Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biologija-Slaganja_Stamenkova

biologija-Slaganja_Stamenkova

Ratings: (0)|Views: 3,425|Likes:
Published by Ема Ѓ.

More info:

Published by: Ема Ѓ. on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
ZA
VIII
ODDELENIEZA OSNOVNO OSUMGODI[NO OBRAZOVANIESLA\ANA STAMENKOVASKOPJE, 2010
 
Izdava~: Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonijaul. Mito Haxi Vasilev Jasmin bb. - Skopje Recenzenti: Lenka Cvetanoska - pretsedatelElka No~eva - ~lenDauti Idrizi - ~lenSo re{enie na Ministerot za obrazovanie i nauka na Republika Makedonijabr. 22-2261/109 od 21.04.2010 ovoj u~ebnik se odobruva za upotreba.
 
Kako da ja koristi{ ovaa kniga
Ovaa kniga treba da ja koristi{ za vreme na ~asot, no i doma za da sepotseti{ za toa {to e raboteno ili da pronajde{ podatoci koi ti se potrebnivo sekojdnevniot `ivot.Vo sor`inite na ovaa kniga }e gi pronajde{ site potrebni informaciiza potekloto i evolutivniot razvoj na ~ovekot, za gradbata i funkciite na~ovekoviot organizam, nasleduvaweto i ekologijata, a toa se sodr`ini odslo`enata biolo{ka disciplina:
biologija na ~ovekot
. So znaewata odbiologijata na ~ovekot podobro }e se spravuva{ so razli~nite problemi vosvojot razvoj i odr`uvaweto na zdrav `ivot.Za polesno da ja koristi{ ovaa kniga, taa epodelena vo
glavi
. Na po~etnata stranica na sekoja
glava
se nao|a broj i slika koja e povrzana sosodr`inite {to }e gi u~i{ i
glavnata misla
{toe razrabotena vo taa glava. Na istata strana senao|aat
celite
na toa {to }e go u~i{ i novite
poimi
koi treba da gi razbere{. Sekoja glavasodr`i nekolku sodr`ini (lekcii) sporednastavnata programa, koi se ozna~eni so broj.Na krajot od sekoja sodr`ina se nao|aatupatstva za pove}e
istra`uvawa i ve`bi
za da goprimeni{ toa {to si go nau~il. Isto taka, tuka }egi najde{
pra{awata i zada~i
so koi }e mo`e{ dago proveruva{ svoeto znaewe (da prepoznava{,sporeduva{, razlikuva{, objasnuva{, klasificira{, naveduva{, opi{uva{i kriti~ki da razmisluva{). Kon nekoi od sodr`inite e preiklu~en i
dodatok
vo koj se nao|aat primeri za toa, kako zna~ewata od biologijata na ~ovekotse koristat vo sekojdnevniot `ivot na sekoj ~ovek ili na ~ovekovotoop{testvo.Na krajot na u~ebnikot }e go pronajde{
re~nikot
. Toj gi sodr`i sitenovi
klu~ni zborovi
koi se koristat vo sodr`inite i nivni najkusi, to~niobjasnuvawa i definicii. Re~nikot }e ti treba pri brzite prebaruvawa.Ti posakuvam uspeh i napreduvawe vo u~eweto.od Avtorot

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mafko liked this
Suzana Dungevska liked this
Mejdi Musliu liked this
mafko liked this
Jovan Januseski liked this
Milena Krsteva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->