Revista liceului Don Orione [nr. VI]

„Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male a nessuno”

Educaţia este o artă care aduce bucurie; nu poate fi o muncă forţată. Nici măcar nu poate fi motivată în sine însăşi de un profit, ci numai de formarea cât mai armonioasă şi fericită posibil a unei persoane umane”.
Cardinal Carlo Maria Martini, iezuit: "Dio educa il suo popolo”

”FARE DEL BENE SEMPRE”
MEREU ÎNAINTE DE PARTEA BINELUI!

Ci să facă să reînvie pentru totdeauna În sufletul nostru cea mai înaltă Viaţă spirituală. Curaj, fraţii mei: Sursum corda! Sursum corda!(sus inimile, ) Şi mereu înainte, pe calea binelui! Christus heri, hodie et in saecula!(Cristos iei, azi şi peste veacuri,) Paşte fericit, un Paşte fericit tuturor! Alelulia! Aleluia! Aleluia! Şi binecuvântarea acestui biet preot, A acestui prieten şi părinte al vostru Să pregătească acea mare binecuvântare Pe care Dumnezeu, în mare mila sa, va voi să Ne-o acorde în ziua intrării în Sfântul Paradis! Cristos a înviat! Alelulia! Aleluia! Aleluia! Paşte fericit tuturor şi fiecăruia! Şi rugaţi-vă pentru mine mereu!

Iubite Doamne, Izvor de bunătate, milă şi pace, Binecuvântează-i pe Fiii mei îndepărtaţi Elevi şi foşti elevi, Binecuvântează-i pe stăpânii mei preferaţi, Adică pe Săracii mei, Adunaţi sub aripile Divinei Providenţe Oh, fraţii mei, Mi se pare că aud Clopotele Patriei mele îndepărtate Răsunând a mărire Prin oraşe şi sate. Şi acel imn al lor Trezeşte în mine cele mai sfinte amintiri.

Ele cântă Învierea lui Cristos Şi mă fac să plâng de credinţă, De bucurie De iubire de Dumnezeu, De iubire pentru voi. Fraţilor, acest ecou de bucurie Să nu fie pentru voi şi pentru mine O simplă amintire a faptului că Acum douăzeci de secole Învia într-o viaţă nouă Isus

în această perioadă a azimelor pascale? Cu sfântă fermitate. Rege victorios. Bucuria şi fericirea învierii să aducă mângâiere spiritului prin puterea credinţei. de ce să nu înlocuim nepăsarea cu fervoarea spiritului? De ce dacă vreodată cineva se simte îndepărtat de izvoarele divine ale graţiei. în care iubirea şi urările se împletesc cu duio şia. Să nu ne înspăimânte piatra enormă. piatra care a fost dată la o parte şi a devenit uşoară. p. cu ocazia Pa ştelui din 1935. iar viaţa noastră să fie ardoare de sfinţenie. Mântuiţi şi curăţaţi prin virtutea lui Cristos. a lămurit toate misterele. e Paştele. propunem să rămânem mereu ca o azimă de credinţă. Fragment extras dintr-o scrisoare scrisă de Don Orione din Argentina. adică legea scrisă pe tablele de piatră. a readus mângâierea speranţei divine în toată viaţa noastră. de neprihănire. El s-a transformat în Sacrificiul nostru. a fost deja sacrificat. prin spovedanie. 218. Din Scrisorile lui Don Orione. II. deplina seninătate. de cinste.Fraţilor. după ce ne-am curăţat. credinţa vie şi plină de energie în bine? Cristos a înviat! Acum ce ne rămâne nouă fraţilor. să transforme în balsam pentru suflet cuvântul Domnului şi să ne facă să gustăm plăcerea propriei noastre învieri la viaţa veşnică şi la slava lui Isus Cristos! Aleluia! Aleluia! E Paştele! Să ne bucurăm şi să celebrăm cu încântare inefabilă această mare sărbătoare creştină cu pasca sfântă a purităţii. Şi a înviat pentru a fi fermentul nostru divin. iar inima să trăiască întru Cristos. cu sufletul curat. Mielul nostru. în aşa fel încât Domnul să ne umple cu cea mai sfântă bucurie. de haina întunecată a viciilor noastre şi să-I ducem balsamurile şi mirodeniile: tămâia faptelor virtuţii noastre. Ospăţul nostru. Învierea lui Isus a făcut să fie uşoare toate legile. mântuirea şi viaţa noastră. cu umilinţă să mergem la Isus la răsăritul soarelui. să strălucească şi să-i molipsească pe toţi de iubirea lui Cristos. Mântuirea noastră. să nu vrea să reînvie din moartea păcatului la viaţa întru Cristos şi să-i ofere sufletului său pacea. Rege de neînvins: Aleluia! E Paştele! Fraţilor. a adevărului şi a milosteniei. „Mielul lui Dumnezeu ce şterge păcatele lumii!”. Cristos a înviat şi este din nou cu noi! Speranţa noastră plină de nemurire. . Cristos a înviat şi merge înaintea noastră.

PÂRGHIA ISTORIEI. care ne sunt propuse de liturghia din Postul Mare: 1. creştinii. Tema pascală. Biserica a propus un timp. în structura sa fundamentală s-a format în jurul sacramentului Botezului administrat adulţilor în timpul privegherii pascale. dacă nu ne aplecăm spre fratele nostru. Deoarece Postul Mare este pregătire pentru celebrările pascale. În istoria umanităţii multe ideologii şi personalităţi s-au prezentat cu propuneri. 2. trebuie să găsim. Tema baptismală. 3.Ce fel de Paşte vrem să celebrăm? Dragi profesori şi elevi. Creştinii conştientizează mai mult botezul lor. individuală şi colectivă. Noi. în Postul Mare. mireasa lui Cristos. dar niciunul nu a reuşit. Pentru a construi această relaţie verticală şi orizontală. adică. Biserica recomandă. Tema penitenţială. suntem invitaţi să intrăm în sufletele noastre pentru a ne pregăti cât mai bine pentru această sărbătoare.postul (ansamblul de practici de mortificaţie: hrană-cuvinte-distracţii): mortificaţia permite mai multă disponibilitate pentru aproapele. unde putem găsi. . Bine spunea Arhimede: daţi-mi un punct de sprijin şi eu voi ridica lumea. să cumpărăm cadouri. Care sunt marile teme din Postul Mare? Sunt îndeosebi trei teme. Biserica. Care sunt practicile din Postul Mare? Postul Mare comportă o angajare ascetică. Nu putem să avem o relaţie profundă şi intimă cu Cristos cel Înviat. care am fost introduşi în misterul lui Cristos prin Botez. Este dezvoltată mai ales la începutul Postului Mare (miercurea cenuşii şi evanghelia ispitirilor lui Isus din prima duminică).. Iisus care a pătimit. în care noi. creştinii. pentru a da un răspuns la sensul existenţei noastre. tema viaţă-moarte are o importanţă primară. Postul Mare. pârghia care face să se mişte istoria umanităţii în favoarea omului. căutăm pe cât este posibil să ne pregătim. trăieşte mai intens aspectul penitenţial. îndeosebi practicarea faptelor de milostenie trupească şi sufletească: . care semnifică Trecerea? Cristos Înviat vrea să treacă prin viaţa noastră. În Postul Mare. a murit şi a treia zi a Înviat. Postul Mare. aşa cum spunea Bonhoeffer. cum ne pregătim pentru această sărbătoare? De fiecare dată când celebrăm o sărbătoare în familie. Paştele este sărbatoarea familiei noastre. . a creştinilor. care suferă şi moare. sau cine este această pârghie şi acest punct de sprijin? Nu poate să fie altceva în afară de Înviere-Paşte..pomana (ajutor faţă de aproapele nostru mai nevoiaş decât noi). idei.rugăciunea (mai ales Liturghia zilnică şi Calea crucii). ale cărei forme tradiţionale sunt: . Cum ne pregătim să celebrăm această sărbătoare a Paştelui. Dacă suntem convinşi de această realitate. Dacă vrem cu adevarat să găsim sensul existenţei noastre. ce fel de Paşte vrem să celebrăm? Îmi place foarte mult titlul unei cărţi pe care am citit-o: CRISTO RISORTO LEVA DELLA STORIA – CRISTOS CEL ÎNVIAT. mai mult timp pentru voluntariat şi mai mulţi bani pentru caritate. Începe încă din a doua duminică (Schimbarea la faţă) şi devine mai explicită în ultimele două săptămâni.

A avertiza pe păcătoşi. A ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi. A învăţa pe cei neştiutori. acolo unde suntem: familie. societate. A îmbrăca pe cei goi. A da de băut celor însetaţi. Bucuria este expresia cea mai evidentă a unei persoane care trăieşte cu adevărat sărbătoarea la care participă.Fapte de milostenie trupească A da de mâncare celor înfometaţi. este BUCURIA. scoală. în care să putem experimenta această bucurie şi. în acelaşi timp. Dacă întelegem cu adevărat sensul Postului Mare şi căutăm să-l trăim în profunzime. dacă am celebrat Paştele aşa cum trebuie.. Sfintele Paşti să fie cu adevărat o sărbătoare pentru fiecare dintre noi. A suporta cu răbdare nedreptatea. A îngropa pe cei morţi. Fapte de milostenie sufletească A sfătui pe cei în îndoială. A vizita pe cei închişi. A găzdui pe pelerini. A mângâia pe cei mâhniţi. în raport cu Dumnezeu şi în raport cu ceilalţi. Aceste practici exprimă convertirea în raport cu noi înşine. Modalitatea prin care ne putem verifica. Părintele Mihai Fechetă . vom putea celebra şi trăi cu adevărat sfintele Paşti. A vizita pe cei bolnavi. A ierta ofensele.. să o transmitem în jurul nostru.

Vizitând centrul orionin din Oradea. Între ei s-a infiripat un dialog spontan. care trăiţi în Oradea.s-a bucurat de o Binecuvântare specială a Sfântului Părinte prin mijlocirea şi persoana Nunţiului Apostolic. Mihai şi Pr. Tinerii Scoutişti . unitate. Comunitatea Don Orione din Oradea a avut bucuria de a fi vizitată de Excelenţa Sa Francisco-Javier Lozano. în Comunitatea Don Orione din Oradea Vineri. Florian. Discuţia a evidenţiat importanţa metodei educative a mişcării scout ca mijloc de dialog. în educaţia tineretului. La final. Nunţiu Apostolic în România. a apreciat importanţa implicării Bisericii. Vizita a continuat în Parohia Greco-Catolică “Duminca Tuturor Sfinţilor” păstorită de preoţii orionini. multicultural. un oraş cosmopolit. Nunţiu Apostolic în România. Apoi a vizitat liceul si s-a bucurat foarte mult vazând condiţiile şi calitatea educaţiei oferite tinerilor de către Congregaţie şi profesorii liceului.Vizita Excelenţei Sale Francisco-Javier Lozano. prilej cu care Excelenta Sa a răspuns şi la câteva întrebări adresate de tineri. respectiv a Congregaţiei. Totodată a lăudat multitudinea de activităţi extraşcolare organizate cu şi pentru tinerii şi copiii din şcoală şi din afara şcolii. 6 martie 2009. Pr. multietnic. ce tocmai se afla in rugaciune – Calea Crucii . le-a spus că: sunt privilegiaţi de tot ce au în Centrul Don Orione şi în mod deosebit de protecţia spirituală a Sfăntului Luigi Orione “un gigante della carita” un urias al carităţii. adresându-se din nou tinerilor. ecumenism. solidaritate şi respect reciproc într-o Europă Unită. Excelenţa sa a întâlnit un grup de scoutişti pe care i-a salutat felicitându-i şi apreciind activităţile de tip scout. Voi. chiar că sunteţi un model de Europa Unită. În dialogul cu preoţii-călugări din comunitatea don Orione. colaborare. Tânăra comunitate parohială. multiconfesional.

Datorită acestei fetiţe. La sfârşitul lui iunie 2003. semn al credinţei sale în Dumnezeu.” „Spunea că nu este bine să nu acorzi încredere”. ţinându-mă de umeri. Poţi să fii liniştită.Credinţă. a spus ea. stătea dreaptă. Ezitam între neîncrederea pe care mi-o inspira şi datoria de a-i face serviciul de a-i arăta drumul. Această credinţă. Am avut atunci certitudinea că acest rozariu îi salvase viaţa. mergi înaintea mea”. un rozariu. În ciuda explicaţiilor clare şi detaliate. numit şi „monstrul din Ardeni”.” . audierea s-a deschis cu mărturia tinerei Marie-Ascension. în faţa Curţii cu juri din Ardeni. îmbrăcată sobru în negru. Sprijinită de avocatul său. care conducea o furgonetă comercială. în orăşelul Ciney situate în Ardeni. inocenţă şi curaj. Marie-Ascension Kirombo. la jurnalul televizat de pe F3 se difuza un mic reportaj despre o adolescentă de 13 ani care tocmai scăpase din mâinile lui Michel Fourniret. salvată în mod miraculous din capcana pe care i-o întinse Michel Fourniret. dar el a insistat. în mod sistematic. în Belgia meridională. Marie-Ascension a spus. de asemenea. Mergeam unul lângă altul. pentru că se rugase „Bucură-Te.. care se pare că purtase multă vreme urmele lanţului cu care fusese legată. ea spune. În a treia zi a procesului cuplului diabolic. având înfăşurat în jurul încheieturii mâinii stângi. Căci patroana lui Marie-Ascension este (potrivit spuselor sale) Fecioara Maria. Ieşise ca să cumpere o ilustrată pe care s-o expedieze unei prietene. De ea s-a apropiat un bărbat. această rugăciune: „Sfântă Fecioară. sunt profesor de desen şi tată de familie. De fiacare dată când are probleme. „Nu-ţi face griji. el a deschis portiera din partea pasagerului şi m-a invitat cu blândeţe să urc. s-a putut proceda la arestarea ucigaşului. bărbatul i-a cerut fetiţei să se urce în maşină să-i arate mai bine drumul. pentru că era un “serial killer” (ucigş în serie). care a ascultat-o şi a salvat-o! Şi iată că procesul din 2008 de la Charleville-Mezieres al ucigaşului Fourniret confirmă această convingere. care era o catolică pioasă. Camera TV insistă asupra mâinilor adolescentei care îşi trecea meru degetele peste un rozariu de plastic alb înfăşurat pe încheietura mâinii. Această mărturie a celei care pe atunci era o fetiţă de numai 13 ani este cutremurătoare. 62 de ani. că nu are nevoie de psihologi pentru a suporta amintirea răpirii sale. se întoarce acasă. Marie” şi ceruse ajutorul Sfintei Fecioare. Marie-Ascension (care a împlinit 18 ani în mai 2008). Marie-Ascension i-a răspuns că nu putea să urce în maşina unui necunoscut. invocând „harul”. spunea Marie-Ascension în mărturia sa. Necunoscutul a întreabat-o cum să ajungă la Mănăstirea Mont de la Salle. Foarte pioasă.. La 26 iunie 2003. Ajunşi în dreptul furgonetei sale. tânăra lea explicat juraţilor şi preşedintelui că a scăpat de Fourniret după ce se rugase cu voce tare şi o invocase pe Fecioara Maria. i-a permis să reziste fără să recurgă la ajutorul psihologilor. cu părul grizonat.

Şi a observat atunci o hartă rutieră a Ţărilor de Jos a Belgiei şi a Franţei. iar el o strângea de gât spunându-i: „Dacă ţipi. Îi punea întrebări. „Îmi amintesc că m-a întrebat care mi-e numele şi vârsta. Atunci. adolescenta a început să ţipe.şi elibereze şi mâinile. că altfel te lovesc!” L-a întrebat: „De ce faceţi asta?”. până atunci nu ştiam ce voia să facă cu mine”. „Înainte de a urca. a întrebato. „Nu. Avea aerul unui om întradevăr rău: nu mai rămăsese nimic. la părinţii mei care reu şiseră să plece vii din Burudi şi pe care îi voi decepţiona lăsându-mă ucisă astfel. cu dinţii. În spate.. sunt cu mult mai rău decât Dutroux!” a afirmat el în timp ce strângea un laţ în jurul încheieturilor mâinilor copilei înspăimântate. i-am încredinţat drumul meu Fecioarei Maria. Mi-am văzut întreaga viaţă trecându-mi prin faţa ochilor. dar el nu mai vorbea. La u şa laterală glisantă a furgonetei Citroen C25 era un buton colorat.. El a spus: „Tu trebuie să-mi dai plăcere. pentru că bărbatul nu pornise spre Dinant. inofensiv! Răpitorul de copii a început să-i lege picioarele victimei sale. apăsaţi aici”. „Mi-am spus că se sfâr şise. căci nu-i acordasem încredere. „Pentru că. ea a adăugat: „M-am gândit la ceea ce nu făcusem corect. având deasupra inscripţia: „Pentru a deschide. o învăţase să ajute persoanele în dificultate. al cărei tată. mergi înaintea mea ca să nu mi se înâmple nimic”. după cum a precizat ea. nu te vei mai întoarce!” „Eram uimită. Am spus: „Sfântă Fecioară Marie. a confirmat adolescenta.” Ea i-a spus că avea 12 ani. a oprit motorul şi a dus-o în partea din spate a furgonetei..” Se pare că din acel moment Fourniret s-a oprit şi i-a spus: „Mă agasezi cu rugăciunile tale!” Şi uciga şul în serie a luat-o pe un drum lăturalnic. dacă nu. legăturile dureroase care îi încle ştau picioarele s-au lărgit. te omor” Marie-Ascension l-a întrebat atunci pe răpitorul ei dacă făcea parte din banda lui Marc Dutroux1. Marie-Ascension se ruga în continuu cu glas tare. „U şa s-a deschis cu un asemenea zgomot încât m-am temut că el l-a . „din toate puterile”. Marie-Ascension a început atunci să plângă în tăcere şi „să se roage în inima sa”. El nu s-a oprit la Mont-de-la-Salle. din cel care se prezentase ca profesor de desen de 61 de ani. ea şi le-a eliberat şi apoi. Mi-a spus că va merge până la Dinant pentru a mă pedepsi.Marie-Ascension. dacă aţi crede în Dumnezeu. iritat.” La o întrebare a unuia dintre consilierii săi. răpitorul. fiind că speriase brusc. Dar continua să fie mai degrabă amabil. Apoi Fourniret a înconjurat maşina pentru a se instala la volan. începând să înţeleagă capcana în care căzuse: „Credeţi în Dumnezeu?” „De ce?”. şi el profesor. a povestit nevinovata Marie-Ascension la bara martorilor. strângând puternic legăturile şi spunându-i: „Dă-mi mâinile. s-a lăsat convinsă şi a urcat. Apoi şi-a continuat drumul spre sinistra locuinţă unde ucisese deja cel puţin vreo douăsprezece fetiţe. nu mi-aţi face niciun rău. Ea a apăsat. a reu şit să..” Deodată.

a recurs la Sfânta Fecioară. scria: chipul tinerei strălucea de o impresionantă pace interioară. „Furgoneta abia se oprise. împreună cu toate indiciile care se mai aflau încă în ma şină. Martin Peter Miheller. printre care şi cartea po ştală pe care Marie-Ascension o cumpărase pentru prietena sa. O fată care. „Nu îndrăzneam să sar. a primit ajutorul nepreţuit al acesteia. pentru că s-a dus direct la domiciliul lui Michel Fourniret. când a pornit din nou. Avocatul general Francis Nachbar s-a înclinat în faţa martorei: „V-aţi salvat viaţa şi pe aceea a altor multe fete. într-un moment de mare pericol. cum va explica inspectorul de poliţie.”. Mi-a arătat urma lanţului pe încheieturile mâinilor. Şi atunci a avut loc o oprire providenţială: la un stop de la intersecţia Mesnil-Saint-Blasie. poliţia l-a ridicat foarte repede. Poliţia a reacţionat prompt. Pe drum. Managerul Liceului “Don Orione” . am văzut venind. ea a fost sigură de acest lucru. în sens invers. poveste şte Marie-Ascension. Text preluat după Regina Pacis nr. 206/2008 de ing. mi-a explicat cum încercase acesta s-o răpească. ea însă şi mărturisindu-le părinţilor ei: „Rugăciunile mele m-au salvat”. o ma şină pe care Marie-Ascension a crezut că o recunoa şte de departe ca fiind aceea a răpitorului ei.auzit”. căci ma şina avea viteză. „MarieAscension. Vroia s-o ducă acasă. dar ea n-a sărit imediat. Dar eu am luat-o spre Beauraing deoarece consideram că trebuie să dau urgent alerta la cel mai apropiat birou de poliţie. la Ciney. o femeie a cărei prezenţă de spirit va duce la prinderea lui Michel Fourniret. Când a trecut pe lângă noi. vreau să vă felicit şi să vă mulţumesc. Şi astfel au început cercetările. în timp ce ea fugea în sens opus. El nu se întorsese încă. poveste şte Stephanie Janton. a explicat Marie-Ascension. Pentru aceasta. care a oprit: era Stephanie Janton”. dar când a sosit.. singurul panou stop care există pe distanţa de 16 km parcur şi de furgonetă. „Am făcut semn unei automobiliste..” Ziarul „Die Welt” din 23 iulie 2008.” Dar ea a reu şit să sară şi să fugă fără ca Fourniret să observe! El a luat-o spre Beauraing. încât aveam un picior înâuntru. î şi aminte şte...” Stephanie Janton a notat marca şi numărul de înmatriculare al furgonetei.

Ideea s-a concretizat prin semnarea contractului de aderare la CO. Liceul „Don Orione” a fost ales pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al reţelei. la instituţiile partenere din cadrul acestui proiect. proiectul este dedicat.E. în întrega Uniune Europeană. aprobat în anul 2008. De asemenea.N. bazată pe cunoaştere şi integrare socială. conect. Mai mult. Italia. un grup de elevi a beneficiat de două săptămâni de schimb de experienţă şi practică de specialitate la Liceul „Don Orione” din Fano. Bazele reţelei au fost puse în primăvara aceluiaşi an. a declarat că proiectele se află în centrul acţiunii derulate în vederea garantării. dezvoltare şi consolidare a dimensiunii europene în educaţie.E. promovare. Italia. din octombrie 2007. în cadrul unei întâlniri organizată în acest scop la Bruxelles.. care să reprezinte Uniunea Europeană de mâine. în cadrul proiectului – „Let’s go to Italy” desfăşurat în cadrul programului Leonardo Mobility. de data aceasta. Tot în vederea dezvoltării unui parteneriat cât mai larg în plan european. cadrelor didactice. Comisarul european pentru educaţie şi formare. În acest an şcolar.” În acest context am înţeles şi noi cât de importantă este implicarea şcolii noastre în astfel de proiecte. Întitulat „Profesionism pentru formare profesională de calitate”. Ján Figel.CT.CT (COoperation Network for European CiTizenship – www. ocupând funcţia de . „a unui învăţământ şcolar de o înaltă calitate” şi a subliniat faptul că reţelele personale şi profesionale rezultate în urma derulării proiectelor „contribuie în mod esenţial la crearea unei Uniuni dinamice.com). care vor participa la sesiuni de formare profesională în Italia şi Belgia. desfăşurat în Motta di Livenza. Un interes mare faţă de proiecte poate face o publicitate foarte bună instituţiei.eu.PROIECTE EUROPENE la Liceul „Don Orione”. liceul nostru a mai obţinut finanţare pentru un alt proiect Leonardo Mobility.N. Liceul Don Orione a devenit oficial parte a reţelei europene de proiecte CO. când un grup de profesori au participat la un seminar pe această temă. Oradea Proiectele europene constituie o reală provocare pentru comunitatea educaţională şi sunt văzute ca mijloace de introducere.

Scoţia.N. Prof.N. Polonia.CT.E. indiferent de rolul avut în educaţie. Germania.CT sunt instituţii din ţări precum Italia. în cadrul acestor proiecte europene.E.vicepreşedinte. în cadrul programului Grundtvig Multilateral.CT se numere printre cele . în continuare. iar liceul nostru având rolul de partener. Marea Britanie (Anglia. Lituania. Camelia Ene director Liceul „Don Orione” vicepreşedinte CO. iar beneficiile obţinute să se oglindească în activităţile desfăşurate în şcoala noastră. am depus în anul acesta. Spania. Franţa. Împreună cu alte instituţii din CO. aplicant fiind Anniesland College din Scoţia.N. pentru câştigul fiecăruia dintre noi. dorindu-ne ca şi acest proiect să aprobate pentru finanţare. propunerea de proiect „Education and Employment Pathways for Speakers of Other Languages”. Membri ai CO. Belgia.E. Irlanda de Nord). Sperăm la o participare cât mai benefică.

.LA CEASUL ZBORULUI ALB Creaţii literare Lăsaţi-mă păsări să-mi prind aripile pe umerii voştri.. .

probabil că l-ar râvni. le-a înfăptuit adesea cu ajutorul celui mai modest dintre slujitorii săi.” William Shakespeare . Dar.¿¿¿??? Există un lucru în lume pe care nimeni nu l-a văzut vreodată. Traducere de Vlad Ionescu Cl. o slăbiciune pentru aparenţele cerului egală insensibilităţii la simbolul acestuia. Persoana care îl merită cel mai mult îl va găsi cu siguranţă.” Emil Cioran „Cel ce a realizat lucrări importante. Dacă oamenii l-ar putea vedea. a XII-a A „Licuricii preschimbă-n fulger goana. cineva îl va găsi. într-o bună zi. o lunecare din lume fără atracţia transcendentului. De aceea lumea l-a ascuns. Altfel nu poate să fie. Pentru ca nu oricine să îl poată găsi. E ceva blând şi foarte dulce.” Giacomo Lubrano „Melancolia este o religiozitate fără nevoia absolutului.

numai să nu te uzi. Când de mult vezi doar murdarul. acelaşi lucru: Calităţi necesare unui ideal integru. Să nu-ţi pese e ideal. Înălţătoarele idealuri de moralism. Iar mâine vei fi un laş. Pe toţi îi îngenuncheai. Tot timpul aruncată. Îţi spuneau să te sacrifici pentru binele colectiv. plină de milă. niciodată îngrijită. Vrei să te iubească? Nu îi lasă să te cunoască. doar au motiv. Ai făcut-o pentru cei de mâine. Dar implică mult pragmatism. nebun. nu există rău sau bine.Pentru cei de mâine De valuri. La ce preţ? Distrugere de individualism. în sfârşit. tutoror le este groază … În final. în sfârşit. Cei de lângă tine ţi-au fost cruzi Şi de-mpotrivit te-ai săturat. Maturizarea. Dar ai făcut-o oricum. vei auzi. îi biruiai. Geniu. ci şi o luptă necurmată împotriva tuturor piedicilor care se opun realizării binelui. Când cuvintele ca arme le foloseai.” Ion Agârbiceanu . frumosului. Ai făcut-o pentru cine te aude. Să-ţi pese e necesar. faţă de tine sau faţă de alţii. Le spuneai să conducă prin exemplu. a XII-a A „Viaţa nu e numai o contemplare înţelegătoare. Oricât s-ar vrea. vei vedea. Orice. acum te laşi purtat. Să spui altceva e un gest nebun. Când. Răzvrătirea. o comoară veşnic irosită. şi tu vei ajunge o vocde slabă. Naivitatea tinereţii E idealul curajului bătrâneţii. fie în aceea a semenilor tăi. Doar piramida minciunilor ce prizonier te ţine. vei fi un ascultător Sau vei fi un vorbitor? Vlad Ionescu Cl. fie în viaţa ta. Dar vei ajunge să o rătăceşti. De vorbit. dreptăţii. Tu ai ştiut s-o preţuieşti. frumos eufemism. Ieri erai un uriaş. Ţi se pare că acesta e normalul. vei fi un spectator Sau vei fi actor? Când.

mereu vrea mai mult şi mereu va rămâne fără ce are. într-o societate însetată de libertate. răutate şi ură în lumea în care trăiesc oameni fără libertate. nemulţumit prin definiţie. la fel de liberi. animalul lui sau orice altă libertate de care s-ar fi putut el bucura. ci se poate face şi diplomatic. Dar. încercând şi reuşind să uşureze procesul schimbului. libertatea de a alege şi gândi singuri fără ca un seamăn de-al nostru să ne oprime. După ce s-au strâns mai mulţi. Însă când au descoperit adevărata putere a banilor. Însă libertatea nu poate fi niciodată deplină. de asta va fi mereu război. cât şi individuală. ce el îşi doreşte. pentru libertatea de a gândi. de data aceasta pentru libertatea de a folosi banii. care îţi oferă o mulţime de avantaje. omul schimbă. vinde. au început să se bată pentru libertatea de a folosi pământul pe care călcau. aceea de a face schimb între ei de libertate. cumpară. După ce au dobândit destulă libertate să-şi cultive mintea şi-au dat seama că nu numai prin război poţi fura libertatea. au inventat banii. Când această metoda nu a mai dat randament. îl târâm prin tribunale ani de zile. a IX-a A . într-un cuvânt pierde nişte lucruri pentru necesara libertate. Andrei Modog Cl. Omul nu îşi prea dă seama că niciodată nu poate fi pe deplin liber şi caută diferite modalităţi de a evada de sub opresiunea diferitelor lucruri care îl pot opri să facă ceva. acuma îi punem democraţia în faţă. Am ajuns în secolul al XXI-lea. la propriu. gândirea lui. Omul din zilele noastre nu se mai bate. Dupa ce au devenit mai mulţi. De-a lungul vieţii. oamenii au încercat să-şi atribuie cât mai multă libertate. Apoi au încercat o cale mai paşnică. Dar când cineva ne încalcă libertatea noastra chiar şi cea mai neînsemnată. poţi să faci o mulţime de lucruri care în mod normal ar trebui să te bucure şi chiar o fac într-o anumită măsură. tu te bucuri doar de fragmente din această esenţă a vieţii. din păcate. Acum nu mai tăiem pe omul de lângă noi pentru a-i lua libertatea de a: folosi banii lui. relativ liberi. libertatea de a se bucura de bunurile semenilor. odată ce ai dobândit un fragment de libertate. atât colectivă. acum foloseşte democraţia. Ca să devină liber. legi corupte. care ne ajută în atingerea ţelului nostru de a fura libertatea. au început să se războiască cu alte grupuri de oameni. o democraţie cam perversă şi coruptă în care aparenţele înşală dincolo de orice aşteptare. au reînceput să se spintece între ei. ăsta este omul. încercând să le ia libertatea şi să şi-o asume. folosindu-ne de aceleaşi legi corupte. cultivau. ca să ne recuperăm cei doi metri pătraţi de libertate. vânau sau dezvoltau alte activităţi. Au dezvoltat diplomaţia şi arta de a fura şi fără război. iar ea face totul pentru noi. acum putem încălca libertatea semenului nostru sub protecţia legilor.Libertatea Libertatea – ceva foarte vast. pământul lui. au descoperit că împreună pot avea mai multă libertate. Apoi aceste grupuri de oameni.

făcându-mă să pornesc în căutarea .. alerg.. Fiecare dintre noi este o stea. Permite-ţi să plute şti! Urmează-ţi visul! Dan Andreas Cl.. Obosit.. mereu.... Alerg.. a X-a A . dând dorinţei mele un strigăt neîncetat de împlinire.. mă opresc şi o frică nebănuită mă cuprinde în lini ştea netulburată a brazilor.. Mă îndrept apoi spre o cărare întunecată şi simt pământul jilav sub pa şii mei... Sunt acasă pentru câteva zile şi simt că trebuie să regăsesc bucuria locurilor natale.. dând clipelor o tainicâ simţire. Printre vârfurile brazilor încearcă să pătrundă câteva raze rătăcite. Mă ridic şi mă-nvârt nebune şte.Rădăcini şi ramuri E o toamnă superbă.. bucuria mea se pierde în imensitatea pădurii. dorind parcă să spună – pe noi nu ne schimba nici toamna nici iarna.. Le dăruiesc privirea ca jertfă adusă luminii. Simt ceva care urcă încă mereu..fără ţintă în mijlocul brazilor de-un verde crud... O umbră de tristeţe se conturează palid pe chipul meu. alerg.. brazii zâmbesc şiret cu verdele lor strălucitor.. parcă nedorind să atingă pământul. Cui? A copilăriei pierdute sau poate a sufletului adolescentin. Mă aplec şi sorb ultimele picături ale copilăriei. Un murmur de izvor îmi cântă în şoapte. Vuietul pădurii mă chemă spre adâncuri. Îmi fac palmele cău ş şi mi le las udate în cristalul de gheaţă.. Ici-colo.. Un zbor de aripă mă face să tresar. în sufletul meu. Închid ochii.. Pornesc spre pădure.. dar copaci au îmbrăcat straie cu sute de culori. M-ajunge din urmă mireasma frunzelor în putrezire dulceagă. demne de paleta unui mare artist: -de la galben ca lămâia până la brun ro şcat. Totul e mai lini ştit şi gândurile îmi sunt clare şi calme. Câte o frunză se leagănă u şor.. Frunzele încă nu s-au scuturat de tot. cerând răspuns nevoii mele de soare.. Un glas adânc pornit din străfund mă înfiorează.

Vlad Ionescu Cl. Căci. Decât ale imaginaţiei fântâni Şi-ai regretului nori. fără dor. Dar ştii că toate se vor stinge. Trăim mereu cu gândul la ce-a fost Şi nu ştim că n-are rost Să trăim din dorinţe şi dulci amintiri. n-avem ce face În gând. a XII-a A „Este un lucru bun pentru un om needucat să citească cărţi cu citate.Iluzii fără dor Trăim mereu cu gândul la noi copilării. doar mediocrul Nu reprezintă o provocare. Oscilanţi între două lumi. iţi spui surâzând. Vrei tot ce-ţi pui în gând.” Winston Churchill . Dorinţele trec şi vin. Scenarii dulci. în urma lor lăsând Alinarea încercării şi amarul eşuării. “Dar dacă…”. Restul e fără valoare. Unde sunt numai ale tale. Iar în inimă – viitorul ce nu ne e sortit. desenate în gând Te-nvăluie-n frumuseţea lumii lor. în zori. Vrei doar imposibilul. Puşi în faţa faptului împlinit Ne resemnăm. Nu vedem. trecutul ne zace.

. O intrebare… Nici un răspuns. Şi scriu. Nemuritor să fiu.. Şi scriu din nou cu foaia pe masă. Dar parcă mâna nu mă mai lasă. dar nu mai ştiu Cine sunt sau cine-am vrut să fiu. Stau şi mă-ncrunt Mă-ntreb… Oare.. Învăluit în pustiu Cât e timpul…nu mai ştiu. Vis sau realitate Perfecţiune sau puritate? O alegere din două Ce să aleg ? Poate…o lume nouă !.A SCRIE DOAR EU E primăvară… Dar e frig afară.. Mă duce un gând departe Într-o poveste… Cred că e o carte.. cine sunt?… Totul e întunecat În vise m-am înecat. unde-am ajuns? Iar am început să scriu. a XII-a B . de ceva timp pierdute. veşniv viu! Dar cine sunt eu să spun prea multe Când mă gândesc la vrute şi nevrute. Unde sunt. Pana între degete m-apasă Un semn că-mi pasa! George Naghi Cl. Clipe frumoase demult trecute Amintiri plăcute.

mult citit şi mult studiu.Don Orione”. învaţă pentru tine. aceasta îţi va mări notele şi aprecierea din partea profesorilor va creşte în favoarea ta! P. cât şi ale gândirii. acea etapă caracterizată de mari transformări atât fizice. Poate profesorii ni se par oameni cu concepţii mai vechi. ce înseamnă pentru noi adolescenţa? Adolescenţa. acest articol. pentru majoritatea dintre noi. unde învăţătura e îmvăţătură şi regulile se respectă. iar în ceea ce priveşte temele primite la şcoală şi învăţatul. Mult succes. „tu” măcar ţi-ai luat câteva minute din tinereţea ta zburdalnică şi citeşti această revistă.să fii cool”. aceste lucruri reprezintă ceva negativ. în care nu avem nevoie de sfatul nimănui. chiar dacă am avut 15 sau 16 ani când am hotărât să studiem în acest minunat lăcaş de cultură. acea perioadă în care plăcerea de moment are o valoare primordială în sistemul nostru de valori. nu am ales un liceu oarecare. dar aduce şi mari satisfacţii. care nu se pot compara deloc cu plăcerile de moment. ci unul renumit.Tinereţe fără reguli şi carieră fără succes Ce este adolescenţa? O perioadă din viaţa noastră.. a fi membru într-o gaşcă renumită. Deci. să nu uiţi de liceul unde te-ai format! . „tu” ai un avantaj faţă de categoria de tineri prezentată mai sus. o putem descrie în multe feluri. Aş dori prin aceste rânduri să mă adresez „ţie”. care înnegresc orizontul nostru lărgit către distracţie. acestea îţi vor lărgi orizontul. îmi permiţi în final un sfat? Nu îţi irosi 4 ani din viaţă! Pentru că nu vei mai putea întoarce timpul înapoi! Citeşte mult. Dragul meu coleg dintr-a IX-a. Totuşi. reprezintă perioada aceea din viaţă.S. Dar în fond. să fii conştiincios şi să fii întotdeauna corect! Oare de ce fac acest lucru? Pentru a ne plictisi pe noi. colegul meu dintr-a IX-a. fii curios şi află cât mai multe lucruri. ne vom da seama că a fi cool. elevii? Dacă vom analiza acest lucru. şi dacă cumva ajungi Primar sau Preşedinte. cuprinsă între anumite vârste? Hmm.) Mircea Popa Cl. E un lucru pozitiv! Această perioadă din viaţa noastră. Ei ştiu să te îndemne să înveţi. la . a fi mereu în centrul distracţiilor. i se poate zice şi aşa. Fac acest lucru pentru că avem ceva în comun: amândoi am luat decizia să ne petrecem cei patru ani de liceu aici. a XII-a B . dar în fond. Dar care este lucrul care merită atenţia şi efortul nostru? Să devenim OAMENI şi aceasta implică multă muncă şi mult efort.. adolescenţa. De ce am făcut noi alegerea aceasta? Din cauza zvonurilor care arătau partea pozitivă şi nivelul de seriozitate al acestui liceu? Eu cred că da. care nu apreciază . deja am avut în noi dorinţa de a aspira la ceva mai mult. sunt chestiuni care îţi aduc satisfacţie doar pe moment. adolescenţa nu e altceva decât acea etapă de trecere de la copilărie la maturitate. Cam acestea sunt gândurile din subconştientul tinerilor.

Două lumi
Ce albastru e cerul azi ! Albastru visător, Mă pierd în imensitatea culorii. Este atât de frumos ! Simt că plutesc pe un norişor pierdut. Închid ochii, mă aflu într-o lume diferită. Totul este viu colorat, Aud păsările cântând, ce nebunie ! Deschid ochii … Totul a revenit la normal. Iarba a dispărut, asfaltul îşi face prezenţa, Păsările nu mai cântă, maşinile turuie într-una, Nu se mai simte mirosul încântător al florilor... Daţi-mi înapoi bucuria !

Negru …
Simt cum mă trece un fior, simt acel negru, se zbate în inima-mi ruptă şi spartă în milioane de cioburi înnegrite de furia ce mă bântuie în această clipă. De ce mă bântui ? Simt cum te întinzi peste tot oraşul. Totul e negru … Se împânzeşte prin tot universul, se întinde precum un nou născut.

Carmen Fortiş Cl. a XI-a B

O fată a visat bucurie pură...
Azi la fizică se vorbea ceva de formarea luminii, de propagarea razelor de lumină şi mie, în loc să-mi stea capul la formarea ca atare, mi-a apărut în faţă un tablou de vis, ireal, fantastic, viu… Alerga pe câmp… Părul răvăşit, lung se încâlcea prin aer. Alerga cu picioarele goale prin iarba udă… Vara şi roua fină se striveau ca un cântec sub picioarele ei… Alerga… Părea o nălucă şatenă cu ochii de smarald… Se părea că-i place jocul de-a vara… Se opri şi se culcă în iarbă… Vorbea, vorbea singură… Părea un vis într-o dimineaţă de vară… Soarele o săruta pe frunte… Fata-l salută şi ea ca pe un părinte drag… Apariţie de vis, cine eşti?... De unde vii?... Care ţi-e povestea? Plecă mai departe… Plutea… nici n-atingea iarba de teamă să n-o strivească… Faţa bronzată surâdea… Părea atât de vie, atât de pură. Alunecând ca o nălucă, părea strălucitoare, puternică şi fericită… Vis?... Cine eşti? De unde vii? Răspunde!… şi glasul ei răsuna ca un vis de vară şi iarba îi purta cuvintele… Sunt lumina, sunt viaţa, sunt iubirea, sunt bucuria… Alerga pe câmp… părul lung, răvăşit se încâlcea prin aer… Aud profesoara vorbind de difracţie şi interferenţă, de propagare şi lumină… Sunt iar cu picioarele pe pământ!... Sunt iar în clasă… Sunt iar elevă… Alexandra Mustăţea Clasa a XI-a B

Un loc

Partea I Doar un pas, Un trecător prin acest verset. Mă uit confuz prin plexiglasul Unei amintiri, unei idei. Dar sticla pe care calc, Printre fisuri de halogen Îmi arată că tremur pe sârmă, firav; Nu, nu voi ceda. Gheaţa se va sparge, Nu se va topi. Gândul tău rămâne Tipărit în cerneală, Pătează colţuri demult rupte. Mai fac un pas … Şi încă o noapte s-a consumat. Ai rămas mereu unde ai fost, Vrei să dormi, şi dormi …

Partea a II–a O lume moare încleştată Într-un strigăt sterp; Fugi de nisip, fugi de mătasea care te zgârie… Uiţi. Vânat de şoimi, Abătut de corzi ruginite Te complaci în granule de gri. Eh, prietene…

Mircea Muţiu Cl. a XI-a A

Rocca

Totul se schimbase. Nici praf. te calcă pe fiecare nerv. Cu tot zbuciumul minţii. creând un univers bizar. După o jumătate de oră căzusem în mreaja gândurilor şi planurilor pentru viitorul meu. Le urmăresc până la geamul cu vopseaua cojită. Acum soarele cel strălucitor al zilei se transformase într-un cerc roşiatic care se contopea cu linia orizontului şi cu sticla geamului îmbătrânită. a IX-a A . nici raze. dincolo de el. Andrei Modog Cl. Rămân înăuntru şi cad într-un somn adânc. Deschid ochii. Singura mişcare o face praful care se joacă cu undele soarelui. Mă uit în jur. Liniştea aceea te înfioară. atât apropiat. Totul e înţepenit în jurul meu parcă cineva a oprit timpul. O atmosferă apăsătoare. în care nici primăvara nu mai era primăvară. mă cuprindea cu ghiarele plictiselii. nici atmosfera nu era aşa de apăsătoare. Stau şi lenevesc. Caut geamul. privesc prin sticla îmbătrânită de ploi şi observ un univers mirific care mă cheamă să-l explorez a mia oară. mai am răbdare să caut undele soarelui cu praful care tinde să le cuprindă. dar. Plictiseala domneşte în camera bunicilor mei. cât şi mai îndepărtat. care pătrund cu splendoarea lor de primăvară. dar camera bunicilor parcă mă ţinea. universul se schimbase.Plictiseală într-o zi de mai Zi de primăvară.

Numai ei vor fi mereu tineri. Letargică-n ameninţarea cu foc. fără rost. Pe zeii propriilor conştiinţe. Vlad Ionescu Cl. Eterne ale nemuririi. Ei sunt cei cu adevărat liberi. Prins într-un joc murdar. mai bine vede. dar anulat. gol. Orice clipă. batjocorit. Îngrădit ca apa-ntr-un pahar. Ai ajuns să nu te mai cunoşti Şi să vrei să fii ce-ai fost.” C. a XII-a A „Lucrurile nu sunt greu de facut. Vei deveni un prefăcut… Imposibilul ideal îl vrei prea mult. Refuz inutil Refuz tentaţia amăgirii Unor locuri şi timpuri următoare. Brâncuşi „Fericirea absolută are la bază o criză totală de idealuri. Prinsă-n minciuna eternităţii. râvnit. Uită să preţuiască finitul actualităţii. Toată lumea e-ntr-un joc. Nicio iluzie nu te alintă. Gândurilor noastre cerşetoare. Totul e mort. Viaţa a ajuns repetiţia Spectacolului iubit.Resentimente Eşti gelos pe cel fără sentimente. fără nicio scăpare. orice-ntrebare E-nvăluită-n calcul. Simţul realităţii încet te lasă. Tot mai mult începi a crede Că o gândire-ngustă. n-ai nicio ţintă.” Valeriu Butulescu . Ce privirea de la prezent ne-a luat. Trăieşti degeaba. la fel. Visele ţi-au devenit casă. Greu este să te pui în pozitia de a le face. Irosit. A ajuns o pregătire pentru minciuna. orice gând. frică şi control.

a XII-a B . Mă ridic dintre mulţi eu unul Natura . devin iraţionali. Mă bucur de viaţă. Parc-ar vrea lumea s-o descopere. Totul e alb si aerul e liniştit. Viaţa-i frumoasă dacă o laşi să fie Nu-ţi ascunde faţa.n-am s-o uit deloc. doar oameni normali Sătui de toate. pământul începe să-l acopere. mare. mică. Timpul parcă s-a oprit în loc Clipa asta ….Florile zăpezii Afară ninge şi e liniştit Eu privesc pe geam puţin copleşit. Mă-afund în gânduri neştiute. mă bucur de multe. Lumea…un loc plin de laşi Doar de minciuni atraşi… Totul a început cu o dimineaţă monotonă. Privesc afară. aceeaşi zonă. rea. renunţă la pălarie… George Naghi Cl. totul e-nvechit. Gânduri răzleţe Lumea asta bună-rea m-a înghiţit.. Niciun erou. Zăpada s-a oprit. Zăpada . Mă aflu în aceeaşi lume. gândul mi-e curat . încerc să-i simt parfumul. Magia v-a incepe iar. O zonă de-a dreptu crepusculară Unde răul de bine se separă. timpul e nemişcat. totul e acoperit . Mă simt fericit de orice clipă Fie bună. Nimic nu e nou.

o rază mică m-a prefăcut într-un strop. Mi-am pus sufletul în ochi şi le-am zâmbit oamenilor pintre lacrimi: Bucuraţi-vă. Mi s-a părut că sunt un fulg. Dostoievski „Toate neputinţele se reduc la una: aceea de a iubi..Destăinuire… Mi-am întors faţa cu lacrimi de rouă udată. Am vrut să-mi deschid sufletul ţie. Mi se părea că mă găsesc între cer şi pământ. dar nu m-ai văzut. Am ţinut sufletul în mână şi am zis: Uitaţi-vă la el! Nimeni na întors privirea. să-mi îndrept ochii spre alt om.” Emil Cioran . Am încercat atunci să zâmbesc. aceea de a evada din propria tristeţe.” Rabindranath Tagore „Dragostea ii face pe oameni să se simtă egali... a XI-a A „Iubirea este atunci când sufletul începe să cânte şi florile vieţii tale înfloresc singure.” F. un fulg minuscul. Când să ajung pe pământ. Am rătăcit purtată de vânt şi mă alintam cu văzduhul. Unde-i? Uite-l!. plutind în nesiguranţa singurătăţii. e al vostru! Larisa Herţeg Cl. cu durere. M. spre tine.. Cine? Sufletul.. dar n-ai auzit..

Îmi rămâi dator.Muzeul râsetelor Astăzi am vizitat muzeul râsetelor Un loc foarte amuzant. Lume pierdută Simt cum începe să se mărească. trece prin mine se zvârlcoleşte peste toîşi întinde braţele şi degetele sale se rostogolesc … … pe strada mea … Carmen Fortiş Cl. din pata minusculă plină de tot reînvie furia. Ştiu sigur că eşti curios Şi mai ştiu că ai cu cine merge Dar eşti prea orgolios. Am să-ţi dau adresa pe un nor galant. Simt cum se zbate. Poate mă scoţi la o cafea latte Într-o zi cu soare strălucitor Şi cu un trandafir roz în mână Cu un boboc cât o alună Ca să înflorească până mâine Şi să-mi amintesc de tine. Se mişcă. a XI-a B . înaintează precum un uragan gata să devoreze tot. Nu uita să te îmbraci corespunzător Cu haine colorate. Începe să se întindă precum un vierme gata să descompună un cadavru care sub pământ stă neclintit şi tace.

a XI-a A „Marea taină a existenţei noastre nu constă în a trăi. nu.” Fraţii Karamazov . O boala în noi. Căi cu paşi necunoscuţi Căutăm un loc mai bun Deşert în ochii noştri. E o libertate de care depind E o durere care creşte E o ploaie care e doar deasupra mea E un vis pe care îl trăiesc E o viaţă la care visez E o moarte ce ne aşteaptă E o casã care nu mai e. E o pace pe care-o caut. căci nu contează anii din viaţa ta. dar trăieşte ca şi cum ai muri azi.” James Dean Sclavi ai succederii E o voce care mã cheamă E o lumină care vine spre mine E o-ndoială care trece E o zi care se termină E o ranã care se vindecă E un sezon care ne aşteaptă E un drum care se-ntoarce E un foc care parcã mai arde. ci viaţa din anii tăi. Paşi constanţi sunt sub pãmânt Toate trec şi totuşi. Scoici rămân lãsate pe drum. Timea Konya Cl.„Visează ca şi cum ai trăi veşnic. ci în a şti pentru ce trăieşti.

Noi suntem Mafia” zicea un coleg de-al meu. dar s-au ridicat de unii singuri. este doar o opinie şi nu o certitudine. ‘shukar’ fiind acela cu tupeu şi bani – ATÂT !. până la urmă. un tip care poate privi obiectiv această chestiune. Acest lucru este discutabil. Deci. aş fi chiar mai cult decât Stolnici. unde a dispărut această relaţie ca între fraţi ? Pe fundul unui lac. deoarece această comă te face să crezi că poţi face orice. eu. Problema e că la Mafie. simt un junghi cum totul se duce naibii. mi se pare deopotrivă ciudat. dar şi o cale de a analiza inconştienţa psihică în care mă aflu. . dacă ai un om care este compromis. dar de fapt să vorbeşti fără sens. când situaţia se împute. dacă e să privim din unghiul ”învechit” şi ”ramolit”.”Băieţii adevăraţi rămân în picioare şi fraţii rămân fraţi. dar. acel lucru nu este general valabil. iar moralitatea este primul inamic pe care trebuie să îl dai la o parte ca să fii cool. Dar. până la urmă.Senilitate juvenilă Să scriu despre perioada în care mă aflu. s-au izbit de pământ. un amărât de licean. în societatea noastră românească mirifică şi pitorească. Uitându-mă la ai noştri tineri. cea a unei senilităţi juvenile care îşi înfige ghearele asupra fiinţei mele. ce spun eu trebuind să rămână în manualele de istorie. ce-i drept ). au simţit praful în ochi. depinde ce înţelege autorul şi cititorul. până la urmă. când iară devin mucea care aberează ceva în loc să tacă şi să asculte de următorul recrut. eu sunt şefu’ care duce ţara pe noi culmi ( ale prostiei. că doar. Până la urmă. Faptul că încă nu realizez criticul acestei perioade este oarecum naturală. adică cei care au căzut în genunchi. nonvaloarea este apreciată şi gustată de toţi. Asta. la standarde. Dar dacă aş avea pe tata primar sau primministru. am putea zice că acei care au o cultură superioară. Oare să fie aşa ? Prefer să cred că am un sâmbure de obiectivitate în analiza mea. care nici măcar să facă o derivată din prima nu e în stare. cel adevărat. Tre’ să ai pe cineva care să îţi ţină spatele. te trezeşti prins în offside. cumva ? “Băieţi adevăraţi”. Dar. dar. de ce îşi pierde lumea obiectivitatea şi claritatea gândirii ? Eu nu sunt în măsură să comentez că doar de’ … nu pot fi. până după patru ani. onoare şi francheţe sunt acei „băieţi adevăraţi”. Oare de ce ne mai sinchisim să părem ceea ce nu suntem ?! Trebuie să ai bani şi o maşină tare ca să ai fete la îndemână şi un simţ al profitului bine dezvoltat. ai grijă să se cazeze comfortabil pe fundul unui lac să nu fii prins de fascinabila poliţie.

Până data viitoare.Ipocrizia şi fiţele care te înconjoară îţi dau senzaţia că te-ai afla într-o celulă fiind înconjurat din toate părţile şi privat de luciditate. ce poet !?. Dacă îndrăzneşti să te opui. îmi place Eminescu !”. nu e cool să îţi placă Eminescu. Mircea Muţiu Cl. plesnind. când îmi va dispărea această durere psihică vă spun “Adios !” . aceştia sunt acei oameni care mai au pic de coloană vertebrală şi sunt cei care îi vor juca din umbră pe cei ‘macho’. Ce îmi trebuie mie să ştiu ce Luceafăr blând coborând de nu ştiu unde şi cum l-a scris. când dispreţul îmi curge ca o avalanşă prin vene. a XI-a A Rocca . Azi trebuie să ai curaj să recunoşti că “Da domle’. Aşa cum a zis Herr Andrei Gheorghe. Mă uit cruciş la aceşti oameni şi în sinea mea repulsia atinge cote maxime. că până la urmă nu suntem noi fraieri. E cool să nu ştii nici măcar cine a fost bastardul acela. ţi se umflă buza şi rămâi pe post de fraier.

Caută-mă...
Tinere, adeseori mi-ai vorbit despre iubire şi de ură, de bucurii şi de suferinţe. Mi-ai spus ce eşti şi ce ai dori să fii… Te-am văzut purtând şi lacrimi printre zâmbete mature, te-am văzut luptând ca să cuprinzi mai mult din cunoştinţa vieţii şi pieptul ţi-e călit de arşiţa ei neînvinsă. Cu mâinile trudite ai vrea să cuprinzi astăzi tot mai mult, iar fruntea ta cu riduri îmi spune că nu ai timp de visuri. Şi totuşi, plângi ca un copil când te vezi singur, gol, cu nimeni alături. În fuga ta spre infinit, ai vrea să cuprinzi totul şi inima să-ţi fie mângâiată, dar … tinere, opreşte-te o clipă… şi stai de vorbă azi cu tine… Nu vezi că-n lupta asta crâncenă te spulberi? Nu vezi că nu e nimeni să-ţi întindă mâna când cazi pe pragul neputinţei? Nu vezi că mintea ţi-e plină de lumesc? Şi-am îndurat gândindu-mă la tine. În fuga ta grăbită, mi-ai şoptit: “Isuse, n-am timp de tine astăzi; am de zidit, de cumpărat şi-un univers de cercetat”. Înfrânt fiind la poarta minţii tale, am bătut la inima-ţi trudită şi s-a deschis ştoarsă de a vieţii vlagă. Când uşa ruginită s-a deschis, am simţit amărăciunea ce te-apasă… În zbuciumul creat de tine însuţi, ai pierdut sensul adevăratelor valori şi le-ai schimbat pe-un pumn de lucruri trecătoare. La porţi închise, am bătut destul. E rândul Tău să vii acum la mine. Nu mi-e de-ajuns să mă cunoşti cum mă cunoşti acum. Eu vreau şi inima şi mintea-ţi. De vei deschide lacătele-nchise, atunci vei înţelege. Vei cunoaşte adevărata înţelepciune şi iubirea ce nu se stinge. Vei cunoaşte bunătatea şi vei visa la lucruri ce mâine vor fi realitate. Vei cunoaşte că moartea-n sine, ascunde viaţa… Tinere, este spre seară, eşti obosit şi ochii-ţi dezvăluie tristeţea. N-ai vrea să te opreşti o clipă şi să vorbim? Popa Mircea Cl. a XII-a B

M-am descoperit într-un vis

M-am descoperit într-un vis
Gânduri, monotonie, plictiseală, trăiri cotidiene. Hârtia caietului străluceşte albă în lumină,dar refuz să scriu. Şi totuşi… Ora de fizică, tabla plină de calcule şi formule…toate încâlcite şi lipsite de înţeles. Adâncită în cochilia de gânduri şi speranţe mă închid ermetic la orice încercare de a-mi tulbura universul. Mă caut… Linişte, încremenire, aburi albi se ridică dezvăluind contururi necunoscute… Întuneric alb, paşii mei ating iarba udă, pe care o caut cu privirea. Trupul mi-e ca o legănare…Mă simt pasăre, fluture, floare… - Unde eşti ? Am venit să te caut ! Simt prezenţa ta ca o senzaţie copleşitoare şi tainică...Vino ! Am strigat, dar nici un sunet n-a tulburat liniştea. - Vreau să te cunosc ! Nu te-am vazut niciodată, dar parcă te cunosc dintotdeauna. Se auzi un râs tăcut. - Ajută-mă să fiu mulţumită de mine ! - Nu trebuie decât să fii tu însăţi, mi-a spus abisal o voce. Şi atunci mi-am amintit: mă căutam... Universul, în care trăiam, era lumea viselor, speranţelor, iubirilor mele… Apoi totul s-a întunecat brusc, s-a cutremurat ! Eram în bancă, aprig înghiontită de un coleg, ce mă trezea la realitate. - Dă-mi un pix ! Mi s-a terminat pasta. Ora de fizică era pe sfârşite şi mă simţeam obosită ca dupa o neobişnuită aventură. Dar în cochilia de visuri, de ganduri, de speranţe e mereu senin şi frumos…

Bianca Gherman Cl. a X-a A

A iubi sau a nu iubi...
(asta este întrebarea) Dacă vrei să trăieşti – iubeşte, dacă vrei să mori – iubeşte, dacă vrei să zbori-iubeşte, dacă vrei să speri – iubeşte, dacă vrei să suferi – iubeşte, dacă vrei să fii mare – iubeşte, dacă vrei să fii mic – iubeşte, dacă vrei să fii om – iubeşte, dacă vrei să iubeşti – iubeşte... nimeni nu te opreşte. Iubeşte... iubeşte – în cer şi pe pământ, iubeşte în aer şi în apă, iubeşte pe zăpadă şi pe nisip, iubeşte între flori şi între spini, iubeşte în viaţă şi după moarte, iubeşte în minte şi în suflet... dar mai ales iubeşte din toată inima... trăieşte în ce iubeşti şi iubeşte prin ce trăieşti... doar iubeşte. Iubeşte cu mintea şi cu sufletul, iubeşte din toată inima, iubeşte tot ce apuci, iubeşte-şi părinţii, fraţii, prietena, tot ce te înconjoară, dar nu iubi doar ca să fie iubit. Descoperă iubirea adevarată şi iubeşte-o, crede-mă vei fi un om mai împlinit.

Andrei Modog Cl. a IX-a A

de asta să nu-ţi uiţi iubirea pe unde umbli. altfel vei rămâne fără. ca să te simţi mai împlinit. dar de data asta nu te mai ascultă nimeni Nu mai poţi nici măcar visa... a IX-a A Plimbându-te pe lângă viaţă Poţi atât de uşor să treci pe lângă viaţă Clipă după clipă..Gândeşte pozitiv.. simte-te liber să faci ce vrei tu... dar nu uita că pentru toate există o răsplată. Da. Andrei Modog Cl. Visează ! Timpul se scurge atât de uşor încât îţi va fi dor de zilele cu soare în timp ce sufletul îţi moare. ajută-i pe cei din jurul tău şi cineva îţi va întinde o mână cînd viaţa te va oropsi. astfel lumea va fi mai bună. înconjoară-te de frumos şi urâtul te va părăsi. să te rogi. însă nu uita să îi iubeşti pe cei de lângă tine. Nu mai sta.tu să îi faci bine. ai uitat de tine Ai uitat de viaţă Poţi să îngenunchiezi.. a XI-a B . Tot ce faci va da rezultate mai târziu. Încearcă să urmezi acestea şi lumea va fi mai bună cu un om. apreciază ce ai. Trăieşte. Dacă cineva îţi face rău. Secundă după secundă ajungi să realizezi că nu mai ai nimic. nu te plânge tot timpul că poate fi şi mai rău. iubeşte şi cineva sigur te va iubi şi pe tine mai devreme sau mai târziu. iubeşte.. păzeşte-te de oamenii răi şi nu împărtăşi secrete şi zvonuri fără rost. Carmen Fortiş Cl.

Vorba elevului Popescu: România. cinstea şi onoarea fiind cele mai de preţ comori. şpăguliţa şi interesul propriu. Mircea Muţiu Cl. toate având în comun compoziţia psihică: minciuna. Este aceasta o Românie europeană ? Ne-am civilizat şi am intrat în istorie ca un popor de oameni harnici şi valoroşi ? În Senat şi Camera Deputaţilor se lucrează de zor pentru a face viaţa cât mai bună. reprezintă voturile ”populaţiei”. manipularea fară cusur dată de presă este de o calitate inestimabilă! Chiar suntem cei mai buni gazetari din lume! Dragii noştri aleşi au grijă să pună bălegar pentru a spori fertilitatea pământului pentru o recoltă bogată în seminţe de scandal. democraţia perfectă. el este silitor şi inteligent. pentru că azi să avem la bază ”Principiul Ciuciu” – lucru care mă lasă total rece. refuză euroii pentru a trece cu vederea acest incident. Am ajuns în paradis. Sinonimul perfect pentru ”interesul public” este ”buzunarul meu”. cultura fiind Sfânta Scriptură pentru aleşii noştri. Nu degeaba continuăm să ne afundăm în c…t cu o viteză constantă. datorită faptului că avem un corp profesoral experimentat. îi ia carnetul..Infailibilul elev Popescu şi principiul ciuciu Elevul. căci interesul ţării este mai presus decât viaţa (banii şi mustaţa). Mizeriile şi gunoaiele alcătuiesc societatea civilă modernă. Prin ţeava de eşapament. toate valorile morale care le aveam odată s-au năruit într-o singularitate jenantă. Atâta timp cât societatea noastră va evolua cum evoluează azi. Corupţia a fost stârpită demult. Materia este structurată într-o manieră uşor de înţeles şi logică. salariul fiind o chestiune de importanţă minimă. de aceea totul merge ca pe ”roate zimţate” cu dinţi lipsă şi arbore cotit deformat. mereu ……. Am ajuns la acest nivel de calitate în învăţământul românesc. cum să vorbim corect gramatical parfumând limbajul cu drăcuirile de rigoare şi să analizăm fiziologia şi reproducerea banului la bulologie. capabil şi flexibil. Informarea corectă dată de presă … mă scuzaţi …. rectilinie uniformă. se elimină jeturi toxice care provoacă greaţă şi dezgust opiniei publice. acelea de a şti cum să calculezi profitul obţinut prin înşelarea Fiscului. numită mai nou ”presa”. Moralitatea placată cu aur şi putrezită în interior este studiată la psihologie ca fiind metoda cea mai eficientă în războiul politic în care miciile atenţii şi prieteniile. Profesorii vin de plăcere la cursuri. La fiecare profil avem numai materiile de care avem nevoie pentru a ne continua studiile la facultate. Agentul de poliţie opreşte pe fiul preşedintelui pentru că avea 200 la oră în sat. Ba chiar este sunat şi lăudat de preşedintele însuşi pentru dovada de moralitate excepţională. Agenţia Naţională de Integritate este funcţională. dar rolul ei e formal. Şcoala ne-a insuflat adevăratele valori. a XI-a A Rocca . Mireasma autentică a jegului corupt te îmbie de fiecare dată când te confrunţi cu probleme civile. Până la urmă. El nu are nicio vină. Elevul este perfect. putem să ne mândrim că am ajuns în Groapa Marianelor în Oceanul Penibilităţii Planetare.

sunt umpluţi de bucurii.. dacã e sa fim fericiţi cu cluburi. cu ce parfum te-ai dat? de unde ai bluza aia mişto? de unde ai oja aia? de unde ai pantofii ãia? l-ai vãzut pe tipu' ãla? ai fost în clubul ãla? ai fost în oraş cu x? de ce nu mi-ai zis şi mie? vai. fiecare. fiu? când o sã chiulim ca sã mergem la bar? când o sã scuipãm pe stradã? când o sã strigãm dupã alţii doar pentru cã sunt altfel? când o sã mirosim a parfum ieftin? când o sã avem bani de aruncat? când o sã fim şi noi la modã? . rareori o valoare. fatã. Ca nişte saci. bani si modã.curând. doi.cicã.” Marin Preda .. unu. fată. trei. ştiu. tu nu bei apă cu lămâie? tu nu iţi ţuguieşti buzele de parcã ar fi din plastic? tu nu ai unghii false? tu nu te-ai vopsit sãptãmâna asta? tu n-ai fost la salon? tu nu te-ai combinat cu tipu' ãla? tu n-ai vãzut ce urâtã e aia? tu? tu? tu?. Timea Konya Cl. Oare eu când o sã vãd. atunci eu zic: sunt copaci pentru ca oamenii sã se bucure de ei.Generaţia McDonald's Auzi. a XI-a A „Tinereţea e o trufie...

ori însăşi moartea!”. Foarte fericit. iar o altă soluţie mai bună decât Lotusul nu găseşti. nu este atâta agitaţie şi forfotă în Oradea. Setea te stinge ca pe o lumânare şi neapărat vrei să bei ceva. Ajungi în Carrefour şi cumperi tot ce ai nevoie. douăzeci. de. Mă urc în taxi şi cer să mă ducă înapoi acasă. pentru că omul se odihneşte. românul face orice pentru câţiva lei. dar în cinci minute sigur se va găsi unul liber!”. Când eşti la capătul răbdării. bagi mâna după bani. paradoxal. Şi aşa se făcură cinci. duminica. ieşi din Carrefour. Sigur. toate cele cinci taxiuri lucrează momentan. apare în faţa ta o dacie 1310 care vine cu un nor imens de fum în spate. ” Copilul ţipă. dar care să trateze oraşul duminica. Cauţi un magazin duminica în amiaza mare cu copilul în braţe. Chemi un amărât de taxi şi rămâi uimit la exclamaţia: „Domnule. . cu acelaşi nor negru de fum în spate ca un blestem asupra rablei. nu-s singurul cumpărător din oraş.Am fost la mecanic de urgenţă! „O fi mers să o ia de la fier vechi. ajungi la Lotus şi plăteşti taxiul cu mărunţii din buzunar şi purcezi la drum printre zecile de magazine cu copilul gălăgios. În fine. bătrânii dorm de luni până sâmbătă. Nu în fiecare zi e duminică! Alexandru Vâşcan Cl. Ţi s-a terminat apa minerală şi laptele praf. În sfârşit ţi se transmite că maşina va ajunge în staţia de autobuz în două trei minute. Uneori. Când va termina de aspirat. te uiţi la un tractor care te-a depăşit şi gândeşti: „E. iar tu eşti gata să fii lovit de dambla. Constaţi cu stupoare că acesta este închis. Cu copilul în braţe aştepţi cinci minute şi realizezi că acesta a făcut o treabă mai mare decât te aşteptai. acelaşi taxi reapare ca prin minune. niciun autobuz. Copilul plânge. Maşina merge cu 30 km/h. din cinci se făcură zece. cum ar fi acest drum. duminica – dar copilul. Parcă totul e schimbat: nu există aglomeraţie în trafic. mori de sete şi nu mai auzi decât ţipetele copilului împieliţat. din lucruri aparent nesemnificative. iar duminica îi prinde cu aspiratorul în mână. o voi crede şi pe asta când voi începe primul an de călugărie. Mai stai la semafor aproape de un bloc şi mai vezi o babă dând cu aspiratorul. se poate scrie o compunere. Duminica este o zi specială în oraş. „Aşa-i lumea asta.Duminica în oraş Pare titlul perfect pentru emisiunea Mihaelei Rădulescu. În sfârşit. dar parcă auzi iarăşi zgomotul aspiratorului. dar ia-i de unde nu-s „Unde i-oi mai fi pus?” Parcă Dumnezeu ţi-a lăsat bani în buzunarul din interior cât să plăteşti o bere pentru tine şi un lapte praf pentru copil. a IX-a A . taximetristul e gata să leşine din cauza căldurii. stai la coada cea imensă de la casă – că de. La casă. dar nici magazine deschise nu sunt. o oază de speranţă: un ABC non-stop. va bate ori mulţimea de vecini asurziţi de monstrul de metal. În sfârşit. pe ăsta sigur l-a prins radarul!”. Nu vezi niciun tramvai. prin plânsete te ajută să avansezi. că nu mai era alt taxi disponibil şi.

de altfel foarte binevenite şi având locul lor bine stabilit în ierarhia influenţelor educative. le-a spus un neadevăr. E adevărat că e la modă ca aceia mai hârşiţi şi cu experienţă să dea sfaturi. să visezi la ochi albaştri( întâmplător sau nu.. Totuşi. în prima zi de şcoală..odată cu anii. era băieţelul numit Teddy Stallard. fără să vreau. pesemne. parţial. memoria asta păcătoasă îmi şopti mie că am citit odată un mass-mail din cele care ne invadeză zilnic căsuţele şi pe care de multe ori le ignorăm. Doamna Thompson îl urmărise pe Teddy în anul precedent şi observase că acesta nu se juca cu ceilalţi copii.. mi-am amintit versurile lui Arghezi: „Fă-te. Teodosie” se cam ştie: adulţii au responsabilitatea educării celor tineri. cu un creion gros şi roşu.. mie chiar îmi plac!).. deoarece în primul rând. suflete. hainele sale erau neîngrijite şi era murdar mai tot timpul. un X mare şi îngroşat şi să îi dea nota 4. Se ajunsese până acolo încât Doamnei Thompson îi făcea plăcere să scrie pe lucrările acestuia. deşi uneori ne fac mai mult bine prin adevărul lor decât ne-am putea permite să suportăm urmărind ştirile de seară la TV. anume cea de lipsă acută de inspiraţie: SCRISORI DE LA TEDDY În timp ce se afla în faţa copiilor din clasa a V-a.. m-am trezit că povara aceasta e poate încă prea grea şi . Şi Teddy putea fi nesuferit. celor mai lipsiţi de asemenea binefaceri ale vieţii care vin.. cufundat în banca sa. lea spus elevilor săi că îi iubeşte pe toţi la fel de mult... copil!” Chiar aşa. că doar no fi aşa de greu să sari de partea cealaltă a băncii şi să stai. vezi. Iată cum suna fragmentul (subliniez că nu-mi aparţine) şi care mă ajută să mă „scot”. Dar. în situaţia dată. de ce nu. . acest lucru nu era posibil.. mi-am spus. Pusă în ipostaza de a scrie. Modelul e vechi şi nu vreau să plictisesc pe nimeni repetând ceea ce de la Neagoe-Basarab şi ale lui” Învăţături către fiul său.Scrisoare către colegi. să nu-ţi pese decât de minutele rămase până la pauză. în virtutea profesiei. Ca majoritatea profesorilor. Doamna Thompson.

La şcoala la care preda doamna Thompson. astăzi miroşi exact ca şi mama". Până la sfârşitul anului. Ea i-a certat spunându-le că brăţara era drăguţă şi parfumul mirosea frumos. Un an mai târziu. Patru ani mai târziu. Pe măsură ce lucra cu el. Totuşi. Profesoara din clasa a III-a scrisese: "Moartea mamei sale îl afectase foarte mult. dar pe tatăl său nu îl prea interesează. a rămas surprinsă să vadă că profesoara din primul an scrisese: "Teddy e un copil isteţ. cu atât acesta reacţiona mai bine. S-a simţit şi mai prost când elevii ei i-au adus cadouri de Craciun. Profesoara din clasa a II-a scrisese: "Teddy este un elev excelent. mintea sa a început să îşi revină. Teddy ajunsese cel mai isteţ elev din clasă şi. îşi face temele cu grijă. Cu cât îl încuraja mai des. trebuia să revizuiască toate caracterizările elevilor. a plâns timp de aproape o oră. Mai puţin Teddy. Apoi au mai trecut încă patru ani şi a mai venit o scrisoare. Teddy a devenit alintatul său. În acea zi. Nu are mulţi prieteni şi uneori adoarme în timpul orei". dar este tulburat de faptul că mama sa suferă de o boală incurabilă. scrierea şi aritmetica şi a început să îi înveţe pe elevi. dacă nu se va schimba ceva". Au mai trecut încă şase ani până a mai primit un semn de la Teddy. Theodore Stallard. doamna Thompson înţelesese problema şi i-a fost ruşine de ce făcuse. Unii dintre elevi au început să râdă când a descoperit o brăţară căreia îi lipseau unele pietre şi o sticluţă de parfum pe trei sferturi goală. Doamnei Thompson i-a fost greu să îl deschidă în faţa celorlalţi. Cadoul acestuia era împachetat cu hârtie obişnuită de culoare maro. Doamna Thompson i-a acordat o atenţie deosebită lui Teddy. De-acum. a primit o scrisoare de la Teddy în care îi spunea că e cea mai bună profesoară pe care o avusese vreodată. când a deschis dosarul acestuia. Se străduieşte foarte mult. iar viaţa de acasă trebuie să fie foarte grea". Teddy Stallard a rămas după ore în acea zi doar pentru a-i spune "Doamnă Thompson. Apoi el i-a scris că terminase liceul al treilea în clasă şi că ea rămăsese cea mai buna profesoară pe care a avut-o. cu acelaşi mesaj. dar numele expeditorului era schimbat: Dr. După ce copiii au plecat. Apoi o nouă . iar climatul de acasă îl va afecta în curând. este manierat şi este o plăcere să fii în preajma lui". iar pe Teddy îl lăsase intenţionat la urmă. a încetat să mai predea citirea. legate cu panglici frumoase şi împachetate în hârtie strălucitoare. a mai primit o scrisoare care spunea că va termina în curând şi facultatea cu cele mai bune rezultate. apreciat de colegii săi. Profesoara dintr-a IV-a a scris: "Teddy este retras şi nu mai este interesat de şcoală. în ciuda promisiunii că îi va iubi pe toţi la fel. Încă o dată o asigură pe doamna Thompson că fusese cea mai buna profesoară.

ai înţeles greşit. Ioana Rittinger „Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală”. aşa cum cu multă maturitate tot Micul Prinţ al lui Exupery constata: Nu putem cunoaşte decât cu sufletul! Purtaţi mereu de valul (era să scriu “valsul”. Mulţumesc pentru că m-ai făcut să mă simt important şi mi-ai arătat că pot însemna ceva. Şi mă întorc (finalul e aproape!) la minţi mult mai luminate decât cea a persoanei răspunzătoare de aceste rânduri şi zic împreună cu Albert Einstein: “Dacă vrei să fii un membru ireproşabil al unei turme de oi.scrisoare în care o anunţa că se va căsători. cei care ştiu citi printre rânduri şi-au dat seama că textul de mai sus era doar un pretext (a se citi pre-text. nu ne va uita niciodată.poate. cu sufixul însemnând “înaintea”) pentru mesajul meu adresat dascălilor şi nu numai: Nu uitaţi că suntem răspunzători pentru ceea ce am îmblânzit! Şi că. Tu eşti cel care m-ai învăţat că pot schimba ceva. formării unor abilităţi şi deprinderi( remarcaţi . Albert Einstein . Îi spunea că tatăl său a murit cu câţiva ani în urmă şi o întreba dacă ar vrea să participe la nuntă şi să stea în locul în care stă de obicei mama mirelui. Şi a purtat brăţara căreia îi lipseau unele pietre şi a folosit acelaşi parfum pe care îl primise demult de la Teddy. vă rog. dar vom câştiga un suflet care . începe prin a fi tu însuţi o oaie." Doamna Thompson i-a şoptit cu lacrimi în ochi: "Teddy. iar Teddy i-a şoptit la ureche: "Mulţumesc pentru că ai crezut în mine. Bineînţeles că a acceptat.” Desigur. Poate că vom pierde o foarte preţioasă informaţie ştiinţifică.” Dacă s-ar fi gândit Neagoe că poate şi fiul său avea ceva de spus……! prof. că am reţinut formularea din minunatele manuale de pedagogie) uităm că în faţa noastră se află un OM care aşteaptă să fie tratat în consecinţă. S-au îmbrăţişat.ce bine ar fi!!!) şi de obsesia predării unor cunoştinţe.

Copilul creşte. cărora le este hărăzită puterea şi voinţa. altădată şi-ar fi putut pune întrebări sincere şi puternice. purificat şi înfiinţat. Caut locul sacru pe care îl visam de copil. pentru ca alţii să-l vadă mai bine. Caut locul bântuit de fantasmele celor care au fost în viaţă. labirinturi întunecoase. Aştept momentul unic în care omul. îşi va regăsi voinţa. Ei văd mizeria strânsă pe aur. Pe acest pământ se află un loc secret în care există tone de aur masiv. iar el uită de puterea pe care ar fi dorit s-o aibă. Camus Oamenii născocesc fel de fel de lucruri. obiecte şi oameni. Alţii. ei lustruiesc aurul. se va putea ridica. totul se regăseşte în om. planete ciudate cu piramide şi deşerturi. pe care o simţea atât de aproape. Uită. se va putea scutura de inerţia materiei. Uită de şansa care există în el. un loc. puterea şi mai ales ţelul spre care să poată alerga.” A. scufundânduse în mocirla călduţă a cotidianului. la adăpost de cel care. căzut sub greutatea propriilor născociri. celor care au luptat cu toate armele imaginabile împotriva lenei de a gândi şi de a simţi. în care mai târziu se va simţi tot mai bine. În final. Lumea de fantasme capătă putere şi se întoarce la el. pe care oamenii nu pot sau nu vor să-l cunoască. de miza pusă în joc de Destin. profunde şi totale a adevărului care urma să-mi fie comunicat.Oameni şi locuri Motto: “Există locuri în care spiritul moare pentru ca să se nască un adevăr care este însăşi negaţia lui. care prindea viaţă sau se înfiinţa pe măsură ce Spiritul meu îl concepea cu tot mai multă claritate. pe măsură ce cugetul ajungea la luciditatea necesară înţelegerii spontane. . Ei inventează întâmplări. Prin faţă i se perindă sute de mii de tentaţii. cară cu ei mizeria. păduri cu fiare sângeroase.

A.PAŞI SPRE CUNOAŞTERE Luminează-te şi vei fi! C. Rossetti .

înalt de aproximativ trei metri. pentru un maximum de eficienţă. intensitatea luminii fiind reglată de o serie de senzori de proximitate. a fost prezentat în cadrul evenimentului „Simplicity Day” în Moscova. Atunci când cerul este acoperit de nori şi se înregistrează condiţii de vânt. Light Blossom funcţionează în mod similar unei flori. . stâlpul îşi mişcă panourile în funcţie de aceasta. În timpul zilei. alimentată cu lumina solară din timpul zilei şi de vânt. consumul de energie este optimizat.Philips a inventat iluminatul stradal pe bază de energie solară Oraşele viitorului vor fi iluminate cu stâlpi ecologici în formă de floare. un stâlp de iluminat stradal. Pe măsură ce sursa de lumină se deplasează pe cer. cu ajutorul conceptului Light Blossom. deoarece Light Blossom luminează la capacitatea maximă doar atunci când simte că sunt oameni prin preajmă. Astfel. se mulţumeşte să furnizeze o lumină difuză. Light Blossom îşi orientează petalele sub forma unei elice. LED-urile stâlpului pornesc automat. transformându-se astfel într-o turbină eoliană. Când soarele apune. Inovativul proiect. În rest. ca o floare de soare. deschizându-şi „petalele” (panouri solare) pentru a capota energia solară. Compania Philips vrea să revoluţioneze iluminatul urban. pe bază de energie solară şi eoliană.

în 2006. ”Copacii solari” elimină emisiile de carbon Panourile solare ale „copaciilor solari” au dat suficientă lumina chiar şi pe timp noros. astfel încât se stinge şi se aprinde automat la răsătirul sau apusul soarelui. ”copacii solari” au fost ”plantaţi” de probă. Deoarece stâlpul ecologic nu trebuie racordat la reţea electrică. Vancouver. comunităţile rurale ar putea implementa noul concept fără să investească în infrastructura electrică. cea prin leduri emană mai puţină poluare luminoasă.Prin folosirea ledurilor. ”Copacii solari” au fost ”inventaţi” de către designerul englez Ross Lovegrove. În acelaşi timp ar reduce simţitor facturile la electricitate pentru administraţiile locale”. spre deosebire de iluminarea obişnuită. Mai mult. bateriile vor alimenta nişte leduri. Light Blossom utilizează doar jumătate din energia pe care o consumă un stâlp de iluminat stradal tradiţional. Specialiştii spun că iluminarea prin leduri e cu atât mai necesară cu cât. alcătuite din câte zece panouri solare aranjate precum ramurile unui arbore adevărat. în oraşe energia în exces produsă de Light Blossom ar putea fi folosită în alte scopuri. mult mai economice din punct de vedere al consumului de energie.com. „În curând. Oraşele din întreaga lume au început să fie iluminate cu ajutorul ledurilor. străzile europene vor fi iluminate prin ”copacii solari”. care vor fi alimentate de baterii. Pentru prima dată. iluminarea stradală a consumat 10% din electricitatea folosită în . emisiile de dioxid de carbon vor fi reduse. În plus. În curând.Potrivit reprezentanţilor Philips. pe strada Ringstrasse din Viena şi au produs suficientă lumină chiar şi atunci când soarele nu a răsărit deloc timp de patru zile. Noua invenţie cuprinde detectori de lumină. în octombrie anul trecut. citată de site-ul RenewableEnergyAccess. arhitecţii au început sa prevadă clădirile noi cu faţade iluminate prin sisteme speciale de leduri. directorul programului de iluminare stradală. Viena sau Torraca sunt numai câteva dintre localităile cu un sistem public de lumini generate de leduri. La rândul lor. ”copacii solari” ar putea deveni principala formă de iluminare stradală şi ar putea elimina emisiile de dioxid de carbon. care spune că. faţadele clădirilor vor emmana lumini multicolore. a declarat Christina Werner. Energie solară În timp ce străzile din Europa vor fi iluminate de “copaci solari”.

ledurile sunt folosite foarte mult pentru clădirile de birouri.000 de ore şi e garantată să dureze cel puţin 15 ani. împreună cu câteva firme specializate. Torraca. Terra Hall din Philadelphia. unul dintre directorii firmelor din Philadelphia care produc leduri. o companie italiană specialzată în sisteme de iluminat lucrează pentru transpunerea acestui lucru în realitate. demonstând că sunt o forma practică pentru iluminarea stradală”. administraţia locală justificâdu-şi alegerea prin economisirea a 70% din energia consumată de obicei. astfel încât emisiile de carbon să fie dintre cele mai reduse. adică 2. a precizat Christina Werner. ci şi alte obiecte ar putea fi decorate cu panouri solare pe bază de leduri. Statisticile arată ca aici au rezultat 2. a ales de curând iluminarea publică prin tehnologia ledurilor. afirmă Paul Levy.Europa. În prezent. la primăvară. ”Oraşele din întreaga lume investesc semnificativ în sistemele de iluminare prin leduri. Autorităţile din oraşul american Philadelphia au iluminat clădirile reprezentative folosind tehnici diferite pentru iluminarea prin leduri. Italienii au acum un sistem de leduri care le permite noaptea o iluminare stradală aproape naturală. designerul englez . . a fost iluminată printr-un sistem linear de leduri. invenator al ”copacilor solari”.”Sperăm că nu numai Viena. lucrează pentru proiectarea unei maşini care să funcţioneze cu energie solară. Astfel. În plus. Terra Hall.000 de milioane de KWh. mai ales că străzile lor devin tot mai animate pe timp de noapte”. Ea a adăugat ca administraţia din Viena va decide ”în curând” dacă va instala mai mulţi „copaci solari”. vor folosi energia regenerabilă pentru iluminatul stradal. un mic orăşel din sudul Italiei. ”Panourile solare ale copacilor au dat suficientă lumina chiar şi pe timp noros. Maşina alimentată cu energie solară Specialiştii spun că nu numai ”copacii”.900 de milioane de tone de emisii de carbon. Ledurile din Torraca economisesc 70% din energie Chiar şi oraşele mai mici au renunţat la iluminatul clasic în favoarea celui prin leduri. iluminată prin leduri Nu numai Viena a încercat iluminatul ”prietenos cu mediul”. Autorităţile locale au anunţat că. ce are o durată de viaţă de 50. ci şi alte oraşe. care să ţină străzile illuminate corespunzător pe timpul nopţii. clădirile de pe Strada South Boat vor fi iluminate in acelaşi fel. unde arhitecţii sunt specializaţi în arhitectură verde. În loc de clasicele becuri. dar şi alte oraşe. Acest lucru se întâmplă cel mai des în Canada. În prezent. Una dintre principalele clădiri ale oraşului. Au fost alese cinci dintre clădirile de pe Strada Artelor.

citat de la BBC Woeld. ing. directorul de priect. Cercetătorii de la Universitatea Glasgow au dezvăluit de curînd că au descoperit metoda prin care ledurile să fie folosite şi pentru iluminat casnic.credeam că am găsit soluţia pentru fabricarea unor leduri mai puternice prin confecţionarea unor găuri în suprafaţa lor. ledurile ar putea înlocui în curând becurile clasice. Dorin Gligor . ledurile nu au fost folosite pentru iluminatul interior al caselor pentru că procesul prin care se făceau găurile din leduri era foarte scump. dar să le facă şi mult mai ieftine”. În orice caz.”Până acum. care să le crească nivelul de iluminare. Informaţii prelucrate de: prof. a declarat Dr.Faiz Rahman.Hotel de 60 de etaje cu faţadă luminoas] Cercetătorii de la Glasgow ne dau speranţe Chiar dacă sunt folosite mai puţin pentru iluminatul interior din cauză ca sunt foarte scumpe.

susţine că. chiar şi pentru vremurile în care acestea au fost ridicate. procesul construirii unor astfel de monumente nu este imposibil. dând naştere unor puternice controverse. cum ar fi granitul sau dioritul. Timp de secole. un inginer şi un şefconstructor. creatorii unor mini-sisteme menite să uşureze munca fizică a muncitorilor. care vor termina monumentul în aproximativ 23 de ani. misterul care înconjura piramidele a înfierbântat spiritele în rândul oamenilor de ştiinţă. Instrumentele folosite pentru modelarea materialelor mai puţin dure au fost identificate. profesor de studii clasice. în comparaţie cu o altă construcţie grandioasă. Estimările acestuia sugerează că pentru a construi Marea Piramidă de la Giza sunt necesari intre 20 000 şi 30 000 de muncitori. Zeul egiptean al soarelui. Motivele pentru care egiptenii au ales să îşi construiască piramide cu vârful ascuţit sunt de natură religioasă. Pentru că tehnica necesară construirii unor astfel de giganţi este complexă. mulţi au susţinut că piramidele au fost construite de extratereştri sau de către egiptenii deţinători ai unei tehnologii avansate. pentru că am participat şi eu la astfel de acţiuni. care a fost construită în 200 de ani. Redford le arată imagini cu muncitorii de pe şantierele arheologice. a XII-a A . spune Redford. împingând un bloc de granit de 2 tone şi jumătate. catedrala Notre Dame din Paris. care a fost pierdută cu vremea. Despre acesta se spune că s-a autocreat dintr-o movilă de pământ care avea forma unei piramide. dar cu un numitor comun: piramidele. faraonii începeau construcţia unei piramide în momentul urcării pe tron. formaă dintr-un arhitect. egiptenii au creat standardele unei piramide clasice: un monument masiv cu o bază pătrată şi patru laturi care se unesc într-un punct. Acesta stabilea încă de la început membrii de baza ai echipei care aveau să îi ridice mormântul. care se încheiau cu un acoperiş plat. în proces intervenind şi inventivitatea inginerilor. Felul în care muncitorii egipteni tăiau pietrele pentru a le folosi în construcţii este încă subiect de studiu pentru cercetători. Scepticilor care nu cred că aceste materiale grele de construcţii au putut fi mutate fără maşinării. care reproduc o echipă de 20 de muncitori. era considerat tatăl tuturor faraonilor. Ra. Conform spuselor lui Redford. după care i-a creat şi pe ceilalţi zei. Donald Redford. deşi complicat. dar încă se mai incearcă identificarea instrumentelor folosite pentru pietre dure. Sursa: Science Daily Preluat de Ionescu Vlad Cl. Redford susţine că forţa oamenilor era de ajuns pentru a mişca pietrele foarte grele. “Ştiu că este posibil. mayaşii şi vechii egipteni sunt trei civilizaţii diferite. Aztecii si mayaşii şi-au construit piramidele în trepte succesive.”.Cum au fost construite piramidele egiptene Aztecii. Dintre cele trei mari culturi.

Vom vedea cum te descurci tu. 6 .18 Inteligent. dacă ştii mai mult de 19. 19 + Geniu Nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Secret 24 O într-o Z 26 L în A 7 Z într-o S 7 M ale L 12 S în Z 66 V în B 52 C într-un P (FJi) 13 D în SSU 18 G într-un T de G 39 V în V T 5 D la un P 90 G într-un U D 3 S M (S V C A) 32 este T în G F la care A I 15 J într-o E de R 3 R la o T 100 B într-un L 11 J într-o E de F 12 L într-un A 13=FN pt U 8 T la o C 29 Z în F într-un A B 27 V în N T 365 Z într-un A 13 L într-o D de B 52 S într-un A 9 V într-o P 60 M într-o O 23 P de C în C U 64 P pe o T de S 9 P în A de S 6 M pentru a C la C 1000 A într-un M 15 O pe P unui O M Răspuns Preluat de Ionescu Vlad Cl. 12 . eşti un geniu Doar 2 membri ai MENSA au reuşit să facă tot. Ai ca exemplu Nr.11 Putin Inteligent. a XII-a A . Barem: intre1 si 5 .Mediu. 0. Conform cu standardele de inteligenţă.Joc de inteligenţă Tu trebuie să afli ce înseamnă literele.

în special ebraice. În zilele noastre. chineză. G. în lume domnea armonia. un obiect. încât termenul “sătean” – vilain – a ajuns să denumească un suflet ticălos. Scripturile. şi egipteană. fiind un simbol religios păgân. Literele erau aşezate pe colţurile pentagramei. iar simbolul oficial al acestora era chiar pentagrama. ţăranii needucaţi. mâini. pe stâncă. de fapt. Când masculinul şi femininul se aflau în echilibru. Primele pentagrame au fost inscripţionate în vechile peşteri. grecii au fixat olimpiadele o dată la 4 ani. În textele sumeriene pentagrama reprezintă cele 5 planete vizibile. Religiile antice se bazau pe ordinea divină a naturii. Cuvântul provine.Ce ar trebui să ştim despre pentagramă Simbolul este un semn. 5 reprezintă numărul omului din motivul diviziunii corpului său. Totodată. Au fost găsite inscripţionate pe zidurile peşterilor neolitice şi în desenele babiloniene. care înseamnă locuitor al zonelor rurale. la cea indiană. EI. Pentagrama este unul dintre cele mai puternice şi persistente simboluri magice din istoria omenirii. o imagine etc. în mişcarea sa. dezechilibrul ducea la haos. fiecare dintre cele cinci vârfuri ale pentagramei reprezintă unul dintre cele 5 elemente care constituie omul: focul. mai folosite. cap. de la cea maiaşă din America Latină. Datorită acestui ciclu. de fapt. A. termenul “păgân” a devenit aproape sinonim cu venerarea diavolului – o eroare gravă. considerat de fapt. Anticii considerau că lumea are două componente: cea feminină şi cea masculină. Unul dintre cele mai vechi. Adeptii lui Pitagora au marcat punctele sau unghiurile Pentagramei cu literele greeceşti UGIEIA. o noţiune. o idee. Literele care marcheaza colţurile Pentagramei sunt primele litere din cuvintele greceşti pentru elementele: U: Hudor = Apa G: Gaia = Pamant I: Idea = Idee sau Hieron = lucru divin EI: Heile = Caldura Soarelui sau Th: Therma = Caldura A: Aer Acest simbolism particular a persistat dea lungul secolelor şi a avut o mare influenţă asupra teologiei şi diverselor tradiţii. fiind importantă pentru multe dintre culturile străvechi. aranjate în sens invers al acelor de ceas începând din colţul din stânga jos aşa: U. care reprezintă indirect (în mod convenţional sau în virtutea unei corespondenţe analogice) un obiect. din latinescul paganus. o însuşire. Pentagrama este un simbol precreştin asociat cu venerarea naturii. Pentagrama este reprezentativă pentru componenta feminină a tuturor lucrurilor – un concept pe care istoricii religiei îl denumesc “sacrul feminin” sau “Zeiţa”. apa. picioare. iar acordînd aceasta cu matematicianul şi filozoful grec Pitagora. “Păgânii erau. care practicau venerarea naturii. I. pământul şi eterul. aerul. o fiinţă. oamenii de atunci crezând că au o semnificaţie spirituală. sunt abundente în referinţe la pentagrame. . Zeii şi zeiţele lor colaborau pentru a menţine echilibrul. sate). unde este marcat simbolul planetei Venus. simbolul secret al zeiţei Ishtar. Atât de mare era teama Bisericii de cei care locuiau în villes (fr. un sentiment etc. şi fără îndoială unul dintre cele mai controversate simboluri este pentagrama. Anticii erau uimiţi de faptul că planeta Venus descria o dată la 4 ani o pentagramă perfectă.

crezând că este reprezentarea Cristului. pentagrama se referă la Steaua Arzătoare. Ea era asociată celor cinci răni ale Christului şi pentru că putea fi trasată dintr-o singură mişcare a peniţei. care practicau ritualurile. omul întrupat.Primii creştini au folosit pentagrama ca emblemă. Este simbolul luptei şi ascendenţei noastre pentru a deveni una cu Spiritul. precum grecii. iar mai târziu pentaclul a devenit foate important pentru multe doctrine esoterice medievale şi renascentiste care credeau în sistemele alchimiei Kabbalei şi Ceremonialului Magic. folosită pentru bijuterii şi amulete.biomagikstar. Magicieni. Adopţia pentaclului ca simbol satanic este relativ recentă. Steaua cu cinci colţuri. care era doar o emblemă preferată. foloseau pentagrama ca un microcosmos al corpului uman. cu Alpha şi Omega ca unul. care simbolizează triumful materiei şi dorinţele individuale peste dogmele religioase. simbolizează microcosmosul. Dar între pentagramă şi Creştinism au fost multe conexiuni înainte de cruce. Alexandra Mustăţea Cl. materială a primit perfecţionarea spirituală. Practica Ritualului Magic a fost folosită pentru a crea o situaţie de apropiere de Dumnezeu prin folosirea simbolurilor şi a ritualurilor. ea reprezintă Steaua Bethleemului. şi câteodată simbolizează descendenţa divină a Christului în lumea materială. cu vârful orientat în sus. iar ca adaos la simbolismul pitagoreic. inscripţiile sale fiind reprezentarea Magiei Negre. Pentagrama a fost de asemenea expresia secretelor gnostice care aveau ascunse şi alte istorisiri creştine. În Francmasonerie. calea prin care lumea elementară.ro/simboluri_magice.html Codul lui da Vinci de Dan Brown . a XI-a B Informaţii prelucrat din sursele: www.

S-a păstrat o singură lucrare a lui: “Despre dimensiunile şi distanţele Soarelui şi Lunii”. Pitagora (c. bazate pe scrieri. VII – VI î. care a interpretat corect aspectul albicios al Căii Lactee. Dacă am căuta să exemplificăm cu nume ilustre unele realizări ale astronomiei elenistice. S-au descoperit o serie de oase pe care erau gravate fazele Lunii.000 de ani.) a fost elevul lui Straton din Lampsakos.000 de ani î. Copernic.e.000 î.e. Date mai sigure. se crede că începuturile astronomiei sunt ai vechi.e. mişcându-se în jurul Pământului. ele putându-se situa în momentul apariţiei poziţiei bipede la om. ceea ce i-a permis să vadă şi să observe cerul. 560 – c. care înflorea în Mesopotamia. ce datează din jurul anului 35. Astfel.e.n.450) a susţinut şi el această teorie şi a afirmat că “Luna. 540 – c. prin prezenţa nenumăratelor stele slabe pe care ochiul omenesc un le poate distinge.n. lui i se atribuie teoria mişcării combinate a Pământului. Timp de 2. . În ceea ce priveşte concepţia cosmologică a lui Aristah. Aristah din Samos (310 – 230 î.e.000 de ani prin primele obsrvaţii telescopice ale lui Galilei.Cei mai vestiţi astronomi De obicei. cunoştinţele despre Univers s-au acumulat graţie activităţii neobosite ale unor savanţi ca Brahe.n.).n. avem din Grecia Antică. fapt confirmat dupa circa 2. În realitate.). Parmenide din Eleea (c. care denumeşte cerul “cosmos” şi declară Pământul este sferic.e.) era considerat un iscusit astronom. se afirmă că astronomia este una dintre cele mai vechi ştiinţe. Tales din Milet (sec. unde încearcă să determine distanţe până la Lună şi Soare. Viziuni şi concepţii aproape de realitate a susţinut şi Democrit din Abdera (460 – 360 î. cu circa 3 – 4. Galilei şi alţii. un putem să nu-i cităm pe unii din marii filosofi. iluminează nopţile cu o lumină împrumutată”. Se mai menţionează că începuturile astronomiei ar data din epoca culturii asiro-babiloniene.n. 500 î.n.

Desenează o hartă a Lunii destul de rudimentară şi denumeşte zonele mai închise “mări”. după care cercul se împarte în 360°. ceea ce atrage mânia clerului. În anul 1609 apare lucrarea lui Kepler “Astronomia nova…”.) este considerat cel mai mare astronom al antichităţii greceşti. iar în Calea Lactee. descoperă munţii lunari şi formaţiunile caracteristice. observă petele solare şi le interpretează corect. după agitaţia provocată de Galilei cu descoperirile sale telescopice. El calculează paralaxa Lunii cu o precizie destul de mare.90 – c. determinând şi perioada de rotaţie a Soarelui. lucrare care a fost tipărită abia în 1835. El ajunge la o apreciere foarte exactă a lungimii anului. nematematizată.125 î.5 secunde. El apreciază foarte exact şi durata lunii sinodice. Hisparh a introdus sistemul hexazecimal. la 29 zile 12 ore 44 minute şi 2. cel ptolemeic şi cel copernican.190 – c.Hiparh din Niceea (c. într-o formă simplă. Galilei descoperăcei 4 sateliţi mari ai planetei Jupiter. asemănătoare craterelor vulcanice sau circurilor. Opera nemuritoare a lui Copernic are titlul “De revolutionibus orbium caelestium.1601) a determinat precesia echinocţiilor la 51” pe an.168) dezvoltă sistemul geocentric care îi poartă numele şi aduce îmbunătăţiri catalogului lui Hiparh. libri VI”. prin intermediul Inchiziţiei. dintre cele . sistem folosit înainte numai de babilonieni. conţinând peste 850 de aştri.fiecare minut având 60” Claudiu Ptolemeu (c. în care el compară cele 2 sisteme ale lumii. În primul rând. cu lichidarea definitivă a “trepidaţiei”.n. Tot el a determinat cu precizie înclinarea eclipticii la 23°31’ şi mişcarea anuală a perigeului şoarelui la 45” (în loc de 61”). clasificare care. îi intentează un proces rămas celebru în urma câruia este silit să abjure. în care sunt enunţate primele 2 legi. După această abjurare. s-a păstrat până azi. în care Copernic îşi expune. În acest catalog. el descoperă nenumărate stele noi: 36 de stele în Pleiade. când aproape toate confirmările în favoarea teoriei heliocentrice fuseseră obţinute. el împarte stelele vizibile cu ochiul liber în 6 clase de strălucire.e. fiecare grad fiind compus din 60’. O altă contribuţie a lui Hiparh este alcătuirea unui catalog de stele. Principala operă astronomică a lui Galilei este “Dialogo…”. cu unele perfecţionări. apare în manuscris lucrarea “Micul comentariu”. legenda spune că Galilei ar fi rostit celebra expresie “E pur si move!” (Şi totuşi se mişcă!) Johann Kepler (1571 – 1630). Nicolaus Copernic (1473-1543). observând Luna. Observând câmpurile stelare. Tycho Brache (1546 . considerându-l ca având 365 zile şi un sfet fără 1/300 dintr-o zi. o mulţime de stele. care. principalele teze ale heliocentrismului. Catalogul său cu poziţiile precise a 777 stele un avea o eroare mai mare de 1’ Galileo Galilei (1564 – 1642) îşi construieşte singur o seri de lunete cu care începe să observe cerul şi să facă descoperiri de o importanţă capitală. Prin 1512 – 1513.

Le Verrier (1811 – 1877) calculează locul unde se află planeta Neptun şi determină exact deplasarea periheliilor periheliilor planetelor. Ca realizări în Sistemul Solar mai putem cita descoperirea a 2 sateliţi ai lui Uranus.J. Urbain J. legea a II-a spune că “raza vectoare mătură arii egale în timpuri egale”. având Soarele în unul dintre focare”. în care apare şi legea a III-a: “pătratele perioadelor siderale de revoluţie sunt proporţionale cu cuburile semiaxelor mari. el analizeză mişcările Lunii. Pe baza acestei lucrări fundamentale se va constitui o nouă ramură a astronomiei: mecanica cerească. El mai descoperă radiaţiile infraroşii.” Pentru cele 3 legi de mişcare a planetelor. Titania şi Oberon. care se mişcă în jurul centrului de masă comun.3 cunoscute sub numele de “legile lui Kepler”. planetelor şi cometelor. şi rotaţia sa anormală. descoperirea a 2 sateliţi ai planetei Saturn. Legea I spune ca “planetele se mişcă pe orbite eliptice. În al III-lea volum al lucrării “Principiile matematice ale filosofiei naturale”. descoperirea variaţiilor sezoniere pe planeta Marte şi interpretarea benzilor de pe Jupiter ca fenomene din atmosfera sa. În 1619 publică “Harmonices Mundi”. Mimas şi Enceladus. William Herschel (1738 – 1822) a descoperit planeta Uranus (1781). determină forma galaxiei noastre şi descoperă foarte multe stele duble. măsurarea peioadei de rotaţie a lui Saturn şi a inelelor sale. Keple a fost supranumit “legiuitorul cerului” Isaac Newton (1642 – 1727) construieşte primul telescop cu oglindă. Text adaptat de Alexandra Mustăţea Clasa a XI-a B .

Karl Schwarzschild a dat soluţia ecuaţiei matematice care descria un astfel de obiect.Ce ştim despre ”găurile negre” Pe înţelesul tuturor. oamenii s-au gândit ca acest tip de obiecte chiar există in Univers.2 km/s. in timp ce aceea a Lunii este de doar 2. Viteza cu care aruncăm o piatră pentru ca ea să scape de atracţia gravitatională a planetei se numeşte 'viteză de evadare'.4 km/s. Se va ridica la nesfârşit. datorită muncii lui Oppenheimer. Abia mult mai târziu. În relativitatea generală. Aceşti cercetători au arătat ca atunci când o stea suficient de masivă rămane fară combustibil. prin 1930. o gaură neagră este o regiune din spaţiu care are atât de multă masă concentrată in ea încât nici un obiect din apropiere nu poate scăpa de atracţia ei gravitaţională. Dar să începem mai uşor. cu atât mai mare viteza de evadare. gândindu-ne la graviţatie sub circumstanţe destul de simple. trebuie sa folosim nişte rezultate ale ei pentru a intelege găurile negre mai in detaliu. Daca aruncăm piatra destul de tare am putea s-o facem să scape total de gravitaţia planetei. si colapsează intr-o gaură neagră. O planetă mai uşoara va avea o viteză de evadare mai mică. atunci gravitaţia ei este foarte puternică. Acum să ne imaginăm un obiect cu o concentraţie enormă de masa intr-o atât de mică rază incât viteza de evadare este mai mare decât viteza luminii. deci viteza de evadare este foarte mare. Viteza de evadare depinde de asemenea de distanţa la care ne aflăm de centrul planetei: cu cât suntem mai aproape. Ideea unei concentraţii de masa atât de densa incât nici lumina nu poate scăpa dateaza incă din timpul lui Laplace in secolul XVIII. Să presupunem că ne aflăm pe suprafaţa unei planete. Deci. Volkoff si Snyder. astfel incât regulile uzuale ale geometriei nu se mai aplică. Chiar şi lumina va fi trasă inapoi de gravitaţie şi nu va fi in stare să scape. cum nimic nu poate merge mai repede decât lumina. ea se va ridica un pic. Aruncăm o piatră pe direcţie verticală. Presupunand că nu o aruncăm prea tare. Viteza de evadare a Pamântului este de 11. Lângă o gaură neagră. nu mai e în stare să reziste împotriva propriei atracţii gravitaţionale. distorsiunea spaţiutimpului este foarte severă şi din această cauză găurile negre au nişte proprietăţi . Având in vedere că cea mai bună teorie despre gravitaţie pe care o avem in acest moment este Teoria Generală a Relativitaţii a lui Einstein. dar pâna la urmă acceleraţia datorată gravitaţiei planetei o va face sa cadă din nou. nimic nu poate scăpa din câmpul gravitaţional al obiectului.’Viteza de evadare’ depinde de masa planetei: daca o planeta este extrem de masivă. Aproape imediat dupa ce Einstein a dezvoltat relativitatea generală. gravitaţia este o manifestare a curburii spaţiutimpului. Obiectele masive distorsionează spaţiul si timpul.

Încercarea de a evita singularitatea. dar nu mai poti ieşi niciodată. Dar dacă vă aflaţi în interiorul orizontului. ne vom lovi de singularitate la r=0. dar dintr-un anumit punct de vedere el poate fi considerat ca fiind in mişcare. viteza de evadare este mai mică decât viteza luminii. e la fel ca şi cum ai încerca să eviţi ziua de mâine. puteţi scăpa de atracţia gravitatională. a XI-a B . la fel cum in circumstanţe obişnuite nu te poţi opri din mersul spre viitor (adică spre valori din ce în ce mai mari ale lui t). cu viteza luminii! Asta explică de ce e uşor să treci orizontul spre interior. De fapt se miscă spre exterior. eşti condamnat să te apropii din ce in ce mai mult de 'singularitatea' din centrul găurii negre. odată trecut orizontul evenimentului. dar e imposibil s-o faci in direcţia opusă. aceste obiecte erau uneori denumite "stele îngheţate". In afara acestui orizont. Orizontul e static. odata ce ai trecut de orizontul evenimentului. spaţiu-timpul este distorsionat atât de mult incât coordonatele care descriu distanţa radială şi timpul işi schimbă rolurile. coordonata care arată cât de departe suntem de centru. Pentru un observator care stă nemişcat la distanţă mare de gaura neagră. el trebuie să fugă atât de repede numai ca să rămaâna pe loc. De fapt. O gaură neagră are ceva ce se cheamă 'orizontul evenimentului'. Odată intrat in orizont. devine o coordonată asemănătoare timpului. E foarte ciudat. Adică "r".foarte ciudate. iar "t" devine asemănătoare spaţiului. O consecinţa a acestui fapt este aceea că nu te poţi opri din mişcrea spre un r din ce în ce mai mic. Ne putem imagina orizontul evenimentului ca fiind locul unde viteza de evadare este egală cu viteza luminii. Am putea încerca s-o evităm. Prelucrare de Andrei Martin Cl. turând motorul. Acesta este o suprafaţă sferică ce marchează graniţa găurii negre. Presupunerile astronomilor spun că mijlocul galaxiei noastre este o gaură neagră imensă. oricât ce puternic ar fi motorul tot nu veţi scăpa. În final. Numele "gaură neagră" a fost inventat de John Archibald Wheeler. şi s-a incetăţenit datorită faptului că are mai mult lipici. decât celelalte dinaintea lui. Dar odată cu apropierea de orizont. dar e inutil: nu conteaza direcţia în care mergi nu-ţi poţi evita viitorul. Orizontul are nişte proprietăţi geometrice foarte ciudate. relativ la singularitate. ne dăm seama că are o viteză foarte mare. Spus mai plastic. Înaintea lui Wheeler. deci dacă turaţi motorul îndeajuns. Poţi "intra" in gaură prin acest orizont. orizontul pare a fi o suprafaţă sferica frumoasă şi statică.

Tipuri de sintetizatoare: 1. Restul efectelor. care sunt controlate de un procesor. Gary Newman. şi joystick-uri de înalălţime a sunetului (portamento) şi modulaţiedigitală. Pentru a distorsiona sunetele se folosesc knob-uri de Cutoff. Vocoder – sunt acele sintetizatoare fără clape. Yamaha Tyros 3. Exemple: E-MU Emulator 2. Rick Wakeman. Cristian Cernat Cl. Stefan Phlaffe. el putând să le repartizeze pe oricare clapă a instrumentului. să le modifice înălţimea. Digitale – sunt acele tipuri de sintetizatoare care folosesc procesare digitală de semnale şi modulaţie de frecvenţă pentru a crea sunete de înaltă calitate. pătrate şi sinusoidale. utilizate în distorsionarea vocii umane. Andy Bell. Utilizatorul are control absolut asupra sunetelor. Au fost folosite (şi inventate) pentru prima dată de trupa germană Kraftwerk la începutul anilor 70. sunt controlate de procesor. Pentru a modifica sunetele. Ralf Hutter. Wolfgang Flur. David Bowie. durata etc. Dave Smith Evolver. Există 3 tipuri de impulsuri electronice pentru crearea sunetelor: triunghiulare. Yanny. Delay. ele folosesc filtre de frecvenţă joasă şi filtre de frecvenţă înaltă oscilatoare de frecvenţă joasă şi modulatoare. Alan Wilder. Chris Lowe. ci care folosesc sunete înregistrate de utilizator. 2D. Christian Lorenz. Yamaha PSR-S900. Beck. Oberheim OB-8. 4. Exempe Moog Minimoog. Sunetele sunt apoi redate prin căşti sau difuzoare. Analog – sunt acele tipuri de sintetizatoare care folosesc circuite analogice pentru a crea sunete. ARP Quadra. cum ar fi Sawtooth. introduse în aparat prin intermediul unui mediu de stocare (floppy-disk. Clavia Nord Wave. 2. Vince Clarke. 3. Exemple: Access Virus TI. E-MU E-max. şi pre-setate. Sampler – sunt acele tipuri de sintetizatoare fără sunete proprii. Exemple de utilizatori de sintetizatoare (clapari) celebri: Jean Michel Jarre. Mike Barson. Tony Banks. Karl Bartos. Mike Oldfield. Florian Schneider. Herbie Hancock. a IX-a B . Liam Howlett.Sintetizatoare Definiţie: Un sintetizator este un instrument muzical electronic capabil să producă o varietate de sunete prin generarea şi combinarea a diferitor frecvente. Roland Jupiter 8. Martin Gore. Andrew Fletcher. CD).

Cu siguranţă. regulamentul tehnic WRC va fi identic cu cel Super 2000. Raliul Portugaliei nu se poate compara ca şi amploare cu Safari Rally din Kenya. spune Nagle. unde toată lumea vrea să participe. dar a ieşit de pe drum când era în poziţia de lider. Iar această performanţă a fost obţinută în faţa “miticului” World Rally Championship. cu excepţia a trei probe în Rusia. BF Goodrich sau Yokohama şi nu există restricţii cu privire la numărul sau la tipul de pneuri utilizate. Diferenţele majore apar însă în modul în care decurg etapele. dar eu sper să nu se întâmple. “Suntem autorizaţi să tăiem pneurile. aşa cum se făcea pe vremuri în WRC. cel puţin la ora actuală. În ceea ce priveşte automobilele există diferenţe. în WRC există mai multă politică şi toată lumea doreşte bani. Însă după succesul din Brazilia cariera sa a decolat…Meeke a obţinut în emisfera sudică prima victorie importantă într-un raliu internaţional pentru un pilot britanic în ultimii trei ani. analiticul său coechipier. În IRC fiecare organizator poate adopta stilul său propriu de organizare a etapei. Dacă ultima întrecere este vârful raliurilor. în IRC sunt prezenţi Pirelli.Diferenţa dintre WRC şi IRC Pentru prima dată în acest sezon. “Desigur modelele WRC sunt mai puternice. nu pentru că are bani să o facă!” O altă diferenţă majoră o reprezintă politica privind furnizorii de pneuri. pe când în WRC este obligatoriu modelul “trei zile . Paul Nagle. face comparaţia între IRC si WRC. Am tăiat pneurile pentru a nu fi atât de dezavantajaţi şi astfel ordinea de start nu a mai avut o importanţă atât de covârşitoare. priviţi la Wales Rally GB de anul trecut cu zăpadă şi gheaţă sau la Raliul Irlandei de anul acesta unde s-a mers cu pneuri de zăpadă pe drumuri de asfalt ude”. IRC este un campionat foarte competitiv. în ziua secundă în Brazilia eram primii la start.două treceri”. De asemenea. În schimb. pe când în IRC ai dreptul la trei”. Victoria din Curitiba Rally i-a deschis lui Kris Meeke un nou orizont. Dacă în WRC totul este colorat în galben de la Pirelli. Aici lumea participă pentru că doreşte să concureze. De asemenea.Desigur. Pilotul englez a mers bine şi la Monte Carlo. „Sunt 100 de motive pentru care IRC este diferit de WRC. De exemplu. De asemenea. Raliul Curitiba a însemnat primul raliu de pământ pentru el în trei ani şi al doilea cu tracţiune integrală în opt sezoane. Spre comparaţie. în IRC toată lumea sare să te ajute. “Lumea se întreabă dacă nu ar fi mai bine ca WRC şi IRC să se unească. În mod evident este dificil să prevezi unde se va îndrepta campionatul Intercontinental Rally Challenge. dar cele Super 2000 sunt mai spectaculoase şi sună fantastic. dar aceasta ne dă prilejul să comparăm cele două campionate. la recunoaşteri sunt permise doar două treceri în WRC. eşecul sau fiind considerat de unii ca previzibil. cu multe echipe bune. o etapă de WRC se suprapune (acelaşi weekend) cu o etapă de IRC. raliuri ca acela de la Monte Carlo se “simt” mai . În curând.

IRC-ul are o atmosferă prietenească şi mai mulţi constructori decât în WRC”. cu toate că WRC-ul este vârful raliurilor. Eugen Silaghi Cl. pentru că pot să-şi păstreze faimoasa tradiţie. În acelaşi timp.bine în IRC. a IX-a B . Uitaţi-vă la numărul de înscrişi recent în WRC ! Acesta denotă multe.

Pentru adulţi. de a redescoperi plăcerea de a construi. navo.emiţătorul. la cârmă sau profundorul unui aeromodel. GENERALITĂŢI Cum funcţionează un sistem de radiocomandă? Sunt 3 lucruri importante pentru această operaţiune: . . celor care doresc mai multă adrenalină. La automodele şi navomodele se pot folosi staţii de radiocomandă cu două canale pentru că acestea au nevoie de două funcţii. este un mijloc neîntrecut de relaxare. care este instalat pe model şi este alimentat de un pachet de 4 acumulatori.fie ei tineri sau în vârstă. .Îndemânare şi pasiune Activitatea de zi cu zi este astăzi foarte stresantă pentru cei mai mulţi dintre noi şi asta înseamnă că relaxarea este mai importantă ca niciodată. de comunicare cu cei tineri.servomecanismele. de a participa la competiţii .receptorul. dezvoltă spiritul de competiţie şi dorinţa de a fi cel mai bun. aşa încât ne vine greu să ne hotărâm pe care să o alegem. pentru a răspunde la comanda pe care o executaţi dumneavoastră. direcţia şi altitudinea aeromodelului. auto) şi care sunt abilităţile necesare pentru a realiza modele funcţionale ale acestor vehicule. de exemplu viteza. adică cel care transmite semnale când dumneavoastră mişcaţi stick-urile pentru a controla modelul. conectate. Apoi. Acesta primeşte semnale de la emiţător şi le transformă în semnale electrice care sunt trimise la servomecanisme .tot ce presupune un hobby complex şi care tinde să vă menţină într-o bună formă fizică şi psihică. sunt motoare mici. celor care vor să facă cercetare. Dar. Dar de ce să alegem modelismul? Pentru că modelismul are câte ceva de oferit fiecăruia: celor care doresc relaxare. Modelism înseamnă pentru copii un sport tehnico-aplicativ care îi învaţă principiile de funcţionare a unor importante mijloace de transport (aero. celor care vor să înveţe tehnică de înalt nivel. elementele finale de execuţie. de exemplu. celor pasionaţi de pescuit . totodată. este disponibilă o mare varietate de activităţi pentru timpul liber.

La aeromodele este necesară o staţie cu patru canale pentru a controla motorul (numai înainte). de exemplu.înapoi) şi cârma (stânga . direcţia (stânga .010 MHz. acumulatori. Cele mai utilizate sunt benzile de 35 MHz şi 40 MHz.adică motor (înainte . evident. Pentru a opera mai multe modele în acelaşi timp. chiar dacă este pentru emiţător (Tx) sau pentru receptor (Rx). acumulator. Performanţa tehnică o puteţi alege numai atunci când dumneavoastră hotărâţi ce fel de radiocomandă. Aceste modele sunt concepute pentru a fi uşor de zburat de către piloţii începători şi sunt complet asamblate cu toate componentele de care aveţi nevoie în cutie. se poate include în categoria jucăriilor. fiecare bandă este împărţită în mai multe canale.jos) şi eleroanele (rotaţie în jurul axei longitudinale). nu mai vorbim despre seturi all-in-box RTF. Cum este posibilă pilotarea mai multor modele în acelaşi timp. Atâta timp cât fiecare model foloseşte un alt canal (adică o frecvenţă diferită) nu există probleme.şi atunci.dreapta). Ce tipuri de motoare folosesc modelele? Majoritatea modelelor R/C moderne folosesc motoare cu combustie internă (termice) sau motoare electrice care sunt alimentate din acumulatori speciali. Acest tip de modele. Fiecare cristal are numărul canalului şi frecvenţa trecute pe el. Nimic mai simplu. emiţătorul şi receptorul au câte un cristal care poate fi schimbat în câteva secunde. Pentru a se putea schimba canalul. Trebuie însă specificat că în acest tip de seturi.dreapta). Alegerea tipului de motor (electric sau termic) de cele mai multe ori ţine de preferinţele personale. profundorul (sus . canalul 60 are frecvenţă 35. Deci. performanţa echipamentelor tehnice nu este întotdeauna cea mai ridicată (radiocomanda. de multe ori. în acelaşi loc? Orice radiocomandă are banda ei de frecvenţă. motor etc doriţi să folosiţi .000 MHz. pe când canalul 61 are frecvenţă 35. în banda 35 MHz. Cât de mult va trebui să construiesc ? . AEROMODELE Dacă vreau să mă distrez puţin ? Dacă doriţi să vă distraţi trebuie să căutaţi un model gata de zbor RTF. încărcător. încărcător).

ampenajele şi motorul (termic sau electric). . unui începător îi trebuie 10-12 ore pentru a finaliza un ARF. AUTOMODELE Care sunt opţiunile ? Alegerea automodelului dumneavoastră depinde de ce doriţi să faceţi cu el şi cât doriţi să investiţi. Dar nu vă faceţi griji. care este asamblat în mare parte. Cum aleg ? În primul rând trebuie să vă hotărâţi dacă doriţi un automodel de pistă sau off-road.Aeromodelele sunt livrate în diferite forme şi dimensiuni. Următoarea dumneavoastră alegere este motorul. Se poate achiziţiona un automodel normal pentru distracţie sau unul pentru competiţii. alegeţi un model aproape gata de zbor ARF. Un automodel on-road este echipat cu amortizoare cu cursă mică fiind recomandat a fi rulat pe piste cu suprafaţa relativ netedă. bineînţeles. Majoritatea modelelor se livrează cu motor inclus. cât şi cele cu motor termic dezvoltă în mod obişnuit viteze cuprinse între 50 şi 80 Km/oră. care poate fi cu combustie internă sau electric. instrucţiunile modelelor trainer moderne sunt clare şi nu necesită cunoştinţe tehnice deosebite. Este bine de ştiut că atât automodelele electrice. Modele care pot rula pe astfel de suprafeţe se numesc off-road. iar cele de competiţie trec chiar şi de 100 Km/oră. timpul de asamblare depinde şi de abilităţile dumneavoastră în domeniu. sărind peste denivelările inerente unui peisaj neamenajat. Dacă nu doriţi să aveţi mult de asamblat. Ele au garda la sol mai mare şi sunt dotate cu amortizoare cu cursă lungă. iar tot ceea ce trebuie să faceţi dumneavoastră este să instalaţi sistemul R/C. Mulţi piloţi de automodele radiocomandate sunt pasionaţi să îşi piloteze modelul pe orice teren. Unele aeromodele se asamblează mai repede şi. Automodelele se împart în două categorii principale: on-road şi off-road. alegerea vă aparţine. În general.

atunci cumpăraţi un model gata de plecare RTR (Ready To Run). asemenea modelele necesită vopsirea caroseriei. instrucţiunile sunt foarte detaliate şi vă ghidează pas cu pas de la construcţie până la primul rulaj. vopsirea şi instalarea sistemului R/C durează aproximativ 20-30 ore depinzând de complexitatea kitului. Dacă doriţi să aveţi un navomodel la scară. În cazul în care doriţi să construiţi puţin pentru a termina modelul. achiziţionaţi un kit de automodel. Modelele RTR conţin tot ceea ce aveţi nevoie şi sunt complet asamblate. există navomodele kit. dar timpul de construcţie va fi de peste . Tot ceea ce este necesar pentru a rula modelul se află în cutie.Cât timp este necesar pentru asamblarea unui automodel ? Cât timp doriţi să petreceţi construind automodelul dumneavoastră? Dacă răspunsul este zero. aplicarea abţibildurilor şi instalarea sistemului R/C. NAVOMODELE Ce tipuri de navomodele sunt disponibile ? Există o mare varietate de navomodele. În general. atunci cea mai bună alegere pentru dumneavoastră sunt navomodelele gata de lansare RTR (Ready To Run) sau cele 90% construite din fabrică. kitul este opţiunea pe care trebuie să o alegeţi. Iar pentru cei cărora le place să construiască. la care construirea. Dacă vă place să construiţi. Dacă nu doriţi să construiţi. ceea ce vă trebuie este un model 90% montat. Cât vor dura aceste operaţiuni ? În general. aproximativ 6 ore de lucru sau chiar mai puţin. iar alegerea vă aparţine: • machete statice • navomodele cu pânze (veliere) • navomodele de viteză • yacht-uri cu motor • nave multifuncţionale • nave militare • submarine Toate navomodelele sunt kit-uri pentru construit? Răspunsul este nu. Detaliul acestor modele este superb. aproximativ 5 ore. în timp ce navomodelele 90% asamblate au nevoie de finisaj. În general.

dumneavoastră decideţi ce doriţi. Cristian Puie Cl. vor avea nevoie de o radiocomandă cu mai multe canale. Aceste servomecanisme au puterea şi cursa mai mare decât cele standard. tunuri cu apă..30 de ore. având de ales între radiocomanda cu stickuri şi radiocomanda pistol – nu există alegere corectă sau greşită. receptor şi servomecanisme. răspunsul este nimic. adică emiţător. cum ar fi cele la scară. fum. Ce îmi mai trebuie ? Dacă aţi ales opţiunea RTR. Majoritatea navomodelelor folosesc două canale. etc.Velierele au nevoie de vânt pentru a le împinge şi de un servomecanism special denumit "vinci de navigaţie" pentru a controla poziţia velelor. astfel încât să puteţi opera şi leduri. . Pentru navomodelele electrice este nevoie de regulator. a IX-a B . acumulator cu 6-8 celule şi încărcător. Pentru navomodelele 90% ready şi kit-uri aveţi nevoie de echipament radio. combustibil şi cuplă pentru bujie. Restul accesoriilor sunt menţionate pentru fiecare navomodel la „Accesorii necesare" (acumulator. Ce trebuie să mai ştiu ? Mai sunt câteva mici accesorii necesare.Modelele mai sofisticate.) . încărcător pentru acumulatori .. iar pentru cele termice.

Fabrica de Glucoză nr 2-4. postere. Sector 2.W.X. în cadrul căreia.A. Evenimentul a fost încheiat cu un tur al muzeului şi o trecere în revistă a istoriei aviaţiei româneşti.W.A.purtate din carlingile avioanelor de luptă ultramoderne în scenarii fictive. Producătorii români au creat prin Tom Clancy’s H.Tom Clancy’s H. putem vedea o serie de jocuri noi care stau la baza formării copiilor.A.-PC-Demo-7318. Ubisoft continuă seria evenimentelor care pun în centrul atenţiei jucătorii români.X.A. palpitante.X.pixelrage. piloţi ai Forţelor Aeriene Române s-au urcat în carlingile virtuale ale avioanelor din joc şi au executat câteva dintre cele mai dificile misiuni. dar puteţi descărca demonstraţia jocului de pe adresa următoare: http://www.. Prezentarea a fost însoţită şi de o demonstraţie. dezvoltat la Bucureşti.html. Evenimentul de lansare a avut loc pe data de 21 martie la Muzeul Aviaţiei situat la adresa Str.Lumea jocurilor de azi Mai nou. La eveniment au participat Emil Gheorghe şi Daniel Lazăr.X. deoarece piratarea e mare în ţara noastră.poate şi a adulţilor în lista de “fun”. care au dezvăluit toate secretele noului joc. un MMOG (Massively Multiplayer Online Game) numit Second Life şi primul joc apărut pentru DirectX 10 : Cryengine 3. .ro/news/H. Acest joc încă nu se află pe trackere şi spun asta. Bucureşti. producătorii jocului.W.. un joc care să prezinte luptele aeriene ale secolului al XXI-lea. Nu pot lipsi nici concursurile în cadrul cărora participanţii au putut câştiga relicve legate de joc precum tricouri. În acest articol am prezentat 3 jocuri noi pentru a face lumea jocurilor mai interesantă: un FSP (First Person Shooter) numit Tom Clancy’s H.A.W.W. sărbătorind apariţia noului joc inspirat din universul Tom Clancy.X. caracteristice jocurilor şi romanelor semnate Tom Clancy. brelocuri speciale şi mult aşteptatul joc-Tom Clancy’s H.

Cei de la Linden Labs au declarat că. care au practic puterea de a face orice în limita legilor impuse de creatorii Linden Lab. teritorii. adica forma de apariţie vizuală pe care o pot crea după bunul plac. Second Life este cea mai populară lume virtuală inspirată de romanul SF din 1992 al lui Neal Stephenson.5 milioane USD. populaţie. Second Life este o lume virtuală 3D. însă animaţiile. care a început de curând să capete importanţă şi în lumea reală. Second Life le oferă clienţilor săi. Toate acestea sunt însă create de utilizatori. There. . forme de relief. Second Life este un MMOG . de către Linden Labs din San Francisco.Second Life e unul dintre cele mai vizate MMOG-uri ale momentului fiind o”a doua viaţă”. idee de la care a pornit şi Second Life. Entropia Universe sau Dotsoul. companie întemeiată de fostul CTO de la RealNetworks.Massively Multiplayer Online Game care simulează viaţa reală. Stephenson descrie în cartea sa conceptul de "metavers". precum şi alte lumi virtuale competitoare ca Active Worlds. numiţi "rezidenţi". "Snow Crash" şi de mişcarea literară "cyberpunk".doar la un click distanţă permiţându-ţi o o libertate absolută şi având un engine grafic asemănător seriei Sims. economie şi divertisment. cunoscută sub numele de "tabel". Locuitorii din Second Life sunt numiţi"rezidenţi" şi sunt reprezentaţi de un avatar. lumea virtuală în care oamenii trăiesc la începutul secolului al XXI-lea . deci mai mulţi"rezidenţi". pe 18 octombrie 2006. unelte prin care să modifice lumea virtuală şi să participe la economia acesteia. populaţia Second Life a ajuns la un milion. oferită publicului larg din 2003. Second Life poate fi considerat un simulator de viaţă între "The Sims" şi lumea trilogiei "The Matrix". în septembrie 2005. O singură persoană poate avea mai multe conturi. Mai pe scurt. textele şi sunetele sunt create în afara jocului. activitatea economică din Second Life a generat nu mai puţin de 3. Lumea Second Life constă de fapt într-o reţea de servere deţinute şi întreţinute de Linden Labs. bazată pe înscriere. Toate "script-urile" şi obiectele 3D din Second Life sunt create de rezidenţi prin folosirea programului de creaţie din joc. La ora 8:05:45 AM. societate. fus orar Pacific. incluzând aici timp şi spaţiu. Philip Rosedale. oraşe. dar şi un "rezident" poate avea mai multe avataruri.

de efectele ”real time soft particle”.XBOX 360. a X-a A .PS3. ”natural lighting”. “depth of field”.” soft shadows”şi o mulţime de opţiuni suplimentare. Alin Chiş Cl. Noul engine grafic rulează pe PC.sute de surse de lumină.“real time dynamic global illumination”. Francisc Gomboş. “motion blur”.Cryengine 3 conţine numeroase îmbunătăţiri între care: simularea materialelor.Cryengine 3 Crytek a venit la Game Developers Conference 09 cu o demonstraţie pentru Cryengine 3.

De asemenea şi un senzor rezistiv are avantajul de a rezista la praf. substanţe chimice abrasive. ele vor “simţi” ceea ce doreşti tu să faci? Funcţionarea constă în aplicarea unui curent de intensitate mică asupra unui electrod special amplasat pe marginea ecranului.materiale abrazive. lichide sau alte impurităţi şi oferă utilizatorului un ”feedback” prin mica rezistenţă la atingere. În momentul în care utilizatorul atinge ecranul cu degetul. ce asigură o instalare rapidă în monitoarele plate. poziţionate la foarte mică distanţă una de alta şi separate printr-o reţea foarte fină de puncte de izolaţie. care îmbunătăţeşte rezistenţa la uzură şi protecţie. cea rezistivă foloseşte două suprafeţe conductive electric. Comparativ cu tehnologia capacitivă. electrodul senzorului. Senzorul plat capacitiv Profile încorporează tehnologii avansate de construcţie şi fabricaţie ce au ca rezultat un design suplu. În urma stabilirii poziţiei atingerii pe ecran. strat transparent protector “ClearTek”.Ecrane ”vii” V-aţi întrebat vreodată cum funcţionează ecranele pe care doar atingându-le cu degetul. ClearTek oferă rezistenţa la zgârieturi. sunt mai ieftini şi mai usor de produs decât cei capacitivi. fin. Tehnologia capacitivă ClearTek oferă o acurateţe şi o sensibilitate deosebită a atingerii utilizatorului. împotriva depunerii prafului.(comparativ cu un senzor capacitiv care nu necesită apăsare) . transparente. Interfaţa are rolul de a filtra semnalele parazite şi este reglată pentru interacţiunea numai cu un corp uman. interfaţa converteşte datele în coordonate x/y pe care le transmite mai departe calculatorului. Robusteţea monitoarelor touch ClearTek este datorată unei pelicule transparente care măreşte considerabil durabilitatea suprafeţei mărind rezistenţa la zgârieturi şi substanţe. În momentul în care utilizatorul atinge un punct de pe ecran se produce contactul între cele două suprafeţe şi interfaţa transpune poziţia atingerii în coordonate x/y pe care le transmite computerului. Senzorii rezistivi au avantajul că pot fi operaţi cu ajutorul unui ”creion” sau chiar cu mâna înmănuşată. lichide. se produce o mică perturbare electrică care este sesizată de interfaţa senzorului şi apoi analizată pentru poziţionarea exactă pe ecran. Senzorul este constituit din mai multe straturi: un strat conductiv. astfel încât sunt eliminate atingerile accidentale cu alte obiecte sau perturbări produse de impurităţi ori lichide. un strat conductiv. suportul de sticlă. având în acelaşi timp şi o durabilitate remarcabilă. Tehnologia capacitivă ClearTek este soluţia touch preferată pentru aplicaţiile ce necesită o atingere rapidă şi precisă. astfel fiind preferaţi de producătorii de echipamente sau integratori pentru folosirea lor în sisteme mai ieftine de uz curent sau industriale. Un sensor ClearTek a fost testat într-un mediu de laborator rezistând la peste 225 de milioane de atingeri fără o degradare semnificativă a suprafeţei.

carte de credit. precisă şi fiabilă în cazul în care flexibilitatea reprezintă cea mai importantă cerinţă. Tehnologia rezistivă 5-wire a fost testată în mediu de laborator rezistând la peste 35 de milioane de atingeri mecanice fără o degradare semnificativă a suprafeţei. Gorgan Ovidiu şi Mocuţa Dragoş Cl.sau chiar şi cu degetul printr-o mănuşă. Senzorul 5-wire utilizează o tehnologie sofisticată pentru a menţine acurateţea într-o gamă variată de medii de-a lungul duratei de utilizare a produsului.Tehnologia rezistivă 5-wire asigură o atingere rapidă. a X-a B . Senzorul 5-wire răspunde la atingerea făcută cu degetul.

se urmăreşte de fapt măsurarea activităţii carbonului actual dar. cantitatea de Carbon a rămas aceiaşi. ele dau naştere unei raze cosmice secundare sub forma unui neutron cu surplus energetic. Datarea cu carbon-14 permite determinarea vârstei artefactelor de origine biologică nu mai vechi de 50-60 de mii de ani. carbon 14.Datarea cu carbon radioactiv Majoritatea metodelor de datare a artefactelor folosesc tehnici bazate pe proprietăţile anumitor substanţe chimice radioactive. este de aproximativ 5570 ani. Cea mai cunoscută metodă este datarea pe bază de radiocarbon. Se estimează că fiecare dintre noi intră în contact. cu nu mai puţin de o jumătate de milion de raze cosmice. obiectelor vestimentare. totodată. . presupunându-se că în momentul morţii. Pe timpul vieţii. 14C carbon 12. în fiecare oră. Atunci când razele cosmice vin în contact cu atomii din compoziţia atmosferei. Datarea cu carbon radioactiv. Prin datarea cu Carbon radioactiv. se ciocneşte cu un atom de azot (7 protoni. al planetei. 12C Timpul de şi . cantitatea de carbon primită fiind egală cu cea eliberată. cunoscut şi drept carbonul-14. 7 neutroni). din punct de vedere arheologic. lemnului şi fibrelor vegetale produse ale activităţilor umane în trecutul relativ recent. la rândul său. presupune determinarea timpului de dezintegrare pentru carbon 14 . Metoda este folosită în special pentru datarea oaselor. rezultând astfel un atomcarbon-14 şi un proton (atom de hidrogen). Acesta din urmă. 6 6 înjumătăţire pentru izotopul de carbon radioactiv. cantitatea de carbon rămâne constantă. Cum ia naştere carbonul-14 pe Terra? Radiaţia cosmică penetrează permanent atmosfera terestră.

astfel prin măsurarea activităţii carbonului la momentul actual. cel puţin în aer şi în interiorul organismelor vii. se combină cu oxigenul atmosferic dând naştere atomilor de dioxid de carbon. Raportul dintre carbon-14 şi carbon-12 este acelaşi pentru toţi oamenii. pe care plantele îl absorb şi îl stochează în fibrele vegetale prin fotosinteză. adică vârsta probei. şi comparând-o cu cea de la momentul morţii. Carbonul-14. Estimând procentul de atomi de carbon-14 raportaţi la atomi de carbon-12 dintr-o mostră prelevată din rămăşiţele vegetale sau animale dezgropate în siturile arheologice. Informaţii prelucrate de: George Mierluţ Cl. deja existent în structura organismelor moarte. deci a artefactului sau rămăşiţelor umane. în cazul cărora fotosinteza nu se mai produce. iar această proporţie se păstrează şi în cazul plantelor sau animalelor. oamenii de ştiinţă pot estima cu o precizie mulţumitoare vechimea mostrei. se determină timpul. Dacă izotopul de carbon-14 are o perioadă de înjumătăţire de 5700 de ani. după caz. Raţionamentul este valabil şi pentru plante. care apare ca urmare a interacţiunilor dintre atmosfera terestră şi radiaţia cosmică. cantitatea de carbon-12 nu se schimbă nici după moartea organismelor vii. Deşi atomii de carbon-14 se dezintegrează cu o rată de înjumătăţire constantă. păstrându-se astfel raportul dintre carbon-14 şi carbon-12 în interiorul organismelor vii. plante sau animale. radiaţia cosmică dă naştere altora. continuă. preluarea de carbon-14 din atmosferă sau din hrana de natură vegetală sau animală încetează. a XII-a A . fie ele animale sau plante. nu se mai asimilează şi nu mai există schimb de carbon radioactiv. Numai că procesul de dezintegrare radioactivă a carbonului-14. Aproximativ unul dintr-un trilion de atomi de carbon este de tip carbon-14. Datarea unei fosile Când un organism moare.În momentul morţii. care nu este radioactiv. Proporţia în care cei doi izotopi sunt răspândiţi în natură este una constantă. Atomii de carbon sunt prezenţi în natură în proporţie covârşitoare sub forma izotopului carbon-12.

Vantoasele. pentru că. Frumoasele. iarba se topeşte de parcă ar fi ars. Fete sau babe sunt cele două ipostaze ale aceloraşi fiinţe mitice. întalnirile cu Ielele nu sunt de bun augur. numită DUMUNICA RUSALIILOR(conform calendarului creştin ortodox anul acesta se va sărbători pe 7 iunie).însoţite de lăutari(fluieraşi şi cimpoieri) şi că întind mese pe iarbă. care-l pocesc sau îl innebunesc. Se spune că IELELE trăiesc în văzduh sau în locuri neumblate. ielele erau considerate drept duhuri cu faţă frumoasa şi cu spatele ca o scorbură de copac uscat şi putred. la origine. diferitele denumiri menite să le îmbuneze au avut ca efect modificarea reprezentării lor. cu infăţişarea unor fete sau femei frumoase. oamenii (mai ales femeile) nu lucrează în această zi şi poartă la brâu pelin verde sau usturoi verde. În sprijinul acestei idei vine şi faptul că . dar pe care vitele nu o mănâncă. Se zice că atunci. întalnim nume precum IeIele. Cele Sfinte. Şoimanele etc. demoni sau zei. Cele Nepomenite. beau şi joacă hora. FÂNTANA TĂMĂDUITOARE Conform tradiţiei populare. este bine să se pună cu faţa la pământ şi să nu se mişte . De asemenea. O altă explicaţie ar putea fi că. IELELE . că ar umbla în cete (în numar impar.Dânsele. NEBUNELE Ielele sunt considerate duhuri rele sau vânturi rele (deşi atributele lor nu sunt întotdeauna malefice). În ajun. poate cea mai cunoscută este aceea de iele(de la pronumele “ele”). însemnă şi o invocare a lor. a dus la o mulţime de apelative indirecte în ceea ce priveşte RUSALIILE.Numele de RUSALII provine de la sărbătoarea romană ROSALIA. Dintre acestea. O straveche credinţă potrivit căreia pronunţarea numelui unor spirite. considerate răspunzătoare de declanşarea unor boli reumatice sau psihice. în special trei) .altfel riscă să fie luat de RUSALII/IELE . deşi la origine erau considerate bătrâne urâte. După un timp apare o altă iarbă. în unele zone. RUSALIILE se sărbătoreau la începutul primăverii. fie babe hidoase. care mor şi renasc o dată cu timpul calendaristic.Rusaliile – Ielele A şaptea duminică de după PAŞTI. Astfel. Zânele. Mai sunt şi alte . cărora li se aduceau ca ofrande trandafiri şi diferite alimente. spirite ale morţilor. ei culeg astfel de plante şi le pun sub pernă sau în pat. închinată strămoşilor morţi înainte de vreme. Pe locul în care au jucat. când cineva le aude sau le vede. prilejuieşte amintirea unor vechi credinţe în existenţa RUSALIILOR. pe la sfârşitul secolului al XIX –lea.

George Naghi Cl.există şi o legendă: că. Cei luaţi de Iele nu se mai vindecă decât cu ajutorul descântecelor de la mănăstire . oamenii au venit să ia apă de aici pentru diferite leacuri. prin jocul căluşarilor sau bând apă de la fântâna IELELOR. a XII-a B . un cioban. la începutul secolului trecut. ar fi fost îndemnat de “HELI FRUMOASE” (ALEA FRUMOASE) să sape o fântână care să fie de leac. care dormea sub un copac. din comuna BOŞOROD (judeţul Hunedoara) . carteneasă. lăsând lângă fântână o lingură de lemn şi un bănuţ. lăsând în continuare lingura de lemn sub bătrânul copac. Timp de aproape un secol .plante cu rol de apărare. dar oamenii se duc acolol să se lecuiasca . pe care ielele le amintesc la petrecerile lor: “Dacă n-ar fi lăsat Dumnezeu Leuştean şi odoleăn. fântâna a fost mutată câţiva metri şi cimentată. Avrămeasă. Despre o astfel de fântână. De câţiva ani. Ar fi lumea toat-a noastră.

Istoria omenirii datorează mult efortului atletic antic. Sofişti versus activităţi fizice Începând cu a doua jumătate a secolului V î. Unul dintre cele mai mari fenomene ale actualităţii este SPORTUL.Hr. Acest curent filozofic a introdus prin adepţii săi un sistem politico-educativ. ci şi în rândul celorlalteor clase sociale. dar nu au răspuns la timpul în care s-au format şi s-au dezvoltat în perioada antichităţii. Acest aspect devenise o exigenţă simţită nu doar în rândul aristrocraţilor. iar multiplicarea acestor mişcării. a arunca reprezintă etapele primare ale devenirii umane.SPORT ACTIVITĂŢILE FIZICE ŞI EDUCAŢIA FIZICĂ ÎNTRE FILOZOFI ŞI FILOZOFIE Ştiinţele care studiază aptitudinile motrice au răspunsul la locul şi rolul lor. . adepţii sofiştilor greci au reprezenat o adevărată şi proprie revoluţie pedagogică şi au dus o profundă mişcare a valorilor tradiţionale în civilizaţia greacă. dar mai ales în Atena. considerăm că este bine să se detemine propriul său spaţiu şi timp. care s-a dezvoltat cu o mare repeziciune în multe polisuri greceşti. În aceste demersuri de cunoaştere a mişcării fizice umane. pentru că a merge. a alerga. centrul politic şi cultural al Greciei. În această perioadă.. ca exerciţiu primordial şi de rutină. a condus la toposul cotidian al bipedului. dorinţa din partea cetăţeanului era de a participa direct şi activ la viaţa politică a comunităţii din care făcea parte. a sări. dar fenomenul cu adevărat colosal este acel aspect al antichităţii care formeaza un mozaic deosebit de plăcut când coborâm în incomensurabila operă a clasicior greci care îşi găseşte de multe ori ecoul şi în zilele noastre.

Hr. cu scopuri igienice. scopul sofiştilor era acela de a laiciza şi raţionaliza civilizaţia în toate aspectele ei şi anume. să pregătească spiritul pentru o carieră de conducător. Atitudinea sofiştilor faţă de educaţia fizică a fost uşor indiferentă şi un dispreţ total cum susţin mulţi autori. să dea o mai mare valoare gândirii. În perioada sofiştilor. dar nu cu obiectivul principal al educaţiei şi al formării tânărului. Considerăm că o dată cu secolul al V-lea Î. exerciţiul fizic îmbinat „cu afacerile” cotidiene. Activitatea fizică rămâne în gândirea lor. ca o figură exemplară. devine ocupaţie existenţială de bază. Acest lucru atrage după sine ideea că se va continua cu mişcrea fizică umană în toatăGrecia. considerăm că nu se încearcă să se dea deoparte educaţia fizică în detrimentul educaţiei intelectuale. dar să rămână în dimensiunea sportului. medicale şi spectaculoase. Aproape . astfel încât orice cetăţean să poată elabora etica în mod ştiinţific. Caeşti învăţaţi ai antichităţii introduc în mentalitatea greacă obiectivul suprem care este acela că omul trebuie sa fie superior şi puternic. Încercau să devieze interesul pe care-l aveau oamenii pentru natură înspre om.Hr) separarea idealului sportiv de intelect atinge forme distincte şi evidente. sp existe o îmbinare perfectă între cele două educaţii. văzut ca un simbol. Printre cei mai faimoşi putem aminti pe Protagoras. în lor viaţa cotidiană. nu mai era doar suficientă muzica şi gimnastica” ci categoric trebuie să intervină şi filosofia. introducând-o într-o concepţie „utilă”. Filosofia de bază în ceea ce priveşte educarea poporului. să aibă ambiţie. Această idee a devenit ulterior o componentă motorie în contextul educaţiei greceşti şi a contribuit excesiv la dezvoltarea atletismului profesional sau mai bine zis la naşterea unui adevărat şi propriu profesionalism. activitatea poate cea mai nobilă şi cea mai stimată a omului grec. care în mod particular susţinea că „omul este măsura tuturor lucrurilor şi că pentru a pregăti omul să formuleze o opinie în care să identifice adevărul. de la viaţa morală la cea politică şi socială. să-şi formeze personalitatea urmând idealuri. ca un model. Corpul şi spiritul în viziunea lui Socrate Cu Socrate (469-399 î.Vechiul ideal al ”eroului războinic” era destrămat puţin câte puţin. ci dimpotrivă. este aceea că cetăţeanul trebuie să lupte pentru un ideal în arta politică. pierzând semnificaţia şi întruchipându-se în idealul de atlet. să se afirme în arta politică. Prin acest pasaj..

cercetarea sa filozofică are la bază în esenţă omul. Filozofia sa se ocupă în principiu de indicarea aspetului interior al omului văzut în principiu cum a fost gândit şi de gradul de cunoaştere în care se află. fiind într-o continuă curgere. dar nici el nu a putut să facă abstracţie. Alţi filozofi reiau în considerare educaţia corporală. nu pot fi obiect al ştiinţei. constituind o existenţă în sine în afara spaţiului şi timpului. inevitabil concepută ca partea mai „nobilă” din fiinţa umană.contemporan cu sofişti. în comportamentul său practic. Spre deosebire de sofişti care îşi promovau învăţăturile din oraş în oraş. Platon şi viziunea sa despre activităţile motrice Filozof athenian. nu au deplina realitate. în raportul său cu societatea şi cu statul. după Platon. cu toate aspiraţiile şi ambiţiile sale. A întemeiat la Athena şcoala filozofică numită Academia. Adevărata ştiinţă se întemeiază pe “reamintirea” Ideilor. Discipol al lui Socrate. El reclamă gimnasticii o tratare ştiinţifică intrând în opoziţie cu . devenire. care apare ca purtătorul lui de cuvânt în dialogurile sale. Ideile sau Formele. Copiile sau umbrele degradate ale Ideilor ar fi lucrurile din realitatea sensibilă. pe care sufletul nemuritor al omului le-ar fi contemplat într-o existenţă anterioară. imortalitatea celui dintâi şi decăderea celui din urmă. Adevărata realitate o constituie. la final menţionează superioritatea spiritului asupra corpului. Acestea din urmă. Platon. a rămas în spiritul maestrului cu filozofia sa. unitatea de a şti nu era apropiată de cea a naturii ci de om. să nu recunoască enorma importanţă a spiritului în gândirea greacă. Filozofia lui Socrate era destul de diferită de cea a sofiştilor. Unul dintre cei mai mari gânditori ai antichităţii. Socrate în schimb încerca singur să stârnească interesul interlocutorilor săi şi să imptegneze învăţăturile sale în justiţie şi mai ales în fiinţa supremă OMUL. În această viziune educaţia fizică nu avea cu siguranţă un spaţiu autonom şi cultura corpului ceda locul culturii spiritului. Platon acorda gimnasticii meritul de a promova două mari virtuţi cetăţeneşti: bărbăţia şi reflexia. natura proprie şi modul propriu de comportament. ci numai al “opiniei”. Primul dintre toţi a fost Platon. Privind opera sa din punctul nostru de vedere se poate observa o îmbinare puternică între corp ca o simetrie umană şi suflet. Problema antropologică domină pe cea cosmologică. discipol a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel. esenţe inteligibile. În Legile.

După moartea lui Platon. care atribuie gimnasticii o origine mitologică. la 18 ani Aristotel a devenit elevul lui Platon la Atena şi pentru 20 de ani a fost membru al Academiei.. de asemenea. Singura diferenţă văzută de Platon este aceea a cultului frumosului. Oamenii “conţin ceva divin . de un raţionament sobru şi cu mult patos şi mai ales cu o vastă stăpânire a lucrurilor empirice. Trebuie deci. trebuie. Dar pe bărbaţi i-am învăţat muzica şi gimnastica. “căci el [intelectul] reprezintă ceea ce natura umană are mai nobil şi mai elevat”. În anul 335 Î. În ciuda faptului că în perioada sa erau cu totul şi cu totul alte concepţii.etc) acestea făcând parte din câmpul igienei. „Aşadar. văzând doar o idealizare ateniană. ca femeile să se ocupe şi ele de aceste două arte şi de arta războiului şi să fie tratate în acelaşi fel cu bărbaţii”. argumentându-şi afirmaţiile prin faptul că îngrijirile corpului se fac după reguli ştiinţifice. Acest aspect reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase realizări care au fost atribuite unei singure minţi din antichitate. Platon a susţinut că gimnastica este o sophia.. Oamenii se disting de alte animale prin faptul că posedă raţiune şi putere de gândire. . în tendinţa spre mişcare a copilului. Tot el arată că originea ei stă în impulsurile fiziologice ale omului. A încercat să forţeze puţin înţelesul gimnastici introducând în această educaţie şi mijloacele dietetice(alimentaţie. . iar intelectul nostru este “divinul înăuntrul nostru”. A fost primul care a studiat atât fundamentele cât şi efectele psihologice şi fiziologice ale mişcării. încercând să arate că mentalitatea spartanilor în ceea ce priveşte educaţia dată tinerelor fete este una foarte bună. Într-adevăr fiecare dintre noi este un adevărat intelect.ceea ce numim intelect este divin”. dacă vom impune femeilor aceleaşi îndatoriri pe care le impunem bărbaţilor. Aristotel şi peripatetismul Născut într-o colonie greacă din Macedonia. probabil din cauza cuvântului peripatos. care trece prin istorie ca paripatetică. să le dăm aceeaşi educaţie. Un alt aspect pe care Platon la adus în faţa grecilor antici prin raţionamentul său este educarea femeilor la fel ca şi pe bărbaţi. fiind caracterizate de o fineţe a analizei.Filostrat. băi. masaj. întemeind tratarea ştiinţifică a problemelor legate de educaţie.. un timp a locuit pe insula Lesbos. pentru ca mai apoi să devină perceptorul tânărului Alexandru Macedon. Operele lui Aristotel privesc toate ştiinţele cunoscute în acel timp.. .Hr. s-a reîntors la Atena şi a instituit o şcoală denumită Lykeion.

viaţă şi raţiune”. această disciplină a devenit o tehnică pentru scopuri secundare şi în mod succesiv valorificate. „Cât despre vîrsta. de fapt o introducere în ambientul unei filosofii naturaliste. Cu toate că accepta învăţătura gimnasticii. ac să înlăture lenevirea deplină a corpului. militare). valorificând mai mult aspectul medical decât aspectul formativ. umane. şi jocurile ce i se dau nu trebuie să fie. adr mai cu seamă prin jocuri. această lume este într-adevăr o creaţie vie. nu se poate cere de la el nici o sforţare a minţii.. util pentru a păstra sănătatea (gimnastica medicală) şi pentru apărarea statului (gimnastica militară). nici osteneli violente. care ar împiedica creşterea. Astfel. nici prea uşoare”. Dar i se poate cere activitatea necesară. înzestrată cu suflet.. El critica gimnastica atletică grea care solicitând corpul împiedica dezvoltarea normală. gimnastica militară. în timpul perioadei elenistice. dar în orice caz insuficientă pentru realizarea naturii omului. în acelaşi corpul şi mintea. Nu se poate omite faptul că Aristotel spunea că după adolescenţă se va putea trece la exerciţi mai grele dar niciodată nu trebuie să obosim .. din diferite cauze (sociale.. au început să capete un mai mare caracter de specialitate şi s-au diferenţiat în mod reciproc..nici prea anevoioase. Atunci se pot împinge copii la mişcare cu diferite mijloace. Alexandru Stoica .care se întinde până la cinci ani. filozofice.Aristotel spunea că „. Concepţia filosofică a lui Aristotel asupra gimnasticii era diferită de cea a lui Platon. Cu o oarecare măsură. Aristotel recomanda a se face exerciţii uşoare până la adolescenţă considerând dăunător să se facă activităţi sportive de un efort maximal.. iar aceasta trebuia să aibă pur şi simplu cracterul formativ în prima perioadă a educaţiei. pentru că energiile tinerilor trebuiau îndreptate şi înspre studiu. prof. în baza unei astfel de realităţi. chiar dacă nu a ajuns la punctul de a o exclude din educaţie. profesională şi medicală.

în James Brown şi în hit-ul său. Motivele puteau fi: neînţelegeri apărute între membrii grupărilor adverse. se poate afirma că istoria B-Boyingului pe acele străzi a început cu adevărat. Afrika Bambaataa. la vremea aceea. cea care câştigă competiţia arătând prin asta că este mai puternică decât cealaltă. pe 116th Street în Harlem şi Battledancewise. “Good Foot”-ul. Acest dans aproape acrobatic ajunge foarte popular în rândurile puştanilor din zona New York.în anul 1969. care în curând îşi va schimba denumirea în B-Boy şi la scurt timp după asta în Breakdance. acest stil de dans pare venit de nicăieri. Era ceea ce acum numim “old style B-Boying”. Pot exista unele mici variaţii la Headspin si Backspin. acestea fiind totuşi minore.Istoria B-Boying-ului (Breakdance) B-Boying-ul(cunoscut sub numele de breakdance) apare ca un stil cu mult diferit de celelalte stiluri de dans existente. Dansatorii de break se adună în locaţii precum Harlem World. fiind realizate totodată foarte rapid. încălcarea teritoriului celeilalte bande şi altele. în acest timp “Good Foot” devenind totodată un nou stil de dans. a. Totul se desfăşura la modul: break-battle în loc de battle cu arme adevărate. În unele situaţii făceau o înţelegere: partea care pierdea nu se mai apropia de teritoriul adversarului. La vremea când interpreta “Get on the Good Foot”. dar într-un fel era mai complex decât ceea ce vedem astăzi. înainte de orice. Însă. Backspin s. era foarte diferit de ceea ce vedem în ziua de azi. nu întotdeauna se evitau conflictele. câştigarea respectului adversarilor. Constă în elemente de podea. primul lucru pe care oamenii îl întreabă este ceva de genul: “unde învaţă toţi aceşti puşti să danseze aşa?”. iar tradiţia break battle-urilor este în sfârşit stabilită. încât. “Get on the Good Foot” iar mai apoi. Din nefericire însă. De . Printre practicanţii b-boyingului de stil vechi foarte apreciaţi se numărau şi membrii unor bande de stradă din Bronx-ul de sud. b-boying-ul îşi are originea . Lipseau multe dintre elementele de tehnică de acum: Headspin. sau Foot Work. însă “Foot Work”-ul câteodată implică unele mişcări de picioare extrem de complicate. Pentru mulţi. James Brown făcea ceea ce într-un singur cuvânt s-ar putea intitula Energie.

a XII-a B . În ziua de azi. toată lumea exersează mişcările cool ale lui king of pop. dansatorii fiind închiriaţi de agenţii de publicitate şi chiar de diferite agenţii care se ocupau de diferite evenimente. ba chiar şi de teatre… Rock Steady Crew : înfiinţată în anii `70 în Bronx. chiar si in “Blocul Estic”. pe străzile din San Francisco. s-a ajuns la crearea echipelor de b-boys. La începutul anilor `70 . de către participanţii care pierdeau. aceste dueluri numindu-se “battle”. “Jackson 5″. aceste grupuri de out-sideri au ajuns chiar să trăiască din aceste “power moves”. cu urmări din cele mai neplăcute. În acelaşi timp. B-Boying-ul ajungând astfel să cunoască întreaga lume. Abia în momentul în care guvernele comuniste şi-au dat seama că b-boying-ul nu poate fi oprit de graniţele politice au început să-l tolereze. devenit mai târziu “the king of pop”. Breakdance-ul. George Naghi Cl. ci alocă un timp considerabil creării altora noi precum şi exerciţiilor. confruntările violente de altădată din Bronx se ghidează după conceptul de “fair-play”. scopul final fiind: o tehnică mai bună. care era total închis oricărei influenţe din vest. În acest sens. Tinerii încep să practice b-boying-ul în locuri publice. Până la urmă. ce exersează şi practică împreună.cele mai multe ori erau pornite chiar în timpul competiţiilor. un stil diferit şi o rapiditate cât mai mare în execuţie. În `83-`84 apar filmele “Wild style”. are mulţi adepţi. apare la un show TV împreună cu fraţii săi. Pe stradă. “Style wars” şi “Beat street”. unele dintre ele nu se mulţumesc doar la a repeta elementele deja cunoscute. şi entuziasmează adolescenţii din toată America cu mişcările de robot şi celebrul pas “moon walk”.boy adevărat nu dă înapoi de la nici un battle şi acceptă orice provocare. Un b. Nimănui nu-i place sa piardă. constând în poppin` . Noi grupări apar tot timpul. break-erii se “dueleaza” în dansuri foarte solicitate din punct de vedere fizic . este considerată deschizătoare de drumuri şi cea mai importantă trupă din istoria b-boying-ului… Pentru a-l desemna pe cel mai bun dintre cei mai buni. grupul de phantomima “Shields & Yarmel” a lansat un nou stil de dans. lookin` şi b-boyin`. aşa numitul “robot dance”. în şcoli. un adolescent face vâlvă: Michael Jackson.

-Dansul europeanMarile curţi regale organizau adesea recepţii la care participau familiile aristocrate. În consecinţa. care prezintă o serie de avantaje. se leaga prietenii pe viată făcând ca dansul să aibă şi un puternic aspect educational. transformandu-se într-un exercitiu metodic de întreţinere fizică. cel care a reflectat forţa motoare a naturii printr-o varietate de mişcari. locul unde mişcarile sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai buni dansatori.Dansul este una dintre cele mai complexe ramuri ale vieţii noastre de zi cu zi şi fiecare aspect al lui ne ajută să crestem şi să ne dezvoltăm mai frumos. printre cele mai importante numărandu-se “Shiva”. Marte. participanţii având libertate deplină în mişcari. mai armonios şi să descoperim mai uşor tot ceea ce ne face să fim oameni împliniti şi fericiţi. el reuşea să exprime poveşti de dragoste printr-o multitudine de mişcari.Dansul este unul dintre acele ramuri ale artei care încorporează şi trezeşte la viată toate simţurile: auzul. pune dansatorii în stransă legatură cu alte culturi. trăsătura ce oglindeste rafinamentul acestuia. care se desfăsura în decursul lunii martie. . ele oferind o alternativă plăcută şi relaxantă de destindere a oboselii cauzate de pasivitatea musculară. ştiindu-se că dansul este denumit ca fiind “limba universală” pe planetă. reprezentaţiile date la curte erau posibile datorită unui grup format din mai multe persoane instruite în scopul încântarii publicului prezent. prinîul suprem al dansului. cel mai popular era insa dansul sabienilor. celebrul dans francez are ca principală caracteristică senzualitatea. Datând din secolul al XVII-lea . Organismul uman nu se poate priva de mişcare şi de osteneală fizică. cel care a oferit dansului adevăratele înţelesuri rafinate în Grecia Antică.Dansul. bucuria mea… Dansul este exprimarea proprie a trăirilor interioare. văzul. Printre romani. dansurile venind ca un suport în sustinerea acestei necesitaţi. In altă ordine de idei. iar participanţii treceau printr-o serie de faze progresive în jurul altarului dedicat zeului războiului. ca în cazul aparitiei voltei. În cadrul mitologiei hinduse se regăsesc numeroase astfel de simboluri. această activitate denumita “dans” a căpătat alt aspect. Odată cu evolutia în timp a dansului s-a conturat din ce în ce mai mult concepţia cuplului ca unitate de bază. chiar şi limbajul de exprimare. mişcare coregrafică în care dansatorul işi susţinea în aer partenera. În general.Dansul dezvoltă şi cunoştinţele generale. coordonandu-şi parternul în funcţie de ritmul muzicii. Menuetul. -Dansurile standardValsul. consacrat ca şi “round dance” împreuna cu alte stiluri de dans din Statele Unite ale Americii. dansul european datează înca din aceea vreme suferind în timp modificări: în secolul al XVI-lea a fost completat cu elemente complexe ce constau în paşi variaţi. simţul. Un alt nume răsunător a fost Epaminonda.

valsul şi-a făcut simţită prezenţa în prima jumatate a anilor 80’. Cu timpul, dansatorii au început să perceapă valsul prin oglinda a două stiluri de dans diferite şi anume: valsul lent şi valsul vienez. Cel dintâi se caracterizează printr-un ritm mai puţin alert, coregrafiile sale având un grad relativ scăzut de dificultate, mesajul transmis de cei doi parteneri fiind mai uşor perceput de către public. Pe de altă parte, valsul vienez, unul dintre cele mai elegante dansuri de societate, are ca trăsături principale ritmul alert şi coordonarea ce trebuie urmate cu stricteţe de către dansatori, în cadrul competiţiilor acestea reprezintând primele criterii de notare ale perechilor. Tangoul, dans ce aparţine de asemenea categoriei standard, a luat viaţă în Buenos Aires, în suburbiile rău famate ale acestuia. La început, barbaţii îl foloseau ca mijloc de exprimare printr-o succesiune de mişcări sacadate. În zilele noastre, dansatorii profesionişti ce dau viată tangoului prin coregrafii deosebit de dificile, reusesc prin efort şi dedicatie să sensibilizeze spectatorii oferindu-le poveşti de dragoste pline de pasiune. -Dansurile latinoSamba a fost inventată în Brazilia şi este un dans modern executat într-un tempo şi ritm vioi. În ciuda faptului că originile sale se regăsesc în Africa, s-a dezvoltat în timp şi a ajuns dans national ce oglindeşte o multitudine de influenţe iberice şi indiene, unele versiuni ale acestui dans regăsindu-se în prezent în cadrul spectacolelor anuale- Carnavalul de la Rio şi în şcolile de samba.În cadrul competiţiilor sportive din zilele noastre dansatorii abordează coregrafia astfel încât mişcările lente se îmbinş cu cele rapide în armonie, emanând o stare de bună voie şi transmiţând totodată celorlalţi energia cu care se dansează Cha-Cha a evoluat din cunoscutul mambo şi este cel mai nou dintre dansurile latino-americane. A apărut la începutul anilor 50’ în sălile de dans din America, iar muzica pe care se danseaza are un ritm mai puţin complicat, fiind redată cu mai multă uşurinţă printr-o atmosferă plină de bucurie, privată de teamă, curajoasă, ca de amuzament. Passo Doble este original din Spania şi are coridele ca punct principal de inspiraţie în coregrafii. Cei doi parteneri interpreteaza în timpul dansului două personaje: matadorul care se află în centrul atenţiei şi partenera sa ce oglindeşte pânza rosie a acestuia, taurul. Cu siguranţă cei care doresc a învăţa acest stil de dans vor observa dificultatea ridicată cu care este executat; coregrafia fiind stabilită dinainte pe muzică, cei doi având loc redus de improvizaţie în cazul unei nesincronizări. Dansurile moderne Quick Step, o derivatie a clasicului foxtrot englezesc, este cel mai energic dans standard, jucăus, vioi, cu un ritm iute şi un farmec aparte. Originile lui datează din anii 1920 când formaţiile de jazz cântau prea rapid muzica de slowfox făcând paşii lungi imposibil de dansat. Cunoscut la începuturi sub numele de Quicktime Foxtrot, Quickstep-ul are ritmul de 50 bpm. Jive-ul cucereste lumea în 1940 fiind o combinaţie între Rock&Roll, Boogie Woogie, American Swing şi Jitterburg. Este un dans foarte rapid fiind dansat în

concursuri ultimul, pentru ca dansatorii să arate că după patru dansuri au încă energie (de multe ori se dovedeşte a fi o iluzie). Nu este un dans neaparat de deplasare, ci mai mult de actiune. Cultura hip hop a început în cartierul Bronx din New York, printre populaţia neagră şi latină, la începutul anilor 1970, şi de atunci s-a răspândit pe tot globul. Cele patru elemente principale ale culturii hip hop sunt MCing (rap), DJing, graffiti şi breakdance. Unii consideră beatboxing-ul ca al cincilea element de hip hop. În massmedia, hip-hop se referă de obicei numai la muzica produsă de cultura hip hop. "Hip-hop" ca o formă de dans devine din ce în ce mai popular. Acesta provine din breakdance, dar nu constă numai în mişcări de break. Spre deosebire de majoritatea formelor de dans, care sunt cel puţin vag structurate, dansul hip-hop are foarte puţine (dacă are) limitări în ceea ce priveşte paşii şi mişcările. Breakdance-ul, cunoscut şi ca B-boying sau B-girling, este un stil de dans foarte complex care conţine de la cele mai dificile elemente de acrobaţie la sol până la cele mai fine mişcări de balet,este un stil în care înveţi să-ţi controlezi corpul şi temperamentul până la cele mai mici detalii. Termenul de b.boy provine de la dansatorii de la petrecerile lui DJ Kool Herc, care îşi păstrau cele mai bune mişcări pentru break-urile din melodii. Breakdance-ul este un element important al culturii hip-hop, fiind asociat adesea cu diferite stiluri de funk, care au evoluat independent în New York la sfârşitul secolului XX. Era ceva obişnuit în anii 1980 să vezi un grup de oameni cu un radio pe un teren de joacă sau de baschet, sau pe trotuar, executând un spectacol de breakdance pentru un public numeros. În timp ce breakdance-ul în forma sa actuală a început în Bronx-ul de Sud odată cu celelalte elemente hip-hop, este asemănător cu Capoeira, un stil de dans/arte marţiale, care a fost dezvoltată de sclavi în Brazilia.

Horea Hodişan Cl. a XI-a A

Skate `n` bike `n` rock`n`roll
Skateboarding-ul sau mai scurt- skating- a apărut în jurul anilor ’50, dar nimeni nu mai ştie exact când. Original, ideea a venit de la surferii ce vroiau o schimbare, în loc să practice un sport doar pe apă, de ce să nu fie şi pe uscat? Primele skateboarduri erau nişte plăci de surf lungi cu axuri şi roţi, acele modele fiind pentru viteză. Hobie Alter's Hobi au început să producă în masă primele modele de skateboarduri. Skateboardingul a devenit foarte popular aproape peste noapte, pe-atunci companiile se zbăteau să ţină pasul cu comenzile pe care le primeau. Primul concurs s-a ţinut în Hermosa Beach, California în 1963. În 1965, câţiva aşa-zişi experţi au declarat skateboardingul nesigur, forţând magazinele să nu le mai vândă. Skatingul modern este legal atât în skatepark-uri, cât şi pe străzi, nu este nevoie de echipament de protecţie decât la concursurile oficiale. Plăcile din ziua de azi au în componenţa lor chiar şi fibră de carbon, pentru rezistenţă mai mare, unele axuri sunt făcute din magneziu pentur a fi mai uşoare, iar roţile…tot rotunde, sunt roţi.  BMX. Bmx-ul a apărut la sfârşitul anilor ‘70 în California, fiind inventat de adolsescenţii care îşi imitau idolii din moto-cross. Devenind popular,au apărut firme care au scos pe piaţă primele bmx-uri. De atunci, totul a evoluat, “virusul” infestând întreaga lume. Trick = schemă Skate shoe = pantofi stil skate(sunt folosiţi atât de skateri, cât şi de bikeri) Deck / skateboard = placa (de skate) Pro = profesionist Contest = concurs Street = stradă; pentru orice trick sportivul se foloseşte doar de elemente de arhitectură fără să intervină în forma lor(scări, balustrade,cante, pereti, etc.) Skate park = loc asfaltat cu rampe şi rail-uri(bare) pentru trickuri cu skateboard-ul sau bike-ul Bike = bicicleta(BMX/MTB) Tricks: Ollie = trick de bază al skating-ului şi biking-ului (săritură) Spin = întoarcere (în aer) la 180/360/540/720/900/1080o Grind = alunecarea pe cante de beton, rail-uri(balustrade) sau pe marginile rotunjite ale elementelor din skatepark. Rollback/fakie= mai pe româneşte: “mersu` cu spatele” 

acestea sunt ocupaţiile unora din generaţia MC`Donalds . dar se aplică persoanelor care nu-şi cunosc limitele. Sorin Silaghi Cl. Cât timp aceste sporturi sunt practicate din plăcere. ceea ce e adevărat. La urma urmei. Unii spun că sunt sporturi periculoase. e ca o pictură abstractă: dacă întrebi 10 persoane ce reprezintă asta. ceea ce nu e chiar adevărat. noi vorbim faţă în faţă… şi tot aşa… Părerile vor fi întotdeauna împărţite… aşa că până nu faci asta e cam greu să-ţi dai cu părerea. în timp ce alţii socializează pe “mess”. vei auzi 10 păreri diferite(dar nimeni nu zice că în legătură cu aceste sporturi n-ai putea auzi chiar 11  ).ele pot fi ridicate la rangul de artă ! Niki Balog.Aşadar. căci în timp ce unii îşi antrenează degetele jucând Counter-Strike noi practicăm un sport. Alţii spun că e o pierdere de vreme şi bani. a IX-a B .

Locul IV ”Cupa de iarnă” volei masculin 6. tenis de masă.În anul şcolar 2007-2008 Liceul ”Don Orione” a participat la 10 competiţii sportive. Locul IV ”Campionatul de fotbal al şcolilor creştine” În anul şcolar 2008-2009 Liceul ”Don Orione” a participat la 3 competiţii sportive de: volei. în urma cărora a obţinut 6 rezultate. Tot în acest an şcolar Liceul ”Don Orione” a organizat olimpiada naţională a sportului şcolar împreună cu inspectoratul şcolar judeţean la disciplinele: fotbal. nereuşind să obţină nicio clasare pe podium. Locul II Campionatul de volei masculin ”Ziua Europei” 3. Rezultatele sunt: 1. tenis de masă. Locul II cupa ”Cooperaţiei” fotbal 4. fotbal. . Locul III Olimpiada naţională a sportului şcolar volei masculin 5. Locul I la cupa ”1 Decembrie” volei masculin 2.

maestru în karate. Apa poate zbura sau se poate prăbuşi. mate-matică. care cunoaşte cât de cât bazele unora dintre genuri. atât fizic cât şi psihic. apa este chiar găleată. a fost capabil să aibă o perspectivă mult mai clară asupra lucrurilor. fii fară formă. practic. care studiează stiluriile diferite. istorie. În stiluriile precedente de arte marţiale. Lipsa unei poziţii îţi dă posibilitatea să te mişti degajat si să îi distrugi adversarului şansa de a anticipa tehnica ta. iar executarea corectă a teoriilor pe care le implică practicarea acestuia într-un mod cât mai apropiat stilului lui Bruce Lee. maleazăte în orice mediu. dar totodată să nu le reţină greselile. kung-fu. fizică. Poziţia luptătorului pe care Jet Kun Do o propune este una liberă. a XI-a A . sau abundenţa de fluiditate pe care o implică kung-fu-ul. şi a stilului shaolin de arte marţiale. prietene!” Acestea erau vorbele mult regretatului Bruce Lee. duce la o comuniune a omului cu natura şi cu tot ceea ce îl inconjoară. onoare şi caracter. Bruce Lee va rămâne astfel în posteritate drept învăţătorul singurului stil de arte marţiale. care se poate rezuma scurt prin faptul că artele marţiale rămân un sport care necesită multă inteligentă. ambiţie. şi cum să îl înlăturăm din această categorie pe Albert Einstein. (Doar cine practică poate să realizeze că ceea ce spun este posibil şi nu reprezintă o închipuire a imaginaţiei bogate a unui tânăr pasionat de arte marţiale). poate deveni făuritorul unui gen complex. ambiţie. în cană.Arte marţiale Filozofie. El însuşi. Jet Kun Do. Nemulţumit cu lipsa de fluiditate a miscăriilor din karate. care permite orice mişcare. Ea este inexistentă. deoarece stilul său a elucidat unele defecte ale celorlalte genuri. omenie. cu o viaţa perfectă în adevăratul sens al cuvântului. inovatorul stilului nonconformist. dacă pui apa într-o sticlă. anatomie. Astfel. şi îl transformă pe practicant într-un om adevarat din toate punctele de vedere. ale cărui teorii au stârnit o vâlvă extraordinară printre oamenii de rând. respect. apa devine sticla. fiind imposibil să se pună problema unei „poziţii” propriu-zise. nelăsând studentul să părăsească acea cochilie de ideologii învechite. nunjitsu. un picior si o mână este în faţă. Părerea mea ramâne una pro Bruce-Lee-ană. sport. Dacă pui apă într-o cană. logică. oricărui om. nu toată lumea. nu îi este dificil să ghicească sau să intuiască o lovitură de picior sau de pumn. dar totodată cel mai complex al artelor marţiale. Ce a avut în plus acest simplu chinez? În toate domeniile au existat genii care le-au reperezentat şi însufleţit. dacă pui apă într-o găleată. caracter. Astronomia l-a avut pe Galileo Galilei. acesta a căutat mereu. chimie. Tudor Dorian Hodişan Cl. defecte care reprezentau o barieră spre complexitate. în condiţia în care e benefică în lupta.whingchun. psihologie. cu lejeritate. încă de mic copil. dorinţa „Goleşte-ţi mintea. apa se transformă. să găsească o corelaţie între toate stiluriile pentru a putea da nastere unui gen care să conţina toate aspectele pozitive ale tuturor formelor de arte marţiale. Însă. fizica pe Issac Newton. Bruce Lee poate fi. Fii apă. înţelepciune. considerat un geniu al artelor marţiale.

a XI-a A .FRUMOSUL COTIDIAN Timea Konya Cl.

o explozie de sentimente şi reacţii asupra a ceea ce ne înconjoară. ne introduc într-un univers propriu aleatoriu.Talent şi pasiune Încercările plastice ale elevei Timea Konya. de compoziţie şo paginaţie. a unor materiale neconvenţionale cum ar fi efectele tridimensionale apărute de la ceara colorată. a texturilor şi efectelor create de acestea. Mircea Munteanu Timea Konya Cl. folosind elemente de realizare incontrolabile. ne şochează prin directa exprimare a unor trăiri de moment. alegându-şi în general tematici figurative. dar plin de încărcătură SATIRIC. ne transmit direct mesajul plastic scontat de către autoare. Diversele încercări plastice. plin de forme şi elemente interpretabile. Lucrările sale satirice (”Fier forjat”. este vorba despre aptitudinile şi înclinaţiile sale spre GRAFIC. a XI-a A . ne arată preocupările artistei spre perfecţionare în artele vizuale. format în decursul timpului şi printr-o neobosită dorinţă spre cunoaştere şi experimentare a mai multor tematici şi tehnici de execuţie. ”Animalul”). despre stăpânirea elementelor de limbaj plastic. Prof. Gestualismul (de amintit pictorul Jackson Pollok) ca ideologie modernă de realizare. prin folosirea unor combinaţii diferite de materiale. dovedesc talentul incontestabil al acesteia. Prin ce o putem remarca în primul rând. din punct de vedere personal. ”Cumpăraţi-vă creier”.

Timea Konya Cl. a XI-a A .

Orice încăpere din casă poate deveni un adevărat sanctuar pentru sufletul nostru. Într-o biserică creştină. Pescarii cereau binecuvântarea pentru corăbiile lor. temple sau instrumente de artist. aceste spaţii au fost venerate şi considerate sacrosancte. câteodată cu tavane înalte şi boltite. vom descoperi că toate vechile temple egiptene aveau o cameră interioară numită „cea mai sacră din camerele sacre”. este uşor să uităm că nu sunt singurele puncte focale în care se poate celebra esenţa divină. De fapt. Intr-o sinagogă. o casă modernă poate deveni un recipient pentru energia sacră la fel de bine ca un templu. Sanctuarele sunt. Preoţii vindecători se rugau în temple pentru ca harul divin să coboare prin operele lor din marmură. de pildă. cu vitralii şi odoare de aur. Oamenii ştiau că libaţiile. Dacă privim mai departe în adâncul istoriei. oamenii au căutat comuniunea cu Divinitatea şi au încercat să introducă energie sacră în spaţiul cotidian. fie ele câmpuri. creativitate. focul ceremonial şi alte forme de adoraţie aveau să le aducă abundenţă. pe pânză sau hârtie. Vechii agricultori aduceau ofrande zeilor ca să-şi asigure bogăţia roadelor de pe câmpuri. Cu trecerea timpului. Locuinţa este un adăpost intim în care ne putem refugia de zarva lumii. Deşi nu ne vine să credem. noi înşine. Indiferent de epocă sau de religie. sănătate şi o convieţuire armonioasă din clipa în care energia sacră venea să le umple vieţile. sinagogi si temple. locul de refugiu din faţa pericolelor şi locuri în care ne putem ascunde de impurităţile lumii. este locul în care se păstrează Arca. este caracterul lor de recipiente ale esenţei divine pe Pământ. destinată exclusiv sacerdoţilor şi preoteselor. corăbii. pentru că aici ne pretrecem viaţa „de zi cu zi” . Pentru că aceste locaşuri sunt deseori superbe şi înălţătoare. Ceea ce le uneşte pe toate. sanctuarele sunt locurile cele mai sacre din cadrul templului. De ce să nu celebrăm Divinitatea şi să nu ne bucurăm de binecuvântările sale în spaţiile în care trăim zi de zi ? În sens tradiţional. în acelaşi timp. ca să li se umple năvoadele şi să-şi poată hrăni copiii. sanctuarul este zona în care se află altarul. casa reprezintă aproape întotdeauna o oglină în care se reflectă ceea ce preţuim şi iubim cel mai mult: persoanele cele mai apropriate.”Ţinta supremă a oricărei râvne este fericirea de acasă” – Samuel Johnson De-a lungul istoriei. amintirile dragi şi cele mai îndrăzneţe aspiraţii. Şi casa noastră poate deborda de sacralitate dacă ştim să îi acordăm atenţia cuvenită. . ne-am obişnuit să credem că Dumnezeu locuieşte doar în biserici.

curge şi se întâlneşte cu sine insăşi dupa diferite tipare. sufletul strigă de singurătate şi aşteaptă ajutor. Arta feng shui s-a născut acum mai bine de 4000 de ani în China. Toate vechile principii împreună cu alte metode specifice feng shui care s-au adăugat în timp au fost transmise mai departe practicanţilor moderni. Haideţi să ne hrănim sufletele. Şcoala Formei s-a concentrat pe caracteristicile terenului.putem lăsa garda jos şi încetini pasul. simple bule de săpun sau un altar sacru -. chinezii au descoperit fenomenele naturale benefice şi au enunţat principii în acest sens. Ne putem exprima în voie emoţiile sau putem fi tăcuţi. relaxându-ne alături de cei dragi. cum putem face din casele noastre un sanctuar al sufletului nostru? Există o artă care poate să răspundă la aceste întrebări şi care ne poate ajuta să ne creem singuri mediul care ni se potriveşte cel mai bine. fiind iniţiată de vindecătorii şi conducătorii spirituali care îşi asumaseră responsabilitatea de a proteja sănătatea şi prosperitatea populaţiei. S-au dezvoltat mai multe şcoli de gândire. să le dăm odihnă şi atenţie începând cu un lucru mărunt: fericirea de acasă! Larisa Indrieş Cls. Chi este însufleţit. Este locul în care ne putem exprima creativitatea şi spontaneitatea şi ne putem răsfăţa simţurile. indiferent ce formă asumă – o pajişte. fără să ne facem griji că deranjăm pe cineva sau că nu acordăm suficientă atenţie celor din jur. dar şi un instrument antic de divinaţie mistică numit I Ching (cunoscut de asemenea sub numele de Cartea Schimbărilor). Aceasta implica înainte de toate alegerea unor aşezăminte pentru sate şi ferme la adăpost de vânt şi în aproprierea apei. Totul in Univers are la baza alcătuirii sale această energie fundamentală. Şcoala Busolei a inventat un instrument care împărţea mediul în sectoare corespunzătoare direcţiilor cardinale. un animal sau o clădire. un râu. posedă inteligenţă şi. Feng shui (pronunţat fang şuei) reprezintă studiul energiei vitale sau chi (pronunţat ci) şi al modului în care aceasta se mişcă în jurul nostru şi în mediul în care trăim. care coboară. Practicanţii feng shui sunt conştienţi de aceste relaţii şi astfel se explică posibilitatea omului de a orienta. Sintagma feng shui se traduce literal prin „vânt şi apă”. este întotdeauna în relaţie cu toate celelalte lucruri şi din acest motiv poate fi influenţat de ele. şi anume feng shui. care răspunde cerinţelor sufletului nostru. a XII-a A . Dar cum se poate ajunge la această împlinire şi linişte sufletească în propriile noastre case. regulariza şi intensifica fluxul de energie pozitivă din mediile în care trăieşte. Deoarece trăim într-o lume în care timpul zboară fără a-i păsa de noi. De-a lungul veacurilor de observare atentă a naturii.

e periculos atât pentru tine. Iubire : În planul iubirii se întrezăreşte o perpendiculară ce trece prin punctul L prim.. Iubire : Legat de iubire: feriţi-vă de roşcate în perioadele calde! Şcoala: Se dărâmă în faţa voastră numai când pufăiţi pe lângă dânsa..04) Voi guvernaţi capul.. .chiar şi Dan secund.poate pentru a fi felicitat deoarece se pare că sunteţi un elev/ă foarte silitor/silitoare(puţin probabil). Bani: Ţine-ţi banii întotdeauna în şoseta geamănului tău. în timp ce vă păstraţi dreptul inalienabil de a contrazice pe toată lumea.peste soare poate. cât şi pentru corpul tău. Taur (21. toate merg strună! Aşteptaţi-vă să fiţi chemaţi în biroul directorului. NOROC MARE ! Astrele va surâd exagerat de tare. a face doar ce vă taie capul şi a da cu capul de pragul de sus. Bani : Berbecilor le vor fi tăiate sume importante din alocaţii.. iubirea aceasta va devia mai târziu într-o mulţime de factori cum ar fi : Ioana prim..05-21. Aveţi grijă pe unde călcaţi! S-ar putea să intraţi într-un. Nimeni n-are voie să vă contrazică.nu se ştie când te tentează să cheltui! Fii tare pe poziţii şi nu ceda ! Rac (22. al cărui unic scop în viaţă e să căraţi în bârlog tot ce vă pică în mână.. privirea către tablă şi nu vei avea probleme.Zodicaul vesel Berbec (21.eu în locul lor mi-aş face griji..06-22.. dar sub el. sprinteni şi îndemânatici: dispar când ţi-e lumea mai dragă şi pot face nevăzute diverse obiecte care li se par interesante.05) Pentru tauri nu se întrevede nimic special sub soare .. în cazul în care fata cu care aveai întâlnire află că o înşeli ! Şcoala : niciodată nu v-a mers mai bine ca acuma ! Se pare că unul din profesori vi-a fost geamăn într-o viaţă anterioară! Ţine capul sus şi coatele jos de pe bancă. în funcţie de mărimea coarnelor.treceţi printr-o perioadă de criză(ar trebui să vă amanetaţi coarnele ca să treceţi cu bine). Şcoala : În privinţa şcolii. nimic.. Gemeni (22. Bani : Din punct de vedere financiar .06) Sunteţi foarte isteţi. Iubire : nu vă daţi întâlnire niciodată cu o fată care are o sora geamană. Daniela prim. drept pentru care sunteţi experţi în a vă arunca cu capul înainte. Este recomandat să urmaţi cursurile unei ţcoli de dans deoarece talentul dumneavoastră înnăscut de a o la într-o parte va face minuni pe ringul de dans.03-20. Desigur.mari.04-21....07) Se spune că sunteţi un profitor nesătul.

Toate celelalte animale( zodiacale ) se închină în faţa voastră ca în faţa unui rege. la început. atâta tot că nu ajungeţi deoarece e prea sus şi s-ar putea să vă răsturnaţi balansul sărind după ea… pluteşte ca 10 în clasa pentru care.iar.. . Leu (23. vin şi primele.urmează Crăciunul. îmbufnări. Asta. plămân (sau orice aveţi în plus) pentru o cauză nobilă (bani.. bani).. Şansele să câştigaţi la loto sunt tot atât de mari precum e şi şansa ca Caesar să candideze la preşedinţie în toamnă. de aceea renunţaţi să mai învăţaţi în speranţa că profesorii vă vor da un 10 doar pentru că « meritaţi ». atâta că trebuie să ştiţi în plasa cui vreţi să cădeţi. accese masochiste şi şantaje sentimentale. Scoala : Nimic nu vă iese bine şi totul ar trebui să fie invers.căci.. Şcoala : Singurul motiv pentru care practicaţi acest sport este de gura părinţilor.sânge. capturi. Bani : plutesc şi ei. Bani : Cu banii staţi bine(numai că nu-i aveţi). Iubire : Iubirea e pe toate gardurile. odată cu venirea primăverii. bani. bănuieli. zidurile.09-22.07-22.. Bani : Luna aceasta este a dumneavoastră în privinţa banilor..vin musafirii .iar pe la spate spun glume şi aruncă în voi cu hârtie...08) Se zice că pozează tot timpul.. aşa că :sfătuiţi-vă prietenii să aibă grijă la buzunare.. dar nu-i nimic :vindeţi un rinichi.... bombăneli. dorm pe stânga. vor veni zielele acelea o dată cu pensia. numai că în buzunarele celorlalţi. nazuri. din motive neştiute. ca apoi să-l lase pe celălalt să decidă.expune câteva zeci de soluţii. colţurile. nimeni nu se înghesuie. Balantă (23.Iubire : În dragoste sunteţi adeptul romantismului siropos şi leşinat. zilele lucrătoare care se termină cu i să fie libere de la stat. şi totuşi pleacă o data cu musafirii .. fiindcă profilul drept îi aranjază mai mult şi arată cu degetul mijlociu ca să-şi expună mai bine diamantul de multe carate.. dar nu disperaţi. Şcoala : A-ţi face orice ca vacanţele să fie numai în weekend. vin şi banii.. de aceea preferaţi cremele de la Avon decât cele de la Nivea. Şcoala : Şcoala vă e ca şi a doua casă. căci mai devreme sau mai târziu veţi scoate la bătaie un nimicitor arsenal de tocare măruntă a nervilor: toane. Iubire : În planul iubirii începe să fiarbă sângele în vene.09) Ţineţi foarte mult la frumuseţea dumneavoastră.08-22. Fecioară (23. Iubire : E în aer.. dar staţi liniştiţi..10) Despre Balanţă se mai spune că este o bună colaboratoare şi sfătuitoare: în orice problemă.şi a încă câtorva factori Bani : Vine Paştele.

în cei mai falnici pomi de pe marginea drumului. pentru simplul motiv ca din nou vi-a tintui inca un 3. Vărsător (21..atâta tot că. pe care le conduce cu plăcere şi cu mare viteză. alesul sau aleasa se poate trezi intr-un ventricul teribil de aglomerat. Iubire : aşa ceva nu există deoarece vă"vărsaţi" sentimentele în cea mai pură formă posibilă. Este atât de încordat.. Bani : Mătuşa Tamara învie ca să scrie în testament că averea ţi-o va da ţie..10-21. Bani : Se spune ca sunteti un inconstient optimist.. Şcoala : La acest capitol nu e nimic de zis.11-21. se bagă în bucluc şi trece râzând pe lângă dezastre.hey. căci beneficiază de clauza berzei chioare..00) Adoră maşinile. Ai grijă la chimie şi biologie. Săgetător (22. a carui specialitate este datul cu bata in balta: de unde scoate perle dupa perle cu un aer de savant atotstiutor. insa nu va ajuta cu nimic in privinta banilor(dar important e obtimismul). fiindcă se crede cel mai tare... Bani : Vorba cântecului : n-a rămas niciun cântec deoarece nu s-au achitat taxele de autor. Are emoţii intense. din toata inima. Capricorn (22.12-20. profesorul are nevoie de subiecte pentru disecţie. iar încordarea lui face să se defecteze obiectele din jur... Iubire : Toate potenţialele prietene se descurajează de a va îmbrăţişa datorită acului mare care totdeauna fâlfâie în spatele vostru.02) În cazul în care nu aveţi multe pungi la îndemână… evitaţi călătoriile cu maşina.. idei fixe şi puterea de a deochea.11) Scorpionul are foarte mult magnetism personal: atrage cuiele ruginite.. Problema e ca avand o inima mare. datul cu părerea în secolul luminilor. dramele şi ghinioanele.12) Ultima dată când aţi fost la ORL doctorul vi-a spus că aveţi nevoie de ochelari chiar înainte de a-l săgeta pe lângă ureche. . care i-a fost acordată pentru a nu rămâne zodiacul doar cu 11 zodii. Iubire : Cand va indragostiti.iar visezi frumos. încât dă impresia că suferă. Iubire : Se zice că fericirea este chipul tău.. nu te uita totuşi în oglindă. Şcoala : Şcoala nu e decât o joacă pentru tine. iubiti cu foc. Scapă însă cu bine.trezeşte-te. Scoala : inca un motiv sa tintuiti profesorii cu sageti.. cutiile de conservă. Evoluţia societăţii în raport cu nivelul gumei de mestecat de pe talpa profesorului..Scorpion (23..01-19... Şcoala : Excelaţi în domenii precum : Istoria Chiulului Colectiv.a-ehM! Aveţi probleme de comunicare cu profesorii instituţiei de învăţământ ( ei NU VOR să înţeleagă că NU VREŢI să învăţaţi )..

va veni să –i ceară cineva. Totuşi. motiv pentru care nu stau la ei mai mult de 10 minute. pentru că te gândeşti că e prea greu să pescuieşti un 10.. peştii nu put). căci după 11 minute. e bine de ştiut la ce oră ies pescarii dimineaţa ! Denisa Crainic şi Diana Paşc Cl. dar aştepţi. Şcoala : Pescuieşti ici -colo un 3.. poate aveţi noroc să prindeţi ceva. momentan.fiind incapabili să emită vreun argument logic. Se spune că . dacă nu-i cheltuie. Iubire : Peştii îşi exprimă iubirea într-un mod foarte alunecos :o schimbare de priviri şi deja s-au înţeles(cine stă în tigaie şi cine pe grătar). la fel ca tăcerea. ATENŢIE ! însă la momeală. Peşti (20. răbdarea e de aur.. dar nu-s mirositori(pe sub apă.03) Toate planurile vi se vor duce la fund dacă nu aveţi destulă apă în care să înotaţi. Bani : banii înoată. a IX-a B .Bani : Se spune că dau banii pe prostii de care n-a mai auzit nimeni.02-20. au devenit experţi în abureală şi îmbrobodire..

am luat parte la cursurile şcolii Don Orione. timp de 2 săptămâni soarele trăda anotimpul şi se încăpăţâna a ne face nouă şederea cât mai plăcută. După îmbarcarea unui număr mare de bagaje necesare pentru următoarele 2 săptămâni. ajungem într-un final la locul mult aşteptat : FANO. care a făcut. Un alt loc vizitat este oraşul Urbino. ca cele 2 săptămâni să fie eficiente şi bogate în informaţii. un grup mare şi somnoros format din părinţi grijulii. fiind plin de universităţi. făcându-mă a mă simţi o fiinţă mică într-un univers atât de mare. un oraş medieval . În acest an am avut bucuria de a lua parte la proiectul “Let`s go to Italy” .Arta de a fi. dar în continuare voi prezenta cele care personal m-au impresionat nemaipomenit. Deşi am avut parte de un drum luuuuuuuung . zilnic având un program încărcat. pentru a ne face cunostinţă cu Italia şi de asemenea cu actele de binefacere ale congregaţiei Don Orione. un proiect care presupunea un schimb de experienţă cu elevii italieni şi cunoaşterea culturii Italiei. ne luăm rămas bun de la părinţi şi pornim spre Italia cu multă râvnă. elevi nerăbdători şi profesori responsabili. îşi fac simţită prezenţa în curtea liceului. care se afla la 10 minute de locul unde eram cazaţi. . opriri prin parcări si benzinării pentru a mânca şi a ne dezmorţi puţin. Priveliştea a fost superbă. Încă din prima zi am fost la Marea Adriatică. Let`s go to Italy arta de a trăi Mă numesc Indrieş Larisa şi sunt elevă în clasa a XII-a A. dar cu parfum de tinereţe. Pe parcursul celor 2 săptămâni am vizitat nenumărate locuri. În dimineaţa zilei de 5 octombrie 2008. Toate locurile vizitate au fost minunate. peripeţii pe drum. Dante. Vremea a ţinut cu noi. tineri studenţi ce studiau pe trepţile bisericilor sau se pierdeau pe străzile înguste.cel care a fost mereu lângă noi timp de 2 săptămâni. cerul de un albastru perfect se unea cu marea cristalină. probleme tehnice. 15 ore de stat în autocar. Aici suntem întâmpinaţi de D-l prof.

un loc de pelerinaj ales de oamenii care doreau să ofere ceva sufletului lor. a XII-a A . care pentru inima lor de copii erau grandioase. De asemenea persoanele care erau implicate în aceste proiecate m-au impresionat prin dăruirea. Am vizitat o casă de bătrâni bolnavi de sindromul Down şi alte boli mai grave care nu le ofereau nici măcar şansa de a şti cine sunt sau de a-i recunoaşte pe cei dragi. Sf. atât pentru minte cât şi pentru suflet. acei oameni bucurându-se de lucruri mărunte. fiind supraaglomerat de turişti. am fost mişcată de acest lucru şi am învăţat o lecţie importantă: dăruindu-ţi viaţa cu dragoste. Am fost impresionată să văd multă fericire în acest loc. Sf. vei fi şi tu fericit. Un alt moment care m-a impresionat a fost cel în care am cunoscut binefacerile congregaţiei Don Orione. Francisc. disponibilitatea cu care îşi ofereau timpul. Giustina. Mulţumesc pentru oportunitatea care mi s-a acordat de a lua parte la acest proiect şi a învăţa lucruri noi . a Sf. pentru a-i face pe alţii fericiţi. Un alt proiect minunat este ajutorul oferit mamelor singure care nu au pe nimeni decât copilaşii lor. viaţa. Antonio şi multe altele. dragostea. bazilici: Bazilica Sf. Personal. Italia având o mulţime de locaşuri pentru reculegerea sufletească. Clara. Larisa Indrieş Cls.Oraşul Assisi a fost un loc special. Pe parcursul celor 2 săptămâni am vizitat foarte multe catedrale.

am vizitat punctele de atracţie turistică din împrejurimi. Am stat în oraşul Fano. dar cochet. şi oraşele Urbino. a X-a ”A” . deoarece astfel mi-am îmbogăţit cunoştinţele despre istoria şi cultura Italiei. deoarece am cunoscut mulţi tineri.O experienţă plăcută În luna octombrie a anului trecut am luat parte la o excursie de două săptămâni în Italia. din regiunea Marche. În timpul rămas liber. astfel am putut observa care sunt lucrurile care deosebesc învăţământul de acolo faţă de al nostru. iar gazdele ne-au organizat un program vast. alături de elevi de vârsta mea. În timpul celor două săptămâni am fost cazaţi la şcoala “Don Orione” din Fano. de a merge la şcoală şi de a participa la diverse activităţi împreună cu elevii din Italia. pot să spun că mi-a folosit foarte mult. Ce m-a surprins în mod plăcut este că elevii aceia nu sunt cu nimic mai pregătiţi faţă de noi. pe malul Mării Adriatice. chiar dacă beneficiază de condiţii mai bune pentru a învăţa şi a practica diversele meserii pe care le învaţă. elevi de vârsta mea. statul San Manino. organizată de Liceul “Don Orione”. Am profitat din plin şi de vremea frumoasă de la malul mării. cu oameni foarte primitori şi o deschidere frumoasă la mare. Pesaro şi Loreto. Scopul deplasării a fost acela de a petrece două săptămâni într-o ţară străină. în cazul celor de la profilele tehnice. adică a fost un schimb de experienţă. Am avut ocazia să particip la orele de curs în cadrul liceului. Această excursie a reprezentat pentru mine o experienţă deosebită. pe coasta de Est a Italiei. Această deplasare nu a fost o excursie obişnuită în sensul că nu am fost plecat într-o vacanţă. A fost şi bună oportunitate de a socializa şi de a-mi petrece într-un mod plăcut şi foarte util timpul cât despre ieşirile din timpul liber. Paul Cristian Coste Cl. dar şi profesori cu care am colaborat pe parcursul celor două săptămâni. Fano este un oraş mic.

. ne-am retras strategic. Cuvântul lui a fost direct şi brutal: . Am dat un al doilea telefon. de la ‚. Pe coridor altă victimă: .Aha! Exist prin mine însumi (şi se bate cu pumnul în cutia toracică). incapabil de o conversaţie pe această temă. mâna pe mine. şi altfel.. cărţi) şi în timpul liber nu exist. Exist pentru că aşa vreau! Şi e o întrebare tâmpită! Se uită mirat şi o întinde in clasă.. .. Prin ce existăm? Ajungând la concluzia că existenţa noastră e redusă la nimicurile cotidiene. am ramas dezamăgiţi. E ultimul meu cuvânt! Ieşim din clasa. şi deodată simte că rezervorul e plin. Oamenii de acolo nu se pretează la subiectul anchetei noastre. Am auzit de toate.Prin ce exist? Cum prin ce? Prin ea! Şi ea.Cum..Eu nu exist. mai flozofică. Una din astea ne-a venit şi nouă. până la injurii şi ameninţări. şah. Am ajuns la concluzia că niciunul nu acceptă punctul de vedere al celuilalt şi. învaţă. Prima victimă (un viitor calculatorist) mi-a răspuns plin de energie: . de fapt.Lasă-mă-n pace! Alte întrebări mai idioate n-ai găsit? Să mai zică cineva că băieţii sunt drăguţi! Ne-am uitat lung la el şi am întins-o în căutare de răspunsuri.hm’’-uri nedumerite.Dar nu pot să spun numai aşa. Prin mine şi ceea ce fac! . n-a fost tocmai de aceeaşi părere: ..Stai să mă uit prin buzunare.. o definiţie în plus în ziua aceea şi explodează.. Paradoxal. După asta încep să-i circule prin craniu fel de fel de idei tâmpite.Între noi despre problematica existenţă Omul stă şi învaţă.... am hotărât să încheiem un armistiţiu şi să cerem părerea colegilor. mai aşa si aşa. Cu-n oftat am pornit amândoi în explorare. am început cu un telefon. eşti nebun? Doamne fereşte să fie adevărat! Nevrând să participăm la o ceartă... adică am pornit la un sondaj de opinie. Primul răspuns a fost ferm: tonul. baschet. .. că un cuvînt. eu învăţ! În momentul acela a pus şi. De data asta l-am luat pe departe şi ne-am bazat pe puterea noastră de persuasiune.Aăă. . Cu alte cuvinte ne-a trântit telefonul.Tu.. mă.Prin. Un răspuns care ne-a făcut praf pe amândoi: . Joc (polo. de faţă. Revoltat: .Nu exist. Intrăm după el şi punem întrebarea: . în sfârşit. nu? Curioşi să aflăm părerea altora despre asta... Din păcate buzunarul din dreapta avea o mică gaură prin care jumătate din existenţa lui pornise să măture strada. Răspunsul numărul doi: . prin mine? Ce..Deci!(se uită la ce-am scris). Iniţial credeam că existenţa noastră este mai profundă. Cred că momentan nu prea existăm. ce vrei de la mine? Să mă întrebi prin ce exist? Nu i-am dat timp de gândire şi l-am invitat la o discuţie.. Primul răspuns l-am auzit de la colegul din banca din faţă.

Eşti tâmpit? Cel mai fioros: . Alin Bistran. e vai de amândoi! Apoi s-a sunat de intrare P.). etc. Flaviu Enache Cl. ergo sum! Cel mai stereotip: . Ele pot să meargă de la râs nebunesc până la blesteme (scoate-te-ar la tablă la matematică.Exist prin binele pe care-l fac pentru oameni. Am văzut că: Nimeni nu-i dispus să filozofeze.Dacă apar în revistă. rupe-ţi-ar picioarele de la scaun.Cogito.Exist prin mine însumi! Cel mai tăcut: .?! Cel mai tandru: . Rămâne la libera alegere a cititorului ce am consemnat.Cel mai măreţ răspuns a fost: . a XII-a B . Cel mai profund: . Reacţiile omeneşti sunt deosebit de variate şi colorate.S.

Eminescu. pe care . desene inspirate din versurile sale . dar mai ales pentru a intra in spiritul universului poeziilor sale . creatie de poezii si alte programe artistice inchinate acestei “sarbatori” . Incepand cu primele versuri iesite de sub pana lui el dovedeste un talent extraordinar . in primul rand . Mihai Eminescu. prin opera sa geniala . Viata lui Mihai Eminescu a trecut ca un meteor orbitor prin cerul spiritualitatii romanesti. facand-o capabila sa exprime cele mai subtile sentimente . la inaltimea limbilor moderne ale Europei. ridicand-o . fosneau in linisti vesperale trestiile pe maluri de lacuri. ca “un fulger ne-ntrerupt “ … El “a durat o luminoasa punte astrala . In poeziile sale frematau codrii adanci si batrani . pentru a-l comemora . de azi . Cu totii stim ca este cel mai mare poet roman si unul din marii lirici ai lumii. Dar de ce este importanta ziua lui Mihai Eminescu ? Pentru ca este ocazia perfecta . recitare de versuri prin care elevii isi pot arata placerea de a citi si abilitatea de a comunica. cele mai inalte ganduri . trecutul ei maret pe care l-a cautat cu o calda veneratie si cu accente de stima netarmurita … Iubise limba poporului pe care el a cultivat-o si i-a dat mladieri melodioase . procesiunile admiratorilor de ieri . elevii din scolile romanesti ii sarbatoresc ziua de nastere printr-o serie de evenimente : aniversari ale scolilor ce-i poarta numele . noi şi eterna tinerete… Ziua de 15 ianuarie a devenit prilej de readucereaminte a celui despre care am învăţat că este cel mai de seamă nume al poeziei româneşti . recitaluri de muzica dedicate poetului. Iubise cu duiosie patria . inegalabil si inexplicabil. La 159 ani de la venirea marelui poet pe lume . susurau izvoarele . De ce Eminescu si eterna tinerete ? Pentru ca Eminescu iubise natura pe care o cantase cu o atat de tandra afectiune si cu un lirism induiosator .

reprezentand cate o stare sufleteasca iar elevul a trebuit sa interpreteze o poezie eminesciana in functie de starea emotionala prezentata pe biletel si ultima proba in care fiecare clasa trebuia sa aiba pregatit un desen inspirat din versurile lui Eminescu . pentru ca orionistii iubesc pe Eminescu asa cum el iubise teii si miresmele lor ! Si vor exista intotdeauna admiratori ai operei sale nemuritoare. a XI-a A . tragere la sorti dintr-un bol cu biletele pe care era scris cate un cuvant . locul II clasa XII A şi locul III clasa XI A. La acest concurs au participat cate patru reprezentanti din fiecare clasa . Elevii au reusit sa incante prin imaginatie si creativitate si ramanem cu gandul ca fiecare sarbatoare desfasurata in incinta liceului va reprezenta o noua provocare pentru elevii scolii noastre. Sintia Vivien Țicu Cl. imaginatia si creativitatea lor .si de maine o vor urca in eternitate “ (Perpessicius) Elevii au fost supusi la o serie de probe care au testat cultura lor generala cu privire la viata si opera poetului . Ii intalnim si in randul tinerilor orionisti care au organizat un concurs “Eminescu şi noi” . Concursul a inceput cu prima proba in care elevii trebuiau sa raspunda la intrebari despre viata si opera poetului. Celelalte probe au constat in interpretare artistica unde au fost recitate poezii si interpretate scenete din versurile sale. Clasele castigatoare au fost : locul I clasa XII B.

care. sub responsabilitatea şefilor. orientarea . Comunitatea. Noviciatul durează un an.această specialitate ne învaţă cum să ne orientăm în pădure. pentru a bandaja şi a dezinfecta o rană. În Noviciat experienţele de slujire sunt făcute comunitar. ale cărei gesturi sunt mai însemnate şi mai credibile decât orice propunere verbală. toţii tinerii având vârsta cuprinsă între 13 – 16 ani. urmează metoda REPARTO. Se joacă. Coordonatorii mari ne învaţă tainele specialităţilor. Toate aceste învăţături le aplicăm în tabere şi în excursii care sunt. Drumul şi Comunitatea constituie momente însemnate ale activităţilor şi tot ce se propune se concretizează în întâlniri cu ceilalţi. după muşchii copacilor. se amuză dar lucrurile se iau mai în serios şi mai responsabil. Clanul şi Noviciatul programează activităţi specifice în comun pentru a garanta unitarietatea şi continuitatea educativă şi metodologică şi pentru a permite clanului să se propună noviciatului ca şi comunitate educatoare. chiar dacă mai există riscul ca. poate pentru unii. am intrat într-o altă lume. În cazuri excepţionale coordonatorii mari pot evalua posibilitatea de a-i schimba durata.fără acesta n-am putea face focul de tabăra. sau alte lucruri folositoare. de neuitat. iar dacă sunt individuale. din nepricepere. la prim-ajutor trebuie să ai cunoştinţele necesare pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. de care trebuie să fii conştient. vor fi de scurtă durată. de care are mare nevoie bucătarul care. o lume cu prietenii de nedezlegat. După metoda Lupişorilor. unde cu toţii suntem foarte uniţi. cu siguranţă. departe de traficul şi poluarea din oraş şi aproape de natură. o lume în care învăţăm să făcem lucruri care nici prin vis nu ne-au trecut. De aici încolo jocul se transformă într-o aventură. La Reparto trebuie să îţi asumi anumite responsabilităţi. unde cu toţii am gustat din responsabilitate. dar nu contează. întrebări fara raspuns şi tot ce ţine de grupul Lupişori. fochistul . să ne fie puţin rău. Au fost şi ei ca noi . Reflecţia asupra experienţelor trăite şi cunoasterea nevoilor celorlalţi trebuie să-l conducă pe novice să răspundă cu disponibilitate şi slujire. La ”animazzione” unii dintre noi chiar au talent la înveselirea grupului şi au idei interesante pentru scenetele de seara şi pentru tot ce ţine de aceasta specialitate. chiar şi la mâncare noi suferim împreună. focul pentru mâncare. vor fi de mare ajutor în viitor: noduri. în ocazii pentru a se cunoaşte mai bine pe sine şi pentru a-şi descoperi propriile limite şi potenţialuri. după busolă. Noviciatul Este primul moment în secţia Rover-Scolte în care cele trei elemente ale metodei – Drumul. Suntem împărţiţi în 5 grupe a câte 6-7 membri. Slujirea – sunt trăite la dimensiunea descoperirii şi a pregătirii. de obicei ne face nişte mâncăruri de excepţie. anii petrecuţi la Scout au fost cei mai frumoşi! Reparto După lungile întâmplări foarte amuzante. Aici se învaţă să se lucrul în echipă. Învăţăm lucruri noi cu scopul de a le aplica în tabere dar şi în viaţa de zi cu zi.Grupul Scout Pentru mine. după soare.

vă îndemn să trăiţi cu dragoste şi cu atenţie momentele acestea. Oratoriul Este locul unde poţi sa-ţi faci prieteni noi.S. pentru că în acea zi am început să-l cunosc pe Don Orione. scopul de a forma oameni. Acei tineri suntem noi… toţi cei care am trecut prin experienţa Scout îndeajuns de mult încât să înţelegem ce se doreşte a fi. care ne îndemnă să facem binele întotdeauna şi răul niciodată nimănui. fiţi siguri. Mulţumită lui am învăţat ce înseamnă a împărţi totul cu alţii. Un scoutist este fidel faţă de ţară. Dar. a fi disponibil pentru oricine. să fii un om integru. Ce se face la oratoriu ? Se joacă. experienţa acumulată. . se învaţă lucruri noi. Pentru cine e ? Pentru toţi copiii. nu vom mai şti să facem (la fel de repede) un nod pescăresc sau nu ne vom mai aminti exact ce înseamnă cutare semn de pistă. să facă un foc sau să bandajeze o rană. Lucrurile noi. de Dumnezeu. învăţându-i la rândul lor pe "cei mai mici" având grija de ei. se fac activităţi. iar voia bună nu lipseşte niciodată. dar şi peripeţiile. bogat sau sărac. să fii curajos. Iar cei ce sunt "departe" acum.De-a lungul anilor. apoi au conştientizat responsabilităţile pe care le au. Poate. acel loc frumos în care zeci de copii şi tineri se întalneau la fiecare sfârşit de săptămână. au cântat. C. Aşadar. au învăţat să ridice un trepied. au dus la formarea unor scoutişti în toată puterea cuvântului. de aproapele. că peste ani. activităţile desfaşurate de tineri în acest cadru binecuvântat. În acel moment viaţa mea de adolescent s-a schimbat.Or. evenimentele. fraţi scoutişti. Dar copiii au crescut. dar că în viaţa lor a sosit momentul de a-i "învăţa" şi pe alţii "mai mici" din alte medii. pentru că vor fi dragi amintiri ce vor rezista trecerii timpului. ce înseamnă să ai un suflet bun. că se gândesc la voi. fiindu-le aproape..t. am aflat la oratoriu. Aş adăuga şi faptul că eu cred că suntem privilegiaţi fiindcă ne aflăm sub "protecţia" Sfântului Don Orione.O (sau vechiul C.Se petrece timpul împreună. au fost "excursionişti". Dar dacă ar fi să privim mai îndeaproape. Aici.. au avut de fapt.. au început să înţeleagă semnificaţia "Promisiunii" şi a "fazzoleto-ului". se merge în excursii şi tabere. tânar sau bătrân. Nu există limită de vârstă ! Mulţumită câtorva prieteni şi câtorva colegi de la Scout. că vă simt lipsa. Cei mai mulţi au ales să continue acest drum. ceea ce trebuie să ramână în noi este tocmai acest spirit scout..S ) a fost locul de întâlnire a multor copii. Nu voi uita niciodată momentul în care am intrat pentru prima dată pe poarta oratoriului. pe care le-au învăţat. copiii s-au jucat . adolescenţi fiind încă.

a XII-a B . să fim mereu disponibili şi deschişi pentru slujire. taberele la munte. Programul grupului este foarte simplu: ne propunem să întărim legătura noastră de prietenie cu Isus. Antonio Dubău Cl. pelerinajele.Sfârşitul de săptămână plin de jocuri distractive. toate activităţile cu tinerii au fost momente unice. pe care le păstrez cu grijă de la ”Centrul Don Orione”. retragerile spirituale de dumineca. Grupul Over 14 Este o secţie importantă a oratoriului.

în numele clasei. stiluri interesante. nu doar noi. o alta vorbă susţine astfel: „Anii de liceu şi cei de facultate sunt cei mai frumoşi ani din viaţă!” Aşadar. deşi pe undeva. eu înclin să cred că totuşi nu este adevărat. Cu siguranţă. vă doresc tot binele din lume – începând cu bacul – şi sper să vă găsiţi fericirea în viaţă! Carmen Apăteanu abolventă a Liceului ”Don Orione” Iunie 2008 . prietenii care. în astfel de momente. pe când moralitatea pe care aţi încercat să ne-o insuflaţi va fi devenit un obicei. formulele pentru integrale. morale. dragi colegi din clasa a XI-a. Butiri). Şi de la fiecare am învăţat ceva! Alături de fiecare dintre ei am trăit o experienţă interesantă ce-mi va rămâne o amintire frumoasă! Aşadar. totuşi nu consider că ar trebui să fie ceva dramatic. dar şi necesara umbră de nostalgie. ci – un om. nu vor lua sfârşit odată cu încheierea definitivă a cursurilor. Adevărul este că. Nu vom uita discuţiile pe diferite teme sociale. plini cu amintiri frumoase! „Iubiţilor” (vorba dlui prof.Gândurile unui absolvent „Este o vorbă mai veche care spune cam aşa: „Anii de liceu sunt cei mai frumoşi ani din viaţă!” Dar. politice. mai nou. în legendara clasă ZGA. aş dori să le mulţumesc colegilor mei pentru 4 minunaţi ani de liceu. pasiuni – una şi una. să vă cunoaşteţi mai bine colegii şi să vă bucuraţi de timpul petrecut împreună căci – credeţi-mă – acest an va trece foarte repede … parcă prea repede. În încheiere. şi la atestatul la informatică. dar la fel de adevărat este şi faptul că întotdeauna găseam soluţii în al doisprezecelea ceas… Bine. ceea ce ne poate întrezări un zâmbet de bucurie. că am fost cam dezorganizaţi. E şi normal. deci. De asemenea. e trist că peste câteva minute nu vom mai fi colegi. dacă nu vom activa în domeniu. cu siguranţă. peste câţiva ani. pe care le-am purtat cu fiecare profesor în parte de-a lungul anilor. simt la fel. domnilor profesori pentru că au avut o infinită răbdare cu noi. vă îndemn doar atât: trăiţi plenar acest ultim an de liceu. ci şi „dira” ne era complice… Cu siguranţă fiecare elev de clasa a XII-a. discuţii. Şi eu. Aş mai vrea să mulţumesc. s-au legat prietenii. simte că a făcut parte din cea mai specială şi deosebită clasă din întreaga istorie a şcolii. dar vom fi proaspăt absolvenţi ai clasei a XII-a. benzen sau radiaţii gamma vor fi ceva străin. Am cunoscut tineri completamente diferiţi unul de celălalt. de-a lungul celor 4 ani. cu toate că multă lume susţine că nu am fost o clasă unită. recent chiar. de altfel. E adevărat. de a ne înţelege spre surprinderea multor domni profesori. să apreciaţi fiecare zi. Am avut noi un stil aparte de a forma un colectiv unit. Desigur. mai ales la extemporale şi la teze. dar şi caractere solide. am avut o manieră oarecum tacită de a ţine unii la alţii. această ultimă oră de dirigenţie îşi are involuntara. au fost înţelegători şi au încercat să educe – nu un elev.

E. Participând la zeci de concursuri.) Mă bucur că mi s-a oferit oportunitatea de a mă alătura unui minunat colectiv numit C. să vă construiţi amintiri valoroase din această perioadă! Iar dacă acest lucru îl veţi găsi în CEDO.D. am avut ocazia să învăţ să comunic cu oameni cu funcţii importante. hai să-ţi mai povestesc o întâmplare …”. Că tot veni vorba. ce înseamnă coordonare şi înţelegere. însă! Anii de liceu sunt cei mai frumoşi. am trăit din plin viaţa de licean şi nu am lăsat-o să treacă fără să-mi ofere atâtea amintiri frumoase. implicaţi-vă ca mai târziu să puteţi spune „Da. Am început să ne cunoaştem. Carmen Apăteanu Preşedinte CEDO 2006-2008 . ci … mai tineri decât mine – v-aş sugera să încercaţi să căutaţi şi voi acest lucru. aşadar apreciaţi-i. ajutându-ne la greu şi sărbătorind împreună evenimentele plăcute. cu atât mai bine! Un lucru să nu uitaţi. evenimente şi excursii. Aici. să ne întâlnim şi în afara şedinţelor. aceste sentimente.O. să fac faţă unor termene limită sau să găsesc soluţii inovatoare. coordonat în acea perioadă de doamna profesoară Carmen Hărduţ. Dar poate cel mai important lucru pe care l-am câştigat în aceşti 4 ani petrecuţi în cadrul CEDO sunt … prietenii. Şi la câte meciuri am aplaudat şi am încurajat cu toţii echipa locală de baschet … Cam aceasta a însemnat CEDO pentru mine! Un colectiv de elevi ai şcolii deveniţi ulterior prieteni! Celor – nu mai mici. Tot datorită CEDO am avut şansa să aflu ce înseamnă lucrul în echipă.E. lupta pentru un scop comun.O.Consiliul Elevilor ”Don Orione” (C. vă doresc să fiţi liceeni! Numai bine. devenind astfel amici. fără să vrem şi fără să ştim. să mă descurc în numeroase situaţii. ne-am apropiat unii de alţii. Vă doresc maturitate ca să luaţi cele mai bune decizii pentru voi şi vă doresc să fiţi copii ca să vă puteţi bucura sincer de ceea ce vi se oferă! De fapt.D..

150 de oameni au intrat în secţia de mobilă a magazinului "Macy's" şi au cerut "un covor pentru dragoste" la 10 mii de dolari pentru "comuna din apropierea oraşului". de această zonă a Europei. pe 16 august. care tinde să se transforme într-o adevărată cultură. uimire. Într-un minut. Evoluţie De atunci. Flashmob-ul este o prezentare pentru spectatori accidentali. Fiind coordonaţi anterior prin e-mail şi mesaje SMS. la sosirea trenului din Petersburg s-au adunat flash mobsterii cu hârtii pe care scria "NzR178qWe". dornici să realizeze ceva inedit. Ideea a fost vehiculată în literatură în timpul secolului al XX-lea. stând. Au trecut câteva zile şi 250 de oameni au venit la un hotel luxos în Manhattan şi 15 secunde au aplaudat activ şi fără niciun sens. unde flash = clipă. Nu este greu de ghicit că aceşti oameni se organizează cu ajutorul internetului în primul rând. la gara din Leningrad. aş caracteriza-o ca fiind un fenomen al culturii contemporane puternic globalizate. de a-i face să râdă şi chiar de a încuraja publicul să reflecteze asupra anumitor probleme de natură socială şi morală. ca şi mine. Germania. iar după terminarea acţiunii. mob = mulţime) este o adunare spontană de oameni într-un loc public. termen provenit din engleză. Numele lui este flash mob. fiind transpusă în realitate începând cu 2003. Aglomeraţiile spontane continuă să apară în mai multe părţi ale globului. mai nou este totuna. La Dortmund. participanţii au venit în faţa statuii lui Lenin. care a fost inventat de fraţii noştri de peste Atlantic. este susţinută de reţeaua de internet care acoperă aproape tot globul. au tuşit 5 secunde. ei îşi continuă activitatea normală de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Flashmob-ul (pronunţat flæʃ mob. participanţii la o acţiune de flash mobbing au venit la o expoziţie de maşini de spălat şi au început să mănânce banane. încă n-aţi auzit de un fenomen social foarte interesant. de legătura care se formează între oamenii cu iniţiativă. cu scopul de a le trezi sentimente de curiozitate. atrăgând de fiecare dată mai mulţi oameni. toţi au plecat. . mai degrabă. după care şi-au pus ochelari de soare şi au făcut cu mâna monumentului în mod prietenos. cu lecţii până peste cap. 300 de oameni s-au adunat la o librărie şi au cerut o carte inexistentă. în fiecare zi în faţa monitorului sau a televizorului. În Moscova. el se apropie cu viteza luminii sau a internetului. La Roma. câteodată lipsit de orice chef de a vedea ce mai e nou prin lume. În Harkov. Un scurt istoric Prima acţiune flash mobbing a avut loc în iunie 2003 în New York. noul virus a început să se răspândească pe planetă. în care participanţii efectuează o anumită acţiune neobişnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute). o ciudăţenie sau reaua voinţă a cuiva care doreşte să destabilizeze viaţa oraşelor mari? Eu. Ucraina. Această manifestare. Poate că te întrebi acum: ”Oare ce-i şi cu asta?” O fi o nebuneală comună. În momentul de faţă.Flash mob: o noţiune nouă Sunt aproape convins că.

precum şi posibilitatea de a scăpa măcar pentru câteva minute din mersul monoton al vieţii sunt principalele motive care atrag oamenii. Sau gândiţi-vă că vine Crăciunul şi vă plimbaţi printr-un mall. pe internet. Tocmai datorită acestei capacităţi ale sale. flash mobsterii nu comunică între ei. Progrămelul se numea Napster şi le permitea utilizatorilor să schimbe direct diverse mp3-uri. Fondatorul primului site dedicat acestui subiect. participanţii la un eveniment de acest gen nu fac nimic ilegal. mai mult de 100 de oameni din toate direcţiile. în care oamenii sunt încurajaţi să iasă în public şi să realizeze o acţiune deosebită. fără să se teamă de cenzură. construiesc o mică statuie şi apoi se dispersează la fel de neaşteptat cum au apărut. venind la un loc. Un singur lucru este clar. Într-o perioadă scurtă mulţi au aflat că oricine şi-ar putea crea un loc propriu. Gnutella şi multe altele. dezvoltarea programelor freeware. . Ceea ce a urmat a fost un alt fenomen cunoscut. aglomeraţia se mişcă mai departe. la destinaţia următoare. blog-urile şi manifestările flash mob sunt. verigi ale aceluiaşi lanţ. este vară şi este cald. Napster-ul practic a murit atunci. În acest fel. Fără avertizare. iar ideea lui mai trăieşte în realizări mai avansate printre care Kazaa. acum programele. Ieşind pe stradă. un asemenea eveniment nu se poate clasifica ca fiind o adunare populară sau demonstraţie.com. Opinii Ca orice fenomen provenit din adâncimile internetului. firma a trecut la un sistem cu plată. Fiind foarte greu de clasificat. Fără să ceară nimic şi fără să deranjeaze pe nimeni. Cine mai ştie câte stereotipuri au fost schimbate de acest val în ultimii câţiva ani. Într-adevăr. Fără avertizare. a apărut primul fenomen care a şi dovedit-o pentru întâia dată. "aglomeraţiile spontane" reprezintă un alt nivel de dezvoltare. flash mobbingul are şi o resursă centrală a cărei adresă este flocksmart. încurajând persoanele să fie inventive şi pline de iniţiativă. Doar că. a scris: Imaginaţi-vă că staţi după masă într-un un parc. Şi iată. Sistemele de sharing.Noua cultură Totul a pornit de la capacitatea incredibilă a internetului de a informa. care se cheamă blogging. fără îndoială. Astfel de acţiuni ajung să unească societatea sau cel puţin un grup mare de oameni. unde poate să scrie. În urma acestor evenimente. care e sfânt). Treceţi pe lângă ghereta de donaţii Toys-For-Tots. se revoltă împotriva autorităţilor care au depus destule eforturi să-i subjuge. de data aceasta. firma care l-a creat a fost dată în judecată de un grup de companii majore de music recording. muzica şi filmele circulă aproape liber pe net. Iar acest lucru este foarte important. se adună într-un loc pe neaşteptate. Din cauză că. iar ideea de a realiza o activitate haioasă. orice i-ar trece prin cap. ca orice organism viu. La scurt timp după apariţie. duzini de oameni merg spre ea punându-şi donaţiile. reţeaua s-a revoltat împotriva copyright-ului (nu a dreptului de autor. Rob Zazueta. el efectiv nu poate fi interzis. Prin flash mobbing i se oferă fiecăruia posibilitatea de a se exprima liber cu condiţia ca el să nu încalce legea. ei nu pot fi acuzaţi de încălcarea ordinii publice. După aceea. oamenii.

Sunt o activitate comună şi o prostie în acelaşi timp. a XII-a A . Alţii cred că este ceva politic -. care de cele mai multe ori este monotonă şi tristă. Reporterii de la CNN i-au întrebat pe unii participanţi ce înseamnă flash mobbing-ul pentru ei.ele sunt manifestarea listei tale electronice folosite pentru a trimite e-mail-uri în masă”. eu n-am putut să fac nimic decât să zâmbesc şi să mă alătur. Pentru alţii – este şi o mişcare socială.” „Flash mob-urile sunt nostime pentru că sunt din afara obişnuitului. gândiţi-vă la ideile dumneavostră.ieşirea pe străzi deja se consideră un act politic. Zâmbetele de fericire de pe feţele oamenilor au fost incredibile. este şi un mod de a aduna mai mulţi oameni sau de a face parte dintr-un eveniment. Chiar dacă mă simţeam un pic detaşat de proces. aşa cum spuneau instrucţiunile. care să fie şi mai bune şi organizaţi un asemenea eveniment voi înşivă. pentru a aduce un zâmbet pe buzele celorlalţi! Alexandru Muntean Cl.” Astfel. Ştiam că este ceva ce aş vrea să fac din nou. Şi mai bine.îmi place să văd oameni zâmbitori adunându-se împreună. Lor le place să fie undeva cu oamenii. Mie personal îmi place faptul că reuşeşte să creeze o anumită frumuseţe locului unde se desfăşoară flashmob-ul -. Iată câteva răspunsuri: „Flash mob-urile leagă lumea online de cea reală -. Astfel.Acum imaginaţi-vă că sunteţi unul dintre oamenii din acea aglomeraţie. fiind o parte dintr-o comunitate vie şi existentă fizic. se pare că flash mob-urile sunt o sursa de amuzament. un mod de exprimare. „Pentru unii este numai amuzament. de ce nu.” „La ora stabilită am explodat cu aplauze 15 secunde. ei caută să participe la asemenea evenimente pentru a se binedispune pe ei înşişi şi. parcă de nicăieri. o posibilitate de a întrerupe pentru câtva timp rutina de zi cu zi. Multe persoane susţin că aceste manifestări le aduc un pic de culoare în viaţa de zi cu zi. Participanţii la astfel de acţiuni sunt oameni din toate categoriile sociale şi de vârstă. De asemenea.

Dragobetele. un australian care. Dis-de-dimineaţă. Pentru omul arhaic. îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. ziua a fost transformată în FREE HUGS DAY (Ziua îmbrăţişărilor gratuite). el a luat o bucată de carton pe care a scris ”FREE HUGS” şi a pornit în căutarea persoanelor dornice să-i ofere o îmbrăţişare) a avut un adevărat succes. Astfel. pentru a scăpa de febră. navea pe nimeni care să-l aştepte cu braţele deschise. se adunau în faţa bisericii şi plecau să caute flori de primăvară prin păduri şi lunci. fetele şi flăcăii. Tradiţia spune că cei care participau la această sărbătoare aveau să fie feriţi de bolile anului. În satele româneşti. ursul iese din bârlog. clasa a XII-a A impreună cu dirigintele Stoica Alexandru au fost prezenţi în incinta liceului. Însă nu toţi ştiu că aceasta are şi un echivalent românesc: Dragobetele. iar omul trebuia să participe şi el la bucuria primăverii. fiul babei Dochia. această zi probabil că înseamnă începutul primăverii. Alexandru-Adrian Lucaci Cl. a fost sărbătorită într-un mod cu totul special. sărbătorită în data de 14 februarie. Această zi la “Don Orione”. aşteptând cu braţele deschise toate persoanele ce aveau să intre. a XII-a A . când natura revine la viaţă. încercând să ofere o zi mai bună tuturor elevilor şi profesorilor. în special de febră. păsările îşi caută cuibul. Acest clişeu internaţional (iniţiat de Juan Mann. revenind acasă. este sărbătorit anual în data de 24 februarie.Free hugs la „Don Orione” Cu siguranţă toată lumea a auzit de Valentine’s Day (sau Ziua Îndrăgostiţilor).

când cu spatele. am făcut din acest loc un cuib al fericirii. Ne-am fixat schiurile. Gălăgioşii se îndreptau spre Oradea. Seara. Am uitat de oboseală.. am urcat în microbuz şi am pornit in drmul spre casă. nerăbdători să urcăm în microbuz şi să plecăm. Cu ultimele poze făcute. alergam spre pârtia mult visată. de durerea de picioare şi ne-am înfruptat din mâncarea gătită pentru noi. iar ele.. momentul de excepţie în care învăţam punctele cardinale având ca profesori. liniştită.. cu schiurile pe umăr. ne-am întâlnit în curtea liceului. schiurile. altul spre sud. Timpul a trecut repde şi iată-ne ajunşi. vreo zece kilometri. deoarece era o bună ocazie de a ne detaşa de aglomeraţia oraşului şi de a lua o gură de aer curat. când cu vârful nasului. cu săniile în mâini. Vineri. conştiincioase.. apoi altul şi altul şi apoi pe nesimţite a început să ningă. Liniştita staţiune s-a transformat dintr-o dată într-o scenă iar noi. Mica şi liniştita cabană ne-a primit cu ospitalitate. Alţii au închiriat ATV-uri.. . Câtă bucurie ne strecoară în suflet acest anotimp! A doua zi la şcoală. fiind un strat mare de zapadă pe şosea. surpriză! Doamna dirigintă ne-a propus o excursie la Stâna de Vale. aşa că a trebuit să ne continuăm drumul pe jos.Reporteri în excursie Februarie. microbuzul nu a mai putut urca. „actorii”. pe ferestrele căruia glumele şi răsetele ieşeau ca fumul din coşuri şi se răspândeau până departe. voind. Trebuia să ne pregătin de plecare şi toată frumuseţea peisajului montan n-a putut să ne ridice moralul. dar gândul la bucuria zăpezii nea înviorat. Dimineaţa următoare ne-am întristat. care mai de care. Unii „s-au bulgărit”. Afară ningea foarte tare şi. Se întunecase şi abia într-un sfârşit am ajuns la destinaţie. Ne-am bucurat cu toţii. În jur totul era acoperit de nea. să ne demonstreze amplele cunoştinţe de geografie însuşite pe parcurs. am consemnat pe albul imaculat al zăpezii când cu coatele.. Din Oradea am pornit-o întins spre Stâna de Vale. se îndreptau unul spre nord. A doua zi ne-am trezit cu greu. contemplam uimiţi priveliştea peisajului feeric. Staţiunea rămânea în urmă.A căzut un fulg.. Uimiţi.. după masă. cum am intrat în porţiunea de drum cu serpentine. Ziua a trecut pe nesimţite şi ne-am întors la cabană. Important a fost că toţi am profitat din plin de răgazul care ni s-a oferit departe de oraş şi de stresul acestuia. Călcând uşor covorul moale al zăpezii.

.. E oraşul copilăriei noastre. Tânără. bătrână. al tinereţii noatre. a X-a A .Oradea părea îmbătrânită de atâta zăpadă aşternută peste ea. al visurilor celor mai îndrăzneţe. Au consemnat. noi o iubim. Vlad Pusta şi Vlad Meluţ Cls.

Gândurile au fost mari. într-un cuvânt a fost tinereţe. De mult a trecut vacanţa şi iată-ne ajunşi la un eveniment important din viaţa liceului nostru. A fost un concurs cu premii. bobocii s-au dezgheţat de tot. boboci. Laurenţiu Sasu Cl. Credem că prin această serbare dedicată lor. însă… am întâmpinat puţine probleme tehnice şi emoţiile… Până la urmă acţiunea a decurs bine. organizatorii. bobocii sau apropiat de colegii mai mari. Au uitat pentru o clipă emoţia orelor de curs. care a reuşit să ne impresioneze cu diversele lui trucuri. Balul Bobocilor. ca peste ani să-şi aducă aminte cu nostalgie de o filă dragă din cartea adolescenţei. cea a dansului. dar a trecut an după an şi iată-ne plini de zâmbet şi lumină. veselie. Miss Boboc şi Mister Boboc. de dansul unui fost absolvent. Evenimentul s-a încheiat prin dans. Generaţii după generaţii au simţit fiori adânci în seara când se numară bobocii. urmată de alte probe de îndemânare (legarea nodului la cravată. popice cu verze etc). juriul a deliberat şi au fost premiaţi Miss Eleganţă. la care bobocii trebuiau să extragă conţinutul unui ou cu ajutorul unei seringi. probă. Un alt moment artistic a fost realizat de iluzionistul Eduard Maliţa. Am fost şi noi. Între probe atmosfera a fost întreţinută de trupa ”Line 6”.Sărbatoarea bobocilor Afară e toamnă târzie. a XI-a B . trupa de dans ”Innovation” şi. impresionând care mai de care prin talentul de dansator. Aerul e rece şi ruginiu. A fost frumos şi am transformat o seară tristă de toamnă într-o seară luminoasă a tinereţii. Astfel am încercat să facem un bal mai aparte. Perechea Potrivită. nu în ultimul rând. dar elevii au trebuit să îşi arate talentul muzical la o probă de “Karaoke” şi să-şi dezvăluie simţul tactil în proba ”Acvariile misterioase”. Mister Popularitate. O altă probă a fost “Oul şi seringa”. am simţit şi noi această emoţie vie. După lungi dezbateri. muzică. În cea din urmă probă. încurajându-I cu înţelegere şi dăruire pe cei care au păşit anul acesta pragul şcolii.

de ură şi fiară. Aşa s-a născut ideea mersului la groapa de gunoi.. mereu. hainele-i sunt rupte. braţele-i atârnă. când îţi aminteşti de toate acestea. El strigă după înţelegerea ta! Căldură şi umanitate – cuvinte profunde! Clasele a X-a B şi a XII-a B au înţeles sensul lor.. Să încerci să descrii săracia şi lipsa totală a celor de acolo este imposibil. De multe ori.. în vizită la acei oameni. Ştiam de la scoutiştii din cadrul Comunităţii . De aceea. de oameni şi umbre. la groapă. A omului care cere cu disperare ajutor. omule. de furtună. mai stăm puţin de vorbă cu ei sau uneori vara organizăm câteva jocuri cu copiii. uimitor de alb şi de curat. Când mergem în vizită suntem primiţi cu căldură şi totul decurge într-o atmosferă foarte firească. Omul-OM. nu strop de viaţă şi de lumină. piciorul şi-l trage după sine. Omullumină. acţiuni de felul acesta au început de mult timp. şi lângă el totul îţi pare alb. De altfel. iar iarna. de bucurie şi de greu. locuiesc adulţi şi copii. ceai cald şi îmbrăcăminte pentru copii. Viaţa copiilor de acolo ne-a impresionat şi am hotărât să mergem regulat. Clasele a XII-a B şi a X-a B . În timpul verii pe lânga mâncare le duceam apă şi fructe. orice asprime. sudoarea-i curge pe frunte... şi mai cere şi-o fărâmă de bine ca să-ndure. sudoarea omului ceaşteaptă mângâiere. Moş Crăciun vine negreşit şi la ei. care cere un strop de apă. ducându-le de fiecare dată mâncare.. de rele. De-a lungul anilor s-a stabilit între noi o relaţie de prietenie. Trebuie să vezi cu ochii ca să poţi întelege lipsurile enorme în care trăiesc. că acolo..... de foame. copii si adulţi. fii alături de OM! Când îţi aminteşti de toate. bebeluşi.Caldă umanitate.. o dată sau de două ori pe lună. Cu ocazia sfintelor sărbători pascale au vizitati oamenii aciuaţi pe lângă groapa de gunoi.. Îşi cere un crâmpei de soare şi-şi cere toate acestea ca să uite de noapte. Sângerând.. E deosebit să reuşeşti să aduci zâmbet pe faţa acelor copii. de bune.. În timpul sărbătorilor de iarnă. mereu simţi nevoia să ai lângă tine Omul.. de om şi de viaţă.Don Orione”. după ce împărţim mâncare şi lucrurile pe care le ducem. murdare. şi mai rele şi mai bune. de mamă şi soră. care în afară de sărăcie nu au nimic.

. Dacă lecţiile de educaţie civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se comporte. să nu-i uite. Atunci când în jurul nostru există şi copii aflaţi în dificultate avem datoria morală nu numai de a-i ajuta. Este necesar să realizăm adesea alte activităţi extraşcolare. dragostea pentru semeni. pentru că ajutându-i dovedesc dreapta credinţă. dar şi de a sădi în sufletul copiilor pe care îi educăm. prietenia şi omenia – toate acestea fiind valori morale de înaltă ţinută.ARGUMENT Ca dascăli. să fie mai buni şi mai atenţi cu cei din jur. bunătatea. simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropriem cu înţelegere şi căldură de copii şi tineri. acestea nu sunt suficiente. Copiii trebuie deprinşi de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă.

iar ceea ce învaţă la lecţii.educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropriaţi de cei care au nevoie de ajutor. posibilităţi diverse de a creşte. de a fi educţi. de a se dezvolta. Am dorit ca proiectul să-i sensibilizeze mai ales pe elevi care nu ştiu să aprecieze la adevărata valoare ceea ce au: o familie iubitoare. vor avea ecou în sufletele micuţilor. mai ales. să o facă din proprie iniţiativă. în sala de clasă. Sperăm că acţiunile întreprinse în cadrul acestui proiect. Iată fapte care dovedesc realismul proiectului: . o condiţie materială bună. să pună în practică şi cu alte ocazii şi.

ovidan. ne-aţi lăsat fără replică.. săptămânal. s-a hotărît ca în următoarele trei luni. vineri. după acest episod.. să apreciem ceea ce avem.. astăzi.Don Orione”. Zece familii au avut vineri mai multe alimente şi mai bune. şi face parte din calendarul acţiunilor parteneriatului dintre societatea de binefacere şi Liceul Pedagogic . Elevii au donat haine. jucării şi alimente. elevii au fost mult mai tăcuţi ca de obicei. un strop de bucurie celor care locuiesc într-o zonă mai puţin cunoscută a oraşului. 13 martie 2009. ajunşi la .. ba chiar au decis să renunţe. Acţiunea s-a desfăşurat la iniţiativa preşedintelui Societăţii de Binefacere . la porţia lor de lapte şi corn pentru a le dărui celor nevoiaşi. .Iosif Vulcan”.. pesemne că ceea ce au văzut i-a marcat într-un fel sau altul. Maria Duma şi inst. ei i-au mulţumit. spunea Silviu Curtui. Cu deschiderea cunoscută a pedagogiştilor spre acţiuni de voluntariat. preotul Mihai Facheta.ro . Unora le-au dat lacrimile văzând sărăcia şi mizeria care domneau peste tot. lângă groapa de gunoi a Oradiei. Felicitări! Preluat de pe www. lui Dumnezeu pentru că ne-au trimis pe noi cu ajutoare”.Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru familia în care ne-am născut şi să nu mai cerem părinţilor atâtea lucruri. pentru că alţii nu au nimic şi totuşi sunt mulţumiţi cu ce li se dă. o altă clasă a liceului se va strădui să aducă bucurie în sufletele sărmanilor copii de la groapa de gunoi a oraşului. groapa de gunoi a municipiului.. Dragi pedagogişti. Liliana Maghiari) au dorit să aducă vineri.. încălţăminte. haine mai călduroase şi încălţăminte mai arătoasă! La întoarcere. îndrumate de inst.Deschidere sufletească Elevii a două clase primare de la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” din Oradea (clasele a III-a B şi E.

engleză Informatică Informatică Informatică Autocad Autocad Autocad Autocad Mecatronică Mecatronică Mecatronică Tehnic Numele elevilor Ionescu Vlad Gogâltan Eugen Ionescu Vlad Lucaci Alexandru Oancea Alexandru Piroska Tiberiu Mircea Popa Miklo Norbert Szilagyi Alexandru Martin Andrei Sasu Laurenţiu Dubău Antonio Derecskei Imre Clasa XII A XA XII A XII A XII A XI B XII B XI B XII B XI B XI B XII B XB Faza judeţeană Premiul I Premiul III Premiul II Premiul III Menţiune Premiul I Menţiune Premiul II Premiul II Premiul I Premiul II Premiul I Menţiune LOCUL II MENŢIUNE MENŢIUNE Faza naţională Profesor pregătitor Ene Camelia Ene Camelia Omer Ismet Omer Ismet Omer Ismet Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu Luncan Radu . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Disciplina Lb. engleză Lb.OLIMPICII NOȘTRI – ANUL ŞCOLAR 2008-2009 Nr. Crt.

........................ 22 Herţeg Larisa .................................................... 14 Naghi George ............................Negru … ..........................................................................DOAR EU .. 19 Modog Andrei . Oradea ........................................ 9 Ionescu Vlad ....... inocenţă şi curaj............................................................................................ 21 Naghi George .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ce fel de Paşte vrem să celebrăm? ...................... .......... 1 Tinerii Scoutişti ................ 11 Modog Andrei ............................................... 13 Ionescu Vlad . 16 Fortiş Carmen ........ 20 Ionescu Vlad ....................................................Vizita Excelenţei Sale Francisco-Javier Lozano ....................................................................................................................................... 17 Mustăţea Alexandra .... 22 Naghi George ......................Tinereţe fără reguli şi carieră fără succes ............................................................... 24 Konya Timea .......................... 10 Ionescu Vlad ................. 7 LA CEASUL ZBORULUI ALB ...................Gânduri răzleţe..Libertatea ................... 15 Popa Mircea ...............................................................Destăinuire… ..........Muzeul râsetelor...........................................................A SCRIE ................................................Două lumi ................................................................ 18 Muţiu Mircea ................................................................................... Ene Camelia ..........Rădăcini şi ramuri .............Florile zăpezii.................. 24 Fortiş Carmen .................................................................................................................. 3 prof.................................................................................................Credinţă......O fată a visat bucurie pură................................................................................................................................................................................................................................ Fechetă Mihai . 25 ....... 23 Fortiş Carmen ................ 3 pr.................................... 21 Ionescu Vlad .................... ing....”FARE DEL BENE SEMPRE” ..........................................................................................................................................................................................Sclavi ai succederii .................................................................... 17 Fortiş Carmen .................................................................................................................................................Iluzii fără dor ......PROIECTE EUROPENE............Plictiseală într-o zi de mai ...............¿ ¿ ¿ ? ? ? ... 15 Naghi George ......Un loc .............................Refuz inutil ............................................................................. 12 Dan Andreas .........Resentimente ....................................... 4 prof........... Miheller Martin Peter ....... la Liceul „Don Orione”......................................Pentru cei de mâine ..........................................................Lume pierdută ......

.............................. .................................................Ecrane ”vii” ................... .................................................................M-am descoperit într-un vis ................... 53 Silaghi Nelu ...............................................................Diferenţa dintre WRC şi IRC .................................................................................... 34 prof.....................................Senilitate juvenilă ................................................ 44 Ionescu Vlad .............. 48 Martin Andrei ......... 64 Mierluţ George ....Plimbându-te pe lângă viaţă........................ 66 Naghi George ..........................Cei mai vestiţi astronomi .........................................................Scrisoare către colegi................................................................. 33 Vâşcan Alexandru ................................................................. 31 Muţiu Mirceva .....Ce ar trebui să ştim despre pentagramă ..... Gligor Dorin ...Infailibilul elev Popescu şi principiul ciuciu ......................... 39 prof..................A iubi sau a nu iubi..............................................................................................................................................................................Ce ştim despre ”găurile negre”.......................Joc de inteligenţă ............................... 54 Puie Cristian ..............................................................Cum au fost construite piramidele egiptene ..................................................................Caută-mă.........Duminica în oraş .....................................................................Rusaliile – Ielele ................................Îndemânare şi pasiune ......... 56 Chiş Alin şi Gomboş Francisc .................. 46 Mustăţea Alexandra ..Oameni şi locuri......................................................................................... 29 Modog Andrei ................................... .... ing.................................................................................Lumea jocurilor de azi ........... 28 Gherman Bianca ....................................... 31 Fortiş Carmen ........................................................................ 38 PAŞI SPRE CUNOAŞTERE ................. 68 ................................................................Energie solară ............................................Generaţia McDonald's ...... ing........ Rittinger Ioana ...Philips a inventat iluminatul stradal pe bază de energie solară ................................... 35 Anonim ................................................................Sintetizatoare ................................... 32 Knoya Timea ..................... 41 Ionescu Vlad ................................................Muţiu Mircea ........... 30 Modog Andrei ........................... Gligor Dorin .........................Datarea cu carbon radioactiv .................................... 51 Cernat Cristian ............. 61 Gorgan George şi Mocuţa Dragoş .........................Gândeşte pozitiv.................................. 40 prof....... 45 Mustăţea Alexandra ............................................................................................................... 26 Popa Mircea .............................................................................................................................................

........................................................Reporteri în excursie ..................................... 111 Caldă umanitate....................................O experienţă plăcută..............................................................................................Gândurile unui absolvent .. 77 Balog Niki şi Silaghi Nelu ..................................................................................................SPORT ................................................Grupul Scout ..................... Konya Timea [Desene] ....... Stoica Alexandru ........................................Flash mob: o noţiune nouă ..........................................................................................................................................................................................................Sărbatoarea bobocilor .............................. 104 Muntean Alexandru .................................... 120 ................................ 112 Deschidere sufletească ..............................Free hugs la „Don Orione” .............................................. 116 Colectivul de redacţie .............. 103 Apăteanu Carmen .....................................................................Talent şi pasiune ... ................................................................Let`s go to Italy...............O........... 105 Lucaci Alexandru .................. 100 Apăteanu Carmen .......................... 93 Coste Paul Cristian ................................ bucuria mea…...........................................................................................................................................................................................................................................................Arte marţiale.......................................D........................................................................................................................... arta de a trăi ........ 98 Dubău Antonio ............................................................... 84 prof........................................................................ 108 Meluţ Vlad şi Pusta Vlad ........................................... 70 Naghi George ......................................................... 109 Sasu Laurenţiu ........... noi şi eterna tinerete… ...........Skate `n` bike `n` rock`n`roll ............................................................... 83 FRUMOSUL COTIDIAN ......................Istoria B-Boying-ului (Breakdance) ..ACTIVITĂŢILE FIZICE ŞI EDUCAŢIA FIZICĂ .................Dansul...............................E............................. 87 Paşc Diana şi Crainic Denisa ..”Ţinta supremă a oricărei râvne este fericirea de acasă” – Samuel Johnson ........................................... 80 Hodişan Tudor ............................ 93 Indrieş Larisa ...Consiliul Elevilor ”Don Orione” (C........................... 85 Indrieş Larisa .......................................... 89 Arta de a fi............................Între noi despre problematica existenţă......................)............. Munteanu Mircea........................................................................... 95 Bistran Alin şi Enache Flaviu ..................... 115 OLIMPICII NOȘTRI – ANUL ŞCOLAR 2008-2009 .... 75 Hodişan Horea ..............Zodicaul vesel ........................... 70 prof............Eminescu................................ 96 Ţicu Sintia Vivien ...

Tel/Fax: 0359/409 728. cl. a XII-a B • George Naghi. a XII-a A Antonio Dubău. cl. a X-a A Vlad Meluț. cl. a X-a A Nelu Silaghi. cl. a XI-a B Vlad Pusta. 49/E. a XII-a A Larisa Indrieș. a XII-a A • Alexandru Szilagyi. a X-a A Cristian Petric. cl. a IX-a B Profesori: • Ioana Rittinger • Ofelia Şipoș Liceul „Don Orione” Oradea Str. cl. Cod postal 410282. a XI-a B Daniel Szilagyi. cl. cl. cl.ro . Cazaban nr. Tel: 0359/409 729. cl. a XII-a B Colaboratori: • • • • • • • • • Alexandru Oancea. Fax: 0295/467 563 donorione@rdsor. a XII-a B Alexandra Mustățea. cl. cl.Colectivul de redacţie: • Vlad Ionescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful