie emis un card universal biometric de identitate."cele 5 simturi"."cele5 Buddha celesti". Reflectati la amploarea incredibila si la dimensiunile Proiectului L. Amon. anticorpii specifici. CIA-ul american.U. imaginea obtinuta prin scanarea irisului (ochiului).Pe fata pasarii.I.C. L. codul genetic ADN. BIROUL CENTRAL Mai mult.U. capitolul intitulat "Sigiliul in sine".I. Ra.reavointa si invidia". care va capata o putere de amestec în viata intima fara precedent.I.GUVERNUL BIG BROTHER PROIECTUL L. Indicele care permite stabilirea ordinii in care trebuie citite literele se afla probabl intr-o progresie bazata pe lungimea tijelor in raport cu labele. capul vulturului. Interpolul si Europolul european. vor putea fi accesate imediat de mii de agenti de politie si birocrati invizibili si foarte curiosi. sagetile sunt indreptate asupra unor cifre si litere de la baza piramidei. fie o lance. presarati pretutindeni pe fata pamântului. fie un sceptru. Ar putea fi interesant sa notam ca triunghiul mascheaza varful sagetilor atunci cand varful ii este plasat asupra ghearelor. Unul dintre obiectele sale preferate pe mai multe statui purtand o tunica plina de stele. cuvintele inscrise pe esarfa si chiar esarfa insasi.U. Fiind un card de tip „smart card" (card inteligent) si incluzând un microcip extrem de performant. toate datele biografice si informatiile personale despre dumneavoastra vor fi stocate si prelucrate de biroul central. amprenta digitala.C.D. acest nume a fost schimbat in "Bel". furia. trasaturile asimetrice relevate sunt: razele de lumina care inconjoara stelele superioare..

PLANUL PROFETIC AL LUI DUMNEZEU Profetiile biblice. a „salva Planeta-Mama". pe cei ce locuiesc în cer" (Ap 13. caci oamenii trebuie sa se schimbe.I. altminteri produsul respectiv nu poate fi cumparat sau vândut. fiecare convorbire fiind stocata si audiata (accesata) prin reteaua L. va avea putere peste toate rasele si neamurile. cei care stapânesc si mânuiesc instrumentele magice ale ciberspatiului. Informatia va proveni de la scanerele laser din supermarketuri. totul va fi înregistrat. de la magazine si sediile de posta. bijuterie. în mod constant si fara ca opinia publica sa aiba habar despre acest lucru. 5). a combate pornografia. coplesitoare a viitorului. sa-I blasfemieze numele si locuinta. stocat si accesat dupa bunul lor plac de agentii tehnocrati care administreaza acest sistem monstruos. Ni se spune ca da. a combate terorismul. urmarindu-ne aidoma ochilor scrutatori ai unui uliu urias. a proteja speciile aflate în pericol. invadându-ne în chip nerusinat intimitatea si transmitând instantaneu miliardele de imagini la biroul central prin intermediul miraculoaselor fibre optice. a preveni purificarile etnice si rivalitatile între triburi. 11) va pune stapânire pe mintile oamenilor. 5-6). a-i trage la raspundere pe cei care nu platesc taxele. Lumea trebuie „reinventata". 7). O puternica amagire (2 Tes 2. Mai precis. Camere video minuscule. care planeaza pe deasupra prazii sale. acumulându-se imediat. În sistemul Fiarei vor intra informatii despre obiceiurile si activitatile dumneavoastra de fiecare zi si aceasta gratie satelitilor de spionaj care lucreaza fara încetare deasupra noastra.D. Convorbirile telefonice vor fi interceptate automat si transcrise de Agentia Nationala de Securitate (NSA).bilioane de biti de informatii –. denumita si Antihrist (Ap 13). Ei vor preaslavi si Noua Ordine Mondiala pe care ea o va instaura. Este necesar ca un inspector guvernamental sa acorde acelei fabrici certificatul de calitate [autorizatia]. toate bunurile – vor fi supuse controlului prin programul ISO 9000. fiecare masina. de înselaciune si apostazie.C.I. avem de-a face cu un „Nou Legamânt". bunurile materiale vor fi de asemenea meticulos controlate de catre agentii Gestapo.D. dezvaluie faptul ca veacul de pe urma va fi o perioada agitata. articol de îmbracaminte. 4). Acest om nerusinat si fara de lege va îndrazni chiar sa-si deschida gura „spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu. care vor înregistra fiecare produs pe care îl veti cumpara. o „Noua Era". Aceste schimbari sunt necesare pentru: a rezolva criza imigrantilor. astfel încât ei se vor închina de buna-voie Balaurului (Satan) si Fiarei. toate trebuiesc schimbate. controlul armelor. afara si în casa – fie zi. Televizoarele interactive ne vor urmari în acelasi timp în care le urmarim si vor transmite informatiile la computerul Fiarei de la cartierul general [sediul central]. „i s-a dat sa faca razboi asupra sfintilor si sa-i biruie. vor înregistra activitatile noastre. Si vor face toate acestea cu toate ca Fiarei i s-a dat „gura sa graiasca vorbe mari si blasfemii" (Ap 13. Fiecare dispozitiv. fiecare mecanism.U. unealta – într-un cuvânt. a pune capat crimelor savârsite din ura si fanatism. Oameni de pretutindeni se vor minuna din pricina ei. strigând: „Cine-i asemenea Fiarei si cine poate sa se razboiasca împotriva-i?" (Ap 13. se aplica o politica noua a întelesurilor.C. În timp ce politistii supertehnologizati si senzorii lor vor monitoriza de la distanta vietile noastre personale. fie noapte –. Un semn sau certificat de calitate va fi emis pentru fiecare fabrica producatoare de bunuri. Mai mult – ne atrage atentia Sfânta Scriptura –. Ea va stapâni peste tot pamântul. ascunse. L. fiecare componenta. a opri crimele din strada. a duce razboi împotriva retelelor de traficanti de droguri. gata sa se napusteasca si sa însface nefericita victima. iar apoi transmise digital prin autostrada informationala. si i sa dat ei stapânire peste toata semintia si poporul si limba si neamul" (Ap 13. PENTRU A-I FACE PE OAMNI FERICITI Astazi auzim cereri insistente pentru o „Noua Civilizatie". un „Nou Mod de a Gândi". Aceasta este proorocia care ne dezvaluie puterea si stapânirea Fiarei. care contureaza o viziune înspaimântatore. 50 .U.

Cartela L.I. informatia înnoita si îmbunatatita poate fi depozitata în cardul dumneavoastra.U.C. adica o carte de credit de marimea unui buletin de identitate din plastic cu un microcip transparent încorporat. El presupune o gama larga de elemente de stiinta neagra si dispozitive electronice Big Brother.C.D. un sistem universal de baze de date. Minciuna sfruntata! Puterile care ne guverneaza deja folosesc multe elemente ale acestui sistem draconic de control computerizat. Computerul – trâmbiteaza ei – e un instrument aflat numai de partea binelui.D.D. Potrivit designerilor sistemului L. care ne iubesc asa de mult.C.U. dar va fi si citit prin intermediul unui translator amplasat împreuna cu un scaner pe unitati mobile sau imobile ale politiei. de supraveghere electronica constanta si de un card biometric de identitate pentru fiecare persoana. siguranta. Cartela pentru fiecare copil nascut pe planeta! De ce trebuie sa fie urmariti si monitorizati bebelusii? Exista cumva vreun caz în istoria criminalitatii când un copil în leagan sa fi comis un act de terorism? Cei care au proiectat sistemul L. e complet gata de a opera. a îmbunatati educatia publica… Lista de probleme acute care ar putea fi rezolvate pare sa nu se mai termine.U. tehnologia computerizata.I. Cu alte cuvinte. folosind acest sistem. Sistemul acesta de Control îsi va constrânge si întari puterea asupra semintiilor pamântului. în mod ciudat. Eu îi spun Proiectul L. daca nu toate problemele noastre.D.I.D. va rezolva crizele despre care aflam prin toate ziarele si buletinele de stiri. Un element de baza al acestui sistem L.D.I. liderii guvernului nostru Big Brother. Maryland. are nevoie de înregistrare pe computer.U. pentru a-i face pe oameni fericiti. posibilitatile hard si soft sunt pregatite pentru încadrarea lor în „raza de actiune a viitoarei CBU".U. De îndata ce L. acolitii Fratelui Mare va pot insera CBU." SE AFLA SI IN OCHI – SI IN DEGETE SI IN VOCE…SI… 51 .C. E necesar pentru a va face fericiti fericiti! Publicul va fi înselat sa creada ca „L. CU PASI REPEZI CATRE FIARA: Cardul Biometric Universal (CBU) Prin intermediul CBU.U.I.D. sau de oriunde altundeva. va fi un „Card Inteligent". este reteaua L. care va fi direct conectat cu Computerul Central (Master Computer) aflat în sediul cartierului general de la Fort Meade. SOLUTIA MIRACULOASA Si astfel.I.C. au venit cu o solutie care poate rezolva multe.U. Ulterior. Si fac asta fara permisiunea si mai ales fara stirea noastra! Daca va plângeti. aducând la zi microcipul cu toate informatiile pe care le-au mai strâns – în ceea ce priveste persoana dumneavoastra – prin spionaj si contrainformatii.I.I. Cardul computerizat – mândria designerului – „nu numai ca va stoca mai mult de 5 gigabiti de date personale.a extinde foloasele îngrijirii medicale. CBU va contine acest microcip reprogramabil.C. fiecare politist sau agent al unei organizatii guvernamentale de pretutindeni în lume va avea posibilitatea de a solicita si primi „o evidenta adusa la zi a datelor personale ale fiecarui individ". Totusi. sustin ca acesta nu este înca în functiune.U. a garanta reforma.D. Sponsorii retelei sustin ca va fi ca o mana cereasca pentru legislatia mondiala.. sigur.U.C.. având integrat un microcip. adauga ei.D. reteaua L. e numai o propunere. ne asteapta un viitor luminos. iar oricine spune altfel e sau un conspirator nebun. e pentru binele tau. Ei spun ca.C. Între timp.I. va vor replica – desigur – ca fac asta pentru binele nostru si ca senzorii lor de control va garanteaza securitatea.C. în sute si mii de centre si sedii de scanare din America si de peste tot globul. în special pentru combaterea terorismului de orice fel. sau un rebel periculos".

ca va localizeaza si stiu în orice moment cam pe unde va perindati si ce faceti. DELIR SAU REALITATE? Aceasta tehnologie va conduce în mod inevitabil la un sistem totalitar de înrobire a omenirii printr-o retea computerizata globala. poti fi întotdeauna reperat prin aceasta „plasa tehnologica.Ca sa fie siguri ca v-au identificat corect. Au fost inventate masini care va pot identifica dupa voce.C. Cum oare? Prin intermediul senzorilor de la distanta care vor localiza si monitoriza. Comentariul este cel putin revelator: 52 . la mâncare si la supermarketuri si ca altii doar vor verifica pentru a vedea daca suntem cine spunem ca suntem. În acest apropiat SISTEM FINANCIAR ELECTRONIC FARA BANI GHEATA. Nu vom putea sa încasam banii de pe un cec sau sa obtinem îngrijire medicala. sistemul satanic de înrobire totala cu aceste catuse electronice va fi impus tuturor cetatenilor Noii Ordini Mondiale. 17) Patronii corporatiilor slujesc – constienti sau nu – cauzei lui Antihrist. Stiinta a fost extrem de preocupata de-a lungul anilor sa gaseasca mijloace de identificare a unei persoane prin masurarea si înregistrarea caracteristicilor fizice. fara biocipul Noii Ordini Mondiale „MARK" implantat pe mâna sau pe frunte (semnul Fiarei). Biocipul va constitui filiera prin care se vor purta toate tranzactiile financiare. masurati. Bine. Partea rea a lucrurilor este ca. nu vom putea sa pasim din casa fara ele. Senzori sofisticati sunt capabili astazi sa va identifice dupa forma palmei. adica numele fiarei. si asta multumita unui sistem de sateliti care se învârte pe orbita Pamântului 24h din 24. Nimeni nu se va putea eschiva de la a purta acest „MARK" (SEMN) fara a fi pedepsit cu moartea… situatie de tipul: „ACCEPTA sau MORI"! („Încât nimeni sa nu poata cumpara sau vinde. se va folosi de ceea ce este unic la fiecare om si anume de parametrii biologici („biometrici"). În esenta. Si asta e destul de grav. dar în câtiva ani. Lumea va fi în curând întesata de acest tip de tehnologie si frauda va deveni realmente imposibila. sau numarul numelui fiarei" – Apoc 13. dar atunci nu vom putea sa vindem sau sa cumparam. îmbracaminte. semnalul care ne avertizeaza ca ochii atoatevazatori si tentaculele electronice ale caracatitei monstruoase vor fi literalmente peste tot. Un exemplu concludent este reclama facuta de firma de carti de credit Master Card. Nu vom putea sa conducem masina sau sa obtinem o slujba. În Colorado Christian News. Vom fi supravegheati.D. a talpii. sistemul L.U." EI NE URMARESC IN FIECARE MOMENT Daca crezi ca noul CBU va fi doar un neînsemnat instrument pe care tu si eu îl vom folosi pentru a avea acces la banci. Sa presupunem ca tu si eu vom refuza sa purtam acest CBU. Fara el nu vor fi permise tranzactii de nici un soi. ascunsi fiind în unghere în care nici nu ne-am putea imagina ca sunt. nimeni nu va putea CUMPARA SAU VINDE nimic de nicaieri. te înseli amarnic. a capului. Pot masura si identifica irisul ochiului si dispunerea cutelor în amprenta degetelor. vom avea aceste CBU implantate chiar sub piele! CBU va fi o parte straina a organismului nostru. Aceasta este soneria de alarma.I. oriunde te-ai afla. evaluati si resupravegheati. adapost. SATELITI CARE NE SPIONEAZA Când purtati în poseta sau în portofel un CBU nou-nout. biometria se ocupa cu „masurarea factorilor biologici". decât numai cel ce are semnul. Literalmente. Se pot folosi si de grupa sanguina si de structura ADN care este unica pentru fiecare individ. editorul Joann Chiarello Bruso a semnat recent un articol intitulat „Fratele cel Mare este aici". fara el nu vom avea hrana. odata folosit la scara mondiala. daca planurile Fratelui cel Mare merg struna. un satelit va poate repera miscarile. ca îl vom rupe sau altera.

Chiar si dupa aceea. totusi Andrew a ramas surprins ca acest clip a fost difuzat la o ora de maxima audienta. Andrew spune ca aproape a cazut din scaun când a vazut reclama. Am vorbit despre aceasta ani de zile. un ceas. de fapt veti fi înglobat în reteaua L. [. sa autentificati tranzactiile prin folosirea unui sistem computerizat.. În numarul noua este de fapt condensat numarul 666! Ocultistii aduna cele trei cifre. Si totusi.„Stiam ca va sosi. telefon.! Rudolph G. obtinând 18. Boznak scrie în revista Industrial Engineering. Cardurile pierdute sau furate devin o problema a trecutului.C. Un spot publicitar aparut în reviste acum 5 ani proclama: „Cu INTERTEK. a vizionat un spot publicitar foarte interesant. nu veti fi respins pe nici unul din cele 7 continente!" [. Sue Jackson. ea îsi arata palma.. Camera de luat vederi se concentreaza asupra dosului mâinii drepte a femeii. risca sa piarda 1. acest sistem priveste orice producator de bunuri si orice comerciant. Apoi anunta cu emfaza: «Master Card va va darui aceasta în curând!» Halal marketing! Un nou semn care ne va scuti de necazul de a memora toate acele numere. Poate reprezenta acest sistem – ISO9000 – sistemul proorocit de Sfânta Scriptura prin care Fiara va pune stapânire pe bogatia acestei lumi.. instantaneu. O femeie apare pe fundalul alb al unei camere goale. pe când se afla în Arizona. etc. Pe masura ce numerele îi trec prin cap. consultant al Centrului de Tehnologie si Calitate al Corporatiei Dupont. O corporatie. asigurare de sanatate. Luna trecuta.C. adauga: „ISO 9000 este sistemul de certificare a calitatii pe care companiile – fie ele fabrici sau orice tip de intermediari – vor trebui sa-l aiba daca doresc sa faca afaceri în USA. 6 + 6 + 6.. asa încât cifra 9 este o alta forma oculta a lui 666. Doar prin scanarea degetului. Vocea anunta: «Semnul dumneavoastra personal». Am discutat cam cum ar arata.] ISO 9000:PROGRAMUL DE MARCARE AL TUTUROR CELOR CE SE INCHINA LUI MAMONA CU NUMARUL FIAREI Denumit sistemul de certificare a calitatii ISO 9000. va trebui sa înregistrati TPN-ul.I...." [. ginerele meu. din cauza ISO 9000. sustine cu emfaza în clipurile sale publicitare ca produsele sale sunt „certificate prin sistemul ISO 9000". atât în anii 1990 cât si ulterior". pare prea curând. iar pe degetul aratator. care a fost difuzat ulterior si în Colorado.5 miliarde de dolari de pe piata europeana. a carui imagine se mareste mult. carte de credit. Cred ca ISO 9000 va juca un rol decisiv în cadrul Proiectului L. American Papermaker . Jackie Cox noteaza: „ISO 9000 a devenit standardul minim pentru a face afaceri în lumea întreaga.D. Într-un ziar industrial. Corporatia sa a fost aspru avertizata: „Obtine certificatul ISO 9000 pentru produsele tale sau dai faliment!" Între timp companiile care au admis si s-au alaturat inevitabil cursei pentru obtinerea ISO 9000 beneficiaza de avantajele timpurii ale unei clientele raspândite pe tot globul. Desi semnele ne spun ca vremea se apropie si ca nu suntem prea departe de aceasta tehnologie. nu veti avea acces pe piata daca locul de productie (garaj sau atelier domestic) nu va primi semnul ISO 9000 de certificare a calitatii.D. global.] Aproape fiecare om de afaceri din orice ramura economica a aflat si stie multe despre programul ISO 9000. Oare ce simbolizeaza cele patru cifre: „9 – 0 – 0 – 0"? În ocultism noua este întruchiparea diavolului. simbolul sau. cont bancar. ele sunt citite cu voce tare: asigurari sociale. Apoi aduna 1 cu 8 si rezulta 9. informatia necesara este înregistrata si decodata.I. permis de conducere. INTERTEK.U. Andrew. se vede un model de puncte.] Închipuiti-va! Fie ca produceti un raft. cum va fi vândut si folosit. numarul diavolului. veti avea nevoie de un Trading Partner Number (TPN). vorbind despre un producator international de computere care „a aflat alarmat" ca. pe care o va gestiona dupa bunul plac în scopuri oculte? [. un ciocan sau o lada de gunoi. un surub. fax.U. Cei trei de zero reprezinta probabil treimea blasfemiatoare a lui Satan – trei cercuri sau trei sori.. O voce întreaba: «Cum sa le tii minte pe toate?» Apoi declara: «Master Card a gasit solutia: codul numeric personal pe un deget».] 53 . în Uniunea Europeana sau în toata lumea".

NACCB. si Institutul American pentru Standarde Nationale (ANSI) din New York detin aceeasi autoritate ca si NACBB si IOS. vor exercita de fapt puterea si controlul absolut asupra proceselor de vânzare-cumparare ale lumii! Si totusi. descoperim de fapt ca doar patru organizatii enigmatice. Societatea Americana pentru Controlul Calitatii (ASQC) din Milwaukee. Filtrând toate aceste informatii. functionând sub sigle ciudate ca IOS. Ottawa. Revista Quality. vot. Cei ce nu prezinta actul la control sunt deja arestati si închisi.. de exemplu. Însa daca nu aveti aprobarea ISO 9000. date personale si coduri barice care pot fi decodificate. * JAPONIA: În ziarul Japan Times din 1996 citim: „Desi exista o apriga rezistenta împotriva unor carduri ID în SUA. va poate costa chiar si mai mult. Informatiile de pe card contin numele.. * SINGAPORE: Un program obligatoriu de înregistrare a tuturor cetatenilor si de împartire a unui card ID supertehnologizat inscriptionat prin laser a fost pus la punct în 1994. nationalitatea. aflându-se astfel oricând numarul si informatiile personale. Daca raspund negativ. El explica: „Pe furnizorii potentiali care ne suna noi îi întrebam: «Aveti sigla ISO 9000?». semnând în revistaManagement Review. explica faptul ca un grup intitulat Consiliul National de Acreditare a Factorilor de Control (NACCB) cu sediul la Londra." [. fixate în decursul anilor 1980 de Organizatia Internationala de Standardizare ( International Organization for Standardization= IOS)". este organizatia oficiala de aprobare si aplicare a sistemului ISO 9000. Wisconsin. control la frontiera si multe altele. Neil Maltra de la VOLVO spune ca cei care doresc sa încheie contracte cu firma aceasta si nu dispun de certificatul ISO 9000 sunt trimisi în alta parte." CINE ESTE DE FAPT ISO 9000? Cine conduce programul ISO 9000? Revista Training. asa cum este el explicat în reviste industriale de prestigiu: „Procesul de certificare a calitatii cu acest indice – ISO 9000 – indica un al treilea membru. Corporatiile trebuie sa detina evidenta ca sistemul lor a primit certificatul de calitate… Odata primit. Fiecare cetatean trebuie sa primeasca un numar propriu pâna în 1999. ce sunt aceste organizatii? Cine sunt ele? Cine le-a pus la cale? Cine le controleaza? Cine le-a conferit aceasta autoritate? OBLIGATIVITATEA DE A AVEA CARTEA DE IDENTITATE CU TINE Înca din 1993. are loc un proces de supraveghere de 2 ori pe an pentru a se asigura îndeplinirea conditiilor si schimbarilor impuse de sistemul ISO 9000. În cele din urma veti fi exclus de pe piata. le spunem sa revina dupa ce-si vor primi certificatul de calitate. zeci de guverne au initiat o actiune concertata de promovare a unor legi care sa prezinte drept obligatoriu cetatenilor proprii faptul de a avea un card ID: * OLANDA: A fost promulgata o noua lege care îi obliga pe cetateni sa poarte cardul personal ID asupra lor în orice loc si moment. Un membru acreditat desfasoara o expertiza a calitatii produselor unei anumite corporatii. amprente ale degetului mare. într-un articol intitulat „Ce ar trebui sa aflati despre ISO 9000". afirma ca este scumpa obtinerea certificatului ISO 9000: „Expertiza poate dura chiar si un an si poate sa coste 100. Canada. „Noul ID va ajuta guvernul sa tina o evidenta electronica a populatiei.ESTE NECESARA O SUPRAVEGHERE CONTINUA Iata cum functioneaza programul ISO 9000.] Donald W. adresa." * CANADA: Din London Free Press. aflam ca: „Nu toti sunt de acord cu planul premierului Mike Harris de a promulga un card ID… Harris a spus ca Ontario ar putea folosi amprentele pentru 54 . o alta sursa de informatie din domeniul industriei. pe lânga cei doi care desfasoara actiunea de comert. numarul din registrul platitorilor de impozite. ASQC si ANSI. Marquardt. El va fi folosit pentru a identifica pe oricine pentru taxe." Cardurile de marimea unei carti de credit au fotografii. Cu toate acestea aflam ca în America. ne informeaza ca „standardele programului ISO 9000 au fost dezvoltate. în Japonia un plan similar este pus în aplicare cu mult succes de guvern.000 $ si chiar mai mult".

pe aceasta bratara se gasesc numarul de impozitare. afirma ca programul câstigator al Bangkokului reprezinta în mod potential «unul din cele mai represive si mai abuzive sisteme de supraveghere pe care le-a cunoscut lumea». considera ideea acestei bratari mult mai eficace decât cea a cardurilor ID inteligente. asistenta medicala. de fapt) pentru cetatenii înrobiti. detalii privind conturile bancare si alte informatii necesare oricarui tip de tranzactii… Steve Orlawsk. sunt vândute guvernelor computere cu ample posibilitati de folosire în scopuri oculte… În spatele noilor carduri ID ale Tailandei se afla un sistem computerizat sofisticat si programe complexe. Numai ca sustinatorii drepturilor civile fundamentale sunt îngroziti de acest fapt. superiorul contrainteligentei rusesti. numarul contului personal si orice alte date utile. 55 . În cele din urma. În Melbourne Age a aparut acest reportaj: „În curând australienii s-ar putea sa poarte în loc de ceasuri de mâna banderole electronice cu semnatura lor. în timp ce cercurile politice cocheteaza cu ideea unor planuri din ce în ce mai sofisticate de control electronic al maselor. Este un eveniment fara precedent. consilier în cadrul departamentului procurorului general." Canada devine în mod rapid un sistem politienesc. Informatiile inserate în card sunt în legatura directa cu o retea computerizata de control al informatiilor." Acelasi articol din Time a raportat ca tehnologia americana este folosita acum în Africa de Sud si Israel pentru a-i controla pe cei care sunt suspectati de catre guvern ca provoaca dezordine sau sunt potentiali teroristi. „FBI-ul a fost foarte amabil în a ne acorda asistenta în domeniul contrainformatiilor". În revista Biometrics Today s-a raportat ca SUA si Canada conlucreaza pentru introducerea unui sistem de carduri cu memorie optica si capacitati de redare a vocii umane. în cadrul unei retele computerizate unitare. cel mai mare de acest fel. Lucreaza de zor la constituirea unei baze comune cu corespondentii din Statele Unite. va deveni ea o precursoare a probabilului biocip implantabil în mâna dreapta sau în fruntea cetateanului? * TAILANDA: Toti cetatenii tailandezi au primit în ultimii ani carduri ID. Sistemul informational tailandez. asemanându-se cu vecina sa sudica. Digital Equipment Corp. ICL. în valoare de 50 de milioane de dolari. NEC. aflata la rândul ei în strânsa conexiune cu departamentele fiscal si judiciar. a devenit un simbol al caii pierzarii pe care este mânata turma… Câteva din cele mai mari firme de calculatoare au început sa vânda catre guvernele tarilor din Lumea a treia sisteme care sunt cu mult mai tiranice decât cele îngaduite în propriile lor tari. ci una federala). Time a afirmat de asemenea ca „Guatemala. * AUSTRALIA: Potrivit ziarului Sidney Morning Herald. carnete de conducere. cardurile ID devin obligatorii pentru toti cetatenii continentului. Printre potentialii clienti si furnizori: Unisys.asigurari sociale. în care echipe ale mortii au fost corelate de opinia publica cu sute de executii fara proces si disparitii. asa-zise independente. Simon Davies. Dupa el. însa astazi. în sistemul universal. Si marile corporatii cauta înca cu aviditate sa obtina profituri uriase. FBI-ul si-a deschis un birou la Moscova si are agenti de vârf care lucreaza acolo. a declarat Sergei Stephasin. FBI îsi antreneaza ofiterii la Academia FBI din Quantico. Si-n Ottawa se intentioneaza acelasi lucru. numarul asigurarilor medicale. În unele cazuri. pentru a integra Rusia si tarile vecine. nu neaparat si al Tailandei. un expert în asemenea tehnologii." * RUSIA: Înca din zilele lui Lenin si Stalin.. informatii esentiale despre 65 de milioane de tailandezi. toti cei aflati în trecere prin vamile americanocanadiene vor trebui sa aiba acest card ID „comun". politia de la Kremlin si capii spionajului sunt în al noualea cer. Rusia si-a avut sistemul national de identificare (în întreaga URSS. a achizitionat programe de supraveghere computerizata de la Israel în anii 1980"." Daca este aplicata ideea acestei bratari electronice. (Evident. vârsta. dosar care sa contina orice trebuie stiut despre oricine. guvernul tailandez a fost uimit si magulit când vara trecuta i-a fost decernat premiul „eroului erei informationale" de catre Institutul Smithsonian si revista Computerworld… Tehnocratii ar putea aprecia sisteme precum cel al Bangkokului. care pot ajuta guvernul Big Brother sa puna la punct în mod rapid un dosar. „Se asteapta ca Taiwanul sa încheie contracte în valoare de 270 milioane de dolari pentru propriul sistem informational rezidential. directorul Louis Freeh a uitat faptul ca FBI nu este o agentie globala. care pâna în anul 2006 va avea stocate. prin inventarea computerelor si a unei retele mondiale. Revista TIME a dat amanunte referitoare la cardul ID si la reteaua adiacenta tailandeza: „Fiind un novice în lumea computerelor. SUA.

U. Dupa spusele lui Jean-Paul Creusat si Anthony Halaris. un sistem din care nu ai cum scapa. De aceasta data este o invazie silentioasa a viclenilor organizatori ai retelei mondiale L.I. o schita a primului card personal de identitate emis vreodata de guvernul britanic a fost aratata cabinetului… cardul ar putea înlocui permisul de conducere. Louisiana si oriunde altundeva. Potrivit cotidianului londonez The Daily Mail . temânduse de reactia opiniei publice. sub îndemnul Iluminatilor. comandouri special antrenate în scopuri „antiteroriste". Într-o vizita efectuata în capitala Slovaciei – o fosta natiune est-europeana sovietica – directorul FBI Freeh a proslavit cooperarea dintre Est si Vest în domeniul înaspririi legislatiei.U. Elementele unui astfel de proiect sunt: · stabilirea unei retele structurate si coordonate de colectare si procesare a informatiei. a fost împlinita pe toate cele sapte continente.C. „Lumea devine din ce în ce mai neîncapatoare. tichetul de masa. a subliniat Major. Texas. Între timp. seful Serviciului Secret si Secretarul Trezoreriei. Ulterior. suprematia economica si militara a SUA constituie de fapt una din premisele esentiale ale Iluminatilor atunci când au în vedere construirea unui sistem închis. Soldatii rusi au fost fotografiati la Fort Drum. asa cum scontase Primul Ministru. sa citeasca atunci ceea ce au declarat Creusat & Halaris în legatura cu rolul Interpolului în aplicarea sistemului L.U.I.. nu obligatoriu. designerii retelei L. planurile roz ale guvernului nu s-au bucurat de „largul sprijin al cetatenilor".D. asa cum este Proiectul L. a delicventei". este din nou asaltata. * MAREA BRITANIE: În 1994.C.C.I.U. Virginia.U. de la senatorul SUA Kay Bailey Hutchinson pâna la senatorul Diane Feinstein.D.: Sarcinile majore ale ICPO-INTERPOL sunt de a gasi si dezvolta proiecte speciale în stare sa contribuie în mod efectiv la prevenirea sau eradicarea criminalitatii pe plan international. Fort Hood. El a indicat problema acuta si nerezolvata a „grupurilor teroriste".Virginia. carnetul de sanatate al fiecarui cetatean… si va folosi informatii biometrice si coduri [parole]". citind aceste rânduri. Interpolul din Franta – agentie politieneasca interguvernamentala – este institutia aleasa „pentru a demonstra fezabilitatea si utilitatea Sistemului L. actionând. pentru sistemul juridic". New York. Oricum erau planuite lucrurile. ca argument în sprijinul unei cooperari mondiale necesare. prin aceasta conspiratie uriasa.C. iar necesitatea ca politia sa coopereze este din ce în ce mai evidenta" a declarat Freeh. ministrii au anuntat ca sistemul de carduri ID va fi „voluntar".I. Împreuna cu Freeh au calatorit timp de zece zile prin tarile est-europene seful Agentiei de lupta împotriva drogurilor.D. un astfel de sistem s-ar bucura de „largul sprijin al cetatenilor". cine mai crede oare povestea cu sistemul „voluntar"?) * FRANtA: Aceasta tara. prim-ministrul John Major si guvernul sau au început subit o campanie nationala de propaganda pentru a-i ademeni pe englezi sa accepte un card computerizat ID si o retea computerizata..C. pasaportul. De aceea fiecare. de dimensiuni mondiale." * STATELE UNITE: În timp ce oamenii de orice semintie vor fi prinsi în plasa L. englezii „s-au revoltat". (Însa odata ce guvernul a pus piciorul pe prag si este gata sa intre.U. Daca cineva. · studii tehnice si propuneri care sa înlesneasca adaptarea rapida a tacticilor si strategiilor agentiilor nationale.I. Ziarul The Guardian oferea detalii: „Un model. un oficial al cabinetului Major a declarat ca englezii vor primi un „card ID inteligent pâna în anul 2000".I. primministrul a sugerat ca sistemul propus de el ar putea juca un rol important în „combaterea criminalitatii. se îndoieste de faptul ca munca aceasta conspirativa de implementare a Proiectului L.D.C. mai mica. care a suferit de doua ori invazia trupelor straine în timpul celor doua conflagratii mondiale din acest secol.U. în timp ce Departamentul Apararii a adus zeci de mii de rusi. CIA-ul gazduieste ofiteri [agenti] KGB la cartierul general din Langley.D. de altfel. Fort Polk.I. sustine cu ardoare promulgarea unei legi care sa solicite folosirea 56 .C. evident. Într-un interviu acordat ziarului londonez The Daily Telegraph. diabolic.D. · folosirea acestei retele pentru a se oferi servicii pe plan national si a se înlesni conlucrarea dintre diversele agentii în cursul diferitelor anchete [investigatii].D.

29. cine sint gestionarii sau beneficiarii ei. scanare a retinei. Democratii si toti ai lor exercita presiuni pentru aparitia sistemului L. amprenta vocala. a decis Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi.I. adaugând: „Cel mai indicat ar fi sa insistam pe aparitia unui sistem integral acum. cod baric magnetic. Republicanii. pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007).unui card ID national în strânsa legatura cu reteaua mondiala computerizata.2004. A motivat aceasta schimbare de opinie prin faptul ca reteaua ceruta de ea era imperios necesara.in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007. Senatoarea Feinstein din aripa liberala a fost omniprezenta pe Dealul Capitoliului. Mediafax GUVERNUL ROMAN A APROBAT PE SEST REALIYAREA UNEI MEGA BAZE DE DATE CU INFORMATII DESPRE FIECARE CETATEAN Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al Sistemului Informatic Integrat (SII). Practic. Problema e cu atit mai delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. Radu Timofte. in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005.. ce fel de informatii vor fi stocate despre persoanele fizice. îl reprezenta pe analistul politic Patrick Buchanan si pe alti conservatori care încercau sa puna o stavila imigrarii ilegale. ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Un proiect de lege atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut. Senatoarea. Feinstein a spus totul pe sleau. în 1992. iar in comune. dupa detaliile oferite de ea. in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei.] * ROMÂNIA: Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006. care va centraliza informatiile detinute de toate institutiile publice. ar fi supertehnologizat „cu un microcip.01. foarte influent în Washingthon DC. ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat. ministrii Dan Nica. fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect 57 . pina la expirarea valabilitatii lor. echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006). În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice. o baza de date mamut. "Nasii" bazei de date fie au refuzat sa ne ofere detalii despre aceasta noua structura informationala. poate „rezolva criza imigrantilor ilegali"! Când a fost întrebata daca n-ar trebui sa fie amânata o vreme rezolvarea problemei. Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite in continuare. Feinstein a fost citata ca sustinând ca trebuie implementat cât mai urgent un card ID biometric împreuna cu „toate bazele informationale adiacente necesare". Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002. sa cerem fiecaruia sa-si procure documente noi într-un interval rezonabil si sa supunem acele documente (card ID) la verificari anuale". in municipiile resedinta de judet. În interviul din Roll Call . a explicat ea cu înflacarare. care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003. care cu doar câtiva ani înainte. trebuie s-o rezolvam acum. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti.. Feinstein a replicat alarmata: „Nicidecum. Ioan Rus si Mihai Tanasescu . Astfel. tinând discursuri si conferinte de presa. in parlament. cerând implementarea a ceea ce poate fi descris doar ca Sistemul Fiarei de Control Uman prin 666. În ziarul politic Roll Call . democratic. fotografie si amprenta digitala". El a fost promovat direct prin hotarire de guvern . In celelalte municipii si orase.U.C. Din cele sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut. în 1995 si-a schimbat brusc optica cu 180 de grade.D. În 1996 senatorul de Texas Hutchinson a introdus proiectul de lege 999 (999 rasturnat este 666!) care solicita aparitia cardurilor ID federale. urgent!".semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI. date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor aduna la un loc. Noul card ID. [. doar aceasta. Cu alte cuvinte. cui se subordoneaza acestia si cine ii controleaza.

Cui se subordoneaza SII? 10. dupa principiul "ce nu e interzis este permis". ultimii numiti chiar in textul de lege "ofiteri de securitate ai sistemului")? 8.legala. parlamentul fiind din nou . Clair Akwei împotriva NSA. materialul reprodus mai jos dovedeste cunoasterea amanuntita de catre John Akwei a structurii NSA. TEXE MARRS.expres. ANEXA 1 Urmatorul document a avut rol de proba [dovada] în cadrul unui proces desfasurat la Curtea de Justitie din Washinghton DC. ACTIVITATILE SI OPERATIUNILE NSA PRIVIND SPIONAJUL CIVIL [INTERN] 58 . a tehnologiilor brevetate si a operatiunilor secrete de monitorizare a cetatenilor. Nota: Actele în rezumat ale procesului au fost publicate în forma integrala în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996. Maryland (Procesul civil nr. Prin acest rezumat am încercat sa surprindem doar supravegherea si controlul persoanelor. Oricum.)? 9. Cui se subordoneaza SII. Ce institutii ale statului vor participa la SII.Sistemul Fiarei de Control Uman Universal cu 666". administratori de securitate. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem. traducere din engleza: EDITURA BUNAVESTIRE 2000 Nota: Pentru mai multe detalii despre NSA sau aplicatiile microcipurilor în armata. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de secretizare (presedinte. cum e numita chiar in hotarirea de guvern. . consultati cartea mai sus citata. lasind loc arbitrarului si adaptarilor. ministri etc.pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei "structuri informationale specializate". a activitatilor privind securitatea nationala. Experti in apararea drepturilor omului care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos.ro/investigatii/?news_id=132594 Bibliografie: Fragmente din carte „PROIECTUL L. in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor. respecta drepturile omului. Documentul dezvaluie o gama uluitor de larga de tehnologii si programe proiectate în scopul de a-i urmari si controla pe cetatenii americani. Meade. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost? 7. Data fiind baza de date pentru persoane fizice. Informatiile despre persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor.U. 1. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin parlament si s-a preferat o hotarire de guvern? 2. imprecis. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete. Cine controleaza SII? http://www. cu sediul la Fort George G. 92-0449). ofera o imagine de ansamblu a ceea ce ni se pregateste. Anexam de asemenea 2 documente. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat? 5. premier. Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele juridice? 6.C. care chiar daca nu au legatura directa cu situatia din România.D. cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de tip secret nu doreste nimeni sa explice. Zece intrebari fara raspuns: 1. aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI. proces intentat de John St. MApN si MI? 4.I. hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania. si ce fel de informatii vor fi in troduse in baza centrala de date? 3.

care utilizeaza inteligenta artificiala si care monitorizeaza toate comunicatiile indiferent de mediul prin care sunt transmise. Tehnologia NSA este dezvoltata si implementata în secret. fara ca opinia publica sa aiba cea mai mica idee despre aceasta. Reteaua de supraveghere 59 . Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT) Operatiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor EMF [electromagnetice] din mediul înconjurator. Acesti agenti sunt împuterniciti printr-un ordin executiv sa spioneze pe oricine. Operatiunile desfasurate de ei cu mâna libera pot trece uneori dincolo de granitele legii. cu sediul la Fort Meade. flux care emite unde EMF. NSA dispune si de o retea permanenta de securitate nationala si supraveghere anti-terorista. În SUA. Cetateni alesi ocazional pentru urmarire de catre personalul NSA Personalul NSA poate controla vietile a sute de persoane de pe teritoriul SUA facând uz de reteaua NSA de spionaj civil si de operatiunile sub acoperire. Programul SIGINT porneste de la faptul ca orice obiect din mediul înconjurator care are în sine curent electric genereaza în jurul sau un flux magnetic. proiectata special pentru a micsora la maximum costurile operatiunilor de spionaj Din punct de vedere al relatiilor sociale. cât si la receptor. NSA dispune de computere nanotehnologice. pentru a determina diagnosticarea celor în cauza ca suferind de boli mentale. prin cei 50. atât la emitator. de care sunt interesati agentii sau criptologii NSA. strict secreta si tainuita de cunostinta opiniei publice. RETEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE ELECTRONICA CIVILA Înca de la începutul anilor '60. dispune de cele mai avansate computere din lume începând înca din anii '60. 2. În clipa de fata. Aceasta supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al operatiunii NSA SIGINT. care sunt cu 15 ani înaintea tehnologiei actuale. întrucât este efectuata cu ajutorul retelei NSA de supraveghere electronica. angajatii NSA ocupa posturi publice si desfasoara atât operatiuni sub acoperire. pentru a identifica eventuale cuvinte cheie. Maryland. fie el de natura organica sau anorganica. asistent social sau om de afaceri. reteaua (DOMINT) acopera întreaga suprafata SUA. are zeci de mii de angajati din personalul NSA si urmareste simultan milioane de persoane. în vederea reperarii de la distanta si a urmaririi oamenilor prin intermediul curentilor electrici care se gasesc în corpul lor. Computerele respective supravegheaza tot arealul comunicatiilor. Eficienta economica a misiunilor de supraveghere este asigurata de tehnologia computerizata a NSA. cele mai performante computere din lume se gaseau la NSA. NSA strânge informatii despre orice cetatean american care îi suscita interesul. supravegherea cetatenilor este lesne de îndeplinit si eficienta din punct de vedere economic. NSA si DOD [Departamentul Apararii] au pus la punct si brevetat echipament digital avansat care poate analiza de la distanta orice obiect care desfasoara vreun fel de activitate electrica. NSA. cât si activitati legale. Angajatii NSA au o dubla identitate. prin care pot oferi colegilor de spionaj informatii despre persoanele care trebuie urmarite. Supravegherea pe termen lung si sabotarea a zeci de mii de cetateni nestiutori prin operatiunile NSA sunt foarte probabile.000 de agenti ai sai (HUMINT).Spionajul comunicatiilor (COMINT) Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicatiilor electronice din USA si din lume cu scopul de a asigura securitatea nationala. putând fi întâlniti sub masca unui avocat. fiindu-i rezervate. Cele mai noi si mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul NSA. Programul DOMINT poate asasina în secret cetateni americani si este în stare sa desfasoare sub acoperire operatiuni de control psihologic. Fort Meade. NSA reuseste sa urmareasca toate informatiile care circula pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte performante. Spionajul civil (DOMINT) NSA detine fisiere despre toti cetatenii SUA.

Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în scopul supravegherii Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la distanta încât omul poate fi depistat în orice loc s-ar afla. Agentii NSA pot utiliza aceasta metoda în secret îmbolnavind subiectii prin emiterea catre ei a unor senzatii auditive halucinante. iar dupa aceea computerele NSA vor supraveghea si monitoriza respectivul subiect 24 de ore din 24. NSA poate alege si supraveghea pe oricine din SUA. În acest fel NSA se poate furisa în orice computer din tara în vederea supravegherii (spionarii) sau a interventiilor de tip antiterorist în razboiul electronic. emise special în acest scop. 60 . în acest fel. UTILIZAREA DE CATRE PROGRAMUL SIGINT A STIMULARII ELECTROMAGNETICE A ENCEFALULUI Programul SIGINT al NSA foloseste stimularea electromagnetica a encefalului în cazul supravegherii neuronale de la distanta (Remote Neuronal Monitoring.electronica se bazeaza pe un aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg spectrul de emisii EMF. ulterior putând deduce prin decodificarea acestora starile cerebrale si procesele mentale ale persoanei urmarite. Având ca tinta supravegherea electronica. Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor contin informatiile digitale stocate în PC. pot intra în rezonanta cu circuitele PC-urilor. precum si dezvoltarea si cercetarea bioelectrica. activitatea electrica desfasurata de centrul vorbirii – aflat în encefal – poate fi transpusa într-o redare aproape verbala a gândurilor acelei persoane. SIGINT a implementat si a tinut secreta toata aceasta tehnologie. Exista si acorduri internationale menite sa pastreze tacerea despre aceste tehnici secrete. subiectii pot fi supravegheati în mod absolut. utilizând echipamentele speciale EMF pot depista si monitoriza de la distanta potentialele electrice simulate. Modificarea computerizata de la distanta prin operatiunea SIGINT NSA tine sub stricta evidenta toate computerele si PCurile vândute în SUA. Stimularea encefalica de acest tip a început sa fie dezvoltata prin programul MKULTRA de la începutul anilor '50. EBL). Personalul NSA poate „suna" pe orice persoana prin intermediul retelei SIGINT de scanare a câmpurilor electromagnetice. Criptologii NSA. NSA înregistreaza si decodifica „hartile" encefalice a sute de mii de persoane. RNM poate trimite semnalele codificate catre cortexul auditiv din encefal. „Harta" encefalica generata de computerele NSA asigura supravegherea neîntrerupta a tuturor proceselor electrice care au loc în creier. Tehnologia secreta care a rezultat în urma acestui program este catalogata în arhivele NSA drept „informatii radiative". în scopul sigurantei nationale. informatii care sunt definite ca „provenind de la generatoare întâmplatoare de câmpuri electromagnetice din mediul înconjurator. RNM) si al contactului encefalic electronic (Electronic Brain Link. caracteristice schizofrenicilor si paranoicilor. înlesnind astfel comunicarea audio nemijlocita cu creierul (fara a mai fi nevoie de ajutorul urechilor). 3. NSA dispune de echipament electronic brevetat care analizeaza de la distanta activitatea electrica a omului. aceasta constituind o parte integranta a retelei de spionaj civil [DOMINT]. Unde RF codificate. excluzând radioactivitatea sau exploziile nucleare". NSA consuma cu aviditate orice informatie în domeniu si tine departe de cunostinta publicului cercetarile din aceasta ramura. asa cum a facut si cu alte proiecte ale Guvernului SUA din domeniul razboiului electronic. care includea si investigarea si controlul neurologic al radiatiilor (câmpurile electromagnetice neionizate). modificându-le. Acest echipament a fost dezvoltat. implementat si tinut departe de cunostinta publicului în acelasi mod în care au fost tinute secrete alte programe privind razboiul electronic. Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio frecventa) provenite de la circuitele electronice ale computerelor personale (filtrând în acelasi timp emisiile similare provenite de la monitoare si surse de alimentare). Stimularea encefalica este folosita în secret si de armata în cazul conexiunilor creier-computer (de pilda în avioanele de atac).

supravegherea neuronala de la distanta poate întocmi o harta a activitatilor electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective. NSA. Reteaua SIGINT foloseste stimularea cerebrala ca pe un mod de comunicare si transmitere a informatiilor (precum si a semnalelor sistemului nervos) catre spioni si.Fara a avea vreun contact cu persoana urmarita. agentii NSA pot „aseza" pe furis imagini în creierul unei persoane. starile si controlul miscarilor unei persoane. Supravegherea neuronala de la distanta (RNM. supravegherea de la distanta a informatiilor bioelectrice stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmarire. Posibilitatile folosirii metodei RNM Reteaua SIGINT exista în SUA înca din anii '40. În emisia electromagnetica a creierului se afla anumite sabloane si semne caracteristice. cu sediul la Fort Meade. Stimularea encefalica electromagnetica functioneaza astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare complexa. Acest flux magnetic genereaza o unda electromagnetica constanta de 30-50 Hz si 5 mW. RNM este cea mai sofisticata si mai recenta metoda de supraveghere si spionaj civil. identifica si supraveghea de la distanta câmpurile bioelectrice ale unei persoane. comanda de miscare. Imaginile apar sub forma de ecrane bidimensionale în encefal. de asemenea. îndeosebi în timpul somnului de tip REM. Agentii NSA vad exact ceea ce vad ochii persoanei supravegheate. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC ELECTRONIC (EBL) Reteaua SIGINT poate detecta. sunete tridimensionale si sunete subliminale (fara a face uz de urechi). RNM permite o interconexiune audiovizuala creier-creier sau computer-creier. El este folosit de un numar limitat de spioni ai SUA. imaginilor si sunetelor aflate în creier. Stimularea encefalica poate modifica starea cerebrala si poate afecta controlul miscarilor. Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat si mai performant sistem de spionaj. pentru diferite transmisiuni catre creierul celor supusi operatiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil de om). caracterizata printr-un flux magnetic variabil. fapt auditiv si imagine vizuala din creier îi corespunde un „potential stimulat" sau un grup de asemenea „potentiale stimulate". fara fir. iar catre cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM poate modifica perceptiile. denumite „potentiale stimulate" [de raspuns]. Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirectionat este realizat prin monitorizarea de la distanta a informatiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului catre cortexul auditiv (evitând urechile) si a imaginilor estompate catre cortexul vizual (evitând nervii optici si ochii). Activitatea neuronala a encefalului genereaza o activitate electrica fluctuanta. Poate fi „vizionata" în acest mod si memoria vizuala. pentru a-i programa creierul în anumite scopuri. Catre cortexul auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi. Si toate acestea se desfasoara fara vreun contact fizic cu subiectii. Fiecarui gând. În acest mod. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual. care sa rezoneze cu potentialele stimulate din creier si sa formeze astfel imagini auditive si vizuale în circuitele neurale ale creierului. folosit pentru a-i urmari pe cei suspecti si a monitoriza în mod nedistructiv informatiile audio-vizuale din creierul lor. 61 . SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanta informatiile din creierul uman prin decodificarea digitala a potentialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice encefalice având o frecventa între 30 si 50 Hz si o putere de 5 mW. dispune de un sistem gigantic de supraveghere neuronala de la distanta. fara a mai folosi ochii si nervii optici. Emisia electromagnetica encefalica poate fi decodificata sub forma gândurilor. Contactul encefalic bidirectionat este arma cea mai redutabila si sistemul de comunicatii preferat al personalului CIA/NSA. reactie. 4. iar dupa aceea sa redea pe un ecran imaginile din creierul subiectului. bidirectionat.

62 . Ei au interceptat encefalic si persoanele cu care reclamantul intra în contact pentru a-l izola de restul lumii. Frecventele la care raspund diferitele centre nervoase encefalice sunt situate în intervalul 3-50 Hz. 6. Creierul fiecarei persoane are o gama unica de frecvente de lucru si rezonanta. astfel încât trimiterea informatiei audio catre creierul unei persoane. Un sistem a carui implementare e foarte ieftina permite ca mii de persoane din orice patura sociala sa fie spionate neîncetat de catre SUA. Doar programul SIGINT al NSA moduleaza [emite] semnalele pe aceasta banda de frecventa. Agentii NSA pot identifica instantaneu de la distanta (prin programul RNM) orice individ din multime care ia legatura cu subiectul supravegheat. Acestia utilizau sunet bidimensional. Zona encefalica . NSA – TEHNICI SI RESURSE Depistarea si supravegherea neîntrerupta de la distanta a persoanelor în orice loc s-ar afla. dar la frecventa specifica altei persoane. reclamantul a fost hartuit: au încercat prin RNM sa-l îmbolnaveasca si sa-l împiedice sa relateze autoritatilor activitatile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12 ani. care tin permanent urma celor care sunt urmariti de NSA. Prin controlul bidirectionat al programului RNM. Agentii sub acoperire din zonele urbane Zeci de mii de persoane în orice zona lucreaza ca agenti sub acoperire [detectori] si spioni ai vecinilor si colegilor de munca (uneori în mod inconstient).Frecventa bioelectrica de rezonanta . supravegherea a durat din octombrie 1990 pâna în mai 1991.25 Hz .Coordonarea impulsurilor de miscare Centrul auditiv . Grupul Kinnecome numara aproximativ 100 de persoane care lucreaza zi si noapte la Fort Meade.15 Hz . ar avea drept consecinta lipsa de reactie a persoanei respective la stimulul auditiv.Sunete care evita urechile Centrul vizual . Mecanisme de monitorizare RNM de la distanta Echipamentul RNM al NSA citeste encefalogramele subiectilor pentru a-i urmari si prin sistemul lor nervos poate transmite mesaje care sa le afecteze starea fizica si psihica. Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenta programului RNM datorita faptului ca a fost în contact RNM bidirectionat cu grupul Kinnecome de la NSA. Acest echipament este dispus într-o retea si este folosit pentru operatiuni de spionaj civil. Aceasta este întâia oara când un cetatean american a fost hartuit prin RNM si a putut sa dea în judecata NSA-ul. pe care îl trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hartui. RNM poate depista si supraveghea orice cetatean de pe teritoriul SUA. urmarind si verificând subiectii care au intrat în atentia personalului NSA. securitate guvernamentala si militara. precum si în caz de razboi bioelectric.20 Hz . este necesara mai întâi decodificarea frecventei de rezonanta a fiecarui centru de pe scoarta cerebrala. Fort Meade.Informatiile induse prin modulare Centrul controlului miscarilor .5. Agentii care nu lucreaza la birou se pot afla într-o legatura constanta cu acesti detectori. STIMULARE ELECTROMAGNETICA ENCEFALICA Pentru a putea aplica programul RNM.Imagini care evita (ocolesc) ochii Centrul somatosenzitiv .10 Hz . oriunde pe teritoriul SUA. al carui personal s-a folosit de aceasta metoda de spionaj în chip ilegal.9 Hz .Hipersensibilitate la stimuli exteriori Centrul gândirii .Gânduri subconstiente impuse Aceste informatii astfel modulate pot fi induse în creier cu intensitati care variaza de la subliminal la perceptibil.

Ce este un „potential criminal"? Autorii sunt foarte trufasi.U. toata tehnologia tinuta secreta." este extrem de apropiat de LUCIS sau LUCIFER. L. Asta înseamna – în mod virtual – oricine!(Remarcabila folosirea ingenioasa a limbii engleze). S-ar parea ca presupunerile noastre sunt eronate. instalate si întretinute de NSA NSA are locuri special amenajate. Presupunem ca academiile si universitatile nu vor încheia o întelegere care sa presupuna si violarea Constitutiei. o gigantica retea care utilizeaza CBU. definit ca fiind un „studiu conceptual pentru un viitor Sistem Universal de Identificare". ci doar „verificari de rutina ale cazierului si activitatii personale" si urmarirea „potentialilor criminali".C. implementarea completa si minutioasa a acestui sistem a avut loc înca de la începutul anilor '80. Desi este cu desavârsire necunoscuta publicului larg. Într-un stil despotic. afirmând ca au pus la punct un plan magnific cu numele L. software. colegiu de „arte liberale".D. ei propun sa fim tratati cu totii ca potentiali teroristi. eficient.? Traim sub puterea legii. n-au citit Constitutia (sa fim onesti. ESB (stimularea electrica a creierului) prin intermediul semnalelor EMF este utilizata pentru a-i controla pe subiecti. sa fie utilizat ca sistem sigur. New York si profesor Anthony S.D. Tot echipamentul camuflat.I. medic al ONU.D. Retea dispunând de echipament EMF. New York. Echipament EMF care colecteaza informatii de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin decodificarea emisiilor de unde RF si care poate patrunde în orice computer personal din SUA.U.C. Un card va putea stoca 63 .D. unul dintre ei este ofiter ONU si foarte probabil nu este cetatean SUA). Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei însisi în a pune cap la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem diavolesc de urmarire si control al tuturor fiintelor omenesti . Am primit un articol de la doua oficialitati care probabil.I.C. iar legea fundamentala care se aplica în SUA este Constitutia.C. Dreptul la intimitate si libertate sunt bine stipulate si aproape universal acceptate. ANEXA 3 Ce este L. Sistemul este – chipurile – necesar pentru ca toti suntem niste potentiali criminali si trebuie sa fim catalogati si urmariti. sistemul va folosi la transmiterea datelor de carduri si implanturi. demagogic.I. Scurta trecere în revista a echipamentului de spionaj si anti-terorism mentionat.I.C. Acestea sunt rezultate ale cercetarilor psihofarmaceutice ale CIA. rapid. L. ei califica acest sistem drept „universal" si includ în datele acestui sistem Cardul Biometric Universal (Cuvântul „L. Noi presupunem ca toate contractele întocmite de Guvernul federal sunt verificate de avocatii constitutionali pentru a nu contraveni prevederilor acesteia. Halaris de la Iona College. fondat în 1940.I. Veti întreba: Urmarirea cui ? Nu urmarirea criminalilor.D.. acum aflat în lucru la Departamentul Apararii . propune ca CBU. Acest „studiu conceptual" a fost realizat de Jean-Paul Creusat. dar credem ca este vreo eroare cauzata de subconstientul autorilor). întarita de Declaratia Drepturilor Omului. New York (Iona este un colegiu de patru ani. care nu are nici o legatura cu studiul). prin care poate construi tevi care sa intercepteze conductele de apa si de aerisire ale celor supravegheati si sa deverseze în acestea substante toxice (de pilda gaze somnifere sau droguri de spalare a creierului). este de fapt întreaga structura hardware. toate cercetarile stiintifice neraportate (ca în cazul cercetarilor în domeniul razboiului electronic). Spunem „aproape" pentru ca exista anumite elemente disonante. care traiesc în Washighton. New Rochelle.U. care poate citi electroencefalogramele omenesti si poate identifica/urmari persoanele cu ajutorul computerelor. instantaneu de urmarire. o constructie gigantica. care se pun pe ele mai presus de Constitutie si au alte planuri pentru viitorul nostru.U.Substante chimice si toxice introduse în blocurile de locuinte prin intermediul tevilor de plastic plastic secrete.U.

Motivatia cu „terorismul viitorului". care are un foarte mare interes în reusita acestui sistem. în orice moment. ca motiv al încalcarii acestor drepturi constitutionale. Amintiti-va ca nici un incident terorist nu a fost rezolvat si clasat în mod public si onest în ultimii 10 ani. La fel si Guvernul. Aceasta este una din prevederile celui de-al patrulea Amendament. 64 . altii pentru programe caritative. atunci finantarea acestora trebuie sa înceteze acum. se va ajunge la aplicarea lui! Republicanii sunt mult mai înversunati decât Democratii în aceasta privinta. iar structura lui nu poate fi modificata fara a se altera claritatea vederii. care urmareste interesele proprii. Pe scurt.C. Sistemul functioneaza foarte eficient! În sfârsit. Daca opinia publica nu va protesta în congres. Ar trebui sa fie si ar trebui sa se auda vocea opiniei publice! 4. aceasta este misiunea lor. O sarcina urgent de îndeplinit pentru designerii acestui sistem este sa corecteze sistemele prezente. care s-ar parea ca vin din partea cetatenilor . Acest CBU va include structura ADN-ului si a materialului imunitar.C. unica pentru fiecare om). pentru a-i prinde pe criminali si pentru a respecta legea. Au majorat bugetul Apararii pentru a finanta aceste sisteme de control si prevenire a unor presupuse amenintari . Unele state îl folosesc pentru programe de distribuire a hranei. Pe scurt. dar pentru asta sunt platiti. decât în cazul în care exista dovezi ca ei ar putea fi infractori. Un cod al irisului poate fi analizat într-o zecime de secunda.U. Tehnicile de identificare sunt deja pregatite si. Departamentul Apararii are functii legale. pentru a fi siguri ca nu le veti scapa. poporul. Ochiul fiecarei persoane este unic. Am încercat personal sa elimin aceste informatii false.U. timp de sase luni. toate datele dumneavoastra personale (mai mult de 100 dischete) pot fi stocate pe o unitate – precum cardul – în orice limba. iar unul dintre ei este presedintele Advanced Technologies Group. Am fost încredintati de acest fapt de catre medici pe care îi cunoastem si îi credem.D. Ele nu au dreptul de a-i urmari sau de a aduna informatii despre cetatenii care nu au comis vreun delict. cu capacitate de translatie în mai multe limbi.I. sunt extrem de abuzive la adresa libertatii personale.C. îi poate manipula la nivel informational pe membrii retelei în orice mod doresc cei ce stapânesc reteaua. si amprenta digitala si cea plantara vor fi stocate pe acest CBU. Cardul Inteligent este o avanpremiera a CBU si se foloseste deja. este de-a dreptul inacceptabila! Este o pledoarie vicleana. Din nefericire au trecut de mult vremurile în care ne puteam încrede fara nici o teama în aceste agentii politienesti.D.D.D. câstigul financiar fabulos se întemeiaza pe înrobirea noastra. care nu pot fi îndepartate. ceea ce complotistii nu va spuneste ca întregul „cazier" medical si starea actuala a sanatatii poate fi citita de pe acest iris. Politicienilor trebuie sa li se reaminteasca faptul ca – în mod irevocabil – puterea este delegata de popor. caci puterea vine de la baza spre vârf si nu invers. o scanare a irisului (fiecare iris are o structura deosebita. Obiectii la adresa L. dar interesant din domeniul medical al irisologiei.. Orice politician care nu este de acord sa-si schimbe meseria. orice ar spune designerii. Agentiile politienesti au dreptul si obligatia de a-i urmari pe criminali. Noi. dar nu am reusit nimic.U. este neconstitutional si se lucreaza chiar în prezent la perfectionarea lui. Ramâne valabila presupunerea ca unul sau mai multe incidente au fost sponsorizate de Congres pentru a promova legea antiterorismului.U.I.I. nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimitatii! Desigur.I. Autorii sunt proprietari ai sistemului L. Poate fi citit de unitati fixate sau mobile. exprimate în „Phoenix Letter" 1. Ca si cum cele enumerate nu ar fi suficient de înspaimântatoare. Este un aspect putin cunoscut. nicidecum a teroristilor. aceasta este un inconvenient pentru agentiile politienesti. Daca acesta va fi cumva folosit pentru a-i depista sau urmari pe civili în vreun fel oarecare. Dusmanii pot infiltra informatii false [rauvoitoare] despre dumneavoastra. dar controlul populatiei nu este una dintre ele! 3. Departamentul Apararii a proiectat un CBU cu o memorie de 5 gigabiti. Acest L.mai mult de 5 gigabiti de informatii personale. deoarece ele sunt supraîncarcate de informatii false. Imaginati-va un sistem de tip L. spun designerii. CBU este un abuz la adresa intimitatii. Aceste mecanisme nu au fost investigate de catre Congres.C. 2.

au ajuns sa descopere mai mult decat trebuia despre corpul omenesc. ci pe diavolul. fara credinta in Dumnezeu. PECETEA SATANEI Începem prin a detalia cateva aspecte in legatura cu tehnologia Bio-Microcipurilor.J. De aceea vom avea si plata cereasca.I. daca va lucra în mod cât de cât moral si mai ales daca va respecta Constitutia. se ascunde sclavia. Acest tip de control cere ca fiecare cetatean sa poarte mereu cu el fie o carte de credit. Sfintii se vor sfinti mai mult si spurcatii se vor spurca si mai rau (Ap 22. si care anunta existenta unui dictator care va controla complet fiecare persoana in fiecare secunda a zilei. Cazul O. incat fiecare persoana va putea fi observata si controlata mereu. Frontul este clar… Acum devii erou daca nu saluti pe diavol. Acum. Pe de alta parte tehnologia computerelor a evoluat atat de mult incat cei ce fabrica computere au ajuns in imposibilitatea de a tine pasul cu noile schimbari! Computerele au evoluat atat de mult si au ajuns atat de sofisticate incat au aparut o noua serie de laptop-uri si ecrane plate.C. Abuzul de minori de la Omaha demonstreaza ca FBI-ul întreprinde actiuni ilegale în secret.I. locul tranzactiei." Cuviosul Paisie Aghioritul DESPRE BIOCIPURI ŞI MARCREA CU PECETEA SATANEI BIOCIPUL. daca va rezolva cazurile murdare. cu plasma. se ascunde o dictatura universala. Dar aceste conditii sunt foarte greu de îndeplinit. acela de a controla usor si discret fiecare persoana din lume. Rezultatul este acela ca in ultimii zece ani. niste oameni de stiinta.U. sau cristale lichide. 11). În tot cazul. Din aceasta supraveghere face parte si supravegherea economica. Si totusi sunt mult mai sofisticate insa nu crede nimeni acest lucru. fara activitati secrete.C. Cercetarile biologice au scos la iveala lucruri absolut uimitoare despre corpul omenesc. un proces care implica mai multe discipline stiintifice care sunt contopite acum intr-una singura.Evenimente precum cele de la WACO si Ruby Ridge ne-au demonstrat ca pâna si cele mai pricepute agentii pot fi prinse pe picior gresit de teroristi. Au ajuns la dimensiuni atat de mici incat cel mai mic are dimensiunea unui bob de orez. Acest subiect al tehnologiei Bio-Microcipurilor incepe cu separarea tehnologiilor avansate ale cercetarii biologice. Se vor da lupte duhovnicesti." "În spatele sistemului perfect al cartii de credit.D. De fapt.U. 16). „Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol. Simpson ne-a aratat ca detectivii chiar spun minciuni. pentru ca acum nu avem de vrajmas pe Ali-Pasa sau pe Hitler sau pe Musolini.J. Doriti un sistem L. Bio-Microcipul. fie echivalentul acesteaia implantat in corp.D. o echipa de oameni de stiinta a fost alcatuita cu rolul de a integra aceste tehnologii în planul Noii Ordini Mondiale. robia fata de Antihrist (Ap 13. Este o furtuna si nevointa are valoare. cercetarii in domeniul computerelor si cel al microcipurilor. 65 . in fiecare moment. Dupa cum decurg evenimentele astazi. ne vom supune si noi sistemului acestuia. ora si data tranzactiei. nu putem avea încredere în Washinghtonul înarmat cu aceasta redutabila arma – L. foarte avansata. al codului de bare" realizat prin computer. iar un rol imens in aceste evolutii il au microcipurile. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman ca spun adevarul. aceste cercetari si descoperiri au fost combinate si sunt sub protectia departamentelor si ministerelor guvernelor. Înlauntrul meu simt o mângâiere. Fiecare tranzactie financiara va fi controlata pana la ultimul ban: marfa cumparata. vom vedea fapte înfricosatoare. – mai mult decât putem crede pe O. condus de niste mâini criminale? Daca vreodata Washinghtonul va lucra în mod transparent.

sa fie monitorizati in permanenta. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele. Insa mondialistii au gasit solutia. poate releva aceste detalii. de la Institutul de Control al Armelor Chimice Si Biologice. adica exact ce vede Si ce aude subiectul. Noua Ordine Mondiala. stiind. Si pentru ca aceasta carte de credit. cercetatorii de la Universitatea din Michigan. a oricarui individ. fara ca alta persoana sa nu stie despre locul sau. Acesta este mai mic de 0. scannerul determina emiterea codului care este afiSat pe un ecran cu cristale lichide. nume si adresa. omul putând fi astfel “telecomandat”. Astfel. mondialistii. declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii. în orice punct de pe planeta. aceasta tehnica este deþinuta deja de Agenþia Naþionala de Securitate. Dimensiunile capsulei sunt de 11x2. non-stop. Astfel. si mai mult. Înca din 1986. care s-ar putea împotrivi. oamenii. odata implantat. sa înregistreze imagini vizuale Si auditive neuronale. în colaborare cu AT&T. Trebuie avut in considerare si un alt aspect extrem de important. etc. "semnul" apocaliptic. Acest lucru are un dezavantaj pentru ca necesita timp si efort sa schimbi la fiecare om in parte informatiile de pe card sau de pe microcip. adica nu conþine baterii. Nu provoaca reacþii de respingere deoarece este confecþionat dintr-o sticla speciala biologica. Noile tipuri de biocipuri umane. în 1995. mondialistii. Se apreciaza ca pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de proteine (înlocuindu-se pirita). spunea Kyle Olson. In primul rand acest cip va transmite constant informatii in fiecare moment al zilei. pentru ca planul lor diabolic sa reuseasca: Bio-Microcipul. si care va identifica persoana si locatia sa. un înalt ofiþer al Pentagonului. Ice Korb. Se spune ca aceste biocipuri constituie "soluþia perfecta" pentru stabilirea cu precizie a identitaþii oricarei fiinþe vii.ce va fi reincarcata constant de corpul uman. trebuie ca cipul sa aiba o baterie unica . De aceia. Biocipul este "pasiv". sau orice alta limba”. care va fi unic pentru fiecare persoana. emiþatorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control. fiind astfel mult mai rapide. putându-se astfel obþine o armata de "zombi telecomandaþi". Acel cip va trebui sa aiba o sursa proprie de energie (n. "Pe de o parte avem aceasta arma de tip Frankenstein.Aceasta carte de credit sau acest microcip.e. Acest lucru se face prin controlul economic. acolo trebuie sa ramana). daca doreste. Aceasta unica baterie va fi 66 . iar pe de alta parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda. vor trebui sa fie reactualizate. Microcipul conþine un cod pre-programat cu un numar unic de identitate care nu poate fi alterat. firma americana Destron IDI (Colorado) comercializeaza microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. e fixat prin minuscule fibre de sticla. extragerea neputându-se realiza decât printr-o operaþie speciala de microchirurgie. Recent însa. implantându-ne un biocip în encefal vom putea învaþa instantaneu franceza. sunt obsedati de ideea ca cineva li s-ar putea impotrivi. pentru ca fiecare dintre noi va avea nevoie de card pentru a cumpara produse de uz zilnic. mai ales in randul acelor „mofturosi”. Este un microcip instalat într-o capsula speciala de marimea unui bob de orez. Se afla în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reþeaua neuronala a creierului. refuzat. Pare de necrezut? ªi totuSi. trebuie ca acestea sa poata emite (n. Modelele folosite astazi se numesc Transponder (de la Transmitter Si Responder).1 mm Si 67 mm. Pentru a controla persoanele. Astazi. nimeni nu se va putea misca liberi. se pot feri. astfel incat sa nu poata fi respins. Dar biocipurile au fost deja implantate Si subiecþilor umani. au conceput un sistem ce va fi implantat sub piele. "Se deschide o poarta în doua direcþii". declarau ca sunt pe punctul de a controla complet înregistrarile acustice neuronale Si transmiterea de semnale acustice în interiorul creierului. trebuie sa se stie cu exactitate locatia fizica a fiecarui om de pe planeta. Pentru a elimina aceasta teama.e. ca adevarul despre planurile lor sa se raspandeasca rapid. Totusi pentru a se realiza acest lucru.65 cm si poate fi implantat cu o seringa ! Ce este acest biocip? Este un "computer-cip" microemiþator care se implanteaza cu ajutorul unei seringi speciale sub piele. informatii ca: numarul de bani din cont. sa nu mai trebuiasca scos pentru inlocuirea bateriei sau pentru alte lucruri. oferind astfel posibilitatea pentru cei ce controleaza biocipul. cu "ajutorul" microcipului) un semnal ce va fi receptionat de niste statii special concepute si amplasate. vor permite supravegherea totala. Cu toate acestea.

notite. In timp ce cercetatorii dezvoltau acest tip de baterie. totul este perfectionat si se asteapta momentul potrivit pentru a fi implantate. mort in conditioi dubioase . va putea detine asa de multe informatii incat va inlocui cartile de credit. in ce loc al corpului omenesc. Serge neavand ocazia sa alcatuiasca un text complet. astfel incat fiecare vom avea unul. Care parte a corpului este ideala deci ? Cercetatorii au cheltuit peste 1.reincarcata constant datorita fluctuatiilor de temperatura ale corpului uman. versetele 16 si 17. caruia i-au rezervat cifra 66. cum ar fi cele de telefonie mobila." O observatie finala. S-a ajuns la concluzia ca Guvernul Mondial va avea nevoie de 66 de acesti sateliti. bateria se va reincarca constant. numarul 6 este numarul omului. guvern ce va fi condus de Antihrist. ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Acum. In prezent populatia globului are pana in 10 miliarde de oameni. 16-18 : "Si ea ii sileste pe toti. Nu-ti intareste credinta cand vezi ca profetiile Domnului se adeveresc pe deplin ?! Dupa cum am mai spus. semnat pe 13 septembrie 1993 (n. permisele de conducere. Toate acestea si multe altele le descrie Serge Monaste-ziarist canadian la ziarul Enquette. Teologii puteau sa scuteasca cercetatorii de aceasta suma imensa de bani caci raspunsul se afla chiar in Biblie. la scara internationala. Deci cat timp va trai persoana. iar numarul 66 este numarul guvernului mondial. cercetatorii au descoperit ca fluctuatiile in mana stanga sunt mai scazute decat in cea dreapta. etc. A luat cu el in mormant si o parte din secretele lor. Aceste biocipuri vor contine coduri de 18 cifre. sau sateliti de joasa orbita. PLO/ Israeli Peace Accord.e. in unanimitate sa perfectioneze acest Bio_Microcip foarte. pe cei bogati. Timpul exact nu se poate sti. Cine are priceperea sa socoteasca numarul fiarei.e. Bush).) Acest microcip. pasapoartele. care patrunde prin toate obiectele. aceste semnale emise de microcipuri vor fi receptate de antene speciale. poate oare Duhul Sfant sa exercite astfel de 67 .Spre deosebire de marcarea cu raze lasser. foarte repede. S-au facut teste pe animale de laborator mai mult de 10 ani. si pe cei slobozi si pe cei robi. Dintr-un motiv pe care nu-l inteleg nici ei. Microcipul contine 34 bilioane de coduri. Toti vor. De aceea aceste biocipuri vor inlocui toate sistemele de identificare si marcare.in cartea sa: "Congresul celor 666. aceste biocipuri folosesc frecventa radio FM de 125 Mhz. deci poate codifica 34 bilioane de indivizi. Oricum. O profetie Bibliba spune ca inaintea venirii lui Hristos. sub forma de idei. Dupa indelungi cercetari au ajuns la concluzia ca exista doua parti ale corpului uman in care fluctuatiile de temperatura sunt la fel. se confruntau cu o mare problema : unde sa puna bateria. oamenii vor trebui sa fie initiati la scara globala. Tot in timpul mandatului lui G. Apocalipsa 13.. Nu este un numar ocult interesant? In stiintele oculte. Aceasta initiere va insemna juramantul dat Satanei. cu trei zile inainte de a incepe Sarbatoarea Evreilor. descopera Sfântului Ioan faptul ca mana dreapta si fruntea vor fi locurile in care semnul va fi implantat. sau numarul numelui fiarei. si pe bogati si pe saraci. in care Domnul Iisus Hristos. adica numele fiarei. (n. Si cum aceste 2 evenimente sunt critice in stabilirea Ordinii Mondiale. pe cei mici si pe cei mari. iar pentru aceasta Dumnezeu ii va judeca pe oameni. au ajuns si cercetatorii. Se zvoneste ca oamenii de stiinta ce lucreaza asupra acestui proiect lucreaza sub o imensa presiune a mondialistilor. caci este numar de om. asa ca nu va asteptati sa dea gres. Aceasta carte contine PLANURILE francmasonilor de a subjuga lumea. Aici este intelepciunea. asupra acestei inventii uimitoare si foarte complicata. va emite fluctuatii de temperatura si deci. in Apocalipsa capitolul 13. insa cu siguranta el este foarte aproape. La aceasta concluzie. implinind astfel profetia Biblica.5 milioane de $ pentru a descoperi raspunsul la aceasta problema. ). nu se putea ca sute de mii de cipuri sa ramana fara baterie. pagane. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde. decat numai cel ce are semnul. caci fluctuatiile de temperatura difera. Natiunile Unite contra crestinismului". lucruri ce apar in continuu. Aceste presiuni seamana foarte mult cu cele care s-au facut asupra acordului de pace Israelian. Si numarul acesta este sase sute saizeci si sase.

CHIAR DACA PACIENTUL ZACE MORT DE CATEVA ORE. FARA SCRUPULE. DESI INFECTIA URINARA NU SE TRATAEAZA CU BISTURIUL CI CU ANTIBIOTICE. 9-11 : "Si al treilea inger a venit dupa ei. in Apocalipsa. versetul 17: "Caci Dumnezeu a pus in inimile lor sa faca voia Lui si sa se intalneasca intr-un gandsi sa dea fiarei imparatia lor." Sa stam drepti in fata Lui si sa nu se implineasca cu noi : Apocalipsa 14.presiuni in mintile lor. IL INVETI CE TREBUIE SA FACA SI FIE IL PLATESTI BINE FIE II PROMITI LUNA DE PE CER. si se va chinui in foc si in pucioasa. CA TREBUIE NEAPARAT SA SE OPEREZE DACA VREA SA MAI TRAIASCA. ESENTIAL ESTE SA NU-I SPUNA PATRIARHULUI CA MERGE LA MOARTE SIGURA. DACA TE SUNA PE MOBIL SI TE INTREABA DACA NU CUMVA L-AI OPERAT PE PREA SFINTIA SA TU TREBUIE SA ZICI UN NU! HOTARAT. DE-ACOLO SE DESCURCA SINGUR. ALTFEL ESTI COMPROMIS. inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului. AI PUTEA INCERCA LA FUNDENI LA DOMNUL SINESCU. EXAGERARI? FABULATII? NU! ARTICOLUL DE MAI JOS A FOST PUBLICAT IN ZIARUL ZIUA. capitolul 17. CA NU-I TREBUIE NICI O ANALIZA DESI SI O SAPTAMANA AR FI FOST INSUFUCIENTA. Si fumul chinului lor se suie in vecii vecilor. 68 . in potirul maniei Sale. NICI MACAR MEDICUL PERSONAL AL PATRIARHULUI CARE L-A INGRIJIT CONTINUU TIMP DE PESTE 20 DE ANI NU TREBUIE SA AFLE CEVA. pentru a termina lucrarea ce va prevesti Sfarsitul Lumii ? Sa nu uitam ce i-a spus Iisus Apostolului Ioan. strigand cu glas puternic: Cine se inchina fiarei si chipul ei si primeste semnul ei pe fruntea lui. pana cand se vor implini cuvintele lui Dumnezeu.” CUM SĂ OMORI UN PATRIARH – ÎN CÂŢIVA PAŞI SIMPLI CUM SA SCAPI DE UN PATRIARH INCOMOD DACA ESTI ECUMENIST DE RANG INALT SI TE JENEAZA UN PATRIARH ORTODOX IATA CE AI PUTEA FACE PRACTIC: GASESTI UN DOCTOR CRIMINAL. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei. MINCINOS SI CU SANGE RECE. APOI IL INFILTREZI LA PATRIARHIE. turnat neamestecat. sau pe mana lui. CA ESTE VORBA DESPRE O ANESTEZIE TOTALA NU UNA LOCALA. AI GRIJA NU CUMVA CEI DINTRE APROPIATII PREA FERICIRII SALE SA AIBA HABAR DE CE FACI. Va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu.

tratabila mai degraba cu antibiotice decat cu bisturiul. desi Patriarhul nu a fost internat in regim de urgenta. de la Palatul Patriarhal. inclusiv de cele mai apropiate persoane din jurul sau. pe care Sinescu l-a descris ca fiind "un apropiat al Patriarhului". PATRIARHUL A MURIT IN CHINURI GROAZNICE ! ! ! DATI CLICK A I C I NOU !!! DESI IPS DANIEL A DAT PORUNCA MONAHILOR CARE AU IMBALSAMAT TRUPUL PATRIARHULUI SA TACA. intr-un moment in care aceasta depasise stadiul de critica. singurul ierarh al Bisericii care stia de internarea Patriarhului. au mai luat mici pauze. inainte de operaţie. afirma ca a fost mintit de dr. pe frig si vant. dr Ionel Sinescu. medicul Patriarhului de 21 de ani. Profesorul Nicolae Ursea. A fost doar un "intermediar"..". desi alti prelati. Sambata. Dupa exact 24 de ore murise". declara unul dintre membrii cancelariei. a fost adus la Palatul Patriarhal de preotul Gheorghe Pop. spune prof. Profesorul Nicolae Ursea. Ceea ce stim este ca preotul Pop l-a lasat pe Patriarh singur la spital. Nu este asa. pe treptele Palatului Patriarhal.N O U !!! ZIARUL ZIUA FACE O NOUA DESCOPERIRE: PATRIARHUL ERA TAIAT SUB COASTE. Un alt indiciu ca Patriarhul nu a stiut ca interventia are 50% sanse sa fie letala este ca PF Teoctist nu s-a spovedit si nu s-a impartasit. Ionel Sinescu cu privire la starea de sanatate a Patriarhului. "Nu poate fi operat nimeni pe perioada unei infectii". Contactat de ZIUA. declara membrii cancelariei Patriarhului. Patriarhul Teoctist a murit cu zile. dr. om in varsta de peste 92 de ani. nu ar fi recomandat interventia chirurgicala. Mai mult. sustine medicul personal al acestuia. 69 . este revoltat. pe care a si avizat-o. afirma ca. pe la ora 5. In declaratiile pe care ni le-a facut in exclusivitate acesta afirma transant ca operatia nu era necesara. care a fost si doctorul personal al Patriarhului Iustin Moisescu. univ. sustine Sinescu in afirmatiile sale televizate. Ursea. DESI ECHIPA SINECU A DECLARAT RASPICAT CA A EFECTUAT OPERATIA CU LASERUL. ca dupa tratarea infectiei. ECHIPA DOCTORULUI SINESCU A MINTIT GROSOLAN. mai tineri. OPERATIA NU ERA NECESARA Conform declaratiilor lui Ionel Sinescu. Patriarhul a slujit ore in sir. Aceasta l-ar fi determinat pe Patriarh sa accepte interventia chirurgicala. fara sa plece din fata enoriasilor nici macar un minut. Ursea. Din cauza prostatei. INTERMEDIARUL MORTII Cum a ajuns Patriarhul la spital si cum a decurs operatia in urma careia a murit? "A plecat de la Palat duminica seara. medic primar medicina interna si medic primar nefrologie. Patriarhul era nevoit sa mearga la toaleta din jumatate in jumatate de ora. ZIUA solicita interventia Parchetului si o ancheta oficiala in acest caz. in conditiile in care Patriarhul suferea de o infectie urinara. pana la trei dimineata. De la oamenii de incredere ai Patriarhului si de la Cabinet.. Urinarile dese din ultima perioada erau cauzate de o infectie urinara aflata sub tratament. personal. operatia ar fi fost obligatorie. Era bine dispus. La Slujba de Inviere de anul acesta. sa se opereze de prostata la o cunoscuta clinica din Germania. si ca o astfel de viata ajunsese un calvar de nesuportat. Aparitiile publice ale Patriarhului il contrazic pe dr Sinescu. Un intermediar al mortii. luni dimineata. in chiar ziua in care era acuzat de presa ca este un plagiator (Gardianul: "Autoritatile fug de dosarul plagiatorului Ionel Sinescu"). PANA LA URMA AU FOST DOUA TAIETURI PE CORPUL PATRIARHULUI. cu parohia in Fundeni. care ii recomandase Patriarhului. sef al Clinicii de Urologie a Spitalului Fundeni. care l-a ingrijit 21 de ani. fapt de neimaginat pentru un calugar. ni s-a confirmat ca Pop nu este nici pe departe "un apropiat". unde se afla de altfel consemnate toate intrarile. "Cat de tare il deranja? Mergea de vreo trei ori pe noapte. ACESTIA CONFIRMA CELE DECLARATE ANTERIOR. 28 iulie. sustinuta in aer liber. preotul Pop a refuzat sa faca orice fel de comentariu. fara aprobarea PS Vicentiu Ploiesteanul. afirmatiile sale sunt contrazise de fidelii Patriarhului.

Patriarhia a aflat de moartea Intaistatatorului de la televizor! O astfel de incalcare a standardelor internationale medicale din partea echipei lui Sinescu este si trebuie sanctionata. ca urmeaza sa fie anesteziat total. In aceste conditii. cardiac si sub anestezie generala. In acest act sunt stipulate inclusiv posibilitatile unor complicatii care pot duce la moarte. Daca l-ar fi avut sub ochi. ma duc linistit. Incercand sa intre la Patriarh si sa afle ce se intampla. medicul personal. inclusiv pe latura penala."Consimtamantul Informat". Dar nu m-au lasat. red. pentru a nu fi "jignit" sau "influentat psihic inainte de operatie". nu e de mirare ca Patriarhul nu a fost consultat si asistat de un cardiolog. din cate se pare. nici anturajul sau. Costel Calapod a fost oprit de medici care au postat imediat un gardian in fata salii cu consemnul sa ii impiedice intrarea. La ora 11. nu?" Si mi-a spus: "Nea Costel. efectuata asupra unui varstnic cu afectiuni cardiace cunoscute si posibile deficiente respiratorii. dupa cum spune Sinescu.nu a fost dat spre semnare Patriarhului. In cazul in care in aceasta perioada se constata si alte afectiuni este obligatorie consultarea unor medici specialisti. in procent de 50%. inainte sa-l ia la operatie. pentru a se cunoaste mai bine stadiul sanatatii sale inainte de anestezia generala.n. ce poate dura de la o zi la sapte zile. ULTIMELE CUVINTE: "MERG CA LA SFANTA LITURGHIE" AMANUNTE TULBURATOARE NE-AU PARVENIT SI DE LA SINGURUL INSOTITOR AL PATRIARHULUI. le-a spus doctorilor sa ma lase sa stau langa el. nu au fost informati. pentru a se intocmi certificatul de deces. Or. acesta nu a stiut pana in ultima clipa. Buletinul Patriarhului a fost solicitat si adus doar a doua zi. prin crearea unei Comisii speciale. Dimineata.30. nici. conform legislatiei. desi i s-a spus singurului insotitor al Patriarhului ca pacientul este bine si operatia a reusit. Costel Calapod a vazut o agitatie generala pe coridoare. ULTIMUL APROPIAT CARE L-A VAZUT. nimeni dintre apropiatii sai nu a stiut ca Patriarhul merge la moarte. merg ca la Sfanta Liturghie". cadre medicale albe la fata solicitand rastit diverse instrumente. pana la stabilizarea absolut sigura a bolnavului. Acestea au fost ultimele cuvinte ale Patriarhului Romaniei inaintea operatiei. fiind descris in amanunt procedeul chirurgical care va fi urmat. sansele de supravietuire sunt de 50% intr-o atare interventie chirurgicala. Am stat toata noaptea ca pe ghimpi alaturi de el. cel care la insotit pe Patriarh la spital. n-am mancat si n-am baut nimic. specialist urolog. aflat deja pe patul de operatie. 50% SANSE DE SUPRAVIETUIRE Conform specialistilor consultatati de ZIUA. Patriarhul nu a fost nici macar analizat pulmonar. Cand i-au raspuns ca e pentru anestezie a zis: "A. a carui copie o prezentam alaturat . SOFERUL SAU PERSONAL DE 21 DE ANI COSTEL CALAPOD "Am mers de cu seara (duminica . PATRIARHUL NU A STIUT CA VA FI ANESTEZIAT TOTAL Nici macar documentul standard pentru asumarea responsabilitatii operatiei . Examinarea Patriarhului a fost superficiala. EXISTAU SOLUTII MULT MAI SIMPLE 70 . trebuie efectuat un Protocol de internare complex care implica un tratament preparatoriu. deci o anestezie asa. mai cu seama. Conform declaratiei lui Costel Calapod. asupra unui pacient nonagenar.). I-au dat o pastila si a intrebat pentru ce este. ar fi fost acum in viata. ca la dentist. conform normelor in vigoare. In primul rand Fisa de internare. in cazul unei operatii care implica anestezie generala. Dar nici pacientul. Or. si s-ar fi razgandit dupa intelegerea riscurilor. Conform normelor medicale.INTERNAT PE SEST Medicul Ionel Sinescu a incalcat mai multe reguli obligatorii.00-11.

sustine Sinescu. social@mediafax. de fapt. la Spitalul Fundeni din Capitala. sa lase sculele jos.17. conform investigatiilor noastre. 262 . potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane. MANIPULAREA MEDIA Conform declaratiilor medicului Ionel Sinescu operatia a fost o reusita. sustine o conferinta de presa la intrarea in Spital. este imposibil ca doar intr-un sfert de ora. au informat surse medicale. a fost duminica. sa dezbrace halatele.prostata se putea trata medicamentos sau se mai putea alege solutia unei sonde sau a unei cistostome. 30 iul . precizeaza Patriarhia Romana. peste exact o ora de la aceasta stire.Medici specialisti urologi consultati de ZIUA ne-au declarat ca. (Departamentul Social. Patriarhul deja se sfarsise. luni. ambele variante fiind extrem de simple si fara nici un fel de riscuri letale. 240 . &laquoIn momentul de fata. starea sa este foarte buna. Decesul a fost consemnat de medici la ora 17. transmisa de Agentia Mediafax: "MEDIAFAX . directorul spitalului. la Spitalul Fundeni din Capitala.Nr. Dupa care.00.30 -15. daca nu era o urgenta . pe la 12. (Stefan Pricop. respectiv ca Patriarhul e bine dupa o operatie de prostata reusita?! Cititi prima informatie de presa pe aceasta tema.(Adauga informatii de la Patriarhia Romana in legatura cu operatia Patriarhului Teoctist si starea acestuia postoperatorie) Patriarhul Teoctist a fost operat.ro) 2007-07-30 16:16:54" ECHIPA LUI SINESCU A MINTIT SI PATRIARHIA Concluzia este clara: echipa Sinescu a mintit si Patriarhia. afirma echipa Sinescu-Tulbure. de ce. au informat surse medicale.o alta ciudatenie pentru ca o astfel de operatie dureaza in mod normal maximum o ora.dupa cum a recunoscut si Sinescu . conform medicilor. la Spitalul Clinic Fundeni. Constantin Popa (foto). unde citeste un Comunicat semnat de "o Comisie medicala". la orele 15. social@mediafax. Fizic. luni.30 . prezente in zona in care s-a desfasurat operatia.Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI. fiind asteptat sa se intoarca cat mai curand la Resedinta patriarhala». afirmand ca "starea sa este foarte buna" intr-un moment cand. ar fi inceput sa tuseasca si sa expectoreze sange. medicii sa faca toate operatiunile urmatoare: sa constate decesul. cel putin! Alte surse spitalicesti independente.Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI.ceea ce nu poate confirma nici o sursa independenta cu certitudine. Apoi. o "sursa" din echipa lui Sinescu a transmis catre media informatia care a aparut ulterior pe televiziuni si agentiile de presa. pentru un control medical. interventie programata din timp. ESTE DE OBSERVAT SI URMATOAREA STIRE MEDIAFAX: "Nr. desfasurandu-se in intervalul 8. de adenom de prostata. Starea postoperatorie a Patriarhului este buna. au survenit complicatii: "complicatiile au fost cardiace". dr Ionel Sinescu si dr Dan Tulbure. 30 iul .16:03:45". Patriarhul si-ar fi revenit si ar fi discutat voios cu cei din jur . Prea Fericitul Parinte Teoctist. interventie programata din timp. de adenom de prostata.00-12. de coma. desi Patriarhul era pe moarte de patru ore.Patriarhul Teoctist a fost operat. nu numai presa. Daca incepand cu ora 12.3010. Patriarhul ar fi dat semne de tulburare de ritm cardiac. poate.30. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. a apreciat sursa citata.citand comunicatul . Directorul Popa afirma . respectiv chiar de catre cei care l-au operat. Au urmat imediat manevrele de resuscitare. iar luni a fost supus unei interventii chirurgicale la prostata. ulterior. Pentru ca. Patriarhul nu si-a iesit niciodata din starea de anestezie si apoi.45.ca operatia a fost "o reusita" si ca. sa se dezinfecteze. Frapanta este si operativitatea cu care "Comisia" Sinescu-Tulbure s-a prezentat cu un comunicat public in fata presei. sa mearga in biroul 71 . Mii de oameni traiesc in Romania cu acest tip de sisteme adaptate.ro) 2007-07-30 . la ora 17. Echipa Sinescu a avut asadar interesul sa transmita intai o stire "pozitiva". sa se spele pe maini.00 medicii s-au chinuit sa-l tina in viata. afirma ca.

zic: "Va rog foarte mult. La ce ora era asta? La ora 12 si jumatate. sa-l dea la imprimanta. sa ma aduca din groapa.. luni: "Domnule. Eugen Nicolaescu. Au reaparut acum din nou. Deci trebuiau sa ma cheme. stabilizata tensiunea. Pai.. Trebuia tratata infectia.. Deveniseram prieteni. "Nu.. Aceasta este ora cand echipa lui Sinescu a intrat in criza... ce sa spun!? (. sa se sfatuiasca ce sa scrie si cum sa faca..00. Trebuia echilibrat. medic primar nefrologie.. sub conducerea caruia a fost redactat Tratatul de Nefrologie in doua editii. Am fost medicul sau personal de 21 de ani. sa-l verifice. Era in plina infectie urinara si din cauza asta urina des. Sa nu ma cheme. Din punct de vedere medical. a aflat insa de abia a doua zi. la telefon: "Nu. Si-a permis sa ma minta. V-au tinut in mod deliberat departe de dansul. cand Sinescu si-a dat seama ca il pierde pe Patriarh. Cand este internat un pacient la o ora tarzie. Dr. Si el era operat si era si mort. sa nu ma cheme si asa mai departe.. am auzit ca l-ati operat".) Culmea este urmatoarea: i-am dat telefon lui Sinescu si l-am intrebat. domnule.. Eu 21 de ani i-am tinut si inima si creierul cum trebuie. cu protocol zero. domnule. Era prima chestiune..) Si cum a putut sa isi permita asa ceva? Cum si-a permis. mi-a spus ca nu era operat. nu l-am operat".... I-am tratat infectia. domnule.. la doua zile dupa operatie. La ora 12 si jumatate.directorului. nu era oricine. era perfect. cand il operam. o sa va chemam". nu este voie sa operezi un om de unul singur cand are un medic personal.. MEDICUL PATRIARHULUI: NU TREBUIA OPERAT Prof. sa coboare la parter si sa apara in fata presei. cand am vorbit cu dumnealui.. Daca era vorba sa il operam aici. Pentru ca acum trei saptamani de zile a avut din nou un puseu de genul asta. M-am ocupat de dumnealui asa cum trebuie si i-am facut o schema de tratament si tot si venea. Eu eram impotriva. doctor in stiinte medicale. Ministrul Sanatatii. nu l-am operat".. Clar. Pai asta este foarte grav.... Aceasta sa fie cauza grabei? Dar de ce secretomania? Nu a fost anuntat nici macar superiorul sau pe cale ierarhica. sa ma aduca langa dumnealui.. De la acest moment a inceput si manipularea presei. cand il operati.. Totul in numai 15 minute! MINISTRUL SANATATII A AFLAT LA O ORA DUPA DECES Sinescu urma sa intre in concediu la 1 august. era medicul personal al Patriarhului de 21 de ani Eu l-am ingrijit. Era perfect. Nu e voie. A doua chestiune: nu era oricine. sa dicteze secretarei comunicatul........ de nenorocirea de la Fundeni. Si.. Deontologic.... Mi-a spus: "Da. sa astepte liftul. Da. medic primar medicina interna.. asteptat cateva zile si dupa aceea. Era o personalitate. Trebuia tratata infectia urinara din nou. sa nu se atinga de el fara medicul personal. Iar directorul Spitalului Fundeni. La o ora dupa moartea Patriarhului. anuntate deja. a fost anuntat tot a doua zi. au cedat urinarile frecvente. erau doua lucruri: unu... asa este (..00. faceam consulturi medicale si asa mai departe... sa-l semneze. trebuia organizat un consult medical de specialisti.. 72 . "Il programam si. va anunt cand il operez". dr Constantin Popa.. slava Domnului.. la ora 14. sa iasa pe hol.. sa ma chemati si pe mine". tocmai la orele 18. Nicolae Ursea. mai ales unul de rangul Patriarhului. asteptat linistit si vazut.. Univ. trebuie incunostiintat imediat directorul spitalului care il anunta apoi pe ministru. Mi-a raspuns.

.Deci daca nu era infectia. Dar. vino sa discutam". Reaparand infectia. oricum. domnule. si la propriu. a interventiilor medicale propuse. beneficiile si riscurile efectuarii/neefectuarii acestei operatii/tratament. A reaparut infectia. probabil de la intubare. Nici vorba de treaba asta... Dar nu i-au facut analizele primare. trebuia un tratament antiinfectios si dupa aceea discutata problema interventiei chirurgicale. la mine. Avea toate investigatiile facute in urma cu trei saptamani inainte.. Acum trei saptamani avea un puseu infectios.I. Ca urmare. a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri.pacient internat in sectia ______________________________________________________ 2. de o noblete sufleteasca.in cazul in care pacientul este in incapacitatea de a decide) al pacientului_______________________internat in sectia ______________________consimt sa urmez operatia/tratamentul urmator 1:______________________________________________________________________________ Natura si scopul. s-a rezolvat treaba asta si era totul bine.) Un om de o valoare exceptionala. inteleg necesitatea acestei operatii/tratament pe care doresc sa il efectuez si recunosc ca nu mi se poate da o garantie sau asigurare in ceea ce priveste rezultatul final. cat si riscurile pe care le impun investigatiile speciale ce fac parte din operatia/tratamentul pe care urmeaza sa il efectuez. da. Il chemi: "Domnule coleg. (..________in calitate de: 1. Declar ca sunt constient de aceste riscuri si le accept. a alternativelor existente la procedurile propuse. de o gentilete.. da. ce se poate spune este ca a murit cu zile.. inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale.I/C. Dar nu trebuia operat in conditii de infectie urinara. Pentru ca? El zice ca i-a facut o urocultura si ca a iesit sterila. raze.. . sotie.. si la figurat. ___________________. sa-mi spuna ca nu l-a operat. intrucat scopul interventiei/tratamentului este spre binele meu. Mi s-au prezentat riscurile asociate precum si riscurile imprevizibile (inclusiv riscul oricat de mic de deces) consecintele pe care le presupune tratamentul/interventia.. care impun proceduri suplimentare fata de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de catre mine (inclusiv transfuzia).. 6.apartinator (sot. LEGEA DREPTURILOR PACIENTILOR. E o chestie ultraelementara. INCALCATA Art. De o blandete. Asa zice el. Cu zile. El zice ca i le-a facut pe astea primare..Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate. la spital. seria____nr. fiu ..reprezentant legal al copilului______in varsta de____ani 3. frate. precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. mi-au fost explicate pe intelesul meu de catre Dr. domnule. Si eu nu indicam interventia chirurgicala. in adevar trimisul lui Dumnezeu pe Pamant. In cazul in care in timpul interventiei terapeutice apar situatii si conditii neprevazute. Pe dracu' ghem.. L-am tratat. accept ca medicul desemnat sa actioneze in baza pregatirii sale profesionale in consecinta doar daca aceste 73 . Noi am auzit ca scuipa si sange.. Nu ai voie. Credeti ca e posibil sa fi fost complicatii la plamani? Pai. domnule. sora. la Carol Davila. precum si a celorlalte operatiuni terapeutice.. De ce s-au grabit? Si sa ma minta la telefon.. Si de ce s-au grabit asa? Nu stiu de ce s-au grabit. I le facusem pe toate.. FORMULAR DE CONSIMTAMANT IN VEDEREA TRATAMENTULUI/OPERATIEI Subsemnatul ___________________ domiciliat in__________________legitimat cu B. Fara sa chemi medicul personal? Nu e permis.

.. dr. in care relata ca unul dintre cele mai mediatizate cazuri de plagiat este cel al fostului ministru al Sanatatii. 3..... imi dau liber si in cunostinta de cauza... director pentru Drepturi Internationale de Autor din cadrul companiei McGraw-Hill.. sub titlul "Medicina plagiata".. Riscurile actului anestezic mi-au fost explicate cu ocazia consultarii mele de catre Dr...... De asemenea in cazul aparitiei in timpul procedurii a unei complicatii ce necesita interventie chirurgicala de urgenta.. In consecinta si in conditiile precizate.. Ionel Sinescu a copiat fragmente intregi si grafice dintr-un tratat american din 1957. Ionel Sinescu...... 2.. consimt de asemenea la administrarea anesteziei ce mi-a fost indicata (generala/alt tip) 3 _______________........ scrisa de Emil A. ca prof.....proceduri sunt absolut justificate din motive medicale si nu numai in interesul meu personal si inspre binele meu... Certific ca am citit..... Se specifica obligatoriu ce tip de anestezie se va aplica.. "MEDICINA PLAGIATA" Ulterior.. s-a aflat in ultima vreme in atentia presei.................... sunt de acord/nu sunt de acord ca aceasta sa se efectueze in conformitate cu decizia medicului curant. Mircea Beuran........ Exemplu: extirparea unui organ.. in calitate de martor.. pentru a afla daca profesorul Sinescu a avut autorizatia de a reproduce fragmente in lucrarea sa.. ___________.. McAninch. 4.. SINESCU PE URMELE PLAGIATORULUI BEURAN Prof...gradul de rudenie..... Mary A..) invazive ce urmeaza sa mi se faca si sunt de acord/nu sunt de acord cu efectuarea acesteia.. Pacientul va scrie clar operatia/tratamentul pe care intelege sa o efectueze si pe care accepta pentru a nu exista reclamatii ulterioare bazate pe confuzie......... fiind acuzat de plagiat. aparuta in 1998... Semnatura pacientului/reprezentantului legal 4 ________ziua ____luna___anul_______ Subsemnatul..... am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare le semnez........... prorectorul Universitatii de Medicina..... Note: 1. Data . Se vor nota datele de identitate ale acestuia. Prenume . a afirmat ca nu exista nici o autorizatie de reproducere eliberata de editura pentru vreun autor roman si a anuntat ca sesizarea celor de la Gardianul va fi analizata de departamentul juridic al editurii....... intr-un articol intitulat "Plagiat la varful medicinei romanesti". Ziarul Gardianul sustinea. unul dintre cei mai cunoscuti chirurgi romani. la finele lunii iunie.. Tanagho si Jack W... Nume.... ________________confirm ca prezentul formular de consimtamant a fost completat in prezenta mea si semnat de pacient fara ca asupra lui sa se fi exercitat vreo constrangere. consimtamantul la operatia/tratamentul prezentat. ziarul ZIUA a realizat o ancheta.. ACN etc. care va lua masurile necesare. editura din SUA neautorizand reproducerea cartii.... dr........ indicatia de a nu mai resuscita in cazul stopului cardiorespirator...etc... de exemplu va nota : . Cotidianul a contactat editura americana McGraw-Hill. Murray........ precum si datele imputernicirii de reprezentare in cazul tutorilor. de la acest accept face exceptie 2:______________________________ in scopul realizarii operatiei. Semnatura martorului ____________ziua _____luna_______anul______________ CONSIMTAMANT INFORMAT Am inteles beneficiile si riscurile investigatiei/procedurii (..... in lucrarea sa "Urologie clinica"... care a publicat in 74 ........amputatia membrului inferior sub nivelul genunchiului" colectomie dreapta. care a publicat lucrarea "Smith's General Urology"..

continua articolul. asta nu ne ajuta la nimic. Credeti ca vreo alta afectiune ar fi putut degenera in cursul unei operatii de adenom benign de prostata. Poate fi si de la intubatie. Pagini realizate de Luciana POP si Victor RONCEA pentru Ziarul ZIUA 75 . Daca aceasta afectiune este una cronica obstructiva. dr. Florin Mihaltan. in1998. de exemplu una pulmonara? In primul rand nu stiu ca Patriarhul Teoctist sa fi avut vreo afectiune pulmonara. Ar trebui totusi conturata mai bine afectiunea respectiva. reprezentand volumul al saptelea din colectia "Medicul rezident". daca bolnavul a fost intubat. semnata de americanii Emil A. plagiata intr-o proportie covarsitoare dupa "General Urology". Totusi. Care este explicatia ca un bolnav scuipa sange dupa o operatie de prostata? Pot fi "n" cauze. a semnat-o fara nici un pardon. Gerald Popa si alti colaboratori. aprecia ZIUA. si care a fost plagiat dupa lucrarea "Urgences en Medicine". univ. fost coleg la spitalul Fundeni si prieten al plagiatorului. pacientul poate face o complicatie in timpul operatiei sau post operator. acesta a publicat lucrarea "Urologie clinica". sub coordonarea medicilor Dominique Meynel. la sfarsitul lunii iulie. Conf. de vreme ce anumite capitole au aceleasi titluri. Daca vorbim vag de boli respiratorii. ar putea fi o cauza cardiaca sau una respiratorie. Florin Mihaltan: Trebuie facuta necropsia Conf. Ce analize sunt necesare pentru o persoana in varsta inainte de operatie. Este foarte greu de spus. ba chiar incep la fel. Sinescu a declarat ca n-a avut niciodata pretentia ca lucrarea sa sa fie considerata originala. trebuie vazut despre ce afectiune este vorba. Conform dezvaluirilor ZIUA. aparuta in 1992 la Paris. si republicata de-atunci in 16 editii. prof. in dezbaterea Comisiei de ancheta a UMF "Carol Davilla". prorectorul UMF "Carol Davila" Bucuresti. ba a mai si mentionat-o in propriul CV. Exista si cazuri in care o boala respiratorie se poate agrava in cazul oricarei interventii chirurgicale. sef sectie la Institutul National de Pneumologie "Marius Nasta". Astfel. McAninch cu 41 de ani inainte. Dar. poate chiar pulmonara? Minimum de analize in acest caz constau in realizarea unei radiografii si a unei spirograme. ca fiind una dintre marile sale realizari stiintifice. Trebuie spus insa ca depinde foarte mult de tipul de afectiune. Ionel Sinescu si Daniela Bartos. repet. Cazul Ionel Sinescu s-a aflat. Este putin probabil insa ca Sinescu sa fie sanctionat in vreun fel de catre bunul sau amic. Cred insa ca trebuie vazut rezultatul necropsiei. modificarile fiind mai degraba de traducere decat de continut. sustinand ca "singura care i-ar putea crea profesorului unele probleme este editura americana ce detine drepturile de publicare a lucrarii "General Urology". Ionel Sinescu si-a construit o cariera fulminanta. ajungand sa detina o multime de functii si pozitii-cheie in diverse structuri medicale. Alin Davido si Jean Cabane. Mircea Diculescu. Dupa colaborarea fructuoasa cu Mircea Beuran. pe pagini intregi.1997 "Ghidul medicului de garda". Tanagho si Jack W. impreuna cu dr. condusa de prof. Asemanarile dintre cele doua tratate nu sunt deloc intamplatoare. Printre complicii lui Beuran la plagiere s-au numarat profesorii Constantin Popa. dr. Dr. luand in considerare si posibilitatea de a fi avut si o alta afectiune. aceeasi comisie de ancheta a mai analizat "Ghidul de urgente in medicina interna". Dr. inclusiv tabele si elemente de grafica. Anchetat de o comisie a UMF Sinescu a contestat printr-un drept la replica acuzele de plagiat fara a lamuri insa problema. Dan Tulbure. a raspuns la cateva intrebari adresate de ziarul ZIUA. De obicei. cand ai un bolnav care scuipa sange dupa operatie. dupa volumul "On call" al unor medici americani. Pe baza acestui plagiat. Comisia de ancheta a Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti a ajuns la concluzia ca lucrarea a fost copiata cuvant cu cuvant. Ionel Sinescu a comis-o si de unul singur.

31. Iar la pagina 567. musulmane. Albert G Mackey. inca din 1717 cand masoneria. la paginile 712. "Occult Theocrasy". Joseph Ennemoser. romane. Pentru a ne forma o idee despre invatatura masonica. "The Spirit of Masonry": "Deoarece steaua Sirius este mai veche decat Pamantul. Satan este cel diabolic. fiul diminetii. p 114 si la Lady Queensborough. Ba chiar francmasonii pretind ca aceste adevaruri ar fi existat inainte ca lumea sa fi fost creata! Foster Bailey (sotul cunoscutei guru Alice Bailey) scrie in cartea sa.. S. p 588: "Ceea ce trebuie sa spunem multimii este: &laquoVeneram un Dumnezeu. L. Masoneria le imbratiseaza pe toate afirmand ca si-a insusit "adevaruri universale" ce sustin toate aceste religii. Pike. Clarificarea o gasim citind cartea lui A. acela adorat de toti. Henry Cornelius Agrippa. Lucifer este identificat ca fiind "Inger de Lumina". ne dam seama ca acele "religii" se refera la cultele pagane egiptene. In cartea lui Pike. El este si dumnezeul evreilor si al egiptenilor si al hindusilor. care cu o stralucire orbitoare lumineaza plapand sufletele egoiste? Cu siguranta el este". Satan si Lucifer nu sunt unul si acelasi. sa-i dam cuvantul Marelui Preot Satanist. eline. "Morals and Dogma". Si pentru ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu si Isi are toata puterea de la Tatal si pentru ca El a venit pe pamant in numele Tatalui ca sa ridice pe oameni de la pamant la cer.. putand fi usor substituita cu Fiinta Suprema sau Mama Natura. Norman Frederick DeClifford. Problema care se iveste este: in care dumnezeu cred masonii? deoarece numele lui Iisus Hristos nu este nicaieri pomenit. opusul lui Dumnezeu. M Ward. Anton LaVey.W. "Enroute to global occupation". La pagina 624 scrie: ". Sir Walter Scott.C De LaRive in cartea sa "La femme et l'enfant dans la Francmaconerie universelle". nn). De notat faptul ca in viziunea masonica. Intorcandu-ne la pagina 321 a aceleiasi carti a lui Pike. Tocmai el. Masoneria ar fi putut exista inca de pe atunci" p 145. dandu-le in vileag invataturile anticrestine. care in cartea "The satanic rituals: companion to the satanic bible" spune: "ritualul satanic este o amestecare a celui 76 . Witton Davies.718 apare iar notiunea de dumnezeu. religia masonica trebuie pastrata in cea mai pura doctrina luciferica" Acest citat se mai gaseste si la Gary Kath. va spunem ca pentru noi. Sa fie el purtatorul luminii. iar notiunea de dumnezeu este mai mult o figura de stil. budiste. 32. Prin aceasta conditie ei declara ca invataturile lor sunt compatibile cu Biblia. citata de Ralph Epperson in cartea sa "Massonry: Conspiracy against humanity". dumnezeu este oricare in afara celui din Noul Testament. Pe 14 iulie 1889. Pike a emis instructiunile celor 23 de Consilii Supreme Masonice.H Goodwin. p 273-274" In final. gasim un pasaj totodata socant si lamuritor cu privire la dumnezeul masonilor: "Lucifer este Purtatorul Luminii! Ciudat si misterios nume purtat de Printul Intunericului. mari inspectori Generali. Parcurgand intreaga carte.W Leadbetter. Conform celor scrise. Masonii sustin des faptul ca nu poti deveni membru daca nu crezi in Dumnezeu.. A. "Voua. aceasta precizare lipsind din invataturile masonice. asa cum o stim noi astazi a luat fiinta. iar Lucifer este bunul si minunatul "Purtator de Lumina" pe care masonii il venereaza clar si raspicat. p 220-221. Kersey Graves. vom examina scrierile unor lideri masoni ca: Albert Pike. dovedeste faptul ca notiunea de "Dumnezeu" nu este cea crestina. babiloniene. cei din gradele 30. fondator al Bisericii lui Satan. T. ÎNVATATURI MASONICE DESPRE DUMNEZEU De-a lungul secolelor. precum si literatura masonica in general. S. Delaurence. hinduse. feniciene. inregistrate de A.masoneria este identica cu religiile stravechi". in mod nesuperstitios»" (adica Dumnezeul din Biblie. numerosi autori au scris impotriva acestei organizatii oculte. J. C.

Bill Publishing. oglinzile &laquorapesc sufletul&raquo. incorporand simboluri din fiecare mit" (p. Iar la pagin 59. vorbind despre ritualul satanic numit "l'air epais". Astfel avem intrunite materialele elementare unui ritual satanic. iar emblemele noastre principale au fost aduse din Egipt.satanice. Albert Churchward. hexagonal. Sicriul poate fi de orice tip. in cartea sa uluitoare. New York. In sicriu trebuie sa incapa doua persoane. 27). De asemenea. exact cum faceau grupurile pagane de aproape 5000 de ani. vorbeste mult despre importanta venerarii sarpelui in diverse religii mistice ale antichitatii. 25. publicata initial in 1775.. "Sarpele incolacit" in jurul oului. alt autor mason. Sa ne amintim ce spunea acelasi Albert Pike:" Masoneria este identica misterelor din antichitate" ceea ce inseamna ca invataturile lor provin din religiile pagane.496. Vom cita din surse masonice si vom prezenta si imagini care vor face dovada incontestebila ca Francmasoneria este luciferica. egipteni si druizi si facea referire la crearea "universului" [p.. scrie ca masonii sunt "actualii druizi". desi unul traditional. este recomandat dupa cum este descris in sigiliul gradului al VI-lea al Cavalerilor Templieri. ermetic si masonic." V-ati convins ? SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 4/5 ADORAREA SARPELUI IN FRANCMASONERIE Imaginati-va socul si dispretul nostru cand am descoperit ca Francmasoneria adora si venereaza sarpele. Mason.. "Morals and Dogma". tainic. revizuita de George Oliver. simbol masonic. În continuare gasim condamnabil faptul ca Francmasoneria idolatrizeaza druizii: "Modul nostru de invatare a principiilor breslei noastre provine de la druizi. combinat cu un craniu asezat peste 2 oase incrucisate. "The Spirit of Masonery". p. O camera plina cu oglinzi il face pe practicant sa-si constientizeze rolul sau. in care o persoana se dedica total satanei. Albert Pike. conform unei vechi superstitii. LaVey scrie despre cerintele necesare: "camera trebuie sa fie neagra sau inconjurata cu oglinzi." [William Hutchinson. oculte ale antichitatii.gnostic. era un simbol comun pentru indieni. [Sings and Symbols of Primordial Man : the Evolution of 77 . Un scaun auster este oferit persoanei in cauza.. 195].

din aur. pe portile Marelui Templu a lui Chaundi Teeva. 12:9]. Toate crucile budiste din Irlanda au cate un sarpe sculptat pe ele..Religions Doctrin from the Eschatology of the Ancient Egyptians. realizeaza ca venereaza pe Lucifer." 5). Oliver. 189]. "Sings and Symbols". Burus. "Pentru egipteni era simbolul "Intelepciunii Divine" cand era exagerat ca marime. Un adevarat initiat este acela caruia i-a fost dat sau a castigat dreptul de a poseda o asemenea intelepciune care sa-i permita sa priveasca la un influx spiritual atat de stralucitor. pe zidurile Atenei. C. 36]. Marele lor zeu. Desigur. Pike relateaza ca si alte religii ale antichitatii de pe glob venerau de asemenea sarpele. Fenicienii reprezentau pe Zeul Nomu (Kneph sau Amun-Kneph) ca fiind sarpe. Second Edition. Aceste doua interpretari ale sarpelui si dragonului. England. practicand astrologia si oferind sacrificii umane. considerau sarpele ca fiind simbolul Intelepciunii. Hieroglifa mexicana era formata prin intersectarea a doi mari serpi (Nota: Pike a scris “sarpe” referindu-se la zeitate) care alcatuiau un cerc cu corpurile lor. Cu cat masonul inainteaza in grad este invatat din ce in ce mai multe lucruri. 7). Macoy Publishing and Masonic Supply Company. Hutchinson. era adorat profetic. in China. admira druizii si cativa dintre ei pretind ca Masoneria provine din druidism. in Java. din toate erele. zeul bun. suveranul raiului " [G. Python. "Druizii adorau in mod deosebit sarpele. In cartea satanica "Magic Symbols" se scrie ca un sarpe inghitind o fiinta umana simbolizeaza initierea. iar fiecare avea un cap uman in gura. 78 . era reprezentat de aceasta reptila si este considerat de Barzi ca fiind "Minunatul sef Dragon. 1906. rasucit in jurul unui trunchi de copac. A fost pregatit puternic pentru acest lucru incat sa poata "privi la un influx spiritual atat de stralucitor.. Ltd. Churchward si Oliver identifica Masoneria cu religia druizilor." [Dr.. "Portalurile templelor egiptene erau decorate cu hieroglifa unui cerc si a unui sarpe. ajungand la gradul 28. zeul sarpe. p. ca fiind o singura faptura. Masonic and Occult Symbols Illustrated." Ceea ce aceasta bolboroseala vrea sa insemne este ca omul trebuie sa fie pregatit sa-l adore pe Satan deoarece o asemenea adorare este impotriva lui Dumnezeu si impotriva constiintei pe care acesta a daruit-o fiecarui om.. 3). 496-50]: 1). descoperim ca satanistii au alta parere. In Egipt. New York. Iluministii practicau magia neagra si vrajitoria si tot asa face si Antihristul! A. iar cand isi prindea coada cu gura simbolizand Eternitatea.. sarpele cu glob inaripat era plasat la usile si ferestrele templelor ca un zeu aparator." 4). pana cand. Desigur acest lucru il practica si Francmasoneria."! 6). Cand acesti autori masoni Pike. [Citate extrase din "Morals and Dogma. druizii erau oculti. p. "Masonii. p. 1913." Toti paganii. fara a-i fi afectata vederea." In timp ce noi gasim necorespunzator ca un sarpe sa inghita oameni. este si in concordanta cu Biblia [Apoc. In vechiul Tir si India "un sarpe era. aceasta identificare trebuie ferm condamnata. Sarpele se gaseste pe templul de la Naki-Rustan in Persia. Si George Oliver relateaza despre legatura Masoneriei cu druizii. pe arcul de triumf de la Pechin. Hu.. fara a-i fi afectata vederea. 28]. George Allen and Company. London.. De aici rezulta clar ca Francmasoneria practica magia neagra si vrajitoria.. Cand un om este gata sa patrunda in taramul spiritual din interior. Ghirlande de serpi sunt reprezentate si pe columnile stravechiului templu hindus de la Burwah-Sangor. iar trepiedul de la Delphi era un sarpe cu trei capete. 2). atunci se spune ca este initiat. un soare sustinut de doua vipere era emblema zeului intelepciunii Horhat. p.

apar imediat in spatele ei si pentru ca mierea. mentioneaza si zodiacul." Simbolul alaturat a fost identificat ca fiind folosit de alchimisti.. cu Scorpionul. Aceste doua interpretari reprezinta pentru pagani reincarnarea.. se credea ca ar fi un antidot la muscatura sarpelui.11] si are conotatii mai adanci. In cartea satanica "A dictionary of symbols" ni se explica importanta sarpelui." [Ibid]. "Serpii sunt gardienii inceputului vietii si al nemuririi si de asemenea ai bogatiei spirituale din conurile ascunse.p 286-288]. sunt distruse de serpi si regenerate in intestinele Taurului primavaratic. simbolizeaza Timpul din care numai Intelepciunea izvoraste.Ibid]. albinele lui Aristecus. sarpele este forta vie care determina nasterea si renasterea si prin urmare este legat de "Roata Vietii". cartea satanica"Magic Symbols" se spune ". 79 . Sarpele cuprinde cele doua extreme ale vietii: copilul craniul.. E un satanism atat de strigator! În simbolurile masonice gasim albinele si stupul de albine. Sarpele numit “Ouroboros”.trebuie sa vedem implicatiile mai profunde ale sarpelui ca simbol al intelepciunii. in sfarsit. Acest simbol poarta denumirea de "Ouroboros" [p. dar care are un obiectiv spiritual: acela de a dobandi viata vesnica. Cand Pike explica in cartea sa credintele spirituale despre sarpe.. emblema bogatiei naturii. Acest lucru este de asemenea blasfemitor pentru ca Biblia invata ca Domnul nostru Iisus este puritatea si salvarea si prin El si prin crucea Sa ne vom mantui. albinele si mierea.. emblema puritatii si a salvarii.o stiinta despre care se credea ca studiaza transformarea metalelor obisnuite in aur. per ansamblu avand interpretarea: "In sfarsit este inceputul" sau "Sfarsitul se gaseste in inceput" interpretare in Latina a cercului.... De notat ca masoneria se identifica cu paganii care ghiceau viitorul studiind intestinele unui taur."A dictionary of symbols"..”[Cirlot.. [Magic Symbols. "Fecioara zodiacului este muscata in calcai de serpi care. care sunt considerate simbolurile puritatii si salvarii. Zeul-Soare este victorios..

p.The Watchtomer and the Masons.Pike.Wells spune ca globul cu aripi "va deveni simbolul Noii Ordini Mondiale cand va domina lumea. care sta sa vina exista o legatura puternica. Vishnu este reprezentat odihnindu-se pe un sarpe incolacit. chinezilor si indienilor. egiptenilor. sunt simboluri comune persanilor. Iata inca o dovada ca intre Francmasonerie si regatul lui Antihrist."[A. Noua Ordine Mondiala."Morals and Dogma". 1992.p. H. Observati cum. Portland. Asta inseamna ca in stanga avem simbolul Regatului lui Antihrist.500] Suntem pe cale de a primi un soc puternic. ci si globul are aripi.11].G.teachings of the 25th Degree. FRANCMASONERIA EVOCA SARPELE CA FIIND MANTUITOR 80 . Oregon.Albert Pike ne da o explicatie pentru cele doua coloane:"Serpi inconjurand inele si globuri si izvorand din ei. ale carui indoituri alcatuiesc un baldachin peste el. coloana din stanga nu numai ca are un sarpe inconjurand un glob." [Fritz Springmeier.

p. Satanistii folosesc crengutele verzi pentru a simboliza eternitatea. Hall. "Este trupul Duhului Sfant. numesc acest pacat "pacatul de neiertat" sau "pacatul impardonabil". ["Marals and Dogma". Observati Ochiul Atotvazator in stanga sus. diferiti cercetatori au plasat momentul incipient fie în anul 1904 sau 1910 sau 1917. Felicitari masoni. sarpele muscandu-si propria coada". cel mai respectat mason de grad 33 din toate timpurile afirma si mai blasfemitor. desi acel suflet este condamnat. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. IXXXVIII]. Daca în privinta spatiului putem specifica statul California. CULTURA NEW-AGE ŞI NOUA ORDINE MONDIALĂ SCURT ISTORIC REVISTA „SCARA” Asa numita miscare New-Age a aparut în secolul al XX-lea în SUA. mason de grad 33. În functie de perspectiva astrologica. din Sfanta Treime. Duhul Sfant paraseste acel om pana cand acesta isi cere iertare. promitand pedepse aspre. p. pentru ca odata comis. Albert Pike. "Sings and Symbols." [George Oliver. Pâna aici. o afirmatie de putina acribie stiintifica. Aceasta declaratie indrazneata si condamnabila nu a fost facuta pentru ochiul public. Dar am ales în mod intentionat aceasta formulare generala pentru a sublinia caracterul oarecum difuz al miscarii. "Sarpele este simbolul si prototipul Salvatorului Universului. Deci este clar ca Francmasoneria blasfemeaza si pe Iisus Hristos si pe Duhul Sfant. toate simboluri des intalnite in Masonerie. CONCLUZIA: Francmasoneria este total Satanica. problema datei de nastere a miscarii e mai controversata. Dar. dupa altii la 5 februarie 1962 (când 81 . Ouroboros. Cei care studiaza Biblia. p. 1906. care rascumpara lumile dezvaluindu-se in fata creaturii si daruindu-i atat binele cat si raul."[Manly P. 734. factorul Universal. Ce ne-a spus Mantuitorul despre astfel de hule? Gasim raspunsul la Matei 12:31-32 si anume: ca orice pacat se iarta omului in afara de hulele impotriva Duhului Sfant si a Sfintei Treimi. teachings of the 28th Degree]. Puteti sa va imaginati o blasfemie mai mare? Francmasonii considera sarpele ca fiind salvatorul universului. craniul de mort in mijlocul emblemei masonice a compasului si a echerului. Iata cum descrie acesta. Sarpele este considerat pe plan universal ca fiind simbolul legitim al Francmasoneriei. New York. simbolul venerator al soarelui in dreapta si stupul de albine jos. "The Secret Teachings of All Ages". antropologica sau psihologica. Priviti cum un Ouroboros inconjoara aceste simboluri si ca acele 2 crengute mereu verzi sunt asezate sub compas si echer.Va indreptam atentia catre acest sort masonic. tocmai ati comis "pacatul impardonabil"! Lucru este grav. Dar observati si desenul din mijloc. deoarece aceasta carte a fost publicata sub deviza "strict secret". Acum intelegeti de ce Francmasoneria este o organizatie secreta si de ce interzice cu desavarsire divulgarea secretelor sale. 36]. Iata inca o recunoastere a faptului ca Francmasoneria se inchina lui Lucifer. the Philosophical Research Society Press. sarpele care isi mananca din coada.

" Conform fostului consilier de stat american Zbygniev Brzezinski (actualmente membru al Trilateralei Bilderberg. Biserica lui Cristos. SUA. 500 000 de catolici americani erau practicanti ai healing-ului carismatic de influenta penticostala. . aproximativ 25% din populatie. Ambitia de stapânire a lumii s-a conturat pe deplin dupa victoria repurtata în 1945 asupra celor doua imperii pagâne rivale: al treilea reich si imperiul soarelui rasare. combatându-le iresponsabil în egala masura. Henry Steel Scott si William Quan Judge. Ca ortodocsi suntem întru totul de acord. În anul urmator. imperiul pagân sovietic. Din punct de vedere confesional SUA se prezinta ca un mozaic în care putem totusi desprinde cu ajutorul datelor statistice furnizate de enciclopedia CD Rom Encarta 98 urmatoarea structura: "La jumatatea secolului trecut populatia SUA era predominant protestanta. numai ca new agerii confunda dogmatismul cu dogmele. Biserica ortodoxa are un numar însemnat (n. cu forma republicana federativa. 82 . . Începe razboiul rece.. dar a fost supranumit parodic Height-Hashbury. si el în mod conjunctural fost aliat. cunoscuta popular ca Mormonii..o forma tipica a practicilor terapeutice de tip New Age inspirata din religiile orientale si practicile samanilor nord americani).7%).4%). Din punct de vedere istoric sunt la îndemâna paralelele cu imperiul roman pagân.spiritual healing" (vindecare spirituala . si aproape nici un aderent al religiilor ne-crestine cum ar fi islamul sau budismul Printre noile fenomene religioase ale secolului trecut se numara fondarea mai multor denominatiuni americane genuine printre care Biserica lui Isus Cristos a sfintilor din ultimele zile. conflictul si contradictia lor datorându-se mijloacelor lor diferite folosite în acelasi scop: bunastarea pamânteasca aici si acum. nu este indicat în procentaj!).8%). fara ca aceasta sa fie un element în afara oricarei discutii. Fenomenul social cunoscut ca New Age a luat amploare vizibila în anii 60 în mediile hippy de pe coasta de vest.Nimic nu e nou sub soare".. budismul si hinduismul au adepti numerosi. presbiterienii (2. penticostalii (1. metodistii (8%).s-a produs o anume grupare a planetelor). ea includea relativ putini romano-catolici si evrei. G. Exista si o enciclopedie (NEW AGE ENCYCLOPEDIA. Este vorba de "noul imperiu roman". Urmatorul moment ar fi analizarea contextului religios si social în care a aparut miscarea. Prin dogmatism se întelege cu adevarat o atitudine condamnabila. dar si islamul. capitala .. 9 milioane erau angrenati în ceea ce se cheama . aluzie stravezie la consumul intensiv de droguri psihedelice practicat de personajele dubioase adunate aici din toate colturile tarii. Aici lucrurile sunt deja binecunoscute si nu necesita lamuriri suplimentare. statul California. grup ce este creditat a fi un super guvern mondial).. Potrivit psihologului C. De altfel este imposibil de stabilit cu siguranta când începe aceasta numaratoare si dupa ce calendar. Aici este cazul sa mentionam apriga concurenta dintre new ageri si carismatici. în vreme ce dogmele sunt garantia statorniciei si adevarului învataturii crestine. Cea mai raspândita religie ne-crestina din SUA este iudaismul (2%)." Ca urmare a acestor directive ideologice si a aplicarii lor în practica potrivit unui sondaj Gallup în februarie 1978.Trebuie (a avea) o religie personala. Dupa anuarul statistic din 1998. 10 milioane de americani. Scientista. Aceasta ar începe în 1875 cu formarea Societatii Teosofice la New York de catre Helena Petrovna Blavatsky.laboratorul pentru noile idei". 1979. era Varsatorului începe în 1997 sau 2154 (!). În ce ne priveste vom considera ca mai plauzibila datarea post-belica. un imperiu fara împarat. First Edition) care expune o cronologie a miscarii. Va ramâne un singur rival redutabil. cel mai mare grup religios american este cel romano-catolic. dar un imperiu de facto. Biserica adventista de ziua a 7-a si Martorii lui Jehova. Si atunci se pune întrebarea: cum se poate pune vreo baza pe o datare total conventionala? Una din "virtutile" de care se prevaleaza atât post modernismul cât si New Age este anti-dogmatismul. Totodata a fost întrecut si imperiul aliat. Cartierul unde îsi avea sediul aceasta miscare se numea Height-Ashbury. Jung.n. cel britanic a carei stea începe sa decada treptat. având ca centru orasul San Francisco.8%) si episcopalienii (1. Aceasta totala imprecizie si lipsa de coerenta este tipica miscarii si se datoreaza faptului ca are la baza interpretari astrologice ce sunt supuse arbitrariului si subiectivismului celor în cauza.contraculturii" supranumit si . tineri de toate categoriile erau adeptii unor religii orientale. Printre grupurile majore protestante baptistii (19.

La data de 14 ianuarie 1967 s-au adunat 10. ea a luat aceasta voce drept Dumnezeu si a urmat-o întocmai. Sub conducerea lui Michael Murphy si Richard Price institutul s-a orientat catre experimente de noi terapii si spiritualitate alternativa de orientare asiatica. samanism. tantra. Alegerea reprezentantilor si lucrarilor celor mai semnificative se loveste de obstacolul urmator: în cautarea unei legitimitati si autoritati cel putin cultural- 83 . deoarece în octombrie 67 miscarea a fost declarata moarta si înmormântata simbolic! Motivul principal al acestei disparitii rapide au fost drogurile si amorul liber practicate fara opreliste de acesti tineri iresponsabili.000-7. medicina holistica si diverse forme de masaj o alura intelectuala academica. Expresia (luata din filmul suedez cu acelasi nume) trebuie luata ad literam. Din aceste centre miscarea s-a raspândit cu repeziciunea informatiilor unor mass-media mobile si (în mare parte cel putin) necenzurate. Gary Zukav). Fara . Pe lânga acestia au mai fost prezente personalitati politice ca M. Lebensraum-Zentrum (Zürich) si altele. Mark Satin si cercetatori ai noii fizici (Fritjof Capra. autointitulati . sau de-a dreptul criminali odiosi ca Charles Manson. mai întâi în SUA si Europa de vest (spatiul asa-zis "euro-atlantic"). hipnoza. autoarea celebrului Curs al miracolelor Eileen Caddy a auzit începând cu anul 1953 în timpul meditatiilor o voce launtrica ce-i dadea directive de conduita spirituala si practica. net) au existat simultan (sincronicity) în acei ani si alte centre de egala importanta ca: Esalen si Comunitatea Ananda (California). parintele psihosintesei. psihologie budista. metoda feldenkrais. În fiecare an 5.în realitatea putin cunoscuta tinerilor de atunci si de azi un stravechi simbol ocult satanist!. gestaltterapie.. Roberto Assagioli. Evenimentul a fost salutat în ziarul . Aici s-au perindat figuri de seama ale . tânarul american David Spangler. Lama Foundation (New Mexico). contribuind totodata prin lucrarile sale la prestigiul acestui fief al miscarii New Age.miscarea hippie o noua forma de masono-comunism (subl.. rolfing si Cursul miracolelor. Aceasta contracultura caracterizata de cunoscutul simbol al pacii (make love not war).flower power children" în Golden Gate Park.. În mod asemanator Helenei Skutch.a cerceta duhurile". . deci si în România.politic corecta". Alexander Lowen. Findhorn Community a fost fondata în Scotia de nord în anul 1962 de sotii Peter si Eileen Caddy împreuna cu Dorothy Maclean.000 de tineri îmbracati într-o tinuta kitsch pseudo-hinduista. Carl Rogers.corifeilor" miscarii are un caracter selectiv. Gorbaciov. Institutul Esalen din Big Sur. subversiv) The City of San Francisco Oracle ca fiind inaugurarea unei noi epoci (ere).muzica flower power si combinatia de droguri psihedelice cu variantele de yoga occidentalizata a trecut în zilele noastre la stadiul de cultura oficiala si chiar . Euforia nu a durat însa . cu toata raspândirea masiva . Christina si Stanislav Grof.250 000 de hippies numai în SUA. care prefigureaza prin câteva aspecte doctrinare New Age-ul.decât o vara". În anul 1970 a aparut la Findhorn pentru trei ani o alta figura reprezentativa a New Age-ului.underground" (subteran.000 de cursanti participa la gama larga de oferte new-age: psihologie transpersonala. Findhorn Community (Scotia de nord). California. printre care s-au strecurat elemente subversive. precum si Rollo May. intuitie practica. s-a înfiintat în anul 1962 si este socotit a fi unul din leaganele miscarii. Aici desigur ca New Age-ul a întâmpinat de multe ori dificultatile inerente sistemului totalitar: cenzura vigilenta a unui sistem mass-media aflat sub controlul statului partid. Cercetatorii români ai activitatilor francmasoneriei Radu Comanescu si Emilian M.. a) LIDERI SI AUTORI NEW-AGE Prezentarea . Acesta a continuat cu dubioasele practici de transa spiritista. Dobrescu au analizat cu pertinenta si probe indubitabile rolul francmasoneriei în evenimentele de care ne ocupam: . ns...." Întrucât caracteristica esentiala a miscarii este sistemul de retea (web. Astfel cei doi soti împreuna cu secretara Dorothy Maclean au fondat o ferma experimentala model în care s-au obtinut ce-i drept niste rezultate extraordinare în urma meditatiilor asupra plantelor. yoga. apoi Ida Rolf cu a sa terapie rolfing. patrunzând apoi la sfârsitul anilor 70 si în Europa de rasarit. Ambitia participantilor era aceea de a conferi acestor experimente de meditatii.noii spiritualitati" ca Fritz Perls. întemeietorul gestaltterapiei..).

Mircea Eliade si altii.înaintemergatori" (precursori) care pe drept cuvânt i-au pregatit . Acesti doi psihologi (Helen Schucman s-a declarat evreica si atee militanta. Si aceasta în situatia când în America exista de zeci de ani milioane de ortodocsi organizati în diverse eparhii. S. e mail-ul (@). Knight. Jean Houston. Whitson este printre altele presedinta fundatiei Foundation for Inner Peace. Va rog sa luati notite. Barbara Marx Hubbard. autori ce din . folosind un termen contemporan ce înlocuieste demodatul . Acestia se considerau a fi pionieri în domeniul aspectelor societatii moderne ca: educatia. Constantin Negureanu. de asemenea întâlnit în practica. organizatie ce se ocupa cu publicarea si raspândirea acestui curs.Z.cararile. în cataloagele si enciclopediile oficiale New Age trec nume de personalitati ce nu s-au declarat nicicând explicit a face parte din miscare.. precum si preocuparea pentru materialele si conditiile ecologice din arhitectura numita . Don Campbell.. spre deosebire de avangarda si originalitatea modernistilor se trateaza subiecte legate de întelepciunea traditionala integrata tehnologiei moderne cum ar fi: vechi practici curative tibetane si noile descoperiri în programarea neuro-lingvistica. Laura Huxley.. Desi Cursul miracolelor pretinde ca nu are autor.. Dar adevaratii autori se numesc Helen Schucman (a murit în 1981) si William (Bill) Thetford.fierbinti" de autori New Age în voga: Lynn Andrews. Sun Bear. Aceasta revista de avangarda (modernista) si-a încetat activitatea în 1922. Marian Zidaru. Elisabeth Kubler Ross. totusi urmarind cu atentie sursele indicate de însisi propagatorii acestui curs se pot descoperi persoanele implicate în alcatuirea si distribuirea sa. În siteweb-ul internet numit THINKING ALLOWED se putea citi în 1998 un interviu pe marginea Cursului acordat de psiholoaga evreica americana Judith Skutch Whitson doctorului Jeffrey Mishlove. Ion Tugui.stiintifice.canalizatori". mesaj cu adevarat dumnezeiesc ce a dus la convertirea acestuia.navigarii" (surfing) pe internet am întâlnit în website-ul New Age Journal Online! o publicatie interesanta prin faptul (omis de autoritati în materie ca Bruno Würtz. este acela al unor autori sau savanti ce propaga idei vadit de tip New Age. Dar pe de alta parte miscarea îsi poate revendica niste .baubiologie". enciclopediile CD Rom multi-media. Mario Vasilescu.. (pentru a suscita interesul unor cercuri cât mai largi). sanatatea si spiritualitatea. Jose Arguelles. Vasile Andru. însa din anumite pricini se leapada deschis de apartenenta la miscare. David Spangler. Marianne Williamson. J. iar în aceasta situatie tensionata Helen a primit urmatorul mesaj: . o critica vehement.. feng-shui (arta chinezeasca a design-ului de interior în voga anii acestia). tehnologia. John Randolph Price. Teilhard de Chardin. Wayne Dyer. Cazul total opus. Carl Gustav Jung. Lothar Gassmann sau Jean Vernette) ca se revendica a fi o continuare a revistei . J. Ram Dass.cu stiinta sau fara stiinta. Aici se pot încadra nume cunoscute autohtone ca Gregorian Bivolaru. Sursele de baza ale acestor informatii vor fi de-acum din ce în ce mai mult extrase din mijloacele postmoderniste de informatie: internetul (www). b) LUCRARI SEMNIFICATIVE În decursul . La 50 de ani dupa aceasta un grup eclectic de editori si jurnalisti . Sue Hubbell. Virginia Satir.remarcabile si revolutionare" cu numele de New Age Journal fondata acum 100 de ani de George Bernard Shaw si prietenii sai vizionari. Asa ar fi nume ca Rudolf Steiner. În aceasta situatie am cautat pe cât posibil sa folosim nume cât mai necontroversate. James Redfield. publicatii ortodoxe si Institutul 84 .. iar Bill se considera agnostic!). Pavel Corut.alternativi" au hotarât continuarea lui New Age Journal. Jamie Sams.Acesta este un curs de miracole.. ba mai mult. au avut în 1975 o relatie personala ce s-a deteriorat. Iata spre exemplificare o lista extrasa de pe un website (loc de retea. Louise Hay.smerenie" se numesc . ce nu ar putea face obiectul unor contestari personale sau din afara. Am mentionat caracterul post-modernist deoarece aici. Whitley Strieber.. denumirea tehnica a localizarii în sistemele de explorare internet explorer sau netscape) cu nume ." Mesajul venea din partea unei entitati ce s-a recomandat a fi Isus! Aici putem face o paralela cu mesajul tolle. si nici precautia de a consulta pe cei competenti ce ar fi putut sa-i fereasca de ratacire. lege primit de Fericitul Augustin.. John Robbin. Dar ateii si agnosticii de care ne ocupam n-au avut darul deosebirii duhurilor. George Trevelyan.medium" spiritist.. de data aceasta în maniera postmodernista a anilor 70 caracterizata de cultura globalista.prooroci" si chiar . cu voie sau fara voie .

St. Patriarhia ecumenica. în cautare neîncetata a adevarului trecând prin experienta rockului. o noua paradigma .maestri arhitecti". generatii postbelice total debusolate spiritual.ca fiind un sistem metafizic de psihoterapie spirituala. Întrucât cei mai multi dintre . perioada hippy. Suntem încredintati ca aceasta provocare se va înteti în anii ce vor urma. James Redfield a scris mai întâi The Celestine Profecy. dar si din surse atonite. Însa efectele ei duhovnicesti pot fi devastatoare pe o scara foarte larga. ale unor . Recent (anii 90). Hunt sau L. Acolo se arata între altele ca: . drogurilor. Observati marea cautare de care se bucura îngerii contrafacuti si distorsiunile feministe despre Dumnezeu. cartile New Age au introdus. Una din cele mai pertinente critici se intituleaza Reflections on a best seller de Rolf Nosterud. Matrisciana..si realizeaza .sa retinem. Astfel în ianuarie 1987 existau în circulatie 300 000 de copii ale cursului! Judith Skutch caracterizeaza acest curs .o pozitie crestina apologetica. critica cultului sfintilor si liturgicii bisericesti în general. neîntelegerea catolicitatii si a Sfintelor Taine. în volumul doi care se numeste The Tenth Insight.canonice" ale miscarii New Age! . înselator. Consideram ca o necesitate si abordarea mai sistematica a acestor probleme în spatiul nostru. D.. Dar tot pe internet n-au întârziat sa apara si recenzii critice. terapii naturiste sau psihologice.Prin deghizarea conceptelor oculte într-o terminologie crestina. considerata ca autoritate suprema si suficienta.cautatorii de adevar" contemporani nu cunosc nici datele si nu au nici vointa de a rezista acestor iluzii seducatoare. în special venite din zona neo-protestanta evanghelista harismatica si chiar fundamentalista.carte de capatâi" si au un autor bine cunoscut. dar din pacate ele esueaza în zona eterodoxiei propunând solutii ce tradeaza carentele duhovnicesti tipic neo-protestante: lipsa ierarhiei si continuitatii apostolice. Dar chiar conform ideologului lor. cât si al fiecarui credincios în parte.baby boom" din America. Un bun si promitator început a fost facut de Diaconul Profesor Doctor P.) Aceste recenzii urmaresc .religie" mistico-pagâna si sincretista la dimesiunile întregului univers este prezentat mai întâi un scurt istoric. întrucât aceste atacuri anticrestine se fac tot mai simtite în aceasta perioada tulbure de tranzitie.. subiectivismul în interpretarea (adesea literala. Aceste grave abateri dauneaza chiar si celor cu cele mai bune intentii cum ar fi C. C. sau chiar si mânastiri californiene cu viata ascetica exemplara.. propaganda New Age fiind pregatita si promovata de la cele mai înalte nivele politice. atât la nivelul ierarhiei. mediul ideal al New Age-ului. una din cartile . ns. fundamentalista) Scripturii. urmat de un minim doctrinar. Gassmann.transforma cultura noastra În timp ce natiunea noastra rationalizeaza pacatul si idealizeaza pagânismul.. Astfel în capitolul V al primei lucrari intitulat New Age: o . I. Pe internet se poate citi o productiune literara înrudita.. CONCLUZII Mai rar se întâlnesc luarile de pozitie ortodoxe." (subl.o schimbare masiva în viziunea Americii despre realitate . si anume The Celestine Journal. crestinii ar trebui în schimb sa ia aminte la avertismentele Scripturilor si la învataturile Duhului Sfânt. David în ultimele sale aparitii editoriale: Invazia sectelor si Sectologie... ceea ce îndeamna Biserica la o mare trezvie si reactie. acelea ale lojilor masonice supra-nationale. acestia urmând sa aleaga liber si constient între Hristos sau Varsatorul.. desi acesta locuieste retras într-un loc necunoscut din SUA. MISCAREA NEW-AGE IN ROMANIA 85 . Patriarhia Antiohiei). au aparut noi carti care aspira la statutul de . Cursul a avut o raspândire fulgeratoare în mediile . apoi mai multe urmari ale acesteia. Alvin Toffler ce a aratat în lucrarea sa Socul viitorului cum aceste perioade cultural ideologice se scurteaza aproape logaritmic.guverne mondiale" ce au ca zona de actiune întreaga planeta. astrologie. New Age-ul este considerat pe buna dreptate a fi o provocare pentru crestini. miscarea are toate sansele de a se curma mult mai rapid decât si-au planificat acesti . meditatie transcendentala si alte tehnici si filosofii orientale. multime de asa-zisi crestini în cercuri New Age si neo-pagâne.. ce vin mai ales din spatiul american (OCA. Vladimir din Crestwood New York cu teologi de prestigiu. Cumbey.

se ascund sub masca unor asa-zise centre psohoterapeutice. sau de-a dreptul in cursuri pentru manageri sau de dezvoltare a memoriei. psihologia inconstientului. Nu trebuie uitat ca si lumea politica si cea a afacerilor sunt poluate de New Age. adesea.se de sisteme de conditionare mentala. mizand pe "purificarea" tuturor indivizilor" Cand acest lucru se va realiza. care are elemente "nevinovate" si periculoase la un loc. centrate. metode pseudo-stiintifice. Cercetarile facute asupra acestei miscari au subliniat gravele repercusiuni asupra familiilor care au un membru devenit adept al sectei. Ceea ce au in comun aceste secte este pretentia de a dezvolta pe deplin capacitatile mentale si psihologice ale omului. Terapia tinde sa reduca adeptii la o stare totala de aservire. de regula. au tendinte sa intre in scoli fie prin intermediul elevilor si studentilor. De aceea.Silva and mind control . fie al unor profesori deveniti adepti ai psihosectelor. documente statistice ale nuor tari occidentale le considera in stare sa opereze o "destructurare mentala" la adeptii lor. Psihosectele. . pare ca Scientologia ar fi cea care isca preocuparile cele mai serioase. care ne ajuta sa 86 . cum a numit-o cineva. prezentand un amestec de intuitii psihanalitice. cand diverse miscari psihoagresive. apartinatoare miscarii NEW AGE . chiar daca. aceasta miscare sau mentalitate in expansiune.Cultural and spiritual association (Casa) . iar cine ca continua sa se opuna miscarii va fi privat de statutul de cetatean. A creat senzatie cazul unei scoli din Toscana ( Italia ).Asociatia de ontopsihologie . care ulterior ar fi fost echivalat cu unul de reciclare.Valter bredeon seminars . auto-intitulate "miscari pentru dezvoltareamentalului". folosindu. cunoscut sub numele de New Age.Scientology.Psihosectele se leaga direct de universul atat de variat. institute de cercetare si scoli formative. sunt apoi folosite impotriva lor. practici initiatice. au un numar limitat de adepti. creeaza preocupari nu atat prin numarul crescand de aderenti. Intr-o lume ambigua . e greu sa lupti contra universului New Age. de boala si de nefericire. sunt numite uneori si "culte destructive". Riscul consta si in faptul ca. si in care poti gasi orice. Vorbind de acest sin urma aspect . in care directorul a cerut profesorilor sa participe la un astfel de curs. Singura posibilitate este discernamantul duhovnicesc. conducandu-i sistematic si la ruina economica. Dintre structurile religioase amintite. Ne lipsesc elementele culturalepentru a-i face fata. intre aceste psihosecte gasim sistematicunele care activeaza si in tara noastra.Live discover principles . dar si la noi in tara. mai ales ca activeaza in Romania inca din anii comunismului. daca nu cu punerea intregului avut la dispozitia comunitatii respective si cu angajarea " cu norma intreaga" in activitatile organizatiei. cat mai ales prin potentialul de periculozitate sociala. in proportie de 80 % . pe credinta intr-o Fiinta suprema si pe speculatii eshatologice. de obicei. Un fel de "cloaca universala". De obicei. complexa si articulata. Intre acestea amintim : . Consiliul profesoral a cerut demisia directorului si a solicitat retragerea dreptului de a mai profesa. pentru a-ti construi un "crez pe masura". "Confesiunile" adeptilor privind viata lor privata. ca instrumente de santaj. ufologie si religii primitive. nu va mai fi nevoie de alegeri si dezbateri politice . descrisa ca o "propunere existentiala" de sincretism exacerbat. Caracteristica majora a acestei miscari e ambitia de a crea o "democratie scientologica" la scara planetara.Centrul Roman de psihologie si hipnoza aplicata (Evo Cris) . Se cunosc numeroase cazuri in Europa.Harmony body mind Psihosectele sunt o realitate in intregime occidentala. prin eliberarea de conditionarile mentale. precepte morale. uimitor. obtinute in urma sedintelor de terapie. intre filosofiile orientale. Frecventarea acestor "cursuri" se face cu plata unor taxe adesea exorbitante.

adeptii invataturilor si practicilor sintetizate in "protocoalele Sionului"). ci " sa aruncam mai la adanc". lipsite de divinitate. Pentru atingerea acestui scop se lucreaza mai mult sau mai putin evident. Ea este o organizatie secreta raspandita in diverse tari a carei membrii. panteismul. aceasta miscare cauta sa determine o unificare a crestinismului mondial. din tarile Europei si ale Americii. Vasile Trifu (1932) spunea in Parlament : " consideram Francmasoneria ca asociatie criminala cu atat mai mult cu cat aceasta asociatie isi ingaduie ca unelte de lupta mijloace pe care legile tuturor tarilor le pedepsesc cu drept cuvant: mita. transformand formatiile bisericesti ortodoxe in elementele unui soi de colectivizare. Astfel se explica cresterea fenomenelor de ocultism. Sinica Palade .. libertate. organizati in loji. Banca Mondiala. (. purtand netagaduita pecete francmasonica care pretinde a fi crestina. avand drept scop creearea unei societati rationale. martie 2001. in care nu mai este lumina ci intuneric. ci urmareste intronarea lui Lucifer drept forta conducatoare spre a lua de la oameni slava ce se cuvine lui Dumnezeu. practicile Yoga. care se autoorganiozeaza liber in "denominatiuni".nu ne oprim la suprafata. CEB = Consiliul Ecumenic al Bisericilor. in absolut toate lojile masonice". vrajitoria.. tinde sa devina o biserica in afara Bisericii.ciontribuind astfel la pregatirea si desfasurarearevolutiilor din sec. o noua biserica supraconfesionala ce urmareste scufundarea in stihia protestantismului . minciuna si mai ales asasinatul.) create chiar de ei special ca prin intermediul acestora sa conduca popoarele. sunt adepti ai principiilor iluministe si se recunosc intre ei prin embleme. care in realitate sunt fiinte posedate demonic. Pr. Aceasta conceptie raspandita in mase da nastere unei psihoze exacerbate a rationalitatii. fara insa a pomeni nimic despre nici o Sfanta Taina. XVII-XX. vecina cu patologicul. In 1937 Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane. hipnoza. astrologia.. si sa vedem toate acele elemente ambigui si controversate.) Se considera aconfesionala. credinta in reincarnare. la cererea Mitropolitului Nicolae Balan. nici fascinati de aparente. Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului. Mult dorita Noua Ordine Mondiala nu cauta pe Dumnezeul crestinilor. Dr. nr 3 (49) CATEVA INSTITUTII CE AU LEGATURA CU MISCAREA NEW-AGE AUCM = Asociatia Unirii Crestinismului Mondial este o miscare de rasunet mondial si cu veleitati ecumenice. adunarea celor ce viclenesc pentru a omori insusi Trupul Bisericii.tinta fiind domnia lui Israel. Aceasta miscare a fost initiata de coreeanul Sun Myung Moon. preotejata totdeauna de sefii statelor". care spun ca nu acolo este Hristos. Masoneria se infiltreaza indeosebi in toate functiile cheie la nivel de state si organisme internationale (NATO. fiind cosiderata anticrestina.. FMI. a hotarat anatemizarea francmasoneriei. dar de fapt exclude ideea de Biserica si de Hristos. UE. (Nicolae Trofin). (. fenomenul OZN. NEW-AGE = este o "religie" moderna formata dintr-un amestec de religii si culte ce au la baza credinta intr-o guvernare cetralizata a planetei noastre de catre o ierarhie numita "stapanii intelepciunii" (adica conducatorii lojelor masonice. anul V. cu ajutorul celor ce fac parte din el. ILUMINISM = un curent ideologic venit in sprijinul miscarilor antifeudale-deviza fiind egalitate. deoarece gandurile mintii izbucnesc dintr-o inima rece si impietrita. in marea tulbure pe care navigam. iar in doctrina ei mentine cateva precepte morale. golindu-l insa de orice continut si de orice sens hristic.) Printr-o diabolica incercare de mistificare. profetul erei cosmice al noului Ev. mitologia.. MASONERIE = "Ea avea tot interesul sa lase sa se creada ca era o continuare normala a unor asociatiuni deja existente din timpuri imemorabile (Bord).. editata de Episcopia Romanului. etc."Credinta Ortodoxa".ghicirea. 87 . fraternitate.

hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania. “Nasii” bazei de date fie au refuzat sa ne ofere detalii despre aceasta noua structura informationala. El a fost promovat direct prin hotarire de guvern . Radu Timofte. contestand ideea de revelatiela toate religiile.OMRU = Organizatia Mondiala a Religiilor Unite este o miscare diversionista de mare amploare. pentru a le discredita pe toate. in parlament. democratic. date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor aduna la un loc.semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI. imprecis. Din cele sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut. care va centraliza informatiile detinute de toate institutiile publice. de orice convingere religioasa. aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI. pe toti oamenii. in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor. Un proiect de lege atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut. care cauta sa inmanuncheze. sub o falsa dogma de credinta si sub o falsa conceptie de dragoste si fratietate. SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMAŢII – ROMÂNIA SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMATII – SII Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al Sistemului Informatic Integrat (SII). legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor.in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. si ce fel de informatii vor fi introduse in baza centrala de date? 88 . Cui se subordoneaza SSI. Ce institutii ale statului vor participa la SII.pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei “structuri informationale specializate”. dupa principiul “ce nu e interzis este permis”. Oricum. o baza de date mamut. ministrii Dan Nica. Problema e cu atit mai delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. lasind loc arbitrarului si adaptarilor. Informatiile despre persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. cine sint gestionarii sau beneficiarii ei. cum e numita chiar in hotarirea de guvern. Data fiind baza de date pentru persoane fizice. in frunte cu Crestinismul. parlamentul fiind din nou . cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de top secret nu doreste nimeni sa explice. Experti in apararea drepturilor omului care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. de a carui nume se foloseste numai ca momeala. respecta drepturile omului. Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. cui se subordoneaza acestia si cine ii controleaza. fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect legala. Zece intrebari fara raspuns: 1. Practic. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin parlament si s-a preferat o hotarire de guvern? 2. Ioan Rus si Mihai Tanasescu . ce fel de informatii vor fi stocate despre persoanele fizice. ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles.

Cui se subordoneaza SII? 10. pregatit deja la scara experimentala. Noul sistem dezvoltat de Hitachi ii permite unui client sa-si apropie pur si simplu degetul de un dispozitiv de scanare. ultimii numiti chiar in textul de lege “ofiteri de securitate ai sistemului”)? 8. Firma Hitachi. Astfel se va afla daca sistemul este viabil si daca merita sa fie introdus in magazine. si care este foarte sigura. care a dezvoltat tehnologia in colaborare cu producatorul de carduri JCB Co.expres. Astfel. banci sau alte afaceri. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele juridice? 6.RO MARS IMPOTRIVA CIPIZARII. Tehnologia biometrica este deja folosita de giganti din domeniul bancar japonez. pentru a preveni fraudele”. In cazul in care se potriveste. suma dorita va fi eliberata automat de banca. IN AMERICA 89 . ministri etc. anunta ca acest mod de plata va beneficia de o securitate deplina. „Cresterea nivelului de folosire a cardurilor de credit va determina bancile sa apeleze la tehnologia biometrica. aceasta modalitate de plata va putea inlocui in viitor obisnuitele carduri de debit ori de credit. Sursa: EVZ. informeaza AFP. care va crea o imagine a retelei de capilare ce va fi comparata ulterior cu cea stocata de sistem. Cine controleaza SII? http://www. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem. care formeaza o retea unica la fiecare persoana. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de secretizare (presedinte. a anuntat compania. foloseste tehnologia biometrica (n. MApN si MI? 4. precum Mitsubishi UFJ si Sumitomo Mitsui. premier.. administratori de securitate. Un program-pilot va fi lansat in septembrie anul curent si va implica 200 de angajati ai companiei. . In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost? 7. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat? 5. Compania japoneza Hitachi vrea sa duca platile intr-o noua era si a anuntat ca lucreaza la o metoda prin care sa le permita oamenilor sa plateasca prin simpla folosire a unui deget.3.r.ro/investigatii/?news_id=132594 NOI DATE DESPRE IMPLANTURILE CU BIOCIPURI ORTOFELE SUB PIELE 10 August 2007 200 de japonezi vor putea sa-si achite cumparaturile folosindu-se de un deget.metoda de cercetare a fenomenelor biologice prin masuratori efectuate asupra fiintelor vii) pentru a detecta capilarele din degetul unui individ.)? 9. Sistemul prototip de scanare a degetelor. Ltd. pentru a legitima clientii atunci cand fac tranzactii.

scanabili.Belgia. Daca vreodata ajung gol in strada vreau chiar si asa sa pot intra in casa" a declarat el unui cotidian din New York. altii insa il considera ca fiind o masura orwelliana de ingradire a libertatii umane si a drepturilor fundamentale ale cetateanului. "Nu vreau sa fiu lipsit de lucrurile de care am nevoie. plata efectuandu-se fara sa mai scoti mana pe geam. o firma ce ofera aparate de supravheghere a atras putina atentie asupra sa pana acum un an cand doi dintre angajatii sai si-au introdus biocipuri in brat. pestii si alte animale. Bancile au inventat sisteme de plata "in trecere" care constau in implementarea unui cip bancar pe capota masinii. Compania sustine ca "biocipizarea" angajatilor a fost necesara si dictata de motive de securitate. altii ca pe un urias pas in consoliarea guvernului mondial Big Brother.COM ENTUZIASTI AI MARCARII CU BIOCIPURI.. sustine Sean Darks. Asa s-a intamplat si acum 30 de ani cand au inceput cu cipizarea vacilor. seful Companiei cu sediul in Cincinnati. unde promoveaza tehnologia. Liz McIntyre. Cu toate acestea conservatori si luptatori pentru drepturile omului si-au unit fortele pentru a protesta laolalta.70 dolari. In cele din urma . Cel putin 20 dintre amicii lui au cipuri implantate. Au pus cipuri pe cauciucuri Michelin. IN AMERICA Cu o miscare a mainii. Sursa: THE REGISTER. asta daca nu mergi la dentist.ne este teama ca intr-o buna zi Guvernul va spune: ia un chip ori mori de foame". CityWatcher. AJUTOR SAU BIG BROTHER? Unii au jubilat la aparitia biocipului considerandu-l un lucru benefic prin care securitatea uzinelor nucleare sau a bazelor militare este vadit marita. care. directorul CityWatcher sustine ca cipizarea s-a facut pe baza de voluntaariat: "Ati crede ca i-am fortat pe oameni sa accepte cipul dar n-a fost asa". organizatoarea marsului a rostit o scurta rugaciune inaintea startului. Dar angajatii de la CityWatcher nu sunt animale sau produse electrocasnice: sunt oameni si acum sunt. iar acum sunt cipizate nu numai vacile ci si cainii.. CityWatcher. pasapoarte si pe diverse produse Walmart sau Best Buy. pisicile. Criticii sustin ca poate acum se introduc biocipuri suferinzilor de Alzheimer dar pe viitor ne vom trezi cu o intreaga lume cipizata. deschide usa..spune Katherine Albrecht . Totusi injectarea acestor doi oameni la locul de munca a aprins si mai tare spiritele. Aparatul de citire costa 50 de dolari americani in timp ce cipul in sine 2.. specializat in montarea de camere de supraveghere prin oras a fost prima care a implementat acest serviciu la locul de munca". Sursa: MSN. sustinand ca nu-i mare lucru. pentru a demonstra cat de bine pot fi stocate informatiile si nu oriunde.COM CIPURI IN DINTI Cercetatorii de la Universitatea Catolica din Leuven . Darks. ci in dinti. 90 . Mai exact intr-un dinte de-al domnului Thevissen. deschide computerul. pe carti. Katherine Albrecht. in frunte cu seful lor.com. autoarea cartii "Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID" despre ingradirea libertaii umane prin cipuri a declarat: "Este inspaimantator ca un contractor guvernamental.Demonstrantii vor marsalui impotriva implementarii de biocipuri persoanelor bolnave de Alzheimer chair in fata Centrului Pentru Persoanele cu Alzheimer din West Palm Beach Florida. Cu o alta. Amal Graafstra. El a comparat cipizarea cu scanarea retinei sau cu luarea amprentelor. 29 de ani. a spus unui reporter. Patrick Thevissen. dupa parerea domnului anterior mentionat sunt cea mai longeviva parte a corpului. Unii au vazut aceasta ca pe implinirea profetiei apocaliptice. au introdus un cip intr-un dinte.

Prin aceasta tehnologie.O REALITATE Compania americana Cyberkinetics of Foxborough. Biocipul din bratul domnlui Sklar e mai mic decat un bob de orez si a fost implantat de un chirurg din Los Angeles. etc. sustine compania oamenii vor putea sa controleze diverse obiecte/aparate numai prin gand. VEDERE PE TIMP DE NOAPTE La inceputul anului 2004. Sursa: ABC NEWS. Ai scapat de legitimatii. oferind o calitate foarte mare. IAR NU DE SINOD 91 .NET MEMBRII CLUBULUI BAJA (BAJA BEACH CLUB) DIN SPANIA SUNT AUTOMAT CIPIZATI LA APLICATIA DE MEMBRU Cum sa porti portofelul cu tine cand ai pe tine o bluzita scurta care acopera partea de sus si o fusta minuscula pentru partea de jos? s-apoi la Club te duci sa dansezi.Mikey Sklar un locuitor al Brooklyn-ului. Martea o "asistenta" a Clubului. Rezista pana la 100 de ani. Cu ajutorul acestei tehnologii. compania Raytheon anuntase proiectul Thermal-Eye 2600AS. Sursa: USA TODAY. Massachutes a obtinut aprobarea Statului pentru introducerea de biocipuri in creierul a 5 bolnavi imunizati. CIPURILE IN CREIER . cu o seringa speciala iti introduce capsula de numai cativa milimetri in orice zona a corpului doresti.COM ALTE STIRI DESPRE IMPLEMENTAREA DE BIOCIPURI (AGENTIA DE PRESA ALTERMEDIA) NOUL PATRIARH VA FI ALES DE MASONERIE. sau nu crezi ca o poseta te-ar putea impiedica? Ei bine compania VeriChip a gasit solutia: biocipurile. carti de credit. in varsta de 28 de ani spune ca "iti ofera un soi de putere gen Abracadabra. camerele-de-luat-vederi-termice vor putea fi reduse la dimensiuni foarte mici. de a face usile sa se deschida numai prin miscarea mainii".

Arhiepiscopia Alba Iulia. De aceea. coordoneaza in mod direct cea mai mare parte din actiunile mentionate mai sus". potrivit lui Gusa. IAR VOTUL LOR ATARNA FOARTE GREU. ca unii masoni . CHIROVICI SOMAT SA NU INTERVINA Gusa ne-a declarat ca.membri ai comisiilor din ANB. fiind de notorietate faptul ca acesta si-a folosit influenta masonica. Ioan Rus . considerand ca in nici un caz votul in favoarea noului Patriarh nu trebuie tarat in alta parte decat in interiorul Colegiului Electoral Bisericesc si pe baza valorilor cutumelor si regulamentelor care guverneaza activitatea Bisericii Ortodoxe Romane. PIN i-a cerut sefului Masoneriei Romane. DACA INAINTE ALEGEREA SE FACEA SUB INSPIRATIA DUHULUI SFANT. ACEST LUCRU NU MIRA PE NIMENI. au legaturi cu masoneria: COMISIA ORGANIZATOARE Viorel Roman . sub coordonarea democratului Sorin Frunzaverde. Potrivit informatiilor ZIUA. I. IPS Daniel. actiunile de lobby au fost in favoarea Mitropolitului Moldovei. influentati de o persoana oculta care nu este membru in ANB. Gusa l-a acuzat pe Frunzaverde ca face lobby pentru selectarea unui candidat la scaunul patriarhal "mai apropiat de valorile masonice".membru 92 . ieri. Va prezentam in continuare lista membrilor ANB care. Eugen Chirovici. incearca influentarea votului pentru alegerea noului Patriarh. ar avea si el o influenta considerabila asupra unora dintre membrii ANB. ACUM SE FACE DUPA PROPRIILE INTERESE! DOMNUL COZMIN GUSA A NOMINALIZAT PENTRU ZIARUL ZIUA CATIVA DIN MASONII CU DREPT DE VOT.S. precum si din Adunarea Eparhiala a Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestiului . dar care face in aceasta perioada jocuri de influenta la nivelul masoneriei si al SIE in favoarea lui Traian Basescu: Ioan Talpes". pentru ZIUA. este vorba de o recidiva. UNELTIRILE LUI FRUNZAVERDE SI TALPES PIN a precizat. Laurentiu Streza. pe langa masonii aflati sub coordonarea lui Frunzaverde.au desfasurat in ultimele zile un lobby printre persoanele care au drept de vot pentru alegerea noului Patriarh pentru a incuraja alegerea unui candidat care "ar fi mai apropiat de valorile masonice decat alti candidati". "Cea mai flagranta apare atitudinea domnului Sorin Frunzaverde care in numele organizatiei masonice din care face parte si beneficiind de influenta conferita si de pozitiile politice sau administrative pe care le-a detinut. fostul sef al SIE. Eugen Ovidiu Chirovici. politica si administrativa si la momentul alegerii Mitropolitului Ardealului. MAI MULTI IERARHI FIIND CUNOSCUTI CA SIMPATIZANTI/MEMBRII AI MASONERIEI. in cazul lui Frunzaverde. sa se delimiteze de aceste actiuni de influentare a votului pentru alegerea noului Patriarh. "mai sunt cativa. o delimitare de aceste actiuni.Arhiepiscopia Iasilor. lista masonilor din Adunarea Nationala Bisericeasca (ANB). Ioan Talpes. Potrivit presedintelui PIN. Partidul lui Cozmin Gusa considera ca situatia este cu atat mai grava cu cat. se arata intr-un comunicat de presa.MASONERIA VA INCLINA BALANTA IN PRIVINTA NOULUI PATRIARH PUTINI DINTRE DUMNEAVOASTRA STIU CA PRINTRE CEI CARE AU DREPT DE VOT IN PRIVINTA ALEGERII NOULUI PATRIARH SUNT SI MASONI. FRAGMENT DIN ZIARUL ZIUA MASONII DIN ADUNAREA NATIONALA BISERICEASCA Liderul PIN Cozmin Gusa a dezvaluit.membru Av. PIN ii solicita Marelui Maestru al Marii Loji Nationale din Romania. sustinand ca unii dintre acestia. ieri.P.

Episcopia Argesului si Muscelului.Arhiepiscopia Bucurestilor. Aurel Ciumberica .Arhiepiscopia Tomisului.Episcopia Giurgiului.membru Ing.Arhiepiscopia Clujului. Sorin Frunzaverde .membru Comisia Bugetara Dorel Onaca. Dr.Financiara Ing. Cornel Popa.Arhiepiscopia Tomisului.membru Comisia Economico. Constantin Nicolescu . Ioan Mocioalca .membru Lucian Iliescu .membru Prof.membru Prof.Episcopia Oradei. Dr.Episcopia Tulcea. Ing.Prof. Dr. univ.Episcopia Giurgiului – membru COMISIA BISERICEASCA Acad Constantin Balaceanu Stolnici .Episcopia Caransebesului. Trifon Belacurencu .membru Gheorghe Martin . Bihorului si Salajului.membru 93 .Episcopia Caransebesului.membru Comisia Culturala Constantin Asavoaie .membru Ing.

94 .

PROPUNERILE SE PRIMESC PRIN E-MAIL LA: despremasonerie@go. PROPUNERILE PENTRU SEPTEMBRIE SE PRIMESC PANA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE.ro PANA LA INCEPUTUL LUNII VIITOARE URMAND CA PE PARCURSUL LUNII RESPECTIVE VIZITATORII SA VOTEZE. PENTRU LUNA AUGUST A FOST DESEMNAT CASTIGATOR CRISTIAN BADILITA. PROPUNERILE TREBUIESC INSOTITE DE UN LINK SAU MAI MULTE SI O FOARTE SCURTA INFORMATIE CE MOTIVEAZA PROPUNEREA.UNEALTA VRAJMASULUI IN ACEASTA RUBRICA SUNTETI INVITATI SA PROPUNETI APOI SA ALEGETI CINE ESTE PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII. IAR PENTRU OCTOMBRIE PE TOATA LUNA LUI SEPTEMBRIE.PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII . SPRE EXEMPLU. RELIGIA MASONILOR 95 .

Pentru ca Masoneria este o religie, interesant pentru membrii sai ce se va intampla cu sufletele lor, dupa moarte. Sigur, nici un mason nu va recunoaste vreodata ca Francmasoneria este o religie. Dar sa vedem ce spune Albert Pike, unul dintre cei mai mari masoni: 1 - Fiecare loja masonica este un templu al religiei, si invataturile masoneriei sunt insctructiuni religioase". Morals and Dogma, p 213. 2 - Masoneria... este universala, eterna si imuabila religie, asa cum Dumnezeu a asezat-o in inima umanitatii. Nu exista crez care sa fi dainuit de-a lungul vremii si care sa nu fi fost cladit pe aceasta temelie... Adepti ai acestei religii sunt toti masonii care o inteleg si i se dedica; sacrificiile aduse lui Dumnezeu sunt faptele bune, sacrificii ale pasiunilor dezordonate, renuntarea la propriul interes in folosul umanitatii si eforturile perpetuate pentru a obtine intreaga perfectiune morala de care este capabil omul." Morals and Dogma, p 219. 3 - "Adevarul curat nu se poate dobandi oriunde... desi masoneria este o lupta continua spre lumina... Religiei, pentru a obtine raspandire si influenta in randul masei de oameni, ii trebuie permise nevoile cu o cantitate de eroare, incat sa fie plasata sub standardele ce pot fi atinse de marii intelectuali ai societatii. Religia celor multi trebuie sa fie obligatoriu mai incorecta si mai imprecisa decat cea a celor putini si rafinati" Morals and Dogma, p 224. 4 - "Noi nu subestimam importanta niciunui Adevar. Nu rostim nici un cuvant ce poate parea jignitor celor din jur. Nu spunem musulmanilor ca exista un singur Dumnezeu si ca este cu totul lipsit de importanta daca Mahomed era profetul sau. Nu spunem evreilor ca Mesia pe care ei il asteapta s-a nascut acum 2000 de ani in Bethleem. Si cu atat mai putin le spunem crestinilor ca Iisus din Nazaret era un om ca si noi, sau ca povestea Lui nu-i decat o legenda. Aceste atitudini ar depasi cu mult atributiile noastre. Masoneria apartine tuturor timpurilor si tuturor religiilor, gasindu-si invataturile in toate." Morals and Dogma, p 524. 5 - "Cu toate ca Masoneria se identifica cu credintele stravechi, in prezent ea nu mai este asa de stralucitoare sau perfecta." Morals and Dogma, p 524. Din paragrafele anterioare ne sar in ochi mai ales doua idei: - masoneria isi are originea in toate religiile pagane. - acest lucru este ascuns membrilor sai si oamenilor, pana in momemntul in care ei sunt pregatiti sa primeasca adevarul. Care adevar ? Acela de a se inchina lui Lucifer. Invataturile Noului Testament nu pot fi compatibile cu masoneria dupa cum insusi A. Pike admite. La pagina 568 el se indoieste ca Iisus Hristos ar face parte din Sfanta Treime, sau ca El ar fi Dumnezeu. La pagina 707, Pike il considera pe Dumnezeu nu o persoana ci "puternica fiinta cosmica". La pagina 102, Pike afirma ca intre satan si diavol este o mare diferenta. Primul este negarea lui Dumnezeu, in timp ce al doilea (diavolul) este o fiinta ce deserveste Raul, desi initial a fost creata pentru Bine. In ceea ce priveste sufletul, invatatura masonica neaga Sfanta Scriptura si propune reincarnarea, iar nemurirea va fi asigurata printr-o continua reincarnare: "sufletul nu era ceva abstract ci o realitate, continand in sine atat viata cat si gandirea... Era material, dar nu ceva brut, inactiv, fara forma sau miscare, sau greoi. Era activ si rational, avandu-si casa in cele mai inalte taramuri ale Universului, de unde cobora sa ilumineze, sa dea viata... si se ridica de-ndata ce se putea desparti de trupul fizic." Morals and Dogma, p 398 In cartea lui Norman Frederick de Clifford, "Egypt, The Craddle of Ancient masonry", pag 224-225 se promoveaza ideea salvarii prin karma. "Cand initiatul va sta pentru prima data sub ramurile acoperitoare ale Francmasoneriei, in semi-intuneric, avand dorinta de a cunoaste necunoscutul, eul sau interior il va ghida atunci spre mari eforturi. Urcandu-se si zbatandu-se va cauta cu ardoare Lumina, pana cand va ajunge pentru prima data pe una din ramuri... Vede in ansamblu... si intelege ce a vrut poetul sa spuna prin: « In Rai nu se-ajunge dintr-un salt Dar construim scara pe care vom urca Din adancul pamantului spre inaltul cerului

96

Urcam spre varf treapta cu treapta.» Tot asa este si neofitul. Va realiza atunci ca Raul (Intelepciunea) nu se castiga dintr-o saritura ci pas cu pas sau grad cu grad... Va intelege ca moartea e doar o dezintegrare moleculara"."Dezintegrarea corpului survine in urma despartirii sufletului de trup..."."Dar, pentru a muri va trebui sa sufere si sa se purifice, pentru ca Esenta Divina sa poata lucra cu el". "Cand omul va sta drept in fata dumnezeirii sale, iluminat de gloria Divina, Lumina si Adevar, dispus sa-si accepte karma propice, atunci va cadea in urma lui crucea si isi va da seama ca sta in fata propriului suflet, evoluat, prezenta divina a Arhitectului Suprem, si va cunoaste ca este una cu Tatal. Va sti ca resemnarea e ceea ce duce la perfectiune si cea care descuie usa nemuririi. In aceeasi carte, omul este considerat propriul sau salvator. El nu are nevoie de Hristos pentru a se mantui, ci evolueaza in timp spre o treapta superioara a propriei fiinte. Tot ceea ce sta scris in aceasta carte, nu numai ca neaga existenta Dumnezeului personal, ci promoveaza ocultismul si paganismul pe un ton blasfemitor. Cartea este dedicata lui A. Pike, cunoscut drept cel mai mare mason al tuturor timpurilor. Concluzia: Conform spuselor liderilor masonilor, omul este si dumnezeu, sfintindu-se prin forte proprii, iar Dumnezeul crestinilor nu-i decat o legenda. Blasfemitor!

SIMBOLURILE COMUNE MASONILOR ŞI SAANIŞTILOR 5/5

CONOTATII SEXUALE IN SIMBOLURILE FRANCMASONICE

97

Litera G predomina in Francmasonerie. Gradelor inferioare li se spune ca vine de la "God" (Dumnezeu, in engleza) si de la "Geometrie" (Geometry, in engleza), cu care Arhitectul Suprem a concepul acest minunat Univers. Cu toate acestea masonul de grad 33, Arthur Waite il citeaza pe Eliphas Levi (de asemenea mason de grad 33) spunandu-ne ca litera G provine de la "Venus" si ca simbolul lui Venus a fost un falus stilizat (penis). Cel mai mare autor mason din toate timpurile, Albert Pike, este de acord. In cartea "Morals and Dogma" la p. 631-632, mentioneaza ca Monad este mascul, Duad este femela, iar unirea lor sexuala a produs pe Triad care "este reprezentat de litera G, principiul generator". Acest "principiu generator" este numele de cod pentru "actul sexual". Stalpul (columna) rupt are mai multe semnificatii. Initial s-a crezut ca reprezinta moartea timpurie. Apoi i s-a atribuit semnificatia de "zeu Acest simbol este folosit si de Francmasonerie. Totusi, mai tarziu, masonul descopera intelesul ascuns al columnei rupte. "In mitologia egipteana, Isis este cateodata imaginata jelind deasupra columnei rupte, care ascunde corpul sotului ei, Osiris, in timp ce in spatele ei sta Horus, sau Timpul, cernand ambrozii peste parul ei". Isis, desi era mama, era virgina. Iata ce scriu cativa autori masoni: "frumoasa virgina este Isis care plange. Columna rupta este organul lipsa a lui Osiris, penisul". Horus s-a dovedit a fi alt nume pentru Satan, iar Isis consoarta lui Lucifer. De ce plange? Plange pentru trupul lui Osiris, care a fost dezmembrat, cu tot cu penis, care a fost taiat in bucati marunte. Albert Pike scrie despre Isis si Osiris ca erau "Conducatorii Activi si Pasivi ai Universului... reprezentati de obicei de organele reproducatoare ale barbatului si femeii..." . Dar Albert MacKey, autor mason, declara ca si rupta columna simbolizeaza organul masculin, iar cercul de la baza columnei este simbolul organului feminin. Alte simboluri atribuite actului sexual sunt scrise si de alti autori masoni:

despre bine cunoscutul simbol chinezesc Yin/Yang se afirma acelasi lucru. Yin/Yang este folosit de vrajitori si oculti nu numai de francmasoni. In "Morals and Dogma", p. 850-851 se afirma ca si echerul si compasul fac referire la actul sexual.

98

acest lucru ascunde cel mai mare secret al masonilor: (mai mare decat ca se inchina lui Lucifer). iar Hristosul Noii Ordini Mondiale (Antihristul) va raspunde: "De pe Pamant spre Cer". mostenitorii moderni ai Illuminatilor. Lucifer si fortele sale vor invinge pe Iisus Hristos si apoi vor cuceri Raiul. "Ca un turn deasupra apelor stralucitoare dar poluate." Gasim interesant si faptul ca una din editurile masonice se numeste (Presa Tortei). spiritele celeste vor descinde si va trimite acesti mesageri din lumi necunoscute pe pamant. doctrinele si dogmele in lumina carora.imaginea alaturata avem unul dintre cele mai diabolice simboluri ale Francmasoneriei. un membru al lojei masonice Alsace-Lorraine din Paris. Adevarul se face vizibil. folosite in ritualuri) observati cum echerul este adanc infipt in Biblie. Aceasta este credinta Luciferica ca. recastigandu-si steaua si diadema. Statuia este importanta pentru organizatiile secrete ce promoveaza Noua Ordine Mondiala. a si Statuia Libertatii nistii au considerat intotdeauna torta aprinsa ca fiind simbolul lui Lucifer. Franta. Un dar al masoneriei. la Armageddon. In afara de hexagrama si soare (simboluri pagane si sataniste. Masonul de grad 33. Din istoria Statuii Libertatii stim ca a fost daruita de Francmasonii Iluministi din Franta in anul 1876. arata in cartea sa "Masonery: Conspiracy Against Chistianity" ca. va convoca legiunile sale pentru noi creatii. tine in mana ei de neatins o torta de foc si lumina. acela de a eradica Crestinismul (dupa cum sta scris si in Apocalipsa. Atrase de torta sa. Manley P. "Lucifer. Atunci. Autorul crestin Ralph Epperson. Hall spune ca "tortele reprezinta artele si stiintele oculte. Statuia Libertatii a fost sculpata de Frederic Bartholdi. torta lui Lucifer va semnaliza : "Din Rai spre Pamant". 99 .

de exemplu. Prin campanii de presa bine orchestrate asupra opiniei publice din natiunile-state vizate. Contribuie la mentinerea acestor noi populatii in iluzia unei "eliberari economice" si a unei"libertati politice". 3. sistemul de invatamant. de acum incolo.Folosindu-ne de inventarea tehnicii "video" pe care am finantato si de jocurile care-i sunt anexate. Vom folosi. cucerite de ideea de "economia de piata ". De altfel. in primul rand la o Mana de Lucru Sclavagista . la momentul dorit sa-i instigam cu salbaticie unii impotriva celorlalti. Aceasta noua conceptie econimica ne va ajuta sa acceleram declinul "nationalistilor" din toate natiunile. sa-i izolam in factiuni diverse si.ziarist la " Enquete " martie 1995 (Ziaristul canadian Serge Monaste a murit in circumstante suspecte) Iata un scurt fragment din cartea mai sus mentionata ce se refera la "Guvernul Mondial" ce va urma: 1. "Vom amplifica "Societatea Placerilor". "Vom umple vidul interior al acestui tineret. 7.pe care ne-o ofera aceste tari si cele din Lumea a Treia .ieftina si nesindicalizata . Pentru moment nu ne va interesa daca populatia lor reprezinta sau nu un vast rezervor de noi consumatori. toate instinctele. guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi insine? Nu fac apel la ajutorul extern si la imprumuturile de la "Fondul Monetar International" si de la "Banca Mondiala". Vom transfera incet dar sigur multinationalele noastre in tari noi. Acest "liber schimb" ne va ajuta sa semanam discordia in interiorul natiunilor-state. ca tarile din Estul Europei . Ii vom oferi posibilitatea de asi satisface. in universul computerelor. in acest scop. 4. Protectia mediului ambiant va deveni un atu major. 5. Rusia si China. vom provoca in acestea un aflux important de refugiati care va avea efectul de a destabiliza economia interna si a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. prin escaladarea somajului asociat cu restructurarile multinationalelor noastre. "Vom incuraja "contestatiile studentesti: asociate cu toate cauzele privitoare la "ecologie". Vom avea grija sa facem astfel incat organizatiile extremiste straine sa faca parte din aceste torente de emigranti. in razboaie intestine care vor finaliza ruinarea acestor natiuni. vom stabili "Liberul Schimb Internatioanl " ca pe o prioritate absoluta pentru supravietuirea natiunilor-state. 6. Agentii nostri infiltrati deja in Ministerele de Afaceri Interguvernamentale si de Emigrari ale natiunilorstate sa procedeze la modificarea in profunzime a legilor acestor ministere. care va fi controlat de noi.CÂTEVA DIN PLANURILE MASONERIEI CONGRESUL CELOR 6. prin pofta de 100 . Ceea ce ne intereseaza este sa avem acces. dintre care face parte si petrolul *cele 6 mari consortii agro-alimentare.6 SI PROTOCOALELE DE LA TORONTO Natiunile unite contra crestinismului *cei ce dirijeaza cele mai mari 6 banci mondiale *cele mai mari 6 consortii energetice de pe planeta . Un sclav in slujba altui sclav. Pe un alt plan. cand in realitate le vom domina noi insine. vom finaliza pervertirea morala a tineretului. ceea ce ne va facilita destabilizarea politica. Aceste transferuri ne ofera mai multe avantaje. initiindu-l inca de la cele mai fragede varste. in ziua cand vom fi determinat natiunile-state sa-si schimbe datoria interna contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor ramase in stare de salbaticie. economica si sociala a natiunilor luate in colimator. dintre care face parte si controlul principalelor rute alimentare ale lumii Serge Monaste . care ne apartin noua? 8. 2.6.

17. Artistii viitorului vor fi plamaditi dupa chipul si asemanarea noastra. 101 . Prin urmare. 15. In ceea ce priveste populatiile occidentale. insa nivelata. Pentru a controla piata mondiala. uniforma pentru toti. fara ca ele sa-si dea seama de la inceput. din ce in ce mai multe industrii vor fi obligate sa-si inchida portile. 10. din aceeasi lovitura. 13. Aceste inchideri vor duce la escaladarea somajului si vor provoca pierderi importante de venituri pentru natiunile-state. 9. aservindu-l pe acesta din urma sistemului nostru economic. O vom orienta spre a o intoarce impotriva omului. 16. vom pune pe picioare o "Economie Globala " la scara mondiala. ceea ce ne va deschide peste tot portile pentru instaurarea "tehnologiei de control". caci produsele importate din aceste tari nu vor suferi nici o marire a preturilor.castig si adancirea in datorii pe care nu le vor putea achita niciodata. De altfel. 11. si chiar prin evaziuni fiscale deghizate in capitaluri externe in afara natiunilor-state . cu cat. Dimpotriva. prin spectrul razboului civil. Isi va dicta propriile "politici mondiale " si va obliga initierea unei reorganizari politice. vom institui o "noua cultura". al conservarii ipotetice a "cotei de credit international" si al imposibilei conservari a "linistii sociale". Aceasta noua economie va fi mai presus de toate. care va scapa total de sub controlul natiunilor-state. prin reducerea voluntara a salariilor si demisiile voluntare cu "Remiterea de medalii pentru serviciile prestate". In aceasta perspectiva. vom stabili o "cultura a masei mondiale". se va fi terminat cu vremurile in care "creatiile culturale independente " puneau permanent in pericol proiectele noastre mondialiste. ale analfabetilor si ale celor fara adapost. Toate aceste transferuri ale Multinationalelor noastre in strainatate si reorganizarea mondiala a economiei vor avea scopul. fara a ne scapa niciuna dintre "creatiile" viitoare. va trebui sa deturnam productivitatea de la principalul sau scop Eliberarea omului de duritatea Muncii. vom fi supraincarat aceste state prin folosirea exagerat de servicii pe care nu le vor putea plati. asa cum s-a intamplat de atatea ori in trecut. Astfel. ele vor fi mentinute in visul "bunastarii economice ". toate aceste masuri de austeriatate ne vor permite sa frangem vointa nationala a structurilor moderne in domeniul Energiei. tarile din Lumea a Treia si altele asemenea lor nu vor putea fi in masura sa scape vointei noastre de a ne servi de populatia lor ca de o mana de lucru in sclavie. in scopuri umanitare. toti demisionarii respectivi vor fi inlocuiti cu: computere " aflate in slujba noastra . printre altele. dar in conformitate cu prioritatile noastre la scara mondiala. Prin aceste masuri "bugetare de urgenta" vom fractura astfel finantarea Natiunilor-State toate "megaproiectele"lor care reprezinta o amenintare directa la adresa controlului nostru mondial asupra economiei. Aceste manipulari internationale de guverne si populatii ale natiunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F. sub camuflajul reducerii iluzorii a "datoriei nationale". vom fi privilegiat importurile masive de produse de baza in interiorul natiunilor-state si. ne va fi astfel posibil sa punem in pericol de moarte armonia sociala. Prin aceasta "economie independenta " neavand alte legi decat legile noastre. al Agriculturii. sa escaladeze somajul in tarile occidentale. 12. sau chair un viitor delicvent. Prin intermediul aceleiasi economii. Aceleasi masuri ne vor oferi ocazia mult visata de a instaura "Ideologia Competitiei Economice". in interiorul natiunilor-state. In realitate aceste "Forte" ne vor servi spre a supune vointei noastre tarile recalcitrante. Prin pierderea a milioane de locuri de munca in sectorul primar. nici o presiune politica sau sindicala nu va avea vreo putere asupra ei. In acest fel. cum ar fi acelea a Statelor Unite. al Transporturilor si al Tehnologiilor noi. 14. Aceste conditii extreme vor inmulti la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul. din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat in afara tarilor occidentale. altminteri nu vor putea sa supravietuiasca.I-ul pentru a determina guvernele occidentale sa puna in aplicare "bugete de austeritate ". din start. Prin controlul international asupra televiziunii si a mass-media in general.M. ne va fi astfel posibil sa ne folosim de fortele militare ale natiunilor-state. Aceasta situatie va fi cu atat mai realizabila. Aceasta se va traduce. 18. astfel nu va mai avea incotro decat sa devina sclavul nostru.

deci. cu vederi favorabile fata de folosirea fara scrupule a "tehnologiei retelelor electronice" pe care o vom fi instaurat. vom dobandi posibilitatea de a controla mai bine populatiile occidentale. 23. In aceasta maniera si folosindu-ne de mass-media controlate de noi. Fara el ne-ar fi aproape imposibil sa ingenunchem populatiile din statele vizate. viza la origine. creata sub pretextul amplificarii instabilitatii politice si sociale crescande din interiorul acestor state care se naruiesc sub apasarea problemelor economice. vom implica forta actuala a Natiunilor Unite in conflicte imposibil de rezolvat. vom actiona pentru reorganizarea "Mandatului International al Natiunilor Unite". mai mult. fundamentele acestui "Control" asupra armelor de foc. demiliarizarea tuturor acestor state. de catre noi. In aceasta perspectiva. De la statutul de "Forta de Pace" fara nici o putere de decizie. 20. precum si toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste.19. astfel incat nici unul dintre ele. Prin aceasta combinatie de "Efecte Politienesti si Militare ". Ele cuprind punerea in aplicare. 21. doua obiective care au ramas valabile pana in zilele noastre: "Prin inventarea tragatorilor nebuni". vor duce la ruinarea sigura a industriilor alimentare din Natiunile-State. nici sa va demonstrez."Schimbarile climaterice " vor antrena distrugerea recoltelor . Ultimele etape se raporteaza la "Faza Omega" inceputa cu experientele efectuate la inceputul anilor 1970. Sub pretextul necesitatilor de moment si fara a trezi banuieli. a celor care vor pretinde ca intretin comunicatii privilegiate cu Dumnezeu. intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerata si lipsita de discernamant si utilizarea masiva a produselor chimice in agricultura. Acest plan. personalul imbatranit. ne vom debarasa odata pentru totdeauna de toti indivizii care au o "Cunostinta Iudeo-Crestina". vom veghea asupra tranferului bazelor militare ale natiunilor-state spre Organizatia Natiunilor Unite. o vom determina sa devina o:"Forta de Interventie" in care se vor contopi. sau. fortele militare ale Natiunilor Unite. printre altele. in interiorul natiunilor-state. fara contestatii. in viitor sa nu mai fie suficient de puternic si independent pentru a ne pune in discutie "Puterea Mondiala". a unei "Forte de Interventie Multi-Jurisdictionala". sa se inventeze un climat de nesiguranta in sanul populatiilor. vom putea intrebuinta "Decaderea Conditiilor Economice" din natiunile-state. utilizarea fara limite a identificarii si a filtrarii electronice ne va asigura o supraveghere completa a tuturor populatiilor vizate.si. fara lupta. in aceste conditii. Viitorul "controlului asupra populatiilor" din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut. Fratilor. este necesar sa se intrebuinteze electromagneticul. vom accelera "Planul Alfa ". lipsiti de "Constiinta si morala" si deja complet antrenati. denaturarea. fratilor. toate acestea. pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. intr-o omogenitate deplina. pentru a accelera acest "Control al Armelor de Foc ". Nu mai este necesar sa va reamintesc. Acestea vor fi inlocuite cu recruti tineri. compromiterea terenurilor agricole. Cu ajutorul frustrarii impinse pana la paroxim in momentul potrivit. Pentru a realiza aceste deziderate. asupra productiei alimentare la scara mondiala si prin acapararea controlului asupra principalelor "Rute alimentare " ale planetei". le vom demonstra populatiilor neputinta si inutilitatea acestei "Forte" in forma sa actuala. Pentru a a ccelera acest proces de transfer. escaladarea violentei. va fi imperios necesar sa definitivam cat mai curand controlul mondial asupra armelor de foc in interiorul natiunilor-state. prin mijloace artificiale. a produselor alimentare de consum curent. Astazi. Actele de violenta se vor orienta astfel incat responsabilitatea lor sa cada in sarcina extremistilor religiosi sau a persoanelor afiliate la organizatii religioase de tendinta "Traditionala". 22. la scara mondiala a "armelor electromagnetice". In cursul cresterii acceptate de catre toti a acestor noi necesitati. 24. care va antrena dupa sine o destabilizare completa a Socialului . In acest scop. care sa apere cu orice pret "Pacea". In acelasi timp si tot sub pretextul "reducerii bugetare:". Aparitia viitoare a acestei vointe mondiale a unei "Forte Militare Multinationale" va merge mana in mana cu instaurarea. populatiile natiunilor-state vor fi determinate sa le ceara instantelor internationale formarea cat mai rapida a unei asemenea "Forte Multinationale ". Aici. pus in aplicare pe parcursul anilor 1960 de catre anumiti predecesori de-ai nostri. spre a destabilza clima celor 102 . Aceste transformari sociale ne vor ajuta sa modificam in profunzime mana de lucru " politista si miliatara" a natiunilor-state. Acest lucru ne va permite sa efectuam. Aceasta "Restructurare a corpului politienesc si militar" ne va permite sa eliminam.

In privinta intoxicarii naturii. Astfel. vor fi considerati de ceilalti ca fiind inamici. in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei. acesti "indivizi independenti". a decis Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi. abrutizarea tineretului natiunilor. somajul. SFARSITUL documentului. ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat. minciunii.mai productive state pe plan agricol. iar in comune. Gratie dezinformarii. 29. ampificand de asemenea obligatia de a institui Noua Ordine Mondiala impusa de noi. ea va fi cu atat mai accelerata. ideologia "respectului de libertati individuale " difuzata in sanul Bisericilor iudeo-crestine si in interiorul natiunilor-state. 25. jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia. difuzand informatii privitoare la existenta si la continutul "conspiratiei" noastre. care sunt cu atat mai periculosi pentru noi tocmai din cauza "libertatii" lor. pina la expirarea valabilitatii lor. toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la implinirea ancestrala a "visului" nostru. echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007. conflictele interetnice si ultima noastra realizare. Cine va putea sa ne banuiasca? Cine va putea sa aiba vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor indrazni sa se ridice impotriva noastra. omul va fi devenit un dusman al omului. Sclavia copiilor. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002. in municipiile resedinta de judet. 26. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea "cutremurelor de pamant" in cele mai importante regiuni industriale din natiunile-state va contribui la accelerarea "prabusirii economice " a celor mai amenintatoare state la adresa noastra. in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005. În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice. propaganda pentru libertatea drogurilor. datat in ultima parte a lunii iunie 1985. nu eliberatori.2004 / Copyright Mediafax 103 . pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007). In celelalte municipii si orase. Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite incontinuare. instaurarea " Noii Ordini Mondiale". editura SAMIZDAT CĂRŢILE ELECTRONICE DE INDENTITATE… CARTILE ELECTRONICE DE IDENTITATE TREBUIAU INTRODUSE DE LA 1 IANUARIE 2006 Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006. care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003. obscurantismul considerat ca baza a mandriei. vor deveni suspecti in ochii autoritatilor si ai populatiilor din natiunile lor. Astfel. echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006).01. "restrictiile bugetare ". cu cat escaladarea ratei demografice o va forta fara restrictii. SERGE Monaste. ipocriziei si individualismului pe care le vom fi creat in sanul populatiilor natiunilorstate.

35 am 104 . suma a fost depusa. suma respectiva din codul sau personal în codul celui cu care face tranzactia. (si în continuare celelalte date personale înregistrate) CULEGEREA DATELOR DIN 18 MARTIE 1998 05. Salonicul de Sud ocupatia: contabil la Societatea Alfa situatie familiala: casatorit si tata al unui copil.15 am A telefonat la 222777.000 de drahme care este salariul lui. pentru a fi data apoi socoteala posesorului în modul cel mai detaliat. 07. sunt conectate cu banca prin intermediul masinilor electronice on line si astfel e înregistrata fiecare schimbare pe care o prezinta fiecare numar de cod. în ziua urmatoare.. cand au loc operatiunile banesti. iar contul sau are numarul de cod 5201578349. întotdeauna electronic si scazand fiecare suma din codul sau.20 de drahme. într-adevar. domnul Karandinos verifica daca a fost transferat în codul lui suma corespunzatoare salariului si constata ca. 07. apel de o unitate . 167/Z. stiind ca are acesti bani în cont face diferite operatiuni.DEMONSTRAREA EXISTENŢEI NUMĂRULUI 666 ÎN CODUL CU BARE NUMARUL 666 IN CODUL CU BARE Sistemul va functiona dupa cum urmeaza: orice tranzactie economica pe care o va face cineva se va face pe baza numarului unitar codificat al cartii sale de identitate sau al microcipului de pe mana sau de pe frunte si numai electronic. care este numarul sau de cod personal.45 am A pus benzina Shell de 10. la fiecare operatiune. Sa luam un exemplu: domnul Dimitrios Karandinos lucreaza într-o întreprindere. apel de o unitate . dar în acelasi timp si pentru a fi date informatii exacte diferitelor servicii care le cer. Sa vedem asadar cum e înregistrata în computerul Bancii Nationale de Informatii miscarea dintr-o zi a unui numar de cod: BANCA NATIONALA DE INFORMATII Fisa strict secreta de observatie zilnica numar de cod personal 5201578349 18 martie 1998 subiectul: Karandinos Dimitrios varsta: 40 de ani domiciliul: Kerasoundos.000 de drahme la benzinaria M. banii i se transfera din contul sefului sau în contul sau personal. Kalamaria. Botsari 28. Codurile. 07.20 de drahme. Deci i se transfera suma de 300. Cand trebuie sa fie platit la sfarsitul lunii.17 am A telefonat la 355872.. adica se transfera pe cale electronica.

lucru care confirma datele.300 de drahme. 105 . Vedem ca între serviciu si intervalul de doua ore.35 am cumpara de la un anumit local „To Steki".A cumparat o placinta cu spanac de 300 de drahme si o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua „To Steki" de pe calea Egnatia 118. Este crestin si participa la liturghii.750 de drahme. fiindca exista banuiala ca poate vorbi din nou în viitor si nelinisti lumea.40 pm A cumparat de la magazinul „Ellas” care se afla la aeroportul „Macedonia” din Salonic o ciocolata dietetica . Este considerat de asemenea periculos si s-a hotarat sa fie pus sub urmarire discreta. 06. Telefonul 355872 pe care 1-a dat la ora 07. paine -100 de drahme. A cumparat benzina la ora 05. care se gaseste la o distanta de 20 de kilometri de locuinta sa. Prefera benzina Shell. Acest local se gaseste aproape de Biserica Sfintilor Arhangheli. a tulburat profund multa lume prin ce-a scris si este considerat periculos pentru siguranta nationala.15 pm A cumparat un whisky în cofetaria „Kerkini" din strada Tsimiski 43 . 06.900 de drahme. 02.55 pm A cumparat de la magazinul „Lila” din strada Aghias Sofias 19.17 am apartine d-nei Maria Kalogheropoulou.000 de drahme. Telefonul cu numarul 222777.30 pm A cumparat: ziarul „AHthia" (Adevarul) . legume . trebuie sa mearga si în alta parte. . A mancat: calamari prajiti . Din datele anterioare s-a înregistrat ca în jurul orei 07. Evident. o salopeta pentru bebelus în varsta de pana la patru luni – 7 500 drahme.alb sec . la care a telefonat la ora 07.620 de drahme. prin care în trecut a nelinistit multa lume.000 de drahme.30 pm A luat masa de pranz la restaurantul „Nisiotiko" din strada Smirnis 157.000 de drahme. totdeauna în jurul orei 07. placinta cu spanac si cafea.30 pm A platitit taxiului cu numarul ABE 3583 suma de 2500 drahme.15 am apartine deputatului PA. cunoscut pentru ideile sale antieuropene si împotriva acordului Schengen si autorul multor carti pe aceasta tema. Programul sau de lucru începe la 08.K.SO. C.00 pm A telefonat la 018557672. Se impune sa fie pus sub urmarire discreta. aceasta a cumparat în total benzina de 50. B. pentru zborul 925 de la ora 09. 10.1800 de drahme. Durata apelului 7 minute . . Aceste doua telefoane creeaza banuieli întemeiate ca Dimitrios Karandinos colaboreaza cu elemente subversive si este considerat suspect pentru ca este periculos pentru siguranta nationala.200 de drahme si revista „Ethikos Agonas" (Lupta Nationala) -1 . Costul convorbirii 620 drahme.00 pm. Luna . A cumparat astazi benzina de 10. un pachet de tigari Gold – 550 de drahme. 06. 30 AM. în afara de faptul ca merge la serviciu. 08. Sigur a plecat atat de devreme de acasa pentru a merge în alta parte. 05. Se pare ca în aceste aproape 2 ore merge la biserica. mama ieromonahului atonit Atanasios. A consumat l litru de vin „O Inos" . 10.300 drahme.45 am.40 am A cumparat un bilet de avion pentru Atena de la agentia ANGELA. în trecut a fost provocator de reactii împotriva acordului.00 am a cumparat anumite carti crestine de la standul Bisericii Sfintilor Arhangheli. un om cunoscut pentru pozitiile lui filo-bisericesti si pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen.

Primele sapte cifre indica tara de provenienta si fabricantul obiectului (elementele 2-3 si. Prima cifra a unui asemenea numar se scrie separat ca un numar arab. de „latime" diferita. De asemenea. combatand întotdeauna puterea noastra transanationala. Telefonul cu numarul 018557672 apartine ziaristului Orosiadis Konstantinos. cat si în sistemul foarte înrudit cu el. de aceste caractere ne vom ocupa mai tarziu. 4-7).500 de drahme sunt o dovada în plus ca aceea îi era destinatia pentru ca atat înregistreaza taxiul de la aeroport si pana în Kifisia. în timp ce celelalte 12 cifre ale numarului se scriu în doua subcampuri (jumatati). caruia îi place sa fie informat de persoane care au un trecut nationalist încarcat. optic. este rapida si se face fara greseala. Acest lucru confirma faptul ca este un crestin practicant si ca urmeaza tipicul Bisericii. (Sistemul de Informatii Schengen).fiindca avem codul sau . se va constata daca se afla cu adevarat în zona respectiva. Din acestea rezulta concluzia mai sus mentionata si se adeveresc banuielile ca e vorba un om predispus sa reactioneze. Cele doua subcampuri (subgrupuri) ale celor 12 numere sunt despartite prin „caracterele auxiliare" albnegru care se gasesc unul la început. întotdeauna pleaca vineri seara. în mod evident merge pentru afaceri personale si pentru întalniri. 106 . respectiv. în ultimul timp are o fetita pentru care se pare ca a cumparat Karandinos salopeta de bebelus. UPC.S. Banii pe care Karandinos i-a platit pentru taxi -2. evident o face pentru a nu i se cunoaste preocuparile. revista cunoscuta ca serveste numai interesele nationale si ca e orientata spre Biserica. pentru ca citirea lor într-un mod electronic. Are o anumita pasiune pentru vin. Combate orice idee transnationala si transferul puterilor. Maine dimineata. Este cunoscut pentru libertatea cu care vorbeste si pentru manifestarile sale împotriva acordului Schengen. la stanga codului barat. ceea ce înseamna ca se foloseste de week-end si nu vrea sa-si ia zi libera de la slujba. unul exact la mijloc si unul la sfarsit. Sistemul EAN-13 se numeste astfel pentru ca numarul de cod al fiecarui lucru este alcatuit din 13 cifre. se vede ca totdeauna miercurea si vinerea mananca de post. INCHEIEREA PRELUCRARII ZILNICE A DATELOR SISTEMUL DE COD European Article Numbering (EAN-13) Cum s-a spus si mai înainte. care apara pozitiile ortodoxe. cu care se verifica daca calculatorul „a citit" corect codul barat (vezi diagrama 1). Din pranzul sau. unde locuieste Grosiadis. La fiecare pranz consuma aproximativ un litru si e periculos la conducere. negre si albe. Este cititor constant al ziarului „Adevarul" si al revistei „Lupta nationala". în sistemul EAN-13. Este antieuropean si apara numai interesele tarii sale. unul la stanga si unul la dreapta cu caracterele codului barat. la prima operatiune pe care o va face. Redactorii si editorii ei se afla sub urmarire discreta. Slujba lui nu le justifica. De aceea e supravegheat discret prin S. putem culege informatii si de la soferul taxiului . Cand se va face control rutier. S. în timp ce celelalte cinci cifre din cele sase ramase indica tipul produsului. lucru care nea creat în trecut multe greutati.I. în cursul acestui an^a facut trei calatorii la Atena. Ultima cifra este cifra de control. Reprezentarea numerelor în acest fel usureaza mult.ca sa aflam locul exact unde 1-a lasat. se recomanda a fi supus testului de alcool. A fost caracterizata drept revista cu continut nationalist. P. de vreme ce conduce aproape întotdeauna dupa ce a luat pranzul si dupa ce a baut.Pana acum. E suspectat ca incita tinerii sa reactioneze împotriva noastra. redactor la ziarul „Adevarul". numerele sunt reprezentate sub forma de linii paralele verticale.

în aceasta diagrama observam urmatoarele: Fiecare numar al codului barat se întinde pe o latime de sapte „unitati de latime standardizate" (modules). defineste cu cele patru alternante ale ei numarul 0. doua negre. fiecare linie având latime diferita. 2. o latime de 0.33 x 7 = 2. aflate într-o succesiune diferita. l. aceste linii au o latime totala de 0.23 mm.. Diferitele cifre ale numerelor sistemului zecimal (O. doua albe. numarul O (zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul urmator: trei „unitati de latime" albe. doua „unitati de latime" negre. Fiecare asemenea unitate de latime are. setul C) observam o reprezentare diferita a acelorasi numere. de intervale (linii) negre si albe de latime diferita. 9) sunt reprezentate printr-o succesiune. o „unitate de latime" alba si una neagra . Pentru reprezentarea concreta a fiecarei cifre se folosesc patru alternante de linii negre si albe.33 x 7 = 2. Se goate face si micsorarea si marirea întregii reprezentari. fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentata cu linii negre si albe de latime variata. dar cu o latime totala de 0. din care e constituita fiecare din cele douasprezece cifre ale codului EAN-13. diferita si unica pentru fiecare cifra.33 milimetri. una neagra. 3. Aceasta succesiune a liniilor negre si a intervalelor albe. între care sunt intercalate intervale luminoase (linii luminoase). 107 .STRUCTURA CODULUI BARAT EAN-13 Codul barat este alcatuit din linii paralele întunecate de grosime diferita. pentru numarul 2 este: doua unitati de latime albe. trebuie sa privim diagrama nr.latime totala „sapte unitati de latime". Pentru a face ca sa fie cât mai bine întelese cele spuse mai sus.31 mm. de o anumita latime. Succesiunea respectiva în aceeasi serie (A). Astfel. Aceasta succesiune concreta negru-alb.31 mm (vezi diagramele 2 si 3).. In primul caz însa nu e permis ca „grosimea" modulului (module) sa fie mai mica de 0. conform normelor sistemului EAN-13. In seria de mai jos a aceleiasi diagrame (3. are o anumita „latime" alcatuita din sapte unitati de latime standardizate („modules"). care de asemenea au o grosime variata.

Acest element caracteristic este urmatorul: toate numerele din grupurile Asi B (setul Asi setul C) care se folosesc pentru codificarea numerelor în subcampul stang al codului barat sunt impare. sunt pare. în subcampul stangsi a numerelor pare în subcampul drept este al treilea element caracteristic al codificarii. în setul B ca 6B.. doua negru si doua alb (de un numar diferit de „unitati de latime" pentru fiecare alternanta). 2. numarul 4 din setul C este reprezentat prin codul barat ca 1011100. Prima serie (setul A) si ultima serie (setul C) constituie codificarile cifrelor. imaginea în oglinda („rasturnata" si „negativa") a reprezentarii cifrelor din setul A.2. de exemplu. cu alte cuvinte. numarul 6 este reprezentat: în setul A ca 6A. are prin corespondenta o linie neagra în ultima serie. setul Bsi setul C). constituie imaginile în oglinda (aici. setul C). prin simpla inversare. iar în setul C ca OC. în timp ce toate numerele din subcampul drept al codului. (vezi diagrama 3). constatam existenta unui al treilea element caracteristic al codificarii.. Caracteristicile codificarii în sistemul EAN-13 sunt urmatoarele: Fiecare numar este compus din 4 alternante. B si C).. aceeasi cifra are un interval (linie) alb în seria de jos (setul C). iar în setul B se scrie ca 0111001). Asadar. Daca observam cu atentie diagrama 3. Pentru toate grupele de codificare (setul A.Cu putina atentie constatam ca reprezentarea cifrei O în ultima serie (setuJ C). observam ca reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea inversata. Cu alte cuvinte. 1. iar acolo unde are un interval (linie) alb în prima serie. va corespunde în limbajul calculatorului succesiunii 0001101. Acest fapt. ca si a lui 2 si a oricarei alte cifre din sistemul zecimal este inversarea reprezentarii aceluiasi numar din prima serie (setul A).d. în plus. numarul 5 în setul A se scrie ca 0110001. iar acelasi numar în sistemul binar corespunde succesiunii 1011100 s.a. acela al codificarii aceluiasi numar în doua serii (setul A. în timp ce fiecare unitate întunecata îi corespunde lui l. se observa o inversare a întregului numar) ale reprezentarilor seriei C (setul C). în aceeasi diagrama 3 vedem trei serii orizontale (seturile A. încep adica de la 1 si se termina cu O (astfel numarul 5 în setul C se scrie ca 1001110). cu o codificare diferita a cifrelor O. Seriile A si B (setul A si setul B) se întrebuinteaza pentru codificarea cifrelor din subcâmpul stâng din codul barat. setul B si setul C) fiecare unitate luminoasa de latime (modul) corespunde în limbajul calculatorului lui O. Reprezentarile cifrelor seriei de mijloc (setul B). Asa cum se vede în diagrama 3 si cum am explicat mai sus. l. prin mecanismul pe care 1-am explicat mai sus. reprezentat prin codul barat ca 0001101. 1.) Lucrurile sunt însa mult mai complicate în sistemul de cod EAN-13. (Codificare inversata. în timp ce setul C se foloseste pentru codificarea numerelor din subcâmpul drept al codului barat (vezi diagrama 3 si 4a). iar în setul C ca 6C în timp ce numarul O este reprezentat: în setul A ca OA. folosite si ele pentru reprezentarea numerelor în subcâmpul stâng al codului barat. în acest fel fiecare cifra a sistemului zecimal (O. existenta adica a numerelor impare. încep adica de la 0 si se termina cu 1 (de exemplu.m.. acolo unde cifra zero are o linie neagra în prima serie (setul A). numarul O în setul A. 9. pentru calculator. în setul B ca OB. 108 . 9) este constituita dintr-o succesiune diferita de O si l (sistemul binar). vezi setul A si setul C. care exista în cele trei seturi de numere (setul A. care se iau din setul C.

în sistemul EAN-13. asa cum se vede din diagrama 2. computerul nu poate citi codul! Aici trebuie sa observam cum codificarea (lineara) a caracterului auxiliar din dreapta (guard bar) este codificarea liniara inversata (simpla si în oglinda!) a caracterului auxiliar din stânga.BARELE DE SIGURANTA In paragrafele de mai sus am încercat sa explicam modul de codificare în sistemul EAN-13 a celor douasprezece numere variabile (sase în subcâmpul stâng si sase în cel drept al codului barat). Ultimele caractere. 3. atunci cand comparam seturile Asi C.2. n-ar trebui sa fie posibil 109 . fie miscându-se de la stânga spre dreapta. Si mai importanta este observatia ca numerele din subcâmpul stâng încep de la O si se termina cu 1. Toate numerele din subcampul stang sunt impare. Daca observam însa diagrama l. în centru si în marginea din dreapta a codului barat. Aceste „caractere" care se prelungesc în jos se afla totdeauna în aceeasi pozitie: în marginea din stânga. "CARACTERELE AUXILIARE" . de la dreapta spre stânga. fie miscându-se invers. este cel putin egala cu zece unitati de latime (module). arata astfel: 0101. în timp ce atunci cand comparam seturile B si C este o inversare a întregu lui numar. totdeauna începe sa citeasca de la zero ! Daca nu exista o margine alba. O dovada în plus ca trebuie sa existe de ambele parti o margine alba satisfacatoare este faptul ca cei ce fabrica aceste coduri barate recomanda ca ele sa nu fie imprimate pe marginile ambalajului diferitelor produse. Cand comparam însa seturile A si B. este parte din întreaga reprezentare a codului barat si care de aceea se numeste „zona linistita" (quiet zone). pentru ca se afla exact la mijlocul câmpului codului barat. acesta constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng cu cel drept. daca sunt scrise în forma binara. în timp ce cele din subcâmpul drept încep de la 1 si se termina cu 0. Acest caracter. iar o alta dovada este si recomandarea ca aceasta margine alba sa fie complet curata (vezi schitele 1-5). în timp ce numerele din subcampul drept sunt pare. Marginea alba nu numai ca este o parte integranta a întregii reprezentari a codului barat.01010 si respectiv 1010. sau inversare în oglinda. în conformitate cu normele codurilor barate UPC si EAN-13. Asertiunea cum ca aceste caractere numite mai sus au o a doua codificare lineara si forma corespunzatoare binara provine din observatia ca prima linie alba din partea stânga si ultima din partea dreapta se confunda cu marginea alba care. dar are si o anumita latime care. este indispensabila existenta unei margini albe (light margin) în stânga si în dreapta întregului reprezentat simbolic (care începe de la bara de siguranta din stânga si se sfârseste cu bara de siguranta din dreapta). exista si trei caractere „auxiliare" invariabile. observam ca inversarea este „rasturnata" si „negativa". inversare care. In ceea ce priveste caracterul auxiliar din mijloc. Trebuie sa notam ca. Se observa fenomenul de inversare (în codificarea fiecarei cifre). Concluzia pe care o tragem de aici este ca fasciculul laser (scanner). în afara de reprezentarea barata a celor 12 cifre variabile (care se schimba de la obiect la obiect). care se numesc „bare de siguranta" (guard bars). constatam ca. este o inversare simpla.

3. Poate pentru a se asigura prezenta celor trei de 6. face posibila identificarea si recunoasterea lui.. „bara de siguranta" din mijloc este citita de scanner la fel în ambele sensuri.C si E. trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au optat pentru folosirea mai multor seturi de numere. celelalte trei intervale (module). la începutul. Acestea prezinta. având în vedere acest lucru. fara a se confunda cu nici un alt numar) în 4 unitati de „latime" (modules) succesive este cifra 6 ! (vezi setul B si setul C). dincolo de asemanarea vizuala. Când se folosesc însa doua sau trei seturi de numere (ca în sistemul UPC sau EAN-13) atunci. Cum s-a explicat mai sus. n-ar fi fost nevoie sa existe si o bara de siguranta de mijloc. corespund vreunui numar si daca da. daca se folosea numai un singur set de numere! In sfârsit.P. dintr-un motiv cunoscut numai de ei! Dupa cele spuse pâna acum. dat fiind faptul ca nu exista o structura logica matematica în reprezentarea barata a cifrelor de la O la 9. care este singurul numar definit în întregime de patru intervale de latime („modules") continue. Lucrul acesta este valabil pentru ambele moduri de lectura. prin urmare. în timp ce cea din dreapta este un numar par (1010). rezulta de la sine concluzia ca barele de siguranta (guard bars). cât si de la dreapta la stânga). nici cu cea dreapta (inversarea celei stângi). fie 0000101. reprezentarea lineara este la stânga = 0101. cu alte cuvinte. pe buna dreptate se întreaba fiecare daca nu cumva aceste caractere auxiliare (guard bars). l. în timp ce reprezentarea binara corespunzatoare este 0101 si 1010.de reprezentat nici cu grafia stânga. sunt albe si nu creeaza o alta alternanta (negru-alb) si. care este acest numar. 110 . asa cum se întâmpla exact si cu citirea celorlalte numere din subcâmpurile codului barat.. O (atât de la stânga la dreapta. cu atât mai mult cu cât bara de siguranta din mijloc (numarul 6). arata patru alternante alb-negru (doua alternante negru si doua alb). prin urmare. Chiar fabricantii trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au „rezervat" tocmai aceasta reprezentare barata pentru numarul 6. Aceasta reprezentare grafica a barei de siguranta de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga si din dreapta a caracterelor auxiliare. vom constata ca numarul care îndeplineste toate premisele enumerate mai sus ale scrierii codului barat EAN-13 si este singurul care completeaza cele 4 alternante alb-negru (si.N-13 sunt întrebati: de vreme ce reprezentarea barelor de siguranta (guard bars) creeaza probleme de constiinta crestinilor de pe tot globul. prin urmare. asa cum este reprezentat în seturile B si C. este indispensabila existenta acestei bare. de vreme ce si cu un singur set de numere ar fi fost posibil sa se dea aceleasi informatii pentru fiecare produs. asa cum sunt reprezentate prin sistemul barat si binar. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea (simpla . 2. datorita anului 2000. si nu pentru oricare alt numar.) Asadar. îi stabileste pe deplin „identitatea". pentru a nu se confunda numerele din mijloc din subcâm-pul stâng si din subcâmpul drept al codului. Dupa cele spuse mai sus. computerul fie ca citeste 0101. adica a întregului numar)scrierii caracterului din stânga. fabricantii codurilor barate U. 2.„module" dupa „module" – si în oglinda. de ce nu înlocuiesc simbolismul barat al acestor bare de siguranta ? Un prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când. toate caracteristicile codificarii numerelor din sistemul barat EAN-13 si corespunde. calitate pe care nici un alt numar din sistemul barat nu o are. nu ofera nici o informatie în plus ! (Vezi diagrama 4a si 5. trebuie sa adaugam urmatoarele: daca se folosea numai un singur set de reprezentare (lineara) a cifrelor O. unui anumit numar! Daca privim diagrama 3. care se gasesc într-o legatura de nedesfacut cu numerele variabile ale codului. nu este indispensabila. în ambele cazuri întelege „identitatea" numarului 6. devine necesara schimbarea afisarii datei pe computere. In ceea ce priveste „bara de siguranta" din mijloc („guard bar"). care în cazul concret al numarului 6. de la stânga la dreapta si invers. la sfârsitul si la mijlocul codului barat în sistemul EAN-13 (si UPC). 9. reprezentarea sa stânga este un numar impar (0101). începând întotdeauna de la intervalul alb. Aceasta calitate unica a numarului 6 de a fi definit în întregime de patru intervale (modules) continue. Cu aceasta ultima forma. Poate observa oricine cu surprindere ca acest „caracter auxiliar": 1. la dreapta = 1010.A. sunt trei de 6. Fabricatii codurilor UPC si EAN-13.

si antropologia dictatorilor lumii care urmeaza sa vina. pentru a fi recunoscut de „stapanii sai". prin urmare putând fi „marcat" cu semne de nesters pe mâna lui dreapta sau pe frunte. de ce se va folosi pentru oameni EAN-13. pentru care omul. cel asemenea lui Dumnezeu. care înseamna marcarea numerica în sistem european a obiectelor ? Acesta este respectul lor fata de persoana umana? Aici se descopera diferenta abisala între antropologia crestin-ortodoxa. care vede omul „încununat în slava si în cinste" si „cu putin mai mic decat îngerii". 111 . este un „goim" (un animal).Asadar.

112 .

Ieromonah Hristodul Aghioritul.Pasaje din cartea „La apusul libertatii”. editura Sofia 113 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful