You are on page 1of 14

A CSOMÁD-BÜDÖS TÉRSÉG

GYÓGYTÉNYEZŐI
A Csomád-Büdös térség
gyógytényezői
Az ásványvizek és a mofetták a Büdös hegy elsődleges
gyógytényezői közé tartoznak. Jelenlétük a negyedko-
ri vulkánosság kézzelfogható bizonyítéka. A számtalan,
változatos összetételű, pezsgő borvízforrás, a lépten nyomon
feltörő gázömlések gyógyhatása közismert.

A tiszta, ózondús levegő, a semmi máshoz nem hasonlítható
csodálatos táj – mint kiegészítő tényezők – a lelki megújulást
keresőknek kínálnak pihenést, hosszú üdítő sétákra csalogatva
őket.

Bálványosfürdő gyógytényezői változatosak, sokféle betegség
megelőzésére és gyógyítására alkalmasak: a légzőszervek és a
tüdő hurutos bajai, a vérkeringési rendszer zavarai, az
érelmeszesedés korai szakasza, általános táplálkozási zavarok,
vérszegénység, reuma, porckopás.

A kénes fürdők főleg reuma, mozgásszervi betegségek,
nőgyógyászati problémák esetén javallottak, de jó hatással
vannak az ideg- és érrendszerre, valamint a szívre is.

Ivókúra formájában a tápcsatorna, gyomor, bél, epeutak, hurutos
megbetegedések esetén ajánlott. Hidegen fogyasztva csökkenti,
langyosra melegítve fokozza az epekiválasztást.

Orvosi felügyelet mellett a mofetta különbözõ reumatikus jellegű
betegségeken kívül a magas vérnyomás és szívbetegségek
gyógyítására is eredményesen alkalmazható.
A Büdös-hegy Utóvulkáni működések
A Büdös-hegy (1143 m) a Csomád-Büdös hegycsoport Az utóvulkáni tevékenység vulkáni működést lezáró gőz- és
részeként a Keleti-Kárpátok nyugati felén végigvonuló gázszivárgásokban is megmutatkozik. Ezeknek három nagy
vulkáni hegyvonulat délkeleti szegletét képezi. csoportját különítjük el: mofetta, szolfatára, fumarola.

A Büdös-hegy fő tömegét a krétaidőszaki kárpáti homokkő A száraz mofetta főként alacsony hőmérsékletű szén-dioxid
képezi, melynek törésvonalai mentén a pliocén folyamán gázkiáramlást jelent, azonban emellett megjelenhetnek kis
andezitláva nyomult föl. A felszínen az amfibol-biotit andezit mennyiségben egyéb gázak is. Így tehát a domináló, 97-98%-
az utóvulkáni gőzök hatására helyenként kaolinosodott, ami a ban megjelenő CO2 mellett megtalálhatjuk a H2S-t, N2-t, CO-t,
Büdös-barlang közelében egy 60 m magas, fehéresen csillogó H2 -t és a CH4-t, valmint nyomokban néhány nemesgázat is, mint
feltárásban tekinthető meg. A Madártemető, Kisbarlang (6 m a He, Ar, Rn. Mofetták jelenlétére következtethetünk a halott
hosszú), a Torjai Büdös-barlang (14 m hosszú), a Timsós-barlang növényzetről, valamint a kellemetlen záptojás szagról is, amely a
(10 m hosszú), a Gyilkos-barlang (11 m hosszú) a Büdös-hegy kénhidrogéntől származik.
legismertebb földtani értékei. A nép az ilyen száraz gázömléseket süllögőnek, buffogónak,
fortyogónak nevezi.
A Büdös-hegyen a repedések mentén feltörő vulkáni
gázakból kén rakódik le. A kis barlangok falait terméskén és timsós A szolfatárán vízgőz és kénvegyületek feltörését értjük
(kálium-alumínium-szulfát, KAl(SO ) •12H O) bevonatok díszítik. (elsősorban kén-hidrogén és kén-dioxid tartalmú gázak,
amelyek hőmérséklete 200 oC-ig terjed).
A jelenség megnevezése a Nápoly melletti Solfatara-krátertől
ered, ahol az utolsó vulkáni kitörés 1198-ban volt. Azóta a
kráterből 130-165 oC közötti kénhidrogénes vízgőz tör elő.

A fumarola vegyes gázösszetételű szivárgás, amely a vulkáni
működés szünetelése alatt vagy megszűnése után jelentkezik.
A gázömlés főként vízgőzt, szén-dioxidot, kén-dioxidot és
hidrogénszulfidokat tartalmaz, amelyek hőmérséklete
100 – 200 C közötti.
o

A fumarolák közé tartoznak a bórsavas gőzkilehelések is.
A Büdös-hegy
kiemelt területei
Sehol a Csomád-Büdös vonalán nincsenek olyan erős kénes
(szolfatárás) gázömlések, mint a Büdös-hegy vulkáni áttörésének
süvegén. Ma ezek mind geológiai kuriózumok, természetvédel-
mi területek.

Közülük a legismertebb a torjai Büdös-barlang, amely a Grand
Hotel Bálványos mögött emelkedő Büdös-hegyen, a déli oldalon,
kopasz, kaolinos andezittáblák tövében helyezkedik el, 1052 m
magasságban.

A barlangtól a kék ponttal jelzett ösvény félkörívben megkerül-
ve a Büdös-hegy kúpját a Madártemetőnek nevezett árokszerű
mélyedéshez vezet. Régi felszíni kénbánya ez, amelynek
Timsós barlang
gödre színültig tele van a halálos kénes-széndioxid gázzal. A
A Büdös barlangtól 150 m-re, a kék ponttal jelzett turistaösvény
Madártemetőtől pár méterre mély árok tátong a sziklafalak
mentén a Büdös barlanggal azonos szinten található a Timsós
között, majd eltűnik egy barlangban. A Gyilkos-barlang ez,
barlang, melynek falára nemcsak sárga kénkristályok rakódtak
amely szintén magán viseli a hajdani kénbányászat nyomait.
le, hanem apró, fehér timsókristályok is kicsapódtak.
Halált lehelő torka hasonlít a Büdös-barlangéhoz, de annál
veszélyesebb, mert itt nem jelzi sárga kénlerakódás a gyilkos gáz
A timsót az emberiség régmúlt idők óta használja, sokrétű
szintjét. A Büdös-hegy barlangjai közül ez a legnagyobb.
felhasználásáról a következők tesznek bizonyságot:
• víztisztításban flokkulálószerként használják a lebegtetett
Innen bozótos területen az alig kivehető ösvény leereszkedik
finom szemcsék leülepítésére;
a Buffogó nyíreséig. A láp a Bálványos-patak bal felén terül
• speciális virágtrágyaként is használják egyes növényekre (pl.
el, kb. 1 ha területen. Süppedő, tőzeges talaján csenevész
Hortenzia-félék);
áfonyabokrocskák és kevés sás kapaszkodik meg a törékeny,
• kozmetikaiparban: borotválkozás utáni arckrémek, hajzselék
kecses nyírfaligetben. A Buffogó botanikai természetvédelmi
összetevője, száraz dezodorok fő összetevője
terület.
• t
A Torjai Büdös barlang
•• A Büdös barlang Európa legerősebb kénhidrogénes
mofettája, napi gázhozama 3000 m3.

•• Kék és piros ponttal jelzett turistaösvények vezetnek ide a
Grand Hotel Bálványos szállótól. A kék pontos ösvény a Büdös
hegy körútja, melynek mentén sorra fellelhetőek a Büdös
barlanngal azonos szinten a Timsós barlang, a Madártemető és a
Gyilkos barlang.

•• A 14 m hosszú üreg nem természetes úton jött létre, hanem
egy régi kénbánya felhagyott tárnája. A faragott kövekkel kibélelt,
kétoldalt padokkal ellátott, gyógykezelésre használt rész 7 m
hosszú. A híres üreg állandóan gázzal borított, alsó részének
falfelületét élénksárga kénbekéregzés borítja, ami világosan mu-
tatja a fojtó gáz felső szintjét.

•• A negatív (2,8*104 ion/ml) és pozitív (3,3*103 ion/ml) ionok
töménysége, a barlang levegőjének nedvessége (95%) és a gáz
hozama (3000 m3/24 h) után a torjai Büdös barlang A Büdös barlangot llosvay Lajos elemezte elsőként 1884-ben.
Bálványosfürdő legrangosabb gyógytényezője. A kénterápia Az elemzés során kimutatta, hogy a kiömlő gáz nagy tömegét
az összes öregkori csont- és érmegbetegedésekre, a perifériás szén-dioxid (CO2 ) képezi, melyhez kisebb mennyiségben a büdös,
idegrendszer zavaraira, a reuma minden válfajára, záptojásszagú kénhidrogén (H2S) társul.
bőrbetegségek, ekcémák és allergiás tünetek leküzdésére igen
hatásos. A kénhidrogén gáz a levegőn kéndioxiddá alakul, és a
felszabaduló kén a barlang falára lerakódva sárgára festi a kőüreg
•• A Büdös hegyi szolfatára egy kellemesen langyos gázfürdő, falát.
amelyben nem kell tartani a borvízfürdők sokszor fogvacogtató
hidegétől. Fiatalító, az egész szervezetet felfrissítő hatásán kívül A barlang bejárati része faragott kövekkel bélelt, padlózata
a test fizikai es mentális állapotát is felerősíti. feltöltött, és két oldalt padok állnak a látogatók rendelkezésére.
Apor (Timsós) fürdő

Gyógyforrások A Grand Hotel Bálványos szállodától a Bálványosfürdőre vezető
út első nagy hajtűkanyarának közelében, a piros háromszöggel
jelzett turistaösvényen találjuk az Apor vagy Timsós fürdőket.
A gyógyforrásokat a piros háromszöggel jelzett turistaösvényen
találjuk, a Grand Hotel Bálványos szállodától a Bálványosfürdőre A kis völgyben száraz, kénhidrogénes gázemanációk teszik
vezető út közelében. változatossá az egyébként geológiai természetvédelmi területté
nyílvánított helyet.
Négy kisebb medencét találunk itt, amelyeknek a jelenlétét már
távolról észleljük a halott növényzetről, valamint a kellemetlen
Az apró, hamuszürke források és kismedencék vize a timsón
záptojás szagról amely a kénhidrogéntől származik.
kívül kevés természetes kénsavat is tartalmaz. Kevés hasonló
jelenséget jegyeznek világszerte, ezek közül megemlítjük a
Ezek a kénes fürdők a reuma, a mozgásszervi betegségek
Tennesse állambeli Új Granada melegvizeit és a Kamojang
valamint a szív- és érrendszeri betegségek tüneteit enyhítik.
geotermális területet Jáva szigetén.
Mikes fürdők (Hammas, Bükki és Vallató fürdők)
A Mikes fürdőkhöz a piros kereszttel jelzett turistaösvény vezet a Grand Hotel Balvanyos szállótól. A rövid, 2 km hosszú út nyugat felé a
magasfeszültségű villanyvezeték mentén ereszkedik le a Zsombor-patak forrásvidékére.

A patak bal partján haladva először a Hammas fürdő medencéjét érinti, majd a régi melegfürdő leszerelt, romos gépházát. Balról az
erdőben az első kis patak mentén a Bükki fürdő medencéjére találunk. Közelében két jóízű borvízforrás van.

Visszatérve az útra, néhány száz
méterrel arrább a Vallató medencéjét
találjuk. Ezek voltak a századvég virág-
zó Zsombor-pataki fürdőtelepének
legszámottevőbb értékei, a Mikes
grófok birtokán.

Tovább haladva az ösvényen a
bükszádi erdész- és utászházhoz
érkezünk, de útközben a Zsombor
patak mentén még jónéhány
borvízkutat magunk után hagyunk. Az
erdészház fölött, mielőtt átkelünk a
patakon, az Utászházi borvíz néven
ismert, higiénikusan foglalt, nagyon
finom vízű borvízkúthoz érkezünk.
A letakart forrás közvetlenül a Zsombor patak medrének bal oldalán csordogál. Szemben vele, a patak jobb, meredek partján fedett
pihenőhely várja a turistákat. A borvíz és a pihenőhely fölött pár méterrel a bálványosi országút húzódik végig. A gyalogos turistáknak
kitűnő rövidítő út a leírt ösvény. Segítségével az erdészház és a szálloda között majdnem 5 km-rel lehet lerövidíteni a műút hosszát.

A Roy Chowdhury-Mikes család 3 évvel ezelőtt kezdte el a gyógyvizes fürdők rendbehozatalát. A Roy Chowd-
Bálványosfürdő gyógytényezői Természetesen minden típus tartalmaz
kevesebb vasat is, amelynek felső határértéke 48 mg/l.
több-

A fő alkotóelemeken kívül az ásványvizek összetételében fontos
A híres fürdőtelep alapvető természeti tényezői közül a főszerep szerepet játszanak a mikroelemek, így a bróm (0,05-15 mg/l), a
az ásványvízforrásoknak jut. Szénsavas vizek ezek, amelyeket a jód (0,04-6,38mg/l) és a fluór (0,3-3,19 mg/l). A széndioxid aránya
Székelyföldön mindenhol borvíznek neveznek. 500-3000 mg/l, míg egyes források vizében nyomokban metán és
propángáz is előfordul.
Sehol a Csomád-Büdös térségében nincs annyi borvízforrás,
mint a bálványosi kismedence 1,5 négyzetkilométerre kiterjedő Teljesen külön csoportot alkotnak a természetes kénsavat
területén, ahol a kutatók 57 forrást tartanak számon. Nagy részük tartalmazó források, amelyek határértékei 0,0960-1,3941
össz ásványisó tartalma 400-500 mg/l. Hat forrás igen gazdag mg/l között változnak. Bálványosfürdő vizeinek keménysége
oldott sókban, értékük 5000-13400 mg/l. 20-30 német-fok. A források némelyike enyhén radioaktív:
határértékei 205,3 pCi/l 894,2 pCi/l közötti sugárzás érték között
A 250 és 1200 m között végzett mélyfúrások 28370- mozognak, ami nagyban emeli gyógyhatásukat.
34710 mg/l oldott ásványisó tartalmú vizeket is feltártak, ami
azzal magyarázható, hogy a mélyebb rétegekben lassan megy A források 10%-a erősen savas víz 2,5-5,0 pH-val, 60%-a 5-6-os pH
végbe az ásványvizek áramlása. Így hosszabb ideig tart a víz körüli, míg 30%-uk 6-6,9 pH-val rendelkezik. A vidék változatos
és a kőzet kölcsönhatása, alaposabban kioldódnak a kőzetek földtani felépítése teszi lehetővé a borvizek gazdag
alkotóelemei, növelve a víz töménységét. Ezzel ellentétben a típusváltozatát.
csökkent ásványisó tartalmú források mindig a felszínhez közeli
talajvízből táplálkoznak, amelyek a gyakori csapadékszivárgás
következtében felhígulnak. Hidrogénkitevőjük (pH), azaz
savasságuk mércéje igen tág határok között mozog. Eszerint
Bálványosfürdő vizei több típusnak felelnek meg, így vannak
meszes-szódás, szódás-sós-meszes és magnéziumos vizek.
A Csiszárfürdő forrásai Jordán-forrás
Bálványosfürdő területén a legtöbb forrás a Nagy-Csoma
északi oldalában, a régi Csiszárfürdőn fordul elő.
Az egymástól igen kis távolságra felbukkanó borvizek
Bálványosfürdő természeti kincsei, s a torjai Büdös barlang
mellett, hírnevének megalapozói.
A három legjelentősebb, ivókúrára használt forrás a Csiszár patak
jobb partján a fősétány közelében helyezkedik el. Ezek a források
kishozamúak, vizük tiszta, enyhén szénsavasak, vasasak, kénesek A Jordán forrás a sétány alatt a Csiszár-patak jobb partján, a
és radioaktívak. meder közvetlen közelében helyezkedik el.
Az ivókúrára használt forrásokon kívül Csiszárfürdőn több kis Hozama 0,01-0,06 l/s. Artézi jellegű, össz ásványisó tartalma 2409
deszkával bélelt fürdőmedence és egy nagyobb, strandnak mg/l. Szabad széndioxid tartalma 1600-2100 mg/l.
nevezett borvizes medence is van. Az epe és veseutak gyulladását, elzáródását gyógyítja.
A Csiszárfürdőhöz a kék kereszttel jelzett turistaút vezet, amely a
Vár vendéglőtől indul. Zsófia-forrás

A sétány bal oldalán, a Jordán-forrás fölött található.
Hozama 0,01-0,03 l/s, szabad széndioxid tartalma 1800-2300
mg/l értékek között változik. Össz ásványisó tartalma 1500-2440
mg/l.
A Strand A Szemvíz-források
A Strand medencéje a legnagyobb (15*8 m) a Csiszárfürdő me- A Csiszár-patak mocsaras forrásvidékének bal szélén találhatók,
dencéi közül. Vize okkeltől sárgállik, szénsavban, klórban és vas- a melegfürdő vízgyűjtő medencéjének közelében, kb. 60 m-re a
ban igen gazdag. Főként a reuma enyhítésére használják. Mogyorós-forrástól. Nincsenek foglalva.
Kis hozamúak, de kolloidális kén és vastartalmuk nagy.

A Vallató-fürdő Körülöttük erősek
kénhidrogén kigőzölgések.
a

Nagyon hideg, innen származik találó neve is. A nagy strand
melletti bikarbonátos, klóros nátriumos, szénsavas víz Régóta használják szem-
zöldessárga színű a medencében. Különböző ideg- és női beteg- gyuladások kezelésére boro-
ségek, valamint a reuma kezelésére alkalmas. gatás, pakolás és lemosás
formájában.

A Timsós-medence A források vegyelemzéséből
kiderült, hogy enyhén szén-
savas (500 mg/l), bikarboná-
tos, kalciumos, kénes, vasas
vizek, 6,05-ös pH-val. Össz
ásványisó tartalmuk kicsi:
1340 mg/l.

Mogyorós-forrás
A Mogyorós forrás a Strand medencéje fölött, az erdő szélén
fakad. Hozama 0,01-0,02 l/s. Szabad széndioxid tartalma 1200-
1800 mg/l. A vizében oldott ásványi sók mennyisége 3474 mg/l.
A két Timsós medence a mofetta alatt, a sétány felső
Ez a forrás is enyhén radioaktív 205,4 pCi/l.
kanyarulatánál helyezkedik el. Vizük opálosan szürke, savanykás
Hatása hasonló a Jordán-forráséhoz, de a vérszegénység és a
ízű, kis mennyiségben kénsavas.
savtalanság leküzdésére is sikerrel használható.
A Csokoládé-fürdő A Hammas-fürdő
A Csokoládé fürdő sötét, barnás-vörös színéről kapta a nevét. Az A Hammas-fürdő medencéjében szürkésfehér, kolloidális kénnel
összes medence közül ez helyezkedik el a legmagasabban. dúsított ásványvíz buzog.

A vastag deszkával bélelt (7*5m) medencét öltözőfülkék veszik Ezt a vizet régóta a visszérgyulladás kezelésére használják, de az
körül. Kénsavas vizébe szénsav és timsó keveredik. ekcémák gyógyításában is bevált.

Nyugtató hatása miatt különböző idegbetegségek gyógyítására A szürkés vízzel buzogó kis medence (2*2 m) a Strand alatt
alkalmas. található, a Szemvíz források közelében.
A Transzilvánia-fürdő Ibolya forrás
(Várpad) forrásai Az Ibolya forrás a Bálványosvár felé vezető kék csíkkal jelzett
turistaút mellett, a strandfürdőn túl, az erdő szélén fakad. Az
A Várpad forrásai már az Aporok idején ismertek voltak, s ma is egész Bálványosfürdő legjobb ízű forrása.
az üdülőtelep gyógytényezőinek meghatározó részét képezik. Hozama kicsi, 0,02 l/s, vize szénsavas, bikarbonátos, magnéziu-
Ezek a források a vár alatt lefutó Bálványos-, majd Torja-patak bal mos, brómos, vasas, sós és enyhén radioaktív. Illanó széndioxid
oldalán, a hegy lábánál jelennek meg. mennyisége 2500 mg/l.

Alkáli víz, amely a gyomor és a nyombélfekély gyógyulását segíti
Mofetta elő, de a savtúltengésben szenvedőknek is enyhülést okoz.
Magas bróm tartalmánál fogva nyugtató hatású. Álmatlanság és
A Vár vendéglőtől felfelé, a Bálványos patak mentén haladó pajzsmirigy túltengés esetén is javallott a használata.
ösvény vezet a gázfürdőhöz.
Vasas (Transzilvánia) forrás Imola (Szejke) forrás
Alig 500 m-re a Vár vendéglőtől, szintén a műút bal oldalán Bálványosfürdő központjából, a Vár vendéglőtől 2 km-re délre, a
található. Amint a neve is mutatja, vastartalma igen magas, ezért Torja felé vezető műút bal oldalán található. Szépen kiképezett,
a vérszegénység leküzdésére használják, de a veseműködést is kőpárkányos foglalatából bikarbonátos, enyhén sós, kalcium-
serkenti. magnéziumos, jódos, lítiumos, szénsavas víz csordogál. Nagyon
jó ízű. Össz ásványisó tartalma igen magas: 9000-10000 mg/l. Az
Hozama 0,13 l/s. Szénsavas, enyhén radioaktív, egész Bálványosi-medencében ennek a forrásnak a legnagyobb a
bikarbonátos, klóros-nátriumos, kalciumos, vasas, brómos és radioaktivitása: 894,2 pCi/l. Alkáli gyógyvíz 6,6-os pH-val.
kénes víz, melynek össz ásványisó tartalma 3848 mg/l. Szabad Gyomorfekélyesek és savtúltengésben szenvedő betegek
széndioxid tartalma 2500 mg/l. használják. Az epe és a máj elégtelen működése esetén is
javasolt.
A Jajdon-völgy forrásai Gyalogosan a Büdös-hegy nyergéből, a sárga csíkkal jelzett
turistaösvényen keresztül közelíthető meg. A jelzés a Grand
Hotel Balvanyos elől indul, végighalad a Bodoki-hegység
A futásfalvi Pokolvölgy gerincén és 9 km után eléri a Torja hágót (Borda-nyereg). Itt
egy kb. 2,5 km hosszú ösvény ereszkedik alá keletre, a Jajdon-
patak völgyébe, amelynek forrásvidékén, a bal oldali ágban
Torja községtől mintegy 10km-re, a Jajdon patak völgyében van a
- az Égett patakban - fekszik az az 1 ha terület, amit védetté
természetvédelmi területnek nyilvánított, ásványvizekben
nyilvánítottak. Az Égett-patak mentén két nagyméretű borvizes
gazdag Torjahágó fürdő. Ezt futásfalvi Pokolvölgy néven ismerjük
medence található. Az alsó nincs kibélelve, ‘hammas‘ (zavaros,
a földtani szakirodalomban.
szürke) víz buzog benne. A felső gerendákkal bélelt, ennek vize
sárga, fürdőzésre alkalmas. A felső medence után egy borvizes
Széndioxid kiömlésekben és borvízfeltörésekben gazdag terület.
láp terül el, majd a patak fölé emelkedő kis teraszon, az erdőben
Évszázadok óta, nyári időben, kezdetleges fürdőkúrára használják
egy erdészlak áll. A villa mögött jókora területen kénhidrogénes
vizeit, fortyogóit, mofettagödreit a környékbeliek. Az erős
gázok itatják át a talajt, és több kénes-timsós forrás bukkan a
gázfeltörések övezetében hiányzik a növényzet.
felszínre. Egy közülük valóságos csoda. Vize olyan fehér a kén és a
timsó finomamn diszpergált részecskéitől, akár a tej.
Visszatérve a Jajdon-patak és az Égett patak találkozási
pontjához egy kis födött lugasra lelünk, amely egy mofettát rejt.
A Jajdon-patak mentén lefelé az alig 300 m-re beömlő Halas-ágig
hat borvízforrás ismert. Kettő közülük sós, a többi kellemes, iható.

Torja felől a Jajdon-völgy a kék ponttal jelölt turistaúton
közelíthető meg.