You are on page 1of 5

OBSERVE A CENA E RESPONDA:

V Ê A HA QUE B A A E EVE VAI A EITA A MAÇÃ?


SIM Ã

ES EVA QUE A TE E EP IS.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
NO CON O ³BRANCA DE NEVE E OS SE E ANÕES´ A ADRAS A
ER A Á ± LA. PARA ISSO SE DISFAR A DE VEL IN A E LEVA A
A Ã ENVENENADA PARA A ENINA CO ER. ESCREVA BIL E E
AVISANDO A BRANCA DO PERIGO E ELA ES Á CORRENDO.E E AS PA AV AS QUE ESTÃ EM A A QUA E ES EVA AS ASES


A ES S T ABA HAVAM MI AS E AS U .

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


EVE. S A AJU A AM ESTA A IMAIS B A A E
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


E MA U EVE.MA ASTA A MATA B A A

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
A ADRAS A DA BRANCA DE NEVE IN A ESPEL O ÁGICO.
ESCREVA O DIÁLOGO EN RE A ADRAS A E A SE ESPEL O.