You are on page 1of 240

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EREĞLİ

Hasan NAR (Araştırmacı Yazar) Gülşah Kılıç (Bilim Uzmanı) Besim Süleyman BAŞ (Araştırmacı – Eğitimci – Şair – Yazar)

© Copyright Hasan NAR, Gülşah KILIÇ, Besim Süleyman BAŞ Bu yayının tamamı veya bir bölümü; 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasal Hükümleri gereğince Hasan NAR, Gülşah KILIÇ ve Besim Süleyman BAŞ’dan izin alınmadan, hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve basılıp yayınlanamaz. Baskı – Cilt Dizgi Ofset (0.332.342 07 42) Kasım, 2009

İstiklâl Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen. Bu temel. Türk Cumhuriyeti'ni. Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret. çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Türk istiklâlini. ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş. vazifeye atılmak için. Bir gün. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere. müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. memleketin dahilinde. içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit. bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen. bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Hattâ bu iktidar sahipleri. İstikbalde dahi. damarlarındaki asil kanda mevcuttur! . senin en kıymetli hazinendir. seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. şahsî menfaatlerini. fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen. iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Millet. bütün tersanelerine girilmiş. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar.

Siirt ili ve köylerinde en son Ereğli ilçemiz Toros İlköğretim Okulu Müdürlüğünden 1993 yılında emekli oldum. Artık öğretmenlik mesleğinin aşığı olmuştum. Onların başarıları benim en büyük bahtiyarlığım oldu. Ortaöğrenimini Ereğli Lisesi’nde ve lise öğrenimini yine Ereğli Lisesi’nde tamamlayıp 2000 yılında bu okuldan mezun oldu. Bu nedenle diplomatlık hayalimi gerçekleştiremedim. Yine bunlardan olan yiğenim ve bizzat öğrencim . Bütün gücümü kendi öz evlatlarım gibi sevdiğim öğrencilerime adamıştım. 2002 ÖSS’si ile Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu binlerce eserin çoğunu ve mesleğinde deneyim kazanmış yüzlerce öğretmen ağabeyi ve ablaların bilgi ve görgülerinden yararlandım. Liseyi Ereğli’de bitirince Üniversite sınavlarında değişik fakültelerin 5 tane ayrı ayrı bölümlerini kazanmış olmama karşın maddi olanaksızlar nedeniyle ilgili bölümlere kayıt yaptıramadım. Afyon ilçe ve köylerinde. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde Konya ilçe ve köylerinde. BESİM SÜLEYMAN BAŞ YAŞAM ÖYKÜM 1941 yılında Ayrancı Bucak’ında (o zamanki idari yapısı) dünyaya gelmişim.1983 tarihinde Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Öğretmen olacağım hiç aklıma gelmezdi. beni iyi bir öğretmen olmanın çabasına yöneltti.Her birisi değişik meslek alanlarında yurt kalkınmasında büyük hizmetler ifa etmektedirler. 1 Kasım 1958 yılında öğretmenlik mesleğine başladım. Çocukluğum ve öğrenim gördüğüm gençlik dönemlerinde hep diplomat olmayı düşledim.06. Lise öğrenimini Ereğli Lisesinde tamamlayarak 1998 tarihinde mezun oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Önlisans programını bitirip yüksek okul diploması aldım.HASAN NAR 01.12. Lisan Eğitimini 2000-2004 yılında Ankara Üniversitesinde Ev Ekonomisi Bölümünü bitirerek tamamladı yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi (El sanatları) Ana Bilim Dalında 2006’da tamamlayarak Bilim Uzmanı Ünvanı’nı aldı. GÜLŞAH KILIÇ 12.27 Haziran 2006 tarihinde bu üniversite de eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Ama fazla üzülmedim. İlk öğrenimini Ereğli Kâzım Karabekir İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Hala da yararlanmaya çalışıyorum.1981 Tarihinde Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Öğretmenlik hayatımda binlerce öğrenci yetiştirdim. Askerlik nedeniyle girmiş olduğum öğretmenlik mesleği. Yaz mevsiminde 3 ay her gün olmak üzere 13 yıl süreyle ilk. orta ve lise sınıflarında okuyup bütünlemeye kalan yüzlerce öğrenciye parasız kurs verdim.

1974 yılında “Ayrancı Çevre İncelemesi” kitabım basıldı.olan Sayın Niğmet ÇUBUKÇU(BAŞ) ilk önce Kadından Sorumlu Devlet Bakanı. Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkıp. İçişleri Bakanlığı Müşteşarı sayın Şehabettin Harput. yerine 1 ve 9 rakalmları içinde dört işlemin oyunlar içerisinde beyin cimnastiği yaptırılarak matematik dersinin sevdirilmesi üzerinde hazırladığım projeleri sundum.Yüksek öğrenin geliştirme derneğinde başkanlık görevine devam ediyorum.Görev yaptığım yörelere meyvecilik ve ağaçlandırma çalışmalarına öncülük yaptım.Ereğlili öğretmen arkadaşlarımın yıllardır özlemini duyduğu çağdaş görünümlü bir Öğretmenevi ve Kültür Sitesinin yapılması çabalarına katıldım. ham proje olarak ele alındığı ve projenin genişletilmesi için çalışmları yapılmaktadır.Selma .Besim Bora. gündüz demeden. Ereğli’mizde Yüksek Öğrenim Gençliğin gereksinimi olan Yüksek Okul Sosyal Tesisleri. Biliyorum ki her meslek kendi ruhu ile yetiştirilen insanlarca başarılı olur. küme çalışmaları) üzerine konferanslar verdim.Yüce Allah ömür verdiği müddetçe ve sağlığım el verdiği oranda bu çabalarımı sürdüreceğim. Milletimi. Konya valisi sayın Ahmet Kayhan tarafından hazırladığım proje Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur. 7-70 Yaş Eğitimi. Vatanımı.Şima . Demokrasiyi.2009 Tarihinden itibaren de Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.. ETADER (Ereğli’yi Tanıma ve Tanıtma Derneği) ve Ereğli Yükseköğrenimi Geliştirme Derneklerinde Başkanlık görevlerinde bulundum. ülkemiz dünya üzerinde parmakla gösterilecek kalkınmış ülkelerden biri olacaktı. çarpım tablosunun kaldırılması. sağlığımı bile hiçe sayarak hiçbir karşılık beklemeksizin halkıma hizmet etmeye çalışıyorum. desimal dosya sistemi. Siyasi bir geleceğim yok ve asla böyle bir şey de beklemiyorum. Biliyorum ki öğretmen. ülke ve insanımızın tümünü seviyorum. Bu projenin atıl kalması bizi şu anda büyük bir depresyona itti.EĞİTİM FAKÜLTESİ’nin Ereğli’mize kazandırılması. Özkan .Öznur ve Ayten Sıla olmak üzere bu değerlere sahip olarak yaşıyorum . Onlara hizmet etmeyi bir ibadet bildim. Okumak ve yazmak benim için tutku haline geldi. Bugüne kadar ki yaşamımda en çok neye üzüldünüz derseniz: Ülke kalkınmasında çok büyük rol oynayacak olan Köy Enstitülerinin kapatılmasına derim. Onlara hizmet etmeyi bir ibadet bildim. . Konya ili genelinde Ankara Temsilciliği görevi için meslekte 41 yıl hizmeti bulunan değerli eğitimci Ahmet Özkan’la aynı puanı paylaştık. Ezan'ımı bütün değerlerin üzerinde görüp. Henüz yeni hazırlamış olduğumuz GEÇMİŞTEN BÜGÜNE EREĞLİ kitabı (Hasan Nar ve Gülşah Kılıç’la birlikte hazırladık) ile YAŞAMDAN DİZELER. Meslekte 20 yılını dolduran öğretmenlerin katılabileceği bu yarışmaya (yirmi yılımı doldurduğum) 1983 de katılarak Ayrancı’da ve Ereğli’de YILIN ÖĞRETMENİ seçildim. 01. Vicdan 6 tane evladım var ve 6 tane torunum Buse nur. Bu büyük projeyi kaldırmak için dış kaynaklı hainlerin oyununa gelmemiz beni çok üzdü. Kıdemi daha fazla olan sayın ağabeyim(Ahmet Özkan) bu görevi üstlendi. Eşim Ayten Üç çocuğum 2 oğlum 1 kızım Yüksel.Ulu önder Atatürk’ün Üçharman (Divle) Köyüne yapılan anıtı. Çevremin kalkınması için halkımla el ele verip dernek ve kalkınma kooperatifleri kurdum. doğumundan ölümüne kadar öğretmendir. . Diğer öğrencilerim ile birlikte bu gelişmeler beni son derece onurlandırmıştır.Bunlarla birlikte çok mutluyum. Bu kitap Kültür Bakanlığı tarafından il ve ilçe kütüphanelerin istifadesine sunuldu. İlk defa sunulan bu proje. 2004 yılında Ereğli ve bölgesinin turizm projesini hazırladım. Ben ise bu onuru kazanmanın mutluluğunu yaşadım.05. Okullarımızın eğitim ve öğretiminde eksiklerinin giderilmesi ile Ereğli Yukarı Hamidiye camisinin yıkılarak halkımında yardımları ile minaresi ile birlikte yeniden yapılması çalışmalarını gerçekleştirdim. Yerel basında Yeni Konya ve Ereğli Gazetelerinde çeşitli konularda (özellikle eğitim içerikli) yüzlerce hatta binlerce söyleşi ve makalelerim yayınlandı. halkımı. Dileğim: Halkıma ve yavrularımıza yararlı olur. gibi çalışmaların önderliğini yaptım. onları yaşatmak için var gücümle çalıştım ve hala da çalışıyorum.Dilara . Bayrağımı. Hala da yayınlanmakta.. Sancağımı. Çünkü Ereğli’mi. Hani bu ruhla öğretmen yetiştiren okullar. Gece. Bakanlık ve valilik emirleri ile öğretmen çıkışlı okullara metod ve teknik (cümle metodu.Yücel . Cumhuriyeti. ŞİİR ve SÖZLER kitabını yayıma hazırladım.bir damat iki gelinim Bünyamin Seher . Karaman valisi sayın İsmet Metin. Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen tayinleri. Yazık oldu ülkemize… 1981 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Atatürk yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında bir yarışma düzenlendi. Eğer bu proje devam ettirebilmiş olsaydı.

Ayrıca kaynaklarda ulaşamadığımız bilgilerle ilgili yöremiz halkı ile yaptığımız mülakatlardan dolayı tüm kıymetli hemşerilerimize ve eserimizin bilgisayar ortamına aktarılarak basıma hazırlanmasında yardımlarını bizden esirgemeyen daha önceki Milli Eğitim Müdürümüz Recep Ataç. kitabın redaktörlüğünü yapan Emekli Öğretmen Mehmet Emin Yener’e. Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu Eski Müdürümüz Sayın Yusuf Kılınç. Kaymakamımız İbrahim Ballı’ya ve isimlerini tek tek zikredemediğimiz tüm Daire Amirlerimize ve Kurum Müdürlerimiz ile Ereğli Gazetesi sahibi Sayın Derviş Özütaştan’a ve çalışanlarına. eserimizin hazırlığı aşamasında kaynaklara ulaşmamızda ve eserimizin basılması konusunda desteğini bizden esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Oprukçu’ya. Yozgat Halk Kütüphanesi ve Yozgat Yimpaş Kütüphanesi Personeline teşekkür ederiz. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Mustafa Şahin’e ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Ereğli Halk Kütüphanesi. Eserimizi oluştururken kaynaklara ulaşmamızda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Konya Halk Kütüphanesi. Konya Koyunoğlu Kütüphanesi. çalışmalarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu (Baş)’ya. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Galip Oturanç ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Öğrencisi Mustafa Güneri’ye ve Türk Dili ve Edebiyatı Lisansına haiz Önder Mıh’a teşekkür ediyoruz. Konya Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi. Hikmet Sevgi’ye. Besim Süleyman Baş Hasan Nar Gülşah Kılıç . Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Şimşek ve şube müdürlerimiz Yavuz Candan.TEŞEKKÜR Öncelikle. Yusuf İpek. Bursa Valisi hemşehrimiz Sayın Şahabettin Harput’a.

Yine bu dönemde Haçlı Orduları güzergâhları olan Ereğli’de çok büyük hezimete mecbur olmuşlardır. t-shirt. dini. peşgir" olup artık kullanılmadığı bunlardan sadece şalvar ve fesin kullanıldığı diğerlerinin bohça ve çeyiz sandıklarında saklandığı tespit edilmiştir. maksi. gömlek. patik. Bu tarihten sonra Ereğli’nin çehresi değişmiş. Havarilerin gayreti ile yayılmaya başlayan bu dinin Anadolu’daki merkezi Divle olmuştur. Ereğli ile birlikte Kapadokya Krallığı’na bağlıdır. Hıristiyanlık Filistin’de doğmuşsa da ilk etapta burada yayılma olanağı bulamamıştır. sosyoekonomik yaşayış tarzlarının izlerini taşıyan pek çok kalıntı vardır. Bu dönemde de mühim bir yeri olmuş. yelek. şalvar. Divle ile Ereğli’de Hıristiyanlığın eşzamanlı yayıldığını Akhüyük Kilisesi kalıntılarından anlıyoruz. son dönem Milli Mücadele sırasında da Ulusal Kurtuluş için yoğun bir gayret sarf etmiştir. Zira Hititlerden başlayarak her uygarlığın. ulaşımın gelişmesi ile birlikte bir geri hizmet karakolu olan bölge gelişerek bir şehir görünümü almıştır. Bu araştırmada Ereğli ilçesi ve yedi köyünde geçmişte ve günümüzde kullanılan yöresel kadın kıyafetleri belirlenmiş ve özelliklerinin yanında kullanım alanları da incelenerek geçmişten günümüze giyim elemanlarında meydana gelen değişmeler ortaya konmuştur. elbise. fes. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemini hiç yitirmemiştir. manto kaban. bluz. Asurlular. Özellikle Selçuklu idaresine girdikten sonra önemi bir kat daha artmıştır. Daha önce İlkçağ’da Yerel Tuwana Krallığı’na başkentlik etmiştir. Öyle ki doğal bir müze tabirini abartılı bulmamak gerekir. Çok sayıda uygarlığın hâkimiyeti altına giren bir bölgenin kültür mirasının da zengin olacağı aşikârdır. Günümüzde Ereğli’nin Sosyo-Ekonomik yapısını aktarırken ix . tayyör. Roma-Bizans Krallıkları. İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirinden ayıran Toros Dağları’ndaki tek ulaşım noktası Gülek Boğazı’dır. Zamanın ve uygarlıkların değişken koşullarına bağlı olarak ticaretin. İvriz Çayı’nın bahşettiği olanaklarla tarihin her döneminde bölgesinde kıymetli bir yerleşim yeri olmuştur. ayakkabı. 806 tarihinden itibaren de İslam Uygarlığının idaresine girmiştir. Geçmişte kullanılan geleneksel giyim elemanlarından başlıcalarının " üç etek. Günümüzde kullanılan giyim elemanları ise" etek. kültür ve uygarlığına İslamî bir motif eklenerek bir kültür mozaiği haline gelmiştir. içlik. Ereğli tarihine mal olmuş kıymetli Belediye Başkanlarımız özgeçmişleriyle birlikte aktarılmıştır. İç kesimlere güneyden gelebilecek herhangi bir saldırının önleyici karakolu İlkçağ’da Kybistra olmuştur. Selçuklu sonrası dönemde yaşanılan beylikler döneminde Karamanoğulları’nın elinde kalan Ereğli’nin 15. yy’ın ikinci yarısından sonra Osmanlı idaresine girdiğini görüyoruz. kuşak ve takılardan" oluştuğu belirlenmiştir. Divle. Bu nedenledir ki Ereğli Hititlerden başlamak üzere Frikler. başörtüsü.ÖNSÖZ Konya Ovası’nın güneye doğru uzanan ve bu ovanın bir devamı olan Ereğli. pantolon.

tarım. ticaret. Ereğli’nin edebi açıdan da gelişmiş bir şehir olduğunu kanıtlamak adına Ereğli üzerine yazılan şiirleri.Ereğli’de nüfus. dilekler. fıkralar. Ereğli’nin çeşitli platformlarda tanıtılmasında katkı sağlamasını ve bu alanda araştırma yapacak tüm araştırıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz. Ereğli’de kullanılan yöresel lakaplar. x . sanayi. sözcükler ve Besim Süleyman Baş’ın kaleme aldığı şiirleri ve özlü sözlerini aktarmış bulunuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz bu eserin öncelikle tüm hemşerilerimize Ereğli’nin çeşitli yönlerini tanımalarında yardımcı olmasını. eğitim. sosyal hizmetler. maniler. şehitlerimiz ve gazilerimiz ile spor faaliyetleri hakkında bilgiler aktarılmıştır. hayvancılık.

Ereğli İlçemizi kuruluş yıllarından başlayarak çok geniş bir perspektiften ele alan bu önemli esere imza atan başta değerli öğretmenim Sayın Besim Süleyman Baş olmak üzere Araştırmacı Tarihçi Hasa Nar’a ve Bilim Uzmanı Gülşah Kılıç’a bu büyük kültür hizmetlerinden dolayı minnet ve teşekkür borçluyuz.ÖNSÖZ Bir çok medeniyete beşiklik etmiş ve bu kadim geçmişin oluşturduğu birikimi başarıyla günümüze kadar taşımış olan Ereğli’yi bütün boyutları ile tanıtan kaynak bir esere önsöz yazmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duymaktayım. Bizi doğup büyüdüğümüz topraklara ait yapan “buralı” kılan şeyde. İnsanların olduğu gibi şehirlerinde hikayeleri vardır ve bu hikayeler bize insanlar şehirleri kurarken. saygıdeğer öğretmenim. eğitimci. şair ve yazar olan Sayın Besim Süleyman Baş’ın kaleminden çıkmış olmasıdır. görgülerini aktarırlar. şehirlerin tarihinden. geleneklerinden çok önemli izler vardır. şehirlerin de insanları kurduğunu incelikle aktarırlar. adet ve gelenekleriyle. bilgilerini. sevgisini. örf. şehirler de bize kendi nakışlarını vururlar. Bizler nasıl şehri değiştirir. kültüründen. dönüştürürsek. bilgisini ve yol göstericiliğini düşüren. bir ustanın testideki parmak izi gibi benim de yetişmemde çok önemli bir rol oynayan değerli büyüğüm. Hititlerden başlayarak bir çok medeniyete beşiklik etmiş ve bu medeniyetlerin mirası üzerinde yükselmiş olan Ereğli ilçemiz de. zengin folkloruyle Anadolu’nun yıldızı her zaman xi . İnsanlar yaşadıkları şehirlere benzerler biraz da. Bu değerli çalışmayı benim için daha anlamlı ve özel kılan husus ise üzerime ışığını. kendi deneyimlerini. tarihi ve kültürel varlıklarıyla.

her satırında kendi hikayemizi bulacağımız bu değerli eserin gereken ilgiyi göreceği inancı ve umuduyla saygılarımı sunuyorum.parlak kalan yerleşim yerlerinden biri olarak her birimize kendi mührünü vurmuştur. Sayın Hasan Nar ve Sayın Gülşah Kılıç başta olmak üzere bu kitabın ortaya çıkmasında katkısı olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyor. Tarih boyunca önemini hiçbir zaman yitirmeyen Ereğli. kültürel varlılarıyla. bu görkemli mirası vurgulayan tarihi eserleriyle. Elinizdeki eser bu alanda araştırma yapacak olanlara ve Ereğli’nin çeşitli platformlarda tanıtılmasına olduğu kadar bu potansiyeli kuvveden fiile çıkaracak olan gençlerimize de bir ışık ve kılavuz olma niteliği taşımaktadır. Bu görkemli birikimin gelecek nesillere aktarılması ve yeni nesiller tarafından özümsenerek geliştirilmesi noktasında “EREĞLİ/Geçmişten Günümüze” isimli kitabın çok önemli bir kaynak eser işlevi göreceğine inanıyorum. sosyo-ekonomik yapısıyla her alanda çok büyük bir potansiyele sahiptir. NİMET ÇUBUKÇU (BAŞ) Milli Eğitim Bakanı xii . Ereğli’nin geçmişine ve bugününe ışığını düşüren değerli öğretmenim Sayın Besim Süleyman Baş.

At yetiştiriciliğinde ün yapmış kişiler. 1200–742 yılları arasında merkezi Ereğli olmak üzere hüküm sürmüştür. xiii . Sırasıyla Roma İmparatorluğu. Bu krallıktan günümüze kalma İvriz Kaya Kabartması (ilk tarım anıtı) Kral Warpalavas’a aittir. Önce Hititler tarafından kurulan Tuvana Krallığı bu şehir devletlerinden olup.5–2 saat uzaklıkta bulunmaktadır. Her ne kadar şimdilerde eski görüntüsünden uzak olsa da. Ereğli’nin güneyinde bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir tanesidir. tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Mersin Limanı’na 1. Memlükler ve Osmanlı Devleti buralarda hüküm sürmüştür. Karamanoğlulları. ulaşım olarak çevre ile bağlantıları açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Osmanlılar zamanından kalma. Toros Dağlarının eteklerinde çıkan sular. İç Anadolu Bölgesiyle Akdeniz Bölgesi’nin bir birine bağlayan Sertavul Geçidi ile Gülek Boğazı’na giden yollar üzerinde bulunan ilçe. Ayrıca Ereğli. Anadolu’da M.Ö 3000ile 2000 yıllarında birçok şehir devleti kurulmuştur. Bugün hipodromlarda koşan atların birçoğu Ereğli’deki haralarda yetiştirilmiştir ve buna devam edilmektedir. Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli. Kapadokya sınırları Ereğli’den başlamaktadır. Adana ve Konya Havaalanlarına. Selçuklu. Bu devletleri ait tarihi kalıntılar mevcuttur. Kuş Cenneti olarak bilinen Akgöl. Şifa Hamamı bu günde kullanılmaktadır. Ulu Camii. Rüstempaşa Kervansarayı. Ereğli’nin suyunun ve ikliminin atlar üzerinde iyi bir etki yaptığı bilinmektedir. Ereğli insanı sahip olduğu bu avantajları zamanında fark ederek bir tarım kenti olan Ereğli’yi sanayi şehri yapma konusunda son yıllarda hissedilir derecede atak yapmıştır.ÖNSÖZ İç Anadolu Bölgesinin Güneydoğusu’nda. Abbasiler. Nüfus ve ekonomik potansiyeli bakımından birçok ilden daha büyük durumda olan Ereğli ilçesi. burada Hara kurmuşlardır. Ereğli’yi doğal olarak oldukça güzelleştirmiştir. İlçemizde Devlet Demir Yolları’nın da önemli istasyonlarından birisi bulunmaktadır. Bizans.

İlçeye özgü ürünlerden biri de Siyah Havuçtur. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren organize sanayi bölgesi. uzaklıkta 100 Hektarlık bir alanda 62 parsel bulunmakta ve 62 adet sanayi parselinin tamamı satılmıştır. İlçemizin her yönüyle tanıtılmasını amaçlayan bu kitapta Ereğli’nin tarihi yolculuğunu. Sadece İlçemizde yetişen siyah havuç organik gıda boyası olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa Ülkelerine gönderilir. üreten. Ereğli’de ve dışında yaşayan birçok iş adamı ve bürokrat başta olmak üzere her kesimden hemşerilerimizin ilgisi ve destekleri hedeflerimize ulaşmamızda bizlere cesaret ve güç vermektedir. eğitim. şu anki durumunu ve potansiyelini. İlçemize II. Ereğli Kaymakamlığı olarak kültür ve bilim merkezi. yeraltı ve yer üstü zenginlikleri. coğrafi yapısı. Ereğli İlçesi tarihi geçmişi. Ereğli adı adeta Beyaz Kirazla özdeşleşmiştir. yaşam kalitesinin arttığı. İbrahim BALLI Ereğli Kaymakamı xiv . bölgesel cazibe merkezi olan yeşil bir Ereğli için çalışıyoruz. kentsel alt yapısı ve en önemlisi Ereğli’ye gönülden bağlı çalışkan insanlarıyla. sizleri mutlaka Ereğli’ye bekliyoruz. İlçe de önemli ölçüde meyve suyu üretimi de yapılan meyve suyunun %25’i ihraç edilir. BOTAŞ tarafından dağıtımı yapılan Doğalgaz hattı OSB’ye intikal etmiştir. küçük sanayi sitelerinin kurulması ile birlikte süt işletmelerinin sayısının artmasıyla ilçemiz hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen kişilere ve yayıncı kuruluşa teşekkür ederim. Ereğli OSB. Konya-Adana Devlet Karayolu üzerinde şehir merkezine 10 km. ulaşım. kültürünü ve kendini geleceğe hazırlayan Ereğli insanını bulacaksınız. Türkiye’de beyaz peynir üretiminin %25’ini İlçemiz sağlamaktadır. İlçenin en önemli tarım ürünü Beyaz Kirazdır. Yılda 10 bin tondan daha fazla yetiştirilen ürünün % 75’i İtalya üzerinden diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilir.İlçemizde sanayi denince akla 1937 yılında kurulan ve 1997 de özelleştirilen Sümerbank Tekstil Fabrikası ve 1989 yılında faaliyete geçen Şeker Fabrikası akla gelmektedir. sağlık. OSB kurulması çalışmalarından başka İlçemizin süt işletmeciliğinden Türkiye genelinde söz sahibi olması ve hayvancılık potansiyelinin iyi olması sebebiyle İlçemizde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi yapımı devam etmektedir.

Bunun acısını da günümüzde maalesef her alanda çekiyoruz. Malumunuz üzere milletleri millet yapan değerler bütününe kültür diyoruz.ÖNSÖZ Saygıdeğer Hemşehrilerim. ibret alınmadığında ise tekerrürden ibaret olan tarih! Yediden yetmişe hepimiz tarihimizi çok iyi bilmek ve onu yaşanır kılmak zorundayız. çoğu zaman devletsiz kalıyor ve başka devletlerin idareleri arasında kaybolup gidiyorlar. Tarih. Kültürün en önemli yapı taşlarından birisi de tarihtir kuşkusuz. Ancak yine de sözümü tutacağımdan emin olunuz çünkü tarih affetmiyor sevgili hemşehrilerim. Şanlı bir tarihe sahip olan bizler ise bırakın binlerce yıl öncesini. yüzlerce hatta binlerce yıl tarih sahnesinin büyük aktörleri oluyorlar. Güçlü bir kültüre sahip olmayan milletler ise zenginlik ve refah içinde yaşasalar bile eninde sonunda zenginliklerini kaybediyor. Hepsinin beynine “Çok çalışmazsanız yeni Hiroşimalara mahkum olursunuz!” mesajını yerleştirmiş. bu söylediklerimizi örnekleriyle önümüze koyuyor. unutturmamış. Hasan NAR ve Gülşah KILIÇ kardeşlerimin xv . Japonya’yı görüyorsunuz. Güçlü bir kültüre sahip milletler. Bu disiplinli tarih eğitiminden Japon mucizesi doğmuş. Nagazaki’yi unutmamış. Hani şu ibret alındığında ebediyyen yaşatan. Seçilişimin hemen akabinde bana müracaat eden. İlkokul çağındaki çocuklarını her yıl düzenli olarak bu şehirlere götürüp korkunç manzarayı onlara göstermiş. 1945’lerde iki atom bombası yiyerek yenilmeyi kabul etmek zorunda kalmış ama Hiroşima’yı. yakın tarihimizi bile gençlerimize anlatamamışız. zorluklar içerisinde kıvransalar bile eninde sonunda büyük devletler kuruyorlar. Başkanlık yarışı sırasında verdiğim bir sözümü hatırlayınız: “Ereğlili gençleri Çanakkale’de yatan şehitlerle buluşturacağım!” Devraldığımız şartların ne kadar ağır olduğunu biliyorsunuz. Saygıdeğer Öğretmenim Besim Süleyman BAŞ Beyefendinin.

bana yönetme yetkisi veren hemşehrilerim adına öncelikli görevimiz olacak. Hüseyin OPRUKÇU Ereğli Belediye Başkanı xvi . daha ileriye diyorum. Yazılmış iyi bir kaynak kitap olacaktır. Ereğli Belediyesi Kültür Müdürlüğüne kurumsal bir kimlik kazandırarak Ereğli ve Ereğlili üzerine yapılan araştırmaların takipçisi ve hamisi olacağız. Günümüzle kıyaslamalar yapmamızı bu kitap sağlayacak. hep birlikte daha iyiye. Yeni araştırma eserlerini bekliyor.çalışması Ereğli üzerine. Bu.

......................BERGAMA ve ROMA HÂKİMİYETİNDE EREĞLİ ....SELÇUKLU DEVLETİ’NİN FEODAL TAKSİMİ ve EREĞLİ ..........................xxiv BİRİNCİ BÖLÜM COĞRAFİ AÇIDAN EREĞLİ A....................................... 27 xvii ...........COĞRAFİ KONUMU.. YÜZÖLÇÜMÜ ..... xi ÖNSÖZ – İBRAHİM BALLI / EREĞLİ KAYMAKAMI .............. xiii ÖNSÖZ – HÜSEYİN OPRUKÇU / EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI .13 1..............................................................21 2...............................................EREĞLİ’NİN KURULUŞU ...... 15 B..xv KISALTMALAR ......................................................BÜYÜK İSKENDER ve SELENKOSLAR DÖNEMİNDE EREĞLİ ...................................... 9 E...........................................................HIRİSTİYANLARIN AZİZ YAHYA’SI....SELÇUKLU ve KİLİKYA ERMENİ KRALLIĞI MÜCADELELERİNDE EREĞLİ .WARPALAWAS ve İVRİZ KABARTMASI..... viii ÖNSÖZ .................. 23 4..FRİKLER DÖNEMİNDE EREĞLİ .........İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ ............. 4 3........................................................SELÇUKLULAR DÖNEMİ ve HAÇLI SEFERLERİ ..................BİZANSLILAR DÖNEMİNDE EREĞLİ .............MELİK SENCERŞAH ve BAŞKENTİ EREĞLİ........................................................... 25 D.İÇİNDEKİLER ÖZGEÇMİŞLER .......................................................19 1...................... 3 1.................................................................................... 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORTAÇAĞ’DA EREĞLİ A.................................................................................TUWANA ŞEHİR DEVLETİ DÖNEMİ .................KARAMANOĞULLARI DEVRİNDE EREĞLİ ............................. 8 D................ SINIRLARI.................................................................... 4 2........ESKİ HİTİT DEVLETİ DÖNEMİ .......EREĞLİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI ............................................................................ 1 C...................................................................MOĞOL İSTİLASI SONRASINDA EREĞLİ ..................................................II........ULAŞIM............................................................ ix ÖNSÖZ – NİMET ÇUBUKÇU (BAŞ) / MİLLİ EĞİTİM BAKANI .......... 6 C..................................................... TUWANA KRALLIĞI DÖNEMİ ..............16 C................................. 1 D................................................................................................................................. 1 B.......................... 3 B......................ABBASİLER DÖNEMİNDE EREĞLİ .................... 23 3........................... vi TEŞEKKÜR ............................... 2 İKİNCİ BÖLÜM İLKÇAĞ’DA EREĞLİ A.........................................

......AK HÜYÜK ............................... BEYAZİD DÖNEMİNDE EREĞLİ ...................... 52 a...............................................................................DAĞÖREN ANTİK KENTİ ................................. 45 1..................................................................................................... 50 b.... 57 b........... 45 a...................................................................................................KALELER ..................... 40 BEŞİNCİ BÖLÜM EREĞLİ TARİHİ ESERLERİ A........... 34 D...............................................KALELER ..........................................KAYA ANITLARI ...................İKİ DELİKLİ KALE .......GÖLÖREN ve KUTEREN KALELERİ .....TOND KALESİ ........................................................................................................... 52 5............................ 51 c.............................................................KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ ve ŞEHZADE MUSTAFA’NIN KATLİ .. 50 a.......MİNDOS KALESİ ............. 53 c........ 57 xviii ...............................................ANTİK KENTLER ............................................................... 48 c............................KARABURUN ANTİK KENTİ ...... 47 a.......................................................................OYMALI YERALTI ŞEHİRLERİ ..................................................................................... 32 C. 46 a.....................................TÜMÜLÜSLER ......KURULUŞTAN İSTANBUL’UN FETHİNE KADAR EREĞLİ............. 39 G........................................................ SİDEMARA LAHTİ ..................................CEM SULTAN HADİSESİ ve II.........İLKÇAĞ TARİHİ ESERLERİ................................................................................................................... 49 4......... 55 1.................ADAK ANITI ....................İVRİZ KALESİ ................................................................................................................................ 52 b............................................DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EREĞLİ A..........................ANARU ANTİK KENTİ .....................KARA HÜYÜK ..............YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDE EREĞLİ .........KÜÇÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ..................... 49 d..............ORTAÇAĞ TARİHİ ESERLERİ ...... 57 a....................................................................................................................31 B.............BEYÖREN ANTİK KENTİ .............................................SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAT DÖNEMİ ve SONRASINDA EREĞLİ .....................................................................................................ZİNCİRLİ HÜYÜK ...... 45 2......... 51 d................................ 54 6...................BÜYÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ. 46 3...... 55 2............................................................. 37 F.................EREĞLİ KALESİ ......HÜYÜKLER ............FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE EREĞLİ ................................ 47 b................................ 46 b........................................ÇİLLER HÖYÜĞÜ ...............................................................................................................MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE EREĞLİ ......................................... 53 d..................................... 37 E................................ 54 B............

...... 68 b.... 63 a........İVRİZ MESCİDİ ..........................61 a........HAMAMLAR ...................................................................KARASARAY CAMİİ .................. 74 a........... 70 5.......BAYRAM PAŞA KERVANSARAYI ............................... 60 5. 70 a................ 73 b.....3....................İVRİZ CAMİİ...............................................................İVRİZ KÖPRÜSÜ ............... 62 d....................................................................................................................................... 63 b....KÖPRÜLER ...........................BEDESTEN ......... 70 a.............................................................................ADİL DEDE TÜRBESİ ...................................SALİM HOCA ÇEŞMESİ ...................... 69 3............................BAĞDADLI CAMİİ......................................ÇEŞMELER ........................KERVANSARAYLAR ......YENİ ve YAKINÇAĞ TARİHİ ESERLERİ ...KICIKIŞLA MESCİDİ.............................. 60 a.....................................................................................................KÜLLİYE .......................... 73 a......................................................................... 72 6............................................................MANASTIRLAR .... 71 c.........................................................................RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI ................................... 71 b........................................................ 71 e............KÖPRÜLER .............BAYBURTLU KÖPRÜSÜ ........ 68 a...........................................ULU CAMİ ve MİNARESİ .......................................ŞEYH ŞAHAB’ÜD-DİN KÖPRÜSÜ ..ŞİFA HAMAMI (ESKİ HAMAM) ................................. 74 xix ..... 69 2... 63 6............ 70 b..............................................................................................................................................................................61 b...................................................................................................................CAĞALOĞLU BEDESTENİ .................................................................... 67 1...................................... 66 a................................... 71 d......................................................................................................................AĞALAR MESCİDİ ...KOÇAK MANASTIRI ................................................................ 70 4................................................................................................. 66 C. 69 a......................................AKHÜYÜK KÖPRÜSÜ....... 66 c.......................................................................................................... 59 c.....CAMİLER ........................................... 60 4............................RUM ve ERMENİ KİLİSELERİ .......................................KIZLAR-OĞLANLAR MANASTIRI ............ 73 c...............................................................................................MUSTAFA BEY TÜRBESİ .....................MESCİTLER ..................... 73 7-CAMİİ ........ 66 7...............TÜRBELER .... 58 b.......................................................................................ŞAİR CEMALİ TÜRBESİ ..............................................................BUDAK EFENDİ TÜRBESİ................................................. 58 a................BAYRAKTAR DEDE TÜRBESİ .................................................................................................................................................... 63 e.........VEZİRLİ ÇEŞMESİ ............................................................ 70 a.HORTU (SAZGEÇİT) KÖPRÜSÜ .................ŞEYH ŞİHAB’ÜD-DİN SÜHREVERDİ KÜLLİYESİ............61 c-ZİYA EFENDİ KÖPRÜSÜ .....

...................DON ...... 109 1............................................................ 94 C....................................................................................................................................................................................................................................... 106 YEDİNCİ BÖLÜM SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN EREĞLİ A-GEMİŞTEN GÜNÜMÜZE BELEDİYE BAŞKANLARI ........ 113 a........................MUSTAFA KAYIŞ .................GİYİM AKSESUARLARI ...... 109 a-FOTOGRAFLARINI TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI ................................. 114 d............................................... 95 2-KOLÇAK ..........AYAKKABI.DERVİŞ İZBUDAK....... 89 1-BAŞA GİYİLENLER .........................................................................8........................................................................................ 84 5-GÜMÜŞ KEMER .................................................. 86 6-PEŞGİR......... ŞALVAR..............................................................................................................77 ALTINCI BÖLÜM EREĞLİ KADIN KIYAFETLERİ VE TAKILARI A-GEÇMİŞTE KULLANILAN GELENEKSEL GİYİM ELEMANLARI ................... 83 3-İÇLİK ............................................... 90 3-ETEK..................................GÖMLEK .................................... 90 b.................................................................... 95 1-TAKILAR ........ 114 xx ..... YELEK............................................ 90 a..................................................................... 98 2-DUVAK ..................................................................................... 110 2-1950/2000 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI .........................................SABAHATTİN SAYIN ..........GÜNÜMÜZDE KULLANILAN GELENEKSEL GİYİM ELEMANLARI ........................ 81 1-ÜÇ ETEK ........................ 81 2-ŞALVAR ................................................................................................................... 114 c. 113 b.................................................................................................................................................................................GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZEL GÜNLERDE GİYİLEN GİYİSİLER ..FARUK SÜKAN .................................... 75 10.......................................................................................................................................................................................91 4-KUŞAK...DEMİR YOLU HATTININ EREĞLİYE GELMESİ ...................................... 86 7-YELEK ..................................................................................... 113 3-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZGEÇMİŞİ .......... 87 B................................................................................ 89 2-İÇE GİYİLENLER .............................ATATÜRK’ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK ANITI ............................................. ÇORAP ve PATİK ..... 84 4-FES ..........1950’YE KADAR GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI ............................................................ 98 D.......................................................................................................... 98 1-GELİNLİKLER ......................... 74 9-EREĞLİDE ATATÜRK ANITI ......................................

............. 117 i........... 137 F-EREĞLİ' DE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ ..........................................................................................................................................e........................................... 131 E-EREĞLİ’DE TARIM ...................................... 119 n.........................................................................................................135 2-HAYVANSAL ÜRETİM VE DURUMU ....İLHAN KARADENİZ ...............ÖMER YALÇIN DOKUZOGUZ ............................M...............SALİM EREL................................................................................................................. 117 j.......... 116 h........................................................... 127 3.......... SELÇUK BAYBURT ......AYDIN SELAY.......KENAN AKPINAR ... 144 4-KIBRIS HAREKATINDAN GÜNÜMÜZE KADARKİ ŞEHİTLERİMİZ .............ADEM DEMİRCİOĞLU.............................................................................. 126 2-YURT VE PANSİYONLAR .......................................... 131 D-EREĞLİ’DE TİCARET VE SANAYİ ......................................................... 142 1-EREĞLİ MEYDANBAŞI HAVA ŞEHİTLİGİ .. 115 f........................... 119 l............................................................. 146 H-EREĞLİ’DE EVLENME DÜĞÜN GELENEKLERİ VE GÖRENEKLERİ .EREĞLİ’DE SPORUN VE TESİSLERİN DURUMU ............................................................................................. 118 k................................................................ 122 B-EREĞLİ’DE NÜFUS .......................... NEVZAT DANSUK .........CAFER EROGLU................................................... 120 o........... 148 İ.................................................... 143 3-KIBRIS HAREKATINA EREĞLİ’DEN KATILAN PERSONEL LİSTESİ ..........M....................................................MUSTAFA KURDOĞLU ...SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ...................... 142 2-KORE HAREKATINA EREĞLİ’DEN KATILAN PERSONEL LİSTESİ ....................................................................................AHMET ÖZDOĞAN .......................... 121 r................................................. 116 ı..................... 119 m................ 120 p....................................................................................................... 141 G...HÜSEYİN OPRUKÇU .............. 116 g.............. 140 1-EREĞLİ VASFİYE ERGİN VAKFI HUZUREVİ VE YAŞLILAR BAKIMEVİ ................................................................................................ 147 I-FOLKLÖR................................................ 127 4-KIYMETLİ BİR EĞİTİMCİMİZ ........................................... 149 xxi ......................................................................................................RIZA DENİZOĞLU ........ 136 3-TÜRKİYE'DE VE EREĞLİ’DE AT YETİŞTİRİCİLİĞİ ...............................................133 1-MEYVECİLİK ...................................................................123 C-İLÇEMİZDE BUGÜNKÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GENEL DURUMU ....................................................ALİ TALİP ÖZDEMİR .....................................GAZİ VE ŞEHİTLERİYLE EREĞLİ ................................................................125 1-YAYGIN EĞİTİM KURUMLARIMIZ .......ERDOĞAN İZGİ .......................................... 122 s....................................................................................................................................................................................................

196 xxii .............................................. 184 G-EREĞLİ’DE KULLANILAN YÖRESEL SÖZCÜKLER ............................................................................. 167 10-AYRANCI'DAN ÇALDIRAN’A .............................................................. 193 EK 3-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA AİT BİLGİ ..................................................... 166 9-MENTEŞELİ ............................................... 181 E....................................165 8-ELMALI ........... 151 1-EREĞLİ’YE KÜLTÜR SİTESİ KURULMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR ........................ 171 14-CAHİL SOHBETİ ............................................................. 174 C-BESİM SÜLEYMAN BAŞ’TAN ÖZLÜ SÖZLER .................................. 157 2..153 SEKİZİNCİ BÖLÜM KÜLTÜREL AÇIDAN EREĞLİ A-MUSTAFA SEYRAN ............................................ 183 F-FIKARALARLA EREĞLİ .......................................... 170 13-AYRANCI’NIN SORUNLARI ................................................................................................................ 175 1-YAŞLILIK KIRKINDA BAŞLAR........ 164 7-EREĞLİ’DEN ÇIKTI SÖKÜN EYLEDİ ....................................................................................................................................... 151 2-ÖĞRETMENEVİ TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI .....................................EREĞLİ’DE MARUF LAKAPLAR .................................................................................................. 160 3.............................................................................. 157 B-ŞİİRLERLE EREĞLİ......BU DÜNYA' DA .EREĞLİ MARŞI ........................................BİZ KİMİZ ........ 161 4-DESTANLA EREĞLİ........................................... 188 EKLER EK 1-EREĞLİ GAZETESİ PERSONELİ VE YAZAR KADROSU .................................... 191 EK 2-İLÇEMİZ KAMU-KURUM VE KURULUŞLARIN TELEFON LİSTESİ .............. 173 17.......................................................................................................................................................... 162 5-EREĞLi'YE DESTAN ............................................................. 167 11...SAYIN SEVGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANIM NİMET ÇUBUKÇU (BAŞ).............................................................................................. 172 16-DÜNYA BİR YANA DEĞERLER BİR YANA ....................................................... 171 15-GEÇMİŞİNİ TANI .......................................................................................................................J-EREĞLİ’DE KÜLTÜREL YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI ...................................................................................... 179 2-TOPLUMDA KONUŞMA TİPLERİ ................................. 180 D-MANİLERİYLE EREĞLİ ................................. 169 12-EREĞLİ’NİN SORUNLARI ............................................................... 163 6-YEŞİL EREĞLİM ................................................................................................................................................................................................................. 173 18-SELAM OLSUN .......................................................................................................................................................... 157 1-YEŞİL EREĞLİM ............................

.....EK 4-MAHALLE MUHTARLARI TELEFON LİSTESİ ........................................................................KONYA EREĞLİ İLÇESİ YARIŞ ATI PANSİYON VE ÇİFTLİKLERİ .............................................. 203 İNDEKS ........................................................................... 209 xxiii ..........200 EK 6......................................................................................................... 201 KAYNAKÇA .............................................................. 198 EK 5-KÖY MUHTARLARI TELEFON LİSTESİ ...

S.e c. M. Türk Tarih Kurumu Yayınları Adı Geçen Eser Cilt Çeviren Hazırlayan Sayı Sayfa Milattan Önce Milattan Sonra Ölümü İstanbul Ankara İslam Ansiklopedisi Jandarma Çavuş Onbaşı Kıdemli xxiv . M. Kd. Çev.g.KISALTMALAR T. İA. İst. a.K Yay. Haz.T. ö.Ö. Onb. s. Ank. Jand. Çvş. S.

Bununla birlikte Orta Anadolu ile Güney Anadolu’nun dağlık bölgesi arasında bir geçit iklimi karakterini gösterdiği de söylenebilir. Yüzölçümü olarak 5060 km2 alana sahiptir2. Konya. s. kilometreleri üzerinde bulunan şehir. Ulukışla’dan batıya doğru 44. İlçenin yağışı geçit iklimi karakterine paralel olarak kış aylarında başlayarak ilkbahar aylarında yoğunlaşır. SINIRLARI.5 doğu boylamı arasında yer alır. s. kuzeybatısında Karapınar ilçeleri vardır1. Denizden 1054 metre yüksekliktedir.COĞRAFİ KONUMU. a.e. C. 3. Tarihte ve Coğrafya’da Konya Ereğli’si. Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları. B. Rakamlarla Ereğli 2004. Ereğli’nin kuzeyinde sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı.g. 1 2 1 . kış aylarında ise oldukça soğuk geçen iklimi İç Anadolu'nun tipik karasal iklimini andırır. Ferruh SENAN. Ulukışla demiryolunun Konya'dan yükselen 9. Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları. Ortalama ısısı yaz aylarında 25° ile 30°. kuzey batısında ise Karacadağ bulunur. Doğusunda Ulukışla ve Bor.. Yağış Ocak ve Şubat aylarında kar. 5–6. batısında Karaman. civarındadır3. diğer aylarda genellikle yağmur şeklindedir. YÜZÖLÇÜMÜ Ereğli. İlçe 37–38 kuzey enlemi ile 35. s. Bitki örtüsü genel itibariyle bozkırdır. İç Anadolu yaylasının Konya Ovası ile güneye doğru uzanan ve Toroslar’da nihayet bulan bir ova görünümündedir.İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ Yaz aylarında çoğunlukla kurak ve sıcak. Toroslar ise şehrin aşağı yukarı yirmi kilometre güneyinde uzanır. kilometresi üzerinde bir istasyondur4. 4 Ferruh SENAN. 3 Rakamlarla Ereğli 2004.. 5. kuzeyinde Aksaray.Geçmişten Günümüze Ereğli BİRİNCİ BÖLÜM COĞRAFİ AÇIDAN EREĞLİ A. Ulukışla’dan 48. Gerçekte bu düzlük Konya Ovası’nın bir devamıdır. kış aylarında ise 5° ile -5°’dir. 1961. s. 6. Ama yerleşim yerleri çevresi ağaçlıktır.5–34. İstanbul. Yıllık yağış miktarı 250–300 mm.ULAŞIM Konya–Ulukışla devlet karayolunun Konya’dan doğuya doğru 150.

kimi dönem site. Bu şartlara bağlı olarak her devirde önemli bir yer olmuş. insanların burayı bir yerleşim alanı olarak tercih etmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. tarihî coğrafyanın özünü oluşturur. İlk Çağ’dan günümüze değin önemli bir yol kavşağında olma özelliğini yitirmemiştir. Toros Dağları’nın ilçeye yakın olması (20 km) ilk dönemlerde insanların dış etkilerin zararlarından korunmasına olanak vermiştir. bu gün ise il görünümünde bir ilçe olmuştur. Zira İvriz Çayı da Toroslar’dan kaynamakta bu bölgeyi yerleşim için daha olanaklı kılmaktadır. 2 . ordugâh olmuş. genel itibari ile bir ova görünümünde olması. bölgenin sosyoekonomik ve kültürel açıdan zenginleşmesine. başkent.Nar & Kılıç & Baş D. coğrafyanın insanlara bahsettiği olanaklar ve buna bağlı olarak coğrafyanın insanların geçmişine yani tarihine olan etkisi.EREĞLİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI Tarihî coğrafya için yapılacak bir genellemede. buna nazaran da sürekli olarak istila ve savaş alanı olmasına neden olmuştur. Ereğli. önemli yerleşim yerlerinin kavşağında olması. İvriz Çayı’nın su olanakları ve buna bağlı olarak tarıma elverişliliği. Bu durum etnik yapının farklılaşmasına. Ereğli tarihini incelerken bu düstura bağlı olarak tarihi değerleri coğrafyadan ayrı tutmayacağız.

2004. Eski Çağ Türkiye Tarihi. denizi hudut yaptığı. Hattuşili kral olduktan sonra hızla sınırları genişletmiş. 80–81. Konya. 5 3 . 1983. s. bir ihtimale göre sonraları tamir ve tevsi edilmiş olması dolayısıyla Bizans İmparatoru Heraclius’un ismine izafetle Heracli ismini almış5. s.ESKİ HİTİT DEVLETİ DÖNEMİ Ereğli’ye tarih sürecinde bir devlet bünyesinde ilk kez Hitit Devleti’nde rastlıyoruz. Ereğli. Osman ÖZBEK. Celalettin SET. daha sonra ise Yunanlıların kuvvet ve kudretinden ötürü tanrılaşan kahramanları Haracles (Hercules)’in namı ile isimlendirilerek.. 7 Ekrem MEMİŞ. Burada siyasi iktidarı ele geçirdikten sonra memleketini yavaş yavaş genişlettiği. P.. Geç (Proto) Hititler tarafından kurulan Tuwana Krallığı’na başkentlik etmiş ve bu isimle anılmıştır6. Mustafa ARISOY. Bu cümlelerden anlaşıldığı üzere bölgede çok sayıda şehir devleti vardır. oğullarından her birini mağlup ettiği memleketlere yolladığı zikredilir. Ereğli adlarını almıştır. Tuvanua (Tyana–Kilisehisar). Ereğli. devletini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.EREĞLİ’NİN KURULUŞU Milattan önceki yüz yıllarda (KYBİSTRA) Kibristra ismi ile kurulan şehir İlkçağ’da Hititler döneminde Hupişna adıyla anılmış. 1. İrakle. 1. Landa (Karaman)7. Eregle. Tuana Şenliği Kutlama Komitesi Yay. 6 Ereğli 2004.Geçmişten Günümüze Ereğli İKİNCİ BÖLÜM İLKÇAĞ’DA EREĞLİ A. zaman içinde tarihi sürece ve Türkçenin ses yapısına uygun olarak Herakle. 21. Ereğli de Hupişna ismi ile Tuvanua Şehir Devleti içerisinde önemli bir yere sahipti. birçok memleketi mağlup ettiği. 1. s. Erkili. Kışşara Krallığı’ndan sonra Hitit tahtına Pusarumma sülalesinden gelen krallar geçer. Bu mağlup memleketler arasında yerleri tayin edilenler şunlardır: Hupişna (Konya–Ereğli). Ereğli Belediyesi Kültür Yay. No: 1. Erekli. Nenaşşa (Aksaray). Hattuşili’nin siyasi faaliyetlerini bize en iyi anlatan Telepinur fermanıdır. B. 2002.

Tuwana Krallığı’nın ilk defa Tyana tarafından kurulduğu ilk devirlerde Tyana’nın merkez olduğu.b. s. Hatta Asur tabletlerine göre 2. Ereğli. 1. 1958. İlk merkez Tyana olsa bile. Ferruh SENAN. Tuwana Krallığı. Bunlardan biri de Tuwana idi. Esasen kendi kültür ve medeniyetlerini unutmayan bu devletler M. Sardes. s. Tuşpa. s.TUWANA ŞEHİR DEVLETİ DÖNEMİ Milattan önce 3000–2000 tarihleri arasında Anadolu’da birçok şehir devleti vardı. Diğer şehir devletleri gibi Tuwana da baharda vergi vermek. bir müddet sonra Ereğli’nin veya bu civara pek yakın olduğu tahmin edilen Kybistra’nın krallığa merkez olduğu muhakkaktır8. Böylece 2000–1650 tarihine kadar Tuwana Krallığı yarı bağımsız bir şekilde Hitit Federasyonu’na girmiş bulundu10. Ereğli’ye 12 km. TUWANA KRALLIĞI DÖNEMİ Hitit Devleti. Zira 2. Yaudi (Dörtyol). 162–168. Boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelen Frik’ler tarafından yıkılınca Hitit hâkimiyetindeki küçük şehir devletleri istiklallerini ilan ettiler.g. Milattan önce ikinci binde Ereğli ve civarına Tuwana denildiğinden bu ülke.g. M. 50. a. 12 Bkz. 2. Efesos… v. 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Hattuşaş’ta bir devlet kuran ve 1900’de Anadolu’nun büyük bir kısmına hâkim olan Hititler’in hâkimiyeti altına girmiştir9. 1200–742 yılları arasında bağımsız kaldılar. Ereğli Ovası’nın teşekkülü ile yaşıt daimi suyun kenarında köy devletlerinin birleşmesi ile meydana gelen ilk Ereğli şehir devleti işte bu Tuwana şehir devletidir. gibi.Ö.Ö. a. İkinci defa bağımsızlığına kavuşan Tuwana Krallığı’nın merkezi Ereğli idi veya Ereğli’ye pek yakın bir yer olan Kybistra idi. uzaklıkta olan İvriz kabartmaları12 Bor’da heykelleri ve nihayet buraya pek uzak olmayan Bulgar madeni köyünde kitabeleri bulunması Ereğli çevresine çok önem verdiklerini göstermektedir.Ö. Kuruluş Yılı Anısına. 10 Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. Tuwana Krallığı’nı kuran rahip kralların.e. Hattina (Antakya). Od. 1. Tuwana (Ereğli) idi11. s. 1450–1200 yılları arasında ise ikinci veya Yeni Hitit Krallığı’nın hâkimiyeti devam etmiştir. Tuwana Devleti’nin merkezi Ereğli’dir.. Hattuşaş. 1200’de Balkanlar. Nisan. Melidi (Malatya). 20. S. 2000–1650 yılları arasında devam eden Hitit hâkimiyeti yerini Mitanniler’e bırakmış.Nar & Kılıç & Baş 1. Mazaka (Kayseri). onun hâkimiyeti altına giren ülkelerin de Tyana ismi ile anıldığı görülüyor.e. krallığı da aynı ismi taşıyordu. M. Ek–1. 1975. 8 9 4 . ve San. Ereğli Tic. 6–7. Gurgun (Maraş).II. Truva. 11 Ekrem MEMİŞ. seferde asker yardımı yapmak şartı ile Hititler’in egemenliğine girdi. Bu şehir devletlerinin en meşhurları Kargamış (Cerablus). Ereğli Ekonomik–Sosyal Yap ve Projeksiyonlar İle Kalkınmaya Yöneliş Durumu. M.Ö.

İvriz Kabartması Devletin bu devirde daha geniş yerlere hâkim olduğu sanılıyor. Tuwana Krallığı sınırları içine giriyordu. Doğuda Bor ile Niğde. dinî. her yeri olduğu gibi Tuwana ülkesini de yakıp yıkmıştır. ekonomik ve siyasî manzarasını da değiştiriyordu. Hâlihazırda krallarına ait İvriz Kabartması’nda ismi geçen. ilk büyük darbeyi kurulduktan hemen sonra Mısırlıların deniz kavimleri dedikleri kavimlerden yemiştir. Oldukça geniş bir ülkede ikinci defa kurulan Tuwana Krallığı. medeni ve kültürel derecelere dini itikatları hakkında bilgilerimiz pek azdır. 305. Dorlar’ın önünden kaçarak. yani buraya pek çok yeni kavimlerin geldiğine muhakkak nazarı ile bakarak ikinci Tuwana Krallığı’nın bu göçlerden sonra kurulduğunu kabul etmek daha doğru olur13. Bor’da da aynı sitilde bir 13 Şemsettin GÜNALTAY.Geçmişten Günümüze Ereğli Ek 1. Ulukışla. Seri. Bu öyle bir felaket idi ki. kuzeyde Koçhisar 2. Ankara. krallarının kimler olduğu. 1946. batıda Karacadağ. Yakın Şark. geçtiği yerlerin tabi manzarası ile beraber sosyal. Karadağ ve Karaman’a kadar olan yerler. Tuwana Krallığı’nın tarihte ne gibi bir rol oynadığı. Gülek Boğazı. II. Gülek Boğazı’ndan Kilikya’ya geçen bu kalabalık insan sürüsü. 5 . kavimleri birbirine karıştırarak Yunanistan’daki adalardaki batı ve güney Anadolu’daki kavimleri peşlerine takıp bir insan seli halinde Tuwana ülkesinden. s. güneyde Toros Dağları’nın kuzey yamaçları. Bu itibarla bu göçler esasında Tuwana ülkesinin sosyal durumunun da değiştiğine.

ittifaka “Kargamış İttifakı” denir. Tuşpa (Van Şehri) Subarri Devleti Kralı Sardur da girdi. Warpalawas. 16 Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. Warpalawas’ın Tuwana Krallığı’nın en büyük kralı olduğu anlaşılıyorsa da O’na şöhret sağlayan olayları net olarak bilmiyoruz. Buranın hâkimiyim” diyen prenslerin isimlerinden başka pek az şey biliyoruz. s. Sur tabletlerinde Ereğli Müzesi Rehberi.e.e. 18 Ferruh SENAN.Ö.g. 1. Kargamış’ta antlaşma yapan küçük devletlerin ordusundan yirmi beş bin kadarını yok ederek. s. 14 6 . yetmiş beş bin kadarını da başlarında kralları olduğu halde tutsak etmek suretiyle kesin bir savaş kazandı. Frik Kralı’na karşı uç koruyuculuğunda bulundukları tespit edilmiştir17.Ö. 1984. 1200–742 tarihleri arasında bağımsız olarak tarih sahnesinde kendini gösteren Tuwana Krallığı ve diğer küçük Anadolu devletleri 700 yılına doğru tehlikenin kuzeyden Frikler’den geleceğini zannederken M. Sargon zamanında Tuwana krallarının Asurlular’a vergi vermekte olduklarını.Ö. a. No: 1. s. Sargon kendisine vergi veren Tuwana Kralı Matti’yi daha emin bulduğundan damadına rağmen “Sinuhtu” eyaletinin idaresini Matti’ye vermiştir18.WARPALAWAS ve İVRİZ KABARTMASI II. necip ve kahraman Warpalawas neslinden Şanduwatas’ın oğlu Sandanaz’ım. Bu yenilgiden sonra Kargamış Birliğindeki küçük devletler ve Tuwana Krallığı da Asur egemenliğini tanımayı.. Osman ÖZBEK. İttifak antlaşması Kargamış’ta imza edildiğinden. 13. a. Tuwana Krallığı içerisinde sıkça rastladığımız isimlerin başında Warpalawas gelmektedir.. Kargamış Birliğine. s. Fakat bu defa tehlike güneyden geldi. Devletin kurucusu mudur? Yoksa devlete en refah dönemi mi yaşatmıştır? Bununla ilgili kaynaklardan somut bir netice elde edemiyoruz. Tiglat Plesar ağır bir yenilgiye uğrattı. s.Nar & Kılıç & Baş heykeli bulunan Warpalawas “Urballa”14 ile Bulgar Madeni Kitabesi’nde “Ben asil. İvriz Kabartması Warpalawas’a aittir. S. 1. Mustafa ARISOY. bu ittifaka giren devletleri karşılarında tek vücut bulduklarından tabletlerine “Kargamış Hititleri” olarak geçirmişlerdir15. M. Matti olmak üzere. Ereğli Müzesi Eski Eserleri Sevenler Derneği Yay. 722–705 yılları arasında Asur kralı olan II. 22. Bu savaşta Tuwana ordusunu kumanda eden kralın isminin Tuhanna–Tunna olduğu tahmin edilmektedir16. Asurlular. Bu suretle bir vakitler Ereğli’ye hâkim olan Tuwana krallarından üçünün ismini tespit etmek mümkün olmuştur. M.g. Fakat Kargamış Birliğini yüz bin kişi sanılan ordusunu Asur Kralı III. a.. savaşlarda Asur Kralı’na yardım etmeyi kabullenmiştir. 17 Celalettin SET.e. vergi vermeyi. Tunna. 15 Ferruh SENAN.g. Konya. Zira ortada bir çelişki söz konusudur. 3. 8. P. 8. Kimmerler ile Lidyalıların mücadeleye başlaması kuzey tehlikesini kendiliğinden ortadan kaldırdı. 700 tarihinde Frikler’in Kimmerler’e yenilmesi.. Asur tehlikesi… Bu yeni düşman Kargamış Kralı’nın teklifi ile bağımsız küçük devletleri bir araya getirdi.

Bundan dolayı ilah Tarhundas bu nimetleri ile aynı zamanda bir toprak ilahı da olmuş oluyor. bereket. Warpalawas demenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu itibarla İvriz ve Bor Kabartmalarını I. aciz insanlara nazaran çok güçlü olduğunu. 8. Kabartmada ilahın diğer insanlardan her bakımdan farklı olarak resmedilmesinin sebebi. Ankara. Bu durumda farklı şahısların zikredilmesi ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Tarhundas onlara bolluk ve bereket versin” denilmektedir. Elindeki nimetlerin başında buğday ve üzüm vardır. güçlü kuvvetli pazı ve bacaklıdır.40 metre boyutlarında yapılmıştır.74. s. Kabarma 4.Kabartma dikkatle incelendiğinde Hitit sanatının yanı sıra Aram. Toprakla uğraşan çiftçi bir kavim ilahı olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Tuwana kavmi inanışına göre ilah Tarhundas kendisine el açıp yalvarıp yakaranlara isterse nimetlerini dağıtır. kralın güçlülüğüdür. ekinlerin olgunlaşıp başak haline gelmesi akabinde sonbaharda hayatın yavaş yavaş sararıp solması gibi tabiat olayları hep ilah Tarhundas’ın isteği ile olmaktadır. Ereğli merkezine 18. meyve vermesi. ağaçların yapraklanıp çiçek açması. Görünüşü iri yarı. Warpalawas’ın yaptırdığını kabul edersek. Ereğli 2004. sade elbiseli olarak gösterilmesinin sebebi de dünya nimetlerine değer vermediğini anlatmak içindir. Bunlardan sol taraftaki iri ve büyük şahıs Tuwanalılar’ın baş ilahı Tarhundas (Şantaş)’tır19. isim olmaktan ziyade bir sülale ismi veya Tuwana krallarının kullandığı bir unvandır. İşte ikilem burada ortaya çıkıyor. Çev. Asur ve Frik sanatının etkileri görülür20. km uzaklıktaki kabarmada karşılıklı iki şahıs bulunmaktadır. İlahın karşısına gelen Kral 19 20 Setan LLOYD. Onun nazarında en kıymetli elbiselerini giyerek ve mücevherlerini takarak karşısına gelen bir kral ile kral uyruklarından herhangi bir insanın kendisine el açıp yalvarması arasında bir fark yoktur.Ö. Kabartma İvriz Çayı kaynağının akışı yönünde yüz metre ilerideki kayalıklar üzerine yapılmıştır. III veya IV. İvriz Kabartması. Fakat Sur Tabletlerindeki ifadelerden de Asurlulara tâbi bir kral olduğu anlaşılmaktadır. Toprağa türlü hayat şekilleri veren. Fakat kralın tebaası için istediği nimetleri de esirgemeden uzatmaktadır. Tiglat Plesar’a M. çoğaltan ve azaltan ilah Tarhundas’tır. Onun için kabartmada da görüldüğü gibi karşısındaki zengin kıyafetli kralın yüzüne bakmamaktadır. Bu kaya anıtı bir tarihi vesikadır ve dünyanın ilk yazılı tarım anıtıdır. Ender Varinlioğlu. İlkbaharda otların yeşermesi. İvriz Kabartması ve bölgedeki Kız Kalesi ve Bor Kabartmalarında verilen mesaj bolluk. Sağ tarafta Warpalawas’ın her an arkasında yer alan hiyeroglif yazısında: “Ben hâkim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas.20×2. dünya nimetlerini var eden ve yok eden. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim.Geçmişten Günümüze Ereğli Warpalawas’ın Asur Kralı III. Biliyoruz ki buğday ve üzüm toprak ananın bugün dahi iki sevgili çocuğudur. “Tarhundas feyiz ve bereket ilahıdır. 7 . Giyinişi sadedir. 1997. 745–727’de tâbi bir kral olduğu açıklanıyor. s. 3–4. Asurlulara tâbi olan Warpalawas için II. Sağ taraftaki şahıs ise kral Warpalawas’tır. Warpalawas. Türkiye’nin Tarihi. yy’da kral Warpalawas tarafından yaptırılmıştır.

Doğu Anadolu’da Malatya. Ereğli’ye yakın bir yerleşim yeri olan Karapınar/Kıcıkışla Köyünde yoğun olarak yaşadığı bilinmektedir. a. M. Öyle anlaşılıyor ki Frikler M. Pazarlı.Nar & Kılıç & Baş Warpalawas ilahtan yalnız nimet istemek için gelmiştir. 9. M. Üzerinde bereket ifadesi olan iki sıra boynuzlu taçlar vardır.ülkesinin üstünde dolaşmasına dua etmeye gelmiştir. Frikler’in M. Ancak 8. İlahın başında huni biçiminde bir başlık vardır. Sol eli ile sol ayağının bastığı yerden fışkıran buğday başaklarını tutmakta ve böylece ilk defa en büyük nimet olan buğdayı krala uzatmaktadır. 169–170. 14–15.Ö. yüzyıldan itibaren Frikler’le aynı oldukları kabul edilen Muskiler’den sık sık söz edilir. Ekrem MEMİŞ. Belinde inci. elmas gibi kıymetli taşlarla işlenmiş kemer ve kolunda kıymetli bilezikler bulunmaktadır. 1. Alacahöyük. sağ ayağının bastığı yerden fışkıran ve beline dolanan bir üzüm kütüğünün verdiği üzüm salkımları bulunmaktadır. Fibulalar. a. M.g. Bize bu konuda İvriz Kabartması fikir sunmaktadır. s. 1960’lı yıllarda buradaki kaçak kazılarda ele geçen ve müzeye intikal eden çok güzel Frik eserleri vardır. s.Ö. Batıda Afyon ve Manisa’ya kadar uzanan topraklar üzerinde yerleşmişlerdi. Sağ elinde.21” C. Ancak kesin olan şudur ki. Bu eserlerden bazıları şunlardır: Tek ve çok renkli olmak üzere iki tip kap. Tarhundas kıvırcık saçlı ve sakallıdır. 12–8. zengin kıyafetleri ile karşısındaki sade giyinişli ilahtan feyiz ve bereket dileğinde bulunmaktadır. S. Frikler’in. Dizlerine kadar inen sade bir elbisesi. 23 Ereğli Müzesi Rehberi. yüzyılda Gordion merkez olmak üzere. Kabartmanın sağında ve ilahın karşısındaki Kral Warpalawas’tır. 12 yy’dan itibaren Anadolu’da bulunduklarını kabul edersek tüm Anadolu kültürüne olduğu gibi Kybistra (Ereğli) kültürüne olan etkisinden de söz etmek gerekir. Kral bu süslü. Sinop. Orta Anadolu’da Ankara. Kral ilaha nazaran çok küçük kabartılmış olmakla beraber üzerindeki elbisesi daha çok zengin ve süslüdür. 2–3.Ö.da gerçek anlamda bir krallık haline gelebilmişlerdir. Resimde ilahın feyiz ve bereket timsali olduğunu anlamak için yürüyen ilahın bastığı yerden üzüm çubukları ve buğday başakları fışkırmakta olduğu görülmektedir.g.Ö. Çünkü Asur kaynaklarında. ayağında uçları kıvrık bir ayakkabısı vardır. 17×9 cm ölçülerinde kübela tasviri. Konya. yy.e. Onfaloslu Fivale ele geçmiştir23.FRİKLER DÖNEMİNDE EREĞLİ Frikler’in Anadolu’ya ne zaman geldikleri tartışma konusudur. 8.e. asırlar arasında dağınık kabileler halinde yaşamışlar. Bugün- Ereğli Öğretmenler Derneği. s.. 8. asırda ise Anadolu’da hatırı sayılır siyasî bir güç haline gelmişlerdir22. Boğazköy.Ö. Aynı zamanda Tarhundas’ın bastığı feyiz ve bereket fışkırdığına inandığı için senede bir defa -o da ilkbaharda. 21 22 8 . Kabartmadaki Warpalawas üzerindeki fibula Frik kültürünün bir parçasıdır. Bu güce sahip olurken Hitit şehirlerini yakıp yıkmışlar ve şehirlerini bu şehirler üzerine inşa etmişlerdir..

Anadolu’ya da istila etmişti. a.e. 171. Balücüstan ve Basra Körfezi yolu ile Babil’e döndü. kuzeyindeki ve kuzeybatısındaki topraklar Selevki’nin payına düşmüştü. yüzyılda Kırım Yarımadası’nda oturan Kimmerler. İranlılarla İskender’in geçeceği yerlerdeki bütün mamureleri harap etmelerini. İranlıların taş üstünde taş bırakmayacak kadar tahrip ettikleri Kybistra ve Tyan şehirlerine uğradı ve Toroslar’ı geçti. İran Devleti vardı. M. 311 yılından M. 333’te olmuştu.Ö. 64 yılına kadar 247 yıl İran. Gordiyon’dan sonra Frikya topraklarında ilerledi. Kapadokya’da eski Tyana Krallığı’nın topraklarına girdi. s. Türkistan’ı. 336’da ölen babası Philippe’nin yerine 20 yaşında Makedonya tahtına oturan İskender (Zül’Karneyn) İran hükümdarlarından intikam almaya ve Asya’nın sayısız hazinelerini ele geçirmeye karar vermişti. İskit saldırısına uğrayınca Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir..Ö.g. daha sonra kral olan Ptolem (Batlamyos)’i ve Selevküs (Selevcus) gibi mahir komutanları da almıştı. O dönemde Kybistra İran hükümdarı Dara’nın bir satrabının idaresinde idi.Ö.000 kişilik ordusu İskender’in hücumlarına dayanamayarak bozuldu ve Fırat Nehrinin gerisine çekilmeye mecbur oldu. Kimmerler Orta Anadolu’da ilk defa Frikler ile karşılaşmışlar ve yapılan savaşta Frik Kralı Midas Kimmerliler’i yenilmiştir. Suriye. İskender İran’ı. Celalettin SET. 9 .Geçmişten Günümüze Ereğli kü çatal iğne işlevini gören bu fibulaların aynı zamanda kutsal ve koruyucu özelliği olduğuna da inanılır.Ö. Varisi veya veliahdı yoktu. Burada bu generalin adına nispet edilen “Selevki Devleti” kurulmuştur. Bu bozgun M. 546–533 yılları arasında Perslerin idaresi altında kalan Ereğli. D.. M. P.Ö. bir ara Anadolu.Ö. İşte bu sırada Tyana’nın adı bilinmeyen şehirleri ve bu arada Kybistra’da yakılıp yıkılmıştı. Hind’i fethettikten sonra ordusu üç kol halinde Afganistan. Bu devletin hükümdarlarından Üçüncü Büyük Antiyohus (Antiochus) devletin sınırlarını Hind’e kadar genişletmiş. 323 tarihinde öldü. 8. Anadolu’nun Asya ile birleştiği yerdeki Dara’nın 300. 334–323 yılları arasında Büyük İskender’in idaresi altında kaldı25. 690 yılında son buldu24. Dara’nın ordusunda bulunan Emnun isminde bir Yunanlı. s. Bu tarihten sonra Fırat nehrinin batısı (Kybistra da dâhil olmak üzere) İskender’in idaresine girmiş oldu. Osman ÖZBEK. Mustafa ARISOY.Ö. İskender Asya fethine çıkarken yanına. Bytinya toprak24 25 Ekrem MEMİŞ. Böylece Frik Krallığı M. Asya’dan sınırlarını Akdeniz sahillerine kadar getiren dünyanın en kuvvetli bir devleti.Ö.e. Bu sülale M. 382 yılında doğan ve M. İskender’in askerinin morali pek mükemmeldi.S. M.Ö.BÜYÜK İSKENDER ve SELENKOSLAR DÖNEMİNDE EREĞLİ M. 22. Arabistan’a sefer yapacağı sırada M. İmparatorluğu üç generali arasında paylaşılmıştı.g. onun önünde çölden başka bir şey bırakmamalarını tavsiye etmişti. Suriye. Koçhisar Gölünün doğusundan geçti. Makedonya ve Trakya’da da hüküm sürmüştür. a.

Mahsulâtın onda birini aldıkları gibi otlak resmi ve gümrük de istiyorlardı. Bir Prekonsül gelerek Bergama Krallığı’nı Roma Cumhuriyeti namına teslim aldı. Roma İmparatorluğu’nun bir vilayeti menzilesine indirilen eski Bergama Hükümeti’ne Roma’nın “Asya Vilayeti” unvanı verildi. fakat Yunan askerleri ve Yunan nazırları istihdam ederlerdi. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğlisi Tarihi. Bu devirde Bergama Hükümeti ta Toros Dağları’na kadar bütün merkezi küçük Asya şehirlerini ve bu arada Kybistra’yı ihtiva ediyordu. Ahali İran ma’butlarına ibadet eder. Diğer taraftan Prekonsülde bütün mirasları haczediyor. Hepsi Roma ile ittifak etmek için çare aramaya başladılar. İşte Kybistra bundan sonra Roma vilayetinin idare şekline göre Prekonsül’lerin idaresine girmişti. büyük ölçüde para cezaları alıyor. 26 10 . İşte Kybistra ve bölgesi böyle bir hâkimiyet altında yaşamaya mecbur edilmişti (M. 93–96.Ö. s. Doğuda Kybistra’yı da içine alan bu eyalet çok zengin olduğu için Romalılarca bu tür yollarla sömürülmeye başlanmıştı. M. Bu sırada Karadeniz sahillerinde yeni bir hükümet teşekkül etmişti. Bergama’nın idaresi üçüncü Attal’ın elinde idi.e. E. Bu hükümdar Romalılar’a karşı Yunanlılar’ın imdadına yetişti. Antiyohus ücretli askerlerle beraber ordusuna Hindistan’dan getirdiği 150 fili de dâhil etmişti. Attal’ın oğlu Aristonik hâkimiyetlerini daimi kılmak için Romalılar’a savaş açtı. Alacaklıların çoğunluğunu teşkil eden şövalyeler paralarını almak için şehrin ileri gelenlerini hapsediyorlar ağır ceza veriyorlardı. 1970..Ö. 191 ve 190 yıllarında Termopil ve Manisa taraflarında mağlup olmuş. 27 İbrahim Hakkı KONYALI. Bu arada Tyanalılar’dan ve Kybistra’dan da ordusuna ücretli asker almıştı.Ö. a. İstanbul. Fakat onlara esir düştü ve Roma’ya getirilerek öldürüldü (M. pek ağır şartlarda sulh antlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Bu hükümetin kralları Dara’nın akrabasından ve İran prenslerinin torunlarından olduklarını iddia ederlerdi.g. Prekonsüller vilayetlerin hazinelerini sayar. eyaleti soyup soğana döndürmek için vergi mültezimleri ile birlik oluyordu27. İbrahim Hakkı KONYALI. Antiyohus Anadolu’dan çekildikten sonra Kybistra ve çevresi Bergama Krallığı’nın hâkimiyetine. Savaş sonunda Romalılar galip gelmiş. 98–100. para. Pont krallarından Mihridad Roma’nın şarkta en son düşmanı idi. Bu Pont Krallığı idi. Vergileri iltizam usulü ile topluyorlardı.BERGAMA ve ROMA HÂKİMİYETİNDE EREĞLİ Romalılar’ın Antiyohus’ü ağır bir yenilgiye uğratmaları Anadolu’daki prenslerin hepsini telaşa düşürdü. âsâr-ı nefise ve kıymettar elbise almak için şehirleri ve zengin ahaliyi zorlardı. Antiyohus 50 bin telefat vermiştir. 133).Nar & Kılıç & Baş ları ve bu arada Kybistra da bunun hâkimiyeti altına girmişti. rüşvetle hükümler veriyor. Bitini ve Bergama Kralları bu amaçla Roma’ya gittiler. ardından Romalılar’ın hâkimiyetine girdi26. s. İşte Antiyohus bu seferlere hareket ederken Galatya ve Kapadokya’dan ücretli askerler almıştı. 132–129).

Mihridad Romalılar’la ağır şartlarla sulh yapmış olmasına rağmen ertesi sene Romalılar’la bir-iki muharebe daha yaptı. Bu olaydan sonra Mihridad bütün Asya eyaletlerini elde etmiş ve beş sene halkı vergilerden muaf tutmuş. Bu takdirde bu yerler Romalılar’ın ellerine daha geç geçmiştir. Latince konuşanları öldürmüşler. bunların bazıları sözde krallıktı. bu arada Kybistra bölgesini Sülla’ya vermediğini yazarlar. Galip Romalı Sülla ardından Asya’ya geçti. Mihridad M. Neron dönemine baktığımızda. Bazı tarihçiler Mihridad’ın Kapadokya’nın batısına rastlayan yerleri. 11 .g. s. Diğer taraftan halkı köle ilan etmeleri. Ardından Anadolu’yu Roma’ya bağlı vilayetlere bölmüştü. Kybistra ve çevresinin mukadderatı uzun yıllar Romalılar ile Mihridad arasında birinden öbürüne geçme suretiyle zikzaklı bir yol takip etmiştir. Karacadağ’ın ve Hasan Dağı’nın kuş uçmaz kervan geçmez yerlerine kaçmışlar.Ö. Anadolu ve Yunanlılar hep birlikte ayaklanmışlar. sahildeki Yunan şehirlerinden ibaretti. Anadolu bilhassa Lukollüs’ün seferi ve istilası zamanında öyle soyulmuştu ve yağma edilmişti ki para değer kaybetmişti. Bütün Asya eyaleti ile beraber Kybistra bölgesi de Pont kralının hâkimiyeti altına girmişti. İşte bu dönemde Ereğli’nin kurulduğu bölgedeki şehir. çeşitli yollarla insanları sömürmeleri karşısında halk Roma Hükümeti’nden iyice 28 İbrahim Hakkı KONYALI. Yedi sene sonra Romalılar’a karşı asker göndermiş ise de Lukollüs tarafından mağlup edilmiş ve damadı Tigran’nın yanına kaçmıştır. Mihridad bu ufak kavimleri hâkimiyetini almak. mallarını haczetmişlerdi. yerleşmişlerdi. Birçok muvaffakiyetlerinden dolayı Büyük Pompeyüs adını taşıyan Roma’nın bu meşhur serdarı bütün Anadolu’yu ve Suriye’yi Roma’nın hâkimiyeti altına almıştı.. Mihridad Yunanistan ve Anadolu vilayetlerinden zapt ettiği krallıklardan vazgeçiyordu. Fakat Mihridad’ın barış teklifini kabul etti. kasaba ve köyler bu arada Kybistra müthiş bir yağmaya uğramış yakılıp yıkılmıştı. kendisi de Bergama’ya yerleşmişti. Lukollüs’ün Roma’ya dönmesinden faydalanarak kaybettiği memleketleri istirdat etmiş ve ancak daha sonra Pompeyüs Roma’dan asker sevki ile Fırat vadisindeki muharebede Mihridad yenilmiş Bosfor’a kaçmıştır. 60 yılında vergiler son hadde gelmiş ve halkın sefaleti umumi dereceyi bulmuştu. Yerine oğlu Karsas geçmiştir. 86 yılında Yunanistan’da ağır yenilgiye uğramıştı. Romalılar işgal ettikleri yerlerin ahalisini Roma ilahlarına ibadet etmeye âdeta zorladılar. yurdunu genişletmek için birçok seneler savaş yaptı. Mihridad Romalılar’ın zulmünden ve istibdadından kan ağlayan Anadolu’daki Yunanlılarla anlaştı. 107.Geçmişten Günümüze Ereğli Anadolu’nun diğer kısımları ufak krallıklarla küçük vahşi kavimlerden. Bu sırada Kapadokya’ya bağlı bulunan Kybistra korkunç bir durumda idi28. Romalılar’ın dayanılmaz zulmünden uzak kalmak için yerliler Toroslar’ın. Bu durum Roma ile aralarındaki sürtüşmeleri arttırdı.e. Augustos ve Tiberyus’un kurduğu iyi idare bozulmuştu. Roma’da israf ve sefalet artmıştı. topraklarını ellerinden almaları. a.

Debre (Divle)31 şehirlerinde hızla kiliselerin yapılmasıdır. Havarilerden Sen Paul’un gayretleri ile Küçük Kapadokya ve Likaoni Hıristiyanlığın beşiği olmuştu. bugün Karaman/Ayrancı’ya bağlıdır ve 5 km uzaklıktadır. S. Yahudilerin sinagoglarında ve halk arasında havarilerinden Barnabas ile yoğun bir şekilde çalışarak halkı Hıristiyanlığa çekiyorlardı. Bu isyanlar devlet tarafından çok feci bir şekilde bastırıldı. Araları yakın olduğu için her yönüyle birbirlerini etkilemeleri muhtemeldir. Bugün bölgede bu tarz kiliselerin kalıntılarına rastlanmaktadır. büyümüş ve serpilmiştir. Halkın dinî yapısı putperest. 1.havariler sağa sola dağılıp Hıristiyanlığı yaymaya başlamıştı29. hakaretlerine rağmen Debre (Divle) Merkez olmak üzere Ereğli ve Kapadokya bölgesinde bir piskoposluk kurdular30.. 112. Mecusî gibi batıla dayanıyordu. İçerisinde bulundukları baskıcı tutum onlara ne bu dünyayla ne de ahiretle ilgili bir kurtuluş yolu sunmuyordu. a. s. Onun bu çalışmalarının bir diğer meyvesi de Kapadokya bölgesinde Lystra. 31 Divle. Divle’nin Ereğli’ye uzaklığı 35 km. Yer yer ve zaman zaman ayaklanmalar baş gösterdi.Nar & Kılıç & Baş soğudu.’dir. İkonyum (Konya). 29 30 12 . Sen Paul Debre’ye gelmiş ve Hıristiyanlığı neşretmeye başlamıştı. İbrahim Hakkı KONYALI. s. Sen Paul buradaki vazifesini yerine getirdikten sonra havarileri ile birlikte Antalya’ya gelmiş ve orandan da deniz yolu ile Antakya’ya geçmiştir. Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. Ezilen halk kitleleri bir arayış içindeydi ve bir kurtarıcı arıyordu. Zira Akhüyük Köyü’nde bulunan kilise kalıntısı ile eş zamanlıdır. 3–4. O dönemde Kapadokya eyaletine Kybistra ile birlikte bağlı idiler.. Bu piskoposluk Bizans döneminde başpiskoposluk halini alacaktır. Hıristiyanlık Filistin’de doğmuş. Bu zamanda Kudüs’te Hz. Konya’dan başlayarak Ereğli’ye bağlı bulunan Debri (Divle) şehrinde kundaklanmış. İsa onlara göre çarmıha gerilmiş -İslam inancına göre ref’ olunmuş.g.e. Karşı çıkanların taşlamalarına.

395–408 yılları arasında hükümdarlık yapan Arkadiyüs. Bunlar: 1. Trakyalılar: Thraciens Them’i 5. s. Bu devlet 1453 yılına kadar 1058 yıl yaşamıştır. Anadolu. Büyük Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’da yaptığı mülki ve askeri teşkilat İmparator I. Bizans Tarihi.BİZANSLILAR DÖNEMİNDE EREĞLİ 395 yılında Roma İmparatorluğu. ülkeyi on dört Them’e ayırmıştır. Sebast: Sebaste Them’i 13. Optimate: Optimatum Them’i 7. 13 . Doğu Roma İmparatorluğu’na İstanbul’un eski adına nazaran Bizans İmparatorluğu denilmektedir. devleti idare etmek için bir takım kısımlara ayırdı. 65. Paflagoni: Paflagonya Them’i 9. Batı Roma ve diğeri İstanbul başkent olmak üzere Doğu Roma İmparatorluğu idi.Geçmişten Günümüze Ereğli ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORTAÇAĞ’DA EREĞLİ A. Bizans’ın konumuna göre bölgeye verilen Anatoli ismine nazaran bu bölge Anadolu Them’i olarak adlandırılır32. Heraclius zamanında büsbütün değiştirilmiş. Kaldiya: Cahldiya Them’i 10. Bu arazi bölüştürmesine “Theme” yani daire veya eyalet deniliyordu. Yunanca’da Anatoli doğu demektir. Likandüs: Lycandus Them’i 14. Bu imparatorluk ilk dönemlerde Balkan Yarımadası. Anadolu: Anatolique Them’i 3. Bu Them’lerden birisi Anadolu Themi idi. Selasi: Seleucie Them’i 2. Kalonea Them’i 12. Obzekiyum: Obsequium Them’i 6. Mezopotamya: Mesopotamie Them’i 11. Buseller: Bucellaires Them’i 8. Sibirra: Sibyrrha Them’i 32 Paul LEMERLE. Mısır ve Berka topraklarından ibaretti. Suriye. Armenyak = Armenique Them’i 4. Ermenistan.

16. a.g. Bizans’tan gelecek akınları karşılamak olan çok sayıda hudut vilayeti kurmuşlardı. sınırlarını özellikle kuzeye yani Bizans’ın elinde bulunan Suriye istihkâmlarına doğru kaydırmıştı. Karaman-Ayrancı Deresi. Bütün bu yolların kavşak noktası Orta Anadolu’da Konya’dır. s. Paul LEMERLE. a. Yermük muharebesini kazanan Araplar. a.. I. kuzeyden güneye kolayca geçilebilen yol Gülek Boğazı’dır. güneyden kuzeye.e. c. İmparator Heraclius açıklanan yollardan geçerek Anadolu’ya gelebilecek Arap akınlarını durdurabilmek için çevredeki diğer kalelerle birlikte Ereğli Kalesi’ni de yeniden tamir ve tahkim etmiştir35. Bundan başka. Heraclius dönemi siyasi olaylarına baktığımızda. İslam devletinin ilk halifesi Hz. Tiyana’ya bağlı olan Kybistra da bu eyaletin içindeydi33. Gülek Boğazı’ndan Konya’ya veya Konya’dan Gülek Boğazı’na geçebilmek için mutlaka Ereğli’ye uğramak gerekir. Ermenistan sınırına yakın olduğu için bu adı almıştır. Toroslar’ın güney yamaçlarının Araplar’a kuzey yamalarının Bizanslılar’a ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. 3–4. Bu vilayetlerin sınırlarının Toroslar’ın zirvesinden geçen mevhum hattan ibaret olduğu. Bu askeri. Mut üzerinden Karaman’a geçit veren yollar da vardı. 35 Ferruh SENAN. bu olaylar daha çok Persler ve Müslüman Araplar çevresinde dönmektedir. Toroslar’dan. Belirtilen çeşitli yollar arasında geçilmesi daha kolay olan. s. Bu eyaletin merkezi Amasya şehridir. 11. Ebubekir’in halifeliği zamanında Müslümanların korkusundan Heraclius yaptırmış ve adını da Herakliye koymuş idi36. 33 34 14 . kaçan Bizans ordusunu takip ederek Adana ve havalisini zapt etmişlerdir. ticari yol zamanımıza kadar değişmemiştir. Ebubekir Şam ve civarının fethi için hazırlattığı ordusunu 634 tarihinde harekete geçirmiş.Nar & Kılıç & Baş Bu eyaletlerden Armenyak. İbrahim Hakkı KONYALI. s. Pek çok toprağını Perslere kaptıran Heraclius 622 tarihinde bir araya getirdiği ordusuyla kaybettiği yeleri geri almış ve yaptığı bir anlaşma ile kaybettiği toprakların tamamına yeniden hâkim olmuştu. 1986. Fakat daha büyük tehlike Arap tehlikesi idi34. İstanbul.e. Hz.g. s. 61.g. Şehrin kalesini Hz. Buna karşılık Bizanslılar da aynı maksat için bir takım hudut Themleri tesis etmişlerdi.. Ebubekir döneminde devlet tam bir atılım hamlesi gerçekleştirmiş. 36 Evliya ÇELEBİ. 113–115.e. Kızıllar-İbrala Deresi. Seyahatname. Ayrıca içerisinde Kapadokya bölgesini de almaktadır. Ereğli’nin isminin Heraclius’den geldiğini düşünen tarihçilerimiz çoğunlukta olsa da aksi yönde görüşler ileri süren tarihçilerimiz de vardır. Bu itibarla Bizanslılar da daha 634 yılından itibaren Ereğli’yi ihmal etmemişlerdir. Yermük’te yapılan savaşı olanaksızlıklara rağmen İslam ordusu kazanmış ve Bizans ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. haberi olan Heraclius de hızla Suriye’ye hareket etmişti. Daha sonra Adana’da vazifesi her yıl Küffar ülkesine akın etmek..

Ereğli’nin ani baskınlardan korunmak için çok defa ikisi arasında Anbar Köyü’nde askeri bir üs kurmuşlardır. Aziz Yahya inziva hayatını tercih ederek annesinin izniyle 13 yaşındayken kırlarda yaşamak için evini terk etti. 780. şehri kuşatıyorlar.e. 715. nihayet Ereğli’ye uğramak zorunda) geri dönüyorlardı. s. kız kardeşi Themistia ile birlikte Ereğli’de yaşıyordu. Ereğli Bizans dinî teşkilatında bir piskoposluk idi. bir sınır şehri olan Ereğli’nin bu felaketlerden kurtulamayacağı gerçektir38. bir sel gibi karadan ve denizden İstanbul’a kadar uzanıyorlar.e. 23.g. P. 739.40 Celalettin SET. Tahkim edilmiş Ereğli Kalesi Arap akınlarına direnememiş. s.e. 12. a. Bu dönemde askeri bir üs noktası olması.g. Sidemare Lâhdi denilen ve Roma devrine ait olan bu lâhdin Anbar’dan çıkışı da bu kanıyı doğrular37. halkı da kılıçtan geçirilmiştir. sürekli tahrip ve tazyiklere maruz kalması bölgede kültürel. “Kuyudaki Yahya” adıyla anılan Aziz’in yurdu olarak bilinir. Ferruh SENAN.. Ek-2 37 38 15 .HIRİSTİYANLARIN AZİZ YAHYA’SI Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan Ereğli.Geçmişten Günümüze Ereğli Bizanslılar.g. Zira Araplar her yılın ilkbaharında yaptıkları küçük ölçüdeki akınların ardından zaman zaman büyük kuvvetlerle. Osman ÖZBEK. Mustafa ARISOY. 40 Bkz. İç Anadoluda bunlar olurken. Bu kuyu içerisinde Aziz Yahya 10 yıl hiç çıkmadan yaşadı ve 23 yaşında vefat etti. Bir sınır şehri olan. muhtelif zamanlarda tahrip. 1. 667. a. “Kuyudaki Yahya” adıyla anılan bu aziz annesi Julia. 798 tarihlerinde yedi defa tekrarlanan İstanbul kuşatmalarında gidiş ve dönüşlerde Arap ordularının büyük tahribatları ve katliamları olmuştur. 39 a. 12. devamlı olarak Arapların tahrip ve yağmalarına uğrayan Ereğli 634 tarihinden 806 tarihine kadar Araplarla Bizanslılar arasında gidip gelmiştir.. Bir gün bir gece düz bir ovada yürüdükten sonra bir kuyuya getirildi. sosyo-ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına sebebiyet vermiştir. Mut üzerinden Karaman’a geçen yollar. Yolda gözüne bir melek göründü ve kendisine yol gösterdi. 634. Karaman–Ayrancı Deresi.. Onuncu piskoposluk listesinde 696 numarada kayıtlı olarak gösterilmiş görüyoruz39. alamadan adı geçen yollardan (Gülek Boğazı’ndan. s. Kızıllar-İbrala Deresi.

Ayrıca Ören yerinin üst tarafındaki yamaçlarda meşe ağacı vardır. yy. Derbe ve Hyde ile aynı sırada verilmiştir. Hıristiyanlığın ilk yayıldığı yerler olan bu topraklarda yoğun bir şekilde kilise ve şapellere rastlamak mümkündür41. Aziz Yahya Kuyusu Aziz Yahya’nın Ereğli’den yola çıkarak Karapınar ve Karacadağ arasındaki ovaya doğru yürüdüğü anlaşılmaktadır. Larende. 6. Bizans kilise kayıt listelerinde Barata.50×6. Bu durumda gömüldüğü yer olan Barata’nın Karacadağ’ın eteklerinde bulunan Beyören Mevkii diye adlandırılan yer olması gerekir. Ereğli sık sık Arapların istilasına uğrasa bile Emeviler ve Abbasiler zamanında yine Bizanslılar’ın elinde idi. 16 . Bizanslılar sık sık vuku bulan Arap akınlarını önlemek ve bölge mahsullerini akıncıların tahriplerinden kurtarmak maksadıyla Ereğli gelirini devlet hazinesine 41 Hilmi EREL. yapı özelliği göstermektedir. Kuyu fazla derin olmayıp güneydoğu yönünde 8. B. Herakleia.00 m ölçülerinde tonozlu bir yapıdadır. Kuyu M.Nar & Kılıç & Baş Ek2. 30. s.’dir.S. 2005. Bu kuyunun Akören Köyü’nün kuzeybatısında bulunan Yeşilyurt Yaylası’ndaki kuyu olması kuvvetle muhtemeldir. Ereğli ve Yöresi HERECİEİA KYBİSTRA.ABBASİLER DÖNEMİNDE EREĞLİ Yermük savaşını müteakiben Toroslar’ın güneyi Arapların eline geçmiş ve Bizans Arap akınlarını önlemek amacı ile Toroslar’ın kuzeyine hızla ordugâhlar kurmuş ve bölgeyi Arap akınlarında korumaya çalışmıştır. Çünkü kuyu ile antik kent arası 4 km. Konya.

3. İstanbul. Cevabıma gelince bu. Nesimi YAZICI. Buna göre Bizans Müslümanların kâfir sınırını aşmamaları için her yıl üç kere yüz bin flori vermeyi kabul etti45. Selçuklular da mülûk elinde iken de bu haline dokunulmadı.. 139–140. Bizans İmparatoriçesi İrene bu durumda sulh istemek zorunda kalmış. 46 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. senin kulaklarının işitmesi için değil. s. 1. s. c. Selâm. İslam kuvvetlerinin yenilmesi üzerine Nikeforos sulh şartlarına uymadı46. Kendisi Herakleia (Ereğli) üzerine yürürken bazı komutanları da diğer kaleler üzerine gönderdi. Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. 2002. Kışın yaklaşması sebebiyle halife haraç vermek ve yıkılmış kaleleri yapmamak şartı ile Nikeforos ile sulh yaptı.” Bunun üzerine 804 ilkbaharında Harun Er-Reşid. ona şu kısa mektubu yazdı: “Bismillahirrahmanirrahim. 3. 45 Ferruh SENAN.g. İmparator Nikeforos halifenin karşısına çıktı ise de tutunamadı. s. Harun Er-Reşid’in isteklerine boyun eğmiştir. 13. 797 yılında bizzat Harun Er-Reşid sefere çıkarak Orta Anadolu’da bulunan Safsaf Kalesi’ni zapt etti.” Abbasi halifesi Harun Er-Reşid. Ömer’e ve diğer Emir’ül-Müminlere her sene hediye gönderdi. El’an Haremeyn evkafı bir şehirdir. Bu olayı Evliya Çelebi şöyle anlatır: “Ereğli Bizans elinde iken şehrin suyu Hz. 15. Anakara. 42 43 17 . Nikeforos ödenmekte olan vergiyi kestiği gibi daha önce ödenmiş vergileri de geri istedi.e. a. 140–141.Geçmişten Günümüze Ereğli “Beyt’ül-Mal”a göndermeyi kabul etmişler ve buna dair bir de antlaşma imzalamışlardır42. Bizans donanması mağlup olmuş ve donanma kaptanı esir düşmüştür. 1989. Şehir Himaye-i Resulullah’a mazhar olmuştur.. Bu savaşların en önemlileri şunlardır: 790 yılında Mısır’dan Kıbrıs üzerinede İslam donanması ile Bizans donanmasının savaşıdır. c. Salih Ankara’ya kadar ilerledi ve Matmura’yı (Niğde ile Aksaray arasındaki Melendiz dağlık bölgesi) fethetti44. S. İslam Devleti’nin en büyük rakibi olan Bizans İmparatorluğu’na karşı devam etmekte olan seferlere büyük ehemmiyet vermiş ve bu devletle olan sınırların yeniden tanzim ve tahkimine büyük gayret sarfetmiştir. Ey kâfir ananın oğlu! Gerçekten senin mektubunu okumuş bulunuyorum. Fakat Nikeforos’un imparator olmasından sonra bu antlaşma bozuldu. Peygamberin mucizesi ile akmaya başladığından Heraclius gerçi imana gelmedi ama Hz. Müslümanların emiri Harun’dan bir Rum köpeği olan Nikeforos’a. Nikeforos’un bu hareketlerine çok sinirlenen Harun Er-Reşid. s. Harun Er-Reşid’e sulh teklifinde bulundu. s. Onun komutanlarından Abdulmelik B. İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi. 44 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. gözlerinin görmesi için olacaktır. Bu amaçla Bizanslılarla olan savaşlar hemen her yıl devam ediyordu43. ikinci Bizans seferine çıktı. 5.

Diğer İbrahim Hakkı KONYALI. Ereğli Ekonomik-Sosyal Yapı ve Projeksiyonlar ile Kalkınmayı Yöneliş Durumu. s. Cezerioğlu adlı bir Müslüman ona yalnız başına çıktı. s. s.. 23. Karşısına çıkan İslam kuvvetlerini mağlup ederek yedi bin esirle geri döndü50. Anadolu’ya gaza maksadıyla 23 Mart 830 tarihinde Bağdat’tan hareketle Bizans topraklarına girmiştir. c. Me’mûn’un halifeliğinin son yıllarında Bizans ile mücadelesi hız kazanmıştır. Kale çok müstahkem idi. 186. s. fakat kısa bir müddet sonra yeniden Bizanslılar’ın eline düşmüş bulunan bu mühim kale Me’mûn’a teslim oldu51. Ereğli Harun Er-Reşid orduları tarafından kuşatıldığında Arap orduları hâlâ kurutulmuş incir ağacından yapılmış kalkanlarla savaşırken. Halkı sürdü. İmparator Toroslar’ı aşarak Masisa ve Tarsus civarına geldi. 50 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Emirleri de Sundus ve Sinan Kalelerini fethetmiştir. Bizanslılar cevaben ertesi yıl hücuma geçti.3-4 . Harun Er-Reşid öldükten sonra üç oğlu arasındaki taht mücadelesini ElMe’mûn kazanmış ve Abbasi Devleti’nin başına geçmişti (813–833). c. Me’mûn.” Ayrıca İmparator Theophilos 831 tarihinde vergiyi vermediği gibi sınır tecavüzlerinde bulunuyordu. Gülek Boğazın’dan geçen halife. Fakat daha önce olduğu gibi Bizans bu antlaşmaya da tam olarak riayet etmiyordu. Harun Er-Reşid kapatılan kale kapısından zorla içeri girdi.g. 155. 51 İbrahim Hakkı KONYALI. Harun Er-Reşid’in bu fütuhatları sayesinde İslam Devleti’nin sınırları hızla genişliyor ve buna bağlı olarak da hazine gelirleri hızla artıyordu. Kapadokya bölgesinde Mâcide ve Kur’a kasabasını tahrip etti. doğruca Herakleia üzerine yürüdü. Örneğin Ereğli de Bizans idaresinde kalmasına karşılık vergi vermekle yükümlü idi. Bu sefer. Kışı geçirmek için Tarsus yolu ile Dımaşk’a döndü.Nar & Kılıç & Baş Harun Er-Reşid 806 yılında 100. Kuşatılan kaleden bir süvari dışarı çıktı ve Harun’a hitaben “Kendisine karşı 10–20 süvari çıkabileceğini” haykırdıktan sonra atını meydana sürdü.e.g.000 kişilik bir ordu ile Gülek Boğazı’ndan geçerek Ereğli Kalesi’ni muhasara etti. 49 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Ereğlili savaşçılarda ise demirden yapılmış kalkan bulunuyordu48. 47 48 18 . Bizans ve Abbasi Devleti’nde taht değişikliği yaşanmış ve sınırlarda yeni karışıklıklar yaşanmaya başlamıştı. Daha önce 806’da Harun Er-Reşid tarafından zapt edilen. 156. muhtelif istikametlere gönderdi. Atından yere yıkılarak başını gövdesinden ayırdı. kaleyi yaktı.e. Bu mücadelenin pek çok nedeni vardı. 28 Eylül’e kadar hemen hemen 3 ay devam etmiştir. a. s. a. Me’mûn imparatorun İslam topraklarına bu saldırısını haber alınca harekete geçerek 4 Temmuz 831’de Anadolu’ya girdi. İmparator Nikefor mağlup olunca eski vergiyi kabul ettiği gibi nüfus başına ayrıca bir baş vergisi vermeyi de yüklendi47. “Bizans İmparatoru Theophilos ile Bâbek arasında bir antlaşmanın olduğu bilinmektedir49.. Me’mûn bundan sonra oğlu Abbas ile kardeşi Ebû İsak (Mu’tasım)’ı ayrı ayrı kuvvetlerin başında. 3–4. 187.

Ankara.e.g. Ne var ki zayıfladıkları dönemde bu vergileri her zaman almak mümkün olmamıştır.e. Abbas’ın Theophilos’u Niğde ve Tuwana bölgesinde mağlup etmesi. 13.Geçmişten Günümüze Ereğli bir birliğin başında gönderilen Yahya b. 55 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi.. s. Konya’dan ilerleyen Frenk ordusuna son bir darbe Tuwana veya Tyara bugün Niğde-Bor’a bağlı bir kasabadır. Akabinde 4 Temmuz 1097’de Eskişehir Meydan Muharebesi’nde de yenilgiye uğraması Kılıç Arslan’ı Orta Anadolu’ya doğru yönlendiriyordu. 52 53 19 . Kendisi ise sefer hazırlığı yapmak için ordugâhı Pozantı’da bulunuyordu. s. s. Anadolu Selçuklu Devleti’ne 1092 yılında sultan olan I. Halife kısa ve ateşli bir hastalığa tutuldu. 1945. Akın yapılırken veya geri çekilirken kullanılan yollar arasında zikredilir.g. Me’mûn Koçhisar’ı ve Melendiz Dağı gölgesindeki önemli yerleri fethetti. İbrahim Hakkı KONYALI. Me’mûn Arapların tahrip ettiği Tuwana’yı yeniden kurmak için işçiler topladı ve burada hastalanarak öldü (833). Selçuklu idaresinde kalmakla birlikte aralıklarla yüzyılı bulan Haçlı Seferlerini yıkıcı etkisinden kurtulamamıştır. s.SELÇUKLULAR DÖNEMİ ve HAÇLI SEFERLERİ 1071 Malazgirt Savaşı’ndan altı yıl sonra 1077 yılında Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın zamanında Ereğli Selçuklu Türklerinin elinde geçmiştir57. Lakin 1096 yılından sonra Ereğli. 188. Çev: Ömer Rıza DOĞRUK.. Kılıç Arslan. Bu seferi Eb-ul-Ferec şöyle izah eder: “Me’mûn Mayıs ayında Roma diyarını istila etti. Kılıç Arslan. Abbasi Devleti kuvvetli olduğu dönemlerde Bizans’tan Ereğli için vergi alabilmişlerdir. c. a. Abbas’ta Anduğu ve Altınhisar’ı zapt etti. Aksem. Haçlılar Eskişehir’de bir iki gün kaldıktan sonra Konya istikametinde yola çıktılar.. imparatoru barış teklifine mecbur etti fakat teklif kabul edilmedi ve bir sonraki yıl sefere yeniden başlamak için Dımaşk’a geri dönüldü53. 3–4. 56 Ferruh SENAN. 13. s. 222. Me’mûn döneminden sonra da Ereğli’nin adı zikredilse de bu denli bir ehemmiyet taşımaz. Bizans ile yapılan geçici sulhun ardından Malatya’yı muhasara etmiş fakat haçlıların o esnada İznik’e geldiklerini öğrenen Kılıç Arslan İznik’e dönmek zorunda kalmıştı. c. 57 Ferruh SENAN. a. Tuwana’yı52 alarak tahrip etti. 1. İznik 26 Haziran 1097’de Bizans’ın eline geçti. a. İki oğlu Mûtesim ile Abbas yanında idiler. Lakin sonra Patrik Konstantin’e verilerek başpiskoposluk derecesine yükseltildi. 54 Abül Farac Tarihi. C. Bu hastalık sebebiyle 48 yaşında 833 yılında vefat etti55. Heraklea evvela Tyana Metrepolitin’e bağlı bir piskoposluk idi.54” Me’mûn oğlu Abbas’ı Tuwana’nın imarına ve Koçhisar’ın da imarı emrolunmuştur.g. Emir ve Sultan Dağlarından Akşehir’e ve Konya’ya vardılar.e. 157. Ereğli Bizanslılar zamanında büyük bir dini merkez idi56. ilk olarak devlet teşkilatında bir takım düzenlemeler yaptıktan sonra yönünü Bizans’a çevirmiştir. O vakit Ereğli’de bir piskopos ve buna bağlı 4 patrik yardımcısı bulunuyordu.

birbirini takip eden üç kol halinde idi.e. Kont dö Navar.g. çadırları.e. Lakin ağır kayıplar vermişti. s. Haçlıların ağırlıkları. büyük kısmı şimale kıvrılarak Kayseri istikametinde ilerledi. 8. Haçlılara felaket hazırlamaya karar verdiklerinden Ereğli’deki Türkleri Toroslar’a çekmişler. 99–104. 105. 2002. Türkler. 227. Akşehir. çadırlar içinde düşesler. İstanbul. Ereğli’nin batısında toplanabilen Haçlı kumandanları doğuya doğru ilerleyerek Gülek Boğazı’nın da Türkler tarafından tutulduğunu anladıklarından yollarını değiştirmek zorunda kaldılar. 60 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. erzak ve su tedarik etmelerine mani olmuştu. s. 58 59 20 . 1101 yılında Ereğli Haçlılardan çok zarar gördü. Osman TURAN. dinlenmekte olan haçlı ordusuna ani ve şiddetli bir baskın yaptılar. Sultan artık Konya’ya yerleşerek orasını kendisine payitaht yaptı60. çekildiği dağ yamaçlarında çok zayiata uğradı. Fakat ilk sefere nazaran daha tecrübeli ve hazırlıklı idiler. kurak bölgeyi aşmaları sebebi ile bitkin bir halde idi.Nar & Kılıç & Baş vurmak maksadıyla Danişment Gazi. şehitler verdi ki kendi ismiyle Hasan Dağı58 adını alan bu dağda onun namına yapılan bir takım türbeler ve ziyaretgâhlarla asırlarca Türklerin hatıralarında yaşadı. Selçuklular Zamanında Türkiye. Zira Kılıç Arslan bu ikinci seferde Danişmentliler’in. İznik’in kaybından ve Birinci Haçlı Seferi fırtınasından sonra Kılıç Arslan ve Anadolu Türkleri kendilerini toplamaya başladı. Hasan Bey bunlarla çetin bir savaş daha verdi. Konya bölgelerinde çok büyük kayıplara uğratmıştı62. Hâlbuki Kılıç Arslan ile Melik Danişment Gazi. Hasan Beğ ve diğer beyleriyle birlikte kuvvetlerini Ereğli’de topluyordu. a. Ereğli-Aksaray karayolu üzerinde. c. II. 62 Osman TURAN. a. Bu haçlı ordusu. 61 Ferruh SENAN. s. s. Haçlı ordusu Ereğli’de ikiye ayrılarak bir kısmı Gülek Geçidi’ni geçerek Kilikya’ya indi.. Derhal toparlanamayan dağınık Haçlı Ordusu ile çetin bir muharebe başladı. Ereğli’nin yeşilliği ve bol suyuna ve kendilerini karşılayan Rum ve Ermeni halkın ilgisine hayran bir vaziyette dinleniyorlardı. Kılıç Arslan ile Melik Gazi’nin eline geçti. Ereğli’ye yaklaşık 65 km. 14.. Bu Haçlı Seferi soncunda Selçuklular büyük bir sarsıntıya ve zaafa uğradı. Ereğli’nin batısına doğru çekilmek ve burada toplamak için emir verdi. Suriye Selçuklu Hükümdarı Rıdvan’ın ve diğer Türk beylerinin yardımını temin etmiş ve düşmanın geçeceği yerleri tahrip ederek. Karapınar ile Ereğli arasındaki susuz. Zaten Ereğli’ye gelene dek haçlı ordusunu Eskişehir. kendileri de İvriz sırtlarına pusuya yatmışlardı61. Ereğli’den Ay- Hasan Dağı. Ankara-KonyaKarapınar üzerinden Ağustos ayı ortalarında Ereğli’ye geldi. prensesler ve kontesler kıymetli ziynetleri ve çocukları tamamen I. Haçlı ordusu. Fakat Haçlılar’ın henüz muhafaza ettikleri kuvvetleri karşısında mukavemet edemeyerek çekildi.g. mesafededir. Kilikya’nın şehirlerinde ve ovalarında yerleşen Türkler çekildikten sonra Toroslar’a sığınan Ermeniler yavaş yavaş düzlüğe inmeye başladılar59. Kont dö Navar kumandasında olan ve yirmi beş bin kişi kadar tahmin edilen ikinci kol.

s. a. s. 203–205. İstanbul. 63 64 21 . Haçlı Seferi’nin üç kol halinde ilerlediğini daha önce zikretmiştik. 15. baron ve dük dağlara sığınarak kurtulabildi. Fakat Ereğli’yi alan Melik Muhammed birçok maceralar geçirdikten sonra Ereğli’yi bırakıp Malatya’ya girdi65. Eski Türk geleneği üzerine devlet hanedan azası ve hususiyle hükümdar oğullarının müşterek malı sayılıyordu.Geçmişten Günümüze Ereğli rancı’ya geldiler. II. Sağ kalanlar Divle deresini takiben Kilikya’ya indiler64. Raşit ERER. 45.. İstanbul’dan hareketle Anadolu’dan ilerleyip Suriye ve Kudüs’e gitmek için Ereğli’ye uğrama zaruriyeti bu tarihi hadisenin Ereğli’de cereyan etmesini olanaklı kılmıştır. Haçlılar kaçmaya başladılar.g. Kılıç Arslan da kendisine sığınan Muhammed’e Ereğli’yi verdi. Kılıç Arslan uzun ve şerefli bir mücadele hayatından sonra artık ihtiyarlamış ve sefere çıkamaz olmuştu. II. Onun bu durumunu gören oğulları arasında veliahtlık ve saltanat ihtirasları baş gösterdi.e. Kılıç Arslan Danişmentliler aleyhinde genişleme siyasetine devam ederek Anadolu’da milli birlik yolunu açmaya girişti. Görüldü gibi Selçuklular döneminde de uygulanan siyaset rakip devlet ortaklarından birini ele geçirip asimile etmek ve menfi faaliyetlerine mani olmaktı. Kılıç Arslan dönemine baktığımızda. İçinde pek çok kadın.g.. Malatya’da hüküm süren karışıklıklar dolayısıyla 1171’de orasını ilhak için bir sefer yaptı. gerek kaçarken Kontes İda ile pek çok maruf zadegân karıları ve kızları kayboldu. çocuk ve ihtiyar bulunan bu ordu Ereğli’ye erişince Türklerle karşılaştı. 1948. İşte Kılıç Arslan da bu Türk feodal devlet ananesine göre memleketi on bir oğlu arasında Ferruh SENAN. Bavrera dukası Wolf ve Avusturyalı Kontes İda dahi beraberdiler. 65 Osman TURAN. Bu amaçla Danişment Muhammed’e Ereğli verilmiş ve burada idare edilmeye çalışılmıştır. Kılıç Arslan’a sığındı.e.SELÇUKLU DEVLETİ’NİN FEODAL TAKSİMİ ve EREĞLİ II. İki yerinden ok ile yaralanan Dük dö Vermandua Tarsus’a kadar gidebildi ve orada öldü. Danişmendli Feridun kardeşi Muhammed’i Malatya hâkimliğinden düşürünce o da türlü maceralardan sonra Sultan II. Dehşetli bir çarpışmadan sonra. II. Muhammed’de Danişment ülkesindeki çalkantılardan istifade etmesini bilmiş ve Ereğli’nin idaresini bırakarak ülkesine geri kaçmıştı. Haçlı Seferleri de bu çerçevede meydana gelmiş ve Ereğli’yi bu yönüyle bir savaş alanı haline getirmiştir. Divle-Karaman vadisinden Tarsus’a geçerek yollarına büyük çetinlikler ve kayıplarla devam ettiler63. Üçüncü kol Giyyam dö Puatu idaresinde olup Klermon piskoposu. Ereğli her dönemde önemli yollar üzerinde bulunma özelliğinin etkisini Haçlı savaşlarının devam ettiği yıllarda da hissetti. Bu üçüncü kol ikinci kolun akıbetinden habersiz İstanbul’dan aynı yolu takiben Ereğli’ye geldi. Birkaç kont. 1. erkek. ve II. I. s. Türklere Karşı Haçlı Seferleri. a. Gerek muharebe esnasında.

Malatya’yı Muizüddin Kayzerşah’a. Elbistan’ı Mugisuddin Tuğrulşah’a.a. 225. İmparatorluğu tek elden yönetmek hayali ile kardeşlerine hatta babasına karşı savaşmaktan çekinmiyordu. 69 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. ama 1185 yılı olduğu kabul edilir. 1996. Kılıç Arslan ile Haçlı ordusu başında bulunan Alman Frederick Barberos arasında eski bir dostluk mevut idi. 1190 yılında Akşehir-Ilgın yoluyla Konya’ya gelen haçlılar çok büyük tahribatta bulunmuş ve Larende yolu ile Tarsus’a inmişler ve Türkmenler’in ağır tahriplerine maruz kalmışlardır. Kayseri’yi Nurüddin Mahmud Sultanşah’a. Oğulları kendisine tabi birer hükümdar sıfatı ile kendilerine ayrılan ülkeleri idare etmekte idiler. Oradan da Aksaray’a uğurlandı70. c. melikler içerisinde en ihtiraslı ve kuvvetli olanı idi. Ankara’yı Muhyiddin Mesudşah’a. c. 66 22 . 221. fakat tabi bir devlet durumu nedeniyle asla “Sultan” unvanını alamıyorlardı68. Ankara. s. 257. Yaşanan çeşitli cereyanlar soncunda 1189 yılında Konya’ya girmiş ve veliahtlığını ilan etmiştir. Tarsus’tan Ereğli’ye gelen Alman dukası sultanın gönderdiği 400 kişi ile huduttan alınmış ve burada ağırlanmıştır. Sivas ve Aksaray Meliki Kutbeddin Melikşah. Sonra onunla beraber oğlu Melikşah’tan öcünü almak üzere Konya’ya yürüdü. Çev: Mürsel ÖZTÜRK. komşu devletlerle müstakil olarak savaş veya barış münasebetlerine giriyor.. Divan kuruyor. 8. 8. s. 1191 yılında Keyhüsrev’i kendisine veliaht tayin etti. her melik kendi eyaletinde yarı müstakil bir hükümdar mevkiinde idi. Melikler Kılıç Arslan’a tabi olmakla birlikte. Salâhuddin Eyyübi’nin Haçlılara karşı büyük zafer kazanması ve Kudüs’ü fethetmesi Üçüncü Haçı Seferini başlattı69. Niğde’yi Arslanşah’a. kendi adlarına para bastırıyor.e. a. 257.g. Selçuklu Devleti’nde bu çalkantılar yaşanırken 1190 yılında III. c. hutbe okutuyor. s. Kaynakların birbirini tamamlayan rivayetlerine göre bu taksimat şöyle olmuştur66: Tokat’ı Rükneddin Süleymanşah’a Niksar’ı Nasirüddin Berkyarukşah’a. 41. Kılıç Arslan bu taksimi yaptıktan sonra kendisi ve veziri İhtiyareddin Hasan ve diğer develt erkânı ile birlikte Konya’da sultan olarak hüküm sürmekte idi. 257.g. El Evamir’ül Alâiye fil Umur’il-Alâiye (Selçuknâme).Nar & Kılıç & Baş taksim etti. Amasya’yı Nizamüddin Argunşah’a Toroslar’daki Hareclea’yı da (Ereğli) Sencerşah’a vermiştir67. Kılıç Arslan 1185 yılından öldüğü 1192 tarihine kadar evlatlarının birbirleriyle ve kendisiyle olan mücadelelerini görerek ızdırap içinde yaşadı71. Tarihi kaynaklar bu bölüştürmenin tarihini kesin bir rakamla göstermezler. Haçlı tehlikesi ülkeyi tehdit ediyordu. 8. 67 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Uluborlu’yu Giyaseddin Keyhüsrev’e. s. 2. s. 70 Osman TURAN. Sivas ve Aksaray’ı Kutbeddin Melikşah’a. c. 68 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi.e. Konyalılar’ın muzahereti sayesinde sultan İbn-i Bibi.. 71 Osman TURAN. s. Bu dostluk 1171’de Frederick’in Anadolu yolu ile Filistin’den Almanya’ya dönüşü münasebeti ile başlar.

16. Ferruh SENAN. 74 Ferruh SENAN.SELÇUKLU ve KİLİKYA ERMENİ KRALLIĞI MÜCADELELERİNDE EREĞLİ Sencerşah’ın idaresine verilen Ereğli.g. Ereğli. s. Sencerşah Ereğli’de yedi sene kadar meliklik yapmış ve Ereğli’yi başkent olarak kullanmıştır. Sultan II.. a.e.. 72 73 23 . 164–165. Buraya da gelmiş olması muhtemeldir75.e. 2. sınır ihlallerin ilerleyen dönemlerde ehemmiyetinin son derece arttığı görülür.g. Kılıç Arslan ile oğulları arasındaki mücadelenin son safhasında Sultan’ın Avarızoğlu isminde bir Selçuklu Emiri tarafından zehirletilmesine sahne oldu73. Ereğli. Rükneddin Süleymanşah Anadolu Selçuklu Devleti’nde 1196–1204 yılları arasında saltanat sürmüş. 3. kuvvetli düşman komşulara ve yeni silahlara karşı koyabilecek bir halde tahkim edilmiştir. Niğde. a. Çeşitli kaynaklarda Ereğli’de sultanın zehirletilmesinden küçük oğul Gıyâseddin Keyhüsrev sorumlu tutulmaktadır. Bir melike başkent olacak kadar müstahkem bir şehir idi. Ayrıca Sencerşah adına bastırılmış bir paraya da rastlanmamıştır. Devletini idare etmek için bir hükümet binasına. bir saraya. Keyhüsrev ile beraber Aksaray’ı muhasara etti.g. Melikşah Aksaray’a kaçtı. Sultan. Kılıç Arslan’ın melikleri gezerken ve birer birer yoklarken Ereğli Meliki Sencerşah’a da geldiği hakkında bir kayda rastlamadık. a.e. imparatorluğun batısında ve Kilikya Ermeni Krallığı’nın hududunda bulunuyordu.e. imparatorluğun batısında Kilikya’daki Ermenilerin sınırlarına en yakın olan bir bölgede bulunuyordu.MELİK SENCERŞAH ve BAŞKENTİ EREĞLİ Feodal taksimatın akabinde Ereğli Sencerşah’a verilmiş ve burada yarı bağımlı bir idare kurulmuştur. 163. Bizanslıların yaptığı kaleler. İşte bu sırada Kılıç Arslan hastalandı.Geçmişten Günümüze Ereğli Konya’da tekrar tahtına oturdu. Bu süre zarfında bölgede yaptığı icraatlar hakkında bilgimiz çok sınırlı. Kaynaklarda rastlayamadığımız gibi günümüze de bir yapı ulaşmamıştır. a. s. 75 İbrahim Hakkı KONYALI. “Kilikya Ermenilerinin buraya sokulmaları. s.74” Kaynaklarda II. Hususi bir önem taşıyordu. Karaman gibi Ereğli’de de nüfus çoğunluğunun Ermeni ve Rumlar’da olması ile kolaylaşıyordu. Bu dönemde yaşanan baskınların. o devirde Kayseri.. s. II. 16.. hâkimiyetini sağlamlaştırdıktan ve babasına ait ülkelerin çoğunu idaresine aldıktan sonra Selçukluların saltanat kavgalarından faydalanan Ermeni Krallığı’nı cezalandırmaya ve işgal ettikleri Türk topraklarını kurtar- İbrahim Hakkı KONYALI. çeşitli sosyal ve idari binalara sahip olması gerekmektedir.g. Zira kaynaklarda meliklerin ehemmiyeti nazarında bilgiye rastlayabiliyoruz. Konya’ya dönerken 1192’de öldü72.

17. 296. İznik Rumları’nı mağlup etmesi üzerine İznik İmparatoru Laskaris. “Sinop’un fethine müteakip fethi gerçekleştiren emirler bölgede imar faaliyetlerinde bulunmuş ve bu inşalara kendi adları ile kitabeler yazdırmışlardır..Nar & Kılıç & Baş maya karar verdi. 76 77 24 . 98. 1972.e. 1213 senesinde Latinlerin.g..g.g. Selçuklular ile eski dostane münasebetlerini kurup. Ermenilerin elinden kurtarılan Ereğli 1216 tarihinde Şucaeddin Ahmed Bey adına birisinin idaresinde idi81. 80 İbrahim KAFESOĞLU.. s. İstanbul. Leon. Bunun üzerine Rükneddin Süleymanşah. Ulukışla’yı zapt ettikten sonra Kayseri Kuşatmasına katıldı78. Leon sultandan çok miktarda para alarak memleketine dönmüştür. Her halde bazı önemli vaatler ile bizzat askerinin başında gelen Ermeni Kralı’nın yardımını sağladıktan sonra Konya’ya gitmekte olan ağabeyini Kayseri’de kuşattı. Osman Turan’ın nakline göre. Süleymanşah bu sefer neticesinde Ermeni Krallığı’nı tabiiyetine almıştır76. Ereğli.e. 306)” Osman TURAN. Bu emirlerden birisi de Ereğli Emiri Şucaeddin Ahmed Bey olup kendine ait kitabesi bulunmaktadır. İşte bu kardeş kavgasında Alâeddin’e yardıma gelen Ermeni Kralı II. 239. a.g. birbirine rakip iki kardeşin mücadelesine sahne oldu. (Selçuklular Zamanında Türkiye. 247–250. Fakat muhasara esnasında II. a. s. Sencerşah’ı Ereğli’ye melik tayin etmiş. amcası Erzurum Meliki Muiziddin Tuğrul Şah’ı. toplanan devlet meclisi ve Maraş Meliki Nusretuddin’in desteği ile sultan olmuş fakat bunu öğrenen kardeşi Alâeddin Keykubat buna karşı çıkmıştır77..e.. Selçuklu Tarihi. Ermeni Kralı II. s. fakat melik kendinden beklenen başarıyı gösterememiş. bu taraftan emin olmayı ve bütün kuvvetleri ile Latinlerle uğraşmayı siyasetine uygun buluyordu. Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev 5 Haziran 1211’de Akşehir seferinde şehit düşünce Anadolu Selçuklu tahtı. Keykubat. eski beylerinden Danişmendli Pervane Zâhiriddin İli’yi de kendi tarafına çekti. a. Larende. 293. Osman TURAN. Selçuklu Sultanı da Ermenilerin işgal ettiği Ereğli ve Larende’yi kurtaracağı ve fırsat kollayan Alâeddin Keykubat meselesini halledeceği için sulh müracaatını çok müsait karşıladı. s. Larende 1216 tarihinde İzzeddin Keykavus’un Sinop Fethine müteakiben kurtarıldı80.e.e. Ulukışla. s. Leon Toroslar’ın berisine kadar yayılmış. 1199 yılında Ermenileri işgal ettikleri Ereğli Kalesi ve başka yerlerden sürüp Toroslar’ın cenubuna atmış. a. Malatya meliki İzzettin Keykavus. Leon’un eline geçen Ereğli. 79 Osman TURAN. a. 78 Ferruh SENAN. s. Ereğli’yi geçerek Kayseri civarında bir kaleyi almıştı. s. 81 Claude CAHEN. Nitekim daima Türklerin elinde bulunan Ereğli ve Larende Kalelerinin İzzeddin Keykavus tarafından zamanında kurtarılması da Ermeni Kralı’nın bu sırada buraları işgal ettiğine delâlet eder79. Türk ordusu yanında ve himayesinde bulunana Lampon senyörü ile Adana’ya kadar Kilikya’yı istila etmiştir. Kayseri Kuşatması öncesinde Kral II.g.

Bugün dahi şifa bulmak için insanların akın ettiği bir yer olma özelliğini korumaktadır. din sever. I. O’nu ve halkını faydalandır. Ereğli’de ise otuz dükkânın bu müesseseye vakfedildiği açıklanır. Ardından Şemseddin İsfâhâni Suriye taraflarına gönderildi. a. onun kendi normal askerlerinin dışında gönüllü Frenk as- Ferruh SENAN. Kardeşi Melik Eşref’ten alınan Ahlat’ın da sultana tabi olmak üzere kendisine verilmesi vaat edildi84. ilimden tam nasibedar. 16. Alâeddin Keykubat (1220–1237) devrinde de bütün Anadolu şehirleri gibi her yönden her yönden mesut ve müreffeh yıllar yaşadığını söyleyebiliriz. uzaklıktaki Akhüyük Köyü’nde Kükürt Dağı yamacında bulunmaktadır.g. Sivas’ta yetmiş. Nitekim Ereğli’de bir külliyesi bulunan.MOĞOL İSTİLASI SONRASINDA EREĞLİ Selçuklu sultanı II. Nitekim saltanat naibi Şemseddin İsfâhâni.. Evliya ÇELEBİ. s. Bunlar arasında en önemlisi Sivas’ta 1217’de inşa ve tesis ettiği Dar’üş-şifa veya Dar’üs-Sıhha’sı oldu. burada bir süre dinlenip hasta olan askerlerini bölgenin kükürtlü çamuru ile tedavi ettiği yazar. o mübarek kil dertlere deva olmuştur. a. Böylece Ereğli’nin Anadolu Selçukluları’nın yükselme devrindeki kalkınmaya verimli kaynakları ile katıldığını. Sis Meliki’ne (Ermeni Kralı’na) Erakliye’yi (Ereğli) ikta yoluyla vermeyi vaat ederek ve ona başka vaatlerde bulunarak. 82 83 25 .e. c.” tarzındaki temennisi de bu gerçeğe delil olsa gerektir82.e. 17. Türkiye’deki iktisadî gelişemeye muvazi olarak medrese. kervansaray ve hastaneler yaptırdı.. a.g. 3–4.e.Geçmişten Günümüze Ereğli İzzettin Keykavus.g. 1221) Sultan Alâeddin bu kaleyi kuşatmış ve yapılan büyük bir savaştan sonra fethetmiştir. Bu kükürt çamuru Ereğli’ye 14 km.83” Görüldüğü gibi Ereğli’nin isminin son şeklini almasına vesile olan şey hastalara şifa olan kükürtlü çamurdur. 84 Osman TURAN. 4. Dağdan kaynayan kükürtlü su bir süre sonra sertleşiyor ve taşlaşıyor. Savaşta yaralananların yaralarına peygamber pınarının başındaki çamurdan sürünce. s.. o devirde Anadolu’da tasavvufun yayılmasına amil olan Şeyh Şihabeddin Suhreverdi’nin. Bu sebeple o çamura “Erkili” yani er çamuru denmiş ve bundan bozma olarak Ereğli adı ile Evliya’nın gözdesi güzel bir şehir olmuştur. s. Kaynaklarda Alâeddin Keykubat’ın Ereğli’ye bir sefer düzenlediği. 484/M. Necmeddin Razi’ye: “Ey genç. milyonlarca altın ve gümüş para ile Halep ve diğer Eyyübi hükümdarlarına gitti. Öncelikle Şehâbeddin Gâzi’ye özür dilendi. “(H. Buna bağlı olarak havuz şeklini almaktadır. yaklaşan Moğol istilasına karşı bir ittifak ve müşterek bir ordu vücuda getirmek için her türlü fedakârlığı göze almıştı. ilim ve tasavvuf erbabına bağlı Keykûbâd’ın himayesine gir. Dar’üş-şifa’nın vakfiyesinde vasıflarından bahsedildikten sonra birçok köylerden başka. Gıyâseddin Keyhüsrev. 431.

. Ankara. Ankara. Şemseddin İsfâhâni Ermeni Kralı’na af dilemek. Bu beylikler çoğu yönü ile teşkilatlarını kurarken selefleri Anadolu Selçuklu Devleti’ni örnek almışlardır. 18. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 1246 yılında ölümünden sonra oğulları arasında çıkan saltanat kavgası sırasında diğer Anadolu şehirleri gibi Ereğli de tahriplere maruz kaldı. Nuri GENÇOSMAN. s. 143. Mücadeleler sonunda IV. benliğini korumasını bilmiş ve bağımsızlıkları için küçük parçalar halinde kendi idarelerini kurmuşlardır. Mancınıklar kuruldu. ansızın Tarsus Kalesi eteklerine dayandı. Ankara. 1957. Selçuknâme. Ardından ordu hareketle Ereğli’ye geri döndü. Üç gün yas töreni yapıldıktan sonra meşverete koyuldular87. a. divanları. İstanbul. s. Moğolların gölgesinde. Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı. Kendisine Moğolların emrinde bir sultan gözüyle bakan Türkmenler ve 1254 yılından itibaren tarih sahnesinde çıkan Karamanoğulları ile savaşmak zorunda kaldı. II. İzzeddin Keykâvûs’un idaresine bağlandı. s. Adalet teşkilatları. İbni BİBİ. Artık Anadolu’da birlik bozulmuş.Nar & Kılıç & Baş kerlerini de toplayıp hiç vakit kaybetmeden padişahın otağının hizmetine girmesini istedi85. ordu teşkilatları Selçuklularla benzer karakterdedir. haraçlarını bir an evvel ödemek şartıyla sulh teklif etti. Fakat halkın büyük bir bölümü Türkmen olan bu devlet. 226–228. 87 İbni BİBİ. İzzeddin Keykâvûs’a kalması kararlaştırıldığından Ereğli. şehir yakılıp yıkıldı.g. II. Gıyâseddin Keyhüsrev cennete kavuştu. Kılıç Arslan ağabeyini tardederek saltanatı elde etti ise de ağabeyine taraftar kuvvetlerle uğraştı. 1243 yılından sonraki Anadolu Selçuklu Devleti tarihi. Fasikül 1. siyasi muvazene sarsılmış idi88. Örneğin orduda faydalanılan iğdişlere pek çok beylikte rastlamaktayız. Çev: Mürsel ÖZTÜRK. Anadolu Selçukî Devleti Tarihi (Selçuknâme’den). 30. Bu bölüşme kardeşler arasındaki rekabeti önleyemedi. 88 Tahsin ÜNAL. Ermeniler ise tabi olarak ayrıca aldıkları para karşılığı kuvvet göndermediği gibi 1243 Kösedağ bozgunundan sonra Türk topraklarına tecavüz ettiler86. Bu ordu Konya’dan hareketle Ereğli’ye geldi ve yerleşti. Bu olay karşısında Selçuklu naibi Şemseddin İsfâhâni önderliğindeki Türk ordusu Konya’da toplandı. Kılıç Arslan’a. Selçuklu Türkiye’sinde Konya. Bu yüzden Ereğli bir hudut şehri olarak on üçüncü yüzyıl boyunca sahip değiştirecek. batısında kalanların da II. Selçuklu sultanları onların birer yerel valisi niteliğindedir. Karamanoğulları Tarihi. 85 86 26 . Kayseri. 1258 yılında Moğol Hakanı Mengü Han’ın fermanı ile Kızılırmak Nehri’nin doğusunda kalan memleketlerin IV.e. 89 Osman ÇETİN. Ereğli. Burada yüklerini hafifleten ordu. c. Anadolu tarihinde “Beylikler Dönemi” diye adlandırılan dönemi başlatmışlarıdır. Malatya gibi büyük şehirlerde mevcut bulunan iğdişlerin sultanların cülus ve istikballeri merasimlerinde daima adları geçmektedir89. 1941. Çev: M. 1990. Saltanat makamına geldiklerinin yedinci günü II. Sivas. Kral büyük memnuniyetle bunu kabul etti ve sulh yapıldı. 65. işgal ve tahriplerle karşılaşacaktır. s. 1. s. Ferruh SENAN. Moğollar’ın gücünün zayıfladığı dönemlerde bu Türkmen grupları.

c. bu havaliye bir takım Türkler nakletmiştir. a. 318. Ereğli artık Karamanoğulları idaresine girmiş olmasına rağmen bölgedeki Türk-Ermeni mücadelesi bitmek bilmiyordu. İslam Ansiklopedisi. Kilikya Kralı Heytum. kardeşi Sempat’ı ordusunun başına getirmiş ve bu suretle Ereğli mıntıkasının bir kısmını geri almaya muvaffak olmuş idi91.e. Karamanlı Türkmenleri Sivas’tan gelmiş. Silifke hâkimini öldürmüştür. Karamanlıların taarruzuna karşı tedbirler alarak.e. Bu ittifak İlhanlı kadısının aracılığı ile Hülâgü Han’ın yanından dönmekte olan Kral Heytum ile Ereğli’de yapılan buluşma sonucunda yapıldı93. İzzeddin Keykâvûs davasına bağlanarak Moğollar’a ve Kılıç Arslan’a karşı harekete geçen Türkmenlerden eskilik ve kuvvet bakımından ikinci sırayı Karamanlılar teşkil ediyordu. Kılıç Arslan. Nûre Sofi’nin ölümünün ardından Karamanoğulları’nın başına Nûre Sofi’nin oğlu Karaman geçmiştir.g. 520. 94 Ferruh SENAN. a. İstanbul. s.. Karaman Bey Konya muhasarası sonrasında ölünce yerine oğlu Mehmed. 19. Karaman beyi oldu. 1264 yılında Kilikya Ermeni Kralı ile ittifak etti. Fakat bütün Uç vilayetleri gibi bu havali de Moğol önünde Anadolu’ya sığınan ve Babaî isyanına katılan Türkmenlerle dolmuştur.e.g.Geçmişten Günümüze Ereğli Beylikler döneminin zuhuru ile birlikte Selçuklu faaliyetleri zayıfladığından 1254 tarihinden zuhuru ile birlikte Selçuklu faaliyetleri zayıfladığından 1254 tarihinden sonraki Ereğli’deki faaliyetleri Karamanoğulları Beyliği bünyesinde zikredilecektir.e. istiklal ihtiraslarını kamçılamıştır. I. Alâeddin Keykubat Ermenek ve havalisini fethedince bu bölgeyi Kamereddin Lala’nın idaresine bırakmış. hele Karamanoğulları’nın istiklâllerini ilan ettikten sonra genel olarak Karamanoğulları’nın elinde kaldığı kabul edilebilir94. s. Bu arada Nûre Sofi’nin Babaî şeyhi olarak gazaya çıktığı ve Ereğli Kalesi’ni zapt ettiğini de görüyoruz (1254). a. Osman TURAN.92” Selçuklu saltanatını elde etmek isteyen Karaman Bey’e karşı IV. s. 518–519. 90 91 27 . Hazarfan müritleri ile birlikte sefere çıkan Nûre Sofi Silifke’ye kadar taarruz ederek. Karaman Bey bir müddet sonra birçok Türkmen beylerini emrine almış Heytum’a karşı savaşmış ve Silifke ve Ereğli’yi yeniden ele geçirmiştir. 92 Osman TURAN. 93 Ferruh SENAN. “1256 tarihinde Kılıç Arslan’ın saltanata getirilmesi Türkmenlerin Moğol düşmanlığını artırmış. göçmenler arasında nüfuz sahibi olmuştu90. 1953. 19. 1276 yılında Karamanoğlu Mehmed Bey’in Konya’yı zapt ettiği tarihlerde Ereğli’nin Karamanoğulları eline geçtiği. Kesimüddin Karaman’ın babası Nûre Sofi Babaî tarikatına girmiş.. 6. s.g.. D.g. s.KARAMANOĞULLARI DEVRİNDE EREĞLİ Denizli beyleri ile birlikte II.. a.

Bunlara İç Anadolu’daki Larende’yi. a.g. 98 Pars TUĞLACI. Mehmed Bey Karamanoğulları topraklarını ele geçirmek için azmetmiş ve Larende’ye birkaç casus göndermişti. Bu suretle Cahıoğlu bu kalede kalmıştır99. mümkün olduğunca onların ardında gizlenerek etkinliklerini sürdürmeyi yeğlediğini göstermektedir. 119. Yapılan katliam sonucunda bölgedeki Müslüman nüfusu azalmış. Türklere ait Suriye’den Kayseri’ye gelmekte olan büyük bir kervanı basmışlar. s. nüfusunun çok büyük bir bölümü Türkmen olmasına karşın acımasızca yağma edilmişti97. Larende’de oturan Süleyman Şah ile Eretnaoğlu Mehmed Bey’in araları açıktı..e. s.e. 1985. a. s. İstanbul. Türkler de Kilikya’dan çıkan bir kervanı Ereğli civarında soymuşlardı. Amacı yağma ve kıyamlarla ülkeye dehşet saçmaktı. onun da babası gibi Moğollar’a karşı olduğunu ama Selçuklulara karşı başkaldırmaktansa. o zamana kadar Türkmenlerin karşısına çıkmış bütün ordulardan daha büyük bir ordunun başında Anadolu’ya gelmişti. kuzeybatı yönünde Ereğli hatta Niğde’ye kadar etkisini duyurmuştu96. Ereğli taş taş üstünde bırakmamacasına tahrip edilmiş. 99 İbrahim Hakkı KONYALI. Görüldüğü gibi Ereğli’de Geyhatu’nun 1291 harekâtının yıkıcı etkisinden kurtulamamıştır. 95 96 28 .e. Karamanoğlu Kasım ve Sad’üd-Din Beyler Osman TURAN. Kervan 80 tüccara aitti. Ereğli yöresinde Larende kenti.Nar & Kılıç & Baş 1276 tarihinde. 296–297.g. köylerine varıncaya kadar yakılmıştı (Kasım 1291)98. İlhanlı Hükümdarı Geyhatu bu durum karşısında Anadolu’da tedbir alma yoluna gitmiştir. 1303 senesinde Cahıoğlu ismindeki bir emirini Niğde ve Aksaray arasında bulunan Develikarahisar Kalesini fethe göndermiş ve kale fethedilmiştir. 97 Claude CAHEN. 511.. Ereğli’nin en eski mahallelerinden kabul edilen Cahı Mahallesinin de ismini Cahı Bey’den aldığı yönünde kaynaklarda müphem ifadelere rastlamaktayız. 1302 tarihinde II. Selçuklu emirlerine dolayısı ile Moğollar’a karşı ve diğer beyliklere karşı mücadele eder hale gelmişlerdir.g. s. 291. kıyılar dahil Alanya’yı da eklemiş. Gıyâseddin Mesud tahta ikinci kez çıkmış ve İlhanlı hükümdarlarının teveccühüne mazhar olmuştur. Yalnız bir Hıristiyan tacirden 120.e. Geyhatu İlhanlı Hükümdarı ve ülkeyi iyi tanıyan bir kimse olarak. a. Ermenek ve Mut bölgelerini elinde bulundurmaktaydı.000 altın dinar alındı95. Ermeniler.. bazen de Kadı Burhaneddin’in veya mahalli sergerdelerin yağma ve tahriplerinden kurtulamamıştır100. Osmanlı Şehirleri. halkın elindeki mülkün tahrip olması ile ekonomik hayatı da sekteye uğramıştır. Tarihte komşuları ile olan münasebeti.g. 1283’ten sonra Mehmed Bey’in yerine kardeşlerinden biri Güneri Bey geçmiştir. 19. Ereğli genel olarak Karamanoğulları idaresinde kalmış olmasına rağmen bazen Eretnaoğulları’nın. 100 Ferruh SENAN. 1290 yılına gelindiğinde Anadolu Beylikleri artık güçlerini artırmışlar.e.g.. a. s. 425. s. a. Claude CAHEN.

Türkmen. 199. Alâeddin Ali Bey de Tarsus’a geldi.. Seri 1. Şikari’nin Karamanoğulları Tarihi. Bahtiyar ve Bahşayiş ile Ereğli’de oturdu. Kadı Burhaneddin ve Alâeddün Bey arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştur103.. Konya. Kaçan Moğol ve Eretna erleri Kadı Mukbil tarafından kimi kılıçtan geçirildi. Oradan da Larende önlerine ilerlemiş. s. Timurleng’in Osmanlılar’la olan harpleri neticesinde. a. 1944. 124. Eretnaoğulları.g. Kendisi.e. a.. Ereğli’ye yüksek hâkimiyetini kabul ettirdi. S. Yakup Bey’in zamanında Sivas sultanı Kadı Burhan’üd-Din Ahmed’le Ereğli civarında bazen galibiyet.g. Ali Paşa’yı esir ederek zincire vurdu. Kaçan Mehmed Bey yerine de Ali Bey’i Karaman valisi yaptılar106. Buradan hareketle Larende üzerinde yürüdüler. a. ŞİKARİ. Eretnaoğlu Mehmed Bey. Bunun üzerine Moğollarla birlikte 30 bin kişilik bir ordu Tarsus’ta toplandı.e. Timurleng’in yardımı ile Alâeddin Ali Bey’in oğlu Mehmed Bey yeniden Karaman hükümetini kurdu. Ereğli’ye vardı ve esir edilen Ali Paşa’yı kurtardı. 2. Eretna ordusundaki boy beyleri Larende sancak beyi Şehzade Mehmed Bey’in tarafına geçti. Karaman (Larende). Sultan Ali Paşa’ya Tarsus valiliğini verdi. Kürt. Esen. 16–17. kimi esir edildi. Larende’yi zapt etti. 101 102 29 . Kendisi de Karamanoğulları’nın Larende tahtına oturdu104.g. s. s. Mehmed Bey emrindeki 30 bin kişi ile Ereğli komutanı idi. Süleyman Bey’in ölümüne müteakip yerine kardeşi Alâeddün Ali Bey Karamanoğulları’nın başına geçmiştir. 103 İbrahim Hakkı KONYALI. Bahşayiş’e. Fakat kardeşi Ali ile mücadele etmek zorunda kaldı. 204. Sonradan Ereğli’den Bulgar Dağı’nın eteğinden ve Divle üstünden Fisandan’a geldi102. Karamanoğulları’nın son ismi Kasım Bey döneminde de Ereğli mühim bir şehir olmuş ve Cem Sultan ile birlikte iken üzerlerine gönderilen kuvvetleri burada dağıtmışlardır. Ali Bey mücadele sonunda Mısır’a kaçtı. Alâeddin Ali Bey’in (1355–1398) döneminde de Ereğli. 153–155.e. Konya. 200. 1946.e. oradan da Larende’ye vardı. 105 İbrahim Hakkı KONYALI. s. Rum askerlerini çekerek Niğde’ye oradan Ereğli’ye geldi.g. Bu dönemde Memluk ordusu Ereğli’de büyük tahribat yapmıştır. Üçüncü gün Eretna beyleri ve maiyetindeki askerler ile Ereğli’den kalkıp Larende önlerine geldi. bazen mağlubiyetle biten savaşlar olmuştur105. 106 Gaffar TOTAYSALGIR. Alâeddin 1398’de Osmanlılarla olan savaşta yenilmiş ve Timurtaş Paşa tarafından idam edilmiş ve 10 yıl Karaman tahtı boş kalmıştır. Süleyman Bey ile görüştükten sonra onu bir oyuna getirerek öldürmüştür. Eretnaoğlu Mehmed Bey’in kendi adını taşıyan torunu Moğol komutanlarından Esenoğlu’na. Niğde’yi.Geçmişten Günümüze Ereğli de Mehmed Bey’i teşvik ediyorlardı101. Ereğli’yi de Yakup Bey’e verdi. Şeyh Müeyyid’in ordusu Kayseri’yi. 1345–1355 yılları arasında yapılan bu mücadeleler sonunda Ereğli Eretnaoğulları’nın hâkimiyetini tanımak zorunda kalmıştır. Ali Bey’in teşviki ile Anadolu’ya bir odu gönderildi. s. Eretnaoğlu zorla Ereğli Kalesi’ni aldı.. Bahtiyar’a ve Babük Hanoğlu’na haber gönderip Larende’yi almayı teklif etti. 104 ŞİKARİ. s. Moğol askerlerinden 4 bin askeri Larende’ye gönderdi. Ereğli’yi. İbrahim Hakkı KONYALI. a.

Bu eserlerden Ereğli’de yapılanlar arasında günümüze gelen Ulu Cami’dir. İçel. Kırşehir sahasına yerleşmişler. Kayseri. zaman zaman daha da genişlemişlerdir. Karamanoğulları Beyliği. Beyazid döneminde son bulmuş ve Karamanoğulları toprağı Osmanlılar tarafından tamamen ilhak edilmiştir. kendilerini Selçukluların devamı gibi görmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Ereğli. 1116 yılında Selçuklu Sultanı I. s. Niğde. Bu uğurda sürekli etraftaki beylikleri idareleri altında tutmaya çalışmışlar ve beylikler arasından sivrilen Osmanoğulları’na karşı hep mücadele etmişlerdir.Nar & Kılıç & Baş Karamanoğulları Beyliği. Larende ve bazen Konya şehirleri başşehir olarak kullanılmıştır107. iki buçuk asra yaklaşan tarihi boyunca yüz bin km2’yi aşan topraklara hükmetmiştir. Bu mücadele 1487 tarihinde II. Konya. İstanbul. Yaklaşık 235 yıllık hâkimiyetleri esnasında ülkeyi mamur hale getirmek için çok gayret sarf etmişler ve birçok mimari eser vücuda getirmişlerdir. Mesud tarafından yaptırılan gözetleme kulesinin bitişiğinde Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından bu cami 1426 tarihinde yaptırılmıştır. Ankara. Ermenek. 107 Mehmet AÇIKGÖZOĞLU. Bu tarihten sonra Ereğli de tamamıyla Osmanlı toprağı olmuştur. 1975. İslam Devletleri Tarihi. Nevşehir. 171. 30 .

s. İlk Osmanlı seferine Sultan Alâeddin (hangisi?) bizzat gelmişti. Daycu Noyan’ın torunu olan Sülemiş bu tayine razı olmayıp “Vali-i umumilik benim hakkımdır” diyerek.Geçmişten Günümüze Ereğli DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EREĞLİ A. Ankara. Bayancar ile olan savaş 1298 yılında olmuştur. Buçukur ismindeki bir beyini “emir-ül-ümera-i leşker-i Rum” ve Urıankhıt uruğundan Bayancar’ı “eyalet” olarak tayin etmişti. Umumi Türk Tarihine Giriş. Bizans topraklarına yapacakları akınları Konya’ya danışmaz oldular. harbin idaresini Osman Bey’e terk ederek. Mustafa AKBAĞ. Tatar yağmacılarını Ereğli’den defetmeye gitti. 1995. Uç beyleri. asrın son yarısı içinde Selçukî ailesinin hükümdarlığı yerine Moğol-Selçukî rejimi kaim olmaya başlayınca. 108 109 31 . 355. fakat Moğolların Ereğli’ye hücum ettiklerini duyan sultan. İstanbul. Bisüvit ve onlarla birlikte olan kabilelerin teşkil ettiği tümenin başında ayaklandı. Gazan Han. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1. İstanbul. Aynı sıralarda Eskişehir ile İnönü arasında ve uç beyliği vazifesi görmekte olan Osmanlılar da diğer beyler gibi harekete geçerek Bizans Kalelerini zapt etmeye başlamışlardı108. Osman Bey kaleyi almaya muvaffak olduğundan sultan bu kaleyi ve etraftaki araziyi kendisine verdi109. hatta Karaman eli bu isyanın merkezini teşkil etti. s.KURULUŞTAN İSTANBUL’UN FETHİNE KADAR EREĞLİ Selçuklu rejiminin normal zamanlarında uçların sağlı ve sollu iki “Uç Beylerbeyi” idaresinde olduğu ve aristokratik ümeranın bizzat yapacakları fetihlerden elde edecekleri toprakların kendilerine ait olması lazım geldiği hakkındaki gelenek hukuki prensip haline gelmiştir. Karamanoğulları da Sülemiş tarafında bulundular.120. s. Söğüt’ten İstanbul’a. Karacahisar’ı beraber kuşattılar. 13. 328. 2000. Osman Bey’in hayatının ilk devirlerine ait Osmanlı rivayetlerinde zikrolunan ve tetkike değer kayıtlardan biri de onun Ereğli yanında Biga meydanında Bayancar Tatar ile savaşına ait müphem ve karışık hatıralarıdır110. 110 Zeki Veledi TOĞAN. çıkan isyanlar yüzünden “Uç” teşkilatı bozulmaya yüz tuttu. Oktay ÖZEL-Mehmet ÖZ. 1981.

Fatih’in kendisini Hıristiyanların dostu ve koruyucusu gibi göstermesini. 329. Daha sağlığında oğulları miras kavgasına düştüklerinden Gevele Kalesi’ne sığınmak zorunda kalmıştır. II. Larende. Fakat I. tebaası için tehlikeli gören İbrahim Bey.. Çelebi Sultan Mehmed bunun üzerine Karaman iline girmiş ve zor durumda kalan Mehmed Bey sulh istemek zorunda kalmıştır.g. Zira II. Timur sayesinde Karaman iline ve dolayısıyla Ereğli’ye hâkim oldular112. Mehmed. a.e. Konya. Ereğli bu tarihlerde Karamanoğulları’nın hâkimiyetindedir113. Anadolu’da Beylikler Dönemi. Çamardıhisar ve Niğde Osmanlılar’a bırakıldı.g. Beyazid 1398’de Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey’i yenmiş. s. a. B. Develi. 213–214. Saltanat mücadelesini kazanan Çelebi Mehmed 1415 yılına Karamanoğlu üzerine sefere çıktı. 114 Nuri YAVUZ. Beyşehir. ikinci hükümdarlığının ilk seferini Karaman’a karşı yaptı. s. Mehmed İstanbul’un fethi için hazırlık yapması nedeni ile bu sulha razı olmuştur114. Akşehir’i alarak Konya’ya yürüdü. Vaktiyle Hamid Beyliği’nin ve Karamanoğlu’nun Osmanlılar’a verdikleri yerleri geri aldı. Beyazid’in Timur’a yenilmesi üzerine siyaset sahasına yeniden çıkan Karamanoğulları.. Memluk hükümdarı Seyfeddin İnal’a Fatih’i şikâyet ediyordu. sultanın fethettiği yerleri geri aldı. a. Ankara.. 19. Ferruh SENAN. Okluğ. 20.e. Ereğli. s. Aksaray’ı ele geçirmiştir.FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE EREĞLİ İstanbul’un fethini müteakiben Anadolu’da faaliyetlerine hız veren Karamanoğulları üzerine yöneldi. Bu durumda Ereğli 1402 Ankara savaşına değin Osmanlılar’ın elinde kalmıştır. Sivrihisar. Konya muhasara edildi fakat muvaffakiyet sağlanamadı. bundan istifade eden Karamanoğlu İkinci Mehmed Bey Yıldırım’ın işgal ettiği yerleri geri alarak Bursa’ya kadar gelmiş ve şehri yakıp yıkmıştır. 1998. Bu suretle Ereğli yine Karamanoğulları’nın elinde kaldı. Mehmed İbrahim Bey’i affetti ve onu yerinde bıraktı. Zeki Veledi TOĞAN.g. ona karşı olan tutumunda hiçbir değişiklik görülmüyordu. İbrahim Bey’in yalvararak sulh istemesi üzerine II.Nar & Kılıç & Baş Sülemiş Ereğli civarında vaki olan bu savaşta Buçukur ve Bayancar’la çarpışıp onları mağlup etti ve Bayancar’ı ele geçirerek öldürdü111. Mehmed’in geçmesi Karamanoğlu İbrahim Bey’e yeni ümitler vermişti. 1451 yılında Osmanlı tahtına II. Yıldırım Beyazid’in 1403’te ölümüne müteakiben oğulları arasında taht kavgası yaşanmış. s.e. Seydişehir. İbrahim Bey’in son günleri ızdırap içinde geçmiştir. Sultan geri çekilince Mehmed Bey. Karamanoğlu İbrahim Bey Fatih’in Anadolu’daki hâkimiyetine katlanamıyor. 113 İbrahim Hakkı KONYALI. Yıldırım Beyazid dönemine baktığımızda. 111 112 32 . Ereğli’nin adı zikrolunmadığına göre. Yapılan anlaşma ile Akşehir.

Karamanoğulları’nın düşmanlık ve husumetle Osmanlı topraklarına tecavüz etmeleri. 1990. s. 478. Ankara. Pir Ahmet sulh istemek zorunda kaldı119. 121 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi.e.e. onun şehir ve kalelerine gönderdi. Sultan Pir Ahmet’in Konya Hisarı’na sığınması ve savaşa yanaşmaması üzerine onun ülkesinin en gözde ve vilayetinin en mamur yerine indi. 117 a. 439.e. Onu hisardan düz alana çekmek için yağma ve talana izin verdi. 120 Bezm ü Rezm. Şehzade Mustafa’yı Manisa’dan getirip Konya’ya vali tayin ettikten sonra İstanbul’a dönmüştü. 10. c. Develi. Nuri YAVUZ. On bin kişilik bir orduyla Karaman Ülkesine yönelen Fatih Karahisar’a varınca Pir Ahmet’e bir mektup göndererek “Biz Karahisar’a geldik. Niğde’ye kadar olan bölgeyi nüfuzu altına almış. s.Geçmişten Günümüze Ereğli Oğlu Pir Ahmet Konya Ayanını elde ederek hükümdarlığını ilan etmiş ve İbrahim Bey de Gevele Kalesi’nde 1464’te ölmüştür115. Israr üzerine Sultan kendisine ait olan Larende. Fatih Ermenek ve Mennan Kalelerini de yıktırmıştı118. Karamanoğulları her zaman olduğu gibi sulha riayet etmemiş. s. Aksaray. Yoksa Larende hududuna kendimiz varırız” dedi. 20.g.. 238–240. Çev: M. Eğer savaşmaya niyetin varsa ortaya çık.e. Öztürk.. Konya ve Herakliye’de (Ereğli) emlak ve tarlaların tamamen anlaşmazlık ve engellerden arındırılarak kendisinin tayin edeceği vekillere teslim edip.. Fatih bu anlaşmaya yanaşmak istemedi. 479. s. s. Askerleri. Osmanlı nüfuz ve hâkimiyetinden kurtulmak üzere Memluk Sultanlığı ve Akkoyunlu Türkmen Devleti nezdinde bazı teşebbüslerde bulunmuştur. s. 19. Ülkesinin yıkılıp altının üstüne getirilmesine ferman çıkardı. 1467 yılında diğer Karaman Eyaleti kaleleri ile beraber Osmanlı sınırları içine alınırken kale. Karaman. 104. Pir Ahmet Fatih’in dönmesi üzerine Kayseri istikametinde başarısız bir sefer düzenlemiştir.g.. Bu şartı Karamanoğlu kabul etti120.g. onların kullanımına bırakılmasını şart koştu. Erdeşir-i ESTERABADİ. Ereğli Kalesi. oradan dersini alarak geri dönmeleri Karaman’dan öç alma işine öncelik verilmesine sebep olmuştur. Konya’da Takkeli Dağ’daki Gevele Kaleleri gibi yıktırılmıştır. Aziz B. a. 118 İbrahim Hakkı KONYALI.g. 115 116 33 . Niğde ve Harakliye’ye de aynı şekilde haberciler gönderdi116. Her sınıftan asker ülkeyi yakıp yıkmaya koyuldu117. Develi ve Niğde gibi eski Karaman şehirlerini zapt etmişlerdir. a. Aksaray.. Ayrıca 20 Haziran 1470 tarihinde Pir Ahmet ve Kasım Beyler Ereğli.e.g. Fatih bu sefer sonunda Ereğli. Pir Ahmet Kayseri’yi ele geçirmenin zor olduğunu anlayınca orada bıraktığı adamlarını ve askerlerini sultana emanet edip onun emrine vermek istedi. Bezm u Rezm. a. s. 119 Ferruh SENAN. Bu arada tamir faaliyetlerinde bulunmak üzere Ereğli ve Larende’ye giden Rum Mehmet Paşa halkın desteği ile hareket eden Pir Ahmet’in hücumuna uğrayarak öşrü Medine’ye vakfetmiş olan bu iki şehrin mescit ve medreselerini harap edip halkını yeni vergilere mecbur etmiştir121. a.

İbn-i KEMAL. Veziriazam Karamani Mehmet Paşa ve Fatih’in hususi kâtibi Yahudi Yakup Paşa. nice kişinin ocağına su dökmüş. c. Konya. Ereğli ve Kefe’den Ermeni. 127 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. resmen teslim alıp 12 Mayıs 1481’de tahta çıktı126. Beyazid davet mektuplarını alınca Amasya’dan çıkıp Üsküdar’a geldi. Karamanoğulları üzerine yapılan bu sefer sonunda Fatih’in emri ile Rum Mehmet paşa başta Larende olmak üzere Ereğli ve Aksaray gibi. 128 Hoca Saadettin EFENDİ. c. 7. Sultanın kapıcı başısı olan Sinan Bey ve Gedik Ahmet Vahit ÇABUK. Larende. BEYAZİD DÖNEMİNDE EREĞLİ Fatih. 1957. Haz: İsmet Parmaksızoğlu. kadın erkek demeden soymuştur123. 320. İstanbul. 1889. Solak-Zâde Tarihi. Rum ve Müslüman halk İstanbul’da iskân edilmiştir. Tac’üt-Tevarih. Konya. İstanbul’un fethinden sonra bu şehre muhtelif yerlerden Müslüman ve gayri Müslim insanlar getirilip yerleştirilmiştir. c. Halep ve Şam yoluyla Memluk Sultanı Kayıt Bay’ın yanına iltica etmiştir127. Amasra. s. 255. C. onların planını bozmuş ve yeniçerilerin desteği ile Beyazid’in henüz on bir yaşındaki oğlu Korkut Çelebi’yi babasına vekâleten tahta geçirmişlerdir. 125 Nejat GÖYÜNÇ. Anadolu’daki taraftarları Memluk Sultanlığının desteği ve Kasım Bey’in teşviki ile mücadeleye başladı. Rum Mehmet Paşa bu iki şehirde (Larende ve Ereğli) çok kan akıtmış. Aksaray. 299. 126 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Tarsus. 253–255. Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ve Otiento Seferinden avdet eden Gedik Ahmet Paşa’nın gayretleri ile Bursa’daki 18 günlük hâkimiyeti son bulmuş Eskişehir. Ankara. Fakat Karamani Mehmet Paşa’nın rakipleri Rumeli Beylerbeyi Hersekoğlu Ahmet Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa. 122 123 34 . s. s. 10. Cem taraftarı idiler ve onu tahta geçirmek için Fatih’in ölüm haberini gizlemiş ve Beyazid’den önce Cem’in İstanbul’a ulaşması için mücadele vermişlerdir. 209. s. 3. 1983. Ankara. c. s. 1. Mısır seferine çıktığı sırada Maltepe’de hastalanarak vefat edince (1481) İstanbul birtakım olaylara sahne oldu. 1468–1474 arasında Foça. 10. Antakya. Bu suretle tahta çıkan Beyazid bazı devlet büyüklerinin de destekledikleri Konya valisi Kıyasettin Cem Çelebi’nin muhalefeti ile karşılaştı. Haziranın başında Bursa’ya giren Cem. Cem maiyetindeki müşavirlerin özellikle Karamanoğlu Kasım Bey’in telkinleri ile harekete geçmeye karar verdi. 10. bölgede bulduğunu almış. Cem Adana’dan kalkıp yanındaki adamları ile birlikte Ereğli’ye geldi128. s. Karamanlılar’a taraftar şehirlerin Müslüman ve bir kısım Hıristiyan halkını İstanbul’a sürdü124. 124 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Bu mecburi iskâna nazaran Anadolu’nun birçok kesimlerine de ülke içerisindeki değişik kesimlerden gönüllü olarak bazı halk gruplarının gelip yerleştiklerini kabul etmek gerekir125. Kasım Bey’in sürekli teşviki ile Mayıs 1482’de Osmanlı topraklarına girmiştir.CEM SULTAN HADİSESİ ve II. Defter. Cem. Cem. Hazırlayan: Şerafettin TURAN. Ertesi gün oğlu Korkut’tan saltanatı. s. c.Nar & Kılıç & Baş Rum Mehmet Paşa giriştiği bu seferde Ereğli şehrini nahiyeleri ile birlikte viran edip köylerin ahalisini talan etti122. 240. 39. Tevarih-i Ali Osman. Osmanlı İdaresinde Ermeniler.

10. s. 3. kendisine muhalefet eden kardeşi Cem’i dostça karşılayarak onu mücadeleye teşvik eden Kayıtbay’ın. Padişah’ın gücünü. Bütün bu teşebbüslerinde hiçbir başarıya nail olamayan Kasım Bey. 1. Bu amaçla Cem’in Anadolu’ya geçmesinde etkin rol oynamıştır. (1487) II. O gece İskender Paşa Herakleia çevresindeki sazlık yanınca inmişti. 181.Geçmişten Günümüze Ereğli Paşa’ya sulh talebi için gönderildi. mahiyetindeki Varsak. Beyazid. Kasım Bey. Hemen arkasından onun arkası sıra Trabzonlu Mehmet Bey’i ordusuna Serdar tayin eyleyip Gedik Ahmet Paşa’nın üzerine gönderdi. Fakat iki kardeş arasında cereyan eden müzakereden bir çözüm çıkmadı131. s. Cem. c. Beyazid ile uyuşmuş. 132 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi. Paşa’yı iğfal etmekti. a. yaptığı bir anlaşma gereğince Osmanlıların himayesinde vefatına kadar İçel’in bir kısmında beylik etmiştir. Hoca Saadettin EFENDİ. Paşa Aksaray’a vardığı zaman onlardan nam ve nişan görmedi. Zira Cem. Kasım Bey ile birlikte Taşili’ne çekilmek zorunda kalan Cem.g. Beyazid’a karşı Rumeli’de bazı hareketlerde bulunmak düşüncesiyle Rodos’a iltica etti.e. Bunların Padişah’ın gücünden korkmakla Herakleia’ya ulaştıklarından haber alınınca o dahi Herakleia’ya vardı. Padişah ise onu kovalamak için İskender Paşa ile beş bin kadar güzel silahlanmış askerleri göndermişti. Cem hadisesi dolayısı ile yeni ümitlere kapılmıştı.g. c. Zira Cem Rodos’tan Fransa’ya. Cem sultanını Karamanoğlu ile Taşili’ne kapandıklarını ulu hakana arz eyledi130. Ama Sinan Paşa’nın asıl maksadı. 209. sultan olduğunda Kasım Bey de Karaman Beyliği’nin başında ona tabi olacaktı. Burgut Oğulları ve boy beyleri ile Konya muhasarasına iştirak etmiştir. kendisini takiben Ereğli’ye gelen Beyazid yeniden müzakereye girişti. ilk fırsatta bu Karaman beyinin taraftarlarını dağıtmış. Beyazid. 129 130 35 . a. Konya Hisarını muhasara etme sevdasına düştüler. . İtalya’ya Avrupalılarca nakledilmiştir. Karaman ilini kati olarak Osmanlı eyaleti haline getirmiştir132. Konya Ovasında Çukuryaylak adı verilen mahalde Trabzonlu Mehmet Bey yenilerek geriye döndü. İskender Paşa bu durumda Sultan’ın gelmesini beklemek zorunda kaldı. Konya Hisarını muhasara etme sevdasına geriye döndü. s. c. 10. Atları yaramazlık etmiş ve ürkerek gece karanlığında dağılmıştır. 131 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Çukurova’ya hâkim Üç-Oklar ile Maraş ve Vahit ÇABUK. Buna rağmen Cem’e yardım etmesi yüzünden Kasım Bey’i asla affetmeyen II. Kasım Bey. Osmanlıyı Balkanlardan ve Anadolu’dan atmak için bu durum bir fırsat bilinmiş ve haçlı orduları kurma girişimleri Avrupa’da hızlanmıştır. Cem’i Anadolu’ya geçirdikten sonra onu Adana’da karşılamış. devletini gösteren çadırların direkleri Herakleia çevresinde kuruldu ve İskender Paşa. Fakat başarılı olamamaları üzerine avdet ettiler129. 244. Cem’in Rodos’a ilticasından sonra II. Fakat 1482 temmuzunda vuku bulan bu iltica amacına ulaşamamış. s. Fakat Avrupa’nın eline geçen bu koz Cem’in 25 Şubat 1495’te vefatı ile son bulmuştur. c.e. . 244. Osmanlı aleyhine Avrupa’nın bir kozu haline gelmiştir.

Bu nedenle Osmanlıların Dulkadirliler’e karşı giriştikleri taarruzları önlemek amacı ile 1490’da Alaüddevle ve Emir Özbek birleşmişler. Türkiye Tarihi. Ereğli. azap askeri. Memluk Sultanı Kayıtbay ile anlaştı. Osmanlıların bu hareketi üzerine Kayıtbay büyük hazırlıklara girişti. sipahi. c. Ali SEVİM. 274–275. bir takım önlemler almak zorunda kalmışlardır133. 209–210. Ankara. fakat İsa ve Süleyman Beylerin şehit olmaları üzerine. 266. s. 136 Doğuştan Günümüze İslam Tarihi. c. Larende ve Aksaray taraflarını yağmaladıktan sonra Gülek yakınlarına çekilmiştir136. Emir Özbek’in komutanlığındaki Memluk ordusu Halep yolu ile Adana’ya geldi.10. s. Ancak Emir Özbek. pek çok top ve tüfenk ile Konya Ereğlisi yolu ile Gülek Boğazı’ndan geçerek Adana’ya varmıştır. c. Osmanlıların Çukurova’da Memluklara yenilmesi üzerine Osmanlılar’a taraftar olan Dulkadiroğlu Alâüddevle Bozkurd Bey. 10.c. esas Osmanlı kuvvetlerinin başına geçerek Adana’nın imdadına koştu. Memluklular tarafından himaye edilen Turgutlu ve Varsaklı Türkmenlerine karşı bir tedip seferine memur edilmiş ve bu Türkmen grupları ile birlikte Kuştemürlü. Fakat Karagöz ve Hızır Beyoğlu’nun ihanetleri ve Karaman askerinin ihanetleri nedeni ile yenildi ve Emir Özbek’e esir düştü. Bu suretle Karagöz Paşa idam edilmiştir135. 135 Yaşar YÜCEL. Adana köprüsü başındaki Osmanlı kuvvetleri köprüden geçmek isteyen Memluk ordularına karşı mukavemet gösterememiş ve pek çok zaiat vermişlerdir. Doğuştan Günümüze İslam Tarihi. Karagöz Paşa. 133 134 36 . hazırlattığı ordunun başına Hadım Ali Paşa’yı geçirmiş ve Çukurova’ya göndermiştir. s. Hersekoğlu Ahmed Paşa’nın 1486 tarihinde Kayıtbay’ın emri ile diğer Osmanlı esirleri ile birlikte serbest bırakıldığını görüyoruz134. Emir Özbek idaresindeki Memluk ordusu da Toros geçidinden geçip Adana’da Ağaçayısı yöresinde Osmanlı ordusunun karşısına karargâh kurmuştur. Kosunlu ve Karaisalı Türkmen boyları da Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiştir. Bu yenilgi üzerine Hadım Ali Paşa. Bu yenilginin intikamını almak isteyen II. s. 2. 10. Beyazid. Çok geçmeden Ağustos 1488’de yapılan savaşta önce Osmanlı kuvvetleri galip gelmiş. Niğde. Doğuştan Günümüze İslam Tarihi. 267–270. 1990. Kayseri’yi muhasara etmişlerdir.Nar & Kılıç & Baş Elbistan’a sahip Bozoklar’ı daimi baskı altında tutması ilişkileri olumsuz yönde etkiledi. Hersekoğlu Ahmed Paşa’nın büyük bir kuvvetle Karahisar yolundan harekete geçmesi üzerine. Hadım Ali Paşa mahiyetindeki yeniçeri. Karamanlı askerler kaçmış ve bunun sonucunda da Osmanlı kuvvetleri yenilgiye uğramıştır. Beyazid’in tutumundan endişelenen Memluklular. Ereğli ve Larende taraflarına çekilip dağılan orduyu toplamış ve gayretsizlikleri görülenlerin tespitine başlamıştır. Bu son durum üzerine Ereğli’de bulunan Anadolu Beylerbeyi Hersekoğlu Ahmed Paşa.

480. Menzilname’ye göre ordu 1. a. 223. İbrahim Hakkı KONYALI. Fakat bu isyanların destekleyicisi İran Safevi Devleti’ne yönelik seferlerin zaruriyeti ortadaydı. İşte bu seferin menzil noktasından birisi de Ereğli’dir.g. Bu camuslara “top keşân – top çeken” denilmiştir..g. . 137 138 37 . Kanuni tahta cülusunun ardından Avrupa’ya yönelmiş. Sonra oğlu Kanuni’nin takip ettiği Karacadağ ile Ereğli arasında bulunan Akhüyük ve sonradan kurulan Çiller köylerinin arasındaki yollardan gerçek Niğde’ye gitmiştir. Bu camuslar çoğaltılarak Türk ordusuna dağıtılmışlardı. Geri hizmet ocaklarının seferlerde en büyük yardımcıları olmuşlardır.e. Bu sütler misafirhanede ikram edilir139.Gelemiş. 224. Yavuz’un bu on yedi on sekiz tonluk toplarını bu camuslar çekerdi.137” Yavuz Sultan Selim. bir takım fütuhatlarda bulunduktan sonra Anadolu’daki ayaklanmaları bastırmakla meşgul olmuştur. 4. sarı. Bunlar başıboş dağlarda ve yaylalarda otladılar. Devletin zayıfladığı dönemlerde bu camuslar ihmal edilmiş ve dağlarda vahşileşmiştir138.e.e. Yavuz’un ölümü üzerine 30 Eylül 1520’de İstanbul’a gelmiş ve tahtın yegâne varisi olarak zahmetsizce tahta cülusu vuku bulmuştu. Bunların muhafız acemileri iki yüzü mütecavizdir. 1533’te İran seferine çıkıldı ve sınır tecavüzleri bir türlü son bulmuyordu140. 139 Evliya ÇELEBİ.Ilgın – Artık Köyü. 140 İsmail Hakkı KONYALI. 1. a. E. Bunlar daha çok Habeşistan sınırında sulak yerlerde yetişiyordu.YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDE EREĞLİ Selim.. Bunlardan erkek-dişi pek çok camusu Anadolu’ya getirtti. c. Ereğli’de bu camuslar çoğaldı. a. Savaş zamanında erkek camuslar kement ile yakalanır ve arabalara koşularak hamlıkları giderilir ve top çekmesi öğretilirdi. 224. Nice bin sığır türemiştir. 3. “Ferudun Bey bu seferin Menzilname’sini yazmıştır. s. 6.Niğde istikametinde ilerlemiştir. s. Her sığır sürüsünün onar samsunları vardır ki her biri birer aslana benzer köpeklerdir. a. Yavuz büyük toplarını çekmek için bunlardan faydalanmayı düşündü.g.Hortu Köprüsü Konağı.g. kırmızı. İbrahim Hakkı KONYALI. s. 2. Yavuz Sultan Selim’in 1516’da Mısır seferine çıktığını görüyoruz. günagün alaca sığırlar getirtip bu dağa koymuştur. Kırkar ellişer okka kadar süt verirler. 24 Nisan 1512’de Osmanlı tahtına çıkmasının ardından hızla doğuda ve batıda fütuhatı hızlandırdı. Bu Menzilname’den öğrendiğimize göre Yavuz Mısır’a giderken Ereğli’nin topraklarından geçmiş fakat Ereğli’ye uğramamıştır. dargıl. Mısır’ı aldığı zaman. Güney Mısır topraklarında fil gibi çok iri camuslar görmüştü.Geçmişten Günümüze Ereğli D. 5.e.Karapınar.Kadınhanı – Saitili. Her bir sığırın adı vardır. Selim Han-ı Evvel Mısır’ı fethettikte fil kadar iri.. s.KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ ve ŞEHZADE MUSTAFA’NIN KATLİ Kanuni Sultan Süleyman.

144 Baron Joseph Von HAMMER. Ayrıca İskender Paşa’nın Gürcü ata beğlerinin elinde kalan Ardanuç’u alması üzerine Tahmasb harekete geçmiş. 25.pederini beyhude çağırmakta olsun. Sağına soluna selam verdikten sonra çadıra girdi. 6. 145 Ferruh SENAN. s. Bu esnada çadıra saray memurları yerine kendisini idama memur yedi dilsiz görünce de dehşet içinde kaldı. Baron Joseph Von HAMMER. Saray geleneğine uyularak ertesi gün selâ vakti Şehzade. Şehzadeyi sultanın çadırına davet ettiler. Ordu Ereğli civarına143 gelince. c. kendisi hayatta iken Şehzade Mustafa’nın o yolda edep dışı bir muamelede bulunmasını uzak bir ihtimal olarak görmekle beraber. c. Veziriazam Rüstem Paşa. kuzeyindeki Akhüyük suyu önüdür. Derhal sefer hazırlıkları başlamış. Rüstem Paşa Ankara’ya geldiğinde Kanuni’nin büyük oğlu Amasya sancakbeyi Şehzade Mustafa hakkında bazı haberler gönderme lüzumu duydu. böyle bir hareketinin cezasının verebileceğini söyledi. 336–337. 1553 yaz mevsimi hayli ilerlemiş olduğu halde Sultan Süleyman İstanbul’dan hareketle ordunun kumandasını eline almak üzere Üsküdar’a geçti. 1676. Rüstem’in başını kesmek ve ihtiyar padişahı Dimetoka Sarayında istirahata göndermek kolaydır.e. ilerisindedir. Kendi eliyle yazdırdığı bir hat ile veziriazamı İstanbul’a davet ve bahar başlangıcında seferi bizzat açacağını valilere ilan etti. Bölge hâlâ büyük çadır yeri ve küçük çadır yeri olarak adlandırılan mevkidedir. Babası ile karşılaşacağını zannediyordu. s.g. Şehzade’nin padişahlığına Veziriazam Rüstem Paşa’dan başka bir mani yoktur. Padişah’a arz ediyordu ki: “Yeniçeriler Şehzade Mustafa’ya temayül göstermekte ve padişah ziyade ihtiyarlığı cihetiyle bizzat düşman üzerine gidemiyor. Veziriazam Rüstem Paşa da yeniçeri ve bölük halkıyla İstanbul’dan hareket etmiştir141. 1551 yılı başlarında Şirvan’ı yeniden ele geçirmiş.. Bu hadiseler Kanuni’yi Erdel harekâtını durdurup yeniden Doğu seferine çıkmaya mecbur bırakmıştı. Osmanlı Devleti Tarihi. 143 Otağın kurulduğu yer Ereğli’nin 15 km. Safeviler 1553 baharına kadar Doğu Anadolu’da tahrip ve öldürme faaliyetlerine devam etmişlerdir. babasını ziyaret edecek elini öpecek. ayrıca Şeki Ülkesini de istila etmiştir.e.. dört kola ayırdığı ordusu ile Osmanlı topraklarında işgale başlamıştı. Rumeli askeri Sokullu Mehmed Paşa emrinde Anadolu’ya gönderilmiş. Şehzade önde atta. vezirler arkada yaya olarak padişahın çadırına ilerlediler. 6. Şehzade -atlas bir perde arkasından bu korkunç manzarayı seyretmekte olan.142” Süleyman. 23 Eylül 1553’te Bolvadin’den hareketle Ereğli şehri civarına geldi. Sağa sola bakınarak babasını beyhude aradı145. Süleyman’ın çadırı suyun hemen önünde. a. o bizebânlar Mustafa’nın Doğuştan Günümüze İslam Tarihi. İstanbul. a. s. Bu dilsizler Veziriazam İbrahim Paşa’yı uykusunda boğmuş olanlar idi. 10. s. Şehzade Mustafa babasının çadırı önünde attan indi. 141 142 38 .Nar & Kılıç & Baş Safevi hükümdarı Şah Tahmasb. c. Hazırlıklar bittikten sonra Padişah’ın çadırından bir özel heyet şehzadenin çadırına geldi. şehzadenin çadırı ise kuzey yönünde Çiller köyüne doğru 1 km.g. sefer için yeni talimat alacak idi. 1677. Şehzade Mustafa kendisini beklemekte olan kaderin hükmünden habersiz ordugâha vasıl olarak babasının otağı yanına otak kurdurdu144.

149 Yusuf ZEYREK. zorbalardan Şâhâoğlu’nun kellesini ve ma’an dört yüz dürzi’in kellelerin. Arkıt. 150 Ferruh SENAN. Murad’ın türbesi civarına defnedildi. IV..SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAT DÖNEMİ ve SONRASINDA EREĞLİ Sultan Dördüncü Murat 1638 yılında Bağdat seferine giderken Ereğli’ye de uğramıştır. Bununla beraber bu yüzyıl kaynakları Ereğli’den mâmur bir belde olarak bahsederler. s.e. Murat döneminde İran hükümdarı Şah I. Padişah Akşehir.. otak-ı hümayun önünde hûzûr-u hüdavendigara arzeylediler. s. Askerin. Gariz. Bu menzilde Şam Beylerbeğisi Küçük Ahmed Paşa’dan. Akçaşehir ve Gölbaşı yolu ile Ereğli’ye gelmiştir. a. billûr misal cereyan eden saf suyu ziyaret etmek için bizzat sa’adetlü Padişahımız mahalli mezbûra varup. 2. F. 1999. Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz Sefar Rüznamesi. Gelemiç. s.g. 22 mahalle. 1677. 1638 tarihinde İran seferine çıkmıştır. Sultan Mustafa otağın içinde ruhunu teslim etmekte iken dışarıda emir-i ahuriyle bir ağasının başı kesiliyordu146. Ve bu menzilde Peygamberin sonsuz mucizesi ile bir ulu kaya dibinden. muhtel olmak hasebiyle” Bozok Mutasarrıfı Ahmed Paşa’nın oğlu Baron Joseph Von HAMMER. 146 147 39 . Baron Joseph Von HAMMER. Bozok Ayanı Abdülcebbarzadeler’in (Çapanoğulları) nüfuzu altına girdi. halkın iştiraki ile ağıt ve figan içinde namazı kılındı. Şehzadenin naşı Akhüyük’ten Ereğli’ye getirildi. 4 cami vardır150. Selim tarafından daha sonra bir türbe inşa edilmiştir148. 1803 senesinde “Ereğli mukataası. IV. şehzadenin feci ölümü kendilerinin entrikalarına isnat olunan veziriazamın cezalandırılmasını velvele ile talep ettiler. 6. a.Geçmişten Günümüze Ereğli üzerine atıldılar. Bunun intikamını almak isteyen Sultan..g. sayeban kurulup ve nimet bişirilüp ve ol mübarek makamda tana’um edip ve suyundan şürbedüp safalandıktan sonra yine cırıd oynayarak otak-ı hümayunlarına azimet buyurdular. âdemleri getirüp. c. Karaöyük. s. Suluzengi. Abbas Bağdat’ı ele geçirmiş ve Osmanlı ordusu gereken müdahaleyi yapamamıştır. 1677. Mezarı üzerine II. eski aileler Rumeli’ne göçmek zorunda kalmışlardır. müteaddit mescid.149” Ordunun Ereğli’den hareketle Ulukışla. 28..g.g. s. Rüstem Paşa divanın kararı ile görevden alınarak bu makama Tamışuar galibi Ahmed Paşa getirildi147. a. 25. İdam haberi orduya aksedince daimi isyana hazır olan Yeniçeriler. Cisr-i Atik. Konya.e. a.e. Seferin rüznamesinde Ereğli’ye varış şu şekilde anlatılır: “Bugün Ereglü nam mahalle dört saatte gelindi. 6. Çiftehan yoluyla Adana’ya yöneldiğini görüyoruz. kazaskerin mahiyetindeki ulemanın. c. 148 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI.e. c. Ankara. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Ereğli. Sonra Bursa’ya nakledilerek II. On yedinci yüzyılın ilk yarısında sarsılan devlet otoritesi dolayısıyla hemen bütün Anadolu şehirleri gibi Ereğli de eşkıya sarkıntılıklarından kurtulamamış. 391–394.

e. Rakka. Bu sırada Ereğli bir süre Mısır hâkimiyetinde kalmıştır154. Konya Ereğlisi. Halep.e. s. P. Abdülhamit devrine kadar devam etti. İşte bu güven sayesindedir ki Ereğli’de de milli mücadele tarihimize Ferruh SENAN.. 1980. s. Ereğli’nin Medine vakfı olması ve âşârının Medine’ye gönderilmesi II. Zorla girdikte üzerine hücum edip kaçırdılar. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Ereğli’yi Tanzimat’ın etkisi ile ilk defa olarak Belediye teşkilatına. Nevşehir. Süleyman Bey’in akıllı. s. Bu olay Ereğli halkı tarafından büyük bir mutluluk ve heyecanla karşılanmıştır155.g. tedbirli. voyvodayı şehre sokmak istemediler. gelecek için güvenleri sarsılmamıştı. Sivas. Gülek Boğazı yoluyla Ereğli ve nihayet Konya önlerinde kadar gelmiştir. a. 1905’te Bağdat demir yolunun bir istasyonu olma özelliğine kavuştu. Şarkikarahisar.g.e.g.MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE EREĞLİ Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra milletçe karşılaştığımız haksızlıklar ve saldırışlar bütün vatan sathında olduğu gibi Konya Ereğli’sinde de derin yankılar yaratmıştı156. Adana. 153 Özcan MERT. fırsatlardan istifade etmesini bilen ve Bab-ı Ali’ye karşı umumiyetle itaatli siyaseti Çapanoğullarının nüfuzunu hızla Anadolu’ya yaymıştır152. 156 Celalettin SET. Tarsus. Oğlu İbrahim Paşa Akka’yı işgal ettikten sonra Osmanlı ordusu galebe elde ede ede Adana. Ulukışla. Öteden beri Hac yolu üzerinde bir konak yeri olan Ereğli. Maraş.g. Şüphe yok ki Çapanoğullarının en parlak ve ihtişamlı devri 1782’den 1813’e kadar süren Süleyman Bey zamanıdır. 151 152 40 . Süleyman Bey vuku bulan isyanı sonlandırıp voyvodayı Ereğli’ye sokma emrini aldı151. 18. İbrahim Paşa Türk ordusunu Kütahya’ya kadar kovalamış ve takip etmiştir. 1832’de Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa. Çankırı. 432.e. Süleyman Bey’in kendi üzerindeki topraklardan başka oğulları zevcesi ve torunu adına kayıtlı mukataalarla nüfuzunu Bozok. a. Hacı Derviş Ağa’nın yardımları ile birbirine bitişik olan bu iki okul Cahı ve Boyacı Ali mahalleleri arasında açıldı. s.. 24. 432. Mustafa ARISOY. s. On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Ereğli’nin Mısır ordularınca işgal edildiğini görüyoruz. Özcan MERT. Çorum. Niğde.. Bir antlaşma ile İbrahim Paşa’nın Mısır’a döndüğünü görüyoruz. 64–65. Ereğli’nin yüksek ruhlu aydınları ile vazifeli askerleri önce tasaya düşmüşler. ve 19. s. 1868’de yeni usulde Mekteb-i İptidaiye’ye ve Rüşdiye’ye kavuşmuş görüyoruz. Yüzyıllarda Çapanoğulları. Mısırlılar muharebesiz Konya’ya girmişler. 154 İbrahim Hakkı KONYALI. a. a. Amasya. 155 Ferruh SENAN. Osmanlılar’a karşı baş kaldırmış ve savaş açmıştı.g. Bu devirde ise Müs-âb’lık bedeli maarif sandığına.e. a. Osman ÖZBEK. Kayseri.. Kırşehir ve Ankara’da sürdürmüştür153. Fakat bazı kimseler. 28.. Onun tarafından gönderilecek bir voyvoda ile idaresi emrolundu.Nar & Kılıç & Baş Süleyman Bey’e verildi. âşâr ise maliyeye devredildi. G. 74. fakat bu hal uzun sürmemiş. Ayıntap. Ankara.

“1919 yılı Mart ayı başında İstanbul’dan Konya’ya ve burada bir iki gün kaldıktan sonra 20’nci Kolordunun karargâhı bulunan Konya Ereğlisi’ne gelmiştir. O tarihlerde kolordumu teşkil eden birinci. Silah. Konya’da ordu müfettişi unvanıyla bulunan Mersinli Cemal Paşa ve 12’nci Kolordu Komutanı Miralay Fahrettin Bey’in (Fahrettin Altay).. mütareke şartlarına muhalif olmasına rağmen karşımızdakilere memleket müdafaasında kullanılabilecek hiçbir şey teslim etmeksizin bunları emin mıntıkalara taşımıştık. İşte bu galeyanlar bu havalideki milli teşkilata ve hazırlıklara birer başlangıç olmuştu. Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarından o kadar çok galeyana gelmişlerdi ki. Konya Ereğlisi.Geçmişten Günümüze Ereğli şerefli sayfalar eklenmiştir. Vali Cemal Bey’in menfi hareketlerine mani olmadıklarını görmüştüm. Pozantı ve Niğdeliler’in milli hareketleri. Ancak sonraları Mersinli Cemal Paşa’nın buradan ayrılması Vali Cemal taraftarlarının işine yaramış.g. işgal altındaki mıntıkalardan kâmilen geriye taşımışlar ve mahfuz mahallere yerleştirmişlerdi. 41 . Hakikaten daha o zaman başlamış olan Ereğli. Bunların sonradan Kilikya’nın kurtuluş savaşlarında birer “öncü rolü oynadıklarını ve kahramanca dövüştüklerini duyduğum zaman ne kadar sevinmiştim. s. s.e. Milli Mücadele Hatıraları. Milli Mücadele dönemi ile ilgili bilgilere Sayın Emekli General Ali Fuat Cebesoy’un anılarını anlattığı eserinde rastlıyoruz. zabit ve efradın büyük hizmetlerini asla unutamam. İşte arkadaşlarımı takdire vesile olan keyfiyet bu hadiselerdir. istikbal hakkında ümitler sarsılmamıştı. İstanbul. bize müracaatla silah ve cephane isteyerek vatandaşlarının imdadına koşmuşlardı. Bu satırlarım minnet hislerimin bir ifadesidir. 63–64. Halka hâsıl olan endişeleri bertaraf etmek için adı geçen iki kumandan arkadaşımla görüşmek ve bunlara salim bir istikamet vermek istiyordum. a. vatandaşlar arasına nifak sokan bozguncu faaliyet tekrar başlamıştır. Hadiseler bunu açıkça gösteriyordu. Şuna da bir harta olmak üzere arz etmek isterim ki kıymetli yedinci ordumuzu İngilizlerin ahitşiken teşebbüslerine ve hükümetin emirlerine rağmen kurtarabilmiş. Türk bağımsızlık savaşı buradan da desteklenmiştir157. 31. on birinci ve yirmi dördüncü fırka kumandanı. Üzerlerinde düşen milli vazifeleri dikkat ve sadakatle yapmış olduklarını memnuniyetle görmüştüm. Ali Fuat CEBESOY. cephane ve eşyayı düşmana kaptırmamışlar. 2000. Kilikya’nın tahliyesini bir ay kadar geciktirmiş.158” 157 158 Ferruh SENAN. Pozantı ve Niğde halkı daha 1919 Nisanında Adana’da başlayan İngiliz. Konya’daki bir iki günlük ikametim çok faydalı olmuştu. sonra Adanalılar’ın da katılmasıyla harikalar yaratmıştı. Kilikya mıntıkası tarafımızdan tahliye edilmeden evvel yapılmış olan milli teşkilat ve mukavemet hazırlıklarına yirminci kolordunun birçok güzide zabitleri oralarda bırakmak suretiyle bilfiil iştirak ettirilmişti. İstanbul’da bulunduğum sıralarda Konya Ereğlisi’nde ve Niğde’deki yüksek ruhlu ve kıymetli silah arkadaşlarım her ne kadar mütarekenin başından beri milletçe maruz kaldığımız haksızlık ve tecavüzlerden dolayı teessüre kapılmışlarsa da bu hal uzun sürmemiş.

g.g. Nutuk. bir kısmını tevkif etmişlerdi. s. şüpheli gördükleri kimseleri şehirden çıkarmışlar. a. nihayet pürüzler birer birer halledilmişti. Kilikya ve civarındaki halkın milli harekete hazırlanmasına ve bu arada yeni yeni yardımlar yapmak imkânını bulmuştuk. Ali Fuat CEBESOY. Eğer İstanbul’da verdiğimiz kararlardan haberdar olsalardı bu nakle katiyen yanaşmazlardı. Ardından Milli Mücadele döneminde Konya bölgesinin ahvalini anlatmaya devam ediyor: “Yirminci kolordu karargâhının Ankara’ya nakli emrini aldığım zaman ne kadar sevinmiştim. tutuklu varsa hepsini çıkarıp silahlandırmış ve kendine bir kuvvet yapmak istemiştir.. birliğe ve hareket başlangıcına müsait stratejik bir mevki idi. orada bulunan Kolordu Kumandanı Selâhattin Bey’in çekingen tavır ve hareketleri ve en nihayet habersiz İstanbul’a çekilip gitmesi. Resmi makamlarca yirminci kolordunun Ankara’ya nakli sebebi sırf Hazar’da kolordu merkezi olmasındandı.. s. Şunu da itiraf etmeliyim ki bu gecikme biraz da bizim işimize yaramıştı. 161 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK. s. a. Cebeci’deki kıtalarını kuvvetli bir müfreze ile takviyenin yolunu bulmuşlardı.e. Bu emellerine kısmen muvaffak olmuşlar.Nar & Kılıç & Baş Sayın Cebesoy hatıralarının bu kısmında Ereğli’de bulunduğu sırada Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulduğu haberini aldığını anlattı. 159 160 42 . 2002. Ali Fuat CEBESOY. Sonraları tevali eden hadiseler görüşlerimizde aldanmadığımızı göstermiştir159. valinin güya salahiyetini genişletmişler. Kolorduya doğrudan doğruya merbut kıtalarla Kaymakam Mahmut Bey kumandasındaki 24’üncü fırkamız karadan EreğliAksaray-Kırşehir üzerinden Ankara’ya gelmişti160. Maiyet zabitlerini çağırarak hazırlıkların süratle yapılmasını ve bir an evvel hareketimizin icap ettiğini söyledim. İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin bir şubesini de açmışlardı.e. 54. velev bir müddet için olsun kolordumdan ayırmak ve kıtalarımızı karadan yürütmek suretiyle Ankara’daki yerleşmemiz zamanını uzatmak istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa’nın ve benim görüşüme göre. 66. İstanbul. Bu parayı nereden bulup verecektik? Eğer versek İngilizler’i lüzumsuz yere dâhili işlerimize karıştırmış olmayacak mıydık? Maksatlarını anlamıştım. 65. Ankara her türlü teşkilata. Karargâhımda beni. Fakat bu sefer de ortaya yeni bir mani çıkarmışlardır. Konya ve havalisini Vali Cemal Bey’in hükmü altında bırakmıştı161. Sivas Kongresinden sonra kurulan Temsil Heyeti kararı ile Albay Refet Bey’in Konya’ya gönderilmek üzere yola çıkarılması üzerine Vali Cemal Bey hapishanede ne kadar kanlı katil. Konya’da ordu müfettişi bulunan Mersinli Cemal Paşa’nın İstanbul’a gidip gelmemesi. Hükümette yer alan kişileri saymakta ve bu hükümetten isabetli ve başarılı kararlar ve icraatlar beklenemeyeceğini anlatmaktadır. Bu muhalefet bir ay kadar sürmüş. Bizden şüphe ediyorlardı. İstanbul hükümeti ve İngilizler’den evvel burasının tarafımızdan tutulması en büyük emelimizdi. harekete geçmişler ve bizi geciktirmek için tedbir almaya başlamışlardı. Vagon başına altmış altın lira talep ediyorlardı. Kolordunun hazırlıklarını haber alan İngilizler.

Ferruh SENAN. Kararlı oldukları ve yarım saat içinde istasyonu terk etmemeleri halinde ateş açılacağını bildirdiler164. Cemal Beye hitaben söylediği sözlerden sonra istasyon etrafına soba borularından yapılan ve top izlenimi verilen yapılarla Fransız Yüzbaşıya göz dağı verilmiş ve hataben : “Ereğli’yi hemen terk ediniz aksi taktirde görmüş olduğunuz toplar ile üzerinize ateş açılacaktır. Fransız yüzbaşı. Bu esnada Niğde’de bulunan 41. Trenin gelmesine çok az kalmıştı. Arapoğlu Mustafa Çavuş.Geçmişten Günümüze Ereğli Konya halkı bu alçakça harekete karşı ayaklanınca Cemal Bey 26 Eylül’de İstanbul’a kaçmış. Akabinde tren istasyona gelmişti.g. Yüzbaşı zenci askerleriyle beraber evden çıktı. s. hükümetin karşı durması halinde İstanbul’a cephe almaya hazır bulunduklarını açıkladıklarını görmekteyiz. Arif Ağa. Adapazarı. İstasyona geldi. Alay Kumandanı Yarbay Rüştü.e. Cemil Bey’e hitaben: “Bir hafta sonra alayımla buradayım. 28 Eylül 1919’da Bolu. . a. 164 Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. İzmit gibi Ereğli havalisinde de Kuvayi162 Milliye teşkiline çalışıldığını ve bu mevzuda büyük hassasiyet gösterildiğini. s. 13. Sait Efendiler de takip ediyorlardı. sembolik olarak Fransızlar tarafından işgal edilmek ve burada Fransız nüfuzu kurulmak istendi. Bir Fransız yüzbaşının gün doğarken müstemleke askerleri ile istasyondaki müfettişlik binasını işgal ettiği duyuldu. belediye dairesinde toplanarak Hoca Vehbi Efendi’yi vali vekâletine tayin etmiş Konya’yı Temsil Heyeti’ne bağlamıştı. Bir daha gelen de olmamıştır. Toplantıya Büyük Arif Ağa (Karabudak) ile Mal Müdür Vekili Derviş Efendi (İzbudak) davet edildi. Ereğli de bu olayla Temsil Heyeti’ne bağlanmış oldu. üzerinde “Ereğli Guvernörlüğüne” yazılı bir zarfın ele geçmesi ile öğrendiler. S. s. 1. Kuvayi Milliye’nin aldığı kararlar Fransız Yüzbaşısına tebliğ edildi. Bunlar daha Fransız’ın ne demek olduğunu öğrenememişler” demiştir. Yüzbaşı ve askerleri hepsi bir kompartımana bindiler. Bu sırada tren hareket etti ve gitti. Yapılan toplantı sonunda Kuvayi Milliye’nin bir an önce harekete geçmesi ve Fransızlar’ın Ereğli’den kovulması yönünde karar alındı163. Tabur Kumandanlarından Binbaşı Rifat Beyler Ereğli’ye gelmişler.” Denilmiştir. bu civarlardaki Kuvayi Milliye başlarının. 162 163 43 . halk.e. 117. Derviş Efendi. Ancak iki gün sonra Konya Valiliğinden Kaymakamlığa gelen telgrafla bu yüzbaşıyı kovanların isimlerinin acele bildirilmesi is- Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK. Kuvayi Milliye Reisi Hoca Kâzım Efendi’nin yazıhanesinde Yarbay Rüştü. Tren kalkmak üzere iken Fransız Yüzbaşı. Suphi Efendi. Bu adamları şahsen sizden isteyeceğim. Binbaşı Rifat Bey. Kâzım Efendi.. a. Bu herifleri nasıl yola getireceğimizi göreceksiniz. İşte bu olayların cereyan ettiği devrede Ereğli. Süleyman Sırrı Efendi.g. Oraya gelmiş olan Jandarma Takım Komutanı Cemal Bey iyi Fransızca bildiğinden tercümanlık vazifesi yapmıştır. Tümen’in 126. Nernekli Hasan Usta altı zattan ibaret olan mangayı. . İstasyona varıldı. Kuvayi Milliye ile temas halinde idiler. 34. Binbaşı Rifat Beyler ile Fuad Bey hep beraber otururlarken bu işgal keyfiyetini Ereğli Postahanesine gelen.

. Damat Ferit’e iltihak etti165. S.Nar & Kılıç & Baş tendi. s. 44 . 14. 165 Ereğli Öğretmenler Derneği Yay. İsimler bildirildi fakat takibata vakit bulunamadan Vali Artin Cemal Konya’dan kaçtı. 1.

Bu eserlerden bazılarının sadece kaynaklarda isimleri kalmıştır. ilk çağa ait kavga anıtları. Figürlerin dış konturları belirgindir. 1. 34. Hitit Devleti’inden sonra bölgede hüküm süren Tuwana Şehir Devletleri. Tanrıya adak olarak sunulacak bir boğa bir insan tarafından kaya anıtına yönelik götürülmektedir166. Ana kaya yontularak alçak kabartma tekniği ile yapılmıştır.KAYA ANITLARI Bugün Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Köyü’nde yer alan iki kaya anıtı bulunmaktadır.İLKÇAĞ TARİHİ ESERLERİ İlkçağda Kybistra olarak adlandırılan ve bugünkü Ereğli’nin yaklaşık 20 km. Ek–3. Helenler. s. Antik Kentler ve lahitlere rastlamak mümkündür. define arayıcılığı gibi nedenlerle birçok eser tahribata uğramış ve zamanımıza ulaşamamıştır.g.Geçmişten Günümüze Ereğli BEŞİNCİ BÖLÜM EREĞLİ TARİHİ ESERLERİ A. Su kaynağına yakın bir tepenin önünde yer almaktadır. Hüyükler. 45 . Feyz ve bereket tanrısı Tarhundas’a bolluk ve bereket için yakaran halkın ona kurbanlar sundukları anlaşılmaktadır167. 166 167 Hilmi EREL. a. dönemin önemli yerleşim yerlerinden birisi idi. savaşlar. Zira bu kanıya varmamızda bize yardımcı olan bölgedeki tarihi eserlerin varlığıdır. İvriz Kabartması ile eş zamanlı olarak yapılması muhtemeldir. Bugün Ereğli’nin civar ve köylerinde. Tümülüsler. Bergama Krallıkları ve Roma Krallığı döneminde de şehir bölgenin önemli şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürüyordu. . Frik Krallığı.e. Kaleler. Bunlar İvriz Kaya Anıtı ve Adak Anıtı’dır. Zira zaman aşımı. Bkz.ADAK ANITI İvriz Kaya Anıtı veya diğer bir deyişle İvriz Kabartması’nın doğusunda yer alır. a. İvriz Kaya Anıtı daha önce zikrolunmuştur. güneyinde bulunması muhtemel şehir.

100 yılına ait olduğu kabul edilir. Bey Köyü sınırları içerisindedir. a. 46 . Ereğli. Bu tür mezarlar kral gibi halkın ve devlet erkânının gözdeleri için yapılıyor ve bu şahısların bu tarz mezarları itina ile tanzim ediliyordu. üzeri ahşap hatıllarla kapatılmış Dramos’dan sonra. b. Tümülüsün Ereğli merkezine uzaklığı 6 km. Tümülüs batıdan doğuya doğru 9 m. moloz taş duvar örgülü.168” Fakat tümülüsün kimin adına yapıldığı yönünde bir bilgiye ulaşılamamıştır.dir. Daha sonar 222×136 cm ölçülerinde esas mezar odasına varılır. yüksekliğinde 60 m.BÜYÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ Göztepe üzerindedir. No: 3. 12 m. Adak Anıtı 2. altın kaplamalı ahşap 168 169 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yay. Bkz. düzgün blok kesme taşlarla örülmüş beşik tonozlu mekâna geçilir. Bu tümülüsün M.KÜÇÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ “Küçük Göztepe Tümülüsü.Nar & Kılıç & Baş Ek3. çapındadır. 1958. s. 22. Ek–4.TÜMÜLÜSLER Tümülüs. tepe biçimindeki yığma topraklardan oluşan mezarlardır. Tümülüs tepe üzerinde bir göz gibi görünmektedir ve bu nedenle tepenin ismini bu görünüşünden almış olması kuvvetle muhtemeldir169.. 1974 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Bergama Kralı Mitrades’e ait altın Efes sikkesi.Ö.

s.Ö. 47 . Ek–5. a. Zamanla burada yaşayan insan topluluklarının yerine farklı toplumların da yerleştiği bir alandı. yıkılır ve yavaş yavaş bölge yükselmeye başlar. Ereğli’nin 14 km.. Bu şekilde ovalık bir alanda iskân koşuluna bağlı olarak oluşan yükseltiler hüyükleri oluşturur. Ek4. yüksekliğinde 100 m.AK HÜYÜK Akhüyük Köyü ismini buradaki hüyük ve kükürtlü sudan almıştır. Genellikle ovalarda yer alan hüyükler. kuzeyinde yer alır.HÜYÜKLER Hüyükler birer yerleşim alanlarıdır. Hüyük 25 m. 2000 yıllarından itibaren Grek. M. No: 3. 170 171 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yay. Kerpiçten yapılan yığma yapılar zamanla erir. Büyük Göztepesi Tümülüsü 3. Hüyüğe bitişik tepede kükürtlü su kaynağı vardır171. Bkz. Bir yerleşim yeri olarak iskâna açılan alan bir süre sonra çeşitli sebeplere bağlı olarak yeniden inşa edilir. 23. çapındadır.Geçmişten Günümüze Ereğli mezar sandukası ve altın didemler bulunmuş olup Ereğli müzesinde sergilenmektedir. birçok medeniyetin kültürünü taşır. 100 yıllarında yapılmıştır170. M. Roma döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır.Ö.

Çiller Höyüğü 172 Bkz. Akhüyük Kükürt Çamuru b. Hüyük 20 m.Ö.ÇİLLER HÖYÜĞÜ Çiller Köyü’nde yer alan hüyük. Akhüyük’ün doğusunda yer alır ve 2 km. M. Ereğli’nin kuzeydoğusunda ve 16 km. mesafededir. uzaklıktadır. Ek 6.Nar & Kılıç & Baş Ek 5. çapındadır. 48 . 2000 yıllarından itibaren ilkçağ boyunca yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Grek ve Romalılar da bu höyüğü yerleşim alanı olarak kullanmıştır172. yüksekliğinde 200 m. Ek–6.

Frik merkezi denilebilecek tek yerleşim alanıdır. 173 174 49 . s. Orta Anadolu’nun güneyindeki kervan yolu üzerinde yer alması nedeni ile önem kazanmıştır. Konya çevresinde en önemli ve zengin demir çağını yaşamış olan Zincirli Hüyük.. Grek. Bkz. Tuz Gölü’nün kuzeyinden kıvrılan hat üzerinde yer alması ve Orta Anadolu’ya sınır teşkil eden bir yerde konumlanması ile özellikle Asur ticaret kolonileri çağında Kültepe (Kayseri). yüksekliğinde 200 m. Bkz. Ek–7. Ek–8 175 Hilmi EREL.e. a. Hititler’in önemli bir yerleşim yeri olması muhtemeldir173. Kalkolitik.g. çapındadır. Acemhüyük (Niğde).Geçmişten Günümüze Ereğli c. Hüyük 15 m.dir ve Ereğli’nin doğusunda yer alır. Bizans ve Selçuklu döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Ereğli’ye uzaklığı 22 km. Karahüyük (Ereğli) yolu üzerinde yer alan ticaret merkezlerinden birisidir. Hitit.KARA HÜYÜK Aziziye Kasabası’nın kuzeyinde yer alır. civarında ve doğusundadır174. Höyüğün kuzeyinde Osmanlı dönemine ait baruthane yer almaktadır175. Karahüyük d.ZİNCİRLİ HÜYÜK Yeniköy’ün doğusunda yer alan höyüğün Ereğli’ye uzaklığı 40 km. Roma. 25 metre yüksekliğinde 300 m. Ek 7. 36–37. çapındadır.

176 177 İbrahim Hakkı KONYALI. Bugün kaleden ayakta kalan birkaç duvar kalıntısı vardır177.İVRİZ KALESİ İvriz Pınarı’nın ve kabartma abidesinin üzerinde yer alan kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. su kaynaklarına yakın olma ve Ereğli ovasındaki olası bir su baskınına maruz kalmama gibi nedenler de yatmaktadır.Nar & Kılıç & Baş Ek 8.g. Ek–9. 50 . İvriz kalesi bir Hitit eseridir. Zincirli Höyük 4. bazen de imparatorluğun bir eyaleti olarak vazife görmüşlerdir. Her devirde değişen askerî şartlarla beraber kale yeniden yapılmış veya bir takım düzenlemelere tabi tutulmuştur. s. a. Tuwanalılar’ın eline geçmiştir. Bunun nedenleri arasında güvenliğin daha kolay sağlanmasının yanında. güvenlik gayesi ile insanların yaşam alanlarının çevresini olanaklar ölçüsünde duvarlarla çevirip içerisinde hayatını sürdürdükleri alanlardır. 442–443. Ereğli bölgesinde bulunan kaleler genellikle dağlık kesimlerde ve ovaya hâkim bir konumda inşa edilmiştir.e. önemli geçit noktalarını kontrol altında tutabilme.KALELER Kaleler. Daha sonra Romalılar’ın. Bazen tek başlarına birer devlet olmuşlar (kent devleti).. Bkz. Ermeniler’in ve Bizanslılar’ın hâkimiyetinde kalmıştır. Silah teknolojisine bağlı olarak kalenin Bizans döneminde ve Ermeniler döneminde devrin icaplarına göre bir takım rotasyona tabi tutulmuştur176. Sonradan bu topraklara hâkim olan ve Hititler’le kavmî yakınlıkları bulunduğu kabul edilen Luwiler’in. a.

873–876. su sarnıcı. Bu Kale İvriz kalesinin adeta bir iç kalesi gibidir. Küçük bir kaya kovuğunu genişleterek ve bunun önünü duvarla daraltıp kapı yapılarak kale görüntüsü verilmiştir. Ermeniler. Bizanslılar. ilk Hıristiyanlar ve Bizanslılar faydalanmıştır. yel ile çalıştığı anlaşılan bir değirmen taşı. a. Kalenin ön kısmında eski insanların kendilerini koruyacakları silahları yığılı bulunuyordu. Kale Hititler döneminde inşa edilmiştir. Selçuklular. s. Romalılar. Kale bu iki delikten ismini alır.MİNDOS KALESİ Mindos. s. darı kuyuları. Kale içerisinde deliklerden sızan suları toplayacak bir havuzu. Karamanoğulları döneminde buraya yaptırılan bir camiinin kitabesi yapılarıdır180. Tuwanalılar. Ek–10.e. Kale Saray Köyü’nün güneyindeki Aydos Dağı’nın sarp bir tepe noktası üzerindedir. Kale Hitit dönemi ile başlar.e. Karasaray. Karamanoğulları ve nihayet Osmanlılar kaleden istifade etmiştir179. a. Kale-i Mindos gibi isimlerle adlandırılan kale.g.Geçmişten Günümüze Ereğli Ek 9. 445. Hititler. Mağaranın iki kapısının bulunması kalenin bu şekilde adlandırılmasına sebep olmuştur. 180 İbrahim Hakkı KONYALI. Bu taşları tırmanmak isteyenlere atıyorlar ve uzaklaşmalarını sağlıyorlardı178. İbrahim Hakkı KONYALI. Bkz. Frikler. 178 179 51 ..İKİ DELİKLİ KALE İvriz Köyü’ne girişte yüksek kayalıkların üzerinde bir çift göz gibi görünen iki delik vardır. İvriz Kalesi b. c.g. Romalılar. Bu silahlar ise taşlardır. Ermeniler. sarnıcı vardır.. Kaleden bugüne kalanlar harap durumda olan birkaç kale duvarı. Bu kaleden Hititler.

. s. kuzeyinde.ANTİK KENTLER Ereğli ve çevresi her çağda önemli bir yerleşim alanı olma özelliğini bünyesinde bulundurması. 1994 yılında yapılan bir takım kazılarda Heraklia şehrinin yeri kesinlik kazanmıştır. Kale diğer kalelerde olduğu gibi Hitit dönemine kadar götürmek mümkündür. çok büyük bir bölümü yok olmuş duvar kalıntıları kalmıştır181. Antik kentten geriye bugün çok fazla bir şey kalmamış- 181 İbrahim Hakkı KONYALI. 52 . 5. Kaleye kesme taş merdivenlerle çıkılır. uzağında bulunmaktadır. Kaleden günümüze kadar kalan çok az şey vardır. Zanapa Yolu üzerinde solda sarp bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Mindos Kalesi d. her alanda olduğu gibi antik yerleşim birimlerinin bölgede çok olmasına da olanak vermiştir. su sarnıçları.Nar & Kılıç & Baş Ek 10. Antik kent bugünkü modern şehrin altındadır. 448–450.KARABURUN ANTİK KENTİ Karaburun Yaylası’nın 1 km.g. Tahıl kuyuları. a. Ereğli’nin güneybatısında ve 8 km.TONT KALESİ Tond yeni adıyla Gökçeyazı Köyü’nün iki kilometre kadar doğusunda. Heraklia’nın yanı sıra bugünkü bazı köylerimizin yakınlarında bu tür antik kent kalıntılarına yoğun olarak rastlamaktayız.e. Zira define arayıcıları kalede çok büyük tahribatta bulunmuştur. Burası Hitit ve Roma dönemlerinde yoğun bir iskân görmüştür. a.

182 183 53 . Bölgede Osmanlılar dönemine ait bir su sarnıcının bulunması. Çevrede blok taştan yapılmış antik mezarlar bulunmaktadır182.. Dağören Antik Kenti c. 184 Hilmi EREL.Geçmişten Günümüze Ereğli tır. Roma döneminde özellikle Bizans döneminde önemli bir yerleşim alanıdır. 39–40. hamam ve dini yapılar ayaktadır. Ek 11.g. bölgenin bu dönemde de iskâna uğradığını göstermektedir184. Bugüne kadar gelen bazı yapılara rastlamak mümkündür.BEYÖREN ANTİK KENTİ Bu antik kent oymalı antik kentin 5 km. Helenistik ve Roma dönemlerine ait kemerli ve sütunlu sarnıçlar günümüzde halen ayakta kalan yapılardır. kuzeyinde bulunmaktadır183. Şehrin ana girişi. s. a.DAĞÖREN ANTİK KENTİ Oymalı Köyü mevkiinde Ereğli’nin kuzeybatısında ve 45 km. Bkz. Ek–12. b.e. Antik kentte Geç Roma ve Bizans dönemine ait yapı kalıntıları vardır. Ek–11. uzağında bulunmaktadır. Bkz.

Beyören Antik Kenti d.e. Lahit ve kapağı beyaz bir mermerden yapılmıştır187. s. batısındadır. a. Lahitin bulunduğu yer Ambararası Köyü olup. 24–25. Ereğlili Deli Mustafa bu işe memur edilmiş ve kırk manda ile Konya demir yoluna kadar lahit nakledilmiş ve buradan tren ile İstanbul’a aktarılmıştır. s.g. Antik kent Ereğli’nin 22 km. 820 185 186 54 .dir. a. Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları. Lahit. lahitin bir an evvel İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınması kararlaştırılmıştır185. İbrahim Hakkı KONYALI. Sidemara (Ambar) Şehri’nin yok olmadan evvel tahrip edildiği sonucunu ortaya koyar. No: 3.ANARU ANTİK KENTİ Halkapınar İlçesi Beydoğan Köyü sınırları içerisindedir. Lahtin uzunluğu 400 cm. Roma ve Bizans döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Kazı esnasında yüzlerinin bulunamaması. 188 İbrahim Hakkı KONYALI. s. 6. Lahitin her tarafı boşluk kalmayacak şekilde çeşitli dini figürlerle süslenmiştir188. 818. Deli Mustafa’ya padişah tarafından hizmetine mukabil bir rütbe ve maaş tanzim edilmiştir186. Yapının büyük bir bölümü yıkılmıştır. SİDEMARA LAHTİ Lahit. yüksekliği ise 246 cm.. Burada bulunan kilisenin ortastat ve sütunları yan tarafa yıkılmıştır.Nar & Kılıç & Baş Ek 12.e. eni 180 cm. güneyinde yer alır. Lahitin kapağının üstünde içinde yatan karı ve kocanın yatar vaziyette yüksek kabartma heykelleri vardır. dönemin Müze-i Hümayun Müdürü Halil Ethem Bey tarafından incelenmiş. 1904 tarihinde Ambar Köyü’nden İbrahim Gündoğdu tarfından buğday kuyusu kazarken bulunmuştur. Ek–13..g. Ereğli’nin 17 km. 187 Bkz.

Geçmişten Günümüze Ereğli Ek 13. akabinde Abbasiler. uzağında bulunmaktadır. Her devlet kendi kültürünü yansıtan veya kendinden önceki hâkim devletlerin üzerlerinde bıraktığı etki ile eserler vücuda getirmiştir. buna bağlı olarak da bölgede çeşitli toplum ve kültürlere ait eserlerde zenginleşme görülmüştür. Bu eserler zamanın acımasız aşınımına. Selçuklular. cami ve külliyeler yer almaktadır. her devlet kendi kültürlerini yansıtan yapılar vücuda getirmiş. yy. 55 .ORTAÇAĞ TARİHİ ESERLERİ İlkçağda Ereğli havalisinin çeşitli toplumlarca imar ve iskân edilmesi günümüze kadar gelen tarihi eserlerin çeşitliliğini olanaklı kılmıştır. manastırlar. Karamanoğulları ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. yüzyıldan sonra bölgenin yavaş yavaş İslamlaşmaya başlaması ile birlikte sanat eserlerinde İslam kültürünün etkileri fark edilir oldu. 8. yy’lar arasında bölgeye yoğun olarak yapılan Arap akınları nedeniyle ovada yaşayan halk kendini korumak için Karacadağ’ın bünyesindeki tüf tabakları ve kalkerleşmiş ana kayalar oyularak birbirinden bağımsız 36 adet yeraltı şehri yapılmıştır189. kaleler. Ek–14.OYMALI YERALTI ŞEHİRLERİ Karapınar İlçesi’ne bağlı Oymalı ve Akören sınırları içerisindeki yeraltı şehir Ereğli’nin kuzeybatısında ve 40 km. Bu hareketliliğin sebebi ise dini faktördür. Fakat 7. Bu kıymetli eserler arasında yeraltı şehirleri. Ortaçağın başlaması ile birlikte bölgede Bizanslılar. Bölgeye sahip olan her kavim. eserlerden bazıları ise tamamen yok olmaktadır. hamamlar. İlkçağın geneline hâkim olan çok tanrılı dinlerin ve çağın sonlarında ortaya çıkan Hıristiyanlığın bölge kültürüne ve vücuda getirilen eserler üzerinde derin tesirleri vardı. köprüler. insan ve çevre tahribatına uğramakta. Bölge ilkçağa nazaran orta çağda daha hareketli bir yapıya kavuşmuştur. 189 Bkz. Sidemara Lahdi B. ile 10. 1.

odalar.Nar & Kılıç & Baş Ek14. Burada çocukları ve eşyaları indirmek için makara sistemi kurulmuş ve dünyanın ilk asansörü yapılmıştır. a.g. galeriler ve hava bacaları gibi müştemilatlar bulunmaktadır.. 56 . at tavlası. Arkeolojik kazılar devam etmektedir190. Kapadokya’daki yeraltı şehirleri ile aynı amaçla ve eş zamanlı olarak yapılmıştır. Bazı galeriler kuyu tipinde olup yanlarda ayak koymak için kertikler yapılmıştır. Yeraltı şehirleri ihtiyaca göre oda eklenerek büyütülmüştür. 40–41. Oda tavanlarında basıncı azaltmak için tonozlu bir sistem uygulanmıştır. Oymalı Yeraltı Şehirleri İç mekânlarda kilise. s. Yeraltı Şehrinin Planı 190 Hilmi EREL. sarnıç. Savunma amaçlı yapıldığı için galeriler bir insanın geçebileceği şekilde dardır.e. zindanlar.

Gölören’e uzaklığı 10 km.e. Ek15. ülkesine gelecek Arap akınlarını önlemek için pek çok kale yaptırmıştır. s.e.. a. 193 İbrahim Hakkı KONYALI. 191 192 57 .. Konya. Zira güney ve güney doğu yönündeki mevcut kaleler ilkçağ Roma döneminde yapılmıştır. 38. Yığma bir tepe üzerindedir. Kutören Kalesi Kutören Kalesi de Gölören Kalesi ile eşzamanlı olarak yapılmıştır. Bunlar yapılırken Toroslar’dan ve Gülek Geçidi’nden saldırıları önlemek hedeflenmiştir. Kaleye ait taşlar köylülerce ev inşasında kullanıldığı görülmektedir192.KALELER Ortaçağ siyasi coğrafyasında Bizans. Kalenin Ereğli’ye uzaklığı 60 km. a. olup. Ayrancı istikametinden gelebilecek saldırıları önlemek hedeflenmiştir. Bkz. Bugün sadece kalıntılarına rastlamaktayız191. Ek–15.GÖLÖREN ve KUTÖREN KALELERİ Gölören Kalesi. 438. Kuteren ve Heraklie (Ereğli) kalelerini yapmışlardır. Bizans döneminde yapılmıştır. s.EREĞLİ KALESİ Ereğli Kalesi Heraclius tarafından Yermük Savaşı’na müteakiben gelişen Arap akınlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Bugün kaleden çok az kalıntılar vardır. Bizanslılar bu amaçla Gölören. Antakya’nın İslam ordularınca 638’de fethinin ardından Heraclius. b.g. a. Bu çoğunlukla bu günkü Ereğli’nin kuzey ve kuzeybatı istikametlerindedir.dir. Ereğli’nin kuzeyinde yer alır.Geçmişten Günümüze Ereğli 2.g. Hilmi EREL. Toroslar’ın kapıları denilen derbentlerin önüne birçok kale tahkim ederken Ereğli Kalesi’ni de yaptırmıştır193.

Cinler kapılarıdır196. s. a. korunaklı yerlere inşa edilmiştir. Geç Roma ve Bizans dönemine ait bu dini eserler genellikle yüksek.KIZLAR-OĞLANLAR MANASTIRI İvriz Köyü’nün güneyinde.e. askeri ve cephanesi yoktur. Döneme ait pek çok antik kentte ve yeraltı şehirlerinde bu dini yapılara sıkça rastlıyoruz.g. 198 Hilmi EREL. İbrahim Hakkı KONYALI. s.Nar & Kılıç & Baş Ereğli daha sonra Harun Er-Reşid’in.. Evliya ÇELEBİ.g. Ambar Deresi içinde yer alır197.g. Sadece sur önünde olduğu var sayılan ve şehir su ve düşman baskınlarından koruyan hendeğe rastlanır. işçilik oldukça kalitelidir. Büyük bir tahribat vardır198. c.g. Konya’da Takkeli Dağ’daki Kevele Kaleleri gibi yıktırılmıştır. 31. 446. Şehir Fatih Sultan Mehmet adına 1467’de diğer Karaman vilayeti kaleleriyle beraber Osmanlı sınırlar içine alınırken kalesi. Ereğli’nin çeşitli noktalarında rastlanan bu hendeklerden yola çıkılarak surun yarıçapının bir kilometre civarında olabileceği tahmin edilir.e. Kalenin kapılarından üçünün adı bugüne kadar gelmiştir. Pek çok kilise ve manastır yapılmasına rağmen bunlardan çok azı günümüze ulaşabilmiştir. Cahı.. a. a.MANASTIRLAR Hıristiyanların kutsal ibadet yerlerinden biri olan manastırlara Anadolu’da sıkça rastlıyoruz. Selçuklular’ın. Ek–16.. a. Ermenâk ve Mennan kalelerini de yıktırmıştı194. 3. Zira bölgeye yapılan Arap akınları. Hıristiyanların Aziz Paulus’u Anadolu’daki faaliyetlerini Divle ve Ereğli’de başlatması bunun en önemli nedenidir. 139. Selçuklu ve Karamanoğulları zamanında kale ayakta idi. Fatih. Ulaşanların da büyük bir bölümü tahribata veya aşınıma uğramıştır. Bunlar da. 17.e.e.195” Bugün Ereğli Kalesi’nden ayakta kalan ne bir sur ne de bir duvar vardır. Manastır Erken Bizans dönemine aittir. s. 197 Bkz. . Ermeniler’in. Bir tepe üzerinde beşgen şeklinde güzel bir kaledir. “Halkı isyan ettiğinden Fatih Sultan Mehmed kaleyi ele geçirerek eşkıya gizlenmesin diye bazı yerlerini yıktırmıştır. Giriş kısmında duvar fresklerinin izi kalmıştır. yerel yöneticilerin yağmacı tutumu gibi nedenlerle kilise ve manastırlar çok büyük tahribata uğruyorlardı. Doğal bir mağaranın ağzına çok katlı düzgün kesme taştan bina edilmiş olup. 3–4. İçinde dizdarı. s. Karamanoğulları’nın ve nihayet Osmanlılar’ın eline geçmiştir. 196 İbrahim Hakkı KONYALI. Üçgöz. 194 195 58 . a. Karaman.

59 . Apsis doğu yönünde olup giriş batıdadır. Düzgün kesme taşla yapılan manastırın iç mekânı alıcı sıva ile kaplanmıştır. Ek 17. Hilmi EREL.. Çatı örtüsü beşik tonozlu olup. a. Manastırın bulunduğu tepe aynı zamanda antik yolların geçiş noktasında yer alır. Koçak Manastırı 199 200 Bkz.g. doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve üç neflidir.Geçmişten Günümüze Ereğli Ek 16. Yüksek bir mevkie inşa edilmesinin nedeni Hıristiyanlığın ilk yıllarındaki o baskıcı durumdan kurtulmak içindir200. Kızlar Oğlanlar Manastırı b.e. kubbe yanlarında eyvanlar vardır.KOÇAK MANASTIRI Manastır. Ayrancı-Ereğli yoluna hâkim yüksek bir tepe üzerinde savunmaya elverişli bir konumdadır199. s. 32. Ek–17.

ŞİFA HAMAMI (ESKİ HAMAM) Hamam Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde Ulu Cami’nin güneyinde yer alır. Genel görüş.g.. Hamamı irili ufaklı altı kubbe örter. 204 İbrahim Hakkı KONYALI. Hamamın Ulu Cami’nin gelir vakıfları arasında olduğu anlaşılmaktadır204. Roma hamamının bu günkü Rüstem Paşa Kervansarayı’nın altında olduğu. a.HAMAMLAR a. diğerinin de Cağaloğlu Bedesteni’nin güneyinde olduğu zikrolunur. Fakat ikisi de günümüze ulaşamamıştır. Konya. s. a. Bu kısmın tam ortasındaki kapı. s. İbrahim Hakkı KONYALI. Ortada göbek taşı vardır. Orijinal binasının büyük bir kısmı aynen durmakta olup. 1993. bunlardan birinin Roma dönemine ait olduğu kaynaklarda zikrolunur. Solda usturalık ve abdesthanesi görülür.e. İçeri girildikten sonra sağdaki kapıdan sıcaklığa girilir. hamamın yıkanma yerine açılır.e. 100. Bu kubbenin varlığını köşelerdeki kaide kalıntılarından anlamak mümkündür203. karşısında da bir Rum kilisesi var idi. Şifa Hamamı Bu hamam dışında Ereğli’de iki hamamın daha bulunduğu.g. Fakat kitabeleri günümüze kadar ulaşmamıştır201. 203 Bkz. Ek–18. Tevfik GÖKBUDAK. Büyük ana kubbede 3’ü büyük. Yıkılan bu kubbenin yeri ahşap ile örtülmüştür. Hamamda 10 kurna. s. Bu kiliselerin 15.Nar & Kılıç & Baş c. asır yapıları olduğu söyleniyor. Belediye başkanı Abd’ür-Rahim Efendi yol açtırırken bu kiliseleri yıktırmıştır.. 51’i küçük 54 pencere bulunur. Ek 18. Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı yönündedir. 4 kapalı 6 açık halvet vardır. İki tarafta birer beşikörtüsü eyvan bulunan bu kısmın ortasındaki kubbede 11 pencere vardır. 4.RUM ve ERMENİ KİLİSELERİ Ereğli’de bugünkü Ziraat Bankası’nın güneyinde bir Ermeni Kilisesi. 201 202 60 . Göbek taşı betonla yenilenmiştir. 757. 575–576. sadece büyük kubbe yıkılmıştır202. Zaman Sürecinde Ereğli. Şadırvanı betondandır.

Maden. Bu yol Kamer’üd-din Hanı harabelerinin önünden geçer. Bkz. a. Bu yola Ulu Yol da denilmektedir.HORTU (SAZGEÇİT) KÖPRÜSÜ Hortu (Sazgeçit) Beldesi’nde yer alır. Halen kullanılan köprünün Karamanoğulları döneminde yapıldığı muhtemeldir206.KÖPRÜLER Köprüler ulaşıma olanak vermeyen akarsuların üzerine yapılan ve ulaşımda aksamalara mahal vermemesi için yapılan inşalardır. İç Anadolu’nun bozkırları arasında yeşil kalabilen nadir arazilerden birisi olan Ereğli. s. s. Ulukışla.BAYBURDLU KÖPRÜSÜ Bu köprü. Köprünün Selçuklular döneminde yapılması muhtemeldir205. bu özelliğini çevresindeki çaylara ve göllerin uzantıları olan küçük kollara borçludur. Köprü harpeşte tarzında yapılmış olup beş kemerlidir.g. 741. Çiftehan ve Pozantı’ya uğrar. Köprü AksarayEreğli eski kervan yolu üzerindedir.. Yapımında kullanılan taşlar yöresel siyah taşlardır ve düzgün kesimlidir. a. Ek–19. Anadolu’nun ana yolu bu köprü üzerinden geçerdi. Osmanlı Devleti döneminin önemli derbentlerinden olması muhtemeldir. Günümüze kadar gelen köprüler genellikle Selçuklu ve sonrası dönemine aittir. Altından Akgöl’den Düden’e akan su geçmektedir. 207. Ereğli’ye 13 km. Zira araştırıcının ahali ile olan mülakatlarında halkın buraya Maraş’tan nakledildikleri ve dedelerinin bu köprüden gelip geçen kervanların güvenliğinden sorumlu olduğu nakledilmiştir207. Hal böyle iken ulaşımı kolaylaştırmak için ilçe sınırlarında birçok köprü yapılmıştır.. İvriz Çayı üzerindedir. 205 206 61 . a.e. 743.Geçmişten Günümüze Ereğli 5. b.e.g. İbrahim Hakkı KONYALI. Gülek Boğazı’ndan sonra Çukurova’ya uzanırdı. İbrahim Hakkı KONYALI. mesafede Sazgeçit Kasabası içinde bulunan köprü mevkisinin.

Köprünün bir Osmanlı eseri olduğunda hiç şüphe yoktur. mezar taşları vardır.Nar & Kılıç & Baş Ek 19.e. Kendisinin ergin ve olgun bir kişi olduğu Yavuz Sultan Selim ve yahut Dördüncü Murat zamanında yaşadığı söyleniyor. Yavuz.g. atını çaya vurmuş. Son zamanlarda esaslı bir şekilde tamir edilmiştir. sağında ondan biraz küçük ve solunda daha küçük göz bulunan köprünün ana gözünün iki tarafında yüksek de iki yuvarlak ve küçük göz vardır. Köprüyü yaptıran Ziya Efendi'nin ne vakit yaşadığı ve öldüğü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Askeri. Köprünün hiç bir yerinde yapıldığı tarihi ve yaptıran. a. askerleri geçerken iki kişi boğulmuştur. Hortu Köprüsü c-ZİYA EFENDİ KÖPRÜSÜ Ayrancı'dan Kale Köyü'ne giderken şimdi altından Ayrancı Barajı suyu akan köprünün adı (Ziya Efendi Köprüsü) dür. Boğulanların bozguncu ve münafık kişiler oldukları anlaşılınca Ziya Efendi'nin kerametinin zahir olduğuna hükmedilmiştir. Ortada büyük ana bir göz.208 208 İbrahim Hakkı KONYALI. mimarı gösteren bir kitabe yoktur. s. köprüyü geçmek isterken Ziya Efendi'nin adamları buna mani olmuşlar ve Efendi hazretleri buna müsaade etmiyor demişler. Korkuluklarında kale ve kilise enkazından alınmış sütun parçaları.. Köprü yapılırken gay-i islami devirlerin yapı enkazından faydalanılmıştır. geçmiş. “Geçme namerd köprüsünden ko aparsun su seni” mısra'nın o vakit söylendiğini rivayet edenler varsa da doğru olmasa gerek. Köprünün şöyle bir hikayesi vardır: Yavuz Sultan Selim Mısır fethine giderken köprüye yakın bir yer oturan bu Tanrı velisi ergin kişiyi ziyaret etmiştir.748-749 62 . Köprünün Ayrancı'dan gelip geçerken hemen önünde yolun iki tarafında geniş bir kabristan bulunuyor.

a. Karamanoğulları devrinin eseri olduğu tahmin edilen köprünün üstü sonradan beton ile tahkim edilmiştir210. e.. s. Aralarındaki bağ sadece dini fonksiyon bakımındandır.İVRİZ KÖPRÜSÜ İvriz Çayı üzerinde ve Uluyol güzergâhındadır. Tek kemerli olup düzgün kesme taştan yapılmıştır209. Üzerinde yazılı bulunan ayetin içinde bulunan “Sinetün” kelimesini ebced hesabına vurarak 1116 yılında ve Konya Selçuklular’dan Sultan I. Bu isimle anılan külliyeye çıkan yol üstünde olması sebebi ile Selçuklu döneminde yapılması muhtemeldir211.g. Adını aldığı ve bitişik düzeyde bulunduğu Ulucami ile en küçük bir mimari yakınlığı yoktur.CAMİLER a.ULU CAMİ ve MİNARESİ Minare Türkiye’nin en eski minarelerinden birisidir. Bu kervan yolundan Tarsus’taki Horozlu Han’a ulaşılır.e. Mesud döneminde yapılmış olduğunu ileri sürenler olduğu Hilmi EREL. 745. Şeyh Şehab-üd-din Suhreverdi Köprüsü 6. 211 Hilmi EREL. Ek 20.Geçmişten Günümüze Ereğli d. a. s. (Bkz. a. Ek–20) 209 210 63 . s..e.g. 29.e..ŞEYH ŞAHAB’ÜD-DİN KÖPRÜSÜ Ereğli çıkışında İvriz Yolu üzerindedir. 29 İbrahim Hakkı KONYALI. Hiçbir yerinde yapıldığı tarih veya yaptıranın kayıtlı olduğu kitabesi kayıtlı değildir. Tek sıra kesme taştan yapılan köprü 3 metre genişliğindedir.g.

a.. s.g. İbrahim Hakkı KONYALI. a. Merdiven dönüşlerinin sonuna konan çok küçük pencereler ile minarenin içine ışık ve hava sağlanmıştır. Minarenin kaide ve küp bölümü arasına konan mermer bir kuşakta devrinin sülüsü ile Kürsî Ayeti yazılıdır213. s. 212 213 64 .Nar & Kılıç & Baş gibi farklı bir döneme dayandıranlar da vardır212. Bu basamakların sonradan yapıldığı. Fakat kesin bir yargıya kaynaklarda ulaşılamamıştır.. Ek 21 Ulu Camii Minaresi Tevfik GÖKBUDAK. Minarenin kapısına sağındaki 13 taş basamaklı açık bir merdivenle çıkılır.e. Külah altında da sekiz küçük pencere yer alır214. 97. eskiden minareye Cami’nin içinden çıkıldığı anlaşılmaktadır. 214 Tevfik GÖKBUDAK.e. a. 485. Sekiz köşeli mermerden yapılmış bir kaide üzerine oturtulmuştur. uzunluğundadır. Fakat Cami’nin minareye bitişik yapılması ile bir bölümü duvar içerisinde kalmıştır.g. Minarenin dışında bulunana 13 basamak merdivenle giriş kapısına varılmaktadır. 96.g. İçinde ise 101 basamak vardır. s.. Kırmızımtırak muntazam kesme taşla yapılan minare 40 m.e.

bizi böyle bir çelişkiden kurtarmıştır. Üzeri düz dam ve çinko saç diye tabir edilen örtü ile kaplıdır217. No:3. Cami. Bunun nedeni de minarenin aynı zamanda askeri gözetleme kulesi gibi kullanılmasıdır. Bu nedenle kuzey yönünde yapılmış olması muhtemeldir. Zira minare Ereğli Kalesi’nin içerisinde yer alır. Bunların bir kısmının üzeri çini ile kaplı olduğu fakat sonradan döküldükleri bilinmektedir215. Enine 8 sıra halinde ve her sırada 4 sütun olmak üzere 32 sütun ile taşınmaktadır.kıbleye açılması gerekirken kuzeye açılır216.Geçmişten Günümüze Ereğli Minarenin gövdesinde beyaz renk taş ile 10 adet kuşak görülür. caminin yapılış tarihi hakkında kitabelerin bulunması. Minarenin şerefesindeki kapı -minare yapı geleneğine aykırı olarak. 27. Minare caminin kuzeydoğu yönünde yer almaktadır. Plan itibariyle dikdörtgendir. Günümüze kadar gelen ara ara küçük mavi çinilere rastlamak mümkündür. Ek–22. güneyinde Eski Hamam. bugün kendi adını verdiği Camikebir Mahallesi’nde olup. doğusunda Rüstem Paşa Kervansarayı. Ek–21. Minarenin yapımı konusunda kaynaklarda çelişkili ifadelere rastlasak da. 215 216 65 . 217 Bkz. Kuzey yönünün daha engebesiz olması bu yönden gelebilecek düşmanın görünmesini olanaklı kılmaktadır. Bkz. Ek 22. batısında Cağaloğlu Bedesteni yer alır. Ulu Camii Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları. s.

e. Bu sosyal müesseselerin kurulmasını İslam devletleri teşvik etmiş ve halk da vakıflar aracılığı ile gerekli yardımı esirgememiştir.e. 120. Tevfik GÖKBUDAK. Bu nedenle de bir bütün olarak sanat değerinden söz edilemez218.g. a. Minaresi son cemaat yerinin sağındadır. b. Küpü muntazam kesme taştan inşa edilmiştir. zaviye. Bizans yapı kalıntılarından alındığı anlaşılan güzel nakışlı bir taş bulunmaktadır221. Ağaç sütunlarının bazılarının altında ve caminin önünde Bizans devrine ait sütun başlıkları bulunmaktadır. 120. c.KARASARAY CAMİİ Karasaray Köyü’nde halen ibadete açıktır. a. s. 221 Pars TUĞLACI. s. 95. Son cemaat yerli bir camidir. türbe. 218 219 66 .e. 1889 yılın halkın yardımıyla Ereğli Şube Reislerinden Binbaşı Emin Bey tarafından. Çok harap durumda olduğundan yıkılarak yenisi yaptırılmıştır.. tıphane. s. Bunların en mühimleri ise. imaret. a. bir cami çevresinde kurulan mescit..g..g. 220 Pars TUĞLACI.e. a. Halkın iştirakleri ile kurulan bu vakıflar sayesinde külliyelerin giderleri karşılanmakta ve halka kesintisiz hizmet verilebiliyordu..İVRİZ CAMİİ İvriz Köyü’nde halen ibadete açık olan caminin Karamanoğulları döneminde yapılması muhtemeldir. Külliyelerin bu hizmetleri yaparken yaptığı harcamalar veya diğer bir deyişle giderleri. 1960 yılında Vakıflar İdaresi tarafından. Camii inşa edilirken bölgedeki bir kilisenin kalıntılarından yararlanılmıştır220. oluşturulan vakıf sistemi ile karşılanıyordu. a. çeşme gibi halkın yararına çalışan kompleks yapılardır. 1986 yılında malzemesi halk. 7.KÜLLİYE Külliye. Anadolu’da İslamiyet’le birlikte bu tür yapıların hızla yayıldığını görüyoruz. 1426 tarihinde Karamanoğulları’ndan Mehmed Bey tarafından yaptırılan camiye kuzey yönündeki üç kapıdan girilmektedir.Nar & Kılıç & Baş Sütunları ve başlıkları çevredeki tarihi eser kalıntılarından toplanmıştır.ŞEYH ŞİHAB’ÜD-DİN SÜHREVERDİ KÜLLİYESİ Şeyh Şihabüddin Sühreverdi Külliyesi 1391 yılında Karamanoğulları beylerinden Seyfeddin Süleyman Bey’in kızı Nasiha Hatun tarafından yaptırılmıştır. 1819 yılında Adana Valisi Abdül Cebbar Zade Celâleddin Paşa tarafından. 95.g. Bu nedenle sütun ve başlıkları arasında malzeme ve mimari yönden benzerlik yoktur. işçiliği de belediye tarafından yapılanlardır219. Karamanoğlu yapısıdır. Kül- Tevfik GÖKBUDAK. s. Cami günümüze değin birçok kez tamir ve tadilat görmüştür.

Mustafa ARISOY. 1951 tarihinde Dr. imaret. Esat Özakay. Ereğli’ye. Irak ve Suriye’den başka Anadolu’da da müritleri Sühreverdi tarikatının çeşitli şubelerini açmışlardı. s. No: 3s. Abdulkadir Özakay. türbe. Bediha Öztürkmen. mimari süsleme elemanı olan alçı stukolar ve II. tekke. Fakat ne zaman yıkıldığı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 27. 226 Celalettin SET.g. C. 28. Bunlardan bir tanesi Ereğli Müzesi’nde teşhir edilmiştir224. 23. 31. Selçuklular ve Karamanoğulları döneminde bu tarikata önem verildiğini. ticari hayatı canlandırmak ve tüccarların güvenliğini sağlamak için kervansaraylar. Arkeolojik kazı sonucunda Selçuklu dönemine ait çini. Buraya neden Şihab’ed-din adı verildiğine dair elde kesin bir delil yoktur. türbeler. Restorasyon sırasında alçıdan yapılmış üzerinde bitkisel ve geometrik motiflerle bezeli olan panoların bir kısmı yine mevcut camide monte edilmiştir.Geçmişten Günümüze Ereğli liye’de mescit. a. Fakat Yakınçağ’a ait eserlere baktığımızda bu durum biraz daha sadeleşmiştir.g. P. Mustafa ARISOY. Nezahat Öztürkmen. 1986 yılında Prof. Külliye bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yıkılmıştır. Celalettin SET. Osman ÖZBEK. mescitler. s. sırlı seramik. Osman Başkol ve Ahmet Gözneli’nin önderliğinde restore edilmiş ve bir de Münir Işık tarafından minare yaptırılarak bugün cami olarak kullanılır duruma getirilmiştir223.g.e. Ayrıca çeşmeler. Dr. bedesten ve köprüler inşa edilmiştir.e. Bölgedeki hâkimiyet 1487’de Karamanoğulları’ndan Osmanlılar’a geçmiştir. Bir ihtimalle 1234’te Bağdat’ta ölen Şeyh Şihab’ed-din Sühreverdi tarikat sahibi biriydi.. s. a. Osman ÖZBEK.. 224 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları. P. Kemal Özakay ve Ayten BAŞ’tır.YENİ ve YAKINÇAĞ TARİHİ ESERLERİ Ortaçağ’da siyasi coğrafyaya bağlı olarak Ereğli havalisinin sık sık el değiştirmesi. camiler inşa edilmiştir.e. 31. Mahmud dönemine ait altın sikkeler bulunmuştur225. Osmanlı Devleti yaklaşık 625 yıl bölgede hüküm sürmüş ve kültürlerini bölgeye yansıtmasını iyi bilmişlerdir. cami ve çile odalarından oluşan oldukça büyük bir yapı grubu bulunmakta idi222. Halkın refah ve huzurunu arttırmak için devletin imkânları ölçüsünde bölge mamur hâle getirilmeye çalışılmıştır. a. Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Ereğli de Osmanlılar tarafından imar ve iskân edilmiştir. bölgedeki tarih eserlerinde farklılaşmalara olanak vermiştir. Beyhan Karamağralı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çilehanenin temel duvarları restore edilmiştir. Bu arada Ereğli’de bir şube açıldığını. Erol Özakay. 222 223 67 . No: 3. Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları. s. Bu eserlerden bazıları günümüze kadar ulaşamasa da bir bölümü ayaktadır.. 225 Hilmi EREL. bunlardan biri olan Nasiha Hatun’un Şeyh Şihab’ed-din’in müritlerine burayı yaptırarak bir iyilikte bulunduğunu kabul etmek gerekir226 Şeyh Şihab-üd-din Sühreverdi soyundan gelen günümüzdeki nesil ise Musa Öztürkmen.

Kervansaray.. 68 . Ulu Camii minaresinin yol aşırı kuzeyinde. 100. s. Giriş kısmı güney yönündedir. Deve yürüyüşü ile 7–8 saatlik mesafelere inşa ediliyor ve tüccarların güvenle ve yorulmadan seyahat etmeleri hedefleniyordu. Rüstem Paşa Kervansarayı oldukça büyük ve değerli bir tarihi eserdir. a. batı yönünde açılan kapıya da Konya Kapısı denilmektedir227. a. yatak. Sağına ve soluna birer büyük avlu kapısı açılır.e. kervansarayın bu tarihten sonra yapıldığını göstermektedir. Çatı biçimi Beşik Tonoz şeklindedir. Ek 23. eni 29 metre olup. eski Roma Hamamının güneyinde yer alır.. Rüstem Paşa’nın 1565 tarihinde ölmesi. Kütle mimarisine dayanan görkemli bir içyapısı vardır228.e. a. Bu kapılardan doğu yönünde açılan kapıya Bağdad Kapısı. ticaret yolları üzerine kurulan ve kamu yararına çalışan ticaret yapılarıdır.g. biri ortada diğerleri de yanlarda olmak üzere 5 bölümden meydana gelmektedir. Plan olarak hem açık hem de kapalı alana sahip bir yapıdadır. 3–7 gün arası ücretsiz hizmet veren kervansaraylar. s. Rüstem Paşa Kervansarayı 227 228 İbrahim Hakkı KONYALI. Boyu 54.KERVANSARAYLAR Kervansaray. hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta idi. Kervansaraylar yolun önemine bakılarak belirli mesafelerde inşa ediliyordu. bu süre zarfında yolcuların yemek. Muhtemelen Şehzade Mustafa’nın katlinde rol oynamasının verdiği bir vicdani hisle bu hayır kurumunu onun öldürüldüğü beldeye yaptırmayı uygun görmüştür.RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI Bu kervansaray Rüstem Paşa’nın vasiyeti ile ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından yapılmıştı.g. 562. Tevfik GÖKBUDAK.Nar & Kılıç & Baş 1. Üzerinde kitabe yeri bulunmasına rağmen kitabesi bugün yoktur.

Genellikle dokuma malzemelerinin satıldığı bedestenler. b.” 2. Burayı iki taraflı altı müstakil kubbe örtüyordu. İçerisinde ve dışarısında dükkânlar yer almaktadır. ya hiç konmamış ve yahut düşmüştü. Kapının bulunduğu yer bir ayvan içerisindedir. Ek–23. Kervansarayın arka kısmı dediğimiz kuzey duvarlarında dişi istalaktitler yer alır. 69 . Çok kubbeli. Bu istalaktitler binaya güzel bir görünüm katmıştır229.CAĞALOĞLU BEDESTENİ Ulu Camiinin 50 metre batı yönünde. a.BEDESTEN Bedesten ticaret hayatının önemli merkezlerinden birisi idi. Kervansaray’a güney yönünde avluda bulunan iki kanatlı büyük bir kapıdan girilmektedir. Ticaretin ve paranın aktığı yerler olması sebebi ile korunaklı yapılardır. yalnız ah-r tarafa yata kalmıştı. Taşlar dikdörtgen şeklinde kesilmiştir. bez dokunur.Geçmişten Günümüze Ereğli Bina’nın genelinde beyaz taş kullanılmıştır. sarrafiye işleri yapılır. sağlam yapılı bir mekânı vardı. Çok fonksiyonel yapılarda. bugünkü anlamda banka ve borsa görevi görürlerdi. satılır ve alınır idi.T ve Kızılay binalarının bulunduğu yerde bu Bayram Paşa Kervansarayı bulunmakta idi. İki geniş kemerli kapıdan giriliyordu. İçerinin aydınlatılması ve havalandırılması için tonoz köşelerine üçer büyük. 229 Bkz. Yerden başlayarak sekizinci taştan itibaren üç sıra halinde mavimtırak.BAYRAM PAŞA KERVANSARAYI Rüstem Paşa Kervansarayı’nın 100 metre güneyinde bugünkü P. Adi taşla kemerlenen kapısının üstünde ki kitabe yeri Rüstem Paşa Kervansarayı’nınki gibi boştu.T. Fakat kaynaklar da zikrolunan bu kervansaray’ın İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1943 yılında bölgedeki tespitlerinden bu tarihlerde ayakta olduğu anlaşılmaktadır. Hanın misafir hane kısmında altı penceresi vardı. kırmızımtırak taş kullanmak suretiyle bir çeşit süs yapmıştır. ana duvarın yüksek noktalarında bolca pencere yerleştirilmiştir. Bedestenlerde para bozdurulur. Ekmekçioğlu Ahmet Paşa zamanında inşasına başlanmış fakat tamamlanamamış: 1638’de serdar olan Bayram Paşa tarafından inşa tamamlanmıştır. Ortada iki yığma sütun vardı. İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1943 yılındaki izlenimleri ve tespitlerine göre: “Kervansarayın ön kısmı yıkılmış. sarraflar çarşısı da denilen Uzun çarşının kuzeydoğu yönündedir. Bugün sadece doğu yönünde giriş kapısının bulunduğu yer görünmekte olup etrafına dükkânlar ve iş hanları inşa edilmiştir. Her kubbenin duvarında ikişer ocak bulunur. Bugün bu kervansaraydan hiçbir kalıntı bulunmamaktadır.

hicrî ve rumî tarihler vardır. Sol kapının üzerinde ikinci bir kat vardır. balbal dikme geleneği 9.. Tatlı içme sularını halkın hizmetine sunmayı amaçlayan devlet ve özel girişimciler her mahalle bu hizmeti götürmek için mücadele vermiştir..SALİM HOCA ÇEŞMESİ Üçgöz caddesi üzerindedir. Üzeri beşikörtüsü şeklinde bir kubbe ile örtülmüştür. 26.TÜRBELER Türbelerde var olan mezarın başına taş. Kubbenin üzerinden aşağıya 7 pencere açılmaktadır. bir takım karışıklığa adı karışmış ve Konya’ya sürülmüştü.e. İvriz çayının suları üzerinde kurulmuştur. Konya Mebusu Salim Hoca tarafından 1928 yılında hayrat olarak yaptırılmıştır. a. Hilmi EREL. kabalık mahallelere özenle serpiştirilmiştir. Kitabesinde miladî. Konya’da bulunduğu zaman içerisinde bu binayı yaptırmış olması muhtemeldir230. a. 736. Bedesten doğu batı yönünde uzunlamasına yapılmıştır. İslamiyet’te mezarı abideleştirme geleneği olmamasına rağmen Hıristiyan inancında var olan bu uygulama İslam kültürüne de sıçramış bulunu- İbrahim Hakkı KONYALI.yy’da türbelere dönüşüyor. Osmanlı döneminde de sıkça karşılaştığımız bu yapılar genellikle cami avlularına.g. 5. Dış cephe düzgün kesme taştan.g.. Veziroğlu Hacı Ali Ağa tarafından 1919 yılında yaptırılmıştır231.e. s. s. iç kısımlar ise moloz taşla örülüdür.AKHÜYÜK KÖPRÜSÜ Köprü Akhüyük köyü ile 2km kuzeyindeki Çiller Köyü arasındadır. Bedestenin kitabesi günümüze ulaşmamıştır. a.KÖPRÜLER a.Nar & Kılıç & Baş Cağaloğlu Sinan Paşa’nın 1595 tarihlerinde vezirliği sırasında.ÇEŞMELER Kamunun su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan mimari yapılardır. Köprü tek kemerli ve tek sıra kesme taş ile inşa edilmiştir. Kubbe kuzey ve güney yönündeki beşer kemer ve duvarlar ile taşınmaktadır.e.VEZİRLİ ÇEŞMESİ Çeşme Ereğli’nin güneybatı istikametinde bulunan Pir Ömer Mahallesinde bulunmaktadır. 230 231 70 . 4.g. 3. s. önemli geçit yolları üzerine. Köprü Aksaray-Ereğli eski kervan yolu üzerindedir. 26. Kitabe bugün Ereğli Müzesindedir232. b. Köprünün Ereğli’ye uzaklığı 15 km’dir. Solunda ve sağında yer alan kapılar yapılan dükkânlar nedeniyle kullanılmamaktadır. 232 Hilmi EREL. a.

s. a. Allah babasını ve kendini mağfiret etsin. Kare planlı olup üzeri beşik tonoz kubbeli kitabesiz bir türbedir. Sonradan yapılmış ve üstü açık olan bu türbede 4 mezar taşı vardır. 90. Ereğli son bin yıl içinde geçirdiği savaşlar nedeniyle defalarca ve acımasızca yakılıp yıkılmıştı. a. Bu suretle pek çok İslam coğrafyasında olduğu gibi Anadolu’da da çok sayıda türbe inşa edilmiştir.ŞAİR CEMALİ TÜRBESİ Namık Kemal okulunun yanındadır. Türbede herhangi bir kitabe yoktur.g.e. Türbede yatan Bayraktar Dede’nin Osmanlı devri Sancaktarlarından olması kuvvetle muhtemeldir. 93. Güre bir futbol top büyüklüğünde ve üzerinde demir çivileri bulunmaktadır. s. Bulunduğu yerin çevresi önceleri mezarlıkmış fakat bugün zikrolunan türbe dışında mezar bulunmamaktadır.Geçmişten Günümüze Ereğli yor.” Türbede bulunan 4 mezardan ikisinde baba ve oğul olan Piri ve Budak Efendiler yatmaktadır234.. Bu nedenle de pek çok türbenin ne orijinal yapısı.ADİL DEDE TÜRBESİ Adil Dede türbesi. Sultan Genç Osman zamanında yaşayan Cemali mahlasını alan şairin adı Cemal’üd-din Rufai’dir235. 90. Bu olaylar sırasında yıkılan türbeler. d. a. 233 234 71 . Cemali’nin Ereğli ve İvriz’i öven 392 mısralık bir de Sitayişname’si vardır236.e. 236 Tevfik GÖKBUDAK. daha sonraları ilkel malzemelerle ve sanat anlayışından yoksun olarak yapıldı.BUDAK EFENDİ TÜRBESİ Türbe müzenin arkasındadır... ne de sandukası. Kare planlı ve üzeri kare şekilde kiremit örtülüdür. Rüstem Paşa Kervansarayı’nın doğusunda yer almaktadır. s.g. Bir Mevlevi dedesi olan Adil Dede’ye aittir. İçerisinde beton bir sanduka ile orijinal bir güre bulunur.g. Mezarın ne zaman yapıldığı hakkında bir kayıta rastlanmamıştır. Türbede sürekli yenileme çalışmaları yapılmış ve orijinalliğini yitirmiştir. Çarşı Camii’nin karşısındadır. a. Tevfik GÖKBUDAK. c.BAYRAKTAR DEDE TÜRBESİ Abdurrahim İlkokulunun batısında. No: 3. Mezar taşlarından biri üzerinde sülüs yazısıyla kabartma olarak işlenmiş kitabede: “Piroğlu merhum Budak Efendi 959 yılı şubatının sonunda ahrete intikal etti.e. 30. mezar taşı ve kitabesi kalmamıştır233. 235 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları. s. Tevfik GÖKBUDAK. b.

Kitabe hicri 1192 tarihini gösterir238. Fakat türbe penceresinin dış tarafına konmuş bir mezar kitabesi vardır. Bu mezarın baş ve ayak taşı ve üzerinde yazı yoktur. Dört köşe duvar yükselirken köşe başlarıyla sekize bölünerek üzerine kubbe yerleştirilmiştir. 239 Bkz. Bu mezarın başında kare şeklinde yontulmuş. Mustafa ve III.e. 92. Mustafa Bey Türbesi Türbe kum taşından harcı ile ve tuğlaya benzeyen bir taşla yapılmıştır. s. Ahmed zamanında Kaptan-ı Derya olan İbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa Bey’dir. Tevfik GÖKBUDAK. a.Nar & Kılıç & Baş Bazı kaynaklarda Pir Ömer Dede’nin bu türbede yattığı zikrolunur. e. 91. a. Güney yönüne açılan iki pencereden içerisi aydınlatılmaktadır239. Türbe içerisinde iki kabir bulunmaktadır. Pir Ömer: Eskişehir’den 250 yıl kadar önce Ereğli’ye gelmiş bir din bilginidir..g.MUSTAFA BEY TÜRBESİ Ereğli’nin Meydanbaşı Mezarlığı’nın kuzeyinde Emniyet Müdürlüğüne giden yolun solunda bulunmaktadır. Ek–24. Bunlardan birisi II. Bugün bu isimle Ereğli de bir mahalle bulunmaktadır237. üzerinde tipik bir kavuk bulunan baş taşı vardır. Tevfik GÖKBUDAK. Ek 24. Diğer mezarda ise Şeyh’ül-İslam Çelebi-zade’nin ailesi Emetullah Hanımefendi yatmaktadır. Türbe’ye doğu yönünde bulunan bir kapıdan girilir..e. s.g. 237 238 72 . Ereğli medreselerinde ders vermiştir.

a. Tabhaneye de yukarıdan bir pencere açılır. Köylü ile yapılan mülakatlarda mescidin Osmanlılar döneminden kaldığı fakat çok defa tamir edildiği anlaşılmıştır. Hilmi ERER. Üzerinde yapılış tarihi ile ilgili bir kitabe yoktur. Köşelerde kubbeyi taşıyan dörtgen kemerler yer alır. Üzerinde kitabesi yoktur. Çok bakımsız bir yapıda olmasına rağmen sapa sağlam durmaktadır242.Geçmişten Günümüze Ereğli 6.g. Müze binasının güney bitişiğinde yer alır. Mescidin bitişiğinde tabhane denilen bir dinlenme odası vardır. Mescidin ve tabhanenin kapı söveleri mor mermerdendir. Ek–25. Kubbe tuğla ile yapılmıştır.e. Mescid ve tabhane gayri muntazam taşla yapılmıştır. 460–461. Bu mescid hala ibadete açıktır.g. kuzey yönünde ise giriş kapısı ve kapının yanında iki penceresi daha bulunur. Binası yenidir. yy’a ait olduğu kabul edilen mescid bugün kullanılmamaktadır241.MESCİTLER a.KICIKIŞLA MESCİDİ Mescid Karapınar-Emirgazi karayolu üzerindedir. Kısa ve ahşap minaresi vardır. Kitabeye göre mescidi 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlık yıllarında Aksaraylı Ali oğlu Hasan yapmıştır240..e. Kare planlı. Doğu batı cephesinde birer pencere.. Üzeri iki kubbe ile örtülüdür. Mescidin kapının üzerinde Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Mescid 1950 yılına değin Hacı Hasan Efendi Medresesi’nin içinde idi. c. Batı tarafında da iki pencere vardır. a. 16. b. 240 241 73 .AĞALAR MESCİDİ Bu mescid Boyacı Ali mahallesinde. İbrahim Hakkı KONYALI. Mescidin sağındaki tabhaneye bir kapısı vardır. Tabhane de mescidin ibadet alanı olarak kullanılmaktadır. Fakat bu medrese yıkılmış ve sadece mescit kalmıştır. Batı yönüne abdest almak için çeşmeler ilave edilmiştir. Mihrabın çevresi süsleme ile bezenmiştir. Tabhanenin kıble duvarında bir ocak ve iki tarafında bir duvar içinde dolap şeklinde açıklıklar vardır. 242 Bkz.. s. kubbeli ve zemin taş döşemelidir. 22.İVRİZ MESCİDİ Bu mescid köyün İvriz kaynağına ve Abide’ye daha yakın yerine yapılmıştır. s. Mescide mihrabın üstünden Kıble’ye bir ve soluna da altından ve üstünden birer pencere açılır.

s. 467. Bağdat hattı Ereğli’ye 1901 yılında varmıştır244.DEMİR YOLU HATTININ EREĞLİYE GELMESİ Anadolu Demiryolu 1897 yılında Konya’ya varmıştır. Bu konudaki yazılar ve anlatımlara göre: ilk binada taş işçiliğe ve ahşap oymalar değerli bir sanat eseriymiş. a. Bağdadlı namı ile tanınan bir hayırsever tarafından 1581 yılında yaptırılmıştır. s. 1988. 97 Enver Ziya KARAL. Kıcıkışla Mescidi 7-CAMİİ a. c. Ziraat Bankasının arkasında ve bu camiden adını almış olan Bağdadlı Caddesi üzerindedir.. Duvar içerisinde Bizans dönemine ait işlemeli taşlar bulunmaktaymış. 8. Ankara.Nar & Kılıç & Baş Ek 25. Osmanlı Tarihi.BAĞDADLI CAMİİ Cami Kazancı Mahallesin’de. 74 . Bina harap olduğundan yıktırılarak bugünkü bina yaptırılmıştır.g. 8.e. Bugün yenilenen caminin hiçbir mimari değeri yoktur243. Konya’dan sonraki yolun adı Bağdat Demiryolu olmuştur. Ne yazık ki bu kıymetli eserlerden geriye hiçbir şey kalmamıştır. 243 244 Tevfik GÖKBUDAK. Konya’ya kadar olan Anadolu Demiryolu hattı ile Ereğli istikametindeki Bağdat Demiryolu hattını Alman şirketi tesis ve idare etmiştir.

433. 245 İbrahim Hakkı KONYALI.Geçmişten Günümüze Ereğli Ereğli ilçesinin sınırları içinde 96 kilometrelik bir demiryolu parçası bulunuyor. Çakmak. Yaptığı uzun Arapça dua ile bu saray erkânını mest etmiştir. Ereğli istasyonunun açılış törenine Sultan İkinci Abdülhamit. Ereğli istasyonundan başka ilçe sınırları içerisinde Bulgurluk. 9-EREĞLİDE ATATÜRK ANITI Ereğli Halkı Cumhuriyetin kuruluş ve gelişmesinde başta yüce Atatürk olmak üzere. Sultan İkinci Abdülhamit bu muvaffakiyetin den dolayı kendisine saniye rütbesini ve nişanını vermiştir245. s. devletin kuruluşunda hayatlarını feda eden ve vatanın bayındırlaşmasında hizmeti geçenleri daima minnetle anmış. İstasyon hizmete girme töreninde Anbar arasında çıkan Sidemara Lahdini 40 çift manda ile Konya’ya kadar götürmeye muvaffak olan meşhur Deli Mustafa da bulunmuştur. a.g. istasyonları da vardı. devrimlerinin etrafında bir pervane gibi dönmüş ve ilkelerine de sahip çıkmıştır. Açılış töreninin duası Ereğli Müftüsü Hacı Osman Efendi yapmıştır.e. Saray Nazırı Turhan Paşa’yı göndermiştir.. 75 . Fakat bu istasyonlar sonradan kaldırılmıştır.

Kız Meslek Lisesi. Bu anlayış içinde Ereğli’ye ve Ereğli’nin Atatürk sevgisine uygun bir anıt yapımı için 16. Onun içindir ki. Jandarma Komutanlığı.08. Heykeltıraş Tamer Başoğlu tarafında planı çizilen ve dökümü yaptırılan Anıt için bu güne kadar 5. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Sayın Orgeneral Bedrettin Demirel ile Konya Valisi Lütfi Tuncel tarafından açılışı yapılmıştır.1971 tarihinde bir Atatürk Anıtı Yaptırma Derneği kurulmuş. çağdaş uygarlık düzeyine çıkmanın bir işareti ve bayrağı olarak görür. Atatürk. Ticaret Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi.313.Nar & Kılıç & Baş Yurdun her tarafında bilinen bir gerçek Ereğli’lerin her türlü yenilik yanında.302. İvriz Öğretmen Lisesi ile Garnizon Komutanlığı. motif. başta 1937 yılında kurulan Ereğli Fabrikası ve onun önündeki Atatürk büstü her geçen yıl sayısı artırılarak. çevre ve hacmi ile Anıtkabirden sonra en büyük anıt olmuştur.12 s. Türkiye’de alan. devrimlerine ve ilkelerine bağlılığın. Prof. Sanayi Çarşısı ve Ersu Fabrikası önlerinde değişik stillerde Atatürk büstleri yapılmıştır. Cumhuriyet Lisesi. 25 76 . ilkokulları .246 246 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları S. gelir sağlanmış ve 5. Bu anıt.816 TL.472 TL. da gider olmuştur ve 14 Aralık 1981 tarihinde Konya 11. Öğretmen Abdurrahim.

Atatürk’de Annesine çekmiştir. Hemşehrimiz ATATÜRK.247 Osmanlı imparatorluğunun genişlemesi devresinde zaptedilen. Ankara 2000. Aşağıda açıklanacağı üzere Atatürk’ün neslinin bu çevrelerde yaşadığı ve buradan Balkanlara göç ettiği bilinmektedir. Türkmen olma bilinci vardır.35 77 . Ankara 1998. Nizam-ı Cedit yıllarında başlayan Osmanlı-Rus savaşı yenilgisi ile çevreyi kaplayan Bulgar. 1890 doğumlu Ali Rıza Efendi kendinde 18 yaş küçük 1850 doğumlu Zübeyde Hanımla 1871 yılında evlenmişlerdir. Bozkır yörelerinde dağlarda göçer olarak çobanlık yapan ve evladı Fatihan ailelerinden olan Atatürk’ün ataları önce Vidin daha sonra Serez ‘e gitmişlerdir. Kocacık Yörükleri’nin isimleri meslekleri İstanbul arşivinde 82 numaralı defterin 1051-1469 numaralı arşivinde kayıtlıdır. Mustafa Kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir Yörük. Yukardan beri açıkladığımız bilgilerle Atatürk’ün baba soyu Karaman ve Aydın Söke Yöresinden göçürülerek Makedonya’ya yerleştirilmişlerdir. s. Zübeyde Hanım ilk göçebe kabilelerinin torunları olan ve hala Toros dağlarında özgün yaşamlarını sürdüren sarışın Yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten haşlanırdı.248 Atatürk’ün Karaman Yörüklerinden olan Ataları 400 yıl evvel Makedonya Debre ilçesinin Kocacık Köyüne hicret etmişlerdir. Atatürk çok kere benim Atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir derlerdi. Birgün Atatürk’e Yörük nedir diye sordum? Ağabeyim de bana yürüyen Türkler dedi. Kocacık Beldesinin tamamı Türk asıllı ve Yörük Türkmenleridir.Ö. Makbule Hanım Enver Behnan Şapolya’nın sorduğu bir soruya : Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selanik’lidir ve Yörük sülalesindendir. Bu evlilikten 6 çocukları olmuştur.Geçmişten Günümüze Ereğli 10.14 Lord KINROSS. Atatürk’ün büyük amcası Konya’nın Çınarlı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Saçları onun gibi sarı gözleri onun gibi maviydi. 2000 yılına kadar uzar. Sırp Eşkıyalarının taşkınlığı sonunda Atatürk’ün Ataları Selanik’e yerleşmişlerdir. Birçok olay ve uygarlıkların yaşadığı bu köy 1900 yılında Ayrıncı’nın bucak olması ile yönetimi Ayrancı’ya devredilmiştir. s. Karaman. Atatürk’ün soyu ile ilgili önemli bilgiler kendisinin. Karaman ili Ayrancı ilçesine bağlı olan bu köyün kuruluş tarihi M. Fatih Sultan Mehmet’in Zamanından sonrada Anadolu’dan Balkanlara gönüllü gönderilen aileler içinde Atatürk’ün baba soyu Kırmızı Hafız Ahmet Efendi ana soyu Sofu zade Feyzullah Efendi Konya’nın Divle. annesi Sofu Zadelerdendir.ATATÜRK’ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK ANITI Bugünkü adı ile Üçharman Köyü Divle’de 3 yıl önce bir Atatürk anıtı yapılmıştır. 247Ali 248 GÜLER. Bu altı kardeş Selanikli olmayıp orada doğmuşlardır. Annem her zaman Yörük olmakla gurur duyardı. Atatürk Bir Milletin Doğuşu. Yunan. annesinin ve kardeşi Makbule’nin anlattıkları ile kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Soner gibi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Atatürk’ün babası Kırmızı Hafızlardan.

senin asil soyuna olmuş vatan. Ebediyen seni yaşatacak Divle-Üçharman.. Yıkılmaz Cumhuriyet kurdun. Bu Anıt 06.2003 tarihinde eski içişleri bakanlarınızdan Muzaffer Ecemiş’e. buradan bütün Dünya’ya bak Atam.12. bazı tesislerin (Müze -El sanatları bölümü) yapılarak Divle de Atatürk’e layık bir site haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak Anıtın çevre düzenlemesi ve orada. Sen ne büyüksün ki bütün cihana feyz verdin. Valilerimizden Vali Galip Demirel ve Karaman Valisi İsmet Metin ile büyük bir bürokrat topluluğu ve köylülerin hazır bulunduğu törende İçişleri Bakanlığı müsteşarı Şahabettin Harput tarafından açılmıştır. ışıltına hayran kaldı bütün dünya. Bunun için de Hükümetimizin ve ilgili makamların bu konuya gerekli ilgiyi göstermeleri ümit ve temenni edilmektedir. Büyüklüğün karşısında saygı ile çıkarıldı şapka Göz kamaştırdın. Ecdadının yurdunda anılmaktasın mezarında rahat uyu.Nar & Kılıç & Baş 3 Yıl önce Atatürk’ün ecdadının Divle-Karaman Yöresinden göç ettikleri hususu dikkate alınarak aşağıdaki isimler bu anıtı yaptırmışlardır: 1-)CELALETTİN SET:Atatürk yılı yılın öğretmeni 2-)MUSTAFA ONAR :Araştırmacı ve Atatürk Müzesi sahibi 3-) BESİM SÜLEYMAN BAŞ :1983 Yılın Öğretmeni 4-)FEVZİ SAYAR :Çiftçi 5-)HALİL ERTAŞ :Tüccar 6-)OSMAN SAÇLI :Öğretmen 7-)NACİ AYTAÇ :Öğretmen 8-) Ali KARCI Öğretmen 9-)HALİT DEMİREL :Petrocü İş adamı 10-)SÜLEYMAN SANDIKCI :Divle köyü muhtarı 11-)KEREM GÜNEYSU :İş adamı 12-)İVRİZ DERSANESİ 13-)MUSTAFA KARAKÖSE:İş adamı Bu anıta BESİM SÜLEYMAN BAŞ şu şiirini yazmıştır. cehaleti yendin. Ek–26 78 . Bu yerler senin.249 249 Bkz. Görkemlice bir anıt yaptırdık.

Divle Atatürk Anıtı 79 .Geçmişten Günümüze Ereğli Ek 26.

Nar & Kılıç & Baş 80 .

(Altuntaş vd. Etek boyunun ayak bileğine kadar uzandığı görülmektedir. yakası “V” biçiminde. bazı yörelerde ayakların görülebileceği boyda olabilmektedir.1993 a).1995 )Sivas yöresinde ise iki parmak genişliğinde. altıparmak ve canfes gibi kumaşlardan yapılanları genellikle özel günlerde giyilmektedir.Geçmişten Günümüze Ereğli ALTINCI BÖLÜM EREĞLİ KADIN KIYAFETLERİ VE TAKILARI A-GEÇMİŞTE KULLANILAN GENELEKSEL GİYİM ELEMANLARI 1-ÜÇ ETEK Üç etek. kolları bol etekleri bir arada. kol üzeri ve kol ağızlarında etek uçları ve etek yamaçlarının kenarları simsırma ile süslenmiştir. Üç eteğin yakası Bursa yöresinde “U”yaka (Altuntaş vd. yaka ve etek kenarları sırma ya da ipek işlemeli olmaktadır. Günlük olarak kullanılan üç eteklerin ise pamuklu ve keten kumaşlardan yapıldığı süslemesiz olarak kullanıldığı bilinmektedir. şitare. Şekil 2) 81 . (Anonymous 1994 a). (Şekil 1. (Özbel 1947) Ereğli yöresinde eskiden kullanılan üç eteklerin günümüze ulaşan örnekleri incelendiğinde yakasının yuvarlak ve bir parmak genişliğinde takma yaka olarak hazırlandığı ayrıca yakasız ve “V” yakalı olanları da vardır kolların uzun ve kol kenarlarının yırtmaçlı olduğu ayrıca bazı üç eteklerin etek kenarlarında da yırtmaçlar bulunmaktadır. dik yakalı olarak hazırlanmaktadır. Özel günlerde giyilen üç eteklerin kutnudan dikildiği bunların göğüs kısımlarında. Aydın yöresinde takma ya da yakasız olarak hazırlanabildiği gibi özellikle Türkmenlerde “V”şeklinde (Altuntaş vd. Anadolu’nun büyük bir bölümünde kadın giyiminin en eski örneklerinden biri olarak yer alan üç eteğin kullanımına bazı yörelerde günümüzde de devam edilmektedir (Anonymous 1994 a ) Yenerde (1955 ) üç etek entarilerin düğün elbiselerinin en eski örneklerini oluşturduğunu bildirmektedir. Gömlek ve şalvar üstüne giyilerek kullanılan giysinin içi astarlı. kol.1993b) Üç etek boyları ise bazı yörelerde ayakların görülmeyeceği kadar uzun. ikisi önde olmak üzere üç ayrı parçadan oluşan kadın giysisidir. Kutnu.

Nar & Kılıç & Baş Resim 1. Üç etek Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Üç Etek : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp. yy) : Ereğli Müzesi 82 . Kalma (19.

Taşçıoğlu 1958 ) Şalvar değişik biçimlerde ve farklı boylarda olup üst kısmı enli kırmalı paçaları ayrı ve genişçe dikilmiş bir giyim elemanı olarak tanımlanmaktadır.Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 2 Üç etek Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Üç Etek : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp. Biçki bakımından 4 tipe ayrılmaktadır bunlar. Oral 1963.1986) Ereğli yöresinde ise şalvarlar geniş ve uzun belden büzgülü. Komşuoğlu vd. belden ayak bileklerine kadar bir bütün olan ve ayakların görünmeyeceği biçimde dikilen “paçasız şalvar”. (Özbel 1947. peyiksiz düz paçalı. çeşitli ende kumaşların birbirine dikilmesiyle bir torba şeklinde yapılan “paçalı şalvar”. yy) : Ereğli Müzesi 2-ŞALVAR Yöresel giyimde önemli bir yeri olan şalvar en eski kadın giyim elemanlarından biridir (Özberl 1947. Kalma (19. içi astarlı ya da astarsız olduğu gibi işlemeli işlemesiz cepli cepsiz örneklerde vardır. (Şekil 3) 83 . daha çok köylü kadınların ve Yörüklerin kullandığı “ayrı açık peyikli şalvar” ve “tamamıyla açık peyikli şalvar” şeklinde sınıflanmaktadır. Şalvarda kullanılan kumaşlar üç etekte kullanılan kumaşlara ek olarak kadife de bulunmaktadır.

(Şekil 4.(Koçu 1967) 4-FES Kuzey Afrika’nın batısında Fas şehrinde icat edilmiş kırmızı renkli bir baş kisvesidir. Şalvar Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Şalvar : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp. İpek ya da pamuklu kumaşın çeşitli desenlerle işlenmesiyle süslenen bir kadın gömleği olarak tanımlanmaktadır. Fes kumaşın rengine göre de çeşitlilik göstermektedir. Şekil 5) 84 . yy) : Ereğli Müzesi 3-İÇLİK Yöresel giysiyi tamamlayan giyim elemanlarından biridir. dink ve zank ameliyatlarından sonra küçülür bir külah şekline girer başa giyileceği zaman kalıplanır”(Koçu 1967) Fesler. Fes aslında kırmızıdır fakat feste narçiçeği kırmızısından karaya çalan koyu güveze kadar bu rengin çeşitleri kullanılmıştır. Ereğli yöresinde alın üzerine gelen yerler ekonomik duruma göre altın.Nar & Kılıç & Baş Resim 3. Fes’in yapılışını M. Kalma (19.Şakir Ülkütaşır fes üzerine makalesinde “fesler yünden yapılırdı fesin dokunuşu çorap örgüsüne benzer ve önce kocaman torba gibi şekil alır boyama. gümüş ve boncuklarla süslenmektedir.

Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 4. Fes 85 . Fes Resim 5.

sırma gibi materyallerle işlenerek elde edilmektedir.50 m ebatlarında keten kumaştan karşılıklı iki kısa kenarı ipek. üç etek entari salta ile birlikte kullanılmaktadır. Tansu 1977 a.Yıldız 1989. Babaoğlu 1974. Özbel (1947).Egenin sahil köylerinde özellikle Tahtacı Türkmenleri arasında Peşgir olarak bilinen giyim elemanının üç eteğin önüne gerildiğini siyah ve kırmızı renklerde özel olarak dokunduğunu ve süslendiğini anlatmaktadır. Gümüş Kemer Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Osmanlı İmp. Sürür (1983 ). Kalma (19.b. Peşkir üç etek entari ile birlikte beldeki kemere sıkıştırılarak kullanılmaktadır. giyim elemanları arasında önemli bir yeri olduğunu belirtmektedir.Kartal 1983.. floş.Sezgin 1991. Altın ışık 1977. Resim 6.Yılmaz 1971.Nar & Kılıç & Baş 5-GÜMÜŞ KEMER Aksesuar olarak kullanılan en göze çarpan giyim elemanı döküm olan gümüş kemerlerdir. yy) : Ereğli Müzesi 6-PEŞGİR 0.Süslü 1989. sim.Öney 1992) (Şekil 6).50 x1.Bu aksesuar Anadolu’nun büyük bir kısmında yüzyıllardan beri yöresel giyimin önemli bir parçası olarak yer almaktadır.(Oral 1963. kadınların düğün törenlerinde giydikleri elbiselerin renginde ve aynı işlemelerle süslü peşgirlerin Rumeli’de kullanıldığını Anadolu şehirlerinde buna çok sık rastlanmadığını belirtmektedir fakat köylerin çoğunda renkli ya da düz olarak çeşitli motiflerle dokunmuş önlüklerin görüldüğünü bu önlükleri bölgelere göre çeşit ve renk açısından özellikler taşıdığını her bölgede farklı adlar aldığını. (Şekil 7) 86 .Gümüş kemer bindal.

yy) : Ereğli Müzesi 7-YELEK Yelek önden düğmeli yakasız ve kolsuz bir giyim elemanıdır (Koçu 1967) yelek üç eteğin kumaşlarından dikilir kısa. dar. Kalma (19. (Şekil 8. düğmeli veya düğmesiz önü ve yanları işlemelidir. Şekil 9) 87 .Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 7. Peşgir Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Peşgir : Pamuklu : Özel günlerde : Osmanlı İmp.

yy) : Ereğli Müzesi 88 . Kalma (19. Yelek Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Yelek : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp.Nar & Kılıç & Baş Resim 8.

Kalma (19. yy) : Ereğli Müzesi B.Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 9. (Anonymous 1994 d ) Başlıklar giyimi tamamlama ve başı koruma görevi yanında eski çağlardan beri belirli sınıfların simgesi olarak kullanılmış ve yüzyıllarca formlarını korumuşlardır.(Süslü 1989 ) 89 .GÜNÜMÜZDE KULLANILAN GENELEKSEL GİYİM ELEMANLARI 1-BAŞA GİYİLENLER Başı örtmek için kullanılan ve çok çeşitli biçimleri olan giyim elemanlarına başlık adı verilmektedir. Yelek Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Yelek : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp.

uzun kollu basene kadar inen uzunlukta yuvarlak yaka dikilmektedir. vücudu belden aşağı topuklara kadar örten ve paçaları olan ten üstüne giyilen bir iç giyim elemanıdır. empirme gibi pamuklu kumaşlar kullanılmaktadır.Nar & Kılıç & Baş Kadın giyiminde önemli bir yeri olan baş giyimi çeşitli devirlerde farklı kullanım tarzları göstermiştir. takke. (Şekil 10) b-DON Don. Gömlek dikiminde kullanılan kumaşlar pazen. arakçin yemeni gibi değişik başlıklar tarihte Türk kadınları tarafından kullanılmıştır. 2-İÇE GİYİLENLER a-GÖMLEK Gömlekler. hotoz. (Koçu 1967 ) Yörede “Çatal ayak” ismini alır. Fes. başörtüsü olduğu belirlenmiştir. basma. Bu başlıkların düzenlenişi giyenin zevkini ve bölgenin geleneklerini belirtmiş ve bazı bölgelerde giyenin sosyo ekonomik ve sosyo kültürel durumunun göstergesi olmuştur. (Şekil 11) 90 . Kullanılan kumaş pazen ya da basmadır boyu topuklara kadar olur paça uçları düz gelir bazen lastik geçirilerekte kullanılmaktadır ağı fazla bol olmayan donun bel kısmı lastiklidir.(Yener 1955 ) Ereğli yöresinde baş giyim elemanları fes.

AYAKKABI. çorap ve patik model ve desenlerinde çok küçük değişikliklerle. şalvar. Bu nedenledir ki tanımlarını daha önce zikrettiğimizden dolayı bu giyim elemanlarının günümüzde kullanılan şekliyle fotoğraflarını aşağıda arz ediyoruz. Gömlek ve don 3-ETEK.(Şekil 11. yy’ın giyim elemanları olan etek. 19. ÇORAP ve PATİK Ereğli’de günümüzde kullanılan giyim elemanları.Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 10 – 11. yelek. YELEK. Şekil 12. ŞALVAR. geçmişte kullanılan giyim elemanlarının devamı niteliğindedir. ayakkabı. süslemelerinde daha sade bir yapı ile kullanılmaktadır. Şekil13) 91 .

Nar & Kılıç & Baş Resim 11. Fes ve Patik 92 . Şalvar.

Şalvar. Yelek 93 .Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 12.

sırma. şalvar üç etek üzerine kemer takılmaktaydı. kilim motifleriyle dokunmuş olanları ile birlikte üzeri. Şalvar. işlemeleri.Nar & Kılıç & Baş Resim 13. (Anonymous 1992 d) Ereğli yöresinde kuşak şalvar üzerine bağlanarak kullanılmaktadır. soğuktan korumak. Yelek. ipek ile.105110x105-110cm boyutlarındaki kare kuşak üçgen şeklinde katlandıktan sonra bele 94 . işlenmiş olanları da vardır. Geçmişte kullanılan kuşakların kumaşları. Değişik kumaşlardan yapılanların yanı sıra el tezgahlarında çorap. sim. sahibinin sosyal statüsü hakkında bilgi vermektedir yine geçmişte kadın kuşakları daha çok entari üzerine bağlanarak kullanılmaktaydı. Fes 4-KUŞAK Beli sıkmak. giysinin bel üzerinden kaymasını önlemek bazı araç ve gereçleri saklamak beli sağlam tutarak ağır kaldırıldığında ya da eğilinildiğinde belin kaymasını önlemek gibi amaçlarla sarılan kumaşlara kuşak denilmektedir.

kulağa. Sürür (1983).Ege bölgesinde yalancı takıların kız çocukları ile genç kızlar arasında kullanıldığını. yüzük. fes üzerine takılan altınlar. beşi bir yerdeler yaygındır. yüzükler yörede yine yaygın olarak kullanılmaktadır. (Şekil 15. parmaklara takılan mavi taşlı ya da akikli geleneksel gümüş takıların örneklerini günümüzde kalmadığını bunların yerine taklit takıların aldığını belirtmektedir. küpe. Yöre kadınları bunların yanında annelerinden kalma yöresel adı deve boncuğu olan boncukla ve mavi boncuklarla yapılmış kolyede takmaktadırlar. nişanlı kızlar ve genç gelinlerin ise altın ve değerli taşlardan yapılmış kolye. bilezik kullandıklarını tespit etmiştir.Geçmişten Günümüze Ereğli gelen kısmı beş-altıparmak eninde içeri doğru katlanır bele sarılır ve uçlarındaki kolan dokumalarla bağlanır. Altın bilezikler. Kuşak C-GİYİM AKSESUARLARI 1-TAKILAR Yörede. (Şekil 14) Resim 14. Şekil 16) 95 . Eskiden nazarlık olarak boyuna.

Takı (Beşi biryerde) 96 .Nar & Kılıç & Baş Resim 15.

Takılar 97 .Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 16.

Şekil 21. İş yaparken kollar kirlenmesin diye kullanılır. Şekil 20.( Şekil 24.) Kına gecesinde ise yine özel olarak kadifeden yapılan şalvar ve içlik giyilir. Şekil 25) 98 .GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE ÖZEL GÜNLERDE GİYİLEN GİYSİLER 1-GELİNLİKLER Yöredeki gelinlikler ipekten yapılmış özel olarak işlenmiş ve kişinin bedenine göre hazırlanmaktadır. Gelinlikler içlik ve şalvar olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kumaş kendinden desenli değil ise özel olarak sim. Şekil 23. Şekil 19. pullarla bitki.Nar & Kılıç & Baş 2-KOLÇAK Yörede kullanımı azalmışta olsa bilekten dirseğe kadar uzunluğu olan ve ağız kısımları lastikli giyim elemanıdır. çiçek motifleri verilerek işlenir bu işlemeler şalvar ve içlikte bulunur. (Şekil 18. Şalvarlar uzun. bol ve dökümlüdür. (Şekil 17) Resim 17. sırma. Şekil 22. Kolçak D.

Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 18. Gelinlik Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Gelinlik : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp.yy) : Ereğli Müzesi 99 . (19.

(19.Nar & Kılıç & Baş Resim 19. Gelinlik şalvarı Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Gelinlik şalvarı : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp.yy) : Ereğli Müzesi 100 .

Gelinlik Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği : Gelinlik : İpek : Özel günlerde 101 .Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 20.

Gelinlik ve fesin üzerine başın bağlanışı 102 .Nar & Kılıç & Baş Resim 21.

yy) : Ereğli Müzesi 103 . (19. Gelinlik Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Gelinlik : İpek : Özel günlerde : Osmanlı İmp.Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 22.

(19.Nar & Kılıç & Baş Resim 23. Gelin gömleği Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Kaç yıllık olduğu Bulunduğu yer : Gelin gömleği : Pamuklu : Özel günlerde : Osmanlı İmp.yy) : Ereğli Müzesi 104 .

Kına kıyafeti Resim 25.Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 24. Kına kıyafeti ve fesin üzerine başın bağlanışı 105 .

Oluşturulan bu üçgen fesin üzerine yerleştirilir. Şekil 28) Resim 26. fesin üzerinde durması için bir başörtü ile tekrar bağlanır bağlanan başörtüsünün üstüne pullu mendiller iğnelenir. (Şekil 26.Nar & Kılıç & Baş 2-DUVAK Ereğli yöresinde duvak her yörede olduğu gibi özel olarak hazırlanmaktadır ve rengi kırmızıdır. Şekil 27. Kumaşların birer ucu dikilir dikilen bu uç pamukla doldurulur ve üçgen sekline girdirilir. Divle köyünde yapılan duvak ise önü meydane kumaştan arkası düz kırmızı kumaştandır. Duvak Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Bulunduğu yer : Niynik : İpek : Özel günler : Divle köyü 106 .

Geçmişten Günümüze Ereğli Resim 27. Duvağın arkadan görünüşü Yerel adı Yapıldığı malzeme Ne amaçla giyildiği Bulunduğu yer : Niynik : Pamuklu kumaş : Özel günler : Divle köyü 107 .

Duvağın açılarak fesle görünüşü 108 .Nar & Kılıç & Baş Resim 28.

Ahmet EFENDİ Göreve Başlama Tarihi 1870 BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR 1880 1882 1883 1884 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1902 BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR Görevden Ayrılış Tarihi BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR 1882 1883 1884 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1902 1905 BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR 109 . Mehmet Hulusi EFENDİ 4. Hacı Nabi EFENDİ 5. Naib Şevki EFENDİ 7.Mustafa EFENDİ 13. Eyüp AĞA 8. Deli Mustafa AĞA 17. Hacı Nabi EFENDİ 14. Adil BEY 11. Mustafa EFENDİ 10. Hacı Süleyman AĞA 9. Mehmet Sadık EFENDİ 3.Geçmişten Günümüze Ereğli YEDİNCİ BÖLÜM SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN EREĞLİ A-GEMİŞTEN GÜNÜMÜZE BELEDİYE BAŞKANLARI 1.1950’YE KADAR GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI Adı – Soyadı 1. Hacı Nabi EFENDİ 12. Hacı Halil EFENDİ 6. Osman Nuri GÖKBUDAK 16. Ahmet AĞA (BUDAK) 2. Ahmet Tahir EFENDİ 15.

Suphi Gündoğdu GÜRBUDAK 28. Ziya ALTAN BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR 1921 BİLİNMİYOR 1926 1929 1930 1946 BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR BİLİNMİYOR 1929 1930 1946 1950 a.Nar & Kılıç & Baş 18. Hacı Aziz EFENDİ (SAYIN) 23. Çavuş Hacı EFENDİ 19.FOTOGRAFLARINI TESBİT EDEBİLDİĞİMİZ ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI Arif KOCABUDAK …… / 1921 Süleyman GÖKBUDAK 1921/1924 Ali Avni EREL 1926 / 1929 Suphi G.Abdurrahim EFENDİ (BAŞBUDAK) 22. Rasim EREL 29.Büyük Arif AĞA (KOCABUDAK) 25.Süleyman Vehbi (GÖKBUDAK) 26. Cemil BEY 20. GÖKBUDAK 1929 / 1930 110 Rasim EREL 1930 / 1940 Ziya ALTAN 1946 / 1950 . Ali Avni EREL 27. Kadı Lütfi EFENDİ 21. Cemil BEY (GÖKBUDAK) 24.

DOKUZOĞLU 1961 / 1963 M.. Nevzat DANSUK ….Geçmişten Günümüze Ereğli Derviş İZBUDAK 1950 / 1953 Mustafa KAYIŞ 1953 / 1954 Salahattin SAYIN 1954 / 1957 Faruk SÜKAN 1957 / 1960 Cafer EROĞLU 1960 / 1961 Ö. / 1963 Mustafa KURDOĞLU 1963 / 1968 Rıza DENİZOĞLU 1968 / 1973 111 .Y.

.. Selçuk BAYBURT 1989 / 1994 Kenan AKPINAR 1994 / 1999 Aydın SELAY 1999 / 2004 Ahmet ÖZDOĞAN 2004 / 2009 112 Hüseyin OPRUKÇU 2009 / ….Nar & Kılıç & Baş Salim EREL 1973 / 1977 Kenan AKPINAR 1977 / 1980 Erdoğan İZGİ 1980 / 1981 İlhan KARADENİZ 1981 / 1983 Ali Talip ÖZDEMİR 1983 / 1987 Adem DEMİRCİOĞLU 1987 / 1989 M.

Geçmişten Günümüze Ereğli 2-1950/2000 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI 1950/2000 Yılları arısında Konya-Ereğli’de görev yapan Belediye Başkanlarının isimleri aşağıdaki listede verilmiştir.2004 29.11.12. 1309-M 1891 yılında doğmuştur.1989 27.06.1994 18.1999 28.05.1980 13.04. Savaşı'nda askerlik görevini yedek subay olarak yapmıştır.1957 20.e. Ereğli Sümerbank Bez Fabrikası'nın idare ve teşkilat şefliklerinde bulunmuştur.603 113 .03.08.1960 18.g.1999 28. a.07.03.2009 3-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZGEÇMİŞİ a.05.09.2009 Görevden Ayrılış Tarihi 1953 1954 1957 1960 1961 1963 BİLİNMİYOR 1968 1973 1977 1980 1981 1983 18. Yalçın DOKUZOĞUZ Nevzat DANSUK (KAYMAKAM) Mustafa KURDOĞLU Rıza DENİZOĞLU Salim EREL Kenan AKPINAR Erdoğan İZGİ (KAYMAKAM) İlhan KARADENİZ (KAYMAKAM) Ali Talip ÖZDEMİR Adem DEMİRCİOĞLU (VEKİL) Mustafa Selçuk BAYBURT Kenan AKPINAR Aydın SELAY Ahmet ÖZDOĞAN Hüseyin OPRUKÇU Göreve Başlama Tarihi 05.12.03. Ayşe ve Jale 250 İbrahim Hakkı KONYALI.DERVİŞ İZBUDAK Derviş İzbudak.1994 18.1981 02.03.08.1987 26.11.03.1983 18.1968 09.04.1963 17.250 Adı – Soyadı Derviş İZBUDAK Mustafa KAYIŞ (VEKİL) Sabahattin SAYIN Faruk SÜKAN Cafer EROĞLU (KAYMAKAM) Ö.2004 29.1954 25.1963 02.1989 27.09. Birinci Dünya. İki dönem Konya Umumi Meclisi'nde Ereğli'yi temsil etmiştir. Ereğli 'nin Pirömer Mahallesinde H.1977 12.1950 01.11.03.06.09.1987 26. Süleyman.1953 16.1961 24.03.1973 11. s.09. İlk ve orta tahsilini Ereğli'de tamamlamıştır.03. Timur Talha ve Amil adlı üç oğluyla.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Karaman'a vazifelendirilmiş. Belediye yakınına. 01. Balkan. 27 Mayıs ihtilalinde Yassıada'ya gönderilmiştir. Unutulmayacak. Alagöz ve Hacılar köprülerini. daima iyi anılacak önemli hizmetler yapmıştır. Belediye'ye gelir olsun diye 24 dükkan yaptırmıştır. Bu döneme ait Ereğli Belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır.H. uzaktaki Aksu Pınarı'ndan billur gibi suyu 40 km'lik bir boru ile Ereğli'ye o getirtmiştir.MUSTAFA KAYIŞ Derviş İzbudak'ın istifasından sonra Belediye seçimlerinin gecikmesi üzerine bir yıla yakın Belediye Başkan vekili olmuştur. 1952' de gazhaneyi yaptırmıştır.g. Onun zamanında Ereğli'ye önemli bir hizmet yapılmamıştır. Babası Mahmut Bey.M. 1916 yılında Karaman'da doğmuştur.06. komutanlarının takdirini toplamıştır.1953'ten 1954'e kadar vekillik yapmıştır. savaşın her cephesinde üstün başarılar kazanmış.1293 -. Kayseri'nin İncesu ilçesinden bir köylü çocuğudur. Suyun boruları ve mühim tesisleri onun zamanında yapılmıştır. 1876 yılı Rus Savaşı'na bir er olarak katılmış. Derviş İzbudak. 606 İbrahim Hakkı KONYALI. Delimahmut’lu köyünden 12 km. Bu savaştan Kolağası olarak dönmüştür.251 b. d. s. Dedesi Hacı Ahmet Ağa.SABAHATTİN SAYIN 1954 yılında Belediye Başkanlığına 1957' de Konya Mebusluğu'na seçilmiştir.e.252 c. Yüzbaşı Hacı Ahmet Ağa Karaman'da iken ailesini de 251 252 İbrahim Hakkı KONYALI.e. a. s. Bu döneme ait Ereğli Belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. Trablusgarp. 606 114 .Nar & Kılıç & Baş adlı iki kızı vardır.g. Sabahattin Sayın'ın belediye başkanlığı zamanında Ereğli 'ye önemli bir hizmet yapılmamıştır. Gazi Osman Paşa'nın saflarında Pilevne'de dövüşmüştür. Hacı Ahmet Ağa. annesi Kadınkız Hanım'dır. a.FARUK SÜKAN Faruk Sükan. 1950 yılında Ereğli Belediye Başkanlığı'na seçilmiş 1953 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşlarına katılmıştır.

Faruk Sükan yollar yapmış.M. Mahmut Bey'in Saadet. Kızılay. Paris'te iken belediye mukaveleyi bozmuştur. Sabri adlı üç oğlu ile Zeyneddin adlı bir kızı olmuştur. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar Belediye Başkanlığı yapmıştır.CAFER EROGLU Cafer Eroğlu. Lise ve İlkokul Aile Dernekleri başkanlığını yapmıştır. 1313 .Ahmet. 1895 doğumludur. İkinci Ahmet. İhtilalden sonra Ereğli'de A. Faruk. Mahmut. Faruk Sükan. a. dahiliye mütehassıslığı sınavını verdikten sonra Ereğli'de doktorluğa başlamıştır.Geçmişten Günümüze Ereğli İncesu'dan getirerek buraya yerleşmiştir.07. 608-619 115 . 1936' da bitirmiştir. Çocuk Esirgeme. 1933 'te Karaman Ortaokulu 'na girmiş. Onun zamanında Ereğli'de önemli 253 İbrahim Hakkı KONYALI. 1957 yılında Ereğli Belediye Başkanlığı'na seçilen Faruk Sükan. 1960/1961 yılları arasında Ereğli' de kaymakamlık yapmıştır. Suavi adlı dört oğlu olmuştur. 20. 1946 yılında mezun olmuştur. Cafer Eroğlu. s.g. O zamanki Milli Birlik Komitesi siyasi faaliyetleri yasakladığı için seçilmiş Belediye Başkanının görevine son verilmiş ve yerine kaymakam Cafer Eroğlu getirilmiştir. Bazı okulların da fahri doktorluğunu yapmıştır. tarihi çok eskilere dayanan Ereğli'yi imar etmek ve geçmişine layık bir hale getirmek için elinden geleni yapmıştır. 1950 yılında ihtisas yapmak üzere Paris' e gitmek için Ereğli Belediye Başkanlığı ile üç yıl her ay 200 lira göndermek şartıyla bir mukavele yapmıştır. şehre yepyeni bir şehitlik kazandırmıştır.M. 1885. 1947'de askeri görevini yapmak için Tuzla Uçaksavar ve Radar Okulu'na gitmiştir.P. 1957 yılının Ekim ayında yapılan Millet Meclisi seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanı Sabahattin Sayın milletvekili seçildikten sonra o zamanki kanuna göre Belediye Meclisi kendisini Belediye Başkanı seçmiştir.253 e. Ve Faruk Sükan 1953'te Türkiye'ye dönmüş. Hacı Ahmet Ağa'nın ikinci oğlu Mahmut Bey. Aynı yıl Ereğli'de doktorluk yapmaya başlamış. 1939' da Konya Lisesi'nin fen bölümünü bitirmiştir. Mahmut Bey'in dördüncü çocuğu olan Faruk Sükan 1928 yılında Karaman'da Almanlar tarafından yapılan Gazipaşa İlkokulu'na gitmiştir. Faruk Sükan 1940'da İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmiş.e. Faruk Sükan. 1965 seçimlerinde Süleyman Demirel kabinesinde İçişleri Bakanlığı'na getirilmiştir.1960'dan 1961'e kadar belediye başkanlığı yapmıştır. Muhterem adlı iki kızıyla. H 1303 . Ereğli'de sosyal ve kültürel hizmetlere katkıda bulunmuştur. Hacı Ahmet Ağa'nın Ali Rıza. Bir yıl sonra askeri görevini bitirerek yine Ereğli'ye dönmüş ve mesleğine devam etmiştir. eşi Kadınkız H.'yi kurmuş ve 1961 yılında Konya Milletvekili olmuştur.

Görevden ayrılış tarihi bilinmiyor. 1963 yılına kadar Ereğli'de doktorluk yapmış. NEVZAT DANSUK M. 1963 yılında da Ereğli Belediye Başkanı olarak atanmıştır. g. Nevzat Dansuk.1961 yılında Ereğli Belediye Başkanı olarak atanmış. Sümerbank'tan bir kısım yer de bedeli ile alınarak Belediye Gazi- 254 İbrahim Hakkı KONYALI. s.05. Yaptığı önemli hizmetleride şunlardır: Şehrin Buğday Pazarı olmadığı için bu ihtiyacı karşılamak amacıyla bir Buğday Pazarı yapılmıştır. M. 1951 yılında İstanbul'da Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. a. 1952'de İstanbul Akpınar' da 86. 1961/1963 yılları arasında kaymakamlık yapmıştır.254 Onun zamanında da Ereğli'ye ciddi çalışmalar yapılmamıştır. f. Daha sonra yine mesleği olan doktorluğa dönmüştür. 1937' de Ereğli'de İlkokulu bitirmiş.e. ortaokul ve liseyi ise Konya'da tamamlamıştır. Bu döneme ait Ereğli Belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. 1963 yılında da görevden ayrılmıştır. Mustafa Kurdoğlu. 1963/1964 yılları arasında Ereğli' de kaymakamlık yapmış. Mustafa Kurdoğlu. Kara yolundan Ereğli girişi dar ve güzergahı köy manzarası arz ettiği için genişliği yer yer 22-3242 metre olan 1500 metre uzunluğunda bir giriş yolu yapılmıştır.M. iki kızı ve iki oğlu olmuştur. h. Nevzat Dansuk'un Belediye Başkanlığı zamanında Ereğli'ye önemli bir çalışma yapılmamıştır. 1949 yılında evlenmiş. Cafer Eroğlu'nun görevden ayrılmasından sonra 18.Nar & Kılıç & Baş bir hizmet yapılmamıştır. Bu döneme ait Ereğli belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. 619 116 . 1963 yılında Ereğli Belediye Başkanlığına seçilmiş ve 1968'de 2 Haziran seçimlerinden sonra ayrılmıştır. 68 mağazalı bir toptan meyve hal'i yaptırılmıştır. belediye başkanı seçilir seçilmez ilk defa bütçe üzerinde durmuştur. Bu döneme ait Ereğli belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. Piyade Alayı doktoru olarak askerliğini bitirmiştir.ÖMER YALÇIN DOKUZOGUZ Ömer Yalçın Dokuzoğuz.g. Gülbahçe'deki eski elektrik santrali olan hurda bina yıkılarak.MUSTAFA KURDOĞLU Mustafa Kurdoğlu 1924 yılında Şarki Karaağaç 'ta doğmuştur.

1973 yılında Ereğli Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevini 1977 yılına kadar sürdürmüştür. s. 1956-1957 yılları arasında Amerika'da eğitim görmüş ve 1958 yılında Türkiye'ye dönerek Konya Devlet Su İşlerinde çalışmaya başlamıştır. 647 İbrahim Hakkı KONYALI. ortaokul ve liseyi Konya Erkek Lisesi yatılı kısmında 1950 yılında tamamlamıştır. şehir ve köy bağlantı yolları stabilize hale getirilmiştir. Elektrik tesisatı düzenli bir hale getirilmiştir. 1929 yılında Ereğli'de doğmuştur. 256 i.e. 1961 yılında Ereğli'de kurulan Adalet Partisi ilçe teşkilatında görev almış. Rıza Denizoğlu'nun Belediye Başkanlığı zamanında Ereğli'ye önemli hizmetler yapmıştır. a. 1966'da Sümer İlkokulu Himaye Derneği ve Verem Savaş Derneği Başkanlıkları gibi Sosyal Hizmetlerde görev almıştır. 1929 yılında Ereğli'de doğmuştur. Aynı zamanda 1962'de Kızılay Başkanlığı. İlkokulu Ereğli'de Şehit Kamil Atalay İlköğretim Okulu'nda. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine girmiş ve 1953 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Yedek Subay olarak Birinci Ordu Kolordu 58'inci Piyade Alayı’nda Gelibolu'da yaptıktan sonra Bursa'da hakimlik stajını tamamlamıştır.g. Bütün yolar asfalt ve parke taş ile kaplanmış.g. Belediyenin 15 aracı için bir tamirhane kurulmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş ve 1954 yılında bitirmiştir. 661-663 117 . Şehir yollarının aydınlanması için 300 cıva buharlı lamba satın alınarak ana caddelere taktırılmıştır. 2 Haziran 1968 yılında yapılan mahalli seçimlerde Belediye Başkanlığına getirilmiştir. 7 yıl bu partinin İlçe Başkanlığını yapmıştır.255 ı. ortaokul ve liseyi Konya Erkek Lisesi 'nde bitirmiştir. a. 6 Ekim 1983 yılında da Konya Milletve255 256 İbrahim Hakkı KONYALI. 1957 yılında Alaşehir Savcılığı 'na tayin edilmiştir. s.RIZA DENİZOĞLU Rıza Denizoğlu. Gecekondu önleme bölgesi imar sahası alınarak alt yapı tesisleri yapılmıştır. Düzenli bir şehircilik oluşturmak amacıyla mahalle teşkilatı çoğaltılarak sayısı 34'e yükseltilmiş ve mahallere Türk hükümdar ve büyüklerinin adları verilmiştir. İlkokulu Konya'da Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda. 1958' de buradan istifa ile ayrıldıktan sonra Ereğli' de avukatlık yapmaya başlamıştır. İçme suyu için İvriz'den isale hattı döşenmiştir.Geçmişten Günümüze Ereğli nosu ve Parkı yapılmıştır.e. Asgari 400 ev inşa edilmiştir.SALİM EREL Salim Erel.

Askerlik görevini 1969 yılında er öğretmen olarak Isparta'da yapmıştır. Sümerbank ve çevresindeki arsaların % 40'a yakının kamuya devri yapılmış. Evli ve dört çocuğu vardır. Aksu Şişeleme Fabrikası ve Demiryolu alt geçidi yapılmıştır.KENAN AKPINAR Kenan Akpınar. İlkokulu Ereğli'de Sümer İlköğretim Okulu'nda. Salim Erel. Salim Erel'in sosyal ve kültürel hizmetlerde önemli katkıları olmuş. Aynı zamanda ilçede hisseli tapular bağımsız tapuya dönüştürülmüş. j. 118 . bazı yerel gazetelerde yazılar yazmıştır. 1963 yılında İstanbul üniversitesi Mühendislik Fakültesine girmiş ancak tahsilini yarım bırakmıştır. Evli ve iki çocuğu vardır. 1999-2002 yılları arasında İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı. Atatürk Kültür Parkı halka açılmıştır. Türkiye'nin en büyük elektrik tesisatı yapılarak Ereğli'nin bütün mahallerine elektrik verilmiştir. İvriz Barajı'nın temeli atılarak 16 tane sulama kuyusu açılmıştır. 1994 yılında ikinci defa Ereğli Belediye Başkanlığına seçilmiş ve 1999 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. belediye başkanlığı zamanında Ereğli 'ye unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur. ortaokul ve liseyi Ereğli Lisesi'nde tamamlamıştır. Ereğli Şeker Fabrikası'nın temeli Salim Erel zamanında atılmıştır. 1977 yılında Ereğli Belediye Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1980 yılına kadar sürdürmüştür. 1994-1999 yılları arasında Yeni Hastane yolunun açılması. 1991 .1993 yılları arasında Sarıyer Belediyesinde Başkan yardımcılığı yapmış. Kenan Akpınar'ın 1977-1980 yılları arasındaki Ereğli Belediye Başkanlığı zamanında yapılan hizmetler şunlardır: Fatih-Aydınlar mahallesinin imara alınması sağlanmıştır. Ereğli' de ilk defa kapsamlı ve projeli kanalizasyon çalışması yapılmıştır. 1946 yılında Ereğli'de doğmuştur. Devlet Su İşlerine ait 600 kadar arazi (bugünkü Atatürk Kültür Parkı) alınmıştır. çevre yollarının açılması.Nar & Kılıç & Baş kili seçilmiştir. İstasyon'dan itibaren Sümerbank'ın avlusundan Gülbahçe'ye bağlanan çift şeritli yol yapılmıştır. 2002-2004 yılları arasında İzmit Saraybahçe Belediye Başkan danışmanlığı görevlerini yapmıştır. Belediyeye iş ve kullanma araçları ile ilk modern otobüsler alınmıştır. şehrin bütün merkezindeki yolların asfaltlanması gibi çalışmalar yapılmıştır.

Geçmişten Günümüze Ereğli k. arsa vakfa verilmiştir. ortaokulu ve liseyi Ereğli Lisesinde bitirmiştir.08.46-48 119 . 1987 yılında da Konya Milletvekili seçilmiştir.g.09.İLHAN KARADENİZ İlhan Karadeniz.ALİ TALİP ÖZDEMİR Ali Talip Özdemir. demiryolu alt geçidi. s. O zamanki Milli Güvenlik Konseyi siyasi faaliyetleri yasakladığı için seçilmiştir. yeni kasap hali ve tüp gaz depo yapımı tamamlanmış. eski kasaphane yerine yeni iş hanı temeli atılmış. Bu döneme ait Ereğli belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır m. 1987 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. maddesi gereğince açılmıştır. 1981-1983 yılları arasında Ereğli'de kaymakamlık yapmış. l. 1984 yılında da tamamlanmıştır. 1953 yılında Ereğli’de doğmuştur. Belediye Başkanının görevine son verilmiş ve yerine kaymakam Erdoğan İzgi getirilmiştir. 96 memur ve 251 işçi ile hizmet vermiştir. 1984 yılındaki seçimlerde ise Ereğli Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Bu döneme ait Ereğli belediyesinde ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. İlkokulu Ereğli’de Öğretmen Abdürrahim ilköğretim okulunda. 1980-1981 yılları arasında Ereğli'de kaymakamlık yapmıştır. İvriz'den 5 km'lik bir hatla su deposuna getirilen içme suyu 30 km'lik hatla şehrin mahallelerine dağıtılmıştır. 13. Onun zamanında Ereğli' deki Anıt Caddesi İmar Kanununun 42.1981 yılında Ereğli Belediye Başkanı olarak atanmış. a.e.Mustafa ARISOY.1980'den 1981 yılına kadar belediye başkanlığı yapmıştır. Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır Makina Mühendisidir. Osman ÖZBEK.257 Ali Talip Özdemir'in önderliğini yaparak başlattığı kampanya sonucun kimsesiz ve düşkünler için bir vakıf kurulmuş. Ali Talip Özdemir'in Belediye Başkanlığı zamanındaki Ereğli Belediyesi 12 birim amiri. Belediye'ye ait olan 41 bin metrekara. 257 Celalettin SET. 1983 yılında da bu görevden ayrılmıştır. Daha sonra yerine İlhan Karadeniz getirilmiştir. 1983 yılında Ereğli Belediye Başkanlığına atama yolu ile gelmiş. P. Erdoğan İzgi 12.ERDOĞAN İZGİ Erdoğan İzgi. Bu dönemde.

18. Temelleri Salim Erel'in zamanında atılan Ereğli Şeker Fabrikasının inşaatına 13 Temmuz 1987 yılında başlanarak 20 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Mimar Sinan Kervansarayı'nın yanında bulunan 2 dükkanı yıktırarak yerine herkesin dinlenip. İvriz suyu kaynak alanı belediye tarafından doğal sit alanı ilan ettirilmiştir.48-49 120 . Askerlik görevini Kıbns'ta Yedek Subay olarak yapmıştır. Bu döneme ait Ereğli belediyesinde ayrıntılı bir bilgi 259 bulunamamamıştır. Ayrıca ilçenin gün geçtikçe büyümesi ve tren yolunun şehir içinde kalması ve şehir içi ulaşımının daha da kolaylaştırılması amacıyla Gülbahçe semtine yeni bir alt geçit yaptırılmıştır. M. P. Ali Talip Özdemir'in belediye başkanlığı zama- 258 259 Ereğli Gazetesi .lik yol yapımı planlanmış ve uygulanmıştır. 85 km.e. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirmiştir.1 Celalettin SET. a. 30.Mustafa ARISOY. 1952 yılında Ereğli' de doğmuştur. Selçuk Bayburt'un belediye başkanlığı zamanında yapılan hizmetler şunlardır: Refujlü caddeler lüks aydınlatma ile donatılmıştır. Ereğli'de Şeker Fabrikasının kurulması için elinden geleni yapmış ve Şeker Fabrikasının yapımını çabuklaştırmak için belediyece pancar ekilerek ilçe halkını özendirip fabrikanın ihtiyacı olacak pancarın tamamen ilçe ve çevresinden sağlanması amaçlanmıştır. Sümerbank'a ait İvriz su kapitajındaki alan belediye tarafından alınmıştır.s.1986. ziyaret edebileceği yeni bir park yaptırmıştır.ADEM DEMİRCİOĞLU Adem Demireioğlu.258 Ali Talip Özdemir.1989’a kadar vekillik yapmıştır.1987’den 26. ortaokul ve liseyi Ereğli Lisesi'nde tamamlamıştır.Nar & Kılıç & Baş Ali Talip Özdemir.03. İlkokulu Ereğli' de Şehit Kamil Atalay İlköğretim Okulu' nda. Belediye yayın sistemi telsiz sistemi ile donatılmış ve çağa uygun hale getirilmiştir.g.04. s. Bir süre serbest muhasebeci olarak çalışmıştır. Ali Talip Özdemir'in Konya Milletvekili seçilmesinden sonra onun yerine Belediye meclisi tarafından vekil olarak seçilmiştir.09. Onun zamanında Ereğli’ye önemli bir hizmet yapılmamıştır. 1989 yılında Ereğli Belediye Başkanlığına seçilerek 1994 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Selçuk Bayburt. 6 Ana kavşak trafik sinyalizasyonuna kavuşturulmuştur ve kavşak düzenlemeleri bitirilmiştir. Kanalizasyon arıtma sistemi için 80 dönümlük arazi satın alınmıştır. Osman ÖZBEK.MUSTAFA SELÇUK BAYBURT M. n. o.

Bu park içinde de Kore Mimarisini yansıtan dünyada 24. 1997 yılında da emekli olmuştur.260 Ereğli Belediyesi ile DDY arasındaki protokolün imzalanmasının ardından önemli bir alt yapı çalışması olmasının yanında. Aydın Selay. 260 Konya-Ereğli Belediye Başkanlığı. pek çok gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Askerlik görevini 1975 yılında Manisa Kırkağaç'ta kısa dönem yedek subay olarak yapmıştır.Geçmişten Günümüze Ereğli nında ihalesi yapılan yeni Belediye Sarayı. p. Aydın Selay'ın Belediye Başkanlığı zamanında Ereğli'ye unutulmayacak önemli hizmetler yapılmıştır. Ayrıca bu yola bağlantısı olan. Bu protokol ile Kwangjin ile kardeş şehir olduk ve her iki Belediyenin de ortak çalışmasıyla Ereğli ye 18. Mehmet Akif ilköğretim Okulu sokağına 500 metrelik ek kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Askerlik dönüşü Ereğli İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne atanarak 10 yıl bu görevde kalmıştır. 1985 yılında Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmış. Ve belediyeye ait hiçbir gayrimenkul satılmamıştır. aynı yıl Ereğli Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliğine atanmıştır. 1973 yılında bu okulda Müdür Yardımcısı olmuştur. gidiş ve geliş halindeki her iki şeridin soğuk asfalt kaplaması ve orta refuj sulama alt yapı çalışmaları (toplam 3250 m. ) tamamlanmıştır. Evli ve iki çocuğu vardır. 28 Mart 2004 seçimlerine kadar da bu görevini sürdürmüştür. içme suyu şebeke çalışmaları. 2002 yılı baharında tamamlanmıştır. 24 Şubat-3 Mart 2001 tarihleri arasında Kwangjin'e (Güney Kore) Aydın Selay'ın Başkanlığındaki heyet bir ziyaret gerçekleştirerek dostluk ve kardeşlik protokolü imzalanmıştır. bu dönemde tamamlanmıştır. 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Üçgöz Kavşağı'ndan itibaren 3 km. Bu arada birçok vakıf ve derneklerde yönetici olarak görev yapmış. Eğitim ve Kültür Müdürlüğü. üzücü trafik kazaları yaşandığı için de Ereğli Belediyesinin büyük önem verdiği alt geçit inşaatına 25 Eylül 2001 tarihinde başlanmış.500 m2 alan üzerine EreğliKwangjin Kardeşlik Parkı yapılmıştır. uzunluğunda 35 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Bulvarına (yeni hastane yoluna) 2000 yılında başlanarak. 1992 yılında bu görevinden istifa ederek Ereğli Lisesinde tekrar öğretmen olarak göreve başlamıştır. 2 yıl ticaretle uğraştıktan sonra 18 Nisan 1999 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilmiştir. 1949 yılında Ereğli'de doğmuştur. ülkemizde ise ilk ve tek olan Kore Kameryası yer almaktadır. İlkokulu Ereğli'de Mehmet Akif İlköğretim Okulu'nda. ortaokul ve liseyi Ereğli Lisesi'nde tamamlamıştır.AYDIN SELAY Aydın Selay. Haziran 2006 121 .

Yıllar sonra Belediye makine parkına 15 adet araç ve pek çok ekipman kazandırdı. Ereğli merkezinde bulunan asfaltsız okul bahçeleri yine Ahmet Özdoğan döneminde asfaltlanarak okul bahçeleri ve çocuklar çamur ve tozdan kurtarılmıştır. İnşaat Mühendisliğinden 1992 yılında mezun olan Özdoğan.Ü. Görevi devr aldıktan sonra ise hızlı bir çalışma temposu ile hizmet üretmeye başlayan Ahmet Özdoğan. Üniversite eğitimime kadar tahsilini Ereğli’de tamamladı ve İvriz Öğretmen Lisesinden mezun oldu. ilk ve orta öğrenimini Ereğli’de tamamladıktan sonra Ankara Deneme Lisesini bitirdi. şehir kanalizasyon ağının %90’lar seviyesinde tamamlanmasını sağladı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti’den Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Özdoğan %32 oranında oy alarak Ereğli Belediye Başkanı seçildi. 2006 yılında Eko Vitrin Dergisi tarafından ülke genelinde yapılan anket sonucunda ise Anadolu’da Yılın Belediye Başkanı seçilmiştir. Akgöl Sazlıkları ve Kuş Cennetinin kurtarılmasında en önemli proje olarak görülen Şehir Arıtma Tesisinin temelleri atıldı.lik hattın. Ereğli’mizde ilk defa İftar Çadırı Ahmet Özdoğan döneminde kuruldu. s. askerliğini Yedek subay olarak yaptı. Bu dönemde yapılan önemli hizmetlerden biriside Aksaray-Konya Doğalgaz Boru Hattı'ndan Ereğli'ye bağlanan 92 km. Aynı zamanda 2. Evli ve iki çocuk babasıdır. r. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- 122 . Doğalgazı kullanan ilk Anadolu İlçesi olan Ereğli’ye bu hizmetin getirilmesinde büyük çabalar harcadı. Kore’nin Kwangjin Şehri ile başlatılan kardeşlik çalışmalarını ilerleterek somut adımlar atılmasını ve Koreli dostlarımızın Ereğli’mize yapacakları yatırımların arttırılmasını sağladı. Toplu Konut İdaresinin ülke çapında başlattığı çalışmaların bir ayağı olarak Ereğli’ye 400 konutun yapılmasını sağladı. İ. Organize Sanayi Bölgesi ve bölgeye ait arıtma tesisi çalışmalarına alt yapı desteği sağlanmıştır.AHMET ÖZDOĞAN 1969 yılında Ereğli’de doğan Ahmet Özdoğan.HÜSEYİN OPRUKÇU Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu.Nar & Kılıç & Baş Aynı zamanda Ergenekon Parkı. Bu alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise her yıl belirlenen hedefler doğrultusunda asfalt çalışmaları yaptı.T. 1958 yılında Ereğli’de doğdu. Bu çadırda da binlerce vatandaşa hizmet verildi. Şehitler Anıt Çeşmesi ve Bahçelievler parkı yaptırılmıştır. Ereğli Belediye sınırları içerisine girmesidir.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklar ile sürdü. Ereğli halkı olarak kendilerine üstün başarı dileklerimizi sunuyoruz. Ereğli’nin nüfusuna baktığımızda 1900 yılında 116.8 olurken şehir nüfusu %26. Mesleki Örgütlerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarındaki hizmetleri. 2000 GENEL NÜFUS SAYIMI KATALOĞU 123 . İlkeli çalışmaları ve şahsına duyulan güvenle.Geçmişten Günümüze Ereğli tüsünde Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisans yaptı. Ereğli belediyesinin yerel tespitlerine göre 2006 yılı itibariyle nüfusu 120.2 olarak tespit edilmiştir. ülke nüfus artış hızının altında kalmaktadır. Türkiye Uzmanlar ve Denetim Elemanları Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği.2’lik artış göstermiştir.117’ye yükselmiştir.81 köy nüfusu %4.000 civarındadır.847 iken 2000 yılı sayımı ile bu nüfus %7. B-EREĞLİDE NÜFUS Çalışmamızın nüfus ile ilgili bölümünde 1900 ile 200 yılı arasındaki nüfus yapısını inceleyeceğiz. 2001 yılında ETİ Holding A. Konya Sağlık Eğitim Kültür Vakfı Kurucular Kurulu Üyeliği.484 olmuştur. Konya Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.633 olmuştur. Şehir nüfusu ise %8’lik bir artış gösterecek 82. Bu da gösteriyor ki köyler de yaşayan nüfus. Nüfus. DİE’nin 2000 yılında yaptığı sayıma göre Türkiye’nin nüfus artış oranı 18. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ankara’da ki Ereğlililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanlığı görevini 10 yıla yakın yürüttü.9’luk bir artışla 126. Başyazarı da olduğu “Yeşil Ereğli’nin Sesi” Dergisini çıkardı. İş hayatının yanı sıra aktif kişiliği. 1987 yılında Etibank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.564 iken 2000 yılında %0. Sayesinde her yönden Ereğli’mize kalıcı hizmetler üreterek Ereğli’mizin çehresini değiştireceğine kalben inanıyoruz. Ereğli’de 1900 yılında köy nüfusu 42. 1900 yılında Ereğli’de nüfus yoğunluğu km2’ye 53 kişi iken bu oran 2000 yılında 49’a inmiştir. Konya Sağlık Eğitim Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2009 Mahalli İdareler seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanı seçildi. Kamu İşverenleri Sendikasında Uzman olarak çalışma hayatına devam etti. Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı toplamda %18. toplam nüfus ve onun yapısını kapsamaktadır. belirli oranda işgücünü belirleyen. ETİ Maden İşletmeleri Çalışanları Vakfı Başkanlığı.9 artış göstererek 43. Teftiş Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi. hızlı bir şekilde azalmaktadır. Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Personeli olarak iş hayatına başladı. Kendisi entellketüel vizyon sahibi bir insan olarak önemli projelere imza atacağına eminiz.Ş. 261 2000 yılı sayımına göre Ereğli’nin merkez ve köylere göre dağılımı şu şekildedir: 261 DİE. Ereğli nüfusunun yıllık artış hızı ile karşılaştırıldığında artış hızı.

Nar & Kılıç & Baş

EREĞLİ İLÇESİ
Toplam Şehir Merkez Bucağı Acıpınar Adabağ Akhüyük Alhan Aşıklar Bahçeli Belceağaç Belkaya Beyköy Beyören Burhaniye Büyükdede Çiller Çimencik Gaybi Gökçeyazı Göktöme Hacımemeş Kamışlıkuyu Karaburun Kargacı Kızılgedik Kuskuncuk Kutören(B) Kuzukuyu Melicek Orhaniye Özgürler Pınarözü Sarıca Sarıtopallı Sazgeçit(B) 209 284 207 1.316 137 169 676 5.914 778 417 256 220 471 897 527 662 147 1.407 548 461 508 41 586 2.002 327 596 3.137 819 243 250 352 2.098 119 148 106 658 70 84 332 2.767 374 204 117 108 242 450 355 330 70 698 283 224 252 25 264 939 153 294 1.451 388 130 123 172 1.047 90 136 101 658 67 85 344 3.147 404 213 139 112 229 447 172 332 77 709 265 237 256 16 322 1.063 174 302 1.686 431 113 127 180 1.051 82.663 Kadın 39.655 Erkek 42.978

124

Geçmişten Günümüze Ereğli

Selvilli Taşağıl Taşbudak Tatlıkuyu Türkmen Ulumeşe Şazlık Yelice Yıldızlı Çakmak Bucağı Çakmak(BM) Acıkuyu Aşağıgöndelen Aziziye(B) Bulgurluk Çayhan(B) Yeniköy Yukarıgöndelen Zengen Bucak ve Köylerin Toplamı Ereğli İlçesi Toplamı

636 550 302 386 588 214 483 839 332 587 197 511 3.295 684 3.291 723 397 2.807 43.484 126.117

299 259 125 180 287 106 228 428 162 274 103 272 1.648 349 1.587 356 198 1.465 21.303 60.958

337 291 177 206 301 108 255 411 170 313 94 239 1.647 335 1.704 367 199 1.342 22.181 65.159

C- İLÇEMİZDE BUGÜNKÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GENEL DURUMU İlçemizde eğitim ve öğretim seviyesi oldukça yüksektir. Okuma- Yazma oranı %98’ dir. Okuma- Yazma bilmeyen %2’ lik kemsi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden ilçemize göç eden insanlardan oluşmaktadır. İlçemizde 2007-2008 Öğretim yılında İlköğretim Kurumu öğrencilerinin girdiği SBS (Seviye Belirleme Sınavı)’ de Fen, Anadolu ve Anadolu Öğretmen lisesi sınavlarına 2530 öğrenci katılmıştır. 436 öğrencimiz sınavları kazanmıştır. Bunlardan 210 öğrencimiz Anadolu lisesini, 68 öğrencimiz Fen lisesini, 86 öğrencimiz Anadolu Öğretmen lisesini, 220 öğrencimiz ise Anadolu Meslek liselerini kazanmışlardır. 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında genel liselerden 600 öğrencimiz mezun olmuş ve 632 öğrenci ÖSS’ ye girmiştir. Bunlardan 4 yıllı lisans eğitimini kazanan 157 öğrenci, 2 yıllık Yüksekokul kazanan 73 öğrencidir. İlçemizde binası Ereğli Belediyesine ait olan bir öğretmen evimiz bulunmaktadır. Sırasıyla yine İlçemizde 9 adet özel dershane, 5 özel motorlu taşıtlar sürücü

125

Nar & Kılıç & Baş

kursu, 3 adet bilgisayar ve İngilizce kursu, 8 özel öğrenci yurdu, 3 adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve 2 adet özel İlköğretim Okulu faaliyet göstermektedir. Yine ilçemizde 2 adet bağımsız anaokulu, Kız Meslek lisesi bünyesindeki anaokulu ile ilköğretim okulu bünyesinde 70 adet anasınıfı bulunmaktadır. İlçemizde emekli öğretmen İzzet SÜLLÜ tarafından sağlığında bağışlanan, halen Ereğli halkına hizmet veren bir Halk Kütüphanesi ile Çocuk Kütüphanesi mevcuttur. İlçemizde halen 1 adet Fen Lisesi, 1 adet Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 adet Anadolu Lisesi, 6 adet Genel Lise, 1 adet Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 adet Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 adet Sağlık Meslek Lisesi, 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi, 1 adet Halk Eğitim Merkezi, 1 adet Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 1 adet Sevgi Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi, 90 adet İlköğretim Okulu bulunmaktadır.262 1-YAYGIN EĞİTİM KURUMLARIMIZ Yaygın eğitimin amacı, yetişkinlere okuma yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, bir meslek sahibi yapmak ve hayata hazırlamaktır. İlçemizde de bu amaçlarla eğitim öğretim veren., Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulumuz mevcuttur. Okuma yazma kursu, Bilgisayar kursu, İngilizce kursu, dikiş-nakış, kalorifercilik vb. kursları açılmaktadır. Ayrıca başbakanımızın sayın eşi Emine ERDOĞAN hanımefendinin başlattığı okuma yazma kampanyası çerçevesinde okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların okur-yazar hale getirilmesi için İlçemiz okulları ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde tüm okullar bünyesinde 41 merkezde 1.kademede 245 kadın 10 erkek toplam 255 vatandaşımız, 2. kademede 2 merkezde 17 erkek 16 bayan toplam 33 vatandaşımız devam etmiştir . Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmekte olan Mesleki Eğitim Merkezinde, 2007-2008 Öğretim yılında ilçemizde ihtiyaç duyulan tesviye, metal işleri, sıhhi tesisat, elektrik, elektronik, motor, döşeme, ağaç işleri, matbaa, terzilik, kuaförlük, cam işletmeciliği, yiyecek hazırlama ve pişirme, fotoğrafçılık, plastikçilik ve kuru temizleme meslek dallarında halen 1145 öğrenci eğitim almaktadır. Pratik Kız Sanat Okulumuz Kız Meslek Lisesi bünyesinde eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında, Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Yusuf ESENER, Öğretmenevinin arsasının alınmasında, yapımının başlatılmasında ve okullara bilgisayar laboratuarlarının kazandırılmasında üstün katkıları olmuştur.

262

Recep ATAÇ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Brifingi, Temmuz 2006

126

Geçmişten Günümüze Ereğli

2-YURT VE PANSİYONLAR İlköğretimi bitiren köy çocuklarının ve sahipsiz çocukların ortaöğretime devam etmelerine imkan tanımak amacıyla açılan öğrenci yurt ve pansiyonları çok büyük önem arz etmektedir. İlçemizde İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi, Gülbahçe 75. Yıl İMKB YİBO, Yeni Zengen YİBO, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi bünyesinde 5 adet resmi pansiyon bulunmaktadır.Ayrıca ilçemizde 5 adet dernek, 3 tüzel kişilik olmak üzere 8 adet özel öğrenci yurdu faaliyet göstermektedir. Taşıma kapsamında taşınan öğrenci sayısı 1556 öğrencidir. Bu öğrencilere taşıma merkezlerinde sıcak yemek verilmektedir.263 3- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu 1987–1988 eğitim-öğretim yılında İvriz Öğretmen Okulu binasında Makine, İnşaat, Tekstil Teknik Programlarında öğretime başlamıştır. 1993–1994 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar fiziki kapasite yetersizliğinden program sayısında artış yapılamamış, 1995–1996 eğitim-öğretim yılında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan 400 yatak kapasiteli öğrenci yurdunda eğitim ve öğretime devam edilmiştir. 1995–1996 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Elektrik Programı, 2001–2002 eğitim-öğretim yılında Elektronik Haberleşme ve Moda Konfeksiyon Programları ile birlikte Bilgisayar, Elektrik, İnşaat, Makine ve Tekstil Programlarının ikinci öğretimlerinde de eğitim ve öğretime başlanılmıştır. Kasım 2002’de 4400 m2 kapalı alanlı mevcut binasına taşınmış olup, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Muhasebe, Mekatronik ve Elektronik Haberleşme Programları (ikinci öğretim) Yüksekokulumuz bünyesine dahil edilmiştir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında İşletme Programında eğitim ve öğretime başlanılmıştır. Mezun olan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun branşları ile ilgili işlere girerek çalıştıkları, bir kısmının Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanarak öğrenimlerine 4 yıllık fakültelerde devam ettikleri, geri kalan öğrencilerimizin ise teknik astsubaylık, polislik ve baba meslekleriyle uğraştıkları tespit edilebilmiştir. Yüksekokulumuz 130.000 m2 arsa içerisinde, 1100 m2 zemin üzerinde inşa edilmiş ve 4400 m2 kapalı alana sahiptir. Ayrıca, Yüksekokulumuz yerleşkesi içerisine 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi ve Akman Holding bünyesinde bulunan ERSU A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince, 1980 m2 zemin üzerinde 8780 m2 kapalı alana sahip fakülte kurulması amacıyla bir bina inşaatına başlanmış ve 2007 Mayıs ayında tamamlanmıştır. Binada; 24 adet derslik, 10 adet öğretim elemanı odası, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 539’m2 lik çok amaçlı salon ve 592’m2‘ lik öğrenci kantini bulunmaktadır. Ayrıca, yerleşkemiz içerisinde Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2008 yılı bütçesinde Üniversitemizce kullanılmak üzere, Derslik, Merkezi Birimler proje adı ve 2004H032660

263Recep

ATAÇ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Brifingi, Temmuz 2006

127

Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. 2006-2007 eğitim-öğretim yılı içerisinde döner sermaye kurulmuş. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Döner Sermaye kapsamında öğrencilerimize ve dışarıya yönelik 10 hafta süren Mortgage Broker’lığı Kursu. 1750 m2 kapalı alana sahip olacak yemekhane ve sosyal tesisler inşaatına başlanmış olup söz konusu projeye para aktarımı gerçekleştiği taktirde bitirilmesi planlanmaktadır.Ü.2. Ayrıca Kültür Bakanlığından ISBN numarası istenerek bu tebliğler ulusal yayın olarak basılacaktır.1. Ulusal Konya-Ereğli Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri” isimli bir çalıştay düzenlenmiş olup.Ü. Bu çalışmalarla Ereğli ve çevresindeki insanlarla iletişim kurularak faydalı olunmaya çalışılmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ise İleri Düzeyde AutoCAD Kursu düzenlenmiş ve başarılı olan öğrencilere sertifika verilmiştir. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilimsel olarak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi artarak devam etmektedir. 21-22 Mayıs 2009 tarihlerinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Yüksekokulumuz işbirliği ile “I. Sürekli ve sürdürülebilirlik esasına dayalı Üniversite – Sanayi işbirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca SAN-TEZ Projeleri için hazırlıklar başlatılmıştır. Öğrencilerimizin mezuniyet törenlerinde giyecekleri cübbeler Konfeksiyon Atölyemizde üretilmektedir. hizmet ve mal üretimi için hazır hale getirilmiştir.Öğretim Kadrosu: ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN 3 25 3 2. S.İdari Personel Kadrosu: Görevi Yüksekokul Sekreteri Şef Memur Güvenlik Görevlisi Hizmetli Geçici İşçi Geçici İşçi 128 1 3 4 2 Kadrolu Personel 2547 sayılı kanun'un 13/b maddesi gereğince görevli 1 2 4 4 S. kültürel ve bilimsel çalışmalara öncülük etmiştir. .İdari ve Mali İşler Daire Bşk. söz konusu çalıştaya 9 üniversiteden 80 akademisyen katılarak tebliğ sunmuşlardır. 2-EĞİTİM –ÖĞRETİM 2. Yüksekokulumuz kurulduğu günden itibaren ilçemizde sosyal.Nar & Kılıç & Baş proje numarası ile onaylanan.

Geçmişten Günümüze Ereğli

2.3- Programlar: Yüksekokulumuzda Öğretim 4 yarıyıl olup, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açık ve öğrencisi olan programlar aşağıdaki gibidir. Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ( I.Ö*-II.Ö**), Elektrik (I.ÖII.Ö), Elektronik Haberleşme (I.Ö-II.Ö), İnşaat (I.Ö-II.Ö), İşletme (I.Ö), Makine (I.Ö-II.Ö), Mekatronik (I.Ö), Muhasebe(I.Ö) ve Tekstil (Dokuma ve Konfeksiyon) (I.Ö-II.Ö) programları mevcuttur. 2.4- Dershane, Laboratuar ve Diğer İmkânlar: Yüksekokulumuzda her biri 64 öğrenci kapasiteli 18 adet derslik, Akademik ve İdari personel tarafından kullanılan 19 adet büro, 1 adet toplantı salonu, 1 adet kütüphane, 8 adet laboratuar (4 adet Bilgisayar, Elektronik Haberleşme, İnşaat, Mekatronik) 3 adet Atölye (Makine, Tekstil, Elektrik), 1 adet Sistem Odası, 1 adet Kafeterya, 1 adet Futbol Sahası, 1 adet Voleybol-Basketbol Sahası, bahçe içerisinde oturma dinlenme alanları mevcuttur. 2.5- Öğrenci sayıları: 2.5-a) Haziran 2009 Tarihi İtibariyle Programlarda Kayıtlı Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları Birimin Adı E Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 866 866 391 391 1257 1257 460 460 163 163 623 623 554 554 1326 1326 1880 1880 I. Öğretim K Top. II. Öğretim E K Top. Toplam Kız Erkek Genel Toplam

*

**

İÖ: Birinci Öğretim IIÖ: İkinci Öğretim

129

Nar & Kılıç & Baş

2.5-b) 2008–2009 ÖSYM Tercih Kılavuzunda Yer Alacak Öğrenci Kontenjanlarımız
1.ÖĞRETİM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK HABERLEŞME İNŞAAT MEKATRONİK MAKİNE MUHASEBE TEKSTİL İŞLETME TOPLAM GENEL TOPLAM 80 40 40 80 40 40 40 80 40 480 2.ÖĞRETİM 40 40 40 40 -40 -80 -280 760

2.5-c) Barınma: Yüksekokulumuz öğrencileri 400 yataklı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek karma öğrenci yurdunda, ilçemizde mevcut diğer özel yurtlarda, yerleşkemiz yakınındaki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılmış site içerisinde ve şehir merkezinde bulunan kiralık evlerde barınmaktadırlar. Ayrıca, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan bağlantılar ve görüşmeler neticesinde yerleşkemiz içerisine 500 yataklı kompleks bir kız öğrenci yurdu yapımı için ilk adım atılmıştır. HEDEFLER ve BEKLENTİLER Hedefler: a) Yüksekokulumuzu bölgemizin sosyal, ekonomik, teknik ve kültürel gelişmesi için bir motor güç haline getirmek amacındayız. b) Üniversal bazda gerek idari yapılanma, gerekse fiziki, sosyal ve makine parkı gelişmişliğini en üst seviyeye taşımak arzusundayız. c) Ereğli Meslek Yüksekokulu bünyesinde sürdürülebilir, devamlılık esasına dayalı yeni programlar açmayı amaçlıyoruz. Programların İlçemiz ve çevresinin mevcut potansiyelini taşıyacak ve karşılayacak çeşitlilikte olmasını istiyoruz. Ereğli'ye mahsus meyve (beyaz kiraz), et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve gıda birimlerini Yüksek Okulumuz bünyesine açmak istiyoruz. d) Orta kademe teknik eleman yetiştirmek (ara teknik eleman) ve teknik eğitim faaliyeti pahalı bir eğitimdir. Üniversite-Sanayi işbirliği yapmak ve sanayiciyi Yüksekokul ile barışık danışma merkezi haline getirmek gayretindeyiz.

130

Geçmişten Günümüze Ereğli

Beklentiler: a)Yüksekokulumuz yerleşkesi yeterli yüz ölçümde arazi imkanına sahiptir. Yeni binalar, bina ekleri, sosyal tesisler yapılmaya müsaittir. b) Ereğli şehrinin geleceğe dönük imar planları ve yapılaşması dikkate alındığında mevcut binamızın ekleri yeni fakülte, bölüm ve program binaları olarak kullanılabilecektir. c) Selçuk Üniversitesine bağlı (merkez hariç) en çok öğrenci bulunduran Yüksekokullardan biri olarak acilen sosyal tesislere ihtiyacımız vardır. (yemekhanekonferans salonu gibi) d) Daha çok öğrenci, daha çok eğitilmiş insan, daha kaliteli üretim ve Ereğli’mizin mevcut potansiyelini en iyi değerlendirecek, Üniversal bazda bir çalışma için maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz.264 4-KIYMETLİ BİR EĞİTİMCİMİZ Celalettin Set, 13 Ekim 1924 tarihinde Ayrancı’da doğdu ilk görevi Muş Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğretmenliğidir. 2. Dünya savaşı sırasında 33 ay yedek subay olarak askerlik yaptıktan sonra Sümer İlköğretim Okulunda ve Öğretmen Abdurrahim İlköğretim okulunda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Unesco’nun aldığı kararla 1981 yılı bütün dünyada Atatürk yılı olarak kabul edilmiş ve buna istinaden Celalettin Set 1981’de Türkiye’nin ilk yılın öğretmeni seçildi. 1984’te 43 yıla yaklaşan bir hizmetten sonra emekli oldu. 2008 yılında ise Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. D-EREĞLİ’DE TİCARET VE SANAYİ Ereğli ilçesi 1990 yılına kadar geliri tarım ve hayvancılık ürünlerine bağlı iken, 1990 yılından sonra sanayide bir hamle başlatmış , tarım ve hayvancılığa dayalı, tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlendiği sanayi sektörü hızla gelişmeye başlamıştır. 1990 yılına kadar Sümerbank bez dokuma fabrikası , Ersu meyve suyu fabrikası, Ereğli şeker fabrikası olmak üzere üç büyük sanayi kuruluşu olan ilçede 1996' dan sonra Konya yolu üzerinde 100 hektarlık alanda 71 sanayi parseli olan Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Hiçbir devlet desteği olmadan, hiç kredi kullanılmadan altyapısı bitirildi. Şu anda 35 fabrika üretime geçmiş olup, diğer fabrikalar bina yapım aşaması devam etmektedir. Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde 1200 işçi çalışmaktadır.

264

Yusuf KILINÇ Ereğli Meslek Yüksek Okulu Brifingi, Temmuz 2006

131

Nar & Kılıç & Baş

Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikalar ve Sektörleri ; SEKTÖR ADEDİ 1.)Süt ve Süt Ürünleri 11 2.)Yem Üretimi 3 3.)Oto Yedek Parça-Zirai alet 4 4.)Beyaz Kiraz 3 5.)Havuç 2 6.)PVC 2 7.)Cam -Isı Cam 1 8.)Mobilya 2 9.)Soğuk Hava Deposu 1 10.)Pekmez-Sirke 1 11.)Alçı 1 12.)Yapı Elemanları 1 13.)Ekmek Fabrikası 1 TOPLAM 33 Yine ilçemizde meyveciliğin gelişmesi ile birlikte yabancı girişimciler tarafından ilçemize yatırım yapılmış olup 2 İtalyan fabrikası beyaz kiraz işlemekte, işlenen kirazın tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. 3 adet siyah havuç fabrikası Fransa'ya siyah havuç ihraç etmekte, olup Ereğli Organize sanayideki fabrikalarla birlikte toplam 23 adet süt fabrikasında günlük 700 ton süt işlemektedir. Ülkemizde üretilen beyaz peynirin %35'i Ereğli 'de üretilmektedir. İlçemizde 10-12 bin ton beyaz kiraz, 3,5 ton siyah havuç üretilmektedir. Son yıllarda ilçemizde yaşanan kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle çiftçilerimiz damla usulüyle ürünleri sulamakta olup daha fazla rekolte almaya başlamıştır. Ayrıca meyve sektöründeki sanayi atılımları ile meyve üretimi hızla yükselmiştir. Ereğli'de ki sanayiciler tamamen özkaynakları ile fabrikalarını kurmuş olup, devletten hiçbir şekilde destek alamamışlardır. İlçemiz 90’lı yıllarda tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlarken 2000’li yıllardan itibaren tarım ve hayvancılığa dayalı imalata yönelmiştir. Bölgemiz yeni çıkan teşvikli iller kapsamında olmadığından Niğde-AksarayKaraman hızla gelişirken , yatırımlar da bölgemizden o bölgelere gitmektedir. Şayet Teşvik kapsamına alınmamız halinde yatırımların %100 artacağına inanmaktayız.265

Enver Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Brifingi, Haziran 2006
265

132

modern bahçelerin kurulması ile ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Bu alanın 47. Ayrıntıları ile aktarılmaya çalışan tarım sektörü içerisinde Meyvecilik ve Hayvancılık konusunda bir cazibe merkezi olma yolunda olan güzel Ereğli’mizdeki bu sektörlerin Devlet Planlama Müsteşarlığımızca yatırım teşviği kapsamına alınması. bağ-bahçe ziraatı.arpa. Halkın yaklaşık %65’inden fazlası tarımla uğraşmaktadır.s. Tarımsal ürünler içerisinde tarla bitkileri. Tarla bitkileri içerisinde hububat (buğday.mısır v. baklagiller gibi ürünler yer almaktadır. Bununla birlikte domates başta olmak üzere. İlçenin ekonomik yapısı tarım ve tarıma dayalı sanayi tesislerinin oluşturduğu ekonomik katma değer ile oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bitkisel ve hayvansal üretim ve faaliyetler olarak nitelendirdiğimiz bu sektörler içerisinde Meyvecilik ve Hayvancılık açısından İlçemiz sürekli bir gelişme eğilimi içerisindedir.Geçmişten Günümüze Ereğli E-EREĞLİ’DE TARIM Konya Ovasının Güneydoğu uzantısında ve Toros Dağlarının eteklerinde kurulu güzel Ereğli’miz Ülkemizin cennet köşelerinden biridir. bağ bahçe bitkileri yer almaktadır.). İç Anadolu'yu Güneye bağlayan geçit bölgesi olması nedeniyle tarihte bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle istihdam açısından tarımsal faaliyetler ve uğraşların yanı sıra tarıma dayalı sanayi tesislerindeki istihdamlarda önemli bir yere sahiptir. tarla ziraatı.164 hektar alanda tarımsal faaliyette bulunulmaktadır. beyaz kiraz ve diğer meyveler önemli bir yer teşkil etmektedir. başta gelmektedir. ilçenin 226. Avrupa da ikinci ölçekte. İlçenin ekonomisinde tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin katma değeri ile ortaya çıkan bir ekonomik yapı söz konusu olup. Tarımsal faaliyetler içerisinde Bitkisel ve Hayvansal üretim birbirini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olması genel manada İlçemizde yapılan tarımsal faaliyetleri polikültür bir faaliyet olarak biçimlendirmesi açısından İlçemiz bölgede tarımsal konularda ve faaliyetlerde bir cazibe merkezi olma yolundadır. Ekonomik.çavdar.000 hektarlık toplam alanı içinde % 54' una tekabül eden 122. 133 . yem bitkileri. Bu bilgiler ışığında son yıllarda gündemde olan bodur elmacılık. ülkemizde ise birinci ölçekte büyüklüğe sahip kapama elma bahçesi (7250 dekar) ilçemiz sınırları içerisindedir. Bağ-bahçe ziraatı içerisinde ise elma yetiştiriciliği (bodur elmacılık). gelecekte İl olma hedefine çok yaklaşmış ilçemize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Tarımın içerisinde hayvancılık.450 hektarı sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. Sosyal ve Kültürel açıdan Bölgemizde ve Ülkemizde önemli bir yere sahip İlçemiz ekteki raporda da belirtildiği üzere bir çok vilayetten gerek idari anlamda ve gerekse ekonomik ve sosyal alanda daha gelişmiş bir büyüklüğe sahiptir. sanayiye ham madde olarak çeşitli sebzelerde geniş alanlarda tarla ziraatı şeklinde yetiştirilmektedir.

500 aile dikkate alındığında. organik sebzeler v. 2 adet pekmez ve ürünleri tesisi. 20 adet süt işleme tesisinin (mandıra) ilçemizde bulunması hayvancılık açısından potansiyeli göstermektedir.000 dekara yaklaşmıştır.164 17.yöreye özgü peynir ve koyun yoğurdu gibi yöresel ürünlerin ham madde kaynağıdır.s. 150 belgeli. 3 adet bisküvi fabrikası. Ereğli tarım arazilerinin verimli ve sulama suyunun ivriz kaynak suyundan oluşması. 6 adet yem fabrikası. Özellikle mevsimine bağlı olarak 400-500 ton günlük süt işleme kapasitesi olan tesislerin varlığı her geçen gün ham madde (süt) temini noktasında hayvan varlığı ve işletmeler açısından sürekli bir artış eğilimindedir.794 İlçemiz hayvan varlığı bakımından gerek bölgemizde. 2 adet kırmızı havuç paketleme ve temizleme tesisi bulunmaktadır.) ARAZİ KULLANIM TABLOSU ALAN (Ha) 1-) İSLENEN ARAZİ TARLA ARAZİSİ NADAS SEBZE MEYVE BAG TOPLAM 2-) ÇAYIR MERA 3-) ORMAN ÜRÜN GETIRMEYEN ALAN GENEL TOPLAM 63. ucuz iş gücü. Bodur elmacılık konusunda olduğu gibi süt ve süt ürünleri ve buna bağlı süt sığırcılığı konusunda gerek hayvan soyu.787 adet kültür ırk süt ineği ve bu işle uğraşan 3. 1 adet meyve suyu fabrikası. Süt sığırcılığı ile birlikte 150. gerekse verim açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.043 50.000 ton/yıl kapasiteli soğuk hava deposu.143 152. 134 . İlçemizde 20 adet süt ve süt ürünleri işletmeciliği yapan tesis. 9 adet 25. gerekse ülkemizde önemli bir potansiyele sahiptir. 35. 1 adet un fabrikası. 1 adet bulgur fabrikası. (Kırmızı havuç.072 3. 3 adet et kesim ve işleme tesisi.382 5. 1 adet organik gübre fabrikası. 1 adet şeker fabrikası.367 300 122. Ayrıca sanayi ve sofralık tüketime yönelik üretilen beyaz kiraz (Starks Gold) Ereğli' ye özgü bir üründür. mutedil bir iklim yapısı nedeni ile çok çeşitli bitkisel ürünlerin yetiştiriciliğinin yapıldığı bir yerdir.420 4.000 adete ulaşan küçükbaş (koyun-keçi) hayvancılıkta. uzun kabak. modern bodur elma bahçeleri dikim alanları 13.067 9.Nar & Kılıç & Baş Son üç-beş yıl içerisinde tekniğine uygun.

kayısı. Zira İlçemizin rakımının yüksek olması.Geçmişten Günümüze Ereğli Yukarıda sıralanan işletmeler dikkate alındığında. güneydoğu ve güney-batı kesimlerinde kalan Orta Toros eteklerinde bulunan köy ve beldelerimizde ağırlıklı olarak yapılmaktadır. çevre. Ancak son yıllarda Kiraza bir yönelme söz konusudur. Yatırım açısından desteklenmesi gereken bu sektörlere ilçemiz genelinde kısaca incelediğimizde. Meyve türleri içerisinde İlçemiz için en çok gelişen (üretim ve alan açısından) kirazdır. Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden. Bu bağlamda yukarıdaki bilgiler ışığında ilçe ekonomisinin Tarıma dayalı olması Bitkisel ve Hayvansal Üretim ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayi tesislerinin artması ve geliştirilmesi için Kaymakamlığımızca ilçe bazında birçok projeler üretilmekte ve vatandaşlarımızın ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik bazı çalışmalarda öncülük edilmektedir.049 hektarlık alanda bağbahçe ziraatı yapılmaktadır. Başlıca ve önemli olarak yetiştirilen meyve çeşitleri elma . 300 hektarında bağcılık ve 3. Özellikle ilçemize özgü Beyaz Kiraz (Starks Gold) Ereğli ile özdeşleşmiş hale gelmiş olup beyaz kiraz ile anılmaktadır.kiraz.382 hektarında sebzecilik olmak üzere toplam 9. Bununla birlikte son 12 yıldan beri sık dikim olarak tabir edilen ve klonal anaçlar üzerine aşılı bodur elmacılıkta ilçemizde yaygınlaşmaya başlamıştır.367 hektarında meyvecilik. şeftali. bitki. 1-MEYVECİLİK İlçemiz kültür arazisinin 5. yönetmeliklerde izin verilen girdilerin kullanımı ile üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan Organik Tarım ilçemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle bitkisel ve hayvancılık konusunda alt sektörler bazında Meyvecilik Hayvancılık konularında bu sektörlerin desteklenmesi gerekmektedir. hayvan ve insan sağlığını korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek artık tüm 135 . Özel sektöre ait 3 adet kiraz işleme tesisi bulunmaktadır. Bu Meyvelerden elma en çok dikim alanına ve üretimine sahiptir. havadaki nem oranının düşük olması başta kiraz ve diğer meyvelerin kalitesini arttırmakta ve ilçemizde üretilen kirazların tamamına yakını yurt dışına ihraç edilmektedir..İlçemizde son 4-5 yıldan beri beyaz kiraz festivali yapılmaktadır. vişne gibi meyvelerden oluşmaktadır. Üretimde insan sağlığına zararlı kimyasal girdi ve ilaçlar kullanmadan. üretimin yanında bu ürünlerin değerlendirilmesi ve işlenmesi ekonomik canlılık ve istihdam açısından tarımsal faaliyetlere ayrı bir yön vermektedir. armut. Meyvecilik yoğun olarak ilçemizin güney .

Toplam koyun adeti 119. Mustafa İşler buradan dönerken Ereğli’de olmayan beyaz kiraz. ilçemiz keçi varlığını büyük bir oranda kıl keçisi teşkil etmektedir. Keçi yetiştiriciliğinin bölgede yoğun olduğu yerler Pınarözü köyü olup diğer köylerde ise büyük olmayan mevcutlar halinde aile işletmesi şeklinde vardır. 2-HAYVANSAL ÜRETİM VE DURUMU İlçemizin yaklaşık tüm köylerinde koyunculuk yapılmaktadır.000 baş civarındadır. İvesi ve bunların melezleridir. Aşağıgöndelen. Karaburun. Sığırcılığın gelişmesinde ilçemizde bulunan süt işleyen 266 Besim Süleyman Baş’ın İncelemeleri 136 . Organik Tarım yapılması yoluna gidilmektedir. Mellicek. ilçemizde meralar oldukça geniş bir alan kaplamaktadır.427 dir.Kutören. yetiştirilen koyun cinsi Akkaraman. şafran ve pomarcık elma kalemlerini taze uzun kabak içersine koyarak 22 günde Ayrancıya gelmişler ve bahçelerine bu kalemleri aşılamışlar. Adabağ. Kamışlıkuyu. Bu tür meyvelerin yöremize geliş öyküsü bu şekilde olmuş Ereğli’den yurt geneline yayılmıştır. köyleri ile Çayhan . Yukarıgöndelen. Muhammet İşler. Toplam Kıl Keçisi mevcudu 4. İlçemizde en gelişmiş hayvancılık sektörüdür.500.İlçemizde 3 adet et kesim kombinası bulunması nedeniyle besi için üretilen kuzuların pazarlanmasında her hangi bir zorlukla karşılaşılmamaktadır.Yellice.266 Divle Obruğu sayesinde yöremizde obruk peyniri olarak tabir olunan dünyaca ünlü peyniri üretimi sağlanmaktadır. Koyunculuğun yoğun olduğu yerler. Pınarözü. Selvili. Acıkuyu. Sazgeçit kasabaları başta olmakla birlikte tüm köy ve beldelerimizde koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yeniköy. Acıpınar. Hatta diğer illerden erkek kuzular getirilerek yoğun besi yapılmaktadır. tokaloğlu kaysı. Çiller. Hem süt sığırcılığı hem de besi hayvancılığı gelişmiştir. Bu da ilçe ekonomisine büyük canlılık verebilir. Tatlıkuyu. Çok az oranda tiftik keçisi de mevcuttur. Tiftik Keçisi Mevcudu 2. Eğer mera ıslahına gereken önem verilirse şimdiki koyunculuğun kapasitesi 2-3 katına kadar artırılabilir.Nar & Kılıç & Baş üreticiler tarafından benimsenerek. Bu nedenle İlçemiz Tarım Müdürlüğü personelince Organik Tarımın geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Akhüyük. Ayrancı’dan Kırıma gezmeye giden aslen Kırım Türklerinden Halil Batur.

7 harada (Altındere. Şu anda ilçemizde bulunan süt işletmelerinin kapasiteleri ve yem bitkileri üretimi her yıl artmaktadır. Bugün için kullanılan 7 adet yerli.946’dır. Simental. 2-Veliyülaht vücut güzelliği bakımından en güzel yavruları elde etmede. Çifteler. 20 adet süt işleyen fabrika. yem fabrikaları gibi hayvancılığı destekleyen tarımsal sanayi kolları da ilçemizde gelişmiştir. vücut güzelliği. kemik yapısının iyileşmesi ve huylarında yumuşaklık.İlçemizde tavuk mezbahası kurulması durumunda broyler üretiminin artacağı bir gerçektir.150 adet yumurtacı kapasitesi mevcuttur. 77 adet üreci bal üretimi için ruhsat almış olup kayıtlı kovan mevcudu 10. yüzlerce süt toplayan şahıs ve binlerce aile çalışmaktadır. yüksek karakteri.000 yumurtacı tavuk ve 25. Sultansuyu) at yetiştirme ve ıslah çalışması yapılmakta iken 4 tarım işletmemizde değişik nedenlerden dolayı çeşitli yıllarda at yetiştiriciliği kaldırılmış. İlçe Tarım Müdürlüğü Brifingi. Şu anda 158. İlçemizdeki sığırların büyük bir mevcudunu kültür ırkı oluşturmaktadır. Sultansuyu) at yetiştiriciliği yapılmaktadır. vücut yapısına çok güzel özellikler eklemede. Ereğli'li yetiştiriciler damızlık hayvanın önemini kavramış. “Arap Atı” Yetiştirme çalışmaları sonucunda Baba kan hatlarından.Geçmişten Günümüze Ereğli fabrikaların 20 civarında olması büyük etkendir.267 3-TÜRKİYE'DE VE EREĞLİ’DE AT YETİŞTİRİCİLİĞİ Tarihin eski devirlerinden beri Anadolu’da hafif süvari atlarının en güzel numuneleri yetiştirilmiştir. TİGEM’e bağlı işletmelerde at yetiştirme ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Toplam 322. Süt sığırcılığı ile birlikte yem bitkileri ekim alanı genişlemiş. asalet. bu konuda ihtiyacını hem kendi yetiştirmekte hem de Trakya gibi süt inekçiliğinin geliştiği yerlerden damızlık hayvan getirerek karşılamaktadır. 1-Sa'ad kan hattı.000 adet broyler bulunmaktadır. 6-Hilalüzzaman kan hattı sürat ve mukavemet ile güzel görünüş gibi özellikleri kazanmalarında etkili rol oynamıştır. İlçemizde 3 adet yumurtacı işletmesi bulunmaktadır. Karaköy. 4-Kuruş. Osmanlı döneminde bu yetiştirme en yüksek seviyeye yükselmiş ve ciddi surette Arap atının ıslah edici olarak kullanılması sonucu at yetiştiriciliği ender kaydettiği bir ilerlemeye ulaşmıştır. 5-Alkuruş ve Seklavi kan hattı aranılan zarafet. 3-Avnullah (Küheyletülberk) ahenk ve tenasübü. Bu sektörde ilçemizde 5 adet yem fabrikası. 45 adet yem bayisi. günümüzde sadece 3 tarım işletmemizde (Çifteler. Bu da hayvancılığın yapılmasını daha cazip bir hale getirmektedir. Çukurova. Karacabey. Konya. Temmuz 2006 137 . Karacabey. İlçemizde arıcılık oldukça gelişmiştir. 7 ithal 267 Özkan Özgüven. Kültür Irkları daha çok Holstain. Montafon ırklarıdır.

süvarilerimizin emsalsiz hareketlerinde bu ulvî mahlûkatın önemli rolleri olmuştur” sözü ile. Atçılık sektöründen binlerce insan geçimini temin etmekte. “Türk atçılığını dünya ülkeleri arasında hakettiği üst sıralara çıkarmamız gerekmektedir. Tamamıyla ülkemizde yetiştirilen bu atlara ‘Türk-Arap Atı’ ve ‘Türk-İngiliz Atı’ demek mümkündür. at yarışlarından trilyonlarca lira gelir elde edilmekte. Türk hem çoban. hem baytar. hem cambaz. Tarih boyunca ata ve atçılığa verilen önemin ışığında. Yani. yetiştiricisini. Türk atçılığını geliştirmek ve bir hedefe ulaştırmak mümkün değildir. cirit. özellikle at yetiştiriciliğini dışarıya bağımlılıktan kurtarmamız gerekmektedir. atın Türkler için önemini ortaya koymaktadır. Ulu Önder Atatürk’ün İstiklâl Savaşı sonrasında “Efendiler. bu gelirler ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Türk atçılığının geliştirilmesi için Türkiye şartlarına uygun yarış atı yetiştirilmesi gerekmektedir. hem ithalat rejimimizi düzenleme.Nar & Kılıç & Baş baba kan hattı ve 48 dişi familya ile elde edilen yavrular ırk özelliklerini en güzel bir biçimde bünyelerinde taşımaları yanında yarış sahalarındaki performansları ile Türk Arap Atını temsil etmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yerli yetiştiricilerin korunması amacıyla Tur koşuları tertiplenmekte. köylüsünü ve hara sahibini. bir Türk tek başına bir millettir” sözü. bunun için de. atlarınıza iyi bakınız. Bu kapsamda. Türk atçılığında. ülkemize özel bir at materyali elde edilmiştir. Ülkemiz şartlarına uygun. fenotiplerinden bir şey kaybetmeden. çeşitli oyunlar ile savaşlarda değişik amaçlarla kullanmışlardır. Burada bize büyük görevler düşmektedir. hem seyis. bu yarışlarda da kazananlar ithal atlar olduğu sürece. hem süvaridir. artık Türkiye şartlarına adapte olmuşlar ve yapılan seleksiyonlarla. hem de yarışlar açısından sektörün geliştirilmesi gerekmektedir. unutmayınız ki. dayanıklı yarış atlarının ıslahı ve yetiştirilmesi için Türk atçılığını. bugün de atçılığın Türk toplumu ve Türk ekonomisi için önemli bir yeri bulunmaktadır. hem yetiştiricilik. yerli yetiştirilen atların yarışları kazanması durumunda daha fazla ikramiye verilmektedir. Büyük İslâm yazarı Câhiz’in “Türk’ün ömrünün yarıdan fazlası at üzerinde geçer. “Ülkemizde koşan atların çoğu.” Türkler tarih boyunca büyük önem verdikleri atları. yarış. Sürekli olarak at ithal edildiği ve yarışlarda ithal atlar koşturulduğu sürece. hem 138 . avcılık. muhakkak surette teşvik etmeliyiz.

(Konya-Ereğli İlçesi mera ve iklim yönünden At yetiştiriciliği yapacak işletmeler için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Yıllara göre at sayılarında ve talep artışına bağlı olarak Ankara. Bursa. Son yıllarda at yarışları ikramiyelerinin cazip hale gelmesi. bir o kadarı da Safkan İngiliz atından oluşmaktadır. At yetiştiriciliğinde önemli bir problem de. artık Türkiye şartlarına adapte olmuşlardır. ülkemize özel bir at materyali elde edilmiştir Fenotipinden bir şey kaybedilmeden ülkemizde İngiliz atları da yetiştirilmektedir. Bu haralarda Arap ve İngiliz atı yetiştirilmektedir. İstanbul. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’un birinci maddesi.). Bu atlar tamamıyla Türkiye şartlarına adapte olmuşlardır. kaliteli ve üstün verimli atların yetiştirilmesinde önemli bir unsurdur. Türkiye genelinde 50-60 dolayında özel hara bulunmaktadır (Bunların 16 tanesi Konya Ereğli ilçesindedir. at mevcudu 330 bin dolayındadır. Türkiye Jokey Kulübü tarafından tertip edilmekte ve mevsime bağlı olarak da değişik illerde gerçekleştirilmektedir. Bu sayının 6 bin 500’ü Safkan Arap. ülkemizde hali hazırda koşan atların çoğu. üstün ırk vasıfları ve yüksek yarış performansı olan aygırlar ithal edilmeli ve bu aygırlardan istifade etmede. mukavemet ve sürate önem verilerek Arap atının fenotipinden bir şey kaybedilmeden. Atların istifade edebilmesi için gerekli mera alanlarının tesisi.) Son yıllardaki tespitlere göre. At yarışları. Adana. Türkiye’de at yarışlarını yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olursa olsun müşterek bahisleri tertip etmek hak ve salahiyetini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na vermiştir. 139 . meraların yetersizliği ve kalitesidir.Geçmişten Günümüze Ereğli de yetiştiricilere bilgi ve teknolojiyi ulaştırma konusunda büyük gayret sarf edilmelidir. İzmir ve Şanlıurfa’da at yarışları yapılmaktadır. cüssesinin büyümesinin yanında kuvvet. gerekli amaca ulaşılabilmesi için plânlamalar yapılmalıdır. Gerek Arap. özel At yetiştiriciliğinin artmasını da beraberinde getirmiştir. günümüzdeki Tarım İşletmelerine gelinen süreç içerisinde yapılan seleksiyonlarla. gerekse İngiliz atlarının ıslahının en güzel şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla. Atçılıkta gelinen nokta itibariyle. Osmanlı dönemindeki Çiftlikat-ı Humayun’dan.

Bu nokta da bu tür gereksinimlerin karşılanabilmesi ve sorunların çözülebilmesi ve de önlenebilmesinde sosyal hizmetlerin rolü büyük önem kazanmaktadır. 44 köy 6 beldeyle birlikte toplam nüfusu 150.Nar & Kılıç & Baş Bugün ülkemizde büyük bir endüstri haline gelen at yetiştiriciliği ve at yarışları. manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına. Karapınar ve Ayrancı İlçeleri de sosyal ekonomik ilişkiler açısından büyük ölçüde Ereğli' ye bağlıdır. Sosyal ve ekonomik yönden sürekli gelişmekte olan ülkemizde sosyal refah devleti kavramının da benimsenmesi ile sosyal hizmetler daha da önem kazanmıştır.10. At yetiştiriciliği. Çocuk Yuvası. İlçe Tarım Müdürlüğü Brifingi. Sanayileşme sonucu ortaya çıkan sosyal değişimlerin toplumların yapısını etkilemekte olduğu ve beraberinde yeni sorunlar ortaya çıkardığı yadsınamaz bir gerçektir. ilçemizde yapımı devam eden SHÇEK 268 Özkan Özgüven. sosyal hayatta da büyük bir yere sahip bulunmaktadır.1983 tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanununa göre. Konya Ereğli İlçesi merkez nüfusu yaklaşık 100.268 F-EREĞLİ' DE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ Ülkemizde çocuk. Ereğli ilçesine yakın mesafede bulunan Halkapınar. Sosyal Hizmetler. genç. 24.000 YTL SRAP desteği ve diğer bütün giderleri Huzurevi Vakfı tarafından karşılanarak hizmete hazır hale getirilmiş. sayı itibariyle büyük önem taşımamasına rağmen. kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi. Cirit ve Rahvan yarışları da yapılmaktadır. sektör açısından önemi göz ardı edilemez. Ülkemizde düz yarışlardan başka Konkur.000'dir.05.2005 tarihinde 28 kapasite ile hizmete açılmıştır. 55. Bu spor dalları için yetiştirilen atlar büyük önem taşımaktadır. spor atlarının yetiştirilmesinin.000. Ereğli ilçesi bağlı olduğu Konya iline 150 Km’dir. yaşlı ve özürlü bireylere hizmet veren SHÇEK Kuruluşları özel ya da gönüllü sosyal hizmet kuruluşları bulunmaktadır. Emirgazi. Temmuz 2006 140 . İlçede ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluş olarak SHÇEK Vasfiye Ergin Vakfı Çocuk Yuvası bulunmaktadır. 24. sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarını iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Sosyal yardım hizmetleri. Şuanda huzurevi mevcudu toplamı 23 kişidir. Özürlülere yönelik hizmetler. Vakıf ve huzurevinin Yönetim Kurulu Başkanlığını Nihat Özdemir üstlenmiştir. 2. Aile ve Çocuklara yönelik hizmetler. Huzurevinin hizmetleri hayırsever kıymetli vatandaşlarımızın ayni ve nakti yardımları ile sağlanmaktadır. Bunların 11 kadın 12 ‘si erkektir. Temmuz 2006 141 . İlçemizde Sosyal Hizmet kuruluşu olarak zihinsel özürlü çocuklara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sevgi Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ve Halide Arık'ın başkanı olduğu Zihinsel ve Fiziksel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ÖZ-VAK) Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermektedir. 3. Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri. Yaşlı ve düşkün yetişkinlere yönelik hizmet veren Vasfiye Ergin Huzurevi Vakfı İlçemizde çok önemli bir eksikliği gidermektedir.Vakfın çalışmaları sayesinde huzurevi ve yaşlılar bakım evi 1997 yılında hayırsever iş adamı Nihat Özdemir tarafından hizmete açılmıştır. Vakıf ve huzurevi Müdürlüğünü Cumali Akçay yürütmektedir.Geçmişten Günümüze Ereğli Huzurevinin inşaatı bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'nun girişimleri ile hızlanmış 2006 Temmuz ayı itibarı ile % 80 tamamlanmış ve 2007 yılı ilk aylarında açılması öngörülmektedir. c-) Yılda 2 ve 3 defa fakir ailelere et ve gıda dağıtılmaktadır. Vakfın Ereğli’ye katkıları: a-) Yaşlı insanlara rahat bir huzur ortamı sağlamıştır. 1 Erkek görevliden oluşmaktadır. Bina olarak bir hizmet binası. Huzurevinde hizmet veren çalışan personel ise 1 Müdür. SHÇEK ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün temel hizmet alanları şunlardır: 1. 269 Ali Rıza Kurt. Yaşlılara yönelik hizmetler. Ayrıca 5 dönümlük yeşillendirilmiş içinde su kuyusu olan hobi bahçesi ve hayvan kümesleri bulunmaktadır. Esasında kapasitesi itibariyle huzurevi 25 kişiliktir. b-) Kimsesiz olan ve sokakta kalan insanları barındırmıştır.1986 tarihinde imzalandı. 2 Bayan. Müdürlüğümüze SHÇEK' in hizmet alanlarını kapsayan tüm konularda başvurular yapılmakta. 4.269 1-EREĞLİ VASFİYE ERGİN VAKFI HUZUREVİ VE YAŞLILAR BAKIMEVİ Vakfın kuruluş senedi 13. İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Brifingi. 5.03. yemekhanesi ve depolardan oluşmaktadır. bu başvurular değerlendirilerek uygun görülen sosyal hizmet sağlanmaktadır. Bugüne kadar 30 bayan 37 erkek toplam 67 kişiye hizmet vermiştir.

Nar & Kılıç & Baş d-) Sokakta kalan çaresiz kişileri geçici sürelerle barındırmaktadır.271 Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez Güfrana bürünmüş yalnız fatiha bekler Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal 270 271 Cumali AKÇAY. Şehit Sayısı : Birden fazla şehit yatmakta 6. Huzurevi Müdürlüğü Brifingi. Genel Görünümü : Sayıları bilinmemektedir 7. Yatır. Kuruluş Tarihi : 1959 5. : 42/7 2. 1959'dan bu yana yurt savunmasında şehit olanlar da burada yatmaktadır. Bu konuda yazılı belge bulunmamaktadır. Sahibi : Ereğli Belediyesi Bu şehitlikte yatanların Milli Mücadele yıllarında şehit olmuş adsız kahramanlarının yanında. Temmuz 2006 Hanefi AYTEKİN. Şehitlik mezarları 1959'dan önce hastane bahçesinde iken. Konya-Karaman Şehitlikleri ve Şehitleri. Tesis Yeri : EREĞLİ 3.270 G. Birde ilçemize çocuk yuvası kazandırmıştır. Kayıt-Tescil Sıra No. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı sayın Nihat Özdemir büyük özveriyle buranın iyi bir sivil hizmet örgütü olmasını sağlamıştır. zamanın Belediye Başkanı tarafından mahsus yerine taşınmış ve abidesi yapılmıştır. Milli Mücadele dönemi şehitleri içinde Çanakkale Hava Şehitlerinin de var olduğu söylenmektedir. Bakım Onarımı ile İlgili Kurum : EREĞLİ Belediyesi 4. Şehitliğin Alanı : 500 m2 8.GAZİ VE ŞEHİTLERİYLE EREĞLİ 1-EREĞLİ MEYDANBAŞI HAVA ŞEHİTLİGİ 1. Ankara 1998 142 .

Tugay 241.DEP.TB. Tugay 2.Tugay KRS. Tugay TOP. 4. 2.4. Tugay 1.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya-Ereğli Şubesi Brifingi.GR. Tugay 2. TB. Tugay 2. 1.BL. Tugay Baba Adı İsmail Davut Ahmet Halil Musa Mustafa Salı Musa Ali Abdullah İzzet Osman Ali Hüseyin İzzet Murat İlyas Mustafa İbrahim Mehmet Abdullah Süleyman İ. Tugay 3.TB. Arif Sayın Ramazan Seven Yusuf Soylu İhsan Sungur İhsan Taner Caner Toktar İskender Toraman Halit Turan Halil Tükenmez Eyüp Usta Mehmet Yanpınar Nezih Yaylımates Necdet Yılmaz Hilmi Zorlu Mehmet Önder Nejdet Öz Mehmet Özeker Mehmet Özkoç Necmettin Öztürk Nazmi Şahin Tugay ve Birlik 2.11.Tugay 4.BL. 3.Geçmişten Günümüze Ereğli 2-KORE HAREKATINA EREĞLİ’DEN KATILAN PERSONEL LİSTESİ Rütbe Er Er Er Subay Onbaşı Onbaşı Er Er Onbaşı Er Er Onbaşı Er Er Er Onbaşı Er Er Er Çavuş Er Er Subay Onbaşı Onbaşı Onbaşı Er Çavuş Er Astsubay Er Er Er Er Çavuş Er Er Er Adı – Soyadı Mahmut Alnıaçık Faik Alçın Mithat Atalay Kamil Atalay Ahmet Ayaz Ali Bassulu Musa Baştürk Yahya Bılız Mustafa Can Bekir Delibaş Ali Efe Ramazan emre Hüseyin Işık Ali Kıraç Mehmet Oktay Hasan Polat Remzi Satılmış Musa Savran S.Tugay 4. Tugay 3TB. BL.Ali Mustafa Bilal M.GR.Tugay 4.TB. BL.7. 3.Tugay KAR. BT.1.Tugay 1. 4. 2. Tugay 2.BL. 1900 1932 1932 1918 1931 1932 1930 1931 1928 1930 1926 1932 1930 1932 1925 1932 1932 1932 1931 1928 1930 1928 1923 1930 1928 1931 1928 1930 1932 1929 1932 1930 1932 1930 1931 1927 1932 1932 Durum Muharip Gazi Muharip Gazi Şehit Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Kayıp Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Şehit Muharip Gazi Muharip Gazi Kore Harekatı Personel Listesinde zikr olunan isimler bunlardır.2. Tugay 1.3. 4.DEP. Tugay 1.8.DP.Tugay 6828 4.Tugay TOP. 3. 4. Tar. 1.Ali Mustafa Halil Mustafa İbrahim Dede Abdullah Şih Ömer D. Tugay HAV. Tugay KRS.Hakkı Ahmet Bekir Sami Ali M.TB.Tugay TOP.Tugay ER. BL. Tugay İS.A.7.BL.Tugay 23. Tugay 2. 4. TALG.BL. Tugay OTO.Tugay 1.BL.1951 4.P.Tugay 4. 4. 4.Tugay 1.Tugay ER TALG.SHH. 4. 4.TB. 2. Tugay 2BTB.272 272 Mehmet Emin ÖZYURT. BL.Tmz. 4.TB. Tugay 1.Tugay ER TALİMGAHI 2.TB.Tugay 4.12. Tugay 2. 2006 143 .A.BL. 4. Tugay 241.

Mehmet Raşit Muhammet Hazma Ali İbrahim Süleyman Hilmi Ahmet Kazım Mustafa Nazif H.Ali Nuri Faik M. Çvş. Er Onb. Çvş. Çvş. Ahmet Refik Rıfat Esat Ali İdris Mehmet Durmuş D. Er Çvş. Onb. Er Er Er Onb. 1953 1953 1953 1951 1949 1954 1954 1954 1953 1954 1953 1953 1949 1953 1954 1953 1954 1952 1953 1950 1954 1954 1954 1951 1946 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1954 1953 1954 1954 1951 1953 1953 1953 1953 1949 1953 1953 1949 1953 1953 Durum Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Yaralı Muharip Gazi Muharip Gazi Yaralı Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi 144 . Çvş. Er Onb. Tar. Er Onb. Şükrü Tevfik Hüseyin Duran Musa Bekir Bahri Ali Mehmet Mehmet H. Remzi Süllü Orhan Tırpan Necmi Topbaş Şuayip Topbaş Ali Turan Osman Türk Bayram Yıldız Sabri Abat M. Hüseyin Yaşar Mehmet Selahattin Mehmet Ali Ali Cevdet İzamettin Selim Rasim Talat H. Er Er Onb. Er Er Er Er Er Er Er Er Er Çvş. Er Er Er Er Er Er Er Er Onb.Nar & Kılıç & Baş 3-KIBRIS HAREKATINA EREĞLİ’DEN KATILAN PERSONEL LİSTESİ Rütbe Onb. Çvş. Çvş. Salih Akkoyun Fazlı Aksu Cengiz Albudak Cevdet Altınsoy Abdi Arslan Tevfik Atamer Şerafettin Aydın Nusret Aytaç Şehabettin Aytaç İbrahim Baysal Behiç Baş Salih Baştuğ İbrahim Belen Yaşar Bulut Cemalettin Büyüksoylu Künye 27759 11924 26204 00227 003146 26203 31546 12977 26206 15477 24852 23322 11510 11467 26201 20809 02877 18700 15302 08992 26200 14352 22988 06340 05695 20841 31142 31542 22387 14973 10824 11940 31248 30952 31215 25716 04873 33362 31250 03177 26207 33090 26205 15766 14777 08234 Baba Adı Sami M. Er Çvş. Çvş. Er Adı – Soyadı Nihat Günay Abdulkadir Kafa Celal Kalkan Fikret Kanık Mehmet Kaptan Tevfik Karabaş Mehmet Karaduman Mustafa Karamık Adem Karatepe Ahmet Kasapçopur Hazma Kayalı Vahit Kaynak Tahir Kılınç Ali Kılıç Kasım Kılıç Mehmet Kırıcı Bayram Koç Halim Koçer Bekir Kurnaz İbrahim Külahçı Şadi Mortepe Şerafettin Saydan Osman Sağdıç M.

Çvş.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya-Ereğli Şubesi Brifingi. Onb. Emin Özyurt Resul Özçal Duran İnce M. Er Hazma Can İsmail Candan B. Er Çvş. Onb.Tmz.Geçmişten Günümüze Ereğli Er Er Er Er ÜTĞM. 2006 273 145 . Er Er Er Er Er Er Çvş.273 Mehmet Emin ÖZYURT. Çvş.Ali İncedal Yaşar İpek Musa Şahin Durmuş Şenay Haydar Şentürk 26202 33271 02627 24927 33326 23082 13986 28588 05428 24351 23083 22102 06637 22817 08681 31224 13288 06357 20694 26199 24460 32091 08536 31621 00967 06681 14351 14457 25713 14893 22726 33145 Mehmet Kazım Mustafa Hilmi İbrahim S. Er Er Er Er Onb. Osman Rasim İsa Yusuf Abidin Sabri Osman Rasim Abdullah Ahmet Tahir Mustafa Dursun Zaim Bekir Musa Rafet Mevlüt İbrahim Hahmut Hüseyin Şerafettin Ahmet Sabri Duran H. Onb. Er Çvş. Ali Cansu Zafer Ceran Fevzi Cesur Halil Daşkan Şeref DemirPolat İbrahim Duran Selçuk Ergen Yaşar Esen Sinan Filorinalı Bilal Gül Himmet Gül Hasan Gümüş İbrahim Yılmaz Beytullah Yurtdaş Mustafa Yüksel Nizamettin Yiğit Adnan Çağlayan Ali Çoban Cezmi Önal Mehmet Özen Mustafa Özer Nurettin Özgür İbrahim Özkan Fevzi Öztürk Ömer Özyıldız M. Onb. Er Er ATĞM. Er Er Çvş. Tevfik Mürselam Mustafa Şevket Veli 1954 1953 1954 1954 1939 1953 1954 1954 1946 1953 1952 1954 1953 1954 1954 1953 1954 1954 1953 1951 1954 1953 1954 1953 1951 1952 1954 1953 1954 1954 1953 1952 1949 1954 1953 Muharip Gazi Muharip Gazi Şehit Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Şehit Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Şehit Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Muharip Gazi Kıbrıs Harekatı Personel Listesinde zikr olunan isimler bunlardır. Çvş.

274 Recai Aksu. Çvş.Ruşen Cengiz. Üst. Pls. Er J. Tar. J. Pls. Öğr. Çvş. Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı Blifingi. Mem. Mem. Er Py. Er J. Temmuz 2006 146 . Çvş. J.Uzm.Onb. Er Pls. Onb. J. J.Beyazıt Van-Çatak Hakkari-Çukurca Şırnak-Uludere Kahramanmaraş Şırnak Ibrahim 1986 2006 Van Kıbrıs Harekatından günümüze gelen tesbit edebildiğimiz şehitlerimiz bunlardır. Mem.Kıd. J. Pls. 1968 1968 1968 Şht. Er Py. Er J. Çvş. Er Py. J. J. Uzm. Komd. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çelik temsil etmektedir. Er J. Mem. Yeri Tunceli-Ovacık Batman-Gercüş Tunceli-Pülümür Hakkari-Çukurca İzmir-Ödemiş Balıkesir-Susurluk Şırnak-Cudi Dağı Bingöl-Genç 1973 1972 1971 1965 1973 1971 1973 1965 1973 1976 1973 Diyarbakır-Sermik Tunceli-Hozat TunceliŞırnak-Beytüşşebab Şırnak-Beytüşşebab Diyarbakır-Lice 1969 1961 1969 1972 1974 1969 1957 1966 1992 1991 1990 1992 1994 Bitlis-Ahlat Ağrı-D. Er Baba Adı İbrahim Recai İlhami Nusret Kadir Hasan Halil İsmet Salih Kadir Mahmut Kamber Kazım Hüseyin Osman Kamil Ahmet Hacı Ali Hüseyin Hüseyin Bayram İzzet Behçet Mustafa Mustafa Adil Şambaz Haydar D. As. Sıhhıye Çvş.Çvş. Pls. J.Emin Bülbül Rütbe Yüzbaşı J. 2000 1994 1997 1995 1996 1994 1995 1989 1995 1992 1994 1997 1994 1998 1994 Şht.Uzm. J. Onb. Uzm. Er J.Çvş.Çvş. Er Py.Çvş.Komd.Nar & Kılıç & Baş 4-KIBRIS HAREKATINDAN GÜNÜMÜZE KADAR Kİ ŞEHİTLERİMİZ Adı – Soyadı Ercan Solak Ali Aksu İbrahim Aktürk Mustafa Akyüz Mustafa Özdemir Tarık Gedik İbrahim Kartal Ramazan Bulut Bezgim Yıldırır Cihatgir Tok Murat Akutay Orçun Şahin Celal Kocak Orhan Zengin Şaban Ertaştan Ali Kocatürk Müslim Tünci Ahmet Çavga Halil Özer Korhan Bedel Ramazan Bılgıç Ramazan Okuyucuoğlu Bekir Kılıçer Halil Akbulut Mehmet Tüfekçi Refik Karyi Hayretin Oruç İsmail Akkoyun Orhan Özkan Yalçın Çiçek Barbaros Yenilmez Tahir Cıvıl H.Er J.274 Halen Ereğli’de kıymetli ordumuzu Garnizon Komutanı M. Er J. Komd. J. Mem.As. Er Py. Tar. Py. Komd.

Geçmişten Günümüze Ereğli H-EREĞLİ’DE EVLENME DÜĞÜN GELENEKLERİ VE GÖRENEKLERİ Görümlük: Oğlunu evlendirecek baba. Düğün yemekleri verilir. Ağız Arama: Kız beğenilirse bu konuda deneyimli olan bir kadın kız evine gider. gelin oynatılır. O gün damadın arkadaşları bir araya toplanır. sözlüdür. oyunlar oynanır. bir şey diyemeyiz diyerek kesin cevabı verir. ama birde akrabalara danışalım” der. yüzükler alınır. kızın anasının ağzını arar. Danışık verilir. Oğlan tarafı da “Biz sevdik istedik ve diledik kapınıza geldik. Buna “ağız arama” denir. Davetiyeler bastırılır. Ev düğünlerinde ise gelin binmeden bir gün önce kına gecesi yapılır. kına türküleri çağrılır. Düğünün sonunda fotoğraflar çektirilir. oğlumuza bir diyeceğimiz yok Allah yazdıysa olur. Üçüncü gidişte kız babası “Allah yazmış. davranışlarını ve vücut yapısı ile terbiyesini gözden geçirirler. peygamberin kavli ile kızınızı oğlumuza zevceliğe istemeye geldik "der. saadetler diler ve yüzüklerini takar. kurdelelerini keser. Daha çok ev düğünlerinde yapılmaktadır. kız babası kızı alarak gelin arabasına götürür ve arabaya bindirir. orada gelinin eline kına sürerler. gelin anası ağlatılır.Sazlı sözlü düğün yapılır. Salon kiralanır. Böylece nişan günü kararlaştırılır. evlenme zamanı değildir. Beğenmezlerse hiçbir şey söylemeden ayrılırlar. şayet bir şey alınabilirse sağdıç cezalandırılır. yada anneler. Damatla gelin ve yakınları arabaya biner ve gideceği eve götürür. tebrikler yapılır. Tebrikler yapılır ve evlere gidilir. Damadı koruyan sağdıcı olur. Genellikle düğünler salonda yapılmaktadır. Düğün günü ilan edilir. Nişan: Aileler karşılıklı olarak nişan hazırlığına başlarlar. Sizde dilediniz istediniz nişanımızı bellimizi koyalım” derler. İki-üç gün sonra kız evine tekrar gidilir. kızın ailesini. Ancak "kızım küçüktür. evini. kimseye haber vermeden kız görme girişiminde bulunurlar. Eğlenceler yapılır. Kız babası. bu arada damadın eşyalarından bir şey çalınmaya çalışılır. alın yazısı değişmez. Oğlan evinden bir grup kız ve kadınlar gider. "Allah’ın emri. Olumlu sonuç alınırsa kız anasına "dünürcü geleceğini" söyler. ya da pazar günleri yapılır. Çerezler yenir. Oğlan anası yanına kızını ya da yakınlarından bir kadın alarak kızı görmeye giderler. Kız Bitirme: Gönüllü oldukları anlaşıldıktan sonra erkek dünürcü kız evine gider. oğlan hakkında bilgi verir. Gelin indiği akşamı da güvey başı yapılır. gönül alarak baştan savmak istediği sonucuna varılır. Kız babası: “Biz razıyız. Bu sözlerden işin olacağı anlaşılır. Elbiseler. Düğün eşyaları alınır. Ancak bana bir kaç gün izin verin bir düşüneyim" der. Davetiyeler bastırılır. Yardımlar ve hediyeler alınır. Bir kişi çiftlerin yüzüklerini takmak için konuşma yapar. Bu sırada kadının ayakkabıları çevrilirse gönüllü. değilse sizden iyisine mi verecektim derse vermek istemediği. Eğlenceler yapılır. Düğün: Ereğli'de düğünler genellikle perşembe. dışarı atılırsa gönülsüz oldukları anlaşılır. Ona bir şeyler 147 . oyunlar oynanılır. nişan günü ya evde yada bir salonda toplanılır.

Nar & Kılıç & Baş

aldırılır. O gün camiye götürülür. Camiden sonra nikah kıyılır. Güvey zifaf gecesi için gerdeğe konur, arkadaşlarından bir tanesi güveyin sırtına bir yumruk vurur. Sabah yakınlar gezilir, bir hafta sonra gelin yüzü, geline ait eşyalar sergilenir, bu güne gelenler olur, hizmet edilir.275 I-FOLKLÖR Gelenek ve göreneklerimizi yaşam tarzımızı yansıtan halk oyunlarımız forklörümüzün içinde önemli yer almaktadır. İnsanlarımızın üzüntülerini ve sevinçlerini ve en iyi şekilde işleme fırsatını halk müziginde ve halk oyunlarında görürüz. İnsanların dış dünyası olduğu gibi birde iç dünyası vardır. Dış dünyamız sınırlıdır. Ama içi dünyamız sınırsız bir özellik taşır. İşte sanatımızın bir parçası olan oyunlar, maniler, ağıtlar düşünüpte yapamadğımız konuşarak ifade şeklidir oyunlar Ağıtlar genellikle ölen kişinin ağzından alınmış gibi bir ifade ile söylenmektedir. Ağıtların hem serbest tarzda hemde usullu ve ritimli ayrıca bu iki tarzıda birlikte kullanıldığı görülmektedir. Manilerde ise yöremizin edebi ve muzikal yapısını yansıttığını görebiliriz. Manilerimizin ezgili olduğu gibi ezgisiz de olanlarına rastlanmaktadır. Ulusal özelliklerimizi, toplumsal varlığımızı yaşayışımızı insan ve yurt severliğimizin derecesini kuvvetini gösteren kültür varlıklarımızdan biride halk oyunlamızdır. Halk oyunlarımızı zevk geleneği ve eğlence kaynağı olarak görmek yanlış olur.

275

Salih CIRIK, Ereğli’de Düğün Gelenekleri Üzerine Mülakatımız, Temmuz 2006

148

Geçmişten Günümüze Ereğli

Halk oyunlarının içerdiği değerleri toplum bilinci ve ulusal sanatı yaratıcı kayanak olarak görmeliyiz. Her ulusun kendine özgü bir halk oyunu vardır. Ama hiç birisi bizim halk oyunlarımız kadar onları dolu ve görkemli değildir. Yurt genelinden oynanan halk oyunlarının içinde ses getiren kaşık oyunları. Halaylar yöremizde belirgin şekilde kendini göstermektetedir. Kaşık oyunlarında oyuncular ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar. Bu kaşıklar nedeniyle bu bölge oyunlarına “kaşık oyunları” denmektedir. Oyancular el ele tutunmaz her oyuncunun ellerinde ikişer kaşık bulunur. Daire biçiminde bazende karşılıklı oynanır. Belli başlı oyun müzikleri karşılıklı oynanır. Belli başlı oyun müzikleri: – Yeşil Ereğli – Aman aman elmalı – Cumbullu – Sürmeli – Develi Yöremizde unutulmaya yüz tutmuş bize özgü halayımız olan püsküllü, soğan halayı vardı. Bu halay sözlü kısımlarda yavaş ve ezgili olan yerlerinde gayet hızlı ve çoşkulu oynanır. Oyuncular serçe parmaklarda tutmuş ve daire şeklindedir. 276 İ- EREĞLİ’DE SPORUN VE TESİSLERİN DURUMU Ereğli'deki sporun hareketleri Sümerbank'ın kuruluşu ve Sümerspor'un devreye girmesi ile 1950 yılında başlar. Özellikle güreşte dünya çapındaki güreş şubesi 1955 'de. amatör olarak açılır. Fethi Mete, Ahmet Ayık, Gazanfer Bilge, Nasuh Akar, Teyfik Kış, Mustafa Kurt, Mehmet Börekçi gibi güreşçiler Ereğli'mizde güreş tutmuşlardır. Mehmet Sarı burada yetişti. O dönemlerde Ereğli'de 'spor potansiyeli çok üst seviyede idi. Ereğli halkı ve gençliğinin spora yatkınlığı yeni arayışlar getirdi. Ve Ereğli'yi gençlikle bütünleştirecek Ereğlispor kuruldu. 1969 yılında profesyonel olarak 3. Türkiye Ligine çıktı. Bu ligde en iyi sonucu 1972.. 73 sezonunda grubunda 3. olarak elde etti. Daha sonra 3. ligden küme düştü. 1981-82 sezonunda eski adı terfi ligi olan gruptan şampiyon olarak 2. Türkiye ligine çıktı.Daha sonra tekrar küme düşerek amatör lige döndü.

276

Hacer ALPER, Ereğli’de Folklör Üzerine Mülakatımız, Haziran 2006

149

Nar & Kılıç & Baş

Ereğli Belediye Spor Bayan Voleybol Takımı ve Ereğli Protokolü Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu ANKARA 1981 yılında Ereğli Ortaokulu kız takımı Grup İkincisi oldu. O yıl Ereğli 'de ki Atletizm'in çekirdeği oluşturulmuştur. 1982 yılında Ereğli Lisesi Orta kısmı Krosta Türkiye İkincisi Yasemin Kahyaoğlu ise Atatürk Yarışını 1. bitirerek Türkiye Birincisi olmuştur. Aynı yıl İzmir'de yapılan puanlı atletizm yarışmalarında Ereğli Lisesi Orta kısmı Türkiye Şampiyonu olmuştur. 1983 yılında Ankara'da Kros'ta Türkiye Şampiyonu Atatürk Yarışında Yasemin Kahyaoğlu ikinci kez kazanmıştır. Aynı yıl Aydın'da yapılan Ortaokulular Türkiye Şampiyonasında 12 branşın sekizinde Türkiye Birincileri çıkartarak takım halinde Türkiye Şampiyonu olunmuştur. Yine aynı yıl Yasemin Kahyaoğlu Konya'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Birinci olarak Mili Takıma girdi.Yasemin Kahyaoğlu Ereğli'de ilk Milli Sporcumuzdur. 1984'te Krosta ve Puanlıda Türkiye Şampiyonlukları yaşanmıştır. Yasemin Kahyaoğlu Atatürk Yarışını 3. kez üst üste kazandı. Aynı yıl İzmir'de yapılan Milli Takım seçmelerinde Yasemin Kahyaoğlu 3000 metrede Türkiye Rekoru kırdı. 10.17’lik derecesi ile Ufuk Sarıkafa 400 metre engellide Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma girdi. Saliha Akturan Ankara'da Disk Atmada 38.69 metre ile Türkiye Rekoru kırdı. Daha sonra ki yıllarda Mehmet Yardımcı Gül1e Atmada 16.78 ile Türkiye Rekoru kırarak Milli Takıma girmiştir.1985 yılında Yasemin Kahyaoğlu , Saliha Akturan, Ufuk Sarıkafa, Şaziye Borazan, Mehmet Yardımcı ve Arif Güler Milli olarak ülkemizi uluslar arası müsabakalarda temsil etmişlerdir. 1981 ve 1992 yılları arasında okul takımlarımız Türkiye'de ilk üçte yer aldılar. 1992 yılında Aylin Erol İzmir'de 800 metre'de Türkiye Şampiyonu oldu. O dö150

Geçmişten Günümüze Ereğli

nemde Süreyya Ayhan'da bu yarışta koşmuştur. Aynı yıl Milli Takımla Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de yapılan Dünya Yaş Grupları Müsabakasında Aylin Erol 800 metrede 2.18'lik derecesi ile Dünya İkincisi oldu. 13 yaş grubunda Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Çimen'in çalıştırmış olduğu Atletizm Takımı Türkiye'de 5 yıl üst üste ilk üçe girmişlerdir.
Yıl 1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 Şehir İZMİR AMASYA İZMİR AMASYA İZMİR İZMİR ANKARA ANKARA ANKARA İsim ÖMER FARUK AYVAZ KROS ERKEK TAKIMI PUANLI ATLETİZM ERKEK TAKIMI KROS ERKEK TAKIMI ÜMİT ÇİMEN 800 M. MEHMET KARADAG CİRİT ATMA EREN OLGUN 1500 M. EREN OLGUN 3000 M. ARİF İMİR D İSK ATMA Derece 1500 ID. TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Bu yıl Kasım Topak İ.Ö.O. Türkiye 3'sü olmuştur. Ankara'da yapılan Kros Türkiye Finalinde 3 sporcumuz Milli Takıma girmiştir. Atletizm'de ki bu başarıların ardından Ereğli Sağlık Meslek Lisesi Kız Voleybol Takımı 2001 yılında Türkiye Finali oynamaya hak kazandı. 2002-2003 yılında yine Türkiye Finali oynayarak iki yıl art arda Türkiye ikincisi olmuştur. Aynı kız voleybol takımı Konya'da Üst Üste 4 yıl birinci olmuştur. Bu başarı klüpler bazında Ereğlispor ve Ereğli Belediye Spor olarak devam etmiş aynı takım Ereğli Belediye Spor olarak 3. Bayanlar Voleybol Liginde devam ettirilmektedir. Ayrıca İlçemiz Konya Gençlik Spor Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu'nun 2012 Olimpiyatları için pilot ilçe seçilmiş olup; bir koordinatör beş Beden Eğitimi Öğretmeni görev yapmakta 350 mini sporcusu ile 6 aydır çalıştırılmaktadır. Hedef iki yıl sonra Türkiye Şampiyonluğudur. 2005-2006 Voleybol sezonunda Ereğli Belediye Spor bayan voleybol takımı Türkiye 3. liginde namağlup şampiyon olarak 2. lige çıkmıştır. 2006-2007 sezonunda A2 (ikinci lig) bayanlar kategorisinde mücadele eden takımımız 20072008 sezonunda İkinci ligi Şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükselmiş ilk defa yer aldığı 1. Lig’de ise önemli başarılara imza atarak Konya Spor Tarihinde ilk defa takım sporlarında Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanmıştır.277 J-EREĞLİ’DE KÜLTÜREL YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI 1-EREĞLİ’YE FAKÜLTE, KÜLTÜR SİTESİ VE ÖĞRETMEN EVİ KURULMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 23 Ekim 2005 Tarihinde Fakülte, Öğretmenevi ve Kültür Merkezi başta olmak üzere ilçemizin bazı sorunlarını iletmek üzere Belediye Başkanı Ahmet Özdoğan,
277

Hilmi YILMAZOK, Ereğli Gençlik ve Spor Müdür Vekili Brifingi, Temmuz 2006

151

Nar & Kılıç & Baş

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç ve Eğitimci-Yazar Besim Süleyman Baş’tan oluşan heyet Ankara’da dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olan şimdi ise Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu (Baş)’yu, Danışmanı Musa Acarı, Özel Kalem Müdiresi Pınar Cengiz’i, İçişleri Bakanı Müsteşarı Şahabettin Harput’u, Milletvekili Abdullah Çetinkaya’yı, Milli Eğitim Bakanlığı Mali ve İdari İşler Başkanı Yusuf Esener’i makamlarında ziyaret etmişlerdir. Heyetin bulundukları tüm ziyaretlerde sıcak ilgi görmüşler, sorunlarımızı ileterek sorunların çözümü konusunda gerekli yardım sözünü almışlardır. Bu istekerimizin hepsi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Kendilerine Ereğlimiz adına şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca 13 Temmuz 2006 tarihinde Ereğli’yi ziyaret eden Kültür Bakanı Sayın Atilla Koç Ereğli’deki incelemeleri sırasında kendilerine Ereğli’ye bir kültür sitesinin kazandırılması konusundaki istekler aktarılmış ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda söz alınmıştır. 2009 yılı Şubat Ayında da yapımı tamamlanan Ereğli Kültür ve Spor Merkezi hizmete girmiştir.

152

Geçmişten Günümüze Ereğli

2-ÖĞRETMEN EVİ TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI Ereğli’mize yeni bir öğretmen evi yapılması için yapılan çalışmalar nihayet sonuç bulmuş olup 4 katlı ve teraslı bir öğretmen evi yapılması için Ereğli Kız Meslek lisesi bahçesinden 5.000 m2 lik arsa ilgili genel müdürlük ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yazışmalar sonucunda Ereğli Öğretmen Evi yapımı için tahsis edilmiştir.

Yukarıdaki resimde görünen , Belediye Başkanlığımız tarafından görevlendirilen teknik elemanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç , Öğretmen Evi Müdürü Bilal Yalçınkaya, Gazi İ.Ö.O. Müdürü Erhan Döş, Emekli Öğretmen Besim Süleyman Baş ve Müteahhit Durmuş Gökçay nezaretinde Kız Meslek Lisesi Bahçesinde temel yeri belirlenip gerekli işaretlemeler yapılmıştır. Öğretmen Evinin 30 Mayıs 2006 tarihinde Bodrum ve zemin kat ihalesi yapılmış olup Müteahhit Durmuş Gökçay’a ihale edilmiştir. Devamı için İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç gerekli yerlerle görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca Öğretmen Evi Projesinin yanında Ereğli’nin özlem duyduğu ve eksikliğini hissettiğimiz Fakülte inşaatına da Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu yanında başlanmış olunup 2006/2007 Eğitim Öğretim yılına yetiştirilmek amacıyla hızla inşaatı devam etmektedir. Sayın Şahabettin Harput’un yardımlarıyla Ereğli’de kurulan ve Müdürlüğünü Sayın Mustafa Şahin’in yaptığı Polis Meslek Yüksekokulu ile birlikte Ereğli bir kültür şehri haline getirilmiştir. Bu kompleks eğitim kurumlarımıza fakültenin dahil edilmesiyle Ereğli bir kültür şehri olma hedefine daha da yaklaşmıştır.

153

Nar & Kılıç & Baş

Özellikler : Oturma Alanı : 875 m2 Toplam Kapalı Alan : 4.375 m2. Bodrum Dahil : 5 katlı Bodrumda; yemekhane, personel kalacağı yerler, kalorifer kazanı mevcuttur. Zeminde : İdari odalar, 200 m2 yemek salonu ilaveten 96 m2 teras bulunmaktadır. l. Katta : İdari odalar ( 10 Adet ) 2. Katta ve 3.Katta : Otel bölümü vardır. Toplam 26 normal oda, 4 süit odadan ibarettir. Odaların büyüklükleri 17 m2’dir. Odaların içerisinde banyo ve tuvalet de mevcuttur.Toplam 30 odalı her odaya 2 yatak yerleştirildiğinde 60 yataklı olacaktır. 4. Çekme Katta : 100 m2’lik toplantı salonu, geri kalan kısmında da TV izleme salonu, teras, okuma ve dinlenme salonları mevcuttur.

Öğretmenevi Temel Atma Töreni Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK, Konya Valisi Atilla OSMANÇELEBİOĞLU, Kaymakam Cevdet CAN, Belediye Başkanı Ahmet ÖZDOĞAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ATAÇ, Öğretmenevi Müdürü Bilal YALÇINKAYA, Emekli Öğretmen Besim Süleyman BAŞ

154

Geçmişten Günümüze Ereğli ÖĞRETMEN EVİ İNŞAATINDAN BİR GÖRÜNTÜ Yukarı Hamidiye Camii 155 .

Nar & Kılıç & Baş EREĞLİDEN BAZI GÖRÜNTÜLER 156 .

MUSTAFA SEYRAN Ereğli’mizin yetiştirdiği Türk Sanat Müziği bestekâr ve ses sanatçısı. kardeşinin çocukları İbrahim Kıcık ve Fatma Kıcık ( BAŞ ) Şaban Baş ile evli. Yukarda görünür Büyük Tont Kalesi. Yirmisekiz eseri TRT repertuarına kabul edildi. 157 . Eser sayısı kırkdörttür. Eşi Nevin.Geçmişten Günümüze Ereğli SEKİZİNCİ BÖLÜM KÜLTÜREL AÇIDAN EREĞLİ A. Ereğli’de ki yazın hayatına dair ulaşmış olduğumuz şiirler aşağıda zikr olunmuştur. Açık hava müzesi sayılır bu belde. Dünyada ilk yazılı İvriz Kaya Anıtı. Ziya ve Selim’den doğma 1927 yılında Ereğli’de doğdu. 1-YEŞİL EREĞLİM Uzaktan görünür Ulu Cami Minaresi. Bir kaza sonucu 28 Temmuz 1973 yılında vefat etti. “Bir Akaşam Son Defa” bu üç önemli eseri ülkemizde arka arkaya yılın eseri seçildi. M:Ö:8 Asırda yurt edindi Proto Hititler. Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. “Bak Yeşil Yeşil”. Nice kavimlere yurt oldu bu yöre. Yakın akrabalarından Mehmet Aragan. “Elbet Birgün Buluşacağız”. B-ŞİİRLERLE EREĞLİ Kültürel tarih incelendiğinde yazın hayatının tarihsel süreçle ilintili olarak gelişme gösterdiği bir gerçektir. Büyük bir tarihi yansıtır efsanesi. en yakın akrabaları. bir tane oğlu Işık. İlk adını koydular Kibristra oldu sonra Ereğli.

Dünyada ünlüdür tekdir güzeldir Ereğlimiz. Her alanda gelişmelerinden görünen seyri. avutuldu umutlar sona erdi. Toprağı verimli suyu berrak havası temiz. Her sokakta su arkları süslerdi çiçeklerle her yanı. Ağaçlık. Uzun yıllar il olmaktı tek derdi. Tarihte kurulduğu günden beri. Sonunda bulundu Akören’de bir kuyuda. Ereğli’nin ileri gelenleri meclisi kurdu. Bu topraklar gözyaşı kanla yoğruldu. Otuz sekiz ilden büyük yüzelli bin insan yaşar. Uzak kalsakta aklımızdadır Ereğlimiz. Çocukken kayboldu bir anda.Nar & Kılıç & Baş Tarihte bilinen o Aziz Yahya. Yıllarca yaşadı kendi haline. Burada doğduk burada büyüdük hepimiz. Bir yeşillikler deniziydi bu güzel şehir. Aldatıldı. Düşman askerleri trenden inmeden kovuldu.sebzelikti zümrüt gibiydi bu yerler. Bu olay bütün Türk’leri yüreğinden vurdu. Anadolu’nun gözbebeği süsüdür Ereğli. Anadolu’muzun göz bebeği olan EREĞLİ. 158 . Şehzade Mustafa burada boğduruldu. Çocukluğumdan gençliğimden anılar saklar.şivesi hoş merttir insanları. Siyasiler il yapacağız diye söz verdi. Dileğimiz her gün daha çok yükselmeli. Dili duru. Fransız askerlerinin geldiği duyuldu. Lâyık olduğu yere yine gelemedi Ereğli. Akhüyük’te kara çadırlar kuruldu. Evlerinde mangallardan buharlaşırdı yemekler. Böylece sevgili Ereğlimiz işgal edilmeden kurtuldu.

Bütün Ereğli’li bundan almalı bir ders. Dünyaca tanınmış süt ürünlerinin merkezi. Geçmişte yeşil orman denizi olan bu yerler . Domatesi ünlüdür beyaz kirazı. Bir cennet harikasıdır görülmeye değer EREĞLİ. Toros Dağlarına yağan yağmur kar. Nihayet yapıldı İvriz sulama barajı. Şeker Pınarı Kazanböğet İvriz Pınarı.güzel olur ilkbaharı yazı.şeftali satanların selesi. Bütün dostlara bunlardan hediye edilir. Bir şöleni bir panayırı yaşatır hepsi.eğitimlidir.hünerlidir kızı. Kökünden kuruttu otu ile ağacı.Divle Obruk peyniri. Piknik alanıdır park bahçe bu pınarlar. Bir doğa harikasıdır. Adana’dan Konya’dan gelen trenlerin sesi. 159 . Bu güzelliği harap eden katleden eller. Şimdi oldu kupkuru koca bir çöl. Elması. Yüzlerce çeşit kuş Cenneti Akgöl.armut. Toprak altında buz gibi soğur. Sümerbank fabrikasında dokunur kumaşı bezi.Geçmişten Günümüze Ereğli Yeşillikler içinde istasyon caddesi. Sonunda alacağız çok acı bir nefes. Elma. Kültürlüdür. Sessiz kurbağa üretir Karagöller. Bu soğuk aksuyu içenler kendinden geçer. Her yerde aranır büyük beğeni ile yenir. Güllerle süslüydü şelaleli Gülbahçesi. Ağızboğaz yoğurdu. Yoğun olur kışı.içinde karpuz kırılır. Afişlerde asılı filmlerin şifresi. Arikil ustanın pişirdiği meşhur kellesi. Durmadan çalışırdı sinamaların gişesi.

işte Vatan. Besim Süleyman BAŞ Eğitimci Şair-Yazar 13 Şubat 2008 saat 21’30 EREĞLİ 2. Anadolu’nun süsüsün sen YEŞİL EREĞLİ. Bir istidadır size. Sayenizde uygarlık yarışı ivme kazanacak. Dileği Ereğli’nin her gün daha çok yükselmesi.Ülkemiz için atadı Sayın Başbakan. Eminim ki. 160 . Hem de yüzbin kişinin gönlüne. Sağlığında sarfettiği bütün nefesi. Ereğli’ye olan büyük aşkının neticesi. Halkımızın geleneksel ve kutsal değerleri ile.memleketten ayyuktan. önderliğinizden feyz alacak.bilim ve sevgi ile bezenmeli okullar. Rehabilitasyon Merkezi. “İşte Bakan.Nar & Kılıç & Baş Besim Hoca’nın düşüncelerinin felsefesi. İlim. Işık olacaksınız yetmiş milyona bugün. Yaşasın! Hizmet gelecek Ankara’dan” Çığlıklarıyla yükselen bu sloğan.SAYIN SEVGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANIM NİMET ÇUBUKÇU(BAŞ) Sizi. İsmin hem şehrin tarihine yazıldı. Biliriz ki.Kültür Sitesi ve Fakülte… Ne büyük eserindir kentimize. sulhu ve inkişafı çok özledi bu kullar. Hatıra bıraktım ahbaba dosta. Atatürk ilke ve inkılaplarının rehberliği ile. eğitim ordusu. Sevgili Yurt için olmuşum hasta. Hazırladım sizler için yaptım bir liste.yarın ve her zaman.

ey! Muktedir. Sen şirin bir ilçesin Halis altın külçesin Cihan meyveni yesin GÖRSÜN EREĞLİ Mazisinde tarihin muhtırası var Sinende Eti'lerin hatırası var Günden güne serpilip büyümektesin Sende güzelleşmenin ihtirası var.ey! Haşmetli Bakan. Emelim. Amcan ve Öğretmenin Besim Süleyman BAŞ Eğitimci-Şair-YAZAR 3-EREĞLİ MARŞI Konya'nın gülüdür Yeşil Ereğli Her yanı bağlık-bahçelik yeri Etrafını kuşatmış bakın Toroslar Dört yanını sarmış şirin köyleri Sabah doğar güneşin Kalbimizde ateşin Bulunmaz senin eşin BİRSİN EREĞLİ Sularla çizilmiş haritası var Atatürk'ün eseri fabrikası var Cennete benzeyen yeşil bağları Tadına doyulmaz hoş elması var.bugün Başöğretmendir.Fakülte ile Öğretmen evi.Geçmişten Günümüze Ereğli Onurluyum. Unutmayınız. Düşman seni alamaz Vatan sensiz kalamaz Asla esir olamaz HÜRSÜN EREĞLİ Cemal KÜÇÜKYILMAZ 161 . Öğretmeninin duaları senin.hem de her an.Öğrencim.kurdelasını kendi ellerinle kesmendir.

İnsan dehasından vücut bulmuş defineler var. Anbar’da toprak altı nice hazineler var. Sürdü götürdü Ağniyasını der-i saadetine Bir mahalle kurdu Ereğli dedi meşhur semtine Pavlus ilk Hıristiyanlığı Divle’de neşretti. Çıkmaktadır bugün. Nice tarihler saklıdır o bucaklarda. Bir göl veya deniz varmış bu yerde. toprak altından fosiller Döküyor önümüze nice müspet deliller. Okumuştuk Evliya’dan Bir zamanlar Etiler de yurt edinmiş buradan.hamamlar. Misafirler inerdi.yüce saraylarına. 162 .Nar & Kılıç & Baş 4-DESTANLA EREĞLİ Sene kim bilir kaç bindi. Asarına rastlanır o konaklarda. Anlıyoruz İvriz'den anıttan Bu anıt yeryüzünün ilk tarım abidesidir. Roma'nın Haçlı orduları hışmına uğramıştı Kılıç Aslanın Tarih durur mu yürümüş gel zaman git zaman Ereğli sonra olmuş Herakle-i Karaman Şimşirli kahrıyla Fatih Sultan Mehmet İlhak etti mülküne el sahibi devlet.mabetler inşa etti. İvriz menbalı güya bir mucizeden esermiş.Dara'lar buradan gelip geçtiler. Bir sarsılma. Nice kilise. bir çıkma olmuş denizde. . Selçuklulular. Anayurttan nice kavimler göç ettiler. Bir hurafeye uğramış Erkili denmiş.kervansaraylarla bezenmiş. Toroslar yükselivermiş güneyimizde. Hanlar. Bir zamanlar ram olmuştu hükmüne Bizans'la. Eti medeniyetinin canlı bir numunesidir. Buradan açılırdı kapısı Kilikya'nın Köprüsü vardı üstünde İvriz çayının Konaklık ederdi Asya kervanlarına. Osmanlı'larda yurt edinmiş. Mesihten hayli yıllar evveldi. Evvel zaman içinde bir şehir varmış Yerini aramış burada bulmuş Bir hayli zaman geçmiş aradan. Onun yerine kurulmuş sonradan. Tarihten önceki devirlerde. İskenderler.

Dedi Nail: Çınarın düşdü bu kez BAŞBUDAĞI (1959) 5-EREĞLi'YE DESTAN Yıllarca gurbette dolaştım durdum Çağladım. Doğacaktır. Bir rivayettir. Akibet.şüheda sayısı altmış bini bulmuş.Geçmişten Günümüze Ereğli Cem kurtulmak için Beyazıt ile savaştan Cenk ederek aşmıştı Torosları Koraş'tan Bu cenkte nice yiğitler. Hastanesi. tarihe mal etti ecel Üstadı. Bir zamanlar vaktiyle Medine'nin Haracını verirdi her yıl Kabe’nin. Sami 163 . Zaman olmuş Mısır ordusu istila etmiş. Sonu geldi idbarının döndü talihli makusu Fabrikası . Şaşkın bir Fransız kolu Pozantı'dan akın etti Girdi içeri istasyonu işkal etti.yörenin garbe bakan karlı Dağı. Kalmıştı yurdum mükemmel. Sami Bey kim. Meskatıdır müneccim başıyla Türabi'nin Makamı vardır. bulandım şimdi duruldum Seni gördüm sana içten vuruldum Içimizde sevgin derin Ereğli MEMİK. Gelseydi kurşunla delinirdi otağı. şimdi var oldu. Bir gece baskını şaşırttı bu kahramanları Şafakla kaçtılar. Gün görmeye başladı Cumhuriyet olunca. Oldu yıllar yılı eczanesi aydın otağı. Necip Sami BAŞBUDAK Emekli valilerimizden Ereğli Eski Kaymakamı Nail BAŞBUDAK’A ithafen şu dörtlüğü yazmıştır.perişan asırlar boyunca. bin bir yıllık emekler.bekliyoruz nice günler. Şahabeddin-i Sühreverdi'nin Nekri Rüstem’le bir yiğit Akhüyük'te boğuldu Kanlı çadır yeri Mustafa'nın kanıyla yoğruldu.güneşler. Gerçekleşecektir. içme suyu Barajlar.Hükümet Konağı.yollar evvel yoktu.yanar kaldı lambaları. Basamadı toprağına Delibaşının ayağı.serden geçtiler heba olmuş.

daldabir. beği var 164 . gelişir elmanın hası Amasya. Adnan PEŞKiRCiOĞLU (1950) 6-YEŞİL EREĞLİM Nasıl meth etmeyi m seni Ereğli Tarihe yazılmış büyük adın var Vilayetlik hakkını da vermeli Ereğli'm Ereğli'm. haldır Ancak övgü olur yadın Ereğli Yetişir. Akıntıya kürek çeker süzülür. gül ile ras'ı Yedikçe silinir ağzımın pası Elma yurdu öbür adın Ereğli Fabrikan var. Yükseğinde büyük toros dağı var Bahçeleri. Konya Ereğli'm Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. bağların boldur Sende yaşayanlar en mesut kuldur Meyvelerinin tadı şekerdir. yetişmiş yeşil bağı var Fakiri var. Toroslar yüce Yaylada ovadır yerin Ereğli Güzel bahçelerin. ne hoş bezler dokunur Dokunur da ismin başta okunur Ağaçların yazın küpe takınır Sema mavi boncuk takar Ereğli Santralde sular çağlayıverir Hassas yürekleri bağlayıverir Senden ayrılanlar ağlayıverir Hasretin yakar da yakar Ereğli Gülbahçen övülse billah az gelir Evvela oraya güzel yaz gelir Çifte Çaya ördek ile kaz gelir.Nar & Kılıç & Baş Işıkların yıldızlardan bir hece Karaman .Aksaray kıskanır gece Komşu Ulukışla. zengini var.

Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Adana yolunda bir güzel gezer. Var mı elinizde böyle bir güzel. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Tekir'e varınca hava bulandı. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 165 . Kahbe felek ne etti de n’eyledi. Mustafa MAMAK (Derleyen) 7-EREĞLİ’DEN ÇIKTI SÖKÜN EYLEDİ Ereğli'den Çıktı sökün eyledi. Göçün önü Fındıklıyı dolandı. Konya Ereğli'm Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Ay doğmadan ak köprüyü geçti mi.Geçmişten Günümüze Ereğli Ereğli'm Ereğli'm. Konya Ereğli'm Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. Güzellik gezisi bağrımı ezer. Bak yeni yapıldı Vali Konağı Eskide olsa tazedir çağı Gönlünde saraysın aşk mamağı Ereğli'm Ereğli'm. Gün doğmadan mah yüzünü açtı mı. Kavaklı'dan çok güzeller sallandı. Sular ovasını İvriz Barajı Çiftçileri eker. Ala yazı Çiftehanı boyladı. diker bulunmaz acı Çok yerlerde yoktur oto garajı Ereğli'm Ereğli'm. Şeker pınarından bir su içti mi. Konya Ereğli 'm Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm.

Seni nerde bulmalı. Geliyor yüze yüze. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Mustafa MAMAK (Derleyen) 8-ELMALI Elmaya bak elmaya. Elma attım İvriz'e. Elmalının koynunda. Dibini kurutmadım. Seni nerde bulmalı. Sakın bu güzeli kırmayın sizler. şeker kırmalı Mustafa MAMAK (Derleyen) 166 . Fındık. Aman aman elmalı. Aman aman elmalı. Anandan izin aldım. Hatırını saydım da. şeker kırmalı. Elmalının koynunda. Üstüne yar tutmadım. Dön gel güzel seni Ereğli özler. şeker kırmalı. Seni nerde bulmalı. Fındık.Nar & Kılıç & Baş Koreli Derviş'im size bu sözler. Anan ile konuştum. Aman aman elmalı. Elmalının koynunda. Param yoktur almaya. Senin ile yolmaya.. Elmayı cırıtmadım. Fındık. Seni verecek bize.

Dinle tarihteki büyük onurdan. Bağlayanda budur beni Ayrancı.çmurlu. Yasaktır sizlere yoktur güvenim. Onurlar ülkesi yeri Ayrancı. Çaldıran savaşına attığı turdan. Komutan sinirli geldi gazaba. Köprüsüz geçilmez sellerden belli. Ziya efendi der bu köprü benim. Bilmezsin kumandan nedir emelim.Geçmişten Günümüze Ereğli 9-MENTEŞELİ Menteşeli menşeli Kül oldum aşka düşeli Kaç yıl oldu yar gideli Galdım evlerde yalınız yalınız Toroslardan bir bulut ağdı Sulu sepen garlarda yağdı Menteşelim yollarda kaldı Galdım evlerde yalınız yalınız Derviş de olsam giysem hırka Kimsem yokki versem arka Gönderdiler şama şarka Galdım evlerde yalınız yalınız Mustafa MAMAK (Derleyen) 10-AYRANCI’DAN ÇALDIRAN’A Yavuz Sultan Selim geçerken burdan. Bunlara şahittir hani Ayrancı. “Geçmem ey muhanet sel alsın beni. 167 . Bu köprü bir zatın bura önemli. Her taraf yağmurlu. Girmem koltuğa kov aslan yesin beni. Haykırır orduyu düşmez zehaba. selli . Ne işler görmüştür tanı Ayrancı. Ölümü almadan artık hesaba. Ürkütür tilkice şu sesin beni” Burada yükseltir şanı Ayrancı.

Ayrancı ilçem memnundur hayattan. 168 . Gözü ilişti ıbrıhtaki yazılı söze. Helkede ayranı bir tas doldurdu. hemen savaşmayı aldı göze. Geldi o ziya der hayırlı sefer.” Sultan Selim Şahım dolsun güneşler. “O helke nere. Ziya Efendi’nin hediye ettiği ıbrığı aldılar ele. Kaybetti sadece iki nefer. adını yeşil Ayrancı. Almıştır. Hilmi Dedeye “sensin Ayrancı” İşte isim kondu mübarek zat’tan.Nar & Kılıç & Baş Dalmıştır sellere bir ordu er. Yiya’ya kardeştir işte Ayrancı . Dökülüyordu gümüş ıbrıhtan su zerre. Akşamki işini sabaha bırakma iş olur” Okudu. Ne mana çıkardı tanı Ayrancı. Padişah abdest almaya koyuldu. “Akşamki aşını sabaha bırak aş olur. Bir soku taşına döküldü ayran. artık size seferler. Hilmi Dede Şaha selama durdu. bu ordu nere. “Ölenler münafık casustu derler. Ordular toplanıp karargâh kurdu. Bin beş yüz on dörtte bu mükâfattan. Susamış orduya sundu Ayrancı. Gelip okşayarak o büyük sultan. Kutlu olsun. Orduyu kandırdı kaldılar hayran. Er başına düşmez belki de zerre” Oradan hışımla döndü Ayrancı. Sultan Selim dedi o ulu ere. Vakit ikindi namaz vakti oluyordu.

ne tasam var. Duman çöker. Besim Süleyman BAŞ Eğitimci –Şair Yazar 11-BİZ KİMİZ Seksenüç yıldır Cumhuriyet nurunda. Ne korkum var. Büyük zatın sözleri ışığında alındı karar. Dünya dönüp. oğlum. Yer yarılıp. gök üstüne çökse de. bacam var. Ölecegiz gerekirse uğrunda. öğrencim var. Kumandaları ile görüştü plâna koyuldu. Örnek millet TÜRK dediler bize hey! 169 . Pervasızca yazar. söyler özgürüm. Ben çıkmışam viraneden düze hey! Aynı kandan şerefli bir ordum var. Mehmet gelir. yüceyiz. Tarih oku bizi öğren niceyiz. Atamızdan emanettir bize hey! Bol bereket toprağında ürünüm. Yan bakanı getiririm dize hey! Cumhuriyet hükümetim. bizi düşman seçse de. yurdum var. Hasan var. kızım. Okulum var. kocam var. hocam var. Ahmet gider. Bende varım asil ordum çağrında. Sonunda kazandı yavuz sultan selim zafer.Geçmişten Günümüze Ereğli Yavuz Sultan Selim çaldırana karargâh kurdu. ne kaygım var. yan bakacak göze hey! Çeşit çeşit fabrikam var. Ter dökecek gençliğim var. Okşayacak bayrağım var. Ulu ALLAH sahip çıkar bize hey! Biz Ahi’yiz Mevlana’yız Caca’yız Biz Yunus’uz Aşık Paşa. Ben öleyim. bin elli yıl geçse de. yasam var. Büyük ATAM hep izinden yürürüm. Dikkat eyle insan gibi söze hey! Yüz elli. ardım var.

Yaşlısı. suyu. Otuzsekiz ilden büyük yüzelli bin nüfuslu yöre. şehirciliği. İçinden çıkardı senin gibi bakanı. milletime. Senin gibi okuyacak bu güzel gençlerimize. ATATÜRK’ÜZ her zaman. Dört yıllık fakülteler ister. Hepsi sonunda ipe un serdi. insanların sevecenliği. Çocukluğun. Hakimiyet milletindir. 83. Şefkatli ellerini bekliyor Sevgili Bakanı. huzurevIisi. Kaymakam1ık levhası yerine Valilik levhası ister. kilit derler bize hey! AŞIK BOYACI HÜSEYİN 12-EREĞLİ'NİN SORUNLARI “Nimet Çubukçu’ya” Büyük şehir. Üç kıtadan atımızdan vardır iz. yok yanam. Hep askeriz. Mana çıkar. dikkat kesil söze hey! Der boyacı çare budur derdime. havası. Ekmeği. Namık Kemal. Dört gözle bekledi fakiri yoksulu. bize hey! TÜRK oğluyuz. Bu toprağın bu toplumun adamı. ekonomisi. ihtiyaçlısı. Uzun yıllardır il olmaktı derdi. Gelen politikacıların hepsi söz verdi. Bazı liderler numara bile belirledi. Dünya handir. Dünyanın hayranı oldu Yeşil Ereğli'miz. kimsesizi.Nar & Kılıç & Baş Alparslan’ız Yıldırım’ız Fatih’iz. sonra Mehmet Akif’iz. orduma. Vatan aşkı gereklidir. kent oldu Ereğli'miz Eğitimi. kültürü. yıl kutlu olsun yurduma Selam benden. garibanı. Besim Süleyman BAŞ 170 . gençliğin geçtiği bu yere. sokak çocukları. Özürlüsü. hep şerefli kumandan. Teşviksiz yükseldi fabrika bacaları.

çözüverir Hışılayık suyunu. Kalkındıracak Ayrancıyı sevgili DEVLET BAKANI. Türkiye alkışlıyor Ayran Dede'nin torununu. Eserlerinin sayesinde geçeceksin başa. Bununla yeşerecek yeşili. Gelirse içme suyu yapacak Ayrancılı ayranı. Mersin yoluna çareler arar insanları. Bütün insanlar her gün buna çare aradı. ağacı. kendi dinler. El attı buna Bakan Nimet bacısı. Ayrancı' da yaşayan insanın oldu alın yazısı. Bir dokunsa değişecek Ayrancı’nın alın yazısı. Adın sanın yazılacak dağa taşa. İlk defa çıkardı senin gibi bir bakam. onun ile avunur Sen çatma den. ekini. Kendisi el verir. İçme suyu kapalı sulama şebekeleri. Gönlü iki yıllık fakülte ister.Geçmişten Günümüze Ereğli 13-AYRANCI'NIN SORUNLARI “Nimet Çubukçu’ya” Bütün yöremizin derdinin oldu ilacı. Kuraklıktan yandı yurtluk yazısı. Senden başka yok derdine çare arayanı. Besim Süleyman BAŞ 14-CAHİL SOHBETİ Cahil ile sohbet eden sıkıntıdan kurtulmaz Davul sesi gürler amma terazide tartılmaz Emeklerin boşa gider çirke ipek örtülmez Sen dam dersin o kapı der boşa nefes tüketme Hiçbir şeye akıl yetmez kandırdım der öğünür Saçma sapan konuşarak hem yırtınır döğünür Kendi söyler. o Fatma der boşa nefes tüketme 171 . Hışılayık suyu ile dolacak Ayrancı Barajı. Bu toprağın bu toplumun adamı.

Nar & Kılıç & Baş Bellediğini sakız gibi hep ağzımda çürütür Akıntıya kürek çeker suyu dike yürütür Tatsız. Güllerle. Aslı asaleti ve bir de güzel huyu. tuzsuz konuşarak hakikati eritir Sen dokuz den. İşte maziden açılan bir yaprak. çiçeklerle süslendi gül bahçesi. o otuz der boşa nefes tüketme Ikınarak söz yapmayı sanki büyük iş sanır Uyanıkken hayallenir onu hayır düş sanır Yaz gününde kar göstersem üşüdüm der kış sanır Sen af dersin oda haf der boşa nefes tüketme Akıl olan sakın girme böyle kirli meclise Lamba varken çıra yakar bular seni hep ise Sakın kıymet verme ona cahil altın top ise Sen sevdim den o sövdüm der boşa nefes tüketme Okşar güzel diye hemen çifte kaldırır Lokma ile ikram etsen o bilekten saldırır iyiliğe nankör olur can evine daldırır ipek dersin köpek mi der boşa nefes tüketme Emsalini bulmayan bir gün şapa oturur Cahil sözü hasta eder yatağına yatırır Her hareketi şaka sanır berbat eder batırır Ey Besim kaç onlardan boşa nefes tüketme AŞIK BOYACI HÜSEYİN 15. Serin selviler yükseliyor her bir yeri. Kimler nerede ne zaman olmuş toprak. 172 . O taşlardaki okunan altın harfli hitabeler. Cennedi alâda buluşacaklar her biri. GEÇMİŞİNİ TANI Her insanın vardır bir soyu. Bir tarihi bir devri anlatacaklar. O kabristanlar duvarlarla çevrili. Herkes soyunu bilmeli onunla öğünmeli. Babası Anası bir de boyu.

Onların kayıplarına ciğer nasıl dayana. Dünya bir yana onlar bir yana. milletini iyi koruyamazsan. Sızlatırsın toprak altında yatan binlerce ATAN’nı. Dünya bir yana o bir yana. Bu vatanını.Geçmişten Günümüze Ereğli Ne değerleri kaybettik kaybedeli. Yokluk yoksulluk. Dikkat et harama. Altı torun ile soyumu soyladı. Her birisi ayrı ayrı kıymetli torunlar bir yana.BU DÜNYA' DA Değermi şu fani Dünya’da hatır gönül yıkmaya. bırakma öbür dünyaya. Ey güzel insan sakın hiç unutma! Geçmişini araştır özünü iyi tanı. Siyah saçlım bana etti eşlik. Bir gün dolduracaklar inşallah yerlerini. Bir gün sende ömuzlarda taşınacaksın. Ayşe ana. Bütün kültürümüzle iyi yetiştirdiklerimiz. İnci inci dizildiler gözümün ay ışığında. 173 . Görevlerini tam yap. Esat baba oldu. Gelenlerin hiçbiri doldurmuyor yerlerini. DÜNYA BİR YANA DEGERLER BİR YANA Besim Süleyman BAŞ 17. Dünya bir yana onlar bir yana Ne çocukluk gördüm ne de gençlik. Besim Süleyman BAŞ Eğitimci – Şair – Yazar 1 Ağustos 2007 Çarşamba Saat 11:10 Ereğli 16-DÜNYA BİR YANA DEĞERLER BİR YANA Dünyaya geldim. Her ikisi de haklarını helal ettiler bana. Allah bana iki oğlan ile bir kız verdi. İki gelin bir damat ile bahtiyar eyledi. özen göster helâla. Siyah saçlım kara gözlüm oldu onlara ana. bir de çilekeşlik.

Verilenle geçindi kıt. Sana bütün kapılar açılır. sevdiği mesleği verdi hayat. Bir gün beyin. Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. Bu ruhu bu beden çekemez oldu. Ne ağa oldu. Kollar ayaklar tutmaz oldu. Ne çileler geldi bu garip başa. Albayrağa sarılıp. Bu vatan bu millet onun sevdası. Fayret et bu dünyada hoş seda bırakmaya. Öğrencileri oldu O'na yaşam kavgası. olur hazır. bir gün yürek. Bu ruhu bu beden taşımaz oldu. Bir gün göz. Bu ruhu bu beden taşımaz oldu. Bu ruhu bu beden çekemez oldu. Nerde adım atsa karşısına çıkar alası. Besim Hoca bu dünyadan gider oldu.Nar & Kılıç & Baş Neyin varsa yoksa dökülecek ortaya. Hiçbir zaman düşünmedi maddiyat. kanaat. Varsa ver zamanını gönül hatır almaya. Bu ruhu bu beden çekemez oldu. diğer gün kulak. Bütün dostlarıyla birlikte görmek muradı. Besim Süleyman BAŞ 18-SELAM OLSUN Geldi Besim Hoca bu yıl 65 yaşa. İşte o zaman bulursun yürekte huzur. Ona. Ne gönül incitti. Bu dünya olacak ona fani. Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 174 . ne de cam. Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. tabuta konulduğu anı. ne de paşa.

Çekeceğin üzüntünün faturası seni kurtaracaksa hiç çekinme çek. Albayrağıma. Besim Süleyman BAŞ 19 MART 2006 BESİM SÜLEYMAN BAŞ’TAN ÖZLÜ SÖZLER Muhtaç olmayacak varlık. torun ilik. hizmet et. erdemi. hizmetler ve eserler baki kalır. torun şaheser. 175 . Şahsiyet: Şahsiyet ise bilgesi. ekersen bir gün yeşerir açar. duymada arızalı. sonra da ezan. mevkiler yalan olur. şerefi. mülkler. uygulama ve bunun kardeşlik açısından önemini bilene.kulaklar sağır. Yüreği helak olur. sonra ağzınla konuş. Türk oğluyuz. akıldan noksan. Atatürk'üz her zaman. sabret iyi dinle sen daha çok faydalan Mallar. Çok özen göster bak sağlığına. Emeği ile gelen devlete. hem yazar. devamlı görmek istesede ona göz dayanmaz. nefret ekersen huzurun ve mutluluğun kaçar. Selam olsun milletime. stres erozyon. bu sancak. hem de kumandan. Tansiyon deprem. gözler kör. Yurt kalkınmasında her yönde yardımcı ve üretken bir birey olabilene. Kişilik: Kişilik bir insanın namusu. Hem öğretmen. Az konuş. İnsanlar devamlı bakmakla bir şey göremez. Evlat eser. orduma. Hey zihinden özürlü. kültürden yoksun. sivilceleri sıkma. onuru ve gururudur. İnsanlar ait olduğu gönülde yaşamalı. Bu Bayrak. öz konuş değerin artsın katma yalan. aksi takdirde hiç üzüntüyü tatmadan kendini bu olaydan geri çek Sevgi bir tohumdur. eseri olanın kapıları açılır yüreğinde mutluluklar eser Sporun insanlık için önemini bilip.Geçmişten Günümüze Ereğli Selam benden milletime. Her yerde ve her konumda büyüklerine saygılı olup. lütufla gelenler fertlere hizmet eder. Evlat ciğer. yurduma. Dalgalanacak bu semada her zaman. millete. burun kıllarını yolma. yakalanırsın kanser hastalığına. yürek. İlk önce beynine danış. ağız tadı ile sağlık.aksi taktirde duygular esir. haysiyetidir. küçüklerini sevebilene. insanlıklar. bırak bir eser. sen bu dünyada ne gezersin be duyarsız adam! Eğer hayırla anılacaksan insanlık yap. sancağıma. görmede kusurlu. yurduma.

İnsanların birbirleri arasındaki gösterdikleri duyguya SEVGİ. dirisine sahip çıkıp. 176 . İnsan vücudunun ürettiği hormonlardan biriside mutluluk hormonu diye bilinen ENTOKRİN’DİR. Duyulan duygu yoğunluğuna AŞK Duyulan aşırı duygu yoğunluğuna KARA SEVDA denir. sevgi saygı ve çalışmak. dünyevi ve uhrevi düşünüp konuşma yapabilenlere. inceleyici olup. Yani bir de sağlık karnen olsun. Bir bildiği olsa da bir bilene danışanlara. Ana. Babayı oğluna. Araştırıcı. bir lokma yiyeceğin insanın yaşaması için nasıl değerli olduğunu dikkate alarak yazdım. TANSİYON DEPREM. uşak olmayanlara. torağı bütün nesneleri götürür ise streste sağlığın düşmanıdır. Deprem olduğu zaman. kızı anneye. STRES EREZYON Tansiyon depreme benzer. Havaya değil. işini. karşılığında mutluluğu tadanlara. Tanışan. ya da felç olur. Eşini. Bir tanede sosyal güvencen olsun. Açıklaması ise: Anneyi kıza. Başkalarına gönül kapısını açanlara. Bir işe emek verip. Önce iş. Nefsine hâkim olup açgözlü olmayanlara. Ruh sağlığı bozulunca. Karşısındaki insana da bu mutluluk hormonu ürettirir. AĞIZ TADI İLE SAĞLIK Bu sözü bir nefes. İnsanları ruh sağlığı yaşatır. Fonksiyonel ve psikolojik olarak kendisini devamlı zihninde tutup genç görebilene. En büyük hastalık: iftira. yerinde saymayanlara. MUHTAÇ OLMAYACAK VARLIK. Gününü değerlendirip. konuşan. münafıklık. nasıl binayı enkaz haline getirirse. hasetlik. fesatlık ve tembellik. Ya ölür. bölücü olmayanlara. hastalıkların ise kaynağıdır. oğlunu babaya hatta eşi eşe muhtaç etmesin. İnsanların ruh sağlığı yerinde olunca mutluluk hormonu üretir. Tabanı olmayan kolun askıda kalır eli. sevişen olup. Stres ise bir erozyona benzer. çocuk ve torunlarını sevip kendisi için de yaşamasını bilene. sağlıklı yaşamak için mutlu yaşamasını bilmelidir. Gazi ve şehitlerine minnet ve şükran buyabilenlere. tansiyona yakalanan insan da öyle sarsılır. Baba ve Akrabasının bedduasını almayanlara. sonra eş. En büyük sağlık ise: öz veri.Nar & Kılıç & Baş Sırası olan her yerde sırasını bekleyip hakkına razı olabilenlere. İnsanlar varı yoğu eleştirirken bunu göz önüne almalı. Ölüsüne. hoş görü. onlara gerekli saygıyı gösterebilenlere. kendisini beğenmeyenlere. vücudun çalışma sistemi de bozulur. Erozyon nasıl önüne aldığı dağı taşı. aşını beğenip.

ŞAHSİYET: Şahsiyet bilgesi. fesatlık. hem de milletine hizmet eder. kötü söyler. Eğer verip te gelmemişse. çalışmak. EMEĞİ İLE GELEN DEVLETE MİLLETE. Sabret iyi dinle. eşini kaybetmenin ağıtlarını gözlemlersek bu ağıtların duygusu ile evladı kaybetmenin verdiği acı aynı değil. Buna da “ŞAHESER” diyelim. tembellik. onları kucaklamayan insanın yukarıya uzanan elleri asılı kalır. TORUN İLİK Ağıtlar yakılı. Evlat yaşam boyu atasının korumasını içindedir. maddi manevi yaşam boyu ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. EN BÜYÜK SAĞLIK Öz veri. TORUN ŞAHESER Evlat Allah’ımızın insanlar bahşettiği en değerli varlık. Torun. devamlı görmek istese ona göz dayanmaz. erdemi. sevgiler yumağı.Geçmişten Günümüze Ereğli KALDIRABİLECEĞİN YÜKÜ İYİ TESBİT ET Çekebileceğin üzüntünün faturasını seni kurtaracaksa hiç çekinme çek. İnsan evladını yeri gelince döver. sen daha çok faydalan. haysiyetidir. alın teri ile geldiği makama gelmişse. LÜTUFLA GELENLER FERTLERE. hoşgörü. bir başkası haklıda olsa başkasının onu eleştirmesini zor kabullenir. Tabanını tanımayan. İLK ÖNCE BEYNİNE DANIŞ. bu insan hem devletine. AH YÜREĞİM” sesleri içten inceden 177 . Allah hiç kimseye yukarıdaki saydıklarımızın kayıplarını vermesin. AZ KONUŞ ÖZ KONUŞ Az konuş. Nefret ekersen huzurun ve mutluluğun kaçar. onuru ve gururudur. anneyi. saygı. ASKIDA KALIR ELİ. SONRA AĞZINLA KONUŞ Beyne danışılmadan. EVLAT ESER. YÜREK. münafıklık. Baba seksen yaşında. bütün isteklerini yerine getirmiş olduğun insan. Eğer bir insan emeği ile yani çalışıp alnının akıyla. hiç üzüntüyü tatmadan kendini bu olaydan geri çek. Ekersen serpilir. çağırır. ‘Bu edebi değerlendirme ‘ EVLAT CİĞER. Aksi takdirde. birileri aracılığı ile gelmişse o getirilen yere hizmet verir. İnsanlar devamlı bakmakla bir şey göremez. sevgi. KİŞİLİK: Bir insanın namusu. şerefi. Zürriyetin devamı. Babayı kaybeden. GETİRDİKLERİ YERLERE HİZMET EDERLER. öz konuş değerin artsın kayma yalan. göz bebeğin. akrabayı. Yanlışta yapsa. evlatta altmış yaşında olsa bile çocuk gözü ile görür ve onu korur. ağızdan çıkan söz. Biz evlada “ESER” diyelim. hasetlik. Evladın ağıtın da “AH CİĞERİM. SEVGİ MUTLULUĞUN TOHUMUDUR Sevgi mutluluğun tohumudur. arkadaşını. EN BÜYÜK HASTALIK İftira. bir gün yeşerir açar. Hele bizim kültürümüzde. bağırır. TABANINI OLMAYAN KOLUN. telafisi olmayan rahatsızlıklar yaratır. kardeşi.

suyu sütten ayırmıyorsan eğer. Duyulan duygu yoğunluğuna da AŞK. oda kan. gönüllerde yankı. Biri toplum. EVLAT ESER. Her yaraya belki ilaç bulunabilir ama. Sütü sudan. DOST DEYİŞİ Kendini yanlışlık ve olumsuzluklardan koru. hedefini füze gibi yıkar. Sev. Cennet-i Alâ’da kapılarını açar HÜDA. İnsanlarda vardır iki tane ar. TORUN DA İLİK. kıl namazını et dua. o işte bir hile. duyulan aşırı duygu yoğunluğuna KARA SEVDA denir. bir aşk. özen göster bak devamlı helale.Nar & Kılıç & Baş inceye gelir. Bir yerde yangın varsa eğer.bırak hoş seda. TORUN ŞAHESER EVLAT CİĞER YÜREK. yürek. Kaybetmişsen sen o ferdi arı. Yücelerde bir duygu. Fazla yaklaşma horlanırsın. Evladın adı konmuş oldu. Fazla sevme yaralınırsın. budur güzelliğin yolu.sipere gir. biri ferdi ar. düşünme beyhude. Ellerde sıcaklık. Çalış. İnsanların birbirleri arasındaki gösterdikleri duyguya SEVGİ. Torunda ilik. İç ab-ı hayat çeşmesinden bul şifa. gözlerde bir pırıltı. Evlat ciğer. Bir damla iyiliğin sonu olur şelale. gönül yarası ile dil yarasına asla. TORUN İLİK. Toplum arı sana neye yarar. Beyinlerde bir akis. Al abdestini. Söz ağızdan mermi gibi çıkar.iyilik veya hizmet ediyorsan sarnıca in. Çoğu zaman bir merhaba veya bir bakış. 178 . Her ikisini söylersek. İŞTE EVLAT CİĞER YÜREK. bir gün çıkar nafile. Tuttuğun niyetin akıbeti. hizmet et. Ne yaparsan yap. hiç şaşma gökyüzünde çıkar onun renkli izleri İnsan yakınından yer ifadesinden: Arkadaş edinmişsen eğer. Görevlerini insanca yap. bir sevda yaratır. İyi bil ki vardır. Bunu da halk diliyle anlatmış olduk.

oturur dizine. 60 ALTMIŞINDA. evlenme. çocuk edinme ve yuva edinme derken yaş kırka gelir önce beyazlayan saçlar sonra dökülmeye başlayınca kendinde bir farklılık olduğunu sezinler ve kırk yaşı sonrası şöyle geçer. ayaklar yorulur. Benler. dermansızlık başlar. Ona baston büyük destek olur. Gelenden geçenden dua umar. 60 Altmışında haftalar. tükürükler savrulur. 90 Doksanında toprak olur. 179 . Konuşur kendi kendine. Bellek zayıflar. oğluna. bu değişiklik onda şaşkınlık yaratır. bir saat sonra fani olmuş. O zaman sende girersin bu güzel cennete. Çehre değişir. 75 YETMİŞ BEŞİNDE. Eller. Burun akar. bir gün tutmaz olur. ismini hatırlayamaz olur. dostuna. 70 YETMİŞİNDE. Bu dünyayı iyi düşünüp seyredene. eşine. göz yaşları durmaz perdeler iner gözüne. Geleni gideni tanımaz olur. Her ay. ayaklar buz olur. Eller. Anıları ile avunur. Arkadaşının ismini hatırlar kendini tanımaz olur. 50 ELLİSİNDE. beli bükülür. bakılmaz olur yüzüne. söyleneni anlamaz olur. nişanlanma. Yüce Mevlâ’yı tanıyım ona şükredene. 80 Sekseninde saatler. gençlik. Arkadaşını tanır. ağrılar gelir dizine. bakar olur yüzüne. Kulak duymaz olur. Pantolonun fermuarını çekmeyi unutur. 65 ALTMIŞ BEŞİNDE. Sırtı kamburlaşır. kulak verir geçenlerin sesine. 1-YAŞLILIK KIRKINDA BAŞLAR Çocukluk. askere gitme. Veda eder. çiller vurur eline yüzüne. sesler kısılır. 40 Kırkında yıllar. kızına. Her yıl. 50 Ellisinde aylar. GEÇİRDİĞİ DEVRELER 40 KIRKINDA. Bırakabilir altına. 80 SEKSENİNDE. 70 Yetmişinde günler.Geçmişten Günümüze Ereğli Uyku girdi bu nazik bedene. saçlar dökülür. Bir günü. 55 ELLİ BEŞİNDE. Her hafta. Başlara ak düşer. Bir saat önce vardı.

2-Sivri konuşurum. H-)Çokgen şekline sordum.davranışları. 2-Tutarsız konuşurum. sen nasıl konuşursun? 1-Hedefi olmayan konuşma yaparım. sen nasıl konuşursun? 1-Dolambaçlı konuşurum. Toprak olur. B-)Üçgen şekline sordum.Nar & Kılıç & Baş 90 DOKSANINDA. 1Dikdörtgen A-)Dikdörtgen şekline sordum. 3-Sündürmeli konuşurum. 2-Maksadını aşan konuşma yaparım. döner özüne. sen nasıl konuşursun? 1-Dengesiz konuşurum. Onur değerlerimizden tutun da insanların birbirlerine karşı düşünüşü. 2-Kıvırtmalı konuşurum. Besim Süleyman BAŞ 2-TOPLUMDA KONUŞMA TİPLERİ Geçirmiş olduğumuz ekonomik kriz bizlerden bir çok şeyleri götürdü. Aşağıda örnek vereceğimiz insan tiplemeleri toplumda vardı. C-)Yamuk şekline sordum. sonra yalan olur. 2- Üçgen 3- Yamuk 4- Parelel Kenar 5- Daire 6- Çokgen 180 . Toplumdaki konuşma tiplemelerini geometrik şekillerin fiziksel özelliklerine göre tespit etmeye ve yorumlamaya çalıştım.Ama bu ekonomik krizden sonra bu sayıların oranları değişti. sen nasıl konuşursun? 1-Devamlı evetçi konuşurum. Eserleri olan ebedi hatırlanır. D-)Paralel kenar şekline sordum. konuşmalarına kadar dengeleri bozuldu. 2-Lastikli konuşurum. 3-İncitici konuşurum. 2-Devamlı tastikçi konuşurum. olmayanları birkaç kuşak hatırlar. E-)Daire şekline sordum. sen nasıl konuşursun? 1-Dikine konuşurum. sen nasıl konuşursun? 1-Uzun konuşurum.

Geçmişten Günümüze Ereğli 7- Kare F-)Kare şekline sordum.iyi dinle. Günümüz insanları bitkinin toprak üstü kısmına benzer. 2-Dengeli ve tutarlı konuşurum. Görenler hayran kalıyor. dış etkenlere bağlı olarak yön değiştirir şartlara göre varlığını baki kılmak kaosuyla baş başadır. Yöremize sen de gel bazı bazı. Hakiki dost da budur. 1-ilk önce beynine danış. Besim Süleyman BAŞ 15 NİSAN 2002 D-MANİLERİYLE EREĞLİ Ereğli’mizin baharı yazı. Şu oğlanın püsküllü belası. 3-İlk önce düşünür. Rüzgarın. Bir selamın bir kahvenin kırk yıl hatrı olur. Akgöl’ümüzün ördeği kazı.benliğini olduğu gibi muhafaza eder. sen daha çok faydalan. değerin artsın katma yalan sabret. Olmaz olsun şu anayın dilinin beresi. Bana sordular: “Geçmişteki insanlar ile günümüz insanları arasında fark nedir?”Bu soruya ben şu cevabı verdim: İnsanların geçmişle günümüz kıyaslaması yapıldığında. havanın vb. bunları patates bitkisine benzetmek mümkündür. 181 . tasarlar öyle konuşurum. ne selden. Ereğli Kız’ının pembe yanakları.(Bütün insanları bundan tenzih ederim) Geçmişteki insanlar ise patates bitkisinin toprak altı yumrularına benzer Ne yelden. sen nasıl konuşursun? 1-Kısa ve öz konuşurum. ne de dış etkilerden etkilenir. hakiki insan da budur. sonra ağzınla konuş. 2-Az konuş öz konuş. İvriz’imizin meşhur deresi. Kiraz gibi o al dudakları. Ben bu kızı çok seviyorum. Cebimde saklıyorum fotoğrafları. Yüreğime kor ateş düştü. Devamlı aşağıda yazılmış olan bu veciz sözleri araştırıcı kendisine rehber edinmiştir.

Bana bakan o gözleri. BESİM SÜLEYMAN BAŞ EĞİTİMCİ-ŞAİR-YAZAR 5 NİSAN 2009-EREĞLİ Yar fistanın al olmuş Selvi boyun dal olmuş Kirpiklerin ok iken Dudakların bal olmuş Karanfilim süt beyaz Ayrı düştük biz bu yaz Hediyeni istemem Mektubunu sıkça yaz Sarı papuç süslüdür. O tatlı tebessümlü yüzleri. Ah oğlan. İnsanı deli ediyor. Ereğli’mizde teksin birsin oğlan. Evimiz yol üstüdür. Ben sana varacam oğlan. Gelip geçme buradan Sonra derler dostudur Altın tabakta reçel Yarim buradan çok geçer Dilim söylemez ama Kalbimden neler geçer Karanfilim ek beni Sulu yere dik beni Eğer köküm tutmazsa Çapanı al sök beni 182 .Nar & Kılıç & Baş Ereğli Delikanlı’sının sözleri. Çabuk gönder dünürlerini.yüreğimi yakan oğlan.

Cinci Kazım. Cambazın Recep. İlan Cirkan. Çaput Ali. Mazining Cennet. Cıynagın Abdullah. Asker Ali. Kesikli. Macuno. Hacı Bali. Mazak Süleyman. Hacifilıgin Kenan. Halit Alisi. Çerkez Musa Efendi. Dört Duvar İsmail. Hacı Gamber. Hacumar. Gafarlı. Kır Mahmut. Gözügızıl Hasan. Helvacı Hakkı Usta. Hırlak Ömer. Goca.Geçmişten Günümüze Ereğli Sarı iklim saçağı Cebimdedir bıçağı Sevdi sevdi almadı Bizim köyün alçağı Mezerlikte üzerlik Başıma yeşil terlik Beni yardan ayıran Ne gün görsün ne dirlik Kız anası.Kelhacı Bey. Hatun Aba. Müftü Efendi. Çayan Musali.. Melek Gazi. Börekçinin Rıfat. Koca Devriş.EREĞLİ’DE MARUF LAKAPLAR Abuzerin Ayşa. Fındıgın Nazif. Çopur Cemil. Dokuzun Şomar. Karapınarlı Mahir. Göde Sadettin. Boduk Rıfat. Gallezeynebi. Kesikli. Gözneli Ahmet. Arap Fethi. Hava. Çörçil Mustafa. Dizibaglı Mustafa. Hortulu Mustafa. Bisikletçi Zaven. Göde Nazmi. Kınalı Abdullah. Canavar Omar. Karcı Musa. Çürügün Nuri. Demokrat Hasan. Kayış Baldir. Gö Memet. Dizibaglı Musafendi. Küçük Mustafa.Kemal. Menduh. kız anası Hani bunun kınası Çağırın gelsin anası Yaksın kızın kınasını278 E. Ebanımın Güvası. Dalgavun Hasan. Macarıng Ali. Hasan Taştan (Pirinci). Ayakkabıcı Ofon. Çeço Kemal. Ganicinin. Ekselans. Okuyucu 278 Ereğli Gazetesi. Garabet Usta (Demirci). Çamur Şevket. Dınlamazın Hasan. Foto Nafiz. Allah Allah Hasanaga. Döndünün Ali. Ebabil Erdogan. Güdük Hasan. Gıcıklı. Lökkening Hava. Borlu Mahmut Usta. Dınlamazlar. Kalaycı Kirkor. Hortulu Rüştü. Hasan Efendiler. Felen Sabri. Kürt Servetli. Hırlak Memet. Kedili Mustafa. Eco. Defçi Hasane. Corcor Ali. Apış İmine. Kulaksız Memet. Daragın Kemal. Çakıcı Abdurrahman. Alafranga Durmuş. Halıcı Davut. İbradalı Avni. 18 Mayıs 2005 183 . Çölcü Memet. Dubaracı Memet. Çolak Reşit. Gügük Şıhlı. Göncünün Seyfi. Cingan Tahir. Araboglu Ahmet. Acem Ziya. Güp Hasan. Deli Geçi. Kaz Fakı. Duranın Memet. Deli Mustafalar. Kelleci Halekir. Gaşıgırık Mehmet Çavuş. Gurbanoldugum Süleyman. Kuzuma. Münif Emmi. Koreli Mustafa. Kümük Saffet. Fellah Memet. Kol Agasının Halil İbram. Doktor Simon. Mustafa. Gicimik Mahmut. Kozanoglu Abdullah. Cart Cart Kazım. Güllatin Aba.

Tilki Mustafa. Yorgun Namık. Terzi Şükriye. Şerif Agalar.“Vay be! Köyde söylenenler doğruymuş”. Terzi Güdük Celal. Öküzün Abitter Öncel Memet.” der. Vezirlinın Hafız. Olsa verirdi. Bir süre sonra askerlerin kaput bezi ile geldiğini gören köylü yine komutanın duyacağı şekilde mırıldanıyor. Tellal Ahmet.” Bunu duyan komutan askerlere emir veriyor ve köylüye bir kaput bezi bulup gelmelerini istiyor. Fevzi Pehlivan…279 F-FIKRALARLA EREĞLİ BİR DE BANA POSTAL VERSENİZ İYİ OLURDU (NURETTİN ERDEN) Karacadağ’da seksen ihtilali sonrasında bölgeye gönderilen komutan sert bir mizaca sahip olduğundan halkın komutanla muhabbeti fazla gelişmemiştir. Samancının Hazım. Şabidin. Saraç Ali. Ereğli Gazetesi. Sübüle. Bunu duyan komutan söylenenlerin ne olduğunu sorar.. Sepetçi Vahdi. Topal Aliler. Nisan 2005 184 . . Reşit Aga.” diyor Komutan: “Kaput bezi burada yok” diyor.” diyor. Yağcı Şabettin.” AMCA HELE BİRAZ BEKLE KOYACAK-(FEVZİ UYSAL) İki uyanık kafadar kuzuların otlatıldığı bir merada gezerken koyunlarını otlatan bir Yörük görürler biri diğerine: .“Komutanın diyorlar ki bu komutan tam paşa olacak adammış. Zor Ali. Ben çobanı oyalayayım sen sürünün arkasına dolaş ve ben işaret verince birisini çal.“Şu çobanın koyunlarından birini çalalalımda bir güzel ziyafet çekelim. Vali Nihat. Terzi Hicabi. Sandıkçının Kenan.Nar & Kılıç & Baş Urkıya. Köy kahvesinde bu komutan konuşulurken bir kişi çıkıyor ve: . Sandıgı Mini. Sayıp Hocanın Kara Ziya. Uzun Asaf. Sırrı Süleyman. Solak Memet Usta. Tombak Mahmut Aga. . Tatar Eyüp Çavuş.“Siz komutanla konuşamışorsunuz ama ben gider konuşurum. Tüngülün Mustafa.“Komutanım ben çok fakirim bana bir kaput bezi verin. Bursalı Hasan. Şeytan Fakının Rahim. Ve giderek karakoldaki nöbetçilere komutanla görüşmek istediğini söyleyince müsaade alamıyor. Pontul Ahmet. Şehirli Memet. Durumu gören komutan onu odasına çağırıyor. Yarım. Patrik Memet. Şıhlının Memet. Köylü diyor ki : . Yörük Tat Memet. Seyrek Basan.“Bu kadar muhterem bir komutan yalan söyleyecek hali yok ya. Rafan Hilmi. Tütüncü Menduh. 279 Mustafa MAÇ’IN Lakaplar Üzerine İncelemesi. Topal Mustaefendi. 7 Yelekli Hacı Mehmet Aga. Ya komutanım bir de bana postal verseniz ne iyi olurdu. Komutan kendisinden ne istediğini sorunca: . Sarıkız. Uyanık köylü komutanın duyacağı şekilde mırıldanıyor. Tamisin Sabri.

Vallahi yeğen ben bu uzun havadan bir şey anlamadım. beni de sana gönderdiler. OH BE-(MEHMET YETİM) Şehirden uzakta yaşayan bir vatandaş askere gitmek çin bir beldeye gelir.Geçmişten Günümüze Ereğli Çobanın yanına varan kişi onu selamladıktan sonra bir süre sohbet ederler. Onlarda karşıda duran otobüsü gösterirler.“Adamı adama gönderdiler. Bir süre sonra işçiler yörüğün çalışmak bir yana kendilerinide oyaladığını anlarlar ve hayıflanmaya başlarlar. .“Adam bulamadılarda seni mi gönderdiler?” deyince Kırlı Yakup . Çobana derki : . Bu durum gencin çok hoşuna gider.Amca çok acıklıydı türkü. Türkü koydumu? . . Yanlarına gelen Yörük onların maksadını sezince bağdaş kurur oturur ve onlarla sohbet etmeye başlar. Genç otobüse gider ve biner.Yatıverdi öldü yeğen.Ya amca senin baban nasıl öldüydü? Uyanık Yörük hızlı bir şekilde yemeği kaşıklarken başını kaldırır: . Yörüğü lafa tutup onun az yemesini amaçlamaktadırlar. Oraya varınca adam Kırlı Yakup’a: .Ya amca benim sesim çok yanıktır dur sana bir uzun hava çekeyim. ADAMA ADAMA GÖNDERİRLER-(ŞÜKRÜ GÖKTEPE) Bir düğün için bastırılan davetiyeler dağıtılmaya başlanır.” der.Amca hele biraz bekle koyacak… YATIVERDİ ÖLDÜ-(ÖMER ADACIK) Buğday hasatıyla uğraşan işçiler karşıki tepeden gelen yörüğü görünce ona seslenirler ve uyanıklık edip onu çalıştırmak isterler.Ona bin o seni götürür. Der ve umursamadan yemeğe devam eder. Kırlı Yakup’ta Emirgaziye birisine davetiye vermek üzere görevlendirilir. İzmir'e ne ile gidebilirim" der ve orada bulunanlara sorar.Oh be hem oturuyoruz hem de gidiyoruz. . . Bir müddet sonra otobüs hareket eder. Öğle yemeği vakti yaklaştğı için işi bırakırlar kurulan sofraya yörüğüde buyur ederler. Koymadı."Ben askere gideceğim. Fakat Yörük onları lafa tutar ve yemeğin çoğunu yer. 185 . der ve başlar: Koyunun mor olanını Yapağısı çok olanını Kuyruğu yağlı olanını Bu fukara nasıl sevmesin. İşçiler yemeğin bitmek üzere olduğunu fark ederek can havliyle yörüğe: . Şeklinde uzun hava ile diğer arkadaşına mesaj verir. . Arkadaşı koyunu çaldıktan sonra uzun havayı bitirir: .

kalmaması için: . BİNBEŞYÜZ CEVİZLE AĞALIK ( BİLAL YALÇINKAYA) Dereyüzü’nden birisi ceviz çıktıktan sonra kahvenin önüne gelmiş 3-4 sandalyeye dayanmış keyifle oturuyormuş iki kişide kahveye yaklaşıyormuş. içinde kıvranıyor.Nar & Kılıç & Baş ÇALIŞKAN SIRASINDA YER KALMADI-(AYTEN BAŞ) Komşumuzun çocuğu Ramazan ilkokul birinci sınıfta okumakta.Saçağın altı kurudur. Diğeri Süleyman demiş.Kula misafir olmak istediğinizi söylemiş olsaydınız benim evde kalırdınız.Selamünaleyküm der ve ev sahibini selamlar. . Bakar ki hasta yatağında ateşler. Hastaya sorar: .Ben olsa diyorum.Eşekten olma katır.Ayten Teyze çalışkanların sırasında yer kalmadı. Ev sahibi gelen misafirin koluna girer. Ama siz tanrı misafiri olmak istediniz. İşte Tanrı’nın evi burası buyurun. hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunur. Vardığı evde o gün misafir kalacağını hissettirmek için. dışarıda yağan yağmuru dile getirmek ister. . . Rastgele bir eve gelir. . misafirin yoludur.Armut olsa yer mısın? Hasta: . ne gönül bilirsin ne de hatır. Bunu duyan ev sahibi bakmış misafirin fikri kalmak istiyor.Sen sınıfın neresinde oturuyorsun? Ramazan: . TANRI MİSAFİRİ-(MUSTAFA ERDOĞAN) Uzun yoldan gelip. Sen misafirin keyfi misin? İster gider ister yatar. ."Yağmur da nasıl şiddetli yağıyor" der. ARMUT YER MİSİN ?-(HASAN SESLİ) Hastayı ziyarete giden vatandaş. Bunlardan biri böyle mağrur oturan kim diye sormuş. Bir eve misafir olmak ister. köyüne gitmekte olan bir vatandaş yorulur.Süleyman Ağa oturmayacakta kim oturacak. SAÇAK ALTI-(DURAN MERMER) Bir gün bir vatandaş bir eve misafir olmak ister. doğru camiye götürür.Koy ağzıma. Bakar ki misafir evden kovulmakta hemen ev sahibine döner: . Karşılarından gelen iki gençte bu söyleşiye ortak olmuşlar: . . Bir gün benim hanım Ramazan'a sorar. Bugün 1500 ceviz çırptı… 186 ."Tanrı misafiri alır mısınız?" der.

çok değişik bir şeklide görenler. Naci Bey. Öküzleriyle birlikte arabayı keseceği ağacın altına yanaştırmayı ve ağacı üzerine devirerek yükleme işinden kurtulacağı fikri aklına gelir ve: . Her şeyde olduğu gibi bu konuda da Halil İbrahimle dalga geçmişler. . Ağaç devrildikten sonra arabası kırılır öküzler ölür.” deyince Halil İbrahim: .Ulan vurulacak adam bulamadın da gittin buna mı vuruldun! AĞAÇ KESEN HATIP(HÜSEYİN ÖCAL) Hatıp ismindeki birisi öküz arabasıyla birlikte iki tane selvi ağacı kesmeye gider. Arabayı duruturlar ve adamı arabaya bindirirler. kısa boyluluğu ve celimsizliği ile köylünün espirilerine konu olan biri tavşan avına gider. Adamcağız ihtiyar gözleri bile görmez durumda ne desin. Vurduğu tavşanı alarak herkese gösteriş olsun diye köy kahvesine masanın üzerine bırakır ve gururla orada oturur. . .“Kim olacak tabiki ben vurdum. 187 . . SİZİDE Mİ TANIMAYAYIM YEĞENİM (Naci AYTAÇ Emekli Öğretmen ) Yıllarca önce arkadaşımız Naci bey abisi Muzaffer abi ile birlikte Ağızboğaz Köyünden at arabası ile Ereğli'ye gelmektedirler.“Emmi bizi tanıdın mı? diye” sorar. Ağaçların yanına geldiğinde yalnız olduğundan kestiği zaman nasıl yükleyeceğini düşünür. Masanın üzerinde duran tavşanın yanına gelerek eliyle tavşana vurmuşlar: .“Vay be! Bu kocaman tavşanı kim vurmuş böyle.Geçmişten Günümüze Ereğli BUNA MI VURULDUN ( Dede TOPBAŞ ) Kutören köyünde zayıflığı.“Hatıp değil de doğru bir akıl kutusu…” der. Kahveye gelenler: .O'na öyle bir kazık attım ki İstanbul’a birinci mevki bilet aldım ama gitmedim.İstasyon şefi ile kavga ettik."Ne hayır! "Hasan sen de bugün bir hal var" derler.“Hatıp değil de doğru bir dağların ayısı…”der TREN ŞEFİNE KAZIK ATTIM ( Memduh ALTINTAŞ ) Vatandaşın birisini köy kahvehanesinin önünde. Bu durumu gören Hatıp çaresizce dizlerinin üzerine çöker başını ellerinin arasına alır: .” demiş.E ne oldu? .vasıta beklemekte. Karaburun Köyü dengine geldiklerinde yaşlı bir adam Ereğli'ye gitmek için. Hasan anlatmaya başlar.

Nar & Kılıç & Baş .“Ha yeğenim sizi de mi tanımayayım gayri. .Sakızların kağıtlarını Versem belki hiç çiğnemeyecekler veya biraz çiğneyip tekrar kağıtlarına koyacaklar. Yalnız sakızları dağıtırken kağıtlarını vermez. . sakin :Küsüp oturmak :Kulanılmış(elbise) :Söğüt dalından sele :Minder :Kuytu :Yanak :Anus :Köftelik Bulgur 188 . Hasat zamanı gelir. Oğlunun evine gelir. O'nu görmek sevmek için yola koyulur. Avluda torununu görünce hemen kucağına basar. hem de nohuttan zarar edeceğinin farkına varır. Kısaca kayınpederini kovmak ister. SAKIZLARIN KÂĞIDINI VERMEDİM ( Ali İhsan DEVECİ ) Arkadaşımız Ali ihsan bey. Sakız gelir ve başlar dağıtmaya. Arabadan indirecekler kaygısı ile adam ayağa kalkı verir."AI şu parayı git şu kadar sakız getir der”. toprağını değerlendirmek için tarlasına nohut eker. .Sizi de mi tanımayayım yeğenim der. Bir müddet gittikten sonra tekrar bir daha aynı soruyu yöneltir. çocuğunu çağırır. Bu durumu İkinci katın balkonundan gören gelini başlar seslenmeye.” Der. ev :Tekme :Darbuka :Ayçiçeği :Sopa :Doldurmak :Çene :Ütmek :Hizah :Sessiz. O zaman hem işçilikten. yarında buralı. .Kadınlar nohutu yolarken bir taraftan da nohutu yemektedirler.Oğlumun dedesi geldi. başlar sevmeye.Oğlumun adı Durali Oğlumun dedesi bu günde buralı. OĞLUMUN ADI DURALİ ( Seyfettin UYGUR ) Dede torununu özlemiş. . G-EREĞLİ’DE KULLANILAN YÖRESEL SÖZCÜKLER :Ark :Rüşte ermek :Kötü :Bir tür küçük kuş :Karşı :Hela :Bedava :Kumanya :Yem oluğu :Bak şimdi :Ağırlamak :Palamut :Toprak yığını :Bari :Pürüzlü :Meme :Çelik :Manda yavrusu :Baca :Buğday ÇÖDÜRMEK DADANMAK DAM DEPİK DEPLEK DEVREGAMBER DEYNEK DIKMAK DIMIK DIMITMAK DIRBIDIK ÇIKARMAK DİGİZ DOMUŞMAK DOŞAN DÖNDERME DÖŞŞEK DULDA DULUK DÜBÜR DÜĞÜRCÜK AKAR AKILBALİK AKRUT ALAGABALAK ARNAÇ AYAKYOLU AYLAK AZIK BAHANA BAKHELE BAKMAK BALLAMBUT BARI BARİME BIŞIRIKLI BİCİK BİLLİ BODUK BUHARİ BUYDAY :İşemek :Alışmak :Tek oda. Kapıyı açar. hem de nohuttan zarar edeceğimden korktum. Nohutu yoldurmak için kadın işçileri getirir. Niçin vermediğini şöyle anlatır. Kayınpederi bu sözleri dikkatle dinler ve şöyle cevap verir. Bakar ki hem işçilikten. hemen de gidesi geldi der.

erik kurusu :Ceviz vb. berikziz :Buğday dövülen taş :Sıtma hastalığı hapı :Saldırmak :İyice temizlemek :Gıcık :Tokat :Haretli. kavgacı :Derede yüzmek :Kepçe :Lahana :Ele karşı :Örümcek ağı :Önemli olmayan :Çuvaldız :Kayğısızca :Gök kuşağı :Gömlek :Bodrum :Elma. çabuk insan :Layık. kaygan :Filiz :Mısır vb. dana vb. uygun :Geniş şal :Çırak :Parlak. tane çıkarma :Tahıl ölçü birimi :Yalınayak terlik 189 . birikimi :Soyulmuş ceviz :Eski ayakkabı :Çekecez :Bez torba :Harman artığı :Kuyruk kavurmaksı :Kırıntı :Sıpa :Cimri :Faytın :Ayak bığı :Bardak :Büyük tencere :Susam DÜRÜ EKSİK ETEK EL GALEM EPELEMEK EYMENMEK FERFENE HAVKALAMAK HAYAT HAZAAR HELKİ HERGELE HEYE HEYVERE HEZEN HINZIR HIRİNA MI HIŞIRIN GİBİ HORANTA HORNAKA HÖMERMEK İÇCIK IGŞALAMAK ILIŞTIRMAK IRAMADIK ISKA PÜS SAKI SAĞITMAK SAYGARA SATLICAN SERGEN SIKMA SIRNAŞMAK SITARA SİFLİ SOKU TAŞI SULFATI SÜNMEK SÜNNETLEMEK SÜRSAT ŞAPLAK ŞAPTİRAMIŞ ŞAYESTE ŞELME ŞEYİRT ŞIRLAK ŞIVGIN ŞİFLEMEK ŞİNİK ŞİPİDİK :Çehiz :Bayan :Kalender :Emeklemek :Mahçubiyet :Yemekli toplantı yeri :Sıkıştırmak :Avlu :Öyle :Bakırdan kova :Eşek. azıcık :Sallamak :Ilıtmak :Vazgeçiramedik :Soğanın küçüğü :Ağaç gövdesi zamkı :Ceket :Aptalca duruş :Boşa :Zatüre :Saçılmış :Çökelek dürüm :Yılışma :Şüzsüz :Uyuşuk. katıksız :İnce değnek :Aksi.Geçmişten Günümüze Ereğli CAMIZ CARI CIMGITMA CIRCIR CIRLIMAK CIVITMAK CIVZITMAK CIYNAK CIZZIK CİNGİL CİVCİK CORKUT COZUTMAK CÜLÜK ÇAKILDAK ÇALMAK(EV) ÇAPRAZ ADAM ÇEKİŞMEK ÇENÇERE ÇERLETMEK ÇIKLA ÇIPKI ÇİTAK ÇİMMEK ÇOMÇA İLAHANA İLARŞI İLBİZ İVIRZİVİR İMBİZ İMİRSAKİN İNEGİM SAĞMA İŞLİK İZBE KAK KALLE KAVLANGOZ KELİK KERETA KESE KESMİK KIKIRDAK KINDIRIK KIRI KIRS KÖRÜN KÖSTEK KUPA KUŞANİ KÜNCU :Manda :Sağlam yapılı insan :Sıçratmak :Fermuar :Mızıtmak :Laubalilik :Delirmek :Tırnak :Yavru güvercin :Bakracın küçüğü :Serçe :Eski :Saçmalamak :Civciv :Pislik :Badana yapmak :Aksi insan :Münakaşa etmek :Tencere :Üzmek :Ekmeksiz. Sürüsü :Evet :İri yarı :Toprak dam ağacı :İçten pazarlıklı :İyiliğine mi :Çok fazla :Aile halkı :Su deliği :Karşılık verme :Az alan.

Nisan 2005 190 .280 280 Mustafa MAÇ. :İşe yaramaz :Mendil :Bir kaşkasına iş verme :Köpek yallığı TAFANA TALVAR TAPURDAMAK TARKITALAŞ TARPINDAN GİT TASLAMAK TAYGELDİ TEBELLEŞ OLMAK TOR TELTİK TENTENE TERS TEVGE TEYİN TİNGOZ TOSKABA TUTURUK UĞUNMAK ULMAK ULUK HOROZ UMSULUK URUP ZERZEMİ ZIGARMAK ZIRLAMAK ZIYDI ZIYLAK ZIBİDİ :Mutfak :Gölgelik :Koşturmak :Kıyafeti bozuk insan :Arkasından git :Gizlice takip etmek :İlk eşin çocuğu :Asalk olmak :Banyo havlusu :Tuhaf :Araba örtüsü :Hayvan gübresi :Yaramaz :Sincap :Çabuk küsen :Kablumbağa :Ekşi :Acıyla kıvranmak :Olmuş :Dışı iyi içi çürük :İstek :Zahire ölçeği :Kışlık erzak yeri :Karşı gelme :Mısıklamak :Kayma :Kaygan :İşe yaramaz adam Ereğli yöresine özgü tespit edebildiğimiz sözcükler bunlardır.Nar & Kılıç & Baş LALİN LAVGAR MAKAT MAŞRAFA MAVRA MELİZ KUŞU MEMİŞHANE MENKİR MESMİSİZM MİHSIÇTI MISIRGA MISMIL MIYMINTI MİRAV MUCUK MEZEVİR NAYLA NÖRÜYON OKUYUCU PALİ PEŞKİR PIRTI ÜMÜK ÜVENDİRE VITTIRIVIZIK YAĞLIK YUMUŞ BUYURMAK ZAVAR :Takunya :Çok konuşan :Sediv :Bakır su içme kabı :Palavra boş laf :Arı kuşu :Tuvalet :Küçük ördek :Münesebtsiz :Pinti cimri :Hidi :Doğru :Mızmız iş gören :Sulama memuru :Küçük yuvarlak taş :Laf taşıyan :Nasıl :Nasılsın :Düğüne davet eden :Küçük köpek :Havlu :Düğün eşyası alma :Boğaz :Ucu çivili uzun sopa. Ereğli Gazetesi.

Mustafa ÖZER 191 .Osman ÖZBEK’tir.Yusuf GÖK .Hakan KUBALI .Geçmişten Günümüze Ereğli EKLER EK 1: EREĞLİ GAZETESİ PERSONELİ VE YAZAR KADROSU Mustafa MAÇ Hasan NAR Gülşah KILIÇ Salih CIRIK Besim Süleyman BAŞ Mustafa MAMAK Ereğli Gazetesi Ayrıca fotograflarını tespit edemediğimiz yazarları: .

Nar & Kılıç & Baş İvriz Mabaası ve Ereğli Gazetesi Sahibi: Derviş ÖZÜTAŞTAN Personeli: Murat ARICAN Cevat SERPEK Mehmet ARICAN Ramazan YARALI Tuğrul ERTEKİN 192 .

İlçe M. Ebru Can Dr. Şerife Kara 712 99 09 DSİ Müdürü Sağl. Öğretmenevi DSİ 43. Sağlık Oc. M.Vk. Verem Savaş Tıp Ana Çocuk Tbp. Baştabip 1 Nolu Sağl. Hiz. Sağl. Nüfus Müd. Rıza Kurt Veli Dağdelen Mustafa Durgut Nazım Yılmaz Recep Ataç Yusuf Öztürk Bilal Yaçınkaya Alaaddin Yıldırım Dr.Y. İlçe Jan. Meteoroloui Müd. Mehmet Çelik Ahmet Özdoğan Osman Kaçar Menderes Yılmaz Abdülkadir Kılıç Hüseyin Ceyhan Yrd. Yusuf Kılıç Adem Başarır Görevi Kaymakam İlçe Yazı İşleri Müdürü Askerlik Şb. Haşim Soysal Dr. Müd. Müd. Sivil Sav. Tapu Sic. 713 25 47 Kadastro Müd. Grup Bşk.Oc. Müdürü İlçe M. Müd. Tbp. Bşk. Sümer Karakolu Amirliği Merkez Karakol Amirliği Kadastro Müdürü Tapu Sicil Müdürü İlçe Müftüsü G. Ruşen Cengiz J. Hst. Bin. Mal Müd.Lığı Belediye Adliye Adı – Soyadı Cevdet Can Ali Demirel Per. Vergi D. Müdürü Halk Eğitim Müdürü Telefon 713 12 29 713 32 36 713 11 12 713 11 03 713 10 65 713 11 09 713 25 34 713 16 93 712 45 46 712 74 24 713 05 01 713 12 30 713 15 10 713 16 84 713 45 91 713 15 69 713 15 75 713 14 03 713 15 14 713 20 60 710 40 42 710 19 09 713 17 79 713 11 46 713 10 40 713 22 34 713 45 60 713 34 40 713 25 41 712 96 54 713 27 00 712 00 50 713 25 41 734 52 64 713 11 93 713 14 12 713 18 22 713 10 39 713 57 10 Polis M. Sağl. Özer Kütük Dr. Özel İdade Müdürü Sivil Savunma Müdürü Sosyal Hiz. Polis Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu İlçe Emniyet Müd. Md. Bştbp. M. İlçe Emn. Müd.Y. Tbp. Grup Bşk. Devlet. Oc. Anıl Serin Dr. Ve Spor İlçe Müd. Müdürü Nüfus Müdürü Mal Müdürü Vergi D. Atilla Yürekli Dr. Halk Eğtt. Tek Şb. Eğit. K. Müd.Lığı İlçe Jand. Kutsi Koşar Dr.O. K. Müd. Has. İlçe Sos. Dr. Ve Spor Müd. Müd. Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Ağır Ceza Reisi İlçe Seçim Kurulu Bşk. Doç. 713 11 33 712 84 04 713 37 95 Verem Savaş Ana Çocuk Recai Erkaya 193 . 500 Evl. Ramazan Özdil Salih Akyol Salih Gündoğdu Hilmi Yılmazok Mehmet Yenilmez Osman Gök Turgut Sevinç A. Eğt.Geçmişten Günümüze Ereğli EK 2. Ereğli D. Tbp. Müftülük G.İLÇEMİZ KAMU-KURUM VE KURULUŞLARIN TELEFON LİSTESİ Dairesi Kaymakamlık Garnizon K.O. Yzb. Meteoroloji Özel İdare Müd. Oc. 2 Nolu Sağl.

İlçe Tarım Müd.Nar & Kılıç & Baş PTT Telekom Müd.Müdürü Panko Birlik Bşk. Esnafkredi Koop. Kunduracılar Odası B. Müze Müd. Eczl. Kredi Ve Yurtlar Bağ-Kur Bankalar Nihat Doğan Numan Ülger İlker Aydın Fuat Duman Kadir Özüdoğru SSK İrtibat Adı – Soyadı Tahsin Atalay Enver Bozkurt Amil Acar Adem Acet Ahmet Özkaralı Osman Büker Mustafa Oymak Fahri Aydın Cumhur Yaman Emin Ertürk.Od. Albayrak Fab. Milli Parklar Mühendisi Tmo Müdürü İlçe Tarım Müd. Kaya Samantır Ali Kınacı M. Abitter Bayram Arif Yakar Celal Güney Abdullah Yıldırım Burhanettin Gümüşcan Zafer Çağlak Yaşar Kaya Tahir Tezcan Mustafa Aslan Sezai Gökbudak Hasan Yavuz Meslek Kuruluşu Baro Temsilciliği Tic. Müd. Mimarlar Odası Bşk. OSB Müd. TCCD Gar Müd.Müdürü Er-Su Fab. V. Sebzeciler Odası Bşk. Odası B. Kahveciler Odası Bşk.Müd Bakkallar Odası Bşk.Temsilcisi Tarım Kredi Koop. Şeker Fabrikası Medaş Müd. Madeni Eşy. Berberler Odası Bşk. Er-Un Fab. PTT Müdürü Telekom Müd. Şoförler Odası Bşk. Müdür Şef Garanti Bankası Müd. Milli Parklar TMO Müd. 713 44 40 712 17 90 713 11 99 713 11 06 710 45 04 713 49 05 713 11 51 734 59 30 734 68 70 713 45 92 713 11 02 710 10 SS 712 84 96 713 15 95 713 34 70 713 34 74 713 21 09 713 10 74 713 16 76 710 31 36 710 02 62 713 10 91 SANTRAL Telefon 712 61 79 713 10 73 717 00 56 734 71 41 712 59 62 713 06 97 713 05 77 713 12 00 713 10 82 713 21 60 713 89 49 712 63 30 734 65 92 713 27 S8 734 57 76 712 08 14 713 14 94 710 34 36 734 54 75 734 56 56 712 00 73 713 15 57 713 85 37 194 .Bşk. Şeker Fab. Ziraat Bankası Müd. Kütüphene Müd. Orman Fid Şef. Vakıfbank Müdürü Akbank Müdürü Şekerbank Müd. Terziler Odası Bşk. Gar Müdürü Orman Fid. Ziraat Odası Bşk. Bşk.Bşk.San. Halkbank Müd. Müd. Marangozlar Odası B. Kütüphane Hüd. Ticaret Borsası Bşk. Hızır Doğru Gürsan Aydın Ertuğrul Kurt Asım Niyazoğlu Abdulkadir Şahan Özkan Özgüven E. Akif Bilici Halil Etgüer Müşerref Alpdoğan Efendi Yetiş Müze Müd.

Bşk. Zengen BId. Çayhan Beld Bşk. Şehit Aileleri Der.Bşk. Emin Özvurt Osman Aydos İsmail Şahin Abdülkerim Tolun Uğur Akdoğan Bülent Ersüllü Hüseyin Kaya 195 .Bşk. Bşk.Bşk Şeker Nakliyat Sol Sahil Sulama Birliği Bşk.D. Gaziler Deneği Aziziye Beld. Emek Tarım-iş Send Bşk. Belediye-İş Sen Bşk. Akhük-Çiller Sulama Birliği Bşk Şeker-İş Sendikası Bşk. DİSK İnşaat-İş Sendikası Bşk. Sağ Sahil Sulama Birliği Bşk. Sazgeçit Be1d Bşk.Bşk. Ert Tv Metro Tv Ereğli Gazetesi Güneş Gazetesi Memleket THK Kızılay Der.Geçmişten Günümüze Ereğli Dağcılık Avcılık Atıcılık Su Sp. Belkaya Beld Bşk. 713 36 65 713 11 88 710 17 27 712 73 71 713 01 03 734 52 97 713 10 10 712 63 83 712 87 07 713 06 67 712 77 37 713 01 68 713 23 40 713 17 49 713 69 84 712 25 05 713 19 14 713 76 23 713 27 53 710 20 47 726 40 25 716 21 10 736 70 11 723 60 09 717 67 85 725 10 11 Mali Yagcı Cemal Tatlıdil Halil Akgül Salim Filiz Salih Civcik Cumali Sağlam Mustafa Kaymak İzzet Tekin Orhan Aksoy Atilla Atmaca Derviş Özütaştan Hasan Can Cuma Ali Koçak Sabit Say İsmail Erdem Yüksel Temel Recai Aksu M. Kutören Beld Bşk. Türk Kadınlar Birl. Genel-İş Sen Bşk.

Arna Gıda San. Ürt. Tic. Tic. A. Şti. NO:4 2. SOK. Tic. 2. CAD. Şti. 4. NO:6 1. Kokulu Arılar Ltd. CAD. Tic. NO:10 1.Tevfik Andaç Ramazan Çetinkaya Mert Ergün İbrahim Söker Nihat Akpınar Mehmet Emin Yiğit Selim Üstün Hilmi Kuzucu Mehmet Akalan Ramis Sarıca Rüstem Yalama Veysel Yıldız Sedat Yavuz Ahmet Kafalı Okay Güzelsoy Bilal Akbel Burhanettin Önder Gennaro Archello Mustafa Akbel Mustaa Araç Fetullah Çalışkan Telefon No 71700 05 717 00 11 717 00 17 71700 62 71700 25 71700 23 717 00 51 71700 36 71700 66 71700 39 71700 70 717 00 10 717 00 19 71700 28 717 00 21 71700 03 717 00 27 71700 33 717 00 81 71700 78 71700 85 71700 58 71700 93 717 00 37 717 00 67 71700 88 71700 87 Adresi 1. Tic. San. SOK. SOK. Güzelsoy Kıratlı Süt Ürünleri Aslı Süt Ürünleri San. Şıkpen Plas. Tic. Yiğit Gıda Tar. Ltd. Ziraat Alt. SOK. Araç Zir. Akalan Otomotiv Yed. Ytd. Hava Deposu Enka Süt Ve Gıda Mam. CAD. Ltd. Rüo Eksoz Mot. Ür. Alt. 3. SOK. CAD. CAD. Ltd. San. Şti. NO:7 1. San. Tic. SOK. Şti. 3. Fafalıoğulları Cam San. Tic. 1. Ltd. Şti. Eryem Tar. Elkt. CAD. NO:7 1. NO:9 2. SOK. Ltd. Sökerler Soğ. Şti. SOK. San. CAD. Şti. Çalışkan Zir. PekmezSirke Kiraz Soğ. SOK. CAD. San. NO:6 2. 2. Kurt İnş. San. CAD. CAD. CAD. Şti. NO:2 2. SOK. Şti. Şirket Yetkilisi Kadir Yeşilkaya Ahmet Küçükyüksel Mehmet Koç İhsan Kurt Erdinç Akça Mustafa Arpacı Ali Tezcan. Ltd. CAD. NO:11 2. San. Ltd. SOK. San. Ltd. A. Sektörü Süt Ürünleri Pvc Ürünleri Pvc Üdünleri B. Şti. A. Tic. SOK. SOK. San. NO:7 1. CAD. Şti. Ür. CAD. NO:1-3 196 . San. 3. Ltd. 3. CAD. CAD. NO:2 1. CAD. SOK. Ürt. Tic. 4. NO:11 1. Ltd. SOK. Ltd. Mera Mobilya(Ramis Sarıca Letafet Süt Ür. NO:4 2. Süt Ürünleri Havuç Eksoz Ürt. Ltd.Ltd.Perlit Kiraz Süt Meyve Suyu Ziraat Alt. Besa Yem San. NO:2 1. Şti. CAD. 4. SOK. San.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN Firma veya Kişi Adı Kaykar Süt Ür. Şti. Yapı El. Ltd. Tic. San. NO:6-8 1. Şti. 1. Yıldız Gıdasüt Ür. İnter Yapı Fotg. Şti. NO:10 1. San.Nar & Kılıç & Baş EK 3. 4. 4. 3. Şti. Süt Ürünleri Süt Ürünleri Yem Ürt. Tic. Meysüt Meyve Süt Ür. NO:14 2. SOK. Süt Ürünleri Süt Ürünleri Süt Ürünleri Cam. San. CAD. Meridian Gıda San. Tic. Hava Dep. CAD. NO:5 2. San. Şti. Şti. Tic. CAD. Ürt.Isıcam Süt Ürünleri Süt Ürünleri Alçı. NO:14 1. Tic. CAD. Er Güb Gübre Fab. NO:6 1. Yem Ürt. CAD. NO:9 2. Tic. Ltd. Arpey Süt Ür.Ş. Alt. Tic. Tic.Şti. 1. NO:1 1. Sar. Tic. Şti. 4. Ürt. Tekpen Plas.Ş. Ltd. SOK. 3. Şti. 3. SOK. NO:1 2. Parç. Tic. 1. Tic. NO:11 2. Ltd. Mob. San. Orm. 4. CAD. Ür. SOK. Doğr. Ltd. Ziraat Alt. Ltd. NO:2 1. Doğr. Akça Süt Mam. CAD. NO:1 2. Ltd. Şti. 4. CAD. SOK. CAD. Tic. Arç.

Abdullah Kılavuz Mahmut Toraman Yusuf Cemil Taşçıoğlu Düstem Yalama Çetin Ceran Ramazan Şahin 71700 95 717 00 97 717 00 01 717 00 72 717 00 91 71700 83 2. Kiraz Mob. Ltd. CAD.Geçmişten Günümüze Ereğli Cherry Valley Gıda San. Ürt. Şti. Tic. CAD. Şti. CAD. 4. Şti. 3. Süt Ürünleri Havuç Yem Ürt .Ş. NO:2-4 1. Teks. Ereğli Hayv. CAD. Modes Mob. Ltd. Yusuf Cemil Taşçıoğlu Ya-Ka Gıda San. NO:12 1. Tic. NO: 1. SOK. SOK. Şti. CAD. Tic. SOK. 4. NO:6 3. Yem San. 2. Anadolu Ekmekcilik San. Ekmek Ürt. Ltd. NO:5 1. Ltd. 197 . NO:1 1. CAD. A. Gıda Yt. SOK. SOK. Tic.

Yunusemre Çayhan-Göktepe Çayhan-Yenimahalle Çayhan. Ali Bettemir Recep Ergün Sebaatin Akat Mustafa Altunlu Ercan Maviş Hilmi Erel Mesut Tural Ali Haner Mehmet Çiçekci Mahmut Toraman Selahittin Tuna Memduh Karaca Ali Söbü-Çovalı Atalay Çakıllar Zekeriya Yılmaz İbrahim Yürttaş Ömer İnmez Tamer Aslan Mahir Yaşa Nail Karadeniz Süleyman Karaaslan İsa Kalkan M. Ali Erdeniz İsa Tükenmez Yüksel Özkan Ahmet Karakoç Metmet Çağlark M. Ali Güneş İsmail Öztürk Doğan Şahin Bilal Eraslan Mehmet İnce Ev 7135140 7135720 7136381 7139531 7101311 7345488 7100643 7138392 7126028 7128582 7120714 7103595 7102942 7136699 7122594 7132329 7134053 7120020 7123720 7130329 7131358 7128344 7121179 7101768 7130894 7103057 7134644 7130446 7134663 7348518 7136471 7137087 7104825 7130758 7125698 7130840 7264112 7284067 7162127 7162486 7162564 7162570 7162514 7162143 7162586 7162573 7367225 7387412 7367061 İş – Muhtarlık 7138652 7139558 Cep 7125955 7348026 7123582 7137842 7129980 7104791 7127047 5423678416 5373938610 7126200 7134848 7130048 7135758 7133868 7346460 7134745 7104807 7131518 5326279317 5373308411 5323754318 5378892140 7162005 5372723564 7162683 7162072 7367387 5378406447 7236102 198 . Aziziye-Atatürk Belkaya Atatürk Belkaya Cumhuriyet Belkaya-Fatih Belkaya-İsmetpaşa Belkaya-İstiklal Belkaya-M.Yeşildere EK 4-MAHALLE MUHTARLARI TELEFON LİSTESİ Adı – Soyadı Doğan Üstüner Hicabi Kellel Naci Doruncu Bayram Savran Bünyamin Bakır Orhan Demirel Nazif Güney Ahmet Şanal Şener Gülsoy Ali Dede Kılıçaslan İlker Gemalmaz Cumali Kodal Nebahattin Tür Özgür Uygur Sadık Topbaş H.Yeni Mahalle Belkaya. Ali Şanal Abdullah Akuzu M.Nar & Kılıç & Baş Mahallesi Alpaslan Atakent Aydınlar Barbaros Batıalagöz Beşyüz Evler Boyacı ali Cahı Camikebir Cinler Çömlekçi Dalmaz Doğualagöz Eti Fatih Gülbahçe Hacımustafa Hacımutahir Hamidiye Hıdırlı Kazancı Mehmetakif Mimarsinan Namıkkemal Orhangazi Pirömer Selçuklu Sümer Şinasi Talatbaşa Türbe Üçgöz Yenibağlar Yıldırımbeyazıt Yunuslu Zıyagökalp Aziziye-Aşağı Mah.Çakmak Belkaya.F.

Geçmişten Günümüze Ereğli Kutören-Atatürk Kutören-Zafer Sazgeçit –Gaziler Sazgeçit –Menderes Zengen-F.Çamkmak Zengen-İnönü Zengen-k. Kemal Abidin Ünlü Ömer Karama Faruk Özbudak Mehmet Taycı Bayram Kışğır Haydar Kaya Yakup Çanaktepe Beytullah Yurttaş 7236190 7236128 7176655 7176530 7251344 7261122 7251209 7251188 5358439266 5357772571 199 . Karabekir Zengen-M.

7193101 Cep 5334694050 5374132515 5327208215 6334502062 7248571 7330073 7127371 7319399 532 7650605 532 5273842 5323978187 7130103 7128205 5367737758 6355892425 5323013159 5333664880 5371802803 5367103412 71265479 5337738696 7289007 5332635326 5377613538 5373713903 5363462025 5374714980 5327648335 5422960858 5327237240 7385093 7350141 5326025524 5334682998 5362129319 200 .Nar & Kılıç & Baş Köyü Acıkuyu Acıpınar Adabağ Akhüyük Alhan Aşağıgöndelen Aşıklar Bahçeli Belceağaç Beyköy Beyören Bulgurluk Burhaniye Büyükdede Çakmak Çiller Çimencik Gaybi Gökçeyazı Göktöme Hacımemiş Kamışllkuyu Karaburun Kargaci Kızılgedık Kuskuncuk Kuzukuyusu Melicek Orhaniye Özgürler Pınarözü Sarıca Sarıtopalll Selvili Taşağıl Taşbudak Tatlıkuyu Türkmen Ulumeşe Yazlık Yellıce Yeniköy Yıldızlı Yukarıgöndelen EK 5.İbrahim Kurt Hamza Sümer Salim Turan Muhyettin Koçak Mehmet Özlü Turgut Eraslan Süleyman Ok M.Ihsan Öztürk Ali Kara Hasan Yurtman Turhan Koçer Mustafa Akdag İmdat Ozbal Bahri Gezer Cumalı Kılıç Hüseyin Aydın Eyüp Ünlü Tevfik Karpuzcu Hüseyin Şahan Salih Çatak Haydar Can Ahmet Koç Zeki Sarıca Faruk Civcik Mehmet Akkaş Hakkı Akbudak A.Ali Yağcı Mehmet Varlı Eyüp Demirbaş Cemal Tatlıdil Görsel Köşekoğlu Halit Ünüvar Veyis Ceylan Cihangir Akgol A.KÖY MUHTARLARI TELEFON LİSTESİ Adı – Soyadı Hüseyin Güngör H.İhsan Yıldırım Mutlu Güçlü Metin Pola T Kuddusı Kesim Ahmet Terzi Hayri Yazıcı Hikmet Gulsoy Hasan Hotamış Kemalettin Soylu Ev Tel. 7133184 7345974 7350061 7378608 7385300 7278277 7386227 7378646 7248049 7346029 7330004 7213037 7127676 7135063 7264257 7126133 7319306 7290118 7322016 7346424 7346147 7278155 7124231 7183731 7330101 7225005 7289100 7319095 7248237 7346996 7183666 7248116 7183562 7183590 7132913 7330095 7138607 7378559 7319155 7248444 7241179 7193058 7290260 7278005 İş Tel.

332.532. Medaş arkası Kahraman çiftliği Atatürk Kültür Parkı yanı Ekenler çiftliği.332.7345622. 0.532.KONYA EREĞLİ İLÇESİ YARIŞ ATI PANSİYON VE ÇİFTLİKLERİ Sahibi Adem ERGEL Ahmet AYTAR Ali Samsa KARAMEHMET Adresi Ergel çiftliği.532.533.332.7701350 0. Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Çavuşoğlu çiftliği.5169276 2 20 1 10 201 .Sadık ELİYEŞİL Sema BAYRAM Şevki ÖZKUBAK Turgut KUTLU (Sorumlu:Sedat AVCI) Turgut MİSİR 2 2 30 8 10 7 Mustafa ÖZSARI 0. 0.532. 0.332.7122847. 0.536.7183671.535.332.Yunuslu cad. Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Bahçeli köyü No:25 Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Kutlu harası.332. 0.Geçmişten Günümüze Ereğli EK 6. 0. Atatürk Kültür Parkı yanı İpekler Çiftliği Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Kökbudak çiftliği. Türkmen köyü Medaş arkası. 0.532.532.7345890. 0.332.5576322 0. Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Hacı Memiş köyü Koraş mevki No:28 Telefonu 0.4648761 0.7347331 Aygır 2 1 At 20 6 15 Duran PEKER Fedai KAHRAMAN Galip Aydın ARIKAN H.332.5177482 0.332. Fatih TÜRKTAŞ 3 30 7 25 1 30 6 1 1 26 12 S.3860126 0. Medaş arkası Adalı çiftliği. 0.7133158 0. Medaş arkası Korkut çiftliği.332.7183672. 0.332.3864612 0.H. 0.542.332.3776208.532. kanal boyu Karamehmetler çiftliği Pınarözü köyü Pekerler harası.HAKAN ÖZSARI Hacı İPEK Halis KÖKBUDAK Hasan ADALI M.7345890. Yunuslu mah.7121579.7701350 0.4013336 0.4950460 0.7347386. Halkapınar yolu Sarıca çiftlik Özsarı çiftliği.7347375.538.7139801.332. 0. No:77 Eliyeşil çiftliği.532.2152231 0.7752922 0.5591560 0.8223029 0.536.536.7322100.

Nar & Kılıç & Baş 202 .

Y. Hanefi. s 27-35 Atatürk. Akdağ. E.Kahveci.1994 a.1974. R.Yayınları:16. Y. Örgün Yayınevi. Aytekin. Y. Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler.. 2000. Cahen.. İstanbul. Y.İstanbul.R. Erel.. Ankara. Çelebi.M.M.Sivas ili Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik Çizimleri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:176 Maddi Kültür Dizisi 8. N. “Üç Etek” Ana Biritanica Genel Kültür Ansiklopedisi..Şahin.Bursa ili halk oyunları kıyafetleri teknik çizimleri kültür bakanlığı halk kültürleri araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü yayınları:177. Seyahatname. Bilici.İstanbul Anonymous. Türk Tarih Kurumu Yayınları..s. Temel Yayınları.Söğüt yöresi kadın kıyafetleri I. Yıldız Moran. c.Şahin.M.2005 Ereğli ve Yöresi. İstanbul.. Anonymous. İstanbul. 1986.Kavak.. 1975. Mehmed.Milli Eğitim Basım Evi.1995 Aydın İli Halk Oyunları Kıyafetleri Teknik Çizimleri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:204. Mustafa Kemal. H.A.Maddi Kültür Dizisi:14.Y.1993 a.s 27-34. Açıkgözoğlu.Ankara Altuntaş.İstanbul... Anonymous. H. Çev.N.1993 b. Cilt 3. Altınışık. Mustafa.s.D. 1979.Sapmaz. Arık.1994 d. İstanbul. Şerefli Koçhisar Altutaş.254-261. Ömer Rıza Doğrul. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi.1992 d. 1945. Yeni Asya Yayınları. F..Kahveci. Milli Mücadele Hatıraları.1972 Bölgesel Türk Giysileri. Üçdal Neşriyat. İslam Devletleri Tarihi.F..7207-7209. Arıkan. Konya Karaman ve Şehitleri Ankara 1998 Babaoğlu.Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını:14.Geçmişten Günümüze Ereğli KAYNAKÇA Ab’ül Farac Tarihi.A. c. İstanbul. III–IV. “Baş Örtü” Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. Ali Fuat..1977 Bergama Müzesinde bir çepni gelini giyimi Türk Etnoğrafya Dergisi. 203 .S.1386. 1992 c. 1994 Kadınların giysi tüketimleri ve giyim davranışları Standart Dergisi 33. Nutuk. Cebesoy. Yüceer.maddi kültür dizisi:9.M. 1995. Cem Yayınevi. Çev. Claude. Cilt 31.Kahveci.368 İstanbul.Çakar.64. I.s. (387).. İstanbul..Ankara.Ankara Ananymous.M.İ.Uluslar arası Türk Folklor Semineri Bildirileri M.Ankara Altuntaş.Y.Şahin. İstanbul 2002. Cilt 14. Evliya.s. Ertekin. “Kuşak “Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi.s. “Başlık” Ana Biritanica Genel Kültür Ansiklopedisi. Cilt 4.

Ankara. c. Konya. Emek Ofset. c. Osman. 2005. Ereğli 2004. 1989.Kastamonu Folkloru 2. II. İvriz Matbaası. Kültür Bakanlığı Yayınları. 1948. İstanbul. 1958. Çev.Kocacık ve Kocacık Türklerinin Etnografyası.Yıldız Matbaacılık. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları. Üsküdar. I. Enver Ziya. Üçdal Neşriyat. Konya. 1990. Tac’üt-Tevarih. Seri II. Ankara. 1993. Kültür Bakanlığı Yayınları. Tevfik. Ahmet Halit Kitapevi Yayınları. 1972. 1. Nuri Gençosman. M. c. Ankara. Osmanlı İdaresinde Ermeniler. 204 . İslam Ansiklopedisi. Esterabadi. Milli Eğitim Basımevi. Gültepe Yayınları. 1957.Cilt. III İbn Kemal. Hilmi. Hemşerimiz Atatürk Ankara 2000 Günalay. Mürsel Öztürk. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Erer.V. Milli Eğitim Basımevi. Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı. İstanbul. İbn-i Bibi. 1996. Güler. İstanbul. 2004. İstanbul. Bezm u Rezm. Türklere Karşı Haçlı Seferleri. Osmanlı Devleti Tarihi. Ankara. Selçuklu Tarihi. 1984. Hoca Saadettin Efendi. 1946. Ali. Ereğli. Aziz B. Ereğli Öğretmenler Derneği Yayınları. Konya. Ereğli Müzesi Rehberi.Ankara.Maddi Kültür. VI. Baron Joseph Von. Kuzucular Ofset. Hammer. Mürsel Öztürk. Tevarih-i Ali Osman. 1941. Ereğli Ekonomik–Sosyal Yapı ve Projeksiyonlar ile Kalkınmaya Yöneliş Durumu.. Baskı. Uzluk Basımevi. c. Konya. Raşit. Ereğli. İstanbul. Erel. 1953. İstanbul. II. Memleket Yayınevi. 1975. Ankara.. 1 Göyünç. Ekim. Çağ Yayınları. Haz. İbrahim. Kafesoğlu. Osmanlı Tarihi.1983. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yayını. 1990. 1983. Şemsettin. III.N. Ereğli Müzesi Eski Eserleri Sevenler Derneği Yayınları No: 1. VIII. Gökbudak. Zaman Sürecinde Ereğli. Ankara. S.Milletler Arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri. Anadolu Selçuklu Tarihi (Selçuknameden).1993. İbn-i Bibi. Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları. Baskı. 2000 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. I. Şerafettin Turan.Nar & Kılıç & Baş Çetin. 1988. Marifet Yayınları. II. c. 6. Çev. Erdeşir-i. Türk Tarih Kurumu Yayınları. X Erdoğdu. Haz. El Evamir’ül Alâiye fil Umur’il Alâiye (Selçukname). İsmet Parmaksızoğlu. Ereğli ve Yöresi Herecleia Kybistra. 1984. Ankara. A. Karal. III. Kartal. S. Yakın Şark. Çev. Nejat. Etader Yayınları.

1990..3–12. Baskı. Özer. Senan.Anadolu Kadın Kılıkları.E. Özcan. Memiş.Türk Tarih Kurumu Basımevi.14-20. Konyalı. Kültür Bakanlığı Yayınları. 1970 Kültür Bakanlığı 2005 www. Komşuoğlu. Kınross. Çev.M. C.Sayı:V. Ankara. Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları. Ekrem.R.D.Kongre Bildirileri Dizisi:14. Lisans Tezi.Günümüzde Ankara İlindeki Türk Kadın Başlıkları Yüksek Lisans Tezi(Yayımlanmamış) Özel.Ü.1963.B. Ankara 1998 Koçu.1947. Söğüt’ten İstanbul’a. İstanbul. Kuteren Kasabası.80-87.1967.s. A.1991.1986.Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Folklor Kıyafetleri Takılara Ders Ödevi(Yayımlanmamış).P. İbrahim Hakkı. Türkiye’nin Tarihi. IV. Kılavuz Kitaplar XIII. Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları. Mustafa.1992. Ankara. Özbel. İstanbul. Ankara.P. Öney.Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlü Sümer Bank Kültür Yayınları:1. İstanbul. Oktay-Öz.H. 2002. Ankara.. Yayınları s.1987.Seminer. Seton. Enver Vidinlioğlu. İmer. Eylül 2001 İstanbul Rakamlarla Ereğli 2004.Geçmişten Günümüze Ereğli Kültür ve Turizm Bakanlığı M.A..S.119–138. Solak-zade Tarihi. Yüzyıllarda Çapanoğulları. Ankara.Ankara. 1889.tr Lemerle. Özlem. 1950-2000 Yılları Arasında Konya Ereğli Belediyesi. Niğde 2005(Yayınlanmamış) 205 . Mert. Sarıoğlu. Alpaslan.. Rakamlarla Ereğli 2005. Selçukkilerde Giyim Eşyası Türk Etnoğrafya Dergisi. Konya.Ankara. 1997.E. 2000. Ders Notları(Yayımlanmamış).Konya Sarayönü Başhöyük Köyü Kadın Kıyafetleri. Etike. Ferruh. Atatürk Bir Milletin Doğuşu. 1961. 1980. L.Ş. Lord.Z. Vahit Çabuk. Eskiçağ Türkiye Tarihi. ve 19. Mehmed. c.gov.Ankara. Sezgin. Lloyd.Ankara.Ayaş Gelin Kıyafetleri G. 1992.İllere ve Yörelere Göre Milli Giysiler. K. H.. Bizans Tarihi.İ. 18.s. Ankara.Yayınları 45..Eski Eserler ve Müpzeler Genel Müdürlüğü Yayını..s. İletişim Yayınları. I Soylu.S. Kültür Bakanlığı Yayınları. İmge Kitapevi Yayınları.. Haz. Çizgi Kitapevi.kulturturizim. Paul. Kasım 2004 İzmir Özer. Oral.. Seçkinöz.. Başnur Matbaası . Ankara.M. Tarihte ve Coğrafyada Konya Ereğli’si. S. Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları:153. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Ereğlisi Tarihi.M. İvriz Köy Enstitüsü.M. Mustafa. Özder.Moda Resmi ve Giyim Tarihi Türk Tarih Kurumu Basımevi web-Ofset Tesisleri. Y.

Ankara.Ü.s. Tahsin.H. Gaffar. İsmail Hakkı.Ankara Taşçıoğlu.150-172. Şikâri’nin Karamanoğulları Tarihi. 1985. 1990..Nar & Kılıç & Baş Sügertin. Boğaziçi Yayınları. Ankara.1977 a. Osman Özbek. S. Totaysalgır. Yavuz. Türkiye Tarihi.s.. Ankara. Süslü. Ereğli.1955. Tansuğ. P.1983.İstanbul. Cantekin Yayınları. Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları No: 1.Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları.E.Türk Giyim Gelenekleri I. Seri 1. Baskı. Osmanlı Şehirleri.(6). Mustafa Arısoy. Cilt:5. Enderun Yayınları.Ak Yayınları Türk Süslenme Sanatları Serisi:7.Kültür Bakanlığı Yayınları:22. Konya. Yener. Sürür.Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri.s. Yaşar-Sevim. 1981. 2.Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bidirileri. 1983. Baskı.Beypazarı Gelin Kıyafetleri G. Celalettin Set. Osmanlı Tarihi.1987. Baskı. Tuğlacı. Ankara.3.Gelin Başlıkları ve Giyimleri Sanat Dergisi. İstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Ünal.APA Ofset Basımevi.Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Folklor Takıları ve Kıyafetleri Ders Ödevi (Yayımlanmamış). Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları No: 3. 2002. Yener.Ankara. Ankara.E. İstanbul. 1977 b.. Yücel. Haz.Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:35. 1975.1989.. Turan. S. Ali.Kadının Sosyal Durumunu Tetkik Kurumu Yayınları:5. Yıldız. Ankara. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Yazıcı. Pars. Tansuğ.S. İstanbul. Selçuklular Zamanında Türkiye. 1944. II.1976. 206 . Şikâri. 1998. 2002. Ereğli.Ankara. Konya 1946.Ü. Konya Halkevi Tarihi ve Müze Komitesi Yayınları.Ankara Kadın ve Erkek Kıyafetleri Türk Etnoğrafya Dergisi. 1985. M. Yeni Kitap Basımevi.S.. c. Nuri. Zeki Veledi. Türk Tarih Kurumu Yayınları..1958 Osmanlı Cemiyetlerinde Kadının Sosyal Durumu ve Kıyafetleri. Ankara. 1949. İvriz Matbaası. İvriz Matbaası.A..Ayaş İlçesinde Çorap Örücülüğü Yüksek Lisans Tezi(Yayımlanmamış).. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Karaman (Larende). Osman. Kültür Bakanlığı Yayınları:15.91-98. Togan. II. Ankara. III.Kültür Bakanlığı Yayınları. VII.251–257. Ankara. Fasikül: 1.ISBN 975-16-0098-7. c. Uzunçarşılı. Nesimi.1989.. Karamanoğulları Tarihi. Umumi Türk Tarihine Giriş. İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi. II. Anadolu’da Beylikler Dönemi.

Bolu ve Çevresi Kadın Kıyafetleri Seminer Çalışması (Yayımlanmamış) Ankara. 207 . Zeyrek. 1999.İ.Geçmişten Günümüze Ereğli Yılmaz. Yusuf. IV.1971. Ankara. Kültür Bakanlığı Yayınları. Murad’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûznamesi..

Nar & Kılıç & Baş 208 .

39. 49. 40 Ali Rıza Efendi · 77 Ali Talip Özdemir · 119. 136. 206 Antakya · 4. 15 Arkadiyüs · 13 Armenyak · 13. 131. 126. 158. 22. 33. 34. 164 Aksaraylı Ali oğlu Hasan · 73 Aksu Pınarı · 114 Akşehir · 19. 30. 198 Aziziye Kasabası · 49 B Babaî · 27 Bâbek · 18 Babil · 9 Babük Hanoğlu · 29 Bağdadlı Caddesi · 74 Bağdat · 18. 61. 81. 199. 205. 67. 195. 201. 150. 21. 194. 36. 122. 37. 25. 200. 57. 24. 118. 127. 19. 62. 113. 5. 39. 4. 202. 200 Aşıklar · 124. 29. 201. 151. 74. 32. 115 Ahmet AĞA · 109 Ahmet Efendi · 77 Ahmet EFENDİ · 109 Ahmet Özdoğan · 122. 17. 205 Anatoli · 13 Anbar Köyü · 15 Anduğu · 19 Ankara · 5. 26. 42. 136. 35. 77. 198. 38. 40. 66. 200 Adabağ · 124. 151. 21. 8. 171 Aziz Paulus · 58 Aziz Yahya · 15. 133. 14. 203. 23. 123. 204. 38. 32 Ali Fuat Cebesoy · 41 Ali Paşa · 29. 166 Adem DEMİRCİOĞLU · 113 Adem Demireioğlu · 120 Adil BEY · 109 Adil Dede · 71 Afganistan · 9 Afyon · 8 Ahlat · 25. 125. 34. 142. 136. 22. 40. 160. 74. 19. 139. 197. 136. 37. 17. 32. 6. 31. 11. 48. 47. 14. 204. 34. 150. 20. 162. 202 Aydos Dağı · 51 Ayrancı · 12. 36. 10. 18. 3. 200. 200 Akkoyunlu · 33 Akören · 16. 61. 42. 7. 34. 26. 27 Alâeddün Ali Bey · 29 Alagöz · 114 Alhan · 124. 35. 203. 205 Attal · 10 Augustos · 11 Avarızoğlu · 23 Avrupa · 35. 22. 161. 204. 165. 131. 150. 124. 37. 28. 39. 164 Anadolu · 1. 120 Ali Talip ÖZDEMİR · 113 Almanya · 22 Altındere · 137 Altınhisar · 19 Amasra · 34 Amasya · 14. 20. 39 Alacahöyük · 8 Alâeddin Keykubat · 24. 38. 39 Abbasiler · 16. 36. 158 Aziziye · 49. 49 Asya · 9. 24. 77. 40. Hattuşili · 3 A Abbas · 18. 23. 32. 136. 39. 163. 79. 11. 59. 27. 140. 10. 25. Salih · 17 Abdurrahim EFENDİ · 110 Abdülhamit · 40. 38. 14 Arslanşah · 22 Asur · 4. 55. 119. 167. 40. 32. 152. 175. 201 209 . 202. 203. 24. 144. 33. 20. 17. 122. 28. 159. 12. 8. 9. 160. 15. 151. 41. 67. 77.Geçmişten Günümüze Ereğli DİZİN 1 1. 25. 200 Acıpınar · 124. 138. 168. 78. 200 Adana · 14. 200 Atatürk · 75. 13. 81. 133. 7. 137. 74 Bağdat Demiryolu · 74 Bahçeli · 124. 200 Ali Avni EREL · 110 Ali Bey · 29. 160. 70. 40. 151 Aydın · 77. 193 Ahmet ÖZDOĞAN · 113 Ahmet Tahir EFENDİ · 109 Akdeniz · 9 Akhüyük · 12. 75 Acıkuyu · 125. 132. 36. 121. 158. 8. 139. 146 Ahmet Ağa · 114. 158 Aksaray · 1. 6. 34. 55 Abdulmelik b. 202 Aşağıgöndelen · 125. 71. 22. 66. Salih · 17 Abdulmelik B. 34. 122. 77. 39. 35. 36. 58. 16. 19. 86. 202. 22. 125. 136. 112. 20. 117. 70. 10 Arabistan · 9 Araplar · 14. 121. 57 Antalya · 12 Antiyohus · 9. 76.

205 Beyören · 16. 70. 159. 204 Çavuş Hacı EFENDİ · 110 Çayhan · 125. 81. 74. 136. 36 Beydoğan Köyü · 54 Beyköy · 124. 198 Ç Çakmak · 75. 198 Çelebi Mehmed · 32 Çifteler · 137 Çiller · 37. 6. 125. 4. 50. 202 Cem Sultan · 29 E Eb-ul-Ferec · 19 Efesos · 4 Ekmekçioğlu Ahmet Paşa · 69 210 . 124. 48. 75. 13. 58. 136. 19 Divle · 12. 125. 114 Derviş İZBUDAK · 113 Develi · 32. 34. 198 Cahı Bey · 28 Cahıoğlu · 28 Camikebir · 60. 77 Bulgurluk · 75. 200 Belkaya · 124. 16. 21. 149 Develikarahisar Kalesini · 28 Dımaşk · 18. 32. 195. 19. 77 Debri · 12 Deli Mustafa · 54. 5. 45. 200 Bytinya · 9 Cemali · 71 Cemil Bey · 43 Cemil BEY · 110 Cezerioğlu · 18 Cinler · 58. 35. 65. 162 Daycu Noyan · 31 Debre · 12. 61. 202 Berka · 13 Bey Köyü · 46 Beyazid · 30. 200 Çorum · 40 Çukurova · 35. 200 Beyşehir · 32 Biga · 31 Bisüvit · 31 Bitini · 10 Bizans · 3. 40. 198. 12. 106. 73 Bozkır · 77 Bozok · 39. 21 Danişment Gazi · 20 Dara · 9. 34. 29. 195. 32. 200 Beylikler Dönemi · 26. 53. 70 Çimencik · 124. 205 Cem · 29. 38. 200 Bursa · 32. 137 Çukuryaylak · 35 D Damat Ferit Paşa · 42 Danişmendli Feridun · 21 Danişmendli Pervane Zâhiriddin İli · 24 Danişment · 20. 17. 200 Çamardıhisar · 32 Çankırı · 40 Çapanoğulları · 39. 40 Bozoklar · 36 Buçukur · 31 Budak Efendi · 71 Bulgar · 4. 198 Bergama · 10. 39. 139. 10. 78. 36. 204 Boğazköy · 8 Bolvadin · 38 Bor · 1. 38 Dramos · 46 Dük dö Vermandua · 21 C Cafer Eroğlu · 115. 200 Çiller Köyü · 48. 40. 117.Nar & Kılıç & Baş Bahşayiş · 29 Balkan · 13. 198 Celalettin Set · 131. 109. 107. 33. 19 Bosfor · 11 Boyacı Ali · 40. 49. 183 Derbe · 16 Derviş Efendi · 43 Derviş İzbudak · 113. 162 DİVLE · 77 Doğu Anadolu · 8. 114 Balücüstan · 9 Barata · 16 Basra · 9 Batlamyos · 9 Bayancar · 31 Bayancar Tatar · 31 Bayraktar Dede · 71 Bayram Paşa · 69 Belceağaç · 124. 35. 66. 79. 202 Büyük Arif Ağa · 43 Büyük Arif AĞA · 110 Büyükdede · 124. 29. 77. 162. 195. 58. 200 Burgut Oğulları · 35 Burhaniye · 124. 31. 124. 46. 34. 58. 54. 163. 57. 136. 11. 14. 15. 7. 18. 54. 116 Cafer EROĞLU · 113 Cahı · 28.

34. 11. 21. 128. 18. 147. 18. 44. 198 Gülek · 5. 139. 33 Geyhatu · 28 Gıcıkışla · 8 Gıyâseddin Mesud · 28 Giyaseddin Keyhüsrev · 22 Giyyam dö Puatu · 21 Gordion · 8 Gordiyon · 9 Gökçeyazı · 52. 12. 53. 54. 84. 132. 143. 205 Ereğli Belediyesi · 1. 81. 41. 115. 140. 135. 184. 28. 200 Gazan Han · 31 Gedik Ahmet Paşa · 34. 45. 7. 160. 14. 32. 35. 122. 60. 74. 118. 9. 25 Fransa · 35. 61 Güneri Bey · 28 Güney Anadolu · 1 H Habeşistan · 37 Hacı Ahmet Ağa · 114. 83. 162. 35 Herakliye · 14. 72 Eyüp AĞA · 109 G Gaybi · 124. 59. 67. 36 Emetullah · 72 Emeviler · 16 Emir Özbek · 36 Emirgazi · 73. 48. 27. 115 Hacı Aziz EFENDİ · 110 Hacı Halil EFENDİ · 109 Hacı Hasan Efendi · 73 Hacı Mehmet Soner · 77 Hacı Nabi EFENDİ · 109 Hacı Osman Efendi · 75 Hacı Süleyman AĞA · 109 Hacılar · 114 Hacımemeş · 124 Haçlılar · 19. 58. 165. 37. 31. 152. 15. 15. 161. 131. 39. 82. 23. 42. 40. 133. 70. 14. 43. 15. 24. 99. 202. 20. 118. 29 Ermenek · 27. 91. 90. 114. 14 Erzurum · 24 Esenoğlu · 29 Eskişehir · 19. 48. 89. 126. 58. 193. 146. 36. 137. 191. 200 Gölören · 57 Grek · 47. 18.뫰157. 6. 203. 134. 198. 22. 26. 11. 142. 30. 9. 197. 86. 149. 145. 120. 163. 114. 40 Halkapınar · 45. 117. 127. 195. 57. 151. 57 Herakleia · 16. 72. 14. 13. 40. 4. 132 Frederick Barberos · 22 Frik · 4. 164. 49 Gülbahçe · 116. 58. 15. 35 Genç Osman · 71 Gerçekte · 1 Gevele · 32. 57. 201 Hamid Beyliği · 32 Haracles · 3 Harun Er-Reşid · 17. 94. 33 Ermeni Krallığı · 23 Ermenistan · 13. 17. 16. 183. 24. 150. 119. 170. 36. 119. 113. 27. 58 Hasan Beğ · 20 Hasan Dağı · 1. 87. 88. 127. 28. 170. 36. 173. 121. 115 Faruk SÜKAN · 113 Fas · 84 Fatih · 32. 40. 3. 124. 125. 3. 65. 158. 34. 6. 136. 201 Fatih Sultan Mehmet · 58. 8. 36. 33. 181. 116. 65 Eretna · 29 Eretnaoğulları · 28. 153. 103. 18. 21 Hadım Ali Paşa · 36 Halep · 25. 20 Hattuşaş · 4 Hazarfan · 27 Helenistik · 53 Heraclius · 3. 20. 71. 31. 130. 77. 116. 19. 63. 166. 182. 61 Gülek Boğazı · 5. 140. 118. 38. 34. 14. 2. 55. 18. 33. 148. 47. 22 Foça · 34 Foroslar · 24 Frank · 19. 106. 75. 66. 33. 17. 57. 123. 29. 77. 121. 20. 200 Göktöme · 124. 11 Filistin · 12. 204. 46. 162. 17.Geçmişten Günümüze Ereğli Elbistan · 22. 159. 190. 125. 187. 8. 50. 204 Ereğli Kalesi · 14. 203. 34. 52. 141. 76. 162 Ferudun Bey · 37 Fırat · 9. 18. 33 Hersekoğlu Ahmed Paşa · 36 Hersekoğlu Ahmet Paşa · 34 Heytum · 27 F Faruk Sükan · 114. 100. 140 Emnun · 9 Erdoğan İzgi · 119 Erdoğan İZGİ · 113 Ereğli · 1. 49. 30. 120. 54. 142. 45. 192. 7. 29. 20. 49 Frikya · 9 211 . 61. 25. 104.

33. İsa · 12 Hz. 12. 124. 20. 114 Kazancı Mahallesin · 74 Kefe · 34 Kenan Akpınar · 118 Kenan AKPINAR · 113 Kesimüddin · 27 Keyhüsrev · 22. 38 İslam Devleti · 17. 24. 42. 62 Hupişna · 3 Hülâgü Han · 27 Hyde · 16 Hz. 10. 28. Ömer · 17 J Julia · 15 K Kabe · 163 Kadı Burhaneddin · 28. 35. 5. 40. 7. 205 Karapınar · 1. 4. 78. Mehmed · 32 II. 36. 34. 25. 56 Karaburun · 52. 205 İtalya · 35 İvriz · 2. 114. 51. 133 İçel · 30. 8. 49. 21. 205 Karamani Mehmet Paşa · 34 Karamanoğlu Kasım · 28. 5. Beyazid · 30. 27. 36 Kayseri · 4. 77. 73. 63. 145. 18 İstanbul · 1. 119. 6. 45 İznik · 19. Ebubekir · 14 Hz. 204. 8. 22. 192. 61. 136 Kırşehir · 30. 30. 15 İç Anadolu · 1. 26 Kıbns · 120 Kıbrıs · 17. 33. 63 İvriz Kabartması · 5. 29. 115. 51. 117. 165. 13. 32. 8. 127. 45. 37. 6 Karsas · 11 Kasım Bey · 29. 31. 37. 30. 33. 49. 184 Karadeniz · 10. 30. 29 Kadı Lütfi EFENDİ · 110 Kadı Mukbil · 29 Kafkaslar · 9 Kalkolitik · 49 Kamışlıkuyu · 124. 36. 162. 17. 37. 33. 40. 61. 18. 205 İvriz Çayı · 2. 76. 16. 136. 20. 51. 20. 39 İskender · 9. 26. 7. 164. 26. 50. 20. 32. 200 Karaca Dağ · 1 Karacabey · 137 Karacadağ · 1. 24 İzzeddin Keykavus · 24 İzzettin Keykavus · 24. 5. 118. 139. 35. 162. 14. 23. 61. 31. 51. 20. 73. 26. Selim · 39 İ İbrahim Bey · 32. 204. 14. 66. 73 Kapadokya · 9. 50. 21. 54. 49. 166. 28. 67. 122.Nar & Kılıç & Baş Hızır Beyoğlu · 36 Hind · 9 Hindistan · 10 Hitit · 3. 157. 71. 27 Kırım · 9. 187. 142. 40. 77. 52 Hititler · 3. 27. 35. 116. 203. 24. 66 Kargacı · 124 Kargamış · 4. 159. 29. 60 İbrahim Paşa · 38. 202. 61. 27. 115. 10. 7. 45. 198 Karagöz Paşa · 36 Karahöyük · 49 Karaisalı · 36 Karaköy · 137 Karaman · 1. 14. 34. 140 Karasaray · 51. 50. 58. 55. 42 Kışşara · 3 Kız Kalesi · 7 Kızılgedik · 124 I I. 66. 118. 136 Kanuni Sultan Süleyman · 37. 61. 58. 8. 21. 15. Mesud · 30. 23. 11. 22. 20. 24. 119. 16. 10. 12. 23. 38. 58. 35 İda · 21 İhtiyareddin Hasan · 22 İkonyum · 12 İlhan Karadeniz · 119 İlhan KARADENİZ · 113 İlhanlı · 27. 15. 28. 33. 55. 28 İngiliz Muhipler Cemiyeti · 42 İran · 9. 72 İbrala · 14. 70. 63 II. 132. 41. 36 II. 34. 37. 31. 4. 7. 11. 35 Kavalalı Mehmed Ali · 40 Kayıt Bay · 34 Kayıtbay · 35. 157 Horozlu Han · 63 Hortu · 37. 34 Karamanoğulları · 26. 202. 29. 120. 55. 203. 15. 25 212 . 4. 28. 32. 143 İskender Paşa · 35. 146 Kılıç Arslan · 19. 63. 181. 23. 38. 187. 3.

119. 30. 37. 22. 14. 19. 202 Konstantin · 19 Kont dö Navar · 20 Konya · 1. 24. 29. 36 Memluklular · 36 Mengü Han · 26 Mersinli Cemal Paşa · 41. 40. 14. 16. 11. 31. 122. 28 L Lampon · 24 Landa · 3 Larende · 16. 36. 66 Mehmet Hulusi EFENDİ · 109 Mehmet Sadık EFENDİ · 109 Melendiz · 17. 26 Malazgirt · 19 Manisa · 8. 22. 113. 19. 121. 128. 115. 32. 77 Malatya · 4. 122 Kybistra · 4. 54. 19. 41. 76. 35. 36. 30. 29. 21. 187. 70. 205 Laskaris · 24 Leon Foroslar · 24 Likaoni · 12 Lukollüs · 11 Luwiler · 50 Lystra · 12 N Naib Şevki EFENDİ · 109 Nasiha Hatun · 66. 154. 28. 33. 31 Mondros Mütarekesi · 40 Mu’tasım · 18 Mugisuddin Tuğrulşah · 22 Muhyiddin Mesudşah · 22 Muiziddin Tuğrul Şah · 24 Muizüddin Kayzerşah · 22 Mustafa EFENDİ · 109 Mustafa KAYIŞ · 113 Mustafa Kemal Paşa · 42 Mustafa Kurdoğlu · 116 Mustafa KURDOĞLU · 113 Mustafa Selçuk BAYBURT · 113 Mut · 14. 137. 35. 133 Kosunlu · 36 Kösedağ · 26 Kudüs · 12. 9 Klermon · 21 Koçhisar · 5. 27. 161. 200 Kuştemürlü · 36 Kutalmış · 19 Kutbeddin Melikşah · 22 Kuteren · 57. 123. 32. 6. 27. 75. 22 Kuskuncuk · 124. 24. 20. 43. 27. 36. 10. 120. 57. 9. 39. 151. 29. 19 Medine · 33. 74. 9. 33. 40. 24. 15. 28.Geçmişten Günümüze Ereğli Kızılırmak · 26 Kilikya · 5. 30. 20. 34. 28. 21. 40. 165. 60. 61 213 . 23. 34. 131. 3. 22. 26. 8. 41. 117. 204 Nikeforos · 17 Niksar · 22 M Makedonya · 9. 42 Metrepolitin · 19 Meydanbaşı Mezarlığı · 72 Mısır · 13. 199 Kuvayi Milliye · 43 Kuzey Afrika · 84 Kuzukuyu · 124 Küçük Ahmed Paşa · 39 Küffar · 14 Kükürt Dağı · 25 Kültepe · 49 Kwangjin · 121. 203. 143. 124. 40. 10. 30. 202. 163 Mehmed Bey · 27. 37. 8. 204 Kutören · 57. 26. 150. 62. 45. 17. 29. 162 Kilisehisar · 3 Kimmerler · 6. 49. 12. 19 Melicek · 124. 67 Nasirüddin Berkyarukşah · 22 Necmeddin Razi · 25 Nenaşşa · 3 Neron · 11 Nevşehir · 30. 136. 52 Miralay Fahrettin Bey · 41 Mitrades · 46 Moğol · 25. 11 Mindos · 51. 24. 132. 114. 12. 116. 19. 68. 77. 145. 205 Konya Ovası · 1. 10. 23. 63. 42. 41. 139. 29. 140. 34. 195. 40. 35. 189 Mısırlılar · 40 Midas · 9 Mihridad · 10. 17. 133. 28. 121 Maraş · 4. 34. 29. 24. 200 Melik Gazi · 20 Melik Muhammed · 21 Meliki Nusretuddin · 24 Melikşah · 22 Memluk · 29. 58. 32. 21. 8. 33. 33. 203 Masisa · 18 Matmura · 17 Matti · 6 Me’mûn · 18. 164. 40 Nevzat Dansuk · 116 Nevzat DANSUK · 113 Niğde · 5. 163. 32. 204. 22. 42. 33. 43. 142. 159. 32. 49.

45. 35. 71. 198. 86 Rus · 77. 20. 63. 26. 30. 15. 58. 139. 70 Sinop · 8. 47. 11. 89. 145 Sinan Paşa · 34. 61. 32. 68. 11. 34. 36. 49. 77. 21. 24. 54. 26. 201 Sarıyer · 118 Sazgeçit · 61. 25. 60 214 . 60. 40. 22. 20. 205 Osmanlılar · 29. 70. 103. 38. 27. 114 Rükneddin Süleymanşah · 22. 58. 34. 77. 31. 57. 202 Sivrihisar · 32 Sokullu Mehmed Paşa · 38 Söke · 77 Subarri · 6 Sultan Ali Paşa · 29 Sundus · 18 Suphi Gündoğdu · 110 Suriye · 9. 8. 58. 199 Selanik · 77 Selçuk Bayburt · 120 Selçuklu · 19. 74. 39. 50. 65. 33. 19. 13. 41. 17. 23 Rüstem Paşa · 38. 13. 73 Osmanoğulları · 30 Oymalı Köyü · 53 S Sabahattin Sayın · 114. 28. 137. 70. 29. 99. 162. 51. 200 P Pazarlı · 8 Persler · 14 Philippe · 9 Pınarözü · 124. 67 Sülemiş · 31 Süleyman Bey · 29. 61. 25. 38. 23. 19. 200. 39. 37. 24 Sinuhtu · 6 Sis Meliki · 25 Sivas · 22. 30. 38 Safevi Devleti · 37 Safsaf Kalesi · 17 Salâhuddin Eyyübi · 22 Salim Erel · 117. 40. 31. 61. 72 Pir Ömer Dede · 72 Pompeyüs · 11 Pont Krallığı · 10 Pozantı · 19. 53. 88. 201 Pilevne · 114 Pir Ahmet · 33 Pir Ömer · 70. 34. 39. 20. 24 Serez · 77 Seydişehir · 32 Seyfeddin İnal · 32 Sidemare · 15 Silifke · 27 Sinan · 18. 35. 53. 67. 118. 104. 203. 67. 42. 49. 136. 203. 100. 205 Selevküs · 9 Selvilli · 125 Sen Paul · 12 Sencerşah · 22. 40. 23. 196. 136. 14. 115 Sabahattin SAYIN · 113 Safevi · 37. 36. 36. 82. 86. 9. 52.Nar & Kılıç & Baş Nizamüddin Argunşah · 22 Nûre Sofi · 27 Nurüddin Mahmud Sultanşah · 22 Rum Mehmet Paşa · 33. 11. 55. 200. 68. 40. 48. 195. 29. 28 Süleyman Vehbi · 110 Süleymanşah · 22. 32. 30. 62. 68. 84. 120 Salim EREL · 113 Sandanaz · 6 Sardes · 4 Sardur · 6 Sargon · 6 Sarıca · 124. 33. 35. 71 O Okluğ · 32 Onfaloslu Fivale · 8 Orhaniye · 124. 163 Ptolem · 9 Pusarumma · 3 R Rasim EREL · 110 Rıza Denizoğlu · 117 Rıza DENİZOĞLU · 113 Rodos · 35 Roma · 10. 24 Sülla · 11 Ö Ömer Yalçın Dokuzoğuz · 116 Ören · 16 Özgürler · 124. 200 Orta Anadolu · 1. 81. 67. 31. 83. 60. 69. 162 Romalılar · 10. 14. 31. 49 Osman Bey · 31 Osman Nuri GÖKBUDAK · 109 Osmanlı · 28. 27. 25. 87. 51 Rum · 17. 58. 28. 66 Süleyman Şah · 19. 120. 49. 34 Rumeli · 34. 124.

38. 57 Yeşilyurt · 16 Yıldızlı · 125. 118. 171. 115. 121. 78 Üçharman Köyü · 77 Üsküdar · 34. 158 Şeki · 38 Şemseddin İsfâhâni · 25. 65. 4. 2. 26. 202. 10. 123. 143. 27. 167. 14. 29. 31. 200 Tatlıkuyu · 125. 39. 22. 65. 68. 8. 138. 117. 8 Wolf · 21 Y Yahudi Yakup Paşa · 34 Yahya · 15. 20. 189 Tond · 52 Toros Dağları · 2. 139. 149. 20. 200 Yermük · 14. 9. 28. 159 Toroslar · 1. 62. 164 Ulumeşe · 125. 5. 203 V Van · 6. 200. 19 Tiglat · 6. 150 Şanduwatas · 6 Şarkikarahisar · 40 Şazlık · 125 Şehzade Mustafa · 33. 204. 16. 164 Trabzonlu Mehmet Bey · 35 Trakya · 9. 34. 69. 9. 7. 16. 26 Şeyh Müeyyid · 29 Şeyh Şihabeddin Suhreverdi · 25 Şeyh Şihabüddin Sühreverdi · 66 Şirvan · 38 Şucaeddin Ahmed Bey · 24 Türkiye · 3. 33. 136. 45 Tarsus · 18. 69 Uluborlu · 22 Ulukışla · 1. 20. 19. 64. 22. 7 Timur · 32. 63 Taşağıl · 125. 201 Türkmenler · 22. 6 Tuvanua · 3 Tuwana · 3. 19. 21. 36. 68. 198 Üçharman · 77. 137 Truva · 4 Tuhanna · 6 Tunna · 6 Turgutlu · 36 Turhan Paşa · 75 Tuşpa · 4. 200 Taşbudak · 125. 133. 136. 157 Ulu Camii · 64. 60. 7. 146 Varsak · 35 Veziroğlu Hacı Ali · 70 Vidin · 77 W Warpalawas · 6. 24. 169 Yelice · 125 Yeniköy · 49. 24. 11. 7. 151. 5. 184. 34. 113 Timurleng · 29 Timurtaş Paşa · 29 Tiyana · 14 Tokat · 22. 6. 40. 38. 70. 61. 161. 45 Tuz Gölü · 49 Türk-Ermeni mücadelesi · 27 Ü Üçgöz · 58. 145. 125. 24. 162. 36. 200 Telepinur · 3 Temsil Heyeti · 42 Termopil · 10 Theme · 13 Themistia · 15 Theophilos · 18. 25. 205 Türkmen · 26.Geçmişten Günümüze Ereğli Ş Şah Tahmasb · 38 Şâhâoğlu · 39 Şam · 14. 76. 68. 5. 131. 40. 18. 26 Tyana · 3. 185 215 . 19 U Ulu Cami · 30. 200 yirmi · 1. 143 Yakup Bey · 29 Yalçın Dokuzoğuz · 116 Yalçın DOKUZOĞUZ · 113 Yavuz Sultan Selim · 37. 39. 150. 200 Urballa · 6 Urıankhıt · 31 T Tahmasb · 38 Takkeli Dağ · 33. 26. 41 Yörük · 77. 6. 58 Tarhundas · 7. 57. 77. 125. 63. 29. 4.

50 Ziya ALTAN · 110 Zübeyde Hanım · 77 Zül’Karneyn · 9 Z Zanapa Yolu · 52 216 . 199 Zincirli Höyük · 49. 136. 127. 195.Nar & Kılıç & Baş Yukarıgöndelen · 125. 200 Yunanistan · 5. 11 Yunanlılar · 10. 11 Yusuf Esener · 152 Zengen · 125.