P. 1
Prinsip-prinsip Penting Dalam Ajaran Pelbagai Agama

Prinsip-prinsip Penting Dalam Ajaran Pelbagai Agama

|Views: 869|Likes:
Published by Khairul Faizi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Khairul Faizi on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

PSETÌAP ÌNSAN 0ÌLAHÌFKAN 0CN FÌTFAH

8EFACA|A
PACA|A S8C PAN0UAN HÌ0UP KP0 |ANUSÌA
P|ASYAFAKAT 0Ì |ALAYSÌA |E|PUNYAÌ KAU|
E KETUFUNAN YC PEL8ACAÌ SEFTA
|E|PUNYAÌ ACA|A YC 8EF8EZA
ÌSLA| ÌSLA|
KFÌSTÌAN KFÌSTÌAN
HÌN0U HÌN0U
8U00HA 8U00HA
LAÌN·LAÌN LAÌN·LAÌN
ACA|A 0Ì
|ALAYSÌA
ACA|A 0Ì
|ALAYSÌA
PFÌNSÌP
8EFACA|A
PFÌNSÌP
8EFACA|A
PEFCAYA
WUJU0NYA
TUHAN
PEFCAYA
WUJU0NYA
TUHAN
A0A HUKU|
E
PEFATUFAN
A0A HUKU|
E
PEFATUFAN
KDNSEP
CANJAFANE
PE|8ALASAN
KDNSEP
CANJAFANE
PE|8ALASAN
ANCKAT
|AFTA8AT E
SATUKAN
|ANUSÌA
ANCKAT
|AFTA8AT E
SATUKAN
|ANUSÌA
'AÌSAKHÌ ·1J APFÌL
W 8EFSYUKUF
W 8EFCAKAP
8ENAF
W 8EFSYUKUF
W 8EFCAKAP
8ENAF
W SA8AF
W T/JAWA8
W SA8AF
W T/JAWA8
W 8EKEFJASA|A
W TEKUN
W 8EKEFJASA|A
W TEKUN
W 8EFTDLEFANSÌ
W 8EF0ÌSÌPLÌN
W 8EFTDLEFANSÌ
W 8EF0ÌSÌPLÌN
A|ANAH A|ANAH ÌKHLAS ÌKHLAS
8EFCAKAP 8ENAF 8EFCAKAP 8ENAF KESE0EFHANAAN KESE0EFHANAAN
CDNTDH
NÌLAÌ
NÌLAÌ
ACA|A
CDNTDH
NÌLAÌ
NÌLAÌ
ACA|A
W HDF|AT DFC
YC LE8ÌH
TUA
W HDF|AT DFC
YC LE8ÌH
TUA
W JACA
HU8UNCAN
YC 8AÌK 0CN
JÌFAN
W JACA
HU8UNCAN
YC 8AÌK 0CN
JÌFAN
W 8EFSE0EKAH W 8EFSE0EKAH W 8ANTU DFC
SUSAH
W 8ANTU DFC
SUSAH
PUASA PUASA SE|8AHYANC SE|8AHYANC
TAAT KP0 Ì8U
8APA
TAAT KP0 Ì8U
8APA
KAWAL NAFSU KAWAL NAFSU
LAFANCAN
0ALA|
ACA|A
LAFANCAN
0ALA|
ACA|A
|E|8UNUH |E|8UNUH
|ENCUFÌ
8EFJU0Ì
8EFZÌNA 8EFZÌNA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->