You are on page 1of 1

Ivana Brlić Mažuranić o suvremenom tj.

modernom slikarstvu
Gledam često vas, najmlađu omladinu, u nekim izložbama današnjeg slikarstva, u
kojima čovjeka čitavi redovi rugoba gone poput erinija 1 iz dvorane u dvoranu. Vi stojite u
svojoj upornosti, stojite i motrite pomno te izobličene likove, ta iznurena, mrtvačka, nakazna
lica, te livada koje su ploštine bez nijansa i bez sjene, to drveće koje kao da je dlanom
naslikano. Vi motrite njih, a ja motrim Vas – i jasno čitam na ozbiljnom, sabranom licu
vašemu i na očima vašima, koje su udubljene u te slike – jasno vidim u svemu tome kako se vi
trudite. Trudite se da pronađete ljepotu u ime koje ste ovamo došli, u ime koje vas amo zovu.
Vi ste uporni, vi hoćete pod svaku cijenu da otkrijete, vi okrivljujete sami sebe što ne možete
da ju pronađete, stidite se svoga neumjeća, vi ste spremni da preuzmete na se svu krivnju – ali
nećete i ne možete da povjerujete ono što je u svakoj prigodi najteže vjerovati: nećete da
povjerujete da ste prevareni.
I tako sa trudom, mukom i naporom savijate svoju mladu dušu, naučavate svoje
zdrave oči, koje su došle da se napiju ljepote, na rugobu . i trujete se plodovima koje vam
pružaju otrovane.2
A tamo vani, samo pet stotina koraka dalje od te izložbe, tamo se prostiru istinske
livade, na kojima sunce odsijava sa svake sabijene travke, na kojima svaki listić sjenkom
titra. Tamo stoka, glatke i sjajne dlake, sagiba svoje lijepe glave i prelijeva svoje krepko
mišićje. Tamo na oranici, žetelica, jedra i mlada kakova je i za Rubensa bila, nagiba svoj
stojni stas, a rukovet žita u njenoj ruci orisuje se onim istim mekanim likom koji spaja gipkost
stabljike sa težinom klasa! Krasote su neizbrojne tamo, nikad istrošene, nikad iscrpljene! Tko
zaista za novim žudi, taj neka onamo pođe da ga naravi otme.
IZVOR:

Ivana Brlić Mažuranić: Knjiga omladini, vlastita naklada, Zagreb, 1923.; II. izdanje 2007., str. 20-21

Picasso, Gospođice, 1907.

G. Brus
1
2

Schiele, autoakt, 1916.

Anish Kapoor

Zle boginje iz grčke mitologije.
Vjerojatno je riječ o aluziji na otrovanu crvenu jabuku iz Snjeguljice.

Uzelac, Sfinga velegrada, 1922.

Damien Hirst