Gradele şi ierarhia masoneriei

Biserica Ortodoxă a Greciei vis-a-vis de masonerie

Biserica Ortodoxă Română vis-a-vis de masonerie

Învăţături masonice despre Dumnezeu

Religia masonilor

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 1/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 2/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 3/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 4/5

Simboluri comune masonilor şi sataniştilor 5/5

Masonerie vs. Bisericaă

Asemănări între Masonerie şi Nazism

Sigiliul SUA şi Noua Ordine Mondialaă

Cultura New-Age şi Noua Ordine Mondială

Câeva din planurile masoneriei

Plan simplu de manipulare

Anchetat de FBI pentru că citea ziarul

Despre proiectul LUCID

Serviciul Integrat de Informaţii – România

Cărţile electronice de identitate...

Tehnici de supraveghere discretaă

Supraveghere biometrică!

Despre biocipuri şi marcarea cu pecetea Satanei

Noi date despre implanturile cu biocipuri

Demonstrarea existenţei numarului 666 în codul cu bare

Demonstrarea acustică a existenţei numărului 666 în

USA dă undă verde la spionat simplii

Cum sa omori un Patriarh - în câţiva paşi

Noul Patriarh va fi ales de MASONERIE, iar nu de

Sondaj de opinie privitor la Masonerie şi Bisericaă

codul cu bare

cetăţeni

simpli

Sinod

INTERACTIV: Propune/Voteaza personajul negativ al lunii

2

Adevarul despre FrancMasonerie

"Eu sunt cel dintâi şi Cel de pe urmă şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine". Isaia 44:6 “Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnica pieire; Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită". II Petru 2:1-2 "Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi si vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” Matei 24:24 "Iubiţilor nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum chiar este în lume.” I Ioan 4:1-3 CATEVA PRECIZĂRI... Pentru a înţelege ce este Masoneria trebuie să ne raportăm la relaţia biblică dintre Bine şi Rău. Aflăm, din Biblie, ca singurul scop al omului din viaţa sa de pe pământ este mântuirea. Pentru a-şi recâştigă locul în Împărăţia Cerurilor, el trebuie să poarte însă un război nevăzut cu diavolul. După căderea îngerilor, Dumnezeu a hotărât să ofere locurile lor oamenilor vrednici. Când numărul îngerilor căzuţi va fi egal cu cel al cuvioşilor şi drepţilor neamului omenesc, atunci va fi sfârşitul lumii. Pentru că oamenii se pot sfinţi numai prin Hristos - diavolii au prins ura pe ei, prin urmare au decis să-i piardă. Dumnezeu, cunoscând motto-ul demonilor:" scopul scuza mijloacele", a înzestrat omul cu conştiinţa, ca să fie capabil să distingă duhurile şi să se ferească de capcanele lor. Sfinţii Părinţi, în frunte cu Sfântul Ioan Damaschin ("Dogmatica") afirmau că tot ce este raţional (oameni şi îngeri) este şi liber. Deci omul este liber să aleagă între Bine şi Rău, la fel cum au fost şi îngerii, în funcţie de cum doreşte. Pentru a înşela vigilenţa omului, Satana foloseşte diferite tertipuri. Cel mai puternic vicleşug pus la cale de vrăjmaşul omenirii, este Masoneria: o forma contemporana de satanism. Rădăcinile Masoneriei se găsesc în cele mai vechi timpuri, chiar dacă sub alte nume, cum ar fi: Sionişti, Iluminişti, sau, mai recent, Nazişti, Comunişti, New-Age-işti, etc. În ziua de azi ea stăpâneşte totul; tentaculele ei s-au întins în toate ramurile sociale, infiltrându-se până şi în Biserică. Ei afirmă că slujesc Binele, fac acte de caritate, ba chiar au construit catedrale şi biserici. Neagă orice legătură cu ocultismul însă învăţăturile şi simbolurile lor îi trădează. Afirmaţiile lor au un singur scop, acela de a atrage cât mai mulţi oameni, fie membri, fie simpli simpatizanţi, astfel încât să-şi ducă la bun sfârşit planurile lor diabolice. Din fericire, anumite informaţii despre ei "au transpirat", concretizându-se în critici sau anateme. De ce am zis "au transpirat"? Pentru că Masoneria este o organizaţie secretă. Are o conducere de tip piramidal, iar gradele inferioare nu cunosc ce se întâmplă la nivelele superioare. Acesta este si vicleşugul. Masonul este iniţiat treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că se-nchină lui Lucifer. Dacă Masoneria ar fi transparentă şi i s-ar cunoaşte toate secretele, atunci toţi ar condamna-o. Curios că tocmai o asemenea

3

dar să nu uităm că Masoneria. 3). noi avem gradele: 1). Dar fiindcă liderul spiritual al Francmasoneriei este Satan. Nu cumva ei numesc lumina întuneric şi întunericul lumina Isaia5:20 ? În cursul existenţei lor. nu vor crede.organizaţie secretă şi obscură pretinde că deţine calea spre Adevăr şi spre Lumină. „Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla întru Întuneric”.există o scăpare: Hristos. membrii acesteia nu ştiu în ce se implică. iar dracul nu-i chiar aşa de negru precum pare. Ei nu reprezintă întreaga Biserica. a câtorva foşti masoni (care au plătit cu preţul vieţii) sau a unor deputaţi din Franţa. Şi probabil că mulţi. 6:38-40. 7). atunci masonii de care lumina sunt învăluiţi şi ce fel de cale cunosc. 8). România. Tovarăş. Şi dacă ţinem cont de cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt Calea. Şi nu uitaţi: HRISTOS A INVIAT! GRADELE ŞI IERARHIA MASONERIEI A. etc. Maestru. 4). nu va neliniştiţi. Ioan 5:23. dacă până acum eraţi superficiali.Maestru Secret. 4 . în vremurile foarte grele ce vor veni. fie din interes personal: colegii din organizaţie fiind oameni sus -puşi se pot ajuta între ei şi pot facilita anumite afaceri. dar nu şi despre masonerie. Sigur e deranjant ca lupul sa fie pastor la oi şi. singurele arme eficiente împotriva masoneriei sunt postul şi rugaciunea.Staroste şi Judecator. dar nu va panicaţi . fiind secretă. Ei sunt atraşi fie de cuvintele bombastice: acţiuni de caritate. masonii au întâmpinat opoziţie din partea Bisericii. Este şi acesta un şiretlic drăcesc: de a spune oamenilor ca iadul nu există. Fie ca Dumnezeu să vă lumineze mintea şi să vă întărească. Totuşi. Taina Fărădelegii trebuie împlinită până la capăt. te aştepţi ca preoţii (fie cu funcţie. sigur. Ioan 8:12. Pentru a combate respingătoarea lor Virtute. nişte adevăraţi "fii ai Domnului". dacă până acum eraţi atei. 2).Secretar Intim. episcop sau chiar patriarh practicând cu ei. iar cine-L respinge pe Hristos. Timpul şi spaţiu ne constrâng în a prezenta mai multe din secretele masoneriei. înţelepţi. 10:30. Ucenic.Maestru Perfect. chiar în faţa unor dovezi concrete. Iar dacă vedeţi cumva vreun preot. de vreme ce nu-L urmează pe Hristos? Şi tot din Biblie ştim că numai prin Hristos ne putem mântui. Adevărul şi Viaţa" Ioan 14:6. Se poate sa fi fost minţiţi în legătură cu Moş Crăciun. măriţi canoanele şi privegheaţi: vremurile se aproprie Marcu 13:35-37. 5). proiecte. acum este momentul să vă întoarceţi la credinţă. fie fără) sa fie nişte oameni virtuoşi. Italia. 6). Aşadar.deşi adevărul despre Francmasonerie este şocant . aproprierea dintre semeni.Intendent al Construcţiunilor. semenii noştri trebuie avertizaţi de acest pericol ca să nu se afle închinându-se lui Lucifer. Il respinge şi pe Tatăl Ceresc.

Jackin. este Dumnezeul hermafrodit deplin. cel mai divin este. Umanitate şi pentru Umanitate. singurele adevărate. actul generaţiunii. . pentru cruciada Omului . . Mahabone sau Mac . prin legi făcute ad-hoc. la ruşinoasa lor supunere. Aceste grade ne permit a ridica un profan de la inconştienţa Ucenicului până la misiunea Cavalerului Ales pentru apărarea Virtuţii masonice. 13) Arca Regala.Clericalii cred într-o revoluţie supranaturala. al unui Dumnezeu . Marii Maiştri Arhitecţi opun drepturile poporului.Benac. fiu al lui Lot şi al feţei lui. cu care este însărcinat Cavalerul Ales.cei din Arca Regala le opun idealul perfecţiunii Umanităţii. După ce am deşteptat astfel la Fraţii noştri ideea luptei până la capăt. 10). B. a victoriei definitive. Cavaler Ales. personificarea lui Osiris sau al lui Bachus. 11).Clericalii cred în sfârşitul Omenirii. Cavalerii noştri ai Orientului răspund într-o energica campanie în favoarea Progresului şi a Raţiunii pure. este o virtute lăudabilă. noi învăţăm pe Maeştrii noştri perfecţi.ca Maestrul. evident. toate mijloacele. şi împlinirea triumfului. că curiozitatea.bărbat şi face posibilă generaţiunea fiinţelor. 17) Cavalerul Orientului. 14) Perfectul Constructor. găseşte că există un Dumnezeu . singurele legitime. la dogma lor degradând pe om. omul în deplină posesiune a puterii generatoare. potrivite spre a triumfa.femeie care întregeşte pe Dumnezeul . La legile divine. Pentru a combate spurcata lor Morală noi avem următoarele grade: 12) Marele Maistru Arhitect.bărbat şi nedeplin pentru generarea de fiinţe. represiunile. spionajul duşmanului. că existenţa Umanităţii este eternă. 15) Cavalerul Orientului. singurele acceptabile. acela care îi permite să-şi perpetueze divinitatea.Dumnezeu el însuşi. explicând Intendenţilor Contrucţiunilor că. venind să caute adevărul într-o lojă masonică. 5 . noi le procurăm armele.ca Ucenicul. la morala lor mai sus dezvăluită. 22) Securea Regală. Din toate actele omului. învăţând pe Staroste şi Judecător că dreptul natural ne sprijină în această luptă.9). a virtuţii masonice asupra Virtuţii clericale. ce vor susţine contra clericalilor. . 16) Prinţul Ierusalimui. 20) Venerabilul Mare Maistru.Ales al celor 9. la dreptul divin al clericilor. 19) Marele Pontif. care sunt rezervate "Aleşilor celor 15". la persecuţiile lor inspirate.Ales al celor 15.ca Tovaraşul. .Tatăl creator în vecii vecilor. învăţând pe Secretarii Intimi.Fiul veşnic creat şi al unui Dumnezeu Sfânt Duh unind veşnic pe ceilalţi doi. în virtutea acestui drept natural. că singură conştiinţa existenţei este izvorul a tot ce este imaterial în om. fiul Soarelui şi al Pământului. noi dăm următoarea învăţătură: . este Dumnezeul . noi o combatem învaţând pe Maestru Secret. 18) Crucea-Roza. Prinţii noştri ai Ierusalimului răspund într-o mândra proclamaţie de independenţă bărbătească. 21) Noachitul. Şi cum clericalii ascund acest adevăr prin superstiţiile absurde ale unui Dumnezeu . sunt în esenţa lor de-a întregul în conformitate cu virtutea: şi mai cu seama suprimarea celor inutili care fapta este încredinţată "Aleşilor celor 9". personificarea lui Isis sau a Venerei. Bohaz. căci ea se reproduce fără încetare. . Perfecţii Noştrii Constructori opun morala independentă.

24) Prinţul Tabernacolului. căci acolo este singura lor scândură de salvare şi Şefii noştri ai Tabernacolului îi combat. fără a fi împiedicat de cineva. Trinitarii noştri răspund prin apostolatul armonizării legilor sociale cu principiile noastre sublime. ale superstiţiei şi ale egoismului creştinătăţii. iar noi. o exercităm. 30) Kados. de oriunde ar veni ea. fie civile. pentru că pământul nu aparţine nimănui şi produsele lui aparţin tuturor în măsura trebuinţelor reale de bun trai ale fiecăruia. datorii. pentru că nu este armonia perfectă între drepturile omului izolat şi datoriile Omului Social în societate. noi avem următoarele grade: 23) Şeful Tabernacolului. în sfârşit.Pentru a lupta contra tiraniilor infame ale clericalismului. 27) Comandorul Templului. şi tocmai aceşti duşmani de moarte ai Francmasoneriei vei avea să-i combaţi de acum înainte ca şef de armată: Legea. şerpilor despotismului civil. 26) Trinitarul. 28) Prinţul Adept. Religia. asasini ai Umanităţii. Prinţii noştri Adepţi proclamă necesitatea domniei raţionalismului. frate. şi Crucea noastră Roza va proclama pentru prima emanciparea de Papi şi de Regi. ale ipocriziei. fie religioasa. Moralei noastre. sisteme pe care popoarele le-au adoptat sub condiţia expresă ca să contribuie a le aduce un spor de bun trai pentru ele. Marii noştri Inchizitori propagă autoritatea noastră. Virtuţii noastre. Şi pentru a încorona totul. făcând apel la autoritatea. infamii. 33) Marele Inspecor General. şi cei din Securea Regală ating culmea moralei noastre din momentul în care spiritul este inundat de razele Adevărului. fie militară. de oriunde ar veni. Proprietatea. în care clericalismul.Proprietatea lor. Autorităţii noastre . înainte de a fi ajuns la acest grad. Cavalerii noştri ai Şarpelui le vor tăia capetele pentru a asigura distrugerea lor. drepturi care nu sunt câştigate pentru toţi în toata integritatea lor. superstiţiilor şi doctrinelor false clericale. ajutat de puterea civile. 32) Prinţul Secretului Regal. Venerabilii noştri Mari Maeştri se proclama duşmanii înverşunaţi ai oricărui obscurantism. C. Părinţii noştri ai Secretului Regal o statornicesc şi o apără. opun. Religia lor şi Legea lor. 25) Cvalerul Şarpelui. Marii noştri Scoţieni luptă fără încetare şi fără cruţare contra oricărei uzurpări a puterii. voieşte să ţină omenirea. la formulele şi emblemele prin care clericalii ţin departe adevărul. prin frânturile diforme ale intoleranţei. Clericalii. pentru că religiile nu sunt decât sisteme filozofice datorate unor oameni de geniu. Noachitii noştri îşi dau între ei jurământul ca dreptatea să se facă. ai noştri Comandori ai Templului se devotează pentru a pune la cale promovarea fraţilor noştri în guvernele statelor. militar si economic. Marii Inspectori Generali. ascuns lor. ai noştri Kadosi înfăptuiesc emanciparea socială din cătuşele infame ale preoţilor şi ale religiilor. pentru a combate criminala lor Autoritate. În fine. Cavalerii noştri de Orient şi Occident se fac apărătorii dreptului absolut la libertatea prin sindicalizare. religios. Clericalii răspândesc prejudecăţile lor în mase. 29) Marele Scotian. spre a înfrânge robirea. precum vezi. Prinţii noştri ai Tabernacolului proclama dreptul societăţii de a se desface de instituţiile politice şi religioase care sunt contrare spiritului nostru. Şi pentru a ajunge la acest sfârşit Marii noştri Pontifi se fac apostolii libertăţii absolute a învăţământului. 31) Marele Inchizitor. care nu sunt decât consecinţa imediată a dreptului ce are fiecare dintre noi de a se bucura de toate drepturile sale. 6 . la umbrele goale. la acţiunea guvernamentală a claselor conducătoare. frate.

de pe stradă. de obicei un mason din interiorul Frăţiei. p. Din aceşti trei duşmani infami. omorând Religia. editura SAMIZDAT SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 1/5 Puterea şi influenţa asupra lumii de afaceri exercitata de Frăţia Invizibilă a Francmasoneriei este enormă şi a reuşit să rămână invizibilă pentru cetăţenii simpli. zeul Soare. Baskerville Press Ltd. Ermeticismul. cum acestea îl nimicesc.Nici legea. 1927. I. Frăţia Invizibilă nu totalizează mai mult de 5% din întreaga masonerie. Misterele. "The Symbolism for the Gods of the Egypians and the Light They Throw on Freemasonry". Atunci chiar Dumnezeu a pedepsit poporul închinător la idoli. aşezând asupra cadavrelor acestor asasini Religia Francmasona. ceea ce înseamnă că restul de 95% sunt neinformaţi de secretele din interiorul Frăţiei Invizibile.103. “In faţa primejdiei”. din vremea lui Moise când acesta a eliberat poporul israelitean de sub robie." ["Morals and Dogma". Ultima denumire înainte de "egiptean neofit" a fost de "Iluminat". şi conducând la ideea de "Ochi Atotvăzător". Aţi observat acele cuvinte "foloseşte false explicaţii şi interpretări greşite ale simbolurilor"? În majoritatea cazurilor voi cita din ambele surse (masonice/satanice). vom fi nimicit şi Legea şi Proprietatea. Simboluri comune masonilor şi sataniştilor Ochiul Atotvăzător: . ca Religiile.C Catuneanu. şi pentru că.. adică "adus la lumina". vom fi regenerat Societatea. Şi fiindcă satanismul este mai vechi decât masoneria este clar că aceasta a preluat multe simboluri din satanism. p. Proprietatea Francmasona. ["Magic Symbols". nici proprietatea. [fost satanist. England. După cum se afirma într-o carte masonică: "Aceste consideraţii ne conduc la un titlu interesant "Ochiul Minţii" sau "Ochiul lui Horus". pentru a explica interpretarea acelor simboluri.originar din Egipt.. Salbatici şi Aleşi şi foloseşte false explicaţii şi interpretări greşite ale simbolurilor. William Schnoebelen. Acest autor mason afirmă că Lumina la care masonii fac referire este Religia lui Horus. şi. 7 . pentru a induce în eroare numai pe cei ce merită să fie induşi în eroare. sunt duşmani cărora le-am jurat un război de exterminare fără milă. London. pentru că un popor niciodată nu a supravieţuit Religiei lui. Religia Egiptului era "Religia Luminii". FRAGMENT DIN INSTRUCŢIUNILE PRIMITE DE GARIBALDI (GRAD 33) ÎN 5 APRILIE 1890. Masonry : Byond The Light. sa se impună omului.[Thomas Milton Stewart. by Frederick Goodman. Alchimia îşi ascunde secretele în afară de Adepţi. lipsindu-l de drepturile lui cele mai preţioase. Frăţie care este în totalitate satanică şi care o dirijează pe cea Vizibilă.104-105. a ascunde Adevărul. deci. Studiind fenomenul satanic de peste 16 ani.. nici Religia.197]. am descoperit că simbolurile folosite de satanişti sunt identice cu cele ale masonilor. p. Satanic symbols book]. nu pot. pentru că. Ochiul Atotvăzător reprezintă Omniscienta lui Horus. DE LA SUPERIORI. Legea Francmasona.5]. Pike a ordonat:"Masoneria. 3rd Degree]. care se cheamă Lumina şi a-i depărta de el. p. ele sunt asasini cărora le-am jurat de a ne răzbuna în modul cel mai manifest. Dacă nu cunoaşteţi interpretările unor simboluri masonice/sataniste aduceţi-vă aminte că n-au fost date false interpretări ale acelor simboluri după cum A. Religia trebuie sa fie grija noastră constantă atacurilor ucigătoare. un război de moarte. lucru condamnabil pentru că în mitologia egipteana. Horus este Lucifer.

teaching of the 26th Degree]. prin urmare. ceea ce este adevărat.Totuşi. fiecare grup de păgâni venerează Actul Sexual. Pike scrie în "Morals and Dogma" că Lucifer este "purtătorul de lumină" [p. Obeliscul “Toţi păgânii venerează creatura. Toţi Sataniştii îndrăgesc piramida pentru că reprezintă Treimea Pagână: Satan. Ra." ["The Lost Keys to Freemasonry". spune că odată ce masonul învaţă secretele breslei sale "va poseda puternicele energii ale lui Lucifer. p. Acest lucru înseamnă că Ochiul Atotvăzător controlează Francmasoneria. 1923. Macoy Publishing and Masonic Supply Co.321. p. vedem că ochiul Atotvăzător este poziţionat deasupra simbolului tradiţional Masonic (un compas şi un echer şi un G în mijloc). Hayward. Atât sataniştii cât şi Masonii iubesc în mod deosebit Obeliscul. teaching of the 19th Degree] si în altă parte "Înger al Luminii"[p. L..567. dovada că Lucifer este zeul Masoneriei rezulta şi din scrierile Frăţiei Invizibile.48]. Masonul Manly P. iar nu Creatorul” [Romani 1:25]. Antihrist şi Inaintemergătorul Antihristului. C. [H. 1976.207 . D. A. Washington. Această formă geometrica cu 3 laturi este folosită constant. "Two 8 . salăşluia acolo. Francmasoneria foloseşte Ochiul lui Horus într-o piramidă. În acest simbol. numit Euclid. Egiptenii au creat obeliscul fiind convinşi că spiritul zeului Soare.. Masonic Service Association of the United Stated. "Symbolic Masonry: An Interpretation of the Three Degree". Hall.

1902. no.8.4].14. iar femeia de cerc. pentru care Dumnezeu a distrus pe Israel. 1923. retiparit in iulie. pentru ca acestea să aibă 9 . MacKey. vol.Soare şi ne dezvăluie pentru prima data acea modificare a sa.101]. Sataniştii şi Masonii Invizibili vorbesc despre Obelisc ca fiind organul sexual masculin. 1980. În Biblie.33]. "Point Within a Circle". vol.4: “Interpretarea indiana consideră punctul ca fiind masculul. [W. Theosophical Publishing Society. dătător de viaţă pentru tot ce trăieşte”. Sept.9. Acesta este Cercul. no. Louise. pe care masonii l-au copiat schimbându-i şi interpretarea. p. Cercul cu punct in mijloc Fiindcă sataniştii venerează actul sexual trebuie să aibă şi un simbol pentru organul feminin. p. credinţa sa satanică: "Cercul cu punct în mijloc este un interesant şi important simbol în Francmasonerie. p. citat mai sus.Pillars" Short Talk Bulletin. Deci Macoy ne spune că acel cerc cu un punct în mijloc face parte.. no. "Some Thoughts On Masonic Symbolism". retipărit în iulie. 1935. p. 1930. Rollin C. Masonii au publicat propriile versuri ale Bibliei pentru membri.2. în locul Făcătorului. de asemenea este şi simbolul satanic pentru actul sexual. ["Point Within a Circle".94]. vol. Simbolul este cu adevărat frumos. Iar dacă are un punct în mijloc avem întreg actul sexual. 1931. p. de fapt.. p.[Haywood. februarie 1936.206-207 .. Masonic Short Talk Bulletin. vol. Când veţi vedea un obelisc să ştiţi că era obiectul suprem în venerarea lui Baal. organul sexual bărbătesc este un stâlp drept".. "Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues". Care este binecuvântat în veci. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. Charles Clyde Hunt. iar cercul ca fiind femela. iar cercul sistemul solar. cunoscută printre antici ca venerarea organului sexual masculin. Blackmer. august 1931.. retiparit in iulie. pe care anticii îl considerau ca fiind Universul. obeliscul este folosit la venerarea lui Baal.9 . no. Iată ce ne scrie în Masonic Short Bulletin. p. Iată un autor mason admite că obeliscul este simbolul actului sexual.8. Wynn Wescott. Un autor luciferian scrie că ". 1990. St. "The Lodge and the Craft: A Practical Explanetion of the Work of Freemasonry".Soare.." [Short Talk Bulletin. din venerarea Cultului . august."[Rom 1:25]. 1990.9. Să vedem cum descrie A.13. Cu adevărat Masoneria copie definiţia biblică a pagânilor: “Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi slujit făpturii. dar ascunde cumva aluzia la vechii închinători ai Cultului . dar Dumnezeu a omorât acei preoţi şi a doborât obeliscul [IV Regi 25-27]. pentru ca soarele este vivant. bărbatul fiind reprezentat de punct. un mason de grad 33. punctul devine soarele. The Standard Masonic Publishing Co.7].

S-a dezbrăcat Dumnezeu de lumina ca de o haină şi prin aceasta S-a proslăvit mai mult. cu Adam Weishaupt. S-au înfricoşat îngerii vazându-L răstignit şi iadul s-a cutremurat de pogorârea Sa. s-a destrămat pe parcurs. despre cercul cu un punct în mijloc. Deoarece aceste semne se regăsesc şi în Francmasonerie. cum ar putea omul să fie rău şi imperfect? Tocmai el. care a compus Planul Noii Ordini Mondiale pentru a netezi calea Antihristului.şi continuă şi în ziua de astăzi prin Sfânta Liturghie. Căci Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii ca să ruşineze pe cele tari. Iată legătura dintre om şi divinitate. De notat şi faptul că discuţia noastră.acces la "Adevărul lui Dumnezeu". fiind aproape imposibil ca toate acestea sa fie o coincidenţă." [William Still. arătat a umblat. Cel slăvit de îngeri ca un rege. perfectă iniţial. IisHs NiKa . Aşa de important este omul pentru Dumnezeu încât a decis a Se întrupa. prin definiţie. stricăciunea şi păcatul. un Satanist. Pentru oameni. Şi a făcut din cel mai hulit simbol – crucea . a folosit acest simbol pentru a reprezenta Sabatul Satanic. Lafayette. Huntington House. MASONERIA VS. Masonii nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. aceasta ridicare şi reaşezare s-a înfăptuit acum 2000 de ani . iar prin aceasta se declară creştini. 1990. Inc. Cuvintele "Iluminist" sau "Iluminat" nu aveau voie să fie folosite vreo dată în corespondente. "Pentru ca adevăratul scop al Iluminiştilor era atât de şocant. Maestru al Iluminaţilor. veşnic supus stricăciunii. el să se răzvrătească împotriva faţă de Cel ce l-a creat? Aceasta ar fi o necuviinţă intolerabilă. a biruit moartea. lipsindu-se astfel de Împărăţia Cerurilor. cel zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. tămăduind-o şi reaşezând-o la starea cea dintâi. biruind moartea. Toată lucrarea lui Dumnezeu fiind. dar au schimbat acest adevăr în minciună şi au venerat creatura mai mult decât pe Creator.obiect de mântuire. "New World Order: The Ancient Plan of secret Society".73]. biruinţa şi slăvire. înfăptuindu-se un lucru înfricoşător: Cel nevăzut.Masters of Illuminati . DE CE FRANCMASONERIA NU TREBUIE ACCEPTATĂ. exact ca Sataniştii Antici. BISERICA ÎNTREBĂRI LA CARE MASONERIA NU POATE RASPUNDE.prin venirea Mântuitorului . fiind închinătorii soarelui şi lunii şi altor lucruri. putem afirma că Masoneria este satanică. Ei se referă la Dumnezeu ca fiind "Marele Arhitect". Dumnezeu n-ar fi adus nimic la viaţă dacă lucrarea respectivă n-ar fi fost desăvârşită. harul dumnezeiesc o învăluie. bună. perfectă. Louisiana. Dumnezeu n-a putut suporta ideea ca omul să fie veşnic înrobit de păcat. p.prin acest semn "+" vei învinge. pe pământ. DESPRE BISERICĂ. Nici unuia dintre membri nu-i era permis să se considere Iluminat. pe cele dispreţuite ca să ruşineze pe cele cinstite. Iar prin Învierea cea de-a treia zi. când sunt 10 . Cel ce a zidit lumile a răbdat judecata omenească.foloseau acest simbol pentru a se reprezenta (identifica). Iar dacă lucrarea. Cel mai puternic grup de Magie Neagra Satanică din istoria omenirii . ci trebuia înlocuit cu simbolul astrologic al soarelui: un cerc cu un punct în mijloc. fără de care omul nu s-ar putea ridica din stricăciune şi nu şi-ar putea recăpăta poziţia iniţială. a purtat coroana de spini şi a suferit moartea în cel mai josnic mod: pe cruce între tâlhari. Weishaupt susţinea constant ţinerea lui sub secret.

pagina 339. s. Mesajul se dezvăluie "prin participare sau integrare într-un sistem magico-religios. În acelaşi timp afirma că nu sunt o religie.a.a spus: "Eu sunt Lumina lumii şi cine nu-mi va urma mie va umbla întru întuneric". Carele faci minuni!" spune o cântare ortodoxă. În această reacţie a Bisericii. şi nu numai. pică. în acest moment. Sfântul Iustin Popovici. 2001. rugăciunile de ploaie. deoarece simbolul se adresează fiinţei omeneşti integrale. 1995. aduse la cunoştinţa întregii lumi. reprezentând capul trupului. Dar Biserica a prezentat comentarii la adresa masoneriei lăsând la atitudinea şi libertatea fiecăruia de a decide. "Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu. Părintele Dumitru Staniloae. Să credem că Domnul luminii ar putea fi lipsit de lumină? Sau că izvorul infinit al vieţii a secat? N-ar avea mai multă logică să credem că masonii se înşeală? Sau poate că Hristos a fost un mit.a. În acest context. reînfiinţarea statului Israel . agheazma care nu se strică. vezi marcarea cu codul de bare din capitolul 13. în calitate de lucru expus el este acel ceva pe baza căruia recunoaştem altceva [. anume că Biserica nu ţinteşte onoruri şi slavă deşartă ci viaţa veşnică spre slava lui Dumnezeu. 1995. Dar la ei. unii au văzut teama acesteia de a-şi pierde "tronul pământesc". la absint. care e întotdeauna un sistem simbolic. să ne amintim definiţia Bisericii. la urma urmei.în limba ucraineana. de vreme ce Dumnezeul creştinilor este "Calea. traducere de Mariana Noica. E drept că şi masoneria a atras de-a lungul vremii nume sonore. De ce aceasta nevoie de a folosi biblii scoase sub tipar masonic? In fine. "Existenţa sa proprie şi vizibilă are semnificaţie. cu darul deosebirii duhurilor şi nici nu cunoşteau în totalitate scopul 11 . ea împlinindu-şi datoria de a avertiza. este pripită şi neîntemeiată. oameni duhovniceşti. Unele voci susţin că atitudinea Bisericii. fiind folosite în toate religiile..m.. Adevărul şi Viaţa".] simbolul presupune o conexiune metafizică între vizibil şi invizibil" Hans-Georg Gadamer.a Cãrui dumnezeire ei o neagã . pagina 112. simbolurile presupun ideea de misticism. pelin se spune "cernobîl"). sau creştini adevăraţi. Dar atunci cum se explică credinţa martirilor. Mai spun masonii că ei urmează Lumina. conform Sfintei Scripturi: credincioşii sunt mădularele ce alcătuiesc trupul. a celui nestricăcios şi veşnic. prin Biserică. asta e clar pentru toata lumea. pe care ceilalţi din jur l-au divinizat. Şi pentru cã toate religiile cuprind o învăţătură cu privire la viaţa după moarte ne întrebăm care ar putea fi cea a masonilor de vreme ce ei neagă originea divină a Mântuitorului. Însă ei omit un lucru esenţial. de a condamna masoneria. Putem oare rămâne nepăsători la toate acestea? Nu vă lăsaţi amăgiţi când francmasonii spun ca ei cred în Hristos şi folosesc Biblii în lojile lor. Poate că a fost un simplu om.întrebaţi. căderea agarenilor în Balcani. îi va excomunica.. nu numai ca este îndreptăţită să adopte o atitudine. iar capul trupului este Hristos. Hristos este pe acelaşi nivel cu Buddha. Dar de vreme ce Domnul nostru Iisus Hristos . a Imperiului Bizantin. acuzaţiile masonilor. Aceştia acuză Biserica de "primitivism" şi "închizitorism" şi merg până într-atât încât contestă chiar apostolicitatea Bisericii. Nu de pierderea "tronului pământesc" se teme Biserica ci de a celui ceresc. pe care doar iniţiaţii îl cunosc. ci chiar este obligată.. p 65. traducere de Brandusa Prelipceanu. Totodată. Dacă Biserica s-ar fi temut de pierderea de onoruri şi ar fi văzut în masonerie o ameninţarea a percepţiei ei în rândul credincioşilor. Anatemizarea francmasoneriei nu s-a realizat pe principiul "cine nu-i cu noi e împotriva noastră". cum se face că istoria confirma profeţiile biblice? [Vezi despre apariţia şi căderea. la adresa Bisericii. după o mie de ani. Biserica. ş. Nichifor Crainic..d]. iar "bibliile" lor sunt tipărite la edituri masonice. Adevar si metoda. Dar dacă nu sunt o religie de ce au nevoie de templu? Atunci de ce aşa de multe simboluri? Simbolul ascunde un mesaj. nu doar minţii ei " Sacrul si profanul. icoanele care plâng. ea ar fi putut adopta o decizie de anatemizare. trupurile nestricăcioase ale sfinţilor. Contra masoneriei au fost şi persoane marcante ca: Sfântul Nicodim Aghioritul. traducere de Gabriel Cercel. fără a oferi alte detalii. explozia de la Cernobil în capitolul 11 al Apocalipsei (steaua cu numele Absintos care cade pe pământ .la Sfântul Prooroc Isaia. ameninţându-i pe enoriaşi că dacă nu se supun deciziei. "Un simbol religios îşi transmite mesajul chiar dacă nu este perceput în întregime în mod conştient. care nu o singură dată şi-au dovedit efectul? Şi. adică un simbolism" Tratat de istorie a religiilor. Mahomed si Vishnu. atunci masonii care-i Lumini îi urmează? Şi cărui Adevăr. dar membrii ei n-au fost sfinţi. Ea nu poate rămâne pasivă când ceva din exterior atacă mădularele ce alcătuiesc trupul. Acest act al Bisericii s-a înfăptuit după ample cercetări şi nu şi-ar permite nimeni să facă un asemenea gest fără a deţine dovezi incontestabile. Ar trebui.

Ce ar putea spune masoneria faţă de aceasta? Şi cine e mai vrednic de crezare? Căci roadele fiecărora stau înaintea lor.cu uniforme şi echipamente noi . a convinge populaţia. 5. pentru că este în joc însăşi mântuirea noastră. că religia înseamnă "fanatism". prin intermediul unor politicieni aleşi cu mare atenţie. aduce la locul incidentelor forţe masive (disproporţionate) de poliţişti şi militari . Drept dovadă că nici un membru al vreunei loje nu s-a ridicat deasupra firii. fiind atraşi de masca inofensiva afişată. Dacă scopul masoneriei n-ar fi fost potrivnic mântuirii. 4. SERGE MONASTE 12 . 3. ci doar prin Biserică. cu cât totul se va amplifica enorm prin apariţia unor probleme economice fără precedent. al politologilor recunoscuţi. Nu prin masonerie ajungi la Dumnezeu.ascuns al acestei organizaţii oculte. cu ajutorul psihiatrilor. PLAN SIMPLU DE MANIPULARE Program de manipulare: 1. Iar Întruparea Lui şi Înălţarea la Cer ne anunţă că va fi o judecată. 7. 6. cu ajutorul Mijloacelor Oficiale de Informare favorabile guvernului şi al finanţelor obţinute de la băncile asociate cu Noua Ordine Mondială. făcându-i pe oameni să creadă ca universul cotidian a ajuns dintr-o dată în pericol. Iată motivul pentru care s-a scris atât de mult pe aceasta temă. în continuare. biruind natura. a amplifica disproporţionat aceeaşi problemă. a da în mare măsură publicităţii presupusele incidente religioase. dar Dumnezeu nu S-a descoperit în masonerie ci în Biserică. astfel încât să se demonstreze că vieţile oamenilor sunt în pericol. ce sens ar avea ca Biserica s-o condamne? Ce-ar fi pierdut Biserica prin acceptarea masoneriei? Răspuns: trupul şi mântuirea. Sunteţi dispuşi să riscaţi? Biserica trebuie sa fie garantă mântuirii şi trebuie să apere ce-i al ei. Dacă masoneria i-ar fi fost de trebuinţă omului pentru mântuire. care se sfinţesc prin participarea la viaţa Bisericii. i-ar fi lăsat-o Dumnezeu. A adăuga la toate acestea prezenţa "noilor forţe speciale de intervenţie " . în vederea unor intervenţii asemănătoare din viitor. a da problemei respective o "dimensiune religioasă". Cine nu se simte reprezentat de Biserică şi nu face parte activ din Biserică. Faptul că Dumnezeu a zis: "Eu sunt Alfa şi Omega. Toate acestea se numesc "spălare pe creier" şi au fost implantate în America in anii 1960. cu atât mai mult.pentru a obişnui publicul cu imaginea lor. e orientare din ce în ce mai pronunţată împotriva a tot ceea ce este religios. nu are dreptul s-o acuze sau să-i ceară socoteală. apoi. a crea o problemă acolo unde ea nu există.forţe speciale . al sociologilor. începutul şi sfârşitul" înseamnă că toate au pornit de la Dumnezeu şi toate tot la El se vor întoarce. fiind necesara intervenţia autorităţilor guvernamentale. care vor atinge toate starturile societăţii şi îi vor arunca pe toţi indivizii într-o stare de profundă nesiguranţă. spre deosebire de unii creştini. Ceea ce este important de reţinut aici. indiferent din ce sursă. 2.pentru a da iluzia că gruparea religioasă vizată este în realitate foarte periculoasă. a determina populaţia să-şi hărţuiască reprezentanţii parlamentari spre a obţine noi legi pentru a-şi proteja familia şi bunurile contra oricărei grupări sau a oricărei credinţe religioase nerecunoscute de către guvern.

şi regiunile scoarţei responsabile cu sensibilitatea optico-acustică şi tactilă.29 martie 1995 TEHNICI DE SUPRAVEGHERE DISCRETÃ Reţeaua Sigint a apărut încă de la înfiinţarea NSA sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control asupra interferenţei câmpurilor electrice şi magnetice. Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital: centrul de mişcare. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive speciale. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului. altele decât radioenergia şi exploziile nucleare". Astfel NSA este în măsură de a deţine un control riguros al tuturor informaţiilor digitale stocate în computerele SUA. respectiv al memoriei acestuia. cu absolut toate datele conţinute. În plus echipamentul special de la Fort Meade poate genera unde RF codificate care provoacă rezonanţa circuitelor computerului vizat. fie el conectat sau nu la o reţea interactivă gen Internet. Echipamentele speciale NSA pot astăzi codifica/decodifica aceste emisii de energie encefalică citind de la distanţă activitatea electrică a creierului. Acest câmp detectat de la distanţă. NSA deţine astăzi capacitatea de control inclusiv asupra câmpului bioelectromagnetic uman.monitorizarea neuronală de la distanţă şi EBL (Electronic Brain Link) . distrugându-i toate datele. Astfel. Aceste tehnici erau în plină evoluţie în anii 50 pe vremea programului MKULTRA şi cuprind investigarea şi controlul neurologic al radiaţiilor electromagnetice generate de encefal. NSA se poate conecta cu orice computer SUA. în scopul extragerii datelor şi a intervenţiilor de tip război computerizat. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenţă care provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale.contact encefalic electronic. Totalul semnalelor obţinute în urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului electronic al PC. eliminând influenţa cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. Cu alte cuvinte. centrul vorbirii. Decodificând apoi aceste semnale după un algoritm special se obţine copia exactă a memoriei computerului. cea pentru care am făcut de fapt lunga noastră introducere despre războiul nevăzut. Claire Akwei a dezvăluit că prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor electromagnetice. b) Ne vom ocupa acum de ce-a de-a doua aplicatie Sigint. NSA deţine deja o bogată arhivă cu hârtiile electroencefalografice a mii de americani. 13 . Ne vom ocupa de două din aplicaţiile Sigint ambele create cu scopul obţinerii ilicite de informaţii. John St. Oficial denumirea folositã de NSA pentru aceste cercetări este de: "tehnici de investigare a Informaţiei Radiative". Această reţea se bazează pe echipamente digitale cu structură celulară care depăşesc cu cel puţin 15 ani cercetările "laice" în domeniul electronicii şi care permit controlul absolut al întregii game de unde electromagnetice (EMF). a) Prima aplicaţie Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenţiei Naţionale de a supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA. Tehnicile de control şi supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt denumite RNM (Remote Neural Monitoring) . al gândirii. din motive de securitate naţională. Această Informaţie Radiativă este definită discret drept: "informaţie provenind de la surse de emisie spontană a undelor EM din mediu. creează posibilitatea supravegherii non-stop a oricărui om oriunde s-ar afla.

îndeosebi în timpul somnului de tip REM al subiectului. subiecţii devenind simpli "zombi telecomandaţi”. Această metodă este folosită îndeosebi de agenţii Humint pentru a fi în legătură permanentă unul cu altul ori pentru ţinerea sub control a persoanelor investigate. Apocalipsa13. Orice gând.31 mm = reference = lăţimea unui caracter (7 module): dă un impuls de 9. Ing. la o putere de 5mW. orice comandă de mişcare. Aceste imagini se pot codifica transmiţându-se sub forma unui scenariu.9 Hz . 1999 DEMONSTRATIA ACUSTICĂ A NUMARULUI 666 ÎN CODUL CU BARE Pentru numarul 6 (EAN-13. Totodată i se pot transmite în creier comenzi de mişcare sau imagini audio-video.9 msec 14 . a semnalelor audio-vizuale sau a comenzilor de mişcare direct pe centrii de pe scoarţă evitând organele de simţ şi nervii optico-acustici. Bucuresti. orice imagine acustico-optică creează o activitate neurală specifică generând vârfuri de emisie specifice.20 Hz Odată obţinută această cartografie se poate deţine controlul asupra persoanei respective. ci şi contact inter-cerebral.Care este scopul acestei cartografii? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea energiilor encefalice stimutate ale scoarţei. influenţându-i întregul comportament. energii emise cu o frecvenţă continuă cuprinsă între 3-50 Hz. Cu alte cuvinte se foloseşte acelaşi principiu ca pentru sustragerea de informaţii din computer. 2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanţă între echipamentul NSA şi creierul uman.1 sec (a) 0. Totodată tehnicile RNM şi EBL au posibilitatea de trimitere.25 Hz . cele douã tehnici formează împreună un sistem perfect de supraveghere/influenţare a vieţii umane.regiunea optică . Etape de lucru: 1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecvenţele specifice scoarţei cerebrale a subiectului. scanner-ul va citi următoarele semnale: (ref) 2. Nu se poate transmite un semnal în creierul uman decât prin folosirea frecvenţei specifice acelei persoane.99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3.10 Hz .centrul de mişcare . Electronic Brain Link poate realiza contactul bidirecţional nu numai computer-creier. De regulă frecvenţele uzuale sunt: Regiunea encefalicã Frecvenţe bioelectrice: . ed. prin intermediul unor emisii de unde electromagnetice codificate.centrul gândirii . set B). În plus. Axioma. Astfel.15 Hz .regiunea acustică .regiunea tactilă . Trebuie menţionat că totalul de intrare/ieşire al frecvenţei bio-electrice a unei persoane este unic. Cu ajutorul unui algoritm de decodificare ale acestor reprezentări specifice se obţin pe computer toate informaţiile generate de scoarţa cerebrală traduse mai apoi prin decodare speciale în gânduri vorbite şi imagini audio-video vizualizate pe un monitor TV. Mircea Vlad. putându-se citi gânduri vorbite şi înregistra toată activitatea acustico-optică a individului.

6 msec/1. Semnalele citite de computer sunt: (ref) 2. Deci computerul echivalează 0000101 cu 101. pentru bara centrală. Caracterele de control (guard bars) stâng şi drept dau exact aceleaşi măsurători ale impulsurilor.9 msec/1.latimea întregului caracter (5 module): 6. Deci numărul recunoscut este 101 (care corespunde numărului zecimal 6!). De altfel.alb-negru).6 msec (y) 0. nu mai ţine cont de primele zerouri. Aşadar computerul.3 msec/1.6 msec (y) 0.33 mm = bara neagră: 1.6 msec/1.3 msec (pattern). ci va citi doar grupul N-A-N (cele trei alternante negru .3 msec (pattern).(b) 0. prin programare. computerul echivalează numărul 6 (0000101) cu guard bars (101) şi deci că nu ia în considerare zerourile de la stânga sau dreapta grupului de trei alternante negru – alb .6 msec/ 1.negru (ex.5 msec. va obţine: (a) 3. ca fiind corespunzător numărului zecimal 6. recunoscând prin 11101 numărul 4 set B (0011101). obţine: (a) = 3. 4 set B.66 mm căruia îi corespund 2. ed Axioma.66 mm si 0. sau 1101.1 msec/7=1. În schimb.22 + 21 – 20= 5 = 101).3 msec Calculatorul face raportul ref/5 = 6.1 msec/7 calculează durata de timp a unui modul (pattern) = 1. 101.5 msec (b) 0. rezultă: (a) 6. Folosind aceeaşi analogie de măsurare se determină exact acelaşi număr binar.) ale oricărui număr binar al Bar Code. de pildă nr. 0.3 msec Computerul.3 msec/1. 1999 15 .5 msec/5 = 1.65 mm = reference .33 mm ca şi cifra 6.3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1) (b) = 2.3 msec = 1 pattern (corespunde binar cifrei 1) Aceasta analogie 3:2:1 este caracteristică numărului 6. etc.0. Ing. în baza doi. adică 0011101.3 msec împarţind toate măsurătorile cu acest raport.3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 şi 1) (y) = 1.5 msec/ 1.9 msec (b) 0.99 mm.3 msec/1.3 msec Din raportul ref/7=9.66 mm = bara neagră + bara albă : 2. Apocalipsa13.33 mm căruia îi corespund 1. vom avea măsurătorile: (ref) 1.1) (b) 2.1 msec (a) 1.6 msec (y) 0.33 mm = bara neagră : 1. sau 111011.66 mm = bara neagră + bara albă : 2.99 mm = bara neagră + bara albă + bara neagră: 3.3 msec = 3 patterns (corespund cifrelor binare 1. numărul 29 este 11101.3 msec = 2 patterns (y) 1. Mircea Vlad.65 mm căruia îi corespund 6.3 msec = 1 pattern De aici rezultă analogia de măsurare 5:2:1 şi deci algoritmul va fi 25-22+21-20=29. (a) 0.31 mm căruia îi corespund 9. Împărţind măsurătorile cu acest raport.9 msec/1. prin raportul ref/7 = 9. pentru a demonstra încă o dată că. să analizăm semnalele unui alt număr.3 msec = 5 patterns (b) 2. computerul recunoaşte numărul binar 101 (bazat pe algoritmul de lucru 23 .3 msec = 2 patterns (corespund cifrelor binare 0 si 1) (y) 1. Bucuresti.2 msec = 1 pattern (corespunde cifrei binare 1) Folosind analogia de măsurare 3:2:1. deoarece guard bars au aceleaşi dimensiuni de citire: 0.

cum s-a şi recunoscut. Ca şi în ritualurile vechilor credinţe idolatre unde viaţa şi moartea zeului erau imitate. de asemenea poziţia Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena şi în mod special părerea în această problemă a profesorului Panag Bratsiotis. Acest lucru nu este numai recunoscut de membrii proeminenţi ai lojelor.doc. ci constituie un sistem mistagogic ce aminteşte de vechile credinţe păgâne din care provine şi a căror continuare şi rod este”. în misterele greceşti ale Masoneriei. Acest lucru este arătat fără nici o îndoială de faptul că ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ”ateliere ce nu pot avea mai puţină istorie şi sfinţenie decât Biserica” şi le caracterizează ca fiind temple ale virtuţii şi înţelepciunii unde Fiinţa Supremă este adorată şi unde este învăţat adevărul. chiar acest caracter dovedind ca ea îşi are rădăcinile în vechile credinţe idolatre care acceptau spre iniţiere pe adoratorii oricăror alţi zei. care întotdeauna era o persoană mitologica personificând Soarele sau natura care moare iarna şi învie primăvara. Acest lucru se explică prin caracterul sincretic pe care îl posedă. separată şi străină de credinţa creştină. o religie foarte diferită. afirmând literal: ’’Francmasoneria reprezintă supravieţuirea credinţelor antice şi poate fi numită păstrătoarea lor”.Varianta imprimabila a proiectului lucid . ’’Francmasoneria izvorăşte din misterele egiptene’’. ca ceremonia adoptării botezul masonic. ritualul morţii. în această repetare imitativă a zeului. ”umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezintă altceva decât peşterile şi întunericul cedrilor Indiei. Hiram este” ca şi Osiris. necunoscutele adâncuri ale Piramidelor. propriul ceremonial ritual. tot astfel se întâmplă şi în cea de-a treia treapta a iniţierii în Masonerie. ba ei chiar declară acest lucru cu mândrie. ”Francmasoneria nu este o societate filantropică sau o şcoală filosofică. Dionisos şi Orfeu. în ciuda aparentului caracter de toleranţă şi acceptare a zeilor străini. Îşi are propriile iniţieri.Ù1���°**ACE**µµ�Ks72Ì$»����*UNREGISTERED VERSION*!³(� €0Ú���Ö�s72 ���›P7J �TE �lucid. a sărbătoririi solstiţiilor de vară şi de iarnă se poate concluziona că Masoneria este o religie fiziolatră (adorarea naturii). prin acest caracter sincretic subminează şi treptat zdruncină încrederea în celelalte religii astfel încât Francmasoneria.Francmasoneria.căsătoria masonica. ceremonia recunoaşterii conjugale . După cum mărturiseşte un important francmason. De asemenea au luat în considerare informaţiile asupra acestei chestiuni apărute în Grecia sau în străinătate. s-au ocupat de studierea şi examinarea acelei societăţi secrete internaţionale . criptele măreţelor temple ale lui Isis. cu aceleaşi instrumente şi în aceleaşi zone ale corpului ca şi Hiram. consacrarea templului masonic şi altele. care încearcă să 16 . Dar ca şi credinţele idolatre.” Astfel Masoneria este.ï96Ùõœªçúç‹S0 BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI VIS-A-VIS DE MASONERIE DECLARAŢIE OFICIALĂ Episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei în şedinţa din 12 octombrie 1933. repetare în care iniţiatul este supus aceloraşi lovituri.%§Š9>UÛ„Z2 sŸM¤î£Ž$ϝÛ_¨1¯Dš. când este repetată moartea lui Hiram – patronul Masoneriei. Din existenţa agapelor masonice. Îşi are propriile ceremonii religioase. ca şi Mithra. Este adevărat că la prima vedere Francmasoneria se împacă cu oricare altă religie pentru că nu dă nici o importanţă religiei căreia iniţiatul îi aparţine. iniţiatul murind o dată cu moartea patronului cultului. are ordine ierarhică proprie şi o disciplină bine întemeiată. se află formularea eternelor legi ale universului!” Aceasta legatură între Masonerie şi vechile credinţe idolatre este mărturisită de toate ritualurile ce sunt interpretate în timpul iniţierilor. mergând pe strălucitoarele drumuri ale înţelepciunii deschise de marii iniţiaţi Prometeu. Au ascultat cu atenţie expunerea introductivă a Comisiei celor patru episcopi ce au alcătuit-o din însărcinarea primită de la Sfântul Sinod în precedenta sa şedinţă. ca şi Bachus una din personificările Soarelui.

Metodiste sau Presbiteriene au declarat-o ca fiind incompatibilă cu creştinismul. Preluat din Revista Scara. Încredinţându-i dragostei. chiar când e vorba de biserica creştină) dovedind fără tăgadă pretenţiile sale de suprareligie. ci şi comunităţile Luterane. au caracterizat Masoneria ca fiind “un sistem anticreştin. nu prin cuvinte înţelepte ci împărtăşindu-ne din Sfintele Taine prin care suntem curăţaţi şi mântuiţi spre viaţa veşnică. conducând la sfinţenie prin mijlocirea harului dumnezeiesc. de acum trebuie să rupă orice legătură cu lojele şi activităţile masonice. fiind încredinţată că mulţi dintre ei au primit iniţierea masonică neştiind că prin aceasta ei au trecut la altă religie. Cu nestrămutată credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos în care avem răscumpărarea. asigurându-se astfel de reînnoirea legăturilor. i s-a împotrivit de fiecare dată când chestiunea Francmasoneriei a fost ridicată. păstrând în integralitatea sa tezaurul credinţei creştine. să rupă orice legătură cu ea. Orice cleric care o va face trebuie depus. subversiv”. creştinismul fiind singura religie care învaţă adevărul absolut şi care satisface întru totul nevoile morale şi religioase ale omului. şi în nici un caz ostilităţii sau adversităţii fiilor credincioşi ai Bisericii. Comisia Inter. Nu numai Biserica Catolică. privind la celelalte religii (neexceptând creştinismul) ca fiindu-i inferioare. 7-8) întru adevărul revelat de El şi propovăduit de Apostoli.înglobeze treptat întreaga omenire şi care promite perfecţiunea morală şi cunoaşterea adevărului. Mai mult ca oricare. în timp ce creştinul neiniţiat în Masonerie devine pentru el un străin.religii. Pe de alta parte. Este absolut necesar sa fie atrasă atenţia acelora care au intrat în Masonerie fără gânduri ascunse şi fără să se fi lămurit ce este într-adevăr Masoneria. prin iniţierea masonică. Cu alte cuvinte. Şi faptul că numai Francmasoneria creează o fraternitate excluzând orice alte legături (ce sunt considerate de Masonerie ca fiind inferioare. glorificând raţionalismul. Creştinismul fiind o religie a revelaţiei. În unanimitate şi într-un singur glas episcopii Bisericii Greciei au aprobat cele spuse şi declară că toţi fii credincioşi ai bisericii trebuie să se ferească de Francmasonerie. Adunarea Episcopilor Bisericii Greciei aşteaptă cu dragoste acest lucru de la cei iniţiaţi în loje. Incompatibilele contradicţii dintre Creştinism şi Francmasonerie sunt clare. clerului nu-i poate fi permis să facă parte din această organizaţie. Adunarea Episcopilor greci în şedinţa mai sus menţionată a ascultat şi a acceptat următoarele concluzii care au fost formulate pe baza cercetărilor şi a discuţiilor de către Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Hrisostomos al Atenei: Francmasoneria nu poate fi compatibilă cu creştinismul atâta timp cât ea rămâne o organizaţie secretă acţionând şi propovăduind în ascuns. prin sângele Lui şi iertarea păcatelor după bogăţia harului Lui. francmasoneria accepta numai adevărul natural şi aduce adepţilor săi libera cugetare şi investigarea realităţii numai cu ajutorul raţiunii. Francmasoneria acceptă în rândurile membrilor săi nu numai creştini ci şi iudei şi musulmani. toţi cei care au luat parte la iniţierile masonice. întrunită la muntele Athos şi la care au luat parte reprezentanţii tuturor bisericilor autocefale ortodoxe. ci au făcut-o din ignoranţa crezând că nu au făcut nimic potrivnic credinţei părinţilor lor. Adunarea Episcopilor îi îndeamnă să i se alăture în rugăciune ca Domnul Iisus Hristos Calea. Este împotriva firii să aparţii lui Hristos şi în acelaşi timp să cauţi uşurare şi perfecţiune morală în afara Lui. pe care L-a făcut să prisosească în noi. în toata înţelepciunea şi priceperea (Efes 1. cere mai înainte de toate credinţa şi îşi întemeiază morala pe harul dumnezeiesc. Astfel induce adepţilor săi ideea că numai în lojele masonice se taie şi se şlefuieşte piatra cea necuprinsă şi neînţeleasă. nu trebuie să decădem din harul lui Hristos devenind părtaşi la închinarea păgânească. îngrădind raţiunea omenească cu graniţele trasate de revelaţia dumnezeiască. prin adoptarea aşazisei etici naturale se arată a fi în opoziţie totală cu religia creştină. astăzi vrea sa se ridice în poziţia unei super . Îşi bazează morala numai pe forţele naturale ale omului şi are numai scopuri omeneşti. pentru propriile-i motive. Acestea fiind spuse. slăbite de ignoranţă. şi chiar mai mult. cu dogmele şi adevărul sau. 17 . Biserica Ortodoxă. creştinul ajunge frate cu musulmanul sau cu budistul. Este firesc faptul că diferite denominaţiuni creştine au luat poziţie împotriva Francmasoneriei. cu Dumnezeul şi Mântuitorul nostru. treapta a IV-a. a înfierat prin numeroase enciclice papale mişcarea masonică. De curând. Creştinismul propovăduieşte credinţa înainte de toate. Aceasta înseamnă că. Ca urmare.Ortodoxa. Francmasoneria prin continua exaltare a cunoaşterii şi prin încurajarea liberei cugetări “nepunând nici o stavilă căutării adevărului” (după cum afirma în Constituţia şi riturile sale). Adevărul şi Viaţa să-i lumineze şi să-i întoarcă la adevărul de care prin ignoranţă s-au depărtat.

În continuare am comparat învăţăturile masonice cu cele biblice. Pike scrie o frază în Latină care se dovedeşte a fi în totalitate satanică. p.624. intenţionat.” Deci orice învăţătură neconformă cu Biblia este de la un fals profet. 19-th Degree of Grand Pontiff] Încă de la iniţierea în primul grad. „Deus Meumque Jus = God and my right” 18 . ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Pike afirmă că nici ceea ce se scrie în Revelaţie nu are importanţa pentru că ele aparţin unui Dumnezeu care urăşte pe Satan şi este normal ca acestea să dispreţuiască" splendorile şi lucrurile lui Lucifer". conform lui Doc Marquis. dar Albert Pike afirmă că Lucifer este Purtătorul Luminii în Masonerie. Pike afirmă că până la gradul 18 inclusiv. Prin urmare. fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Apoi afirmă că alte cărţi (Sephar Yezirah şi Sohar) aparţinând altor religii sunt inspirate în aceeaşi manieră. El este considerat de masoni ca fiind un „zeu inferior”. poţi găsi o a III. În al doilea rând. publicate de „Masonic Publishing Companies”. exact cum cred şi învaţă toţi Ocultiştii. Masonii Îl socoteau pe Dumnezeu ca fiind Purtătorul Luminii. Iată ce scrie Carl Claudy: "Taie carapacea exterioară şi află un înţeles. o a IV. Taie acel înţeles şi găseşti altul. ceea ce înseamnă că toate învăţăturile lor sunt preluate din religiile păgâne. nu daţi crezare oricărui duh. Chiar pe coperta cărţii " Morals and Dogma". teachings of the 28-th Degree. până când aceştia sunt pregătiţi să suporte adevărul. Apoi Pike afirma ca aceste 3 cărţi sunt " întruchiparea completă a Ocultismului".a învăţătura. aparţine acelei Credinţe Sublime care aspiră numai la Dumnezeu. La început Pike identifică Apocalipsa cu cea scrisă de Sfântul Apostol Ioan. [Ibid]. sub sigiliul lui Dumnezeu. De altfel numele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este pomenit nicăieri de masoni." Deoarece unele fraze conţin termeni deosebiţi. după cum va rezulta şi din cele ce urmează. O simpla privire a acestei fraze ar alerta pe orice satanist de conţinutul cărtii . Această frază este conform cu atitudinea Frăţiei Invizibile care înşeală ceilalţi membri. Morals & Dogma] :"Masoneria este identică cu misterele străvechi". satanice. pentru cei ce au primit al XIX-lea grad.SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 2/5 MASONERIA VENEREAZA PE LUCIFER. Iată care este adevărul: Masoneria idolatrizează pe Lucifer. Tot el afirma în aceeaşi carte că: "Apocalipsa este. Concluzia este evidentă.înţelegând imediat că şi Francmasoneria este satanică. masonul este grăbit " să caute Lumina"! Masonul obişnuit afirmă în continuare că este în căutarea Luminii şi că îşi va petrece întreaga viaţă urmând Lumina.321. după cum este scris la I Ioan 4:1: ”Iubiţilor. Cât despre Hristos. S-ar deduce că "Lumina" este Dumnezeu. dar începând cu gradul 19 li se dau noi informaţii. Se deduce că Pike îl consideră pe Dumnezeu ca fiind opusul dar egalul lui Satan. şi care dispreţuieşte splendorile şi lucrurile lui Lucifer. l-am rugat pe fostul Iluminist satanist Doc Marquis să ne lămurească. Lucifer slăvit ca fiind purtătorul de lumină al masonilor [Albert Pike. străvechi.a sau cine ştie câte altele?". Morals and Dogma of Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonery. Majoritatea articolelor despre Francmasonerie se bazează pe texte preluate din cărţile masonice.care este satanic . Două lucruri trebuie avute în vedere despre Masonerie: 1) Masonii Superiori îi mint pe ceilalţi colegi care "merită să fie minţiţi" 2) 95% dintre masoni sunt induşi în eroare. aproape toate fiind la început ţinute secrete. fiindcă aceste cărţi din urmă nu sunt creştine. dacă sapi îndeajuns. De asemenea nu trebuie uitat ce spune şi Albert Pike [p.

p. din această frază? Să cercetam această definiţie în surse oculte. Virginia. Cheia necesară este stăpânirea sentimentelor. prin forţa data de acesta. conform lui Manly P. prin forţa dată de acesta. atunci a învăţat secretul meseriei sale.1991. Hall. "Vulcan a fost o zeitate solară care era asociată focului. Short Dictionary of Mythology. The Arcane School : A Review of their Origin and Antiquity: With a General History of Francmasonery and its Relation to the Theosophic Scientific and Philosophic Mysteries. K. tradus de Jack Sage. Chicago. şi-a înfipt sabia într-un plug. Ireland. 48. la al treilea grad în Masonerie. 1972. p. Care este sensul "Vulcan al paganilor" în afară de identitatea francmasoneriei cu păgânismul. poartă o relaţie de familie cu diavolul creştinilor. Are două înţelesuri. William Tait. Omul se poate aştepta că va fi încredinţat cu o putere mare numai dacă îşi va dovedi abilitatea de a o folosi într-un mod constructiv şi altruist. Duncan's Ritual of Freemasonery. [Woodcock. De asemenea Macoy Publishing Company este una din cele mai respectate edituri Masonice. Trebuie să calce pe urmele strămoşului său. Mai departe el admite că Masoneria este vrăjitorie! Toţi sataniştii pot fi siguri că dacă vor participa la sabat şi vor învăţa "meseria" (vrăjitoria). Peterson.18.. p. Numele infernului Până acum chiar şi cei mai sceptici ar fi trebuit să fie convinşi că Francmasoneria este idolarizarea lui Lucifer (Satan). să luăm în considerare „Numele Infernului” în spatele căruia Masoneria 19 . odată ce masonul învaţă să-şi controleze sentimentele şi să aplice cum trebuie "dinamul puterii vii" poate fi sigur că va fi în stare să controleze "energiile fierbinţi ale lui Lucifer". Dorst Press. 362]. 237.d. Festivalul dat în cinstea sa se numea Vulcania şi cuprindea şi sacrificii umane. că. 3rd Edition. aşa cum promite şi Manly P. 1950. Această frază este foarte clară.cit. 33rd Degree. "Puterile fierbinţi ale lui Lucifer în mâinile tale!" „A sosit ziua în care colegii din breasla noastră trebuie să aplice cunoştinţele acumulate. Cirlot. O dovadă puternică a faptului că Masoneria este Satanică este exprimarea directă şi clară. Augustus Knapp. trebuie urmată calea "diavolului creştinilor" căruia îi sunt oferite "sacrificii umane". Belfast. trebuie să dovedească faptul că le poate aplica aşa cum se cuvine. Power Company. Questions and Answers. 131. 32rd Degree. 213. pentru a dobândi drepturi şi dreptate. Conform lui Diel. totuşi pentru cei care mai vor dovezi. unul în cadrul celuilalt. nu încărcată intenţionat cu un limbaj ambiguu pe care să-l înţeleagă numai cineva din interior. New York. Hall. p. New York. Inc. Blight sunt masoni de grad 33. Masonii "folosesc metode oculte". Illinois. p. 30. În cartea ”Masonic Quiz Book” candidatul este întrebat: “Cine a fost Tubal-Cain?”. R. în timp ce J. care pune la dispoziţia lor energia universului.. Energiile lui Lucifer sunt în mâinile sale.p. David McKay Company. 152]. Illustrations by J. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. Marquis spune că fraza este foarte puternică şi des folosită în rândul sataniştilor. Editor. de asemenea si la John Yarker." [Percival George Woodcock. Hall.” [Manly p. Primul ar fi că Francmasoneria poate conta pe dumnezeul lor pentru a le face dreptate. cu ajutorul zeului-Război. n. 1909. Augustus Knapp are gradul 32. 94].p. p. Tubal-Cain. Editor. Inc. Revelaţiile lui Tubal-Cain Să analizăm această frază. cu îndrăzneală. Raspuns: “El este Vulcan al păgânilor” [William P. Notabil este şi faptul că Hall şi Reynold E. Tubal-Cain este parola care trebuie dată. Emphasis Added]. Chamberly. Al doilea. Charles T. New York. A Dictionary of Symbols.T. de asemenea in Malcom Duncan.. care cu ajutorul zeului-Război. fiindcă dumnezeul Francmasoneriei este Lucifer. De fapt. Masonic Quiz Book: “Ask Me Brother”.150-151]. Concluzia este că pentru a poseda energiile lui Lucifer. de asemenea la A. fulgerului şi luminii. Philosophical Library. care. 88.. Masonul trebuie “să calce pe urmele strămoşului său. vor controla puterile supranaturale ale lui Satan. Richmond. şi-a înfipt sabia într-un plug”. Tubal-Cain. iar pentru a înainta.Doc Marquis susţine că această afirmaţie este una obişnuită în rândul sataniştilor. Interesant de ştiut că s-a căsătorit cu Venus. Se afirmă. op. Când masonul realizează că pentru a ajunge războinicul cetei trebuie o bună aplicare a dinamului puterii vii.E. [J. alt nume pentru Lucifer sau diavol".

Dacă privim cu atenţie observăm 2 pentagrame. chiar şi cu propriile lor feţe. Winter." Baphomet este cunoscut de asemenea ca fiind ţapul sabbatic. fiind o fiinţă androgină . la Sabbat-uri sub figura hieroglifica a lui Baphomet sau a "caprei lui Mendes" [Pike. p. Francmasoneria foloseşte în mod deosebit pictogramele. steaua cu 5 colţuri şi capul "ţapului lui mendes"? Pentru că sunt cu adevărat diabolice. Apoi descoperim că Baphomet este simbolul oficial al Bisericii lui Satan [The Occult Emporium. În poza alăturată vedem cum Baphomet face semnul triadei diavolului cu mâna dreaptă.734. Este absolut incredibil că Francmasonii ar putea portretiza Duhul Sfânt în simbolul Satanic.54] si ca este purtat pe hainele Preotilor lui Satan [Ibid. învăţături pentru gradul 28]. În "Biblia Sataniştilor". p. Anton LaVey. p. [Frank Gaynor. Jubilau asupra faptului ca Emblema Masonică de pe inel era de fapt o pentagramă deghizată! În figura de mai jos avem simbolul masonic: compasul şi echerul.p. a fost considerat unul dintre cele mai diabolice simboluri. Dacă aruncaţi a privire mai atentă veţi observa că reprezintă sexul. latura feminină a organizaţiei. 144-146]. Baphomet. Baphomet! Acest simbol a fost creat de unul din principalii satanişti şi francmasoni din toate timpurile.. Burns spune: "Într-o carte despre vrăjitorie. 1953. 19931994.cit. una colorată mai deschis decât cealaltă.ascunde revenirea lui Satan. jumătate bărbat. p. simbolul materializării sexuale” [p. Aceste simboluri sunt folosite şi de Eastern Star.jumătate femeie.51]. 24]. găsim 77 nume cu care păgânii au făcut referire la Satan de-a lungul secolelor [Satanic Bible. legenda menţionează că este "zeul încornorat al vrăjitorilor..op. Încă o dată Masoneria foloseşte simboluri diabolice pentru Ordinul care "educă" femeile lor. Gnosticii credeau că acesta ar alcătui partea înflăcărată a Duhului Sfânt şi era adorat în temple. Capul este al unui "ţap încornorat" o alta denumire a diavolului. "The Complete Book of Witchcraft and Demonology". În cartea "Masonic and Occult Symbols Illustrated". Philosophical Library. Eliphas Levi. Cu trecerea timpului. New York. Pentagrama colorată mai închis este cea cu cele 2 colturi în sus şi reprezintă cea 20 . Dar de ce nu foloseşte "Good Star" în locul acestui simbol foarte diabolic. Descoperit acest simbol pe un site cu bijuterii cu inscripţii păgâne. 1990-1991. În partea dreaptă a figurii avem imaginea întreagă de unde a fost luată pentagrama. Dr.26- Priviţi cu atenţie aceste pictograme. Dictionary of Mysticism. în forma căruia Satana este venerat la întrunirile vrăjitoarelor".

Francmasoneria serveşte atât bunului Lucifer cât şi diabolicului Satan. Typhon . [Simboluri preluate din : Arthur Eduard Waite. a cărei cărţi au fost scrise în totalitate de spiritele sale demonice care o îndrumau . încarnarea primului Hermes." [Helena Petrovna Blavatsky. adversara.p. după care s-a înălţat la Ceruri sau în Luna.mai diabolică pentagrama.. Spiritul Bun. numit Thoth. alb şi negru.. devenind necesară crearea unei alte puteri. The Mysteries of Magic: A 21 . ca urmare a influenţelor păgubitoare ale Naturii". "Primul Hermes era "Inteligenţa" sau "Cuvântul Domnului". 17th Degree. XXXIII]. vol. "Osiris era fiul lui Helios (Phra). Cu alte cuvinte. p.Lucifer. Knights of the East and West]. Această imagine reprezintă exact ceea ce afirma A. În stânga este reprezentat zeul bun . Baby sau Typhon. A fost conceput ca o fiinţă bună în totalitate.554. Mişcat de compasiune pentru o rasă fără de lege .. 28th Degree]. în timp ce pentagrama mai puţin colorată este cu un colt în sus şi se mai cheamă şi "Good Star" deoarece îl evoca pe Lucifer. cit. deci Pike afirmă că Osiris este chiar Lucifer. Seth sau Typhon sau Satan .624]. afirmând că natura nu putea permite ca Bunul şi Iubitorul Osiris să existe fără un adversar.Hermes. Tat. fie morale. op. evocând pe Satan. 1877. acesta este satanismul.I: Science. numita Seth. Găsim foarte interesant ca Blavatsky.este adversarul zeului bun. p. mai ales când este privit sub aspectele sale rele. Aceasta înseamnă că Francmasoneria are aceleaşi rădăcini ca religiile antice şi venerează acelaşi zeu. care i-a învăţat pe oameni arta. Satan al Egiptenilor. New York.." [Pike. Satan. De fapt satanismul şi francmasoneria descriu la fel această situaţie. iar în dreapta este Satan . Isis Unveiled. Set si Sat-an. 588.zeul rău. ştiinţa şi ceremoniile religioase. [Pike. Pike în paragraful anterior: Zeul cel rău. zeul înţelepciunii. p. însoţiţi de Thoth. Încă odată iese în evidenţă doctrina satanica cum că întreaga Natură este alcătuită din bine şi rîu. lucruri egale dar opuse. cu vârful pentagramei în jos. care era de asemenea Set. Typhon. chiar daca are nume diferite.noi numim acest lucru „scris automat” . Thoth.. Citând din surse masonice va prezentăm această imagine. ca şi Anton LaVey în Biblia Satanică. iar Albert Pike l-a scos la iveală. Set.Satan al egiptenilor.255. lucru în conformitate cu toate sursele despre Ocultism. Fondatoarea "House of Theosophy". Helena Petrovna Blavatsky. Prin această descriere concluzionăm că inelul Masonic este o pentagramă ascunsă cu ambele stele (Bine şi Rău) reprezentate. Morals and Dogma. cu vârful pentagramei în sus. fie fizice.ni-l prezintă pe Thoth: ". nu a avut nici o greutate în a face legătura între Thoth-Satan-Satan al egiptenilor! Amintiti-vă cuvintele lui Pike: "Masoneria este identică cu misticismul antic" [Moral and Dogma. incluzând toate caracteristicile sale posibile. Prieteni. Osiris. Trow's Printing and Bookbinding Company. o progenitură divină născută odată cu zorii zilei şi în acelaşi timp o încarnare a lui Kneph sau Agathodaemon. Dumnezeu a trimis omului pe Osiris şi Isis.

si de asemenea in D. p. Antihristul profeţit. organizaţia satanistă care l-a antrenat pe Adolf Hitler în cele mai adânci aspecte ale satanismului. Duane Writers. Burns afirma cu tărie în cartea sa "Masonic and Occult Symbols". În stânga avem simbolul "House of Theosophy" cu un Oroboros. De fapt. În acest articol vom dovedi ca Francmasoneria şi Nazismul sunt identice. C. Zvastica este un simbol străvechi găsit pe toată suprafaţa globului şi simbolizează norocul şi reâncarnarea. Buck a declarat în cartea sa "Mystic Masonery" că invăţăturile Francmasoneriei sunt identice cu cele ale "Theosophical Society" am sărit de pe scaun! "Theosophical Society" este una dintre cele mai diabolice şi mai misterioase organizaţii secrete din lume. 332 că "Hitler era discipolul ocultistei Helena Petrovna Blavatsky" . Inc. 69]." [Behold A Pale Horse. Iată ce spune Bill Cooper. Pregătiţi-vă pentru un mare şoc! Să aruncăm o privire asupra celor două figuri de mai jos. p. Masonii sunt importanţi jucători în bătălia pentru dominarea mondială.223.. iar misiunea sa este să pregătească terenul pentru Antihristul din Biblie. Scott. 1966 editions. 19 si 241].78]. p. Timpul şi spaţiul ne constrâng în a avansa în studiul Masoneriei. [Dr.fondatoare a "The House of Theosophy". p. and Company. 22 . membru al „Demolay” în tinereţe. Burns. lui Dietrich EcKart. Gradul 33 este despărţit în două: o parte este inima Iluminismului Luciferic şi cealaltă care nu are nici cea mai mică cunoştinţă despre acest lucru. Cu adevărat aceasta este una dintre cele mai periculoase organizaţii oculte din lume. 1909. DeLaurence. fost iluminist şi vrăjitor care are cărţi unice despre acest lucru. având multe în comun cu "Thul Society". mai târziu petrecând mai bine de 20 de ani în spionajul maritim: "Vă spun că Francmasoneria este una dintre cele mai blestemate şi ticăloase organizaţii de pe pământ. "Mystic and occult Symbols". iar în centru-sus avem zvastica. i-a fost spus de către spiritul sau călăuzitor că Hitler va fi Alesul. liderul "Thul Society". D. în 1919 când tânărul Adolf s-a înscris. A search For Light In A Place of Darkness: A Study of Freemasonery. Acest lucru poate sa-l confirme şi Doc Marquis. ASEMANAREA DINTRE NAZISM ŞI FRANCMASONERIE Când masonul J. Chicago. C. este portretizată ca rotindu-se continuu. Dr.Digest of the Writings of Eliphas Levi. p.

sau răscumpărarea Spiritului care deschide. Dar ce spune A.. exemplificată anterior). iar coroana reprezintă echilibrul. Mai mult. Aceasta doctrină secretă nu era comunicată oricui. Maistrul D."[Ibid]. LA. 1983.Superior" [Ibid].. care i-a fost dictată de spiritul ei demonic călăuzitor. conform "Dictionarului Satanist" al lui Anton LaVey) sau prin zvastica. cu Divinitatea sau Sufletul . D. 2). care se bazează numai pe faptele Domnului Iisus Hristos pentru noi. 1). ca şi satanismul. Pike despre "Doctrina Secretă". Huntington House. încercuit(ă) de un cerc şi obţii simbolul regenerării prin victoria sensului animalic." Sunt sigur ca nu aţi ştiut că această "doctrina secretă" este superioară binecuvântatului Nou Testament al Sfintei Scripturi. pe baza căruia Hitler şi-a construit multe dintre ideile sale filosofice. "Mystic Masonry". care-l plasează în cercul scriitorilor de New-Age ca Alice Baily. p. 25]. este simbolizat de hexagrama. 244-245]. 244-245]. ["Morals and Dogma". 1913. cu inteligenţa obişnuită.729-730]. Oameni sălbatici care cu greu se pot numi oameni. Cei luminaţi. Toţi Gnosticii pretindeau că deţin o doctrină secretă."Este o mlădiţă a învăţăturilor şi practicelor oculte".. p. sub altă formă decât în Biblie sau în Epistole şi superioara acelor comunicări. Buck. Peste tot în Biblie. dar nepăsarea oamenilor duce mereu la frica de necunoscut". FRANCMASONII. Observaţi cum francmasoneria. Shrevenport. iar "New Age"-ul va avea nevoie de un mutant arian "stăpânul raselor" (sursa: "The secret Doctrine". p. Considerăm că este blasfemie pentru că această "răscumpărare" este ocultă şi se bazează pe meditaţii spirituale oculte şi pe propriile lucrări spre deosebire de "răscumpărarea" biblică. Să examinăm mai îndeaproape hexagrama satanică cu compasul şi echerul. de fapt. fiecare având o linie de baza care alcătuieşte un triunghi. "Plasând în interiorul hexagramei emblema egipteana a Vieţii (Anch) avem simbolul nemuririi ca rezultat al regenerării. naziştii şi theosofii au în comun aceasta doctrina. "The Hidden Dangers of the Rainbow". Acum că ştim că masonii.. Buck simbolul menţionat: "Echilibrul perfect între spirit şi materie. D. Creştinii nu ar fi trebuit să urască magia. NAZIŞTII. purificat." [Mystic Masonry. nu-i aşa? Încă o dovadă clară că Francmasoneria nu este creştina. Dumnezeu a condamnat magia în cei mai fermi termeni şi pe cei care o practicau.A. Această legătură este mai evidentă în promisiunea lor faţă de documentul satanic "The Secret Doctrine". pe Cruce şi pe Înviere. ". fiind proşti. Să ne întoarcem la discuţia noastră de bază: legătura directa dintre nazism şi "House of Theosophy".Arienii sunt cei mai puri. transmisă lor direct de Iisus Hristos. p. iar pentru înţelepciune este şarpele. p. altă formă a Compasului şi Echerului. care evocă venirea Antihristului. O masă de oameni obişnuiţi. vede în şarpe simbolul Înţelepciunii. cu greu unul dintre 100 o cunoşteau.[Constance Cumbey. Iată cum Francmasoneria se dovedeşte a fi iar necreştină.Dar să vedem cum explica J... 2). iar în rândurile marii secte a Basilideilor. ["Magic Symbols". exact cum ai învăţat în Loja". 3). Bailey afirma că doctrina aceasta învaţă că există 3 categorii umane distincte: 1). Această doctrină a dus la Holocaust deoarece clasa I nu putea tolera clasa III (de obicei evrei şi ţigani) care erau consideraţi că având o karmă inferioară dintr-o viaţă anterioară. Buck a menţionat un termen blasfemitor "răscumpărare". Pike îmbrăţişează filosofia ocultă şi învăţăturile oculte spunând "Filosofia ocultă pare să fi fost naşă sau bunica tuturor religiilor. Transformând cercul într-un şarpe avem simbolul Înţelepciunii. "The Secret Doctrine" este exemplificată de Alice Bailey în cartea sa "Exernalisation of the Hierarchy". K. care în ochii lor puteau fi făcute publice. NAZIŞTII. care este. şi corpul. "Separă limba şi coada şarpelui prin "ciocanul lui Thor" (Thor = Satan. (editura este masonica).p. să avansăm în studiul nostru privind asemănările dintre nazism şi masonerie. "Incercuiţi steaua şi veţi avea simbolul fericirii.principalul simbol pentru spirit este cercul. 23 .114]. 47-48. oamenii avansaţi. [J. este de asemenea reîntoarcerea materiei în suflet.

p. şi francmasonii venerează zvastica. 1906. 3). "The Master's Carpet (Mah-Hah-Bone)". "Secrets of Illuminati". FRANCMASONII. De asemenea. op. vol. incluzând Francmasoneria. Acest sigiliu a fost adoptat în 1787 şi ţinut în secret până în 1935. 4).180-183]..FRANCMASONII. 7). fiind de fapt diametrul opus acestora".256].A.31.. a fost înştiinţat de Ministrul Agriculturii. NAZIŞTII. C.25].A..714]. printr-o "disciplină spirituală" şi o "evoluţie a conştiinţei".Eliphas Levi. 24 . iar George Oliver scrie pe larg în "Sings and Symbols"."Şoptind că va instaura Noua Ordine Mondială pe care rasa ariană o va conduce.. D.117]. 175]. NAZIŞTII. [Cumbey. NAZIŞTII. scrie mult despre karma.31. J.82. Mcgrath Publishing Company. op. autorul mason J. 8).[Doc Marquis. FRANCMASONII. Wilmington.. p. NAZISTII. [Edward Ronayne. p. a scripturii. "Sings and Symbols".. Samuel Weiser.".766]..A. op. masoneria promovează aceleaşi învăţături ca şi Yoga.. Inc. 6). "Mystic Masonry". ca omul răspundea pentru propria sa evoluţie. Naziştii credeau că omul poate crea o nouă realitate prin punerea în practică a dorinţei. Buck. cautand sa inlocuiasca Crucea cu zvastica. R. 1978.. Prezenta ideii de reîncarnare fiind uşor de demonstrat în Masonerie: hexagrama este principalul simbol de acest fel.Hristos promovând Religia Dragostei. conform masonului J. NAZIŞTII. decât "dorinţa".116].. Buck. FRANCMASONII. dar sub alte înfăţişări. Macoy Publising and Masonic Supply Co. by American Focus Publising Company.au fost ostili Ortodoxiei si Crestinismului. ["The Encyclopedia of American Religions". p. NAZIŞTII. de pe orice orice bancnotă de 1$. cit. Pike :"Dorinţa (Ambiţia). p. Trevor Ravenscroft... [J.." ["Morals and Dogma". Acesta este motivul pentru care toate organizaţiile secrete. p. când Preşedintele Franklin Roosevelt. York Beach.394]. pentru a putea deveni Adepţi. 1993]. p.14 . p. p. 175]. 10). p. [Cumbey. N. p. sunt de fapt părinţii tuturor. în contexte diferite. p." [Geroge Oliver..credinţa lor în "Doctrina Secreta" cere tuturor să creadă că omul superior există. [Cumbey.. Edison. 157]." [Morals and Dogma. FRANCMASONII. "The Mystiries of Osiris or Ancient egyptian Initiation. se credea a fi un pod între pământ şi rai. curcubeul. NAZIŞTII. creaţiilor. Macoy Publising and Masonic Publising Company..116]. învaţă că omul trebuie "să evolueze" în conştiinţa lor. cit.. pentru a putea domina masele.credeau în evoluţionism. Religia Persecuţiei.. p..[Moral and Dogma.credeau în Karma şi în reîncarnare. "Masoneria este un sistem care n-a avut nici cel mai mic sprijin din partea istoriei. cit. 5). Veţi observa Ochiul-Atotvăzător şi inscripţia în latină care se traduce prin "Noua Ordine Mondială". 9). cit. FRANCMASONII . mason de grad 33. şi chiar mai mult. Henry Wallace că Spiritul său Călăuzitor i-a transmis că atunci era momentul prielnic aducerii la lumină a acelui simbol. ["The Spear of Destiny"... p.Hitler era iniţiat în practicile oculte: tibetane şi yoga. p. Gordon Melton afirma că americanii francmasoni au fost ghidaţi în "Revoluţia Americană" de Tibetani.credeau că au evoluat într-o specie nouă/superioară.".Singura realitate accesibilă fiinţei umane era punerea în practică a Dorinţelor (Ambiţiei).. a moralului sau a logicii. 185].a).. 2. D. NAZIŞTII. FRANCMASONII.Dacă vreţi să vedeţi legătura masoneriei cu Noua Ordine Mondială priviţi sigiliul S. 1973. N.U.25-26. b). Religia Dragostei s-a dovedit a fi Religia Urii. Pike foloseşte cuvântul "dorinţă" fie a omului sau a lui Dumnezeu mai mult de 20 de ori. Nu era alt cuvânt mai des folosit de Hitler. despre acest lucru. mason de grad 33. Swinburne Clymer.[Cumbey.vedeau omul ca fiind un pod între ceea ce este şi ceea ce ar putea deveni. FRANCMASONII. [Cumbey.Maine. ca şi naziştii. în cartea sa. op. Pike promovează aceeaţi minciună satanică despre arianul care "a coborât de pe crestele Himalaya"..

p. "Ochiul Luminos" (pentagrama) în Lojele noastre. gardian şi călăuzitor al sufletului. după cum am mai spus. Blavatsky . Masoneria menţionează că are 32 de grade plus încă unul. cit. 17). 16). FRANCMASONII.Am acoperit acest aspect înainte de aceste enumerări. [A. de asemenea iniţiat în ocultism). la fiecare grad. [Ravenscroft. dându-i posibilitatea victoriei. Străvechii noştri confraţi englezi îl considerau simbol al Soarelui...A. acordat pentru merite deosebite. acesta fiind de fapt "Phoenix-ul Egiptean".credeau în Magia Albă contra Magiei Negre. NAZIŞTII. FRANCMASONII. este idolul Magiei Negre.70]. Ibid. cit. Chiar avansarea-n grad în Masonerie este o evoluţie în care se învaţă cunoştinţe noi. după cum am arătat la început. NAZIŞTII. ["Morals and Dogma".33-34]. FRANCMASONII. p. Pike ("Morals and Dogma". Soarele.767) susţine că după ce Creatorul a conceput lumea. [Ravenscroft. op. "Morals and Dogma". Fantoma sau Demonul.FRANCMASONII.567. p. Ibid. FRANCMASONII.Ideea de "Zeitate Absoluta".563-564. FRANCMASONII. op. În predica lor din vechime spuneau :"Ochiul Luminos" ne relevă că marele Luminator. p. [Ravenscroft. FRANCMASONII.92-93].. 14). p. 15). Pike. Anubis sau Mercury. de aceea femeile din India poarta acel semn pe frunte.. De asemenea credeau că fiecare om îşi alege voluntar calea pe care să o urmeze. care l-a sedus şi l-a slăbit. 26th Degree]. NAZIŞTII. 11).A.În prefaţa cărţii lui Pike este scris că şi Masoneria este un proces gradual de la "întuneric la lumină". Acum cred că este clar cărei "Lumini" Masoneria slujeşte.37]. p.A. omul a apărut prin evoluţie. Pike afirma că Iisus a devenit "Stăpân al iluminării" după ce a fost înviat de Hristos şi de Înţelepciune. 13). [Morals and Dogma. op.Cel mai cunoscut simbol Francmasonic este "vulturul cu două capete".A. Pike credea de asemenea în "al treilea ochi" numit şi "ochiul luminos": ".506]. în afara de. Există însă dovezi substanţiale că Francmasoneria ar avea 100 de grade ţinute "strict secret".. Se crede de asemenea că ochiul poate fi deschis fizic atunci când persoana respectivă atinge un grad înalt. "Ochiul Luminos" a fost privit ca o emblemă a Omniştiinţei.. Cu alte cuvinte.Simbolul celui mai înalt grad era Vulturul. [Ravencsroft. P. p. 74].737]. Francmasoneria învaţă Magia 25 .. 12). p. NAZIŞTII. Pike afirma că Iisus a primit "cunoştinţa perfectă" (Gnostica) după ce a fost adus la viaţă de Hristos şi de Înţelepciune. The New Age ("Noua Religie") l-a transformat pe Iisus într-un "Stăpân al iluminării" care a trecut prin toate ciclurile iluminării devenind "complet iluminat". [Ravenscroft."Naziştii au fost iniţiaţi în "Doctrina secretă" a lui H.compozitorul german Wagner l-a transformat pe Iisus într-un Iisus arian." ["Morals and Dogma". NAZIŞTII. FRANCMASONII. Demonii i-au interzis lui Adam să mănânce din pomul "cunoştinţei binelui şi răului" prin care ar fi cunoscut împărăţia Luminii şi cea a Întunericului. NAZIŞTII. 26th Degree]. diavolul creştinilor era Dumnezeu.91].."House of Theosophy" şi au aplicat acele principii pentru a crea "Holocaustul". Ochiul era situat în mijlocul frunţii. p. reprezintă pe Sirius. cunoscut sub numele de "Vulturul German". sau "Ochiul Atotvăzător" care pentru Antici reprezenta Soarele". NAZIŞTII. dar demonii au creat-o pe Eva. (nota:Ravenscroft era practicant al Magiei şi a scris o carte despre Hitler. Pike a creat cea mai absurdă inversare văzută vreodată în istoria omenirii: "Pentru a nu permite luminii să se piardă în totalitate. p. Acesta era un "ochi spiritual" despre care ocultiştii credeau că poate fi "deschis" de "oameni superiori".credeau în "al treilea ochi".Domnul creştinilor era malefic. cit. un înger al Luminii l-a indus spre păcat .Calea către o cunoştinţă superioară este un progres gradual de la indiferenţa la trezire sprirituală. [Ravenscroft.. El s-a supus. iar francmasonii numesc acest lucru "Iluminare". sau independenta de Logica. p. al 33-lea.

NAZIŞTII. 21).Iisus Hristos era un "zeu inferior" creat de Ialdabaoth. "The Second Mile". şansele ca acestea să fie o simplă coincidenţă sunt de 1000000:1. [Pike.Promovarea constantă a Noii Ordini Mondiale şi a dorinţei acesteia de a desfiinţa graniţele naţionale. p. verificări.. un superman va apărea şi va conduce popoarele lumii într-un mileniu de pace şi siguranţă. 20). CONCLUZIE: Am identificat 21 de învăţături comune. (1 Ioan 4:1-3). care la rândul său a fost creat de zeul Buthos prin unirea sexuală cu Înţelepciunea (şarpele). 238]. aceste asemănări nu ar trebui să ne mire. Pike de asemenea venera pe Thor si Odin. Prin urmare şi suferinţa îndurată pe cruce a fost o iluzie.triunghiurile erau considerate ca fiind ajutătoare în transformarea voinţei într-o energie pură şi strălucitoare.org ANCHETAT DE F.163]. Această învăţătură masonica despre Domnul Iisus Hristos împlineşte pe deplin definiţia biblică a Antihristului.Hitler venera zeul Thor şi Odin "redenumind chiar ziua de joi (Thursday in Thor's Day = Ziua lui Thor). Dar fiindcă Nazismul şi Francmasoneria.[Ravenscroft. acest lucru crezând că va asigura victoria naziştilor. p. 26 . cea a Magiei Albe/Bune. NAZIŞTII.551-552. dar noi îl vom recunoaşte ca fiind Antihristul din Biblie. p. Thor este sinonim cu Baal si Satan. sataniste. [A. precum şi alte mişcări asemănătoare îşi au rădăcinile în vechile Religii ale Antichităţii.14 . 563-567]. va împinge toate ţările către o organizaţie de genul "Naţiunile Unite".A.credeau că "masele erau păcălite să creadă că patriotismul este cel mai mare ideal. Mai mult. Aceaşi afirmaţie găsim şi la Sarah Terry." Cel mai mare ideal era unul care depăşea graniţele naţiunii. p. Iisus nici nu era om ci avea numai înfăţişare umană. Pike. iar un mileniu de pace ar fi început (Thousand Year Reich).244-245).634]. ca sacrificiu. J. Dacă am fi avut numai 12 în loc de 21. Dar noi am găsit 21 de arii comune. FRANCMASONII. chestiuni de rutină. credinţe şi scopuri. PENTRU LECTURA Agenţi FBI l-au interogat pe Marc Schultz după ce careva l-a "filat" citind dintr-un săptămânal independent alternativ. "Morals and Dogma". 1921. D. "Eh. FRANCMASONII. 19). nu mare scofală" şi-a spus el. între Nazism şi francmasonerie. p. toate războaiele ar fi încetat. "Freemasonry and the Ancient Gods". NAZIŞTII. păgâne.I. Intră doi agenţi care doresc să-i vorbească. Marc Schultz este surprins când mama sa îl suna la serviciu ca să-i spună că îl caută FBI-ul. Autorul mason J. NAZIŞTII. Buck spune în "Mystic Masonry" că Masoneria foloseşte zvastica pentru a simboliza "Ciocanul lui Thor" (p. era emblema Sănătăţii".. M.nu credeau că Iisus Hristos este singura cale de mântuire. Ward. după cum se menţionează în cartea sa la p. p.Alba ca fiind opusul celei Negre şi crede că învăţăturile ei situează omul pe o cale corecta. Acest ideal odată atins."Triunghiul. "Sings and Symbols". Numele său va fi "Hristos". 18).73 . "Morals and Dogma". Odată împlinit acest lucru. FRANCMASONII. Ravenscroft menţionează că Hitler a oferit victimele războiului German zeului Odin.B. Articole traduse de la www. George Oliver. FRANCMASONII.cuttingedge.

au otrăvit opinia publica americana.. spune Dennis Colson. avem cazul unui patron care a cerut implantarea de microcipuri în corpurile a doi dintre angajaţii săi. în cele din urmă îl sună şi pe tatăl sau. care să servească la urmărirea lucrătorilor. lider al sindicatului care-l reprezintă pe Colson. mai ales că unul din agenţi pune paie pe foc şi îi spune că "ar dori să rezolve treaba.com http://ro. Materialul se referă la felul în care "corporate media" în special Fox News şi Rupert Murdoch .sub privirea fixa a agentului . Sistemele de recunoaştere biometrică. Unul din agenţi îl ajută: ". dacă a fost într-un anume bar într-o anume duminică dimineaţa. care rămâne trăsnit când aude că pe fiul lui îl interoghează FBI-ul.ceva de citit? Vreun ziar?" Schultz nu-şi poate aminti nimic pe moment . nu se poate. permit autorităţilor să obţină informaţii personale." Nu îi vine în minte pe loc numele materialului.. iar aceasta este o violare a intimităţii prin aceea că te pot urmări oriunde te-ai duce". Se gândeşte un moment: "o bomba? un cuţit? droguri? Nu.asigurându-l că nu s-a întâmplat nimic rău. Un plan de implementare pe scară largă a recunoaşterii biometrice în toate clădirile oficiale din New York a provocat protestele mai multor sindicate americane. Îl întreabă despre maşina pe care o conduce. un fel de insultă. Caută articolul peste tot. şi dacă nu se poate. Marc şi tatăl sau stau de vorba şi îşi dau seama că articolul cu pricina se chemă "Arme de prostire în masă" şi era semnat de Hal Crowther. Pe de altă parte.altermedia. Pleacă "băieţii". şi ce anume avea cu el. Vor să întroducă scannere oculare şi vocale. Consideraţii dure despre media americană post 9-11-2001. "Un fel de editorial stangist. genul care mă incita totdeauna la mânie şi disperare în legătură cu starea acestei naţiuni. Câteva momente mai târziu.info SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ! TEHNICI DE SUPRAVEGHERE BIOMETRICĂ Geosclavia: angajaţii. care au acuzat oficialităţile de "geosclavie". eu nu am aşa ceva". FBI a refuzat să comenteze cazul. supraveghetor în Departamentul de Design şi Construcţii al oraşului New York. "Este frustrant.el este subiectul. întrebarea este: unde tragem linie?" Telefoanele şi cărţile de credit. http://atlanta. Florida. "Cred că toată lumea este de acord ca instalarea unui sistem GPS pe ambulanţe este un lucru bun. De aceeaşi părere este şi Jon Forster. Dacă astea sunt extremele.dar peste câteva minute îşi aduce aminte că citea un articol dintr-un ziar pe care i-l dăduse tatăl sau. unice. într-un număr recent din Weekly Planet. apreciază el.. instrumente de urmărire 27 ... spionaţi de patroni Sindicatele americane denunţă sistemele de identificare biometrică. După ce se calmează niţel. Marc nu s-a putut împiedica să nu se simtă straniu înţelegând ca. un ziar independent editat în Tampa.creativeloafing. s-ar putea ca el (Marc) să aibă o problemă"..

Prezentata de liderul grupului republican din Senat. 2 la sută recunoaşterea facială şi 0. Aşa par să indice şi studiile de profil. cu 43 de voturi şi 45 împotrivă. Bush să îşi menţină programul controversat de spionaj intern. Expertul în biometrie Jim Wayman. Monitorizarea calculatoarelor şi a telefoanelor ar fi "uneltele prin care un angajator ar căuta să subjuge angajaţii . care este şi consultant de specialitate pentru guvernele Australiei şi Marii Britanii. Mitch McConnell (care nu are nici o legătura de rudenie cu directorul serviciilor de informaţii). nici analiza vocii. Mai precis. dar îi cere să descrie unei curţi federale secrete procedurile pe care le foloseşte atunci când vizează suspecţi străini.nu sistemele biometrice". Doar 5 procente utilizează scanarea amprentelor. declarase că are nevoie de aceasta lege"pentru a proteja ţara de atacuri care sunt în curs de planificare. Subscriu acestei temeri. 29 Ianuarie 2007 USA DĂ UNDĂ VERDE LA SPIONAT SIMPIL CETĂŢENI SUA DĂ LIBER LA SPIONAJUL CIVIL Senatul american. Proiectul de lege era necesar din cauza restricţiilor impuse recent de un tribunal secret care a limitat cazurile în care agenţiile de spionaj americane pot intercepta convorbiri telefonice sau e-mailuri ale suspecţilor de terorism iniţiate din străinătate. în timp ce jumătate dintre ei stochează şi analizează fişierele din calculatoarele angajaţilor. Directorul Serviciul Naţional de Informaţii. o alternativă democrată care ar fi impus controale mai aspre activităţilor de spionaj şi evaluări independente ale modului în care procurorul general a implementat măsura. a explicat el. Sursa: EVZ. care îl va examina înainte de a intra în vacanţa parlamentara. o lege care îi va permite preşedintelui George W. Senatul a respins. Voturile din Senat au 28 . În 2004. în contextul avertismentelor în legătură cu viitoare atacuri vizând Statele Unite. Senatul a trimis textul în Camera Reprezentanţilor. Cu 60 de voturi pentru şi 28 împotriva. Dar nu prin biometrie". pentru a provoca numeroase victime în Statele Unite". "Se poate că în societatea occidentală să existe forţe care doresc subjugarea forţei de muncă. a aprobat vineri. proiectul permite administraţiei să continue supravegherea fără mandat a comunicaţiilor. 36% dintre angajatori urmăresc îndeaproape conţinutul computerelor.5% scanările de iris. iar un sondaj din 2005 arată că 76% din companii monitorizează activităţile pe internet ale angajaţilor lor. 55% reţin şi citesc mesajele electronice. Mike McConnell. angajatorii americani au cheltuit 9 miliarde de dolari pe echipamente de supraveghere a locurilor de muncă. subliniind că sistemele biometrice vor servi exclusiv la verificarea accesului şi că ele nu vor implica nici scanarea irisului. a declarat Wayman pentru Reuters. ce va dura o lună. spune că sindicaliştii ar trebui să-şi facă probleme în primul rând din cauza telefoanelor mobile şi a cărţilor de credit. condus de democraţi. transmite Reuters.Municipalitatea a negat acuzaţiile. ceea ce se tastează şi timpul petrecut în faţa calculatorului.

dar Bush argumentează decizia prin faptul că dispunea de puteri specifice perioadei de război pentru a decide această măsură. a criticat proiectul aprobat de camera superioara a Congresului. realizate de inspectorul general al Deparatamentului de Justitie. Dacă va fi aprobat. SATELITII SPIONEAZA ACUM SI TERITORIUL AMERICAN Folosind drept pretext lupta împotriva terorismului. Proiectul a nemultumit organizatiile pentru apararea drepturilor omului. administratia de la Washington a decis sa culeaga informatii de pe teritoriul american cu ajutorul satelitilor-spion folositi de obicei pentru supravegherea inamicilor SUA. e-mailurilor.) pentru a face un apel" în instanţa. dar sigur. considerând-o neadecvată. printr-un document adresat în luna mai secretarului pentru securitate interna. inclusiv cele care pot permite identificarea si urmarirea "tintelor" dupa caracteristicile lor fizice. În aceasta perioadă. Michael Chertoff. dacă una dintre ele este suspectată de legături cu terorismul. care au acuzat autoritatile ca au gasit o noua modalitate pentru a spiona populatia. În ianuarie.n. Bush a autorizat interceptarea fără mandat a comunicaţiilor dintre persoane de pe teritoriul Statelor Unite şi altele din străinătate. Agentia Spatiala Americana (NASA). a precizat ca 29 . seful serviciului de informatii al Departamentului pentru Securitate Interna. aceste cercetări şi descoperiri au fost combinate şi sunt sub protecţia departamentelor şi ministerelor guvernelor. Harry Reid. proiectul Senatului va expira în termen de şase luni. pentru aprobare si inspectii periodice de audit. lege aprobată în 1978. prevede ca guvernul să obţină mandat de la un tribunal secret FISA pentru a supraveghea suspecţii de terorism în Statele Unite. Kate Martin. Criticii susţin că programul încalcă legea FISA. Acordarea acestui drept si politiei a provocat nemultumirea organizatiilor pentru apararea drepturilor omului. Democraţii din Camera Reprezentanţilor susţin că proiectul lor de lege i-ar fi acordat directorului Serviciului Naţional de Informaţii ceea ce solicitase. Pâna acum. Acum. susţinând că"autorizează percheziţiile fără mandat şi supravegherea convorbirilor telefonice.RO BIG BROTHER VEGHEAZA AMERICA DIN SPATIU CU APROBAREA WASHINGTONULUI. McConnell a extins si tipul de informatii confidentiale în posesia carora pot intra autoritatile. The Foreign Intelligence Surveillance Act. Agentia Federala pentru Ajutor de Urgenta (FEMA) si Institutul american de Geofizica (USGS) aveau acces doar la imaginile provenind de la satelitii americani de recunoastere. Congresul va încerca să redacteze o lege permanentă. SURSA: GARDIANUL. a atras atentia ca SUA devin încet.red. Liderul democraţilor din Senat. a marit numarul agentiilor federale si locale care vor avea acces la imaginile satelitilor-spion. Bush a transferat programul sub supravegherea tribunalului FISA. Michael McConnell. directorul Centrului pentru Studii de Securitate Nationala. Charles Allen. Proiectul democrat prevedea ca procurorul general Alberto Gonzales sa prezinta procedurile de supraveghere tribunalului FISA. dar ca acesta a cerut consultări ulterioare cu Casa Alba. În acelasi timp. directorul serviciilor americane de informatii. birourilor şi datelor personale ale americanilor pe durata (necesara .intervenit la scurt timp după ce republicanii din Camera Reprezentanţilor au respins o măsură concurentă a democraţilor. INFORMATIILE AJUNG SI PEMANA POLITIEI În noul proiect se mentioneaza ca printre beneficiarii misiunilor interne ale satelitilor se vor afla agentiile federale si fortele de ordine locale. Termenii supravegherii nu au fost făcuţi publici. un stat politienesc. După atacurile din 11 septembrie. caselor. Datele erau folosite în efectuarea unor cercetari stiintifice sau pentru monitorizarea uraganelor si a activitatii vulcanilor. iar americanii vor fi spionati cu instrumentele utilizate în supravegherea inamicilor SUA.

iar si mai sus de acestea sunt gradele invizibile.P. În plus.S. pe tot globul pamantesc. stiu numai cine face parte din gradele inferioare. cel ce intra în gradul nou se obliga sa pastreze secretul fata de tot ce va vedea si va cunoaste în acest grad. (Aceste loji de zidari ramasesera cu timpul numai cu numele de zidari. Nicolae al Ardealului si votat de Sfantul Sinod în sedinta sa de la 11 Martie 1937 CE ESTE FRANCMASONERIA? „Francmasoneria este o societate secreta. Prin initiere i se comunica taine din învatatura si misiunea 30 . ci prin selectie de sus. Departamentul pentru Securitate Interna va controla accesul agentiilor federale la datele puse la dispozitie de sateliti prin intermediul unei comisii care va întocmi "memorandumuri pentru o utilizare adecvata" ce vor stipula cum poate fi folosita informatia. INCEPUTURILE FRANCMASONERIEI Începuturile Francmasoneriei formeaza un subiect de interminabile discutii. satelitii vor fi folositi pentru misiuni de "securitate interna". nici cine face parte din acelasi grad cu ei. Nu vom începe prin a da o definitie completa a Francmasoneriei. Francmasoneria se împarte în diferite rituri. la început. De obicei însa Francmasoneria ioanita nu exista decat ca treapta inferioara. cei din gradele superioare ridica pe cine vor dintr-un grad inferior la un grad superior. În forma de astazi ea exista din 1717. Mitropolit Dr. Membrii acesteia sunt împartiti numai în trei grade: ucenic. 30 la numar. rezumandu-le la sfarsit într-o definitie. În varful piramidei sta Patriarhul. în mod unitar. SURSA: ADEVARUL. Astfel exista Francmasonerie ioanita sau albastra. în ele intrau orice fel de oameni. Membrii dintr-un grad nu stiu nici cine face parte dintr-un grad superior. Din punct de vedere al numarului gradelor. sau Împaratul neîncoronat al lumii. La 1723 Andersen întocmi Constitutiunile acestei organizatii pe baza Constitutiei mai vechi a lojilor de zidari din Anglia. supravegherea infrastructurilorcheie si gestionarea catastrofelor. 1.aceasta initiativa va contracara o eventuala amenintare terorista. Ridicarea într-un grad nu se face prin alegerea de jos. Prin juramant. precum si al altor caracteristici rituale. cum ar fi controlul la frontiere. ci vom arata pe rand originile. pretinzand a avea un scop filosofic si umanitarist”.) Constitutiunile lui Andersen sunt legea fundamentala a Francmasoneriei. calfa si maestru. Intrarea în orice grad se face printr-un juramant înfricosator si printr-o initiere. Apoi este ritul scotian sau rosu si cuprinde asa zisele grade înalte.RO POZITIA BISERICII ORTODOXE ROMANE FATA DE MASONERIE Studiu asupra francmasoneriei Întocmit de Î. Allen a explicat ca. raspandita azi în lumea întreaga. cand 4 loji engleze s-au întrunit la londra si au format Marea loja a Angliei. ORGANIZAREA FRANCMASONERIEI Membrii Francmasoneriei sunt împartiti în grade oculte. organizatia si diferitele ei aspecte. 2. Gradele înalte si cele invizibile sunt cele care conduc din umbra toata vasta organizatie a Francmasoneriei. supusa celei scotiene.

Masoneria nu este numai o simpla reuniune filantropica sau scoala filosofica. sa mi se gaureasca pieptul. Isaac long. oculta chiar pentru membri. FRANCMASONERIA SI CRESTINISMUL Francmasoneria se prezinta asadar ca o quasi-religie cu zeul ei propriu: Hiram.. Francmasoneria franceza a fost condusa în trecut de evreii Cremieux si Gambetta. „Biserica israelita e aliatul nostru firesc.000 Francmasoni. nici prin semne. tot asa si în initierea celui de al treilea grad al Francmasoneriei.” 5. alcatuind o urmare si o reînviere a lor. El urca pana la principiul interior al initiativei.. În Germania lojile dependente de Marea loja din Hamburg erau la fel ocupate de o mare majoritate de evrei. ea ne sprijina si o multime de iudei sunt în randurile noastre”. Pirlet. fiind ranit în aceleasi organe si în aceleasi locuri ale corpului ca si Hiram. Tot asa în Italia. În Turcia conducatorii Francmasoneriei erau pe la 1909. necunoscuta de gradele inferioare. Într-adevar treapta aceasta a initierii alcatuieste o expunere dramatica a mortii protectorului masoneriei. Caillard. ci alcatuieste un sistem mistagogic. sa mi se scoata ochii. chiar dominant în Francmasonerie. În Anglia. Toate gradele înalte si invizibile au fost create si sunt ocupate de ei.. gesturi sau altceva ce poate descoperi si indica ceva ce nu trebuie descoperit. în chip clar. cel ce urmeaza a fi initiat sufera dimpreuna cu el. Hiram. dupa cum în cele ce au loc în misterele idolatre vechi se relua drama luptelor si a mortii zeului misteriac si prin reluarea aceasta mimica a dramei acesteia. Moise Cohen. dar cele comunicate gradelor superioare sunt grozave. 62. Morin. iar conducerea era aproape exclusiv în mana lor. si un fel de reluare dramatica a mortii acestuia în care.Francmasoneriei. cel ce se initia murea dimpreuna cu patronul religiei misteriace – care întotdeauna era o persoana mitica simbolizand soarele sau natura. seful Francmasoneriei era faimosul evreu Ernesto Nathan. exista una administrativa. În caz de calcare a juramantului primesc sa mi se taie beregata. sa mi se smulga inima. se spunea în revista Francmasonilor din Ungaria. Francken. formate fiecare din vreo 50 de persoane. lacorne.. Astfel Francmasoneria. care murea iarna si reînvia primavara . sa se arda. ca ceremonia învierii în chip de lup. secreta pentru profani. întemeietorii Francmasoneriei gradelor superioare din Franta si America au fost toti evrei. „Masonul stie ca personalitatea sa nu e nimic si se dezintereseaza de ea. sa mi se scoata maruntaiele din trup. sau botezul masonic. Francmasoneria lucreaza în ateliere. precum nu admite un principiu personal în oameni. În fruntea fiecarei loji se afla un venerabil cu rol de presedinte ajutat de mai multi demnitari.000 sunt evrei. pe care-l banuieste. Acacia. Caci.. care reaminteste de vechile religii sau culte misteriaco-pagane. sa se prefaca în cenusa si sa se arunce în fundul marii sau sa se împrastie în cele patru vanturi pe fata pamantului”.. Iata juramantul prestat de ucenicul Francmasoneriei ioanite: „Jur înaintea Marelui Arhitect al pamantului ca nu voi descoperi nimic. Alaturi de aceasta organizatie. prezentandu-se sub forma de persoane trecatoare. dintre cei vreo 300. separata si straina de religia crestina. Dumnezeu 31 . Secretele comunicate gradelor inferioare sunt anodine. Ea preconizeaza un panteism naturalist: Hiram simbolizeaza forta universala care îsi ia temporal masti individuale. Toti sunt alesi pe un an de catre membrii lojei. Masoneria are slujbe religioase proprii. Bauer. În Ungaria majoritatea Francmasonilor erau evrei. parastasul francmasonic. Atelierele în care lucreaza primele grade se numesc loji simbolice. FRANCMASONERIA SI EVREII Evreii au un rol preponderent. din care îsi trage obarsia. inaugurarea templului masonic etc.. Atelierele gradelor superioare au alte numiri. este o religie misteriaca cu totul diferita. Raportul acesta al masoneriei cu religiile misteriace se vede de altfel si din cele ce au loc si se savarsesc în timpul initierilor. ceremonia recunoasterii casatoriei sau casatoria francmasona. nr. care a ajuns primar al Romei. În realitate ea nu admite o fiinta personala la conducerea lumii. 3. 1908. evrei. peste 43. fara a-l putea cunoaste exact.

Rusia. Devizele ei sunt: Separarea Bisericii de Stat. E acelasi mit. Dar fara voia ei se strevad adeseori aceste scopuri. sa dea o viata moralei crestine”. scoala laica. Sa ne pazim deci a ceda acelei leni a spiritului care confunda pe Marele Arhitect al initierilor cu Dumnezeul credinciosilor”. Asa zisele persoane omenesti sunt rolurile pe care le joaca trecator unul si acelasi actor. casatoria civila. Mai putem aduce cateva citate pentru a arata atitudinea directa a F. ea va putea. În unele state cum sunt Franta. „Un actor misterios detine rolul personalitatii noastre. si institutia care-l sustine. 6. doar numele e altul. putin importa. Personalitatea noastra se va stinge si daca mai tarziu evocatorii nostri si-ar închipui ca intra în relatie cu noi. francmasoneria spune ca scopul ei este cercetarea adevarului si actiunea caritativa.. daca nu forta care anima pe predecesorii nostri? Hiram. „Simbolismul masonic împinge mai departe analogia sugerand ca microcosmul sau lumea mica.. forta indestructibila ca orice alta forta. Biserica sta în fata ofensivei puternice a unui dusman necrutator. fata de crestinism. Dar Francmasoneria nu reprezinta o conceptie statistica. Ca indivizii dispar. M. ci se multumeste sa existe si ea alaturi de crestinism. Spania. bazandu-se nu pe voia unui Dumnezeu inaccesibil. Cine este artistul care nu se arata în scena. daca energia care lucra în ei subzista. M. În alte tari se merge cu pasi repezi spre aceasta stare.. Astfel F. Mai mult ca totdeauna o credinta laica se substituie unei credinte supranaturale”. lupta cu îndarjire sa elimine din omenire conceptia opusa ei. Aceasta energie este independenta de instrumentul prin care se manifesta printre noi. Tot autorul din care am citat mai sus declara: „Mai vedeti mantuirea oamenilor într-o renastere religioasa? O! visul imposibil! Boltele sanctuarelor ale caror ruine voiti sa le reparati. Nu mai exista Dumnezeu pentru a mai învia mortii si Acela (Hristos) ale carui accente magice deschideau mormintele.. conform princi-piilor ei. În virtutea principiului care a prezidat la nasterea Francmasoneriei. 32 . „Individul este produsul tranzitoriu si repetat al unei cauze permanent constructive. Ceea ce cere mai mult adeptilor e actiunea. consta în a construi pe nesimtite o republica universala si democrata a carei regina va fi ratiunea.. ci ramane travestit si mascat?.. Fr. Ea se transforma fara a se stinge. nu vor mai vedea niciodata decat un ecou slab al rugaciunilor de odinioara. difuzarea principiilor anticrestine în masele largi. devizele acestea au fost realizate. O libertate a vointei nu admite F. Sa ne dezinteresam deci de o nemurire pe care ne-am reprezentat-o ca individuala. trebuie sa notam ca aceasta expresie nu intentioneaza sa impuna o credinta. care învie. nu mai poate spera ca un miracol asemanator va opri coborarea lui lenta în groapa uitarii. recladirea lumii. Din acestea rezulta si raportul francmasoneriei fata de crestinism. Iata ce zice un alt francmason: „Nici forta statului.. din marturisiri masonice mai mult sau mai putin învaluite. este o realitate. Ea îndeamna pe membrii sai sa supuna totul cugetarii rationale ca filtru suprem pentru tot ce au sa admita. nici cerinta nu sunt eterne. Wirth în lucrarea citata compara pe Hiram cu Hristos.necunoscut în realitatea sa misterioasa: acesta e eul transcendent. adunarea înteleptilor. ambele nume exprimand doar acelasi simbol al trecerii energiei cosmice dintr-o persoana ce dispare definitiv în alta ce apare (moartea si învierea lui Hiram). Atunci ce poate regenera poporul cazut în dezordine? Nimic altceva decat stapanirea masurata a ratiunii. Idealul F. crestinismul. E o energie consacrata Marei Opere.. se construieste ca si macrocosmul. Osw. Totul în lume. M. Cine lucreaza deci în noi. Sa stim sa meditam si sa întelegem. M. iar consiliul suprem. Francmasoneria este rationalista. ei n-ar constitui o fantoma decat adunand notiunile ce si le-ar putea face despre noi”. Biserica. chiar si viata sufleteasca. SCOPUL FRANCMASONERIEI Francmasoneria îsi tine ultimele ei scopuri în secret. identic poate în toate existentele cari cugeta”. Regulat. lumea mare”. Francmasoneria e prin excelenta dinamica. În ce priveste pe Marele Arhitect al Universului. ci pe imperativele Ratiunii. decurge dupa o lege necesara neschimbabila.

Osw. principiului autoritatii.M. condusa de francmasoni. F. FRANCMASONERIA IN ROMANIA Nu vom face un istoric al Francmasoneriei în Romania. toate statele care recunosc valoarea principiului national si a factorului crestin au desfiintat Francmasoneria. Tema întemeierii republicii mondiale sub stapanirea Francmasoneriei a format obiectul Congresului mondial al F. nu-l achita de datoria sfanta ce o contracteaza initiatul fata de umanitate.M. Wirth. de totala emancipare a instinctelor omenesti inferioare de sub prestigiul virtutilor crestine. fara metafore. O republica cu desavarsire laica. Într-o forma eufemista. Asa a facut si Italia prin Mussolini în 1925... Scopul Francmasoneriei sta în legatura cu soarta întregii omeniri. în straduinta de a promova binele omenirii. prin asezarea ei pe temeliile principiilor rationaliste masone. Iar cercetarea adevarului de care vorbeste F. sau cel putin francmasoni. Toate ideile de extrema stanga ale comunismului au fost pregatite în loji si aplicate de francmasoni. principiului monarhic si national. din prisos. 7.Dar de o actiune caritativa francmasonica nu s-a împie-dicat nimeni pana acum.M. Romanii se gasesc numai în celelalte trei: Marea loja Americana din Romania (afiliata la Marea loja Americana din New York). pe motiv ca e jidovita. pentru o anumita tinta a întregii vieti omenesti colective si individuale. francmasonii se prezinta ca zidarii care au sa rezideasca. p.M. „Binefacerea pentru mason nu se confunda cu ceea ce s-a convenit sa se numeasca caritate. M. tinut la Paris. toate ideile anticrestine. A face bine comporta un întreg program de viata”. Din cele sase grupe francmasonice romane. vezi ca e vorba de o fericire a lumii prin scaparea de ideile ei de acum. dar aceasta e numai o masca cu scopul de a vana cat mai multi ofiteri si alti buni romani. 237): „Nu putem decat sa salutam socialismul ca pe un excelent aliat al F. care afiseaza tricolorul. Ziarul francmason latomia scrie (Iulie 1849. Care este acest scop? Dintro multime de marturisiri masonice si din descifrarea sensului ce se desprinde din toata activitatea de pana acum a F. internationala si extrem de democratica se explica de ce toate revolutiile de la cea din 1789 încoace. arata asadar ca nu caritatea este scopul Francmasoneriei. Din aceste motive. toate loviturile date crestinismului. dovedindu-se ca acest comunism a fost creatia lojilor. restabilirea dominatiei lui Israil asupra lumii întregi. Pana la razboi nu s-a bucurat de dezvoltare remarcabila. Marele Orient din Romania afiliat la Marele Orient din Franta.. Iata ce spune acelasi Fr. Osw. în manualul maestrului: „Sa avem curajul sa ne zicem religiosi si sa ne afirmam apostoli ai unei religiuni mai sfinte decat toate celelalte.M. Abia de la razboi încoace si mai ales în ultimii vreo 10 ani. În Ungaria a fost desfiintata dupa prabusirea comunismului lui Bela Kuhn. trebuie înteleasa ca o lansare a tuturor ideilor de destramare a Statului si a Societatii. si care cuprinde 90% evrei si. dupa republica laica. una e pur evreiasca: B’nai B’rith. la fel. în sfarsit. si apoi de ce ar fi lipsa de o asociatie clandestina si de secrete. Numai din tendinta F. cu o omenire îndobitocita de mizerie si de patimile inferioare dezlantuite. 33 . Aceasta înseamna. toti sefii mai de seama ai comunismului au fost evrei si francmasoni. Cand vorbesc metaforic. templul lui Solomon din Ierusalim. Marea loja Nationala din Romania. Sa propagam Religia Republicii. din 1900. Fr. adica de evrei. sunt opera francmasonilor. alta Federatia lojilor simbolice de rit ioanit din Romania e evreo-ungureasca (în Ardeal) si în 1933 s-a unit cu Marea loja Nationala Romana. Wirth. iar o a treia e evreo-nemteasca: Marea loja germana din Romania. afecteaza lupta contra celeilalte Francmasonerii. a luat un avant ce da de gandit. sub conducerea lui Hiram. De la Marx pana la lenin si Trotzki. si Germania prin Hitler. în munca de înnobilare a omenirii. pentru desfasurarea unei actiuni caritative? În realitate cand masonii explica mai larg sensul actiunii lor caritative. Socialismul si masoneria împreuna cu comunismul au tasnit din acelasi izvor”. lupta pentru o anumita directionare. rezulta ca acest scop este: întemeierea unei republici mondiale. Cedarea catorva bucati de paine. care va forma inima cetatenilor si va cultiva virtutile republicane”.

si de atunci încoace atat Marele Orient din Franta cat si toate organizatiile afiliate lui. dictand din toate locurile de conducere. si cum masonii primelor trei grade sunt condusi de cei din gradele superioare se pare ca schisma din Marea loja Nationala e tot numai o cursa pentru romanii naivi pe care prestigiul unui Sadoveanu îi atrage mai mult decat dl. cei din gradele superioare au ramas cu dl. Pangal. Sadoveanu citam doar urmatoarele randuri din cuvantarea rostita la adunarea din 2. Cehoslovacia.) De altfel A. Viena si Jugoslavia. Polonia 450. odata ce el este în stransa comuniune cu Marele Orient din Franta. Despre opiniile de mason ale d-lui M.M. Astazi se pare ca sunt si mai multi. dintr-un asa zis spirit de libera cugetare. iar în al doilea rand vom pune în adevarata lumina atitudinea fata de religie a Masoneriei. Cel care pastreaza ura de rasa. Atat cele trei Mari loji prusiene vechi care 34 . În 1932 aveam 3300 masoni. despre care însasi întampinarea Masoneriei Nationale Romane catre Sfantul Sinod spune: „Prima mare organizatie dizidenta a fost asa numitul Mare Orient din Franta. Sub un val eufemist se întrezareste toata adversitatea masonica fata de credinta crestina si ideea nationala: „liber cu adevarat e numai acel maestru care izbandeste a-si domina pasiunile si a se elibera de prejudecati. lupta pentru ca „într-un viitor mai apropiat sau mai departat. Bulgaria 500. Portugalia. Pangal. (Vezi întampinarea amintita mai sus. suprimand obligativitatea credintei în Dumnezeu si în nemurirea sufletului. I. dupa cum era si firesc. obscurantismul violentelor. Aceasta a provocat. Polonia. Norvegia. care înca din secolul al VIII-lea s-a îndepartat încetul cu încetul de masoneria traditionala. dintre care multe au legaturi cu Masoneria Nationala Romana. De altfel si în Marea loja Nationala se afla evrei. Cehoslovacia avea 60. o parte lojile ei – cele provinciale si cinci din cele zece bucurestene – constituindu-se separat în frunte cu dl. De altfel. Foarte sistematic zeflemiseste dl. a Marii loji Nationale. ca exista relatii între organizatiile masonice cu care este afiliata Masoneria Nationala Romana si între cele ce stau în legatura cu Marele Orient din Franta. Marea loja din Franta însa face parte din Asociatia Masonica Internationala (A. e un sclav ca si cel care nu-si poate domina pasiunile degradante”. o imediata ruptura a relatiilor între marile loji masonice regulate cu Marele Orient din Franta. 8.I. Cat de neserioase si de trecatoare sunt suspendarile de relatii între diferitele organizatii francmasonice se vede si din pilda ce au dat-o în anii recenti francmasoneriei germane. Numarul masonilor din Romania era înca în 1932 întristator de urcat.Marea loja Nationala condusa pana în 1933 de dl. Influenta masonilor în viata mai noua a Statului nostru se resimte dureros. gruparea d-lui Sadoveanu s-a aliat cu Marele Orient. în acel an s-a rupt în doua. încat în fiecare an se aduna delegatii lor într-un convent comun.) cu sediul în Geneva. Dar pe dl. din lumea întreaga. A) Orient din Franta si Marea loja din Franta stau în asa stranse legaturi. luxemburg.M. Sadoveanu l-au urmat numai masonii din primele trei grade. împreuna cu Marile loji din Belgia. si ajungand în anul 1878. Deci si acum sunt numai deosebiri dialectale. sunt socotite ca schismatice. Noi vom arata în primul rand. suficientele dogmatice. Bulgaria. Elvetia. Iugoslavia 900. precum si aceea a contractarii juramantului pe Sf. Scriptura. Se va recunoaste ca Romania fata de aceste tari vecine are enorm de multi. M.VII. Pangal. Sadoveanu.1933. Spania. lantul mondial sa se încheie în sensul ca diferitele dialecte masonice ale umanitatii sa se uneasca într-o limba comuna”. mult inferioara stiintei „egiptene” a „Magului” superior în romanul „Creanga de aur”. eretice si orice relatii sunt interzise între masonii regulati si membrii acestor organizatii”. Despre ateismul Marelui Orient din Romania si al Marii loji Nationale a d-lui Sadoveanu nu poate fi nici o îndoiala. ce se pretinde adversara Marelui Orient din Franta. la însasi primirea ateilor în Ordin. Sadoveanu credinta crestina ortodoxa pe care o socoteste o credinta pentru naivi. M.I. Ori Marea loja din Viena sta în relatii oficiale cu Marea loja din Anglia si deci si cu Masoneria Nationala Romana. Cu Marele Orient din Franta are legaturi Marea loja din Viena. ASA ZISA MASONERIE NATIONALA ROMANA Dar asupra Masoneriei Nationale Romane trebuie sa insistam ceva mai mult. Grecia.

pe baza unui vast material din arhivele lojilor germane desfiintate. ca suspendarea legaturilor între doua organizatii masonice lasa mai departe putinta membrilor din lojile unei organizatii de a vizita lojile celeilalte organizatii. au rupt relatiile cu Marea loja din Viena. Hasselbacher în opera sa monumentala Entlarvte Freimaurerei 1936. cel putin în cadrele ritului. Masoneria gradelor superioare e un front unitar. iau parte la festivitatile lor si pot fi numiti membri de onoare ai acelei organizatii straine. un acelasi mod de a lucra. 1933): „Organizarea ritului scotian este foarte potrivita pentru urmarirea si ajungerea scopului sau departat. Masonii individuali sunt frati pe tot globul pamantesc. De altfel. care este puterea ei executiva. Das Blaubuch der Freimaurerei (Viena. iar aceasta cu Marele Orient din Franta. care leaga întreaga Francmasonerie universala. i. el este frate cu toti masonii de pe glob. Iata ce spune citatul Regulament în aceasta privinta la art. ele nu sfarama unitatea si simpatia fundamentala.45 lit. Existenta factica a unui lant mondial francmason. Ritul scotian este afara de aceea un pasaport catre toate atelierele corespunzatoare ale masoneriei si ofera asadar raza cea mai mare de actiune”. cu rangul pe care-l crede potrivit. Însa în acelasi timp Marile loji din Hamburg. I. aceste suspendari de relatii sunt accidentale. atunci si a=c”. pe orice frate desemnat ca reprezentant al Marelui Maestru al unei Mari loji sora din strainatate”. Mare loja Nationala din Romania pe langa conducerea suprema a fiecarui Rit de pe langa Marile Puteri Masonice Straine”. numai cat aceste vizite n-au un caracter oficial. Ba mai mult. din nefericire înca asa de neînchegate. Dam cateva citate în acest sens din cartea masonilor vienezi. Daca Masoneria Nationala Romana are legaturi cu cea din Austria. sunt egale si între ele. si se depun totdeauna cele mai mari straduinte ca aceste suspendari sa înceteze cat mai repede si unitatea sa devina tot mai stransa. carora le place sa creada ca sunt în cearta cu masoneriile straine. a primelor trei grade. Fr. cat si alte patru din cele umanitariste: Marea loja din Hamburg. Hasselbacher dovedeste în opera citata.71: „Ori-ce scolar care cunoaste regulile elementare de matematica stie ca: doua marimi egale cu o a treia. Daca a=b si b=c. socotita internationalista. ca „reprezinta împreuna cu Marele Maestru. legaturile acestea primesc un caracter si mai permanent si mai concret prin aceea ca cele doua organizatii masonice în legatura îsi desemneaza cate un delegat. aceste suspendari de relatii au loc numai între organizatiile masoneriei ioanite. Astfel în „Regulamentul de organizare si functionare al Marei loji Nationale Romane” art. Ritul scotian cu ale sale 36 de Supreme consilii constituie pentru toate teritoriile francmasone cu o aceeasi doctrina. este în opozitie cu organizatiile. care e numit membru regulat cu un rang superior în Marea loja prietena. p. Ori masoneria primelor trei grade e numai un stadiu de trecere spre cea superioara si e condusa de aceea. Cu drept cuvant observa Fr. evident ca prin masoneria austriaca exista legaturi si între Masoneria Nationala Romana si Marele Orient Francez. 6: „Marele Maestru poate sa numeasca pe orice frate ca sa-l reprezinte într-o Mare loja sora din strainatate. niste concesii facute spiritului neprogresat în masonerie al membrilor inferiori. vol. Deci supararile între organizatiile masonice subalterne sunt numai niste iluzii. În afara de aceste legaturi membrii din lojile unei organizatii pot vizita oricand lojile de grad egal sau inferior ale unei organizatii straine. Ce însemneaza acum ca doua organizatii masonice au legatura si ce însemneaza ca legaturile acestea sunt suspendate? Cand doua organizatii masonice stau în legaturi atunci ele comunica oficial prin organele lor conducatoare. Oricarui rit ar apartine un mason. care se lupta între ele din motive dogmatice – avantajul fundamental al lucrarii sale. În felul acesta în fiecare organizatie francmasonica sunt prezente organizatiile straine masonice. Bayreuth si Frankfurt pe Main au reluat relatiile cu Marea loja din Anglia. cea din Frankfurt pe Main si cea din Darmstadt. care are la randul ei relatii cu Marea loja din Viena. oricarei organizatii ar apartine. se spune despre Consiliul Marii loji Nationale. asadar unul si acelasi front unitar francmasonic. 35 . de asemenea el poate numi ca membru al Marii loji Nationale din Romania.se socotesc foarte nationale. ci numai unul oficios. cea din Bayreuth. ale francmasoneriei ioanite.

cuprinsul discutiilor din ateliere nu este facut cunoscut. în orice caz un concurent al ei. ci si fata de cei din strainatate. Die Allgemeine Freimaurerei liga (Afeme) cu sediul în Basel. legamintele si juramintele masonilor fata de Ordin sunt contractate pe Sf. 53-80 se gasesc multe citate de ale francmasonilor ca Masoneria este una. Între cele 36 supreme Consilii numite în cartea citata. fara a-si însusi. 3 al Constitutiei. vol. Pana aici n-ar fi nimic grav. Un mason considera mai apropiat siesi pe un evreu 36 . Caci iata ce se spune în pasajul citat putin mai la vale: „masonii. Constitutia si Regulamentul Marii loji Nationale nu e document pe baza caruia sa se poata spune ceva definitiv referitor la scopurile si actiunea ei. cele mai virtuoase elemente ale tuturor credintelor. cu o credinta proprie a ei. idealurile organizatiei. p. în conditii egale. dimpotriva puterea ei de actiune. cauta sa demonstreze superioritatea credintei pe care o profeseaza”. eficacitatea ei devine si mai urcata”. luam pe Marele Maestru al Marei loji din Bayreuth. prof. e socotit si de francmasonii crestini ca avand o credinta superioara aceleia pe care a revelat-o Însusi Fiul lui Dumnezeu cel întrupat.. Prin urmare masoneria formeaza o confraternitate mai presus de religie. caci art. este sub autoritatea Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scotian Antic si Acceptat. cea mai grava dintre erezii. el este frate cu toti masonii de pe glob”. daca crede în Marele Arhitect al Universului si practica învataturile sfinte ale moralei”.Sa observam ca Marea loja Nationala Romana. Însemnatatea internationala a masoneriei nu e slabita prin aceasta. Purtarea aceasta trebuie s-o aiba un mason nu numai fata de alt mason din tara. Ba într-un loc spune acest document: „În loji se primesc cunostintele care nu se publica nicaieri si pe care nu le putem învata decat în loja”. S-ar putea spune: sunt atatea alte Societati în care nu se cere nici acest minim de credinta religioasa. care are sub administratia sa gradele 1-3. Dar chiar si din putinele expresii ale acestui document se poate trage o concluzie care arata suficient conflictul masoneriei cu doctrina Bisericii. B)Sa lamurim acum atitudinea în chestiune religioasa a Masoneriei ce se pretinde suparata cu Marele Orient Ateu din Franta. Aceste organizatii tin des congrese în diferite centre europene.. el nu poate fi exclus din Ordin. 5 al Constitutiei. Dupa ce se spune la p. În mandria francmasonilor de a se socoti deasupra crestinismului.1874 : „De cativa zeci de ani lojile se aduna si iau un caracter tot mai national. Scriptura (p. Numai cat celelalte Societati au altfel de obiective economice. cata vreme Francmasoneria se socoteste daca nu un adversar al Bisericii. cu atat mai mult cu cat acest document însusi vorbeste de secretele masonice a caror divulgare este socotita între infractiunile cele mai grave. In Fr. Statutelor etc. Pentru întarirea unitatii între organizatiile gradelor inferioare lucreaza afara de amintita Asociation Maçonique Internationale cu sediul la Geneva. la p. de ce se îmbraca în forme nationale? Samburele cel bun al acestei miscari este trebuinta dupa o mai mare consolidare. 75 se cere: „trebuie sa preferi pe un Francmason oricarui alt om. aceeasi situatie”.. 4). 74 ca „printre noi sunt Frati de toate religiile si rasele”. care întruneste Marile loji Simbolice (ale primelor trei grade). pentru a valorifica mai bine puterea confederatiei masonice. care întruneste pe masoni individuali pentru a realiza lantul mondial al masoneriei. I. Asadar un francmason evreu. se prevede ca „nimeni nu poate fi primit în francmasonerie daca nu crede în Dumnezeu si în nemurirea sufletului”. Statutelor etc. culturale. se afla implicata negarea Divinitatii crestinismului. E adevarat ca în art. Traditiile si landmarkurile Ritului.IV. de neam si de familie. Mai întai cate ceva din „Constitutia si Regulamentul” Marii loji Nationale Romane. Observam însa ca în aceasta Constitutie si Regulament nu sunt fixate decat chestiuni formale de procedura. desi misiunea lor este internationala. cand solicita. Hasselbacher op. prin intrarea în Francmasonerie. 4 spune: „Oricarui rit i-ar apartine un mason. principiile ei. se afla si cel din Romania si cel din Franta. credinta crestina. p. Aceeasi concluzie se deduce si din alte datorii impuse masonului. autoritatea suprema a masoneriei franceze. De ce aceasta? Ce sens are? Caci daca francmasoneria nu are nimic cu patria. cit. Dar în alta parte se spune: „Oricare ar fi religia sau cultul cuiva. Blunschli care a scris în Freimaurerei Zeitung din 11. Constitutia si Regulamentul îndruma de cate ori e vorba de o chestiune mai importanta la Marile Constitutiuni.

prietenii – se spune mai departe la p. Kurt Reichl scrie: „Francmasoneria este în fiinta ei adanc patrunsa de ideea ca. conceptia despre lume a Francmasoneriei are principiul unei fiinte supreme. Nu sustine nici Biserica impunerea cu sila a credintei crestine. asa ca acea confraternitate cu masonii din alte tari ramane o legatura destul de platonica. de la 1-32. pe cand crestinismul nu: „Sa recunoastem clar si fara echivocuri deosebirea fundamentala. Dar cu deosebirea fericita (heilsarmee). Întalnim asadar acelasi indiferentism fata de revelatia crestina. În realitate Masoneria Nationala Romana cuprinde multi straini si nu exista nici o piedica pentru a cuprinde si mai multi. Francmasonul.mason decat pe un roman crestin. Muckermann despre încrederea în umanitatea pura. sau cand se respinge originea divina a ei? Dar poate ca cel putin nu se cuprinde în Marea loja Nationala decat Romania. caci în realitate impune adeptilor ei destule convingeri si secrete de al caror rost si sens nu au sa se întrebe masonii gradelor inferioare. pe terenul credintei. Dar ceea ce-i mai important e ca grosul Masoneriei Nationale îl formeaza membrii din celelalte grade. Felul credintei. Nu e 37 . Francmasoneria afirma ca nare nici o dogma. Putem pune de pe acum întrebarea: ce rost mai are juramantul pe Sf. pentru ea totul este conducerea etica a vietii care rezulta din conceptia despre lume a respectivului ins” (p. Ea socoteste ca exista o credinta. Cel putin pentru ochii lumii. „Familia. atat personala. confruntand-o cu cateva citate din amintita Blaubuch a Masoneriei austriece. Dar numarul membrilor ar fi al Supremului Consiliu care se limiteaza între 9-33. Dar are si ea pe cea a individualismului. precum iese din comunitatea nationala. Refuzul sprijinului cerut aduce una din cele mai mari pedepse. deci singura adevarata în plenitudinea ei. într-o controversa cu iezuitul Fr. Nici o grija pentru unificarea sufletelor în aceeasi credinta crestina. Chiar asa de ar fi si totusi ar fi grav: se afirma în principiul care pune mai presus de legaturile bisericesti si nationale pe cele masonice. Destul este daca o patrime din ei pot fi neortodocsi. ca ea lasa continutul. nu poate fi dogmatizata o anumita convingere privitor la ceva imposibil de cunoscut. ca fiecare are sa-si faca socoteala cu infinitul dupa trebuintele sale religioase. În aceasta carte francmasonul Dr. D-v va exprimati hotarat banuiala în posibilitatea unei umanitati care nu e în legatura cu un Dumnezeu personal. culoarea notiunii de Dumnezeu subiectivismului fiecaruia. Dar acum sa luminam si mai bine atitudinea fata de crestinism a Masoneriei Romane. Radikalismus: „Caracteristica permanenta a Masoneriei este accentuarea necesar imanenta a caracterului autonom al eticei sale si prin aceasta în mod necesar si negarea oricarei posibilitati a vreunei etici. dar propovaduieste sus si tare ca aceasta credinta e revelata de Dumnezeu. de semnul ce-l da fiecare notiunii sale despre Dumnezeu. nu e pentru Francmasonerie nimic. Oscar Trebitsch spune în articolul Freimaurerei u. Se poate spune ca masonul iese din Biserica. Prin aceasta se rupe legatura bisericeasca dintre cei care formeaza. Reichl si în alt loc al numitei carti. si mai ales cei din primele 3 grade. 33 nu admite în sanul sau ca membri activi decat o patrime de membri neortodocsi. asa cum îl înteleg eu (!!) nu e ateu. unei ultime temelii spirituale a existentei. Fata de toti acesti straini masonul roman e obligat sa le dea sprijin în toate împrejurarile cand se cere – în anumite cazuri cu riscul vietii. fie ea crescuta metafizic pe terenul speculatiei filosofice. dar aceasta nu trebuie dogmatizata drept o cunoastere care trebuie sa fie singura adevarata. Între acestia numarul strainilor iarasi nu e limitat. asadar imposibila. Trupul tainic al Domnului. cat si cea colectiva”. ci insul e justificat în tendinta de a avea o atitudine cu totul individuala în chestiunea religioasa. pusa în rand cu oricare alta credinta. pe care francmasoneria o are. 31). Dar Supremul Consiliu are si membri emeriti. 65). fie pe cel al speculatiei teologice” (p. Acelasi lucru îl afirma Dr. care este în legatura si cu cea din Anglia si cu cea romana. 75 – sau vecinii sa nu afle chestiuni în legatura cu activitatea francmasonica. antidogmatica fata de dogma Bisericii infailibile si singura mantuitoare. socoteste ca valoare suprema judecata individuala. Scriptura cand îl rosteste si un evreu care nu crede în ea. care nu e strabatuta de credinta în Dumnezeul personal al Bisericii. dupa Apostolul Pavel. Între acestia numarul strainilor nu este limitat. E adevarat ca Supremul Consiliu gr. Ea sta pe punctul de vedere cel cu adevarat tolerat. heteronome. si dezaproba faramitarea societatii omenesti în tot atatea credinte cati indivizi sunt. Francmasonul vienez dr. K.

care nu trebuie lasata sa fie sfaramata de „dictatura barbara de dreapta sau de stanga” (p. de partea guvernului legal si împotriva fascismului”. 24). Am mai spus ca scopul masoneriei nu e cercetarea filosofica a adevarului si nici filantropia. Mai precis ne arata orientarea politica a masoneriei marturisirile aceluiasi mason. ca organizatia din care face parte lupta pentru „libertatea personala si democratie”. K. Masonii au fost aceia care au facut ca cea mai mare parte din flota de razboi sa se puna în serviciul Frontului Popular si ofiterii rasculati sa fie închisi. ceea ce-i si mai grav. În ziarul ABC din Madrid. Socotiti ca numai ideea de umanitate a credintei crestine poseda putere îndatoritoare” (p. total si absolut de partea Frontului Popular. Din cele de mai sus se stravede destul de bine ca nu sunt deosebiri reale si serioase între masoneria mondiala careia îi apartine Masoneria Nationala Romana si Masoneria afiliata Marelui Orient Francez. Scopul ei este unul politic. la microfon au sustinut focul în suflete. în sensul ca nu cere înradacinarea ei într-o religie anumita. ca întemeiata. pe tribune.X din Barcelona se spune: „Multumita înteleptei prevederi a masonilor o mare parte din comanda în Guardia civil si Guardia de asalt (trupe politienesti create în mod special de republica) era înca înainte de 18 august în mana republicanilor de încredere. da. prea venerate. p. fiind angajata în urmarirea scopurilor comune ale masoneriei. sa admiteti umanitatea laicista a francmasonului care nu e hranita de o credinta precisa într-un Dumnezeu personal. si dupa ce am aratat ca masoneria întreaga e cel putin liber cugetatoare pe teren religios. De aceea se straduieste sa formeze un front cat mai strans. „Nimeni n-a negat din latura Masoneriei ca între întemeierea republicii si masoneria spaniola exista stranse legaturi. în felul acelora pe care le-am inserat în refrenul acesta la alt loc. atunci. În ziarul El Dia Grafico din 15. si este unul si acelasi pentru toata masoneria. 64). Ele izbucnesc adesea în expresii nemascate. Astfel. 35. ne-o marturiseste masonul Dr. aproband urmatoarele cuvinte ale unui membru al Marelui Orient Francez: „Daca politica însemneaza a te aprinde de suferinta oamenilor pentru apararea drepturilor omului. sa mai revenim putin asupra scopului masoneriei în care e încadrata masoneria nationala. Dupa ce am aratat ca si masoneria zisa nationala face parte din organizatia mondiala a masoneriei. 17). gasim urmatoarea declaratie din partea Masoneriei: „Situatia actuala este asa de extraordinara si de tragica. Va îndoiti de garantiile interne ale acestei umanitati. Oskar Trebitsch în amintita carte.X.1936. oricarei conduceri autoritare si pentru larga democratie (p. Masonii au fost aviatori care s-au asezat în fruntea flotei noastre aviatice. adevarata si variabila. Reichl în opera amintita. Dr. În acelasi sens se exprima pe larg masonul Dr. masoneria face politica. Masoni sunt si aceia care pregatesc victoria în etape. foaie redactata ca toate foile de pe teritoriul Spaniei comuniste de sovietele muncitoresti. nu de politica de partid. Ca scopul ei este unul politic. ci de conceptie. Comandantii celor mai multe din sectiunile armatei noastre sunt masoni. putem formula urmatoarele: CONCLUZII: 38 . pentru realizarea unor cerinte culturale de mare valoare din punct de vedere etic si estetic. încat suntem nevoiti sa rupem tacerea noastra obisnuita. Reichl marturiseste ca Masoneria a vazut în instaurarea republicii în Spania îndeplinindu-se o aprinsa dorinta a ei. aceia care lucreaza în strainatate ca neutralitatea sa fie parasita”. În spiritul acesta liber cugetator vorbesc masonii despre religie atunci cand vor sa-si prezinte în trasaturi simpatice organizatia lor. dezvoltand ca masoneria e contrara oricarui radicalism. Masoni în sfarsit.. atunci masoneria este politica”. cu totul în ajutorul Frontului Popular. în presa. Iar în alt loc: „Sigur ideea masona despre umanitate nu e determinata religios. Adevaratele lor sentimente sunt însa direct ostile la adresa religiei. Acestea n-ar trebui tinute într-un secret atat de sever. din 20. 20). 25-26). respectiv în cea catolica” (p. Masoneria spaniola este deplin.linia d-v. Astfel nu e de mirare daca Francmasoneria declara acum ca sta în razboi din Spania. Nici n-a ramas nimanui ca fratilor din Marele Orient li s-au împlinit prin noua organizare de stat o aprinsa dorinta” (p. cum am vazut din paginile anterioare. Pe linia aceasta masoneria e contra monarhiei desi întampinarea Masoneriei Romane spune altfel. Masonii sunt în majoritate aceia care. avand în vedere ceea ce am dezvoltat în toate capitolele acestui referat.

82. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate actiunile omului. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. În orice caz prin acest cult francmasoneria vrea sa se substituie oricarei alte religii. deosebita. 3. Paneuropa als Minoritatenfrage. sa le paraseasca. Biserica mai are în considerare si motive de ordin social. pe la spate. 5. Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi face din functionarii statului. p. 2. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei. 4. un învatamant laic reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. de dezordine sociala. Din rationalismul si naturalismul sau. 2. ei dau un juramant paganesc. reproband ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana. se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o oarecare forta quasi-religioasa. cand întreprinde actiunea sa contra francmasoneriei. pentru a realiza o republica internationala laica (tendinta din urma a se vedea în Blaubuch der Freimaurerei. O actiune persistenta publicistica si orala de demasca-re a scopurilor si a activitatii nefaste a acestei organizatii. secreta în care evreii au un însemnat rol. extinsa pe toata tara. avand sa lupte pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. voita de Dumnezeu. Biserica ortodoxa. luptand împotriva conceptiei religios-morale a crestinismului. al ordinei social-morale si al natiunei. francmasoneria îi rupe de la Biserica. care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor. În lojile francmasoneriei se aduna la un loc evreii si crestinii si francmasoneria sustine ca numai cei ce se aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. niciodata nu exista o siguranta în viata statului si ordinea stabilita. în art. îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopere ratiunea lor. Împotriva juramantului crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului. Wien 1933. unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care reprezinta ordinea stabilita vizibil. este concluzia necesara din premisele francmasoneriei. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina. Biserica trebuie sa raspunda cu o contra propaganda. Se recunoaste ca „Masoneria urmareste planul unei Europe unite”). împotriva principiului monarhic si national. 7. Îndemnarea intelectualilor romani. deci si crestinismului. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor pre-crestine. Biserica nu poate privi impasibil cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii. Ea este un ferment de stricaciune morala.Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu. destinat nemuririi. ca organizatie si ca metoda de lucru oculta si în special pentru urmatoarele motive: 1. În caz contrar Fratia Ortodoxa Romana. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii. va fi îndemnata sa izoleze pe cei ce prefera sa ramana în loji. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale. 39 .Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista. nu admite aceasta lupta pentru exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii. conform careia omenirea e compusa din natiuni. Chiar daca unii adepti ai ei nu dau nici o însemnatate acestui cult.Francmasoneria este o organizatie mondiala. si le-a ajutat sa-si dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori. E o lupta nesincera. sunt urmatoarele: 1. MASURILE cele mai eficace ce are sa le ia Biserica împotriva acestui dusman al lui Dumnezeu. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. care se dovedesc a face parte din loji. avand un rit quasireligios. Biserica osandeste francmasoneria ca doctrina. si avand în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului e de asteptat ca necredinta sa se întinda asupra unor cercuri tot mai largi. În afara de motivele acestea de ordin religios. francmasoneria deduce în mod consecvent o morala pur laica. din ofiteri. 6. Aceasta însemneaza ca crestinismul nu da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai.

se vor gasi multe spirite mai naive asupra carora acest cult sa exercite o oarecare forta quasi-religioasa. Francma-soneria deduce în mod consecvent o morala pur laica. 7. niciodata nu exista o siguranta în viata Statului si în ordinea stabilita. Din rationalismul si naturalismul sau. în caz ca pana atunci nu se caiesc. E o lupta ce ia în sprijinul ei minciuna si întunerecul. Biserica ortodoxa care a cultivat totdeauna specificul spiritual al natiunilor si le-a ajutat sa-si dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de asupritori. În afara de motivele acestea de ordin religios biserica mai are în considerare si motive de ordin social cand întreprinde actiunea sa contra Francmasoneriei.S. Sfantul Sinod se va îngriji sa fie adusa o astfel de lege din initiativa parlamentara. Sinod înca din anul 1934. Biserica nu poate privi impasibila cum tocmai dusmanii de moarte ai lui Hristos sa fie considerati într-o situatie superioara crestinilor din punct de vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai înalte si al mantuirii. Împotriva juramantului crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului. reproband ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana.Biserica le va refuza la moarte slujba înmormantarii. Sinod însusindu-si concluziile din referat hotaraste: I. da citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei. ca organizatie si ca metoda de lucru oculta si în special pentru urmatoarele motive: 1. Preotimea va învata poporul ce scopuri urmareste acela care e francmason si-l va sfatui sa se fereasca si sa nu dea votul candidatilor ce apartin lojilor. 3. reproband orice principiu moral „heteronom” si orice educatie ce rezulta din credinta religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna. În lojile francmasone se aduna la un loc evreii si crestinii si Francmasoneria sustine ca numai cei ce se aduna în lojile ei cunosc adevarul si se înalta deasupra celorlalti oameni. 5. Francmasoneria lupta împotriva legii naturale. 6. BISERICA OSANDESTE FRANCMASONERIA ca doctrina. conform careia omenirea e compusa din natiuni. deosebita. De asemenea le va refuza prezenta ca membri în corporatiile bisericesti. deci si crestinismului. 785/937. si avand în vedere influenta însemnata ce o au intelectualii asupra poporului. unelte subordonate altei autoritati pamantesti decat aceleia care reprezinta ordinea stabilita vizibil. e de asteptat ca necredinta sa se întinda asupra unor cercuri tot mai largi. 4. este concluzia necesara din premisele Francmasoneriei.P. Materialismul si oportunismul cel mai cras în toate actiunile omului. Îi face unelte în mana unor factori nestiuti înca nici de ei. voite de Dumnezeu. În fata propagandei anticrestine a acestei organizatii. 40 . un învatamant laic. Aceasta însemneaza ca crestinismul nu da nici un avantaj în ce priveste cunoasterea adevarului si dobandirea mantuirii membrilor sai. Francmasoneria învata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de Dumnezeu. destinat nemuririi. Ea propaga astfel necredinta si lupta împotriva crestinismului ale carui învataturi sunt revelate de Dumnezeu. 2. pe la spate. E o lupta nesincera. îndemnandu-i sa admita numai ceea ce descopera cu ratiunea lor. ce i s-a cerut de Sf. Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista. avand sa lupte pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. Biserica trebuie sa raspunda cu o contrapropaganda. Chiar daca unii adepti ai ei nu dau nici o însemnatate acestui cult. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea sa se substitue oricarei alte religii. Sfantul Sinod acompaniat de toate Corporatiunile bisericesti si Asociatiile religioase se va stradui sa convinga guvernul si Corpurile legiuitoare sa aduca o lege pentru desfiintarea acestei organizatii oculte. Sf. 4. din ofiteri. ei dau un juramant paganesc. 3. Francmasoneria îi rupe de la Biserica. Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la credinta crestina.Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale prin aceea ca îsi face din functionarii Statului. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor precrestine. Tem. Nr. nu admite aceasta lupta pentru exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii. Mitropolit Nicolae al Ardealului. În caz ca guvernul nu o va face. Î.

II. Întreg referatul împreuna cu concluziile se va tipari în brosura prin Consiliul Central Bisericesc si se va întrebuinta ca mijloc de propaganda împotriva francmasoneriei. Î.P.S. Patriarh prezinta declaratia facuta în fata Sa, a delegatilor lojei francmasone nationale în frunte cu dl. Pangal, prin care aduc la cunostinta ca aceste loji se autodizolva, spre a nu fi confundate cu loja Marelui Orient si spre a nu se crede ca este împotriva culturii sentimentelor monarhice, nationale si crestine. El – dl. Pangal – în numele delegatilor declara ca toti membrii lojelor francmasone nationale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe. Sf. Sinod ia act cu satisfactie de declaratia d-lui Pangal si a celorlalti conducatori ai masoneriei nationale romane, cetita în ziua de 25 Februarie a.c., în fata Î.P.S. Patriarh Miron, prin care anunta ca aceasta organizatie se autodizolva. Este prin urmare de sine înteles ca hotararea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat si prin urmare nu mai exista. La orele 13 Î.P.S. Patriarh, ridica sedinta, prorogand Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 dimineata. Presedinte, (ss) Miron Secretar, (ss) † Galaction Craioveanu Cronica interna B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie DESFIINTAREA LOJEI MASONICE NATIONALE Joi seara, la 25 februarie, o delegatie din partea lojei masoneriei nationale, în frunte cu dl. Pangal si însotit de cativa fruntasi, ingineri si ofiteri superiori, s-au prezentat la Sf. Patriarhie ca sa anunte oficial pe Înaltul ierarh de actul de autodesfiintare, pe care l-au hotarat. Motivele aratate si care au dus la aceasta hotarare sunt: îndreptandu-se nenumarate atacuri împotriva acestei loji nationale, ca ar fi antimonarhica, antinationala si anticrestina, si vrand sa arate ca întelege sa fie în serviciul tarii si Dinastiei, si respectuosi fata de biserica stramoseasca, membrii acestei loji au hotarat desfiintarea. Forma în care aceasta hotarare s-a adus la cunostinta Înalt Prea Sfintiei Sale Patriarhul Romaniei merita sa fie bine lamurita. Caci, pe langa Î.P.Sf. Patriarh, a luat parte la acest act mitropolitul greco-catolic Alexandru Niculescu al Blajului si arhiepiscopul romano-catolic Alexandru Cisar al Bucurestilor, semnand toti trei telegrama adresata M.S. Regelui, caruia i se aducea la cunostinta aceasta hotarare a lojei masonice. Patriarhul ortodox al Romaniei, mitropolitul greco-catolic si episcopul romano-catolic semnand un act public, este un eveniment îmbucurator si foarte semnificativ, nu atat din punct de vedere religios, ci mai ales national. Daca din aceasta solemnitate s-ar fi retinut ca esential aspectul ei religios, în nici un caz aceste trei semnaturi n-ar fi putut sta împreuna fara consecinte pentru ceilalti semnatari. Vaticanul ar fi luat masuri, caci pana acum nu întelege sa îngaduie nici o conlucrare între catolici si ortodocsi pe teren religios. Si atunci ramane posibila numai considerarea mai mult ca un act de interes national romanesc aceasta raspundere comuna pe care si-au ales-o cei trei prelati în numele Bisericii lor. Daca aceasta solemnitate ar fi avut numai un caracter re-ligios, n-ar fi fost nevoie de înstiintarea sefului Statului. Dar daca a fost un act mai mult politic, de ce fostii membri ai lojei s-au adresat ierarhilor acestor biserici? Pentru decor, pentru mai mult zgomot? Sau pentru ca sa afirme ca legatura între Statul romanesc si constiinta poporului trebuie sa se faca prin Biserica crestina. În alte împrejurari, prezenta arhiepiscopului romano-catolic credem ca ar fi fost imposibila, dar, dupa evenimentele ce se petrec în afara, vedem ca si catolicismul întelege sa conlucreze cu celelalte biserici împotriva lui antihrist, ceea ce este un semn nou al vremurilor. Ar fi bine ca ierarhii acestor trei biserici sa se gaseasca conlucrand si în alte împrejurari, ca sa înteleaga

41

lumea ca Hristos este al tuturor. Este îmbucurator ca s-a recunoscut prin aceasta Patriarhului ortodox al tarii un adevarat primat national, fiind o garantie ca în marile împrejurari de ordin national Patriarhul ortodox poate vorbi în numele celor trei Biserici. Consecintele acestei dizolvari s-au vazut imediat, pentru ca aceasta loja, primind sa se autodizolve, a atras atentia guvernului asupra celorlalte loji din tara, care nu au crezut ca trebuie sa faca la fel, si atunci s-a înteles ca e o necesitate nationala ca sa fie dizolvate de autoritatea publica. Guvernul, profitand de curentul din opinia publica împotriva francma-soneriei, a dizolvat toate lojele din tara, pecetluind localurile si arhivele lor. Se afla si un proiect de lege, pregatit de Sf. Sinod pentru definitiva si legala lor închidere. Prin aceasta va fi încoronata lupta dusa de Sf. Sinod si de un mare numar de teologi si scriitori crestini împotriva francmasoneriei.

Simboluri comune masonilor si satanistilor 3/5

Phoenix-ul. Acest simbol este mai important si mai familiar chiar decat obisnuitul Compas-Patrat-Echer. Am fi tentati sa spunem ca aceste pasari ar fi vulturi, dar ne vom insela. Figura reprezinta "Pasarea Phoenix" din mitologia straveche egipteana. Iata ce scrie Manly P. Hall, 33 Degree, K. T. in cartea: „The Phoenix, An Illustrated Review of Occultism and Philosophy”: "In vechime o fabuloasa pasare, phoenix, este descrisa de primii scriitori... ca marime si forma seamana cu vulturul, dar are diferente clare. Corpul phoenix-ului este acoperit de pene purpurii lucioase si coada bleu-roscata, capul este slab colorat, iar pe spate are pene in culori stralucitoare... Se presupune ca phoenix-ul traieste 500 de ani, dupa care i se deschide corpul si un phoenix nounascut se inalta. Ca simbol, phoenix-ul reprezinta imortalitatea si invierea... Phoenix-ul este unul dintre semnele 42

Ordinelor Secrete din vechime si pentru initierea in acele Ordine, caci era ceva obisnuit sa spui despre cineva deja membru al acelor temple ca este un om nascut de doua ori sau renascut. Intelepciunea ii confera o noua viata, iar cei care devin intelepti sunt renascuti.[p. 176-177]. ce scrie Barbara Walker, in cartea sa oculta "Now Is The Dawning", p.281. Egiptenii credeau ca pasarea phoenix simbolizeaza un zeu care "s-a inaltat la ceruri dimineata sub forma de stea, ca Lucifer, care dupa ce-a fost aruncat in foc, a inviat..." Dintr-o singura fraza se poate deduce ca pasarea phoenix este simbolul lui Lucifer. In cartea sa "Satan's Door Resivid", fostul vrajitor William Schnoebelen, marturiseste in pag.4: "Phoenix-ul lui Bunnu este considerat o pasare divina care se reintoarce in Egipt... Acest phoenix se arunca in flacari, apoi reinvie din cenusa. Majoritatea ocultistilor cred ca acest lucru simbolizeaza pe Lucifer, care de asemenea a fost aruncat in flacari si care se va ridica triumfator intr-o buna zi. Aceasta credinta are legatura si cu ridicarea lui Hiram Abiff, "christ"-ul Masonilor". Pentru a inpiedica lumea sa faca asocierea, Francmasonii au schimbat phoenix-ul in vultur si au inceput sa faca referire la el ca vultur. Totusi doi autori masoni relateaza adevarul: "Acestia sunt memuritorii carora li se aplica termenul de "phoenix" si ca simbol aveau misterioasa pasare cu doua capete, acum denumita vultur, un familiar si putin inteles simbol masonic." [Manly P. Hall, The Lost of Freemasonery, p.108]. "Vulturul era simbolul viu al zeului egiptean Mendes... si reprezentantul soarelui..." [A. Pike, Magnum Opus, p.XVIII]. Din aceste doua citate rezulta recunoasterea (admiterea) schimbarii phoenix-ului egiptului antic satanist cu vulturul masonic care, conform lui Pike, simbolizeaza pe zeul Mendes sau zeul Soare, ambele fiind identice cu Satan/Lucifer!

Daca ne amintim ce este scris sub vulturii masonici (Deus Meumque Jus) si declaratia lor ca pentru a-si dobandi drepturi si dreptate folosesc "metode oculte" prin Lucifer, atunci se poate trage o simpla dar importanta concluzie. Dar de ce Masoneria a adoptat emblema cu 2 capete, iar nu cu 1? Masonul R. Swinburne Clymer explica in "The Mysteries of Osiris", 1951, p. 42: "Cand paganii doreau sa exprime invierea sau noul destin, le reprezentau sub forma unui portar (usier), care putea fi distins cu usurinta prin chei... Cu timpul i-au dat doua capete puse spate-n spate... In timp acest simbol s-a schimbat si-a devenit vulturul cu doua capete, simbolul Masoneriei".

43

ambele la New York.. de asemenea. by Shirley Plessner. p. p. din contra putem afirma ca Masoneria face parte din manifestarile Antihristului.Word. Scriitoarea oculta Lawrie Krishna scrie despre aceasta in "The Lamb Slain ."Pentru ca multi amagitori au iesit in lume. Gilbert Publishing Co. W.Triunghiurile. Word. Marshall... p. Ohio. mentioneaza ca veneratorii lui Shiva purtau pe frunte triunghiul cu varful in sus. Hamilton. care nu marturisesc ca Iisus Hristos a venit in trup. Freemasonery and the Ancient Gods. J. Kent and Co. Set este sinonim cu Satan. Evident ca Francmasoneria nu este crestina cand promoveaza erezii direct din putul lui Satan. 1948. 1956. p. Acestea sunt interpretari standard din ocultism deci si din Masonerie [Symbolism of the Eastern Star. 189. D. Macoy Publishing and Masonic Supply Co. 18. Autorul mason Albert Churchward afirma ca acest triunghi il reprezinta pe Set. London. 1913. Illinois :Indo-American Book Co." I Ioan 2:22 . despre care ati auzit ca vine si acum chiar este in lume. Ltd. care nu marturiseste pe Iisus Hristos. in acest context. p. p. 471]. Shiva este al sinonim pentru Satan. nu este de la Dumnezeu. Observam de asemenea si un compas. Sixth Edition."Freemasonery : Its Hidden Meanig". Daca triunghiul are varful in jos reprezinta zeitatea si se numeste "Deity's Triangle". autori masoni. p."Cine este mincinosul. 10-11]. sau "Water Triangle". Robert Macoy. 1913. Simpkin. In figura de mai jos barbatul si femeia din cercul mai mic inseamna creatia. Daca are varful in sus se numeste "Earthly Triangle". dar sustine ca omul se poate salva singur si poate ajunge chiar dumnezeu. [George H. Cleveland. triunghiul cu varful in sus reprezinta divinitatea omului. Adoptive Rite ritual.] J.Supreme Sacrifice". 138]. ci este duhul lui Antihrist. Steinmetz. S. simbol masonic.[J. I Ioan 4:3 . "Pyramid Triangle" sau "Fire Triangle". D. 1953. 148."Si orice duh. Buck. [Chuchward's book was "Signs and Symbols of Primordial Man". Dupa cum este scris si in Biblia Satanica a lui Anton LaVey. Macoy Publishing and Masonic Supply co. triunghiul cu varful in sus. Inca o dovada ca Masoneria nu este crestina in nici un fel. London. Buck afirma blasfemitor: "Este mult mai important ca omul sa incerce sa devina Hristos decat sa creada ca Iisus era Hristos.. Second Edition. cel care tagaduieste pe Tatal si pe Fiul".. M. acesta este amagitorul si Antihristul". 20 . "Perfectiunea". Totusi. Sa ne intoarcem la discutia cu triunghiul cu varful in sus. S. are de ceva timp o alta semnificatie: "Omul Divin". alt autor mason afirma ca omul poate fi divinizat. Meyer. 1921. William Meyer si J. George Allan Company Ltd. p.237]. 44 . daca nu cel ce tagaduieste ca Iisus este Hristosul? Acesta este Antihristul. Virginia. 309. Aceasta declaratie a lui Buck nu numai ca-L neaga pe Iisus. sau poate ajunge la o stare de perfectiune. Mare Preot Satanist si Fondator al "Bisericii lui Satan". Mystic Masonery. Triunghiul este unul dintre cele mai folosite simboluri satanice. [The Order of the Eastern Star. 1897. II Ioan 1:7 . 63 si in "The Lost World :Its Hidden Meanig".

iar ultima din partile hexagonului Vrajitorii credeau ca hexagrama este forma labei unui anumit demon.] . Fara gluma! Deoarece contine semnul "666" este considerata a fi cel mai puternic simbol a lui Satan si este folosita de toti vrajitorii. Cathy Burns. White Magic. Semnele din interiorul hexagramei sunt pentru a invoca pe demoni sa faca vraji asupra persoanei respective. Missouri Lodge of Research. Hexagrama este alcatuita prin unirea celor 2 triunghiuri. 51 : Harry E. p. a doua grupa din laturile opuse acelor de ceasornic.Hexagrama. Intr-o alta carte "The Second Mile" este scris ". D. vol. p. steaua cu 6 colturi este unul din cele mai vechi si mai puternice simboluri". Hexagrama simbolizeaza si actul sexual. steaua Israelului. admite ca:" Steaua cu 6 colturi este folosita in Masonerie si se gaseste si in alte bine cunoscute ordine de tip secret". incat sa formeze steaua cu 6 colturi. Philosophical Library. Short Talk Bulletin. [Gory Jennings. "Treasury of Witchcraft. 5]. p. Eau Claire. 1965. [Masonic and Occult Symbols Ilustrated.. no. wes cook. Dr. ocultistii. 195. ["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal Arch Mason Magasin.. numit "trud" si era folosita in ceremonii pentru a-i chema sau a-i tine departe. New York. 132. 14 in "Symbolism of the Eastern Star". p. 135]. a face vraji. p. [Albert G. Sigiliul SUA si Noua Ordine Mondiala 45 . 1869. Editor]. ["Did You Know? Vignettes in Masonery from the Royal Arch Mason Magasin. Pe scurt hexagrama este folosita la ritualuri sataniste pentru a intra in contact cu demoni. afirma ca hexagrama reprezinta "cumpatare si armonie" in toate partile lumii. Acest simbol este "Steaua lui David" contrafacuta. magicienii. MacKey. Autoarea masonica Mary Ann Slipper. 34. femeia fiind triunghiul cu varful in jos. cunoscuta si sub numele de "Sigiliul lui Solomon". autor mason. Wes Cook. 1961. Black Magic. A. The Dial-Press. Missouri Lodge of Research. la p. Prima grupa de 6 este alcatuita din laturile triunghiului in aceeasi directie cu acele de ceasornic. WI. satanistii. "The Symbolism of Freemasonery". Doc Marquis. 1927. lucru confirmat si de fostul satanist iluminist. 39]. 1965. 9. etc. 132]. September. p. 1964. Wedeck. p. 1956. O alta publicatie masonica leaga hexagrama de simbolul chinezesc Yang-Yin ["The Significant Numbers".

iar ramura de maslin reprezinta. Reversul sigiliului nu poarta decat o inscriptie latina: E Pluribus Unum sau Toti sunt Unul. Aici l-ar indica pe Dumnezeu. Alti mistici traduc prin "ordinea stabilita a vremurilor vede cu un ochi bun eforturile noastre". dar acesta nu este Hristos.. Data inscrisa pe randul de jos al pietrelor care construiesc piramida este 1776: data la care America si-a castigat existenta. ea servea de asemenea la transmiterea marilor secrete din timpurile stravechi ale lui Amon. Totodata. ceea ce inseamna: uniunea tuturor dualitatilor aparente si bucuria suprema care vine o data cu realizarea uniunii mistice.] Pe avers (fig1) se afla doua inscriptii latine. El este asezat intr-un triunghi care este simbolul misterului reprezentand intelepciunea.. ispititorului sau rebeliunii. evreii au smuls vulturul de aur atunci cand romanii au vrut sa-l puna pe templul sacru al lui Solomon. forta sa senina. in acest context. Partea superioara lipseste pentru a indica faptul ca finalul. Vulturul este simbolul divinitatilor din vechime. prin anuntul sosirii unei noi ordini secrete a erei noastre". Acest ochi il reprezinta pe Marele Arhitect al Universului. printre altele. Aceste inscriptii sunt traduse in mod obisnuit prin "Anuntul nasterii. Prin comparatie. simbolismul de pe reversul sigiliului trebuie sa fie explicat. inainte de a realiza uniunea celor doua. Aceasta piramida nu a fost construita numai pentru a servi ca mormant pentru un faraon. Asezat invers acest triunghi reprezinta universul cu infinitul in jos. Ochiul intelepciunii lui Dumnezeu este un simbol masonic. Iluminatii. Chiar termenul "Marele Sigiliu" este Mahamudra in sanscrita. lucru care va deveni mai evident atunci cand vom analiza uniunea mai departe in text. Ochiul din triunghi este vazut de obicei ca ochiul lui Dumnezeu care vede totul cu intelepciune. De fapt... o ordine finita. Cele 13 grade ale piramidei reprezinta ceva rebel si rau pentru ca 13 este numarul pe care guematria biblica si cabalistica il atribuie lui Satan... Stelele de deasupra capului vulturului formeaza steaua lui David sau Magen David. Nu s-a incercat niciodata explicarea publica a acestei alegeri si multe alte simboluri prezente in mod dubios pe sigiliu au ramas necunoscute muritorilor de rand. pe margine: Annuit Coeptius si in partea inferioara Novus Ordo Seclorum.. Dumnezeu sau Yod. [.] Putem incepe demersul nostru critic in mod logic. trebuie sa recurgem la misticism pentru a topi "dualitatea aparenta a sigiliului"."Noua" este si finalitatea sau sfarsitul in guematria biblica. Horus. ci al omului. al creatiei sau al sosirii " si "Noua Ordine Seculara". caci in aparenta el este format din doua parti. 46 . Acest lucru inseamna ca acest ochi nu este cel al lui Dumnezeu. lui belial. Vulturul de aur este simbolul Romei. fireste.SIGILIUL STATELOR UNITE ESTE OCULT [. utilizata pentru aparare. dragonului. iar lumina care iese din triunghi ar fi lumina intelepciunii divine. Marele geometru al Universului. cu aversul sigiliului. care sunt toate societati pagane... Cele noua pene din coada vulturului reprezinta cele noua fiinte din cercul intern al iluminarii din "Marea Fraternitate Alba". Ce legatura poate fi deci intr-o piramida si Statele Unite ale Americii? De ce piramidei ii lipseste piatra din varf? De ce ochiul intelepciunii divine este reprezentat intr-un triunghi? De ce piramida are fix 13 etaje?. ucigasului. pacea. sau " Cuvantul Pierdut " lipseste . Vulturul simbolizeaza divinitatea in multe filosofii religioase vechi. ceea ce semnifica :" el vede cu un ochi favorabil paretea dreapta sau ordinea stabilita". ale misterelor hermetice. Aceste secrete constituie fundamentul tuturor doctrinelor si scolilor moderne. Ele pot afirma ca cred in dumnezeu. Hristos a murit in ora a noua (9). Osiris si Thot. Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum a fost tradus de unii mistici. sarpelui.. Piramida nu este alta decat marea piramida de la Gizeh. Pentru a rezolva partea urmatoare a sigiliului. Capul vulturului este intors spre dreapta. Ra. frumusetea si forta.

Ramura de maslin reprezinta pacea si fructele sale. revolutia. Suprapunand reversul peste avers . Nu este adevarat. Cele 13 stele mici au cate cinci varfuri. Este remarcabil cum toate unghiurile si dimensiunile din prima fata a blazonului corespund perfect cu cele de pe verso. Ele sunt numite mai exact " sigiliile lui Solomon". Masonii vor intelege deci ca acest bloc rectangular reprezinta dubla piatra cubica descoperita pe locurile celui de-al doilea templu. In fiecare pozitie se pot citi mesajele adresate misticilor. Putem gasi o alta serie de mesaje codate plasand piramida asa incat unul dintre unghiurile de la baza sa corespunda cu partea de jos. asa incat triunghiul ochiului sa acopere perfect stelele lui Magen David .. Acum. acest mesaj simbolic nu este adevarata lumina. Capul vulturului si ochiul in triunghi supravegheaza piatra din varful piramidei care denota forta si intelepciunea superioara. Ne vom aminti de un alt mesaj simbolic din capitolul 13 al Apocalipsei. in exteriorul triunghiului dar in centrul "cercului iluminatilor". cu ajutorul geometriei si guematriei sacre. sub care pare ca se disipeaza. pe care le mai putem numi si "bijuteriile lojii ". Dispunand sigiliul ca in figura 5 se poate obtine o alta serie de mesaje. caci ea decoreaza inca multe documente oficiale si sedii ale lojelor masonice... Steaua in 5 colturi este protectia vrajitorilor initiati contra spiritelor rele.. Cele 6 linii verticale compuse din 3 linii inchise la culoare intre care sunt intercalate 7 spatii albe in partea inferioara a blazonului dau ceea ce urmeaza dupa analiza: -omul pacatos (6) -trinitatea tenebrelor (3 linii inchise) opuse celor 7 Biserici ale lui Hristos sau ordinii din sigiliul lu Dumnezeu (7 spatii albe)".. dintre cele mai deosebite.Inca o data. Sagetile din gheara sunt simbolul violentei si fortei militare. ochiul inaripat al luminii eterne. Doctrinele comuniste din intreaga lume se gasesc de asemenea la stanga.ne dam seama ca vulturul nazist isi tinea capul spre stanga spre a arata schimbarea. In plus dat fiind ca pasarea poate reprezenta si 47 . a spiritualului cu materialul. cele 12 linii orizontale de pe blazonul vulturului simbolizeaza "guvernul perfect". Piatra din varf devine atunci blocul rectangular format de partea superioara a blazonului. Multi oameni au aflat in mod gresit ca sigiliul lui Solomon ar fi format din cele 2 triunghiuri echilaterale suprapuse. impreuna cu ordinele fasciste pentru ca amandoua sunt structuri piramidale cu sens unic mai curand decat structuri de "guvernare limitata". a blazonului. Exista 5 pozitii diferite din care putem vedea aceste 3 "lumini". vedem ca apar cele trei sigilii ale lui Solomon.. rebeliunea. Stelele de deasupra capului vulturului au un sens in intregime mistic.. Versetul 12 vorbeste de o a doua bestie (a doua Roma?) care isi va exercita autoritatea asupra primei bestii (vechea Roma?) sub ochii si in prezenta acesteia. echerul si compasul. Varful blazonului se odihneste pe cel de-al saselea rand de pietre care compun piramida.. Atunci cand s-au facut dispozitive dupa fata si reversul marelui sigiliu a fost foarte usor de descifrat codul ascuns. Adica uniunea lui Dumnezeu cu omul.. fiecare dispus in exteriorul triunghiului (figura 3). Ei stau in centrul unei stele in 5 colturi care la randul ei este inscrisa intr-un cerc. ascutita. Aceste 3 stele stralucitoare pot reprezenta cele trei "lumini emblematice" ale francmasonilor: Biblia. Ele pot reprezenta si trinitatea satanica.. Varful aripilor vulturului arata spre unele dintre ele. a infinitului cu finitul. Atunci cand privim ochiul noii ordini mondiale in aceasta pozitie remarcam imediat semnul zeului Horus.. fiti preveniti. cand am ridicat fundatia vom incepe contructia. Fraza latina "E pluribus Unum" inseamna" a da ordine haosului unificand numarul intr-unul singur". Ochiul Noii Ordini Mondiale seamana de altfel foarte bine cu ochiul vulturului Romei.. Aceste triunghiuri inlantuite reprezinta "uniunea celor 2 realitati". Ar putea fi aceasta ordinea de care vorbeau vechii profeti in BIBLIE ?. intersectia din cerc indica altele. In acelasi timp. compus din 12 linii orizontale ale "guvernului perfect". Ramane sa afisam care este ordinea stabilita asupra careia se uita cu bunavointa vulturul. Cele 28 de linii intunecate care inconjoara steaua lui Magen David sunt linii de referinta fiind prelungirea sagetilor pentru a face accesibile alte mesaje atat in latina cat si in simboluri. Multi francmasoni si rozicrucieni vor recunoaste imediat aceasta combinatie. Iata mesajul :" Piatra din varf care lipseste si cuvantul-verbul-pierdut sunt amandoua oferite atunci cand guvernul perfect sau piatra cubica a marii lumini inaripate din cer isi va lua locul ce i se cuvine de drept". Cele 13 stele in 5 colturi formeaza traditionalul :Magen David "sau "Steaua lui David".

Mardouk sau Satan. arbustii de pe sol. Hermes.. "MDCLXXVI" devine "MDC". Daca regrupam acum subgrupele. Un sistem bazat pe numarul 100 se numeste centagezimal. ceea ce reprezinta respectiv :"1110 si 666(vezi nota din partea de jos a figurii 1).. Cele 9 pene din coada vulturului arata spre cifrele romane "MDCCLXXVI".. Cheia mesajului pe care il ascund aceste cifre se afla in aplicarea "ratiunii" lui Weishaupt interpretarii guematrice a acestor 9 cifre romane. Prin suprapunerea imaginii intoarse a unei fete asupra ei insasi. 10 Perfectiune Ordinala. 6 Om sau Om Pacatos. gasim cuvantul grec care desemneaza "cifra ". Noua cifre reprezinta deci finalitatea "noii ordini". In aceste noua cifre numaram 3 grupe de cate 3.."CLX". simboluri si sunete. Unde putea fi pus mai bine decat pe hartia de 1 dolar. 48 . 7 Sigiliul lui Dumnezeu adesea numita Cifra Perfecta. In interiorul acestor grupe gasim doua subgrupe: una de cate unu si una de doi care actioneaza deci ca unitate cu martor. Se poate ca istoria egipteana a zeului care a fost aruncat pe Terra (legenda originala a Phoenixului) sa fie de fapt povestirea caderii lui Thot. Payne.2).. Sistemul babilonian era deci sexagesimal. acesta fiind "arithmos". trebuie sa divizam primul prin 100 si sa inmultim rezultatul cu 60.VI". cuvintele latine de pe banderola inferioara. cu toate acestea. scrisa de F. data. Pe partea cu piramida trasaturile asimetrice sunt: cuvintele de sus in latina. din jurul piramidei.Phoenixul egiptean. de aceea am inclus un pasaj din cartea "Seal of GOD" ( "Sigiliul lui Dumnezeu"). cifrele romane care apar pe Marele Sigiliu al Statelor Unite sunt cele ale Antihristului si ale Noii Ordini Mondiale atat in sistemul monetar babilonian cat si in cel modern. 11 Dezorganizare. de la pagina 103 : "1 Unitate. cele doua fatete ascund atat chei cat si mesaje. suprema existenta spirituala este prezentata ca o trinitate sau prin 3 obiecte."C. 4 Munca de Creatie sau Lumea. cat si al puterii care il ajuta era de a stabili o ordine pagana finala in treburile materiale si spirituale ale omului.C. Pentru a converti aceste numere din sistemul babilonian in cel arab. 9 Finalitate. Marele Sigiliu trebuind sa reprezinte "unitatea" atunci cand este reunit. a fost Franklin Delano Roosevelt. darul lui Dumnezeu. obtinem :"M. a aleatorului absolut.. albeata literelor superioare in raport cu cele din partea inferioara. sau pasarea vietii eterne. imbraca intotdeauna aparenta haosului. care este Antihristul. Daca este asa."X. Facand apel la indiciile pe care le da capitolul 13 din Apocalipsa pe tema "numarului bestiei" si "numarului omului". Baal.C. In cazul Marelui Sigiliu. un "iluminist". gasim ca "666" ar putea reprezenta o cifra bazata pe sistemul de numerotare monetara babiloniana. 13 Pacat sau Rebeliune(. putem observa cu usurinta mai multe trasaturi asimetrice.. fie numerice. asta ar constitui o proba suplimentara ca "cel cazut" incearca sa renasca din cenusa distrugerii sale trecute ca Phoenix atotputernic. care utiliza un "dolar" divizat in 100 de "centi". trebuie sa cautam cu obiectivitate un indiciu in aceste 9 cifre romane.. Cheile sunt partile simetrice in raport cu axa verticala centrala a Sigiliului sau cele care apartin unei scheme logice. Deci. "XVI".. 5 Gratie. Acesta era un gest simbolic. Pentru a descifra un mesaj haotic. 3 Perfectiune Divina sau Divinitate.LX". inclinatia triunghiului care inconjoara ochiul si razele de lumina care inconjoara triunghiul.. poate sa impinga studiul chiar mai departe. in 1933. fie simbolice. Mesajul.) si 37 Cuvantul viu al lui Dumnezeu". 12 Guvernul Perfect. 2 Separare sau Martor.X" si "DCLXVI". Omul care a pus Marele Sigiliu pe bancnota de un dolar. Stiind ca Bestia mai este numita in alte parti si "Babilonul Misterelor ". Este posibil ca acesta sa fie sigiliul sau secret. frecvent utilizat in sensul de "cifra codificata". Cititorul va dori. Reamintindu-ne ca obiectivul lui Weishaupt .. aceasta imagine ar putea reprezenta Phoenixul care renaste din cenusa haosului sau dintr-o distrugere anterioara (vezi Geneza 1. ceea ce divizat in subgrupe da: "M. 8 Renastere sau Nou Inceput. reteaua "aleatorie" trebuie sa treaca printr-o cheie ordonata pentru a ne prezenta un mesaj ordonat. Cheia constituie un sistem riguros de caractere.DC". Deci "666" in cifre arabe (moderne) este egal cu "110" in cifre babiloniene! In consecinta. Intregul sistem codat este compus din doua parti: cheia si mesajul.

I. iar baza pe varfuri.C. Serviciile britanice de spionaj – acestea sunt doar câteva din agentiile militare si de spionaj de dimensiuni planetare care vor avea acces la dosarul meu si al dumneavoastra. Dovezi recente demonstreaza ca activitatile sale legendare ar fi precedat chiar epocile lui Thot.Mai tarziu. pagina 26. furia. capitolul intitulat "Sigiliul in sine". În abisurile bancilor sale de date vor curge suvoaie nesfârsite de informatie – 49 ."cele 5 simturi". Unul dintre obiectele sale preferate pe mai multe statui purtand o tunica plina de stele.U.U.C. cuvintele inscrise pe esarfa si chiar esarfa insasi. L. În primul rând. amprenta plantara.. fie o lance.GUVERNUL BIG BROTHER PROIECTUL L. Fiind un card de tip „smart card" (card inteligent) si incluzând un microcip extrem de performant. Cele 3 stele cu cate cinci colturi care apar atunci cand triunghiul acopera celelalte 10 stele pot reprezenta de asemenea "ZA-BUL-ON" si "JE-HO-VAH' in scolile masonice." Preluat din "Conjuratia iluminatilor si organizatiile secrete moderne" de Wilhelm von Angelsdorf. de tip „Big Brother". cardul de identitate reprogramabil va putea stoca milioane de biti de informatie în legatura cu posesorul – fotografia lui (ei).D presupune construirea unei uriase baze de date.D. Ra. In aceasta pozitie. Steaua cu cinci colturi poate reprezenta "cele cinci puncte ale fraternitatii masonilor".U. Osiris si Horus din Egipt.Pe fata pasarii. Indicele care permite stabilirea ordinii in care trebuie citite literele se afla probabl intr-o progresie bazata pe lungimea tijelor in raport cu labele.C. snopul de sageti."cele 5 mari rele ale budhismului: ignoranta. fie o plasa in cea mai mare parte a povestirilor despre el ramase de la babilonieni.D. Amon. imaginea obtinuta prin scanarea irisului (ochiului).dorinta. BIROUL CENTRAL Mai mult."Bul". acest nume a fost schimbat in "Bel".si "Baal" care vrea sa zica "Senior".I.D. Interpolul si Europolul european. Ar putea fi interesant sa notam ca triunghiul mascheaza varful sagetilor atunci cand varful ii este plasat asupra ghearelor. capul vulturului."cele5 Buddha celesti". ramura de maslin. FBI.reavointa si invidia".. fie un sceptru. cainele si dragonul cu limba despicata. statutul financiar si curriculum vitae (date personale). toate datele biografice si informatiile personale despre dumneavoastra vor fi stocate si prelucrate de biroul central.I. Mossad-ul israelian. sagetile sunt indreptate asupra unor cifre si litere de la baza piramidei.I. vor putea fi accesate imediat de mii de agenti de politie si birocrati invizibili si foarte curiosi. ghearele din stanga si din dreapta. fie un arc. trasaturile asimetrice relevate sunt: razele de lumina care inconjoara stelele superioare. editura SAMIZADAT DESPRE PROIECTUL LUCID PROIECTUL LUCID . Fisierele ciberspatiale ale lui L. KGB-ul rusesc.U. Primul zeu al vechiului Babilon care a fost recunoscut pe tot teritoriul imperiului era "Mardouk". care va capata o putere de amestec în viata intima fara precedent. Animalele sale sacre erau calul. anticorpii specifici. Proiectul cere ca pentru fiecare adult si copil – chiar si pentru nou-nascuti – sa fie emis un card universal biometric de identitate. presarati pretutindeni pe fata pamântului.( si multe alte cazuri). CIA-ul american. Reflectati la amploarea incredibila si la dimensiunile Proiectului L.C. codul genetic ADN. amprenta digitala.

un „Nou Mod de a Gândi". strigând: „Cine-i asemenea Fiarei si cine poate sa se razboiasca împotriva-i?" (Ap 13. care vor înregistra fiecare produs pe care îl veti cumpara. care planeaza pe deasupra prazii sale. Informatia va proveni de la scanerele laser din supermarketuri. Camere video minuscule. coplesitoare a viitorului. fiecare componenta. altminteri produsul respectiv nu poate fi cumparat sau vândut. Oameni de pretutindeni se vor minuna din pricina ei. dezvaluie faptul ca veacul de pe urma va fi o perioada agitata.C. L. Ni se spune ca da. „i s-a dat sa faca razboi asupra sfintilor si sa-i biruie. 7). În sistemul Fiarei vor intra informatii despre obiceiurile si activitatile dumneavoastra de fiecare zi si aceasta gratie satelitilor de spionaj care lucreaza fara încetare deasupra noastra. O puternica amagire (2 Tes 2. ascunse. 4). denumita si Antihrist (Ap 13).I.I.bilioane de biti de informatii –. Acest om nerusinat si fara de lege va îndrazni chiar sa-si deschida gura „spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu. 5). stocat si accesat dupa bunul lor plac de agentii tehnocrati care administreaza acest sistem monstruos. totul va fi înregistrat. a-i trage la raspundere pe cei care nu platesc taxele. si i sa dat ei stapânire peste toata semintia si poporul si limba si neamul" (Ap 13. bunurile materiale vor fi de asemenea meticulos controlate de catre agentii Gestapo. cei care stapânesc si mânuiesc instrumentele magice ale ciberspatiului. articol de îmbracaminte. de înselaciune si apostazie. Aceasta este proorocia care ne dezvaluie puterea si stapânirea Fiarei.D. 50 . avem de-a face cu un „Nou Legamânt". pe cei ce locuiesc în cer" (Ap 13. astfel încât ei se vor închina de buna-voie Balaurului (Satan) si Fiarei. fiecare mecanism. acumulându-se imediat. Fiecare dispozitiv. toate bunurile – vor fi supuse controlului prin programul ISO 9000.D. Este necesar ca un inspector guvernamental sa acorde acelei fabrici certificatul de calitate [autorizatia]. a combate terorismul. a preveni purificarile etnice si rivalitatile între triburi. o „Noua Era". gata sa se napusteasca si sa însface nefericita victima. Un semn sau certificat de calitate va fi emis pentru fiecare fabrica producatoare de bunuri. a opri crimele din strada. toate trebuiesc schimbate. caci oamenii trebuie sa se schimbe. Lumea trebuie „reinventata". Ei vor preaslavi si Noua Ordine Mondiala pe care ea o va instaura. va avea putere peste toate rasele si neamurile. Mai mult – ne atrage atentia Sfânta Scriptura –. fiecare masina. Mai precis. care contureaza o viziune înspaimântatore. PLANUL PROFETIC AL LUI DUMNEZEU Profetiile biblice. Televizoarele interactive ne vor urmari în acelasi timp în care le urmarim si vor transmite informatiile la computerul Fiarei de la cartierul general [sediul central]. se aplica o politica noua a întelesurilor. Convorbirile telefonice vor fi interceptate automat si transcrise de Agentia Nationala de Securitate (NSA). Si vor face toate acestea cu toate ca Fiarei i s-a dat „gura sa graiasca vorbe mari si blasfemii" (Ap 13. 5-6). sa-I blasfemieze numele si locuinta. bijuterie.C. a proteja speciile aflate în pericol. a combate pornografia. invadându-ne în chip nerusinat intimitatea si transmitând instantaneu miliardele de imagini la biroul central prin intermediul miraculoaselor fibre optice. Aceste schimbari sunt necesare pentru: a rezolva criza imigrantilor. a „salva Planeta-Mama". fie noapte –. afara si în casa – fie zi. 11) va pune stapânire pe mintile oamenilor. iar apoi transmise digital prin autostrada informationala. de la magazine si sediile de posta. în mod constant si fara ca opinia publica sa aiba habar despre acest lucru. În timp ce politistii supertehnologizati si senzorii lor vor monitoriza de la distanta vietile noastre personale.U. vor înregistra activitatile noastre. Ea va stapâni peste tot pamântul. fiecare convorbire fiind stocata si audiata (accesata) prin reteaua L. controlul armelor.U. a pune capat crimelor savârsite din ura si fanatism. urmarindu-ne aidoma ochilor scrutatori ai unui uliu urias. PENTRU A-I FACE PE OAMNI FERICITI Astazi auzim cereri insistente pentru o „Noua Civilizatie". unealta – într-un cuvânt. a duce razboi împotriva retelelor de traficanti de droguri.

dar va fi si citit prin intermediul unui translator amplasat împreuna cu un scaner pe unitati mobile sau imobile ale politiei.I. Cu alte cuvinte.D.U. pentru a-i face pe oameni fericiti. El presupune o gama larga de elemente de stiinta neagra si dispozitive electronice Big Brother. liderii guvernului nostru Big Brother.I. Cartela L. Totusi.D. care ne iubesc asa de mult. în mod ciudat.I. e pentru binele tau.a extinde foloasele îngrijirii medicale.I. Sistemul acesta de Control îsi va constrânge si întari puterea asupra semintiilor pamântului. va rezolva crizele despre care aflam prin toate ziarele si buletinele de stiri.D. folosind acest sistem. SOLUTIA MIRACULOASA Si astfel. este reteaua L. sigur. în special pentru combaterea terorismului de orice fel.D.U. E necesar pentru a va face fericiti fericiti! Publicul va fi înselat sa creada ca „L. a garanta reforma..U. Minciuna sfruntata! Puterile care ne guverneaza deja folosesc multe elemente ale acestui sistem draconic de control computerizat.C.C.C. informatia înnoita si îmbunatatita poate fi depozitata în cardul dumneavoastra. ne asteapta un viitor luminos. are nevoie de înregistrare pe computer.U. sau de oriunde altundeva.D. iar oricine spune altfel e sau un conspirator nebun.U. daca nu toate problemele noastre. tehnologia computerizata.I. Eu îi spun Proiectul L.U." SE AFLA SI IN OCHI – SI IN DEGETE SI IN VOCE…SI… 51 . De îndata ce L. Maryland.C. e numai o propunere. Un element de baza al acestui sistem L. Cartela pentru fiecare copil nascut pe planeta! De ce trebuie sa fie urmariti si monitorizati bebelusii? Exista cumva vreun caz în istoria criminalitatii când un copil în leagan sa fi comis un act de terorism? Cei care au proiectat sistemul L.I. un sistem universal de baze de date.D. acolitii Fratelui Mare va pot insera CBU.D. Între timp.. Ulterior. au venit cu o solutie care poate rezolva multe. Potrivit designerilor sistemului L. Cardul computerizat – mândria designerului – „nu numai ca va stoca mai mult de 5 gigabiti de date personale. Si fac asta fara permisiunea si mai ales fara stirea noastra! Daca va plângeti.D. Ei spun ca. fiecare politist sau agent al unei organizatii guvernamentale de pretutindeni în lume va avea posibilitatea de a solicita si primi „o evidenta adusa la zi a datelor personale ale fiecarui individ". de supraveghere electronica constanta si de un card biometric de identitate pentru fiecare persoana. posibilitatile hard si soft sunt pregatite pentru încadrarea lor în „raza de actiune a viitoarei CBU". e complet gata de a opera.U. reteaua L. Sponsorii retelei sustin ca va fi ca o mana cereasca pentru legislatia mondiala. CU PASI REPEZI CATRE FIARA: Cardul Biometric Universal (CBU) Prin intermediul CBU.U. siguranta. aducând la zi microcipul cu toate informatiile pe care le-au mai strâns – în ceea ce priveste persoana dumneavoastra – prin spionaj si contrainformatii.C. sustin ca acesta nu este înca în functiune.D. în sute si mii de centre si sedii de scanare din America si de peste tot globul.C. a îmbunatati educatia publica… Lista de probleme acute care ar putea fi rezolvate pare sa nu se mai termine.I.C.I.C.I. adica o carte de credit de marimea unui buletin de identitate din plastic cu un microcip transparent încorporat. adauga ei. având integrat un microcip. Computerul – trâmbiteaza ei – e un instrument aflat numai de partea binelui. va fi un „Card Inteligent". sau un rebel periculos".U. care va fi direct conectat cu Computerul Central (Master Computer) aflat în sediul cartierului general de la Fort Meade. CBU va contine acest microcip reprogramabil. va vor replica – desigur – ca fac asta pentru binele nostru si ca senzorii lor de control va garanteaza securitatea.C.

Si asta e destul de grav. fara biocipul Noii Ordini Mondiale „MARK" implantat pe mâna sau pe frunte (semnul Fiarei). fara el nu vom avea hrana. Partea rea a lucrurilor este ca. nimeni nu va putea CUMPARA SAU VINDE nimic de nicaieri. SATELITI CARE NE SPIONEAZA Când purtati în poseta sau în portofel un CBU nou-nout. ascunsi fiind în unghere în care nici nu ne-am putea imagina ca sunt. adica numele fiarei.Ca sa fie siguri ca v-au identificat corect. a talpii.U. Senzori sofisticati sunt capabili astazi sa va identifice dupa forma palmei. adapost. ca va localizeaza si stiu în orice moment cam pe unde va perindati si ce faceti. nu vom putea sa pasim din casa fara ele. Fara el nu vor fi permise tranzactii de nici un soi. Literalmente. Biocipul va constitui filiera prin care se vor purta toate tranzactiile financiare. Au fost inventate masini care va pot identifica dupa voce.I. Comentariul este cel putin revelator: 52 . te înseli amarnic. decât numai cel ce are semnul. biometria se ocupa cu „masurarea factorilor biologici". si asta multumita unui sistem de sateliti care se învârte pe orbita Pamântului 24h din 24. dar în câtiva ani. oriunde te-ai afla. Sa presupunem ca tu si eu vom refuza sa purtam acest CBU. poti fi întotdeauna reperat prin aceasta „plasa tehnologica. Vom fi supravegheati. Bine." EI NE URMARESC IN FIECARE MOMENT Daca crezi ca noul CBU va fi doar un neînsemnat instrument pe care tu si eu îl vom folosi pentru a avea acces la banci. sau numarul numelui fiarei" – Apoc 13. ca îl vom rupe sau altera. Nu vom putea sa încasam banii de pe un cec sau sa obtinem îngrijire medicala. Cum oare? Prin intermediul senzorilor de la distanta care vor localiza si monitoriza. a capului. vom avea aceste CBU implantate chiar sub piele! CBU va fi o parte straina a organismului nostru. DELIR SAU REALITATE? Aceasta tehnologie va conduce în mod inevitabil la un sistem totalitar de înrobire a omenirii printr-o retea computerizata globala. Nimeni nu se va putea eschiva de la a purta acest „MARK" (SEMN) fara a fi pedepsit cu moartea… situatie de tipul: „ACCEPTA sau MORI"! („Încât nimeni sa nu poata cumpara sau vinde. evaluati si resupravegheati. masurati. În Colorado Christian News. 17) Patronii corporatiilor slujesc – constienti sau nu – cauzei lui Antihrist. odata folosit la scara mondiala. un satelit va poate repera miscarile. se va folosi de ceea ce este unic la fiecare om si anume de parametrii biologici („biometrici"). În esenta. daca planurile Fratelui cel Mare merg struna. sistemul satanic de înrobire totala cu aceste catuse electronice va fi impus tuturor cetatenilor Noii Ordini Mondiale.D. îmbracaminte. semnalul care ne avertizeaza ca ochii atoatevazatori si tentaculele electronice ale caracatitei monstruoase vor fi literalmente peste tot. Aceasta este soneria de alarma. Nu vom putea sa conducem masina sau sa obtinem o slujba. la mâncare si la supermarketuri si ca altii doar vor verifica pentru a vedea daca suntem cine spunem ca suntem. Un exemplu concludent este reclama facuta de firma de carti de credit Master Card. Se pot folosi si de grupa sanguina si de structura ADN care este unica pentru fiecare individ. dar atunci nu vom putea sa vindem sau sa cumparam. Lumea va fi în curând întesata de acest tip de tehnologie si frauda va deveni realmente imposibila. Pot masura si identifica irisul ochiului si dispunerea cutelor în amprenta degetelor. sistemul L. În acest apropiat SISTEM FINANCIAR ELECTRONIC FARA BANI GHEATA.C. editorul Joann Chiarello Bruso a semnat recent un articol intitulat „Fratele cel Mare este aici". Stiinta a fost extrem de preocupata de-a lungul anilor sa gaseasca mijloace de identificare a unei persoane prin masurarea si înregistrarea caracteristicilor fizice.

INTERTEK. obtinând 18.. carte de credit. din cauza ISO 9000. va trebui sa înregistrati TPN-ul. Vocea anunta: «Semnul dumneavoastra personal». vorbind despre un producator international de computere care „a aflat alarmat" ca.. Andrew spune ca aproape a cazut din scaun când a vazut reclama. cum va fi vândut si folosit. global. un ciocan sau o lada de gunoi. O femeie apare pe fundalul alb al unei camere goale. cont bancar. atât în anii 1990 cât si ulterior". Cardurile pierdute sau furate devin o problema a trecutului. Sue Jackson. Chiar si dupa aceea. Desi semnele ne spun ca vremea se apropie si ca nu suntem prea departe de aceasta tehnologie. ea îsi arata palma. sa autentificati tranzactiile prin folosirea unui sistem computerizat. Un spot publicitar aparut în reviste acum 5 ani proclama: „Cu INTERTEK.. Luna trecuta. ginerele meu. informatia necesara este înregistrata si decodata. adauga: „ISO 9000 este sistemul de certificare a calitatii pe care companiile – fie ele fabrici sau orice tip de intermediari – vor trebui sa-l aiba daca doresc sa faca afaceri în USA. 6 + 6 + 6. etc. Si totusi.. Apoi aduna 1 cu 8 si rezulta 9. Oare ce simbolizeaza cele patru cifre: „9 – 0 – 0 – 0"? În ocultism noua este întruchiparea diavolului. totusi Andrew a ramas surprins ca acest clip a fost difuzat la o ora de maxima audienta. un surub.] ISO 9000:PROGRAMUL DE MARCARE AL TUTUROR CELOR CE SE INCHINA LUI MAMONA CU NUMARUL FIAREI Denumit sistemul de certificare a calitatii ISO 9000. [. consultant al Centrului de Tehnologie si Calitate al Corporatiei Dupont.5 miliarde de dolari de pe piata europeana..D." [. În numarul noua este de fapt condensat numarul 666! Ocultistii aduna cele trei cifre.] Închipuiti-va! Fie ca produceti un raft. numarul diavolului. risca sa piarda 1. Poate reprezenta acest sistem – ISO9000 – sistemul proorocit de Sfânta Scriptura prin care Fiara va pune stapânire pe bogatia acestei lumi. Apoi anunta cu emfaza: «Master Card va va darui aceasta în curând!» Halal marketing! Un nou semn care ne va scuti de necazul de a memora toate acele numere. care a fost difuzat ulterior si în Colorado. Camera de luat vederi se concentreaza asupra dosului mâinii drepte a femeii.D. Boznak scrie în revista Industrial Engineering. se vede un model de puncte. simbolul sau.. telefon. Am vorbit despre aceasta ani de zile.C.! Rudolph G.U. Andrew. în Uniunea Europeana sau în toata lumea". nu veti fi respins pe nici unul din cele 7 continente!" [. Pe masura ce numerele îi trec prin cap. asigurare de sanatate.] 53 . acest sistem priveste orice producator de bunuri si orice comerciant. O voce întreaba: «Cum sa le tii minte pe toate?» Apoi declara: «Master Card a gasit solutia: codul numeric personal pe un deget».C. O corporatie. sustine cu emfaza în clipurile sale publicitare ca produsele sale sunt „certificate prin sistemul ISO 9000". asa încât cifra 9 este o alta forma oculta a lui 666. a vizionat un spot publicitar foarte interesant. veti avea nevoie de un Trading Partner Number (TPN). fax. Cei trei de zero reprezinta probabil treimea blasfemiatoare a lui Satan – trei cercuri sau trei sori.U. un ceas.. nu veti avea acces pe piata daca locul de productie (garaj sau atelier domestic) nu va primi semnul ISO 9000 de certificare a calitatii. American Papermaker . pe când se afla în Arizona. Am discutat cam cum ar arata. pe care o va gestiona dupa bunul plac în scopuri oculte? [.. Într-un ziar industrial. Cred ca ISO 9000 va juca un rol decisiv în cadrul Proiectului L.I. pare prea curând. instantaneu. permis de conducere. a carui imagine se mareste mult.] Aproape fiecare om de afaceri din orice ramura economica a aflat si stie multe despre programul ISO 9000. iar pe degetul aratator.„Stiam ca va sosi. ele sunt citite cu voce tare: asigurari sociale. Doar prin scanarea degetului.I. Jackie Cox noteaza: „ISO 9000 a devenit standardul minim pentru a face afaceri în lumea întreaga. Corporatia sa a fost aspru avertizata: „Obtine certificatul ISO 9000 pentru produsele tale sau dai faliment!" Între timp companiile care au admis si s-au alaturat inevitabil cursei pentru obtinerea ISO 9000 beneficiaza de avantajele timpurii ale unei clientele raspândite pe tot globul. de fapt veti fi înglobat în reteaua L.

adresa. * JAPONIA: În ziarul Japan Times din 1996 citim: „Desi exista o apriga rezistenta împotriva unor carduri ID în SUA." [. nationalitatea. * SINGAPORE: Un program obligatoriu de înregistrare a tuturor cetatenilor si de împartire a unui card ID supertehnologizat inscriptionat prin laser a fost pus la punct în 1994. amprente ale degetului mare. afirma ca este scumpa obtinerea certificatului ISO 9000: „Expertiza poate dura chiar si un an si poate sa coste 100.000 $ si chiar mai mult". o alta sursa de informatie din domeniul industriei. este organizatia oficiala de aprobare si aplicare a sistemului ISO 9000. Societatea Americana pentru Controlul Calitatii (ASQC) din Milwaukee." Cardurile de marimea unei carti de credit au fotografii. Fiecare cetatean trebuie sa primeasca un numar propriu pâna în 1999. de exemplu.] Donald W. în Japonia un plan similar este pus în aplicare cu mult succes de guvern." CINE ESTE DE FAPT ISO 9000? Cine conduce programul ISO 9000? Revista Training. pe lânga cei doi care desfasoara actiunea de comert. numarul din registrul platitorilor de impozite. Informatiile de pe card contin numele.ESTE NECESARA O SUPRAVEGHERE CONTINUA Iata cum functioneaza programul ISO 9000. zeci de guverne au initiat o actiune concertata de promovare a unor legi care sa prezinte drept obligatoriu cetatenilor proprii faptul de a avea un card ID: * OLANDA: A fost promulgata o noua lege care îi obliga pe cetateni sa poarte cardul personal ID asupra lor în orice loc si moment. si Institutul American pentru Standarde Nationale (ANSI) din New York detin aceeasi autoritate ca si NACBB si IOS. Corporatiile trebuie sa detina evidenta ca sistemul lor a primit certificatul de calitate… Odata primit. Însa daca nu aveti aprobarea ISO 9000." * CANADA: Din London Free Press. semnând în revistaManagement Review. vot. fixate în decursul anilor 1980 de Organizatia Internationala de Standardizare ( International Organization for Standardization= IOS)". descoperim de fapt ca doar patru organizatii enigmatice. vor exercita de fapt puterea si controlul absolut asupra proceselor de vânzare-cumparare ale lumii! Si totusi. El explica: „Pe furnizorii potentiali care ne suna noi îi întrebam: «Aveti sigla ISO 9000?». Marquardt. are loc un proces de supraveghere de 2 ori pe an pentru a se asigura îndeplinirea conditiilor si schimbarilor impuse de sistemul ISO 9000. aflându-se astfel oricând numarul si informatiile personale. Ottawa. El va fi folosit pentru a identifica pe oricine pentru taxe. Revista Quality. Neil Maltra de la VOLVO spune ca cei care doresc sa încheie contracte cu firma aceasta si nu dispun de certificatul ISO 9000 sunt trimisi în alta parte. functionând sub sigle ciudate ca IOS. NACCB. date personale si coduri barice care pot fi decodificate. Filtrând toate aceste informatii. Wisconsin. va poate costa chiar si mai mult. În cele din urma veti fi exclus de pe piata. explica faptul ca un grup intitulat Consiliul National de Acreditare a Factorilor de Control (NACCB) cu sediul la Londra. Un membru acreditat desfasoara o expertiza a calitatii produselor unei anumite corporatii.. într-un articol intitulat „Ce ar trebui sa aflati despre ISO 9000". aflam ca: „Nu toti sunt de acord cu planul premierului Mike Harris de a promulga un card ID… Harris a spus ca Ontario ar putea folosi amprentele pentru 54 . ASQC si ANSI. asa cum este el explicat în reviste industriale de prestigiu: „Procesul de certificare a calitatii cu acest indice – ISO 9000 – indica un al treilea membru. ne informeaza ca „standardele programului ISO 9000 au fost dezvoltate. Cu toate acestea aflam ca în America. „Noul ID va ajuta guvernul sa tina o evidenta electronica a populatiei. Cei ce nu prezinta actul la control sunt deja arestati si închisi. control la frontiera si multe altele. ce sunt aceste organizatii? Cine sunt ele? Cine le-a pus la cale? Cine le controleaza? Cine le-a conferit aceasta autoritate? OBLIGATIVITATEA DE A AVEA CARTEA DE IDENTITATE CU TINE Înca din 1993. Daca raspund negativ. le spunem sa revina dupa ce-si vor primi certificatul de calitate.. Canada.

toti cei aflati în trecere prin vamile americanocanadiene vor trebui sa aiba acest card ID „comun". în sistemul universal. Numai ca sustinatorii drepturilor civile fundamentale sunt îngroziti de acest fapt. în care echipe ale mortii au fost corelate de opinia publica cu sute de executii fara proces si disparitii. 55 . superiorul contrainteligentei rusesti. „FBI-ul a fost foarte amabil în a ne acorda asistenta în domeniul contrainformatiilor".. În Melbourne Age a aparut acest reportaj: „În curând australienii s-ar putea sa poarte în loc de ceasuri de mâna banderole electronice cu semnatura lor. în valoare de 50 de milioane de dolari. Rusia si-a avut sistemul national de identificare (în întreaga URSS. Digital Equipment Corp." * RUSIA: Înca din zilele lui Lenin si Stalin." Canada devine în mod rapid un sistem politienesc. directorul Louis Freeh a uitat faptul ca FBI nu este o agentie globala. vârsta. consilier în cadrul departamentului procurorului general. politia de la Kremlin si capii spionajului sunt în al noualea cer. Revista TIME a dat amanunte referitoare la cardul ID si la reteaua adiacenta tailandeza: „Fiind un novice în lumea computerelor. ICL. sunt vândute guvernelor computere cu ample posibilitati de folosire în scopuri oculte… În spatele noilor carduri ID ale Tailandei se afla un sistem computerizat sofisticat si programe complexe. * AUSTRALIA: Potrivit ziarului Sidney Morning Herald. aflata la rândul ei în strânsa conexiune cu departamentele fiscal si judiciar. în cadrul unei retele computerizate unitare. Printre potentialii clienti si furnizori: Unisys.asigurari sociale. Time a afirmat de asemenea ca „Guatemala. FBI-ul si-a deschis un birou la Moscova si are agenti de vârf care lucreaza acolo. numarul contului personal si orice alte date utile. dosar care sa contina orice trebuie stiut despre oricine. SUA. a achizitionat programe de supraveghere computerizata de la Israel în anii 1980". asemanându-se cu vecina sa sudica." Acelasi articol din Time a raportat ca tehnologia americana este folosita acum în Africa de Sud si Israel pentru a-i controla pe cei care sunt suspectati de catre guvern ca provoaca dezordine sau sunt potentiali teroristi. a declarat Sergei Stephasin. Informatiile inserate în card sunt în legatura directa cu o retea computerizata de control al informatiilor. Lucreaza de zor la constituirea unei baze comune cu corespondentii din Statele Unite. însa astazi. NEC. pentru a integra Rusia si tarile vecine. Si-n Ottawa se intentioneaza acelasi lucru. (Evident. în timp ce cercurile politice cocheteaza cu ideea unor planuri din ce în ce mai sofisticate de control electronic al maselor. informatii esentiale despre 65 de milioane de tailandezi." Daca este aplicata ideea acestei bratari electronice. În revista Biometrics Today s-a raportat ca SUA si Canada conlucreaza pentru introducerea unui sistem de carduri cu memorie optica si capacitati de redare a vocii umane. care pâna în anul 2006 va avea stocate. Este un eveniment fara precedent. guvernul tailandez a fost uimit si magulit când vara trecuta i-a fost decernat premiul „eroului erei informationale" de catre Institutul Smithsonian si revista Computerworld… Tehnocratii ar putea aprecia sisteme precum cel al Bangkokului. În unele cazuri. Simon Davies. carnete de conducere. asistenta medicala. prin inventarea computerelor si a unei retele mondiale. pe aceasta bratara se gasesc numarul de impozitare. Dupa el. afirma ca programul câstigator al Bangkokului reprezinta în mod potential «unul din cele mai represive si mai abuzive sisteme de supraveghere pe care le-a cunoscut lumea». cel mai mare de acest fel. considera ideea acestei bratari mult mai eficace decât cea a cardurilor ID inteligente. a devenit un simbol al caii pierzarii pe care este mânata turma… Câteva din cele mai mari firme de calculatoare au început sa vânda catre guvernele tarilor din Lumea a treia sisteme care sunt cu mult mai tiranice decât cele îngaduite în propriile lor tari. „Se asteapta ca Taiwanul sa încheie contracte în valoare de 270 milioane de dolari pentru propriul sistem informational rezidential. Si marile corporatii cauta înca cu aviditate sa obtina profituri uriase. nu neaparat si al Tailandei. Sistemul informational tailandez. asa-zise independente. FBI îsi antreneaza ofiterii la Academia FBI din Quantico. ci una federala). care pot ajuta guvernul Big Brother sa puna la punct în mod rapid un dosar. de fapt) pentru cetatenii înrobiti. În cele din urma. cardurile ID devin obligatorii pentru toti cetatenii continentului. un expert în asemenea tehnologii. numarul asigurarilor medicale. detalii privind conturile bancare si alte informatii necesare oricarui tip de tranzactii… Steve Orlawsk. va deveni ea o precursoare a probabilului biocip implantabil în mâna dreapta sau în fruntea cetateanului? * TAILANDA: Toti cetatenii tailandezi au primit în ultimii ani carduri ID.

· studii tehnice si propuneri care sa înlesneasca adaptarea rapida a tacticilor si strategiilor agentiilor nationale.: Sarcinile majore ale ICPO-INTERPOL sunt de a gasi si dezvolta proiecte speciale în stare sa contribuie în mod efectiv la prevenirea sau eradicarea criminalitatii pe plan international. o schita a primului card personal de identitate emis vreodata de guvernul britanic a fost aratata cabinetului… cardul ar putea înlocui permisul de conducere.U. Elementele unui astfel de proiect sunt: · stabilirea unei retele structurate si coordonate de colectare si procesare a informatiei. de altfel. diabolic. Ulterior. asa cum scontase Primul Ministru.D.D. Într-un interviu acordat ziarului londonez The Daily Telegraph. prin aceasta conspiratie uriasa.D.C. sa citeasca atunci ceea ce au declarat Creusat & Halaris în legatura cu rolul Interpolului în aplicarea sistemului L. un sistem din care nu ai cum scapa.C.U." * STATELE UNITE: În timp ce oamenii de orice semintie vor fi prinsi în plasa L. în timp ce Departamentul Apararii a adus zeci de mii de rusi.I.C.I.D.D. seful Serviciului Secret si Secretarul Trezoreriei. „Lumea devine din ce în ce mai neîncapatoare.C.D. citind aceste rânduri. asa cum este Proiectul L.I.I.D.C. comandouri special antrenate în scopuri „antiteroriste". este din nou asaltata. primministrul a sugerat ca sistemul propus de el ar putea juca un rol important în „combaterea criminalitatii. · folosirea acestei retele pentru a se oferi servicii pe plan national si a se înlesni conlucrarea dintre diversele agentii în cursul diferitelor anchete [investigatii]. sub îndemnul Iluminatilor. de la senatorul SUA Kay Bailey Hutchinson pâna la senatorul Diane Feinstein.U. designerii retelei L. actionând. englezii „s-au revoltat". Soldatii rusi au fost fotografiati la Fort Drum. se îndoieste de faptul ca munca aceasta conspirativa de implementare a Proiectului L. Interpolul din Franta – agentie politieneasca interguvernamentala – este institutia aleasa „pentru a demonstra fezabilitatea si utilitatea Sistemului L. carnetul de sanatate al fiecarui cetatean… si va folosi informatii biometrice si coduri [parole]".Virginia. un oficial al cabinetului Major a declarat ca englezii vor primi un „card ID inteligent pâna în anul 2000". pasaportul. pentru sistemul juridic". De aceasta data este o invazie silentioasa a viclenilor organizatori ai retelei mondiale L. planurile roz ale guvernului nu s-au bucurat de „largul sprijin al cetatenilor".U. evident. Oricum erau planuite lucrurile. Împreuna cu Freeh au calatorit timp de zece zile prin tarile est-europene seful Agentiei de lupta împotriva drogurilor. * MAREA BRITANIE: În 1994. tichetul de masa. Fort Polk. Louisiana si oriunde altundeva. Texas. sustine cu ardoare promulgarea unei legi care sa solicite folosirea 56 . Între timp. Fort Hood. temânduse de reactia opiniei publice. ca argument în sprijinul unei cooperari mondiale necesare. Într-o vizita efectuata în capitala Slovaciei – o fosta natiune est-europeana sovietica – directorul FBI Freeh a proslavit cooperarea dintre Est si Vest în domeniul înaspririi legislatiei. De aceea fiecare.U.I..U. ministrii au anuntat ca sistemul de carduri ID va fi „voluntar". suprematia economica si militara a SUA constituie de fapt una din premisele esentiale ale Iluminatilor atunci când au în vedere construirea unui sistem închis. (Însa odata ce guvernul a pus piciorul pe prag si este gata sa intre. CIA-ul gazduieste ofiteri [agenti] KGB la cartierul general din Langley. un astfel de sistem s-ar bucura de „largul sprijin al cetatenilor".I.U. Dupa spusele lui Jean-Paul Creusat si Anthony Halaris.I. Virginia.C. El a indicat problema acuta si nerezolvata a „grupurilor teroriste". a delicventei". Potrivit cotidianului londonez The Daily Mail . care a suferit de doua ori invazia trupelor straine în timpul celor doua conflagratii mondiale din acest secol. nu obligatoriu. de dimensiuni mondiale. Ziarul The Guardian oferea detalii: „Un model. a fost împlinita pe toate cele sapte continente. a subliniat Major. iar necesitatea ca politia sa coopereze este din ce în ce mai evidenta" a declarat Freeh.C. New York.. cine mai crede oare povestea cu sistemul „voluntar"?) * FRANtA: Aceasta tara. prim-ministrul John Major si guvernul sau au început subit o campanie nationala de propaganda pentru a-i ademeni pe englezi sa accepte un card computerizat ID si o retea computerizata. mai mica. Daca cineva.

Senatoarea Feinstein din aripa liberala a fost omniprezenta pe Dealul Capitoliului. În interviul din Roll Call . Ioan Rus si Mihai Tanasescu . Republicanii.in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. in municipiile resedinta de judet. Feinstein a fost citata ca sustinând ca trebuie implementat cât mai urgent un card ID biometric împreuna cu „toate bazele informationale adiacente necesare". pina la expirarea valabilitatii lor. care va centraliza informatiile detinute de toate institutiile publice. Senatoarea.. El a fost promovat direct prin hotarire de guvern . Radu Timofte. iar in comune. cod baric magnetic. ce fel de informatii vor fi stocate despre persoanele fizice.D. a decis Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi. sa cerem fiecaruia sa-si procure documente noi într-un interval rezonabil si sa supunem acele documente (card ID) la verificari anuale". "Nasii" bazei de date fie au refuzat sa ne ofere detalii despre aceasta noua structura informationala. ministrii Dan Nica.. În ziarul politic Roll Call . Problema e cu atit mai delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei.unui card ID national în strânsa legatura cu reteaua mondiala computerizata.] * ROMÂNIA: Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006. îl reprezenta pe analistul politic Patrick Buchanan si pe alti conservatori care încercau sa puna o stavila imigrarii ilegale.I. cine sint gestionarii sau beneficiarii ei. dupa detaliile oferite de ea. echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007. in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei. care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003. doar aceasta. tinând discursuri si conferinte de presa. amprenta vocala. date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor aduna la un loc. fotografie si amprenta digitala". 29. în 1992. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002. adaugând: „Cel mai indicat ar fi sa insistam pe aparitia unui sistem integral acum. in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. Feinstein a spus totul pe sleau. echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006). În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice. ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat.2004. în 1995 si-a schimbat brusc optica cu 180 de grade. [. În 1996 senatorul de Texas Hutchinson a introdus proiectul de lege 999 (999 rasturnat este 666!) care solicita aparitia cardurilor ID federale. trebuie s-o rezolvam acum. o baza de date mamut.C. poate „rezolva criza imigrantilor ilegali"! Când a fost întrebata daca n-ar trebui sa fie amânata o vreme rezolvarea problemei.01. fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect 57 . Practic. in parlament. Astfel. foarte influent în Washingthon DC. pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007). a explicat ea cu înflacarare. cui se subordoneaza acestia si cine ii controleaza. In celelalte municipii si orase. care cu doar câtiva ani înainte. Un proiect de lege atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut. A motivat aceasta schimbare de opinie prin faptul ca reteaua ceruta de ea era imperios necesara. Democratii si toti ai lor exercita presiuni pentru aparitia sistemului L.semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI. ar fi supertehnologizat „cu un microcip. ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite in continuare. cerând implementarea a ceea ce poate fi descris doar ca Sistemul Fiarei de Control Uman prin 666. Cu alte cuvinte. scanare a retinei. democratic. Din cele sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut. urgent!".U. Feinstein a replicat alarmata: „Nicidecum. Mediafax GUVERNUL ROMAN A APROBAT PE SEST REALIYAREA UNEI MEGA BAZE DE DATE CU INFORMATII DESPRE FIECARE CETATEAN Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al Sistemului Informatic Integrat (SII). Noul card ID.

Cine controleaza SII? http://www. a activitatilor privind securitatea nationala. legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor. ministri etc. ACTIVITATILE SI OPERATIUNILE NSA PRIVIND SPIONAJUL CIVIL [INTERN] 58 .pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei "structuri informationale specializate". cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de tip secret nu doreste nimeni sa explice.U. premier. dupa principiul "ce nu e interzis este permis". consultati cartea mai sus citata. Maryland (Procesul civil nr.ro/investigatii/?news_id=132594 Bibliografie: Fragmente din carte „PROIECTUL L. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele juridice? 6. lasind loc arbitrarului si adaptarilor. parlamentul fiind din nou . administratori de securitate. Anexam de asemenea 2 documente. Prin acest rezumat am încercat sa surprindem doar supravegherea si controlul persoanelor. . si ce fel de informatii vor fi in troduse in baza centrala de date? 3. hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania. care chiar daca nu au legatura directa cu situatia din România. Meade. imprecis. Experti in apararea drepturilor omului care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos. respecta drepturile omului. MApN si MI? 4. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin parlament si s-a preferat o hotarire de guvern? 2. materialul reprodus mai jos dovedeste cunoasterea amanuntita de catre John Akwei a structurii NSA. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat? 5.expres. ofera o imagine de ansamblu a ceea ce ni se pregateste. cu sediul la Fort George G.D. Clair Akwei împotriva NSA. Oricum. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de secretizare (presedinte. Cui se subordoneaza SII. Zece intrebari fara raspuns: 1.legala. Data fiind baza de date pentru persoane fizice. ANEXA 1 Urmatorul document a avut rol de proba [dovada] în cadrul unui proces desfasurat la Curtea de Justitie din Washinghton DC. proces intentat de John St.Sistemul Fiarei de Control Uman Universal cu 666". Nota: Actele în rezumat ale procesului au fost publicate în forma integrala în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996.)? 9. 92-0449).C. in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor. TEXE MARRS. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete. cum e numita chiar in hotarirea de guvern. Cui se subordoneaza SII? 10. Informatiile despre persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. 1. aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost? 7. Documentul dezvaluie o gama uluitor de larga de tehnologii si programe proiectate în scopul de a-i urmari si controla pe cetatenii americani. Ce institutii ale statului vor participa la SII. ultimii numiti chiar in textul de lege "ofiteri de securitate ai sistemului")? 8. a tehnologiilor brevetate si a operatiunilor secrete de monitorizare a cetatenilor.I. traducere din engleza: EDITURA BUNAVESTIRE 2000 Nota: Pentru mai multe detalii despre NSA sau aplicatiile microcipurilor în armata.

fiindu-i rezervate. NSA strânge informatii despre orice cetatean american care îi suscita interesul. cele mai performante computere din lume se gaseau la NSA. 2. Programul DOMINT poate asasina în secret cetateni americani si este în stare sa desfasoare sub acoperire operatiuni de control psihologic. care sunt cu 15 ani înaintea tehnologiei actuale. Programul SIGINT porneste de la faptul ca orice obiect din mediul înconjurator care are în sine curent electric genereaza în jurul sau un flux magnetic. în vederea reperarii de la distanta si a urmaririi oamenilor prin intermediul curentilor electrici care se gasesc în corpul lor. Supravegherea pe termen lung si sabotarea a zeci de mii de cetateni nestiutori prin operatiunile NSA sunt foarte probabile. reteaua (DOMINT) acopera întreaga suprafata SUA. de care sunt interesati agentii sau criptologii NSA. cât si la receptor. Fort Meade. NSA reuseste sa urmareasca toate informatiile care circula pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte performante. are zeci de mii de angajati din personalul NSA si urmareste simultan milioane de persoane. supravegherea cetatenilor este lesne de îndeplinit si eficienta din punct de vedere economic. care utilizeaza inteligenta artificiala si care monitorizeaza toate comunicatiile indiferent de mediul prin care sunt transmise. putând fi întâlniti sub masca unui avocat. Cetateni alesi ocazional pentru urmarire de catre personalul NSA Personalul NSA poate controla vietile a sute de persoane de pe teritoriul SUA facând uz de reteaua NSA de spionaj civil si de operatiunile sub acoperire. Cele mai noi si mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul NSA. cât si activitati legale. fie el de natura organica sau anorganica. Operatiunile desfasurate de ei cu mâna libera pot trece uneori dincolo de granitele legii. prin cei 50. fara ca opinia publica sa aiba cea mai mica idee despre aceasta. strict secreta si tainuita de cunostinta opiniei publice. În SUA. Spionajul civil (DOMINT) NSA detine fisiere despre toti cetatenii SUA. NSA. prin care pot oferi colegilor de spionaj informatii despre persoanele care trebuie urmarite. întrucât este efectuata cu ajutorul retelei NSA de supraveghere electronica. Tehnologia NSA este dezvoltata si implementata în secret. NSA dispune de computere nanotehnologice. Computerele respective supravegheaza tot arealul comunicatiilor.Spionajul comunicatiilor (COMINT) Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicatiilor electronice din USA si din lume cu scopul de a asigura securitatea nationala. flux care emite unde EMF. În clipa de fata. Reteaua de supraveghere 59 . RETEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE ELECTRONICA CIVILA Înca de la începutul anilor '60. Angajatii NSA au o dubla identitate. NSA si DOD [Departamentul Apararii] au pus la punct si brevetat echipament digital avansat care poate analiza de la distanta orice obiect care desfasoara vreun fel de activitate electrica. Eficienta economica a misiunilor de supraveghere este asigurata de tehnologia computerizata a NSA. NSA dispune si de o retea permanenta de securitate nationala si supraveghere anti-terorista. pentru a determina diagnosticarea celor în cauza ca suferind de boli mentale. angajatii NSA ocupa posturi publice si desfasoara atât operatiuni sub acoperire. dispune de cele mai avansate computere din lume începând înca din anii '60. Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT) Operatiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor EMF [electromagnetice] din mediul înconjurator. asistent social sau om de afaceri. pentru a identifica eventuale cuvinte cheie.000 de agenti ai sai (HUMINT). Acesti agenti sunt împuterniciti printr-un ordin executiv sa spioneze pe oricine. Maryland. cu sediul la Fort Meade. Aceasta supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al operatiunii NSA SIGINT. atât la emitator. proiectata special pentru a micsora la maximum costurile operatiunilor de spionaj Din punct de vedere al relatiilor sociale.

NSA consuma cu aviditate orice informatie în domeniu si tine departe de cunostinta publicului cercetarile din aceasta ramura. „Harta" encefalica generata de computerele NSA asigura supravegherea neîntrerupta a tuturor proceselor electrice care au loc în creier. RNM) si al contactului encefalic electronic (Electronic Brain Link. ulterior putând deduce prin decodificarea acestora starile cerebrale si procesele mentale ale persoanei urmarite. modificându-le. În acest fel NSA se poate furisa în orice computer din tara în vederea supravegherii (spionarii) sau a interventiilor de tip antiterorist în razboiul electronic. Stimularea encefalica este folosita în secret si de armata în cazul conexiunilor creier-computer (de pilda în avioanele de atac). Personalul NSA poate „suna" pe orice persoana prin intermediul retelei SIGINT de scanare a câmpurilor electromagnetice. subiectii pot fi supravegheati în mod absolut. activitatea electrica desfasurata de centrul vorbirii – aflat în encefal – poate fi transpusa într-o redare aproape verbala a gândurilor acelei persoane. asa cum a facut si cu alte proiecte ale Guvernului SUA din domeniul razboiului electronic. informatii care sunt definite ca „provenind de la generatoare întâmplatoare de câmpuri electromagnetice din mediul înconjurator. Tehnologia secreta care a rezultat în urma acestui program este catalogata în arhivele NSA drept „informatii radiative". NSA înregistreaza si decodifica „hartile" encefalice a sute de mii de persoane. în scopul sigurantei nationale. EBL).electronica se bazeaza pe un aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg spectrul de emisii EMF. aceasta constituind o parte integranta a retelei de spionaj civil [DOMINT]. emise special în acest scop. precum si dezvoltarea si cercetarea bioelectrica. Unde RF codificate. iar dupa aceea computerele NSA vor supraveghea si monitoriza respectivul subiect 24 de ore din 24. excluzând radioactivitatea sau exploziile nucleare". caracteristice schizofrenicilor si paranoicilor. Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor contin informatiile digitale stocate în PC. 3. implementat si tinut departe de cunostinta publicului în acelasi mod în care au fost tinute secrete alte programe privind razboiul electronic. Modificarea computerizata de la distanta prin operatiunea SIGINT NSA tine sub stricta evidenta toate computerele si PCurile vândute în SUA. SIGINT a implementat si a tinut secreta toata aceasta tehnologie. Exista si acorduri internationale menite sa pastreze tacerea despre aceste tehnici secrete. în acest fel. UTILIZAREA DE CATRE PROGRAMUL SIGINT A STIMULARII ELECTROMAGNETICE A ENCEFALULUI Programul SIGINT al NSA foloseste stimularea electromagnetica a encefalului în cazul supravegherii neuronale de la distanta (Remote Neuronal Monitoring. 60 . Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în scopul supravegherii Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la distanta încât omul poate fi depistat în orice loc s-ar afla. RNM poate trimite semnalele codificate catre cortexul auditiv din encefal. Având ca tinta supravegherea electronica. NSA poate alege si supraveghea pe oricine din SUA. înlesnind astfel comunicarea audio nemijlocita cu creierul (fara a mai fi nevoie de ajutorul urechilor). utilizând echipamentele speciale EMF pot depista si monitoriza de la distanta potentialele electrice simulate. care includea si investigarea si controlul neurologic al radiatiilor (câmpurile electromagnetice neionizate). Stimularea encefalica de acest tip a început sa fie dezvoltata prin programul MKULTRA de la începutul anilor '50. Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio frecventa) provenite de la circuitele electronice ale computerelor personale (filtrând în acelasi timp emisiile similare provenite de la monitoare si surse de alimentare). Acest echipament a fost dezvoltat. pot intra în rezonanta cu circuitele PC-urilor. Agentii NSA pot utiliza aceasta metoda în secret îmbolnavind subiectii prin emiterea catre ei a unor senzatii auditive halucinante. NSA dispune de echipament electronic brevetat care analizeaza de la distanta activitatea electrica a omului. Criptologii NSA.

pentru diferite transmisiuni catre creierul celor supusi operatiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil de om). iar dupa aceea sa redea pe un ecran imaginile din creierul subiectului. de asemenea. reactie. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual. 4. bidirectionat. Si toate acestea se desfasoara fara vreun contact fizic cu subiectii. SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanta informatiile din creierul uman prin decodificarea digitala a potentialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice encefalice având o frecventa între 30 si 50 Hz si o putere de 5 mW. care sa rezoneze cu potentialele stimulate din creier si sa formeze astfel imagini auditive si vizuale în circuitele neurale ale creierului. RNM permite o interconexiune audiovizuala creier-creier sau computer-creier. Agentii NSA vad exact ceea ce vad ochii persoanei supravegheate. starile si controlul miscarilor unei persoane. Supravegherea neuronala de la distanta (RNM. supravegherea de la distanta a informatiilor bioelectrice stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmarire. Stimularea encefalica electromagnetica functioneaza astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare complexa. fara a mai folosi ochii si nervii optici. Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirectionat este realizat prin monitorizarea de la distanta a informatiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului catre cortexul auditiv (evitând urechile) si a imaginilor estompate catre cortexul vizual (evitând nervii optici si ochii). NSA. fara fir. imaginilor si sunetelor aflate în creier. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC ELECTRONIC (EBL) Reteaua SIGINT poate detecta.Fara a avea vreun contact cu persoana urmarita. comanda de miscare. iar catre cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM poate modifica perceptiile. Activitatea neuronala a encefalului genereaza o activitate electrica fluctuanta. pentru a-i programa creierul în anumite scopuri. dispune de un sistem gigantic de supraveghere neuronala de la distanta. folosit pentru a-i urmari pe cei suspecti si a monitoriza în mod nedistructiv informatiile audio-vizuale din creierul lor. Poate fi „vizionata" în acest mod si memoria vizuala. supravegherea neuronala de la distanta poate întocmi o harta a activitatilor electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective. sunete tridimensionale si sunete subliminale (fara a face uz de urechi). Posibilitatile folosirii metodei RNM Reteaua SIGINT exista în SUA înca din anii '40. În emisia electromagnetica a creierului se afla anumite sabloane si semne caracteristice. Reteaua SIGINT foloseste stimularea cerebrala ca pe un mod de comunicare si transmitere a informatiilor (precum si a semnalelor sistemului nervos) catre spioni si. cu sediul la Fort Meade. identifica si supraveghea de la distanta câmpurile bioelectrice ale unei persoane. Stimularea encefalica poate modifica starea cerebrala si poate afecta controlul miscarilor. denumite „potentiale stimulate" [de raspuns]. Emisia electromagnetica encefalica poate fi decodificata sub forma gândurilor. În acest mod. RNM este cea mai sofisticata si mai recenta metoda de supraveghere si spionaj civil. Catre cortexul auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi. Fiecarui gând. fapt auditiv si imagine vizuala din creier îi corespunde un „potential stimulat" sau un grup de asemenea „potentiale stimulate". caracterizata printr-un flux magnetic variabil. Contactul encefalic bidirectionat este arma cea mai redutabila si sistemul de comunicatii preferat al personalului CIA/NSA. Imaginile apar sub forma de ecrane bidimensionale în encefal. agentii NSA pot „aseza" pe furis imagini în creierul unei persoane. 61 . El este folosit de un numar limitat de spioni ai SUA. îndeosebi în timpul somnului de tip REM. Acest flux magnetic genereaza o unda electromagnetica constanta de 30-50 Hz si 5 mW. Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat si mai performant sistem de spionaj.

6. reclamantul a fost hartuit: au încercat prin RNM sa-l îmbolnaveasca si sa-l împiedice sa relateze autoritatilor activitatile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12 ani. 62 .Imagini care evita (ocolesc) ochii Centrul somatosenzitiv . oriunde pe teritoriul SUA.Gânduri subconstiente impuse Aceste informatii astfel modulate pot fi induse în creier cu intensitati care variaza de la subliminal la perceptibil. RNM poate depista si supraveghea orice cetatean de pe teritoriul SUA.9 Hz . care tin permanent urma celor care sunt urmariti de NSA. Zona encefalica . supravegherea a durat din octombrie 1990 pâna în mai 1991. urmarind si verificând subiectii care au intrat în atentia personalului NSA. Agentii care nu lucreaza la birou se pot afla într-o legatura constanta cu acesti detectori. Un sistem a carui implementare e foarte ieftina permite ca mii de persoane din orice patura sociala sa fie spionate neîncetat de catre SUA.Informatiile induse prin modulare Centrul controlului miscarilor . Doar programul SIGINT al NSA moduleaza [emite] semnalele pe aceasta banda de frecventa. Aceasta este întâia oara când un cetatean american a fost hartuit prin RNM si a putut sa dea în judecata NSA-ul. Mecanisme de monitorizare RNM de la distanta Echipamentul RNM al NSA citeste encefalogramele subiectilor pentru a-i urmari si prin sistemul lor nervos poate transmite mesaje care sa le afecteze starea fizica si psihica. Acestia utilizau sunet bidimensional. Agentii sub acoperire din zonele urbane Zeci de mii de persoane în orice zona lucreaza ca agenti sub acoperire [detectori] si spioni ai vecinilor si colegilor de munca (uneori în mod inconstient).10 Hz .Coordonarea impulsurilor de miscare Centrul auditiv . Ei au interceptat encefalic si persoanele cu care reclamantul intra în contact pentru a-l izola de restul lumii. Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenta programului RNM datorita faptului ca a fost în contact RNM bidirectionat cu grupul Kinnecome de la NSA. NSA – TEHNICI SI RESURSE Depistarea si supravegherea neîntrerupta de la distanta a persoanelor în orice loc s-ar afla. Frecventele la care raspund diferitele centre nervoase encefalice sunt situate în intervalul 3-50 Hz. Fort Meade. Agentii NSA pot identifica instantaneu de la distanta (prin programul RNM) orice individ din multime care ia legatura cu subiectul supravegheat. ar avea drept consecinta lipsa de reactie a persoanei respective la stimulul auditiv.Sunete care evita urechile Centrul vizual . Prin controlul bidirectionat al programului RNM. STIMULARE ELECTROMAGNETICA ENCEFALICA Pentru a putea aplica programul RNM.5. este necesara mai întâi decodificarea frecventei de rezonanta a fiecarui centru de pe scoarta cerebrala. precum si în caz de razboi bioelectric. Grupul Kinnecome numara aproximativ 100 de persoane care lucreaza zi si noapte la Fort Meade.20 Hz .Hipersensibilitate la stimuli exteriori Centrul gândirii . pe care îl trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hartui. astfel încât trimiterea informatiei audio catre creierul unei persoane.15 Hz . securitate guvernamentala si militara.25 Hz . al carui personal s-a folosit de aceasta metoda de spionaj în chip ilegal. Creierul fiecarei persoane are o gama unica de frecvente de lucru si rezonanta.Frecventa bioelectrica de rezonanta . Acest echipament este dispus într-o retea si este folosit pentru operatiuni de spionaj civil. dar la frecventa specifica altei persoane.

Într-un stil despotic. prin care poate construi tevi care sa intercepteze conductele de apa si de aerisire ale celor supravegheati si sa deverseze în acestea substante toxice (de pilda gaze somnifere sau droguri de spalare a creierului). este de fapt întreaga structura hardware.U.I. Desi este cu desavârsire necunoscuta publicului larg. Presupunem ca academiile si universitatile nu vor încheia o întelegere care sa presupuna si violarea Constitutiei. Halaris de la Iona College.C. ei propun sa fim tratati cu totii ca potentiali teroristi.C.C. Echipament EMF care colecteaza informatii de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin decodificarea emisiilor de unde RF si care poate patrunde în orice computer personal din SUA. instantaneu de urmarire. Acest „studiu conceptual" a fost realizat de Jean-Paul Creusat. medic al ONU.U. fondat în 1940. instalate si întretinute de NSA NSA are locuri special amenajate. implementarea completa si minutioasa a acestui sistem a avut loc înca de la începutul anilor '80. Ce este un „potential criminal"? Autorii sunt foarte trufasi. propune ca CBU. toata tehnologia tinuta secreta. afirmând ca au pus la punct un plan magnific cu numele L. Tot echipamentul camuflat.U. L. unul dintre ei este ofiter ONU si foarte probabil nu este cetatean SUA). ESB (stimularea electrica a creierului) prin intermediul semnalelor EMF este utilizata pentru a-i controla pe subiecti. Acestea sunt rezultate ale cercetarilor psihofarmaceutice ale CIA. toate cercetarile stiintifice neraportate (ca în cazul cercetarilor în domeniul razboiului electronic).Substante chimice si toxice introduse în blocurile de locuinte prin intermediul tevilor de plastic plastic secrete. iar legea fundamentala care se aplica în SUA este Constitutia. n-au citit Constitutia (sa fim onesti.D. care nu are nici o legatura cu studiul). Spunem „aproape" pentru ca exista anumite elemente disonante. acum aflat în lucru la Departamentul Apararii . Un card va putea stoca 63 . ei califica acest sistem drept „universal" si includ în datele acestui sistem Cardul Biometric Universal (Cuvântul „L. o constructie gigantica.I. Retea dispunând de echipament EMF.D.? Traim sub puterea legii. ANEXA 3 Ce este L. Asta înseamna – în mod virtual – oricine!(Remarcabila folosirea ingenioasa a limbii engleze). ci doar „verificari de rutina ale cazierului si activitatii personale" si urmarirea „potentialilor criminali". eficient. colegiu de „arte liberale". demagogic.I.C.D.U.I. dar credem ca este vreo eroare cauzata de subconstientul autorilor). New York si profesor Anthony S. o gigantica retea care utilizeaza CBU. Scurta trecere în revista a echipamentului de spionaj si anti-terorism mentionat. Dreptul la intimitate si libertate sunt bine stipulate si aproape universal acceptate. Am primit un articol de la doua oficialitati care probabil. software. Noi presupunem ca toate contractele întocmite de Guvernul federal sunt verificate de avocatii constitutionali pentru a nu contraveni prevederilor acesteia. care se pun pe ele mai presus de Constitutie si au alte planuri pentru viitorul nostru. întarita de Declaratia Drepturilor Omului. New Rochelle. Sistemul este – chipurile – necesar pentru ca toti suntem niste potentiali criminali si trebuie sa fim catalogati si urmariti. care traiesc în Washighton. Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei însisi în a pune cap la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem diavolesc de urmarire si control al tuturor fiintelor omenesti .. sa fie utilizat ca sistem sigur." este extrem de apropiat de LUCIS sau LUCIFER.U. Veti întreba: Urmarirea cui ? Nu urmarirea criminalilor.D. care poate citi electroencefalogramele omenesti si poate identifica/urmari persoanele cu ajutorul computerelor. L.C. definit ca fiind un „studiu conceptual pentru un viitor Sistem Universal de Identificare". rapid. S-ar parea ca presupunerile noastre sunt eronate. sistemul va folosi la transmiterea datelor de carduri si implanturi. New York.D. New York (Iona este un colegiu de patru ani.I.

Departamentul Apararii a proiectat un CBU cu o memorie de 5 gigabiti.U.D. în orice moment.C. nicidecum a teroristilor. Amintiti-va ca nici un incident terorist nu a fost rezolvat si clasat în mod public si onest în ultimii 10 ani. Autorii sunt proprietari ai sistemului L. care urmareste interesele proprii.I. Au majorat bugetul Apararii pentru a finanta aceste sisteme de control si prevenire a unor presupuse amenintari . Ar trebui sa fie si ar trebui sa se auda vocea opiniei publice! 4. Ca si cum cele enumerate nu ar fi suficient de înspaimântatoare. Pe scurt.I. poporul. Acest L. Aceasta este una din prevederile celui de-al patrulea Amendament. exprimate în „Phoenix Letter" 1. Motivatia cu „terorismul viitorului". Tehnicile de identificare sunt deja pregatite si. Obiectii la adresa L. Dusmanii pot infiltra informatii false [rauvoitoare] despre dumneavoastra. Ele nu au dreptul de a-i urmari sau de a aduna informatii despre cetatenii care nu au comis vreun delict. sunt extrem de abuzive la adresa libertatii personale. iar unul dintre ei este presedintele Advanced Technologies Group. Daca opinia publica nu va protesta în congres. La fel si Guvernul. O sarcina urgent de îndeplinit pentru designerii acestui sistem este sa corecteze sistemele prezente. Agentiile politienesti au dreptul si obligatia de a-i urmari pe criminali. unica pentru fiecare om). Daca acesta va fi cumva folosit pentru a-i depista sau urmari pe civili în vreun fel oarecare.D. ceea ce complotistii nu va spuneste ca întregul „cazier" medical si starea actuala a sanatatii poate fi citita de pe acest iris. Politicienilor trebuie sa li se reaminteasca faptul ca – în mod irevocabil – puterea este delegata de popor. Este un aspect putin cunoscut.mai mult de 5 gigabiti de informatii personale. Un cod al irisului poate fi analizat într-o zecime de secunda. care s-ar parea ca vin din partea cetatenilor . care nu pot fi îndepartate.I. Departamentul Apararii are functii legale. 64 .C.D. aceasta este un inconvenient pentru agentiile politienesti. nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimitatii! Desigur. iar structura lui nu poate fi modificata fara a se altera claritatea vederii. spun designerii. aceasta este misiunea lor. dar interesant din domeniul medical al irisologiei. 2. Aceste mecanisme nu au fost investigate de catre Congres. dar controlul populatiei nu este una dintre ele! 3. deoarece ele sunt supraîncarcate de informatii false. Unele state îl folosesc pentru programe de distribuire a hranei. si amprenta digitala si cea plantara vor fi stocate pe acest CBU.. ca motiv al încalcarii acestor drepturi constitutionale.I.D. toate datele dumneavoastra personale (mai mult de 100 dischete) pot fi stocate pe o unitate – precum cardul – în orice limba. pentru a fi siguri ca nu le veti scapa. care are un foarte mare interes în reusita acestui sistem. câstigul financiar fabulos se întemeiaza pe înrobirea noastra.U.C. Ramâne valabila presupunerea ca unul sau mai multe incidente au fost sponsorizate de Congres pentru a promova legea antiterorismului. îi poate manipula la nivel informational pe membrii retelei în orice mod doresc cei ce stapânesc reteaua. Am încercat personal sa elimin aceste informatii false. o scanare a irisului (fiecare iris are o structura deosebita. dar pentru asta sunt platiti. Noi. timp de sase luni. atunci finantarea acestora trebuie sa înceteze acum. este neconstitutional si se lucreaza chiar în prezent la perfectionarea lui. Poate fi citit de unitati fixate sau mobile. Imaginati-va un sistem de tip L. dar nu am reusit nimic. orice ar spune designerii. CBU este un abuz la adresa intimitatii.U. Din nefericire au trecut de mult vremurile în care ne puteam încrede fara nici o teama în aceste agentii politienesti. decât în cazul în care exista dovezi ca ei ar putea fi infractori.U. se va ajunge la aplicarea lui! Republicanii sunt mult mai înversunati decât Democratii în aceasta privinta. Ochiul fiecarei persoane este unic.C. Cardul Inteligent este o avanpremiera a CBU si se foloseste deja. pentru a-i prinde pe criminali si pentru a respecta legea. altii pentru programe caritative. Sistemul functioneaza foarte eficient! În sfârsit. cu capacitate de translatie în mai multe limbi. caci puterea vine de la baza spre vârf si nu invers. Pe scurt. este de-a dreptul inacceptabila! Este o pledoarie vicleana. Am fost încredintati de acest fapt de catre medici pe care îi cunoastem si îi credem. Orice politician care nu este de acord sa-si schimbe meseria. Acest CBU va include structura ADN-ului si a materialului imunitar.

J. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman ca spun adevarul. daca va rezolva cazurile murdare. fara credinta in Dumnezeu.U. fie echivalentul acesteaia implantat in corp. robia fata de Antihrist (Ap 13. se ascunde sclavia. daca va lucra în mod cât de cât moral si mai ales daca va respecta Constitutia. Acest subiect al tehnologiei Bio-Microcipurilor incepe cu separarea tehnologiilor avansate ale cercetarii biologice. Frontul este clar… Acum devii erou daca nu saluti pe diavol. Dupa cum decurg evenimentele astazi." "În spatele sistemului perfect al cartii de credit. acela de a controla usor si discret fiecare persoana din lume. Dar aceste conditii sunt foarte greu de îndeplinit. De aceea vom avea si plata cereasca. au ajuns sa descopere mai mult decat trebuia despre corpul omenesc. Sfintii se vor sfinti mai mult si spurcatii se vor spurca si mai rau (Ap 22. Doriti un sistem L. cercetarii in domeniul computerelor si cel al microcipurilor.D. al codului de bare" realizat prin computer. sau cristale lichide.Evenimente precum cele de la WACO si Ruby Ridge ne-au demonstrat ca pâna si cele mai pricepute agentii pot fi prinse pe picior gresit de teroristi. o echipa de oameni de stiinta a fost alcatuita cu rolul de a integra aceste tehnologii în planul Noii Ordini Mondiale. Fiecare tranzactie financiara va fi controlata pana la ultimul ban: marfa cumparata. foarte avansata. in fiecare moment. Bio-Microcipul. locul tranzactiei. 65 . cu plasma. Acest tip de control cere ca fiecare cetatean sa poarte mereu cu el fie o carte de credit.I.C. Este o furtuna si nevointa are valoare. PECETEA SATANEI Începem prin a detalia cateva aspecte in legatura cu tehnologia Bio-Microcipurilor.J. niste oameni de stiinta. Rezultatul este acela ca in ultimii zece ani." Cuviosul Paisie Aghioritul DESPRE BIOCIPURI ŞI MARCREA CU PECETEA SATANEI BIOCIPUL. iar un rol imens in aceste evolutii il au microcipurile. „Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol. Abuzul de minori de la Omaha demonstreaza ca FBI-ul întreprinde actiuni ilegale în secret. Pe de alta parte tehnologia computerelor a evoluat atat de mult incat cei ce fabrica computere au ajuns in imposibilitatea de a tine pasul cu noile schimbari! Computerele au evoluat atat de mult si au ajuns atat de sofisticate incat au aparut o noua serie de laptop-uri si ecrane plate. ne vom supune si noi sistemului acestuia. Cazul O. 11). – mai mult decât putem crede pe O.U. pentru ca acum nu avem de vrajmas pe Ali-Pasa sau pe Hitler sau pe Musolini.D. Acum. Din aceasta supraveghere face parte si supravegherea economica. aceste cercetari si descoperiri au fost combinate si sunt sub protectia departamentelor si ministerelor guvernelor.C. În tot cazul. incat fiecare persoana va putea fi observata si controlata mereu. Se vor da lupte duhovnicesti. se ascunde o dictatura universala. nu putem avea încredere în Washinghtonul înarmat cu aceasta redutabila arma – L. vom vedea fapte înfricosatoare.I. un proces care implica mai multe discipline stiintifice care sunt contopite acum intr-una singura. ci pe diavolul. Înlauntrul meu simt o mângâiere. si care anunta existenta unui dictator care va controla complet fiecare persoana in fiecare secunda a zilei. condus de niste mâini criminale? Daca vreodata Washinghtonul va lucra în mod transparent. fara activitati secrete. Cercetarile biologice au scos la iveala lucruri absolut uimitoare despre corpul omenesc. Simpson ne-a aratat ca detectivii chiar spun minciuni. Au ajuns la dimensiuni atat de mici incat cel mai mic are dimensiunea unui bob de orez. 16). Si totusi sunt mult mai sofisticate insa nu crede nimeni acest lucru. De fapt. ora si data tranzactiei.

ca adevarul despre planurile lor sa se raspandeasca rapid. informatii ca: numarul de bani din cont. Si pentru ca aceasta carte de credit. oamenii. Dar biocipurile au fost deja implantate Si subiecþilor umani. Dimensiunile capsulei sunt de 11x2. Astfel. Recent însa. non-stop. Este un microcip instalat într-o capsula speciala de marimea unui bob de orez. trebuie ca cipul sa aiba o baterie unica . refuzat. e fixat prin minuscule fibre de sticla. fiind astfel mult mai rapide. care s-ar putea împotrivi. Microcipul conþine un cod pre-programat cu un numar unic de identitate care nu poate fi alterat. Acest lucru are un dezavantaj pentru ca necesita timp si efort sa schimbi la fiecare om in parte informatiile de pe card sau de pe microcip. Insa mondialistii au gasit solutia. Acel cip va trebui sa aiba o sursa proprie de energie (n. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele. în orice punct de pe planeta. "Se deschide o poarta în doua direcþii".Aceasta carte de credit sau acest microcip.e. pentru ca planul lor diabolic sa reuseasca: Bio-Microcipul. Nu provoaca reacþii de respingere deoarece este confecþionat dintr-o sticla speciala biologica. Pentru a elimina aceasta teama. fara ca alta persoana sa nu stie despre locul sau. Pentru a controla persoanele. sa nu mai trebuiasca scos pentru inlocuirea bateriei sau pentru alte lucruri. etc. Noua Ordine Mondiala. mondialistii. în 1995. implantându-ne un biocip în encefal vom putea învaþa instantaneu franceza. emiþatorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la apropierea unui scanner pentru control. trebuie ca acestea sa poata emite (n. omul putând fi astfel “telecomandat”. în colaborare cu AT&T. un înalt ofiþer al Pentagonului. vor trebui sa fie reactualizate. adica nu conþine baterii. "Pe de o parte avem aceasta arma de tip Frankenstein. Trebuie avut in considerare si un alt aspect extrem de important. si mai mult. daca doreste. stiind. se pot feri. cu "ajutorul" microcipului) un semnal ce va fi receptionat de niste statii special concepute si amplasate. sunt obsedati de ideea ca cineva li s-ar putea impotrivi. declarau ca sunt pe punctul de a controla complet înregistrarile acustice neuronale Si transmiterea de semnale acustice în interiorul creierului. astfel incat sa nu poata fi respins. Acest lucru se face prin controlul economic. de la Institutul de Control al Armelor Chimice Si Biologice. cercetatorii de la Universitatea din Michigan. sa fie monitorizati in permanenta. Totusi pentru a se realiza acest lucru. si care va identifica persoana si locatia sa. putându-se astfel obþine o armata de "zombi telecomandaþi". spunea Kyle Olson. acolo trebuie sa ramana). Se spune ca aceste biocipuri constituie "soluþia perfecta" pentru stabilirea cu precizie a identitaþii oricarei fiinþe vii. Cu toate acestea.65 cm si poate fi implantat cu o seringa ! Ce este acest biocip? Este un "computer-cip" microemiþator care se implanteaza cu ajutorul unei seringi speciale sub piele. Se apreciaza ca pe viitor biocipurile vor fi produse pe baza de proteine (înlocuindu-se pirita). Astfel. In primul rand acest cip va transmite constant informatii in fiecare moment al zilei. Biocipul este "pasiv". au conceput un sistem ce va fi implantat sub piele. Aceasta unica baterie va fi 66 . pentru ca fiecare dintre noi va avea nevoie de card pentru a cumpara produse de uz zilnic. odata implantat. sau orice alta limba”. a oricarui individ.1 mm Si 67 mm. nume si adresa. Ice Korb. sa înregistreze imagini vizuale Si auditive neuronale. iar pe de alta parte ne putem ocupa de probleme privind destinul uman: de pilda. care va fi unic pentru fiecare persoana. declara ca un laborator al armatei este pe cale de a conecta biocipul cu neuronii. Se afla în cercetare cipuri care vor putea fi conectate la reþeaua neuronala a creierului. nimeni nu se va putea misca liberi. "semnul" apocaliptic. De aceia. mai ales in randul acelor „mofturosi”. aceasta tehnica este deþinuta deja de Agenþia Naþionala de Securitate. firma americana Destron IDI (Colorado) comercializeaza microcipuri pentru implant animal prin intermediul companiei Infopet. Pare de necrezut? ªi totuSi. oferind astfel posibilitatea pentru cei ce controleaza biocipul. poate releva aceste detalii. Înca din 1986. Astazi. Acesta este mai mic de 0. vor permite supravegherea totala. mondialistii. adica exact ce vede Si ce aude subiectul.ce va fi reincarcata constant de corpul uman. extragerea neputându-se realiza decât printr-o operaþie speciala de microchirurgie. Modelele folosite astazi se numesc Transponder (de la Transmitter Si Responder). Noile tipuri de biocipuri umane. scannerul determina emiterea codului care este afiSat pe un ecran cu cristale lichide.e. trebuie sa se stie cu exactitate locatia fizica a fiecarui om de pe planeta.

cum ar fi cele de telefonie mobila.) Acest microcip. Apocalipsa 13. permisele de conducere. cercetatorii au descoperit ca fluctuatiile in mana stanga sunt mai scazute decat in cea dreapta. se confruntau cu o mare problema : unde sa puna bateria. descopera Sfântului Ioan faptul ca mana dreapta si fruntea vor fi locurile in care semnul va fi implantat. ). va putea detine asa de multe informatii incat va inlocui cartile de credit. notite. in ce loc al corpului omenesc. lucruri ce apar in continuu.5 milioane de $ pentru a descoperi raspunsul la aceasta problema. 16-18 : "Si ea ii sileste pe toti. Toate acestea si multe altele le descrie Serge Monaste-ziarist canadian la ziarul Enquette. In prezent populatia globului are pana in 10 miliarde de oameni. deci poate codifica 34 bilioane de indivizi. caruia i-au rezervat cifra 66. care patrunde prin toate obiectele. pagane.reincarcata constant datorita fluctuatiilor de temperatura ale corpului uman.e. Aceste presiuni seamana foarte mult cu cele care s-au facut asupra acordului de pace Israelian. Timpul exact nu se poate sti. insa cu siguranta el este foarte aproape. Deci cat timp va trai persoana. versetele 16 si 17. O profetie Bibliba spune ca inaintea venirii lui Hristos. (n. In timp ce cercetatorii dezvoltau acest tip de baterie. decat numai cel ce are semnul. Nu-ti intareste credinta cand vezi ca profetiile Domnului se adeveresc pe deplin ?! Dupa cum am mai spus. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde. in unanimitate sa perfectioneze acest Bio_Microcip foarte. Bush).. A luat cu el in mormant si o parte din secretele lor. asupra acestei inventii uimitoare si foarte complicata. Microcipul contine 34 bilioane de coduri. sau sateliti de joasa orbita. pe cei bogati." O observatie finala. si pe cei slobozi si pe cei robi.Spre deosebire de marcarea cu raze lasser. Si cum aceste 2 evenimente sunt critice in stabilirea Ordinii Mondiale. Dintr-un motiv pe care nu-l inteleg nici ei. aceste semnale emise de microcipuri vor fi receptate de antene speciale. mort in conditioi dubioase . foarte repede. sub forma de idei. Cine are priceperea sa socoteasca numarul fiarei. Se zvoneste ca oamenii de stiinta ce lucreaza asupra acestui proiect lucreaza sub o imensa presiune a mondialistilor. La aceasta concluzie. totul este perfectionat si se asteapta momentul potrivit pentru a fi implantate. Aceasta initiere va insemna juramantul dat Satanei. semnat pe 13 septembrie 1993 (n. Serge neavand ocazia sa alcatuiasca un text complet. Tot in timpul mandatului lui G. caci este numar de om. Si numarul acesta este sase sute saizeci si sase. Aceasta carte contine PLANURILE francmasonilor de a subjuga lumea. Dupa indelungi cercetari au ajuns la concluzia ca exista doua parti ale corpului uman in care fluctuatiile de temperatura sunt la fel. Aceste biocipuri vor contine coduri de 18 cifre. De aceea aceste biocipuri vor inlocui toate sistemele de identificare si marcare.in cartea sa: "Congresul celor 666. guvern ce va fi condus de Antihrist. Natiunile Unite contra crestinismului". bateria se va reincarca constant. S-a ajuns la concluzia ca Guvernul Mondial va avea nevoie de 66 de acesti sateliti. in care Domnul Iisus Hristos. cu trei zile inainte de a incepe Sarbatoarea Evreilor. adica numele fiarei. au ajuns si cercetatorii. asa ca nu va asteptati sa dea gres. iar numarul 66 este numarul guvernului mondial. oamenii vor trebui sa fie initiati la scara globala. iar pentru aceasta Dumnezeu ii va judeca pe oameni. implinind astfel profetia Biblica. pasapoartele. nu se putea ca sute de mii de cipuri sa ramana fara baterie. astfel incat fiecare vom avea unul. aceste biocipuri folosesc frecventa radio FM de 125 Mhz. PLO/ Israeli Peace Accord. numarul 6 este numarul omului. Aici este intelepciunea. pe cei mici si pe cei mari. poate oare Duhul Sfant sa exercite astfel de 67 . etc. Oricum. Acum. va emite fluctuatii de temperatura si deci. sau numarul numelui fiarei.e. ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. caci fluctuatiile de temperatura difera. S-au facut teste pe animale de laborator mai mult de 10 ani. Toti vor. in Apocalipsa capitolul 13. la scara internationala. Teologii puteau sa scuteasca cercetatorii de aceasta suma imensa de bani caci raspunsul se afla chiar in Biblie. Care parte a corpului este ideala deci ? Cercetatorii au cheltuit peste 1. si pe bogati si pe saraci. Nu este un numar ocult interesant? In stiintele oculte.

Va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu. AI PUTEA INCERCA LA FUNDENI LA DOMNUL SINESCU. IL INVETI CE TREBUIE SA FACA SI FIE IL PLATESTI BINE FIE II PROMITI LUNA DE PE CER. capitolul 17. EXAGERARI? FABULATII? NU! ARTICOLUL DE MAI JOS A FOST PUBLICAT IN ZIARUL ZIUA. inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului. ALTFEL ESTI COMPROMIS. AI GRIJA NU CUMVA CEI DINTRE APROPIATII PREA FERICIRII SALE SA AIBA HABAR DE CE FACI. sau pe mana lui. strigand cu glas puternic: Cine se inchina fiarei si chipul ei si primeste semnul ei pe fruntea lui. DACA TE SUNA PE MOBIL SI TE INTREABA DACA NU CUMVA L-AI OPERAT PE PREA SFINTIA SA TU TREBUIE SA ZICI UN NU! HOTARAT. DE-ACOLO SE DESCURCA SINGUR. 9-11 : "Si al treilea inger a venit dupa ei. in Apocalipsa. DESI INFECTIA URINARA NU SE TRATAEAZA CU BISTURIUL CI CU ANTIBIOTICE. versetul 17: "Caci Dumnezeu a pus in inimile lor sa faca voia Lui si sa se intalneasca intr-un gandsi sa dea fiarei imparatia lor. in potirul maniei Sale.” CUM SĂ OMORI UN PATRIARH – ÎN CÂŢIVA PAŞI SIMPLI CUM SA SCAPI DE UN PATRIARH INCOMOD DACA ESTI ECUMENIST DE RANG INALT SI TE JENEAZA UN PATRIARH ORTODOX IATA CE AI PUTEA FACE PRACTIC: GASESTI UN DOCTOR CRIMINAL. si se va chinui in foc si in pucioasa. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei. pana cand se vor implini cuvintele lui Dumnezeu.presiuni in mintile lor. CA ESTE VORBA DESPRE O ANESTEZIE TOTALA NU UNA LOCALA. CA NU-I TREBUIE NICI O ANALIZA DESI SI O SAPTAMANA AR FI FOST INSUFUCIENTA. turnat neamestecat. pentru a termina lucrarea ce va prevesti Sfarsitul Lumii ? Sa nu uitam ce i-a spus Iisus Apostolului Ioan. FARA SCRUPULE." Sa stam drepti in fata Lui si sa nu se implineasca cu noi : Apocalipsa 14. NICI MACAR MEDICUL PERSONAL AL PATRIARHULUI CARE L-A INGRIJIT CONTINUU TIMP DE PESTE 20 DE ANI NU TREBUIE SA AFLE CEVA. 68 . CA TREBUIE NEAPARAT SA SE OPEREZE DACA VREA SA MAI TRAIASCA. CHIAR DACA PACIENTUL ZACE MORT DE CATEVA ORE. Si fumul chinului lor se suie in vecii vecilor. MINCINOS SI CU SANGE RECE. APOI IL INFILTREZI LA PATRIARHIE. ESENTIAL ESTE SA NU-I SPUNA PATRIARHULUI CA MERGE LA MOARTE SIGURA.

fara aprobarea PS Vicentiu Ploiesteanul.". tratabila mai degraba cu antibiotice decat cu bisturiul. Patriarhul a slujit ore in sir. "Cat de tare il deranja? Mergea de vreo trei ori pe noapte. ZIUA solicita interventia Parchetului si o ancheta oficiala in acest caz. pe frig si vant. OPERATIA NU ERA NECESARA Conform declaratiilor lui Ionel Sinescu. mai tineri. Contactat de ZIUA. inainte de operaţie. pe care Sinescu l-a descris ca fiind "un apropiat al Patriarhului". este revoltat. Profesorul Nicolae Ursea. operatia ar fi fost obligatorie. care ii recomandase Patriarhului. sef al Clinicii de Urologie a Spitalului Fundeni. Urinarile dese din ultima perioada erau cauzate de o infectie urinara aflata sub tratament. luni dimineata. Ursea. care l-a ingrijit 21 de ani. A fost doar un "intermediar". in chiar ziua in care era acuzat de presa ca este un plagiator (Gardianul: "Autoritatile fug de dosarul plagiatorului Ionel Sinescu"). spune prof. afirma ca. personal. inclusiv de cele mai apropiate persoane din jurul sau. sustine Sinescu in afirmatiile sale televizate. 28 iulie. singurul ierarh al Bisericii care stia de internarea Patriarhului. cu parohia in Fundeni. Patriarhul era nevoit sa mearga la toaleta din jumatate in jumatate de ora. Nu este asa. desi alti prelati. 69 . afirma ca a fost mintit de dr.N O U !!! ZIARUL ZIUA FACE O NOUA DESCOPERIRE: PATRIARHUL ERA TAIAT SUB COASTE. Din cauza prostatei. "Nu poate fi operat nimeni pe perioada unei infectii". intr-un moment in care aceasta depasise stadiul de critica. a fost adus la Palatul Patriarhal de preotul Gheorghe Pop. pe treptele Palatului Patriarhal.. pana la trei dimineata. PATRIARHUL A MURIT IN CHINURI GROAZNICE ! ! ! DATI CLICK A I C I NOU !!! DESI IPS DANIEL A DAT PORUNCA MONAHILOR CARE AU IMBALSAMAT TRUPUL PATRIARHULUI SA TACA. declara membrii cancelariei Patriarhului. Era bine dispus. ca dupa tratarea infectiei. univ. INTERMEDIARUL MORTII Cum a ajuns Patriarhul la spital si cum a decurs operatia in urma careia a murit? "A plecat de la Palat duminica seara. Ionel Sinescu cu privire la starea de sanatate a Patriarhului. In declaratiile pe care ni le-a facut in exclusivitate acesta afirma transant ca operatia nu era necesara. preotul Pop a refuzat sa faca orice fel de comentariu. Aceasta l-ar fi determinat pe Patriarh sa accepte interventia chirurgicala. ACESTIA CONFIRMA CELE DECLARATE ANTERIOR. dr. de la Palatul Patriarhal. medic primar medicina interna si medic primar nefrologie. nu ar fi recomandat interventia chirurgicala. sa se opereze de prostata la o cunoscuta clinica din Germania. fapt de neimaginat pentru un calugar. dr Ionel Sinescu. in conditiile in care Patriarhul suferea de o infectie urinara. sustinuta in aer liber. fara sa plece din fata enoriasilor nici macar un minut. om in varsta de peste 92 de ani. De la oamenii de incredere ai Patriarhului si de la Cabinet. afirmatiile sale sunt contrazise de fidelii Patriarhului. desi Patriarhul nu a fost internat in regim de urgenta. si ca o astfel de viata ajunsese un calvar de nesuportat. Mai mult. Patriarhul Teoctist a murit cu zile. ni s-a confirmat ca Pop nu este nici pe departe "un apropiat". Ceea ce stim este ca preotul Pop l-a lasat pe Patriarh singur la spital. Aparitiile publice ale Patriarhului il contrazic pe dr Sinescu. medicul Patriarhului de 21 de ani. declara unul dintre membrii cancelariei. Ursea. Sambata. pe care a si avizat-o.. Un alt indiciu ca Patriarhul nu a stiut ca interventia are 50% sanse sa fie letala este ca PF Teoctist nu s-a spovedit si nu s-a impartasit. au mai luat mici pauze. ECHIPA DOCTORULUI SINESCU A MINTIT GROSOLAN. care a fost si doctorul personal al Patriarhului Iustin Moisescu. Profesorul Nicolae Ursea. unde se afla de altfel consemnate toate intrarile. La Slujba de Inviere de anul acesta. DESI ECHIPA SINECU A DECLARAT RASPICAT CA A EFECTUAT OPERATIA CU LASERUL. Un intermediar al mortii. pe la ora 5. sustine medicul personal al acestuia. Dupa exact 24 de ore murise". PANA LA URMA AU FOST DOUA TAIETURI PE CORPUL PATRIARHULUI.

trebuie efectuat un Protocol de internare complex care implica un tratament preparatoriu. dupa cum spune Sinescu. ma duc linistit. pentru a nu fi "jignit" sau "influentat psihic inainte de operatie". Or. in cazul unei operatii care implica anestezie generala. In cazul in care in aceasta perioada se constata si alte afectiuni este obligatorie consultarea unor medici specialisti. ce poate dura de la o zi la sapte zile. deci o anestezie asa. n-am mancat si n-am baut nimic. In acest act sunt stipulate inclusiv posibilitatile unor complicatii care pot duce la moarte. cel care la insotit pe Patriarh la spital. red. fiind descris in amanunt procedeul chirurgical care va fi urmat. medicul personal. inainte sa-l ia la operatie. Dar nu m-au lasat. inclusiv pe latura penala. EXISTAU SOLUTII MULT MAI SIMPLE 70 . desi i s-a spus singurului insotitor al Patriarhului ca pacientul este bine si operatia a reusit. Conform normelor medicale. I-au dat o pastila si a intrebat pentru ce este. conform legislatiei. nici. cardiac si sub anestezie generala. si s-ar fi razgandit dupa intelegerea riscurilor. Dimineata. mai cu seama. le-a spus doctorilor sa ma lase sa stau langa el. ca la dentist. nici anturajul sau. 50% SANSE DE SUPRAVIETUIRE Conform specialistilor consultatati de ZIUA. conform normelor in vigoare. Daca l-ar fi avut sub ochi. Costel Calapod a fost oprit de medici care au postat imediat un gardian in fata salii cu consemnul sa ii impiedice intrarea. cadre medicale albe la fata solicitand rastit diverse instrumente. Examinarea Patriarhului a fost superficiala. Or. nu e de mirare ca Patriarhul nu a fost consultat si asistat de un cardiolog. efectuata asupra unui varstnic cu afectiuni cardiace cunoscute si posibile deficiente respiratorii. nu?" Si mi-a spus: "Nea Costel. sansele de supravietuire sunt de 50% intr-o atare interventie chirurgicala. Costel Calapod a vazut o agitatie generala pe coridoare.30. acesta nu a stiut pana in ultima clipa. Patriarhul nu a fost nici macar analizat pulmonar.INTERNAT PE SEST Medicul Ionel Sinescu a incalcat mai multe reguli obligatorii.n. prin crearea unei Comisii speciale. merg ca la Sfanta Liturghie". PATRIARHUL NU A STIUT CA VA FI ANESTEZIAT TOTAL Nici macar documentul standard pentru asumarea responsabilitatii operatiei .). nu au fost informati. SOFERUL SAU PERSONAL DE 21 DE ANI COSTEL CALAPOD "Am mers de cu seara (duminica . specialist urolog."Consimtamantul Informat". pentru a se intocmi certificatul de deces. ULTIMELE CUVINTE: "MERG CA LA SFANTA LITURGHIE" AMANUNTE TULBURATOARE NE-AU PARVENIT SI DE LA SINGURUL INSOTITOR AL PATRIARHULUI. pentru a se cunoaste mai bine stadiul sanatatii sale inainte de anestezia generala. ar fi fost acum in viata. nimeni dintre apropiatii sai nu a stiut ca Patriarhul merge la moarte.nu a fost dat spre semnare Patriarhului. Cand i-au raspuns ca e pentru anestezie a zis: "A. Buletinul Patriarhului a fost solicitat si adus doar a doua zi. Acestea au fost ultimele cuvinte ale Patriarhului Romaniei inaintea operatiei. In aceste conditii. Incercand sa intre la Patriarh si sa afle ce se intampla. La ora 11. Patriarhia a aflat de moartea Intaistatatorului de la televizor! O astfel de incalcare a standardelor internationale medicale din partea echipei lui Sinescu este si trebuie sanctionata. a carui copie o prezentam alaturat . In primul rand Fisa de internare. ca urmeaza sa fie anesteziat total.00-11. aflat deja pe patul de operatie. ULTIMUL APROPIAT CARE L-A VAZUT. din cate se pare. pana la stabilizarea absolut sigura a bolnavului. Am stat toata noaptea ca pe ghimpi alaturi de el. Conform declaratiei lui Costel Calapod. asupra unui pacient nonagenar. in procent de 50%. Dar nici pacientul.

sa mearga in biroul 71 . peste exact o ora de la aceasta stire. de ce. (Stefan Pricop. sa lase sculele jos. de coma. au informat surse medicale. desi Patriarhul era pe moarte de patru ore.3010.30 . (Departamentul Social. &laquoIn momentul de fata. interventie programata din timp. transmisa de Agentia Mediafax: "MEDIAFAX .ceea ce nu poate confirma nici o sursa independenta cu certitudine. la Spitalul Fundeni din Capitala.30 -15. de adenom de prostata.o alta ciudatenie pentru ca o astfel de operatie dureaza in mod normal maximum o ora. sa se dezinfecteze. desfasurandu-se in intervalul 8. Fizic. afirma ca.00. nu numai presa.30.45.prostata se putea trata medicamentos sau se mai putea alege solutia unei sonde sau a unei cistostome. luni. ulterior. 30 iul . conform investigatiilor noastre. interventie programata din timp. starea sa este foarte buna.Medici specialisti urologi consultati de ZIUA ne-au declarat ca. ambele variante fiind extrem de simple si fara nici un fel de riscuri letale. la Spitalul Fundeni din Capitala. 240 . ar fi inceput sa tuseasca si sa expectoreze sange. la ora 17. daca nu era o urgenta . prezente in zona in care s-a desfasurat operatia. Echipa Sinescu a avut asadar interesul sa transmita intai o stire "pozitiva".Nr. Au urmat imediat manevrele de resuscitare. 30 iul . ESTE DE OBSERVAT SI URMATOAREA STIRE MEDIAFAX: "Nr. Patriarhul si-ar fi revenit si ar fi discutat voios cu cei din jur . precizeaza Patriarhia Romana. respectiv ca Patriarhul e bine dupa o operatie de prostata reusita?! Cititi prima informatie de presa pe aceasta tema. fiind asteptat sa se intoarca cat mai curand la Resedinta patriarhala». Apoi. Decesul a fost consemnat de medici la ora 17. medicii sa faca toate operatiunile urmatoare: sa constate decesul. au survenit complicatii: "complicatiile au fost cardiace".ro) 2007-07-30 . social@mediafax. Patriarhul deja se sfarsise. au informat surse medicale.17. este imposibil ca doar intr-un sfert de ora.dupa cum a recunoscut si Sinescu . potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane.ca operatia a fost "o reusita" si ca. pentru un control medical.ro) 2007-07-30 16:16:54" ECHIPA LUI SINESCU A MINTIT SI PATRIARHIA Concluzia este clara: echipa Sinescu a mintit si Patriarhia. a apreciat sursa citata. sustine o conferinta de presa la intrarea in Spital.citand comunicatul . Constantin Popa (foto). Daca incepand cu ora 12. luni.Patriarhul Teoctist a fost operat. Prea Fericitul Parinte Teoctist. Mii de oameni traiesc in Romania cu acest tip de sisteme adaptate. 262 . Directorul Popa afirma .16:03:45". Frapanta este si operativitatea cu care "Comisia" Sinescu-Tulbure s-a prezentat cu un comunicat public in fata presei. o "sursa" din echipa lui Sinescu a transmis catre media informatia care a aparut ulterior pe televiziuni si agentiile de presa. unde citeste un Comunicat semnat de "o Comisie medicala". cel putin! Alte surse spitalicesti independente. Patriarhul ar fi dat semne de tulburare de ritm cardiac.Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI. afirmand ca "starea sa este foarte buna" intr-un moment cand.00-12. respectiv chiar de catre cei care l-au operat. sustine Sinescu. Pentru ca. pe la 12. Dupa care. de adenom de prostata. a fost duminica. la Spitalul Clinic Fundeni.(Adauga informatii de la Patriarhia Romana in legatura cu operatia Patriarhului Teoctist si starea acestuia postoperatorie) Patriarhul Teoctist a fost operat. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. afirma echipa Sinescu-Tulbure. dr Ionel Sinescu si dr Dan Tulbure. directorul spitalului. iar luni a fost supus unei interventii chirurgicale la prostata. Patriarhul nu si-a iesit niciodata din starea de anestezie si apoi. sa se spele pe maini.Flux(uri): &laquoGENERAL» BUCURESTI. MANIPULAREA MEDIA Conform declaratiilor medicului Ionel Sinescu operatia a fost o reusita. sa dezbrace halatele. de fapt. poate. social@mediafax. Starea postoperatorie a Patriarhului este buna. la orele 15.00 medicii s-au chinuit sa-l tina in viata. conform medicilor.

trebuie incunostiintat imediat directorul spitalului care il anunta apoi pe ministru. asteptat linistit si vazut. sub conducerea caruia a fost redactat Tratatul de Nefrologie in doua editii. nu l-am operat". Era o personalitate.directorului... Sa nu ma cheme. asteptat cateva zile si dupa aceea.. era medicul personal al Patriarhului de 21 de ani Eu l-am ingrijit. luni: "Domnule. domnule. medic primar medicina interna. sa coboare la parter si sa apara in fata presei... Aceasta sa fie cauza grabei? Dar de ce secretomania? Nu a fost anuntat nici macar superiorul sau pe cale ierarhica. a aflat insa de abia a doua zi. medic primar nefrologie. Eu eram impotriva. Au reaparut acum din nou. Nicolae Ursea. Era in plina infectie urinara si din cauza asta urina des. Deontologic. Nu e voie. Univ. sa nu ma cheme si asa mai departe. Deveniseram prieteni. tocmai la orele 18. M-am ocupat de dumnealui asa cum trebuie si i-am facut o schema de tratament si tot si venea. erau doua lucruri: unu.. faceam consulturi medicale si asa mai departe.. Din punct de vedere medical.. sa-l verifice. Era prima chestiune.. asa este (. A doua chestiune: nu era oricine. Trebuia echilibrat. cand il operati. cand Sinescu si-a dat seama ca il pierde pe Patriarh.00. mai ales unul de rangul Patriarhului. V-au tinut in mod deliberat departe de dansul. Pai asta este foarte grav.. la ora 14. Daca era vorba sa il operam aici.. Deci trebuiau sa ma cheme. La o ora dupa moartea Patriarhului.. Mi-a raspuns. Ministrul Sanatatii. era perfect.. nu era oricine.. Era perfect. mi-a spus ca nu era operat... "Il programam si. sa-l semneze...... Dr.. Clar.. nu este voie sa operezi un om de unul singur cand are un medic personal. I-am tratat infectia... sa iasa pe hol.. au cedat urinarile frecvente. Am fost medicul sau personal de 21 de ani. a fost anuntat tot a doua zi.. sa astepte liftul. va anunt cand il operez".. de nenorocirea de la Fundeni. Eugen Nicolaescu.. dr Constantin Popa. Da. sa dicteze secretarei comunicatul. am auzit ca l-ati operat". Aceasta este ora cand echipa lui Sinescu a intrat in criza. la doua zile dupa operatie.. ce sa spun!? (. cand il operam. anuntate deja. sa-l dea la imprimanta... Si-a permis sa ma minta. domnule.. La ce ora era asta? La ora 12 si jumatate.. la telefon: "Nu.) Culmea este urmatoarea: i-am dat telefon lui Sinescu si l-am intrebat. Eu 21 de ani i-am tinut si inima si creierul cum trebuie. "Nu. sa ma chemati si pe mine"..00.. cu protocol zero. cand am vorbit cu dumnealui. stabilizata tensiunea. doctor in stiinte medicale. Cand este internat un pacient la o ora tarzie. Si. trebuia organizat un consult medical de specialisti. MEDICUL PATRIARHULUI: NU TREBUIA OPERAT Prof. Pentru ca acum trei saptamani de zile a avut din nou un puseu de genul asta. nu l-am operat". Trebuia tratata infectia.... Iar directorul Spitalului Fundeni. domnule..) Si cum a putut sa isi permita asa ceva? Cum si-a permis. o sa va chemam". Totul in numai 15 minute! MINISTRUL SANATATII A AFLAT LA O ORA DUPA DECES Sinescu urma sa intre in concediu la 1 august. 72 . slava Domnului.. sa ma aduca din groapa. zic: "Va rog foarte mult.. sa se sfatuiasca ce sa scrie si cum sa faca... La ora 12 si jumatate. Si el era operat si era si mort. sa nu se atinga de el fara medicul personal.. De la acest moment a inceput si manipularea presei. sa ma aduca langa dumnealui. Pai. Mi-a spus: "Da. Trebuia tratata infectia urinara din nou.

________in calitate de: 1. domnule.) Un om de o valoare exceptionala. Si de ce s-au grabit asa? Nu stiu de ce s-au grabit. cat si riscurile pe care le impun investigatiile speciale ce fac parte din operatia/tratamentul pe care urmeaza sa il efectuez. probabil de la intubare. L-am tratat. la Carol Davila. sa-mi spuna ca nu l-a operat. Mi s-au prezentat riscurile asociate precum si riscurile imprevizibile (inclusiv riscul oricat de mic de deces) consecintele pe care le presupune tratamentul/interventia.. inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale. sotie. mi-au fost explicate pe intelesul meu de catre Dr..pacient internat in sectia ______________________________________________________ 2. Dar. LEGEA DREPTURILOR PACIENTILOR. s-a rezolvat treaba asta si era totul bine. trebuia un tratament antiinfectios si dupa aceea discutata problema interventiei chirurgicale.in cazul in care pacientul este in incapacitatea de a decide) al pacientului_______________________internat in sectia ______________________consimt sa urmez operatia/tratamentul urmator 1:______________________________________________________________________________ Natura si scopul. accept ca medicul desemnat sa actioneze in baza pregatirii sale profesionale in consecinta doar daca aceste 73 .. Il chemi: "Domnule coleg. in adevar trimisul lui Dumnezeu pe Pamant. da.. Declar ca sunt constient de aceste riscuri si le accept. de o noblete sufleteasca.Deci daca nu era infectia. I le facusem pe toate. Reaparand infectia.. Avea toate investigatiile facute in urma cu trei saptamani inainte.reprezentant legal al copilului______in varsta de____ani 3. fiu .. Asa zice el. Nici vorba de treaba asta.. Fara sa chemi medicul personal? Nu e permis. intrucat scopul interventiei/tratamentului este spre binele meu.. a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate.apartinator (sot. si la figurat.. Dar nu i-au facut analizele primare. la spital. 6.. El zice ca i le-a facut pe astea primare. oricum.. . Pentru ca? El zice ca i-a facut o urocultura si ca a iesit sterila. E o chestie ultraelementara. domnule. (. Cu zile. care impun proceduri suplimentare fata de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de catre mine (inclusiv transfuzia). A reaparut infectia. seria____nr.. beneficiile si riscurile efectuarii/neefectuarii acestei operatii/tratament. frate. sora. da. vino sa discutam". precum si a celorlalte operatiuni terapeutice..... de o gentilete. Noi am auzit ca scuipa si sange. si la propriu. a alternativelor existente la procedurile propuse. ___________________. a interventiilor medicale propuse. Si eu nu indicam interventia chirurgicala. domnule. Credeti ca e posibil sa fi fost complicatii la plamani? Pai. Nu ai voie. la mine. ce se poate spune este ca a murit cu zile. FORMULAR DE CONSIMTAMANT IN VEDEREA TRATAMENTULUI/OPERATIEI Subsemnatul ___________________ domiciliat in__________________legitimat cu B. Pe dracu' ghem.I/C. Dar nu trebuia operat in conditii de infectie urinara. In cazul in care in timpul interventiei terapeutice apar situatii si conditii neprevazute. Acum trei saptamani avea un puseu infectios. De o blandete.. inteleg necesitatea acestei operatii/tratament pe care doresc sa il efectuez si recunosc ca nu mi se poate da o garantie sau asigurare in ceea ce priveste rezultatul final. Ca urmare. precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. De ce s-au grabit? Si sa ma minta la telefon.. INCALCATA Art.I. raze.

. aparuta in 1998.. prorectorul Universitatii de Medicina... la finele lunii iunie. director pentru Drepturi Internationale de Autor din cadrul companiei McGraw-Hill... Ionel Sinescu.... Data ......... care va lua masurile necesare......gradul de rudenie. Mary A.... ________________confirm ca prezentul formular de consimtamant a fost completat in prezenta mea si semnat de pacient fara ca asupra lui sa se fi exercitat vreo constrangere. intr-un articol intitulat "Plagiat la varful medicinei romanesti"...... de exemplu va nota : .... Semnatura pacientului/reprezentantului legal 4 ________ziua ____luna___anul_______ Subsemnatul...... indicatia de a nu mai resuscita in cazul stopului cardiorespirator. dr..... de la acest accept face exceptie 2:______________________________ in scopul realizarii operatiei. scrisa de Emil A.... "MEDICINA PLAGIATA" Ulterior.etc.. SINESCU PE URMELE PLAGIATORULUI BEURAN Prof..... 3.. Semnatura martorului ____________ziua _____luna_______anul______________ CONSIMTAMANT INFORMAT Am inteles beneficiile si riscurile investigatiei/procedurii (. Exemplu: extirparea unui organ.. Nume.... Prenume . care a publicat in 74 .. sunt de acord/nu sunt de acord ca aceasta sa se efectueze in conformitate cu decizia medicului curant. Ionel Sinescu a copiat fragmente intregi si grafice dintr-un tratat american din 1957..... McAninch.... imi dau liber si in cunostinta de cauza... s-a aflat in ultima vreme in atentia presei.. In consecinta si in conditiile precizate... am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare le semnez... ACN etc.. 4... sub titlul "Medicina plagiata"... Certific ca am citit...... care a publicat lucrarea "Smith's General Urology"........ ___________. Ziarul Gardianul sustinea..... a afirmat ca nu exista nici o autorizatie de reproducere eliberata de editura pentru vreun autor roman si a anuntat ca sesizarea celor de la Gardianul va fi analizata de departamentul juridic al editurii. Pacientul va scrie clar operatia/tratamentul pe care intelege sa o efectueze si pe care accepta pentru a nu exista reclamatii ulterioare bazate pe confuzie.... unul dintre cei mai cunoscuti chirurgi romani...... Murray.... pentru a afla daca profesorul Sinescu a avut autorizatia de a reproduce fragmente in lucrarea sa........... dr...... Mircea Beuran. Riscurile actului anestezic mi-au fost explicate cu ocazia consultarii mele de catre Dr..... fiind acuzat de plagiat.. editura din SUA neautorizand reproducerea cartii. consimt de asemenea la administrarea anesteziei ce mi-a fost indicata (generala/alt tip) 3 _______________. precum si datele imputernicirii de reprezentare in cazul tutorilor.. Tanagho si Jack W.. De asemenea in cazul aparitiei in timpul procedurii a unei complicatii ce necesita interventie chirurgicala de urgenta........amputatia membrului inferior sub nivelul genunchiului" colectomie dreapta.proceduri sunt absolut justificate din motive medicale si nu numai in interesul meu personal si inspre binele meu.... Note: 1. consimtamantul la operatia/tratamentul prezentat.. in lucrarea sa "Urologie clinica".......... in calitate de martor...... Se specifica obligatoriu ce tip de anestezie se va aplica.... ca prof. ziarul ZIUA a realizat o ancheta. Cotidianul a contactat editura americana McGraw-Hill. 2.....) invazive ce urmeaza sa mi se faca si sunt de acord/nu sunt de acord cu efectuarea acesteia. Se vor nota datele de identitate ale acestuia.. in care relata ca unul dintre cele mai mediatizate cazuri de plagiat este cel al fostului ministru al Sanatatii.

Ar trebui totusi conturata mai bine afectiunea respectiva. Ionel Sinescu a comis-o si de unul singur. fost coleg la spitalul Fundeni si prieten al plagiatorului. Pagini realizate de Luciana POP si Victor RONCEA pentru Ziarul ZIUA 75 . Astfel. Gerald Popa si alti colaboratori. pacientul poate face o complicatie in timpul operatiei sau post operator. in1998. repet. Conform dezvaluirilor ZIUA. modificarile fiind mai degraba de traducere decat de continut. Exista si cazuri in care o boala respiratorie se poate agrava in cazul oricarei interventii chirurgicale. semnata de americanii Emil A. Dar. sustinand ca "singura care i-ar putea crea profesorului unele probleme este editura americana ce detine drepturile de publicare a lucrarii "General Urology". continua articolul. Cazul Ionel Sinescu s-a aflat. dr. trebuie vazut despre ce afectiune este vorba. cand ai un bolnav care scuipa sange dupa operatie. De obicei. Mircea Diculescu.1997 "Ghidul medicului de garda". Cred insa ca trebuie vazut rezultatul necropsiei. Dupa colaborarea fructuoasa cu Mircea Beuran. Asemanarile dintre cele doua tratate nu sunt deloc intamplatoare. sef sectie la Institutul National de Pneumologie "Marius Nasta". daca bolnavul a fost intubat. luand in considerare si posibilitatea de a fi avut si o alta afectiune. si care a fost plagiat dupa lucrarea "Urgences en Medicine". ar putea fi o cauza cardiaca sau una respiratorie. Daca vorbim vag de boli respiratorii. Pe baza acestui plagiat. impreuna cu dr. Daca aceasta afectiune este una cronica obstructiva. aceeasi comisie de ancheta a mai analizat "Ghidul de urgente in medicina interna". Trebuie spus insa ca depinde foarte mult de tipul de afectiune. de vreme ce anumite capitole au aceleasi titluri. inclusiv tabele si elemente de grafica. Ionel Sinescu si Daniela Bartos. a semnat-o fara nici un pardon. asta nu ne ajuta la nimic. Este foarte greu de spus. Care este explicatia ca un bolnav scuipa sange dupa o operatie de prostata? Pot fi "n" cauze. Dr. ba a mai si mentionat-o in propriul CV. ajungand sa detina o multime de functii si pozitii-cheie in diverse structuri medicale. Ce analize sunt necesare pentru o persoana in varsta inainte de operatie. dupa volumul "On call" al unor medici americani. McAninch cu 41 de ani inainte. Anchetat de o comisie a UMF Sinescu a contestat printr-un drept la replica acuzele de plagiat fara a lamuri insa problema. Dr. Ionel Sinescu si-a construit o cariera fulminanta. univ. Comisia de ancheta a Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti a ajuns la concluzia ca lucrarea a fost copiata cuvant cu cuvant. Poate fi si de la intubatie. a raspuns la cateva intrebari adresate de ziarul ZIUA. Florin Mihaltan. sub coordonarea medicilor Dominique Meynel. Credeti ca vreo alta afectiune ar fi putut degenera in cursul unei operatii de adenom benign de prostata. acesta a publicat lucrarea "Urologie clinica". Dan Tulbure. Tanagho si Jack W. aparuta in 1992 la Paris. plagiata intr-o proportie covarsitoare dupa "General Urology". ba chiar incep la fel. Totusi. Este putin probabil insa ca Sinescu sa fie sanctionat in vreun fel de catre bunul sau amic. si republicata de-atunci in 16 editii. Alin Davido si Jean Cabane. in dezbaterea Comisiei de ancheta a UMF "Carol Davilla". pe pagini intregi. prorectorul UMF "Carol Davila" Bucuresti. Printre complicii lui Beuran la plagiere s-au numarat profesorii Constantin Popa. dr. ca fiind una dintre marile sale realizari stiintifice. de exemplu una pulmonara? In primul rand nu stiu ca Patriarhul Teoctist sa fi avut vreo afectiune pulmonara. aprecia ZIUA. reprezentand volumul al saptelea din colectia "Medicul rezident". Conf. Sinescu a declarat ca n-a avut niciodata pretentia ca lucrarea sa sa fie considerata originala. Florin Mihaltan: Trebuie facuta necropsia Conf. la sfarsitul lunii iulie. condusa de prof. prof. poate chiar pulmonara? Minimum de analize in acest caz constau in realizarea unei radiografii si a unei spirograme.

inca din 1717 cand masoneria.W. romane. babiloniene.. precum si literatura masonica in general. sa-i dam cuvantul Marelui Preot Satanist. Masoneria ar fi putut exista inca de pe atunci" p 145. "Voua. Ba chiar francmasonii pretind ca aceste adevaruri ar fi existat inainte ca lumea sa fi fost creata! Foster Bailey (sotul cunoscutei guru Alice Bailey) scrie in cartea sa. Iar la pagina 567. iar Lucifer este bunul si minunatul "Purtator de Lumina" pe care masonii il venereaza clar si raspicat. iar notiunea de dumnezeu este mai mult o figura de stil. p 220-221. inregistrate de A. Masoneria le imbratiseaza pe toate afirmand ca si-a insusit "adevaruri universale" ce sustin toate aceste religii. "Enroute to global occupation". la paginile 712. Pe 14 iulie 1889. eline. care in cartea "The satanic rituals: companion to the satanic bible" spune: "ritualul satanic este o amestecare a celui 76 . religia masonica trebuie pastrata in cea mai pura doctrina luciferica" Acest citat se mai gaseste si la Gary Kath. ne dam seama ca acele "religii" se refera la cultele pagane egiptene. La pagina 624 scrie: ". T. Si pentru ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu si Isi are toata puterea de la Tatal si pentru ca El a venit pe pamant in numele Tatalui ca sa ridice pe oameni de la pamant la cer. in mod nesuperstitios»" (adica Dumnezeul din Biblie. L.H Goodwin. Norman Frederick DeClifford. Pike a emis instructiunile celor 23 de Consilii Supreme Masonice. Sir Walter Scott. va spunem ca pentru noi. Sa fie el purtatorul luminii. Conform celor scrise. Clarificarea o gasim citind cartea lui A. care cu o stralucire orbitoare lumineaza plapand sufletele egoiste? Cu siguranta el este". Satan este cel diabolic. 32. vom examina scrierile unor lideri masoni ca: Albert Pike. Joseph Ennemoser. Lucifer este identificat ca fiind "Inger de Lumina". opusul lui Dumnezeu.W Leadbetter. ÎNVATATURI MASONICE DESPRE DUMNEZEU De-a lungul secolelor. asa cum o stim noi astazi a luat fiinta. mari inspectori Generali. fiul diminetii. feniciene. acela adorat de toti.718 apare iar notiunea de dumnezeu. C.. J. S. fondator al Bisericii lui Satan. "Occult Theocrasy". aceasta precizare lipsind din invataturile masonice. gasim un pasaj totodata socant si lamuritor cu privire la dumnezeul masonilor: "Lucifer este Purtatorul Luminii! Ciudat si misterios nume purtat de Printul Intunericului. dovedeste faptul ca notiunea de "Dumnezeu" nu este cea crestina. "Morals and Dogma". Pentru a ne forma o idee despre invatatura masonica. S. Albert G Mackey. Masonii sustin des faptul ca nu poti deveni membru daca nu crezi in Dumnezeu. Pike. In cartea lui Pike.. Henry Cornelius Agrippa. hinduse. p 588: "Ceea ce trebuie sa spunem multimii este: &laquoVeneram un Dumnezeu. Intorcandu-ne la pagina 321 a aceleiasi carti a lui Pike. Prin aceasta conditie ei declara ca invataturile lor sunt compatibile cu Biblia. putand fi usor substituita cu Fiinta Suprema sau Mama Natura.masoneria este identica cu religiile stravechi". Satan si Lucifer nu sunt unul si acelasi. cei din gradele 30. citata de Ralph Epperson in cartea sa "Massonry: Conspiracy against humanity". M Ward. A. nn). Anton LaVey. El este si dumnezeul evreilor si al egiptenilor si al hindusilor. Witton Davies. Parcurgand intreaga carte. p 273-274" In final. musulmane. dumnezeu este oricare in afara celui din Noul Testament. Problema care se iveste este: in care dumnezeu cred masonii? deoarece numele lui Iisus Hristos nu este nicaieri pomenit. Kersey Graves. numerosi autori au scris impotriva acestei organizatii oculte.C De LaRive in cartea sa "La femme et l'enfant dans la Francmaconerie universelle". p 114 si la Lady Queensborough. dandu-le in vileag invataturile anticrestine. De notat faptul ca in viziunea masonica. Delaurence. Tocmai el. 31. "The Spirit of Masonry": "Deoarece steaua Sirius este mai veche decat Pamantul. budiste.

Albert Churchward. Vom cita din surse masonice si vom prezenta si imagini care vor face dovada incontestebila ca Francmasoneria este luciferica." [William Hutchinson. tainic. era un simbol comun pentru indieni. in care o persoana se dedica total satanei. scrie ca masonii sunt "actualii druizi". Un scaun auster este oferit persoanei in cauza. Sicriul poate fi de orice tip. p. "Sarpele incolacit" in jurul oului. Sa ne amintim ce spunea acelasi Albert Pike:" Masoneria este identica misterelor din antichitate" ceea ce inseamna ca invataturile lor provin din religiile pagane. New York.. [Sings and Symbols of Primordial Man : the Evolution of 77 . "Morals and Dogma". Bill Publishing. LaVey scrie despre cerintele necesare: "camera trebuie sa fie neagra sau inconjurata cu oglinzi. oculte ale antichitatii. ermetic si masonic. alt autor mason. revizuita de George Oliver. vorbind despre ritualul satanic numit "l'air epais". simbol masonic. iar emblemele noastre principale au fost aduse din Egipt. exact cum faceau grupurile pagane de aproape 5000 de ani. Mason. combinat cu un craniu asezat peste 2 oase incrucisate. este recomandat dupa cum este descris in sigiliul gradului al VI-lea al Cavalerilor Templieri. vorbeste mult despre importanta venerarii sarpelui in diverse religii mistice ale antichitatii.496. De asemenea. hexagonal. incorporand simboluri din fiecare mit" (p.satanice... Astfel avem intrunite materialele elementare unui ritual satanic. conform unei vechi superstitii. În continuare gasim condamnabil faptul ca Francmasoneria idolatrizeaza druizii: "Modul nostru de invatare a principiilor breslei noastre provine de la druizi. publicata initial in 1775. in cartea sa uluitoare." V-ati convins ? SIMBOLURI COMUNE MASONILOR ŞI SATANIŞTILOR 4/5 ADORAREA SARPELUI IN FRANCMASONERIE Imaginati-va socul si dispretul nostru cand am descoperit ca Francmasoneria adora si venereaza sarpele. Iar la pagin 59. desi unul traditional. 27).. O camera plina cu oglinzi il face pe practicant sa-si constientizeze rolul sau. 25. egipteni si druizi si facea referire la crearea "universului" [p. 195]. In sicriu trebuie sa incapa doua persoane. Albert Pike. oglinzile &laquorapesc sufletul&raquo.gnostic. "The Spirit of Masonery".

. zeul bun. George Allen and Company. Cand acesti autori masoni Pike. In cartea satanica "Magic Symbols" se scrie ca un sarpe inghitind o fiinta umana simbolizeaza initierea. In vechiul Tir si India "un sarpe era. ajungand la gradul 28. era reprezentat de aceasta reptila si este considerat de Barzi ca fiind "Minunatul sef Dragon. fara a-i fi afectata vederea. in Java. in China. England. De aici rezulta clar ca Francmasoneria practica magia neagra si vrajitoria. 2). New York." Ceea ce aceasta bolboroseala vrea sa insemne este ca omul trebuie sa fie pregatit sa-l adore pe Satan deoarece o asemenea adorare este impotriva lui Dumnezeu si impotriva constiintei pe care acesta a daruit-o fiecarui om." [Dr... pe portile Marelui Templu a lui Chaundi Teeva. Marele lor zeu. druizii erau oculti. era adorat profetic. Oliver. considerau sarpele ca fiind simbolul Intelepciunii." In timp ce noi gasim necorespunzator ca un sarpe sa inghita oameni. Ltd. Iluministii practicau magia neagra si vrajitoria si tot asa face si Antihristul! A. Si George Oliver relateaza despre legatura Masoneriei cu druizii. "Pentru egipteni era simbolul "Intelepciunii Divine" cand era exagerat ca marime. Un adevarat initiat este acela caruia i-a fost dat sau a castigat dreptul de a poseda o asemenea intelepciune care sa-i permita sa priveasca la un influx spiritual atat de stralucitor.. ca fiind o singura faptura. sarpele cu glob inaripat era plasat la usile si ferestrele templelor ca un zeu aparator. Churchward si Oliver identifica Masoneria cu religia druizilor. pe arcul de triumf de la Pechin. din aur.Religions Doctrin from the Eschatology of the Ancient Egyptians. p. iar fiecare avea un cap uman in gura. rasucit in jurul unui trunchi de copac.." 5).. Hu. realizeaza ca venereaza pe Lucifer. iar trepiedul de la Delphi era un sarpe cu trei capete.. practicand astrologia si oferind sacrificii umane. "Druizii adorau in mod deosebit sarpele. 36]. este si in concordanta cu Biblia [Apoc. iar cand isi prindea coada cu gura simbolizand Eternitatea. 78 . 28]. A fost pregatit puternic pentru acest lucru incat sa poata "privi la un influx spiritual atat de stralucitor. Desigur acest lucru il practica si Francmasoneria. suveranul raiului " [G. 1913."! 6). p. Cand un om este gata sa patrunda in taramul spiritual din interior. In Egipt. pana cand. Hutchinson." Toti paganii. "Masonii. Ghirlande de serpi sunt reprezentate si pe columnile stravechiului templu hindus de la Burwah-Sangor. "Portalurile templelor egiptene erau decorate cu hieroglifa unui cerc si a unui sarpe. Pike relateaza ca si alte religii ale antichitatii de pe glob venerau de asemenea sarpele. aceasta identificare trebuie ferm condamnata. Fenicienii reprezentau pe Zeul Nomu (Kneph sau Amun-Kneph) ca fiind sarpe. fara a-i fi afectata vederea. Desigur. Aceste doua interpretari ale sarpelui si dragonului. p. p. atunci se spune ca este initiat. Python. 189]. 1906." 4). din toate erele. "Sings and Symbols". descoperim ca satanistii au alta parere. Toate crucile budiste din Irlanda au cate un sarpe sculptat pe ele. Second Edition. Cu cat masonul inainteaza in grad este invatat din ce in ce mai multe lucruri. pe zidurile Atenei. zeul sarpe.. [Citate extrase din "Morals and Dogma. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. Hieroglifa mexicana era formata prin intersectarea a doi mari serpi (Nota: Pike a scris “sarpe” referindu-se la zeitate) care alcatuiau un cerc cu corpurile lor. London. un soare sustinut de doua vipere era emblema zeului intelepciunii Horhat. 3). Masonic and Occult Symbols Illustrated. 496-50]: 1). admira druizii si cativa dintre ei pretind ca Masoneria provine din druidism. C. Burus. 12:9]. Sarpele se gaseste pe templul de la Naki-Rustan in Persia. 7).

" [Ibid]. emblema puritatii si a salvarii..trebuie sa vedem implicatiile mai profunde ale sarpelui ca simbol al intelepciunii. cu Scorpionul. emblema bogatiei naturii. E un satanism atat de strigator! În simbolurile masonice gasim albinele si stupul de albine. dar care are un obiectiv spiritual: acela de a dobandi viata vesnica. albinele si mierea. 79 .. "Serpii sunt gardienii inceputului vietii si al nemuririi si de asemenea ai bogatiei spirituale din conurile ascunse. simbolizeaza Timpul din care numai Intelepciunea izvoraste.o stiinta despre care se credea ca studiaza transformarea metalelor obisnuite in aur. sunt distruse de serpi si regenerate in intestinele Taurului primavaratic. In cartea satanica "A dictionary of symbols" ni se explica importanta sarpelui.. apar imediat in spatele ei si pentru ca mierea.. De notat ca masoneria se identifica cu paganii care ghiceau viitorul studiind intestinele unui taur.."A dictionary of symbols". Acest simbol poarta denumirea de "Ouroboros" [p. Acest lucru este de asemenea blasfemitor pentru ca Biblia invata ca Domnul nostru Iisus este puritatea si salvarea si prin El si prin crucea Sa ne vom mantui. "Fecioara zodiacului este muscata in calcai de serpi care. Cand Pike explica in cartea sa credintele spirituale despre sarpe.Ibid]. care sunt considerate simbolurile puritatii si salvarii. Zeul-Soare este victorios. cartea satanica"Magic Symbols" se spune ".11] si are conotatii mai adanci.. Sarpele numit “Ouroboros”. Aceste doua interpretari reprezinta pentru pagani reincarnarea. se credea ca ar fi un antidot la muscatura sarpelui." Simbolul alaturat a fost identificat ca fiind folosit de alchimisti. [Magic Symbols.”[Cirlot. sarpele este forta vie care determina nasterea si renasterea si prin urmare este legat de "Roata Vietii".. Sarpele cuprinde cele doua extreme ale vietii: copilul craniul... albinele lui Aristecus. mentioneaza si zodiacul.. per ansamblu avand interpretarea: "In sfarsit este inceputul" sau "Sfarsitul se gaseste in inceput" interpretare in Latina a cercului.p 286-288].. in sfarsit.

FRANCMASONERIA EVOCA SARPELE CA FIIND MANTUITOR 80 .p. Noua Ordine Mondiala."[A.The Watchtomer and the Masons. chinezilor si indienilor.Pike.Albert Pike ne da o explicatie pentru cele doua coloane:"Serpi inconjurand inele si globuri si izvorand din ei. 1992. Iata inca o dovada ca intre Francmasonerie si regatul lui Antihrist. Portland."Morals and Dogma".G." [Fritz Springmeier.p. Observati cum. care sta sa vina exista o legatura puternica. ale carui indoituri alcatuiesc un baldachin peste el. ci si globul are aripi. H.teachings of the 25th Degree. Asta inseamna ca in stanga avem simbolul Regatului lui Antihrist. Vishnu este reprezentat odihnindu-se pe un sarpe incolacit.Wells spune ca globul cu aripi "va deveni simbolul Noii Ordini Mondiale cand va domina lumea. coloana din stanga nu numai ca are un sarpe inconjurand un glob.11]. sunt simboluri comune persanilor.500] Suntem pe cale de a primi un soc puternic. egiptenilor. Oregon.

" [George Oliver. Macoy Publishing and Masonic Supply Company. ["Marals and Dogma". În functie de perspectiva astrologica. Puteti sa va imaginati o blasfemie mai mare? Francmasonii considera sarpele ca fiind salvatorul universului. problema datei de nastere a miscarii e mai controversata. "Sarpele este simbolul si prototipul Salvatorului Universului. sarpele care isi mananca din coada. Acum intelegeti de ce Francmasoneria este o organizatie secreta si de ce interzice cu desavarsire divulgarea secretelor sale. Iata inca o recunoastere a faptului ca Francmasoneria se inchina lui Lucifer. deoarece aceasta carte a fost publicata sub deviza "strict secret". Albert Pike. Pâna aici. "Este trupul Duhului Sfant. care rascumpara lumile dezvaluindu-se in fata creaturii si daruindu-i atat binele cat si raul. Daca în privinta spatiului putem specifica statul California. promitand pedepse aspre. Cei care studiaza Biblia. CULTURA NEW-AGE ŞI NOUA ORDINE MONDIALĂ SCURT ISTORIC REVISTA „SCARA” Asa numita miscare New-Age a aparut în secolul al XX-lea în SUA. the Philosophical Research Society Press. cel mai respectat mason de grad 33 din toate timpurile afirma si mai blasfemitor. sarpele muscandu-si propria coada". Observati Ochiul Atotvazator in stanga sus. antropologica sau psihologica. numesc acest pacat "pacatul de neiertat" sau "pacatul impardonabil". teachings of the 28th Degree]. New York.Va indreptam atentia catre acest sort masonic. CONCLUZIA: Francmasoneria este total Satanica. 734. factorul Universal. o afirmatie de putina acribie stiintifica. IXXXVIII]. pentru ca odata comis. Dar observati si desenul din mijloc. simbolul venerator al soarelui in dreapta si stupul de albine jos. mason de grad 33. 1906. din Sfanta Treime. Ce ne-a spus Mantuitorul despre astfel de hule? Gasim raspunsul la Matei 12:31-32 si anume: ca orice pacat se iarta omului in afara de hulele impotriva Duhului Sfant si a Sfintei Treimi. Deci este clar ca Francmasoneria blasfemeaza si pe Iisus Hristos si pe Duhul Sfant. Iata cum descrie acesta. p. toate simboluri des intalnite in Masonerie. Priviti cum un Ouroboros inconjoara aceste simboluri si ca acele 2 crengute mereu verzi sunt asezate sub compas si echer. Dar am ales în mod intentionat aceasta formulare generala pentru a sublinia caracterul oarecum difuz al miscarii. Sarpele este considerat pe plan universal ca fiind simbolul legitim al Francmasoneriei. tocmai ati comis "pacatul impardonabil"! Lucru este grav. Dar. Satanistii folosesc crengutele verzi pentru a simboliza eternitatea. Felicitari masoni. dupa altii la 5 februarie 1962 (când 81 . diferiti cercetatori au plasat momentul incipient fie în anul 1904 sau 1910 sau 1917. 36]. p. p. Aceasta declaratie indrazneata si condamnabila nu a fost facuta pentru ochiul public. craniul de mort in mijlocul emblemei masonice a compasului si a echerului. "The Secret Teachings of All Ages". Ouroboros. Hall. desi acel suflet este condamnat. "Sings and Symbols. Duhul Sfant paraseste acel om pana cand acesta isi cere iertare."[Manly P.

presbiterienii (2. penticostalii (1. dar si islamul. SUA..o forma tipica a practicilor terapeutice de tip New Age inspirata din religiile orientale si practicile samanilor nord americani). . Printre grupurile majore protestante baptistii (19.8%) si episcopalienii (1. Începe razboiul rece. ea includea relativ putini romano-catolici si evrei. fara ca aceasta sa fie un element în afara oricarei discutii.4%). imperiul pagân sovietic. First Edition) care expune o cronologie a miscarii.. Va ramâne un singur rival redutabil. În ce ne priveste vom considera ca mai plauzibila datarea post-belica. Potrivit psihologului C. Aici este cazul sa mentionam apriga concurenta dintre new ageri si carismatici. Biserica lui Cristos.s-a produs o anume grupare a planetelor). statul California. capitala . Biserica ortodoxa are un numar însemnat (n. si aproape nici un aderent al religiilor ne-crestine cum ar fi islamul sau budismul Printre noile fenomene religioase ale secolului trecut se numara fondarea mai multor denominatiuni americane genuine printre care Biserica lui Isus Cristos a sfintilor din ultimele zile. având ca centru orasul San Francisco." Ca urmare a acestor directive ideologice si a aplicarii lor în practica potrivit unui sondaj Gallup în februarie 1978. În anul urmator. Din punct de vedere confesional SUA se prezinta ca un mozaic în care putem totusi desprinde cu ajutorul datelor statistice furnizate de enciclopedia CD Rom Encarta 98 urmatoarea structura: "La jumatatea secolului trecut populatia SUA era predominant protestanta. numai ca new agerii confunda dogmatismul cu dogmele. Cartierul unde îsi avea sediul aceasta miscare se numea Height-Ashbury. Dupa anuarul statistic din 1998.Trebuie (a avea) o religie personala. cel mai mare grup religios american este cel romano-catolic. budismul si hinduismul au adepti numerosi. tineri de toate categoriile erau adeptii unor religii orientale. Este vorba de "noul imperiu roman". Biserica adventista de ziua a 7-a si Martorii lui Jehova.8%). G.spiritual healing" (vindecare spirituala . era Varsatorului începe în 1997 sau 2154 (!). cel britanic a carei stea începe sa decada treptat. combatându-le iresponsabil în egala masura.. cu forma republicana federativa. . Si atunci se pune întrebarea: cum se poate pune vreo baza pe o datare total conventionala? Una din "virtutile" de care se prevaleaza atât post modernismul cât si New Age este anti-dogmatismul. 82 . în vreme ce dogmele sunt garantia statorniciei si adevarului învataturii crestine." Conform fostului consilier de stat american Zbygniev Brzezinski (actualmente membru al Trilateralei Bilderberg. Ambitia de stapânire a lumii s-a conturat pe deplin dupa victoria repurtata în 1945 asupra celor doua imperii pagâne rivale: al treilea reich si imperiul soarelui rasare.. dar un imperiu de facto. Urmatorul moment ar fi analizarea contextului religios si social în care a aparut miscarea. Totodata a fost întrecut si imperiul aliat. Cea mai raspândita religie ne-crestina din SUA este iudaismul (2%). cunoscuta popular ca Mormonii. Scientista. metodistii (8%). nu este indicat în procentaj!). Fenomenul social cunoscut ca New Age a luat amploare vizibila în anii 60 în mediile hippy de pe coasta de vest. grup ce este creditat a fi un super guvern mondial). 1979.Nimic nu e nou sub soare". Jung. Exista si o enciclopedie (NEW AGE ENCYCLOPEDIA.. conflictul si contradictia lor datorându-se mijloacelor lor diferite folosite în acelasi scop: bunastarea pamânteasca aici si acum. Din punct de vedere istoric sunt la îndemâna paralelele cu imperiul roman pagân. 10 milioane de americani. Prin dogmatism se întelege cu adevarat o atitudine condamnabila. aproximativ 25% din populatie. Ca ortodocsi suntem întru totul de acord. Aici lucrurile sunt deja binecunoscute si nu necesita lamuriri suplimentare. Aceasta ar începe în 1875 cu formarea Societatii Teosofice la New York de catre Helena Petrovna Blavatsky.contraculturii" supranumit si .laboratorul pentru noile idei". si el în mod conjunctural fost aliat. 500 000 de catolici americani erau practicanti ai healing-ului carismatic de influenta penticostala. un imperiu fara împarat. Aceasta totala imprecizie si lipsa de coerenta este tipica miscarii si se datoreaza faptului ca are la baza interpretari astrologice ce sunt supuse arbitrariului si subiectivismului celor în cauza. 9 milioane erau angrenati în ceea ce se cheama . De altfel este imposibil de stabilit cu siguranta când începe aceasta numaratoare si dupa ce calendar.7%).n. Henry Steel Scott si William Quan Judge. dar a fost supranumit parodic Height-Hashbury. aluzie stravezie la consumul intensiv de droguri psihedelice practicat de personajele dubioase adunate aici din toate colturile tarii.

California." Întrucât caracteristica esentiala a miscarii este sistemul de retea (web. Ambitia participantilor era aceea de a conferi acestor experimente de meditatii. Pe lânga acestia au mai fost prezente personalitati politice ca M... Lama Foundation (New Mexico). samanism. metoda feldenkrais. Christina si Stanislav Grof. Dobrescu au analizat cu pertinenta si probe indubitabile rolul francmasoneriei în evenimentele de care ne ocupam: . intuitie practica. Carl Rogers.în realitatea putin cunoscuta tinerilor de atunci si de azi un stravechi simbol ocult satanist!. Astfel cei doi soti împreuna cu secretara Dorothy Maclean au fondat o ferma experimentala model în care s-au obtinut ce-i drept niste rezultate extraordinare în urma meditatiilor asupra plantelor.000 de cursanti participa la gama larga de oferte new-age: psihologie transpersonala. În anul 1970 a aparut la Findhorn pentru trei ani o alta figura reprezentativa a New Age-ului. Aici desigur ca New Age-ul a întâmpinat de multe ori dificultatile inerente sistemului totalitar: cenzura vigilenta a unui sistem mass-media aflat sub controlul statului partid.La data de 14 ianuarie 1967 s-au adunat 10. a) LIDERI SI AUTORI NEW-AGE Prezentarea . autointitulati . apoi Ida Rolf cu a sa terapie rolfing. Aici s-au perindat figuri de seama ale .noii spiritualitati" ca Fritz Perls. Gary Zukav). deci si în România.000-7. Alegerea reprezentantilor si lucrarilor celor mai semnificative se loveste de obstacolul urmator: în cautarea unei legitimitati si autoritati cel putin cultural- 83 .flower power children" în Golden Gate Park. Institutul Esalen din Big Sur. tantra. deoarece în octombrie 67 miscarea a fost declarata moarta si înmormântata simbolic! Motivul principal al acestei disparitii rapide au fost drogurile si amorul liber practicate fara opreliste de acesti tineri iresponsabili. autoarea celebrului Curs al miracolelor Eileen Caddy a auzit începând cu anul 1953 în timpul meditatiilor o voce launtrica ce-i dadea directive de conduita spirituala si practica. care prefigureaza prin câteva aspecte doctrinare New Age-ul. Findhorn Community a fost fondata în Scotia de nord în anul 1962 de sotii Peter si Eileen Caddy împreuna cu Dorothy Maclean. În fiecare an 5. Mark Satin si cercetatori ai noii fizici (Fritjof Capra. psihologie budista. yoga. .).politic corecta".decât o vara". Findhorn Community (Scotia de nord). În mod asemanator Helenei Skutch. Roberto Assagioli... tânarul american David Spangler. patrunzând apoi la sfârsitul anilor 70 si în Europa de rasarit. precum si Rollo May. subversiv) The City of San Francisco Oracle ca fiind inaugurarea unei noi epoci (ere). Fara .corifeilor" miscarii are un caracter selectiv.250 000 de hippies numai în SUA. Sub conducerea lui Michael Murphy si Richard Price institutul s-a orientat catre experimente de noi terapii si spiritualitate alternativa de orientare asiatica. s-a înfiintat în anul 1962 si este socotit a fi unul din leaganele miscarii. Euforia nu a durat însa . gestaltterapie.muzica flower power si combinatia de droguri psihedelice cu variantele de yoga occidentalizata a trecut în zilele noastre la stadiul de cultura oficiala si chiar . rolfing si Cursul miracolelor. Expresia (luata din filmul suedez cu acelasi nume) trebuie luata ad literam.000 de tineri îmbracati într-o tinuta kitsch pseudo-hinduista. Aceasta contracultura caracterizata de cunoscutul simbol al pacii (make love not war). mai întâi în SUA si Europa de vest (spatiul asa-zis "euro-atlantic").. Gorbaciov. parintele psihosintesei. Evenimentul a fost salutat în ziarul .a cerceta duhurile".underground" (subteran. Alexander Lowen. Acesta a continuat cu dubioasele practici de transa spiritista. ea a luat aceasta voce drept Dumnezeu si a urmat-o întocmai. cu toata raspândirea masiva . medicina holistica si diverse forme de masaj o alura intelectuala academica.miscarea hippie o noua forma de masono-comunism (subl. ns. întemeietorul gestaltterapiei. sau de-a dreptul criminali odiosi ca Charles Manson. hipnoza. contribuind totodata prin lucrarile sale la prestigiul acestui fief al miscarii New Age.. printre care s-au strecurat elemente subversive. net) au existat simultan (sincronicity) în acei ani si alte centre de egala importanta ca: Esalen si Comunitatea Ananda (California). Cercetatorii români ai activitatilor francmasoneriei Radu Comanescu si Emilian M... Lebensraum-Zentrum (Zürich) si altele. Din aceste centre miscarea s-a raspândit cu repeziciunea informatiilor unor mass-media mobile si (în mare parte cel putin) necenzurate.

enciclopediile CD Rom multi-media.fierbinti" de autori New Age în voga: Lynn Andrews.remarcabile si revolutionare" cu numele de New Age Journal fondata acum 100 de ani de George Bernard Shaw si prietenii sai vizionari. Lothar Gassmann sau Jean Vernette) ca se revendica a fi o continuare a revistei .baubiologie". Jose Arguelles. Aici se pot încadra nume cunoscute autohtone ca Gregorian Bivolaru. lege primit de Fericitul Augustin. denumirea tehnica a localizarii în sistemele de explorare internet explorer sau netscape) cu nume . În siteweb-ul internet numit THINKING ALLOWED se putea citi în 1998 un interviu pe marginea Cursului acordat de psiholoaga evreica americana Judith Skutch Whitson doctorului Jeffrey Mishlove. S. Mario Vasilescu. Barbara Marx Hubbard.. J. iar în aceasta situatie tensionata Helen a primit urmatorul mesaj: . Marianne Williamson. este acela al unor autori sau savanti ce propaga idei vadit de tip New Age. Desi Cursul miracolelor pretinde ca nu are autor. sanatatea si spiritualitatea. Whitson este printre altele presedinta fundatiei Foundation for Inner Peace.. Asa ar fi nume ca Rudolf Steiner. Knight.medium" spiritist. Dar pe de alta parte miscarea îsi poate revendica niste ..smerenie" se numesc . spre deosebire de avangarda si originalitatea modernistilor se trateaza subiecte legate de întelepciunea traditionala integrata tehnologiei moderne cum ar fi: vechi practici curative tibetane si noile descoperiri în programarea neuro-lingvistica. La 50 de ani dupa aceasta un grup eclectic de editori si jurnalisti .. Jamie Sams.înaintemergatori" (precursori) care pe drept cuvânt i-au pregatit . o critica vehement. b) LUCRARI SEMNIFICATIVE În decursul . precum si preocuparea pentru materialele si conditiile ecologice din arhitectura numita . David Spangler. Laura Huxley. (pentru a suscita interesul unor cercuri cât mai largi). Wayne Dyer. Sun Bear. autori ce din . mesaj cu adevarat dumnezeiesc ce a dus la convertirea acestuia. Va rog sa luati notite. Ion Tugui. feng-shui (arta chinezeasca a design-ului de interior în voga anii acestia). Acesti doi psihologi (Helen Schucman s-a declarat evreica si atee militanta. Pavel Corut. au avut în 1975 o relatie personala ce s-a deteriorat. Sursele de baza ale acestor informatii vor fi de-acum din ce în ce mai mult extrase din mijloacele postmoderniste de informatie: internetul (www).. Iata spre exemplificare o lista extrasa de pe un website (loc de retea.Z... Virginia Satir. Sue Hubbell.. Carl Gustav Jung. iar Bill se considera agnostic!). Constantin Negureanu. Elisabeth Kubler Ross. folosind un termen contemporan ce înlocuieste demodatul . James Redfield. însa din anumite pricini se leapada deschis de apartenenta la miscare. Vasile Andru. George Trevelyan.cararile. Don Campbell. ba mai mult. Acestia se considerau a fi pionieri în domeniul aspectelor societatii moderne ca: educatia.. si nici precautia de a consulta pe cei competenti ce ar fi putut sa-i fereasca de ratacire. Dar adevaratii autori se numesc Helen Schucman (a murit în 1981) si William (Bill) Thetford. Am mentionat caracterul post-modernist deoarece aici.stiintifice. organizatie ce se ocupa cu publicarea si raspândirea acestui curs. totusi urmarind cu atentie sursele indicate de însisi propagatorii acestui curs se pot descoperi persoanele implicate în alcatuirea si distribuirea sa. J. Aceasta revista de avangarda (modernista) si-a încetat activitatea în 1922.canalizatori". Si aceasta în situatia când în America exista de zeci de ani milioane de ortodocsi organizati în diverse eparhii. de data aceasta în maniera postmodernista a anilor 70 caracterizata de cultura globalista. tehnologia. Jean Houston. Marian Zidaru. Louise Hay. În aceasta situatie am cautat pe cât posibil sa folosim nume cât mai necontroversate. Mircea Eliade si altii. Ram Dass.Acesta este un curs de miracole. în cataloagele si enciclopediile oficiale New Age trec nume de personalitati ce nu s-au declarat nicicând explicit a face parte din miscare.prooroci" si chiar . Dar ateii si agnosticii de care ne ocupam n-au avut darul deosebirii duhurilor.alternativi" au hotarât continuarea lui New Age Journal. de asemenea întâlnit în practica. Teilhard de Chardin. John Robbin. Whitley Strieber. e mail-ul (@). ce nu ar putea face obiectul unor contestari personale sau din afara. Cazul total opus.navigarii" (surfing) pe internet am întâlnit în website-ul New Age Journal Online! o publicatie interesanta prin faptul (omis de autoritati în materie ca Bruno Würtz. publicatii ortodoxe si Institutul 84 .cu stiinta sau fara stiinta. cu voie sau fara voie ..." Mesajul venea din partea unei entitati ce s-a recomandat a fi Isus! Aici putem face o paralela cu mesajul tolle. John Randolph Price.

. generatii postbelice total debusolate spiritual. cartile New Age au introdus. meditatie transcendentala si alte tehnici si filosofii orientale. MISCAREA NEW-AGE IN ROMANIA 85 . ale unor . ceea ce îndeamna Biserica la o mare trezvie si reactie. Una din cele mai pertinente critici se intituleaza Reflections on a best seller de Rolf Nosterud.Prin deghizarea conceptelor oculte într-o terminologie crestina. fundamentalista) Scripturii. Cumbey.si realizeaza .. Însa efectele ei duhovnicesti pot fi devastatoare pe o scara foarte larga. ce vin mai ales din spatiul american (OCA. Dar tot pe internet n-au întârziat sa apara si recenzii critice. si anume The Celestine Journal.o schimbare masiva în viziunea Americii despre realitate . dar si din surse atonite. Întrucât cei mai multi dintre . cât si al fiecarui credincios în parte. Matrisciana. C. în volumul doi care se numeste The Tenth Insight. Consideram ca o necesitate si abordarea mai sistematica a acestor probleme în spatiul nostru.. miscarea are toate sansele de a se curma mult mai rapid decât si-au planificat acesti .) Aceste recenzii urmaresc . Recent (anii 90).sa retinem. D. Aceste grave abateri dauneaza chiar si celor cu cele mai bune intentii cum ar fi C.cautatorii de adevar" contemporani nu cunosc nici datele si nu au nici vointa de a rezista acestor iluzii seducatoare. I. New Age-ul este considerat pe buna dreptate a fi o provocare pentru crestini. acelea ale lojilor masonice supra-nationale.carte de capatâi" si au un autor bine cunoscut. acestia urmând sa aleaga liber si constient între Hristos sau Varsatorul. desi acesta locuieste retras într-un loc necunoscut din SUA. în cautare neîncetata a adevarului trecând prin experienta rockului. dar din pacate ele esueaza în zona eterodoxiei propunând solutii ce tradeaza carentele duhovnicesti tipic neo-protestante: lipsa ierarhiei si continuitatii apostolice. perioada hippy. Astfel în capitolul V al primei lucrari intitulat New Age: o . Alvin Toffler ce a aratat în lucrarea sa Socul viitorului cum aceste perioade cultural ideologice se scurteaza aproape logaritmic. atât la nivelul ierarhiei.guverne mondiale" ce au ca zona de actiune întreaga planeta.. Cursul a avut o raspândire fulgeratoare în mediile ." (subl.canonice" ale miscarii New Age! . neîntelegerea catolicitatii si a Sfintelor Taine. apoi mai multe urmari ale acesteia. CONCLUZII Mai rar se întâlnesc luarile de pozitie ortodoxe. întrucât aceste atacuri anticrestine se fac tot mai simtite în aceasta perioada tulbure de tranzitie. James Redfield a scris mai întâi The Celestine Profecy. sau chiar si mânastiri californiene cu viata ascetica exemplara. mediul ideal al New Age-ului. urmat de un minim doctrinar.religie" mistico-pagâna si sincretista la dimesiunile întregului univers este prezentat mai întâi un scurt istoric... David în ultimele sale aparitii editoriale: Invazia sectelor si Sectologie. Suntem încredintati ca aceasta provocare se va înteti în anii ce vor urma. considerata ca autoritate suprema si suficienta. Observati marea cautare de care se bucura îngerii contrafacuti si distorsiunile feministe despre Dumnezeu. Astfel în ianuarie 1987 existau în circulatie 300 000 de copii ale cursului! Judith Skutch caracterizeaza acest curs . înselator.. multime de asa-zisi crestini în cercuri New Age si neo-pagâne.ca fiind un sistem metafizic de psihoterapie spirituala. Un bun si promitator început a fost facut de Diaconul Profesor Doctor P.o pozitie crestina apologetica.. Pe internet se poate citi o productiune literara înrudita. în special venite din zona neo-protestanta evanghelista harismatica si chiar fundamentalista. critica cultului sfintilor si liturgicii bisericesti în general. drogurilor. terapii naturiste sau psihologice.maestri arhitecti"..baby boom" din America.. astrologie. Gassmann. Patriarhia ecumenica. ns. una din cartile . Dar chiar conform ideologului lor. subiectivismul în interpretarea (adesea literala. propaganda New Age fiind pregatita si promovata de la cele mai înalte nivele politice. Patriarhia Antiohiei). Vladimir din Crestwood New York cu teologi de prestigiu. o noua paradigma . Acolo se arata între altele ca: . Hunt sau L. au aparut noi carti care aspira la statutul de .St. crestinii ar trebui în schimb sa ia aminte la avertismentele Scripturilor si la învataturile Duhului Sfânt.transforma cultura noastra În timp ce natiunea noastra rationalizeaza pacatul si idealizeaza pagânismul.

au un numar limitat de adepti. ufologie si religii primitive. descrisa ca o "propunere existentiala" de sincretism exacerbat. cum a numit-o cineva. sunt apoi folosite impotriva lor. psihologia inconstientului. Ne lipsesc elementele culturalepentru a-i face fata. care ne ajuta sa 86 .Asociatia de ontopsihologie . pentru a-ti construi un "crez pe masura". precepte morale.Psihosectele se leaga direct de universul atat de variat. Dintre structurile religioase amintite. Se cunosc numeroase cazuri in Europa.Scientology. apartinatoare miscarii NEW AGE . prezentand un amestec de intuitii psihanalitice. creeaza preocupari nu atat prin numarul crescand de aderenti. e greu sa lupti contra universului New Age. adesea. De obicei. Intre acestea amintim : .Harmony body mind Psihosectele sunt o realitate in intregime occidentala. conducandu-i sistematic si la ruina economica. obtinute in urma sedintelor de terapie. de boala si de nefericire.Silva and mind control . Caracteristica majora a acestei miscari e ambitia de a crea o "democratie scientologica" la scara planetara. cat mai ales prin potentialul de periculozitate sociala. Ceea ce au in comun aceste secte este pretentia de a dezvolta pe deplin capacitatile mentale si psihologice ale omului. A creat senzatie cazul unei scoli din Toscana ( Italia ). Riscul consta si in faptul ca. Intr-o lume ambigua . aceasta miscare sau mentalitate in expansiune. De aceea.Cultural and spiritual association (Casa) . uimitor. centrate. Singura posibilitate este discernamantul duhovnicesc. mizand pe "purificarea" tuturor indivizilor" Cand acest lucru se va realiza. care are elemente "nevinovate" si periculoase la un loc. ca instrumente de santaj. prin eliberarea de conditionarile mentale. in proportie de 80 % . fie al unor profesori deveniti adepti ai psihosectelor. "Confesiunile" adeptilor privind viata lor privata. Consiliul profesoral a cerut demisia directorului si a solicitat retragerea dreptului de a mai profesa. nu va mai fi nevoie de alegeri si dezbateri politice .Centrul Roman de psihologie si hipnoza aplicata (Evo Cris) . intre filosofiile orientale. au tendinte sa intre in scoli fie prin intermediul elevilor si studentilor. Cercetarile facute asupra acestei miscari au subliniat gravele repercusiuni asupra familiilor care au un membru devenit adept al sectei. dar si la noi in tara. si in care poti gasi orice. Psihosectele.se de sisteme de conditionare mentala. Vorbind de acest sin urma aspect . intre aceste psihosecte gasim sistematicunele care activeaza si in tara noastra. cand diverse miscari psihoagresive. iar cine ca continua sa se opuna miscarii va fi privat de statutul de cetatean. sau de-a dreptul in cursuri pentru manageri sau de dezvoltare a memoriei. practici initiatice. chiar daca. cunoscut sub numele de New Age. Nu trebuie uitat ca si lumea politica si cea a afacerilor sunt poluate de New Age. pare ca Scientologia ar fi cea care isca preocuparile cele mai serioase. folosindu. mai ales ca activeaza in Romania inca din anii comunismului. de obicei. se ascund sub masca unor asa-zise centre psohoterapeutice. sunt numite uneori si "culte destructive". complexa si articulata. . de regula. Frecventarea acestor "cursuri" se face cu plata unor taxe adesea exorbitante. pe credinta intr-o Fiinta suprema si pe speculatii eshatologice. Un fel de "cloaca universala". Terapia tinde sa reduca adeptii la o stare totala de aservire.Live discover principles . metode pseudo-stiintifice. in care directorul a cerut profesorilor sa participe la un astfel de curs. daca nu cu punerea intregului avut la dispozitia comunitatii respective si cu angajarea " cu norma intreaga" in activitatile organizatiei.Valter bredeon seminars . auto-intitulate "miscari pentru dezvoltareamentalului". care ulterior ar fi fost echivalat cu unul de reciclare. documente statistice ale nuor tari occidentale le considera in stare sa opereze o "destructurare mentala" la adeptii lor. institute de cercetare si scoli formative.

) create chiar de ei special ca prin intermediul acestora sa conduca popoarele.nu ne oprim la suprafata.. vecina cu patologicul. practicile Yoga. dar de fapt exclude ideea de Biserica si de Hristos. Aceasta miscare a fost initiata de coreeanul Sun Myung Moon. Pentru atingerea acestui scop se lucreaza mai mult sau mai putin evident. care in realitate sunt fiinte posedate demonic. preotejata totdeauna de sefii statelor". minciuna si mai ales asasinatul. lipsite de divinitate. fenomenul OZN. a hotarat anatemizarea francmasoneriei.) Printr-o diabolica incercare de mistificare. fiind cosiderata anticrestina. fara insa a pomeni nimic despre nici o Sfanta Taina. Ea este o organizatie secreta raspandita in diverse tari a carei membrii. panteismul. transformand formatiile bisericesti ortodoxe in elementele unui soi de colectivizare.tinta fiind domnia lui Israel. libertate.. sunt adepti ai principiilor iluministe si se recunosc intre ei prin embleme. mitologia. din tarile Europei si ale Americii. CEB = Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Vasile Trifu (1932) spunea in Parlament : " consideram Francmasoneria ca asociatie criminala cu atat mai mult cu cat aceasta asociatie isi ingaduie ca unelte de lupta mijloace pe care legile tuturor tarilor le pedepsesc cu drept cuvant: mita. in care nu mai este lumina ci intuneric. (Nicolae Trofin). aceasta miscare cauta sa determine o unificare a crestinismului mondial.. Dr. In 1937 Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane. XVII-XX. UE. purtand netagaduita pecete francmasonica care pretinde a fi crestina. credinta in reincarnare. FMI. in absolut toate lojile masonice". avand drept scop creearea unei societati rationale. Pr. nici fascinati de aparente. astrologia. organizati in loji. si sa vedem toate acele elemente ambigui si controversate. 87 .) Se considera aconfesionala. MASONERIE = "Ea avea tot interesul sa lase sa se creada ca era o continuare normala a unor asociatiuni deja existente din timpuri imemorabile (Bord). Mult dorita Noua Ordine Mondiala nu cauta pe Dumnezeul crestinilor. (. golindu-l insa de orice continut si de orice sens hristic. nr 3 (49) CATEVA INSTITUTII CE AU LEGATURA CU MISCAREA NEW-AGE AUCM = Asociatia Unirii Crestinismului Mondial este o miscare de rasunet mondial si cu veleitati ecumenice. ci " sa aruncam mai la adanc". o noua biserica supraconfesionala ce urmareste scufundarea in stihia protestantismului . deoarece gandurile mintii izbucnesc dintr-o inima rece si impietrita. care spun ca nu acolo este Hristos. adeptii invataturilor si practicilor sintetizate in "protocoalele Sionului"). cu ajutorul celor ce fac parte din el. anul V. tinde sa devina o biserica in afara Bisericii. care se autoorganiozeaza liber in "denominatiuni". (. Aceasta conceptie raspandita in mase da nastere unei psihoze exacerbate a rationalitatii.. profetul erei cosmice al noului Ev. ci urmareste intronarea lui Lucifer drept forta conducatoare spre a lua de la oameni slava ce se cuvine lui Dumnezeu.. iar in doctrina ei mentine cateva precepte morale. fraternitate. Masoneria se infiltreaza indeosebi in toate functiile cheie la nivel de state si organisme internationale (NATO. martie 2001.ghicirea.. NEW-AGE = este o "religie" moderna formata dintr-un amestec de religii si culte ce au la baza credinta intr-o guvernare cetralizata a planetei noastre de catre o ierarhie numita "stapanii intelepciunii" (adica conducatorii lojelor masonice. Banca Mondiala. etc. Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului. in marea tulbure pe care navigam. vrajitoria. adunarea celor ce viclenesc pentru a omori insusi Trupul Bisericii. editata de Episcopia Romanului. la cererea Mitropolitului Nicolae Balan. Sinica Palade . Astfel se explica cresterea fenomenelor de ocultism."Credinta Ortodoxa".ciontribuind astfel la pregatirea si desfasurarearevolutiilor din sec. hipnoza. ILUMINISM = un curent ideologic venit in sprijinul miscarilor antifeudale-deviza fiind egalitate.

Problema e cu atit mai delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. Informatiile despre persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. parlamentul fiind din nou . ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Practic. si ce fel de informatii vor fi introduse in baza centrala de date? 88 . o baza de date mamut. pe toti oamenii. fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect legala. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin parlament si s-a preferat o hotarire de guvern? 2. lasind loc arbitrarului si adaptarilor. cui se subordoneaza acestia si cine ii controleaza. in frunte cu Crestinismul. SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMAŢII – ROMÂNIA SERVICIUL INTEGRAT DE INFORMATII – SII Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al Sistemului Informatic Integrat (SII). El a fost promovat direct prin hotarire de guvern .in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor. Radu Timofte. Experti in apararea drepturilor omului care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos. aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI. respecta drepturile omului. care va centraliza informatiile detinute de toate institutiile publice. Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. Din cele sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut. legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor. date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor aduna la un loc. ministrii Dan Nica. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. sub o falsa dogma de credinta si sub o falsa conceptie de dragoste si fratietate. care cauta sa inmanuncheze. dupa principiul “ce nu e interzis este permis”. Oricum. Cui se subordoneaza SSI. Un proiect de lege atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut.OMRU = Organizatia Mondiala a Religiilor Unite este o miscare diversionista de mare amploare. cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de top secret nu doreste nimeni sa explice. cine sint gestionarii sau beneficiarii ei. Ce institutii ale statului vor participa la SII. de orice convingere religioasa. hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania. ce fel de informatii vor fi stocate despre persoanele fizice. de a carui nume se foloseste numai ca momeala.semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI. Data fiind baza de date pentru persoane fizice. Zece intrebari fara raspuns: 1. pentru a le discredita pe toate. imprecis. “Nasii” bazei de date fie au refuzat sa ne ofere detalii despre aceasta noua structura informationala. in parlament.pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei “structuri informationale specializate”. democratic. contestand ideea de revelatiela toate religiile. Ioan Rus si Mihai Tanasescu . cum e numita chiar in hotarirea de guvern.

3. anunta ca acest mod de plata va beneficia de o securitate deplina. IN AMERICA 89 .r. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele juridice? 6. pentru a preveni fraudele”. ministri etc. si care este foarte sigura.)? 9. informeaza AFP. a anuntat compania. aceasta modalitate de plata va putea inlocui in viitor obisnuitele carduri de debit ori de credit. Sursa: EVZ. pregatit deja la scara experimentala. banci sau alte afaceri. care va crea o imagine a retelei de capilare ce va fi comparata ulterior cu cea stocata de sistem.ro/investigatii/?news_id=132594 NOI DATE DESPRE IMPLANTURILE CU BIOCIPURI ORTOFELE SUB PIELE 10 August 2007 200 de japonezi vor putea sa-si achite cumparaturile folosindu-se de un deget. care a dezvoltat tehnologia in colaborare cu producatorul de carduri JCB Co. Firma Hitachi. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem. Cine controleaza SII? http://www. Astfel se va afla daca sistemul este viabil si daca merita sa fie introdus in magazine. Un program-pilot va fi lansat in septembrie anul curent si va implica 200 de angajati ai companiei. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete. premier. Astfel.. suma dorita va fi eliberata automat de banca. „Cresterea nivelului de folosire a cardurilor de credit va determina bancile sa apeleze la tehnologia biometrica.metoda de cercetare a fenomenelor biologice prin masuratori efectuate asupra fiintelor vii) pentru a detecta capilarele din degetul unui individ. foloseste tehnologia biometrica (n. care formeaza o retea unica la fiecare persoana. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de secretizare (presedinte. precum Mitsubishi UFJ si Sumitomo Mitsui. MApN si MI? 4. Sistemul prototip de scanare a degetelor. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost? 7. Tehnologia biometrica este deja folosita de giganti din domeniul bancar japonez.RO MARS IMPOTRIVA CIPIZARII. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat? 5. pentru a legitima clientii atunci cand fac tranzactii. Ltd. administratori de securitate. In cazul in care se potriveste.expres. ultimii numiti chiar in textul de lege “ofiteri de securitate ai sistemului”)? 8. Cui se subordoneaza SII? 10. Noul sistem dezvoltat de Hitachi ii permite unui client sa-si apropie pur si simplu degetul de un dispozitiv de scanare. . Compania japoneza Hitachi vrea sa duca platile intr-o noua era si a anuntat ca lucreaza la o metoda prin care sa le permita oamenilor sa plateasca prin simpla folosire a unui deget.

Au pus cipuri pe cauciucuri Michelin. asta daca nu mergi la dentist. Cel putin 20 dintre amicii lui au cipuri implantate. seful Companiei cu sediul in Cincinnati. 90 .ne este teama ca intr-o buna zi Guvernul va spune: ia un chip ori mori de foame". altii insa il considera ca fiind o masura orwelliana de ingradire a libertatii umane si a drepturilor fundamentale ale cetateanului. deschide usa. pisicile. pasapoarte si pe diverse produse Walmart sau Best Buy. deschide computerul. sustine Sean Darks... Bancile au inventat sisteme de plata "in trecere" care constau in implementarea unui cip bancar pe capota masinii. Patrick Thevissen. IN AMERICA Cu o miscare a mainii. o firma ce ofera aparate de supravheghere a atras putina atentie asupra sa pana acum un an cand doi dintre angajatii sai si-au introdus biocipuri in brat. "Nu vreau sa fiu lipsit de lucrurile de care am nevoie. Asa s-a intamplat si acum 30 de ani cand au inceput cu cipizarea vacilor. directorul CityWatcher sustine ca cipizarea s-a facut pe baza de voluntaariat: "Ati crede ca i-am fortat pe oameni sa accepte cipul dar n-a fost asa". AJUTOR SAU BIG BROTHER? Unii au jubilat la aparitia biocipului considerandu-l un lucru benefic prin care securitatea uzinelor nucleare sau a bazelor militare este vadit marita. Mai exact intr-un dinte de-al domnului Thevissen. pe carti. care. Liz McIntyre. CityWatcher. Darks. autoarea cartii "Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID" despre ingradirea libertaii umane prin cipuri a declarat: "Este inspaimantator ca un contractor guvernamental.70 dolari. Katherine Albrecht. Criticii sustin ca poate acum se introduc biocipuri suferinzilor de Alzheimer dar pe viitor ne vom trezi cu o intreaga lume cipizata. unde promoveaza tehnologia. Compania sustine ca "biocipizarea" angajatilor a fost necesara si dictata de motive de securitate.. sustinand ca nu-i mare lucru. ci in dinti. Cu o alta. scanabili. El a comparat cipizarea cu scanarea retinei sau cu luarea amprentelor.spune Katherine Albrecht .Belgia. pentru a demonstra cat de bine pot fi stocate informatiile si nu oriunde. Dar angajatii de la CityWatcher nu sunt animale sau produse electrocasnice: sunt oameni si acum sunt. 29 de ani. organizatoarea marsului a rostit o scurta rugaciune inaintea startului. plata efectuandu-se fara sa mai scoti mana pe geam. CityWatcher. Daca vreodata ajung gol in strada vreau chiar si asa sa pot intra in casa" a declarat el unui cotidian din New York.com. a spus unui reporter.COM CIPURI IN DINTI Cercetatorii de la Universitatea Catolica din Leuven . Totusi injectarea acestor doi oameni la locul de munca a aprins si mai tare spiritele. altii ca pe un urias pas in consoliarea guvernului mondial Big Brother. pestii si alte animale. In cele din urma . Amal Graafstra.Demonstrantii vor marsalui impotriva implementarii de biocipuri persoanelor bolnave de Alzheimer chair in fata Centrului Pentru Persoanele cu Alzheimer din West Palm Beach Florida. Aparatul de citire costa 50 de dolari americani in timp ce cipul in sine 2. in frunte cu seful lor. Cu toate acestea conservatori si luptatori pentru drepturile omului si-au unit fortele pentru a protesta laolalta. Sursa: THE REGISTER. iar acum sunt cipizate nu numai vacile ci si cainii. au introdus un cip intr-un dinte. specializat in montarea de camere de supraveghere prin oras a fost prima care a implementat acest serviciu la locul de munca"..COM ENTUZIASTI AI MARCARII CU BIOCIPURI. Sursa: MSN. dupa parerea domnului anterior mentionat sunt cea mai longeviva parte a corpului. Unii au vazut aceasta ca pe implinirea profetiei apocaliptice.

Sursa: USA TODAY. etc. Massachutes a obtinut aprobarea Statului pentru introducerea de biocipuri in creierul a 5 bolnavi imunizati. cu o seringa speciala iti introduce capsula de numai cativa milimetri in orice zona a corpului doresti. Cu ajutorul acestei tehnologii. in varsta de 28 de ani spune ca "iti ofera un soi de putere gen Abracadabra.NET MEMBRII CLUBULUI BAJA (BAJA BEACH CLUB) DIN SPANIA SUNT AUTOMAT CIPIZATI LA APLICATIA DE MEMBRU Cum sa porti portofelul cu tine cand ai pe tine o bluzita scurta care acopera partea de sus si o fusta minuscula pentru partea de jos? s-apoi la Club te duci sa dansezi. CIPURILE IN CREIER . Ai scapat de legitimatii. Biocipul din bratul domnlui Sklar e mai mic decat un bob de orez si a fost implantat de un chirurg din Los Angeles. VEDERE PE TIMP DE NOAPTE La inceputul anului 2004. sustine compania oamenii vor putea sa controleze diverse obiecte/aparate numai prin gand. oferind o calitate foarte mare.O REALITATE Compania americana Cyberkinetics of Foxborough. Martea o "asistenta" a Clubului.COM ALTE STIRI DESPRE IMPLEMENTAREA DE BIOCIPURI (AGENTIA DE PRESA ALTERMEDIA) NOUL PATRIARH VA FI ALES DE MASONERIE. compania Raytheon anuntase proiectul Thermal-Eye 2600AS. carti de credit. IAR NU DE SINOD 91 . Prin aceasta tehnologie. Rezista pana la 100 de ani. de a face usile sa se deschida numai prin miscarea mainii". sau nu crezi ca o poseta te-ar putea impiedica? Ei bine compania VeriChip a gasit solutia: biocipurile. camerele-de-luat-vederi-termice vor putea fi reduse la dimensiuni foarte mici. Sursa: ABC NEWS.Mikey Sklar un locuitor al Brooklyn-ului.

Eugen Chirovici. politica si administrativa si la momentul alegerii Mitropolitului Ardealului. pentru ZIUA. Partidul lui Cozmin Gusa considera ca situatia este cu atat mai grava cu cat.membru Av. precum si din Adunarea Eparhiala a Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestiului . pe langa masonii aflati sub coordonarea lui Frunzaverde. ACUM SE FACE DUPA PROPRIILE INTERESE! DOMNUL COZMIN GUSA A NOMINALIZAT PENTRU ZIARUL ZIUA CATIVA DIN MASONII CU DREPT DE VOT. De aceea. ieri.P. ieri. sustinand ca unii dintre acestia. fiind de notorietate faptul ca acesta si-a folosit influenta masonica. dar care face in aceasta perioada jocuri de influenta la nivelul masoneriei si al SIE in favoarea lui Traian Basescu: Ioan Talpes".S. UNELTIRILE LUI FRUNZAVERDE SI TALPES PIN a precizat. ca unii masoni . Ioan Talpes. se arata intr-un comunicat de presa. in cazul lui Frunzaverde. Laurentiu Streza. au legaturi cu masoneria: COMISIA ORGANIZATOARE Viorel Roman . DACA INAINTE ALEGEREA SE FACEA SUB INSPIRATIA DUHULUI SFANT. ACEST LUCRU NU MIRA PE NIMENI. potrivit lui Gusa. Ioan Rus . actiunile de lobby au fost in favoarea Mitropolitului Moldovei. IPS Daniel. sub coordonarea democratului Sorin Frunzaverde. Gusa l-a acuzat pe Frunzaverde ca face lobby pentru selectarea unui candidat la scaunul patriarhal "mai apropiat de valorile masonice". MAI MULTI IERARHI FIIND CUNOSCUTI CA SIMPATIZANTI/MEMBRII AI MASONERIEI. coordoneaza in mod direct cea mai mare parte din actiunile mentionate mai sus". "mai sunt cativa. Potrivit informatiilor ZIUA. PIN i-a cerut sefului Masoneriei Romane.Arhiepiscopia Alba Iulia.membru 92 . Va prezentam in continuare lista membrilor ANB care. I. incearca influentarea votului pentru alegerea noului Patriarh. lista masonilor din Adunarea Nationala Bisericeasca (ANB).au desfasurat in ultimele zile un lobby printre persoanele care au drept de vot pentru alegerea noului Patriarh pentru a incuraja alegerea unui candidat care "ar fi mai apropiat de valorile masonice decat alti candidati". fostul sef al SIE. influentati de o persoana oculta care nu este membru in ANB. Eugen Ovidiu Chirovici.MASONERIA VA INCLINA BALANTA IN PRIVINTA NOULUI PATRIARH PUTINI DINTRE DUMNEAVOASTRA STIU CA PRINTRE CEI CARE AU DREPT DE VOT IN PRIVINTA ALEGERII NOULUI PATRIARH SUNT SI MASONI.membri ai comisiilor din ANB. Potrivit presedintelui PIN. sa se delimiteze de aceste actiuni de influentare a votului pentru alegerea noului Patriarh. CHIROVICI SOMAT SA NU INTERVINA Gusa ne-a declarat ca. PIN ii solicita Marelui Maestru al Marii Loji Nationale din Romania. FRAGMENT DIN ZIARUL ZIUA MASONII DIN ADUNAREA NATIONALA BISERICEASCA Liderul PIN Cozmin Gusa a dezvaluit. este vorba de o recidiva. IAR VOTUL LOR ATARNA FOARTE GREU.Arhiepiscopia Iasilor. "Cea mai flagranta apare atitudinea domnului Sorin Frunzaverde care in numele organizatiei masonice din care face parte si beneficiind de influenta conferita si de pozitiile politice sau administrative pe care le-a detinut. considerand ca in nici un caz votul in favoarea noului Patriarh nu trebuie tarat in alta parte decat in interiorul Colegiului Electoral Bisericesc si pe baza valorilor cutumelor si regulamentelor care guverneaza activitatea Bisericii Ortodoxe Romane. ar avea si el o influenta considerabila asupra unora dintre membrii ANB. o delimitare de aceste actiuni.

Cornel Popa. Constantin Nicolescu .membru Prof. Dr. Bihorului si Salajului.Episcopia Tulcea.membru Ing.Arhiepiscopia Clujului.membru Comisia Economico.membru 93 . Trifon Belacurencu .Financiara Ing.Arhiepiscopia Bucurestilor.Prof.membru Lucian Iliescu . Aurel Ciumberica .Episcopia Caransebesului. Ioan Mocioalca . Dr.Arhiepiscopia Tomisului.Episcopia Giurgiului. Sorin Frunzaverde . Dr.Episcopia Argesului si Muscelului. univ. Ing.Episcopia Oradei.Arhiepiscopia Tomisului.membru Prof.membru Comisia Culturala Constantin Asavoaie .Episcopia Caransebesului.membru Comisia Bugetara Dorel Onaca.Episcopia Giurgiului – membru COMISIA BISERICEASCA Acad Constantin Balaceanu Stolnici .membru Gheorghe Martin .membru Ing.

94 .

RELIGIA MASONILOR 95 . IAR PENTRU OCTOMBRIE PE TOATA LUNA LUI SEPTEMBRIE. PENTRU LUNA AUGUST A FOST DESEMNAT CASTIGATOR CRISTIAN BADILITA.UNEALTA VRAJMASULUI IN ACEASTA RUBRICA SUNTETI INVITATI SA PROPUNETI APOI SA ALEGETI CINE ESTE PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII. PROPUNERILE TREBUIESC INSOTITE DE UN LINK SAU MAI MULTE SI O FOARTE SCURTA INFORMATIE CE MOTIVEAZA PROPUNEREA.ro PANA LA INCEPUTUL LUNII VIITOARE URMAND CA PE PARCURSUL LUNII RESPECTIVE VIZITATORII SA VOTEZE. PROPUNERILE PENTRU SEPTEMBRIE SE PRIMESC PANA LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE. SPRE EXEMPLU. PROPUNERILE SE PRIMESC PRIN E-MAIL LA: despremasonerie@go.PERSONAJUL NEGATIV AL LUNII .

Pentru ca Masoneria este o religie, interesant pentru membrii sai ce se va intampla cu sufletele lor, dupa moarte. Sigur, nici un mason nu va recunoaste vreodata ca Francmasoneria este o religie. Dar sa vedem ce spune Albert Pike, unul dintre cei mai mari masoni: 1 - Fiecare loja masonica este un templu al religiei, si invataturile masoneriei sunt insctructiuni religioase". Morals and Dogma, p 213. 2 - Masoneria... este universala, eterna si imuabila religie, asa cum Dumnezeu a asezat-o in inima umanitatii. Nu exista crez care sa fi dainuit de-a lungul vremii si care sa nu fi fost cladit pe aceasta temelie... Adepti ai acestei religii sunt toti masonii care o inteleg si i se dedica; sacrificiile aduse lui Dumnezeu sunt faptele bune, sacrificii ale pasiunilor dezordonate, renuntarea la propriul interes in folosul umanitatii si eforturile perpetuate pentru a obtine intreaga perfectiune morala de care este capabil omul." Morals and Dogma, p 219. 3 - "Adevarul curat nu se poate dobandi oriunde... desi masoneria este o lupta continua spre lumina... Religiei, pentru a obtine raspandire si influenta in randul masei de oameni, ii trebuie permise nevoile cu o cantitate de eroare, incat sa fie plasata sub standardele ce pot fi atinse de marii intelectuali ai societatii. Religia celor multi trebuie sa fie obligatoriu mai incorecta si mai imprecisa decat cea a celor putini si rafinati" Morals and Dogma, p 224. 4 - "Noi nu subestimam importanta niciunui Adevar. Nu rostim nici un cuvant ce poate parea jignitor celor din jur. Nu spunem musulmanilor ca exista un singur Dumnezeu si ca este cu totul lipsit de importanta daca Mahomed era profetul sau. Nu spunem evreilor ca Mesia pe care ei il asteapta s-a nascut acum 2000 de ani in Bethleem. Si cu atat mai putin le spunem crestinilor ca Iisus din Nazaret era un om ca si noi, sau ca povestea Lui nu-i decat o legenda. Aceste atitudini ar depasi cu mult atributiile noastre. Masoneria apartine tuturor timpurilor si tuturor religiilor, gasindu-si invataturile in toate." Morals and Dogma, p 524. 5 - "Cu toate ca Masoneria se identifica cu credintele stravechi, in prezent ea nu mai este asa de stralucitoare sau perfecta." Morals and Dogma, p 524. Din paragrafele anterioare ne sar in ochi mai ales doua idei: - masoneria isi are originea in toate religiile pagane. - acest lucru este ascuns membrilor sai si oamenilor, pana in momemntul in care ei sunt pregatiti sa primeasca adevarul. Care adevar ? Acela de a se inchina lui Lucifer. Invataturile Noului Testament nu pot fi compatibile cu masoneria dupa cum insusi A. Pike admite. La pagina 568 el se indoieste ca Iisus Hristos ar face parte din Sfanta Treime, sau ca El ar fi Dumnezeu. La pagina 707, Pike il considera pe Dumnezeu nu o persoana ci "puternica fiinta cosmica". La pagina 102, Pike afirma ca intre satan si diavol este o mare diferenta. Primul este negarea lui Dumnezeu, in timp ce al doilea (diavolul) este o fiinta ce deserveste Raul, desi initial a fost creata pentru Bine. In ceea ce priveste sufletul, invatatura masonica neaga Sfanta Scriptura si propune reincarnarea, iar nemurirea va fi asigurata printr-o continua reincarnare: "sufletul nu era ceva abstract ci o realitate, continand in sine atat viata cat si gandirea... Era material, dar nu ceva brut, inactiv, fara forma sau miscare, sau greoi. Era activ si rational, avandu-si casa in cele mai inalte taramuri ale Universului, de unde cobora sa ilumineze, sa dea viata... si se ridica de-ndata ce se putea desparti de trupul fizic." Morals and Dogma, p 398 In cartea lui Norman Frederick de Clifford, "Egypt, The Craddle of Ancient masonry", pag 224-225 se promoveaza ideea salvarii prin karma. "Cand initiatul va sta pentru prima data sub ramurile acoperitoare ale Francmasoneriei, in semi-intuneric, avand dorinta de a cunoaste necunoscutul, eul sau interior il va ghida atunci spre mari eforturi. Urcandu-se si zbatandu-se va cauta cu ardoare Lumina, pana cand va ajunge pentru prima data pe una din ramuri... Vede in ansamblu... si intelege ce a vrut poetul sa spuna prin: « In Rai nu se-ajunge dintr-un salt Dar construim scara pe care vom urca Din adancul pamantului spre inaltul cerului

96

Urcam spre varf treapta cu treapta.» Tot asa este si neofitul. Va realiza atunci ca Raul (Intelepciunea) nu se castiga dintr-o saritura ci pas cu pas sau grad cu grad... Va intelege ca moartea e doar o dezintegrare moleculara"."Dezintegrarea corpului survine in urma despartirii sufletului de trup..."."Dar, pentru a muri va trebui sa sufere si sa se purifice, pentru ca Esenta Divina sa poata lucra cu el". "Cand omul va sta drept in fata dumnezeirii sale, iluminat de gloria Divina, Lumina si Adevar, dispus sa-si accepte karma propice, atunci va cadea in urma lui crucea si isi va da seama ca sta in fata propriului suflet, evoluat, prezenta divina a Arhitectului Suprem, si va cunoaste ca este una cu Tatal. Va sti ca resemnarea e ceea ce duce la perfectiune si cea care descuie usa nemuririi. In aceeasi carte, omul este considerat propriul sau salvator. El nu are nevoie de Hristos pentru a se mantui, ci evolueaza in timp spre o treapta superioara a propriei fiinte. Tot ceea ce sta scris in aceasta carte, nu numai ca neaga existenta Dumnezeului personal, ci promoveaza ocultismul si paganismul pe un ton blasfemitor. Cartea este dedicata lui A. Pike, cunoscut drept cel mai mare mason al tuturor timpurilor. Concluzia: Conform spuselor liderilor masonilor, omul este si dumnezeu, sfintindu-se prin forte proprii, iar Dumnezeul crestinilor nu-i decat o legenda. Blasfemitor!

SIMBOLURILE COMUNE MASONILOR ŞI SAANIŞTILOR 5/5

CONOTATII SEXUALE IN SIMBOLURILE FRANCMASONICE

97

Litera G predomina in Francmasonerie. Gradelor inferioare li se spune ca vine de la "God" (Dumnezeu, in engleza) si de la "Geometrie" (Geometry, in engleza), cu care Arhitectul Suprem a concepul acest minunat Univers. Cu toate acestea masonul de grad 33, Arthur Waite il citeaza pe Eliphas Levi (de asemenea mason de grad 33) spunandu-ne ca litera G provine de la "Venus" si ca simbolul lui Venus a fost un falus stilizat (penis). Cel mai mare autor mason din toate timpurile, Albert Pike, este de acord. In cartea "Morals and Dogma" la p. 631-632, mentioneaza ca Monad este mascul, Duad este femela, iar unirea lor sexuala a produs pe Triad care "este reprezentat de litera G, principiul generator". Acest "principiu generator" este numele de cod pentru "actul sexual". Stalpul (columna) rupt are mai multe semnificatii. Initial s-a crezut ca reprezinta moartea timpurie. Apoi i s-a atribuit semnificatia de "zeu Acest simbol este folosit si de Francmasonerie. Totusi, mai tarziu, masonul descopera intelesul ascuns al columnei rupte. "In mitologia egipteana, Isis este cateodata imaginata jelind deasupra columnei rupte, care ascunde corpul sotului ei, Osiris, in timp ce in spatele ei sta Horus, sau Timpul, cernand ambrozii peste parul ei". Isis, desi era mama, era virgina. Iata ce scriu cativa autori masoni: "frumoasa virgina este Isis care plange. Columna rupta este organul lipsa a lui Osiris, penisul". Horus s-a dovedit a fi alt nume pentru Satan, iar Isis consoarta lui Lucifer. De ce plange? Plange pentru trupul lui Osiris, care a fost dezmembrat, cu tot cu penis, care a fost taiat in bucati marunte. Albert Pike scrie despre Isis si Osiris ca erau "Conducatorii Activi si Pasivi ai Universului... reprezentati de obicei de organele reproducatoare ale barbatului si femeii..." . Dar Albert MacKey, autor mason, declara ca si rupta columna simbolizeaza organul masculin, iar cercul de la baza columnei este simbolul organului feminin. Alte simboluri atribuite actului sexual sunt scrise si de alti autori masoni:

despre bine cunoscutul simbol chinezesc Yin/Yang se afirma acelasi lucru. Yin/Yang este folosit de vrajitori si oculti nu numai de francmasoni. In "Morals and Dogma", p. 850-851 se afirma ca si echerul si compasul fac referire la actul sexual.

98

Autorul crestin Ralph Epperson. Masonul de grad 33. tine in mana ei de neatins o torta de foc si lumina." Gasim interesant si faptul ca una din editurile masonice se numeste (Presa Tortei). iar Hristosul Noii Ordini Mondiale (Antihristul) va raspunde: "De pe Pamant spre Cer". Un dar al masoneriei. In afara de hexagrama si soare (simboluri pagane si sataniste. la Armageddon. recastigandu-si steaua si diadema. Atrase de torta sa. torta lui Lucifer va semnaliza : "Din Rai spre Pamant". acest lucru ascunde cel mai mare secret al masonilor: (mai mare decat ca se inchina lui Lucifer). folosite in ritualuri) observati cum echerul este adanc infipt in Biblie. va convoca legiunile sale pentru noi creatii. Statuia este importanta pentru organizatiile secrete ce promoveaza Noua Ordine Mondiala. Lucifer si fortele sale vor invinge pe Iisus Hristos si apoi vor cuceri Raiul. acela de a eradica Crestinismul (dupa cum sta scris si in Apocalipsa. arata in cartea sa "Masonery: Conspiracy Against Chistianity" ca. Atunci. spiritele celeste vor descinde si va trimite acesti mesageri din lumi necunoscute pe pamant. Manley P. Statuia Libertatii a fost sculpata de Frederic Bartholdi. doctrinele si dogmele in lumina carora. "Lucifer. mostenitorii moderni ai Illuminatilor. Aceasta este credinta Luciferica ca. Din istoria Statuii Libertatii stim ca a fost daruita de Francmasonii Iluministi din Franta in anul 1876.imaginea alaturata avem unul dintre cele mai diabolice simboluri ale Francmasoneriei. Franta. a si Statuia Libertatii nistii au considerat intotdeauna torta aprinsa ca fiind simbolul lui Lucifer. un membru al lojei masonice Alsace-Lorraine din Paris. Adevarul se face vizibil. "Ca un turn deasupra apelor stralucitoare dar poluate. 99 . Hall spune ca "tortele reprezinta artele si stiintele oculte.

5. initiindu-l inca de la cele mai fragede varste. "Vom incuraja "contestatiile studentesti: asociate cu toate cauzele privitoare la "ecologie". ceea ce ne va facilita destabilizarea politica. vom provoca in acestea un aflux important de refugiati care va avea efectul de a destabiliza economia interna si a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. 2.Folosindu-ne de inventarea tehnicii "video" pe care am finantato si de jocurile care-i sunt anexate. Agentii nostri infiltrati deja in Ministerele de Afaceri Interguvernamentale si de Emigrari ale natiunilorstate sa procedeze la modificarea in profunzime a legilor acestor ministere. in universul computerelor. Vom transfera incet dar sigur multinationalele noastre in tari noi. Protectia mediului ambiant va deveni un atu major. Prin campanii de presa bine orchestrate asupra opiniei publice din natiunile-state vizate. Rusia si China. De altfel.6. cucerite de ideea de "economia de piata ". 3. 6. 4. Vom avea grija sa facem astfel incat organizatiile extremiste straine sa faca parte din aceste torente de emigranti. "Vom umple vidul interior al acestui tineret. 7.CÂTEVA DIN PLANURILE MASONERIEI CONGRESUL CELOR 6. Pe un alt plan. toate instinctele. sa-i izolam in factiuni diverse si. Aceste transferuri ne ofera mai multe avantaje. Pentru moment nu ne va interesa daca populatia lor reprezinta sau nu un vast rezervor de noi consumatori. sistemul de invatamant.6 SI PROTOCOALELE DE LA TORONTO Natiunile unite contra crestinismului *cei ce dirijeaza cele mai mari 6 banci mondiale *cele mai mari 6 consortii energetice de pe planeta . "Vom amplifica "Societatea Placerilor". cand in realitate le vom domina noi insine. Aceasta noua conceptie econimica ne va ajuta sa acceleram declinul "nationalistilor" din toate natiunile. de exemplu. Vom folosi.ieftina si nesindicalizata . la momentul dorit sa-i instigam cu salbaticie unii impotriva celorlalti. Contribuie la mentinerea acestor noi populatii in iluzia unei "eliberari economice" si a unei"libertati politice". care va fi controlat de noi. de acum incolo. vom finaliza pervertirea morala a tineretului. ca tarile din Estul Europei . prin escaladarea somajului asociat cu restructurarile multinationalelor noastre. Ii vom oferi posibilitatea de asi satisface. guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi insine? Nu fac apel la ajutorul extern si la imprumuturile de la "Fondul Monetar International" si de la "Banca Mondiala". prin pofta de 100 . care ne apartin noua? 8. in ziua cand vom fi determinat natiunile-state sa-si schimbe datoria interna contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor ramase in stare de salbaticie. dintre care face parte si petrolul *cele 6 mari consortii agro-alimentare. in razboaie intestine care vor finaliza ruinarea acestor natiuni. Ceea ce ne intereseaza este sa avem acces. dintre care face parte si controlul principalelor rute alimentare ale lumii Serge Monaste . economica si sociala a natiunilor luate in colimator. vom stabili "Liberul Schimb Internatioanl " ca pe o prioritate absoluta pentru supravietuirea natiunilor-state. in primul rand la o Mana de Lucru Sclavagista . in acest scop.ziarist la " Enquete " martie 1995 (Ziaristul canadian Serge Monaste a murit in circumstante suspecte) Iata un scurt fragment din cartea mai sus mentionata ce se refera la "Guvernul Mondial" ce va urma: 1. Un sclav in slujba altui sclav. Acest "liber schimb" ne va ajuta sa semanam discordia in interiorul natiunilor-state.pe care ne-o ofera aceste tari si cele din Lumea a Treia .

al conservarii ipotetice a "cotei de credit international" si al imposibilei conservari a "linistii sociale". Artistii viitorului vor fi plamaditi dupa chipul si asemanarea noastra.castig si adancirea in datorii pe care nu le vor putea achita niciodata. astfel nu va mai avea incotro decat sa devina sclavul nostru. in scopuri umanitare. 14. 17. asa cum s-a intamplat de atatea ori in trecut. se va fi terminat cu vremurile in care "creatiile culturale independente " puneau permanent in pericol proiectele noastre mondialiste. din ce in ce mai multe industrii vor fi obligate sa-si inchida portile. vom stabili o "cultura a masei mondiale". care va scapa total de sub controlul natiunilor-state. 12. In acest fel. Prin controlul international asupra televiziunii si a mass-media in general. Prin urmare. caci produsele importate din aceste tari nu vor suferi nici o marire a preturilor. Aceasta se va traduce. din start. toate aceste masuri de austeriatate ne vor permite sa frangem vointa nationala a structurilor moderne in domeniul Energiei. 18. toti demisionarii respectivi vor fi inlocuiti cu: computere " aflate in slujba noastra . Aceste inchideri vor duce la escaladarea somajului si vor provoca pierderi importante de venituri pentru natiunile-state. O vom orienta spre a o intoarce impotriva omului. vom fi privilegiat importurile masive de produse de baza in interiorul natiunilor-state si. Aceasta noua economie va fi mai presus de toate. Isi va dicta propriile "politici mondiale " si va obliga initierea unei reorganizari politice. Dimpotriva. vom pune pe picioare o "Economie Globala " la scara mondiala. altminteri nu vor putea sa supravietuiasca. 13. prin reducerea voluntara a salariilor si demisiile voluntare cu "Remiterea de medalii pentru serviciile prestate". vom institui o "noua cultura". din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat in afara tarilor occidentale. Prin pierderea a milioane de locuri de munca in sectorul primar. fara ca ele sa-si dea seama de la inceput. 15. 11. Toate aceste transferuri ale Multinationalelor noastre in strainatate si reorganizarea mondiala a economiei vor avea scopul. ceea ce ne va deschide peste tot portile pentru instaurarea "tehnologiei de control". Aceste conditii extreme vor inmulti la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul. fara a ne scapa niciuna dintre "creatiile" viitoare. ne va fi astfel posibil sa punem in pericol de moarte armonia sociala. in interiorul natiunilor-state. Aceste manipulari internationale de guverne si populatii ale natiunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F. va trebui sa deturnam productivitatea de la principalul sau scop Eliberarea omului de duritatea Muncii.M. De altfel. printre altele. dar in conformitate cu prioritatile noastre la scara mondiala. 9. Astfel. Prin intermediul aceleiasi economii. vom fi supraincarat aceste state prin folosirea exagerat de servicii pe care nu le vor putea plati. In realitate aceste "Forte" ne vor servi spre a supune vointei noastre tarile recalcitrante. sa escaladeze somajul in tarile occidentale. nici o presiune politica sau sindicala nu va avea vreo putere asupra ei. al Transporturilor si al Tehnologiilor noi. Prin aceasta "economie independenta " neavand alte legi decat legile noastre. Pentru a controla piata mondiala. ele vor fi mentinute in visul "bunastarii economice ".I-ul pentru a determina guvernele occidentale sa puna in aplicare "bugete de austeritate ". tarile din Lumea a Treia si altele asemenea lor nu vor putea fi in masura sa scape vointei noastre de a ne servi de populatia lor ca de o mana de lucru in sclavie. ale analfabetilor si ale celor fara adapost. prin spectrul razboului civil. aservindu-l pe acesta din urma sistemului nostru economic. 101 . Prin aceste masuri "bugetare de urgenta" vom fractura astfel finantarea Natiunilor-State toate "megaproiectele"lor care reprezinta o amenintare directa la adresa controlului nostru mondial asupra economiei. din aceeasi lovitura. Aceasta situatie va fi cu atat mai realizabila. In ceea ce priveste populatiile occidentale. insa nivelata. si chiar prin evaziuni fiscale deghizate in capitaluri externe in afara natiunilor-state . 10. uniforma pentru toti. sau chair un viitor delicvent. In aceasta perspectiva. sub camuflajul reducerii iluzorii a "datoriei nationale". Aceleasi masuri ne vor oferi ocazia mult visata de a instaura "Ideologia Competitiei Economice". 16. cum ar fi acelea a Statelor Unite. cu cat. ne va fi astfel posibil sa ne folosim de fortele militare ale natiunilor-state. al Agriculturii.

pentru a accelera acest "Control al Armelor de Foc ". Pentru a realiza aceste deziderate. va fi imperios necesar sa definitivam cat mai curand controlul mondial asupra armelor de foc in interiorul natiunilor-state. o vom determina sa devina o:"Forta de Interventie" in care se vor contopi. Pentru a a ccelera acest proces de transfer. nici sa va demonstrez. in interiorul natiunilor-state. Viitorul "controlului asupra populatiilor" din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut. a unei "Forte de Interventie Multi-Jurisdictionala".si. a celor care vor pretinde ca intretin comunicatii privilegiate cu Dumnezeu. asupra productiei alimentare la scara mondiala si prin acapararea controlului asupra principalelor "Rute alimentare " ale planetei". a produselor alimentare de consum curent. vor duce la ruinarea sigura a industriilor alimentare din Natiunile-State. fara lupta. vom veghea asupra tranferului bazelor militare ale natiunilor-state spre Organizatia Natiunilor Unite. sau. le vom demonstra populatiilor neputinta si inutilitatea acestei "Forte" in forma sa actuala. viza la origine. de catre noi. vom implica forta actuala a Natiunilor Unite in conflicte imposibil de rezolvat. 21. compromiterea terenurilor agricole. Ele cuprind punerea in aplicare. 20. In cursul cresterii acceptate de catre toti a acestor noi necesitati. In acest scop. Aceste transformari sociale ne vor ajuta sa modificam in profunzime mana de lucru " politista si miliatara" a natiunilor-state. In acelasi timp si tot sub pretextul "reducerii bugetare:". pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. lipsiti de "Constiinta si morala" si deja complet antrenati. fratilor. printre altele. precum si toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. este necesar sa se intrebuinteze electromagneticul. Acestea vor fi inlocuite cu recruti tineri. 24. pus in aplicare pe parcursul anilor 1960 de catre anumiti predecesori de-ai nostri. Cu ajutorul frustrarii impinse pana la paroxim in momentul potrivit. vom dobandi posibilitatea de a controla mai bine populatiile occidentale. vom actiona pentru reorganizarea "Mandatului International al Natiunilor Unite". De la statutul de "Forta de Pace" fara nici o putere de decizie. Fratilor.19. In aceasta perspectiva. escaladarea violentei. doua obiective care au ramas valabile pana in zilele noastre: "Prin inventarea tragatorilor nebuni". Nu mai este necesar sa va reamintesc. fortele militare ale Natiunilor Unite. sa se inventeze un climat de nesiguranta in sanul populatiilor. Aici. fara contestatii. creata sub pretextul amplificarii instabilitatii politice si sociale crescande din interiorul acestor state care se naruiesc sub apasarea problemelor economice. Acest plan. care sa apere cu orice pret "Pacea". la scara mondiala a "armelor electromagnetice". mai mult. Prin aceasta combinatie de "Efecte Politienesti si Militare ". spre a destabilza clima celor 102 . utilizarea fara limite a identificarii si a filtrarii electronice ne va asigura o supraveghere completa a tuturor populatiilor vizate. care va antrena dupa sine o destabilizare completa a Socialului . cu vederi favorabile fata de folosirea fara scrupule a "tehnologiei retelelor electronice" pe care o vom fi instaurat. 22. Actele de violenta se vor orienta astfel incat responsabilitatea lor sa cada in sarcina extremistilor religiosi sau a persoanelor afiliate la organizatii religioase de tendinta "Traditionala". astfel incat nici unul dintre ele. ne vom debarasa odata pentru totdeauna de toti indivizii care au o "Cunostinta Iudeo-Crestina".deci. demiliarizarea tuturor acestor state. denaturarea. prin mijloace artificiale. Astazi. personalul imbatranit. Sub pretextul necesitatilor de moment si fara a trezi banuieli. Aceasta "Restructurare a corpului politienesc si militar" ne va permite sa eliminam. in viitor sa nu mai fie suficient de puternic si independent pentru a ne pune in discutie "Puterea Mondiala". In aceasta maniera si folosindu-ne de mass-media controlate de noi. Ultimele etape se raporteaza la "Faza Omega" inceputa cu experientele efectuate la inceputul anilor 1970."Schimbarile climaterice " vor antrena distrugerea recoltelor . in aceste conditii. vom putea intrebuinta "Decaderea Conditiilor Economice" din natiunile-state. toate acestea. populatiile natiunilor-state vor fi determinate sa le ceara instantelor internationale formarea cat mai rapida a unei asemenea "Forte Multinationale ". Acest lucru ne va permite sa efectuam. 23. vom accelera "Planul Alfa ". Aparitia viitoare a acestei vointe mondiale a unei "Forte Militare Multinationale" va merge mana in mana cu instaurarea. intr-o omogenitate deplina. fundamentele acestui "Control" asupra armelor de foc. Fara el ne-ar fi aproape imposibil sa ingenunchem populatiile din statele vizate. intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerata si lipsita de discernamant si utilizarea masiva a produselor chimice in agricultura.

vor deveni suspecti in ochii autoritatilor si ai populatiilor din natiunile lor. 25. Astfel. iar in comune. ipocriziei si individualismului pe care le vom fi creat in sanul populatiilor natiunilorstate.01. minciunii. ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat. instaurarea " Noii Ordini Mondiale". pina la expirarea valabilitatii lor. În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice. ampificand de asemenea obligatia de a institui Noua Ordine Mondiala impusa de noi. nu eliberatori. In celelalte municipii si orase. propaganda pentru libertatea drogurilor. datat in ultima parte a lunii iunie 1985.2004 / Copyright Mediafax 103 . echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006). Astfel. Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite incontinuare. ea va fi cu atat mai accelerata. editura SAMIZDAT CĂRŢILE ELECTRONICE DE INDENTITATE… CARTILE ELECTRONICE DE IDENTITATE TREBUIAU INTRODUSE DE LA 1 IANUARIE 2006 Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006. In privinta intoxicarii naturii. in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005. ideologia "respectului de libertati individuale " difuzata in sanul Bisericilor iudeo-crestine si in interiorul natiunilor-state.mai productive state pe plan agricol. cu cat escaladarea ratei demografice o va forta fara restrictii. pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007). Sclavia copiilor. 26. Cine va putea sa ne banuiasca? Cine va putea sa aiba vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor indrazni sa se ridice impotriva noastra. 29. SERGE Monaste. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002. omul va fi devenit un dusman al omului. somajul. vor fi considerati de ceilalti ca fiind inamici. abrutizarea tineretului natiunilor. in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei. obscurantismul considerat ca baza a mandriei. care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003. jefuirea bogatiilor din Lumea a Treia. conflictele interetnice si ultima noastra realizare. Gratie dezinformarii. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea "cutremurelor de pamant" in cele mai importante regiuni industriale din natiunile-state va contribui la accelerarea "prabusirii economice " a celor mai amenintatoare state la adresa noastra. SFARSITUL documentului. a decis Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi. care sunt cu atat mai periculosi pentru noi tocmai din cauza "libertatii" lor. toate acestea ne permit in sfarsit sa asistam la implinirea ancestrala a "visului" nostru. "restrictiile bugetare ". acesti "indivizi independenti". echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007. in municipiile resedinta de judet. difuzand informatii privitoare la existenta si la continutul "conspiratiei" noastre.

07. suma respectiva din codul sau personal în codul celui cu care face tranzactia. apel de o unitate . Kalamaria. 167/Z. 07. pentru a fi data apoi socoteala posesorului în modul cel mai detaliat. Deci i se transfera suma de 300. cand au loc operatiunile banesti. Sa luam un exemplu: domnul Dimitrios Karandinos lucreaza într-o întreprindere.35 am 104 . într-adevar. Sa vedem asadar cum e înregistrata în computerul Bancii Nationale de Informatii miscarea dintr-o zi a unui numar de cod: BANCA NATIONALA DE INFORMATII Fisa strict secreta de observatie zilnica numar de cod personal 5201578349 18 martie 1998 subiectul: Karandinos Dimitrios varsta: 40 de ani domiciliul: Kerasoundos. în ziua urmatoare.15 am A telefonat la 222777. 07.000 de drahme la benzinaria M. la fiecare operatiune. Botsari 28.20 de drahme. iar contul sau are numarul de cod 5201578349. suma a fost depusa. întotdeauna electronic si scazand fiecare suma din codul sau.DEMONSTRAREA EXISTENŢEI NUMĂRULUI 666 ÎN CODUL CU BARE NUMARUL 666 IN CODUL CU BARE Sistemul va functiona dupa cum urmeaza: orice tranzactie economica pe care o va face cineva se va face pe baza numarului unitar codificat al cartii sale de identitate sau al microcipului de pe mana sau de pe frunte si numai electronic. Salonicul de Sud ocupatia: contabil la Societatea Alfa situatie familiala: casatorit si tata al unui copil. care este numarul sau de cod personal.. banii i se transfera din contul sefului sau în contul sau personal.. domnul Karandinos verifica daca a fost transferat în codul lui suma corespunzatoare salariului si constata ca. Cand trebuie sa fie platit la sfarsitul lunii. apel de o unitate .20 de drahme.45 am A pus benzina Shell de 10. adica se transfera pe cale electronica. dar în acelasi timp si pentru a fi date informatii exacte diferitelor servicii care le cer.000 de drahme care este salariul lui. stiind ca are acesti bani în cont face diferite operatiuni.17 am A telefonat la 355872. Codurile. sunt conectate cu banca prin intermediul masinilor electronice on line si astfel e înregistrata fiecare schimbare pe care o prezinta fiecare numar de cod. (si în continuare celelalte date personale înregistrate) CULEGEREA DATELOR DIN 18 MARTIE 1998 05.

300 drahme. Telefonul cu numarul 222777. fiindca exista banuiala ca poate vorbi din nou în viitor si nelinisti lumea. aceasta a cumparat în total benzina de 50. A cumparat astazi benzina de 10. 06.15 am apartine deputatului PA.40 am A cumparat un bilet de avion pentru Atena de la agentia ANGELA. 02.30 pm A luat masa de pranz la restaurantul „Nisiotiko" din strada Smirnis 157. lucru care confirma datele.40 pm A cumparat de la magazinul „Ellas” care se afla la aeroportul „Macedonia” din Salonic o ciocolata dietetica . 10.000 de drahme.620 de drahme. B. care se gaseste la o distanta de 20 de kilometri de locuinta sa.15 pm A cumparat un whisky în cofetaria „Kerkini" din strada Tsimiski 43 .A cumparat o placinta cu spanac de 300 de drahme si o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua „To Steki" de pe calea Egnatia 118. Din datele anterioare s-a înregistrat ca în jurul orei 07.00 am a cumparat anumite carti crestine de la standul Bisericii Sfintilor Arhangheli. Programul sau de lucru începe la 08. C. Acest local se gaseste aproape de Biserica Sfintilor Arhangheli.900 de drahme. Se pare ca în aceste aproape 2 ore merge la biserica.300 de drahme. un pachet de tigari Gold – 550 de drahme. Vedem ca între serviciu si intervalul de doua ore. un om cunoscut pentru pozitiile lui filo-bisericesti si pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen.1800 de drahme. 08. 06. 105 . mama ieromonahului atonit Atanasios. Este considerat de asemenea periculos si s-a hotarat sa fie pus sub urmarire discreta. în afara de faptul ca merge la serviciu.00 pm. paine -100 de drahme. cunoscut pentru ideile sale antieuropene si împotriva acordului Schengen si autorul multor carti pe aceasta tema. Durata apelului 7 minute . Este crestin si participa la liturghii. la care a telefonat la ora 07. Prefera benzina Shell.30 pm A cumparat: ziarul „AHthia" (Adevarul) . Sigur a plecat atat de devreme de acasa pentru a merge în alta parte. Luna .750 de drahme. o salopeta pentru bebelus în varsta de pana la patru luni – 7 500 drahme. prin care în trecut a nelinistit multa lume.30 pm A platitit taxiului cu numarul ABE 3583 suma de 2500 drahme. 10.000 de drahme. trebuie sa mearga si în alta parte.K.35 am cumpara de la un anumit local „To Steki". legume . Costul convorbirii 620 drahme. A consumat l litru de vin „O Inos" .55 pm A cumparat de la magazinul „Lila” din strada Aghias Sofias 19. pentru zborul 925 de la ora 09.alb sec . A cumparat benzina la ora 05. totdeauna în jurul orei 07. 05. A mancat: calamari prajiti .00 pm A telefonat la 018557672. 06.000 de drahme.SO.45 am.200 de drahme si revista „Ethikos Agonas" (Lupta Nationala) -1 . . . Se impune sa fie pus sub urmarire discreta. Aceste doua telefoane creeaza banuieli întemeiate ca Dimitrios Karandinos colaboreaza cu elemente subversive si este considerat suspect pentru ca este periculos pentru siguranta nationala.17 am apartine d-nei Maria Kalogheropoulou. Evident. a tulburat profund multa lume prin ce-a scris si este considerat periculos pentru siguranta nationala. placinta cu spanac si cafea. 30 AM. în trecut a fost provocator de reactii împotriva acordului. Telefonul 355872 pe care 1-a dat la ora 07.

la prima operatiune pe care o va face. în ultimul timp are o fetita pentru care se pare ca a cumparat Karandinos salopeta de bebelus. Combate orice idee transnationala si transferul puterilor. Redactorii si editorii ei se afla sub urmarire discreta. Ultima cifra este cifra de control. întotdeauna pleaca vineri seara.ca sa aflam locul exact unde 1-a lasat. în cursul acestui an^a facut trei calatorii la Atena. este rapida si se face fara greseala. optic. în timp ce celelalte cinci cifre din cele sase ramase indica tipul produsului. putem culege informatii si de la soferul taxiului . E suspectat ca incita tinerii sa reactioneze împotriva noastra. care apara pozitiile ortodoxe. Reprezentarea numerelor în acest fel usureaza mult.fiindca avem codul sau . numerele sunt reprezentate sub forma de linii paralele verticale. INCHEIEREA PRELUCRARII ZILNICE A DATELOR SISTEMUL DE COD European Article Numbering (EAN-13) Cum s-a spus si mai înainte. 106 . se recomanda a fi supus testului de alcool. Este cunoscut pentru libertatea cu care vorbeste si pentru manifestarile sale împotriva acordului Schengen. combatand întotdeauna puterea noastra transanationala. se vede ca totdeauna miercurea si vinerea mananca de post. unde locuieste Grosiadis. La fiecare pranz consuma aproximativ un litru si e periculos la conducere. caruia îi place sa fie informat de persoane care au un trecut nationalist încarcat. pentru ca citirea lor într-un mod electronic. Primele sapte cifre indica tara de provenienta si fabricantul obiectului (elementele 2-3 si. P. cat si în sistemul foarte înrudit cu el. ceea ce înseamna ca se foloseste de week-end si nu vrea sa-si ia zi libera de la slujba. lucru care nea creat în trecut multe greutati. Maine dimineata. de aceste caractere ne vom ocupa mai tarziu. (Sistemul de Informatii Schengen). 4-7). S. Acest lucru confirma faptul ca este un crestin practicant si ca urmeaza tipicul Bisericii. de „latime" diferita. Banii pe care Karandinos i-a platit pentru taxi -2. se va constata daca se afla cu adevarat în zona respectiva.S. UPC. evident o face pentru a nu i se cunoaste preocuparile. Din acestea rezulta concluzia mai sus mentionata si se adeveresc banuielile ca e vorba un om predispus sa reactioneze. unul la stanga si unul la dreapta cu caracterele codului barat. A fost caracterizata drept revista cu continut nationalist. Are o anumita pasiune pentru vin.I. în mod evident merge pentru afaceri personale si pentru întalniri. De asemenea. unul exact la mijloc si unul la sfarsit. Cand se va face control rutier. de vreme ce conduce aproape întotdeauna dupa ce a luat pranzul si dupa ce a baut. în timp ce celelalte 12 cifre ale numarului se scriu în doua subcampuri (jumatati). Sistemul EAN-13 se numeste astfel pentru ca numarul de cod al fiecarui lucru este alcatuit din 13 cifre. Din pranzul sau. respectiv.500 de drahme sunt o dovada în plus ca aceea îi era destinatia pentru ca atat înregistreaza taxiul de la aeroport si pana în Kifisia. Slujba lui nu le justifica.Pana acum. Telefonul cu numarul 018557672 apartine ziaristului Orosiadis Konstantinos. Este antieuropean si apara numai interesele tarii sale. redactor la ziarul „Adevarul". Prima cifra a unui asemenea numar se scrie separat ca un numar arab. în sistemul EAN-13. negre si albe. revista cunoscuta ca serveste numai interesele nationale si ca e orientata spre Biserica. cu care se verifica daca calculatorul „a citit" corect codul barat (vezi diagrama 1). Este cititor constant al ziarului „Adevarul" si al revistei „Lupta nationala". la stanga codului barat. De aceea e supravegheat discret prin S. Cele doua subcampuri (subgrupuri) ale celor 12 numere sunt despartite prin „caracterele auxiliare" albnegru care se gasesc unul la început.

l. Pentru a face ca sa fie cât mai bine întelese cele spuse mai sus.33 milimetri.latime totala „sapte unitati de latime". doua „unitati de latime" negre. dar cu o latime totala de 0. fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentata cu linii negre si albe de latime variata. una neagra. fiecare linie având latime diferita. doua albe. din care e constituita fiecare din cele douasprezece cifre ale codului EAN-13.33 x 7 = 2. are o anumita „latime" alcatuita din sapte unitati de latime standardizate („modules").33 x 7 = 2. In seria de mai jos a aceleiasi diagrame (3. trebuie sa privim diagrama nr. numarul O (zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul urmator: trei „unitati de latime" albe. de o anumita latime. Aceasta succesiune a liniilor negre si a intervalelor albe. diferita si unica pentru fiecare cifra. Succesiunea respectiva în aceeasi serie (A). de intervale (linii) negre si albe de latime diferita. Aceasta succesiune concreta negru-alb. Astfel. pentru numarul 2 este: doua unitati de latime albe. o „unitate de latime" alba si una neagra . Diferitele cifre ale numerelor sistemului zecimal (O. care de asemenea au o grosime variata. 107 . în aceasta diagrama observam urmatoarele: Fiecare numar al codului barat se întinde pe o latime de sapte „unitati de latime standardizate" (modules). aceste linii au o latime totala de 0.31 mm (vezi diagramele 2 si 3). Pentru reprezentarea concreta a fiecarei cifre se folosesc patru alternante de linii negre si albe. Fiecare asemenea unitate de latime are. In primul caz însa nu e permis ca „grosimea" modulului (module) sa fie mai mica de 0.23 mm. Se goate face si micsorarea si marirea întregii reprezentari. defineste cu cele patru alternante ale ei numarul 0. 2. o latime de 0. aflate într-o succesiune diferita.31 mm.. 9) sunt reprezentate printr-o succesiune. doua negre.. 3. setul C) observam o reprezentare diferita a acelorasi numere. conform normelor sistemului EAN-13.STRUCTURA CODULUI BARAT EAN-13 Codul barat este alcatuit din linii paralele întunecate de grosime diferita. între care sunt intercalate intervale luminoase (linii luminoase).

. aceeasi cifra are un interval (linie) alb în seria de jos (setul C). Prima serie (setul A) si ultima serie (setul C) constituie codificarile cifrelor. numarul 6 este reprezentat: în setul A ca 6A. care exista în cele trei seturi de numere (setul A. (Codificare inversata. în setul B ca OB. sunt pare. Caracteristicile codificarii în sistemul EAN-13 sunt urmatoarele: Fiecare numar este compus din 4 alternante. doua negru si doua alb (de un numar diferit de „unitati de latime" pentru fiecare alternanta). 2. 1. va corespunde în limbajul calculatorului succesiunii 0001101.Cu putina atentie constatam ca reprezentarea cifrei O în ultima serie (setuJ C). l. în aceeasi diagrama 3 vedem trei serii orizontale (seturile A. constatam existenta unui al treilea element caracteristic al codificarii. în timp ce toate numerele din subcampul drept al codului.) Lucrurile sunt însa mult mai complicate în sistemul de cod EAN-13. existenta adica a numerelor impare. 9) este constituita dintr-o succesiune diferita de O si l (sistemul binar). Acest element caracteristic este urmatorul: toate numerele din grupurile Asi B (setul Asi setul C) care se folosesc pentru codificarea numerelor în subcampul stang al codului barat sunt impare.. iar în setul B se scrie ca 0111001). în timp ce setul C se foloseste pentru codificarea numerelor din subcâmpul drept al codului barat (vezi diagrama 3 si 4a). 108 . Asadar. are prin corespondenta o linie neagra în ultima serie. în plus. în timp ce fiecare unitate întunecata îi corespunde lui l.d. 9. prin simpla inversare. numarul 5 în setul A se scrie ca 0110001. acolo unde cifra zero are o linie neagra în prima serie (setul A). setul C). constituie imaginile în oglinda (aici. folosite si ele pentru reprezentarea numerelor în subcâmpul stâng al codului barat. Asa cum se vede în diagrama 3 si cum am explicat mai sus. încep adica de la 1 si se termina cu O (astfel numarul 5 în setul C se scrie ca 1001110). setul Bsi setul C). reprezentat prin codul barat ca 0001101. în setul B ca 6B.m. vezi setul A si setul C. Pentru toate grupele de codificare (setul A. acela al codificarii aceluiasi numar în doua serii (setul A. observam ca reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea inversata. se observa o inversare a întregului numar) ale reprezentarilor seriei C (setul C). prin mecanismul pe care 1-am explicat mai sus. pentru calculator.. de exemplu. cu o codificare diferita a cifrelor O. iar acolo unde are un interval (linie) alb în prima serie. care se iau din setul C. ca si a lui 2 si a oricarei alte cifre din sistemul zecimal este inversarea reprezentarii aceluiasi numar din prima serie (setul A). iar în setul C ca OC. în acest fel fiecare cifra a sistemului zecimal (O. Daca observam cu atentie diagrama 3. Acest fapt. Seriile A si B (setul A si setul B) se întrebuinteaza pentru codificarea cifrelor din subcâmpul stâng din codul barat. 1.a. Cu alte cuvinte. B si C). numarul 4 din setul C este reprezentat prin codul barat ca 1011100. iar acelasi numar în sistemul binar corespunde succesiunii 1011100 s. (vezi diagrama 3). Reprezentarile cifrelor seriei de mijloc (setul B).2. imaginea în oglinda („rasturnata" si „negativa") a reprezentarii cifrelor din setul A. iar în setul C ca 6C în timp ce numarul O este reprezentat: în setul A ca OA. în subcampul stangsi a numerelor pare în subcampul drept este al treilea element caracteristic al codificarii. încep adica de la 0 si se termina cu 1 (de exemplu. setul B si setul C) fiecare unitate luminoasa de latime (modul) corespunde în limbajul calculatorului lui O.. cu alte cuvinte. numarul O în setul A.

este indispensabila existenta unei margini albe (light margin) în stânga si în dreapta întregului reprezentat simbolic (care începe de la bara de siguranta din stânga si se sfârseste cu bara de siguranta din dreapta). atunci cand comparam seturile Asi C. Acest caracter. în timp ce atunci cand comparam seturile B si C este o inversare a întregu lui numar. Si mai importanta este observatia ca numerele din subcâmpul stâng încep de la O si se termina cu 1. pentru ca se afla exact la mijlocul câmpului codului barat. daca sunt scrise în forma binara. sau inversare în oglinda. arata astfel: 0101. în conformitate cu normele codurilor barate UPC si EAN-13. în sistemul EAN-13. "CARACTERELE AUXILIARE" . fie miscându-se invers. O dovada în plus ca trebuie sa existe de ambele parti o margine alba satisfacatoare este faptul ca cei ce fabrica aceste coduri barate recomanda ca ele sa nu fie imprimate pe marginile ambalajului diferitelor produse. In ceea ce priveste caracterul auxiliar din mijloc. este cel putin egala cu zece unitati de latime (module).2. Se observa fenomenul de inversare (în codificarea fiecarei cifre). Ultimele caractere. iar o alta dovada este si recomandarea ca aceasta margine alba sa fie complet curata (vezi schitele 1-5). în timp ce numerele din subcampul drept sunt pare. n-ar trebui sa fie posibil 109 . totdeauna începe sa citeasca de la zero ! Daca nu exista o margine alba. în afara de reprezentarea barata a celor 12 cifre variabile (care se schimba de la obiect la obiect). dar are si o anumita latime care. acesta constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng cu cel drept. constatam ca. asa cum se vede din diagrama 2. inversare care. de la dreapta spre stânga. Daca observam însa diagrama l. este parte din întreaga reprezentare a codului barat si care de aceea se numeste „zona linistita" (quiet zone).BARELE DE SIGURANTA In paragrafele de mai sus am încercat sa explicam modul de codificare în sistemul EAN-13 a celor douasprezece numere variabile (sase în subcâmpul stâng si sase în cel drept al codului barat). Trebuie sa notam ca. Aceste „caractere" care se prelungesc în jos se afla totdeauna în aceeasi pozitie: în marginea din stânga. este o inversare simpla.01010 si respectiv 1010. Cand comparam însa seturile A si B. Concluzia pe care o tragem de aici este ca fasciculul laser (scanner). Marginea alba nu numai ca este o parte integranta a întregii reprezentari a codului barat. Asertiunea cum ca aceste caractere numite mai sus au o a doua codificare lineara si forma corespunzatoare binara provine din observatia ca prima linie alba din partea stânga si ultima din partea dreapta se confunda cu marginea alba care. fie miscându-se de la stânga spre dreapta. computerul nu poate citi codul! Aici trebuie sa observam cum codificarea (lineara) a caracterului auxiliar din dreapta (guard bar) este codificarea liniara inversata (simpla si în oglinda!) a caracterului auxiliar din stânga. 3. exista si trei caractere „auxiliare" invariabile. în centru si în marginea din dreapta a codului barat. Toate numerele din subcampul stang sunt impare. care se numesc „bare de siguranta" (guard bars). observam ca inversarea este „rasturnata" si „negativa". în timp ce cele din subcâmpul drept încep de la 1 si se termina cu 0.

corespund vreunui numar si daca da. 3. nici cu cea dreapta (inversarea celei stângi). Poate pentru a se asigura prezenta celor trei de 6. în timp ce cea din dreapta este un numar par (1010). Chiar fabricantii trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au „rezervat" tocmai aceasta reprezentare barata pentru numarul 6. reprezentarea sa stânga este un numar impar (0101). toate caracteristicile codificarii numerelor din sistemul barat EAN-13 si corespunde. O (atât de la stânga la dreapta. si nu pentru oricare alt numar. cu atât mai mult cu cât bara de siguranta din mijloc (numarul 6). pentru a nu se confunda numerele din mijloc din subcâm-pul stâng si din subcâmpul drept al codului. reprezentarea lineara este la stânga = 0101. care este acest numar. In ceea ce priveste „bara de siguranta" din mijloc („guard bar"). care în cazul concret al numarului 6. este indispensabila existenta acestei bare. arata patru alternante alb-negru (doua alternante negru si doua alb).) Asadar. pe buna dreptate se întreaba fiecare daca nu cumva aceste caractere auxiliare (guard bars). Aceasta calitate unica a numarului 6 de a fi definit în întregime de patru intervale (modules) continue. sunt albe si nu creeaza o alta alternanta (negru-alb) si. fie 0000101. la începutul. la dreapta = 1010.P. asa cum se întâmpla exact si cu citirea celorlalte numere din subcâmpurile codului barat. Poate observa oricine cu surprindere ca acest „caracter auxiliar": 1. în timp ce reprezentarea binara corespunzatoare este 0101 si 1010. dintr-un motiv cunoscut numai de ei! Dupa cele spuse pâna acum. Când se folosesc însa doua sau trei seturi de numere (ca în sistemul UPC sau EAN-13) atunci. dat fiind faptul ca nu exista o structura logica matematica în reprezentarea barata a cifrelor de la O la 9. nu ofera nici o informatie în plus ! (Vezi diagrama 4a si 5. Cu aceasta ultima forma. face posibila identificarea si recunoasterea lui. începând întotdeauna de la intervalul alb. celelalte trei intervale (module). n-ar fi fost nevoie sa existe si o bara de siguranta de mijloc. prin urmare. având în vedere acest lucru. 2.. 9. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea (simpla . unui anumit numar! Daca privim diagrama 3. trebuie sa dea un raspuns la întrebarea: de ce au optat pentru folosirea mai multor seturi de numere. „bara de siguranta" din mijloc este citita de scanner la fel în ambele sensuri. nu este indispensabila. l. care este singurul numar definit în întregime de patru intervale de latime („modules") continue.N-13 sunt întrebati: de vreme ce reprezentarea barelor de siguranta (guard bars) creeaza probleme de constiinta crestinilor de pe tot globul. la sfârsitul si la mijlocul codului barat în sistemul EAN-13 (si UPC). prin urmare.de reprezentat nici cu grafia stânga. 2. devine necesara schimbarea afisarii datei pe computere. Cum s-a explicat mai sus. Acestea prezinta. care se gasesc într-o legatura de nedesfacut cu numerele variabile ale codului. 110 . computerul fie ca citeste 0101. sunt trei de 6.C si E. Fabricatii codurilor UPC si EAN-13. dincolo de asemanarea vizuala. asa cum este reprezentat în seturile B si C. rezulta de la sine concluzia ca barele de siguranta (guard bars). asa cum sunt reprezentate prin sistemul barat si binar. prin urmare. de ce nu înlocuiesc simbolismul barat al acestor bare de siguranta ? Un prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când.. îi stabileste pe deplin „identitatea". de vreme ce si cu un singur set de numere ar fi fost posibil sa se dea aceleasi informatii pentru fiecare produs. fabricantii codurilor barate U. în ambele cazuri întelege „identitatea" numarului 6. adica a întregului numar)scrierii caracterului din stânga. daca se folosea numai un singur set de numere! In sfârsit. Aceasta reprezentare grafica a barei de siguranta de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga si din dreapta a caracterelor auxiliare. cu alte cuvinte. fara a se confunda cu nici un alt numar) în 4 unitati de „latime" (modules) succesive este cifra 6 ! (vezi setul B si setul C). datorita anului 2000. calitate pe care nici un alt numar din sistemul barat nu o are.„module" dupa „module" – si în oglinda. Dupa cele spuse mai sus. cât si de la dreapta la stânga). de la stânga la dreapta si invers. Lucrul acesta este valabil pentru ambele moduri de lectura. vom constata ca numarul care îndeplineste toate premisele enumerate mai sus ale scrierii codului barat EAN-13 si este singurul care completeaza cele 4 alternante alb-negru (si. trebuie sa adaugam urmatoarele: daca se folosea numai un singur set de reprezentare (lineara) a cifrelor O.A.

cel asemenea lui Dumnezeu. care vede omul „încununat în slava si în cinste" si „cu putin mai mic decat îngerii". care înseamna marcarea numerica în sistem european a obiectelor ? Acesta este respectul lor fata de persoana umana? Aici se descopera diferenta abisala între antropologia crestin-ortodoxa. este un „goim" (un animal). de ce se va folosi pentru oameni EAN-13. prin urmare putând fi „marcat" cu semne de nesters pe mâna lui dreapta sau pe frunte. pentru care omul.Asadar. 111 . si antropologia dictatorilor lumii care urmeaza sa vina. pentru a fi recunoscut de „stapanii sai".

112 .

Pasaje din cartea „La apusul libertatii”. Ieromonah Hristodul Aghioritul. editura Sofia 113 .