NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI...

Page 1 of 27

Nederlandse

Deutsch

English

Español

Portugues

Im Namen der Schöpfung, der Weisen, der Gerechten. In de naam van het Schepping, de wijze, de rechtvaardige.
Terug naar de DER BEOBACHTER EDELWEISS HOMEPADE Back to the DER BEOBACHTER EDELWEISS' HOMEPAGE

The Time of Truth has Come! De Tijd der Waarheid is Gekomen!
"Tegenwoordig wanneer ik Christenen hoor praten over het Leven, Vrede, Moraal, Liefde, enz, maakt het mij ziek". - "Der Beobachter Edelweiß" Wer die Wahrtheit nicht mit seinem Verstande, sondern mit Glauben erfassen will, der kann die Früchte aus ihr nicht ernten. - OM 53:26. "Wie het waarheid niet bevat met zijn verstand, maar alleen met zijn geloof, kan niet de vruchten hiervan oogsten." OM 53:26

"Religion ist nur ein primitives Machwerk von Menschen zum Zwecke ihrer Führung, Unterjochung und Ausbeutung bestimmt, der nur bewusstseinsmässig schawches Leben zu verfallen vermag." - Semjase
file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008

NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 2 of 27

"Godsdienst is alleen een primitieve brouwsel van de mens om te commanderen, onderdrukken en anderen uit te buiten, aan wie alleen zwakke geestelijke levens vormen bezwijken." - Semjase

ALLAN KARDEC – THE FOUNDER OF SPIRITISM WAS ALSO FREEMASON! ALLAN KARDEC - DE STICHTER VAN SPIRITISME WAS TEVENS VRIJMESTSELAAR!
"... he was a member of The Great Freemasonic Lodge of France, " "... hij was een lid van De Grote Loge van Frankrijk" (Allan Kardec: Only one more psychotic and Liar and he only wrote just his own deliriums and schizophrenic illusions, and then the lies of the Spiritism were born.) (Allan Kardec: Alleen nog één psychotisch en Leugenaar en hij alleen schreef just zijn eigen deliriums en schizofreen illusies, en toen was het leugen van Spiritisme geboren.) READ THE BOOK TALMUD JMMANUEL TO KNOW THE REAL TRUTH!!! LEES HET BOEK TALMUD JMMANUEL OM DE ECHTE WAARHEID TE WETEN!!!
Dagvaarding van Talmud Jmmanuel:

file://D:\kardecxavierdut.htm

23/08/2008

wanneer leugenaars en bedriegers. jullie bedriegers. dass sie nicht mehr gezählet werden können. da meine Lehre unverfäschet neu gepredit wird. TALM.den Tiefen des Weltenraumes so viele sein. falschen Wahrsager. so ihr euch selbst betrüget und irrig glaubet mit ihnen zu reden und euerem eigenen Wahn glaubet. der Wahrsager und Hellseher sowie aller Scharlatane um die Wahrheit am höchsten sein wird. bezweerders van de dood en van geesten. Dit zal gebeuren wanneer valse leerstukken en foutieve culten. TALM. TALM."Wee aan jullie. ihr Betrüger.JMM. anderedimensionale en buitenaardse wezens vanuit de verre dieptes van het heelal.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. Schriftgelehrte und Pharisäer. jullie file://D:\kardecxavierdut. Tot dan. TALM. 35:42. 24:38. Heuchler und Schwindler.. door de waarzeggers en helderzienden. evenals door alle kwakzalvers van het waarheid. 35:42.htm 23/08/2008 . zonder vervalst te worden. Bis dahin aber werden der falschen Kulte und der Lügner und Betrüger.JMM. kwakzalvers. die ihr heimlich die Toten rufet aus dem hohen und aus dem gemeinen Volk. 35:41. Andersdimensionierten und Weithergereisten aus . Wehe euch. valse waarzeggers.JMM. ehe die Zeit kommen wird. helderzienden. en valse mediums die voor doen dat ze spreken namens het bovennatuurlijke. der Scharlatane. zullen zo talrijk zijn dat die niet langer geteld kunnen worden. zullen op hun hoogtepunt zijn.. Het zal twee maal duizend jaar zijn voordat het tijd komt wanneer mijn leerstelsels opnieuw gepredikt zal worden. en wanneer bedrog door de bezweerders van de dood en van geesten.Toten. Geheimelijk roepen jullie de dode mensen op van hoge en gewone stand.JMM. valse culten. wenn der Stand der Irrlehren und Irrkulte und der Lug und Betrug und Trug der Totenbeschwörer.JMM. TALM. Page 3 of 27 TALM.JMM. Hellseher und falschen Mittler zu angeblich Überirdischen. 24:38. bedriegers. huichelaars en zwendelaars. schrijf-geleerden en Farizeeën. Dies aber wird sein in zweinmal tausend Jahren.und Geisterbeschwörer. evenals Leugenaars.

dann vermöchten also die Gestorbenen euch nur die Meinung zu sagen von dem. "Jullie kunnen niet met de doden praten. TALM. 24:39. Nicht seid ihr gross genug also. labor judge Milton Gouveia. Page 4 of 27 misleiden jullie zelf door ongelovig te zijn dat jullie met hen spraken en geloven in jullie eigen begoocheling. "Jullie zijn niet groot genoeg om de doden op te roepen die wijsheid hebben en het waarheid kunnen vertellen. TALM. 2002.. waarvan Allan Kardec's naam is het eerste in het lijst onderanderen. was sie schon im leben falsch gedacht haben. de vertrokkenen zouden jullie alleen de foutieve gedachten vertellen die zij daarvoor hadden tijdens hun levenstijd. Bijgesloten in de gepubliceerde bericht. geeft ons een bericht over de modernizering van de wetgeving in de "Grote Vrijmetselaar Loge van Pernambuco" met een interview van de Adjunct Groot Meester. brings us a report about the modernization of the legislation in the “Great Masonic Lodge of Pernambuco” with an interview of the Adjunct Grand Master. 24:40. Enclosed to the published report. De braziliaanse krant "Jornal do Commercio" in zijn editie van November 27. TALM. labor rechter Milton Gouveia. 24:39.. TALM. und könntet ihr es doch. 24:40. een tabel was weergeven met een lijst van namen van sommige opmerkelijke Vrijmetselaars.JMM.JMM. a table was put listing the names of some notable Freemasons.JMM.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. dass ihr Tote rufen könnet. The brazilian newspaper “Jornal do Commercio” in its edition of November 27th. die Weisheit haben und die die Wahrheit sagen können. en ook al konden jullie. being the first in the list the name of Allan Kardec among some others.htm 23/08/2008 .JMM. Ihr könnet mit Toten nicht reden. file://D:\kardecxavierdut. 2002.

Page 5 of 27 We were quite surprised because we had never had such information in any type of previous reading and for the conviction that some essential elements which constitute the masonic brotherhood are not part of the spiritist doctrine. He lived in France in the period of the Bourbons’ restoration. het maakt geen gebruik van versieringen die betrekking hebben op externe beoefeningen. het heeft geen meesters..In the book “HISTOIRE DE LA MAGIE. that he would feel file://D:\kardecxavierdut. het heeft geen eerbieds leer gebaren. verkrijgt hierbij als resultaat twee goede aanknoop-punten van historische feit: 1. volume VII: In Allan Kardec's century.. het heeft geen rituelen. authors-Danielle Hemmert and Alex Roudene we have the following: 1.. het adopteert geen ceremonies wat dan ook. het heeft geen symbolieken. it doesn't have masters. volume VII: In Allan Kardec's eeuw. en heeft geen ontwijfelbare dogma's. het maakt geen gebruik van speicalle gewaden. als bijvoorbeeld: De spiritime heeft geen hieracrhische structuur. DE L’OCCULTISME ET DES RITES SECRETS et de ALEX ROUDENNE SONT PARUS CHEZ FAMOT EN 1974 en 8 tomes”. schrijvers-Danielle Hemmert en Alex Roudene hebben wij het volg: “According to some of his biographers.. and doesn't have unquestionable dogmas. We decided then to tread on the good and old road of questionings and researches in the solution of the doubt in this matter. and then it is now. noch kabalistische tekens.. it doesn't have rituals.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. in his own realist and Catholic homeland. it doesn't have reverence gestures. it doesn't use ornamentations associated to external practices. as for instance: The spiritism doesn't have any hierarchical structure. after some preparatory years. it doesn't adopt any kind of ceremonies. obtaining as result two good indicators of the historical fact: Wij hebben dan besloten verder te stappen op de goede en oude weg van vraagstellingen en onderzoekt betreffend de oplossing van de twijfel in dit zaak. it doesn't have any symbology. or cabalistic signs..htm 23/08/2008 .In de boek “HISTOIRE DE LA MAGIE. het heeft geen geweldige tempels. Hippolyte Rivail would have left for sometime the castle of Yverdon to study medicine in the university of Lyon. it doesn't use special garments. Wij waren heel verrast omdat we hadden nooit eerder zulke informatie in welk type bij vorige lezingen en voor de veroordeling van wat essentiele elementen welk uitmaakt de Vrijmetselaars broederschap zijn niet deel van de spiritueel leerstuk. DE L’OCCULTISME ET DES RITES SECRETS et de ALEX ROUDENNE SONT PARUS CHEZ FAMOT EN 1974 en 8 tomes”. doesn't have magnificent temples.

And Rivail.We have asked Dr. en Allan Kardec. verwerven als antwoord op onze consultatie: "Sommige biografische schrijvers van Kardec maken aanspraak dat hij een lid was van de Grote Loge van Frankrijk. José Castellani gevraagd.. before my consultation. in the face of the evidences that the young Hippolyte file://D:\kardecxavierdut. zijn werk gaat door. Martinisme en Vrijmetselarij. Met vastberadenheid Hippolyte wordt "gevangen" door de occult wetenschap: En zo zal hij voor de rest van zijn leven. voor mijn consultatie. De somnambulisme gelijkerwijze is hem ongevoelig. With determination Hippolyte gets “caught” by the occult sciences: And so he will continue all his life. the doubt continues. Carbonarisme en Sint-Simonisme bloeiden te midden van de muren. in zijn eigen realistische en Katholieken thuisland. en toen is het nu.Wij hebben Dr.. José Castellani. na wat voorafgaande jaren. een jonge medicijn dokter. De Grote Loge van Frankrijk.” "Volgens sommige van zijn biografische schrijvers. but it does not have supporting documents. maar het heeft geen ondersteund documenten.” 2. Carbonarism and Saint-Simonism flourish among its walls.htm 23/08/2008 . historically. The Great Lodge of France.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. already finds himself in potency. However it doesn't take him any longer in discovering a derivative for his deception his boredom! This secret city of Lyon had offered in all times shelter to the liberal ideas and the heterodox doctrines. Martinism and Freemasonry. Maar het duurt niet lang voor hem te ontdekken de afleiding voor zijn bedrog van zijn verveling! Dit geheime stad van Lyon had in aller-tijden onderdak gegeven aan liberale ideeën en de heterodox leerstellingen. mainly in initial introductory parts. a recognized authority in Freemasonry matters." We have concluded then. many terminologies of the Masonic jargon and of the Masonic doctrine. vindt zijn eigen in potentie. een erkende autoriteit in Vrijmetselaar zaken. Therefore. veel terminologieën van de Vrijmetselarij jargon en van de Vrijmetselarij leerstellingen. discovered forty years earlier by Mesmer. heeft Hippolyte Rivail voor een tijd het kasteel van Yverdon verlaten om medicijnen te studeren in de universiteit van Lyon. de twijfel gaat door. just answered that it is reported that he was initiated there. En Rivail. the young medicine student. initialiseert hemzelf in de dieren magnetisme. Page 6 of 27 displaced. Niettemin. Daarom. namelijk in initialisatie introductie deelneming." 2. more than 20 years ago. his works contains. de jonge medicijn student. The somnambulism equally impassions him. and Allan Kardec. meer dan 20 jaren terug. However. Hij woonde in Frankrijk in de periode van de Bourbons' restoratie. historisch gezien. antwoordde juist dat het gerapporteerd was dat hij was geïnitieerd daar. initiates himself in the animal magnetism animal. dat veertig jaar eerder ontdekt was door Mesmer. a young medicine doctor. obtaining as answer to our consultation: “Some biographers of Kardec claim that he was a member of the Great Lodge of France. dat hij ontheemd voelde.

het stelt voor. open voor alle vrije geesten. nor an orthodoxy. noch een orthodox.“ Wij hebben toen geconcludeerd. Het dringt niet wat dan ook op. but it is a live philosophy. philosophy that evolves. toen na het adopteren van de pseudoniem als Allan Kardec en nam over de taken van codering van de spiritistisch leerstellingen.com." When we see spiritists which are members of Freemasonry. in een hogere en omvangrijke uitdrukking van waarheid. Degene die voorstelt steunt zichzelf in feiten van ervaring en in moraal beproeving. The one that proposes supports itself in facts of experience and in moral proofs. XXX@ig. we remember the classic example of “wisdom” through the perfect balance in the ideas and actions of Léon Denis. M. onthouden wij het klassieken voorbeeld van "wijsheid" door het perfecte evenwicht in de ideeën en handelingen van Léon Denis.. echter. maar het is een levens filosofie.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. he made an option for the several basic elements of the new revelation presented by “elevated spirits. filosofie dat zich ontwikkeld. when after adopting the pseudonym as Allan Kardec and taking over the task of codifing the spiritistic doctrine. in het aanzicht van de bewijs stukken dat de jonge Hippolyte Rivail werkelijk zijn initiatie maakte in de Vrijmetselarij. It doesn't exclude any other faith. R. wanneer hij dit erfenis achter laat door te zeggen:( woorden van de LEUGENAAR KARDEC): "Het Spiritisme dogmatiseert niet. Page 7 of 27 Rivail really made his initiation in the Freemasonry. that progresses. het omarmt al hen in een ontzaglijke formule.” Wanneer we spiritisten zien welk leden zijn van de Vrijmetselaars. die vooruitgang maakt. it embraces all of them in a vaster formula. hij maakte een optie voor vele basis elementen van de nieuwe openbaring gepresenteerd door "verheven geesten. in a higher and extense expression of the truth. " P. Het houd niet buiten welk geloof dan ook. open to all free spirits. It doesn't impose anything. however. when he leaves us this legacy by saying: (words of the LIAR KARDEC: “The Spiritism does not dogmatize. it proposes. It is not a sect.. Het is niet een sekte.br BRAZILIAN MEDIUM CHICO XAVIER: IDOLIZED file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008 .

htm 23/08/2008 .editme. CHICO XAVIER-THE TESTIMONY OF HIS NEPHEW CHICO XAVIER-DE GETUIGENIS VAN ZIJN NEEF http://dantas.con/files/textos/cx. met vele file://D:\kardecxavierdut. mistakes and lies. but was only a self-deceived.1. Page 8 of 27 AND IMPOSTOR! BRAZILIAANS MEDIUM CHICO XAVIER: AANBEDEN EN KWAKZALVER! He just had a good heart... Hij had alleen een goede hart. maar was alleen een zelf-bedrieger. full of contradictions.htm The Spiritism is only a pseudocientífic and erroneous doctrine. De Spiritisme is een pseudoniem wetenschappelijke leerstuk.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI.

aged 92. Thus it was published more than fifty “psycographed” books imitating more than fifty authors. All of his books are and were based on the writings of Allan Kardec.JMM. Amauri Xavier Pena. TALM.den Tiefen des Weltenraumes so viele sein. Al van zijn boeken zijn en waren gebaseerd op de geschriften van Allan Kardec. He. valse culten. fouten en leugens.htm 23/08/2008 . Hellseher und falschen Mittler zu angeblich Überirdischen. Kardecist Spiritism is the second biggest religion in Brazil.. en valse mediums die voor doen dat ze spreken namens het bovennatuurlijke. of heart problems. van hart problemen in Uberaba. valse waarzeggers.JMM. Chico Xavier's oldest sister's son. Hij. zullen zo talrijk zijn dat die niet langer geteld kunnen worden. de Franse stichter van Spiritisme vandaag bekend als Kardecist Spiritisme. bedriegers. Andersdimensionierten und Weithergereisten aus . dass sie nicht mehr gezählet werden können. Page 9 of 27 tegenstrijdigheden. 2002. bezweerders van de dood en van geesten. Minas Gerais – Brazil. op 30 Juni.Brazilië. Tot dan.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI. kwakzalvers. after Catholicism and his blindly followed by millions of devotees CHICO XAVIER is actually deceased. Chico Xavier had “prophesied” that he would die on a. Hij channelde "Emmanuel" hemzelf en liet na honderden van medium "gechannelde" boeken met Emmanuel's christendom gebaseerd op valse boodschappen en miljoenen waren bedrogen door deze boeken vol van tegenstrijdigheden. mistakes and lies. Minas Gerais . fouten en leugens. TALM. 35:42. the French founder of Spiritism known today as Kardecist Spiritism. was chosen by the uncle to be his successor. 2002. 35:42. in June 30.Toten. der Scharlatane. Chico Xavier had "voorspelde" hij zou dood gaan op een "dag van viering". na het Katholiekisme en zijn verblinde gevolgt door miljoenen van toegewijden CHICO XAVIER is eigenlijk overleden. falschen Wahrsager. He also “received” an epic poem from file://D:\kardecxavierdut. he showed a big skill easiness to imitate the authors than the famous uncle used to read. “day of celebration”.. Bis dahin aber werden der falschen Kulte und der Lügner und Betrüger. helderzienden.und Geisterbeschwörer. He channeled “Emmanuel” himself and left hundreds of mediumistic “channeled” books with Emmanuel´s christianism based fake messages and millions are deceived by these books full full of contradictions. overleed op de leeftijd van 92 jaar oud. andere-dimensionale en buitenaardse wezens vanuit de verre dieptes van het heelal. died. Kardecist Spiritisme is de tweede grootste godsdienst in Brazilië. Trained with great constancy in “psycography ”. in Uberaba. He had been practicing since thirteen years old. Mrs Maria Xavier. evenals Leugenaars.At his 17 years he gave in to his uncle's insistences. “each one in his own and unmistakable style”.

Anália Franco. Dus het was gepubliceerd toen vijftig "psychografie" boeken die meer dan vijftig schrijver imiteerden.. fleeing from the spiritists' coexistence. Amauri Xavier Pena. that one day I would be his successor. Mevrouw Maria Xavier. Inácio Bittencourt. I gave up giving the first steps on the road of the constant farce. De geesten's bulletin "Síntese -Syntheses" van Belo Horizonate. several times I left home. the Third Revelation for the Divine Holy Spirit and the day of the Pentecost. Gonçalves Dias.. Augusto dos Anjos.. with him intending to overcome. and even from the “spirits” of Bocage and Rabindranath Tagore “themselves”.. after reading what I had written. Fabiano de Cristo (?!). The spiritist bulletin “Síntese -Synthesis”. Luís Guimarães Jr.” En verkondigt dat zijn oom Chico Xavier "niet zich laat gaan als een grote bedrieger". Casemiro Cunha.. Casemiro Cunha. Cruz e Sousa.. Hermes Fontes. after revelations of the Father and the Son. Cícero Pereira. made the popularization of these books. Olavo Bilac.. Finally. En aan de "Manchete": Ik rebelleerde mezelf tegen de verklaringen van de espiritisten (die zeiden dat hij een spirituele medium was). en zelfs van de "geesten" van Bocage en Rabindranth Tagore "henzelf". Page 10 of 27 Luis de Camões in a sixteenth century style”. Cícero Pereira. met hem met de bedoeling te overrompelen. tired. Inácio Bittencourt.. Anália Franco. Gonçalves Dias. nadat ik had gelezen wat ik had geschreven. dat ik op één dag zijn successor zou zijn. as absurdly they call the Spiritism.. na de openbaringen van de Vader en de Zoon. Getraind met grote constantheid in "psychografie".” file://D:\kardecxavierdut.. and several times.. I started to live pressed by the followers of the ‘third revelation'. Augusto dos Anjos. he assured me. Genomen van mijn oom's aanwezigheid..NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE.. And to the “Manchete” :I revolted myself against the statements of the espiritists (who said he was a spiritual medium). Castro Alves. liet hij zien met grote behendigheid hoe gemakkelijk het was de schrijvers te imiteren die de beroemde oom vroeger las. als absurd zij de Spiritisme noemen.htm 23/08/2008 . trying to flee from that inner hell.. Castro Alves.. "ieder in zijn eigen en onmiskenbare stijl". Cruz e Sousa. maakte de bekendheid van deze boeken. of Belo Horizonte. hij verzekerde mij. was gekozen door de oom om zijn successor te zijn. Luís Guimarães Jr. Hij beoefende die vanaf zijn dertiende leeftijd. Hermes Fontes. Taken to my uncle's presence. Fabiano de Cristo (?!). Op 17 jaar leeftijd gaf hij toe aan zijn oom's aandringing. Chico Xavier's oudste zuster's zoon." “The situation tortured me. Ik begon te leven door de druk van de volgelingen van de 'derde openbaring'.. het Openbaring voor de Goddelijk Heilige Geest en de dag van de Pentecost. And proclaimed that his uncle Chico Xavier “doesn't pass of a great impostor”. I was 17 years old then. Olavo Bilac. I surrendered myself to dangerous adventures.

Francisco Cândido Xavier (1910-2002).. "Ik. etc. Januari 20th..) “My uncle is also a revolted one. etc. begon systematisch zich als spiritist psychografie te beoefenen "geestelijke file://D:\kardecxavierdut. 1971.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. 65... mijn eigen te bevrijden voorgoed. I zag mijn zelf toen voor het alternatief: om ééns te duiken en voor al in het leugen en voor altijd te ruïneren voor me. ik begaf mezelf aan gevaarlijke avonturen. I had committed several insanities (.).. mostly known as "Chico Xavier". nadat ik mezelf had onderworpen aan die mystifiere rol. probeerde te vluchten van die innerlijke hel. vluchtend van de geesten's samen-bestaan. door twijfel van geweten.. freeing myself definitively. en vaak. om al het waarheid te vertellen" (om tevens de krant te zien “Estado de Minas”. for many year (.. It was what I decided to do by seeking a Minas Gerais’ newspaper and reveal the whole farce” (.. pleegde ik vele krankzinnigheden (. to tell all the truth” (to See also the newspaper “Estado de Minas”. I Saw myself then before the alternative: to dive once and for all in the lie and to ruin forever before myself.. besloot ik. voor vele jaren (. his home town.. for a question of conscience. 1971. I decided. 65..).).. zoals hij tevens niet zich kon terugtrekken vóór de kluchtspel welk hij voor vele jaren heeft vertegenwoordigt. of om dapper op te staan om boetedoening te misleiden op mijn eigen voor de wereld. January 20th.)." “Pursued by the remorse and tormented by the despair. p. began to systematically exercise as spiritist psycographer "spiritual medium" with the age of 17 years-old in Pedro Leopoldo's Spiritualistic Center. as he could not get more retreat before the farce which he has been representing for long years. November 1971. meest bekend als "Chico Xavier". “Realiade” magazine ..). p. November 1971. after having submitted myself to that mystifier role.htm 23/08/2008 .). p. etc. vele malen verliet ik het huis. Eindelijk. Dat is wat ik had besloten te doen door het zoeken naar een Minas Gerais' krant en kenbaar te maken van de gehele kluchtspel" (. (om tevens de krant te zien “Estado de Minas”.” "Mijn oom is tevens een rebellerende persoon. 1971." “I. “Realidade” Magazine . January 20th. Ik was 17 jaar oud toen. “Realidade” magazine . moe. or to courageously get up to impose penance on myself in front of the world. 65. November 1971. ik gaf op met het nemen van de eerste stappen op het weg van de constante kluchtspel.).). Page 11 of 27 "Het situatie martelde mij. "Achtervolgt door spijt en kwelling door de wanhoop.. Francisco Cândido Xavier (1910-2002).

Arabic. p. (om tevens de krant te zien “Estado de Minas”. Arabisch. etc. "Gedurende de laatste zeven decades was het zonder twijfel en meer en meer een heel bekende figuur. that "Chico" gave up all of the copyrights to several spiritistic societies dedicated to the poor. France. distributing them for more than 40 countries.. zijn geboorte stad. “Realiade” magazine . in vele steden van de Verenigde Staten. En het meest beschouwt door de miljoenen van espiritisten van Brazilië. at several cities of United States. 65. 25 million sold copies. The main reason and base for the whole propagandistic exaltation: besides countless tickets and brief messages. Het voornaamste reden en basis voor de gehele propagandistische verheerlijking: naast ontelbare kaarten en kortte boodschappen. and Esperanto. In Brazil. voor het bekend bewondering. met zijn boeken. November 1971. besides Japanese. for the popular admiration. One of the most outstanding practical consequences of those trips was the foundation of the "Christian Spirit Center". Italy and Portugal. De Braziliaanse Spiritualistische Federatie (FEB) en andere espiritisten gemeenschappen systematisch publiceerden die boeken vertaald in acht talen. North Carolina.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. with his books. in Ellon College. dat "Chico" gaf op alle copy rechten aan vele spiritistische gemeenschappen opgedragen aan de armen. Frankrijk... The Brazilian Spiritualistic Federation (FEB) and other spiritist societies systematically publish those books translated in eight languages. verspreidde hen aan meer dan 40 landen. Tussen 8 á 11 boeken per jaar. In Brazilië. Geen Braziliaanse schrijver heeft zo'n productie... en Esperanto. And the most considered by the millions of spiritists of Brazil. 1971. Page 12 of 27 medium" met de leeftijd van 17 jaar oud in Pedro Leopoldo's Spiritualistisch Centrum.htm 23/08/2008 . 25 miljoen kopieën werden verkocht. Een van het meeste buitengewone file://D:\kardecxavierdut. England. Engeland. Januari 20th. Het organisatie van spiritisten propaganda introduceerde Chico Xavier persoonlijk. Italie en Portugal. En zeer hoge geschat door miljoenen van andere nietspiritisten personen. The organization of spiritist propaganda introduced Chico Xavier personally. It is added also. 419 psycographed books. “During the last seven decades it was without doubts and more and more a very much famous character. No brazilian author has such a production. naast Japans. 419 psychografie boeken. And highly estimated by millions of other non-spiritists persons..). Between 8 to 11 books a year. Er wordt tevens meegerekend.

" Niemand heeft ooit de volijverigheid van de schrijver betwijfeld. " Als de man dit alles zelfstandig heeft geproduceerd.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. In numerous newspapers and magazines were published and continually repeated great praises to Chico Xavier's psycography: "The poets that he is an interpreter. het vraag: "Hoe is het mogelijk voor een niet alles wetend en analfabeet persoon bekwaam te zijn om dit allemaal te schrijven en in verschillende stijlen?" (PSYCOSIS! EN ZELF-BEDROG) THE REALITY IS VERY DIFFERENT Copyrights They were not only used in service to the poor. "Nobody that has ever assiduously read the writers in question. wordt het aan hem nog eens gegeven de ideeën en de stijl". hoe veel stoelen kan hij dan bezeten zoals hij dit wil in de Academie van Literary Arts". etc. the question: "How is it possible for an ignoramus and illiterate person to be capable to write all this and in different styles? " (PSYCOSIS! AND SELFDELUSION) "Jaren na zijn dood. presenteert hetzelfde inspiratie karakteristieken en de uitdrukking welk hen kenbaar maakt aan dit planeet". De propaganda verspreid zich over heel Brazilië(en zonder veel succes in vele andere delen van de wereld). "Years after his death. Zij maken aanspraak dat naast de grote literatuur criticus Agripino Greco herkend in Chico's psychografie de onmiskenbare stijl van Umberto de Campos.. it is given to find in him again the ideas and the style". omdat alles kom zoals ze al in het leven waren.. "If the man has produced all this independently. or else also and preferably for file://D:\kardecxavierdut. because all really comes as they were in life". Page 13 of 27 praktische gevolgen van deze reisjes was de stichting van de "Christelijke Geesten Centrum". etc. in Ellon College.htm 23/08/2008 . he then can occupy how many chairs as he wants in the Academy of Literary Arts".. In ontelbare kranten en tijdschriften werd gepubliceerd en doorgaans herhaaldelijk grote prees aan Chico Xavier's psychografie: "De dichter dat hij een vertolker is.. it didn't betray any poet.. present the same inspiration characteristics and the expression which identified them in this planet".. The propaganda spreads all over Brazil (and without so much success in many other parts of the world). will stop recognizing them integrally in the poetries or psycographed books". North Carolina. Het heeft geen enkele dichter verraden. zal stoppen hen te erkennen ongeschonden in de gedichten of psychografie boeken". They claim that besides the great literary critic Agripino Greco recognized in Chico's psycographies the unmistakable style of Umberto de Campos.

that Chico helped to found personally. which testifies: He "stood out for his intelligence. that he preferred to give up" (the newspaper "O Diário de Belo Horizonte”. Page 14 of 27 the popularization of those psycographies and for the propaganda of the Spiritism. of anders tevens en liever voor de bekendmaking van die psychografie en voor de propaganda van de Spiritisme. Precies dicht bij de centrum waar Chico assisteerde was er een boekwinkel voor Spiritisme enz. series of articles). and still very young published his sonnets. as his admirers have spread. ACADEMY? There are perfect forgers that have deceived the best museums and specialists. But as the falsification was discovered. no forger was elevated to the chair of any academy: imitation is not originality. is not new. dat Chico persoonlijke hielp te stichten..And other researcher in the "Diário de Minas" (10-858): "That Chico Xavier is not an illiterate one. ACADEMIE? Er zijn perfecte vervalsers die hebben de beste museums en specialisten bedrogen. The pastiche is not the brilliant idea. Already for about fifteen years I have stressed how he made secondary studies. his prodigious memory and his application to the study.. and when he wanted to participate of them he was without ways and without grace. as one that I had file://D:\kardecxavierdut. We already concretely mentioned the "Christian Spirit Center". with his signature. AN ILLITERATE? EEN ANALFABEET? “He made the elementary school and he studied one more year with a private teacher. HET REALITEIT IS HEEL ANDERS Kopieer-rechten Ze waren niet alleen in gebruik bij de armen. Precisely close to the center where Chico assisted there was a bookstore of Spiritism etc. geen vervalser werd verheven op de stoel van welke academie: imitatie is niet originaliteit. he didn't took part in the toys nor in the circles of other boys. He only wanted to read. Maar toen het vervalsing ontdekt werd.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE.htm 23/08/2008 . De pastiche is niet het briljantste idee. Wij hebben allang concreet genoemd de "Christen Geest Centrum". 1954.

mellifluous. is niet nieuw. the more eulogized.Onze Huis".. It should be enough to read any psycographed book made by Chico Xavier to understand that everything is very far away from that which their propagandist ones proclaim. pious. A MENTALLY SICK EEN GEESTEN ZIEKE file://D:\kardecxavierdut. Page 15 of 27 transcribed in that article.. en nog heel jong publiceerde zijn klinkgedichten.. 1954. de meer geprezen. sweetest.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE.htm 23/08/2008 . Everything is plagiarized of absurdities and contradictions.. Bijna drie bijvoegelijk naamwoorden voor regel. geliefd. niet toegankelijk. repetitive. Let us take the best publication.Our Home".. met zijn handtekening." "Hij haalde het basis school en hij studeerde één of meer jaren met een private leraar. zijn wonderlijke geheugen en zijn aanwending om te studeren. en wanneer hij wou meedoen met hen was hij zonder uitkomsten en zonder gunst. dat hij de voorkeur had opgegeven" (de krant "O Diário de Belo Horizonte”. honigzoet. Hij wou alleen lezen. the book: “Nosso Lar . The more used ones are: caressing ones. betere klink-gedichten dan vele andere psychografische dat hij toeschrijft aan Bilac.. " In all of Chico Xavier's psycographies the base is always the same no matter how different have been the "spirits" they are attributed to: A moralist `religiosity `. serie van artikelen). zoals één die ik hebt uitgewerkt in dit artikel.. lieverds.. bijvoorbeeld. Het zou genoeg zijn om welk psychografie boek te lezen gemaakt door Chico Xavier om te begrijpen dat alles ver weg dan van dat welk propagandistische enkelingen beweren. zoals zijn bewonderaars hebben verspreidt. Laat ons het beste publicatie nemen. hij nam niet part in speelgoed noch in de kringen van andere jongens. for instance. het boek: "Nosso Lar .. vroom. welk aantoont: Hij stond uit voor zijn intelligentie. beloved ones. better sonnets than many psycographed ones that he attributes to Bilac.. De meer de gebruikten zijn: aanhalig . volstrekt kinderlijk. Allang voor ongeveer vijftien jaren heb ik benadrukt hoe hij secondair studies maakte. En andere onderzoekers in de "Diário de Minas" (10-858): "Dat Chico Xavier niet een analfabeet persoon is. unexceedable. Alles is plagiaat of onzinnigheid en tegenstellingen. In al van Chico Xavier's psychografie de basis is altijd hetzelfde maakt niet uit hoe verschillend de "geesten" zijn. zij zijn toegeschreven aan: Een moralist 'religiosity(overdreven godsdienstigheid)'. absolutely infantile. herhalend. Almost three adjectives for line.

. Rita: "They said I was crazy".NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. 1971) Vanwege gezondheid had Chico Xavier een elektroencephalogram gemaakt.. Chico Xavier hemzelf gaf toe tot betrekking aan zijn "mediunic initiatie" in zijn kindertijd. He affirmed countless times that he was always being attended and inspired by "Emmánuel". ininterruptly.) tevens verstorend en vreemde wezens (In een interview aan journalist Mauro Santayana. Revista Realidade . nr. among other publications..) He should had his reasons: at that time they visited me (. geneigd naar epileptische aanvallen of ' transen ' " (zie.. van “Folha Ilustrada” krant. but also more than 500 other subordinate "spirits.. Hij zou wel zijn reden hebben gehad: In die tijd bezochten zij mij (.. Chico Xavier himself admitted with reference to his " mediunic initiation" in his childhood. Rita: "Ze zeiden dat ik gek was". from “Folha Ilustrada” newspaper. out from the spiritists’ control when he pretends faking he is "psycographing". São Paulo. Mrs.htm 23/08/2008 .. nr.. An explanatory result was given then: "Temporal focus classically responsible for sensorial disturbances. onderanderen andere publicaties.. he heard and felt as as the same as anybody alive or the any thing around. Especially by "Emmánuel".Realidade Magazine van November.) also disturbing and strange entities (In a interview to reporter Mauro Santayana. 1072). Sla me "omdat ik gek bent (. as chief. Een toelichting was toen gegeven: "Tijdelijke gerichtheid van ouds aansprakelijk voor gevoelsmatige storingen. By a statement from Chico himself.. arrhythmia. waanvoorstellingen. Mr... to hearing of voices (. Continually. João Cândido. hallucinations.. from “Fatos e Fotos" magazine. van een slaapwandelaar spreker en slenteraar: "Mijn vader wou mij interne doen in een sanatorium voor de geesten zieken (. Beat me "for being crazy (. A testimony from his godmother... Revista Realidade .Realidade Magazine of November. João Cândido. that he saw him. A testimony from his father.. São Paulo... Een getuigenis van zijn peetmoeder. arrhythmia. Mrs.). Mr..) They said to everyone that the boy was a raving mad" (in a interview to reporter Ramón García y García. day and night. 1072). van “Fatos e Fotos" Magazine.) Ze zeiden tegen iedereen dat die jongen razend gek was" (in een interview aan journalist Ramón García y García.. tendency to epileptic stroke or `transes´" (See. buiten de controle van de geesten toen hij pretendeerde bedreigend dat hij aan het "psychografie" was. Page 16 of 27 Because of health Chico Xavier's had to make an electroencephalogram. from a sleepwalker speaker and wanderer: "My father wanted to intern me in a sanatorium for the mentally sick (." file://D:\kardecxavierdut..). Een getuigenis van zijn vader. het horen van stemmen (. 11-Juli-1982).). 1971).. 11-July-1982).

the farce would be too much serious.. van twee opties één: of Chico Xavier geloofde niet in wat hij bevestigde en zou een voortdurend een leugenaar zijn en een voortdurend kwakzalver. Being this not only without any proof however also clearly false.. they would not find strange the continuous and enormous incongruities that he attributed to be from superior "spirits. of hij geloofde in dit verklaring en was dan toen helemaal weg uit de realiteit. In "Parnaso of Além Túmulo – Parnassus from Beyond the Grave" Chico Xavier presents a sonnet. Als Chico Xavier een behoorlijke mentaal zieke patiënt was... als opperste. hij hoorde en voelde als of hetzelfde zoals wie dan ook die levend is of wat dan ook in de buurt. dag en nacht. In "Parnaso van Além Túmulo . als de fanatisme niet bekend was en zelfs het zelfde samen gekronkelde bedoeling." Ik introduceer enkelen. as we will see.. De propaganda dat de leiders van spiritisme maken van hem is wat vreemd bevonden zou worden. maar tevens meer dan 500 andere onderdaan "geesten".. if the fanaticism was not known and even the same same tortuous intention. Het zijt zo zonder welke bewijs hoe dan ook. The propaganda that the leaders of spiritism make of him is what should be considered strange. teven heel vals.. or he believed in this statement and then was completely out of the reality. ongebroken. Voortdurend. Hij bevestigde ontelbare keren dat hij werd bezocht en geïnspireerd door "Emmanuel". dat hij hem zag. Page 17 of 27 Met een verklaring van Chico hemzelf. of two options one: or Chico Xavier didn't believe in what he affirmed and would be a continuous liar and a continuous impostor. Special door "Emmanuel". zoals we zullen zien.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. onder de duizenden... zou de kluchtspel veel serieus zijn.. among thousands.Parnassus van Beyond the Grave" Chico file://D:\kardecxavierdut. If Chico Xavier was a great mentally sick patient..htm 23/08/2008 . If Chico Xavier was not crazy. THE INCONGRUITIES DE WANVERHOUDING I introduce some.. Als Chico Xavier niet gek was. wat zou betekenen dat hij volstrekt en voortdurend gek was in hoge mate. zouden zij het niet vreemd vinden de voortdurende en fameuze wanverhoudingen dat hij toeschreef te zijn van superieur "geesten".. what would mean that he was absolute and continually crazy in a high degree. in the "style of the sonnets of the exile" as if it was a psycography dictated by the "spirit" of emperor Dom Pedro II.

"En in de zaak van Humberto van Campos was het zelf meer serieus". p.. 4th ed. King of France.htm 23/08/2008 . een ordening opgedragen na zijn zonde" (Timponi.. that they don't know that Saint Luis Gonzaga. Jesuit. that the "sonnets of the exile" were not from Dom Pedro except but from a nobleman that accompanied him? (With all reason Gustavo Barroso ridiculed Chico Xavier then in an article in the "O Cruzeiro" magazine). 333).. "And in the case of Humberto of Campos it is even more serious". "because he excels himself in obeying the Federal Government's Ordinance that instituted the orthographic phonetic spelling. Chico Xavier founded in Pedro Leopoldo the Spiritualistic Center São Luis Gonzaga. That is. dood ging op hele jonge leeftijd in de XVI eeuw is compleet anders van Sint Louis. King of France. the "superior spirits" that supposedly advises Chico would be so ignorant.. Why. Italiaan. Koning van Frankrijk. Italian. de "geest" van Dom Pedro II wist niet noch wist niemand met hem te communiceren in de hiernamaals.. Miguel: Psycography in front of the Tribunals". Koning van Frankrijk. dat de "klink-gedichten van de verbannen" waren niet van Dom Pedro behalve maar van een edelman die hem vergezelde? (Met alle reden Gustavo Barroso bespotte Chico Xavier toen in een artikel in de "O Cruzeiro" tijdschrift). "omdat hij zijn eigen voor-treft in het gehoorzamen van de Federale Government's Ordinance dat institutie de orthografisch phones schrijft. Miguel: Psycography in front of the Tribunals". 4th ed. a decree ordained after his trespass" (Timponi. Waarom. of the Crusades.. dood op oude leeftijd van file://D:\kardecxavierdut. Chico Xavier stichter in Pedro Leopoldo the Spiritualistic Center São Luis Gonzaga. dead very young in the XVI century is completely different from Saint Louis..NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. 333). Jesuit. p. van de Kruisvaarders. dat zij niet weten dat Sint Luis Gonzaga. Dat is. in de "stijl van de klink-gedicht van de verbannen" als of het een psychografie was gedicteerd door de "geest" van keizer Dom Pedro II. dead at old age in the XIII century. nor to him nor to Chico. Page 18 of 27 Xavier presenteert een klink-gedicht. noch aan hem noch aan Chico. the "spirit" of Dom Pedro II didn't know nor did nobody communicate him in the beyond.. de "opperste geesten" die verondersteld wordt advies geeft aan Chico zou zo onwetend zijn.

. the mediunism. the psycography there is a lot of occult desire. It is typical the exacerbated vanity as sick mechanism to compensate defects that could take to the complex of inferiority. I will not insist on this. heel veel van zelf waardering (. Silva Mello words: "Inside the spiritism. file://D:\kardecxavierdut. de psychografie is er veel occulte verlangen. a lot of self esteem (. 277). outbreaks or continuous psychosis. homosexuality. altijd ziek voor een levens-tijd.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. Page 19 of 27 de XIII eeuw. and before always a cap. In Chico Xavier. a lot of need to be different and bigger and better than the other. In Chico Xavier.... or even all some time. NOR INSPIRED EVENMIN EEN GODEELIJK.. always ill for a lifetime.) misschien schijnt het niet zo te zijn in een andere menselijke gebied op zo'n duidelijke manier net zoals in het gebied van spiritisme".. een grote behoefte om anders te zijn en groter en beter dan die ander. As so many other people have. But Chico Xavier didn't have a minimum possible of control of the divination.... alleen de minimum om Chico bloot te stellen aan de voortdurend huichelarij van vernedering. in the present or in a past or not very distant future..htm 23/08/2008 . Velen worden verrast door de concrete feit van de erg "bescheiden" Chico gebruikte een pruik totdat hij klaar was met de inplanten van haar. Het is heel typisch de verergering van ijdelheid als zieke mechanisme om kapotte dingen te compenseren die zich kan aannemen naar de complex van minderwaardigheid. en daarvoor altijd een pet. a lot of vanity. Ik zal niet hierop aandringen. of the thought or reality. Enough are the great psychiatrist's Professor Dr. Silva Mello's woorden: "Binnen in het spiritisme. Genoeg zijn de grote psychiaters Professor Dr. heel veel ijdelheid. de mediumisme.Mysteries and Realities of this and of the Other World".. uitbraak of voortdurende psychoses. NOCH INSPIRATOR It would be anything at all if Chico Xavier had some divination.) well disguised (. in relationship with some alive person. p. ("Mistérios e Realidades deste e do Outro Mundo Mysteries and Realities of this and of the Other World". p. only the minimum to expose in Chico the continuous feignedness of humility. 277)... A SICK VANITY EEN ZIEKE IJDELHEID Many become surprised by the concrete fact of the very "humble" Chico use a wig until he finished the implant of hair.. NEITHER A DIVINER.) maybe it does not appear in any other human territory in such evident way as exactly in the field of spiritism" ("Mistérios e Realidades deste e do Outro Mundo .) heel onsmakelijk (. homosexualiteit.

htm 23/08/2008 . against what he claimed. a gross and continuous farce in which he so enthusiastically collaborated.) Hij zou niet zo enthousiast hebben vertrouwd. inspireerde voortdurend. of Argentina. Page 20 of 27 nor was. Cristine Gertrude Shulz. bijvoorbeeld een serie van vier artikelen in de Curitiba's stads krant "A Gazeta" enz. in Amauri Xavier Pena. de neef die hem blootstelde. of zelfs allen soms. dag en nacht. day and night.. Net zoals als vele andere mensen hebben. the dentist Eurípides Higino Reis. totdat alles bloot werd gelegd door een team van journalisten (van de tijdschrift "O Cruzerio. for long years have diverted money in great amount. until everything be exposed by the team of reporters (of the magazine "O Cruzeiro". Het zou van alles kunnen zijn als Chico Xavier wat voorspellingen had. for instance a serie of four articles in the Curitiba´s city newspaper “A Gazeta" etc. in Amauri Xavier Pena. etc. He would not have trusted nor allowed that his adoptive "son". in het hedendaags of in het verleden of niet al te verre toekomst. February-20.01. in de tijdschrift "Creencias Populares". Het zou niet verkeerd zijn geweest voor Otilia Diogo in de bedrieglijke materilizaties in Chico's Xavier's eigen huis. in Uberraba. noch was. March of 1975. special voor "Emmanuel" en meer dan 500 andere geleiders. especially for "Emmánuel" and more other 500 guides. inspired continually. de tandarts Euripides Higino Reis. as it denounced by the attorney of Criminal Investigations Dr. etc. en in andere tijdschriften inbegrepen buitenlandse.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. uninterruptedly. Maart van 1975. wide series of reports in the first months of 1964. "Jornal do Brasil". Maar Chico Xavier had niet een minimum mogelijkheid van controle van de voorspellingen. van Argentinië. file://D:\kardecxavierdut.) Hij zou niet hebben vertrouwd noch stemde toe dat zijn adoptie "zoon".. en vele andere in vervolg reportages. José Carlos Fernandes (from “Veja” magazine of 14-February-01. it would not have been wrong for Otília Diogo in the fraudulent materializations in Chico Xavier's own house. and his former-wife. en in de kranten. September-21st-01. in the magazine "Creencias Populares". een grof en voortdurend kluchtspel in welk hij heel enthousiast meewerkte. Cristine Gertrude Shulz. tegen wat hij aanspraak maakte op. en zijn vorige-vrouw. van het gedachten of realiteit. for instance 27-10-1970. tot aan de punt van bestemming zoals zijn successor. and in newspapers. and in other magazines including foreigner ones. and many other subsequent reports. the nephew that exposed him. for instance. "Contigo” magazine .. wijde reportages in de eerste maanden van 1964. in relatie met wat mensen die nog leven. ononderbroken. March-31st-01. bijvoorbeeld 27-10-1970.) He would not have trusted so enthusiastically. bijvoorbeeld. in Uberaba. "the newspaper O Estado de São Paulo". to the point of designating him as his successor.

"Jornal do Brasil". Pedro Alcântara Rodrigues. Onder de vele andere voorbeelden. and neither that address exists. zoals het aangegeven was door de procureur van Criminal Investigations Dr. Page 21 of 27 voor vele lange jaren geld hadden verstrooid in grote getallen. GENERAL CONCLUSION ALGEMENE CONCULSIE file://D:\kardecxavierdut.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE.. Ik heb ze uitgevonden (van de tijdschrift Revista Realidade. Maart-31st-01. zullen wij zoeken voor spirituele samenwerking in haar voordeel. September-21st-01. en evenmin die adres bestaat niet.) In the unmistakable “psycographed” letter (of Chico Xavier). José Carlos Fernandes (van "Veja" tijdschrift van 14-Februari-01. The reporter Hamilton Ribeiro continues: "Now I will read the psycographed prescription of the request that I´ve made today on behalf of Mr. President of the Spiritualistic Federation of Paraná. De journalist Hamilton Riberio gaat verder: "Nu zal ik de psychografie uitslag voorlezen van de verzoek dat ik maakte vandaag namens Mr. Wat te denken hiervan? Noch de persoon met die naam.) Among many other examples. Pedro Alcântara Rodrigues. Chico Xavier "psychografie" een boodschap van de "geest" van Mr. the "communicant" Mrs. Chico Xavier "psycographed" a message from the “spirit” of Mr.) In het onmiskenbare "psychografie" brief (van Chico Xavier).. leeft nog in Curitba.. there it is: 'Close to the spiritual friends which render her aid. "Contigo" tijdschrift. 82. Februari-20-01. By his request. It happens that it was the reporter's trick. João Guignone's mother's. Het gebeurde dat het een streek van de journalist was. Door zijn verzoek. 1327. Alameda Barão de Limira. is alive in Curitiba.. "de krant O Estado de São Paulo". the reporter Hamilton Ribeiro would not have obtained success so easily. de journalist Hamilton Riberio zou niet succes zo gemakkelijk hebben gekregen. daar is het: 'Dicht bij de geesten vrienden welk aangeeft haar hulp. 82.htm 23/08/2008 .. de "communicant" Mrs. apt. November 1971). João Gruignone's moeder's President van de Spiritualistic Federation of Paraná. Jesús blesses us' ". enz. São Paulo (. São Paulo (. nr. November 1971). 1327. nr. enz. we will look for spiritual cooperation in her favor. Jezus zegen ons' "."Alameda Barão de Limira. What to think of this? Nor the person with that name.. I invented them (from the magazine Revista Realidade.. apt.

S. zullen die onvervalst prediken en met grote moed.. 32:45...) The fanaticism is the annihilation of all of the realistic constructions (. Und in den Sternen stehet Zeitalter gleichlaufenden Menschen grosse auch einige spezielle Vorbestimmte.. Talm. KULTRELIGION: file://D:\kardecxavierdut.) de psychografie (... dass die dem neuen Umwälzer sein werden. as we have seen. Daarom.)..) the psycography (. S. heeft allang dogmatische vluchten genomen dat gezonde verstand dat niet accepteert. mistakes and lies. vol tegenstrijdigheden...Jmm. they invoked so much distorting him: They should not take the word of phenomena that don't have the transcendence that it suppose to have given the vehement indications that it interest more to the psychiatry (.. fouten en leugens.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE..). full of contradictions. "En het kan in de sterren gelezen worden dat de mensen van het nieuwe tijdperk grote ommekeer te wegen brengen. zoals wij hebben gezien. de hevige aanduidingen dat het meer interessant is voor de psychiatrie (.P. Spiritisme is een pseudo wetenschap. (Van Talmud van Jmmanuel Hoofdstuk 32) "Evangelium von Judas" Irrelevant bei Licht Noch Erstaunlich Alter Text. und so neuen Künder meiner lehre sein und mit grossem Mut werden Talm.Jmm.. enkele bijzondere voorbestemde mensen. 19-April-1945) Spiritism is a pseudoscientífic doctrine.. zij riepen aan zo veel en vervormde hem: Zij moeten niet de woord aannemen van een fenomeen dat niet de transcendente heeft die hij zou moeten geven.. Page 22 of 27 We ourselves use of the recommendation to the spiritists uttered by the literary critic João Dornas Filho which. 19-April-1945) Wij gebruiken ons eigen met de aanprijzing aan de spiritisten ontlokt door de literary criticus João Dornas Filho welk. es zu lesen. is already taking dogmatic airs that the good reason does not accept at all" (from the newspaper "Folha da Manhã".."(van de krant "Folha da Manhã".) De fanatisme is de vernietiging van al de realistische constructies (. die die werden also.P. wie de verkondigers zullen zijn van mijn nieuwe leerstelsels. 32:45..htm 23/08/2008 . die sie aber unverfcilschet predigen.

. Nun endlich ist die Zeit gekommen. Die Wahrheit wird nun endlich siegen. die bedenkenlos und ohne jegliche Skrupel wörtlich genommen über leichen geht. doch wird ihr Wahnsinnskampf umsonst sein. wobei sie auch diesmal nicht vor Mord zurückschrecken werden. Talmud Jmmanuel. Page 23 of 27 “Schmutzigster Deckmantel gewaltigster Macht unter dem Namen falscher und verlogener Liebe. Sie geniert sich aber auch nicht. Die Wahrheit ist aber von Not.) "Evangelie van Judas" Ontoepasselijk in Licht van Zelfs Meer Ontstellend Oude Tekst.htm 23/08/2008 .bis ins Bett der Ehepartner. Wohl werden alle jene die sich in den lügnerischen Wahnsinn verrant haben und deshalb eines normalen und vernünftigen Denkelos nicht mehr fähig sind. sich dagegen mit allen Mitteln sträuben und auflehnen. dass die Kultreligionen zu ungeheurer Macht gelangt sind. dass die Wahrheit eine weltweite Kastastrophe hervorrrufen wird. wie es in der Schrift geschrieben steht. Billy Meier. selbst wenn diese Lüge bis anhin Jahrtausend gedauert hat. wie dies ohne Unterlass in aller vergangenen Zeit immer der Fall war”. in das intimste Familienleben des Menschen einzugreifen . auch wenn sie sehr hart errungen warden muss.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. Die schmutzige Lüge der Kultreligionen wird nun endgütig zerbrochen und zerstört. fingert die christliche Kultreligion hinein in die Politik aller Länder. wodurch sie bisher alle gegen sie gerichteten Wahrheiten mit allen mörderischen und schmutzingen Mitteln zu unterdrücken vermochten und dies auch neuerlich versuchen warden. und so darf sie nicht länger verschwiegen warden. auch wenn sich diese selbst und all ihre Anhänger und Verfechter noch so sehr dagegen auflehnen. umdenkt und sich der wirklichen lehre Jmmanuels widmet. wenn man bedenkt. um selbst da das letzte und privateste Geheimnis des Menschen anzugreifen und in den kultreligiösen Kirchenschmutz zu ziehen und alles zu zerstören. die da sagt.. Vorwort (Herr Meier ist das dokumentierte Opfer von [21] einundzwanzig Mordversuchen. CULTUS GODSDIENST: file://D:\kardecxavierdut. denn die Wahrheit wird starker sein als aller kultreligiöse Wahnsinn unde jede schmutzige Lüge. Eine Katastrophe wird aber verständlich sein. da diesem Schmutztreiben ein Ende bereitet werden kann wenn der Mensch vernünftig genug wird. Mit der neutestamentlichen Irrlehre im Rücken.

Billy Meier. alle waarheden tegen hen gericht. herziet zijn denkwijze en wijd hemzelf toe aan de echte leerstelsels van Jmmanuel. In alle waarschijnlijkheid.terwille zelfs daar aan te vallen en vernietigt het laatste en meest privé geheimen van de menselijke wezens. al diegenen die hun hoofden hebben gebeukt tegen een bakstenen muur van de cultus godsdiensten's bedrieglijke krankzinnigheid en zijn daarom niet langer geschikt voor normale en verstandige denkwijze. maakt niet uit hoe veel de cultus godsdiensten en al hun volgelingen en advocaten rebelleren tegen het. zullen vechten en het tegen strijden met alle middelen. Nu eindelijk is het tijd gekomen waarop een stop kan worden gezet aan al deze gewetenloze activiteiten. Talmud Jmmanuel Introductie (De heer Meier is het gedocumenteerde slachtoffer van negentien sluipmoord pogingen. het Christen cultus godsdienst bemoeid zich in de politiek van alle landen.. met moordende en smerige middelen. zoals het geschreven is in de Heilige Geschriften. Eindelijk zal het waarheid zegevieren. welk tot nu toe hen het mogelijk maakten hen te onderdrukken. Ze zullen opnieuw trachten dit te doen. hun wanhopig gevecht zal vergeefs zijn omdat het waarheid sterker zal zijn dan welke cultusgodsdienstige grootsheid waanzin of smerige Leugen. is het niet verlegen zich te mengen in het meest intieme familie leven van menselijke wezens --." . dat zegt dat het waarheid een wereldwijde catastrofe zal provoceren.htm 23/08/2008 .NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. "Gesteund door het valse leerstuk van de Nieuwe Testament. ook al heeft het Leugen voor duizenden jaren bestaan. waarheid is vereist en moet niet langer verzwegen worden. Overigens. ook al moet het veilig worden gesteld aan grote worstelingen.. Maar hoe dan ook. Een catastrofe zal begrijpbaar zijn wanneer men overweegt dat cultus godsdiensten immense macht hebben bereikt. De schandelijk valsheid van de cultus godsdiensten zullen nu verbrijzeld worden en vernietigt worden voor goed. Page 24 of 27 "Het meest smerigste dekmantel der maximaal macht in de naam van valse en Leugenachtige liefde dat letterlijk loopt over dode lichamen zonder te twijfelen of gewetens bezwaar. ook al betekend dit om aan moord toe te geven zoals het vaak het geval was geweest in het verleden. als men verstandig genoeg wordt.) VERTAALD IN NEDERLANDS DOOR "EDWARD BEAM TRAVELLER" 'Straal Reiziger' CULT RELIGION: file://D:\kardecxavierdut.

truth is required and must no longer be silenced. Talmud Jmmanuel. even if it means indulging in murder as has often been the case in the past. However. Moreover. as it has been written in the Scriptures. Finally truth will be victorious.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. They will again attempt to do this. revises his thinking and devotes himself to the real teachings of Jmmanuel.. which so far has enabled them to suppress. A catastrophe will be understandable if one considers that the cult religions have attained immense power. In all likelihood. their desperate fight will be in vain because truth will be stronger than any cultreligious mania or dirty lie. all truths directed against them. even though it must be secured through great struggles.in order even there to attack and destroy the last and most private secrets of human beings.) Original English Translation taken from the True Book Talmud Jmmanuel. Introduction (Herr Meier is the documented victim of twenty-one assassination attempts. which say that the truth will provoke a worldwide catastrophe. with murderous and sordid means. and yet. if man becomes sensible enough.even in the bed of marriage partners -." . no matter how much the cult religions and all their followers and advocates rebel against it. Now finally has come the time when a stop can be put to all these unscrupulous activities. all those who have bashed their heads against the brick wall of the cult religions deceitful madness and are therefore no longer capable of normal and sensible thinking.. Page 25 of 27 "The most sordid pretext of maximum power in the name of false and mendacious love that literally walks over dead bodies without hesitation or scruple.l file://D:\kardecxavierdut. the Christian cult religion meddles in the politics of all countries. it is not embarrassed to interfere in the most intimate family life of human beings -.htm 23/08/2008 . Backed by the false doctrine of the New Testament. The scandalous falsehoods of cult religions will now be shattered and destroyed for good. will fight and oppose it with all means. even though the lie has been in existence for thousands of years.Billy Meier.

. traduções do Português para o Inglês. Espanhol. translations from Portuguese into English and Spanish languages made by: Der Beobachter Edelweiss except otherwise indicated.. Kompilationen.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE.htm 23/08/2008 . Page 26 of 27 Leugenaars en valse Contactees met de Plejaren! De Tijd van het Schepping Waarheid en zijn Macht van Verhandeling is gekomen voor ieder van jullie! "Evangelie van Judas" Ontoepasselijk in Licht van Zelfs Meer Ontstellend Oude Tekst. All the researches. Todas as pesquisas. Englische. compilations. compilações. EEN WAAR WERK MAAKTE SAMEN NU EINDELIJK ONLINE EEN VERTALING IN DE NEDERLANDSE TAAL! VERTAALD IN NEDERLANDS DOOR "EDWARD BEAM TRAVELLER" 'Straal Reiziger' Bedankt voor Edward Beamtraveller 'Straal Reiziger Alles forschung. Dutch language translation made by Edward Beamtraveller. e Alemão feitas por Der file://D:\kardecxavierdut. Spanische und Deutsche Sprachen übersetzung von dem Portugiesische ursprünglichen Texte gemachte durch Der Beobachter Edelweiss und Holländische Sprachübersetzung gemachte durch Edward Beamtraveller.

. exceto onde indicado.NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE. Tradução em Holandês feita por Edward Beamtraveller. Retornar para a Página Principal de DER BEOBACHTER EDELWEISS Zurück zur: DER BEOBACHTER EDELWEISS' HAUPT WEBSEITE Volver a la página principal del Websítio de DER BEOBACHTER EDELWEISS Back to the DER BEOBACHTER EDELWEISS' HOMEPAGE Terug naar de DER BEOBACHTER EDELWEISS HOMEPADE To Gaiaguys' Website file://D:\kardecxavierdut. Page 27 of 27 Beobachter Edelweiss. las recopilaciones. Inglés y Alemán hechas por: Der Beobachter Edelweiss.. La traducción holandesa hecha por Edward Beamtraveller. las traducciones del Portugués y los idiomas Español. Todas las pesquisas.htm 23/08/2008 .