P. 1
akal n ilmu

akal n ilmu

|Views: 6|Likes:
Published by Muhammad Firdaus

More info:

Published by: Muhammad Firdaus on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2011

pdf

text

original

Rahsia Membina Kekuatan Akal 1 Pemberian Akal Dan Ilmu ALLAH s.w.t.

menciptakan manusia sebagai satu mahkluk yang paling utama dan mulia di alam ini. Sebagai bukti atau lambang kemahabijaksanaan Allah dalam semua aspek. Allah memuliakan mereka dengan diberinya ³akal´. Manakala pemberian ini tidaklah sama antara satu sama lain, baik kekuatan berfikir atau memahami, daya ingatan (hafalan) dan lain-lain. Di samping itu kita mendapati di kalangan mereka peratus yang kecil (cuma 2%) manusia yang cerdas, begitu juga manusia yang terencat akal. Manusia yang terencat akal adalah sukar dibantu, manakalah kelemahan akal adalah dapat diatasi dengan perawatan rohani dan fizikal. Menurut Imam al-Ghazali dan al-Maawardi akal itu terbagi kepada dua:

1. Akal Gharizi Iaitu akal atau ilmu yang diperolehi secara semula jadi sejak anak -anak dalam masa menuju perkembangan.

2. Akal Muktasab Iaitu akal atau ilmu yang diperoleh dengan cara berusaha atau belajar dengan menggunakan pengalaman orang dahulu dan percubaan sendiri. Di samping itu kita perlu menyedari cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu pula adalah berlainan antara satu golongan dengan golongan yang lain berdasarkan kurniaan Allah dan persiapan-persiapan yang disediakan Allah dalam diri manusia yang berkaitan,iaitu: 1. Golongan Para Anbia Dan Rasul, mereka mempunyai sifat-sifat rohani dan jasmani yang sempurna di mana mereka memperoleh ilmu dengan cara wahyu atau berita dari Allah s.w.t. 2. Golongan Auliya (para wali), mereka memperoleh ilmu dengan cara mendapat ilham atau laduni iaitu ilmu yang didapat tanpa belajar tetapi mestilah juga berusaha paling kurang mempunyai ilmu -ilmu asas sebagai persiapan; sebab ilham tidak akan datang merupai sesuatu ilmu baru, yang belum pernah dikenali asasnya. 3. Golongan Ulamak dan Cendikiawan, mereka memperoleh ilmu adalah dengan cara biasa iaitu dengan cara belajar menggunakan pengalaman atau pengkajian orang lain dan juga percubaan sendiri. Allah adalah sumber ilmu, manakala kitabNya pula sumber nur dan ilmu penget ahuan. Di dalam al-Quran Allah berfirman: ³Allah mengurniakan hikmat (rahsia ilmu) kepada siapa yang dikehendakiNya; dan siapa yang dikaruniakan hikmat maka sungguh dia telah diberikan kebajikan yang banyak; dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berfikir." (al Baqarah: 269)

Perubahan akal dengan pandangan hati Al-Quran dan al-hadis menyatakan bahwa perhubungan akal dengan hati itu adalah amat rapat sekali di mana hati merupakan lombong kepada akal dan ilmu.

Allah berfirman: "Tidaklah mereka berjalan di muka bumi hingga mereka mempunyai hati yang mereka boleh berfikir (memahami)." (al-Hajj: 46)

Di samping itu pula kita mendapati beberapa buah hadis Nabi s.a.w yang menyatakan di antaranya : "Akal itu adalah cahaya dalam hati yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang palsu." "Ketahuilah bahawa perbandingan akal dalam hati itu adalah seperti perbandingan lampu dalam rumah." Ayat al-Quran dan hadis-hadis ini menunjukkan tempat akal itu ialah di hati dan menunjukk an bahwa akal itu ialah ilmu pengetahuan. Menurut Imam al -Ghazali, hati manusia itu mempunyai dua buah pintu, iaitu: 1. Pintu yang terbuka ke arah alam malakut iaitu Lauh Mahfudz dalam alam malaikat. Menurut beliau bahawa hakikat segala sesuatu itu adalah tersurat di Luh Mahfudz dan gambarannya dapat dicapai oleh pendakian hati manusia yang bersih .

2 . Pintu yang terbuka ke arah panca indera yang bertumpang kepada Alam Syahadah

´ Di samping itu ada yang mendefinisikan: hakikat akal i tu ialah cahaya yang suci dari liputan pra sangka. akal itu adalah pencapai ilmu pengetahuan. Apabila cerahlah cermin hati. Al-Maawardi membuat pembahagian kepada akal di mana dari satu seginya akal itu bertempat di hati kerana hati itu adalah sebagai lombong kepada kehidupan manusia dan dia merupakan bahan atau alat untuk merasakan (perasaan). kebaikan dengan kejahatan. Jadi. Menurutnya kegiatan para ulama ialah menuntut dan mengkaji ilmu serta memasukkannya ke dalam hati. antara yang benar dengan yang palsu dan akal itu tunduk pula kepada wahyu Ilahi. maka akan teranglah segala maklumat atau yang lebih dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Jika dikaji dalam al -Quran dan hadis. Mokhtar Yahya dalam bukunya ´Pertumbuhan akal dan memanfaatkan Naluri Kanak Kanak´ beliau menulis: Akal itu ialah suatu sifat dari pada ciri -ciri jiwa (hati).w. bagaimana kedudukan akalnya maka begitulah kedudukan agamanya. menyucikannya menjernihkan menggilapkannya sahaja agar dia dapat membuat hubungan dengan Allah dan memperindah kegemilangan hati untuk Allah s. . sedang para wali dan sufi mereka berbuat untuk membersihkan hati. Muhammad Taqiyyul Mudarrisi memberi definisi bahwa akal itu ialah nur di mana manusia dapat membezakan antara jalan yang lurus dengan jalan yang menyimpang.w.t. 2. Pengetahuan adalah ibarat dari pada hakikat segala sesuatu yang terletak di hati. Berdasarkan definisi ini. Hj. Dari sini kita dapat mengukur kekuatan atau ketinggian seseorang itu adalah berdasarkan kepada kesanggupannya untuk memahami sumber ilmu yang sebenarnya iaitu Qur¶an dan hadis dan kesanggupannya untuk mengikuti wahyu dan tatasusila keagamaan.Tugas kita adalah memperjelas atau menggilapkan cermin itu dengan sejelas-jelasnya supaya kenyataan atau hakikat segala sesuatu itu adalah jelas kepada kita. Dalam hal ini didapati cermin hati para nabi adalah terang sekali di mana mereka dapat melihat dengan amat terang akan kedua-dua alam itu. Menurut beliau.´ Malah ada orang berpendapat bahawa agama seseorang itu adalah mengikut akalnya. Akal itu ialah alat untuk menangkap dan mendapatkan segala maklumat. kemungkinan dengan kemustahilan dan yang benar dengan yang palsu. Akal menurut pengertian Islam bukanlah semata-mata akal yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ilmiah tetapi juga lebih dari itu ialah akal yang boleh menimbangkan antara perkara yang baik dengan yang buruk. Dalam hubungan ini akal itu ialah hati itu sendiri yang merupakan hakikat manusia. Manakala Fairuzabadi pula mentakrifkan: ´Akal itu ialah nur rohani yang boleh mendapatkan bahan -bahan ilmu. Akal itu adalah mengetahui hakikat segala sesuatu. Dalam hubungan ini akal merupakan sifat ilmu yang terdapat dalam perbendaharaan hati. maka hati itu ada yang dimaksudkan dengan ³suatu pengertian di mana manusia boleh mengerti hakikat segala sesuatu´. Dengan adanya akal itu jiwa (hati) dapat mengetahui dan mengenal sesuatu yang ma¶qul (yang dapat difikiri) dan mahsus (yang dapat dikesan oleh panca indera). Rasulullah pernah bersabda: ³Tiadalah beragama orang yang tidak berakal dan tiadalah berakal orang yang tiada beragama. Setiap pengetahuan itu pula adalah mempunyai satu hakikat atau kenyataan d an kenyataan itu mempunyai gambar yang tercetak jelas dalam cermin hati.(Kerajaan Duniawi dan Alam Nyata) Pintu-pintu ini hanya orang-orang yang semata-mata berzikir kepada Allah s. maka akan terang benderanglah gambaran ala m Mulk dan Malakut..hati itu mempunyai cermin untuk memandang di mana bila terang cerminnya.t semata -mata. Prof. Definisi akal Seterusnya definisi ³akal´ menurut al -Ghazali mempunyai dua pengertian: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->