RELIGION WORKSHEET Syahadatain

Name Class Date : : : Semester Year Theme : II : 2010 / 2011 :

Pasangkanlah pertanyaan di bawah sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. 1. Aku rela Allah sebagai . . . . 2. Menyembah selain Allah termasuk . . . . 3. Aku rela Islam sebagai . . . . 4. Allah member rezeki kepada . . . . 5. Nabi Muhammad adalah rasul yang . . . . 6. Aku bersaksi bahwa Muhammad . . . . 7. Nabi umat Islam adalah . . . . 8. Tiada Tuhan selain . . . . 9. Nabi Muhammad penuntun ke jalan . . . . 10. Allah SWT wajib kita . . . . a. sembah b. utusan Allah c. Allah d. Muhammad SAW e. Tuhanku f. yang benar g. syirik h. terakhir i. agamaku j. manusia

Teacher’s Comment

Score

www.gurupai.net