PRVI KORACI

U POTRAZI ZA POSLOM
POSAO!

Vodič za apsolvente visokoškolskih ustanova

2

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM
Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

Sarajevo, rujan 2007. godine

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

3

Izdava~i: Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR" Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo Za izdava~e: Miralem [ari}, Federalni zavod za zapo{ljavanje, direktor Luljeta Koshi, Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR", predsjednica uz sponzorstvo American Councils for International Education: ACTR/ACCELS Autori teksta: Be{evi} Viktorija Demir Elma Prof. dr. Rahimi} Zijada Lektor: Merima Agi} Tehni~ka priprema i dizajn: JORDAN Studio :: Adnan ]elahmetovi} Adnan Jasika [tampa: KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Tira`: 7000 primjeraka

OVAJ PRIMJERAK JE BESPLATAN

4

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

SADR@AJ
Uvod...........................................................................................................................................................6 Samoaktiviranje i procjena vlastitihsposobnosti............................................................................. 7

Kako i gdje na}i informacije o poslovnim mogu}nostima? ........................................................... 12 Kako napisati životopis? ................................................................................................................... 15 Kako napisati popratno pismo? ......................................................................................................... 24 Preporuke.............................................................................................................................................. 27 Intervju sa poslodavcem..................................................................................................................... 31 Kako ste}i po~etno radno iskustvo? .................................................................................................. 36 Karijera i tr`i{te rada........................................................................................................................... 37 Znajte koja su va{a prava! .................................................................................................................. 42

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

5

6 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . To je svojevrstan presjek vaših kvalifikacija i osobina. Mi smo se odlučili na kratke smjernice o kojima bi trebalo povesti računa. koje ćete vrlo jednostavno sastaviti ukoliko ste već popunili prethodne tabele. kao i preporuka. a to je intervju sa poslodavcem. svakako. 'Prvi koraci u potrazi za poslom'. posao u skladu sa stečenim obrazovanjem i ličnim preferencijama. korak do kojeg želimo doći. Naredne stranice neće vam dati sve odgovore. kao i vaših očekivanja. Postoje brojne knjige i savjeti o ponašanju na intervjuu. objavljen je s ciljem da studentima završnih godina visokoškolskih institucija pruži informacije i upute koje će im olakšati pronalazak prvog zaposlenja i uspješnu integraciju na tržište rada. ali će vam predstaviti početne korake koje trebate poduzeti kako biste uspješno pronašli prvi posao. Vodič za apsolvente visokoškolskih ustanova. Potom vam Vodič daje pregled priprema i vježbi korisnih za kasnije pisanje životopisa i popratnog pisma. U poglavlju o značaju planiranja karijere i cjeloživotnom učenju podsjećamo vas da nakon završetka studija ne završava i vaše dalje obrazovanje. Naša namjera je bila da vam na što jednostavniji način prikažemo o čemu trebate voditi računa prilikom potrage za poslom.Prvi dio Vodiča sadrži tekst posvećen procjeni vlastitih sposobnosti i pisanju ličnog akcionog plana u potrazi za poslom. Svjesni smo da samo manji broj osoba posao dobije iz prvog pokušaja apliciranja i da postoje faktori na koje trenutno nije moguće utjecati. Tu ćete pronaći i informaciju o načinu prijavljivanja na biro za zapošljavanje. U ovom. već zadatak koji traži vaš puni aganžman. Kako pronaći odgovarajući posao nakon završetka fakulteta. Zadnji korak je. kako napisati životopis i popratnu dokumentaciju. a i u drugim dijelovima ćete pronaći primjere tabela koje sami možete napraviti ili koje ukoliko imate dovoljno prostora možete i popuniti. Nakon toga slijedi tekst s primjerima o pisanju životopisa i popratnog pisma. pitanje je koje sebi postavlja gotovo svaka osoba na startnoj liniji karijere. Ne postoji siguran i jedini pravi pristup u pronalaženju posla. Na zadnjim stranicama Vodiča nalaze se izvodi iz zakona iz oblasti rada. Prije svega važno je da shvatite da traženje posla predstavlja posao s punim radnim vremenom. UVOD U drugom dijelu ukazujemo na izvore informiranja i načine kako možete identificirati potencijalne poslodavce. posredovanja i zdravstvenog osiguranja. Ne smijete biti pasivni! Traženje posla nije usputna aktivnost. da vam ukažemo na značaj cjeloživotnog učenja i da vas upoznamo sa dijelovima različitih zakona koji vam u budućnosti mogu koristiti.

ali je uvijek dobijala odbijenice. Mirela želi pronaći posao. Vazna? Slika nam pokazuje razliku posmatranja iz dvije perspektive.1 SAMOAKTIVIRANJE I PROCJENA VLASTITIH SPOSOBNOSTI Na trenutak usmjerite pažnju na sljedeću sliku? Šta vidite? Profil dva lica? A sada pažljivo pročitajte sljedeće priče: Ana je stekla fakultetsko obrazovanje. Vjerovatno ste čuli slične priče. Upisala je dodatni kurs iz engleskog jezika. Ostvarila je dosta poznanstava. Uobičajen Anin dan podrazumijeva ustajanje oko 10 h. Vratimo se ponovo na sliku s početka teksta. Ako želimo ostvariti nešto. Razmišlja o stipendijama i mogućnosti da upiše postdiplomski studij. Nema radnog iskustva. I dalje volontira. već godinu dana je prijavljena na biro za zapošljavanje. Odlučila je da će nekoliko mjeseci raditi posao koji nije direktno vezan za njenu struku. doručak. Ono se traži. Prijavljivila se na nekoliko konkursa koji su objavljeni u novinama. Konkurisala je na različita radna mjesta. kavu sa prijateljima. Da li vidite još neku figuru? Obratite pažnju na ljubičastu površinu slike. da li ćemo to brže učiniti tako što smo neaktivni i sjedimo kod kuće ili ako pokušamo učiniti bilo kakvu promjenu? Dok ne pokušamo nećemo ni saznati. No. ali da će uporedo nastaviti tražiti zaposlenje u struci. Postoje vještine predPRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 7 . Bila je dobar student i vjerovala je da će se ubrzo zaposliti u struci. povremeno pogleda oglase i povremeno se raspita kod poznanika da li su čuli za neki konkurs. nakon diplome. Srećom pa živi s roditeljima i ima novca za osnovne troškove. Sa prijateljima svakodnevno konstatuje kako je teška situacija i kako posla nema. Priče nam pokazuju načine traženja posla iz dvije različite perspektive. Pogledajte malo pažljivije. Ana želi pronaći posao. Ne postoji jedan nepogrješiv „recept“ ili obrazac koji vodi do zaposlenja. Tokom fakulteta je volontirala i učestvovala u različitim projektima. ali je dobijala odbijenice. Mirela je diplomirala kada i Ana. a preko osobe koju je upoznala volontirajući obavlja i honorarne poslove. Šta vi mislite ko će se brže zaposliti? Ana ili Mirela? Zaposlenje ne dolazi samo po sebi.

Ukoliko već nemate poslovnu ponudu nakon što završite studij. mreža poznanstava i postoji nepogrješiva činjenica da je potraga za poslom zapravo posao i da kao i svaki drugi posao zahtijeva vrijeme. porodicu i razonodu.“ Većina zaposlenih radi 40 sati sedmično. FORMALNO OBRAZOVANJE FORMALNO OBRAZOVANJE Naziv ustanove Vrijeme poha|anja Ste~eno zvanje NEFORMALNO OBRAZOVANJE Informalno učenje – dešava se kao rezultat svakodnevnih aktivnosti koje se odnose na rad. Ona želi nešto promijeniti. procijenite šta zaista procese koji se odigravaju možete. a i koji će vam koristiti u izradi dokumentacije neophodne za apliciranje na konkurse za poslove. a ujedno stječete nova znanja i iskustvo kojim povećavate svoju vrijednost na tržištu rada. učenje i aktivnost. Akcioni plan Pregled dosadašnjeg školovanja Za početak. Napravite svoj osobni akcioni plan koji će vam pomoći da pronađete posao. Možete koristiti sljedeće tabele koje vam mogu pomoći da jasno formulišete relevantne informacije vezano za vaše formalno i neformalno obrazovanje koje ćete poslije korisiti za izradu vašeg životopisa. razvoj stavova i vrijednosti koje se dešavaju izvan sistema formalnog obrazovanja. nivo informisanosti. Aktivnija je.stavljanja samog sebe. hijerarhijski strukturiranog (od osnovnih škola do fakulteta). Akcioni plan nam pomaže da korak po korak planiramo i preuzimamo ! odgovornost za svoje aktivnosti. Postavite sebi cilj. u ovom slučaju do zaposlenja. Možda ste čitajući Mirelinu i Aninu priču pomislili: „Nijedna se neće zaposliti“ ili možda „ Mirela će prva pronaći zaposlenje. Organizovane i planirane obrazovne aktivnosti koje potiču individualno i društveno učenje. onda moramo prepoznati i usmjeriti aktivnosti koje će nas dovesti do željenog cilja. pokušajte pronaći poslodavca kod kojeg možete steći praksu. Ako znamo gdje želimo stići. znate i hoćete raditi. Neformalno obrazovanje je izvan-institucionalno obrazovanje. napravite pregled dosadašnjeg školovanja. Izanalizirajte mogućnost volontiranja. Poslodavci cijene angažman na društveno korisnim projektima. koje su komplementarne formalnom obrazovanju u kojima je sudjelovanje dobrovoljno dizajnirane su i izvedene od strane obučenih i kompetentnih edukatora. imaćete tih 40 sati na raspolaganju. 8 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . unutar formalno-obrazovnog sustava. Pokušajte dnevno posvetiti bar 3 do 4 sata samo sebi i potrazi za poslom. koji vode ka stjecanju određenih zvanja i diploma. Akcioni plan uključuje postavljanje ciljeva i promišljanje načina na koje možemo doći do cilja. stjecanje različitih vještina i znanja. Dok još uvijek studirate. Uči i prilagođava se situaciji. Prije nego što Formalno obrazovanje – podrazumijeva obrazovne pokrenete bilo kakvu aktivnost. socijalne vještine.

vještina i osobina Poslodavci daju prednost osobama sa radnim iskustvom. Za svako radno mjesto na kome ste radili ili volontirali navedite poslove koje ste obavljali. Koje osobine najviše cijenite kod drugih? Pored svega što smo nabrojali. -Prilagodljivost: pozitivne kreativne reakcije na neuspjehe i prepreke. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 9 . -Djelotvornost u organiziranju: uspješno postavljanje ciljeva. Više informacija o načinu kako steći početno radno iskustvo možete naći u Naziv organizacije/firme Period rada Radno mjesto/pozicija Opis poslova Vještine su veoma važne u efektivnoj potrazi za poslom. ali ukoliko nemate radno iskustvo to ne znači da su vam zatvorena sva vrata. motivacija za rad u skladu sa ciljem. 2. vješto razrješavanje sukoba. i sl. motiviranje saradnika. 1. Na kojim osobinama vam se divi vaša okolina? 4. -Djelotvornost u skupini: saradnja i timski rad. Socijalne vještine prihvatite kao dodatak poglavlju 7.NEFORMALNO OBRAZOVANJE Naziv ustanove Vrijeme poha|anja Ste~eni certifikat Pobrojte vještine koje ste stekli informalnim učenjem:___________________ _______________________ Pregled radnog iskustva. planiranje vremena. koji tražite. Kao i u svakodnevnom životu. kontrola i pozitivno usmjeravanje emocija. najbitnije su strukovne vještine i da li znate obavljati posao za koji konkurišete. Šta najviše cijenite kod sebe? 3. -Samokontrola: samopouzdanje. Ako ste volontirali ili honorarno radili na isti način izradite svoju tabelu. U čemu ste bili posebno dobri? ! Koje su to socijalne vještine koje poslodavci traže? -Komunikacijske vještine: aktivno slušanje i prenošenje poruka. Sve kvalitete koje cijenite kod sebe i koje cijeni vaše okruženje su karakteristike koje će vas učiniti posebnim kod potencijalnog poslodavca. najbitnije je pronalaziti pozitivne strane i prednosti koje vi imate naspram ostalih. Pokušajte sebe opisati u deset riječi.

također. Imajte na umu da postoji i prelazni period sa lošije rangiranog na bolje radno mjesto. mada ne i previše Na drugoj listi navedite i poslove koji ne odgovaraju vašim kvalifikacijama. vašim strukovnim znanjima i vještinama. niko osim vas samih vam ne može ni dati tu volju. Imate dovoljno vremena da tražite posao koji vam više odgovara. Obratite pažnju na djelatNaziv organizacije / firme Djelatnost Adresa i broj telefona Otvoreno radno mjesto Zahtjevi radnog mjesta 10 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . a samim ti i vi imate više energije i volje za promjene. mane su: manje plaćeno radno mjesto. a za koje mislite da biste ih uspješno obavljali. Napravite svoju listu na kojoj možete rangirati poslove koji više odgovraju vašim interesima. S druge strane. koje manje? Da li ste spremni raditi u smjenama? Da li ste spremni promijeniti mjesto prebivali{ta? Da li ste razmi{ljali o samozapo{ljavanju? ^ime biste se bavili? [ta vam je sve potrebno da biste pokrenuli mali biznis? skorije vrijeme. Ukoliko odlučite raditi nešto za šta se niste školovali. Identifikacija poslodavaca Preko izvora informisanja proučite ponude poslova. dan je osmišljen. kontakte i djelatnosti poslodavaca koji vam se čine interesantni. osjećaj da ste se bespotrebno školovali. Vama je cilj da pronađete posao u što Koji su to poslovi koji odgovaraju va{im kvalifikacijama? Koje poslove bi obavljali mada ne odgovaraju va{em formalnom obrazovanju? Koje poslove bi vi{e voljeli raditi. Niko vam ne može oduzeti volju da pronađete posao u struci. ali i one poslove za koje ste kvalificirani. Jedina istina je da vam niko ne može oduzeti znanje koje ste stekli u toku školovanja i nakon toga. neke od prednosti su: imate prihode. svakodnevno čujete nove informacije koje ne biste dobili da ne radite. upoznajete nove ljude. ali . svaki dan imate obaveze. Na vama je odgovornost i volja da istražujete i tražite ono što zaslužujete. Zapišite nazive. Navedite prednosti i nedostatke poslova sa nižim kvalifikacijama.Identificirajte poslove Razmislite i pobrojte sve poslove koje biste sa svojim kvalifikacijama mogli obavljati.

i pitati i sl. načine na koje možete doći do informacija o konkursima i poslodavcima. sat iti aktivnosti i postaviti datume i vrijeme? Zato što na taj način kontrolišete sami sebe. Ukoliko konkurs zahtijeva. od koje možete naučiti neke vještine. Najteži dio je započeti aktivnost. sat Dan. Dan.26. pogledati na poslodavcu i zahtjevima kod kreiranja popratnog internetu. iako nema otvorenih konkursa. Na listu stavite i poslodace za koje ste čuli i gdje biste mogli raditi. Primjeri na strani 25. Ukoliko konkurs zahtijeva. Napokon. odredite potencijalne poslodavce. sat Raspitati se kod pozSaznati {to vi{e o Informacije }e poslu`iti nanika. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 11 . na fakultetu. Zašto je toliko bitno odredAktivnost ([ta) Za{to Kako Kada Dan. Imate obaveze sa jasno postavljenim zadacima i vremenom do kada te zadatke trebate izvršiti. Pokušajte se držati postavljenih datuma. na taj način možete ocijeniti koliko ste bili uspješni. Odredite vrijeme u toku dana kada ćete proučavati konkurse. Napravite plan i vremenski raspored Sada sebi postavite zadatke sa vremenskim rokovima u kojima možete izvršiti te zadatke. a ako dođe do nepredviđenih okolnosti. Raspitatjte se o mogućnostima pohađanja kurseva na kojima možete steći vještine koje su neophodne. Budite uporni i kontinuirano provodite svoj plan. sat Dan.nosti. U op}ini. odnijeti osobno (pogledati prednosti osobnog kontakta) ili poslati e-mailom. Napisati životopis Napisati popratno pismo Prikupiti dodatne dokumente Uputiti prikupljenu dokumentaciju poslodavcu O zna~aju životopisa na strani 15. pomjerite ih. u po{ti i sl. sat O zna~aju na strani 24. Putem po{te (ako je nazna~eno u konkursu). oti}i do firme pozicije pisma i kod intervjua. vrijeme kada prilagođavate životopis i popratna pisma. Primjeri na stranama 17-23 Dan. Možete analizirati ono što ste uradili i na osnovu iskustva promijeniti ono što nije dalo rezultate. Sigurno postoji u vašem okruženju osoba koja vas može savjetovati.

učestvovalo je 40 firmi iz BiH i inostranstva i iskazana je potreba za angažiaktuelnostima. 12 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Ako se odlučite otići na jedan od ovih sajmova. a ne puko evidentiranje. U ovom priručniku izvore informisanja ćemo podijeliti na formalne i neformalne. Oni su ma da sa službom učestvuju u idealno mjesto za susret. doobuke i sl. ! Formalni izvori informisanja – sredstva javnog informisanja. Pod neformalne izvore informisanja možemo podvesti različite kontakte koji nam pomažu pri dolaženju do informacija. Svi programi se ! objavljuju u dnevnoj štampi u U većini glavnih gradova službe za zapošljavanje jednom vidu javnog poziva poslodavcigodišnje organizuju tzv. informiranje o mogućnostima zapošljavanja. sprovođenje programa zapošljavanja. Tokom posljednje tri godine provodi se istraživanje tržišta rada kojim se ispituju potrebe poslodavaca za novim zapošljavanjem. štampa. Prikupljanjem informacija iz različitih izvora možemo daleko brže doći do zaposlenja. a jedan od programa je i sufinansiranje zapošljavanja pripravnika. sajmove zapošljavanja. Ekonomski fakultet u Sarajevu organizovao je ove godine „Dane karijere“. ali i konkurse koje su poslodavci dostavili birou. Razlozi za trenutno ne tako sjajnu situaciju u biroima za zapošljavanje su prevelik broj evidentiranih nezaposlenih i preopterećenost savjetodavaca kojima bi primarna uloga trebala biti savjetovanje i posredovanje. Mada su sajmovi novina na našim prostorima veoma pratite dnevnu štampu. koji zapošljavanje i informišite se o je održan u maju 2007. na dolazite češće u biro za prvom međunarodnom sajmu zapošljavanja u Zenici. Biro za zapošljavanje Možda ne tako popularan posljednjih godina. U većini općinskih biroa postavljene su oglasne ploče na kojima možete pronaći isječke iz dnevnih novina sa konkursima i oglasima. Na primjer. su efikasan način pronalaska zaposlenja. Također. Umrežavanje (Networking) – povezivanje i održavanje kontakata unutar jedne grupe. Ukoliko rada. ponude i potražnje na tržištu realizaciji programa. Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje svake godine implementiraju mjere aktivne politike zapošljavanja. radio. TV. obuke. unaprijed pripremite svoju životopis koju možete ostavinemate uvjete da redovito ti. ali svakako vrijedi redovno pogledati oglasne ploče u lokalnom birou i razgovarati sa zaposlenima u birou. biro za zapošljavanje. Biroi za zapošljavanje su nadležni za posredovanje u zapošljavanju. ranjem 1 400 radnika.2 KAKO I GDJE NA]I INFORMACIJE O POSLOVNIM MOGU]NOSTIMA? Kvalitetna informacija može biti ključ za rješavanje brojnih problema. godine.

ba www. Iz konkursa možete saznati podatke o firmama. Tu su i računari na fakultetu. to ne znači da stalno morate slušati i gledati različite programe.ba www.posaomarket. televizija Posljednjih godina poslodavci i ove medije koriste za informiranje javnosti o potrebama za zapošljavanjem. otvaraju mogućnost pretraživanja ponude poslova. Pored redovnog ažuriranja. organizacijama i djelatnostima kojima se bave.ba http://www.juszzks. Internet poslovni portali za pretraživanje baze poslova postaju sve kvalitetniji.pokreniposao. sedmični časopisi i periodična novinska izdanja su. ali kada ste u situaciji obratite pažnju kada radio voditelj čita oglase ili kada se na TV-u pojavi oglas. što nam može biti veoma korisno. Naravno.ba www.ba www. sve više koriste „čuda“ moderne tehnologije. Internet Internet je medij koji postaje sve popularniji.zzz-mostar.ba www.gov. 13 .ads. internet klubovi.posao. pretpostavka je da razvija djelatnost i da će i u narednom periodu imati potrebu za zapošljavanjem novog kadra. Vi se nalazite u sredini (roza figura). Naši poslodavci.fzzz.adsfbih. Čak iako u konkursu ne traže osobu vaših kvalifikacija. na raspolaganju su vam web stranice zavoda i službi za zapošljavanje gdje se možete informirati o raznim aktuelnostima i mogućnostima učestovanja u programima zapošljavanja. važan izvor informacija o slobodnim radnim mjestima.vladars. „kadrovska služba“. Oko vas su osobe koje poznajete i ne poznaPRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova čine i poslodavci koji traže nove zaposlenike i pregledaju postavljane životopisa. „pridružite se našem timu“ i sl.adu. iz godine u godinu. Time postižemo identifikaciju poslodavca kojeg možemo kontaktirati.europa. Radio.prviposao.ba www. a preko kojeg možete brzo i jeftino doći do zanimljivih podataka. Na svojim internet stranicama poslodavci oglašavaju slobodna radna mjesta obično u rubrici „ljudski potencijali“. Ukoliko određena firma češće objavljuje konkurse. različita nevladina udruženja koja omogućavaju besplatan pristup.ba ! www.zaposlite. Ukoliko nemate pristup Internetu. te vam ostavljaju mogućnost da ih upoznate sa svojim kvalifikacijama bez obzira da li trenutno imaju potrebu za novim zapošljavanjem.eu.ba www. Ne pretražujete samo vi ove portale. To sve češće Federalni zavod za zapo{ljavanje Slu`ba za zapo{ljavanje Tuzlanskog kantona Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo Slu`ba za zapo{ljavanje Hercegova~koneretvanske županije www. Također. pa tako sve više firmi ima svoje vlastite web stranice.int/jobs/eures Neformalni izvori informisanja Popularan naziv za ovaj izvor informisanja je umrežavanje (networking). vjerovatno poznajete nekoga ko ga ima kod kuće ili na poslu. ali i ostavljanja vlastitih podataka. također.net/ www. konkurs može biti odličan izvor.ba www.birorada.Dnevne novine Dnevne novine.ba www.gov. Konkursi se svakodnevno objavljuju.

e-mail. a koga ni vi a ni ta osoba ne poznajete. pronađite pravi način kontakta. profesori i drugi kroz svoje „mreže“ možda saznaju za poslovne prilike koje se ne mogu naći u formalnim izvorima informisanja. S kim mogu razgovarati o ovome? Kada i na koji na~in }u ostvariti kontakt? 14 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Većina osoba je otvorena za razgovor. ali koje vam mogu pomoći u traženju posla. Razvijajući vlastitu „mrežu“ možete identificirati osobe koje još ne poznajete.jete. pa čak iako vam se čini da to nije baš uvijek tako. Kada bismo matematički izračunali. Bitno je zapamtiti da sa osobama koje smo upoznali uvijek treba zadržati dobar i korektan odnos. Sve ove osobe imaju određene informacije. Vaši prijatelji. poznanici. pismo. Budite sigurni u sebe! Ne možete izgubiti. rođaci. projektima Ukoliko vam osoba iz vaše „mreže“ ukaže na nekoga ko vam može pomoći. Ovu specifičnu „mrežu“ možemo razviti razmišljajući o sljedećem: [ta `elim dobiti od umre`avanja? Informacije o slobodnim radnim mjestima poslodavcima i firmama poslovnim poznanstvima mogu}nostima volontiranja idejama. susjedi. direktna posjeta. Mreža je u stvarnoj situaciji još više razgranata. razmislite koji je najučinkovitiji način kontakta. Neke od tih informacija vama mogu biti korisne. na vama je da odlučite i ostvarite kontakt. Telefonski razgovor. vjerovatno bi to bila brojna mreža društvenih i poslovnih kontakata.

3 KAKO NAPISATI ŽIVOTOPIS? Životopis (Curriculum Vitae ili Resume) je dokument koji danas predstavlja dio svake prijave za posao. odnosno pohađani kursevi i seminari. životopis ne bi trebao da bude duži od dvije A4 stranice i informacije treba redati kronološki i prema značaju. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 15 . lista objavljenih knjiga ili članaka i sl. radno iskustvo. rad sa specijalnom opremom. Međutim. Dobro napisan životopis ukazuje na organizovanu i sposobnu osobu. S desne strane ako želite možete u životopis unijeti i vašu fotografiju manjih dimenzija na kojoj izgledate profesionalno. ukoliko vam ovi podaci idu u prilog. ali je isto tako bitno da navedete i dodatne informacije koje se ne mogu svrstati u gore navedene cjeline. broj telefona i e-mail adresu. vaše obrazovanje. korištenje previše podvučenih ili iskošenih slova doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti životopisa. kao i da li ste odslužili vojni rok. obrazovanje. dok veličina slova ne bi trebala biti ni prevelika niti premala. možete da uvrstite i dodatne cjeline sa informacijama o ličnim osobinama. Font koji koristite ne smije biti nečitak. vannastavne aktivnosti. Osobni podaci mogu biti napisani i manjim slovima. Pored navedenog. adresu stanovanja. članstvo u profesionalnim organizacijama. Pored spomenutog možete da navedete i vaše državljanstvo. bračno stanje. kao i gramatičke i pravopisne greške. Bitno je da svoj životopis svaki put prilagođavate konkursu za posao i potrebama radnog mjesta na koje konkurišete. kao što su sposobnosti brzog kucanja. ako posjedujete vozačku dozvolu i vlastiti auto. Također. ! Jedinstveni format i stil pisanja životopisa ne postoje. datum rođenja. Svrha životopisa je da predstavi vas. Kako biste to uspješno uradili neophodno je dobro istražiti sve činjenice vezane za kompaniju kako biste istakli vaše kvalifikacije koje se najbolje podudaraju sa zahtjevima za to radno mjesto. određena pravila u pisanju trebaju se primjenjivati kako bi životopis bio pregledan i privlačan. Prije svega. primljene nagrade. hobijima. Ovaj dokument treba da bude koncizan i dobro struktuiran tako da će najbitnije informacije biti odmah uočljive. sposobnosti i stručne kvalifikacije potencijalnom poslodavcu u najboljem mogućem svjetlu. osim vašeg imena i prezimena koje mora biti uočljivo. Lični podaci Vaš životopis treba početi s cjelinom koja sadrži vaše osobne podatke u kojoj navodite vaše ime i prezime. znanje stranih jezika i rada na računaru. životopis treba da sadrži sljedeće cjeline koje trebaju biti jasno odvojene: osobni podaci. Prema usvojenim standardima.

Excel-u i Internetu neophodno je da ga što prije steknete. mjesta i vremenskog perioda pohađanja. navedite i organizatora. napredni ili ekspertni nivo) i podatke o završenim kursevima. Power Point. Ukoliko vam je radno iskustvo jači adut onda to navedite prije obrazovanja. srednji ili napredni nivo. Ako ste ostvarili reprezentativan prosjek. kao i nivo vašeg znanja (početni. Excel. stažiranje. Pored naziva aktivnosti. 16 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Ovim podacima se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna da kontinuirano uči i da se dodatno usavršava. tečno znanje konverzacije ili pisanja). dobili određene stipendije ili priznanja možete i to navesti. srednji. Word. Navedite i ukoliko imate završen kurs jezika i diplomu s nazivom institucije gdje ste pohađali kurs. kao što su seminari. jer svako radno iskustvo je bitno. Važno je da ne umanjujete i da se ne stidite onoga što ste radili. Vannastavne aktivnosti Pored radnog iskustva.Radno iskustvo U okviru radnog iskustva navedite kompanije ili institucije u kojima ste radili s podacima o periodu zaposlenja. Znanje stranih jezika U cjelini o znanju stranih jezika navedite sve jezike kojima se služite s informacijom koliko dobro poznajete navedene jezike (početni. Znanje rada na računarima je danas obavezna vještina koju svi poslodavci traže te ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u. Ovdje možete navesti informacije i o radnom iskustvu koje ste stekli kroz neplaćeni rad. kao i diplomu koju posjedujete. važno je da navedete i vannastavne aktivnosti koje ste pohađali. poziciji i dužnostima koje ste obavljali. konferencije. Znanje rada na računaru Unutar znanja rada na računaru navedite sve programe koje znate koristiti ( npr. kao i vještinama i sposobnostima koje ste stekli. Potrebno je da navedete koju ste srednju školu i fakultet pohađali s tačnim nazivom institucija. kao i mjesto i period trajanja aktivnosti. treninzi i kursevi. uključujući i Internet). volontiranje ili ljetni posao. Obrazovanje Sljedeća cjelina treba da sadrži podatke o vašem obrazovanju.

Tehni~ke sposobnosti Preporuke PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 17 . organizator. mjesto • Opi{ite svoje zadatke i poslove koje ste obavljali • • • Opi{ite svoje zadatke i poslove koje ste obavljali • • Naziv radnog mjesta Naziv radnog mjesta Naziv kompanije. mjesto Vremenski period Naziv kompanije. mjesto Vremenski period Kursevi i seminari Vremenski period Vremenski period Vremenski period Strani jezici Naziv kursa ili seminara. organizator. visoko{kolska ustanova. mjesto Ste~eno zvanje. mjesto • Jezik . mjesto Naziv kursa ili seminara.nivo znanja i {kola ako ste je poha|ali • • Rad na ra~unaru i programe koje znate koristiti • • Preporuke su dostupne na zahtjev.Primjer 1 Curriculum Vitae Ime i prezime Adresa Broj telefona E. organizator.Mail Obrazovanje Vremenski period Vremenski period Profesionalno iskustvo Ste~eno akademsko zvanje. obrazovna ustanova. mjesto Naziv kursa ili seminara.

prodaja robe kupcima.IME I PREZIME Adresa Telefon Mobilni telefon E-mail OBRAZOVANJE Primjer 2 • Diplomirani ekonomista (2004. Corel Draw. Trgovina 'Mijake' . MS Excel.rad tokom ljetnih mjeseci. . Univerzitet u Sarajevu. godine. .asistiranje u radu komerijalnog sektora. OSTALO • Voza~ka dozvola B kategorije.).cetrifikat polo`enog DALF testa (2001. • Ekonomski tehni~ar (1999. .obavljanje dodatnih administrativnih i logisti~kih zadataka. Power Point. Ekonomski fakultet. Visoko • Prodava~. Srednja ekonomska {kola "Me{a Selimovi}".). 2005 .2006. aktivan voza~ od 1999.pro{irenje prodaje i osvajanje novih kupaca. .cetrifikat polo`enog testa Soros {kole stranih jezika. Lora doo .podno{enje dnevnih financijskih izvje{taja. Kokos doo . Sarajevo • Komercijalista (pripravnik). STRANI JEZICI 2000 . .rad na odr`avanju mre`e kupaca.2005. • Njema~ki (srednji nivo) . Visoko • Engleski (konverzacijski nivo) . 2004 .) RAD SA RA^UNAROM • MS Office. . • ^lan plesne grupe 'Romantik'.2003. Visoko.obavljanje dodatnih administrativnih i logisti~kih zadataka. . 18 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . RADNO ISKUSTVO • Komercijalista.odr`avanje i razvijanje prodajne mre`e sa klijentima.obavljanje razli~itih logisti~kih zadataka.

· Priprema vijesti i kratkih priloga. Rad na ra~unaru Strani jezici Sarajevo. ~itanje i govor) .Primjer 3 Milica Mili} Cilj Iskustvo Aleja slavnih 33. BiH • MS Office. (2005-2006) Ured na~elnika Op}ine Zenica Zenica. BiH (2002-2003) Zeni~ki vijesnik Zenica. Photoshop. • Priprema press materijala i informiranje javnosti o radu Ureda. Zenica 00387 32 555 555 Rad u odjelu za odnose s javno{}u i daljnje profesionalno usavr{avanje. • Italijanski (po~etni nivo) . BiH Novinar · Rad u Informativnom sektoru. (2004-2005) Mediacentar • Cetrificirani polaznik treninga 'Odnosi s javno{}u'. (2006-2007) BHTV Sarajevo.kurs u Centru Andre Malraux. BiH Sarajevo. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 19 . (2004-2005) FTV Novinar (volonter) • Rad u Sektoru za edukaciju. Internet. • Terenski rad i priprema priloga.polo`en test znanja u {koli Interlingua. • Asistiranje u pripremi press konferencija. BiH Stru~ni saradnik za odnose s javno{}u (pripravnik) • Rad u Odjelu za odnose s javno{}u. • Engleski (odli~no pisanje. Sarajevo. • Organiziranje i pisanje intervjua Obrazovanje (2000-2005) Univerzitet u Sarajevu • Diplomirani `urnalista. BiH Novinar (honorarni rad) • Priprema i pisanje ~lanaka.

BiH (2004-2006) NGO 'Va{a prava' Mostar. Mostar 88 000 o Tel (036) 777 777 20 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova .com • Adresa: Ulica heroja 55. STRANI JEZICI • Engleski . RADNO ISKUSTVO (2006-2007) Centar za socijalni rad Pravnik (pripravnik) • Rad u Pravnom odjelu. konverzacija . (2003-2004) Pravni fakultet Administrativni asistent • Honorarni rad u Studentskoj slu`bi. OBRAZOVANJE (2001-2005) Mostar. • Ostvario prosjek 8.2005) RAD NA RA^UNARU Mostar. • Terenski rad u ruralnim zajednicama. • Priprema i pisanje potvrda i uvjerenja. BiH • MS Office. BiH Pravnik (volonter) • Savjetodavni rad sa gra|anima na pitanjima vezanim za porodi~no pravo. MS Excel. Ljubu{ki.pisanje. • Ispomo} u obavljanju razli~itih administrativnih poslova. AKTIVNOSTI Potpredsjednik Udru`enja studenata Pravnog fakulteta (2004 . BiH • Diplomirani pravnik.SENAD SENI] CILJ Primjer 4 • Rad u Pravnom odjelu na predmetima porodi~nog prava. • Savjetodavno-pravni rad sa korisnicima Centra. i tokom studija primio stipendiju Grada Mostara.odli~no znanje.senic@gmail. Pravni fakultet. • Primanje zatjeva i molbi studenata. • Priprema pisanih odgovora gra|anima/korisnicima usluga organizacije. ~itanje. Corel Draw.9. Power Point. • Obavljanje razli~itih administrativnih zadataka. • E-mail: senad. Sveu~ili{te u Mostaru.

4. po~ev{i od posljednjeg ili trenutnog zaposlenja.Radno iskustvo Period rada Pozicija u firmi Osnovne aktivnosti i odgovornosti Naziv i adresa poslodavca Period rada Pozicija u firmi Osnovne aktivnosti i odgovornosti Naziv i adresa poslodavca Period rada Pozicija u firmi Osnovne aktivnosti i odgovornosti Naziv i adresa poslodavca Period rada Pozicija u firmi Osnovne aktivnosti i odgovornosti Naziv i adresa poslodavca Period rada Pozicija u firmi Osnovne aktivnosti i odgovornosti Naziv i adresa poslodavca Navedite hronolo{ki. Telefon Mobitel Faks E-mail Datum ro|enja 3. po{tanski broj. dr`ava.Osobni podaci Prezime / Ime NAZIV FIRME Curriculum Vitae EVROPSKI CV FORMAT Ovdje obavezno upi{ite naziv ogla{ene pozicije za koju aplicirate. broj. kao i seminare koje ste poha|ali. Adresa Upisati naziv ulice. Postignute vje{tine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 21 .Broj ogla{ene pozicije 2. vrstu obrazovanja koje ste stekli. grad.Obrazovanje i obuka Period {kolovanja Naziv i tip ustanove koja je vr{ila {kolovanje Naziv ste~ene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Navedite sve obrazovne institucije u kojima ste se {kolovali.Curriculum Vitae 1.

Period školovanja Naziv i tip ustanove koja je vršila školovanje Naziv ste~ene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Postignute vještine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Period školovanja Naziv i tip ustanove koja je vršila školovanje Naziv stecene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Postignute vještine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Period školovanja Naziv i tip ustanove koja je vršila školovanje Naziv ste~ene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Postignute vještine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Period školovanja Naziv i tip ustanove koja je vršila školovanje Naziv ste~ene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Postignute vještine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Period školovanja Naziv i tip ustanove koja je vršila školovanje Naziv ste~ene kvalifikacije Vrsta obrazovanja Postignute vještine (ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) 22 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova .

Navedite gdje ste stekli ove vje{tine.Osobne vje{tine Maternji jezik Ostali jezici Navesti osnovno. sposobnosti (Ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Ostale vje{tine i sposobnosti Opi{ite va{e vje{tine. Reference Ime i Prezime Naziv poslodavca Pozicija u firmi Kako poznajete osobu Adresa Telefon E-mail Ime i Prezime Naziv poslodavca Pozicija u firmi Kako poznajete osobu Adresa Telefon E-mail Opi{ite na koji na~in ispunjavate uslove pozicije za koju aplicirate. kao reference. Navedite gdje ste stekli ove vje{tine. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 23 . (Ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Voza~ka dozvola Govor Pisanje 6. koje su upoznate sa va{im radnim vje{tinama i sposobnostima.5. Navedite gdje ste stekli ove vje{tine. Navedite gdje ste stekli ove vje{tine. (Ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Organizacijske vje{tine i Opi{ite va{e vje{tine. sposobnosti (Ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Tehni~ke vje{tine i sposobnosti Opi{ite va{e vje{tine. Dodatne informacije 7. (Ostavite prazno ukoliko smatrate irelevantnim) Ra~unarske vje{tine i Opi{ite va{e vje{tine. odli~no Razumijevanje Jezik Jezik Jezik Jezik Dru{tvene vje{tine i sposobnosti Opi{ite va{e vje{tine. Navedite najmanje dvije osobe. Navedite gdje ste stekli ove vje{tine. dobro.

Na kraju. a u lijevom uglu navedite ime i prezime kontakt osobe kojoj se obraćate. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 24 . Prema pravilima pisanja. zanimljivo i jasno naveli potrebne informacije. Važno je da naglasite one kvalifikacije koje se traže u konkursu za posao i da ih potkrjepite konkretnim primjerima. Ukoliko i ne posjedujete određene uslove koji se traže u oglasu bitno je da kroz popratno pismo obrazložite zašto ste vi.4 KAKO NAPISATI POPRATNO PISMO? Popratno pismo ima formu poslovnog pisma i ne treba biti duže od jedne A4 stranice. Obraćanje u pismu počinjete sa 'Poštovani gospodine X /Poštovana gospođice X'. ipak. njegovu/njenu funkciju i kompaniju. Četvrti pasus U posljednjem pasusu izrazite vašu volju da predstavite vaše kvalitete na intervjuu i navedite period od kada ste dostupni za početak rada. Ako nemate ime kontakt osobe popratno pismo možete adresirati samo na kompaniju. a završavate sa 'S poštovanjem'. Kao i životopis. Popratno pismo je dokument koji prati vašu životopis kada konkurišete na neko radno mjesto. U gornjem desnom uglu stranice navedite vaše ime i prezime. popratno pismo treba da sadrži četiri pasusa. Dobro napisano popratno pismo treba da stimuliše poslodavca da vas pozove na intervju. Drugi pasus U drugom pasusu obrazložite razloge zašto aplicirate na konkurs i zašto želite taj posao u toj kompaniji. adresu i kontakt podatke. Naglasite kako novac nije vaša jedina motivacija za apliciranje. kao i da predstavite na pravi način vaše kvalitete i sposobnosti. kao i sposobnost da doprinesete radu te kompanije. odnosno organizaciju u kojoj radi. već i mogućnosti napredovanja. Ukoliko nemate ime kontakt osobe koristite samo 'Poštovani' odnosno Poštovana'. zapamtite da uvijek potpišete vaše popratno pismo. prava osoba za tu poziciju. Cilj popratnog pisma je da uvede poslodavca u vaš životopis i ukaže na radna iskustva i aktivnosti koje su od većeg značaja za radno mjesto na koje se prijavljujete. usavršavanja ili stjecanja dodatnog profesionalnog iskustva u struci. Ovaj uvodni dio mora biti veoma dobro napisan kako bi podstakao čitaoca da pročita pismo do kraja. U vrhu ili na dnu stranice navedite i mjesto i datum pisanja pisma. Prvi pasus U prvom pasusu navedite poziciju na koju se prijavljujete i gdje ste dobili informaciju o konkursu za posao. Potražite informacije o kompaniji i nastojte što preciznije shvatiti šta se očekuje od budućeg zaposlenika kako bi adekvatno. popratno pismo ne smije sadržavati gramatičke i pravopisne greške. Treći pasus Treći pasus treba da sadrži informacije o kvalifikacijama i vještinama koje posjedujete i koje su bitne za poziciju za koju se prijavljujete. Ovdje je potrebno pokazati jaku motivaciju i zainteresovanost.

šef Odjel za odnose s javnošću Ministarstvo sigurnosti BiH Trg BiH 1. Prilozi: • Životopis • Preporuka PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 25 . Sarajevo. kroz navedni rad stekla sam značajno praktično iskustvo i u radu medija. Prema tome. Posao stručnog saradnika u Vašem Odjelu za odnose s javnošću uveliko odgovara mojim profesionalnim interesima i planovima za buduću karijeru.2007. Trenutno radim kao novinar na BHTV-u. Primjer 1 budući da svojim kvalifikacijama i traženim sposobnostima udovoljavam Vašim zahtjevima u konkursu za stručnog saradnika u Odjelu za odnose s javnošću objavljenim u listu ‘Dnevni avaz’ prijavljujem se na navedenu poziciju. Zahvaljujem Vam se na utrošenom vremenu i razmatranju moje prijave. Pozicija i rad u oblasti odnosa s javnošću omogućit će mi daljnje stjecanje profesionalnog iskustva i stručnog usavršavanja. Praktično iskustvo stekla sam radom u Odjelu za odnose s javnošću Općine Zenica prilikom kojeg sam asistirala u radu priprema press konferencija i materijala. 07. rado bih razgovarala o mom mogućem doprinosu u radu Vašeg odjela na intervjuu. S poštovanjem. Sarajevo Poštovana gđo.07. Ukoliko ste zainteresirani.Davorka Davorić. Milica Milić Smatram da moje kvalifikacije i znanja odgovaraju zahtjevima pozicije na koju apliciram. Davorić. Tokom studija radila sam kao novinar na Federalnoj televiziji i u Zeničkom vijesniku. Pored akademskog zvanja diplomiranog žurnaliste pohađala sam jednogodišnji trening iz oblasti odnosa s javnošću organiziranog od strane Mediacentra koji mi je omogućio da steknem stručno znanje iz ove oblasti.

kao i interpersonalne sposobnosti u radu sa klijentima. Trenutno tražim posao u oblasti porodičnog prava koji će mi omogućiti da prakticiram pravo u sudskom okruženju. Veoma sam zainteresovan za poziciju pravnika u Vašoj instituciji i vjerujem da svoje obrazovanje i stečeno iskustvo u ovoj oblasti mogu iskoristiti na budućem radnom mjestu. Srdačan pozdrav. 30. Kroz navedena radna iskustva stekao sam značajna praktična znanja iz oblasti porodičnog prava. Poštovani/-a. Iskreno se nadam da ćete me pozvati na razgovor. Pored spomenutog profesionalnog iskustva radio sam volonterski kao pravnik u nevladinoj organizaciji 'Vaša prava' gdje sam. 26 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Uz ovo pismo prilažem svoj životopis i preporuku. također. poslovnog i službenog pisanja.2007. Putem medija saznao sam da vršite restruktuiranje Odjela za porodično pravo i da ćete u skorom periodu trebati veći broj pravnika za rad u ovom Odjelu.08. Tokom pripravničkog rada davao sam besplatnu pravnu pomoć i pripremio sam više od stotinu predmeta za korisnike iz oblasti porodičnog prava. Senad Senić ovim putem prijavljujem se za rad u Kantonalnom sudu Sarajevo u slučaju eventualnog objavljivanja konkursa. pružao besplatnu pravnu pomoć i savjete iz oblasti porodičnog prava. Senad Senić Ulica Heroja 33 88 000 Mostar Nedavno sam završio pripravnički rad u Centru za socijalni rad u Ljubuškom gdje sam obavljao pravno-savjetodavne poslove i direktno radio sa korisnicima Centra. uključujući i rad na terenu. Ukoliko budete imali dodatnih pitanja ili trebate dodatnu dokumentaciju slobodno me kontaktirajte na broj 036 777 777.Kadrovska služba Kantonalni sud – Sarajevo Šenoina 1 71 000 Sarajev Primjer 2 Mostar.

Dobro napisana preporuka pripremljena od osobe koja se cijeni može znatno povećati vaše šanse za zaposlenje. odnosno instituciji gdje se prijavljujete za posao. Na dnu ili vrhu stranice navedite i mjesto i datum. Upotrijebite samo onu preporuku koja je istinita i koja vam ne može naškoditi. To može biti direktor institucije u kojoj ste radili. trebaju biti navedeni kontakt podaci osobe koja vas preporučuje kao i ime i prezime osobe s kontakt podacima kojoj se upućuje preporuka sa titulama. profesor.Preporuka je dokument koji određena osoba izdaje u obliku dopisa poslodavcu u kompaniji. Ukoliko niste dobili formular koji treba popuniti. U gornjem uglu. 27 . vođa projekta u kojem ste učestvovali i sl. imaju određeni kredibilitet i od kojih možete očekivati pozitivno mišljenje o vama. jer poslodavci često provjeravaju preporuke. profesor. Ovim dokumentom osoba koja vas poznaje preporučuje vas i ocjenjuje vaše profesonalne i lične sposobnosti s kojima ćete odgovoriti zahtjevima radnog mjesta na koje se prijavljujete. 5 PREPORUKE Kada budete tražili preporuku bitno je da upoznate osobu od koje tražite preporuku sa vašim kvalifikacijama i sposobnostima koje posjedujete i tačno objasnite za koju poziciju se prijavljujete. vaš direktni nadređeni. a ona će je samo potpisati. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Preporuka nema propisanu formu. Naime. onda je najbolje da se preporuka odštampa na memorandumu institucije osobe koja vam daje preporuku. te dajte joj dovoljno vremena da napiše preporuku. kada budete tražili preporuku možetepredati i primjer teksta preporuke već napisane u ime osobe koja vam daje preporuku. Prema tome. ali općenito se piše u obliku izjave i ne treba biti duža od jedne kucane stranice. koje tražite preporuku reći da je ! Preporuku možete tražiti od osoba koje vas poznaju. Prvi paragraf U prvom paragrafu potrebno je navesti na koji način vas osoba koja vas preporučuje poznaje i koliko dugo. odnosno pozicijama. Često ćete se naći u situaciji da će vam osoba od vi napišete. u vašoj preporuci možete istaći one vaše sposobnosti i znanja koja su kompatibilna s onima u konkursu za posao. Na taj način. kao i kod popratnog pisma. da li je to vaš bivši poslodavac.

fleksibilni. Treći paragraf U posljednjem paragrafu potrebno je dati opis vašeg karaktera. tačnije napisati da li ste odgovorni.saradnik i sl. Drugi paragraf U drugom paragrafu daje se vaš stručni profil i ocjena poslovnih sposobnosti. komunikativni i sl. Koje su to vaše dobre osobine na radnom mjestu i specifična profesionalna postignuća? Potrudite se da sve navedene sposobnosti potkrjepite primjerima i činjenicama. 28 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Posljednji paragraf se zaključuje rečenicom sa pozitivnim mišljenjem o vama. o nekom projektu ili istraživačkom radu. bilo da se radi o prethodnom zaposlenju. Također. potrebno je navesti informacije o poslovima i zadacima koje ste obavljali.

Milić obavljala je poslove pripreme press materijala i asistirala u pripremi press konferencija. Veliko mi je zadovoljstvo ponuditi reference za gđicu. ocjenio bih gđicu. Mirsad Mirsović Pečat PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 29 .2007. Siguran sam da ćete uveliko biti zadovoljni njenim radom i osobnošću. gđica. šef Odjel za odnose s javnošću Ured načelnika Općine Zenica Predmet: Preporuka za gđicu. kao što je obavljala i zadatke obavještavanja medija i pružanja odgovora na specifična pitanja iz oblasti rada Ureda načelnika. Mlić zamolila me da napišem preporuku uz njenu prijavu za posao za poziciju stručnog saradnika u Vašem Odjelu za odnose s javnošću. Milić kao izuzetno komunikativnu osobu s kojom je zadovoljstvo raditi.06. Pisani materijali koje je pripremala napisani su s visokim nivoom stručnosti. Veoma je zainteresirana za daljnje usavršavanje i nastoji kontinuirano da se obučava i unapređuje svoja znanja i sposobnosti te posjeduje odlično znanje engleskog jezika i rada na računaru. 30. Milić za poziciju stručnog saradnika u Vašem Odjelu. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za ovu preporuku slobodno me kontaktirajte na broj telefona 032 666 666. U Odjelu za odnose s javnošću gđica. Milić obavljala je blagovremeno i odgovorno. Sve svoje zadatke gđica. šef Odjel za odnose s javnošću Ministarstvo sigurnosti BiH Trg BiH 1. Također. Sarajevo Primjer 1 Zenica. U svom radu gđica. Davorić. Milicu Milić Poštovana gđa. Milić koju poznajem više od godina dana kroz njen rad u Odjelu za odnose s javnošću koji vodim u Uredu načelnika Općine Zenica. Milić pokazala se kao izuzetno profesionalna i odgovorna osoba. S poštovanjem. Srdačno preporučujem gđicu. Mirsad Mirsović. Rado ću odgovoriti na sva Vaša pitanja.Memorandum Općine Zenica Davorka Davorić.

Primjer 2 Memorandum organizacije 'Vaša prava' Sarajevo. Preporuka za Senada Senića Poštovani/-a. ovim putem srdačno preporučujem Senada Senića kojeg poznajem više od dvije godine kao volontera/pravnika u Uredu nevladine organizacije 'Vaša prava' u Mostaru u svojstvu njegovog direktno nadređenog. U našem Uredu u Mostaru Senad je radio kao pravnik nudeći pravne savjete iz oblasti porodičnog prava korisnicima besplatnih usluga naše organizaicije. 17. U obavljanju svojih zadataka Senad je radio i terenski obilazeći ruralna naselja u okrugu Mostara te je radio na pisanju vodiča iz oblasti porodičnog prava koji se distribuiraju u našoj organizaciji i koji su objavljeni na web stranici naše organizacije. kao što su žalbe. Najsrdačnije preporučujem Senada za rad u Vašoj organizaciji. tužbe i sl. šef Ureda u Mostaru Organizacija 'Vaša prava' Pečat 30 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . On je veoma često pripremao i pisane materijale za korisnike. Zlata Zlatić. Svi rezultati njegovog rada su izrazito stručni. Vjerujem da ćete uveliko profitirati uspošljavanjem ovog mladog motiviranog pravnika koji može značajno doprinjeti radu vaše institucije. Senad je veoma aktivna i komunikativna osoba te je uvijek spreman pomoći drugima i boriti se za principe u koje vjeruje. Višegodišnjim volonterskim radom u našoj organizaciji pokazao je jake interese u oblasti porodičnog prava i stekao znajačno iskustvo u direktnom radu sa ljudima.09.2006. Srdačni pozdravi. a svoje zadatke obavljao je sa predanošću i odgovornošću.

Međutim. Znanje i motivacija su ključni faktori za uspjeh. Predznanje o poslodavcu Vaš životopis vam uveliko pomaže da dođete do razgovora sa poslodavcem. sve u ovisnosti koliko ste se ozbiljno spremili za razgovor. tu se najčešće radi o psihološkom testiranju kojim se utvrđuju vaše sposobnosti i crte ličnosti. Prilikom intervjua pruža vam se mogućnost direktne prezentacije potencijalnom poslodavcu i upoznavanja kompanije. Zapravo. sposobnosti. odnosno ustanove? Kakva je struktura zaposlenih? Kakvi su radni uslovi? Da li postoji kodeks odijevanja? Ko je va{ neposredni supervizor? 6 INTERVJU SA POSLODAVCEM PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 31 . Pokušajte naći odgovore na sljedeća pitanja: ^ime se firma ili ustanova bavi? Koje usluge pru`a? Ko su korisnici tih usluga? Kakva je perspektiva razvoja firme? Zbog ~ega je uspje{nija ili manje uspje{na od ostalih? Ko su konkurenti i partneri komapnije? Kakva je organizaciona struktura i veli~ina firme. poslodavac tada upotpunjuje sliku o vama i procjenjuje vašu motivaciju. Prednost intervjua je dvosmjerni vizuelni i verbalni kontakt koji ostvarujete. Ipak. Sam intervju može trajati od petnaestak minuta pa do preko sat vremena ovisno o poziciji na koju se prijavljujete i zadacima radnog mjesta. Ponekad tokom selekcijskog procesa možete biti pozvani na više od jednog intervjua.Poslovni ili selekcijski intervju je razgovor na koji vas je pozvao poslodavac nakon vašeg ulaska u uži krug kandidata za poziciju na koju ste se prijavili. Ako ste detaljno pratili ovaj Vodič već vjerovatno dosta znate o kompaniji u koju ste pozvani na razgovor. Nakon ovog selekcijskog postupka. bitno je da produbite svoja saznanja. Ovaj način predstavljanja može dati dobre i loše rezultate. Informacije o poslodavcu možete dobiti putem izvora informiranja koje smo ranije opisali u poglavlju 2. poslodavac odabire osobu. slijedi intervju. S druge strane. a ne samo dobro napisan životopis. komunikacijske vještine i mogući doprinos kompaniji. Nemojte se iznenaditi ako vas neka kompanija pozove i na testiranje prije intervjua. Bez obzira na dužinu trajanja intervjua potrudite se da vi pričate bar pola vremena. no nemojmo zanemariti i detaljnu pripremu.

Iskoristite tijekom razgovora ono što ste saznali i pokažite da ste se dobro informisali i da ste se dobro pripremili. vlastita inicijativa. specijalne vještine koje posjedujete. šta sakriti. sposobnosti i dovedite ih u vezu sa zahtjevima posla. Razmislite o tome šta želite reći. pokušajte osmisliti koje poslove biste vi obavljali u toj firmi ili ustanovi. paniju. Ostavit ćete pozitivan dojam na poslodavca sa sigurnim i samouvjerenim odgovaranjem na pitanja. Pažljivo pročitajte sljedeća pitanja koja poslodavci često postavljaju na intervjuu s datim savjetima. Da se ne biste zbunili. Odredite način na koji ćete «zamaskirati» svoje slabosti i okrenuti ih sebi u prilog. ali nemojte iznositi osobne podatke koji nisu relevantni za posao. odnosno ustanove pa ćete možda pronaći neki članak iz dnevnih novina ili web stranicu ili dodatni podatak koji vam može poslužiti prilikom razgovora. postavljaju na razgovoru za posao. 32 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . mreža poznanstava i sl. -motive vašeg interesovanja za radno mjesto. Recite nam nešto o sebi U kratkim crtama predstavite svoje obrazovanje..). Gdje sam ja u svemu tome? Kada prikupite dovoljno informacija o poslodavcu. kreativnost.. pripremite ki rad. susresti. strane jezike ako ih govorite. radno iskustvo (volontiranje/stažiranje). da želite zaposlenje! Ne znate sa -da li posjedujete neophodne vještine i/ili kakvom osobom ili osobama ćete se iskustvo. Možete si pomoći ako definišete odgovore na sljedeća pitanja: Da li imate dovoljno znanja da obavljate radne zadatke? [ta biste morali dodatno u~iti? Da li imate ideju kako bi unaprijedili posao? Koje su va{e vje{tine i dostignu}a komplementarne sa onima koja se tra`e za posao za koji aplicirate? Pitanja koja postavljaju poslodavci ! Poslodavac tijekom razgovora najčešće Kada govorimo o razgovoru za posao.Također ukucajte na internetu naziv firme. a to je -vaše sposobnosti i kompetentnost. -vaše slabe točke i snalaženje u zahtjevnim odgovore na najčešća pitanja koja se situacijama. spremnost na timsbiste smanjili tremu. ovisno od načina na koji ste došli do razgovora (putem oglasa. istaknite neka svoja dostignuća. a šta saznati od poslodavca. a ujedno i da -entuzijazam. komunikativnost. Prepričajte svoj CV stavljajući akcenat na ono što je značajno za to radno mjesto. postavlja pitanja kako bi procijenio: morate na umu imati vaš cilj. ali način na koji će se raz-da li se kao osoba možete uklopiti u komgovor odvijati možemo pretpostaviti.

kao i zahtjevima koje postavlja. itd. Potkrijepite vaš odgovor konkretnim primjerima naglašavajući kako u okviru buduće kompanije očekujete da ćete razviti vaše vještine i očekujete još bolje rezultate. Koje su vaše dobre strane. Istaknite da znate raditi taj posao i da ste spremni daljnje usavršavati vaše znanje. vaš odgovor treba da ide u smjeru kako vaše iskustvo. zatim možete spomenuti vještine koje ste stekli iz ranijeg radnog iskustva kao što su analitičke. osvrnite se na neki problem koji ste uspješno riješili na prethodnom radnom mjestu. 33 . odgovornost i sl. Prema tome. Također. iako ste ranije tražili mogućnosti za zaposlenje. odnosno ustanova dođe do kandidata koji najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta.Zašto bismo angažovali vas. poslovima i zadacima koje obavlja. vještine i stručnost čine vas efektivnim i efikasnim članom tima buduće institucije. a koje slabosti? Ovo pitanje će se javiti tijekom svakog intervjua. Također možete reći da. Osvrnite se na konkurentske firme. Ukoliko imate radnog iskustva. dodatna znanja. do sada niste imali priliku da iskoristite sve svoje potencijale kao što bi ste to mogli na ovom radnom mjestu. Prema tome. neke tehničke kvalifikacije. potkrjepljujući ih konkretnim primjerima iz vašeg radnog ili životnog iskustva. vaš odgovor treba da se dotiče glavnih dostignuća tijekom karijere i onih koji su povezani sa nekim ciljevima željene pozicije. poslovnog pisanja. Drugi dio pitanja se odnosi na vaše slabosti. Naglasite i neke vaše lične osobine koje se traže u opisu posla kao što su komunikativnost. o vašim pozitivnim osobinama minimizirajući ih. fleksibilnost. U vašem odgovoru treba da prikažete vaše dobre strane koje su kompatibilne sa pozicijom na koju konkurišete. Osoba koja je dobro upoznata sa institucijom je i veoma zainteresovana da radi u njoj. Zavisno od pozicije za koju aplicirate. a ne nekoga od ostalih kandidata? Predložite neko rješenje za problem koji ste uočili da postoji u firmi. Zašto želite da radite upravo posao za koji ste aplicirali i zašto želite da radite kod nas? Kada odgovorate na ovo pitanje imajte na umu da je cilj intervjua da kompanija. ipak. možete naglasiti vaše obrazovanje. Da li imate drugih planova za zaposlenje? Istaknite da ste proučavali ostale ponude. Uvijek kroz vaše odgovore prikažite kako ste upoznati sa radom institucije. Ako vam poslodavac nije postavio pitanje o tome zašto PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Koji su vaši ciljevi u karijeri? Ova pitanja mogu biti definirana na različit način. odnosno ustanove i pokušajte dati prijedlog za unapređenje rada firme/ustanove. Najjednostaviji način predstavljanja vaših slabosti je da govorite. organizacione sposobnosti ili vještine planiranja. ali ako ih iznesete na pravi način mogu se predstaviti kao i vaše jake strane. ali da ste posebno zainteresovani za ovu oblast i posao koji se nudi. Najvažnije je da istaknete one osobine za koje pretpostavljate da su značajne za to radno mjesto. I baš odgovor na ovo pitanje može pružiti ispitivaču realan utisak na koji način se vi uklapate u zahtjeve radnog mjesta. ali sva imaju isti cilj da ocjene vaše profesionalne planove i da li su kompatibilni sa pozicijom za koju aplicirate. predstavite vaše slabosti kao rješiv problem.

slabosti i sposobnost promišljanja. Ako ignorišete ovaj zahtjev i ne navedete tražene informacije. koja ste ranije smislili. Također. nivo zrelosti. Pitanja koja vi možete postaviti ! Pred kraj intervjua često ćete dobiti Vi postavljate pitanja da biste pokazali poslopriliku da i vi postavite pitanje ispitidavcu da: vačima. poslodavac će često postaviti i stručna pitanja. Iskoristite ovaj dio i da kažete onošto niste imali priliku reći ranije tijekom intervjua i da se informišite o daljnjem toku procesa izabira kandidata. Takva pitanja mogu se odnositi na bivšeg šefa. Najbolji odgovor treba da se fokusira na rješenje i pozitivan ishod radije nego prebacivanje krivice na nekog. Koliku plaću očekujete? Ponekad će vam postaviti i pitanje vezano za vaša očekivanje u pogledu buduće plaće ili informacije o vašoj sadašnjoj zaradi. stav. nemojte dopustiti da vaša pitanja budu isuvišekomplikovana. ste zainteresovani za razvoj karijere u toj oblasti. Postavljanjem nekoliko pitan-dobro poznajete i cijenite sebe i svoje znanje. Važno je da ne pokažete određene frustracije ili bijes te da se pokažete kao osoba koja je prerasla prošlost i izvukla pouku iz prošlih iskustava. a to je svakako vaš teritorij. S obzirom da svaki posao i svaka struka ima svoje specifičnosti. Bitno je da ostanete smireni. Ipak. ovo je prilika da pomenete saznanja o firmi/ustanovi i načinu na koji baš vi možete unaprijediti rad firme. Ovo su samo neka od čestih općih pitanja. iskreni. ali ne potežite pitanje o plaći ukoliko sam ispitivač ne kaže nešto o iznosu. umjesto nekog točnog iznosa možete navesti neku donju i gornju granicu iznosa očekivane zarade i naglasite da je plaća stvar pregovora. možete -da ste se dobro pripremili za razgovor.želite raditi kod njega/nje. riskirate da vas eliminišu iz užeg kruga kandidata. iskoristiti priliku da pokažete koliko -da ste više nego sigurni da želite taj posao i dobro poznajete stanje u branši i da da ste bolji od drugih kandidata. kao i da ste fleksibilni i da ćete se moći prilagoditi strukturi zarade u kompaniji. diplomatični i objektivni. Ne dajite suvišne komentare o bivšim ili sadašnjima poslodavcima. Vaša moguća pitanja su: Mo`ete li mi opisati odgovornosti i obaveze vezane za ovo radno mjesto? Kako izgleda uobi~ajen radni dan na ovom radnom mjestu? Koje kvalitete o~ekujete da bi osoba za ovo radno mjesto trebala imati? Da li postoji mogu}nost profesionalnog usavr{avanja u Va{oj firmi? Neuogodna ili škakljiva pitanja Ispitivači vam mogu postaviti i neuogodna ili škakljiva pitanja koja imaju cilj da prosude vašu reakciju. otkaz s radnog mjesta i sl. iako su bila neprijatna. ja. čak i ako imate negativno mišljenje. Nemojte nikada nikog ogovarati i nemojte lagati. 34 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova .

Također. vjuu pozdravite sa osmijehom! Ako ne djelujemo razmislite što ćete obući.Nakon intervjua Zahvalite se na pozivu za razgovor i rukujte se. Potrudite se pozitivno. Također. bez obzira i ako je atmosfera na intervjuu opuštena. jte prije nego vam ponude da sjedne pretjerate sa gestikulacijom rukama. Savjeti za ponašanje prije. Pri prvom susretu sa osobane sjednete dok vam neko to ne ponudi. Pazite na vaš govor tijela koji može odavati vašu nervozu ukoliko lupkate nogom. Vaše ponašanje tijekom samog intervjua je veoma bitno i ostavlja značajan utisak na poslodavca i utječe na cijeli ishod vašeg konkursa za posao. Pokažite kako se posao uklapa u vaš plan buduće poslovne karijere i osobne vizije o profesionalnom razvoju. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 35 . odnosno oni prvi pruže ruku i uzvratite srdačnim rukovanjem. pazite da vam trema ne izmakne kontroli. učinite to s mjerom. Nakon pozdrava i međusobnog predstavljanja. Ne odgovarajte samo sa ne ili da. Ukoliko se našalite. Budite srdačni i održavajte konktakt s očima sa sugovornikom. Zaista mi je stalo da počnem raditi u vašoj firmi“ i sl. Tijekom intervjua nastojte točno odgovarati na postavljena pitanja i potkrijepite vaše odgovore argumentima i konkretnim primjerima iz vašeg radnog ili životnog iskustva. nete. Prije svega. prstima. ma koje će vas intervjuisati nasmiopustite se. Na postavljena pitanja odgovarajte polako i smireno. da izgledate profesionalno i uredno. Pažljivo birajte vaše riječi i nastojte da djelujete samouvjereno. Ne sjedase uvijek obraćate sa „vi“. Potrudite se da: Na intervju dođite točno u zakazano uspostavite kontakt očima. tijekom i nakon intervjua ! Prije intervjua dobro se naspavajte i Ko može odoljeti iskrenom OSMIJEHU? odmorite kako biste na intervjuu bili Osmijeh opušta ljude i potiče pozitivne osjećaje. možete započeti razgovor zahvaljujući se na pozivu za intervju. Možete postaviti pitanje: „Kada mogu očekivati vaš odgovor?“ i „Nadam se da sam zadovoljio/-la vaša očekivanja. ali pazite i da ne budete preopširni. vrijeme. ješite se i gledajte ih u oči. ali i volju za radom i postepenim napredovanjem. dirate često kosu i sl. izraziteželju za daljnjim usavršavanjem. neće nas ni drugi tako doživljavati. Sačekajte da vam on/ona. Pozivom na intervju ušli ste u uži krug kandidata za posao i ako ste se dobro pripremili za intervju nemate razloga za tremu. Ne prekidajte ispitivača tijekom postavljanja pitanja i uzmite si slobodno malo vremena za razmišljanje o odgovorima. se rukujete sa prisutnim. ali ne i umišljeno ili vulgarno. ali nemojte biti prenapadni. Sugovornicima se obraćajte uvijek sa 'vi'. Ne možete pogriješiti ako osobe na intersvježi i skoncentrirani.

7 KAKO STE]I PO^ETNO RADNO ISKUSTVO Uključite se u rad studentskih ili omladinskih organizacija Veliki broj mladih koji su aktivno radili u ovakvim organizacijama stekli su značajno radno iskustvo. odnosno portala za mlade. sposobnosti komunikacije. Iako je volonterski rad neplaćen. steknete početno radno iskustvo koje će vam omogućiti ne samo da ispunite krijerije u konkursima za poslove nego i da steknete tražene poslovne vještine i znanja. Postoji nekoliko načina na koje možete steći početno radno iskustvo. jer ćete znati kako institucija funkcioniše i posjedovat ćete vještine koje se traže. Tražite da stažirate odnosno obavite praksu Prije svega. organiziranja i timskog rada te su razvili odličnu osnovu za buduću karijeru. kao i poslovnih kontakata. a stekle su ih obavljajući različite poslove. fakulteta. Međutim. on nije uopće traćenje vremena nego način stjecanja radnog iskustva. morate se sami potruditi da što prije.posao. Veliki broj poslodavaca traže i daju prednost kandidatima koji već imaju određeno radno iskustvo. Pored praćenja dnevne štampe.prviposao. Pa iako ta institucija ili kompanija raspiše konkurs za određeni posao ostvarit ćete bolje rezultate u apliciranju i na intervjuu.zaposlite. pa i tijekom studija. seminare.info praćenje specijaliziranih web stranica. prezentacije. Prednost ovim kandidatima ne daje se samo formalno već zbog poslovnih vještina koje takve osobe posjeduju. itd. Ukoliko i neke institucije ne objavljuju oglase za stažiranje možete predati prijavu za stažiranje u kadrovsku službu. Iako ove aktivnosti mogu kratko trajati možete steći mnoga znanja iz vaše stručne oblasti. ili pišite u lokalnim novimama ili stručnim magazinima. Učlanjenje u ovakve organizacije je veoma jednostavno i ne zahtjeva posebne kvali! fikacije. projekte. Volontirajte Volontirajte u različitim organizacijama.ba 36 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Uključite se u rad na projektima i/ili pišite u novinama Uključite se u rad na projektima u okviru škola. prakse. vjerovatno prilikom školovanja niste bili u mogućnosti da radite. a i tijekom studija niste imali praksu. . istraživačke boravke. organizacija. odnosno oglasa za www. Prema tome.mladi. Često vam ovi početni poslovi mogu otvoriti vrata za stalno zaposlenje u instituciji u kojoj stažirate ili omogućiti kontakt sa drugim mogućim poslodavcima. najbolji način da nađete www. jeste www. Veliki broj institucija i kompanija objavljuje konkurse za prijem pripravnika na određeni period. tražite da stažirate.ba stažiranja. različitih vještina i znanja. www. odnosno obavite praksu.ba informacije o spomenutim mogućnostima. pa makar i besplatno.

koji se tijekom odvijanja karijere mogu izmijeniti. ali se sada sve više koristi u općem smislu. Dr. ispita. Znanje takvom brzinom zastarijeva da će. gdje se promjene pozicije ne sastoje samo iz unapređenja i ne završavaju uvijek sa hijerarhijski većom pozicijom. Poslodavci od vas očekuju fleksibilnost i sposobnost da kreirate ili prihvatite nove zadatake te da kontinuiranim stjecanjem novih znanja i vještina odgovorite na njihove sve veće i stalno nove zahtjeve. Ukoliko ne želite razvoj vaše karijere i lični razvoj prepustiti okolnostima i slučaju. odnosno vlastitom putanjom poslovnog života. stalnog čitanja i učenja sljedeći cilj je ukazati da je kontinuirano učenje u današnjem poslovnom okruženju conditio sine qua non za razvoj vlastite karijere i za očuvanje postojećegzaposlenja. Riječ karijera je. hijerarhijsko napredovanje u organizaciji. docent ! Tradicionalno se riječ 'karijera' odnosila samo na osobe koje obavljaju menadžerske ili profesionalne poslove. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 37 . odnosno sa vašim motivima. također. Stoga se s pravom može reći da je karijera koncept koji najjače doprinosi usaglašavanju individualnih i organizacijskih ciljeva. neophodno je da posvetite pažnju upravljanju vlastite karijere.8 KARIJERA I TR@I[TE RADA Pod pojmom karijere podrazumijeva se niz radnih uloga (work roles) tokom radnog života pojedinca. određeni razvoj događaja može usporiti ili u potpunosti spriječiti vaše napore. korištena da označi „unapređenje“. Vaša karijera je povezana sa vašim osobnim razvojem. Tom prilikom namjera je skrenuti pažnju vama mladim ljudima koji su upravo stekli fakultetsko obrazovanje. kretanje između poslova. odnosno dobivanje poslova. razvoj novih znanja. tako da svaki zaposlenik ima karijeru. Cilj ovog poglavlja je predstaviti vam neophodnost i važnost planiranja i upravljanja vlastitom karijerom. u skorijoj budućnosti biti nemoguće postizati izvanredne rezultate na vlastitom radnom mjestu. na važnost planiranja kako prvog tako i svih narednih koraka u svom poslovnom životu. Značajna je preorijentacija individualnih očekivanja karijere u pravcu mogućnosti premještanja u preduzeću (organizaciji) na zahtjevnije i složenije poslove. kojima je osnovna briga i želja naći posao. Zijada Rahimi}. tj. pojedinac svoju karijeru ne treba ograničiti samo na jedno preduzeće Upravljanje karijerom Situacija na tržištu rada se posljednjih godina značajno izmijenila: brže zastarijevanje postojećih stručnih znanja. ukoliko ne nastavite sa kontinuiranom obukom. Međutim. ciljevima. Svjesni činjenice da se mladi ljudi po završetku formalnog obrazovanjažele bar neko kraće vrijeme odmoriti od knjige. čak iako znate kako želite napredovati i razvijati se. U bilo kojoj fazi života najnepoželjnije je prepustiti se događajima. Danas prepoznajemo drugačiji vid kretanja razvoja karijere. Pored napredovanja na hijerarhijskoj ljestvici i horizontalnim premještanjima mogu se ostvariti kako ciljevi pojedinaca za kontinuiranim rastom i razvojem tako i ciljevi preduzeća za kvalitetnijim saradnicima s mnogo širim znanjima i vještinama. položaja i nivoa odgovornosti izabranih između različitih mogućnosti. sve oštrija konkurencija na tržištu rada i zahtjevniji poslodavci. sposobnostima i očekivanjima. nova dostignuća.

• vještine rješavanja problema . Ciljevi karijere mogu imati različite oblike: unapređenje. Stoga je važno da posjedujete ili razvijete temeljna znanja i vještine razvoja i upravljanja karijerom. trebate specificirati redoslijed koraka i aktivnosti koje ćete poduzeti za postizanje utvrđenih ciljeva. . istraživanje je ukazalo na značajne razlike u hijerarhiji ciljeva kod starijih i mlađih rukovodilaca. Međutim. • utvrdite ciljeve razvoja karijere. Planiranje individualnog razvoja i ciljevi karijere Vaš individualni poslovni razvoj je u stvari predmet planiranja karijere. profesionalnih vrijednosti i preferencija.proces postavljanja ciljeva je ključan u razvoju karijere. Becker. te aktivnosti za usvajanje novih znanja i vještina. To je proces putem kojeg identificirate i primjenjujete korake i aktivnosti za postizanje ciljeva karijere. Planiranjem karijere u skladu sa promjenama koje se očekuju u budućnosti. Za uspješno izvršavanje sve složenijih i odgovornijih poslova potrebno je posebnu pažnju posvetiti stjecanju novih znanja i vještina. dok samo 23% mlađih rukovodilaca nastoji da. • vještine profesionalnog informisanja – razvoj karijere zahtijeva usklađenost između vaših mogućnosti i želja i posla koji obavljate ili želite obavljati. provedenih među 2. Planiranje karijere je proces izbora zanimanja. ako želite upravljati svojom karijerom treba da: • analizirate i utvrdite vlastite potencijale i preferencije. ciljevi karijere su: viša primanja. • vještine planiranja . 332. specifične aktivnosti. • vještine izbora ciljeva . On ovisi o svijesti o sebi i pravoj spoznaji vlastitih snaga i slabosti. veća samostalnost.Na temelju rezultata analize trebate poduzeti aktivnosti s ciljem otklanjanja identifikovanih slabosti i nedostataka u vještinama. s druge strane. kreativnost. odnosno aktivnim upravljanjem vlastitom karijerom doprinosite sigurnosti postojećeg radnog mjesta i izgradnji jače konkurentske pozicije na tržištu rada.500 rukovodilaca u Njemačkoj. predmet planiranja vaše poželjne pozicije u preduzeću. i to: • vještine samoocjenjivanja – uspješan razvoj karijere zahtijeva da razvijete svijest o sebi. odnosno realnu sliku o sebi. kao i od vašeg uopćenog ponašanja. odnosno razvoj karijere. Primjera radi.. Stuttgart. sigurnost. Brzina napredovanja i tok vaše karijere zavise od vaše sposobnosti da kreirate strategiju razvoja karijere. razvoj vještina i sposobnosti.kako se tijekom karijere stalno rješavaju problemi. tj. • razvijete strategije i planirate aktivnosti za postizanje ciljeva.. svojim snagama i slabostima. J. 2003. str. Personal-Management. autonomija na poslu. bolje mogućnosti razvoja i veća sigurnost radnog mjesta. Izvor: Berthel. ! Prema rezultatima empirijskih istraživanja.kad su postavljeni ciljevi morate razviti plan za njihovo postizanje. s jedne strane. 50% starijih rukovodilaca smatra napredovanje najvažnijim ciljem. više sposobnosti i utjecaja. sve važnije postaje da razvijete vještine uspješnog rješavanja problema.F. • analizirate i utvrdite opcije razvoja karijere. G. kao prvo postigne navedeni cilj. organizacije i smjera koji će slijediti vaša karijera. 38 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Bez obzira na postavljene ciljeve karijere.

održavanje) do pet faza. izbor ciljeva koji su adekvatniji srednjem starosnom dobu. znanja i vještina sa postojećim i budućim potrebama organizacije.Faze razvoja karijere U razvoju individualne karijere pored vas. izbor odgovaraju}eg posla na osnovu prikupljenih informacija. Menad`ment ljudskih resursa. 248. odr`avanje samozadovoljstva. organizacionih pravila i normi pona{anja. ostvarivanje li~nih ciljeva. Odr`avanje produktivnosti rada na poslu. reafirmisanje ili modifikovanje li~nih ciljeva. pravljenje inicijalnog profesionalnog izbora. procjena alternativnih profesija. Procjenjivanje rane karijere. prikazanih u tabeli. odnosno identifikovan je različit broj faza razvoja karijere počev od tri (uspostavljanje. 2006. odr`avanje produktivnosti rada. putem niza međusobno povezanih i usklađenih individualnih i organizacijskih aktivnosti.. značajnu ulogu imaju organizacija (preduzeće) i menadžer. B. priprema za penzionisanje 18-25 godina 25-40 godina Faza 4: Zrela karijera Faza 5: Kasna karijera 40-55 godina 55 -penzionisanje Tabela: Faze u razvoju karijere Izvor: Bogi}evi} Miliki}. To je dinamičan proces koji se odvija u fazama. trebate javljati kao partneri u unapređenju i razvoju vaše individualne karijere. pove}anje kompetentnosti. Razvoj karijere ima za cilj povezivanje vaših potreba. Vi i organizacija se.. str. uklapanje u izabranu profesiju i organizaciju. napredovanje. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 39 . U literaturi postoje različite podjele. U~enje posla. Beograd. Faze Faza 1: Priprema za posao Faza 2: Zapo{ljavanje Faza 3: Rana karijera Starost 0-25 godina Glavni ciljevi Razvoj osobnog profesionalnog imid`a. Prikupljanje ponuda za posao. stjecanje odgovaraju}eg obrazovanja.

• budete iznimno dobar i kvalitetan radnik. kao i starosne granice pojedinaca u različitim fazama. • osigurate pomoć u upravljanju karijerom. Kao posljedica šoka realnosti često dolazi do opadanja spremnosti za akciju i postizanje rezultata. • stalno postavljate pitanja: Gdje sam sada? Gdje želim biti? Kako tamo stići? • stalno usavršavate svoje vještine i znanja i razvijate nove. aktivnim pristupom prvom zapošljavanju mogu se izbjeći razočarenja (šok realnosti). Ponudu za posao mogu dobiti oni studenti koji su prije diplomiranja uspostavili kontakt sa preduzećem obavljajući. posmatrati s rezervom. Kontinuirani uspjeh. primjera radi ferijalnu praksu ili su izgradili ime objavljujući stručne članke. tj. neizvjesnom poslovnom okruženju. odnosno da budete neophodni organizaciji i traženi na tržištu rada je da stalno učite. podršku i pomoć organizacije i menadžera. To ni u kojem slučaju ne znači da nije bitno poznavati faze karijere. • anticipirate slučajne događaje. Posebno treba naglasiti potrebu stalnog usavršavanja postojećih znanja i vještina i razvijanje novih u skladu sa promjenama u turbulentnom i. Jedini način da se postigne i dugoročno očuva konkurentska pozicija u organizaciji i na tržištu rada. nadasve. tako i karijeru bračnog partnera. potrebno je različite klasifikacije u pogledu broja faza. Upravo je studentima potrebno naglasiti da prijava na konkurs za optimalno zaposlenje predstavlja drugo najbolje rješenje. Ovakvim. stječete nova znanja i vještine. kada pojedinac direktno iz školskog ulazi u organizaciono okruženje. Daleko bolje je biti pozvan od nekog preduzeća. Nakon izbora zanimanja i formalnog obrazovanja (Faza 1) slijedi prikupljanje ponuda za posao i izbor odgovarajućeg posla (Faza 2). • razvijete profesionalnu mobilnost. odnosno trajno napredovanje će moći postići samo oni pojedinci koji imaju aktuelna znanja i vještine potrebne organizaciji i tržištu rada. karakteristične za fazu 2: zapošljavanje. Važno je znati da različite faze razvoja individualne karijere zahtijevaju različite aktivnosti.Imajući u vidu činjenicu da su razlike među pojedincima realnost. Da biste izbjegli ili bar minimizirali razočarenja potrebno je da: • pažljivo izaberete organizaciju. • odaberete izazovan početni posao. 40 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Aktivnosti u okviru ove faze su posebno interesantne za studente koji su upravo diplomirali ili žele raditi paralelno sa studiranjem. • zajednički planirate kako vlastitu. • kontinuirano evaluirate vlastitu karijeru.

Neinvestiranje u dalje obrazovanje smatra se „krađom od budućnosti“. osiguravate stalnu zaposlenost. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 41 . Značaj cjeloživotnog učenja za razvoj i upravljanje karijerom Proces globalizacije. Kontinuiranim obrazovanjem povećavate svoje radne sposobnosti. pored kontinuiranog stjecanja novih znanja. a mirovina već postaje „nemirovanje“. Pored zastarijevanja znanja. seminari. Organizacije koje investiraju u obrazovanje imaju šansu da povećaju tržišnu konkurentnost te da ojačaju nacionalnu privredu. vještinama upravljanja konfliktima. savremeno poslovanje sve više zahtijeva znanja i vještine koje se ne obrađuju dovoljno ili adekvatno u formalnom procesu obrazovanja. savjetovanja) nastavlja do kraja njegove radne karijere. ako ne i važnija. treninzi. simpoziji. razmišljanja i ponašanja. odnosno ulaganje u obrazovanje je važno ne samo iz ugla pojedinca nego i iz ugla organizacija (poslovnih subjekata). Danas se smatra prevaziđenim stari tradicionalni model tri životna doba: formalno obrazovanje – posao – penzija (mirovina). veće zadovoljstvo i razvoj potencijala i karijere. turbulentnosti i neizvjesnosti poslovne okoline te promjene u tehnologiji su doprinijele ubrzanom zastarijevanju znanja. Stoga se u savremenoj stručnoj literaturi navodi da inženjeri. Na osnovu izloženog može se zaključiti da kontinuirano (cjeloživotno) obrazovanje treba biti način i stil življenja u suvremenim. cjeloživotno obrazovanje. Poseban značaj u modernom poslovanju se pridaje interpersonalnim i komunikacionim vještinama. trebaju provesti 10% radnog vremena proširujući svoje znanje. da bi ostali na nivou novodiplomiranih. Za menadžere se procjenjuje da trebaju potrošiti 20% godišnjeg radnog vremena u vlastito obrazovanje kako bi se spriječilo „zastarijevanje“. Stoga je na svim područjima aktuelan „lifelong learning“. zaposleni danas nakon samo pola godine pauze više nije u toku sa dostignućima u svojoj oblasti. sposobnost fleksibilnog mijenjanja navika. kursevi. Učenje se već proteže kroz drugo razdoblje života – posao. a 20 do 25% ako žele zadržati jednaku vrijednost za poslodavce i društvo. tj. povećanje kompleksnosti. posebna važna. Za vaš uspjeh je. naučno-stručni skupovi: konferencije.Kontinuirano obrazovanje. vještinama upravljanja vremenom i sl. Riječ je o usavršavanju koje ne prestaje izlaskom pojedinca iz formalnog obrazovnog sistema. Ukoliko se uzme u obzir činjenica da se količina znanja udvostručuje u periodu od pet do deset godina. izrazito turbulentnim i promjenjivim uslovima života i rada. dokvalifikacije i usvajanje novih znanja šire potrebu permanentnog obrazovanja. Trajne potrebe prekvalifikacije. već se u različitim oblicima dodatnog neformalnog obrazovanja (radionice.

Odredba iz točke c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.ba. 42 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu. d) nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.fzzz. 41/01 i 22/05) i Pravilnika o evidencijama u oblasti zapo{ljavanja ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. br.24/06) Nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu. c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću. odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu. Osobe iz točaka a) i f) smatrat će se nezaposlenim ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. g) aktivno traži posao. Izvod iz Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Slu`bene novine F BiH". Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako: • se redovno javlja službi za zapošljavanje. e) nije redovan učenik ili student. • podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i konkurse.gov.fbihvlada. b) nema registriran obrt.ba i www.9 ZNAJTE KOJA SU VA[A PRAVA! U ovom poglavlju izdvojeni su određeni članovi i odredbe iz zakona kako biste se upoznali sa vašim pravima i kako biste se znali zaštiti. a koja: a) nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice. Puni tekst zakona možete pronaći na web stranicama Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine: www.

3. odnosno ne završi obrazovanje. d) profesionalne ciljeve i mogućnost njihove realizacije. ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka. registrira privredno društvo ili drugo pravno lice. odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju. 4. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 43 . zaštitne ili vaspitne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci. stupi na odsluženje vojnog roka. ispuni uvjete za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. radnih i osobnih sposobnosti i sklonosti nezaposlene osobe. Pridržavanje programa profesionalne orijentacije.Grupno informiranje sadrži: a) upoznavanje s aktivnostima koje je obavezna provoditi nezaposlena osoba u saradnji sa Službom. počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću. c) socijalne prilike. obuke i prekvalifikacije. dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja. obuke i prekvalifikacije podrazumijeva: • učešće nezaposlene osobe u grupnom informiranju. zasnuje radni odnos. stupi na izdržavanje kazne zatvora. 11. 9. odbije odgovarajući posao. odbije uključiti se u obrazovanje na istom stepenu stručne spreme koje je organizovala i snosi troškove služba za zapošljavanje u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine. b) vještine i osobne karakteristike. b) informiranje o pravima i obavezama propisanim Zakonom. navrši 65 godina života. a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja. bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca. 8. • učešće u organizovanim aktivnostima prekvalifikacije. mjere sigurnosti. 10. c) informiranje o kretanjima na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i na regionalnom planu i d) upoznavanje s postupcima i tehnikama aktivnog traženja posla. 12. • individualna savjetovanja u cilju utvrđivanja stručnih. 7. 6. • pridržava se programa profesionalne orijentacije. registrira obrt. Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba: 1. ovim Pravilnikom i drugim propisima kojima se reguliše ostvarivanje prava nezaposlenih osoba. Individualnim savjetovanjem Služba za svaku nezaposlenu osobu evidentira: a) radno iskustvo. odnosno ostvari dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu. 2. e) spremnost za rad na ili izvan teritorije Bosne i Hercegovine. 5.

5. 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i 7. 2. odjavi se sa evidencije. 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi: 1. koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. 4. Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva: 1. postane redovan učenik ili student. 14.13. 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina. novčanu naknadu u skladu sa Zakonom. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci. prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti. 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina. 15. Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe. 2. Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti. primi novčanu naknadu u skladu sa članom 30.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. 16. a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme. ponovo dobila ovo pravo u vrijeme provedeno na radu uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu. 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina. 3. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa. 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina. .NOVČANA NAKNADA DUŽINA TRAJANJA ISPLAĆIVANJA NOVČANE NAKNADE Nezaposlenoj osobi kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim 44 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Da bi nezaposlena osoba. doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje u skladu sa ovim i drugim zakonima. MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI. koja je u cjelosti iskoristila novčanu naknadu. u skladu sa ovim i drugim zakonima. ne ispunjava uslove o aktivnom traženju posla. 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina. 6.

Prijavu mjesta prebivališta ili boravišta. a najmanje jedanput u roku od: 30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu nadoknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje. Prijavljivanje se vrši u općinskim biroima prema mjestu prebivališta. Rokovi prijavljivanja Prema članu 19. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje roka. Radnu knjižicu (evidentiranu u općini gdje ćete predočiti dokaz o stručnoj spremi-diplomu ili svjedodžbu i ostaviti ovjerene kopije dokumenata). a nema status nezaposlene osobe. 90 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti. na njezin zahtjev. Osoba koja traži posao. Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta. osim iz razloga utvrđenih u članu 36. 1.90 dana) POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Nezaposlena osoba dužna je da se redovno javlja općinskom birou. isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva. Zakona. Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu. 60 dana – ako ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti. Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa ako podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku (član 33 st. Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. ako je to za nju povoljnije. nije dužna da se redovno javlja općinskom birou. i PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 45 . odnosno dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti. a koja je ponovo ostala nezaposlena. ostvaruje u službi za zapošljavanje prema mjestu boravka. Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju. nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za preostalo vrijeme. radnje ili drugog oblika obavljanja samostalne djelatnosti. 47 (30. 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje. koja je usljed ratnog stanja napustila prebivalište.Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se. odnosno od dana položenog ispita ako ste prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba. Zakona o zdravstvenom osiguranju – na str. Potrebno je pojaviti se lično i ponijeti: Ličnu kartu. zaposlenjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu.

Zakona o radu. seksualno ili drukčije zlostavljanje. na osnovu netačne izjave ili podataka za koje je znala ili morala znati da su netačni. odnosno dosluženja vojnog roka. 46 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . Zakona). i 2. GUBITAK PRAVA NA NOVČANU NAKNADU OPRAVDAN RAZLOG ZA PREKID RADNOG ODNOSA PREKID ISPLATE NOVČANE NAKNADE Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi nastavlja se za ostatak perioda do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu. 2. kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa. 3. s obzirom na sve okolnosti.2. Opravdan razlog za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slučaju kada. 2. u toku izdržavanja kazne zatvora duže od šest mjeseci. 5. novčana naknada joj pripada od dana podnošenja zahtjeva pa do isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu. pod uvjetom da se prijavi službi za zapošljavanje u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do prekida. Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev nakon roka (član 33 st. ako je to pravo ostvarila: 1. na neki drugi nezakonit način ili u opsegu većem od onoga koji joj pripada. na osnovu Zakona. Nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu: 1. postupanje poslodavca suprotno zakonu. Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužna je dostaviti službi za zapošljavanje sve potrebne podatke za utvrđivanje prava. 3. Nezaposlena osoba koja je ostvarila primanje na koje nije imala pravo dužna je vratiti primljene iznose. 4. Isplata novčane naknade nezaposlenoj osobi prekida se: 1. za vrijeme odsluženja. odnosno okolnosti koje utječu na prestanak prava ili opseg njegovog korištenja. Novčana naknada ne pripada nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev poslije isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu. zbog toga što nije prijavila nastale promjene. nezaposlena osoba nema druge prihvatljive mogućnosti nego da prekine radni odnos. odnosi na: 1. 1. uvjeta rada koji ugrožavaju zdravlje ili sigurnost. ali ne isključivo. diskriminaciju u smislu člana 5. odnosno nadoknaditi nastale izdatke. pritisak koji poslodavac vrši na zaposlenika zbog članstva u sindikatu ili drugoj organizaciji zaposlenika. 2 . kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez opravdanog razloga. 2. Zakona). Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka ove okolnosti prijaviti nadležnoj službi za zapošljavanje svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava. To se naročito.

na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od dvije godine. odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona. Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. 2. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova Ugovor o radu na neodređeno I određeno vrijeme 47 . Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci. Probni rad Zakon o radu („Službene novine FBiH 43/99.. odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otpuštena s te vojne sluzbe. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". broj 30/97 i 7/02) Prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje. na određeno vrijeme. ako su na služenju vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog školovanja u odgovarajućoj ustanovi. iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove. zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu. • se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpuštena s te vojne službe. Ugovor o radu zaključuje se: 1. • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja.lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika. • se prijavila u roku od 30 dana po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bila zdravstveno osigurana. • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija. • se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka. Ako je ugovoren probni rad. • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapošljavanje. 32/00 i 29/03) Osigurana lica su nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su: • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa. ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana.

Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti. Volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje. a koje je. Trajanje volonterskog rada iz stava 3. Volonterski rad Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno Zakonom ili Pravilnikom o radu. Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je propisano trajanje osposobljavanja prema Zakonu za određeno zanimanje. Prijem pripravnika U toku obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na novčanu nadoknadu u iznosu najmanje 80% od najniže plaće. Poslodavac i pripravnik mogu se dogovoriti i o većem iznosu novčane nadoknade. Poslodavac osigurava pripravnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. ovisno od stručne spreme pripravnika. kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica. obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo. propisom kantona ili pravilnikom o radu. Pripravnik ima pravo na odmor u toku radnog dana. dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor. Nakon završenog pripravničkog ispita. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole. Kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od pet dana od dana njegovog zaključivanja radi evidencije i kontrole. a zdravstveno osiguranje osigurava nadležna služba za zapošljavanje. Ugovor se zaključuje u pismenoj formi. Volonter ima pravo na odmor u toku radnog 48 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova . ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uslov za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita. ako kolektivnim ugovorom nije drugačije predviđeno.Ako zaposlenik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem. Ugovor sa volonterom zaključuje se u pisanoj formi. Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom. odnosno izričito ili prećutno zaključi sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na period duži od dvije godine bez prekida smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju. Poslodavac može zaključiti ugovor o obavljanju pripravničkog staža sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se odnosi. uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja poslodavac može lice koje završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). pripravnik polaže stručni ispit u skladu sa zakonom. prema Zakonu. poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog volontera.

dana. dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor“. PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova 49 .

50 PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful