P. 1
renou 54

renou 54

|Views: 51|Likes:

More info:

Published by: Associacio Cardona i Vives on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Sections

La Diputaci de Castell

Per esta terra
DIPUTACIÓ D E CASTELLÓ

Renou

Nº 54

SUMARI

3
PAG.
1 2

ARTICUL
• PORTADA • PUBLICITAT • SUMARI • PRESENTACIO • EDITORIAL • ACTIVITATS • TROVES DE MOSSEN FEBRER • AÇO SE COMPLICA • TIRANT LO BLANCH • BURRIANA CIUTAT MURALLADA • APUNTS DE GRAMATICA VALENCIANA • L’ASSOTÀ D’INDONESIA I LES COMPARANCES • EL DIÁLOGO DE LOS SOLDADOS DE ESPAÑA • CACERA D’ADÉS ( II ) • EL RACONET DE LA LLENGUA VALENC. • ENTREVISTA A: JUAN GARCÍA RIPOLLÉS • VALENCIANISME EN CONSTRUCCIO. • EL VALENCIANO, ARMA DE LIBERTAD • ELS VALENCIANS EN GRECIA (II) • LA SOLIDAD. Y LA IGUALDAD EN EL ESTTO. CATALÁN • GALA EN HONOR A LA LLENGUA VALENC. • PREMI OBRA LLITERARIA • HISTORIA DE LA LLENGUA VALENCIANA • POESIA • GASTRONOMIA VALENCIANA • PASSATEMPS • REFRANS VALENCIANS • SOLUCIO ALS PASSATEMPS • PUBLICITAT • CONTRAPORTADA (PUBLICITAT)

AUTOR

Redaccio Redaccio GR Ferrando Domingo Gimeno Santiago Vernia Joaquín Serrano José Vte.Gómez Bayarri Josep Mª Guinot i Galán Josep Lluïs García Ferrada Ricardo García Moya Manuel Casaña Taroncher Joan Batiste Sancho Mª Dolores Miralles Juli Moreno Moreno Wenley Palacios Carreras Antoni Atienza José Mª Adán García Mª Dolores Miralles Redacio Josep Boronat Gisbert Narcis Vinyoles/Josep Melià Santiago Vernia José Luís Cortés Lloréns Carlos Ros José Luís Cortés Lloréns

3 4 5 6 7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22-23 24-26 27-29 30-31 32-33 34 35 36 37 37 38 38 39 40

4

PRESENTACIO

Renou

Associacio Cultural “CARDONA VIVES” Carrer d’En Mig, 23, 9e, 27ª – 12001 Castello (Comunitat Valenciana) Telefon (contestador) i Fax: 964 200 468 – Apartat Correus : 545 – www.cardonavives.com

RENOU Nº 54 MARÇ 2006
Revista cultural gratuïta. Publicacio quatrimestral. EDITA: Associacio Cultural “Cardona Vives” Director: Gonzalo Romero Casaña Coordinador: Fernando Masip Loras Consell assesor: José Luís Cortés Eliseo Forcada Josep Lluïs García Ferrada Domingo Gimeno Josep Vicent Guinot Mª Dolores Miralles Fernando Puig Enrique Sanchis Montage: José Luís Cortés Eliseo Forcada Fernando Masip Fernando Puig Enrique Sanchis Impressio: “Graphic Group, S.A.” Redaccio i administracio: Carrer d’En Mig, 23, 9e, 27ª 12001 CASTELLO Tfn.i Fax: 964 200 468 www.cardonavives.com Deposit Llegal: CS-1-1987 NOTES: *Esta revista està escrita seguint les Normes del Puig. *L’Associacio Cultural “Cardona Vives”, no subscriu, necessariament, el contingut dels articuls publicats en RENOU. *Revista patrocinada per l’Ajuntament de Castello.

COMENTARIS:

E
El pare Guinot

L’advodat Wenley Palacios

l dia 11 de març i en la catedral de Sogorp, s’oficiarà un funeral per l’anima del nostre benvolgut pare Guinot al complir-se el primer any de la seua mort. Pensem aprofitar l’ocasio per a recordar-lo en alguns breus parlaments en acabar el dinar. Deixarem testimoni de l’acte en el proxim numero de RENOU per estar l’actual ya acabat abans de la data citada. S’incorpora en el quadro dels nostres colaboradors, un advocat castellonenc de rail i soca, Wenley Palacios, articuliste de prensa i contertuli de TVCS, que coneix els nostres problemes valencians i els sap exposar en una nitidea absoluta sense “pels en la llengua”. L’entrevista de l’actual numero de RENOU, de Mª Dolors Miralles, té lloc en El Mas de Flors, un barri de l’entranyable poble castellonenc de Moró, a on viu i treballa el polifacetic artista Joan García Ripollés, batejat pel escritor Manuel Vicent com “el beato Ripo” a pesar del carácter erotic de moltes de les seues creacions. Pintor i escultor universal. La seua obra podra ser acceptà o rebujà pero no passa desapersebuda. En la portada i en pagines interiors de l’actual numero de RENOU, apareixen a orri diverses manifestacions de la seua obra.

Joan García Ripollés

¿PER QUÉ ES IMPORTANT FER-SE SOCI DE “CARDONA VIVES”?
* Esta associacio preten preservar els valors culturals i historics del nostre poble. No nos mou atra cosa que el propi amor per les costums valencianes, des d’Alacant hasda Castello passant per Valencia, com un conjunt de pobles que formen l’actual Comunitat Valenciana, abans Regne de Valencia. * Per nomes 20,- euros a l’any, pots: · Estar informat, a traves de nostra revista RENOU, de la problematica actual social del nostre territori, aixina com de la cultura historica valenciana. · Assistir a les conferencies, sobre diverses materies, organisades per la nostra entitat. · Prendre part de les excursions que periodicament fem a diferents punts del Regne de Valencia. · Participar en qualsevol acte que puntualment organice la Cardona Vives.

PORTADA: Escultura/font de bronze i fibra de vidre. “LES CORDELIERS”. HOMENAGE AL FILAOR I MENAOR. Catorze metros d’alçada i setze metros de diametro. Autor JOAN G. RIPOLLÉS.
Encomanada pel Ajuntament de Castelló per al espai public en Plaça Hort dels Corders de Castelló de la Plana. Fotografia: Ferrando

Renou

EDITORIAL

5

EDITORIAL
¡Gracies Cardona Vives!. Aixina escomence hui esta editorial, en una mostra de gratitut cap ad esta associacio tant meua i que cada dia es de més gent, perque més de nosatros nos estem donant conte de lo important que es colaborar, associar-se, recolzar i no quedarse en casa donant per perduda una batalla, simplement perque ho tenim difícil, o per que tal volta pensem que enfront tenim un mur d’incomprensio, de poder, de menimfotisme secular… ¡Malait siga el poble que, simplement, per no alçar-se d’una cadira incomoda i punchosa, d’acomplexaments, d’autocompassio, d’autocomplaença en la desgracia de donar-se per desaparegut, passa a l’historia dels que mai van existir!. La Cardona Vives, es la bendicio que des de Castello, treballa per tornar la dignitat per ser lo que forem, per ser lo que som i per a poder ser sempre. Ho dic en orgull, sí, en molt d’orgull, perque la dignitat que ha demostrat esta entitat, des de la seua fundacio, fa prop ya de vinticinc anys, es la mostra fefaent de que el treball per lo nostre, la faena que es fa, ho queda feta, des de la busca de l’enteniment, la moderacio, la flexibilitat, la fermea, la conviccio, i per damunt de tot, la que es fa per un immens amor per lo nostre, pot donar uns fruits que nos fan vore el final d’un cami encara no alcançat, lluntà, molt lluntà, pero del que hem trobat “lo fil pel que traurem lo capdell”. I aixo, clar, preocupa molt, moltissim ad aquells que, davant la sorpresa impensable per ad ells, de que estem presents, que seguim ahí i que anem a guanyar, es resistixen en tota classe d’artimanyes a deixar vore la llum d’un poble. Pero, sabeu lo que m’apassiona realment de la nostra Cardona, puix que es una associacio plena de dones i d’homens lliures, que no tenim por inclus ni a no tindre la rao, pensem obviament que la tenim, pero, si no la tinguerem res nos importaria reconeixer-ho. Quan u s’equivoca per el susdit amor a lo nostre, si l’erro be donat perque els arguments –que si tenim- no son els correctes,

Gonzalo Romero Casaña
President de la “A.C. Cardona Vives”
u se’n torna a sa casa i pren la determinacio de continuar i de seguir lluitant per la seua terra buscant mes i millors arguments. I, en el nostre cas, segur, segurissim que tot sería molt mes facil per als nostres interessos. Clar està, en l’atra vora, sería una autentica catastrofe no tindre rao, quanta gent viu, molt be per cert, de predicar la nostra subjugacio ad atres, la nostra inferioritat, la nostra dependencia, la nostra falta de cultura, d’historia i d’idioma propis. Les nostres raons no son rebatudes en unes atres raons. L’insult, la descalificacio, l’intolerancia, la coaccio sistematica i sobre tot la tancada de portes o inclus el despreci, que no es te ni pels elements mes antisocials, que seguixen tenint el seu dret de sers humans, son la seua victoria actual; pero mai se pot guanyar sense escoltar, per a despres convencer. Davant d’aixo, la tactica a seguir passa per fer desapareixer del mapa tot tipo de disidencia respecte a l’oficilalitat cultural, imposta des de luxosos despachos, des de sous francament envejables, des de la facilitat per a publicar llibres, per a obtindre una catedra o per a tindre punts en l’acces a determinats llocs de treball. Tot es fa mes i mes possible si a l’hora de parlar rebujes per inculta, una llengua, la dels nostres antepassats, que per a la seua desgracia els trenca la seua idea d’una llengua imperial, d’una nacio –que encara han de construir-… ¡I a mi que aixo me sona!. Ho comprenc, la Cardona es una amenaça, les dones i els homens lliures son la major de les amenaces per a tots aquells que ensomien en comprar des de la por, per mig dels diners o de l’engany, la dignitat humana. El nostre espectacular increment en numero de socis, la nostra cada vegada mes reconeguda presencia social, la nostra conexio, en arguments i raons, en la poblacio, la mostra que des de Castello, i que en arguments, se pot vencer un Goliat en peus de fanc, es la veritable revolucio de la Cardona, i clar, aixo preocupa molt als qui no entenen de llibertat.

Renou
Fray Bonifaci Ferrer, germa de Sant Vicent Ferrer, en març de 1478, en el Colofó de la “Biblia Valenciana”: “Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boïl, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana...”
(“Nom Històric de la Llengua Valenciana”.) (Testimonis arreplegats per A. Vila Francés i A. Vila Moreno.)

6

ACTIVITATS

Renou

ACTIVITATS DE LA CARDONA VIVES
25-11-05. Assistencia de membres de la Junta Directiva al sopar de AELLVA. La vicepresidenta, Mª Dolors Miralles va participar a la mateixa hora en la Gala de la Llengua Valenciana organisà per Coalicio Valenciana. 05-12-05. Assistencia d’un numeros grup de “Cardona Vives” a la celebracio dels Jocs Florals de Valencia organisats per Lo Rat Penat en motiu de ser Regina la castellonera Mª Fernanda Vidal. 13-12-05. Visita de la Junta Directiva de la “Cardona Vives” al president de la Diputacio de Castello, D. Carlos Fabra. 27-12-05. Intervencio en TV CS de Dª Teresa Puerto, Llicenciada en Filosofia i Lletres i Master en Llengües Anglorromaniques. Membre del Colectiu “Lluïs Fullana” de la Universitat Politecnica de Valencia. Aula de Cultura en defensa de la Llengua Valenciana. Articulista, conferenciant, investigadora…i atres molts tituls i activitats en l’area formativa, d’investigacio i educativa. Junt a ella, el nostre president Gonzalo Romero i el membre de la Junta Directiva, Vicent Meneu. 28-12-05. Reunió en la seu de la RACV de les juntes directives de la RACV i de la “Cardona Vives”. En arribar a Castello, teniem preparat un sopar en el rest de membres de la Junta Directiva nostra.

Gala a la Llengua Valenciana

Jocs Florals en Valencia. Foto: Revista valencia es noticia

Visita al President de la Diputació de Castelló

Assamblea general “Cardona Vives” Foto: Domingo Gimeno

Ferrando

Conferencia d. José López

Conferencia de D. Antoni Atienza

Renou

HISTORIA

7

TROVES DE MOSSEN JAUME FEBRER Domingo Gimeno Peña
istoricament s`han acceptat com a fets hisl`autenticitat de Les Troves va ser l`erudit i poligraf, torics, contalles i personages que son fruit catala, Manuel Milà i Fontanals, dient que en el sigle d`indicis insufientment contrastats o directaXVI se van compondre varies obres evidentment apocment de falsificacions interessades, fetes per perrifes, entre elles Les Troves, (ad ell no el podien sonages plens d`un romanticisme mal entès que els enganyar per que ell va ser el falsificador del Curial i du a falsificar lo que siga per a conseguir els seus Güelfa, va ser cuiner abans que frare). objectius ; El LLibre dels Fets d `Armes de S`ha demostrat que Les Troves son una falsificacio Catalunya, El Peno de la Conquista, El Curial i Güelfa feta per Onofre Esquerdo i Sapena ( 1635-1699), etc, son bons eixemples. erudit, genealogiste, heraldiste i croniste de la ciutat En Castello tots sabem que Jaume I, estant en de Valencia, per lo tant escrites cuatre sigles despres LLeida va concedir a la Vila de Castello de lo que Febrer diu , les afirmacions permis per a traslladar-se al pla, privilefetes per ell en Les Troves no tenen gi dirigit al seu lloctinent en el Regne de puix absolutament cap credibilitat. Valencia Ximen Pereç d`Arenos, com Alons d`Arrufat provablement no mai tots ham pogut comprovar al llegir dit va existir, pero en Castello el carrer document. Alonso de Arrufat li rendix homenage, Pero segons les Troves de Mossen esperem que despres de les repetides Jaume Febrer, l`encarregat d`acondipeticions a l`ajuntament per part de la cionar el nou assentament i organisar nostra associacio, el nostre pare don el trasllat va ser Alons d`Arrufat, afirmaJosep Maria Guinot algun dia tanve cio que des de sempre s`ha acceptat tinga eixe honor, merits li`n sobren. com un fet historic sense cap critica, sent que tal personage, a part d`en les Troves no apareix en cap atre document. Les Troves de Mossen Febrer, es un llibre en el que l`autor assegure ser coetaneu de Jaume I i en forma poetica Portada llibre “Trovas de Mossen Jaime Febrer” nos conta la procedencia i els merits dels cavallers que van acompanyar al Conquistador en la conquista de Valencia, aixina com la heraldica de tots ells. Les Troves estan escrites en un llenguage massa pulit per a l`epoca, en absolut comparable a atres escrits coetaneus, i nomena toponims i noms inexistents en el seu temps, inclus conta quins van ser el primers en escalar la muralla, quan tots sabem que Valencia va capitular sense batalla, lo que nos indica clarament la seua falsetat. El primer en no acceptar

H

La porta del mar. Ripollés. (Bronze)

Renou

8

COLABORACIO

Renou

AÇO SE COMPLICA

Santiago Vernia Martínez

D

esde fa temps se veu vindre una pressio insoporI dic badalls perque vullc dir-ho, perque la veritat es table damunt de la política valenciana. Es una que entren per les finestres com els lladres. Si foren lispressio que ve “a varies bandes”, com si fora una tos, ya fa temps que sabrien que la porta está oberta: partida de billar. Pero el resultat es inevitable: el colp tota l’ Universitat els rep en palmes i rames d’olivera, final de la bola, que nos espentará cap a un forat molt perque ya fa temps que ho volien. Els socialistes valennegre i del que tal vegá no podrem eixir. cians tenen també una fixacio incomprensible en pensar Per una part, i respectant tota conviccio política dec que la modernitat, i la ciencia, i tot lo bo nos vindrá quan de dir-ho, l’exessiva passio de mando d’alguns politics nos agenollem davant de Catalunya. els fa vulnerables a les exigencies de qui, per uns I, hi ha que dir-ho, el partit Popular mai ha vist la poquets vots, els permet pujar al poder. dimensio del problema; i te divergencies dins d’ell al resParlem clar: el senyor Maragall está pecte; i la veritat es que nomes fa un tenint un poder que no li correspon ni valencianisme coyuntural i electoraliste: per merits ni per vots. Pero pareix que la realitat es que permet un “valenciá” s’ha passat tota sa vida en el berrinche en les escoles absolutament inadmiside ser president de la Generalitat ble. Es com si se burlaren de nosatros. Catalana. I un bon dia li digueren:”Ala, En qualsevol manera que se mire, fill, sigues tu ya d’una”. Pero li faltaren está hi havent unes ingerencies politivots. I va anar a donar-li-los el senyor ques de la Comunitat Catalana dins de Carod, que no se ho esperava mai. Els la Valenciana, que deuria mirar-se com dos detenten un poder que no els dudosament constitucional. correspon. I el utilisen en un expansioAbans, teníem la possibilitat de aconisme propi de qui careix de programa llir-nos a partits valencianistes, pero en per a dins de este moment encara pareix que estiga casa. fraguant-se la cosa. Ojalá que qualle D a m u n t Catacumbes cristianes. Foto: “El crisol algo que nos fassa vore una llumeta. d’aixó, el senEncara que no tots el votaren, el fet de del cristianismo”. Ed. Labor yor Carod li vore que hi ha una referencia política presta també vots al senyor valencianista faría que tot lo nostre, tot en lo que creem, Rodríguez per a que puga no s’apagara. manar de tota Espanya, que I mentres tant, torne a dir-ho: ara fem mes falta que entre nosatros, també li ve un mai les societats com Cardona Vives. poquet gran. Açó porta cami de fer-se com aquella vida dels crisTotal, que uns per atres, la tians en les catacumbes: amagats, pero en conviccions moneda de canvi es Valencia. i en passio, podem produir una fermantacio com les lleAra tenen lo que mai s’esperavadures, i aplegar molt llunt. ven, i estan conseguint entrar Hem d’estar ahí. Fem falta. ací colant-se per els badalls. Les bessones. Ripollés
(Terracota)

Renou

Renou

COLABORACIO

9

TIRANT LO BLANCH

Joaquín Serrano Yuste

N

o vaig a contar-los la historia d’este bell llibre de que per aquella epoca va aplegar al seu Sigle d’Or, ans cavalleries, escrit pel cavaller valencià Joanot que el castellà i que encara hui no han alcansat les Martorell el qual ya era elogiat per Cervantes, perdemes llengües espanyoles, i en segon lloc que el nom que suponc que la majoria de vostes ho hauran llegit en del personage i protagonista, heroe i cavaller es TIRANT alguna de les seues innumerables edicions, i si no es aixiLO BLANCH, en valencià classic, idioma en el que s’escriu na es recomane que ho facen, per a que puguen comproi per tant en el que se denomina tot el seu contingut var que en el sigle XV s’escrivien en Valencia obres lliteincluint el titul que s’ha transmitit en multiples edicions i raries de la major altura. Pero si que tratare de puntualiper mig de generacions. sar uns extrems que incompressiblement per a mi, per Ademes nos indica moltes atres coses, com que l’any ignorancia o tal vegada per no deixar que hem llaven el 1490, en el que s’imprimix en Valencia, a on es trobava cervell, hi ha encara gent que’ls fica en qüestio. les primeres i més importants imprentes de la Peninsula, Escomençare per les transcripcions entre elles la de Nicolau Spindeler, com lliterals de parts del “Prolech” i del foc de primer orde internacional que era “Deo Gracias”. en eixe moment. Tambe conté un avis […] Mes encara de portoguesa en per a navegants, premonitori del torVULGAR VALENCIANA, per ço que la mentos futur en el que vivim, en el que nacio d’on yo so natural sen puxa ales’obliden moltes coses si no estan grar e molt ajudar per lo tants e tan escrites, i no a soles s’obliden lo que es insignes actes com hi son.[…] pijor, es tergiversen i manipulen en fun[…] Com evident experiencia mostre cio de foscs interessos torticers. Nos la debilitat de la nostra memoria, sots diuen qui es l’autor, com era la llengua metent facilment a oblivio, no solament valenciana migeval i atres moltes los actes per longitut de temps envellits coses. mes encara los actes freschs de nosCom hem resenyat s’han realisat tres dies […] multitut d’edicions, les primeres: la prin[…] Aci feneix lo libre del valeros e cipal en 1490 en Valencia de la que es Catacumbes cristianes. Foto: “El crisol strenu cavaller TIRANT LO BLANCH, va fer un tirage de 715 eixemplars i que del cristianismo”. Ed. Labor Princep e Cesar del Imperi Grech de s’anomenava Tirant Lo Blanch, la de Contestinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua porValladolid de 1511 en la denominacio Tirante el Blanco o toguesa. E apres en vulgar LENGUA VALENCIANA, per lo les de Venecia de 1538, 1566 i 1611 en el titul Tirante il magnifich e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell. […] Bianco, tot aixo demostra atra evidencia, en cada llengua […] Fon acabada de emprentar la present obra en la es va designar pel nom del protagonista traduït ad este Ciutat de Valencia, a vint del mes de Nohembre del any idioma, aixina en català es Tirant lo Blanc en “c”, pero en de la nativitat de nostre Senyor Deu Jesucrist mil quatrevalencià des de la primera fins a hui sempre ha segut cents noranta. Blanch en “ch” i qui no ho veja o esta sent enganyat o es Com dia la meua yaya , mes clar aigua, es tan obvi que un manipulador que canvia la realitat, nostra historia i la es molt dificil contradir-ho i absurt justificar-ho, es com cultura de tot un poble creador de la mateixa i d’atres demostrar que dos més dos son quatre o que el cavall moltes obres significatives de la cultura mundial, que no permetra que se les arrebaten impunement al poble blanc de Santiago era d’este lluminos color. El text nos valencià. diu primer que res que està escrit en VALENCIÀ, llengua

Renou
“Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana,…”1574. Valencia. (M. de Viciana, Rafel: “Alabanças de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”. Facsímil de les llibreries “París – Valencia”; pàg. 18.) (“Nom Històric de la Llengua Valenciana”.) (Testimonis arreplegats per A. Vila Francés i A. Vila Moreno.)

Les bessones. Ripollés (Terracota)

10

HISTORIA

Renou

BURRIANA CIUTAT MURALLADA

Dr. José Vicente Gómez Bayarri
Académico R.A.C.V.

B

L’emplaçament estrategic i la importancia que urriana fon fundada en el segle IX pels arabs segons confirmen les excavacions arqueologi- alcançà la ciutat de Burriana en epoca musulmana ques realisades en el nucli antic de la ciutat. van portar a Jaume I a considerar-la un dels princiDurant el periode sarrai va ser una poblacio impor- pals objectius de la seua conquesta, si volia controtant i rebia el nom de “medina Alhandra” que vol dir lar la comarca de la Plana Baixa, perque des d’esta “ciutat verda”. La vila musulmana estigue rodejada plaça podia accedir i abastir els castells i llocs de per una muralla reforçada per numeroses torres i l’interior i estava ubicada en linia de costa per a dos baluards. Apareix citada ya en la documentacio avançar cap al sur. Despres de algunes semanes de ser sitiada la poblacio, el Monarca rendia la medina en el segle X. La plaça es anomenada en el Poema de Mio Cid musulmana de Burriana el 16 de juliol de 1233. Despres de procedir a l’expulsio de la poblacio i fon presa per primera vegada pels cristians, merce a les hosts d’Alvar Fáñez, en 1087, quan es dirigia musulmana de Burriana passà a sobirania dels reis de la Corona d’Arago i el Rei impulsà la seua repoa la conquesta de Valencia. blacio. Va ser una de les viles de reaMio Çid gañó a Xerica// e a Onda lenc mes significatives del regne de e Almenar,Tierras de Borriana// Valencia. Els jurats de dita ciutat la todas conquistas las ha Torna novavan representar en les diverses Corts ment a referir-se a la poblacio a l’esmigevals convocades en el Regne. criure. L’1 de novembre de 1233, Jaume I Desi a Onda// e los otros a concedix carta de poblament a la vila Almenar, Los de Borriana// luego de Burriana, otorgant-li amplies franvengan aca quicies, a fur de Saragossa. Posteriorment passaria al domini (…) donamus, laudamus et conceislamic fins que fon guanyada definitidimus vobis, universis populatoribus vament i incorporada a l’ambit cristia de Burriana (…) Damus insuper atque pel rei Jaume I, el 16 de juliol de concedimus vobis et omni posteritati 1233, despres de ser sitiada durant vestre quod sitis populati et semper dos mesos. L’ocupacio d’esta plaça habeatis forum Cesarauguste. forta fon decisiva per a prosseguir en L’1 de gener de 1235 el monarca la conquesta de la resta de la comarJaume I otorga una segona carta de ca de la Plana Baixa i de la ciutat i repoblacio a Burriana, ampliant les regne de Valencia. franquicies de la primera i mantenint La ciutat murallada de Burriana era un nucli poblacional estrategic dins Ilustracio que representa la vila els furs de Saragossa. El 26 de març de 1268, en de l’area geografica del “Sarq Al- de Burriana completament muraAndalus” entre els segles X al XIII. El llada, en torres que es van alçar Valencia, el rei Jaume I dona permis al cronista al-Idris?, cita, en el segle XII, en els trams del recinte murallat. Comanador d’Alcanyis, de l’Orde de Burriana entre les ciutats -medines- Cronica de la ínclita i coronada Calatrava, per a que puga poblar de mes populoses d’esta “kora o kura”. ciutat de Valencia (s. XVI) de moros les seues heretats de Burriana, al mateix temps que els otorga diverTambe l’anomena en el repertori dels Martí de Viciana. ses franquicies. camins d’AlLes terres i cases de Burriana es repartiren Andalus. El cronista Yacut, que va viure entre els segles entre nous pobladors i Ordens militars. En la dissoXII i XIII, en el seu repertori lucio dels templers i hospitalaris, possessions d’esde ciutats i castells mencio- ta vila passaren a engrandir el patrimoni de la na, com a entitat de ciutat, la recent creada Orde de Montesa en el regnat de de Burriana, que eixercia de Jaume II, com es registra en un inventari de 1320. Estos bens junt en les alqueries de Vinaragell, centre administratiu i militar Segons al-Idris? al narrar Beniham, Seca i Pobla es van constituir en una el fet de la presa de Burriana Comanda de caracter urba. Es menciona la poblacio de Burriana ya en la per les hosts de Jaume I, en 1233, descriu la poblacio documentacio del segle XII, concretament l’any afirmant: era una ciutat boni- 1178, en la consagracio de la catedral de Tortosa. ca, ben poblada, de terra fer(…) usque ad rivum de Burriana. til en arbres fruiters i vinyes, En una donacio corrresponent a 1219 del rei situada en una plana a la Jaume I a Lleonart i Joan d’Ager, abans de prendreL’alegria dels chiquets. vora de la mar. ’s la vila. Ripollés. (Fibra i bronze)

Renou
BURRIANA CIUTAT AMURALLADA

HISTORIA

11

està dedicat a anomenar els nobles que es van incorporar a la host per a prendre Burriana “Dels nobles qui foren en la host de Burriana, i el XIX i XX “Del castell de fust ques feu a Burriana”. La troba dedicada a Joan d’Almassora arreplega que quan Jaume I va prendre Burriana, s’incorporaA. d’Ager, ylerdensis: III iovadas in alqueria de ren a l’eixercit del Monarca en les seues mesnades Maçlata et domos in civitate, et ortum. XII kalendas Joan d’Almassora i el seu germa Lluis. Este ultim aprilis, in Burriana. es va establir a Burriana, en l’objectiu de guardar les places de la Plana. El Libre del Repartiment constata en diversos Cuant de Burriana lo Rey fonch senyor, assents personages que eren naturals de Burriana. E allí ha restat per guardar les plazas Servixca d’eixemples estes donacions de 1238. De tota la Plana . Carnicer de Burriana: I iovatam in Campanar et La troba destinada a exaltar a domos in Valencia. Bernat de Solanes afirma que vinP Babot, de Burriana: II iovatas . gue en gent de Conflent a la conin termino de Valencia et domos in quista de Burriana i va contribuir en civitate. el seu esforç a que es rendira la Fortius Vascho, de Burriana: plaça, perque en el seu valor i la domos de Amet de Morella, in vico seua host va afonar la muralla de de Becat Avinhamiz. Burriana. Així mateix, es cita Burriana en Ab gent de Conflent ell pasá la les “Declaracions de testimonis mostra pertanyents a la diocesis de Sobre Burriana, é ab manya Segorbe, en el proces “super ordidescostra natione ecclesie valentine”, docuLa paret dels murs; é es tingué ment de 1239. per cert, (…) Interrogatus (…) dixit quod Que fonch lo valor de la sua captionem Burriane. gent (…) Interrogatus (…)respondit Causa, que rendiren los moros quod fuit in exercitu de Burriana la plaza. cum domino Episcopo Dominico de Martí de Viciana en la seua Alberreçino. Cronica dedica un apartat a parlar (…) Interrogatus (…) dixit quod de “De la vila de Burriana”, en el tempore exercitus de Burriana, et credit quod sit suffraganeus Toleti. Torrello i llenç de la muralla migeval de que assevera. La villa de Burriana es una de La Cronica de Jaume I anomena Burriana, localisat en l’interior del pati de la Casa Abadia. las más celebradas de todo el la poblacio de Burriana, aixi com reyno de Valencia (…)et - el rey una serie de castells en l’epigraf: Jaime I- passando por Xerica donde tuvo algunos “Comença la conquesta del Regne de Valencia feyta rencuentros con los Agarenos, marcho para i conquestada pel glorios Rei en Iacme”. Burriana, la qual le parescio muy fuerte, por tener (...) E com hajam presa Borriana, nos ferem hi muro, barbacana et fosso et venir la Regina nostra muller, per tal que entenen muy bastescidas de proviles gents que major cor hi havem destar: e aquells siones et muy llena de gencastells qui son en les spalles axi com es tes por ser lo fuerte et cabePaniscola, e Cervera, e Polins (Pulpis), e les Coves za principal de comarca (…), de Vinroma, e Alcalaten, e Morella, e Culla, e Ares los Agarenos en Arabigo la que viuen del camp de Borriana de conduyt. nombravan “Metina alhaLa Cronica registra en numeroses ocasions la dra” (sic), Medina vila de Burriana, fent puntualitzacions sobre la dita Alhandra- como si dixeran poblacio. Valguen com a exemple les següents: ciudad verde. (…) ne entench que anets a Borriana, per Ilustracio que representa aquesta raho, com el lloch de Borriana es pla, e la vila de Burriana compleprop de vostra terra. tament murallada, en torres (…) E com hajam presa Borriana, nos farem hi venir la Regina nostra muller. que es van alçar en els (…) E laltre dia exim de Borriana, e passam trams del recinte murallat. per Almenara. Cronica de la ínclita i coroEl capitul XVII de la Cronica relata “Com el rei nada ciutat de Valencia (s. Homenage al llibre. Ripollés. (Bronze) anà a setiar Burriana a entrada de maig; el XVIII XVI) de Martí de Viciana. (...) sitam in termino de Borriana. En el Libre del Repartiment del Regne de València en donacio del rei Jaume I a A. d’Ager, datada l’any 1238.

(continua en la pág. siguiente)

12

COLABORACIO

Renou

BURRIANA CIUTAT AMURALLADA
El Tigre del Mestrat-. L’any 1901 va rebre el titul En el capitul “De la fidelitat de la vila de Burriana que l’elevava la vila a la categoria de ciutat. al rei” subralla la seua adhesio a la causa de Pere Des de l’epoca musulmana, la documentacio aluel Cerimonios en la Guerra de la Unio. dix al castell i muralles de Burriana. Verdaderament Los vezinos y moradores de la villa de Burriana l’element important foren les muralles. Estes consiempre han sido muy leales a su rey et natural formaven un recinte que circumdava la vila. señor con toda integridad como se demuestra por Disponien de torrellons en alguns trams i de tres lo que se sigue (…) Llegado que fue el rey a portals d’acces a la ciutat. Portaven el nom de la Burriana, a los primeros de cavallo que se acercaseua orientacio: Tortosa, Valencia i Onda. ron al muro, los de dentro con una ruciada de piedras que descargaron los hicieron arredrar: entonArc del Portal d’Onda. ces el Rey mando apartar la gente de cavallo et Es troba, transplantat i refet en el carrer la fuese caminando a la puerta de la villa (…) Purisima 19, en el salo de la vivenda del forn Entonces un hombre que estava detrás la garita de “Forn i fleca”. la torre mayor de la puerta, dixo. Quien soys vos Una referencia documental de l’epoca de Pere el que tan fuerte tocays et el Rey respondio. Nos Gran, de 20 d’octubre de 1276, aludix a la reparasomos vuestro rey et señor el Rey don Pedro de cio de les seues muralles. En un dibuix del bisbe Aragón, assomaos a las almenas y vereys si somos Paholac de la diocesis de Tortosa, a la nos. que pertanyia la vila, on anota les I en capitul “Privilegi” ho dedica a seues visites pastorals ens mostra un expondre el contingut del privilegi gravat corresponent a 1314 que repreque otorgà el rei don Pere el senta una part de llenç molt esquemaCerimonios a la vila de Burriana defitic, on s’observa torres i un almenat nint com ha de ser la bandera o que corona un tram de muralla. ensenya de la poblacio. Torrello i llenç de la muralla migeCon esta presenta carta hos (sic) val de Burriana, concedemos et queremos et ordenaTram de muralla de Burriana mos que la vandera (sic) acostumbralocalisat en l’interior del pati de da de dicha villa se acreciente por la la Casa Abadia. parte de arriba, la qual añadidura construït en mamposteria este teñida de color Azul, del qual los Estes muralles es van conservar en antiguos reyes de Aragón nuestros bon estat fins que el creixement antecessores illustres solian sus demografic experimentat en el segle vanderas vencedoras llevar. Y mas XVII aconsellà la seua demolicio. Els que en la dicha añadidura del sobre unics trams o restes que queden es dicho color, se sobrepongan o entrelocalisen en el nucli antic de la poblaxeran, o pinten en linea recta se pongan o impriman tres coronas reales Tram de muralla de Burriana cio, “la Vila”, declarada conjunt historico-artistic. Tambe es conserven dos de color de oro. construït en mamposteria torres d’estructura quadrada, una d’eBurriana fon una de les poblacions lles es pot contemplar en el carrer de Sant Pascual, mes important del Regne en la Baixa Edat Mijana i i l’atra en el pati de la casa Abadia, que es troba els seus representants assistiren a totes les Corts junt a l’Iglesia Parroquial del Salvador. valencianes celebrades en els segles XIV i XV a La Torre Campanar, “El Templat”, va ser consexcepcio de les convocades l’any 1401 en el regnat truïda després de l’any 1363. Aprofitant l’estancia de Martí I l’Humà. del Rei en la ciutat, eixe any, el Consell Municipal La vila de Burriana va ser li va solicitar la construccio d’una torre en la poblalleal al monarca en la cio. Actualment està adossada a l’Iglesia Parroquial Guerra de la Unio (s. XIV), del Salvador,- (s. XIII, interior iglesia de transicio del esta llealtat fon premiada romanic al gotic-. En origen es realisà seguint els en la incorporacio de tres plans del rei Pere II de Valencia el Cerimonios -IV de corona reals en el seu la Corona d’Arago- de fortificar ciutats i viles del escut d’armes. Tambe seu Regne. La torre estava aïllada de la resta de recolzà la causa real en les l’Iglesia i obeïx a les traces de l’estil gotic. Fon Guerres de les Germanies reconstruïda en el XVIII i té una altura d’uns 45 (XVI). Aixi mateix va ser punt estrategic en les metres. Durant la Guerra Civil va ser dinamitada i Guerres Carlistes (s. XIX), en la decada dels anys 1940 reconstruïda en total sent sitiada per l’eixercit similitut. d’El Serrador i posteriorJoc de l’enchiser. Ripollés. ment pel general Cabrera (Fibra i bronze)

Renou

LLENGUA VALENCIANA

13

APUNTS DE GRAMATICA VALENCIANA (...continuacio)
EL PRONOM. PRONOMS PERSONALS Pronom es la part de l’oracio que designa una persona o cosa sense donar el seu nom, fent referencia al mateix temps a persones gramaticals. Estes son tres: primera, la que parla; segona, la que escolta, i tercera, aquella de la qua se parla. La primera i segona persones gramaticals denoten sempre persona, animal o cosa personificats; la tercera, pot denotar persones, animals o coses. Els pronoms es classifiquen en: personals, adverbials, demostratius, possessius, indefinits, relatius, interrogatius i exclamatius. El pronom personal es el que designa les diferents persones gramaticals a les que es referixen els verps. Poden revestir formes forte, o accentuades, i forma debil o atona. Estes ultimes, per la varietat de combinacions que es poden presentar, -segons les seues funcions- donen lloc a una complicada casuistica, que es vorà en son lloc. Els pronoms personals forts o tonics son:

D. Josep Mª Guinot i Galan
Academic de numero de la RACV

Singular Plural De 1ª persona Yo, mi Nosatros (nosatres) De 2ª persona Tu, Voste Vosatros (vosatres) Vostes De 3ª persona Ell, ella Ells, elles Els pronoms personals debils o atons son: Singular Plural De 1ª persona Me o EM Nos De 2ª persona Te o ET Vos De 3ª persona Se o ES. Lo, la, li, EL Ells, elles Els pronoms personals debils, segons la posicio que ocupen, poden ser de forma plena, reduida, elidida i reforçada, com vorem mes avant. 1) La forma plena te lloc darrere de verp acabat en consonant o diftonc, i s’unix ab ell per mig d’un guionet: -me, -te, -se, -nos, -vos, -lo, -la, -los, -les, -li, -ho, -hi, -ne. 2) La forma reduida s’usa quan el verp acaba en vocal, i s’unix per mig de l’apostrof: ‘m (‘ns), ‘t, ‘s, ‘l, ‘ls, ‘n. Eixemples: dona’m pa; canta’ns la canço; menja’t la carn; puja’ls dalt. 3) La forma elidida s’usa quan el verp comença per vocal o haig i el pronom debil va davant, unit per mig de l’apostrof: m’, t’, s’, l’, n’; la forma “els” (com es natural) no s’elidix. Eixemples: m’admire, t’entenc. 4) La forma reforçada s’usa quan va davant d’un verp que comença per consonant, encara que en este cas pot tambe utilisar-se la forma plena. El pronom en esta forma va separat i invertit: em, et, es, (el, els ens, nos). Eixemples: et mire, es veu, el canta, els mediten.

(continuarà...)

Renou

14

COLABORACIO

Renou

L’ASSOTA D’INDONESIA I LES COMPARANCES

Josep Lluïs García Ferrada

E

stava l’atre dia duent a cap una costum ancestral couen tant o mes que li cogueren ad ella, per eixemen mi, que es la de llegir la prensa per a recavar ple: eixa cantiat menesterosa de mentires i demés Primer assotà: ¿Creuen que es d’homens que maganches necessàries, de les que els polítics tenen s’afaiten, desprès de firmar un acort estatutari, torper costum obsequiar-nos per a riure’s de de nosananr-se’n arrere? ¿On estan aquells valencians en els tros, i me vaig trobar, alla per la plana 38, de l’ABC, que la paraula era l’home? ¿Aquells que dien, “eixa -eixe diari on el meu amic Jovani te veu i en ell s’extaronja es meua” i encara que s’arroinaren, la collien playa-, un retrat dels que a mi, en la meua època d’ai la pagaven? ¿A qui farà creure este senyor que ara ficionat a la fotografia, m’haguera agradat realisar, per se’n desdiu, que durant les negociacions de l’Estatut lo que te de noticiosa i d’autentic reportage de la reano se li va ocórrer que tenia que parlar del 3% i que, litat; pero que hui, en canvi, me fica els pels de punta. també era convenient, per a facilitar el transit al cataSe tracta d’una image, producte de la barbàrie mes là, ometre lo de “idioma valencià”, en l’articulat de la extremada que encara te cabuda en les lleis dels funllei estatutaria? I, es que els polítics estan fets d’una damentalistes del surest asiàtic. Un individu en la atra pasteta; una pasteta en la que caben les posicara tapada, dalt d’un entarimat, rodejat per un públic cions mes variopintes, segons bufe el vent, que sementusiàstic, va a iniciar l’assotapre espenta el Jefe. Ad ells, en ment d’una pobra chica de 23 tal de que en les proximes conanys, Nur Azizah Binti Hanafiah, sultes ciutadanes, figuren en les per l’imperdonable pecat d’hallistes tancades, per a seguir ver mantingut relacions sexuals, medrant, i si pot ser mes i mes, prematrimonials, i en el seu tot val. A lo millor, despres de novio (el nuvi que diuen els catatant d’abatoll, s’ho pensa millor lans de Fabra). Lo primer que i se’n desdiu, perque com diu se’m va vindre al cap fon preJovani, en u dels seus romanguntar-me: ¿a quantes n’assotaços, “i n’oblides que t’espera, ríem ací? Pero eixe no es el cas; Joan Ignasi, en l’urneta de ton el cas es que ad estes altures cul, l’inri d’una patada”. No, del sigle XXI, encara existixquen home, ad este el faran alguna regions d’este univers en el que cosa, no van a deixar-lo tirat desEdifici de Salamanca on es guardava l’archi de la l’home se meneja, ancorades pres del favor que els ha fet. Guerra Civil Espanyola. en els principis mes inhumans Segon assotà: ¿Creuen d’èpoques prehistoriques, afortunadament oblidades. que es serio, que desprès de desmontar un archiu com No vol dir això, que perque transitem pel sigle el de Salamanca, el de la Guerra Civil, per mig d’una llei XXI, totes les coses que relacionen les nostres vides, feta a la mida dels que sostenen en “cotoenpels” al siguen favorables; algunes hi ha tan poc recomanagovern de Rodriguez, i segurament una llei arbitraria, bles com l’assotament de la chicona del retrat, i que perque també hi ha lleis arbitraries-, no se’ns concedix-

Renou

“Hacemos inolvidables sus grandes momentos

Celebrity

Restaurant ~ Salones para banquetes

Playa

Reservas Tel. 964280302
Playa del Gurugú Frente Aeródromo

Avda. Ferrandis Salvador, 400 - 12100 GRAU CASTELLÓ

Renou
L’ASSOTA D’INDONESIA I LES COMPARANCES

COLABORACIO

15

ca als valencians, dispondre, en la nostra casa, de tot lo que els valencians som molls de morro i, tambe callem. que es nostre i que sense saber perquè se’ns va espoL’atre dia, el Sr. Mas de l’oposició catalana, respoliar i se guarda en l’Archiu de la Corona d’Aragó, residennía des del programa de la Campos, a una pregunta ciat en Barcelona, quan durant l’existència de la corona feta per una dona de Gandia: ¿saben perque, sense d’Aragó, Barcelona no era mes que Condat i nosatres amagar-se, imponen ara el català?: perque durant la Regne? dictadura, Franco, no els va deixar estudiar en català, Tercera assotà: ¿Perquè un llibre tan fonamenaixi que ara, allí, no estudia ningù en castellà. tal com el del Repartiment de les terres i de les cases ¿Revancha?, vostes mateixa. de Valéncia, entre els invasors, te que guardar-se en Quinta assotà: ¿Creuen llectors, que es preBarcelona? ¿Serà per a poder raspar els pergamins i sentable que, en una televisió catalana, puga eixir un desvirtuar les sifres, com se conta que feren els individu que, damunt es gallec, pero que se guanya les Bofarulls, per a ajustar el repartiment valencià a gust garrofes en Barcelona fent riure a la gent, i fique a de les seues conveniencies Espanya de volta i mija, desijant cientifiques? Crec que des de la que “nos revente els collons als Cardona se devia començar una espanyols, de la puta Espanya” i campanya seria, reclamant eixe atres gracietes com eixa, i que archiu valencià. no ixca ningú que fique a ralla a Quarta assotà: ¿Creuen d’este energumen. O que un tal vostes, amics llectors, que lo Ju, en un diari pagat per la d’impondre l’idioma autòcton es Generalitat catalana, escriga cosa particular dels catalans que que si van a invadir Catalunya, son uns autoritaris i uns dictaen els tanques, els militars, dors invasors? Permitixquen que (comentant uns successos a a d’esta pregunta els conteste conter de la Pasqua) que se deiyo: No, no s’ho creguen. Lo que xen a les mares fora del perímepassa es que ací, els nostres tre condal, perque en aquells governants, son mes llestets i territoris del conde de sense moure tant de soroll, nos Barcelona, està proscrita la fiquen dins de la mateixa tessituprostitució, i que un juge, català ra que se dona en Catalunya i archive la querella presentada escampen la mirada cap a un pel ministre de Defensa, perque atre costat o amaguen el cap diu que això es una qüestió d’idins de la sabata, com l’estruç. ronia i no un insult? ¿Qué diria Pagina del “Llibre del Repartiment”. Foto: Llibre “Origenes del Reino de Valencia” de Ubieto. ¿Saben que passarà?: puix, que eixe juge si una ironia d’eixes se qualsevol criatura dels nostres diguera de sa mare? ¿Pero en fills o dels nostres nets, no seran mes, en la seua quin país de progressistes vivim? majoria d’edat si algun milacre no els beneficia, que Podria seguir llançant mes assotades, pero uns analfabets funcionals per a expressar-se en casteFernando te el paper de RENOU tassat i de seguir, llà o espanyol. I, pobrets nostres, en quant ixquen del estaria a expenses de que ficara l’estisora en este perímetre del Regne, no faran atre mes que pegar sabaescrit i no m’agradaría. Aixi, que ya veuen, despres de tades irracionals com fea Nelo Bacora en els sainetets llegir-me, que no son soles els fundamentalistes d’Escalante o, en tot cas, procurar donar-se a entendre d’Indonesia i atres parts, els que lliguen els gossos per senyals. O, a lo millor, trobaran mes fàcil entendreen llonganisses; aci, en esta Espanya que volen tritu’s en angles. Hui, entre nosatros, s’estan donant les rar des del govern i alguna “autono-dells”, tambè nos mateixes circumstancies que se donen en Catalunya, lo assoten i, segurament sense cometre cap imprudenque passa es que els governants “peperos”, son mes cia ni dur a cap relacions prematrimonials, per gilipoespavilats i no ho proclamen, com els “carots-fanfarrolles. ners”. Ací callen fent-se els bovets, sense que encara se’ls haja ocorregut ficar multes per rotular els establiments en espanyol. A lo mes que han arribat ha segut, a que si el rotules en català te paguen la mitat; pero ells van fent i procurant que el català vaja impregnant tot l’àmbit valencià i, especialment el teixit estudiantil, des d’els tres anys hasda l’Univesitat. Tenen a favor
El bou. Ripollés (Bronze)

16

OPINIO

Renou

EL DIALOGO DE LOS SOLDADOS DE ESPAÑA
ué está gestándose tras el desasosiego institucional que estamos viviendo, con regiones ávidas de engullir a sus vecinas, con la aparición de castas (autonomías de primera, segunda y tercera categoría), y el chalaneo descarado de un gobierno tímido, que rehuye Ilamarse de España y utiliza eufemismos como “gobierno del estado o central”? Todo indica, y quisiera equivocarme, que las regiones de España están reviviendo situaciones similares a las que precedieron a enfrentamientos civiles. Vean qué ambiente reflejaba un texto redactado en vísperas de la guerra de 1705: “Iban de camino por Cataluña, unos soldados espanyoles (sic), cada cual de su nación: Julián Pérez, castellano hijo de Madrid; Antonio Munyos, andaluz; Diego Carranza, aragonés; Francisco Vives, valenciano; y Juan Roca, catalán”. (Luz de la verdad en favor de Catalunya; Bib. Universidad de Barcelona. Ms. Y 36, año 1701 ). La conversación de los soldados -personificaciones de las autonomías históricas- es controlada por el catalán Roca con argumentos que Ilenan páginas enteras, mientras que los restantes interlocutores apenas ocupan líneas con preguntas ingenuas. La teoría del soldado Roca -salvo matices anacrónicos- es homologada a la esgrimida actualmente: “Catalunya por Espanya, que aunque su Majestad no sacara cosa de ella, y gastara en conservarla, le es de provecho porque es muro de Espanya” (f.49). Como si en aquellas fechas la belicosa Francia no acosara a la península por el Bidasoa, Navarra y Aragón, que también eran “muro de España”. Y en las costas de Galicia, Andalucía y Valencia no se repelieran continuos ataques de flotas francesas e inglesas (Alicante había sido bombardeado en 1691 , poco antes de ser redactado el manuscrito) . Para Roca, los valencianos somos “como cuervos”, por negarnos a seguir a Cataluña; y Fernando el Católico el más mal rey de cuantos hemos tenido, pues debiéndosenos el ser Cabeza, nos ha hecho pies” (f.42). ¡Siempre tan egocéntricos! Por si fuera poco, Roca acusa a los valencianos de traidores por su rebelión de la Germanía, cuando es sabido que la región que más veces se ha entregado a otras potencias ha sido la catalana. Con decir que proclamaron conde de Barcelona al infante de Portugal, al rey de Francia, al archiduque de Austria y -en el colmo del disparate- en 1712 “ofrecieron los Cathalanes al Turco el dominio del Principado” (Bacallar V. Comentarios. Génova 1725, p.93). EI sultán de Turquía, con buen criterio, no les aceptó como súbditos. Pero lo inquietante del manuscrito es la teoría política de Roca (no el actual, sino el del siglo XVII), pues presume de que Cataluña “siempre obtiene premio de estos movimientos” (f.45). Es decir, él considera positivo para

¿Q

Ricardo García Moya
Cataluña todo lo que sea conflictivo al resto de España, pues la experiencia le dice que los catalanes siempre han obtenido “premios” en estas situaciones; por ejemplo, después de la “guerra dels Segadors”, el monarca confirma “sexto jurado a Barcelona. Eso es premio? Digasme, lo tiene Zaragoza? no. Y Valencia? tampoco” (fol. 45). Y surge el inevitable mosqueo. La mayoría de los políticos catalanes actuales han estudiado en la Universidad Central de Barcelona, lugar donde se conserva el manuscrito Ms Y36 que recomienda sembrar cizaña en la nación ¿No será éste la base del ideario de CiU? Ahora, para no perder el hábito, han creado otro conflicto: la unión de comunidades autónomas. Con la estrategia habitual, la idea ha sido lanzada a los medios de comunicación para analizar cómo reacciona el español medio; el paso siguiente, tras marear la perdiz, será etiquetar de retrógradas a las formaciones políticas que se opongan. De momento es notoria la aparición de subliminales mensajes sobre beneficios de la fusión con Cataluña, que en un futuro incluiría la zona transpirenaica (Rosellón, Perpiñán y Cerdaña). Pero conociendo antecedentes del asunto no parece muy atractivo el centralismo barcelonés; y a los documentos me remito. El paradigma perfecto lo ofrece en 1627 el “Embaxador de Perpiñan”, cuando suplica a Felipe IV que ordene “dividir y separar los condados de Rossellón y Cerdaña del principado de Cataluña, porque no tienen nada común unos y otros”. (Baldo, Luys: Aclamación pía y justa. Barcelona, 1627). Según el embajador, el “Principado de Cataluña o Condado de Barcelona, que es lo mismo” (f. 15), parasitaba inmisericorde a los “dichos condados, Ilevándose a Barcelona los dineros que allí se consumen, sin volver a los Condados una blanca de ellos”. Por tanto, “dicha unión ha sido perjudicial, dañosa y muy desigual para el Rosellón y Cerdaña”. Como era de esperar, los catalanes no deseaban perder, la fuente de ingresos y -burlando el deseo de libertad de los demandantes- se apresuraron a escribir a las autoridades de Madrid para boicotear “la pretensión que tienen los condados de Rosellón y Cerdaña de desunirse y separarse del principado de Cataluña” (Bib. de Cataluña. Ms. 1008, año 1627) . En fin, tal como van las cosas, podríamos aplicar unas frases del manuscrito de 1701 dirigidas al soldado Roca, personificación del nacionalismo catalán: “Como se conoce, amigos, que éste todo lo que dice va con malicia, pues nunca levanta la mano de la queja en sus historias y paridades” (f. 34). La historia, una vez más, se repite; y nosotros, los valencianos, somos la moneda de cambio. Las Provincias 8 de Marzo de 1994

Prat de la Riba

Lluis Companys

Jordi Pujol

Pasqual Maragall

Josep Luis Pérez Carod Rovira

Els personages canvien. La reclamacio catalana seguix sent una constant

Renou

COLABORACIO

17

CACERA D’ADÉS (i II)

Manuel Casaña Taroncher

L

es banderilles les feyem dels barrons de les cadicasar-te en mi / tinc un horta en Ontinyent / una aixà, res trencades que trobavem pel barranc, als que un forcat i un macho / i una casa en Agullent” o “Tinc afegiem, en la punta, una tacha. Barranc al que una casa en Albaida / i en casa, un roser / i en el també soliem anar a fer harca contra els chiquets d’aroser una rosa / que com tu volguera ser…/ tres pobles, puix allí material de guerra n’hi havia a A hores d’ara, si sents cantar ad algú, eixe no manta. Al Carraixet tiraven les enrunes sòlides de la és llaurador. Sol ser el transistor, que no canta en casa, dels derrocaments, puix les atres, les de la valencià. Casi sempre ho fa en anglés. Clar que al qui cuina, eixes, passaven a engrosar el femer que tenia treballa poc li importa lo que el cantor diga; lo que li cada corral be baix terra o amontonat prop del galliinteressa, en veritat, és acabar la tasca per a mamner. Per això en el corral podies vore un gat jugant en prendre una atra si queda temps. una sangrantana o un gos en un escarabat, rates i També note una certa diferència en el soroll teuladins; estos, de matí, i les atres, de nit. També te dels carrers. Ahir, en fer-se de nit el sereno s’escoltapodies encontrar, a voltes, alguna culebra endormisva solament. Ell anunciava les hores. Donava el part cada al calor del sol. O si feyes com les gallines, meteorològic adient. De matinada, despertava ad picant terra, traure cuques, larves, llombrígols i, de algún treballador i feya de vigilant per a que ningún llabaix les pedres, caragols. I si dre se colara en cap casa ni tenies ànecs, podies deprenper la finestra ni pel balcó. dre a caçar mosques al vol, ya Clar que poc hi havia dins, aixique bons mestres eren ells, na que no era molt tentador que no ne teniem mai prou que u entrara en lloc algú alié, dins del seu pap. tenint el perill de que li trencaAquell temps del cel ren el cap en un garrot. Ya dic, venia lo pijor: plovien bombes, per la nit, el silenci era celespero la terra estava com beneïtial. Convidava al repòs. Sols da. Hui, per molt d’abonament els gats donaven serenates, que tinga pareix que siga per giner, o quan se disputaven manco apta per a produir tant rata i amors. com abans. Potser que fora Pero els dissabtes i no Parances i cepets de caça antiga perque el fruit no soles era protots, podies escoltar el pas duit per l’esforç del llaurador sino que també ajudara d’este o aquell atre jove que tornava content i ho volia Sant Vicent Ferrer per a que no nos faltara l’aïgua i fer públic. Cantava a viva veu. Pero tenia que anar en Santa Bàrbera per a que les pedregades no feren molt de tento i, en vore alguna llum que s’encenguedanys. Gràcies a l’horta valenciana, part, molta part ra o obrira balcó posar-se llunt no fora que li soltaren d’Espanya no passà tanta fam. En uns boniatos, unes el líquit d’algun cossiol. O passava un bufat carregat creïlles, bledes, cols, cebes, arròs i en un remijó de d’alcohol fent discursos pel carrer als gossos que farina hi havia prou per a tindre calent el cos tota la eren els únics que l’escoltaven i segur que tindrien família. Que el fret per aquell temps el feya i de llàstima d’ell. valent. Per lo tant, ningú parava de moure’s des d’aPero tornant a la música, també el seu mensabans d’eixir el sol fins a pondre´s, tots els dies del ge ha canviat. Com la intenció del que canta. Adés, mes. es feya per mascarar la necessitat i, hui, perque qui canta massa voltes somia –gràcies a d’ella- tindre S’escoltaven pel carrer, pel corral i per les riquea. I és perque en la baralla del temps, ahir, s’eicases, més cançons que ara. ¿Seria per allò de que xia al joc en bastos i espases i, hui, volguerem que tot qui canta el seu mal espanta? Pero lo ben cert és que foren trumfos d’ors per a empinar copes. hui no s’escolta pel camp cap cancò com : “Si tu vols

Renou
“Alerta, fills de Valentinia, fills del Regne Valencià, alerta! Alerta que’l modern instrument de conquista es la llengua. A defendre els drets de preeminencia que sus les demés llengües te dins de nostra Patria la nostra llengua valenciana, la llengua de les nostres mares. A repelir la invasió, la odiosa invasió de qualsevol llengua forastera…”. (“De regionalisme i Valentinicultura”.Fausti Barberà.)

Homenage al taulell. Ripollés. (Trencadis i fibra).

18

LLENGUA VALENCIANA

Renou

2. EL RACONET DE LA LLENGUA VALENCIANA

Joan Batiste Sancho Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat
bachillerat, vivint en un colege situat no llunt de l’Ebre tortosí, en estudiants provinents de les quatre provincies catalanes. Fon alli a on per primera vegada oirem un llenguage: vocabulari, accent i construccions propies del “principat”. La dificultat d’entendre’ns en llengua materna era gran, mes encara, inaccessible quan es tractava de certs condiscipuls. Haviem de recorrer a l’us de la llengua castellana per a entendre’ns. Reflexionant despres, deduixc que la major dificultat la constituia la diferent pronunciacio”

INTRODUCCIO A LES DIFERENCIES FONETIQUES ENTRE EL CATALA I EL VALENCIÀ

E
“La Llengua Valenciana en perill” Autor: F. de Borja Cremades. 1982

“Fonetica de la Llengua Valenciana” Autor: Josep Mª Guinot i Galán. 1984

s en el camp dels sons i dels fonemes (la fonetica i la fonologia) a on mes es marquen les diferencies entre els dos idiomes. Escoltant parlar a un valencià i a un catala no hi ha cap dubte d’a on es cada u. No es requerix un oït extrordinari per a percebre les diferencies. I no nos referim a les diferencies en els sons1 que catalans i valencians fem en la realisacio d’un mateix fonema (la parla), sino que nos referim a les diferencies fonetiques entre els dos sistemes llingüistics. Per a ilustrar millor lo dit, reproduim a continuacio una vivencia que narra el primer contacte en catalaparlants de F. de Borja Cremades 2 quan de chiquet ingressà en el colege que La Companyia de Jesus tenía en Roquetas, prop de Tortosa, alla per l’any 1930 i que anys mes tart recordarà en el llibre “la llengua valenciana, en perill”:3
“…en els anys de la meua adolescencia, entre els onze i els quinze, en mon bagage llingüistic matern i per tant fonetic, assimilat en el cor de l’Horta de Gandia, d’a on han eixit els mes grans lliterats en llengua valenciana, nos posaren en contacte, durant els primers anys de

“Fundamentació metodologica de la Llengua Valenciana”. Autor: J. Ángeles Castelló. 1990

Precisament, les diferencies entre el valencià, catala i el mallorqui, fon un dels camps d’estudi preferit del P. Fullana des de les seues primeres investigacions, tal i com arreplega el seu biograf Benjami Agullo4. Prova d’aço es que en agost de 1915, aprofitant l’estancia del P. Fullana en Barcelona, donà unes conferencies els dies 10, 11, 12 i 13 que foren aplaudidissimes en gran elogi de la prensa regional catalana que duen per titul: “Diferencies fonetiques entre el valencià i el catala”, “diferencies grafiques u ortografiques”, “diferencies lexiques i morfologiques” i “diferencies sintactiques”. En els origens de lo que hui es la llengua valenciana, tambe tingue la seua

“Fono. Introducció a la Fonologia Valenciana”. Autor: Josep Boronat. 2000

1. Els sons pertanyen a la parla i els fonemes a la llengua. Entenem per so la realisacio que cada individu fa d’un determinat fonema, per aixo es diu que hi ha infinits sons corresponents a un mateix fonema, segons els pronuncie cada persona. 2. F. de B. Cremades Marco S.J. (1913-2003) teolec i filolec fon membre de la Seccio de llengua i lliteratura de la RACV. 3. Cremades Marco, Francesc de Borja. “La llengua valenciana, en perill”.GAV. Valencia, 1982. 4. Agullo Pascual, Benjami, OFM. “Vida i Obra de l’escritor Lluïs Fullana i Mira 1871-1948” Valencia 1993. (1ª edicio en llengua valenciana)

Renou
“Sàpien tots com yo, Felip Bricet, pellicer... per pacte special me aferme ab vós, En Johan Sànxez, ... a apendre de legir e scriure de letra e scriptura de lengua valenciana en pla o al romans, en tal forma e manera que yo sàpia scriure e legir libres... Et yo, En Joan Sànxez,… promet a vòs, En Felip Bricet, et al notari dessús scrit, stipulant e reebent, que yo us ensenyaré de legir e scriure lengua plana valenciana en tal forma que vós, per vós mateix, porets legir e scriure vostres libres...” 1414, Octubre, 26 (“Nom Històric de la Llengua Valenciana”.) (Testimonis arreplegats per A. Vila Francés i A. Vila Moreno.)

Renou
importancia, per a distinguir-se de les demes llengües romaniques, precisament la manera de parlar el romanç per part dels habitants d’estes terres. Importancia esta que els unitaristes de les llengües valenciana i catalana sempre han intentat minimisar com ho explica F. de Borja Cremades:

LLENGUA VALENCIANA

19

modos i punts d’articulacio d’estos. Per posar un eixemple ilustratiu podem pensar en un japones adult intentant pronunciar el fonema [r] de la paraula carro. En la decada dels anys 80, qui mes profundisà en el camp de la fonetica valenciana fon sense cap de dubte D. Jose Maria Guinot. En este camp, des“…precisament la distinta fonetica o prosodia taca la publicacio de la“Fonetica de la Llengua constitui, a l’hora de formar-se en epoca migeval Valenciana5” i la conferencia: “El valencià:fonetica les llengües romaniques, el factor mes important verbal6”, pronunciada el 13 de juny de 1986 en la o decisiu en sa disgregacio ortografica, morfologiclusura dels cursos de llengua i cultura valencianes ca i lexicografica… Per esta rao els interessats de Lo Rat Penat. en que valencià i catala siga la mateixa llengua, No manco reconeiximent s’ha de fer del treball atribiuxen, per conveniencia, la menor importanen el camp de la fonologia valenciana de Josep cia possible a la fonetica” Boronat, continuador Les particularitats del llegat de D. Josep fonologiques d’un Maria i que al remat idioma, per corressería la seua darrera pondre a unes manipublicacio, “Fono. festacions mes Introduccio a la espontanees i manco F o n o l o g i a conscientes, adquiriValenciana”, Editcio xen tant o mes valor de Lo Rat Penat l’any inclus que les parti2000 i dedicatoria en cularitats lexiques i homenage a Mossen morfosintactiques; Guinot. aixina ho manifesta Per tot lo expost, el professor J. la comparacio entre Angeles Castello en la fonetica valenciana el llibre Chiquets en l’escola. Cervells oberts de bat a bat. i la catalana pot aju“Fundamentacio Irresistible tentació per a inocular el veri catalaniste dar a compendre Metodologica de la millor les caracteristiLlengua Valenciana”. ques del nostre idioma. Per este motiu en els proEs habitual acceptar prestecs lexics (com xims numeros d’este raconet de la llengua valenciainternet,…) i inclus prestecs d’estructures sintactina este sera el nostre objectiu. ques, pero lo que mes es resistix un idioma es a incorporar estranys fonemes i diferencies en els
5. Guinot i Galan, Josep Maria. Fonetica de la llengua Valenciana. Valencia, 1984 6. Publicacions dels cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat. Valencia, 1987.

Renou

20

ENTREVISTA

Renou

ENTREVISTA A: D. JUAN GARCÍA RIPOLLÉS

Mª Dolors Miralles Enrique
Vicepresidenta de la “A.C. Cardona Vives”

J
Juan Ripollés

UAN RIPOLLÉS nos recibe en su morada del Mas de Flors; hospitalario, receptivo, abierto, sin condiciones. Con su peculiar vestimenta policroma, que no oculta su franqueza y que parece que es la señal que utiliza para que desde el cielo lo vean y se den cuenta de que el Mas de Flors tiene alma. P- ¿Como le gusta que le llamen, Ripo , Juan ,Beato

,Maestro ...? R- Llamame como quieras pero hablame de tu. P- ¿Cuando se inicio en el mundo del Arte? R- Yo queria ser pintor desde muy pequeño. Ni siquiera sabia que habian dos clases de pintores ,los de brocha gorda y los de pincel fino. Siempre me ha fascinado la pintura en todas sus facetas y en ese mundo me he desenvuelto. Recuerdo tambien mi entusiasmo en modelar figuritas de barro en la calle. Ahora los niños modelan figuritas con plastilina pero antes las calles eran de barro y lo teniamos al alcance de la mano. P- ¿A quien gusta su pintura? R- Creo que no me identifico con una generación concreta. Siento que me comunico con gente de todas las edades, aunque veo que mi obra contacta bastante con la juventud y me siento orgulloso por ello. Me gusta comunicarme con los jóvenes y mirar siempre hacia la infancia por lo que tiene de autentica. Desde luego a los niños les gusta mi pintura porque tiene mucho de infantil. P- ¿Esta de acuerdo con Rilke cuando dice que la madurez es la plenitud de la infancia? R- Completamente ¡Me gusta esa frase! P- Actualmente esta trabajando en esculturas de cristal de Murano y parece que ya han viajado por todo el mundo ¿Es cierto? R- Yo hace mucho tiempo que trabajo en esto y es ahora cuando ha trascendido esta faceta de mi estilo aquí. Hago dos tipos de esculturas en cristal, unas de similitud que recuerdan formas y otras de carácter abstracto. En este tipo de escultura no todo el merito es mio hay un artesano que colabora aunque hay poquísimos en el mundo que sepan hacerlo P -¿En que pais se ha vendido mas su obra ? R- En EEUU, Japón, Europa Occidental y ahora tambien en China. Mi proyecto ha estado siempre mas conocido fuera que dentro de España.

P - ¿Como ve el arte en España? R- En España es muy difícil abrirse camino para un pintor joven .Es por esto que hay pocos pintores jóvenes extranjeros que vienen aquí a vender su obra. Y esto es porque aquí se compra arte cuando se conoce al autor, como si se exigiera una garantia previa para comprar algo de alguien ya acreditado. Al contrario de lo que pasa en otros paises que si les gusta la obra , compran y luego preguntan quien es el autor. Un poco pasa como con la musica aquí , que a veces se acude a un concierto si el autor es conocido. P- ¿A que edad te fuiste de España? R - Sali a los 21 años alla por los años cincuenta. Yo naci en 1932 asi que seria en el 53 cuando me fui a Paris. Me lo aconsejaron unos buenos amigos y me fui de “emigrante cultural”. Posteriormente me integre en el grupo de pintores de la galeria Drouand David ,entré en el entramado comercial del Arte y me di a conocer en Europa. Después me sali del grupo y es cuando me he fui globalizando y españolizando y busqué mis propias vias comerciales. P-¿Como ve la cultura en nuestro Pais? R- Creo que España vive mucho de espaldas a la cultura .Y ademas parece que vaya siempre a contracorriente en muchos aspectos de su evolución. Por ejemplo cuando Europa no fraguaba España era un pais firme. Cuando Europa se abria, aquí habia una especie de oscurantismo. Ahora que Europa apuesta por la union parece que España se fragmenta. Creo que nos falta franqueza y hay demasiado pundonor y no abordamos las cosas con generosidad. Hay una sociedad ,sobretodo la burguesa, que no ama lo suyo, en el aspecto cultural. P-¿Te sintes valenciano? R_ Si ; me siento valenciano y español. Los valencianos somos mas abiertos a todas las culturas. Me siento heredero de la cultura judeo -cristiana que es enormemente tolerante.

P - Ripo ...Es sorprendente que una persona tan equilibrada como tu y con tanto sentido común se cubra de un atuendo tan rompedor ¿ Como se puede cocer eso en una escultura ? R- Uno nunca se ve como lo ven los demas , se intenta ser lo mas fiel posible. A mi me gusta adaptarme a lo que venga ,esa es la vida para mi. Yo me considero una persona pensante lleno de dudas y de interrogantes. Pero te diré que a medida que la gente me conoce, no ven mi vestimenta estrafalaria y me ven a mi, sorprendidos gratamente al ver que soy una persona identificada con mi epoca y consciente de lo que ocurre en mi sociedad, que sufro con los problemas de los que me rodean, de los vaivenes sociales, de los conflictos internacionales. Yo creo que mi imagen va en relación al nivel cultural del que me ve. Se me puede ver solo por mi aspecto o con un poco mas de profundiUn moment de l’entrevista feta per Mª Dolors Miralles dad.

Renou
ENTREVISTA A D. JUAN GARCÍA RIPOLLÉS
P- ¿Te gusta la fama? R-Mas que la fama es el cariño que te demuestran las personas al conocerte. Mas que gustarme me sorprende por ejemplo pasear por Roma y ver que alguien te reconoce y te pide un autografo. Eso me ocurrió recientemente en la capital italiana y de pronto pensé que se habian equivocado de persona, pero es cierto que me conocian. Comprendo que hay gente que se pueda crecer con la fama, eso va con el carácter.

COLABORACIO

21

P- Me consta que consideras mucho a tus amigos y les profesas lealtad. R- Si, creo que valoro mucho la amistad.En general valoro mucho a la gente que me rodea, como mi familia. Los considero parte de mi de mi vida . Quisiera querer a todo el mundo pero eso es imposible. P-¿ Que es para ti la libertad? R- La libertad para mi es el compromiso. La ùnica libertad posible pasa por el compromiso y el trabajo. Digamos una libertad comprometida. Yo solo me siento libre cuando trabajo porque entonces soy yo en mi plenitud.

P- ¿Cual es la llave maestra de tu filosofia de la vida? R- Sobre todo no pensar solo en uno P-¿ Cual es tu pintor mas admirado? mismo. Salir de uno mismo y trascender. Creo que R- No puedo decirte ninguno, me pasa como es lo mas sano para el espiritu y para el cuerpo. con los amigos no hay uno La dedicación y el esfuerzo por una idea puede De momento se acerca Goya según el momenjustificar que una vida austera y de sacrificio to luego es Picasso ,Velázquez ,Zubaran luego se alcance la plenitud y el equilibrio. Por ello respealejan estos y vuelve Goya to a nuestros místicos Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz porque se entregaron completamente a una P-¿Te gusta la música? idea, aunque son casos excepcionales. R- Me encanta la musica en general. Me relaHay que buscar siempre el equilibrio aunque El crit. Ripollés (Fibra de vidre) ja mucho. Me gusta incluso mas que la literatura sea en el desequilibrio como nos pasa muchas y muchísimo mas que el cine. Lo que me aburre veces. Y eso se consigue no perdiendo la referenes la televisión hasta el punto que prefiero fregar que ponerme cia de lo que persigues y estando abierto a lo universal. delante de la pantalla. También valoro una buena alimentación no solo para el cuerpo sino para el alma. P-¿Cuáles son tus proyectos inmediatos? R- Estoy preparndo una exposición en el IVAM para este P-¿Cómo se alimenta el alma? Otoño con esculturas de cristal grandes, de 3 metros , a la que R- Hay que ser poroso e implicarte con lo que te rodea. acompañará la presentación de un libro sobre esculturas en Interesarte por los problemas de tu entorno y profundizar en cristal. ellos. Nunca me ha importado dedicar mi tiempo si he tenido que explicar a un hombre lo importante que es el respeto y la P-La Asociación Cardona i Vives de comprensión hacia su mujer o a un joven la Castellon te otorga este Año el Premi Fadri necesidad del compromiso y la accion. Cardona i Vives 2006 “Vinatea” ¿Cómo lo Tambien la cultura y la generosidad son has recibido? un buen alimento espritual. R-Siempre agrada un reconocimiento a la labor cotidiana. P-¿Cuál es tu plato favorito? R-Verás, ante una comida sofisticada y P- Qué consejos darias a los jóvenes que muy elaborada he pedido muchas veces camen estos momentos de turbulencias ideológibiarla por un poco de pan con aceite de oliva cas estan atravesando por situaciones de y pimienta o incluso una guindilla. contradicción. Me gustan los caldos de verduras con fideR- Trabajo y trabajo en dedicación y profunos y las legumbres con perdiz,la paella. didad. Y es importante pasar un poco de hambre, Ilusion en lo que hacen y no exigir mas pero hambre a la europea, no hambre a la afriderechos que deberes ... cana. Cuando he hecho una comida mas Eva. Ripollés. (Fibra de vidre). Si exigen mas de lo que dan se quedan copiosa de lo habitual me siento incomodo muy cortos, es como una mesa de patas corconmigo mismo. tas. Si dan mas de lo que exigen, pueden llegar muy lejos .. P-¿Que es el amor para ti? Nos marchamos. Salimos del Mas de Flors por el puenteciR-Creo que siempre hay que estar enamorado. El amor es la llo.. ya de noche y ,al alejarnos, observamos con nostalgia las mejor medicina. casas que en silencio y con sus timidas lucecillas custodian He conocido a gente que al enamorarse han curado su al artista y le protegen envueltas por una solidaridad no declaramelancolia. da. Estar unas horas con Juan Ripollés es participar de pensaYo personalmente siempre he estado enamorado. Y no conmientos con una densidad y madurez propias ya no de un Beato cibo el sexo sin amor ......Es una química a veces difícil de explini de un Artista consagrado sino de una persona que como concar y cuando se agota hay que ser sincero y decirlo, lo cual no ciudadanos podemos agradecer el tener cerca. supone que tengas que reñir por ello, para eso esta la amistad.

22

COLABORACIO

Renou

VALENCIANISME EN CONSTRUCCIO Juli Moreno Moreno UNA APROXIMACIÓ AD ALGUNES FONTS

D

es de la tribuna que puntualment me ve oferint la encapçalar la llista dels qui han generat un bagage teorevista Renou, he tingut l’oportunitat de colaborar ric, i tambe practic, per al moviment valencianiste, aportant informacio sobre diferents personalitats encara que son molts atres mes, els que podien fer-la valencianes, especialment vinculades al conreu de la mes llarga i completa. La seleccio pot pareixer aleatocultura valenciana, i tambe l’oportunitat de contribuir ria, pero estudiant les seues biografies i sobre tot les en alguna argumentacio per tal de senyalar la transito- seues obres, entre tots ells i la seua produccio es rietat i l’interes de determinats pacpodria estructurar un corpus teoric tes, com el de les interessades Bases que reuniria una pluralitat de pensaortografiques de 1932. Sense eixirments a la vegada que unes coincise’n de la tonica he estimat convedencies i concomitancies substancials nient referir-me a tot un patrimoni que, en tot lo que fa referencia al concepte els qui nos considerem aprenents de d’autoctonisme sociocultural i llingüisvalencianistes, nos cal tindre present tic, a pesar de les diferents epoques i que, a mes, nos conve popularisar en que vixqueren. perque, en este compromis, nos hem Cronologicament hauriem de de sentir autentics difusors d’uns pencomençar per l’inspirador del movisaments que ajuden a construir els ment renaixentiste, al menys el que fonaments de la nostra concepcio de articulà una societat/ entitat cultural i colectivitat i de poble. En tot eixe senun ambient lliterari i cultural que donatit, tambe es possible que pogam obrir rien visibilitat a la Renaixença valenalgun debat en el mes de maig, si la ciana, Constanti Llombart (1848Cardona Vives ho considera oportu, i 1893). D’ell hem parlat en alguna atra profundisar un poc mes en els pensaConstanti Llombart ocasio i, enguany, de segur que seguiments de les personalitats de les rem parlant, encara que siga gracies a quals hem permetré fer uns breus la “Academia Valenciana de la Llengua apunts. sense nom”, que ha dedicat l’any a En son moltes les ocasions en que recordar la seua figura i la seua obra. algunes d’estes figures, o inclus D’entre l’extensa produccio de alguns dels postulats que han assuLlombart destacaria, com a referents mit i raonaments que han argumentat, ideologics, l’introduccio i prolec de la han segut desconsiderats, quan no seua obra Los Fills de la Morta Viva barbarament condenats, no sense (1883), l’ensaig d’ortografia del haver dimonisat alguna de les seues Diccionario Valenciano-Castellano obres escrites. D’aço s’han encarre(1887) de José Escrig (revisat i gat els que neguen la llibertat del nosampliat per ell), i el Discurs tre Poble a ser-ho i ha sentir-se profunPanegirich, llegit en la solemne sesió dament valencià. Es tambe cert, i molt inaugurativa de Lo Rat Penat (1978). cert, que lo que hui nos pot pareixer, o L’ilustre castellonenc Gaetà Huguet les valoracions fetes per persones del Breva (1848-1926), ocuparia la nostra segle XXI sense tindre en conte la conatencio en un segon lloc, cronologicaGaetà Huguet Breva textualisacio, ment parlant. Ell sera un personage poden generar fonamental en el valencianisme actiu i compromes de opinions critiques i descalifica- finals del segle XIX i principis del XX en Castello. Anima cions facils. d’interessantissims proyectes culturals (edicions, revisEn eixe intent de recuperar tes, associacions, patrocinador de premis, instaurador alguna memoria i alguns pen- de certamens lliteraris…) i impulsor d’empreses saments cal referir-se a perso- socioeconomiques importants, i inclus politiques, com nalitats com ara Constanti ara Joventut Regionalista o Nostra Terra. Valdria la pena Llombart, Gaetà Huguet Breva, revisar moltes de les seues manifestacions, pensaFausti Barberà, Josep Mª ments i mensages, encara que a l’hora de citar-ne aci Bayarri o Miquel Adlert algun nos decantem pels que arreplega en els articuls: El bes. Ripollés Noguerol. Qualsevol d’ells pot (Bronze)

Renou

COLABORACIO

23

VALENCIANISME EN CONSTRUCCIO, UNA APROXIMACIO AD ALGUNES FONTS
“Notes valencianistes” publicats en els numeros 7 i 13 liste que impregnà al catalanisme de les primeres de la revista Ayer y Hoy (1902), o “Orientacions valen- decades del s. XX i posa en alerta respecte de certes cianes. Dedicat a la Joventut”, editat en la revista Arte concepcions que involucren als valencians en hipotetiy Letras (1905). ques i quimeriques fantasies historiques i culturals. Fausti Barberà (1850-1924) important Per ultim, i en ell no acaba el cicle, un atre figura de la medicina, el seu camp professioteoric, les ensenyances del qual les hem vixnal, sera l’iniciador del nacionalisme valencut de prop, es Miquel Adlert Noguerol cià ya que es podria calificar com el seu pri(1911-1988). La seua figura es l’unica que mer teoric. El seu pensament explanat en la ocupa en plenitut el s. XX i sense dubte es conferencia (1902), despres publicacio clau en el moment de la Transicio, un perio(1910), De regionalisme i valentinicultura, do turbulent en una Valencia crispada i consupon les primeres bases programatiques i vulsa per les qüestions identitaries. El renail’argumentari que havia d’haver valgut per a xer de grupusculs valencianistes que, estisustentar un valencianisme conscient i conmant l’autonomia i sentint-se hereus d’una seqüent. Tampoc tingue mes que el resó del complexa historia, no dubtaren/ no dubtamoment i de l’epoca, o el de les individualirem en devorar ansiosament la seua obra En tats que beveren en les seues fonts i anaren defensa de la llengua valenciana. Perqué i Faustí Barberá construint el seu compromis patriotic. No cóm s’ha d’escriure la que es parla (1977). faltà qui el desacredità i l’apartà de l’entitat En ella denuncia l’engany de la catalanisacio des de la que fon capaç de fer public el seu en que personalment havia caigut i cóm pensament, Lo Rat Penat. Pareix que l’histoabandona tant torta drecera tot iniciant un ria es repetixca i com sempre els sectors nou cami esperançador i netament valencià, conservadors, quan no reaccionaris, immera mes de fer una proposta normativisadora sos en esta institucio, han impossibilitat de la llengua valenciana. En esta i en unes qualsevol alvanç progressiste i de construcatres obres seues, tal volta mes especialisacio nacional. des, nos va aportant idees i pensaments Josep Mª Bayarri (1886-1970) fon un constructius, d’eixos que ajuden a afermar home polifacetic, el qual sabe compaginar sentiments o a crear-los quan es carix d’ells, diferents oficis i ocupacions fins a regentar en este sentit Del peridodisme meu es un la catedra d’Anatomia Artistica i la docencia compendi d’articuls sense cap desperdici. com a professor d’Estetica i Historia de l’Art D’aço podrem parlar ara i sempre, pero si Miguel Adlert en l’Escola de Belles Arts de Sant Carles de les previsions es convertixen en realitats, Valencia. La seua preocupacio per potenciar les edi- sense voler abarcar massa, seguirem parlant en un cions en valencià el duran a fundar diferents publica- futur immediat. cions de poesia i d’art –revistes i coleccions- i a realiNOTES: sar diferents estudis i propostes com la que feu sobre 1. Revista Renou, nº 49, juliol de 2004, i per als seguiortografia valenciana, encara que sense exit. Per una dors de les conferencies de la Cardona Vives, la que versà atra banda publicaria una obra que resulta cabal El perill catala (1931), en la que denuncia l’afany imperia- sobre “Constanti Llombart i Gaetà Huguet” dictada per l’historiador Antoni Atienza el dia 24 de febrer de 2006.

Renou

24

PREMI OBRA LLITERARIA

Renou

EL VALENCIANO, ARMA DE LIBERTAD

Wenley Palacios Carreras

ivimos momentos de la Real Academia Española de la Lengua, en represenzozobra, los medios afitación del idioma valenciano. Tenía muy claro que el nes a Rodríguez nuestro era autóctono, sin nada que ver con el catalán. Zapatero defienden el invento Cuando Ana Valbuena Roig, preciosa castellonense, que ha puesto en marcha hizo el honor de elegirme mantenedor en el solemne para, sin cambiar la acto de su presentación como Na Violant 2005, dejé Constitución, desmontar el de lado el viejo lema de los juegos forales: Dios, Patria, Estado español y desvirtuar Amor. Creí más oportuno hablar de la Reina húngara, sus instituciones. Hablan de segunda esposa de Jaime I, pero sabía poco de ella y balcanización, con 17 naciopoco encontré en las bibliotecas. Para documentarme nes, o de paso previo para busqué en grandes tochos dedicados a la vida de Don que ocurra en menos de 25 Jaime, a la Conquista de Valencia y los años siguienAna Valbuena i Roig. años. El tes. Sorprendentemente encontré la Na Violant d’Hongria 2005 proyecto clave, el por qué el idioma valenciamás adeno ha sido y es una lengua indepenlantado es el nuevo Estatuto de diente, sin confusión alguna con el Cataluña, producto, no de la mayoría catalán, hasta que en el pasado del pueblo catalán, indiferente al siglo se le ocurrió a Pompeu Fabra y Estatuto, que interesa solo a un 5%, al Instituto de Estudios Catalanes sino a las ansias de un grupo de olicolonizar Valencia y Baleares, invengarcas, que dominan el PSC, CIU, tando unos supuestos Países ERC y una parte del PP catalán. Catalanes, que nunca han existido, Estas familias de señoritos, dicho siguiendo la fórmula nazi “hablamos en la peor acepción del término, la misma lengua, luego somos una desean más poder, más dinero y misma nación” y se anexionaron sobre todo extraer el jugo, al máxiAustria, los Sudetes y otros territomo, al resto de los españoles. rios, sobre la base de que hablaban En casa hablamos, indistintaalemán. El empeño de que el catamente, castellano y valenciano, no lán y el valenciano sean la misma hacemos cuestión de una cosa tan lengua, solo es un instrumento de sencilla, hay expresiones, frases y expansión territorial. Los supuestos situaciones que se expresan con filólogos que así lo afirman son los Rei Jaume I más exactitud, delicadeza o fuerza, “bienpagados” por el Instituto de empleando uno u otro idioma. Estudios Catalanes y la Generalitat Utilizar los dos nos enriquece. Catalana, a quien han vendido su alma, su honor y su Tuve el honor de conocer en Bañeres, siendo univervergüenza en arras al proyecto expansionista. sitario, al Padre Fullana, que pasaba los veranos en la Para evitar esa invasión, muchas veces poco pacífifinca El Cosí de la familia Martí. Le visité en Madrid, ca, para no convertirnos en catalanes de tercer o cuarvivía estrechamente del estipendio de sus misas y los to orden, como son el 52% de los residentes en cortísimos emolumentos que recibía como miembro de Cataluña, que tienen como primera lengua el castella-

V

Renou
C. Ros: Op. Cit. pàg. 19. Valencia, 1751. “En las Oficinas de los Tribunales de Justicia, se hallan (en esta Ciudad de Valencia, y su Reyno) continuamente presentados, instrumentos antiguos, en Valenciano, en los que se funda el derecho de las Partes, y necesitan a vezes traducirse en Castellano; y con dificultad se halla ya persona que lo sepa haser: y esto precissa no dexar perder la Lengua Valenciana, mayormente haviendo tantos libros, y escrituras públicas en ella…” (“Nom Històric de la Llengua Valenciana”.) (Testimonis arreplegats per A. Vila Francés i A. Vila Moreno.)

Renou
EL VALENCIANO, ARMA DE LIBERTAD

OPINIO

25

no, e incluso otros de habla catalana no perteneciensu mujer. Tan bien cumplió que, de aquella ocasional tes a la oligarquía que les gobierna, para no ser humicoyuntura, nació Don Jaime. A los dos años su padre, llados por quienes nos llaman catalanes, pero nos nieen garantía de su palabra, lo entregó como rehén al gan el Ave, el agua del Ebro que se abastece de nueve Cruzado Simón de Monfort, que lo custodiaba en el Comunidades Autónomas, y nos imponen cargas indusCastillo de Montpellier. Había cumplido cinco años triales como las incontroladas subidas del gas y la cuando murió su madre en Roma y al poco Simón, su electricidad, aprobadas para poder pagar con nuestros guardián, el de Monfort, mató en la batalla de Munat al dineros la creación del monopolio energético de Gas Rey Don Pedro. Natural, defender el valenciano no solo es un legítimo El huérfano era Rey de Aragón, Señor de Montpellier problema filológico y literario, es y titular de varios Condados de la además un problema de libertad. Marca Hispánica. Algunos como La lengua que hablamos los los de Ampurias, Urgell y Pallarvalencianos, sea valenciano o casSubirá, no tuvieron como Conde tellano, se ha convertido en la al Rey de Aragón hasta 1322, defensa de nuestra libertad, en el 1413 y 1481, respectivamente. arma para no perder el derecho a El Papa intervino nombrándole ser dueños de nuestro propio desdos tutores, el Conde de Sans y tino. Al estudiar la vida de Don el Infante Don Ferrán, pero como Jaime entendí por qué el lenguaje no eran de fiar, entregó el niño a del nuevo reino valenciano era el los Templarios para que le custoautóctono, el que, cuando la condiaran en el inexpugnable Castillo quista, hablaban las gentes de de Monzón. Puede imaginarse aquí, nacido del latín vulgar que como fue su infancia en manos hablaban los soldados y los coloextrañas, siempre nizadores que vinieron con los encerrado en castillos. Era ejércitos romanos, mezclado con apenas un mocito y tanto los palabras iberas, visigodas y áranobles aragoneses, como los conbes. De todo ello habían hecho los des y vizcondes de la Marca Templarios valencianos, antes de llegar Don Hispánica le exigían juramentos a Jaime, un lenguaje distinto del sus derechos feudales, prebencastellano, del gallego, del catadas, pagos ¡de todo! Los ricolán, del provenzal, del francés, del italiano, del rumano hombres aragoneses esgrimían el “valemos tanto y de cualquier otra lengua romance. como vos y juntos más que vos”. El Papa, viendo que El Rey Pedro I tenía completamente abandonada a necesitaba protección, aunque solo tenía 11 años, Doña María, señora de Montpellier. Sus amigotes, un decidió casarlo con Doña Leonor, hermana de la Reina día, le proporcionaron una moza para solazarse por la de Castilla, pensando que su cuñado le protegería. noche en un mesón cercano, llegó la hora y Don Pedro Hasta los 14 –normas de la época- no pudo usar del ¡cómo no, menudo era! acudió a la cita y quedó divinamatrimonio y a penas con 15, sin piedad, para doblemente, incluso no le importó que le hubieran gastado gar su voluntad y exigirle más derechos, los secuestrauna broma pesada, porque la moza era precisamente ron en Zaragoza. A los pies de la cama que compartía

Renou

26

COLABORACIO

Renou

EL VALENCIANO, ARMA DE LIBERTAD
con Doña Leonor, cada noche, había dos hombres llos eran más que Ley. Los valencianos miramos a la armados que le vigilaban. Al cabo de veinte días cedió, cara del Rey, le hablamos de tu a tu, como hizo Guillem acabó el secuestro, les dejaron marchar. Doña Leonor de Vinatea en 1333, obligando al monarca a rectificar enfiló su comitiva hacía Castilla y no volvió. El joven el desafuero de desmembrar varias ciudades del reino, quedó solo otra vez. Tras conquistar Mallorca con el entre ellas Castellón. La Reina le afeó “mi hermano el patrocinio y los dineros de los nobles de la Marca Rey de Castilla, hubiera mandado degollarle”. Su espoHispánica, territorio que tardó más de un siglo en llaso, el Rey Alfonso II le dijo: “nuestro pueblo es libre y marse Cataluña, le exigieron cuanto se podía sacar a no está sojuzgado como el pueblo de Castilla, porque las Islas. Harto, como consta en la Crónica, dijo “yo os ellos me tienen a mi como señor y nos a ellos como haré ver quien soy y lo que valgo”. Por eso, cuando prebuenos vasallos y compañeros”. Con la lengua hizo lo paraba la conquista del Reino de Valencia, Cruzada mismo, aquí se podría hoy hablar la lengua de Aragón encomendada por el Papa, al ver que los nobles aragoo la de alguno de sus condados, pero no quiso. Para neses querían “el zumo diferenciar dejó que de Valencia para nossiguieran hablando el otros” y que Don Blasco romance “que hablaban de Aragón se adelantaba mis súbditos”, al cual y conquistaba Culla y tradujo las leyes del Morella en 1234, le paró latín, en que normalen seco y le obligó a mente se escribían. pactar. Tenía decidido También señaló los que Valencia sería un límites del Reino que no Castillo de Monzón Reino propio, para él han cambiado desde solo, sin sometimiento a que en 1304 se incornobles y feudales y aunque aquí vinieron a auxiliarle poró la parte sur de huestes de obispos y nobles menores de sus otros Alicante. Solo en el S. XIX se le añadió Requena, territorios, no consintió que se quedarán, les entregó Villena y Sax. En su testamento esos límites están en premio a su colaboración en la conquista los casdeterminados exactamente. Por eso los que custodian tros, torreones en escarpados altos, que no tenían en Barcelona el Archivo de la Corona de Aragón lo hiciemás cosechas que los matojos de alrededor, así que ron desaparecer. Se salvó una copia hecha por histoantes de dos años no quedaba ninguno en este Reino. riadores. Para eso quieren archivos y papeles, para Podía haber hecho oficial la moneda aragonesa o la manipular la Historia. de sus condados, imponer las leyes de sus otros reiDon Jaime se empeñó en crear el Reino de Valencia nos, pero no lo hizo. Quiso hacerlo todo de nuevo. de nuevo y que la lengua fuera distinta de sus otros Estableció una moneda distinta, con una “taula” de Reinos. Era un problema de libertad. Por fin, tenía un cambios para que todas las que circulaban en el Reino reino donde él era libre, había conquistado su propia de Valencia se cambiaran por la oficial el “real”. Doce libertad, compartiéndola con su pueblo. reales equivalían a un “sou” y veinte “souls” a una El valenciano que Don Jaime quiso que fuera distin“lliura”. to de las hablas de sus otros reinos y condados, es No trajo las leyes aragonesas ni las Usatges, al connuestra principal seña de identidad, no para crear una trario, creó un nuevo sistema de leyes. Primero institunación distinta de los demás pueblos españoles, pero yó la Justicia Municipal y en 1240 la Costum, que reforsi para usarlo como arma esencial para impedir que mó en las Cortes de 1261 con el nombre de Els Furs, los señoritos oligarcas del norte, que gobiernan a los extraídos del derecho Justiniano y del Código catalanes, nos incorporen a un proyecto que no es Canónico, si bien no pudo, ni quiso, eludir alguna instinuestro, ni realizable, ni tenemos ninguna voluntad de tución, que ya existía, como el mustafá de procedencia adoptar. Como hombres libres, que Don Jaime nos árabe, vigente hasta hace poco en nuestros mercados. hizo, no podemos someternos ahora a una oligarquía Cuando convocó las primeras Cortes en Valencia en extraña, que nos querrá controlar, como con su nuevo 1261, para evitar depender de nobles y clérigos, los Estatuto controlará la vida de los catalanes, los cuales, dos grandes estamentos de las Cortes medievales, las tal vez, necesitan nuestro ejemplo y nuestra ayuda abrió al pueblo llano, siguiendo una máxima aristotélipara liberarse de la chusma que les domina, conduca, procurar que este nuevo estamento tuviera tanto ciéndolos al pasado y a la pérdida de su libertad. peso como los otros dos juntos. Por eso los valencianos, desde Don Jaime, no somos siervos, sino vasallos y compañeros de los Reyes, que antes de su coronación habían de jurar Els Furs, porque ni Reyes ni vasa-

Renou

OPINIO

27

ELS VALENCIANS EN GRECIA (II)
... de Renou 53, pag. 28

Antoni Atienza
Historiador

Documentalment, sabem que molts d´aquells almogavers eren valencians: de Castelló, de Morella, Els almogavers en Constantinopla de Valencia, de Sagunt, de Borriana, de Gandia... inclus coneguem el nom de dos galeres valencianes, Llavors, Roger de Flor es va oferir per a conduïr als les Sant Antoni i Santa Coloma, que plenes d´almogaalmogavers cap a un nou desti. L´Imperi Bisanti del vers valencians ixqueren cap a l´aventura i desembarBasileus Andrònic II Paleoleg “el Vell” estava patint caren en Constantinopla. una terrible guerra contra els turcs, els quals amenaCom que la presencia dels almogavers suscità proçaven les seues fronteres. Per un costat, Roger de blemes en els genovessos que vivien en la capital bisFlor temia que ara Fadric l´entregara al Papa. Per atre, santina, pronte foren enviats a l´actual els bisantins no podien detindre als peninsula d´Anatolia a on lluitaren conturcs. Els almogavers podien actuar tra els turcs baix les seues banderes: com a mercenaris, derrotant als otola del rei d´Aragó, la del rei de Sicilia i mans i asegurant les fronteres del vell la de Sant Jordi, ya en la primavera Imperi d´Orient. Els principals capid´hivern de 1302 (Muntaner, cap. tans de Fadric accediren a acompan219). Els turcs foren derrotats en faciyar-lo: Berenguer d´Entença o Ferran litat en Artaki, i després de l´hivern, en Ximenis d´Arenós eren fills de families abril de 1303 reemprengueren l´ofensinobiliaries valencianes que, sense va per tal d´alliberar Filadelfia (hui dret a herencia, pensaven guanyar-se Alasheir) assejada per l´emir de un patrimomi en la seua espasa. Karamania. La batalla entre les tropes Roger negocià el contracte, exigint de Flor (composta per almogavers, per ad ell el titul de megaduc, la mà romeos o bisantins, i alans, mercenaris d´una princessa, i el pagament de procedents de l´actual Ukrania) –3.000 quatre monedes d´or per al cavaller homens- i les de Karamania –8.000 armat, dos per a l´alforrat i una per als ginets i 12.000 infants- tingue lloc en infants. El cavaller armat, era el que montava un gran cavall de guerra i Assessinat de Roger de Glor, gravat Aulaca. Les tropes turques foren derrotades quan el seu emir fon ferit. El botí duia tota l´armadura; el cavaller alfode la “historia de la Marina de fon impressionant, i Filadelfia quedà Guerra Española”, de finals del rrat, portava una cota de malla i un lliure. Continuaren la campanya, persesigle XIX. cavall més lleuger i rapit; l´infant, era guint als turcs, i dirigint-se cap a la el llancer a peu i l´almogaver. Era un costa. Tornà a derrotar als turcs a les portes de Tiria, bon preu, el doble de lo que cobraven els mercenaris es va dirigir a Efeso, i allí es va afegir a l´expedició normals. Tancada la negociació, els almogavers Bernat de Rocafort, que fon nomenat senescal. s´embarcaren. Quan arribaren a Constantinopla, L´any següent, Roger va conduïr el seu eixercit per Roger de Flor fon investit com megaduc i es casà en Capadocia i Frigia, fins a la serra del Tauro, a on el 15 María, filla del khan dels bulgars.

Renou

28

HISTORIA

Renou

ELS VALENCIANS EN GRECIA (II)
d´agost de 1304 se donà una terrible batalla en les començà la cacera d´aragonesos, valencians i cataPortes de Ferro. L´eixercit de Roger de Flor, reforçat lans per tot l´Imperi. Hi havia uns set mil homens a per Bernat de Rocafort i d´uns 5.000 homens, va desles ordens de Roger de Flor: els mil trescents que cobrir a les tropes turques, 20.000 infants i 1.000 havien escoltat a Roger de Flor a Adrianopolis foren ginets, amagades i preparades per a atacar-los. Els assasinats, com també passà en els almogavers de caçadors foren aixina caçats i els turcs, encara que Constantinopla i l´almirant Ferran d´Ahones. Pocs eren molt superiors en numero, foren novament vendies despres, d´un total de setmil almogavers, a çuts. Els almogavers traspasaren el Tauro i arribaren, soles quedaven tresmil trescents infants i doscents per la passera de les Portes de Ferro, a la Chicoteta cavallers, que foren assejats en Gallipolli. Armenia. Si l´emperador Andrònic havia encarregat a La mal coneguda com “Vengança Catalana” Roger salvar Filadelfia, el capità dels almogavers Aquells almogavers –que ya no eren sols havia arribat fins a les antigues fronteres de l´Imperi. nadius de la Corona d´Aragó, puix agrupaven a atres Roger va decidir llavors pegar la volta, passar l´hivern tropes mercenaris de l´Imperi, com els alans, els turen una comarca segura, i en la primavera, seguir la coples, etc. formaven un conjunt variopint, conegut campanya. com “La Companyia”. Una vegada Llavors, ya complit el seu paper, “fora de la llei”, feren un sagell, en Roger de Flor i els almogavers es el qual apareix l´image de Sant convertiren en una presencia molesJordi, antic patró del Regne de ta per als bisantins. En Magnesia les Valencia i de l´antiga Corona tancaren les portes. Pero Roger va d´Aragó, en l´inscripció: “Sagell de decidir presentar-se davant de l´host dels francs que regnen en l´Emperador, duguent a les seues Tracia i Macedonia”. Esta tropes a Gallipolli. Allí arribà “Companya” o “Companyia” hui es Berenguer d´Entença, segon fill del coneguda pels historiadors com la senyor de Chiva, junt a mil trescents “Companyia Catalana”, pero almogavers. Berenguer era un cavaMuntaner no la nomena aixina, i en ller famós, pero ara que el perill turc el sagell els almogavers no es consihavia desaparegut, tota la seua deren “catalans”, sino “francs”, nom tropa era vista més com un problema que en el qual eren coneguts en que com una solució. ¿Acas un eixerGrecia tots els europeus occidencit aixina no podia prendre el poder, Entrada dels Almogavers Valencians en tals. Un dels capitans de la derribar a la decadent dinastia bizan- Constantinopla. Reproducció d’un qua- Companyia era “portogalés”... tina i posar en el tro a un princip de dre de Moreno Carbonero (L’almogaver Coses de la nomenclatura historica. du una Senyera Valenciana) la Casa d´Arago? ¿No havia passat En Gallipolli s´havien quedat lo mateix cent anys abans, en els Berenguer d´Entença com megaduc, francs de la Quarta Creuada? Els bisantins esperaven i Bernat de Rocafort com a “manescal de la host” que Roger de Flor i Berenguer s´enfrontaren, pero no (Muntaner, cap. 215). Es fortificaren en Gallipolli, fon aixi: Roger va voler renunciar al carrec de megamatants a tots els grecs de la ciutat. Mentres duc a favor d´Entença, aduïnt la seua major noblea. Rocafort feu la guerra per terra, Entença s´embarcà Llavors, l´Emperador nomenà césar a Roger de Flor. en cinc galeres per a fer la guerra per la mar, pero fon Este nomenament va suscitar un gran rencor en apresat pels genovessos. Mentrimentes, el mateix l´anima de Miquel, hereu de l´Imperi. Llavors, va conprincip Miquel es posà al front de les tropes que vidar a Roger de Flor, la seua esposa i els seus capiassejaven als almogavers en tans, a una festa en Adrianopolis. A principis d´abril Gallipolli. de 1305, en mig de la celebracio, un sicaris es llanLlavors, Bernat de çaren damunt del César, i l´apunyalaren. Llavors, Rocafort, personage que no

Renou
Frai Bonifaci Ferrer, en 1478, publicà la primera traduccio de la Biblia a una llengua romanica i diu: “de lengua latina en nostra valenciana”.

Chiquet en pilota. Ripollés. (Fibra de Vidre)

Renou
ELS VALENCIANS EN GRECIA (II)

HISTORIA

29

se sap a on naixqué -pogué ser molt be valencià-, va Mentrimentes, Berenguer d´Entença va obtindecidir fer una eixida contra els bissantins. Quan dre la llibertat gracies a la diplomacia de Jaume II. estos descobriren que la Companyia abandonava la Berenguer d´Entença contractà en la Corona d´Aragó ciutat, llançaren la seua poderosa cavallería a l´atac, a 500 homens, i va tornar cap a Orient. Pero Rocafort a través de l´estreta llengua de terra que unia la no estava dispost a cedir-li el comandament suprem, peninsula de Gallipolli al continent. Llavors, els almoi abdos capdills es barallaren. Llavors, el Consell dels gavers llançaren damunt dels ginets una pluja de Dotze, que regia la Companyia, va decidir que els darts, i mentres la carrega era detinguda en sec, almogavers es dividiren en tres grups, encapçalats Rocafort, al front dels seus cavallers, atacaren per un pels capitans Rocafort, Entença i Arenós; i que cada costat. Els almogavers desventraven als animals, home era lliure de triar al cap al qual seguir. No obssembrant la confussió absoluta, i finalment els cavatant, Arenós es va posar a les ordens d´Entença, i llers bissantins varen fugir, acaçats realment, la Companyia quedà dividida pels antics mercenaris. Després, els en dos. Cadascuna inicià llavors la seua almogavers s´enfrontaren a la resta de campanya. l´eixercit bissantí, atrincherats dalt En aixó, Fadric de Sicilia envià d´un tossal, avançant com una ona irreal seu nebot, l´infant Ferran, fill del rei sistible als crits de “¡Aragó, Aragó!, de Mallorca, per a encapçalar la ¡Sant Jordi!”. Era el 7 de juny de 1305, Companyia. Berenguer d´Entença i i els bissantins foren totalment venXimenis d´Arenós es presentaren ràpiçuts. dament en Gallipolli per a prestar juraA partir d´este moment, la ment a l´infant. Pero a Rocafort, que es Companyia començà a menejar-se per trovaba assejant Nona, i contava en el l´Imperi Bisanti. Després de derrotar al contingent més numerós, l´aparició de princip Miquel, la Companyia es va divil´infant Ferran no li feu gens de gracia, dir en tres grups: un es va quedar en puix suponia perdre la seua independenGallipolli, prenint esta ciutat fortificada cia i tallar totes les seues ambicions. com una base d´operacions i comerç; Llavors, va manipular a l´assamblea del atre, quedà baix el comandament de Consell, la qual va anunciar que accepRetrat dels reis de Valencia Bernat de Rocafort; i un tercer va tarien com a cap suprem a l´infant Alfons I. “Jaume II, de Stolz seguir les correries de Ferran Xemeniç Ferran, pero en el seu nom propi, no Viciano, Saleta dels Furs, d´Arenós (parent dels senyors de com a delegat de Fadric de Sicilia. Ajuntament de Valencia. Cortes d´Arenós o “de Arenoso”). Ferran no podia traicionar a son tio, i va Gallipolli fon atacada, quan es va saber que estava renunciar al comandament, que era lo que havia prepoc guarnida, pels genovessos. Pero Muntaner la va vist Rocafort. defender en habilitat, junt a les dones dels almogavers, que defengueren les muralles en ferocitat. Finalment, els genovessos es retiraren.

Renou

SURVEYORS
COMISARIOS AVERIAS DE CASTELLÓN, S.L.

Paseo Buenavista, 34 - 6º F 12100 GRAO DE CASTELLÓN

Fax 964 73 70 79 Móvil 609 87 61 14

30

COLABORACIO

Renou

LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD José Mª Adan García EN EL ESTATUTO CATALAN

E

A lo que hay que añadir “la intervención y el control n la unidad y solidaridad de las prestaciones sociade los sistemas de protección social complementarios les entre todos los territorios y para todos los ciuprivados”, con carácter exclusivo. (Articulo 166), etc., dadanos, radica la JUSTICIA SOCIAL, base del etc.…. Estado mismo. Una vez más queda demostrado lo engañoso de las Efectivamente la Nación española se constituye en competencias compartidas o ejecutivas en el estatuto, un Estado Social y democrático de derecho, que propugsolo así tituladas para enmascarar la atribución total de na como valores superiores de su ordenamiento jurídico, competencias exclusivas del Estado. la libertad, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD y el pluralismo Sin más consideraciones es evidente que se rompe político (articulo 1 de la Constitución). LA CAJA UNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Con ello se Este valor superior y que por tanto transciende e destruye el sistema nacional; se privilegia a unas comuinforma todo el orden legal, se concreta especialmente, nidades sobre otras; se condena a en la obligación del Estado de “manciertos territorios a la minisvaloratener un régimen público de la ción de sus prestaciones sociales, Seguridad Social PARA TODOS LOS con su tremenda repercusión en el CIUDADANOS. (Articulo 41 de la mercado de trabajo; impide el cumConstitución). plimiento solidario del objetivo de la No es necesario insistir en justicia social por parte del Estado y que el logro de la justicia social es se crean privilegios odiosos entre una de las funciones esenciales e regiones y entre ciudadanos. irrenunciables del Estado. Para ello Esta desigualdad esencial, queda se creo la Seguridad Social. El fundasubrayada por la insolidaridad colecmento de la misma, lo que la hace tiva, es decir por el regateo de las posible, es la aportación solidaria de aportaciones de Cataluña a los fonempresarios, trabajadores y dos del Estado hasta anularlos en la Hacienda publica a su financiación. Pues bien tanto el principio de Els cabalos riu Ebre passant per Saragossa. práctica. Con todos los antecedentes que IGUALDAD, base de la JUSTICIA, L’aigua que es tira al mar es la gran exigencomo de la SOLIDARIDAD en que su cia del tripartit catala a Zapatero per tal de hasta aquí, venimos considerando, que no s’aprofite en Valencia, evitant un resulta irrisorio hablar de “lealtad aplicación se fundamenta, que tamdesarroll economic perillos per a catalunya institucional”, cuando todo el estatubién ha de ser igualitaria, queda una to es un monumento a la deslealtad vez mas roto por el proyecto de estacon el Estado español y menos aun de solidaridad, cuantuto catalán. do es también el paroxismo de la insolidaridad. Aunque utiliza el eufemismo de competencia comparPara rematar la insolidaridad que se deduce de la fistida, (distinción que no modifica el sustantivo de transcalidad diferente, de la extraterritorialidad, de la bilateraferencia), a continuación establece que dicha competenlidad, de las diferencias en las prestaciones sociales, de cia compartida incluye “en todo caso”: los derechos y privilegios exclusivos para la ciudadanía “- La ordenación del sistema de la Seguridad Social. catalana, que impregnan todo el sistema, por si queda- La organización y administración del patrimonio y los ra alguna aportación residual que aportar a los gastos servicios que integran el sistema de la Seguridad Social genérales del Estado, a los fondos de solidaridad o de en Cataluña. compensación entre comunidades autónomas, esta - La ordenación y ejercicio de todas las facultades quedaría condicionada, a las siguientes condiciones: administrativas sobre las mutuas de accidentes de tra-A que los hipotéticos beneficiarios, “lleven a cabo un bajo y enfermedades profesionales, y sobre institucioesfuerzo fiscal también similar al soportado por nes de empresas y las fundaciones que colaboran con Cataluña” (articulo 210). la Seguridad Social. -A que, “el mayor esfuerzo fiscal de - La dirección y la inspección de la gestión y adminisCataluña…………. se traduzca en la mayor capacidad tración de las prestaciones económicas de la Seguridad financiera y unos mayores ingresos para Cataluña” (artiSocial. culo 210). - La ordenación de la inscripción de empresas, las afi-A que, “los mecanismos de nivelación, no puedan liaciones, las altas y bajas y los otros datos de adscripalterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ción de los empresarios y los trabajadores por cuenta ordenación de rentas por capita entre las comunidades propia o ajena. autónomas antes de la nivelación” (articulo 210). - LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS DE -A que, “el Estado, de acuerdo con el principio de lealLA SEGURIDAD SOCIAL, QUE INCLUYE EL RECONOCItad institucional (que evidentemente no es reciproca), MIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOgarantice la suficiencia de los recursos de la Hacienda MICOAS DEL SISTEMA DE LA SEGRIDAD SOCIAL Y LA de Cataluña, en el supuesto de que las disposiciones ORGANIZACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.” generales aprobadas por el Estado, impliquen un incre(Articulo 166 del proyecto de estatuto).

Renou

COLABORACIO

31

LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD EN EL ESTATUTO CATALAN
y crédito, se completa con estas exigencias finales insomento de las necesidades de gasto o una disminución lidarias. Son de fácil aplicación porque la Generalidad, a de la capacidad fiscal de Cataluña” (articulo 213). través de su Agencia Tributaria percibe directamente -A que, “las inversiones del Estado en Cataluña tientodos los impuestos del Estado dan a equiparar progresivamente a la participación proTodo ello ha hecho afirmar a un economista de gresiva del P .I.B. en Cataluña, en relación con el P .I.B. del tanto prestigio como José Barea que “apoyarse en las Estado, teniendo en cuenta LA COMPENSACIÓN CON balanzas fiscales alboradas para Cataluña para justificar LOS DEFICITS ACUMULADOS” (Disposición transitoria el sistema de financiación contenido en el Proyecto de 6). Estatuto Catalán hace perder toda credibilidad al -A la “reducción del DEFICIT FISCAL en Cataluña, con mismo”. el Estado” (Disposición transitoria 7). ¿Quién tendría que pagar las falsas consecuencias -A que la Comisión mixta de Asuntos Económicos y de todo ello? ¿Quién esta pagando ya las millonarias fiscales Estado–Generalidad, concrete en el plazo de un diferencias de inversión en infraestructuras que tiene año, LA COMPENSACIÓN ECONOMICA QUE DEBE RECICataluña con el resto de España? Pues las estamos BIR LA GENERALIDAD, POR LAS INSUFICIENCIAS PRODUpagando entre todos y en particular CIDAS POR LOS SISTEMAS DE Valencia. Están implicando, por esta FINANCIACIÓN APLICADOS, hasta el razón y otras de carácter político, la momento de entrada en vigor del derogación del Plan Hidrológico presente estatuto” (Disposición Nacional, y de los trasvases; la injusfinal 1). tificada y sectaria demora del AVE; la -Así mismo “deberá tenerse en ampliación del puerto, del aeropuercuenta la densidad de población, la to, del aeropuerto de Castellón, de la población inmigrante, ……………… autopista Valencia-Lisboa (que articuasí como EL DIFERENCIAL DE laría a España), de la autovía GASTO SOCIAL, CON LOS PAISES Sagunto Somport, del corredor ferroDE UN NIVEL DE DESARROLLO SIMIviario por la costa desde el Sur hasta LAR” (Disposición final 2). Francia, las inversiones del Estado en Y todo ello hay que acordarla Copa de América (tan distintas a la lo en COMISIÓN BILATERAL. ¿Queda algo que aportar a los gastos del Tots recordem la facilitat d’obtencio d’inver- feria de Sevilla o la Olimpiada de Estado o a los fondos de solidaridad sions de l’Estat per a la Fira de Sevilla o la Barcelona), etc., etc. Olimpiada de Barcelona. ¿Què passarpa en Parece mentira que la comunientre las comunidades autónomas? la Copa d’Almerica de Valencia?. De dad catalana, una de las más desEvidentemente no. Es al revés la moment a soles promeses i retarts. arrolladas y de más alto nivel de Generalidad es ACREEDORA del vida de España, se considere acreeresto de España. dora del resto, cuando tanto en la época franquista, La voracidad económica del proyecto de Estatuto, como el la democracia, últimamente mediante el chanque se refleja en la obsesión de administrar, gestionar, taje del tripartito a un gobiernos débil, ha sido privilecobrar, todos los fondos de la Unión Europea, las invergiada en inversiones y subvenciones de todo tipo. siones y gastos del Estado en Cataluña, las tasas y arbitrios de todos los servicios públicos, de controlar todas las entidades especialmente las de ahorro, financiación

Renou

32

GALA EN HONOR A LA LLENGUA VALENCIANA

Renou

El 25 del passat mes de novembre va tindre lloc en Valencia la Gala de la Llengua Valenciana. Participaren un triat grup de personalitats que glosaren la centenaria Llengua Valenciana. Tots foren molt aplaudits. Tenim l’orgull de dir que la representant de “Cardona Vives”, nostra vicepresidenta Mª Dolors Miralles, fon la que mes aplaudiments va rebre, no a soles per lo que va dir sino tambe per cóm ho va dir. Volem deixar constancia d’este fet i trascrivim el contingut de la seua disertacio.

INTERVENCIO DE M.DOLORES MIRALLES ENRIQUE VICEPRESIDENTA DE L’ASSOCIACIO CARDONA I VIVES DE CASTELLO EN EL DIA DE LA GALA EN HONOR A LA LLENGUA VALENCIANA ORGANISADA EN VALENCIA PER L’ASSOCIACIO NOU VALENCIANISME

B

ona Vespra senyores senyors amics germans de les I aixina ,aixina anem pasant sense parar, tantes entitats culturals valencianistes i tantes incoherencies Un dia mes ,estem aci per a manifestar la voluntad ¡ Per tant! que tenim en la defensa de nostra cultura e identitat Es el moment del poble... representada en la entranyable lliteraria , dolça i proEs el moment del poble ... pia , Llengua Valenciana Quan les dones tenim que parlar ya no com a politiVolem seguir defenent-la ara i aci .Perque aixina ques ni ciudadanes ni per el nostre dret de parlar sino seguirem defenent tambe el seu esplendoros pasat i com a mares ..... i com a filles de la nostra terra afiançarem el seu amenaçat futur valenciana Amenaçá i manossejá, la llengua que ha parlat sempre Es el moment del poble el Poble Valenciá ,esta ,continuaQuan ha fallat tot tipo de ment somesa a pactes politics pactes, contrapactes acadeEs pacta un accent, una T mies politiques en sueldos ,una X , un nom , un articul ,la millonaris toponimia d’ un poble i se utiQuan tenim que pasar per la lisa com a moneda de canvi vergonya de que siga la mateixa ;desde Madrit desde la mateixa Academia Valençiana de la Valencia ,per a fer callar a uns i Llengua la que acaba de liquidar contentar a uns atres per saldo la nostra cultura i ¿Qué me dones si li lleve el com a consequencia i fi ultim articul LO ? ¿Qué vols que li ,liquidaran tambe la nostra ecofique una TX com tenen els vasnomia i la nostra dinamica cos en el disseny que els va ¡¡¡¡¡Perque no vos enganyeu la fer Sabino Arana ? llengua es la porta ,es el fet difeAixina pues somesa a rencial es la clau de la nostra Mª Dolores Miralles en la seua intervencio negociacions i a intercamvis en el casa i ya sabeu lo que pasa mercat parlamentari d’ uns quan no hi ha clau ni porta i hemicicles ,la nostra propia llengua ,no te ánima que la sobretot si no tens un bon veinat ........... defenga politicament Es el moment del poble i la accio esta en mosatros Quan ve el politic de turno ,li lleva la ch , i prohiDespués de pasar la vergonya de una continua ambibíx el articul “lo “ en els mijos de comunicació guetat social i politica que desde fa alguns anys esta Ara li toca a un atre politic i tornen les pressions ¡¡ debilitant i dividint al nostre poble i que sols se explica Hi ha que llimar molt i modificar molt eixa llengua tan per eixa pressio continua ,propia de les negoçiaçions igual a atra (segons diuen alguns ) per a que Valencia politiques ,extranyes als nosencaixe en el quimeric puzzle de la gran catalonia tres interesos

Renou
Antoni Canals (1352-1414), al traduir el “Valeri Maxim”, diu: “tret del lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, aixi breu com he pogut, jatse sia que altres l’hagen tret en lengua catalana”. (¿Que fem, presentem a Antoni Canals com el primer seccessioniste de l’historia?. Igual es que ya tenien clar que eren dos llengües diferents ¿no?).

Ferralla del mar. Ripolles. (Ferro)

Renou

GALA EN HONOR A LA LLENGUA VALENCIANA

33

Es pues el moment del poble un mateix cos ¡Hem de dir prou ¡ .Pero no sols a esta tropeEs el moment del poble lía del mercat politic dels hemicicles , si no a la nostra actiDespués de la vergonya de vore ¡¡¡¡ que no se fan tut pasiva negocis per a apoyar el valencianisme com fan en atres Yo com a vicepresidenta de la societat Cardona i regions ¡!!!sino que a vegades se utilisa el valencianisVives de Castello i en representacio de ella , vinc a deixar me per a fer negoci constancia de la nostra actitut en la valencianissima proHem de actuar Hem de denunciar i som vincia de Castelló .¡Si dic valencianissima! a pesar de tots mosatros mateixos ,no ells, no atres ,som mosatros en la els esforços que s´han fet per a enfrontarla a Valencia nostra actitut , conscients de lo que esta passant i no Yo he conegut aValencia en Castelló i desde Castelló conformar-nos en un victimisme inoperant i fals I com yo també estan açi els nostres germans de Mos hem de culpar de que no hem sabut emocionar Alacant........ valencians als nostres fills i que molts jovens per eixa falta de Pero Valencia te ara mateix una responsabilitat motivacio,s´han desviat de la seua terra i han buscat atres inalienable i ineludible . arrels artificials ....... Eixa responsabilitat de correspondre i defendre la Moltes voltes per ignorancia , entenem que cantant unió de tots els valencians perque ¡valencians de l’ himne una vegada al any ya hem cumplit i aixo no Valencia: esteu en el mig! , ¡perque necessitem una refepot ser el valencianisme el valencianisme es l’ acció rencia! , ¡perque sou Cap i Casal! i perque encara que el La perdua de protagonisme de Valencia en la rey En Jaume a traves de Blasco de Alagón va entrar per Comunitat en España i en Europa es galopant (per cert Morella ¡la responsabilitat historica es vostra! .......perque venint de Madrit he observat que ya li han llevat el nom el anima i el cor del nostre regne ,historicament, esta en de Valencia a l’ Autovia i ara ya no som ni el relatiu terme Valencia de Llevant ara som “el Este” que es podria referir tambe Teniu en Valencia eixa responsabilitat de superar a Italia o a Grecia i tambe Asia ..... )) les guerretes infantils mig clanEs la ambigüetat, la passividestines entre diversos sectors tat, la miopía que mos domina , culturals i politics ...que desmentres atres pobles sense emboquen en una valencianitat tants fundaments,, simplement pueril i fluixa . I ho teniu que fer en una estrategia politica de disen pro de una idea superior com seny s’ estan apoderant de tot i es la fortalea del nostre proyecte omplint les arques comú : La nostra Gran Valencia El Hem de convertir els nosnostre Regne tres plors en responsabilitat Es el moment del poble Tot aixo ho farem , per .....Chiquets mosatros , per els nostres Valencia te que actuar, te que antepasats, per arraigar als estar per damunt de la soberbia nostres fills , per el nostre i la vanitat dels personalismes desti en Europa i en el mon Te que donar-se conter que tenim Per la nostra personalitat , per Els protagonistes de la nit que estar ben units front a la nostra cultura , molt definida este vendaval que mos envolta Perque tenim que ser con Units en el respecte i valoracio de les nostres importants Tirant Lo Blanch sempre en la espasa en la ma comarques ,....en les seues peculiaritats: l’ Alcalaten Tot aixo farem a menos que ...... pensem que ,el Maestrat, La Plana ,Les terres del Palançia , La som un poble molt, molt vell que estem cansats ,que no Marina , La Ribera .........etc....fa poc que yo he estat en val la pena res i que volem morir Requena i alli no se respira mes que Valencia en les tenGracies i Vixca Valencia des en els mercats en el carrer . Hem de entendre el llenguage de lo que es defendre els nostres interessos pero tots a una ......... perque som

Renou
Tras la lectura de “Tirant lo Blanch”, el profesor Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, reconocía que su opinión había sido precipitada, porque indudablemente, su lectura detallada, sus giros literarios, demostraba claramente su pertenencia a la lengua valenciana. Enrique Tierno Galván, 1984.

Dona en capella. Ripollés. (Ferro).

34

PREMI OBRA LLITERARIA

Renou

PREMI DE L’ASSOCIACIO CULTURAL CARDONA VIVES A LA MILLOR OBRA LLITERARIA, ESCRITA EN PROSA I EN LLENGUA VALENCIANA
TEMA LLIURE, DOTAT EN 300 EUROS. AL MILLOR TREBALL, EN PROSA, SOBRE HISTORIA, COSTUMS I/O TRADICIO DEL POBLE VALENCIÀ. BASES
1.- Els treballs que concursen al Premi hauran d´estar escrits en Llengua Valenciana (Normes del Puig). 2.- Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais i trenta fulles com a minim; estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat. 3.- Seran admesos treballs hasda el 13 de maig de 2006, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaría de l’Asociacio Cardona Vives, Carrer d’En Mig, nº 29, piso 9, porta 27 de Castello de la Plana (C.P .12001). Tel/Fax: 964 200468 (contestador) o, millor, a l’apartat de correus nº 545. 4.- Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetira en l´exterior d´un sobre tancat, dins del cual es fara constar el nom, llinages, D.N.I., telefon i domicili de l’autor. 5.- La Junta Directiva de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”, constituira un Jurat que s’encarregara del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable. 6.- El treball premiat no sera tornat, respetant la propietat intelectual de l´autor qui, no obstant, cedira els drets d´una primera edicio a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Si en el determini d´un any el treball no fore publicat, l´autor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de l´impressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors hasda el 29 de juliol de 2006. 7.- El Premi en metalic es rebra per part del premiat en l’acte que se celebrara el dia 2 de juny de 2006, a les 22 hores, en el restaurant “Ortega Playa” del Grau de Castello, junt a la celebracio de l’entrega de Premis Fadrí-Cardona Vives 2006. 8.- Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions. 9.- Per a tot lo que no s´haja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu. Castello de la Plana, novembre de 2005. La Junta Directiva de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”.

Renou
Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana. (Traduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer. 1478)

Renou

Promoción 10 adosados
2ª fase de adosados en ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

CALIDAD DE VIDA
A SU JUSTO PRECIO

Renou

LLENGUA VALENCIANA

35

HISTORIA DE LA LLENGUA VALENCIANA
LLITERARIES... AFEGINT EMBOLATS, ARTIFICIS ENGANYOSOS
Coneixent estes precisions, resulta una cosa molt extranya l’afirmacio de S.G. de que “per consell de l’Aguiló... començaren a escriure versos... Llorente i Querol”. Perque resulta que Aguiló vingue a Valencia l’any 1858 (29), i mal podia aconsellar a Llorente que començara... perque ya havia començat: Teodor Llorente ya havia escrit el primer dels seus poemes –Mon trist caminar-, publicant-lo l’any 1857 en el periodic El Conciliador, abans de coneixer a Aguiló.I Querol, en 1858, estant ya Aguiló en Valencia, presentà un poema en els Jocs Florals, pero no en idioma valencià, sino en la llengua de Cervantes. ¿Com va poder donar eixos consells que, segons S.G., van fer que “començaren a escriure versos en vernacle”? ¿No estarem dadvant d’un cas de poders magics d’accio a distancia per part del “gran esperit restaurador”, com califica S.G. a Marià Aguiló? O mes be ¿no sera que el mestre catalanisador haura pensat que no ho notariem i que deixariem passar com a bo est embolat?. Qui va donar el foc romantic inicial, fon Vicent Boix, valencià. I el propulsor i anima del grup renaixentiste,Teodor Llorente, començà i actuà én independencia de criteri respecte dels catalans, encara que mes tart es relacionaria én ells. La Renaixença en Valencia no va començar a remolc del mallorqui Marià Aguiló.

Josep Boronat Gisbert
(...continuació)

DEL SEU LLIBRE “POMELL DE VALENCIANITAT”

LLITERARIES... REGALANT LLOANCES A WENCESLAU, FILL DE CATALANS
Descubert l’embolat que ha vollgut colar-nos S.G., el de la pretenguda influencia decissiva del mallorqui Aguiló sobre Llorente i Querol, podem seguir llegint lo que diu d’ells, observant l’intencionalitat subjacent, en La Renaixença al País Valencià. Presenta junts a Llorente i a Querol, com si tingueren una categoria lliteraria pareguda, com a

les dos figures literàries cabdals del sigle XIX valencià; amics intims fins a la mort, i mai la rivalitat no enterbolí les seues relacions literàries i personals. Pero, a l’hora d’aplicar adjectius que donen la valoracio dels dos, escriu de Llorente: es complau en la bellesa de la vida quotidiana i tranquil.la, en les emocions placides; sempre ponderat, tendre i clar, escriu plaents poemes amorosos, sense passio; compon poemes historicistes amb prou bona retorica; és sols enyoradís; manca de voluntat de lluita per al recobrament de la glòria pretèrita; autor de poemes pairals, plens de la llum i sabor de la mare terra; canta una pàtria idealitzada, gloriosa i amable, pero que és ja un bé perdut o a punt de perdre’s; escriu poemes... d’un sentimentalisme bastant pedestre,... en un valencià popular ben escaient. En canvi, de Querol, diu ue és més vehement, afectat als temes sublims i a la lluita viril; és un poeta de més ambició estètica, amb pretensions èpiques; una mica academic; pero sempre és càlid, lúcid i vibrant, amb una exhuberància continguda; afirma corat-josament les raons dels renaixentistes... Ho veem: apreciacions encomiastiues per a Querol, i deslloidores per a Llorente. Cosa que extranya molt a qui coneix la produccio lliteraria dels dos, i els fets dels dos per la Reinaxença. ¿Per qué sera? La clau d’esta distincio la trobem en la següent afirmacio de S.G.: Querol ja comença a escriure poemes en català, com ell anomenava ardidament i amb sà criteri cientific, la llengua dels valencians. Aci tenim el motiu de l’exaltacio de Querol. De Querol, en llengua vernacula, solament es coneix un llibret chicotet ue du tres poemes circumstancials, als que va posar per nom Rimas catalanas; una poesia dedicada a la filla de Llorente, Reina dels Jocs Florals de 1879, en “Almanaque de Las Provincias”, 1880, p. 89; i un poema titulat Patria, Fides, Amor, llegit com a Mantenedor en els Jocs Florals de Barcelona en 1872. I pare voste de contar.

(continuarà en el numero següent...)

Renou
Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, Traduix “Lo carcer d´amor”, ‘traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa’. Tambe va traduir “La revelacio del benaventurat apostol Pau” i “Cordial d´anima, abdos en Valencia 1495, ‘de vulgar idioma castella en valenciana prosa’.

36

POESIA

Renou

NARCIS VINYOLES
D’este poeta valencià, ya donarem conter en el numero 49 de RENOU, Hui, pel seu interès, tornem a insistir en la seua obra. En esta ocasió, se tracta d’un poema “lloant les cobles fetes per en Joan Moreno, a favor dels vells”. Diu aixina:

JOSEP MELIÀ I CASTELLÓ

L

Parla del Seny:
Un qüern he llegit de dobles discretes, fundades en art, en seny e saber, dient que los vells son mes de voler que els jovens de barbes primals imperfectes; i aixi m’ha mogut, per veure les bones per part dels vellarts, de fer hi coment, on puixen notar i apendre lo dones que estan los delits en l’experiment. Servexen amor los vells sens defectes, i no.n volen gloria, ans fugen del fum; honrar a qui amen es son bon costum, i en tots temps servir-les, humils i subyectes. Es del filosoph doctrina vulgada,

Traduccio al castellà
He leído un cuaderno de coplas discretas, fundadas en arte, en ciencia y saber, diciendo que los viejos son mas de querer que los jóvenes de barbas primitivas e imperfectas; i así me he movido por verles las buenas por parte de los viejos, de hacerle un comentario, donde puedan tomar nota y aprender las mujeres que están los deleites en la experiencia. Sirven amor los viejos, sin defectos y no quieren glorias huyendo del humo; honrar a quien aman es buena costumbre, y en todo momento servirles humildes y sometidos. Es del filósofo doctrina vulgar,

’any 2005, ha segut un any per a oblidar-lo i, especialment, per oblidar-lo la família de valencianistes confiada de sempre en la calitat lliteraria dels seus lletraferits. A Casp, li seguiren el pare Costa, Pere Delmonte i, també Josep Melià i Castelló. Fa un parell de números de RENOU, publicarem una semblança de Pere, hui, volem honrar a Melià de la manera que es mereix un home en qui, la lliteratura en totes les seues facetes, no va tindre secrets. Josep dominà per igual el teatre, del que era un erudit, la prosa i, com no la poesia. Fon mestre en Gai saber i se n’anà deixant per als d’ell una garbera d’honors, de premis i de flors naturals, dignes del genit que duya dins. Arreglo seguit transcrivim u dels seus poemes per a deixar constància, especialment, de la seua poesia, poema tret del llibre Manoll d’Anels, publicat per Lo Rat Penat en 1998.
Dema pensare en tu. Dema. Quan tinga el gust del despertar en les genives; quan oigga el bronze nou de les campanes cantant-me el teu amor mentres repiquen; quan no te l’atractiu de la llum clara obrint-me a colps de somis les pupiles; quan tot siga somriure que dibuixa camins a l’infinit de les caricies. Dema. Quan la tristor se torne cendra cremant els desenganys en negres pires i tot se torne entorn niu de promeses i nuc de carrussels que alegres giren, podre pensar en tu. Podre atra volta retraure el gust a mel de perduts dies; podre borrar les ombres dels fracassos; les marques dels dolors i les ferides, i fent del pensament llauger mensage que vole al teu encontre i que te cride, portar-te al meu costat, amor, com sempre, igual que ahir i hui, a on vullc que estigues…

Renou

GASTRONOMIA VALENCIANA

37

LA CUINA DE SANTIAGO VERNIA
Sí, per que la meua chiqueta Ana no pot fer a sovint les receptes que fea abans. Aixina que yo la re-emplace. I hui vos diré una formuleta de estofat que vaig menjar en Cinctorres. 1 kg de creïlles 2 tomatetes 1 ceba 1 cabet d’alls 100 g d’oli d’oliva 1 culleradeta de vinagre 1 pebrereta seca jolivert, llorer i pebre negre Se frig la ceba “al dente”. Despres, la tomata. S’ofeguen les creïlles a trocets Se posa 1 litro d’aigua I s’afigen les especies. Es plat modest pero saboros.

VIVERE EST BIBERE
En esta seccio, dins de la gastronomia, vaig a parlar de vins, i sobre tot, de vins valencians. Pense anar des-granant les poquetes nocions que he adquirit en l’Escola Vitivinicola de Requena, que es la mes antiga d’Espanya i on han depres alguns dels bons enolecs que hi ha. En el Regne hi ha molts bons vins, lo que passa es que hasta fa poc no se elaboraven en tecniques modernes; pero quan s’ha comen

Renou

PASSATEMPS
VERTICALS 1. Enfermetat del fege. Lletra per a fer plurals. 2.Peça de roba posá d’amunt del llit per a llevar el fret. Está de moda entre Endesa i Gas natural. 3.Nota musical. Part inferior de la porta d’una casa. 4.Se dirigix a una part. Al reves, gran cantitat d’aigua. Cobalt. 5.Abreviatura d’Est. En numero romá, mil u. Terreny bo d’humitat per a treballar-lo. 6.Abreviatura de litro. En numero romá, xixanta dos. Abreviatura de litro. Abreviatura de Nort. 7.Al reves, a on van les bones persones. Recipient per a posar la sopa. 8.Quinta lletra del abecedari. Pronom personal. Propietaris. 9.Mesura antiga de capacitat. Abreviatura d’Oest. 10.En castellà, que no creuen en Deu. Amperi. Campeo.

ENCREUAT

HORISONTALS 1. Part superior i anterior del cerebel. Simbol quìmic del bari 2.Pensament de fer alguna cosa. Temps que una persona viu des de que naix. 3.Doble consonant. En numero romá, mil cinquanta. Nota musical. 4.Part d’alguna cosa en que s’ha disminuit la grossor. Repeticio de la veu. 5.Cuiro cosit per a contindre liquits. En plural, tros de terra rodejat d’aigua. 6.Al reves, estat de confusio. Vocals. Cinquanta en numero romá. 7.Vocal debil. Al revés, ganes de dormir. Ferramenta per a traure terra. 8.Al reves, materia organica de l’home. Natural d’Alemania. 9.Familiarment, el nom de Françesc. Al reves, metal precios. Amperi. 10.Habitacio de grans dimensions. Aso si que te....

José Luis Cortés Lloréns

Renou
ENREDRALLENGÜES

PASSATEMPS

ENREDRALLENGÜES/ACROSTIC

ACROSTIC Utilisant la primera lletra de la paraula corresponent a la definicio donada, se podra llegir el nom Ordena les lletres d’estes paraules per a trobar d’un botanic valenciá, famos entre atres coses Toponims de pobles del per les seues observaciones sobre el Reyno de Valencia. Regne de Valencia. 1. Alacra cebollero. 2.Fa un moment. MUSEDA _ _ _ _ _ _ 3.Conjunt de musics. SOGIFABEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.Treballar en l’aixa. 5.Part alta cuberta de la plaça de bous. BARETE _ _ _ _ _ _ 6.Fer igual. 7.Natiu de Laconia. LADIES _ _ _ _ _ _ 8.Constelacio Zodiacal. BIGALIE _ _ _ _ _ _ _ 9.Accio i efecte d’enramar. NOFACOM _ _ _ _ _ _ _ 10.Descans religios dels Judeus.

38

REFRANS VALENCIANS
ANTICS REFRANS VALENCIANS

Renou

PINTURA VALENCIANA

Carlos Ros

Lo qui espera desespera ; mes qui nospera , no alcanza. Les burles, venen a veres. Lo peix per a quil mereix, y la ganya pal gat. Lo mateix es filar, que donar a filar. La masa confianza, mata al home. Les parets tenen orelles. La sobrada amistat, es causa de menypreu. Linfant, y lo rat, diuen la veritat. Lhabit no fa al monje. Lo temps tot lo cura. Lo quel metje erra, ho cubrix la terra. La cabra per sos pecats, parta los genolls pelats. Los valents cauen de cuatre. Lo gos al amo, y lo gat a la casa.
“Cantaor en guitarra”. Oli Sobre llenç. Autor: Vicent Castell (1871-1934)

(Se conserva l’ortografia original)

SOLUCIO ALS PASSATEMPS
SOLUCIO A L’ENREDRALLENGÜES SOLUCIO A L’ENCREUAT

Renou
SOLUCIO A L’ACROSTIC

ADEMUS BENAFIGOS BETERA ESLIDA GAIBIEL MONCOFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Renou
Joan Esteve, Venecia 1489, publicà el Liber Elegantiorum, ‘escrit en latina et valentiana lingua’. El Liber Elegantiorum es el primer diccionari d´una llengua romanica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->