KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KHAS BAHASA MELAYU TAJUK 2 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

- JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF -

UTK PERHATIAN: PN HJH NORMA BT BAJURIA

NUR AFIFA BT MOHD ZAID PISMP SEM 2 AMBILAN JAN 2010 UNIT PENDIDIKAN KHAS NUR SYAFIQA BT MOHD ZAMANI SITI SURAYA HANIM BT CHE ROZELA SYAZWAN LUTFI B MOHD SAID .

di mana pelajar bermula dengan hukum yang umum dan digunakan dalam kes ² kes tertentu Brian Seaton 1982 .DEFINISI PENDEKATAN DEDUKTIF Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus Merupakan jenis pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik dan pendekatan ini merujuk kepada satu pembelajaran.

mereka diminta menggunakan teorem ini bagi membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah . Membukti hipotesis : Pendekatan deduktif juga boleh digunakan untuk membuktikan sesuatu hipotesis melalui sesuatu hukum atau prinsip yang telah dipelajari.Contohnya selepas murid telah mempelajari teorem sudutsudut bersebelahan atas garis lurus. Membentuk generalisasi baru : Misalnya setelah murid mempelajari rumus luas segi empat tepat mereka diminta menggunakan rumus itu untuk mendapatkan rumus luas segitiga bersudut tegak.Jenis-Jenis Pendekatan Deduktif Penyelesaian masalah : Misalnya setelah murid mendapat fungsi imbuhan µ ber µ mereka disuruh membuat ayat dengan menggunakan imbuhan µ ber µ.

masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.Pada peringkat permulaan.Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali generalisasi. prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang didedahkan .

Contoh Aplikasi Kaedah Deduktif Berdasarkan model pengajaran secara deduktif. maka satu contoh pelajaran yang menggunakan pendekatan ini sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran dapat dibuat : Mata pelajaran : Sains Tajuk : Ciri-ciri haiwan Objektif : Selepas pelajaran murid dapat membentuk generalisasi yang baru berdasarkan generalisasi yang telah diketahui. . Sumber pelajaran : Kad-kad gambar dilukis berbagai-bagai haiwan yang mempunyai sayap. Generalisasi lama : Haiwan yang mempunyai sayap boleh terbang Generalisasi baru : Hanya haiwan yang mempunyai sayap dan badannya ringan boleh terbang.

Prosedur pengajaran deduktif Peringkat organisasi awal Peringkat mengemukakan generalisasi Peringkat menganalisis konsep Peringkat penutup Peringkat mencubakan generalisasi .

Peringkat Organisasi awal Guru tidak mendedahkan unsur-unsur yg hendak dipelajari kepada murid.namun menegaskan tujuan dan tajuk pelajaran. .serta memberikan rangka kasar keseluruhan idea yg akan disampaikan.

rumus-rumus tatabahasa dan sebagainya yang membentuk hukum-hukum tertentu.berperingkat dan mudah difahami oleh pelajar. ‡ Carta atau draf dapat membantu. . ‡ Guru menerangkan peraturan. ‡ Penerangan mestilah secara jelas.Peringkat Mengemukakan Generalisasi ‡ Dilakukan semasa langkah pertama pengajaran.

Peringkat Menganalisis Konsep ‡ Langkah kedua pembelajaran. ‡ Pengajaran tertumpu dalam menjelaskan generalisasi kepada pelajar. ‡ Dilakukan melalui contoh-contoh yg pelbagai. ‡ Dalam langkah ketiga dan seterusnya. .guru mewujudkan pelbagai situasi dan aktiviti P&P utk meningkatkan pemahaman.perbincangan dan ABM yg sesuai. ‡ Menggunakan kaedah tertentu seperti simulasi lakonan.

‡ Gerak kerja dan latihan diberi. ‡ Bertujuan utk melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran dan pelajaran yang diajar. .Peringkat Mencubakan Generalisasi ‡ Dijalankan dalam bentuk aktiviti kumpulan pada akhir langkah pengajaran.

‡ Biasanya.guru akan menyediakan sendiri latihan atau memetik dari buku teks.Peringkat Penutup ‡ Guru akan membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yg telah dipelajari. . ‡ Guru akan memberi aktiviti tambahan sebgai pengukuhan.

SEKIAN.TERIMA KASIH .