SỞ Y TẾ LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM EUVIPHARM

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

Trang 1/3

VẬN HÀNH MÁY ĐO ĐỘ RÃ
VANGUARD
Bộ phận: Phòng Kiểm tra Chất lượng

Số: OP QC.123.00
Ban hành: 04/05/2009
Bản sao số:

Người biên soạn

Người kiểm tra

Người duyệt

Phụ trách thiết bị

TP Kiểm tra Chất lượng

Giám đốc Chất lượng

CN. Phạm Thị Thanh Tâm

DS. Phạm Thị Xuân Mai

DS. Huỳnh Hữu Ngộ

Ngày 02/04/2009

Ngày 03/05/2009

Ngày 04/05/2009

Nơi nhận:
Bản chính

Phòng Đảm bảo Chất lượng

Bản sao số 1. Phòng Kiểm tra Chất lượng
Bản sao số 2. Phân xưởng thuốc viên Non Betalactam
Bản sao số 3. Phân xưởng thuốc viên Penicillin
Bản sao số 4. Phân xưởng thuốc viên Cephalosporin

Vận hành: - Đảm bảo mực nước trong bể đạt đến mức vận hành qui định .2. Nội dung qui trình: 4. Phạm vi áp dụng: Phòng Kiểm tra Chất lượng thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm. 2. kiểm tra mực nước đến mực qui định - Lắp giỏ thử nghiệm vào thanh đở. của phòng.2. - Cho viên vào giỏ - Định vị giỏ đúng vị trí - Nhấn phím START - Máy vận hành - Theo dõi.123. Đảm bảo thiết bị được nối với nguồn điện thích hợp 4.SỞ Y TẾ LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN VẬN HÀNH MÁY ĐO ĐỘ RÃ VANGUARD Bộ phận: Phòng Kiểm tra Chất lượng Trang 2/3 Số: OP QC.thời gian hiển thị trên máy . - Chờ nhiệt độ trong cốc đạt 370C - Tiến hành thử nghiệm - Nhấn phím điều chỉnh thời gian theo yêu cầu cảu mẫu thử - Mỗi vị trí thử có phím điều chỉnh riêng. các viên đã rã hết nhấn nút START thêm 1 lần nữa. Kiểm tra .1. chuẩn bị - Kiểm tra tình trạng sạch của máy.0 Màn hình hiển thị nhiệt độ Phím vận hành START 4. Kiểm tra hệ thống điện và tình trạng máy trước khi vận hành. đưa lên vị trí nghỉ.1. Mục đích yêu cầu: Hướng dẫn cách vận hành máy đo độ rã Vanguard. máy sẽ ngừng - Thời gian rã = thời gian cài đặt .00 Ban hành: 04/05/2009 Bản sao số: 1. 3. Phím điều khiển: 015 Phím điều chỉnh thời gian 015 Thời gian rã hiển thị 37. Đối tượng thực hiện: Nhân viên IPC Xưởng sản xuất thuốc viên thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm.2.2. Vận hành máy: 4. 4. - Cho khoãng 800ml nước vào cốc - Cho nước vào bể.

.......3........ .. .. ...SỞ Y TẾ LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN VẬN HÀNH MÁY ĐO ĐỘ RÃ VANGUARD Bộ phận: Phòng Kiểm tra Chất lượng 4...... đưa tay hoặc dụng cụ thiết bị vào các bộ phận chuyển động của máy........ .................................123......................... Hình thức lưu trữ: SOP được lưu trữ dưới 2 hình thức: - Lưu văn bản: Trong tập hồ sơ theo quy định của phòng KTCL........................... 2 . - Lưu trong tập tin: D:\G..... ................... ...... Sửa đổi bổ sung STT Số SOP Lý do sửa Người thực hiện Ngày ban hành 1 .........................................P EUVIPHARM 6. .. 3 ...... trước khi đi báo cáo cấp trên 5............... Trang 3/3 Số: OP QC............ Chú ý: Phải tắt máy........ ............L........... khi chưa tắt máy........... tắt nguồn ngay khi có sự cố.........................................00 Ban hành: 04/05/2009 Bản sao số: An toàn lao động Không sửa chữa....... .... ................