P. 1
Analiza Mediului Intern de Marketing la SC PSV Company

Analiza Mediului Intern de Marketing la SC PSV Company

|Views: 3,031|Likes:
Published by Boscu Danutz

More info:

Published by: Boscu Danutz on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 3.1.Descrierea firmei
 • 3.1.1. Domeniul de activitate
 • 3.1.2 Cifra de afaceri si produsele/serviciile principale
 • Produsele si serviciile principale
 • Distribuţie şi transport de gaze
 • Construcţii
 • Servicii
 • Consiliul de administratie al S.C. PSV COMPANY SA
 • Obiectivele şi strategiile firmei
 • 3.2. Cultura organizaţională
 • 3.2. Sistemul de valori al organizatiei
 • Bibliografie

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA DE MARKETING

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Coordonator ştiinţific:

Absolvent:

PROFESOR UNIV. DOCTOR
IULIANA CETINA

BUCURESTI 2008

2

Cuprins

Introducere......................................................................................................................................

Capitolul I MEDIUL DE MARKETING........................................................................................
1.1. Continutul si rolul mediului de marketing..................................................................
Capitolul II MEDIUL INTERN DE MARKETING.......................................................................
2.1.1. Continutul mediului intern........................................................................................
2.1.2. Structura mediului intern...........................................................................................
2.1.3. Potentialul firmei.......................................................................................................

Capitolul III

Capitolul III

Cuprins.......................................................................................................................................3

3.1.Descrierea firmei............................................................................................................19

3.1.1. Domeniul de activitate ...............................................................................................19

PSV COMPANY SA ( fosta Petromservice SA) , persoana juridica cu capital integral privat,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/694/06.02.2002, isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si prevederile Actului
Constitutiv al societatii.........................................................................................................19

3.1.2 Cifra de afaceri si produsele/serviciile principale.........................................................21

Produsele si serviciile principale...........................................................................................22

Distribuţie şi transport de gaze..........................................................................................23

Activităţi de foraj, probe pentru producţie, intervenţii, reparaţii capitale, operaţiuni
speciale la sonde...............................................................................................................27

Construcţii.........................................................................................................................30

Servicii .........................................................................................................................32

Consiliul de administratie al S.C. PSV COMPANY SA..............................................................36

Obiectivele şi strategiile firmei.............................................................................................37

3.1.5. Planificarea strategică: corelaţie între obiective strategice, analiza SWOT, strategia
concurentială şi cea corporativă...........................................................................................38

3.2. Cultura organizaţională.....................................................................................................41

3.2. Sistemul de valori al organizatiei.................................................................................41

3.2.2. Prezentarea elementelor vizibile ale culturii si a relatiilor existente intre acestea si
sistemul de valori..................................................................................................................43
3

Bibliografie...............................................................................................................................46

Introducere

In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si
pietelor, performantele intreprinderii sunt determinate, in masura crescanda, de adoptarea unei viziuni
integratoare asupra modalitatilor de abordare a fenomenelor si proceselor economice si sociale.
La un asemenea context general se raporteaza, in prezent si intreprinderile romanesti confruntate cu
cerintele si exigentele economiei de piata, caracterizate de un pronuntat dinamism si de concurenta care, la
randul lor, impun schimbari profunde in mentalitatea si in metodele proprii de actiune.
Mediul de afaceri în care activeaza întreprinderile este plin de neprevazut, daca tinem seama de faptul
ca cei mai multi factori ce îl definesc scapa controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie sa se
astepte întotdeauna la numeroase obstacole mai ales de natura tehnica si manageriala carora trebuie sa le
faca fata pentru a supravietui si a prospera. De aceea, analiza mediului de marketing trebuie sa constituie o
preocupare permanenta a echipei manageriale, întrucât aceasta îsi asigura o baza de date actualizata si o
pune în alerta fata de tendintele ce se manifesta.
In lucrarea de fata voi prezenta mediul intern de marketing la S.C. PSV COMPANY SA ( fosta
PETROMSERVICE ). Anul 2007 si inceputul anului 2008 au reprezentat o perioada de intense
transformari pentru PSV COMPANY SA , transformari ce au condus la reorientarea activitatii intregii
companii.

Pornind de la această realitate, am considerat oportună analiza
temei alese în cadrul prezentei lucrări de diploma.
Ţinând cont de faptul că tema pe care mi-am ales-o reprezintă „ Analiza mediului intern de
marketing la PSV COMPANY SA”, am să trec direct la prezentarea structurii acestei lucrări, care
conţine trei capitole.

În primul capitol este prezentat continutul si rolul mediului de marketing in general.
În capitolul al doilea este prezentat mediul intern de marketing .
În capitolul trei am realizat un studiu de caz la PSV COMPANY SA.
În finalul lucrării de faţă am punctat unele concluzii cu referire la implicaţiile integrării economiei
româneşti în spaţiul european asupra PSV COMPANY SA , la principalele direcţii în care ar trebui să
acţioneze în următorii ani.
Mi-am ales aceasta lucrare deoarece lucrez la Sindicatul Liber si Independent Petromservice Braila.

4

In aceasta lucrare am cuprins o parte din ceea ce am invatat in cei patru ani de facultate si am considerat ca
prin sustinerea acestei lucrari voi putea prezenta o mica parte din compania in care activez.

5

CAPITOLUL I MEDIUL DE MARKETING
1.1. Continutul si rolul mediului de marketing

Mediul de marketing al întreprinderii trebuie privit ca un ansamblu al subiectilor, fortelor si conditiilor
interne si externe, în interiorul si sub actiunea carora managerul stabileste si mentine relatiile cu clientii. El
constituie premiza si cadrul ce asigura elaborarea celei mai adecvate strategii de marketing tinând seama atât
de forta cât si de slabiciunile întreprinderii, atât de punctele tari cât si de cele slabe.
Viziunea întreprinderii asupra mediului în care îsi desfasoara activitatea are implicatii ample asupra
complexitatii sarcinilor de analiza si previzionare. De aceea, conceptul de mediu de marketing pentru
manager trebuie sa fie clar conturat astfel încât sa poata identifica factorii cei mai importanti în functie de
care vor evolua modificarile esentiale.
Mediul general de marketing are doua componente: mediul intern si mediul extern, caracterizate prin
elemente specifice si modalitati proprii de actiune în cadrul întreprinderii .
În literatura de specialitate se remarca preocuparea pentru analiza mediului extern, pentru unii autori
mediul intern fiind o componenta a micromediului (Ph. Kotler - Principiile marketingului – Teora 1998
pag.178-179).

Desigur, pentru activitatea de marketing rolul esential îl are mediul extern al organizatiei, dar însusirea
opticii de marketing, nu numai ca nu poate face abstractie, dar nu poate sa ignore mediul intern al
organizatiei, deoarece strategia de marketing în special, politica de marketing în general, sunt doua parti ale
strategiei si respectiv politicii întreprinderii.
Mediul de marketing intern al întreprinderii reflecta totalitatea activitatilor si conditiilor în care
compartimentul de marketing îsi desfasoara activitatea, precum si raporturile pe care el le întretine cu
celelalte compartimente ale întreprinderii. El “are un rol deosebit asupra oportunitatii, organizarii si
eficientei mixului de marketing reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerintelor mediului extern si totodata,
sistemul care aplica si verifica orientarile si schimbarile impuse de activitatile de marketing” (V. Munteanu
(coord.) op. cit. p.54).
În ceea ce priveste structura mediului intern, exista de asemenea mai multe puncte de vedere (vezi V.
Munteanu (coord.) – op. cit. p.54-55, V. Olteanu – op. cit. p.104, Ph. Kotler – Op. cit p.178-179), fiecare
însa pune accent pe unele elemente fara a le exclude pe celelalte.
Consideram, ca în viziunea de marketing, rolul compartimentului de marketing sporeste substantial în cadrul
organizatiei si ca urmare, mediul intern de marketing devine mult mai important decât în trecut. Dar, în
activitatea lor, managerii de marketing trebuie sa conlucreze cu managerii celorlalte compartimente:

6

cercetare-dezvoltare, productie, aprovizionare, financiar-contabil, personal, si evident cu conducerea
superioara a întreprinderii, atât în elaborarea politicii de marketing cât si în îndeplinirea ei, în asa fel încât
întreprinderea sa-si poata atinge obiectivul suprem – obtinerea unui profit cât mai mare prin satisfacerea în
cele mai bune conditii a cerintelor clientilor.
Prin urmare, sunt componente ale mediului intern de marketing ale întreprinderii: conducerea si stilul de
conducere al acesteia, organizarea interna reflectata în organigrama, resursele materiale si umane si
bineînteles variabilele ce alcatuiesc mixul de marketing. Ele reflecta atât motivatia ce sta la baza activitatii
întreprinderii cât si experienta sa tehnica, comerciala, comunicationala, accesibilitatea la informatie, etc.
Desigur, conducerea si organizarea interna a întreprinderii, stilul de conducere practicat de manageri, joaca
un rol esential, deoarece în final adoptarea unei anumite strategii si tactici, depinde de atitudinea conducerii,
de optica în care aceasta abordeaza desfasurarea întregii activitati.
Maniera în care se realizeaza conexiunea acestora cu mediul extern al întreprinderii se exprima în final, în
succesul firmei.
Mediul de marketing extern reflecta ansamblul factorilor ce exercita direct sau indirect influente asupra
întreprinderii si se afla în afara sistemului ei de control, dar care determina performantele ei. El are doua
componente: micromediul si macromediul

1.2. Analiza mediului de marketing

Conceptul de mediu de marketing
Mediul de marketing este punctul de pornire pentru planificarea, organizarea şi realizarea tuturor
activităţilor de marketing ale unei organizaţii
Mediul de marketing reprezintă ansamblul elementelor din exteriorul şi din interiorul organizaţiei cu
care aceasta interacţionează în contextul desfăşurării activităţilor sale

Structura mediului de marketing

Mediul extern de marketing:

cuprinde elemente din exteriorul organizaţiei care îi condiţionează realizarea activităţilor

Mediul intern de marketing:

include elementele din interiorul organizaţiei care contribuie la realizarea activităţilor sale

Mediul extern de marketing
conţinutul său este structurat în raport cu:
– manifestarea în timp a influenţei componentelor sale:

7

» permanentă, periodică sau ocazională
– natura relaţiei dintre componentele sale şi organizaţie:
» directă, indirectă
– semnificaţia influenţei exercitate asupra organizaţiei
» influenţă semnificativă, influenţă relativ semnificativă
– orizontul de timp al efectelor generate:
» efecte pe termen scurt, efecte pe termen mediu şi lung

Micromediul de marketing

grupează elemente din exteriorul organizaţiei
care exercită, în general, o influenţă permanentă, directă şi semnificativă
asupra organizării şi desfăşurării activităţii acesteia şi care generează efecte imediate
asupra performanţelor acesteia:
clienţii, concurenţii, furnizorii, publicul

Clienţii

ansamblul indivizilor şi/sau al organizaţiilor care cumpără sau ar putea cumpăra produsele şi/sau
serviciile organizaţiei
este importantă separarea clienţilor în:
– clienţi efectivi şi clienţi potenţiali
– clienţi de tip C (pieţe B-to-C), clienţi de tip B (pieţe B-to-B) şi clienţi de tip G (pieţe B-to-G)
Concurenţii

ansamblul entităţilor prezente pe piaţa de referinţă a organizaţiei, care oferă produse identice sau
similare cu ale sale, menite să satisfacă aceleaşi nevoi sau nevoi diferite ale clienţilor existenţi

studierea concurenţei urmăreşte identificarea competitorilor direcţi, indirecţi şi „laterali”, starea
curentă şi intensitatea concurenţei, dinamica intrărilor şi a ieşirilor de pe piaţă, dinamica fuziunilor şi
achiziţiilor de pe piaţă, aspectele de competiţie neloială manifestate
Furnizorii

ansamblul entităţilor (persoane fizice şi/sau juridice) care oferă organizaţiei, contra cost sau gratuit,
resursele de care aceasta are nevoie pentru a-şi desfăşura activităţile de ansamblu şi de marketing

analiza furnizorilor urmăreşte evaluarea importanţei acestora în plan cantitativ (ponderea în volumul
total al intrărilor de resurse) şi în plan calitativ (relaţia organizaţiei cu furnizorii săi – natura, prezentul şi
perspectivele acesteia)

Publicul

8

ansamblul indivizilor şi organizaţiilor care, prin atitudinea şi/sau comportamentul lor, contribuie la
formarea imaginii organizaţiei influenţând indirect dar semnificativ performanţele acesteia la nivelul pieţei
(vânzări, profituri, cote de piaţă)

include: instituţiile financiar-bancare, mass media, şcoala, biserica, organismele publice, asociaţiile
profesionale şi asociaţiile consumatorilor, nonconsumatorii relativi

Macromediul de marketing

grupează elemente din exteriorul organizaţiei care exercită, în general, o influenţă periodică, ocazională
(chiar accidentală), indirectă şi relativ semnificativă asupra organizării şi desfăşurării activităţii sale şi care
generează efecte pe termen mediu sau lung asupra performanţelor acesteia:
mediul demografic, mediul economic,
mediul tehnologic, mediul politic,
mediul cultural, mediul natural

Mediul demografic

vizează populaţia existentă la nivelul pieţei de referinţă a organizaţiei şi caracteristicile specifice ale
acesteia (dimensiune, structură după vârstă, sex, mediu de reşedinţă, nivel de instruire, profesie/ocupaţie,
mărimea veniturilor etc.)

pe pieţele de tip B-to-B sau B-to-G descrierea structurii demografice a populaţiei va fi realizată
folosind criterii specifice – vechimea, regimul juridic, forma de proprietate, domeniul de activitate principal,
numărul de angajaţi, cifra de afaceri, mărimea profitului etc.

Mediul economic

poate definit dintr-o dublă perspectivă, microeconomică şi macroeconomică:
– microeconomic, are în vedere factorii care influenţează puterea de cumpărare a consumatorului şi
structura cheltuielilor sale de consum (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong)
– macroeconomic, se referă la modul de funcţionare al economiei naţionale şi la influenţele exercitate
de către aceasta asupra activităţii organizaţiei (Palmer, Hartley)

Mediul tehnologic

se referă la tehnologiile disponibile şi utilizate la nivelul pieţei de referinţă a organizaţiei
(echipamente, utilaje, maşini) plus modul de folosire al acestora – „know-how”-ul

studierea sa permite evaluarea contribuţiei tehnologiilor folosite la optimizarea mixului de marketing

al organizaţiei, concretizată în:
produse de o calitate mai bună,
preţuri mai scăzute,
noi modalităţi/canale de distribuţie şi

9

noi medii, instrumente şi tehnici de comunicare

Mediul politic

are în vedere sistemul politic, activitatea politică şi principalul său efect, cadrul instituţional,
legislativ, care reglementează o piaţă, o industrie sau un domeniu de interes pentru organizaţie

ansamblul legilor, organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune care influenţează şi
limitează libertatea de acţiune a organizaţiilor şi persoanelor într-o anumită societate (Kotler, Armstrong,
Saunders, Wong
)

este una dintre componentele cele mai puţin predictibile şi stabile ale macromediului

Mediul cultural

se referă la instituţiile şi factorii care influenţează valorile de bază, modul de percepţie, preferinţele
şi comportamentul membrilor societăţii (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong)

principalele valori culturale se regăsesc în concepţiile oamenilor despre sine, despre ceilalţi, despre
organizaţii, despre societate, despre natură şi despre univers;

oamenii se (re)poziţionează mereu, conceptual şi operaţional, în raport cu acestea

Mediul natural

se referă la resursele naturale pe care organizaţiile le utilizează în vederea desfăşurării activităţii, pe care le
încorporează într-o formă prelucrată în produsele şi serviciile oferite consumatorilor, precum şi la efectele
generate de procesele tehnologice implementate şi de consumul produselor asupra mediului natural

analiza mediului natural este realizată în contextul global al existenţei, eficienţei utilizării şi
conservării resurselor naturale şi al protecţiei mediului natural

Capitolul II MEDIUL INTERN DE MARKETING

2.1.Continutul mediului intern

Mediul intern al intreprinderii este alcatuit din totalitatea elementelor ce asigura realizarea obiectului de
activitate al acesteia. Aceasta intra in actiune nu ca o asuma aritmetica, ci ca un ansamblu in care
componentele „conlucreaza”, conditionandu-se reciproc, potentandu-se sau anihilandu-se una pe cealalta
dupa caz.Rezulta deci ca mediul intern are deeopotriva un continut static si unul dinamic.

10

Continutul static al mediului este dat de elementele sale componente privite izolat, fara surprinderea
legaturii dintre acestea si a raporturilor in care se afla unele cu altele.Evidentierea continutului static permite
evaluarea dimensiunilor resurselor si descrierea acestora, reprezentand primul pas in cadrul procesului de
studiere a mediului intern.
Continutul dinamic al mediului intern este exprimat de singurul efect sinergic produs prin asamblarea in
procesul activitatii a resurselor de care dispune firma. El este pus in evidenta de „sinergia” firmei definita
ca „rezultanta a fortelor motrice interne ireductibile ale intreprinderii”. Efectul sinergic depinde, intre altele,
de raporturile cantitativ-structurale in care se afla componentele mediului.
Cand raporturile dintre resurse sunt adecvate, iar disponibilitatea lor este maxima, asamblarea in procesul
activitatii poate produce un efect sinergic ridicat.Intr-o astfel de situatie mediul intern este echilibrat.In
cazul in care aceste raporturi sunt necorespunzatoare, iar disponibiltatea lor este minima, sfectul sinergic
obtinut ecte scazut. In aceasta situatie mediul intern este dezechilibrat.Majoritatea firmelor romanesti au in
periaoda de tranzitie o sinergie scazuta si datorita faptului ca resursele de care dispun se gasesc intr-un
puternic dezechilibru. De obicei, forta de munca in exces, mijloacele banesti reduse ( fie datorita blocajului
financiar, fie decapitalizarii firmelor produsa prin fenomenele finaciar-monetare care au avut loc).
In sfarsit, asa dupa cum s-a aratat, mediul intern se afla intr-o continua interactiune cu mediul extern,
legaturile cu acesta fiind deosebit de complexe. De aceea, o serie de trasaturi ale mediului mediului extern
se regasesc intr-o anumita proportie si in cadrul mediului intern.
Intr-o astfel de acceptiune mediul intern apare ca fiind alcatuit din totalitatea fortelor motrice,
identificarea acestora reprezentand punctul de pornire in evaluarea potentialului unei firme. Problema se
simplifica mult, pornind de la constatarea ca, in ultima instanta, mediul intern se identifica cu interprinderea
insasi, definita ca agent economic in cadrul careia are loc combinatia factorilor de productie in scopul
producerii de bunuri sau servicii. Cu alte cuvinte, mediul intern este constituit din elemente care exprima
fizic resursele de care dispune intreprinderea: materiale, financiare si umane. Intotdeauna, combinatia
acestor elemente trebuie dublata de analiza efectelor generate de acestea in cadrul combinatiei realizate de
managementul firmei care definesc potentialul intreprinderii.

2.2 Structura mediului intern

Resursele de care dispune firma la un moment dat se gasesc sub cele mai diferite forme, putand fi
structurate dupa diferite criterii. Cel mai frecvent este luat in consideratie continutul resurselor pe baza
caruia se obtine o grupare clasica: resurse materiale, rewsurse financiare si resurse umane. Desi utila in
analiza mediului intern, o astfel de structurare este insuficienta. Ea trebuie adancita prin evidentierea
mediului de existenta fizica a resurselor.

11

Din acest punct de vedere deosebim: dotari ( cladiri, echipamente, tehnologii, informatii, infrastructura
etc.) terenuri sin alte resurse naturale care stau la baza proceselor de productie si prestatie, disponibilitatilor
banesti ( in numerar si aflate in cont) si personalul cu structurile sale ( varsta, pregatire, specializare etc.)
Terenul si resursele naturale reprezinta factorii de productie fara de care nu este posibila desfasurarea
activitatii. Terenul apare deci, atat ca principal factor de productie ( in agricultura, silvicultura), fie ca baza
de desfasurare a procrselor economice, pe el fiind amplasate cladiri, echipamente etc.
In fiecare din aceste ipostaze, pamantul si resursele naturale sunt analizate prin prisma contributiei la
realizarea obiectivelor propuse. Potentialul acestora este exprimat de proprietatile fizico-chimice, amplasare,
peisaj, pozitia fata de sursele de aprovizioonare si desfacere etc.
Cladirile asigura o parte a suportului fizic de desfasurare a proceselor economice, fiind diferentiate dupa
locul ocupat in aceste procese: mod de productie, depozite, spatii de vanzare, cladiri administrative etc. In
servicii, de pilda, aspectul si functionalitatea reprezinta atribute esentiale ale procesului de prestatie.
Echipamentele ( dotarile) reprezinta elementele esentiale ale suportului fizic pe care se desfasoara
activitatile firmei, in mai toate situatiile. Performantele acestora sunt date de nivelul tehnic la care sunt
realizate, punandu-si amprenta asupra calitatii produselor si serviciilor livrate. Ele determina costurile,
preturile, productivitatea etc.

Echipamentele se regasesc totodata in tehnologiile de fabricatie si comerciale utilizate de intreprindere
in desfasurarea proceselor de productie sau comerciale.
In sfarsit, personalul exprima resursele umane intreprinderii si reprezinta in ultima instanta, factorul
activ si determinant al potentialului firmei .Analiza acestuia este deosebit de comlexa. Ea urmareste, in
esenta, evidentierea calitatii resurselor umane.Surprinderea acestuia necesita urmarirea cu atentie a
numarului si structurii gradului de calificare, varsta, aptitudinile, motivatia etc.Deosebit de semnificativ
apare, in acest context, managementul firmei. Capacitatea acestuia reiese din analiza atenta a organizarii,
sistemului decizional, rezultatul obtinut etc.

2.3 Potentialul firmei

Asa cum s-a mai aratat, resursele si componentele mediului intern exprima, in final, potentialul
( capacitatea) firmei. Corespunzator celor trei categorii de resurse, potentialul intreprinderii poate fi
structurat astfel: capacitate tehnica ( potential productiv) si capacitate comerciala, capacitate financiara,
capacitate organizatorica.
Potentialul productiv exprima capacitatea firmei de a realiza produsele sau serviciile in cantitatea si
calitatea solicitata de piata. Intra in discutie mijloacelr ( teren, dotari, echipamente, tehnologii), capacitatile,
calitatea fortei de munca si nu in ultimul rand capaciatea de productie conform graficului. Potentialul tehnic
trebuie dublat intotdeauna de potentialul comercial. Sunt avute in vedere : cota de piata, calitatea produselor
si serviciilor, nivelul pretului, activitatile de promivare si de distributie, calitatea inovatiei, gradul de
acoperire a cererii. Intre indicatorii capacitatii comerciale un loc important il detine reputatia firmei.

12

Capacitatea financiara are in vedere cum e si firesc posibiltatile pe care le are intreprinderea de a realiza
anumite cheltuieli in vederea atingerii unor obiective de piata. Intra in discutie costul capitalului, fluxul de
numerar si stabilitatea financiara.
In sfarsit, dar nu in ultimul rand, potentialul unei intreprinderi este exprimat intr-un grad de capacitate
organizatorica
si de potentialul managerial de care dispune. Analiza fiecarei componente a mediului intern
nu este insa suficienta.Ea trebuie dublata de analiza concordantei ( corespondentei) ce trebuie sa existe intre
diferite categorii de resurse.
O intreprindere are un potential ridicat atunci cand exista un echilibru intre capacitatea productiva, cea
financiara si organizatorica, pe dee o parte, si capacitatea comerciala, pe dee alta parte, iar volumul
activitatii este suficient de mare ca sa acopere o cota insemnata de piata. Ea are un potential scazut atunci
cand intre componente apar dezechilibre care conduc la mo cota redusa de piata. Indiferent insa de situatie,
determinarea potentialului intern se realizeaza prin evaluarea punctelor tari si punctelor slabe ale
intreprinderii. Acest lucru poate fi operationalizat prin insumarea valorilor unor indicatori prin care se
exprima capacitatea intreprinderii.

Indicatori de evaluare a potentialului firmei

Capacitatea comerciala:
• reputatia firmei
• cota de piata
• calitatea produsului
• calitatea serviciilor
• eficienta politicii de pret
• eficienta distributiei
• efucienta promovarii
• eficienta fortei de vanzare
• eficienta inovatiei
• acoperirea cererii la nivel geografic
Capacitatea financiara
• costul/disponibilitatea capitalului
• fluxul de numerar
• stabilitatea financiara

Capacitatea productiva
• mijloacele
• economiile de scara
• forta de munca calificata
• capacitatea de a produce conform graficului
• aptitudinile tehnice

Capaciatea organizatorica

• conducere vizionara

• salariati implicati

• capacitate de orientare

• organizare flexibila

13

Simpla enumerare a acestor indicatori evidentiaza faptul ca evaluarea lor se realizeaza numai prin
investigarea mediului intern al intreprinderii, metodele de studiere fiind incluse in sfera cercetarilor de
marketing. Practic, o astfel de investigatie se dovedeste deosebit de complexa, apelandu-se la o mare
varietate de metode de cercetare.

2.4 Analiza mediului intern

2.4.1. Structura organizatorica
Care este tipul de organigrama practicat?
Autoritatea manageriala este centralizata sau descentralizata? În ce grad?
Cîte nivele ierarhice sunt utilizate în întreprindere?
Organizarea structurala este înteleasa si acceptata de toti angajatii?
Este compatibila structura cu politicile, strategiile si obiectivele întreprinderii?
Ce tip de structura organizatorica practica firmele din acelasi domeniu de activitate?
Ce îmbunatatiri pot fi aduse organizarii actuale a întreprinderii?
2.4.2. Cultura întreprinderii
Care sunt credintele, asteptarile si valorile împartasite în comun de angajatii întreprinderii?
Cultura organizationala curenta este bine definita?
Cultura organizationala existenta încurajeaza performantele întreprinderii?
Exista compatibilitate între cultura organizationala si misiunea, politicile, strategiile, obiectivele
întreprinderii?
Cultura organizationala încurajeaza schimbarea, inovarea, introducerea noului sau stagnarea?
2.4.3. Resursele întreprinderii

Marketingul

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de marketing?
Cine sunt clientii firmei? Care sunt factorii care influenteaza comportamentul clientilor? Cine
sunt clientii potentiali?
Care sunt produsele oferite? În ce stadiu al ciclului de viata se afla? Care este tipul gamei
sortimentale?
Care sunt reactiile clientilor la schimbarea preturilor? Sunt practicate preturi atractive?
Care sunt activitatile de promovare utilizate? Prin ce se diferentiaza fata de concurenta?
Sunt utilizate metodele si tehnicile de marketing în cadrul întreprinderii?
Ce pozitie ocupa managerul de marketing în cadrul întreprinderii?

Finantele

14

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele financiare?
Cum se prezinta situatia financiara a întreprinderii (structura financiara, gestiunea resurselor
financiare, rezultatele) si care sunt factorii principali de influenta?
Cum se efectueaza planificarea financiara?
Exista concordanta între încasari si plati?
Este respectata regula echilibrului financiar?
Care sunt metodele utilizate în analiza financiara?
Care sunt metodele si instrumentele utilizate în repartitia rezultatelor financiare?
Ce metode sunt utilizate pentru elaborarea deciziilor financiare?
Ce pozitie ocupa managerul financiar în cadrul întreprinderii?

Cercetare-dezvoltare

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de cercetare-dezvoltare?
Cum se realizeaza proiectarea produselor?
Care se desfasoara pregatirea tehnologica a produselor, lucrarilor si serviciilor?
Exista un buget alocat pentru dezvoltarea capacitatilor de productie?
Cum este masurata eficienta activitatii de cercetare-dezvoltare?
Ce pozitie ocupa managerul de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderii?

Productia/serviciile

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de productie?
Cum se realizeaza programarea, lansarea si urmarirea productiei?
Sunt utilizate metodele si tehnicile moderne de management al productiei?
În ce proportie este utilizata capacitatea de productie?
Sunt respectate principiile proportionalitatii, ritmicitatii si continuitatii?
Este promovata conceptia calitatii totale în cadrul întreprinderii?
Care sunt metodele utilizate în controlul calitatii produselor?
Ce pozitie ocupa managerul de productie în cadrul întreprinderii?

Resursele umane

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de dezvoltare a resurselor umane?
Întreprinderea dispune de necesarul de salariati pe fiecare categorie?
Ce metode sunt utilizate în recrutarea, selectia si promovarea personalului?
Cum se realizeaza pregatirea profesionala?
Cum se prezinta conditiile de munca în întreprindere?
Sistemul motivational se afla în concordanta cu performantele realizate?
Care este coeficientul de fluctuatie a angajatilor?

15

Care este starea de spirit a salariatilor? Care sunt elementele definitorii pentru relatiile
interpersonale din cadrul grupurilor de munca?
Ce pozitie ocupa managerul de personal în cadrul întreprinderii?

Sistemul informational

Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele în domeniul sistemului
informational al întreprinderii?
Circuitul informatiilor este optimizat din punct de vedere economic?
Baza de date a întreprinderii este permanent actualizata?
Sunt realizate analize sistemice? Sunt implementate sisteme interactive de asistare a
procesului decizional?
Sunt utilizate echipamente moderne de procesare a informatiei?
Ce pozitie ocupa managerul sistemului informational în cadrul întreprinderii?

CAPITOLUL III

CAPITOLUL III

16

ANALIZ

ANALIZA MEDIULUI INTERN DE MARKETING
A MEDIULUI INTERN DE MARKETING

STUDIU DE CAZ

STUDIU DE CAZ

S.C.

S.C. PSV COMPANY S.A.
PSV COMPANY S.A.

Scurt istoric

17

In anul 1997,cand a luat fiinta Societatea Nationala a Petrolului PETROM.S.A., Divizia Mecano-
Energetica a fost restructurata sub denumirea de PETROSERV. Datorita procesului de reorganizare si de
privatizare a Societatii Nationale a Petrolului PETROM S.A., in februarie 2002, a luat fiinta societatea
PETROMSERVICE S.A., care a preluat activele, salariatii, experienta si activitatile PETROSERV. Astfel
PETROMSERVICE, o noua companie cu capital integral privat, cu un actionariat puternic si cu un numar
mare de specialisti de inalta calificare, integreaza know-how-ul multor decenii din industria romaneasca de
petrol si gaze fapt ce ii aduce un plus de dinamism si un autentic spirit de competitie economica pe piata
interna si cea externa.

Intr-o economie in transformare radicala, societatea Petromservice S.A. s-a mentinut in postura de lider
national in executia lucrarilor complexe si de service in domeniul petrolier. Fiind principalul furnizor de
servicii upstream si downstream pentru industria de petrol si gaze si datorita capacitatii proprii este plasata
de asemenea pe pozitia de lider si in Europa de Est.
Petromservice s-a plasat pe piata oferind, la inceput, servicii de intretinere, reparatii si revizii a
echipamentelor si instalatiilor petroliere. Treptat nucleul activitatilor Petromservice s-a extins si a inclus si
proiectarea si executia de instalatii complexe pentru industria de petrol si gaze, precum si activitati in
domenii conexe cum ar fi cel al constructiilor civile si industriale. Compania beneficiaza de o infrastructura
dezvoltata la nivelul tarii si detine 8 sucursale pozitionate in puncte strategice pe teritoriul Romaniei:
Moinesti, Ploiesti, Videle, Targoviste, Pitesti, Craiova, Arad de Vest si Baza de Aprovizionare Piese de
Schimb(BASP)Campina.

Pe primul loc pentru Petromservice s-a situat indeplinirea obligatiilor contractuale cu dinamism si
seriozitate,acestea contribuind la formarea renumelui companiei, calitatilor materializate si obtinerea
certificatelor conform sistemului integrat calitate-mediu ISO 9001 in anul 2000, ISO 14001 in anul 1996 si
in anul 1997 si OHSAS 18001 in anul 1999.
Desi a fost constituita acum sase ani ca societate comerciala pe actiuni, cu capital privat, Petromservice s-
a impus in scurt timp ca lider regional in Europa de Sud-Est si pune in valoare decenii de traditie in
industria petroliera. In numai doi ani de la formare, compania Petromservice a reusit insa sa se constituie ca
o societate de sine statatoare, cu propria sa filosofie si propria cultura organizationala. Societatea a pus
accent pe promovarea unei ehipe manageriale tinere si competente, capabila sa armonizeze experienta
acumulata cu adaptibilitatea la noul mediu concurential .
Cel mai important punct de pe ordinea de zi a AGA Petromservice de pe 18 septembrie a fost
vanzarea companiei, tranzactia urmand a se realiza dupa ce activitatile de servicii petroliere au fost mutate
pe o singura firma.

In luna aprilie a acestui an, Petromservice si-a schimbat denumirea in PSV COMPANY SA, cu obiect
de activitate principal constructiile civile si industriale.

18

PSV COMPANY nu este un nume la care vanzatorii Petromservice s-au gandit dupa tranzactia cu
Petrom pentru a-si numi afacerile ramase in portofoliu. Este un nume asupra caruia au convenit inca din
2005, deoarece Petromservice trebuia sa renunte la orice legatura cu identitatea vizuala a Petrom. Astfel, pe
langa nume, Petromservice urma sa isi schimbe si logoul, profilul de lup care de asemenea amintea de sigla
Petrom. Pe langa aceste schimbari, Petromservice avea obligatia sa atraga in actionariat un partener
international reputat, care sa se potriveasca prestigiului cu care OMV incerca sa investeasca Petrom, sau sa
devina companie certificata Det Norske Veritas (companie norvegiana de consultanta si management de
risc, specializata in domeniul energiei si al industriei navale). Toate aceste cerinte apareau in 2005, la un an
dupa ce OMV a devenit actionarul majoritar al Petrom si a renegociat contractul cu Petromservice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->