MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÃRII Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR clasa a X-a
DOMENIUL: MECANIC CALIFICAREA: LUCRĂTOR ÎN FORAJ, EXTRACŢIE, TRATARE PETROL ŞI GAZE Nivelul 1

MODULUL: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE FORAJ-EXTRACŢIE

2005

Autor: Prof. SOCOLESCU EUGEN prof.ing. Grup Şcolar Industrial de Petrol Teleajen

Consultanţa: Dana Stroie - expert CNDIPT Ţiţeiu Ramona - expert local

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

CUPRINS
I. Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite II. Materiale de referinţă Cuvinte cheie Glosar de termeni Formule III. Activităţi pentru elevi Fişa de descriere a activităţii Fişe de lucru Activităţi de lucru Fişă de autoevaluare Fişă pentru înregistrarea progresului elevului IV. Soluţii şi sugestii metodologice V. Bibliografie pag.4 pag.5 pag.6 pag.8 pag.20 pag.22 pag.23 pag.24 pag.25 pag.27 pag.30 pag.50 pag.51 pag.52 pag. 60

Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

3

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

I. INTRODUCERE

Modulul “Tehnologia lucrărilor de foraj-extracţie” este destinat domeniului mecanic, nivelul 1 de pregătire, pentru calificarea “Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze”. Acesta oferă elevilor posibilitatea însuşirii unor cunoştinţe teoretice si deprinderi practice necesare la lucrările de foraj-extracţie practicate în industria de petrol şi gaze. Acest ghid este destinat uşurării muncii profesorului la catedră şi îmbunătăţirii activităţii acestuia, fără să acopere toate activităţile care sunt necesare de efectuat pentru atingerea scopului propus prin parcurgerea modulului. La prezentarea noilor cunoştinţe profesorul va folosi materiale didactice, mijloace de învaţământ adecvate, cum sunt: machete, instalaţii, scule, roci, dispozitive, panoplii, folii de retroproiector, casete video etc. Pentru însuşirea noilor cunoştinţe vor fi folosite metode adecvate temei şi clasei dar atractive pentru elevi, cum sunt: expunerea, demonstraţia, conversaţia, descoperirea, exerciţiul, studiul de caz, întocmirea portofoliului etc. Evaluarea se poate face oral, scris, practic, urmărindu-se însuşirea termenilor de specialitate, cunoaşterea utilajelor, sculelor, a lucrărilor ce se efectuează cu ele şi a deprinderilor practice. În funcţie de nivelul de pregătire a elevului, pentru o competenţă se pot face mai multe evaluări, astfel încât elevul să ajungă la cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice cerute în standardul profesional. Trebuie arătat că ceea ce este prezentat în acest auxiliar constituie numai un ghid care nu acoperă toate competenţele cerute elevilor la acest modul iar activitatea propusă la fiecare competenţă poate fi insuficientă pentru atingerea nivelului de performanţă. În funcţie de situaţia concretă la clasă, profesorul va propune spre rezolvare şi /sau alte exerciţii, fişe de lucru etc. adecvate situaţiei. De asemenea acest auxiliar nu a ţinut seama de faptul că pentru obţinerea certificatului de calificare trebuie validarea integrală a cerinţelor standardului de pregătire profesională.

Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

4

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

COMPETENŢE VIZATE

Acest material vizează modulul “Tehnologia lucrărilor de foraj-extracţie”, destinat elevilor care se pregătesc pentru meseria lucrător în forajul, extracţia, tratarea ţiţeiului şi gazelor. Prin parcurgerea modulului elevii dobândesc următoarele competenţe: • • • Comunicare si numeraţie Lucrul în echipă Utilizarea S. D. V.-urilor la lucrări specifice - utilizează limbajul specific de specialitate - prelucrează grafic rezultatele obţinute într-o operaţie simplă - colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor - identifică S. D. V.- urile din dotarea locului de muncă - explică construcţia şi funcţionarea S. D. V.- urilor şi utilajelor - foloseşte S. D. V.- urile la lucrări speciale - utilizează noţiuni de geologie generală - caracterizează zăcămintele de petrol şi gaze - identifică metodele de investigare a sondelor de petrol si gaze - identifică amplasamentul zăcămintelor de petrol şi gaze şi semnele convenţionale folosite in documentaţia grafică - identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare - alege utilajele, sculele şi instrumentele necesare forajului unei sonde - recunoaşte lucrările necesare construirii sondei - descrie parametrii fizici ai zăcămintelor de petrol şi gaze - explică metodele de exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze - identifică echipamentele necesare exploatării sondelor de petrol şi gaze

Geologia zăcămintelor de petrol şi gaze

Forajul sondelor

• Exploatarea sondelor de petrol şi gaze

Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

5

de prevenire a erupţiilor. lagăre. Organe de reţinere. cotiţi). tratare petrol şi gaze 6 . extracţie. piese canelate. orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice utilajul şi sculele de foraj (a) • Probe scrise. 2. de pompare şi circulaţie. sape de foraj. Materiale necesare: pene.Identifică utilaje.12 “Forajul sondelor de petrol şi gaze” se urmăreşte atingera următoarelor obiective: La competenţa “Identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare” trebuie atinse următoarele criterii de performanţă: a) identificarea organelor asamblărilor demontabile b) identificarea organelor mişcării de rotaţie c) identificarea elementelor de transmitere şi legătură a mişcării de rotaţie d) identificarea organelor pentru reţinerea. cu lanţuri.2 . recipiente. şaibe. utilaje de tubaj şi de cimentare 2. cu roţi dinţate 3. piuliţe. Utilaje şi scule: de manevră. conducerea şi comanda fluidelor Pentru atingera acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate: 1. arbori (drepţi. conducte. şuruburi.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie OBIECTIVE URMĂRITE Prin parcurgerea unităţii 8. conducere şi comandă a fluidelor: rezervoare. Transmisii: prin curele. orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice instrumentele de dislocare şi garnitura de foraj (c) • Probe scrise. conducerea şi comanda fluidelor (d) La competenţa 8. rulmenţi.12. Probe de evaluare • Probe scrise. scule şi instrumente necesare forajului unei sonde” trebuie atinse următoarele criterii de performanţă: a) identificarea utilajului şi sculelor de foraj b) identificarea utilajului de prevenire a erupţiilor c) identificarea instrumentelor de dislocare şi garnitura de foraj d) identificarea echipamentelor şi sculelor necesare tubării şi cimentării sondelor Pentru atingerea acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate: 1. Probe de evaluare • Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele asambărilor demontabile (a) • Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele mişcării de rotaţie (b) • Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice elementele de transmitere şi legătură a mişcării de rotaţie (c) • Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele pentru reţinerea. de rotire. cu cablu. orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice echipamentele şi sculele necesare tubării şi cimentării sondelor (d) Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.. armături normale şi speciale 4. osii. ştifturi. orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice utilajul de prevenire a erupţiilor (b) • Probe scrise.

.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie La competenţa 8. extracţie.Recunoaşte lucrările necesare construirii sondei“ trebuie îndeplinite următoarele criterii de performanţă: a) identificarea lucrărilor de suprafaţă şi pregătire b) caracterizarea lucrărilor de foraj propriu-zis c) identificarea lucrărilor de consolidare şi izolare a stratelor traversate Pentru atingerea acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate: 1. Lucrări de foraj propriu-zise: introducerea sapei. tratare petrol şi gaze 7 .12. Probe de evaluare: • Probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice lucrările de suprafaţă şi pregătitoare (a) • Probe scrise şi orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să caracterizeze lucrările de foraj propriu-zise (b) • Probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice lucrările de consolidare şi de izolare a stratelor traversate Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. întreţinerea utilajelor de foraj. montarea instalaţiei de foraj. Lucrări de suprafaţă şi pregătire: amenajarea terenului. săparea în teren.3. a construcţiilor anexe. 2. extragerea ei în vederea înlocuirii 3. verificarea utilajelor montate..

toba de manevră .11.instrumentaţii la sondă . în vârful turlei şi 1.12 – ţevi pentru apă. 7. extracţie. fără să atingă turla şi a capului mort peste ultima rolă.1 TROLIUL DE FORAJ având următoarele funcţii: .plăci de ferodou.2.permite transmiterea mişcării la masa rotativă în diverse trepte de viteze etc.înfăşurarea şi desfăşurarea cablului de manevră . a ţevilor de extracţie sau a prăjinilor de pompare . permite trecerea peste prima rolă a capului activ al cablului. Se compune din: .se centrează faţă de roata de lanţ sau arborele cardanic al masei rotative . 2 – pană. 4 – rozete.toba de lăcărit La montare: . hidraulică.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie II.arbori (al tobei de manevră. 6 – tambur de frână. 5 – şuruburi.participă la operaţiile de înşurubaredeşurubare .frânarea garniturii de foraj . tratare petrol şi gaze 8 . de antrenare.mosoare . 10. ECHIPAMENTUL DE MANEVRĂ Echipamentul de manevră permite executarea unor operaţii cum sunt: .manevrarea garniturii de foraj.este montat pe coroana geamblacului.şasiu .frâne (mecanică.2 GEAMBLACUL . 9 – spaţiu de răcire.punerea în producţie a sondelor etc. 13 – racord. electromagnetică etc) .coborârea controlată a garniturii de foraj şi tubaj . Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 8 – benzi din oţel. MATERIALE DE REFERINŢĂ 1.manevrarea unor greutăţi pe podul sondei . 14 – orificiu în rozetă pentru fixarea capătului de cablu 1.acţionarea cleştilor mecanici .se asigură orizontalitatea SCHEMA TOBEI DE MANEVRĂ 1 – toba de manevră. al mosoarelor) . Se compune din: 1. 3 – arbore.

secţiune 1 . 3 .demultiplică sarcina agăţată în cârligul de foraj. canale de ungere Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 5 . ax principal.ax fix.grinzi metalice.rulmenţi. b .orificii de ungere MACARAUA DE FORAJ . plăci laterale.vedere laterală.role de manevră. bolţ. extracţie. ax. MACARAUA DE FORAJ a .vedere laterală. b . 2 .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie GEAMBLACUL DE FORAJ a .secţiune role de manevră. jugul (lacătul) macaralei. tratare petrol şi gaze 9 . 4 . bare fixate pe axul 4.

9 – rulment.siguranţa. 11 – rondea.arcul siguranţei 15 – şarnieră. se construieşte monobloc ansamblul macara-cârlig ceea ce permite: . 8 – şurub. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. extracţie. tratare petrol şi gaze 10 . 12 – corpul cârligului (bucşa). 7 – piuliţa.susţine sarcina fixată în el CÂRLIGUL DE FORAJ 1 – cârligul propriu-zis. 2 – tija.folosirea mai raţională a spaţiului din turlă. 16 – şurub.manevrarea mai uşoară a garniturii de foraj . 13. 5 – bolţ. 6 – toarta cârligului.poate fi simplex sau triplex .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 1. CÂRLIGUL DE FORAJ . 14.4. 4 – traversă. 3 – guler. 18 – mâner articulat pentru manevrarea cârligului Pentru micşorarea ansamblului macara-cârlig. 10 – arc elicoidal cilindric. 17 – dispozitiv de blocare.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 1. preia momentul reactiv MASA ROTATIVĂ – 1. 6 – rulment principal. CABLUL DE FORAJ . tratare blocaregaze Calificare:Lucrător în foraj.carcasa (batiul). 11 – rulmenţi. 3 – coroana.transmite mişcarea de rotaţie la sapă . 10 – labirint de Domeniul: Mecanic etanşare. 5 – arbore.să fie flexibil . ECHIPAMENTUL DE ROTIRE DEPĂNĂTOR DE CABLU 2. 4 – pinion.în cazul forajului cu turbina.1 MASA ROTATIVĂ Îndeplineşte următoarele funcţiuni: .face legătura elastică între macara. Trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . 9 – bolţuri de blocaj. 8 – pătraţii mari.susţine garnitura de foraj şi coloana de burlane în vederea executării operaţiilor de înşurubare-deşurubare . 12 – bare de petrol şi 11 .extracţie. 2 – rotorul.5.să aibă rezistenţă mare la încovoiere CABLUL DE FORAJSECŢIUNE D – diametrul cablului d – diametrul firelor exterioare 2. geamblac şi troliu. 7 – rulment secundar.

de a prepara.susţine greutatea agăţată în cârlig .echilibrarea presiunii din zăcăminte . 15 – piuliţă 3. trata şi a circula fluidul de foraj în sondă în următoarele scopuri: . 2 – capac. 13 – bolţuri. tratare petrol şi gaze 12 . 3 – flanşa lulelei.permite trecerea fluidului de foraj 2.realizează legătura între prăjina de antrenare şi cârlig . 6 – rulment axial. 11 – capac inferior. Totodată permite trecerea fluidului de foraj de la furtun la garnitură.camera de etanşare a ţevii de spălare. 7 – toarta (jugul). 12 ..aducerea detritusului la suprafaţă . extracţie. 14 – reducţie. 5 – fus. susţinând greutatea acesteia în timpul forajului.răcirea sapei . CAPUL HIDRAULIC 1 – corpul.antrenarea turbinei de foraj Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 8.2 CAPUL HIDRAULIC Realizează legătura între garnitura de foraj (aflată în mişcare de rotaţie) şi cârligul de foraj (fix). 10 – rulment axial cu bile. 4 – ţeava de spălare.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie CAPUL HIDRAULIC .9 – rulmenţi radiali cu role cilindrice. ECHIPAMENTUL DE CIRCULAŢIE Are rolul .

curăţirea şi pomparea fluidului de foraj POMPĂ DE NOROI TRASEUL CIRCUITULUI DE FLUID DE FORAJ 1 – habă. 3 – manifold de aspiraţie.instalaţii agregate anexe pentru circulaţia. 8 – prăjină de antrenare. 10 – prăjini grele. pentru prepararea sau depozitarea fluidului de foraj .pompe cu piston necesare pompării noroiului de foraj în sondă . 12 – spaţiul inelar. depozitarea. extracţie. 14 – instalaţia de curăţire Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 5 – încărcător. 11 – orificii (duze). 4 – manifold de refulare. 13 – prevenitor de erupţie.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie Se compune din: . 7 – cap hidraulic.pompe centrifuge sau cu piston necesare pompării fluidului de foraj. a apei sau a amestecurilor chimice la suprafaţă. 9 – prăjini de foraj. 2 – pompe. tratare petrol şi gaze 13 . 6 – furtun.

SITĂ VIBRATOARE 1 – ramă. 4 – motor electric. 3 – flanşă dublă pentru asamblarea instalaţiei la coloana de burlane tubată. cabluri). 7 – pupitrul de comandă. 5 – cutie de captare a noroiului cernut. INSTALAŢII DE PREVENIRE A ERUPŢIILOR Pentru prevenirea manifestărilor eruptive la gura sondei în foraj. se montează o instalaţie de prevenire a erupţiilor.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie SITA VIBRATOARE reţine particulele mai mari de 0. extracţie. 2 – arcuri (două). 4 – manifoldul instalaţiei de prevenire. tratare petrol şi gaze 14 . 2 – prevenitor vertical care permite închiderea suplimentară a spaţiului inelar (când în sondă se află prăjina pătrată. SCHEMA UNEI INSTALAŢII DE PREVENIRE A ERUPŢIILOR 1 – prevenitor orizontal cu închizător pe prăjină şi totală.8mm. 8 – braţe de manevră pentru acţionare manuală Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.7 ----0. 3 – ax excentric. 5 – teul de evacuare a noroiului. 6 – curele trapezoidale 4. 6 – instalaţia de acţionare.

ROBINETE DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU PRĂJINI La partea superioară a garniturii de foraj se montează unul sau mai multe robinete în scopul evitării erupţiei prin garnitura de prăjini. INSTALAŢII DE COMANDĂ HIDRAULICA Se preferă acţionarea hidraulică a prevenitoarelor de erupţie şi a robinetelor aferente.4.măsurarea presiunii din spaţiul inelar la gura puţului 4.1. supape de reţinere.2.permite închidere rapidă . Se foloseşte pentru: . acumulează şi distribuie energia hidraulică necesară acţionării .manevrarea etanşă a garniturii de foraj .închiderea spaţiului inelar (dintre coloana de burlane şi prăjini) .dirijarea fluidului de foraj în sens invers.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 4.triple c) după modul de acţionare a bacurilor: . Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. tratare petrol şi gaze 15 .se pot realiza forţe mari de închidere . MANIFOLDUL DE ERUPŢIE Cuprinde ansamblul de robinete. PREVENITOARE DE ERUPŢIE .grupul de presiune – produce. manometre racordate la ieşirile laterale ale prevenitoarelor de erupţie.orizontale . pentru omorârea sondei .înmagazinează energie mare în volum redus Se compun din: .cu acţionare mecanică .cu acţionare hidraulică .duble .pupitrele de comandă – pentru comanda manevrării hidraulice a prevenitoarelor 4.verticale b) după numărul dispozitivelor de închidere: .cu acţionare manuală .cu acţionare combinată 4. datorită avantajelor: .simple .închiderea totală a găurii de sondă când în sondă nu se află nimic Prevenitoarele pot fi: a) după direcţia de deplasare a bacurilor: .3.funcţionare sigură . duze reglabile şi fixe.dirijarea fluidului de foraj din sondă spre habe în scopul frânării manifestărilor şi scăderea controlată a presiunii din sondă .efectuează: . extracţie.

2 – piston. 3 – servomotor 4 – conductă pentru fluid la închidere 5 – conductă pentru fluid la deschidere 6 – tija de acţionare manuală 5. Sapă cu diamante 1 – corpul. 3 – matricea. tratare petrol şi gaze 16 .1. extracţie. SAPE DE FORAJ 5. 2 – miez matrice. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. SAPE CU DIAMANTE Se folosesc în roci tari şi extratari.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie SCHEMA DE ACŢIONARE A PREVENITORULUI TIP DF 1 – sertare de etanşare. 4 – diamante .

extracţie. care în locul diamantelor folosesc ştifturi din carburi metalice foarte dure şi care dislocă roca asemănător cu diamantele. SAPE CU ROLE Sapă cu role conice fără corp Domeniul: Mecanic 1 – corpul fălcii.2. SAPĂ MONOLIT 5. 8 – orificiu de spălare 17 . Calificare:Lucrător în foraj.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 5. 3 – role. SAPE MONOLIT Sunt sape cu tăiş fix. 5 – rulmenţi cu role cilindrice.3. 4 – dinţi. 6 – tratare petrol şi gaze rulmenţi cu bile. 7 – dop metalic. 2 – cep de legătură.

Sape cu corp independent – la corpul principal (turnat) se sudează cele trei fălci. UTILAJE DE CIMENTARE –sunt compuse din: .pompă centrifugă (rotativă) acţionată separat de pompa de presiune . masa de tăiat sacii de ciment. COLOANA DE BURLANE 7. extracţie. Sapă cu trei role conice cu corp turnat 1 – corpul principal. conducte de legătură prevăzute cu racorduri rapide) Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.habă .pompă de presiune . tratare petrol şi gaze 18 . 2 – fălcile.anexe (pâlnia de cimentare. habă de amestec. montate pe rulmenţi BURLANE DE TUBARE ŞIUL INEL DE REŢINERE CENTRORII SCARIFICATORII LANSATOARELE ŞI AGĂŢĂTOARELE DE COLOANE Se compune din: 6.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie . 3 – rolele.motor pentru pompa de presiune .

extragerea garniturii pentru schimbarea sapei Operaţia de manevră ocupă peste 70% din timpul de foraj. Lucrări de încercare a productivităţii stratelor şi punerea sondei în producţie 7.introducerea sapei noi şi a garniturii până la talpa sondei . Lucrări de suprafaţă: .verificarea funcţionării utilajelor .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 8.amenajarea terenului .LUCRĂRI DE FORAJ Ciclul de foraj constă în succesiunea lucrărilor legate de forajul unei sonde.săparea şi consolidarea găurii prăjinii de antrenare şi a găurii pentru bucata de avansare 3. Lucrări de consolidare şi izolare a găurii de sondă – executate periodic 5. Încep cu montarea instalaţiei de foraj la locaţia respectivă şi se termină cu demontarea şi transportul acesteia la o altă locaţie. Lucrări pregătitoare . Lucrări de demontare a instalaţiei şi transportul la o nouă locaţie Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.săparea în teren până la uzarea sapei . extracţie. 4.cuprind un ciclu de operaţii ce se repetă la fiecare sapă nou introdusă şi anume: .verificarea calităţii montajului .lucrări de montaj în completare . Lucrări de săpare a găurii de sondă (de foraj propriu-zis) .montarea construcţiilor anexe 2.montarea instalaţiei . 1. Lucrări speciale (măsurători geofizice) 6. tratare petrol şi gaze 19 .

de la suprafaţă până la o anumită adâncime. în scopul realizării sondei • Garnitura de foraj – tuburi metalice asamblate prin filet. pentru a li se măsura volumul. vertical sau înclinat. prăjini grele. dispozitivele şi sculele ce compun instalaţia de foraj Puteţi adăuga noi cuvinte cheie. plasat în interiorul găurii de sondă. descoperite în timpul parcurgerii modulului. ţevi de extracţie • Motor submersibil de foraj – motor de construcţie specială.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie CUVINTE CHEIE • Batale – gropi de formă geometrică regulată. care coboară sapa până la talpa sondei • Gura sondei – partea superioară a unei sonde • Manevră – introducerea şi scoaterea materialului tubular din sondă • Material tubular – prăjini de foraj. garnitura de foraj • Prăjini grele – tuburi cu pereţi groşi care alcătuiesc partea inferioară a garniturii de foraj • Sonda – construcţie specială de forma unei găuri cilindrice. prin care se pot face cercetări geologice sau se pot extrage la suprafaţă minerale fluide • Talpa sondei – partea inferioară a sondei • Ţevi de extracţie – ţevi introduse în sondă având scopul principal exploatarea zăcământului de petrol • Utilajul de foraj – utilajele. burlane. deasupra sapei. săpată în scoarţa pământului. tratare petrol şi gaze 20 . de spălare) – fluid circulat de la suprafaţă la talpa sondei şi apoi la suprafaţă • Foraj – un complex de lucrări legate de traversarea. folosite ca depozite pentru fluidul de foraj de rezervă. maşinile. pentru antrenarea ei în mişcare de rotaţie • Prăjini de foraj – tuburi care alcătuiesc prin asamblare. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. cu mijloace mecanizate. consolidarea şi izolarea formaţiunilor geologice ale scoarţei terestre. detritus. scursori • Burlane de foraj – tuburi din oţel cu ajutorul cărora se consolidează pereţii sondei • Ciclul de foraj – succesiunea lucrărilor legate de forajul unei sonde • Detritus – sfărâmături de rocă scoase la suprafaţă prin lucrările de foraj • Fluid de foraj (fluid de circulaţie. extracţie.

mecanismul geamblacmacara. cu deschidere centrală de diametru mare. tratarea şi circulaţia fluidului de foraj în sonde Echipament de manevră – ansamblul format din troliu. care servesc la alimentarea pompelor şi la dirijarea noroiului cu o pompă sau concomitent cu ambele pompe 21 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.dispozitive montate la exterior. în partea inferioară a coloanei în scopul curăţirii turtei de colmataj Degazeificatoare – dispozitive cu rolul de a extrage gazele din noroiul ieşit din sondă Echipament de circulaţie – ansamblul de utilaje şi dispozitive care servesc la prepararea. extracţie. mecanisme ce pot fi văzute direct Curăţitorii de colmataj (scarificatorii) . filetate la capete Cablul de foraj – elementul flexibil al mecanismului de ridicare. montată la 20…30 m deasupra şiului Instalaţie de prevenire a erupţiei – instalaţie montată la gura sondei cu rolul de a închide etanş şi sigur gura puţului în caz de nevoie şi de a permite desfăşurarea operaţiilor necesare omorârii sondei Încărcătorul – burlane îmbinate care fac legătura între pompe şi furtun. flanşe etc. care face legătura între rolele geamblacului şi macaralei Capul hidraulic – element de legătură etanşă între garnitura de foraj şi furtunul hidraulic Centrorii de coloană – dispozitive montate la exteriorul coloanei de burlane cu scopul menţinerii ei în centrul găurii de sondă Ciclul de reparaţii – intervalul de timp de la începutul unei reparaţii capitale (sau utilaj nou) până la începutul următoarei reparaţii capitale Cimentarea sondei – operaţie care constă în plasarea unei cantităţi bine stabilite de pastă de ciment în spaţiul inelar dintre coloana de burlane şi teren Controlul utilajului – ansamblul de măsuri luate în scopul menţinerii în stare perfectă de funcţionare a unor organe de maşini. cârlig şi cablul de foraj Echipamentul de transmitere – utilaje şi dispozitive cu ajutorul cărora se transmite puterea şi mişcarea de la motoarele de antrenare la utilajele principale ale instalaţiei de foraj Furtunul de noroi – tub flexibil cu o construcţie specială Hidrocicloane (denisipătoare) – dispozitive de curăţire a fluidului de foraj de particule mici ce au trecut prin sită Inelul de reţinere – placă din fontă sau aluminiu. teuri. coturi. tratare petrol şi gaze . cruci.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie GLOSAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Agitatoarele – utilaje care servesc la omogenizarea fluidului de foraj Agregat de cimentare – utilajul cu ajutorul căruia se prepară şi se pompează la sondă pasta de ciment şi noroiul de refulare Burlane de tubare – tuburi cilindrice confecţionate din oţel. montate vertical Întreţinerea utilajului – măsuri cu caracter preventiv aplicate pe întreaga durată de serviciu a utilajului. în scopul dezvoltării normale a uzurii fizice şi evitarea uzurii accidentale Lansatoarele şi agăţătoarele de coloane – dispozitive utilizate la suspendarea coloanelor pierdute în celelalte coloane Manifoldul (claviatura) pompelor – ansamblul de robinete. conducte.

Mai multe toroane înfăşurate în jurul unei inimi formează cablul. cu lungimea de 5. 19 … 16. montaţi deasupra sapei Prevenitoarele de erupţie – principalele subansamble ale instalaţiei de prevenire a erupţiilor având rolul de închidere a sondei Puşca de amestec hidraulică – dispozitiv de agitare a fluidului de foraj Reducţiile – tuburi scurte cu filet cep-cep.5 m şi filetate la capete Prăjini grele – tuburi cu pereţi groşi. în scopul consolidării găurii de sondă 22 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. masa rotativă. pompe de noroi Troliul de foraj – maşină de ridicat. extracţie. mufă-cep sau mufă-mufă care permit legătura între prăjini de foraj de diferite diametre. cu o deschidere centrală circulară Mast – turlă rabatabilă Mecanism de ridicare (sistemul macara-geamblac) – se compune dintr-un grup de role mobile (macara) şi un grup de role fixe (geamblac) Pâlnia de amestec – pâlnia cu ajutorul căreia în noroi se introduc elemente componente necesare Pompa centrifugă – maşină care transformă energia mecanică în energie potenţială prin intermediul unei roţi cu pale Pompa de noroi (pompă cu pistoane) – maşină care transformă energia mecanică primită de la motoare în energie hidraulică Prăjina de antrenare – tub din oţel având la exterior formă pătrată sau hexagonală. mecanism etc în scopul restabilirii parametrilor de exploatare la valori cât mai apropiate de cele iniţiale. între prăjini de foraj şi scule de foraj. tratare petrol şi gaze . cu prăjina de antrenare Repararea utilajelor – totalitatea lucrărilor efectuate asupra unui utilaj.5…13. filetată la capete Prăjini de foraj – tuburi (ţevi) confecţionate prin laminare. Transmisii hidraulice – transmisii care realizează transmiterea energiei de la motor la utilizator prin intermediul unui lichid Transmisii hidrodinamice – transmisii hidraulice care folosesc lichide la viteze mari şi presiuni mici Transmisii hidrostatice – transmisii hidraulice care folosesc lichide la presiuni mari şi viteze mici Transmisii intermediare – agregate care însumează puterea mai multor motoare în scopul transmiterii ei spre troliu. prin schimbarea şi recondiţionarea unor piese Sape de foraj – instrumente cu ajutorul cărora se realizează dislocarea rocilor Sita vibratoare – utilaj care curăţă noroiul de detritus Supravegherea utilajului – ansamblu de măsuri luate de personalul de întreţinere.8 m terminat la partea inferioară cu o calotă sferică iar la cea superioară cu o mufă filetată Toron – sârme înfăşurate în jurul unei părţi centrale (inimă). având lungimea cuprinsă între 12. acţionată de motoare prin intermediul unor utilaje de transmisie Tubarea sondei – operaţia de introducere în sondă a unei coloane formată din burlane metalice îmbinate prin înşurubare sau sudare. referitoare la ţinerea sub observaţie a tuturor aparatelor de măsură şi control.reductor de turaţie cu angrenaj conic şi alte elemente cinematice montate într-o carcasă. 46 m. lung de 0. a ansamblurilor ce compun un utilaj Şiul (sabotul) – niplu de oţel cu pereţi groşi.6…0.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Masa rotativă . de instrumentaţie. care face legătura între fusul capului hidraulic şi prăjinile de foraj. a dispozitivelor.

P. Transformări: 1 CP = 75 daNm / s= 735.se obţine când randamentul volumetric η v=1 3. montată deasupra gurii sondei FORMULE 1.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie • Turla de foraj – construcţie metalică robustă şi stabilă în formă de trunchi de piramidă. în dm3/s D = diametrul pistonului în dm c = lungimea cursei pistonului în dm n = numărul de curse duble pe minut i = numărul pistoanelor pompei j = dublu efect 2. Puterea unei pompe se calculează cu formula: unde : Qt × p [ CP ] 75 unde : Nt= puterea teoretică în C. unde : Dt = diametrul tobei [m]. Debitul unei pompe de noroi se calculează cu formula : [dm3/s sau l/s] πD 2 n Qr = i × j × ×c × ×ηv 4 60 Qr= debitul real. dc = diametrul cablului de foraj [m] 4. extracţie. tratare petrol şi gaze 23 . Viteza de înfăşurare a cablului pe tobă: πDm × nt Vt = [ m / s] 60 N t = 10 unde : Vt = viteza de înfăşurare a cablului pe tobă în m/s nt = viteza de rotaţie a tobei de manevră în rot/min Dm = diametrul mediu de înfăşurare a cablului pe toba de manevră Dm = Dt + 3 x dc [m].499W 1KW = 102 daNm / s Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Qt = debitul teoretic în l/s P = presiunea de pompare în daN/cm2 Qt .

extracţie. In funcţie de numărul de grupe se pot efectua mai multe aplicaţii simultan. Înainte de trecerea la rezolvarea exerciţiilor elevii vor fi îndrumaţi să apeleze la ajutorul profesorului când au nevoie.. clasa poate fi împărţită pe grupe fiecare grupă având un lider care o organizează. Pentru o mai bună eficienţă a activităţii este recomandat ca autoevaluarea sau evaluarea să fie urmată de discuţii individuale şi în colectiv.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie III. Pentru rezolvarea activităţilor elevul va citi cu atenţie enunţul. Profesorul poate face autoevaluarea cu elevii chiar dacă nu este prevăzută la activitatea respectivă.Lucrător în foraj . stadiul de pregătire al elevilor evidenţiind pe cei cu rezultate bune (slabe). Profesorul va evalua progresul realizat de elevi prin rezolvarea activităţilor.extracţie. Profesorul va evalua progresul realizat de elevi prin rezolvarea exerciţilor. tratare petrol şi gaze 24 . Părţile componente de recunoscut se împart elevilor astfel încât unui elev să îi revină un subansamblu. La activităţile care necesită recunoaşterea unui număr mai mare de părţi componente sau cele referitoare la întreţinere. La final grupele schimbă aplicaţiile şi liderul. va cere îndrumarea profesorului şi va consulta materialul bibliografic recomandat. Fiecare elev va prezenta rezultatul şi motivul înregistrării lui. astfel încât fiecare elev să obţină competenţele de la modul. calificarea . pe cei ce înregistrează progres. Profesorul va prezenta o concluzie care va cuprinde greşeli comune fără nominalizări. În funcţie de situaţia concretă din clasă ele pot fi îmbunătăţite. tratare petrol şi gaze” le sunt propuse activităţile ce urmează. ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI Elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii clasa a 10-a. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII Tabelul următor detaliază activităţile incluse în unitatea de competenţă 8. frână hidraulică.2 Identifică utilajele.1. Identifică organele de maşini din echipament ele în dotare 1 1 Recunoaşterea organelor de maşini 2 1 Recunoaşterea organelor de maşini 3 4 1 2 1 2 1 Recunoaşterea frânei cu bandă Părţile componente ale frânei cu bandă Explicarea simbolurilor pentru troliu. cuplaj cu burduf Transformă unităţile Recunoaşterea ansamblului macara –cârlig Recunoaşterea părţilor componente ale macaralei Recunoaşterea geamblacului Recunoaşterea părţilor componenete Explică simbolurile la geamblac. El poate fi folosit în momentul încheierii activităţilor şi în procesul de colectare a dovezilor pentru portofoliu.12. tratare petrol şi gaze . extracţie. cablu Transformă unităţile Role şi cabluri corespunzătoare Recunoaşterea mesei rotative Părţile componente ale masei rotative Recunoaşterea capului hidraulic Părţile componente ale capului hidraulic Explicarea simbolurilor pentru masa rotativă şi capul hidraulic Părţile componente ale claviaturii de aspiraţie Rolul amortizorului Tipuri de burlane 25 5 8.12. sculele şi instrument ele necesare forajului unei sonde 6 7 8 9 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 10 11 12 13 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. macara. Forajul sondelor de petrol şi gaze Competenţa Activitatea Întrebări Subiect Rezolvat 8.12.

12. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.3 Recunoaşte lucrările necesare construirii sondei 8.12.2 Identifică utilajele.12. întreţinerea cablului Verificări făcute troliului de foraj Întreţinerea geamblacului şi macaralei Înteţinerea capului hidraulic Verificări efectuate la pompele de noroi Montarea pompelor de noroi Întreţinerea zilnică a agregatului de cimentare Întreţinerea prevenitoarelor de erupţie Recapitulare 8. extracţie.12.3 de la Competenţa 8.3.2. tratare petrol şi gaze 26 .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie 8. vor fi examinate oral.12.3 32 Notă: Exerciţiile 1. sculele şi instrument ele necesare forajului unei sonde 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Recunoaşterea agregatului de cimentare Părţile componente ale utilajelor de cimentare Comparaţie ansamblu macara .2.1 8. 8.12.cârlig Montarea troliului Frâna hidraulică Calculul debitului pompei de noroi Condiţii de construire a drumului de acces Lucrările de amenajare a terenului Lucrările de pregătire a forajului Utilizarea sculelor de manevră Montarea troliului Exploatarea.

extracţie.Confirm că am planificat ce anume trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu” Semnături: Elev Profesor Data Aceste planuri vor fi efectuate de către elevi în cadrul procesului de evaluare a activităţii desfăşurată pentru dobândirea competenţei. tratare petrol şi gaze 27 .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie FIŞE DE LUCRU PLAN DE ACŢIUNE Numele elevului: Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez: Comunicare şi numeraţie Descriu activităţile necesare pentru a-mi dezvolta abilităţile Igiena şi securitatea muncii Asigurarea calităţii Lucrul in echipă Planificarea realizării obiectivului Materiale necesare Cine altcineva este implicat Data realizării Locul realizării . FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII Numele elevului: Clasa: Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj..

tratare petrol şi gaze 28 . FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII Sarcina de îndeplinit de către echipa Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. extracţie.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie Detalii privitoare la activitatea elevului Data predării: Activitate acceptată Activitate de referinţă Este nevoie de mai multe dovezi Comentarii: Data de predare dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va fi ataşată la portofoliul elevului deoarece este o dovadă a activităţii lui pentru dobândirea competenţei.

tratare petrol şi gaze 29 . echipamente. precum şi a modului de organizare a activităţii. extracţie.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie Colaboratorii: Activitatea de efectuat Cine efectuează activitatea Materiale. instrumente necesare Sarcina primită de posesorul fişei şi îndeplinirea ei Organizarea activităţii: Data/ora începerii Data/ora finalizării Locul efectuării lucrării Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: au au au au înţeles obiectivele stabilit ce trebuie să facă fiecare sugerat modalităţi prin care pot îndeplini sarcina înţeles modul de organizare a activităţii şi responsabilităţile ce le revin Elev Data Profesor Fişa va fi folosită pentru stabilirea sarcinii pentru grup şi pentru fiecare membru al grupului. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.

Pentru atingerea competenţei este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim. tratare petrol şi gaze 30 . ACTIVITATEA 1. Punctaj minim: 40 puncte Numărul Organul de maşină Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Folosind cunoştinţele de desen tehnic.1. trasaţi linii de indicaţie şi completaţi tabelul de mai jos.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITĂŢI DE LUCRU COMPETENŢA 8.12. Identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare. Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte. calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi rezultatul. Desenul de mai jos reprezintă un subansamblu al arborelui de intrare de la cutia de viteză a instalaţiei de foraj 3 DH 200. extracţie.

arătaţi organele de maşini cunoscute. tratare petrol şi gaze 31 . Punctaj minim admis: 30 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 2.completând tabelul. Numărul Organul de maşină Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte. Folosind numerotaţia. Calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi rezultatul cu profesorul. extracţie. Desenul de mai jos reprezintă masa rotativă.

12. Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie COMPETENŢA 8. Identifică sculele şi instrumentele necesare forajului unei sonde. Pentru atingerea competenţei este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim. ACTIVITATEA 3.10 puncte pentru fiecare parte componentă scrisă corect Punctaj minim admis: 50 punctaj Numărul Organul de maşină Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. tratare petrol şi gaze 32 . conform numerotaţiei de pe desen. Completaţi: Desenul de mai jos reprezintă ………………………………… Completaţi în tabel denumirea părţile componente. extracţie.2.

FH 60 şi CB 600 x 125 şi transformaţi-le în mărimi din S.F. extracţie. T T. tratare petrol şi gaze 33 . Să se explice simbolurile: TF 44.I.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 4. 44 F F FH60 60 H CB CB 600X125 600 125 Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea fiecărui utilaj .10 puncte pentru fiecare transformare corectă Punctaj minim admis: 60 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.10 puncte pentru cunoaşterea semnificaţiei fiecărui grup de cifre .

10. Folosind numerotarea elementelor de pe desen. Precizaţi denumirea elementelor componente. Precizaţi rolul pieselor cu numărul 8. Mergeţi la instalaţia de foraj şi identificaţi elementele componente. tratare petrol şi gaze 34 . extracţie.TEMĂ PRACTICĂ PE GRUPE Aveţi figura de mai jos. completaţi tabelul cu denumirea corectă a elementelor.10 puncte pentru fiecare rol al pieselor Punctaj minim admis: 80 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 11 Numărul Organul de maşină Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea utilajului .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 5 .10 puncte pentru fiecare parte componentă recunoscută .

Seale 32 – 6 x 19 – 180 Simbol GF 320 G F 320 M C 320 Seale 32 6 19 180 Semnificaţie Transformare = MC 320 = = Seale 32 – 6 x 19 – 180 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 10 puncte Punctaj total .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 6. Numărul Organul de maşină Punctaj – câte 10 puncte pentru recunoaşterea utilajului şi a fiecărui element component Punctaj minim obţinut: 30 puncte ACTIVITATEA 7. Explicaţi simbolizările şi faceţi transformări în sistemul internaţional de unităţi: GF 320. MC 320. tratare petrol şi gaze 35 . extracţie. Completaţi: figura de mai jos reprezintă …………………………………. 2.110 puncte Punctaj minim: 60 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Completaţi tabelul cu părţile componente conform numerotaţiei de pe desen. 1..

Pentru aceasta trebuie cunoscut: • denumirea unităţii comerciale • domeniul de activitate • modul de deplasare şi costul deplasării • data şi ora la care se face excursia În cadrul vizitei vă veţi documenta astfel încât să cunoaşteţi construcţia mesei rotativă şi a capului hidraulic.10 puncte pentru cunoaşterea fiecărui efect Punctaj total: 70 puncte Punctaj minim: 40 puncte. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare defect stabilit . folosind numerotaţia de la desenele alăturate. Faceţi un scurt referat din care să rezulte defectul şi efectul lui.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 8 . ACTIVITATEA PROIECT 9- Studiaţi posibilitatea efectuării unei vizite de documentaţie la o societate comercială cu profil petrolier. Ele arată cum NU trebuie să stea cablul pe rolă. tratare petrol şi gaze 36 .ACTIVITATE ÎN GRUP Explicaţi desenele de mai jos. La întoarcere veţi prezenta în cadrul proiectului construcţia mesei rotativă şi a capului hidraulic. extracţie.

Explicaţi simbolurile. MR 245 S. MR 245 L. extracţie. folosind tabelul de mai jos. Simbol SEMNIFICAŢIE M R 245 L S C H 400 Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj total: 90 puncte Punctaj minim: 50 puncte TRANSFORMĂRI = = Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. ACTIVITATEA 10.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte. calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul. CH 400 Transformaţi în unităţi din S.I. tratare petrol şi gaze 37 .

Punctaj minim: 100 puncte ACTIVITATEA 12-STUDIU DE CAZ Folosind internetul. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare element component recunoscut . Explicaţi semnificaţia notaţiilor. aflaţi rolul piesei 8 de la desenul de mai jos. pentru 50 puncte adunate la portofoliu. bibliografia recomandată. În parcul de foraj simulaţi pornirea-oprirea pompei prin închiderea -deschiderea robinetelor. tratare petrol şi gaze 38 .câte 40 de puncte pentru fiecare operaţie efectuată corect. extracţie.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 11-APLICAŢIE PRACTICĂ Figura de mai jos reprezintă claviatura de aspiraţie şi de refulare a pompei. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.

2 Fig. extracţie.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 13.1 Fig. Fig.3 Fig.10 puncte pentru fiecare element component Punctaj total: 150 puncte Punctaj minim: 80 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.5 Fig. Grupaţi cartoanele astfel încât denumirea să corespundă cu desenul. Punctaj – 20 puncte pentru fiecare tip de burlan recunoscut corect .4 Veţi primi de la profesor 5 cartoane cu tipurile de burlane şi 5 cartoane cu denumirea acestora. tratare petrol şi gaze 39 .

trebuie să: .PROIECT Realizaţi un proiect cu tema “Tipul de macara-cârlig cel mai potrivit pentru manevrarea garniturii de foraj”.motivaţi alegerea .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 14. Punctaj minim: 40 puncte ACTIVITATEA 15 .navigaţi pe internet .consultaţi bibliografia Punctaj Punctaj minim – 80 puncte . extracţie. Precizaţi denumirea utilajului de mai jos şi părţile componente.40 puncte 40 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. conform numerotaţiei: Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte. tratare petrol şi gaze .lucraţi în echipă . În cadrul proiectului. calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul.

tratare petrol şi gaze 41 . Punctaj – 80 puncte Punctaj minim . Pentru 100 puncte suplimentare exemplificaţi cu schiţe din care să rezulte tragerea sau ridicarea troliului pe substructură. Qr = i × j × πD 2 4 ×c × n ×ηv 60 unde : Qr= debitul real.ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ La o pompă de noroi duplex cu dublu efect.40 puncte ACTIVITATEA 17 . în dm3/s D = diametrul pistonului în dm c = lungimea cursei pistonului în dm n = numărul de curse duble pe minut i = numărul pistoanelor pompei j = dublu efect Punctaj – 90 puncte Punctaj minim – 50 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. se cunosc: diametrul pistonului D=203mm numărul de curse duble pe minut n=65 cursa pistonului c=400mm randamentul volumetric η v= 0. extracţie. Punctaj – 90 puncte Punctaj minim.9 Să se determine debitul Qr folosind formula de mai jos.50 puncte - ACTIVITATEA 18 .TEMĂ DE CASĂ Precizaţi de ce frâna hidraulică este o frână ajutătoare şi pe cine ajută.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 16 – TEMĂ DE CASĂ Descrieţi modul de efectuare a montării troliului in funcţie de înălţimea remorcii şi a substructurii.

b. 3. Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat... 4. Traseul se alege astfel încât a. În plan drumul este bine să aibă a. 2. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare spaţiu corect completat Punctaj minim: 20 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Punctaj minim – 40 puncte. trebuie cunoscute b. extracţie. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare lucrare cunoscută Punctaj minim: 20 puncte ACTIVITATEA 21 Completaţi textul: Gaura prăjinii de antrenare se execută în …………… podului sondei (din poziţia sondorului şef) şi este folosită în timpul operaţiilor ……………………….3. Pentru alegerea tipului de drum a. b. Fundaţia drumului poate fi a. b. calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi rezultatul.12. ACTIVITATEA 20 Completaţi în dreptul cifrelor lucrările efectuate pentru amenajarea terenului pe care se amplasează instalaţia de foraj. Recunoaşterea lucrărilor necesare construirii sondei Pentru obţinerea acestei competenţe este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim ACTIVITATEA 19 Completaţi următorul tabel: 1. 2. tratare petrol şi gaze 42 . În partea dreaptă a mesei rotative se sapă ………………………… care serveşte la uşurarea şi accelerarea operaţiei de ………………………………. 4.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie COMPETENŢA 8. 1. 3.

– este folosită la susţinerea burlanelor în cârlig Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat. f – broască elevator 1. – este folosită la susţinerea burlanelor în masa rotativă 6. tratare petrol şi gaze 43 .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 22. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj minim: 20 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. d – broască cu pene.braţe de elevator. Completaţi spaţiile libere: La montare. – se folosesc pentru susţinerea garniturii de prăjini în masa rotativă 3. – este folosit la susţinerea garniturii de prăjini în cârlig 5. calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul. Grupaţi literele şi cifrele în funcţie de utilizarea sculei de manevră: a – pene. extracţie.fac legătura între elevator şi cârligul macaralei 4. e – elevator. Punctaj minim: 30 puncte a 2 ACTIVITATEA 23. – servesc pentru înşurubare-deşurubare 2. c . b – cleşti. troliul se ridică pe …………………… şi apoi se centrează după …………. .

c -. g -. La troliu.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 24. e -. după montare.10 puncte pentru fiecare explicaţie detaliată Punctaj minim: 90 puncte ACTIVITATEA 26. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare . i -. b -. 1 5 2 6 3 7 4 8 Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj minim: 40 puncte ACTIVITATEA 25. extracţie. înainte şi după operaţiile grele şi înaintea fiecărui schimb se verifică: a -. d -. h -. Exploatarea şi întreţinerea cablului constă în operaţiile pe care le veţi scrie în dreptul cifrelor. În cadrul întreţinerii geamblacului şi macaralei se verifică săptămânal următoarele: 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare Punctaj minim obligatoriu: 50 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. tratare petrol şi gaze 44 . f -.

înainte de pornire se verifică următoarele: 1 5 2 6 3 7 4 Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare corectă Punctaj minim: 40 puncte ACTIVITATEA 29 La montarea pompelor de noroi se respectă următoarele reguli generale: 1 4 2 5 3 6 Punctaj – 10 puncte pentru fiecare regulă cunoscută Punctaj minim: 30 puncte Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Punctaj minim: 40 puncte ACTIVITATEA 28 Pentru exploatarea optimă a pompelor de noroi. La capul hidraulic se urmăreşte în cadrul lucrărilor de întreţinere: a) – înainte de începerea lucrului 1 2 3 4 b) – după începerea lucrului 1 2 3 Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 27. extracţie. calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul. tratare petrol şi gaze 45 .

tratare petrol şi gaze 46 . extracţie.REFERAT Întocmiţi un referat cu operaţiile efectuate zilnic pentru întreţinerea agregatului de cimentare Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare cunoscută Punctaj minim: 40 puncte ACTIVITATEA 31 Întreţinerea prevenitoarelor de erupţie constă în următoarele operaţii: • • • • Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat. punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 30 . Punctaj minim: 50 puncte calculaţi Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.

2.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 32 Se desfăşoară în parcul de foraj. diagonala turlei. antrenarea mesei rotative. 50. manifold de refulare. 6. ambreiajul mesei rotative. 8. 32. pompă de noroi. făcând corespondenţă desen-utilaj. conducta de întoarcere a noroiului. 16. transmisia pompei de noroi. utilajul de la gura puţului. cârlig. cap hidraulic. placa de bază a piciorului turlei. 33. 1. cablu de manevră. 39. toarta capului hidraulic. 20. 13. 26. 34. 18. 31. gaura tijei pătrate. Colegii fac corecturi. podul sondei. 3. puşcă. 48. 25. macara. profesorul urmăreşte îndeplinirea competenţelor cheie necesare în producţie. jilip. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. organizându-l. troliu de foraj. linia de umplere a puţului. 5. 37. 49. rezervor de aer. 29. agitator. 28. construcţie. scara de acces. 40. 52. 44. Când expune elevul este liderul grupului. 17. conductă de apă. 22. funcţionare). 15. robinet. completări. 45. Elevii primesc câte o copie a figurii de mai jos şi recunosc părţile componente. prăjina de antrenare. piciorul turlei. cotul încărcătorului. furtun. 19. rigla turlei. cablu de siguranţă. 14. 47. sită vibratoare. 12. 24. Capra geamblacului. jgheab. 10. extracţie. grup motor. 51. structura troliului. manifold de aspiraţie. 4. 53. 38. prevenitor de erupţie. 27. substructura turlei. 7. haba sitei. comanda prevenitorului de erupţie. geamblac. transmisia troliului. 11. 42. nivelul grupului de forţă. unde există instalaţie de foraj. masă rotativă. gaura bucăţii de avansare. 35. 43. 9. conductă de legătură între habe. încărcător. 30. 21. tratare petrol şi gaze 47 . 46. 36. habă. 41. transmisia intermediară. turlă. 23. podul podarului. Pentru fiecare utilaj cunoscut câte un elev spune tot ce ştie (rol. mixer.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Numele elevului: Activitatea Activitatea desfăşurată Ce modificări am adus planului şi de ce Activitate finalizată bine Ce aş fi putut realiza mai bine şi de ce n-am reuşit Cine m-a ajutat şi la ce? (când?) Rezultate finalizate prin: Abilităţi cheie folosite Comunicare şi numeraţie Igiena şi securitatea muncii Asigurarea calităţii Lucrul in echipă . tratare petrol şi gaze 48 . Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.. extracţie.Confirm că afirmaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu” Semnături: Elev Profesor Data Acest tip de fişă îl ajută pe elev să dobândească competenţa necesară prin sesizarea reuşitelor şi nereuşitelor şi remedierea nereuşitelor.

în funcţie de rezultate. Activităţi efectuate şi comentarii Sunt înregistrate activitaţile elevului. extracţie. Prin această fişă se înregistrează separat evoluţia legată de fiecare competenţă. 49 . Aplicare în cadrul unităţii de competentă Profesorul evaluează măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele şi bifează una din cele trei coloane din dreapta. scule. Resurse necesare Se înscriu resursele speciale solicitate: dispozitive. tratare petrol şi gaze manuale. se stabilesc competenţele pe care elevul trebuie să le dobândească până la finalul parcurgerii modulului.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI Modulul: Unitatea de competenţă: Numele elevului: Numele profesorului: Activităţi Competenţe efectuate care trebuie Data şi dobândite comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfacăt or Refacere Comentarii Competenţe care urmează să fie Resurse necesare dobândite (pentru fişa următoare) Competenţe care trebuie dobândite Ţinând seama de evaluarea iniţială şi de standardul de pregătire profesională. efectuate pentru dobândirea competenţei. fişe de lucru. utilaje etc. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Acestea pot fi aceleaşi de mai sus sau pot fi identificate altele. Priorităţi de dezvoltare Profesorul identifică activităţile ce urmează să fie efectuate de elev astfel încât să-şi însuşească competenţa respectivă dar şi pe cele ce urmează. Competenţe care urmează să fie dobândite Profesorii înscriu competenţele ce urmează să fie dobândite de elev.

ACTIVITATEA 2 Pot fi recunoscute de către elev: arborele. 9 – piuliţa. 4 – bolţ. extracţie.4 mm CB 600 x 125 CB – cuplaj cu burduf 600 – diametrul interiorul saboţilor (mm) 600 mm = 0. 6 – plăci de ferodou. ACTIVITATEA 3 Frâna cu bandă a troliului 1 – benzi elastice. rulmenţi cu role radiali. 4 – manetă. 8 – rulment. canalul de pană. rulmenţi cu bile axiali. 11 – siguranţă Rolul pieselor: 8 – permite rotirea cârligului 10 – la deşurubarea pasului de prăjini. 6 – oala. 10 – arc. 8 – arcuri de susţinere. 2 – plăci laterale.125 m ACTIVITATEA 5 Bloc macara cârlig 1 – rolele macaralei. canalele de pană. 7 – tija. canelurile. pinion conic. 5 – corpul cârligului. se destinde şi îl ridică 11 – evită scăparea sarcinii din cârlig Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie IV. 5 – dispozitiv pneumatic de acţionare. tratare petrol şi gaze 50 . SOLUŢII ŞI SUGESTII METODOLOGICE ACTIVITATEA 1 Pot fi recunoscute de către elev: arborele.000 N FH 60 – FH – frână hidraulică 60 – diametrul rotorului exprimat în inch 60 inch = 60 x 25. crabotul. pana. 7 – role de susţinere. 2 – balansier egalizator. coroana dinţată. inele distanţiere. 9 – tije de legătură cu piuliţe ACTIVITATEA 4 FT 44 – TF – troliu de foraj 44 – tracţiunea maximă în cablu la tobă (tf) 44 tf = 440. rulmenţii.6 m 125 . roţile de lanţ. 3 – cârlig. 3 – sistem de pârghii multiplicatoare.lăţimea saboţilor (mm) 125 mm = 0.

6 – numărul de toroane ce alcătuiesc cablul .180 – rezistenţa de rupere a materialului sârmelor în daN/mm2 ACTIVITATEA 8 a – rolă având canal cu raza prea mică faţă de diametrul cablului şi cablul se împănează în canal. încălzire şi uzură rapidă b – rolă cu canal prea mare faţă de diametrul cablului. deformându-i secţiunea. având ca efect frecare mare. 5 – pinion conic. 13 – bolţuri. ACTIVITATEA 9 Masa rotativă 1 – batiu. = 3200000 N MC – 320 MC – macara cârlig 320 – sarcina maximă de lucru în tf. = 3200000 N Seale 32 – 6 x 19 – 180 – cablu de foraj tip seale . 15 – piuliţă ACTIVITATEA 10 MR 245 L . extracţie. 320 tf. 12 – coroană striată Capul hidraulic 1 – corpul (care are rol şi de baie de ulei).32 – diametrul cablului în mm . 4 – rulmenţi ACTIVITATEA 7 GF . 14 – reducţie. 6 – arbore. ceea ce aplatizează cablul. tratare petrol şi gaze 51 .MR – masă rotativă Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. 5 – fus. 9 – sistem de etanşare. 10 – rulment ce preia sarcinile de jos în sus. 6 – rulment principal. 2 – ax. 10 – pătraţii mari. 2 – rotor. 2 – capac (prevăzut cu dopuri pentru introducerea uleiului). 8 şi 9 – rulmenţii radiali ai fusului. 3 – flanşa lulelei. 320 tf. 12 – cameră de etanşare. 7 – roată de lanţ. 7 – toarta. 11 – pătraţi mici. 4 – ţeava de spălare. 11 – capac (cu inele de etanşare).320 – GF geamblac de foraj 320 – sarcina maximă de lucru în tf. 3 – grinzi.19 – numărul de sârme dintr-un toron . 8 – rulmenţii arborelui.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 6 1 – role. 3 – rulment axial. 4 – coroană dinţată.

amortizorul acumulează fluid şi-l eliberează când debitul este minim. 6 – robinet.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie . 8 – amortizor de pulsaţii (dom) Rolul amortizorului: pompa debitează neuniform. Când debitul este maxim. debitul având un minim şi un maxim.5in x 25.400 – sarcina maximă de lucru (tf. 3 – conducta de aspiraţie.5 inch . 2 – piston.S – arborele prisnelului scurt . tratare petrol şi gaze 52 . extracţie. Pompa refulează în habă.CH – cap hidraulic . La oprirea pompei: se închide robinetul 8 şi se deschide încet robinetul 10. 7 – coroana dinţată. 2 – haba. 8 închis.245 – diametrul nominal (deschiderea mesei) – 24. 9 – conducta.4mm 400tf.000. ACTIVITATEA 13 Figura 1 – burlan cu mufă separată.245 – diametrul nominal de 24.) În milimetrii 24. 4 – sorb. 3 – filet Figura 2 – burlan cu mufă evazată din corp Figura 3 – burlan cu capete îngroşate şi mufă din corp Figura 4 – burlan calibrat Figura 5 – burlane cu capete evazate la rece şi cu mufă din corp Pentru figura 2…5: 1 – burlan. 5 – manivelă.000. = 4. 11 – conductă de sterp La pornirea pompei: robinetele 6 şi 10 deschise.5 inch . 2 – filet CH 400 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.1 – burlan. ACTIVITATEA 12 Pompa de noroi cu transmisie 1 – supape. 5 – filtru. 2 – mufă. 10 – robinet de sterp. N ACTIVITATEA 11 1 – pompă de noroi. 8 – robinet. 3 – cap de cruce. 4 – biela. uniformizând astfel debitul. 7 – conducta de refulare. 6 – pinion.L – arborele prisnelului lung MR 245 S – MR – masă rotativă . După un timp de funcţionare: se deschide încet robinetul 8 şi simultan se închide uşor robinetul 10.

018 m3/min ACTIVITATEA 19 1. 2 – pompă secundară. nerigidă (pământ stabilizat. natura. să urce cât mai puţin 4 4. 7 – habă cu perete mijlociu perforat ACTIVITATEA 15 Barem de notare 1. Aşezarea troliului pe substructură ţinând seama de înălţimea remorcii – 60 puncte 2. De ce este ajutătoare (funcţionare. întreţinerea – 60 puncte. Pe cine ajută – 10 puncte 2.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 14 Agregat de cimentare 1 – pompă principală. caracteristicile vehiculelor ce vor circula 2. piatră de râu) Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Constructiv – 20 puncte 2.a.b.a. porţiuni drepte cât mai lungi . Centrarea troliului – 20 puncte ACTIVITATEA 17 Barem de notare 1. 3 – motor. intensitatea circulaţiei .b. drumul să fie cât mai scurt . extracţie. 4 – habă compartimentată. – a. . ACTIVITATEA 16 Barem de notare 1. condiţie pentru a lucra) – 80 puncte ACTIVITATEA 18 Barem de notare scrierea formulei – 10 puncte înlocuirea corectă a datelor – 60 puncte calculul corect – 20 puncte Răspuns : 50. 5 – pâlnie de cimentare. . tratare petrol şi gaze 53 . 6 – masă de tăiat saci.b. curbe cât mai puţine 3. Avantaje – dezavantaje – privind lungimea.a.3 dm3/s = 3. .

b – 1.b. e – 4. f – 5. extracţie. – nivelare 2.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie . roţilor). – consolidare 3. de manevră sau speciale în gaura de sondă. tratare petrol şi gaze 54 . rigidă (strat de nisip tasat şi placă de beton) ACTIVITATEA 20 – curăţirea de vegetaţie 1. roata de lanţ sau arborele cardanic al mesei rotative ACTIVITATEA 24 12345678să nu fie supus la eforturi bruşte se va evita manevrarea cu viteze mai mari de 20m/s se unge cu unsoare consistentă la anumite intervale de timp se deplasează porţiunile de uzură maximă prin tragere pe toba de manevră când cablul a ajuns la jumătatea duratei de utilizare. – colectarea şi depozitarea pământului pentru redarea agriculturii ACTIVITATEA 21 Stânga. c – 3. plăcuţelor de ferodou. b – sistemul de ungere al lanţurilor.6 ACTIVITATEA 23 Substructură. amortizorul de la maneta de comandă. rulmenţilor etc. d – 5. se inversează capetele acestuia rolele să fie în stare bună şi cu raze de curbură corespunzătoare diametrului cablului la aproximativ 9 m deasupra tobei să existe depănătorul de cablu nu se admit înnădituri la cablu ACTIVITATEA 25 a – transmisiile cu lanţuri dintre arbori (starea lanţurilor. adăugare a bucăţii de avans ACTIVITATEA 22 a – 2. c – frânele troliului (uzura tamburelor.gaura de dublu. se reglează cu piuliţele de pe şuruburile de la balansier) Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj.

supapele de siguranţă (cuiul să corespundă cu presiunea de refulare) 3 – întinderea curelelor.Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie d – toba de manevră (fixarea cu pană) e – mosoarele troliului f – cablurile de tracţiune g – rulmenţii arborilor – temperatura. folosind cleşte cu lanţ 2. încălzirea băii de ulei 2.dacă cârligul se roteşte uşor ACTIVITATEA 27 Înainte de începerea lucrului 1. distribuitoarele ACTIVITATEA 26 1 – starea canalelor rolelor 2 – rotirea uşoară a rolelor 3 – centrarea geamblacului 4 – orizontalitatea geamblacului 5 – ungerea rulmenţilor 6 – siguranţele bolţurilor jugului 7 – cablul să nu atingă apărătorile 8 – îmbinările cu şuruburi sunt bine strânse 9 – starea dispozitivului de blocare la cârlig 10. şuruburile. apărătorile 4 – pe pompă să nu existe scule uitate 5 – robinetele de pe conducta de aspiraţie să fie deschise 6 – robinetul de refulare să fie închis 7 – robinetul de pe linia de sterp să fie deschis Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. fusul se roteşte uşor de către un om. uleiul din baie se schimbă la 200 ore de funcţionare ACTIVITATEA 28 1 – nivelul uleiului din baie 2. tratare petrol şi gaze 55 . etanşarea băii de ulei 4. reducţia este bine strânsă a) după începerea lucrului 1. extracţie. piuliţele sunt strânse şi au siguranţă 3. starea garniturilor de etanşare 3. ungerea h – cuplajele i – sistemul de comenzi – se reglează pârghiile.

. centrarea pompei se face prin aliniere la roata motorului sau a intermediarei 2. la transmisie să existe apărători 6. tratare petrol şi gaze 56 . . corespunzătoare dimensiunii pistoanelor. tijele pistoanelor să fie spălate şi răcite cu apă lângă presgarnitură ACTIVITATEA 30 Se verifică: .starea şi funcţionarea armăturilor de la manifolduri.funcţionarea aparatelor de măsură şi control .îmbinările de fixare ale utilajelor şi manifoldurilor. extracţie. . ACTIVITATEA 31 probă de acţionare hidraulică şi manuală verificarea nivelului de ulei din rezervorul grupului de presiune verificarea scurgerilor prin conducte verificarea presiunii azotului din acumulator verificarea poziţiei bacurilor şi calităţii garniturilor efectuarea probei de etanşeitate a închiderii bacurilor gresarea robinetelor de la manifoldul de erupţie schimbarea periodică a uleiului de ungere şi a fluidului de acţionare schimbarea setului de garnituri de cauciuc al bacurilor şi a organelor de obturare de la duze reglabile Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. .Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 29 1.funcţionarea motorului. .nivelul uleiului din baia cutiei de viteză. să existe filtru pe conducta de aspiraţie 4.starea etanşărilor de pe linia de aspiraţie a pompei.existenţa setului complet de cuie de siguranţă pentru supapă.nivelul uleiului din baia pompelor din cadrul agregatului. tragerea pompei să fie înecată 3. traseul de aspiraţie să fie cât mai scurt 5. . .

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie V. Mocuţa – Maşini şi Utilaje de foraj. Bucureşti 2. Bublic – Utilaj petrolier pentru foraj extracţie. Manual pentru licee industriale şi de matematică-fizică cu profilurile de mecanică şi electrotehnică.edu. extracţie. Dogaru etc. Editura Didactică şi Pedagogică. – Maşini şi utilaje de foraj – extracţie. clasele a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale. 4 Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. Mocuţa etc. Manual pentru licee de specialitate anii III şi IV. – Forajul Sonelor – Manual pentru licee industriale cu profil de mine-petrol-geologie.ro 5. Editura Didactică şi Pedagogică. A. G. Editura tehnică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti Internet – www. G. tratare petrol şi gaze 57 . C. clasa a XI-a şi şcoli profesionale. Bucureşti 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful