Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune Anul II

Anul universitar 2007-2008 Semetrul 2

Contabilitate si gestiune fiscală
Conf.. univ. dr. Lucian Popescu
Conf. univ. dr. Aurelian Bălu ă

Întrebări pentru examen - grele
RĂSPUNS NUMERIC 1 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 2 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 3 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 4 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura): 5 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 6 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 7 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

1

8 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 9 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 10 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are o persoana in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 11 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca are 2 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Rezultatul se va rotunji prin diferenta - în minus- la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura) 12 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 13 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 14 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 15 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 16 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)

2

17 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 1 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 18 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are doua persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 19 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 20 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca are 4 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura) 21 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca are 5 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura) 22 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea lunara a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 23 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea fiscala a ultimei luni pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul anual de amortizare accelerata si limita maxima permisa de lege in primul an. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 24 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in primul an a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 25 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al doilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

3

26 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al treilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 27 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al patrulea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 28 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 29 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul accelerat de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 30 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare fiscala. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 31 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile totale 800 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) 32 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile totale 1.500 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor, pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura) 33 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri totale 1.000 u.m., din care venituri din variatia stocurilor 100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli deductibile totale 800. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) la nivelul anului 2007. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

4

Sa se calculeze impozitul pe venit (profit) datorat..000 u.34 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O microintreprindere are venituri totale 1000 u. declarata microintreprindere. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. Sa se calculeze impozitul pe dividende pe care trebuie sa-l plateasca societatea comerciala. nu se va specifica unitatea de masura) 37 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a obtinut in exercitiul financiar N un profit brut de 1. care au o participatie la capitalul social de 60 % si respectiv 40 %. Societatea „B” SRL e constituita de persoanele fizice D si E. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. se reporteaza si se asteapta hotararea AGA. . Alfa SRL se asociaza (50 %) cu persoana fizica Popescu (50 %). exclusiv veniturile din participatie.C.000 u.000 u.profitul brut contabil al SC „A” SRL este 5.000 u.SC „B” nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC „A” SRL. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. respectiv dividendul brut. Societatea Alfa SRL.. In trimestrul III totalitatea veniturilor cumulate depaseste echivalentul a 100. nu se va specifica unitatea de masura) 35 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O microintreprindere a platit in trimestrul I un impozit pe venit de 100 u. cu o participatie de 50 % si 50 %. nu se va specifica unitatea de masura) 36 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) S. profitul net.m.m. calculat la nivelul anului 2007. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit.000 u. Cu cat este mai mare impozitul pe venitul microintreprinderii fata de venitul persoanei fizice Popescu. in urmatoarele ipoteze: . . stiind ca cheltuielile deductibile au fost de 300. rezultand asociatia in participatie Beta. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. in trimestrul II a platit 200 u. Sa se calculeze diferenta dintre dividendele nete incasate de asociatii persoane fizice A si B.500 Ron drept dividend net unei alte persoane juridice actionare. platit acestor persoane.000 u. din care venituri din variatia stocurilor 100.m. nu se va specifica unitatea de masura) 40 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Societatea comerciala „A” SRL este constituita de SC „B” SRL si persoana fizica „C”. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor...m.veniturile din dividende sunt impozabile fiscal (situatie ipotetica). Sa se calculeze suma incasata drept dividende de catre persoana fizica „E”. tot profitul net este distribuit actionarilor persoane fizice.SC „B” nu are cheltuieli in exercitiul respectiv. care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %.000 euro. nu se va specifica unitatea de masura) 5 . fara personalitate juridica. (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.m. realizeaza un venit de 2. venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli totale 800.000 u. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. . nu se va specifica unitatea de masura) 39 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a realizat un profit brut contabil de 1. nu se va specifica unitatea de masura) 38 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a decis sa plateasca 4. societatea Beta realizeaza un venit de 1. La inceputul exercitiului urmator.m. In exercitiul fiscal precedent a fost achizitionata o casa de marcat de 200 u. In urma hotararii AGA.m. La sfarsitul exercitiului financiar. Sa se calculeze dividendul net. respectiv 350.m.

iar cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit) – 4.m.m.. conform Legii 32/199 ? (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. nu se va specifica unitatea de masura) 43 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a inregistrat urmatoarele venituri: V1 = 300. Sa se calculeze suma incasata drept dividende de catre persoana fizica „E”. Impozitul pe profit datorat pe primele 2 trimestre este de 100 u. Cheltuielile cumulate.. inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit este 2.m.000 u.m.m.m. V3 = 500 si urmatoarele cheltuieli : C1 = 200. nu se va specifica unitatea de masura) 47 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri impozabile de 2.000 u. C2 = 300. Sa se calculeze impozitul pe profit de plata la sfarsitul trimestrului 3.m.. si cheltuieli deductibile 1.. nu se va specifica unitatea de masura) 6 .m.m.. Sa se calculeze profitul net (dividendul brut) in situatia cand V1 este un venit neimpozabil.m.m. din care inregistrate in conturile 701 – 1.profitul brut contabil al SC „A” SRL este 5... 707 – 1000 u. in urmatoarele ipoteze: . Dintre veniturile obtinute.000 u. Capitalul social este de 1.m. 200 u. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit. sunt venituri din dividende de la persoane juridice romane.veniturile din dividende nu sunt impozabile fiscal..000 u. Societatea „B” SRL e constituita de persoanele fizice D si E.m.). Ce suma poate fi sponsorizata ca fiind deductibila.000 u. .m.000 u. intre care amenzi datorate catre Garda Financiara de 100 u. nu se va specifica unitatea de masura) 45 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are in trimestrul 1 venituri impozabile cumulate de 1. care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat Bugetului de Stat. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m.m.2000 u. si penalitati de intarziere catre SC „X” SRL de 100 u.SC „B” nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC „A” SRL. pentru diferente negative se va utiliza semnul minus.000 u. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m.000 u.000 u.000 u. cheltuieli cumulate de 500 u. din care a platit 50 u. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. . 704 . cu o participatie de 50 % si 50 %.41 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Societatea comerciala „A” SRL este constituita de SC „B” SRL si persoana fizica „C”. V2 = 400.000 u. calculat cu si fara constituirea rezervei legale. Sa se calculeze impozitul pe profit ? (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. nu se va specifica unitatea de masura) 46 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri impozabile de 5.m. si cheltuieli deductibile de 950 u. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m.m. nu se va specifica unitatea de masura) 44 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala inregistreaza in trimestrul 3.. . venituri cumulate de 3.. fara a avea venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal.SC „B” nu are cheltuieli in exercitiul respectiv. iar C3 este o cheltuiala nedeductibila fiscal. C3 = 400 (u. nu se va specifica unitatea de masura) 42 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O discoteca a realizat in exercitiul 2007 venituri de 1.

m..m. capital social 1.000 u. pentru pierdere se va utiliza semnul minus. cheltuieli deductibile 1.7. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. In exercitiul financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. din care impozitul pe profit datorat in perioada anterioara 100 u. capital social 1. Care este profitul (pierderea) din aceste operatii.. Sa se calculeze impozitul pe profit.m. si cheltuieli 1. Dupa doua luni plateste si diferenta. nu se va specifica unitatea de masura) 7 .m...000 u.m.000 u.000 u. cursul leu/euro 3.m.5. cursul leu/euro 3. din care venituri din dividende 500 u.4..m. Firma vrea sa constituie rezerve in suma de 140 u. din care 500 u. imprumuturi (cu termen peste un an) din emisiuni de obligatiuni 10.m.48 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri impozabile 2.000 u.. rezerve din reevaluare 2. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Care este profitul (pierderea) din aceste operatii. curs leu/euro 3. cheltuieli totale = 1.. din care cheltuieli cu impozitul pe profit 200. si capital social 500 u.000 euro. Sa se calculeze impozitul pe profit.m. curs leu/euro 3.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile: Venituri impozabile totale = 2.000 u.m.000 u.m.000 u.m. imprumuturi (cu termen peste un an) din emisiuni de obligatiuni 5.000.m.m. Cursul leu/euro la data facturarii este de 3.m..4.. nu se va specifica unitatea de masura) 55 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala vinde in strainatate marfuri in valoare de 1. rezerve din reevaluare 2..000 u. Dupa doua luni incaseaza si diferenta.000 u. In exercitiul financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2. nu se va specifica unitatea de masura) 54 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala cumpara din strainatate marfuri in valoare de 1. cheltuieli totale 1..m.m.000 u.m.000 u. nu se va specifica unitatea de masura) 52 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Societatea „X” SRL are rezerve 500 u.7.. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Cursul leu/euro la data facturarii este de 3.000 u. cheltuieli cu dobanzile. (valori medii ale perioadei).m. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Care este suma minima pentru constituirea rezervei statutare ? (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor) 53 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Societatea „X” SRL are rezerve 500 u. Sa se calculeze impozitul pe profit. nu se va specifica unitatea de masura) 50 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are venituri de 2.m... rezultatul reportat (pierdere) 500 u.000 u. pentru pierdere se va utiliza semnul minus.000 euro.. din care cheltuieli cu dobanzile 500 u.m.m. La o luna plateste 50 % din datoria comerciala.m. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. din care dividende primite de la o persoana juridica romana 100 u.m.000 u. La o luna incaseaza 50 % din datoria comerciala.m. cheltuieli totale 1. rezultatul reportat (pierdere) 500 u. (valori medii ale perioadei). nu se va specifica unitatea de masura) 51 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala are gradul de indatorare de 2. nu se va specifica unitatea de masura) 49 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala inregistreaza venituri de 2. cheltuieli 1.m.5.m. si provizioane pentru litigii 100 u. din care 500 u. Sa se calculeze impozitul pe profit. cheltuieli de protocol 300 u...m.000 u.000 u.m.

000 u. un salariu de baza brut lunar de 1. Alte cheltuieli de exploatare = 9.000 u..m. Cheltuieli privind marfurile = 75. nu se va specifica unitatea de masura. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1.. Cheltuieli cu personalul = 2.000 u. Nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile.m. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Sa se calculeze raportul dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1.m. la functia de baza. din care cheltuieli cu amenzile catre autoritatile romane 200 u. cheltuieli 1.m. Sa se calculeze impozitul pe profit.m.000 lei. In exercitiul N+1 societatea a inregistrat venituri impozabile 2. venituri impozabile totale 2.m.000 u.000 lei. impozitul pe profit calculat şi înregistrat în cursul exerci iului N – 800 lei.000 lei.000 lei.000 u. Ce suma poate deduce contribuabilul din impozitul pe profit. din care dividende cuvenite – 2.000 lei. si cheltuieli 1. din care plătit – 500 lei. cheltuieli totale 1.000 lei. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. nu se va specifica unitatea de masura) 61 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. nu se va specifica unitatea de masura) 58 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a avut in exercitiul N venituri 2. din care cheltuieli cu dobanzile 500 u.000 u. in conformitate cu Codul fiscal ? (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m. In exercitiul N+1 s-au inregistrat venituri de 2.500 lei. cheltuieli 1..m.. nu se va specifica unitatea de masura) 60 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Dispune i de următoarele date la închiderea exerci iului N: veniturile aferente exerci iului N – 18. din care cheltuieli cu provizioanele de 200 u. (aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului).m. Venituri din prestari de servicii = 200 lei. si cheltuieli din diferente de curs valutar 100 u.m. cheltuieli 1.m.. din care venituri din diferente de curs valutar 50 u.m. in baza unui contract de sponsorizare. cheltuielile aferente exerci iului N – 5..m. amenda a fost anulata.56 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comercial prezinta gradul de indatorare de 5. din care cheltuieli de protocol nedeductibile – 400 lei şi amenzi datorate autorită ilor române – 1. nu se va specifica unitatea de masura) 62 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) 8 .000 u. In exercitiul N+1 provizionul ramane fara obiect si se desfiinteaza. Cota de impozit pe profit – 16%. In urma unei contestatii.000 u.000 u. nu se va specifica unitatea de masura) 59 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un contribuabil platitor de impozit pe profit a efectuat.. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.m.000 lei. Contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare: Venituri din vanzarea marfurilor = 100. nu se va specifica unitatea de masura. considerate nedeductibile fiscal. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.100 lei. inclusiv cheltuielile cu sponsorizarea. Care este suma impozitului pe profit de plătit în exerci iul N: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. si nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal.000 u.m. cheltuieli de 1.000..00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 57 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) O societate comerciala a inregistrat in exercitiul financiar N venituri impozabile 2.

00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 64 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.000. un salariu de baza brut lunar de 1.Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. la functia de baza. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 66 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. nu se va specifica unitatea de masura) 68 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.000.000. la functia de baza. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are o persoana in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.000. la functia de baza. la functia de baza. un salariu de baza brut lunar de 1. la functia de baza. indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. la functia de baza. un salariu de baza brut lunar de 1. un salariu de baza brut lunar de 1. un salariu de baza brut lunar de 1.00 roni. nu se va specifica unitatea de masura): 65 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. nu se va specifica unitatea de masura) 63 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. la functia de baza. un salariu de baza brut lunar de 1.00 roni.000. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. un salariu de baza brut lunar de 1.00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 70 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.00 roni. un salariu de baza brut lunar de 1. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. nu se va specifica unitatea de masura) 69 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni. indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. la functia de baza. la functia de baza. nu se va specifica unitatea de masura) 67 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni.000. nu se va specifica unitatea de masura) 9 . Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.000.000.000. un salariu de baza brut lunar de 1.00 roni.

la functia de baza.684.400. in afara functiei de baza.000.400. nu se va specifica unitatea de masura) 72 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. un salariu de baza brut lunar de 13. rezultatul se va rotunji la leu/unitate.400. un salariu de baza brut lunar de 1. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit.71 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. la functia de baza. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.400. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.00 roni.00 roni. un salariu de baza brut lunar de 1. un salariu de baza brut lunar de 1. nu se va specifica unitatea de masura) 73 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 76 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni. la functia de baza. nu se va specifica unitatea de masura) 74 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. la functia de baza.400. un salariu de baza brut lunar de 1. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. un salariu de baza brut lunar de 1. nu se va specifica unitatea de masura) 10 . nu se va specifica unitatea de masura) 78 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 1 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. nu se va specifica unitatea de masura) 79 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. nu se va specifica unitatea de masura) 75 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008.00 roni. un salariu de baza brut lunar de 1.684. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are doua persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.684.00 roni.00 roni. nu se va specifica unitatea de masura) 77 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. la functia de baza. la functia de baza. la functia de baza. un salariu de baza brut lunar de 13. un salariu de baza brut lunar de 13. la functia de baza. rezultatul se va rotunji prin diferenta la leu/unitate. cunoscand ca are 2 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.00 roni.

80 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. un salariu de baza brut lunar de 13. nu se va specifica unitatea de masura) 11 . nu se va specifica unitatea de masura) 81 RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE) Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008. la functia de baza. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca are 4 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.684. rezultatul se va rotunji la leu/ unitate.684. rezultatul se va rotunji la leu/ unitate. in afara functiei de baza. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca are 5 persoane in intretinere: (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.00 roni. un salariu de baza brut lunar de 13.00 roni.

e) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute in baza unui contract individual de munca. indiferent de perioada la care se refera. dr. in comitetul de directie si in comisia de cenzori. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. numita curent diurna. Aurelian Bălu ă Întrebări pentru examen – medii 1 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Dintre afirmatiile urmatoare. de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat. societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar.Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si Informatică de Gestiune Anul II Anul universitar 2007-2008 Semestrul 2 Contabilitate si gestiune fiscală Conf. dr. printre altele: a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ. e) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor. c) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege. precum si suma din profitul net. in context. nu sunt asimilate salariilor. d) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca. univ. b) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege. in interesul serviciului. Lucian Popescu Conf. in conformitate cu legislatia in vigoare. una nu se refera la veniturile din salarii: a) Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca. 1 . printre altele: a) indemnizatia lunara a asociatului unic. in consiliul de administratie. c) indemnizatia administratorilor. c) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica. 2 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In vederea impunerii. b) indemnizatia lunara bruta. d) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. cuvenite administratorilor la companii/societati nationale. univ. nu sunt asimilate salariilor. indiferent de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda. pentru salariatii din institutiile publice. b) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. precum si la regiile autonome. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. 3 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In vederea impunerii. peste limita de 2. in tara si in strainatate.

altele decat cele obligatorii. cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca. precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei. precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament. inclusiv a unui vehicul de orice tip. la momentul platii primei respective. ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare. in intelesul impozitului pe venit: a) veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului. b) cazare. 7 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. personal pentru munci casnice. 8 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. e) contravaloarea tichetelor de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor. personal pentru munci casnice.d) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor. hrana. a medicamentelor si materialelor igienicosanitare. imbracaminte. in masura in 2 . d) ajutoarele pentru nastere. e) contravaloarea echipamentelor tehnice. din patrimoniul afacerii. c) permise de calatorie pe orice mijloace de transport. 6 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal: a) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului. a alimentatiei de protectie. imbracaminte. b) abonamentele si costul convorbirilor telefonice. c) cazare. precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei. in scop personal. 4 Inregistrarea in contabilitate a fondului de salarii brute se face prin nota contabila: 641 = 421 631 = 431 641 = 441 421 = 641 431 = 631 5 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal: a) b) c) d) e) a) utilizarea oricarui bun. a echipamentului individual de protectie si de lucru. c) imprumuturi nerambursabile. inclusiv cartelele telefonice. e) ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. hrana. e) contravaloarea echipamentelor tehnice. in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare. in scop personal. folosite in scopul personal. d) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii. in conformitate cu legislatia in vigoare. b) ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale.

acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. cu ocazia Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. cu ocazia Pastelui. a medicamentelor si materialelor igienicosanitare. b) cadourile oferite salariatelor. d) contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului. c) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. e) costul prestatiilor pentru tratament si odihna. cu ocazia zilei de 1 iunie. cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal. a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii. b) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. conform legii. in interesul serviciului. 9 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. in conformitate cu legislatia in vigoare. folosite in scopul personal. a echipamentului individual de protectie si de lucru. nu depaseste 150 RON. potrivit repartitiei de serviciu. ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare. numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate. c) permise de calatorie pe orice mijloace de transport. astfel cum este prevazut in contractul de munca. nu depaseste 50 RON. nu depaseste 150 RON. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare 3 . 10 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal. in tara si in strainatate. in intelesul impozitului pe venit: a) indemnizatia lunara a asociatului unic. pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei. cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal. a alimentatiei de protectie. in intelesul impozitului pe venit: a) transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. 11 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila.care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. in conformitate cu legislatia in vigoare. conform legilor speciale. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. la nivelul unui abonament lunar. c) cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice. e) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. d) Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. d) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. b) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii. c) cadourile oferite salariatelor care au minimum patru copii in intretinere. nu depaseste 100 RON. in intelesul impozitului pe venit: a) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor. cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. b) contra-valoarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora. e) contravaloarea echipamentelor tehnice.

precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate. c) veniturile din salarii. pentru salariatii din institutiile publice. la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii. inclusiv cartelele telefonice. d) sumele primite. pentru credite si depozite. incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii. in interesul serviciului. c) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice. b) indemnizatia administratorilor. solidaritatii sociale si familiei.de impozit pe profit peste limita de 2. pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. 13 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective. la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu. in tara si in strainatate. in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. b) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat. ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator. 14 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. stabilite potrivit legii. in limita unui salariu de baza la angajare. d) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. d) avantajele sub forma dreptului la stock options plan. in intelesul impozitului pe venit: a) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator. b) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat. peste limita de 2. e) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata. pentru acoperirea cheltuielilor de 4 . in intelesul impozitului pe venit: a) sumele reprezentand platile compensatorii. numita curent diurna. personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate. potrivit dispozitiilor legale. c) sumele primite. in intelesul impozitului pe venit: a) avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza. potrivit legilor speciale. in care isi au locul de munca. incadrate cu contract individual de munca. potrivit dispozitiilor legale. e) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data. e) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain. 12 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila. al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice. incadrate cu contract individual de munca. calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.

b) cotizatia sindicala platita in luna respectiva. calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni. referitoare la veniturile din salarii nu este adevarata: se datoreaza un impozit lunar. e) sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii. pentru anul fiscal expirat. 15 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre afirmatiile de mai jos. 17 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Platitorul de salarii nu este obligat: a) sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii. pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent. 16 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre afirmatiile de mai jos. pentru fiecare contribuabil (angajat) b) sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri. sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie. d) sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii oricarui contribuabil (angajat) si. impozitul lunar se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. referitoare la impozitarea veniturilor din salarii nu este adevarata: La locul unde se afla functia de baza. e) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. e) impozitul anual din salarii este supus procedurii de globalizare a veniturilor din salarii. 18 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Platitorii de salarii nu au obligatia: a) sa completeze aceste fise pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. impozitul lunar respectiv se determina separat la locul unde se afla functia de baza si respectiv pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri (in afara functiei de baza).mutare in interesul serviciului. respectiv. si urmatoarele: a) b) c) d) a) deducerea personala acordata pentru luna respectiva. d) cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice. c) contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale. pentru fiecare an. a incetarii acesteia. impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii. 5 . in conformitate cu legislatia in vigoare. impozitul lunar are un caracter final. d) cheltuieli profesionale acordate cu titlu de deducerea personala pentru luna respectiva. c) sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor fiecarei luni pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. b) sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii. e) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

500. 19 Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % din impozitul stabilit la alin.000 lei vechi. c) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere deducerea este de 4. b) in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili.000 lei vechi. ale carei venituri. 21 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007): a) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere deducerea este de 2.500. c) Copiii minori..000 lei vechi. (3). c) deducere personala este acordata numai pentru veniturile din salarii obtinute la locul unde nu se afla functia de baza. d) sa transmita salariatului. suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil. fundatiilor testamentare. 20 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007): a) b) c) d) e) a) salariatii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala. e) sa transmita organului fiscal competent o copie. pentru anul fiscal expirat. potrivit legii. conform intelegerii intre parti. b) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere deducerea este de 3.000 lei vechi.000 ron se acorda deducerea personala. pentru: sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii. nu este adevarata (2007): a) Persoana in intretinere poate fi ruda contribuabilului sau a sotului/sotiei acestuia pana la gradul al treilea inclusiv. conform legii. pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent.500.500. b) deducere personala este acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile.c) sa utilizeze modelul si continutul formularelor aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. asociatilor sportive care functioneaza conform legii 31/1990. pentru fiecare an. d) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in 6 . acordarea de burse private. nu depasesc 2. d) pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii mai mici de 3.500.000 lei vechi. unitatilor de cult. 22 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din afirmatiile de mai jos referitoare la persoana in intretinere pentru care se acorda deducere personala (suplimentara).000. ai contribuabilului sunt considerati intretinuti daca veniturile lor. pentru anul fiscal expirat. e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere deducerea este de 6. pentru fiecare an. e) deducerea personala determinata potrivit Codului fiscal nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate. d) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere deducerea este de 5.500. impozabile si neimpozabile.000 lei (vechi) lunar. pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent.000 lei (vechi) lunar. in varsta de pana la 18 ani impliniti. nu depasesc 2. impozabile si neimpozabile.

legumelor si zarzavaturilor in sere si in solarii special destinate acestor scopuri.000 lei (vechi). depasesc 30. in varsta de pana la 18 ani impliniti. d) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor. ai contribuabilului.100 × NPI)×(1e) (250 + 100 × NPI)×(1- ) ) ) ) ) 25 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Inregistrarea contributiei de asigurari sociale datorata de salariati se face prin nota contabila: 6451 = 4311 6455 = 4315 421 = 4372 421 = 4314 421 = 4312 26 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Inregistrarea contributiei de asigurari sociale impotriva riscului de somaj datorata de salariati se face prin nota contabila: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 421 = 4372 6451 = 4311 6453 = 4313 6452 = 4371 421 = 4312 27 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 7 . c) copiii minori. impozabile si neimpozabile.000.intretinerea contribuabilului. precum si din persoanele fizice care obtin venituri exploatarea pepinierelor viticole si pomicole. plantelor decorative si ciupercilor. deducerile personale sunt degresive si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.NPI reprezinta numarul persoanelor aflate in intretinere (maxim 4). inclusiv.000. 23 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Poit fi considerate persoane aflate in intretinere: a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de mai putin de 10. daca veniturile lor. indiferent de suprafata. b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor. in conditiile Codului fiscal. e) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea arbustilor.001 lei (vechi) si 30. .000 lei (vechi) anual. e) Perioada de acordare a deducerii personale se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului. pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. 24 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de mai putin de 20.000. a) (100 + 250 × NPI) ×(1b) (250 + 100 × NPI) ×(1c) (100 : 250 × NPI) ×(1d) (250 .SB veniturile brute din Salarii.000 m2 in zonele montane. legumelor si zarzavaturilor in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat. Relatia de calcul poate fi scrisa: .

aplicate la totalitatea veniturilor. 25 %. cu exceptiile prevazute la art. aplicate la cifra de afaceri. activitati de natura discotecilor. 38 Cod fiscal. nu este obligata la plata unui impozit de 5 % aplicat acestor venituri: a) b) c) d) e) activitati de natura barurilor de noapte.Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de salariati se face prin nota contabila: 421 = 4314 421 = 4313 421 = 4312 421 = 4372 6451 = 4311 28 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Inregistrarea impozitului pe veniturile din salarii se face prin nota contabila: a) b) c) d) e) 421 = 444 444 = 5121 444 = 5311 421 = 441 421 = 331 29 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Inregistrarea platii salariului net se poate face prin nota contabila: a) b) c) d) e) 421 = 512 421 = 444 421 = 4315 421 = 4314 421 = 4312 30 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de: a) b) c) d) e) 16 %. 19 %. activitati de natura jocurilor sportive. activitati de natura cluburilor de noapte. 33 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 8 . dintr-un an fiscal. 38 Cod fiscal. cu exceptiile prevazute la art. si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. 31 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre entitatile la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai jos este mai mic decat 5 % din veniturile respective. din care se scad veniturile impozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. in baza unui contract de asociere. 2 %. activitati de natura barurilor de noapte. 32 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu Codul Fiscal „profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre”: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) veniturile realizate din orice sursa. 3 %. cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal.

si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. 36 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: a) cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente. b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare.Una dintre afirmatiile de mai jos privind „urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil”. 34 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale. efectuate de catre salariati si administratori. precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil. b) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate. d) taxele de inscriere. b) cheltuielile efectuate. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. cotizatiile si contributiile obligatorii. participarea la targuri si expozitii. c) amortizarea fiscala. pe durata de viata stabilita de catre contribuabil. e) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat. e) veniturile neimpozabile. e) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. pentru veniturile realizate din Romania. pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. c) cheltuielile de cercetare. c) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit. in baza unui contract scris. precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca. d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. potrivit legii. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. editarea de materiale informative proprii. nu este adevarata: a) dividendele primite de la o persoana juridica romana. inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor. la misiuni de afaceri. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. promovarea pe pietele existente sau noi. produselor sau serviciilor. precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. potrivit legii. d) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. 9 . b) cheltuielile pentru marketing. 35 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. reglementate de actele normative in vigoare. studiul pietei.

organizatiile sindicale si organizatiile patronale. d) cheltuielile din diferentele de curs valutar. potrivit Legii nr. introducerea. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit prevederilor legale. in cazul ca debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori. b) cheltuielile cu dobanzile nedeductibile se reporteaza in perioada urmatoare. penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine. e) dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar. b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. impreuna cu institutiile de specialitate. in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei. c) in cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar. c) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. 10 .5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. b) dobanzile/majorarile de intarziere. cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie. e) Amenzile. sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului. cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. e) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat. in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare si cele care sunt garantate de stat. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. care intra sub incidenta prevederilor Codului fiscal. c) cheltuielile sociale. d) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. 39 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile.Codul muncii. in limita a de 2. d) perisabilitatile. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. e) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. a sistemelor informatice. in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.d) cheltuielile pentru perfectionarea managementului. 38 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata: a) in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei. amenzile. in limita unei cote de pana la 2%. dobanzile. diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda. 37 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: a) taxele de inscriere. iar deductibilitatea acestei diferente este supusa conditiei cheltuielilor cu dobanzile. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. care se limiteaza potrivit prezentului alineat. 53/2003 . obtinerea atestari conform cu standardele de calitate. pana la deductibilitatea lor integrala.

53/2003 . cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit Legii nr. in limita prevazuta la art. baze sportive. cu modificarile si completarile ulterioare.40 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%. biblioteci. crese. potrivit legii. cantine.Codul muncii. pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare. potrivit Legii nr. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 43 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: a) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori. cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor. 22. 53/2003 . d) cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor. cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. nu pot fi: a) b) c) d) a) servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara. gradinite. 42 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Cheltuielile sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%. Cod fiscal. pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora. c) tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare. e) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate. nu pot fi: ajutoarele pentru nastere.Codul muncii. 23 Cod fiscal. d) amortizarea. in limita prevazuta la art. e) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale. e) cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor. prevazute la art. 24. inclusiv transportul. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. in limita prevazuta la art. potrivit Legii nr. nu pot fi: a) costul prestatiilor pentru tratament si odihna. Cod fiscal. neimputabile. ajutoarele pentru inmormantare. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. Cod fiscal 44 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 11 . e) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. 24. potrivit legii. precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. cu modificarile si completarile ulterioare. c) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar. d) cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor. b) ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. c) ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament. altele decat distruse ca urmare a unor calamitati naturale. 41 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%. b) cheltuielile cu provizioane si rezerve. b) cheltuieli cu muzee. 53/2003 . cluburi.Codul muncii. potrivit legii. camine de nefamilisti.

potrivit legii. d) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori. e) cheltuielile de functionare. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. potrivit legii. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. in numele unui angajat. daca valoarea acestora a fost impozitata prin retinere la sursa. dupa caz. c) dobanzile/majorarile de intarziere. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. impreuna cu institutiile de specialitate. la schemele de pensii facultative. 45 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Urmatoarea categorie de cheltuieli nu au deductibilitate limitata: a) cheltuielile de functionare. 46 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. potrivit normelor. b) sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. neimputabile. c) cheltuielile pentru functionarea. d) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate. pentru veniturile realizate din Romania. care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10 %. d) cheltuielile inregistrate in contabilitate. e) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane. 47 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 12 . potrivit prevederilor legale. altele decat distruse ca urmare a unor calamitati naturale. c) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. care nu au la baza un document justificativ. folosita si in scop personal. intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare. respectiv chiriasi/locatari. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari. in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. e) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate. precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. in acest scop. intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice.Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: a) cheltuielile efectuate. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei. pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare. intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice. b) perisabilitatile. b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate. amenzile.

e) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila. in aceasta situatie. pentru partea neacoperita de provizion. d) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. dupa caz. Cod fiscal. la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii. in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte. in numele angajatului. c) cheltuielile de cercetare. precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil. c) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private. pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora. care nu au la baza un document justificativ. d) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora. asistenta sau alte prestari de servicii. pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu. b) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator. pe durata de viata stabilita de catre contribuabil. care nu sunt incluse in veniturile salariate ale angajatului. cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing. 49 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: a) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului. conform titlului III. peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia. 48 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Următoarele sume (venituri) sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. consultanta. in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare. e) cheltuielile cu serviciile de management. b) neincasate. altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. Cod fiscal. constituite in baza legii. contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective. c) dividendele distribuite catre o persoana juridica romana. b) cheltuielile inregistrate in contabilitate. precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. e) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii. d) cheltuielile inregistrate de societatile agricole. cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora. care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. acordate potrivit legii. potrivit clauzelor contractuale. cu exceptia prevederilor titlului III. prevazuta in contractul de societate sau asociere. 50 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 13 . care nu sunt impozitate la angajat. pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati. potrivit normelor. 22. potrivit art.Urmatoarele cheltuieli pot fi deductibile: a) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. dupa caz. potrivit legii. precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung.

g) si m). de catre institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei. reconstituirea ulterioara a rezervei este deductibila la calculul profitului impozabil. altele decat cele prevazute la alin. precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare. 52 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor. Cod fiscal. de catre institutiile de credit. conform dispozitiilor Codului fiscal. cu exceptia prevederilor titlului III. b) cheltuielile efectuate.000 euro anual. care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (2) lit. (2) lit. e) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila. d) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora. altele decat cele prevazute la alin. constituite potrivit legilor de organizare si functionare. b) Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. e) rezerva de egalizare. Cod fiscal. dupa cum urmeaza: a) rezerva legala deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil. care nu sunt impozitate la angajat. Cod fiscal. 53 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezervele si provizioanele nu este adevarata: a) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile. 51 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezerva legala deductibila nu este adevarata: a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil.Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: a) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4. c) din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile. b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. potrivit legii. numai in conformitate cu Codul fiscal. b) inainte de determinarea impozitului pe profit. e) in cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma. d) in cazul in care sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale sunt utilizate pentru majorarea capitalului social 14 . c) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale. d) provizioanele specifice. g) si m). c) Sumele inregistrate in conturi de rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. c) provizioanele specifice. pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. constituite potrivit legilor de organizare si functionare. dupa caz. d) pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu. potrivit legilor de organizare si functionare.

e) cheltuielile reprezentand dobanzile la contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale. d) Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a activelor fixe. 58 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Mijlocul fix amortizabil reprezinta orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ mai multe conditii. livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii.0 % in anul 2003.24 . baze de amortizare.E. 2. Una dintre conditiile de mai jos nu este absolut necesara: a) este detinut si utilizat in productia. c) Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an.E.asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere.0 % in anul 2007. 15/1994 privind amortizarea.5 % in anul 2004. si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. 1. ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. regimuri de amortizare durate de amortizare niveluri de amortizare 57 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Amortizarea fiscala nu este reglementata de: a) b) c) d) e) a) Codul fiscal (art. c) OMFP nr. de: a) b) c) d) e) reguli de amortizare. b) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. de mai jos nu a fost prevazuta intr-un act normativ: 1. potrivit clauzelor contractuale. de regula. prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se intelege si micsorarea unui provizion sau a unei rezerve. e) Legea nr. d) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este egal cu trei. de la data aplicarii facilitatii respective.5 % in anul 2008. b) Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu. e) in intelesul Codului fiscal.0 % in anul 2009. potrivit legii. 54 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata: a) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic decat trei.752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a a C. 55 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una dintre cotele de impozitare a veniturilor microintreprinderilor. potrivit legii.Amortizarea fiscala). c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. 1. 15 . 2. b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. 3. 56 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Pentru a realiza o amortizare fiscala nu este nevoie.

pentru mijloacele fixe produse de catre contribuabil. e) amenajarile de terenuri. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala. pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros.d) are o durata normala de utilizare cuprinsa intre un an si cinci ani. b) tablourile si operele de arta. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala. pentru mijloacele fixe construite de catre contribuabil. e) costul de productie. e) este detinut pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. navele. altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor. d) mijloacele fixe puse in functiune partial. vasele de croaziera. d) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile. concretizate in bunuri noi. baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii. c) valoarea de piata. c) terenurile impadurite. e) mijloacele fixe puse in functiune partial. e) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile. b) amenajarile de terenuri. c) mijloacele fixe puse in functiune partial. c) fondul comercial. concesiune. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala. d) casele de odihna proprii. 60 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate din surse proprii. b) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare. locatie de gestiune sau altele asemenea. aeronavele. de natura celor apartinand domeniului public. inclusiv cele impadurite. 62 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Reprezinta active amortizabile: a) tablourile si operele de arta. d) costul de productie. pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit. 63 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Prin valoarea de intrare (amortizabila) a mijloacelor fixe nu se intelege: a) costul de achizitie. locuintele de protocol. d) lacurile. sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici initiali. potrivit normelor. prin majorarea valorii mijlocului fix. sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficei economice viitoare. c) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii. 64 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 16 . b) costul de productie. 61 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Reprezinta active amortizabile: a) terenurile. b) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente. e) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente. 59 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere. precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica. pentru mijloacele fixe cumparate de catre contribuabil.

degresiva sau accelerata. dupa caz. respectiv al masinilor. metoda de amortizare liniara sau degresiva. 68 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) 17 .daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani. b) in cazul autovehiculelor. pe durata normala de utilizare. amortizarea nu se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: a) 1. d) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. dupa caz. dupa caz. e) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor. pe o perioada de 10 ani. metoda de amortizare liniara. 65 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In cazul metodei de amortizare degresiva. e) 3. c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public. c) Cheltuielile de cercetare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare.5 .0 . b) Cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. metoda de amortizare accelerata.daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 10 si 15 ani. b) 2. dupa caz.Pentru stabilirea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil nu se pot aplica urmatoarea regula: a) in cazul constructiilor. e) in cazul mijloacelor fixe amortizabile altele decat echipamentele tehnologice. uneltelor si instalatiilor. pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare. liniar.5 . metoda de amortizare liniara.daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25 ani. degresiva sau accelerata. d) 2.daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 15 si 25 ani. drepturi de autor.0 . licente.5 . c) 2.daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani. pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere. 67 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Amortizarea fiscala nu se calculeaza: a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune. e) Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata. marci de comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. b) incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune. inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia. dupa caz. d) in cazul computerelor si echipamentelor periferice ale acestora. metoda de amortizare liniara. 66 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu reglementarile fiscale: a) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete. c) in cazul echipamentelor tehnologice. d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate.

b) V = Venituri totale realizate. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. d) veniturile din exploatare. e) are un capital social mai mic de 100. 72 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Impozitul datorat de microintreprinderi. c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale.000 euro. in care se tine seama si de alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor: PI = V – Ch – VNI + ChND – DF . c) Ch = Cheltuieli totale efectuate. pentru cele achizitionate dupa data de l ianuarie 2004. d) VNI = Venituri neimpozabile. c) Ch = Cheltuieli totale neefectuate. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor.Urmatoarea afirmatie privind amortizarea fiscala nu este conforma cu Codul fiscal: a) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice. Notatiile nu reprezinta: a) PI = Profit impozabil. amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei. pentru urmatorii ani de utilizare. indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: Care din conditiile de mai jos nu este absolut necesara ? a) realizeaza venituri. pentru primul exercitiu financiar. amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. autoritatile locale si institutiile publice. d) DF = Deduceri fiscale. e) PF = Pierdere fiscala. din Codul fiscal roman. in proportie de peste 50 % din veniturile totale. 18 . 71 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In sensul Titlului IV ”Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”. e) veniturile din provizioane. b) V = Venituri totale realizate. d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane. pot fi amortizate autoturismele folosite de angajatii cu functii de conducere si de c) administrare ai persoanei juridice. 69 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In relatia de calcul al profitului impozabil: PI = V – Ch – VNI + ChND. b) pentru locuintele de serviciu. altele decat statul. b) veniturile din variatia stocurilor. e) ChND = Cheltuieli deductibile. d) in cazul metodei de amortizare accelerata. Notatiile nu reprezinta: a) PI = Profit impozabil. poate deveni microintreprindere persoana juridica romana care. c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 roni. precum: a) veniturile din dobanzi. se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa. b) are de la l pana la 9 salariati inclusiv. numit impozit pe veniturile microintreprinderilor. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. e) in cazul metodei de amortizare accelerata. 70 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) In relatia de calcul al profitului impozabil.PF. amortizarea nu poate depasi 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix. altele decat cele din consultanta si management. articolul 103.

74 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se completează de către a) to i cei care plătesc TVA b) plătitorii de TVA care realizează opera ii impozabile în cursul perioadei c) plătitorii de TVA care realizează opera ii impozabile sau opera ii scutite cu drept de deducere în cursul perioadei d) plătitorii de TVA înregistra i ca atare la organul fiscal e) nici una dintre afirma ii nu este adevărată 75 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se depune în func ie de tipul contribuabilului : a) lunar sau trimestrial b) lunar sau anual c) numai lunar d) trimestrial şi anual e) numai anual 76 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată: a) TVA aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile b) TVA aferentă achizi iilor de la microîntreprinderi c) TVA aferentă achizi iilor pentru realizarea livrărilor intracomunitare d) diferen ele de TVA constatate de organele de control e) TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în insolvabilitate financiară 77 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată: a) documentele fiscale neeviden iate în jurnalul de vânzări şi jurnalul de cumpărări constatate de organele de control b) TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în încetare de plă i c) TVA înscrisă pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului d) TVA înscrisă pe documente către persoane care nu sunt înregistrate ca plătitoare de TVA e) TVA de la persoane care nu fac dovada plă ii TVA la momentul emiterii documentului 78 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Decontul de taxă pe valoarea adăugată circulă: a) în format htpp sau în formă electronică b) numai format hârtie c) numai în formă electronică d) pe format hârtie şi în formă electronică e) pe orice format care păstrează con inutul de informa ii cerut de Ministerul Finan elor Publice 79 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Jurnalul pentru vânzări se întocmeşte: a) pe format hârtie şi în formă electronică b) numai format hârtie 19 . se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa. b) veniturile din vanzarea marfurilor. conform reglementarilor legale. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. numit impozit pe veniturile microintreprinderilor. precum: a) veniturile rezultate din anularea datoriilor care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. de la societatile de asigurare. care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. c) veniturile rezultate din anularea majorarilor datorate bugetului statului.73 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Impozitul datorat de microintreprinderi. e) veniturile din provizioane. conform reglementarilor legale. d) veniturile realizate din despagubiri.

Recep ie (NIR) d) să se emită facturi fiscale pentru toate tranzac iile până la repunerea în func iune e) copierea urgentă pe suport de hârtie a memoriei fiscale 85 Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care con ine (indica i varianta greşită): a) denumirea agentului economic emitent b) codul fiscal ale agentului economic emitent c) adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal d) logotipul aparatului e) valoarea TVA de plată pentru tranzac iile dintr-o zi 86 Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care con ine (indica i varianta greşită): a) denumirea agentului economic emitent b) codul fiscal ale agentului economic emitent c) adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal d) logotipul aparatului e) valoarea TVA de plată pentru tranzac iile dintr-o zi 87 Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care con ine (indica i varianta greşită): 20 . inclusiv baza de calcul care să permită refacerea algoritmilor c) nivelul obliga iilor la buget datorate pe baza masei impozabile stabilite (declarate) d) nivelul eventualelor deduceri permise de lege din cuantumul impozitelor datorate e) sumele rămase de plată pe fiecare termen legal 83 În situa ia defectării aparatelor de marcat fiscale este obligatorie: inventarierea bunurilor din gestiune a) b) solicitarea unui control fiscal de fond c) înscrierea tuturor opera ilor într-un registru special d) oprirea vânzărilor e) să fie operate la zi facturile de achizi ie de la furnizori 84 În situa ia defectării aparatelor de marcat fiscale este obligatorie: a) solicitarea unui control fiscal inopinant b) solicitarea unui control fiscal încrucişat c) operarea la zi a Notelor de Intrare . formularele şi celelalte elemente care contribuie la gestiunea fiscală sunt introduse prin: a) norme contabile interna ionale b) norme fiscale interna ionale c) norme fiscale şi contabile corporatiste (ale firmei) d) norme fiscale şi contabile interna ionale e) norme fiscale na ionale 82 Din raportările fiscale trebuie să rezulte următoarele elemente obligatorii (indica i varianta greşită): a) solu ii de control a raportărilor fiscale b) masa impozabilă pe total şi pe structuri cerute de legea fiscală.c) numai în formă electronică d) pe format hârtie sau în formă htpp e) nici una dintre afirma ii nu este valabilă 80 ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE) Jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte: a) pe format hârtie şi în formă electronică b) numai format hârtie c) numai în formă electronică d) pe format hârtie sau în formă electronică e) nici una dintre afirma ii nu este valabilă 81 Registrele.

seria fiscală a aparatului numărul de ordine numerotat progresiv al aparatului marja comercială la fiecare tranzac ie codul fiscal ale agentului economic emitent denumirea agentului economic emitent 88 Registrul de eviden ă fiscală este obligatoriu pentru: a) to i contribuabilii persoane juridice b) contribuabilii înregistra i ca plătitori de impozit pe profit c) contribuabilii înregistra i ca plătitori de TVA d) to i contribuabilii persoane juridice sau fizice e) to i contribuabilii persoane juridice înregistra i la Registrul Comer ului 89 În Registrul de eviden ă fiscală se înscriu informa iile care au stat la baza determinării: a) TVA b) tuturor impozitelor datorate bugetului consolidat al statului c) impozitului pe profit d) impozitelor şi contribu iilor calculate în func ie de fondul de salarii e) impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 90 Registrul de eviden ă fiscală se completează: pe documentul tipizat sau în formă electronică a) b) numai pe documentul tipizat c) numai în formă electronică d) pe documentul tipizat şi în formă electronică e) pe orice format care păstrează con inutul de informa ii cerut de Ministerul Finan elor Publice 91 Registrul de eviden ă fiscală: se depune lunar la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul social al a) contribuabilului b) se vizează lunar la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul social al contribuabilului c) se păstrează la sediul auditorului sau al cenzorului d) se păstrează în original sau copie la fiecare punct de lucru al contribuabilului e) se păstrează singurul exemplar legal la sediul social al contribuabilului a) b) c) d) e) 92 Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se completează de către: a) to i cei care plătesc TVA b) plătitorii de TVA care realizează opera ii impozabile în cursul perioadei c) plătitorii de TVA care realizează opera ii impozabile sau opera ii scutite cu drept de deducere în cursul perioadei d) plătitorii de TVA înregistra i ca atare la organul fiscal e) nici una dintre afirma ii nu este adevărată 93 Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se depune în func ie de tipul contribuabilului: a) b) c) d) e) lunar sau trimestrial lunar sau anual numai lunar trimestrial şi anual numai anual 94 Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată: a) TVA aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile 21 .

b) c) d) e) TVA aferentă achizi iilor de la microîntreprinderi TVA aferentă achizi iilor pentru realizarea livrărilor intracomunitare diferen ele de TVA constatate de organele de control TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în insolvabilitate financiară 95 Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată: a) documentele fiscale neeviden iate în jurnalul de vânzări şi jurnalul de cumpărări constatate de organele de control b) TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în încetare de plă i c) TVA înscrisă pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului d) TVA înscrisă pe documente către persoane care nu sunt înregistrate ca plătitoare de TVA e) TVA de la persoane care nu fac dovada plă ii TVA la momentul emiterii documentului 96 Decontul de taxă pe valoarea adăugată circulă: a) b) c) d) e) în format hârtie sau în formă electronică numai format hârtie numai în formă electronică pe format hârtie şi în formă electronică pe orice format care păstrează con inutul de informa ii cerut de Ministerul Finan elor 97 Jurnalul pentru vânzări se întocmeşte: pe format hârtie şi în formă electronică numai format hârtie numai în formă electronică pe format hârtie sau în formă electronică nici una dintre afirma ii nu este valabilă 98 a) b) c) d) e) Jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte: a) b) c) d) e) pe format hârtie şi în formă electronică numai format hârtie numai în formă electronică pe format hârtie sau în formă electronică nici una dintre afirma ii nu este valabilă 99 Factura de executare silită serveşte ca document (indica i varianta greşită): de constatare a datoriei fiscale a persoanei executate de înso ire a bunurilor pe timpul transportului de încărcare în gestiunea cumpărătorului (adjudecatar) justificativ de înregistrare în contabilitatea executorului emitent justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului (debitor/garant) 100 Factura de executare silită serveşte ca document (indica i varianta greşită) a) b) c) d) e) a) pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a bunurilor supuse executării silite b) de înregistrare a crean ei fa ă de debitorul obliga iei fiscale c) justificativ de înregistrare în contabilitatea executorului emitent d) justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului (debitor/garant) e) justificativ de înregistrare în contabilitatea cumpărătorului (adjudecatar) 22 .

semestrial.Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si Informatică de Gestiune Anul II Anul universitar 2007-2008 Semestrul 2 Contabilitate si gestiune fiscală Conf. univ. trimestrial şi semestrial lunar. dr. dr. anual 1 . univ. trimestrial. Aurelian Bălu ă Întrebări pentru examen – uşoare 1 În utilizarea jurnalului pentru vânzări se aplică următoarea regulă: a) raportul fiscal de închidere zilnică se întocmeşte pe baza jurnalului pentru vânzări b) jurnalul de vânzări se întocmeşte în baza situa iilor financiare depuse la organul fiscal c) jurnalul de vânzări se întocmeşte în baza decontului de TVA d) jurnalul de vânzări se întocmeşte în baza documentelor privind livrările de bunuri sau prestările de servicii e) facturile se întocmesc în conformitate cu datele înscrise în jurnalul pentru vânzări 2 Jurnalul pentru vânzări se completează: a) la sfârşitul perioadei pentru care există obliga ia depunerii decontului privind taxa pe valoarea adăugată b) imediat după depunerea decontului privind taxa pe valoarea adăugată c) imediat după depunerea situa ilor financiare la organul fiscal d) la cererea organelor de control fiscal e) zilnic după fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii 3 În utilizarea jurnalului pentru cumpărări se aplică următoarea regulă: a) Registrul de casă se întocmeşte în baza jurnalului pentru cumpărări b) jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte în baza situa iilor financiare depuse la organul fiscal c) jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte în baza decontului de TVA d) jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte în baza documentelor privind achizi ia de bunuri sau primirea de servicii e) facturile de achizi ie se întocmesc în conformitate cu datele înscrise în jurnalul pentru cumpărări 4 Jurnalul pentru cumpărări se completează: cu ocazia inventarieri anuale imediat după depunerea decontului privind taxa pe valoarea adăugată imediat după depunerea situa ilor financiare la organul fiscal la cererea organelor de control fiscal zilnic după fiecare recep ie de bunuri sau servicii 5 Declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat se depune în func ie de impozitele care fac obiectul raportării: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) lunar şi trimestrial lunar şi anual lunar. trimestrial şi anual lunar. Lucian Popescu Conf.

6 Fac obiectul declara iei privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat următoarele impozite ( formular 100) – indica i varianta greşită: taxa pe valoarea adăugată impozitul pe profit contribu iile sociale datorate de angajator impozitul pe veniturile nereziden ilor impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 7 Fac obiectul declara iei privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat următoarele impozite (formular 100) – indica i varianta greşită: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) taxa pe jocuri de noroc accizele impozitul pe clădiri impozitul pe profitul datorat de băncile comerciale contribu iile sociale re inute de la angaja i 8 Diferen ele de impozite şi taxe stabilite prin actele de control: a) se înscriu obligatoriu în prima declara ie privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat b) se înscriu op ional în declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat c) se înscriu în declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat numai după ce termenul de contestare a expirat d) se înscriu în declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat numai sumele care depăşesc plafonul stabilit de Ministerul Finan elor Publice e) nu se înscriu în declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat 9 Declara ia privind impozitul pe profit se depune: a) b) c) d) e) lunar trimestrial semestrial anual nici una din variante nu este corectă 10 Declara ia privind impozitul pe profit se depune: numai pe suport de hârtie numai în formă electronică pe format hârtie sau în formă electronică pe orice format care păstrează con inutul de informa ii cerut de Ministerul Finan elor Publice e) pe format hârtie şi în formă electronică 11 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se raportează către autorită ile fiscale: a) b) c) d) lunar trimestrial semestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 12 Impozitul pe profitul societă ilor comerciale altele decât băncile şi institu iile financiare se raportează către autorită ile fiscale: a) b) c) d) e) 2 .

acciza datorată şi acciza plătită nici una dintre afirma ii nu este adevărată 3 a) b) c) d) e) .a) b) c) d) e) trimestrial lunar semestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 13 Taxa pe valoarea adăugată se raportează către autorită ile fiscale: a) b) c) d) e) trimestrial lunar semestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 14 Taxa pe valoarea adăugată se raportează către autorită ile fiscale: a) b) c) d) e) trimestrial lunar semestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 15 Contribu iile sociale plătite de către angajator se raportează către autorită ile fiscale: a) b) c) d) e) trimestrial lunar semestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 16 a) b) c) d) e) Contribu iile sociale re inute de la angaja i se raportează către autorită ile fiscale: semestrial lunar trimestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 17 Decontul privind accizele se completează: a) b) c) d) e) semestrial lunar trimestrial anual nici una dintre afirma ii nu este adevărată 18 În decontul privind accizele se înscrie: acciza datorată şi acciza plătită cantitatea din produsele accizabile livrată şi acciza datorată cantitatea din produsele accizabile livrată şi acciza plătită cantitatea din produsele accizabile livrată.

după caz c) la Direc ia de Impozite şi Taxe Indirecte din cadrul Ministerului Finan elor Publice d) la unitatea vamală la care s-a efectuat importul sau achizi ia intracomunitară e) la Direc ia de Impozite şi Taxe Locale în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal sau este luat în eviden ă fiscală. care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art.19 Declara ia de înregistrare fiscală pentru persoane juridice şi asocieri fără personalitate juridică se completează: la înfiin are la schimbarea administratorului ori de câte ori se modifică datele comunicate anterior la preschimbarea certificatului de înmatriculare nici una dintre afirma ii nu este adevărată 20 Declara ia de men iuni pentru persoane juridice şi asocieri fără personalitate juridică se completează: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) la înfiin are la schimbarea administratorului ori de câte ori se modifică datele comunicate anterior la preschimbarea certificatului de înmatriculare nici una dintre afirma ii nu este adevărată 21 Declara ia privind impozitul pe reprezentan e se completează de: a) reprezentan a din România în numele său b) entitatea (persoană fizică autorizată sau firmă) care a semnat contractul de prestări servicii cu reprezentan a din România c) persoana juridică din străinătate care a deschis reprezentan a în România d) firma de avocatură sau avocatul individual care a îndeplinit formalită ile de deschidere a reprezentan ei în România e) nici una dintre afirma ii nu este adevărată 22 Declara ia privind obliga iile de plată la bugetul general consolidat se depune la: a) b) c) d) e) organul fiscal organul fiscal şi la fiecare din autorită ile care gestionează bugete sociale autorită ile care gestionează bugete sociale organul fiscal şi la Ministerul Muncii nici una dintre afirma ii nu este adevărată 23 Au obliga ia să depună decontul special de TVA (cod 301): a) persoanele juridice neimpozabile. după caz b) la Direc ia Finan elor Publice în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal sau este luat în eviden ă fiscală. 1531 din Codul fiscal b) persoanele fizice care aduc în România bunuri supuse TVA din Uniunea Europeană c) persoanele fizice care aduc în România bunuri supuse TVA din afara Uniunii Europene d) persoanele fizice care au calitatea de comerciant autorizat e) liber-profesioniştii care aduc în România bunuri supuse TVA din Uniunea Europeană 24 Decontul special de taxă pe valoarea adăugată (cod 301) se depune: a) la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal sau este luat în eviden ă fiscală. după caz 4 .

indica i varianta greşită: a) b) c) d) e) a) la registratura organului fiscal competent b) la poştă. prin scrisoare recomandată c) prin completare pe pagina de internet a Ministerului Finan elor Publice de către contribuabilii eligibili conform reglementărilor de utilizare a serviciului d) prin Sistemul Electronic Na ional (SEN) e) prin E-mail la adresa indicată de organul fiscal.25 de: Decontul special de taxă pe valoarea adăugată (cod 301) se depune până la data a) 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea opera iunilor b) 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care ia naştere exigibilitatea opera iunilor c) varianta a sau b în func ie de mărimea contribuabilului d) până la depunerea situa iilor financiare ale anului în care a avut loc tranzac ia e) până la 25 ianuarie din anul următor celui în care a avut loc tranzac ia 26 Decontul special de TVA ( cod 301) trebuie depus: în fiecare lună indiferent dacă au avut loc opera ii supuse raportări sau nu numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei în fiecare trimestru indiferent dacă au avut loc opera ii supuse raportări sau nu la cererea expresă a organelor fiscale numai pentru perioadele în care taxa exigibilă care ia naştere depăşeşte plafonul stabilit prin normele fiscale 27 Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune. în format electronic. 28 Decontul privind accizele (cod 120) con ine: acciza datorată şi acciza plătită numai acciza plătită cantitatea livrată şi acciza datorată numai acciza datorată cantitatea livrată şi acciza plătită 29 Obliga ia depunerii şi transmiterii declara iei privind bugetul asigurărilor pentru şomaj o au: a) b) c) d) e) angajatorii şi salaria ii asigura i asigura ii angajatorii toate persoanele juridice toate persoanele juridice şi persoanele fizice care angajează 30 Directorul executiv al agen iei pentru ocuparea for ei de muncă jude ene poate să aprobe depunerea pe suport de hârtie a declara iei privind bugetul asigurărilor pentru şomaj: a) b) c) d) e) la angajatorii cu mai pu in de 20 de salaria i nu are această competen ă la angajatorii cu mai pu in de 10 de salaria i la angajatorii cu mai pu in de 5 de salaria i nici una dintre afirma ii nu este adevărată 31 Identificarea asigura ilor în cadrul Declara iei privind eviden a nominală şi plata obliga iilor la fondul de şomaj se face prin: a) b) c) d) e) 5 . astfel .

nume şi prenume.a) b) c) d) e) Cod numeric personal Cod numeric personal. înaintea începerii controlului. număr act identitate 32 Declara ia privind contribu ia la asigurările sociale de sănătate se depune la: a) Casa na ională a asigurărilor de sănătate b) Casa na ională a asigurărilor de sănătate şi casele de asigurări de sănătate pentru care au optat asigura ii c) casele de asigurări de sănătate pentru care au optat asigura ii d) casele de asigurări de sănătate pentru care au optat asigura ii şi la medicul de familie e) nici una din afirma ii nu este adevărată 33 Declara ia privind contribu ia la asigurările sociale de sănătate se depune: a) b) c) d) e) pe suport de hârtie împreună cu dovada plă ii pe suport de hârtie şi în format electronic împreună cu dovada plă ii în format electronic împreună cu dovada plă ii pe suport de hârtie şi în format electronic fără dovada plă ii nici una dintre afirma ii nu este adevărată 34 Registrul unic de control are ca scop eviden ierea: controlului fiscal controlului fiscal şi contabil controlul fiscal şi constatările cenzorilor controlul fiscal şi controlul financiar preventiv nici una din afirma ii nu este adevărată 35 Organele de control au obliga ia de a consemna în registrul unic de control. număr act identitate Cod numeric personal. următoarele elemente . următoarele elemente . financiar sau altă func ie asimilată organul fiscal teritorial pe a cărui rază teritorială se află sediul firmei reprezentantul legal al unită ii verificate sau de înlocuitorul acestuia secretariatul Consiliului de administra ie secretariatul Adunării Generale a Ac ionarilor (Asocia ilor) 38 Declara ia rectificativă (cod 710) are menirea de a corecta impozitele şi taxele datorate bugetului de stat: a) b) c) d) e) 6 . înaintea începerii controlului. se sigilează şi se păstrează de: directorul economic.indica i varianta greşită: a) b) c) d) e) numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul unitatea de care apar in numărul legitima iei de control numele celui care a făcut sesizarea în baza căruia s-a declanşat controlul numărul şi data delega iei/ordinului de deplasare 36 Organele de control au obliga ia de a consemna în registrul unic de control. nume şi prenume nume şi prenume nume şi prenume. 37 Registrul unic de control se numerotează.indica i varianta greşită: a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) obiectivele controlului sanc iunea propusă pentru abaterile constatate perioada controlului perioada controlată temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

indica i varianta greşită: a) b) c) d) e) a) veniturilor din cedarea folosin ei bunurilor b) veniturilor din dividende şi dobânzi c) veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere d) venituri din despăgubiri primite de la firme de asigurări e) veniturilor realizate din pensii 42 Dacă folosim nota iile: PI = Profit impozabil PB = Profit brut CN = cheltuieli nedeductibile fiscal VN = venituri neimpozabile fiscal AD = alte deduceri legale atunci profitul impozabil se stabileşte prin rela ia: a) b) c) d) e) PI PI PI PI PI 43 = = = = = PB+CN+VN-AD PB+CN-VN+AD PB+CN+VN+AD PB+CN-VN+AD PB+CN-VN-AD Nota contabilă: 691 = 441 se foloseşte pentru înregistrarea: a) plă ii impozitului pe profit datorat b) impozitului pe profit datorat 7 . corespunzător activită ii subunită ilor.în timpul controlului în urma constatărilor organelor de control în perioada executării silite stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu re inere la sursă pe durata atacării în instan ă a constatărilor organelor de control 39 Persoanele juridice care au subunită i înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe depun declara ia rectificativă pentru impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. la: a) b) c) d) e) a) organul fiscal teritorial la care subunită ile sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe b) organul fiscal teritorial la care subunită ile sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe şi la cel la care persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe c) organul fiscal teritorial la care persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe d) la Direc ia Generală a Finan elor Publice la care este arondată persoana juridică şi subunitatea e) nici una din afirma ii nu este adevărată 40 Asigurarea pentru riscul de şomaj este din punct de vedere fiscal: obligatorie şi prin efectul legii obligatorie şi op ională obligatorie şi facultativă op ională şi facultativă nici una dintre afirma ii nu este corectă 41 Contribu ia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote care se aplică asupra .

taxelor. ale Codului Fiscal.c) deducerii cheltuielilor cu impozitul pe profit din profitul impozabil d) stornării impozitului pe profit declarat eronat e) nici una dintre afirma ii nu este adevărată 44 Nota contabilă: 441 = 5311 se foloseşte pentru înregistrarea: plă ii prin bancă a impozitului pe profit plă ii prin bancă sau casierie a impozitului pe profit plă ii prin casierie a impozitului pe profit stornării impozitului pe profit înregistrat eronat nici o afirma ie nu este adevărată. impozitul pe profit nu se plăteşte cu numerar 45 Reprezintă o categorie relevantă din punct de vedere al impozitului pe profit: a) b) c) d) e) cheltuielile total deductibile cheltuielile directe cheltuielile indirecte cheltuielile fixe cheltuielile variabile 46 Administrarea impozitelor. ale Codului Fiscal. contribu iilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. precum şi ale Codului Vamal e) Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură civilă acolo unde Codul de procedură fiscală nu are norme 47 Gestiunea fiscală a contribu iei lunare pentru asigurările de pensii datorată de angajator are în vedere ataşarea la fiecare salariat a unui parametru care să indice numărul de copii afla i în între inere func ia îndeplinită condi iile de muncă vechimea în muncă durata de cotizare în sistemul public de pensii 48 Una din exigen ele care rezultă din legisla ie pentru gestiunea fiscală a contribu iei la fondul de şomaj este a) b) c) d) e) separarea salaria ilor pe sexe separarea salaria ilor pe vârste separarea salaria ilor pe grad de pregătire profesională separarea din numărul total de salaria i a celor care cumulează pensia cu salariul separarea salaria ilor pe grupe de muncă 49 Re inerea contribu iei la fondul de şomaj în cazul asigura ilor op ionali se face în baza a) b) c) d) e) a) contractul de asigurări pentru şomaj semnat de titular şi de Agen ia Na ională pentru Ocuparea For ei de Muncă şi document scris semnat de titularul drepturilor din care să rezulte acordul pentru plata contribu iei de şomaj din crean ele sale fa ă de întreprindere b) deciziei Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Muncă c) semnăturii pe statul de plată care confirmă corectitudinea re inerii 8 . se îndeplineşte potrivit dispozi iilor a) b) c) d) e) a) Codului de procedură fiscală b) Codului de procedură fiscală şi ale Codului Fiscal c) Codului de procedură fiscală. precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora d) Codului de procedură fiscală.

pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b) d) indemniza iilor de şomaj e) veniturilor din diurna pentru deplasări externe 9 .d) semnăturii de primire a fluturaşului de salariu care con ine re inerea efectuată e) nici una dintre afirma ii nu este adevărată 50 Contribu ia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote care se aplică asupra .indica i varianta greşită: a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activită i independente supuse impozitului pe venit c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful