Anexa 1

Cerere de participare la Simpozionul Interjudeţean
Cunoaşterea, păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale
din zona Moldovei
Ediţia I:
Subsemnatul............................................................................................................................
................. profesor de .................. la Şcoala ............................................................... din
localitatea……….…………………, jud. ..........................împreună cu colaboratorii mei:
………………………………………
……………………………………………………vom
participa la Simpozionul Cunoaşterea, păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi meşteşugurilor
locale din zona Moldovei, Ediţia I la secţiunea: ............................ cu lucrarea ……
…………………………………………………………………………………………………….
Pentru prezentare am nevoie de:
o calculator .
o videoproiector .
o alte suporturi (specificaţi) ……………………………………….
Pentru buna organizare a evenimentului, vă rugăm să precizaţi numărul de persoane care
participă la eveniment.
Data…………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful