TESTUL ARBORELUI

Din următorul test veţi afla despre propria persoană lucruri pe care doar le bănuiaţi sau de care nici măcar nu aveaţi habar. În final, veţi şti asupra cărei lături mai puţin pozitive a caracterului dumneavoastră să insistaţi pentru cizelare. Pentru a efectua acest test nu vă trebuie decât o foaie de hârtie şi un creion. Desenaţi un arbore pe lungimea foii. Desenaţi apoi un al doilea arbore pe lăţimea foii. Întoarceţi foaia şi desenaţi un pom "de vis". Aşa cum vă vine dumneavoastră în minte. Nu există un barem de timp. Testul se bazează pe legătura profundă dintre om şi arbore - acesta reprezentând de fapt o oglindă a sufletului. Primul arbore reprezintă atitudinea socială şi aptitudinile profesionale ale subiectului. Cel de-al doilea copac reprezintă sinele interior iar cel de-al treilea reflectă aspiraţiile, dorinţele şi nevoile individului. Câteva elemente de analiza care pot fi luate în calcul sunt: - bradul are o conotaţie sexuală - chiparosul denotă idealism - stejarul - gustul pentru tradiţie şi dorinţa de a fi remarcat - palmierul exprimă dorinţa de evadare - salcia plângătoare - dezechilibru interior

Interpretare:
Pasul nr. 1: - se analizează aşezarea în pagină: aşezarea normală este în centru (distanţă de 15% de margini) - privim axele + - se îndoaie foaia: - partea stângă a paginii: - proiecţia unor aspecte care ţin de trecut, pasivitate, introversie, dependenţă de afectivitatea maternă (depresie) - partea dreaptă a paginii: - proiecţii care sunt legate de viitor, activism, extroversie, relaţia cu autoritatea parentală (optimism) - partea superioară: - suportă reprezentări care ţin de conştient, relaţia cu aspiraţiile, cerul,proiecţia spirituală. - partea de jos: - inconştientul, relaţia cu originea, cu pământul, fiecare copac este înrădăcinat în pământ. (conceptul lui Young - inconştientul colectiv pentru că toţi copacii sunt înrădăcinaţi în pământ) - semnificaţia fiecărui cadran: - partea stângă sus: zona de proiecţie a pasivităţii (zona spectatorului vieţii) - partea dreaptă sus: zona confruntării active cu viaţa - partea stângă jos : zona conflictelor legate de debut, regresie, fixaţii la stadii primitive ale existenţei - partea dreaptă jos: zona pulsiunilor, zona nostalgiei pământului -fiecare colţ este dominat de un semn: - colţul din stânga sus: este simbolizat de aer, emergenţă spre afară - colţul din dreapta sus: este simbolizat de foc, aspiraţie, ceva care se consumă - colţul din stânga jos: apa - simbolul inconştientului - colţul din dreapta jos: pământul - reprezentări legate de materie, de cădere, de infem. Pasul nr. 2: - se analizează calitatea desenului, adică mărimea desenului: - un copac mic - o persoană care se vede neînsemnată, un eu slab, sentimente de depresie - un copac mare - un entuziasm compensatoriu (compensează un anumit deficit)
1 http://mihaela13o.wordpress.com/

fragilitate. 8: .Pasul nr.perfect simetric: rigiditate. a existat un eveniment care 1-a marcat pe individ (un accident) .nu desenează eul Pasul nr.tendinţa de exteriorizare şi impulsivism 3. 4: .conflict în relaţiile sociale .autocontrol ridicat 4. Ex. controlul . insecuritate 2. fie pt.h/x = vârsta traumatismului Ex. compulsivitate (compulsivitate = oamenii nesiguri de un gest pe care 1-au făcut .se urmăreşte simetria: . nu este accidentală . Linii prea îngrijite : . trecerea la act. .umbrirea:.dacă pe trunchi este desenat un ciot sau o scorbură: .x indicele lui Wittgenstein.: . .simetric: predomină logicul. 7: .agresivitate (indivizi agresivi) .indicele lui Wittgenstein = ne spune la ce vârstă s-a produs tragedia respectivă.rigiditate Pasul nr.subiectul refuză să se gândească la problema respectivă.anxietate legată de simbolistica zonei respective .: . este întreruptă la 12. raţionalul.înseamnă că în decursul existenţei. 3: .3 ani Puncte reper de interpretare a diferitor laturi ale personalităţii.: controlează dacă au închis uşa de 7 ori).se analizează calitatea liniilor: 1.) .nesimetric: prezintă tendinţa de exteriorizare necontrolată Omiterea unei anumite părţi a desenului. 6: .înnegrirea – agresivitate Pasul nr.sugestia pe care ne-o crează arborele: dacă este falnic sau caraghios Pasul nr.arborele are 120 mm .9 / 3 = 4. că este plictisit. preluate din cartea „Testul Arborelui” de Denise de Castilla: 2 http://mihaela13o. 5: .ex.linii putemice : .nu desenează coroana: .9cm de la baza => 12.subiectul are 40 ani .linia stg.măsurăm în mm de jos la punctul unde apare ciotul ==h (inaltima până la care apare ciotul) şi împărţim la x (indicele lui W.linii subţiri: .wordpress. Liniile îngrijite : .se analizează perspectiva: -copac schiţat . Subiecţii care desenează la modul impulsiv: .com/ .pentru că subiectul nu se implică. fie că este nesigur pe el -copac bine conturat + iarba + floricele + etc => nevoie de suport Pasul nr.nu desenează trunchiul: . se dă subiectului creion şi gumă şi ne legăm de simbolistica zonei pe care subiectul o şterge . Se măsoară desenul m mm. Calculăm vârsta în ani şi luni şi împărţim H (înălţimea întregului desen) la vârsta: H .

se întretaie şi se amestecă în frunziş. 5. • Ramuri schiţate dintr-o singură linie. • Absenţa uneori a coroanei şi frunzişului.1.Imaturitatea: • Baza foii este luată că bază a arborelui. • Arborele crescut din ghiveci.com/ . 6. ramurilor. • Trunchi conic. o inhibare a dezvoltării intelectuale. • Baza trunchiului închisă sau încercuită. Extraversiunea: • Arbore mare. Introversiunea: • Arbore foarte mic. • Stereotipii ( exagerării ale regularităţii).wordpress. Tendinţa depresivă: • Frunziş căzut ( tip salcie plângătoare). • Înnegriri ( anxietate) . adeseori rotunjite. • Arbore situat în stânga paginii. rădăcinilor. • Linii ascuţite ( releva în egală măsură agresivitatea). cu deschideri. frunzişului. • Obiecte diverse desenate în frunziş sau în jurul arborelui ( nevoie de schimbare şi de contact) 3. • Presiune susţinută sau spasmodică. • Neîndemânare grafica. Anxietate – angoasă: • Înnegrire a liniei solului. • Trunchi sudat – trunchi S ( care intră în frunziş. • Arbore foarte stufos. • Situare în stânga paginii ( agăţare de trecut. • Trunchi separat de frunziş printr-o linie. • Marginile frunzişului sunt fine. teamă de contact). 7. • Ramuri desenate dintr-o singură linie Toate aceste caracteristici pot indica o lipsă de maturitate afectivă şi. 2. • Linii necontrolate ( control emotiv deficitar). linii spasmodice. • Absenţa liniei solului. 4. • Linii retuşate. Debilitate: • Forme sărace şi infantile. după Koch). • Forme repetitive. trunchiului. teamă de a se implica în relaţiile cu ceilalţi. • Baza trunchiului este barata şi înnegrită. • Trunchi discontinuu. • Linii frustre şi neregulate. 3 http://mihaela13o. • Frunzişul este neregulat. • Ramuri trasate dintr-o singură linie. • Arbore mic. • Linii trasate discontinuu. • Înnegriri. Nervozitate: • Liniile desenate se întrepătrund. cu linii confuze. • Apăsare insistentă şi spasmodica. eventual. • Frunziş des. • Ramuri lipsite de frunze. • Coroana complet închisă. în zigzag.

• Ramuri încrucişate ( ambivalenta).wordpress.• Arborele este mic. • Arbore crescut în ghiveci. etc. • Încrucişarea ramurilor ( ambivalenţă). • Linii spasmodice. răsucite. angoasa). • Linii frânte sau unghiulare. • Linii aruncate. retuşate…). • Înnegriri ( anxietate. • Forme inautentice ( rupere de realitate). • Linia solului haşurata sau în unghi. Alcoolismul: • Linii tremurate. • Săgeţi îndreptate înspre trunchi ( autoagresivitate). • Ramuri tubulare ( impulsivitate).com/ . 4 http://mihaela13o. • Coroana căzută (tendinţa depresivă). cu linii frânte. • Linii trasate în direcţii opuse. • Înnegriri. discontinue câteodată. înnegrit sau „zebra”. • Baza arborelui acoperită de tufe şi ierburi. Impulsivitatea: • Ramuri în formă de tub. 8. 11. • Linii retuşate ( anxietate). • Crestături în partea stângă a trunchiului ( traumatism în trecut). • Trunchi împărţit în două ( divizare a personalităţii). cu ramuri fără frunze. ascuţite. • Coroană diformă şi neregulat desenată ( lipsa unei înlănţuiri logice a ideilor). • Ramuri tubulare. • Ramuri frontale ( probleme psihologice). • Ramuri fără frunze ( lipsa de contact şi schimburi cu altcineva). • Înnegriri. • Linii fine şi fără suport. • Semne de nervozitate ( linii discontinue. • Linii uşor trasate ( lipsa de sprijin). • Porţiuni înnegrite ( semn de angoasa). • Îngustare a trunchiului ( blocaj al încărcăturii afective). • Frunziş imens şi apăsător ( control imaginativ deficitar). • Sisteme de linii trasate în direcţii opuse în frunziş. • Repetarea unor motive diferite: cercuri. 10. • Trunchi rugos. Nevroze şi psihoze: • Arbore mic sau foarte mare ( sentiment de inferioritate sau exaltare imaginativa). perseveraţie). Agresivitatea: • Unghiuri ascuţite. • Înnegriri la baza arborelui. lansate. • Frunze de ilex. ( tendinţa obsesionala. • Forma infantilă (regresie). • Rădăcini mari şi îndreptate în jos ( probleme sexuale). sau înspre interior. • Rădăcini nuanţate şi multiple. • Apăsare spasmodica în trasarea liniilor ( agresivitate). • Ramuri sau frunze ascuţite. trasate din linii unice. 9. Probleme sexuale: • Rădăcini importante. 12.

suport). Arbore crescut din ghiveci ( sentiment de închidere în problemele personale).instabilitate (nevoia de sprijin. rădăcinile să indice trăsăturile de personalitate cele mai puţin detectabile (poate pe care şi subiectul şi le cunoaşte superficial sau deloc). rădăcina previne mişcarea.inhibiţia dezvoltării psihice (în gândire. înnegriri.tradiţionalism (rădăcini puternice). Rădăcina este un element comun tuturor arborilor. slab dotat.eventual. .(normală la 7 ani) . Aceşti subiecţi devin indiferenţi faţă de realitate şi în acelaşi timp se îndepărtează de aceasta. circumspect. Baza trunchiului lărgită spre dreapta: . aspiraţiilor.suspicios. în desenul arborelui. proiectelor.manifestarea (uneori dominantă) a unor instincte şi pulsiuni. . 5 http://mihaela13o. Este deci firesc că.indică absenţa unei distincţii între copac şi pământ şi indică mai ales la tineri amprenta subiectivă în perceperea realităţii. Fuziunea bazei trunchiului cu începutul rădăcinilor şi linia solului: . Rădăcina este ceea ce este durabil.a fost observată cu o frecvenţă frapantă la pensionarii din sanatorii.forma normală până la 12 ani. stabilitate.teama de autoritate –opoziţie faţă de altul (posibil autoritar).• • • • • Mici semne repetate. cu o frecvenţă mai mare. Lărgiri şi îngustări ale trunchiului ( blocarea încărcăturii afective).atasament faţă de trecut (posibil maternă). Ramuri întrepătrunse în coroană ( contradicţie intimă). .lentoare (de două ori în original).Această stare indică: lipsa de activitate. Baza trunchiului dreapta şi aşezată pe margine: . este punct de sprijin al arborelui. deci ea indică în desen trăsăturile de personalitate generale.blocarea elanului. Coroana căzută ( semn al depresiei). Rădăcina Rădăcina este cea apropiată de pământ.conservatorism. este terestră. limitat intelectual Baza trunchiului lărgită spre stânga: . stabilizează. aroganţă Baza trunchiului lărgită în ambele părţi: . .wordpress. prudent (asupra căruia tatonează viitorul). Linia solului deasupra bazei trunchiului:. dar poate fi considerată în acelaşi timp viaţă subterană. invizibilă.com/ . . forme rotunde în coroană ( tendinţa de perseveraţie). . rigiditate (nu poate fi deplasat). învăţare). Izolarea socială impusă de vârsta îi face pe aceşti indivizi să respingă realitatea – linia solului exprima existenţa imediată (pământul) care este împinsă (respinsă) spre orizont. după această vârstă având următoarele semnificaţii: reprezentare infantilă asupra lumii. o atitudine pasivă. ceea ce nu este vizibil (în comportament) este ceea ce a rezultat din rădăcină. . Baza trunchiului: -este aproape de rădăcină şi semnifică tenacitate. Trăsăturile de personalitate – posibil a fi exprimate: .

sensibilitate . intuitiv Trunchi B. Linia solului sub baza trunchiului: .wordpress.aptitudini practice .aversiunea. emotive Linie continuă.se poate observa în unele desene o separare a bazei trunchiului de linia solului – ca o dezrădăcinare.negativism. deviere prin alunecare. panta sugerează alunecarea ce semnifică: . Semnificaţia psihologică: .instabilitate. întrerupte . restabilirea după o serie de probleme. Planul înclinat. opozitia. puternică vitalitate . exprimă întârzieri uşoare sau: . eul slab volitiv (cădere prin alunecare).sugerează foarte clar în desen : o pantă.tip concret. slab nuanţate .ca formă primară: uşoară întârziere. Trunchiul Trunchiul conic – are o bază largă şi se înalţă până la coroană ca un con.Linia solului oblică: . circumspecţie.se modifică armonia.impulsivitate . vitalitate . în general. cu lumea) Suprafaţa trunchiului (scoarţa) 6 http://mihaela13o.dificultate de adaptare .capacitate de adaptare .dinamism.trăiri afective slab diferenţiate. Cel ce desenează trunchiul B este aproape totdeauna mai primitiv. dificultăţi Contur cu linii difuze.empatie . neregulată la dreapta sau la stânga . .dificultăţi Contur ondulat: .capacitate de identificare (cu ceilalţi. Contururile trunchiului Linia uşor întreruptă: .robusteţe. Destul de frecvent găsim printre desenatorii de trunchiuri B persoane închise afectiv: .redresarea. cel mai puţin diferenţiat.inhibiţie . simetria trunchiului: .conturul trunchiului este o linie care separă mai mult sau mai puţin riguros Eul de celălalt sau Eul de lumea exterioară: . imaturitate.abilităţi motorii .iritat – impusiv – exploziv . Excitaţia afectivă generată de o situaţie neaşteptată ce surprinde. . conflicte . rigiditate –aversiune. Apare clar la vârsta şcolară şi diminuează apoi progresiv până la dispariţie (forma primară).traumatisme psihice.rezervat.trebuie privit ca o formă primară. După vârsta şcolară. semi-trunchi B – trunchi de brad într-un arbore fructifer: . o smulgere din solidul Terrei. generează acest desen (stare reactivă). mai robust.com/ .fragil psihic.

com/ . unghiulare: .reacţii prompte . impresionabil . stabilă: .spirit de observaţie ascuţit şi critic (asperităţile din desen pot deveni puncte de contact.dificultăţi resimţite profund Caracterul său clar marcat dovedeşte experienţa subiectivă şi nu o gravitate obiectivă a suferinţei.sociabilitate . mobilitate redusă. introversie.traumatisme psihice sau fizice .element decorativ Umbră în stânga: . suferinţe . ironic . pe care totul alunecă şi curge.capacitate de relaţionare .spirit de observaţie . solzi. 7 http://mihaela13o. clar definite indică: . rugozităţi.sensibil.tendinţă uşoară spre reverie.wordpress. Excrescenţe ale trunchiului şi crestături Simbolistica – excrescenţele trunchiului. decât pe o suprafaţa dreaptă. de observaţii critice) Scoarţa cu fisuri. Este un indice prezent ocazional.complex de inferioritate .Cele 2 caractere grafice opuse au aceeaşi semnificaţie deoarece: . violent Linii curbe. Este mai degrabă semnul traumatismelor depăşite.sentiment de culpabilitate Îngroşări şi îngustăr . decât al elementelor nevrotice active în prezent.accidente . Pe o suprafaţa rugoasă există întotdeauna mai mult contact (frecare) cu exteriorul. Crestăturile sunt foarte rare. pozitiv asumate.îngroşările provoacă o stagnare.traumatisme.sensibilitate şi vulnerabilitate medii .dar mai directă decât suprafaţa netedă .iritabil. Este zona de contact dintre Eu şi mediu.comportament adaptabil .implicare afectivă interpersonală Suprafaţă pătată: . îşi repugnă exteriorizarea . linii ascuţite. agresiv. Cel mai adesea indică un deficit: .Scoarţa este un element de protecţie.inhibiţie Îngroşat – lentoare. rotunde. impresionabil . o oprire a mişcării fluidului. Suprafaţa aspră oferă o zonă de contact (relaţie) solidă.este mai iritabil.contracţiile (îngustările) opuse blochează fluidul . dintre Eu şi ceilalţi. arcuite: .spirit critic.

La această vârstă. . accesorii. Ramurile sprijinite pot să susţină povara fructelor şi au nevoie de sprijin deoarece nu pot realiza acest lucru prin propriile forţe. nesofisticată.nivelul inferior .contururile trunchiului sunt echidistante.înzestrarea originală Semnificaţia psihologică: . La vârsta infantilă simbolizează schematismul vârstei. Alteori pare că desenatorul nu a găsit forma potrivită care să reprezinte un element al arborelui sau chiar daca a găsit-o. un fel de mască.încăpăţânat . sprijinul trunchiului. siguranţă). protejat. nedeterminarea ca apt. elemente repetitive Ţăruşul. inhibiţie. o insecuritate. Semnificaţie psihologică: . descoperirea Eului contribuie la manifestarea dorinţei de a lărgi câmpul experienţei personale. doborî.adaptarea intelectuală insuficientă .reverie . La preadolescenţi ( începând de la 13 ani) creşte frecvenţa suporturilor si a ţăruşilor. model.nesigur. coroana in forma de treflă. Prezenţa în expresia grafică a unor elemente de sprijin semnifica. temător. sensul acestui indice se confundă cu direcţionarea de ansamblu a arborelui. aceste elemente nu apar. inimă. cu linii paralele: . impresia. Masca simbolizeazî astfel disimulare.strategii comportamentale limitate din punct de vedere psihologic. menţinerea prelungită a efectelor unei stări afective (rezonanţă afectivă de lungă durată). Subiectul cauta sprijin.wordpress.com/ . blocaje afective Trunchi drept.Coloraţia închisă nu are întotdeauna o semnificaţie exclusiv psihologică. exemplară sau – facultate de abstractizare Coloraţia închisă a trunchiului . Negru difuz – cercetările au evidenţiat că tinerii desenează un negru difuz. blocaje. din această cauză. chiar daca este greu de spus ce reprezintă. Semnificaţia psihologica: . lipsa de autonomie Forme inautentice . ameninţarea unui pericol.capacitatea de a realiza descrieri Trunchi înclinat spre stânga sau spre dreapta . propteaua. de la linia şoldului până la coroană.rigid.Dau un efect original şi expresiv. care astfel este susţinut şi dirijat până când va putea să se menţină singur în poziţie vertical prin propriile forţe şi să reziste vântului care l-ar putea îndoi. Este o simbolistică. de a fi dirijat.persoană corectă. ramuri sprijinite .nevoia de securitate. existenţa unui punct slab. inflexibil intelectual şi social . Peste această vârstă exprimă: activistm.Tăruşul apare ca suport al tânărului arbore. in plus. ca şi cum ar fi fost trasate cu o riglă. Ex. dar cu o creativitate limitată de: . o semnificaţie directă. Această căutare imprecisă se reflectă în caracterul incert al umbrelor desenului.lipsa de încredere în sine.Aceleaşi semnificaţii are un trunchi a cărui grosime creşte gradat: timiditate.Până la un anumit punct. implicarea în activitate (zel.labilitate .indecizie. stângaci. Elemente de sprijin. este o permanentă căutare. . Poate fi un stil propriu al unei anumite categorii de desenatori.lipsă de adaptare . Semnificaţia psihologica: . caută să o respingă şi îşi creează. . Dar prezintă şi semnificaţii psihologice. 8 http://mihaela13o. La copilul mic.

. mulţi animă desenul punând în el fiinţe umane care fac ceva. deci tema peisajului.individualizat. iarbă. Cel care este într-o poziţie superioară priveşte spre cei de jos dar tot într-o situaţie de izolare se află. .- disimulare. fantezie. este difuz.) Ramurile Ramurile care se ingroasa. Peisajul poate fi: .complex – decoruri impresionante care estompează tema: desenarea arborelui.incertitudinea. Plasat la înălţime. Ei nu pot sta fără să muncească. este văzut.reverie. . reflecxie. garduri. tufişuri. această neprecizare a liniilor semnifică si faptul ca imaginaţia şi fantezia se poate manifesta liber. opacitate. nu are o delimitare precisă.aptitudini descriptive.com/ . egocentrism. Acest indice se întâlneşte în toate etapele vieţii. etc. neprecizate deoarece desenul se extinde în lărgime.căutarea a ceva ce nu este clar defint. Subiectul se află pe un piedestal. Peisajul În testul desenului arborelui. Semnificaţia psihologica: . păsări care zboară in jurul copacului. singular. Semnificaţia psihologica: Peisaj schiţat – este un mijloc de a măsura diferenţa de dezvoltare psihica si are.aspiraţii difuze. de efort susţinut şi de durată. . Realitatea se cufundă într-o lume a dorinţelor şi aspiraţiilor. . Din acest punct de vedere putem preciza că ceea ce îl caracterizează este: 1. dinamice. nu trebuie să i se acorde o valoare absolută. solitudine. indecizia. un desen de mare amploare. . la vârsta pubertăţii o semnificaţie negativă.vanitate. . . S-a plasat pe o insulă sau o înălţime. 9 http://mihaela13o. Este plasat la înălţime şi expus. expresivitate grafica. autism. Peisajul complex este şi o descriere.perioadă de meditaţie. Trunchi pe un deal sau pe o insulă Insula – izolează. este deasupra a ceea ce este comun şi vulgar. Copilul de vârstă mică desenează nori. Visele se manifesta din plin. subiectului nu i se cere să deseneze peisajul. etalarea propriei persoane. copacul este singur. de ex. Este vorba de persoane active.sensibilitate. dar nici nu i se interzice acest lucru. 2. linia solului. ramuri in linii paralele Simbolistica: în paralelism există un indice de constanţă.wordpress.uşor confuz. neprecizarea obiectivelor. Dealul – izolează şi el cu singura diferenţă ca el se înalţă deasupra peisajului. . umbra copacului.izolare.schiţat – conturarea unei tufe de iarbă. particular (ca opinie.lipsa simţului realului. este foarte rar. . Realitatea este ignorata. viaţă iluzorie. subiectul se distinge de restul lumii. Semnificaţia psihologica: . dar pretenţia sa de dominare este la fel de puternică faţă de pericolul de a cădea. flori. dar când apare oferă indicaţii preţioase. . este limitata din toate părţile. incâlcit (în căutare). solitar. neîngrădit.

ramura se termină ascuţit. dar în natură nu apare niciodată sub forma unui tub deschis spre exterior. brutal. reticent. Semnificaţia psihologică: . amiabilitate.rezervat. învelişul face impresia a ceva lipsit de naturaleţe: . activ ambiţie. diplomaţie . precaut . socializate. ocazional: disimulare . I se poate întâmpla să fie ruptă sau tăiată. Ramurisul coroanei acoperit de o membrana Sprijinindu-se pe jumătate de ramuri. arogant.timiditate Ramuri in forma de frunze de palmier Simbolistica: comparativ cu ramurile cu terminaţii largi. respect. în această formă este clară tendinţa marcată la închidere. strategii interpersonale(abilităţi). ascunsă de frunziş. în principal: .introversie . spumoase. echilibrat .disimularea (mascarea) intenţiilor (intenţii ascunse) .suspicios . împreună cu ramura ruptă. discreţie.relaţionări interpersonale pozitive. evită destăinuirile. politeţe. viaţa personală Ramurile tub (forma deschisa) Interpretare – simbolistică: În procesul creşterii naturale. Această formă are.- perseverenţă spirit întreprinzător. ca de vată) Semnificaţiapsihologică: .reţinut. nivel de aspiraţie proiectarea în exterior a aspiraţiilor sale nepoliticos.timiditate .impenetrabil( greu de descifrat psihologic) Extremitatile ramurilor in forma de nori Aceasta formă se întâlneşte.introvert .calm.artificial.la persoanele elevate Simbolistica acestor forme: vârful ramurii îşi pierde din caracterul dur fiind învelit într-un balon protector (material pufos. lipsit de spontaneitate(impersonal) .cenzură . 10 http://mihaela13o. problemele personale.la cei dotaţi pentru desen .wordpress.com/ .prudent. insolent grosier. discuţiile despre sine.

trunchiul cu sudura Trunchiul şi ramurile sunt ca tăiate.sensibil. fără scop. fisurat.această formă grafică reprezintă o primă tentativă de organizare.ramura deschisă este absenţa limitelor. Îi lipseşte capacitatea reală de decizie asupra viitorului şi prezentului. obiectivelor (abandonarea lor) O altă interpretare: . Acestor subiecţi. de disciplinare ( în sens de influenţe educaţionale) .un ansamblu dezordonat de puncte şi de linii scurte exprimă distragerea. încât trebuie să ne imaginăm legatura. să le fixezi un scop.impulsivitate . energiei se face fără reţinere. le abandonează. Semnificţtia psihologică: .dezorientat. totul este detaşat. exaltare) . schematism. trebuie să le indici cu precizie ce să facă.wordpress.indecis. De aceea. incomplet. . de domenii neexplorate. Se află în opoziţie cu mişcarea liberă de expresie grafică – mâzgâlitura . fără ca cel ce desenează să conştientizeze această deficienţă grafică. influenţabil. impulsiv . fără legătură. asamblarea părţilor izolate reprezintă o primă încercare de organizare.iritabil. Semnificatii: . impresionabil. inconstant.ramura deschisă la partea superioară indică un proces de dezvoltare neterminat. ca simptome ale unei iritabilităţi. transversal. schematică – deci. indecis. crenguţele sunt adesea plasate pe aceste tăieturi. subiectul ramâne indecis.trunchiul de sudură este rar un indice de dezvoltare Semnificaţii psihologice: 11 http://mihaela13o.punctual traduce cel mai bine concentrarea . dar cu intensitate medie şi de scurtă durată Ramuri cu sudura. atras de aventură. Deciziile sunt provizorii.caracterul a ceva neterminat. ci detaşate.spontan – expeditiv . fantezist. absenţa proiectelor.apare ca element de retard (la debilii mintali) – trunchi din mai multe părţi sudate .construcţia prin straturi suprapuse. faptul că nu s-a atins maturitatea . slab dezvolatată capacitatea de a-şi fixa un scop.com/ . . Pe de altă parte există adevărate rupturi ale liniei ramurii. descărcarea impulsurilor. la fel şi descărcările afective Semnificaţia psihologică: . Alt aspect: există cazuri în care crenguţele nu sunt ataşate ramurii principale.trăiri afective ample (exuberanţă. lipsa de concentrare psihică În desenul cu ramuri din linii frânte. influenţabil. lasă problema deschisă. Acest aspect exprimă o natură sensibilă. ramura tub are o semnificaţie diagnostică foarte precisă. sudate. e dezorientat. nu se angajează. impresionabilă dar şi cu o tendinţă spre superficialitate.interese multiple . Ramuri (si trunchi) cu linii frante În exprimarea grafică: .vârful unei ramuri delimitează precis punctul de contact cu realitatea şi mediul înconjurător – deci. nu ştie către ce scop să se îndrepte.

ondulata. sfaturilor. idei … inconcordanţă inductorie evoluţia lentă a gândirii slab dotat (după 13 ani) incapacitate operaţională (la nivelul gândirii) Coroana Coroana sferică Ceea ce contează este delimitarea unei suprafeţe şi închiderea relativă a acesteia. plata. tremurătoare. Tensiunea psihică din cerc poate lipsi: .capacitate de adaptare. .submisiv.perfecţionist cu nivel ridicat de autorealizare.subiectul (care desenează) este pasiv.1.reverie. difuză.artificial. metodic .opoziţie neexprimată psiho-comportamental.)-disciplina autoimpusă (autodisciplina) . . supus. se supune sugestiilor.viata imaginară. rigid. Aceste aspecte se pot decela dacă vom ţine cont de caracterul linei: ferma. dependent . plastic.subiectul este într-o continuă educaţie. Arbore în spalier: Acest tip de arbore este produsul unei influenţe educaţionale.conformism . flexibilitate. flexibilă. în mod constructiv şi metodic.sociabilitate.iritabil .conformism.contururile coroanei exprima tensiunea şi vitalitatea unei forţe pline de coeziune. Contur închis.schematic. se supune influentei educaţionale . . nesigur .incert. lipsit de autenticitate şi individualitate. . Cercul exclude exteriorul şi include interiorul. Contur închis ondulat : . al disciplinarii individului. . tremurat: .- performanţe şcolare mediocre clişee mintale.wordpress. . fără conţinut . . . vid.atunci coroana este un cerc gol . se supune unor influenţe educative diverse. Semnificaţia psihologică: a)-pasiv. Simbolistica este diferită: . Coroana concentrica: 12 http://mihaela13o.teama de a înfrunta realitatea. anxios.emotiv.organizat. b.evitarea confruntărilor cu realitatea. inhibat Coroana în arcade: Relaţii interpersonale: -diferenţiale -structurate -ierarhizate (“cu formă”) Complianţă:.2. supleţe.com/ .

se conturează imaginea oamenilor cu numeroase aspiraţii.com/ . . . Poate fi specifică vârstei: la vârsta alegerii profesiei.Coroana centrifugă .imagine de sine bine conturată. pierderea unităţii. . Semnificaţie psihologică: 13 http://mihaela13o.izolat.interese slab conturate(difuze) obiective instabile. precipitat(grăbit).activitate redusă .superficial.armonie.independent.impulsiv.Dispunerea poate fi chiar haotică. Când ramurile dispersate în interior sunt efectiv deschise la ambele capete. asemănătoare ca exprimare comportamentală.efort redus . analitic. nevoia de contact cu realitatea(realizată uşor difuz). sigur de sine . Să ne ferim a considera acest simptom ca fiind grav Semnificaţia psihologică: . Agresivitatea domina şi dobândeşte caracterul disocierii. decizii proprii .egocentric . echilibru . concentrare redusă.resurse adaptative(tendinţe). necontrolat. Coroana concentrica. Au loc acte succesive de atac şi respingere de luptă şi apărare.instabil. . -receptoare.wordpress. iritabil .iniţiativă. .capacitate de concentrare .Coroana radiala (centrifuga): Ramurile uniliniare indica următoarele: .tendinţa de supraevaluare.nevoia de activitate .agresivitate.Coroana cu ramuri centrifuge .introvert. receptoare.dispersat.centripeta-are interpretare contrară. .rar cere ajutor.independent.agitat.meditativ. Mai poate indica stări afective scurte şi intense.caracterul regresiv . . simptom al tendinţe haotice.interpretare inversă a celor de mai sus Semnificaţia psihologică: . 1. Coroana concentrica închisă(formă de chivot) . închis în sine.Coroana centripetă . armoniei şi instabilităţii. . Coroana cu ramuri-tub dispersate . 2.extraversie. .resurse psiho-energetice bogate.miscarea centrifuga suporta o dublă intepretare: -agresiva.directia razelor ->intenţia defensivă. dar fără obiect precis. . perseverenţă. .

comunicativ. preocupat de aparenţe. . .decizii abrupte. Coroana în formă de bucle: Forma grafica ce cuprinde bucle. regresie. cu tonalitate pozitivă (bucurie. labilitate. arc. Reţinem: această formă grafica exprima stări psihice mobile.revendicativ.tendinţe neprecizate. per.ca extremă exaltare.jovial.Semnificaţia comună a reorganizării mişcării şi dezorganizării ei este o : . de aspectul exterior.capacitate anormală de a avea experienţe personale. Coroana cu bucle se obţine când se dă instructajul următor:” Desenează când eşti într-o stare de bucurie. retard.mobilitate afectivă. o linie care nu reprezintă nici un obiect”. -decizii bruşte.simţ artistic. . Coroana cu trâmbe de fum .fast.excitabil –impulsiv. . precipitare. .wordpress.mobilitate. 14 http://mihaela13o. bruşte. severenţă sub medie. ample schimbări de polaritate afectiva (+. . difuze.experienţe personale intense.fără consistenţă. tendinţe spre opoziţie.când este asociată cu o mâzgăleală evidentă. Corona mâzgălita (distribuţia formei) . Aceasta vivacitate interioară. implicare afectivă. are următoarea semnificaţie psihologică: .mobilitate psihică.este vorba de o inconsistenţă în tot ceea ce face.activism.com/ . nod. Semnificaţii psihologice: .stadiul emoţiilor. sentimentele se cristalizează rar. într-o continuă mişcare şi dinamică. volute. =>agitaţie. .- interese multiple .-). Considerăm că mâzgăleala: joc infantil. lipsa unui scop.puternică mobilitate psihică. absenţa unor strategi eficiente în activitate. de acţiune. indecizie.potenţial conflictual. . o prea intensă mobilitate. . şi ca extremă (confuz) dezorientat. a unor metode de lucru-dezorganizat. . entuziasm) . Ramuri tub în dezordine: . fluidităţii şi formei rotunjite. deconcentrări. . Semnificaţi psihologice: .bun gust ( în sensul de mai sus) . inconsecvenţă -vitalitate . conţine elemente ale mobilităţii.dispoziţii afective pozitive. a unui plan. determină manifestări negative.la minim –nonconvenţional.fără inhibiţii (până la dezinhibat este o distanţă). nefinalizarea acţiunii-superficialitatea lor . . instabilitate.entuziasm.sociabil. .in viaţa psihică: -absenţa scopului . extreme . imprevizibil. nevoia de schimbare. dar şi decoraţiuni. .nevoia de mişcare.reacţii explozive. . . neaşteptate..

spaţii goale în interiorul coroanei ( restul fiind ocupat de umbre. Coroana cu spaţii goale . figurinele şi inimioarele apar în prim plan impun anumite semnificaţii: . puternice adâncituri sau suprafeţe albe.însuşirea de a descrie.stare de presiune psihică exercitată asupra lui.incapabil de a se apără. Coroana aplatizata .modificări de conţinut ale personalităţii (la diferite etape de vârstă sub influenţa experienţei semnificative de viaţă). fructe.Aceeaşi interpretare ca la trunchi colorat închis:dorinţa de a lărgi experienţe personale. dispoziţii afective pozitive.wordpress. supus unei constrângeri. . Accesorii Regularitatea . a observa noi unghiuri. plin de haz. . mai ales între 9-12 ani.Acestea sunt un slab indice al existenţei unui deficit şi trebuie interpretat cu prudenţă. un deficit şi indică o regresie. deoarece se apreciază variabilitatea formelor şi mărimea lor. . ceea ce animă copacul ( păsările) este desenat în toate etapele de dezvoltare infantilă.deprimat.deprimare.valorizare inhibată.sentimente de inferioritate.). influenţe educaţionale rigide. .pasivitate / visitor -mai puţin realist. După o anumită vârstă este indicele unei regresii.activitate redusă.Arată o exagerare a regularităţii: frunze.spiritualitate neclară.Este greu de apreciat într-o expresie grafica. În funcţie de numărul în care păsările. sau mai rar (adulţi). nedirecţionată .dezorientat . Ca aptitudini artistice: . 15 http://mihaela13o. Semnificaţie psihologică: . bogată. impulsivitatea care determină această formă de manifestare. frunze. Desigur. acest schematism grafic este depăşit o dată cu intrarea în şcoală. Semnificaţia psihologică: . nedeterminată ( la vârstele tinere).com/ . .umor.Într-un desen al arborelui . indecis. afectează forma şi proporţiile. stare de blocaj (poate fi un blocaj în dezvoltare). superficial.Coroana cu umbre .fanfaron. Stereotipiile . mărimea fructelor sau frunzelor oscilează extrem de mult. . Iar semnificaţia pe care Max Pulver o acordă neregularităţii este afectivitate vie.vedem adesea. . apare o regularizare iar exagerările dispar. Accesoriile – elemente figurative Tot ceea ce este suspendat. cuiburile. crenguţe.etc. . . Cu vârsta.aprecierea nuanţelor.labilitate psihică . . resemnat. ironic. fructe aşezate stereotip unele lângă altele. bună dispoziţie.nesigur.glumeţ.Atrage atenţia asupra modificării conformaţiei coroanei. a culorilor. Indică un complex de inferioritate. . o permanentă căutare dar imprecisa. În acelaşi desen.a observa dincolo de aparenţe.fantezist.

comoditate şi dorinţa de a obţine plăcerea cu orice preţ. El poartă în sine sămânţa care serveşte la înmulţire. Frunzele sunt elementul exterior al copacului. funcţie de vârstă. . Esenţa.raţionamentul. . simţ estetic. ceea ce se agită şi poate intra uşor în agitaţie. neeşalonarea obiectivelor. De ex.Frunzişul este efemer. ghidaţi de succesul imediat.împlinire totală. fructe în exces . . Profunzimea nu este calitatea lor de bază. . care în urma procesului de maturizare se transformă în fruct – ca rezultat final. Desenatorii de frunze se disting prin activităţi în care rezultatul se distinge prin formă. . La copii – ei se detaşează cu uşurinţă de un lucru sau de activitatea pe care o desfăşoară. frunze. concentrarea lor este lipsită de forţă. dar în sensul de ceea ce a ajuns la maturitate. semn de retard afectiv.exprimă. Realitatea este supraevaluată şi deci greşit apreciată. Fructe. . Frunze. .Au semnificţii distincte. Frunzele sunt desenate în toate perioadele vieţii. tinerii nu au răbdare. ca obiectiv cucerit. Căutarea de lucruri noi determină inconstanţă. ramuri căzând la pământ sau căzute .este atras de tot ce este nou. La adulţi fructul semnifică o veritabilă maturitate.au tendinţa de a lua drept aur tot ceea ce străluceşte. depăşit. analiza argumentelor sunt de moment. deci necesită timp pentru a se forma pe deplin.sete de succes.wordpress. . abandonat. bun observator al detaliilor şi aparenţelor. prin efectul produs. . Semnificţia psihologică: .lipsă de perspectivă. Fructul ajunge în acest stadiu după perioada de creştere şi maturizare. conţinutul îi preocupă mai puţin. decizia să se centreaze pe utilitatea imediată şi pe succes.bun gust. de condiţiile materiale imediate.spirit de observaţie. fantezie. 16 http://mihaela13o. se dezvoltă. .nevoia de apreciere şi de a fi remarcat. la tineri. considerat în opinia sa ca fiind şi valoros. iar încercărilor de a fi scoşi din această lume le răspund cu agresivitate.exteriorizare spontană. impulsivitate. Ceea ce-i determină spre acest act este: .Fructul este iniţial floare. . . se ofileşte şi cade.juvenil.Frunze .nerăbdare. circumstanţiale. dar simbol al vieţii.com/ . instabilitate. este influenţabil în alegerea profesiei. ceea ce este cucerit. Semnificţia psihologică: . lipsă de maturitate. delicateţe. dorinţa exagerată de comfort. . Confundă fantezia cu realitatea. .exaltare. de recunoaştere sau material. Semnificaţia psihologică: .dorinţa de a atinge succesul imediat. În această lume se simt ei protejaţi. grăbesc finalul iar fructul nu devine altceva decât fructul oprit. linia prezentării. nerăbdare. copilăros. deoarece creşte. spiritul de observaţie da.sensibilitate.lipsa perseverenţei şi a efortului de durată..mai târziu.formă primară autentică. Fructe .

.La adulţi – (bărbatul matur) . abandon.fructul căzut sau căzând – un semn de detaşare. Semnificaţie psihologică: .atenţie superficială. indiferenţă. detaşare. renunţare.wordpress. renunţare.abandon.com/ . 17 http://mihaela13o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful