Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
pengantar pendidikan sem 3 ppismp

pengantar pendidikan sem 3 ppismp

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,438|Likes:
Published by cikaifa

More info:

Published by: cikaifa on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
 
1
1.0 PENGENALANPembinaan Negara bangsa sering kali menjadi matlamat utama yang hendakdicapai oleh sesebuah Negara terutamanya Negara yang didiami oleh masyarakatpelbagai kaum. Keupayaan membina sebuah Negara bangsa dilihat sebagai kemuncakkejayaan sesebuah negara, pentadbiran dan penduduknya.Pembinaan negara tanpa mempedulikan persoalan mewujudkan banga yangsatu bagi keseluruhan rakyat negara tersebut mungkin akan merugikan negara secarakeseluruhan di masa hadapan. Tanpa perpaduan yang kukuh dan rasa kekitaansebagai satu kumpulan bangsa bagi masyarakat pelbagai kaum memungkinkanperpecahan, pergaduhan kaum dan huru-hara yang sekali gus menyebabkankegawatan ekonomi apabila pelabur asing tidak berani melibatkan diri dalamperdagangan di negara tersebut.Oleh itu, persoalan membina negara bangsa adalah satu perkara yang tidakdapat disangkal kepentingannya dalam proses perkembangan sesebuah negara untukmenjadi negara maju dan Berjaya terutamanya dalam menghadapi cabaran utamaabad ke-21 iaitu globalisasi.Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah digubal olehKementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu dokumen perancangan pembangunanpendidikan yang merupakan pelengkap kepada pelan-pelan rancangan yang terdahuluyang bermatlamat untuk membangunkan modal insan dan memupuk minda kelaspertama. Walaubagaimanapun, sebarang hasrat dan aspirasi negara, serta masyarakathanya akan terlaksana jika guru yang ditugaskan mendidik anak bangsa merupakanguru yang benar-benar berkualiti.
 
 
2
Perkara utama yang perlu diamalkan oleh seorang guru ialah dengan sentiasamenghayati Falsafah Pendidikan Negara(FPN). Sebagai guru berkualiti, kita mestilahmelengkapkan diri kita dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam FPNiaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Di samping itu, kita jugahendaklah memiliki sikap akauntabiliti dalam menjalankan tugas agar sebarangtanggungjawab yang diberi dapat dijalankan dengan berkesan. Akhir sekali, kita jugaperlu untuk sentiasa bermahasabah diri agar kita sentiasa kekal sebagai guru berkualiti.Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, hasrat kerajaan dapat dicapai dan profesionkeguruan sentiasa dimartabatkan.
 
 
3
2.0 MATLAMAT PENDIDIKAN DI MALAYSIA DALAM KONTEKS MELAHIRKANPELAJAR YANG MEMPUNYAI JATI DIRI YANG KUKUH Matlamat pendidikan di Malaysia dalam konteks melahirkan pelajar yangmemiliki jati diri yang kukuh seperti pernyataan di bawah:³Matlamat dan dasar yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysiadalam membina Negara Bangsa adalah untuk memastikan setiap pelajar memiliki jatidiri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidupsebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak ansur,berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu.´
(Teks ucapan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sempena sambutan Hari Guru 2010)
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan atas Laporan dan Akta Pendidikan,Rukun Negara dan ciri-ciri ideologi serta kebudayaan masyarakat Malaysia, makaFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang dinyatakan berikut adalah digubal dandiumumkan secara rasmi pada tahun 1988.
³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran masyarakat dan negara.´ 

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minxuan Chan liked this
Cikgu Madrid liked this
Aina Asri liked this
Aina Asri liked this
Alirz Jalir liked this
Zainab Rahmat liked this
Asyraf Safwan liked this
leosmka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->