SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Bandar Thebes. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. pemilik semua tanah. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. muka surat 23. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. 5 . Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. 2. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Jawapan y y y Bandar Thinis.Latihan dalam buku teks. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. 1. memberikan rawatan kecantikan. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Mahir dalam ilmu pembedahan. Latihan dalam buku teks. Tujuan keagamaan. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. Mengawetkan mayat menjadi mumia. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Bandar Memphis. Ketua pendeta. percukaian. 1. ketua hakim. 3. dan ketua pahlawan. Kebolehan mengubati penyakit. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. muka surat 28. 4. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun.

Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. matematik.M.M. 6 . Sistem kumbahan yang terancang. 3. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus.M. ± 1050 S. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan.2. Dikelilingi oleh tembok-tembok. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran.M. 1. matematik dan kesenian. muka surat 33. y y y y y y y y 3. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan.) Dinasti Shang (1766 S. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang.) 2. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. ± 1766 S. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang.) Dinasti Chou (1050 S.M. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan. Latihan dalam buku teks.M. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat. ± 256 S.

manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. muka surat 36. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. Soalan esei dalam buku teks. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. a. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. matahari dan sungai. Sebelum terciptanya tulisan. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A.4. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. 1. bulan. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. 7 . 5.

Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. seperti aktiviti pertanian. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. astronomi. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. matematik. 2. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. 8 . Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. sains. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir.b. Menyertakan resit. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. dan perubatan. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Merekodkan semua urusan pentadbiran. kerana tanpa Sungai Nil. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. kutipan cukai. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu.

pendidikan. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan.3. y y y y y y y y y 9 . dan mempunyai kuasa mutlak. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. pertahanan. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. ekonomi. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. ketua hakim. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. ketua panglima. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. saliran serta kawasan banjir. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. Raja Hammurabi contohnya. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. negara gemilang. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. ³Pemimpin cemerlang. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. hasil pertanian dan perdagangan. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. perancangan bandar dan sebagainya. negara gemilang. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. percukaian. ketua paderi. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah.

Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. barang tembikar. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. perisai. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. sosial dan agama. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. dan peperangan yang berpanjangan. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. Golongan petani. hiasan dan sebagainya. y y y IV. y 10 . Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. y y II. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. bekas minuman dan makanan. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. ekonomi. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. artisan.4. kemarau. pertahanan dan undang-undang. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. berkuasa dalam bidang politik. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. artisan. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. dan pedagang. y III.

rumah mandi awam dan istana.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. . memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. tempat berdialog. Jawapan . Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. kuil dan istana. Negara kota.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar. . . Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain.Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi. . 11 . sistem pemanas.Antara peranannya. Jawapan . 2. iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. sarkas. kubu.Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar. 1.BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. . . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom.Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar.Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota.Setiap negara kota mempunyai acropolis. . tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta. . . agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. rumah ibadat. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani.

Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. .Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.Kerjasama. . Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. . muka surat 45.Ahli Majlis.Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. -. Majistret dan Juri. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. .Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. . Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi. .Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. Jawapan .Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. .Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.Latihan dalam buku teks.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. 2.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan.Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. .Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara. penderitaan dan kematian. . 12 . . . . contohnya melalui penyebaran agama Buddha. 1.Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Jawapan .Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu. 3. Jawapan . . Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan.

Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Undang-undang sivil. 3. Keadilan terhadap setiap individu.. Hukuman berasaskan bukt yang cukup.4. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. y 13 . 1. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. iaitu: 1. muka surat 47. Semua manusia sama di sisi undang-undang. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. 2. 4. 3. Undang-undang natural (natiral law). Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China.M. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. 2. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. Undang-undang rakyat. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar.

y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. Secara berkumpulan. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. 3. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. Maurya dan Chin. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. . Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme.b. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. y c. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Mengikut falsafah ini. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. Jawapan . 14 . y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. 2.

dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. . Lembah Tigris dan Euphrates. . Latihan dalam buku teks. . Wujud pemerintahan pusat yang kuat. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. Mesir. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. 2. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. dan 10 000 orang tentera infantri. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. 1000 orang tentera berkuda. iaitu bandar Iskandariah di Mesir.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. 15 . Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. Kepentingan undang-undang zaman Chin. kebudayaan baru.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. serta lembah Indus. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. muka surat 50. 1.

Pendidikan sukan. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. seni orator. 16 . Sistem kawalan banjir yang sistematik. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. kereta sorong beroda. 2. 1. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. muka surat 63. Menghasilkan karya History of Persians Wars. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. muka surat 53. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. kereta kuda. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani.Latihan dalm buku teks. tukang kulit. 1. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. 3. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. tukang logam. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. membaca dan menghafal dititikberatkan. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. ahli falsafah seperti Plato. kesusasteraan. Aristotle dan Socrates. muzik. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Latihan dalam buku teks. 2.

Bukan warganegara. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. . pedagang.Warganegara tulen . . 4. y y 17 . Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. b. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi.Pekerja. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu. iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. Jelaskan pencapaian seni bina: a. . Kuil Pantheon.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. a. sajak. Urdu. .) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. sejarah. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. iaitu bentuk segi empat dan bulat. . epik.Warganegara. iaitu bergaris pusat 44 meter. tembikar. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. Konsep keseimbangan dua kuasa. Punjabi dan Kasmiri. 6. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda.Golongan hamba. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. 5. layar perahu dan kapal.3. artisan.) Jawapan y y Pembuatan kertas. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M.M.

Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. Turkistan. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. a. Mesir. 2. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. muka surat 70. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. bukan warganegara. Soalan Esei dalam buku teks. 18 . muka surat 68. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. 1. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. Latihan dalam buku teks. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak.b. hamba. 1. Menawan Parsi. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. Samarkand. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia.

Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya.M. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. sebaliknya. Mesir dan Eropah Timur. y y y y Asoka .Julius Ceaser ± Empayar Rom. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. Yunani. kerajaan Chola dan sebagainya. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. iaitu lebih daripada 30 000 orang. Semasa pemerintahan Asoka. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Perancis. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.5 meter. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Pada tahun 62 S. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti.M. dan beberapa kawasan di Jerman. Britain. Asia Barat. Mesir. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. y y 19 . Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. y y y y Dilahirkan pada 100 S. beliau dilantik menjadi konsul.M. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Syam.

Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. ketua tentera dan ketua agama. 20 . Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. raja berperanan sebagai ketua hakim. berkuasa mutlak. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi.b. Ahli Majlis. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. y y y y y 2. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan.

3. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S.M. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. keturunan Etruscan. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. 21 . Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura.M. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan..

Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. y y y y y y 22 . Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran.4. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Untuk menyatupadukan negara China. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia.

Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman. dan 7. 4.5 meter tinggi. Anyang. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri.Warganegara Sparta tulen . Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain. 23 . . y y y y y y y 5.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. Semasa Dinasti Ming. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Walau bagaimanapun. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama.Pekerja. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat. a. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. pedagang . dan berfikiran terbuka secara logik. Peking dan Loyang. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. artisan. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. ruang tamu dan pusat pemujaan.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal.5 meter hingga 9 meter lebar.

Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. 24 . Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). 6. Pada pendapat anda. pendidikan. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Perkembangan ilmu pengetahuan. sains dan teknologi. diplomatik. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Ksyatriya (golongan hulubalang). Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. falsafah. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain.b. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat.

Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. . 1.Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson. 2. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi.Sejarawan G. di Batu Buruk.G. .Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. muka surat 74. Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). Pada abad ketujuh. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. . . Berdasarkan sumber dari China.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu. . dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. .Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara.Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. Jawapan . . 25 . .BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China. Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi.

. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. muka surat 77. Jawapan . penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Latihan dalam buku teks. 3. cendana. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. kerbau. 1.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Jawapan .Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. . . Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. . .Menangkap ikan di sawah. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. pisang. .Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian.Mempunyai pelabuhan entrepot. . laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China.Hasil-hasil hutan seperti damar.Penternakan lembu. kayu gaharu. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan.Pembinaan sistem pengairan yang baik.Kedudukan dan lokasi yang strategik.Jaminan keselamatan untuk perdagangan. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. diplomatik. Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. 26 . Jawapan . 2. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. keledek. . kambing. . dan keagamaan dengan tamadun China dan India. . paya dan sungai.Padi sawah dan padi huma. Sistem pengairan yang baik. ayam.Jagung.3.Hubungan perdagangan. .

Penduduk terdiri daripada orang tempatan. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. emas. kawasan berniaga. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. Mempumyai kedudukan yang strategik. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). lembah sungai dan kepulauan. beras. timah.4. serta keselamatan para pedagang. damar. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. 1. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Latihan dalam buku teks. rotan. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. Menjadi pelabuhan pembekal. ruang membaiki kapal. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. ubat-ubatan tradisional. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. y 2. tempat penginapan. muka surat 83. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. y y 27 . Sistem kawalan banjir yang sistematik. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. orang laut dan pedagang luar. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. hasil hutan.

Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. . . Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. dan bangunan untuk kerajaan maritim. . . tempat tinggal. Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan .Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit.Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu. tempat berniaga.3. . candi. 5. .Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal.Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. serta makanan dan bekalan air.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. 4. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. 28 . Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . . tempat menyimpan barangan. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. tempat ibadat.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan. kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang. Jawapan . . .

Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. Aspek keagamaan. agama yang dianuti ialah agama Hindu.Latihan dalam buku teks. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Aspek kesenian dan kesusasteraan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. muka surat 94. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. y 2. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. 29 . Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. muka surat 88. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. 1. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. 1. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia).

Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. diadakan upacara angkat sumpah. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Hikayat Pendawa Jaya. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. Raja berkuasa mutlak. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. stupa. contohnya di Srivijaya. Contoh candi ialah Candi Dieng. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. seni bina seperti candi. Candi Borobodur.2. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Senapati. Konsep dewa-raja. dan Kumaramatya. Candi Prambanan. iaitu Brahmin. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). Wayang kulit. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. patung dan lain-lain. kuil. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. perintah raja menjadi undang-undang. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. arca. konsep dewa raja. Rakyat takut menderhaka kepada raja. y - 3. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. raja merupakan bayangan tuhan. teater. rakyat dan hamba. tempat menyimpan patung dewa. raja memiliki kesaktian. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. berkuasa mutlak. pembesar termasuk ahli agama. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. y y y y y 30 . memiliki kesaktian. Raja Kumara. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Tuhan Vatakuurah. Bhupati. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. Di peringkat pentadbiran. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. wat. lambang keagungan seseorang pemerintah. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. Hikayat Seri Rama. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Parvanda.

Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Terbahagi kepada tiga tingkat. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. samadhi. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. y 5. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat.4. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. Melambangkan orde kosmos. iaitu Vimana dan Mandapa. Setiap sudut mempunyai menara. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . iaitu sila. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam.

seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. Apabila terdapat lebihan. kerbau. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. lada hitam. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. kapur barus. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. kambing dan ayam. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). lembah sungai dan kepulauan.A. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. a. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. gading. muka surat 97. y y y y y y y y y y y 32 . Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. damar. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. tanduk. Soalan esei dalam buku teks. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih.

Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. a. y 2. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan.b. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. y y y y 33 . Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah). Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim.

b. y 3. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Banyak candi seperti can Borobodur. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Mencatat mentera. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). raja. dosa. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. candi di Lembah Bujang. Candi/monumen-monumen. Angkor Wat. Sebagai raja yang berfikiran strategik. neraka. b. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. 34 . kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. a. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. istana. derhaka. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. pahala. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka.

w. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. muka surat 102. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s. y Al Haris.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Qusai bin Qilab. Hasyim. . .w.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan .Kemunculan semangat assabiah. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.Jahil.a. tidak mengetahui. Abd.a.a.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina. y y y y Abd. 1. meminum arak.a. y Hamzah. . Nama bapa saudara Nabi Muhammad s. b. 3.w.Perasaan kesukuan yang menebal. Jawapan a.w. muka surat 105. 35 . y Abu Talib. halaman 103. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan .Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s. . 1. dalam buku teks. Mutalib. Jawapan .a. Manaf. 2. . y Abbas.Wanita dipandang rendah. y Abu Lahab. Latihan dalam buku teks.w.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. .

Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun. dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. . 1. 36 . 3.2.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.w. Jawapan . Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s.Nabi Muhammad s.a.Amanah (dipercayai). muka surat 107. Mengapakah Nabi Muhammad s.w. . . Jawapan . bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai. . Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. dalam bidang perdagangan.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.a. Abu Talib. disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah. Latihan dalam buku teks.Siddiq (berkata benar).a. 2. Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan.Fatanah (bijaksana). tutur kata yang baik. 3.Tabliq (menyampaikan).a.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda. digelar al-Amin? Jawapan . .a.w. . Berkongsi perniagaan dengan temannya. Menjalankan perniagaan Khadijah. .w.w.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur. Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s. .w. ke Syam. dalam bidang perdagangan.a.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai.

Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia.w.a. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. Mencapai kejayaan yang cemerlang. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. Abu Bakar al-Siddiq. 2. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. 1.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun.a. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. berdakwah di Makkah.Latihan dalam buku teks. Bacalah. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. 1. 2. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. muka surat 108. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Zaid bin Harithah. Latihan dalam buku teks. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan. 37 . Ali bin Abu Talib. Uthman bin Affan. muka surat 114. 3.w. Arqam bin Abu Arqam. Zubair bin Awam.

Walau bagaimanapun. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. Jawapan .w. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam. 5. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung. y y A. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. degil dan kejam.a. di Makkah.w.w. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. .Prinsip persamaan taraf sesama manusia. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah.4.a.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. 2. orang Arab Quraisy menetang Islam. Soalan Esei dalam buku teks. . 1. bersifat angkuh. 38 . iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. muka surat 116.Perbezaan kepercayaan/agama. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam.a. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. selepas Islam berkembang dengan meluas. . Akhlak mereka rendah. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain.

sebagai nabi. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. Kehidupan yang tidak aman.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. terpuji.a.w. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.w.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab.w. berdakwah. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. .a. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan.Islam memperkenalkan ad-Din. Dari segi ekonomi. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. .Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. . satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. 3. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s.a. 39 . Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. Dari segi politik. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam.w. y 4. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan .

Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: .w. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. .BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. 40 . Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. Jawapan a. Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua. muka surat 124. 2. . Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan.a.w.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. 2. . Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan .Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam. . . 1.Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. . Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan .Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. Latihan dalam buku teks.a.Perintah Allah melalui wahyu.a. .w. 1.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. dan orang Madinah? Jawapan . Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s.Islam tersebar ke Madinah. muka surat 119. c.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam.

4. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. = 1426 H.´. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.3. Jawapan (a) 2000 M. dengan panduan wahyu Allah. Pertahana n 7. Jawapan 1. Agama 3. bersamaan 1 H. muka surat 129. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah.w. 1. (c) 3000 M. Politik 2. 41 . berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. Latihan dalam buku teks. Ekonomi 6. (b) 2005 M. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. muka surat 134.a. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. Perunding an 5.w. ³Tahun 622 M. = 1521 H. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. 2. = 1421 H. Sosial 4.a.

. Mengapakah Nabi Muhammad s. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul. . Nabi Muhammad s. mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam. menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan .Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah. Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain. iaitu ingin mengerjakan umrah. 5. bilangan penganut Islam bertambah.? Jawapan .Bagi pihak Islam.Orang Islam ingin menunaikan umrah.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah.w.a. . Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M. .Bagi pihak Quraisy pula. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa.).Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M. 3.a. Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M. 2.w.. 42 .a.a.1.w. Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.w. Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama. Nabi Muhammad s. 4. sebagai pemimpin yang dikagumi. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai.

Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap.w. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. 3. muka surat 140. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. 1. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. 2.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s.a. Pembukaan semula kota Makkah. 43 . bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. Perang Uhud. muka surat 137. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. A. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). Soalan Esei dalam buku teks. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.

Pada pandangan anda. Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam.w. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam.a.a.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. agama. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. tolongmenolong. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´.w.a. b.a. . dan budaya. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. ke Madinah. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum.w. telah menghantar pendakwh bebas.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. .Setuju. rasuah.1.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. penipuan. .w. Dari segi ekonomi. Semangat ingin berubah. Nabi Muhammad s. dan bekerjasama.a. dan penindasan tidak dibenarkan. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam. . menggalakkan penghijrahan ke Madinah. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu.w. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s.w. Jawapan . amalan riba. 2.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam. a. Nabi Muhammad s. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Dari segi politik dan pentadbiran. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah.a.

w. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. agama dan bangsa. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. 4. misalnya dalm Perang Badar. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. walaupun Islam beroleh kemenangan.a. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 .w. budaya dan agama. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. Dalam Islam. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. belajar dan bebrbincang. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Berikan alasan-alasan anda.a. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. Nabi Muhammad s. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:.

Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Fustat dan Basrah. Jawapan . Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran. 5. 2. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah.Syura bermaksud bermusyawarah. . Jawapan .w. 4. muka surat 149. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.w. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . Ketenteraan 1. 3. Nyatakan maksud syura.a. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. 1. Pentadbiran 1. 3. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang).. Membina markas tentera di bandarbandar utama. Kufah. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Apakah maksud khalifah.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. 2. . 2. . 4.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 . Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. 4. (632 M. 3.Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah.Khalifah (khulafa) bererti pengganti.).

Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda. . Secara berkumpulan. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. . . y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. .. 1. y Tegas.Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. .Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. .Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki. . Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan .Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah. .Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran. 6. . Jawapan . 3.Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 .Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. y Berketurunan bani Hashim. .Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual.Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya. . y Sepupu Nabi Muhammad s.w.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. y Pakar dalam bidang hukum-hakam. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. .Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran.Jawapan . buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. 2.Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam.. muka surat 154.a.

Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s. . telah bergerak sevara terbuka. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. . y 2.). Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 . Sibawayhi (ahli nahu Arab).Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai. sumbangan. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. . serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). . pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. Jarir. Latihan dalam buku teks. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. . lagi. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. . Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan .Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri.Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh.w.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi. 4.a.w. . Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran). Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s. serta sasterawan seperti al-Farazdaq.a. 1. muka surat 158.Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab).Pada zaman ini. . .Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang.Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah.Jawapan .

3. 3. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. muka surat 163. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). y y y 2. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. 1. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Dengan kejayaan ini. Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang.

Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Di peringkat daerah/kawasan. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. gabenor. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). 4. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. ketua tentera darat dan laut. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. terdapat komander tentera. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. 1. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. muka surat 169. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. ketua agama dan hakim tertinggi. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 .

tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. Wujud golongan Mudejar. 51 . contohnya Masjid Cordova. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. 5. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. bahasa dan kemahiran/kepakaran. 4. Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Apakah sumbangan Ibn Sina. 3. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

1. Soalan Esei dalam buku teks. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . 2. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. muka surat 191. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. budaya dan cara hidup serta ekonomi. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. Secara berkumpulan. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. muka surat 194. bahasa dan kesusasteraan.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang.

57 . Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. tolongmenolong dan bertoleransi. Pada pandangan anda. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Dengan memberikan contoh tertentu. 4. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. Dari segi agama dan kepercayaan. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. Dalam agama Islam. ekonomi dan sosial.3. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia.

Pahang dan Johor. Terengganu. Acheh. muka surat 200. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. Jawapan . . Sulu.Istiadat pertabalan. . Brunei. Kelantan. Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. dimuliakan. 3. 58 . .BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Kedah.Nama dan gelaran. . .Kedaulatan.Perlak. Melaka. disanjung tinggi dan dimartabatkan. . .Penganugerahan kebesaran. Pasai.Naungan rakyat. berkuasa. 1. . 2. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat.Kebesaran dan kemulian.Kekebalan raja.Kuasa da pengaruh.14? Jawapan .Kuasa turun-temurun. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan . Patani.Kedudukan yant tinggi.

Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. surah al-Fatihah dan lain-lain. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. 2. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. muka surat 208. 2. 4. madrasah. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. madrasah serta pondok. 4. . pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). Pengaruh sistem/adat Temenggung. masjid. Mementingkan perempuan dari segi status. Jawapan Adat Perpatih 1. warisan harta dan sebagainya. seni persembahan dan seni bina. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. Latihan dalam buku teks. 2. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. 5. surau. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka.4. 3. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. y y y 59 . Bersifat matrilineal. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. rumah. 1. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. Adat Temenggung 1. 3. Pengaruh adat Minangkabau. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung.

Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik. Hikayat Bulan Berbelah. Ada pengaruh Minangkabau. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. y y (C) Seni bina Jawapan . nyanyian. 60 . Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . muzik. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. 3. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan. . .Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. usuludin. Kelantan dan Johor. .drama. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. mimbar dan bumbung khusus. Di Terengganu. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan.Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid. .Setelah kedatangan Islam di Melaka. nyanyian dan wayang kulit. Hikayat Nur Muhammad. pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. dan nazam adalah pengaruh Islam. 4. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. hadis. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. penulisan karya sastera telah berkembang. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. Jawapan . Muzik. tasawuf dan sebagainya.Sebagai institusi pendidikan formal. .

61 . Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Latihan dalam buku teks. Siam. muka surat 211. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. dan Pegu ± enam peratus. 3. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. 2. ± ± ± ± y Pedagang dari India. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. Jepun dan China ± lima peratus.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. Terdapat beberapa jenis cukai. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. 1. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. iaitu. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. tanah Arab. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke.

muka surat 213. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. dan juga pembayaran cukai pelabuhan. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Soalan Esei dalam buku teks. undang-undang keuarga.A. hukuman terhadap kesalahan jenayah. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. keamanan. 62 .pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. permasalahan ibadah. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan.

Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka.15 dan abad ke. Batak dan Rencong digunakan. fiqah. nama tempat. Pada peringkat awal. tumbuhtumbuhan dan binatang. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. undang-undang. Hikayat Nur Muhammad. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan.16. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Sunda Kuno. Kawi (Jawa Kuno). sejarah. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu.2. tauhid. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Sebelum ini. y y y y y y y y y 63 . Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. penulisan karya sastera telah berkembang. tulisan lain seperti Pallava. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu.

mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. muka surat 220. .Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan. Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja. muka surat 217.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat).Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan. .Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan. Latihan dalam buku teks. pedagangan. .Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. dan kehidupan di bandar. . . Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. . . 3. . .Kemunculan sistem feudal di Eropah. .Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani. . Jawapan .Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Jawapan Sistem Feudal di Eropah. . . 2.Institusi gereja memiliki harta yang banyak. 64 .Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . .Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan . sebagai balasannya.Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. . 1.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah.

England. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. Monarki baru terdapat di Portugal. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. Genoa. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. falsafah dan metafizik. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. Rom. 2. geografi. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Nyatakan kesan Renaissance. bahasa. lukisan dan ukiran. Castile dan Aragon (Sepanyol). Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Huraikan maksud Monarki Baru. .Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . fizik. saintifik. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. Florence. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Perancis dan Belanda. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. kimia dan perubatan. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Berlakunya pertembungan budaya. 65 .1. 3. 4.

Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle. muka surat 226. . contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. . Latihan dalam buku teks. Belanda dan Inggeris. .Raja England.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik. Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. Bohemia. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Jawapan y Sepanyol.Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom.Latihan dalam buku teks. . iaitu Katolik dan Protestan. Portugal. Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru.Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. Jerman. . y 2.Dalam jangka panjang.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. . . 1. . . Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan .Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. 66 . timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. muka surat 223. Jawapan . 1. Denmark dan Sweden.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. 3. . Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.

Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. sutera. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. 2. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki.2. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. gospel dan glory. 67 . Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. 1. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. muka surat 229. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien.

Kementerian Pertanian. Kedah. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. Di Tanjung Karang. Renungan dan perbandingan. Dengan cara ini. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. a. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet.3. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. Contohnya. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. Selangor. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. [enggunaan alatan baru. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. jentera-jentera pembajak. y y y y y y 68 . Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. MARDI. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. dan RISDA. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. sistem tanaman bergilir.

± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. Negeri Sembilan. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. pemasaran dan sebagaimya. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. tahan ancaman penyakit. y y y c. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia.b. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. 69 . Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. pemungutan hasil. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara.

Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. 2. . Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan.Semangat dan kegiatan keusahawanan. Dalam Revolusi Perindustrian. . Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. y y y 70 .Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian.Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian.Latihan dalam buku teks. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. . 3. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan. .Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. muka surat 233. . 1. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara.Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. .

3. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. 2. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 71 . Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. 1.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. muka surat 240. 1. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. 2. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. muka surat 236.18 dan ke. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi.

Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.3. 72 . terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka.Pendidikan Barat diperkenalkan. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. serta penggunaan baja. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. seni muzik. Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. penggunaan peralatan baru. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. y y 2. muka surat 242. . Teknik penanaman yang lebih efisien. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian.Kepincangan sistem pendidikan. A. seni ukir. Soalan Esei dalam buku teks. seni bina. 1. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . .

y y 4. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. y y 73 . Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Pada pendapat anda. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi.3. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak.

Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. 74 . cangkul.Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. . modal yang kecil.Pengeluaran dalam skala yang besar. teknologi yang lebih tinggi. serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. pemasaran yang lebih luas. menggunakan teknologi yang mudah. 2. . pisang.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. . 1.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . muka surat 246. modal yang besar. tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas. . .Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja..Sekiranya ada lebihan pengeluaran. pembayaran zakat. kenduri-kendara. . bercucuk tanam. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang.BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. 1. sedekah atau hadiah. .Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. sayur-sayuran. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. menternak binatang.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. . memungut hasil hutan. kelapa. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . penggunaan tenaga buruh yang ramai. tugal. . bukannya mesin.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. biasanya.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan.

Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa.Lada hitam . 3. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. . Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma. Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . Datuk Kelana Putra. Negeri Sembilan.Ubi kayu .Gambir . Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. . Ngah Ibrahim.2.Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. Jawapan .Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu.Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Raja Jumaat di Selangor. Nyatakan sumbangan Henry N. seperti Long Jaafar. . Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.Kopi 4. Latihan dalam buku teks.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. muka surat 262. Datuk Bandar.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong.Tembakau . . Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. 1. Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. 75 .Tebu . Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing.

Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. . Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. Latihan dalam buku teks.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. sewa tanah. 1. 3. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . Semua urusan seperti jual beli. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. perbankan. 2. 3. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah.Kekayaan sumber alam. Jawapan . Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. muka surat 270. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual. perniagaan dan sebagainya. cukai. . Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. 4.2. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. . damar dan rotan.

Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu.20. tembakau dan kopi. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. Tanaman ini diusahakan di Sabah.Jawapan . Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. A. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. Soalan Esei dalam buku teks. gambir. 1. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. y y y y y y y 77 . teknologi. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. benih-benih yang baik). Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. jenis pertanian yang diusahakan. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. keluasan tanah yang digunakan. Melibatkan pemodal Eropah dan China. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. pembajaan. pengurusan ladang. muka surat 272. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. lada hitam. Sarawak dan Johor. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. tebu. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Di Johor. Pada abad ke. 4.

Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. Apabila sampai ke pelabuhan. 4. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan.2. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. sistem pengambilan kakitangan.19 hingga awal abad ke. dan sistem pengambilan rumah kongsi. Bincangkan sumbangan Henry N. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. 3. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu.20. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. y y y y 78 . Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.

Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. 79 .

menyalurkan dana. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. y y y 80 . Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. insurans kebakaran. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. insurans harta. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948.5.

390470/. /.- 0..3/.77.079.-  .3:39:2030-.7...3.9./.3/:3.2-0702-. !./03. !07.%03. !.3943 070.38..3.9   $03.3/ .6:-.307.77.9.33//...  .5.3.3/8..9.2/8...  ... .3 3.95073.5.208.9.208...%037.7.5..-/....-07/.3 !07./.7.32070..90470/...%03..3503:8.3 !07/.2 !07. 08920.2.9   $03.3/..50/.8:7./.3203.7.2  07/.3/.2025:3.3 437.8.3 0.   $03..147/-07503/.7.7890.3 $.-07/..5:8.:9.9:%0478.7.2-0702-.3..7.5.9.3-.3.3.3-.37..3.9.8.3..22.35:8.3-:90/.0-.9.308.3509.%03.8:7.3.::.7..39: !7410847$0/:./.37. 5078.5.3-..8.  ...3.2.9..  .38.9.3 7:30  .%03.805079/$0.38..7..308.38. .34080/.8.93.203:3..38... 99.3405. $0.32:-./8.%03.9/7.%03.5..5..308.7...5.7..7.%03.2:/07.7.73/.3.%%'% .7.38./.3/8...9 507/.3/.37./..7.9.3 803.2.3.7.3!.3907/..2-::908 2:..3/:3..39.73.3 5038.7.3-:9::/3.5.8.3 !038.39.3 -07/.9/..%03..3..7..208.3 !07.2.3 :9..9-.9.7.308:8./. .47.3-:9.8203:3.38.2-::908 2:.%03.3:39:203443503/.3203.9.3..3443.80907:83.0 0.3..2-0702-.3 907/.3.7..-.90.7.7.3/..90-:/..9025.2   .3 %.:..7.307.8.20307:8.8907..38.9/.

%30... O . O $02.   $0. 05.9   ..3 O $:7.3 -3.8507-3.7:8.2..3 O 07.308:8.37.9 O 89..3. O .8.3/.9.9.9.3980-..8.8.%03.380.3 -:/.8./:58..7.. 04342 .3-.03/.3  .3203028 O .3.0./.3..38:7.  ...5.-/:3.3.3.-07/.:/.2.3 O !0/./ !03.2-./7. O %:8.7.82.8907.1472.9-007.3.2-:/./8 503/:/: 9025..850 5020739..7.7.3 .9503//.3..:39:202-07.35035:.3.7700.1.3.380-.5:.3 07.280-.3$..3-.2 O &3/.9/.9...8.28.8 3/.. O $:9.309:.:90..3.-.3 &3/.3 8:9.0.9.3..380.3503//.7.3.2/8.7./.8:7..3/.7..3 O 0::/.308:8.7.7: 8.2/8.9 /.3/.3 O 438055078.32.380-.82 3:..//3 O 03.. O #..2 507-:.8907.2/./-7.. ":7.072.802. :/.3/03.9.:/...9:2....7.203.35039.8.7.3.5/.3/.3/.9  7.3   O 3899:808:9. O 8./../-7...7.30.2.7.370.2.81.5..1472.-40203.38../7:2:8.39:8.-07:25:./ 502:3:9 8:9.3/503..8.7.3 /.2-::908 2:..9507/.%03..9/.38.8.7.5:8./. O #-...8.3/.7.35039. 2.7. O $02.3 O 072.8.2/ 8.3503../7.805079./:58079..3.   !020739..503.98././.7..8:7.2.7.3.3 O .2-::908 2:.8.2 8./-../03./.3-007.3.8907.9.3..:805079 O !0.9503.1-07/.25039..9025.0..9.:203.7: O .3507.7: $.34050/.3 O !0/.2 O :19/..808:8....9025.7././.8..8.2.8.9 O ..3 -.2 O &38:7 :38:7.39. O 4943 7443 -07:7:83.805079.3 . 207..805079-079:/:3 O ../:5 4342  O .9...3.9/.9    .2-039:7.35020739./-7. O 8..0.3/.8.1!03. %03..7.82/.802./.3-07/.3203:3:.59.  $4./.38.8...3/. O :-:3. 17.7..7:8..802.:25:..380/.3...8.05.9.

.%03.. 3..3-0747039./.2.-.3907/..38 ..2../.7..43949079039: -3.3247.8.7.397./.8 .89.3.2.905.32....9.3.90.3.8..9/8.3203.3:284.3 2033.. .207.7.2.39.8 / 8./:5.3 507...3 .3./. 203.3:7.5.  .2.30507.3.9 O O O O O  .7.9:7./.3:8. ..3:8.802.2..0  .2 /.5../:/..3-007.3503.2207:5.5..7.-071780.8.7./..-.28050799443 203443 -078.320307.3202-07.3../.52.2.5.7.2.2.38. .3/....9/8.3/-.805079-007. 5.843.408.3438055078.98.88902848.3 2070./.3 .3..5.5.2.9/.7..3-..2 %:.%03.3/.3 .2030.3/802-.207:5.9/.203:-./.303.8.8..3 O O O O            !03.80-0:20/.3207.7:.. 9443 203443/.3 02:73../0 3. 7..3..2.3...39..90./.2:. -0-7-0.8...0/:5.2549 04342/.8.3.2. 90.2:.9:.8.9 /80-.3.250.2020:.5.7.2..7.3  03./.30507.780./:5.9/.3848.38.7.2.2.3-079407.3...35.2..-.%:.8.3.2.8.7..9 ..3..39.3 . 2..:3:...8.2.2907.9:5.0.3/..8.8.3 /03.2/.2.3...%03.38.7:8.1808.95.39/./.3./8805079202:.3/:5/.7.5.2.32025:3. .2. 8.%03. 8. !.2.2 05..7./-:/./.203.3 20:./.5./:5.7.9..28..

5...302:.7.3 .2/.30.3/.9   $03.9.7.7..3993 -07:.3/30.2/.8.23899:808:9. /2:.3/2./9:25:./0 3.37./.-:.9.9 .503..50. :..-.3:393/.7.37.9 :.95079.3 0/.33.5.2. 0/. $:: .3 /.9/.9 00-.8:/..9:7:3 902:7:3 89.3 !07..39.3: !.9.:3.%03.79./0  ../.9..!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .7: .3/2..:.-.7.0 !.9.  ..3/03.5...8.9/03.3 /8.2-::908 2:.3 0/:/:.3:07.7 ...9.-072.3. 0.7:8..37.3 %0703.3 !03.8.3 ..3/8.3503..350/.8:7. !.3 0-08.7.8:/43805.2.:./..30-08.3203.39.:.3 :.9.8.3447   .-.3/.3    5.39.7.38.3.3/.7...3 7:30 0.3.-..

:305.././503.3-07:.8.7.502253.3 203..9          .

3.  &3/.9/.7.39.39.5./..3 /.9!075.: .9!075.78.39./.9 /.7:88902.3.7:./.3203..3/.9.2.3 :3/. .47. ..3.3.305.9:8  009..10.3.93.0-93 .3507-0.  !03.3/.9%0203:3   020393.380-.7./..3507025:..:5:3202-075078.78089./.79...9.9%0203:3  .3  !03.-.

3.2-::908 2:.3.8.1 O ..3202.3/.350393/-.7:8.2.3/9:.3  0781.2/.8:/.31472.8..3.5.8..3503//.3..9.9/007 3007 .73 .3 50702-.3.7.9.: 507./..-0702-..7.9/.09:7:3.3..:-: 0./.3-07.9/007$02-..3  :7.1805079-.3 507.3/2..8.3803-3.543/4   ..8.3.8./.05. 2.3/.9   5.203/:3. 503//.9.47./.3-.03/07:3.9...3.3.2-039::7.220302..:.2/.59.3057.3..8..30803.3503//..390702:.9.3/ 2.9:078:7.3 O !03//.3   ..3 70./5:8.9 .8.3.3!..808:.3...3  $03.0.31472.05.9:38.9/%0703.33.32.9./423.38:3/..3.3803.3/89.32.7../.3-07:38:7..38:7.:..38.2:7:8.9503. O $039:8.2009.90.3//423.9.3 0/:5./7.3/.7.9:0803..:2.47. ":7..9.2.8.3.8.3203434.9.3-../843.3.3.88039:8..3:39:9:8./-07.38.3/9072..9/2.38050798:7. O /.0.39.3.3503//.92025:3.:  .9.3-.3  .3://.3.3443.33899:89079039: O 47./.39.1.3:3.9:. .38..840443.- 0:.2803..9503. .3203..78203.  0/:.8:7.92.9%0203:3 2.0-/50393./.3..9.3/.31472.707.8/.3:3..5. 509.7. O &7./.39.9:502-.8/ 2.3.7:7.3907-.. 8:7. /:..30.8803 %:8.3:.. /.3 :3/.  . 203..9 803507802-.32.3.8/ 2.7.3./83/:/.7.8079.3.3 97.7.2/..9:3.5..9/03...2.3.4394503.9730./.5020739.3/03.3 ./. .303/07 0.3 O 0/.8./.3.30:./.3503:8.7..20./7.3.:97.8/9073./.:%4:7:..350393 O !03//.3.9..2.380-0:20/.3/03. 89.8 :39:-.503//.1.9:-078:7.80.: 2.9 O $.22.3 5..:507025:.39...0 ..389.8.9.80-.9.  .3502-08.-/.340443...33  &3/.-07.83 8:7.3 0-:/.3.808:.39302.8-09:7:3.3/.3:.8/ 7:2.3 ..8.3/:3.3390.7.

:0.-..73.3.22.9 .3: 507802-.3.3/.307.35.3803507802-....7....3-.8.:1/..380.380-.85./.3.39.0723..32: 2:8.3 /7.340../8 9..7:8.2./.3907/.7:8.3..3.3/907:8.. 503:8.7.3..3/.39.3/.2.     .8907.2 039: -039:803-3.0/.- :.308:9. /.  .3/0.2:..3/:3:38:70../.3.3.5.3.:39:20302-.32....503.8.08:8.8.2-/.3.....-0702-.3/:3.5.9.7.35.7.9.40503.7/.9 .3 3.3203.3:9 : 3.39:8.7.3805079.7:2.3.-:8.3/89. /.9.3507:25:..3/3.390.9.-3.3..- 3.-039:5748.:3 /.3503.3/.7 .3/:3.3-0781./ . O O O O $03!07802-.2.5.05. !0702-.3./.2 %0703.0..1 /.90.2.-0702-.3/.31472.8.3 09::.98079.3:22:1.3 $090.38.3447 08/2025:3.7: .38.3.7.3: 0.3  $03-3./.8.1.9-:. .22-.- !.22./.9.3/.-..2 .0.880507927.:0.305.22.1..9.3907-.927..30.3..3503..1:388:7.33.3 $0-.2./:. 5:8.9 .9:507802-...-:8.3/...308:8.:/.9039.9%.2 !03.3805079.3507802-.3/.207. /03.2/.3-07:38:78./.8..92:.-:8:1/..320:..9.9/03.7...9805079.2:5.7:8..3:7.7..3.2 /..3/..3 /.3-:2-:3:8:8 O O    .. .3. /447 9.7:7.32.3.78/.7:7.3.3899:8503//. ..7/.3/.3.-2030-./. 0803.7:3.: 503...35..8907..9/%0703.32.3503.9:.90.503.3-039:....7. 203./.3.3.37.30.3.2/.8.3/.3 -07.3/03.. :8::/3 .8907.7.22.    5.8.3057..2808:.3 %.3 $03!07802-.3.8 507.39.3-0702-.3.2.7.9507902:.3:3.9.8.7.3 -.307-0..2203..3 508..90.3.805079. 2: 3. 9025.5.3/825..7:8.:.9:7:./.8/ 89.38079.9:...079..350393/./.3503..3..9..80-0:20/.3/.3 2.3/89.3 ..9.9.3:3.- 8050799.7../ .3:83 .2/.380507970-.2/0.7.8/5..3 %:8../.39.3503.9. /808:..-805079 .3803-3.7. 079.7:8.3..3503./.3/805.2./..35:8 39..3/.-.

3.3/.9.3-0702..38.9:8..347.208:9..7:8.8:7.3.2 O 443.-..3..78../-03.:0.330074475..9.3/.79.503.7 ..9/.35073..2.5...3/50739.3 O 2..3/.9:2.3 O 025:3.5.5.2.9..2./.95.2-/.7..  ..2./....202-.25:.9..3/...3907/..3.3 /825../0  ..2/.7.3.   5.37-.2-::908 2:.30.3. :95.8505073.340-..9   ../.

5.39079039:805079-07.5..7.2..30.7.9:7./03.3 .32.5.03. 2.3.39/..:.  .3..50/.3/.2507.:.3202-.35073.90.7. .507.25479 .3././909.038./.2 /.5.308:9.9.3.$. .9:8  7.3.35./....7..             ..:$:.305./7.3.3/.3.5. /   .:.3 O %07/.-.9-0-07..:.9:8  O %07/.9:8  05:3/.5 .909..80-.5. 9..:0..9/.9:8  7.3 507.  !0/.3507.3-073.:.:.3!0: 03./7.:.3.3.33.9..3.9: .7.83/.9:7.50/.: .705:.8/...30..73/...3./.-805079.80-0:2:7:8.3 405020739.5-.7..3..3-07/.3 O !.:.3.3 2070.2507.3.3:2.9-.9.3/.:.507.3/03.83.

3:3/.91.4/..3 ..3:3.3 :3/.3..3::232025:3..30..038:3/.32025:3....80-.2030.3/.2030. 50.:0.:90.-503:7:8 5007.   :.30.8/:-. 8079.7.88.3 .3.3-.3-078....9.8.3-079:8.3 0.3 :3/.:.3/.3.350-..9  ::2.33.3507.. 5072.:.9./.3907./.:90./..3:30.7.8:7.3-039: 08. 5.3.. O ::2.80-.3:30.3 :3/. /:.::2. &3/. 3. 8.:.5.3 /.3 ./.3.3:3 0.8.9 ::2../..3080.3.3/80-:9/03.3.3 038::2.2  .3 :3/.3.3 :3/.7.:3/./.3.305. $4..9:.2-./.2.7 5020739.390...3 :3/.3.038 038 ::2.9.3 O 0/:.  &3/.3.9:7.3 O ::2...380/.2..303.34008:9.9:7.503.2070.349.8.-7.2.3.30:.7:8...2.2.3:./. .3:30.3.3/.3:30.2::2..3..::2 .3/...3:30.3  .0..3907.3:3.2. 03.2:2/./.8.9.3 :3/.3.3507.3 0..9.9./.5.:90.3207:5.5..39.8.-:..5.39079039:          .3.508..5 08.3/03.3/./.5.39..2-::908 2:...320.5903..405020739.3 O %07/.3::2.  ..-9 O &3/.3/03.3.: 2.3/..0.8...3.2.3 :3/.7..:3/./.502-.39.-07.3502-08.2:..203.3/:3.2. :3/..303.. 1.3::2 -..3.31.-07.8...

5073.3.9.3#03.8.3/.:             .3.3/825.342:3.3-078..-/50703.- 3..3-..7:/.309.. 503:8...7.380-.3.7./-.9.3-./..7.50309.8/.9805079..9025. .8907..9-07503..3503:8.38.7.3/...38.::..8.3545:.8..3 50-.3.. O 079..8.3 O :7:17.2..8..:.-.350393/..-039:5748..: O 08:8.3/%.39:8../.3/.28203.$.:/ 80.. 203.7./9:8.30-.3 O %:8.3/808:..39. .3.3 .3/.3 16.308:8.9.7/.2..8907.7.8.350309..2.8./..39:8.:.. $0-0:23 9:8.30..2/./.3.47.37.89.3 5039305.3-3.7:8.9-:.47..203./0 /.:8:.9 . 3.8..3 ./:7.2/.3203.2..78805079. ..05.3./.9.2503:3.8.7:8.8/.7.3.8907.8207....0799039..08:8./.3..35:8 O 39.22..3.9.:34 $:3/.30507..22.3/9:840%03:25:.2 3.5.3508.7.7.-:8.: O %:8.-.25.8./.37.30..3. ....079.. O !..203.3..380.1...../. O $.3-039:. O %:8.3/03.3 O !03..2-/.350702-.33-0702-.39:8.-07-039:5:8..3/8..-./.8907.3503.2-.3/.90..3.38050791.927.3..8...9.3-..39.3/89..9.8./.1...-:..39009:.-90..9/80-.:...7.. .3.90./:3.0.8907.: 08:8.9-:./.3.3/.- !.9:.3.3.3.7....3: O .2/ :8.39039.7.3.780 -.200..3 O $090.3.2-0702-. 08:8.7.9 9:2-: 9:2-:.3 .3 :3/.3./ .3.2/%0703.8-.3907-.43/:3.0..3207.2.805079..3/.47.3.8.7.:../-.././.:..2203.8.9/. 50309..7/.3805079 !. 9.3.3-07.9.2.8.22.3...7..0.2.9./.9. :3/.3/..8907.33.9.:/%.7./.98..3:83 .3907....8974342/.3.:5.9.:34 .250209.-0702-.90.9:./ .3-..8..3805079..22./0  .8.307-0.3.0/..: O .35.8907.3.90./.3 /.7.9:7:.2.-805079.3.0.- :8:1/.

-4020307.3.8.443.203:73.3::/.79.70.3203:73.9.90.3202-07./.2/:3#42/745.7/0.2.75078.509.3.8. $:9.38080-:.509.:7.8079.305.3/2.: 97..2..7...9:.-07.../.3 50/.35:8.9903.::39: /9.39..39../..3 9:..3./003/.:/.3 9:.8:7.2-/.3/.35073/:3.3 #.3.3/2.5/745.3/-.5.3 %07/.3./2.!## ! %%'% ..9   5.3. %:.3 9:.8:.:.3 $89020:/./.5..9 !02-08./.3.2.32:50309./-7 %07/.90.320.7.3/2.80./.9:.202-07.:/#745.3202-07.3.7 %/.3/.7 .5.8.3903907..443.05.3207:5..30.443.3 202-.5207:5.3.39:.30/:5.39.3.5.35073/:3.32.9.3-0708.907/.:39:/:8.3/.-40/.:8890207..7 /2.-.3 80-.75.8.3/2.820/745.  ..9802./.9903.3. 02:3.3502-08.3../. %:. 7.39..3 .3 9:.9:.7..3 4342/.3/..:.3../745.9:. 7.805079203079.9903.502-08.9443.:.7 .92074849 0/:5.350507..32./.443.3...9:..: -.3.20. .3/03.3.202.:.305.75.05.../. /.....7.:88902807. /.3..3.3/-07407.3443.95039..../03..3 5073.3.5../843.3503:/03..3 /.  %07/7/.2.39.3/.7.3 9:. 909..3203.:.35020739.:3.8:7./843.2..3-.39.3443.9 745.7 5073/:3.7.8..3803.30/:5.38890210:/.7.2-::908 2:.3.3!07902../...9.9. 80-.8:/..9443../.8.7. 7. 50507.3 0207489.   .  .39.7 502-08.7.2.3/2.2-.3.520343430/:5.30.33.9...3.5..9903.38005.05.3/50739.35020739.3:39:202-07../.9./745.3202-07.2.32.905.750393..10:/.3.30.202-07...9.2-.:.305.9  .2-::908 2:./.  %07/7/.9 #.3-07.5073/:3.7. 2070.39.3509./-7.3.  $89020:/.  . 3899:8070..:%7.8.39.3/50739.5.3   ..5..202-07..05. 7.75.5:.305./.

38:305.-:.8:/43..3.3002.3802:.3-07./.2:3.35:8.0 .39..0/89: .2030-.   :7.:.790703.9/.2. 4703.3..32.2:.320.5..9007.  5.5/.507.3.3 O 02:3. .7:  .30.7.39.3907.3.5.802./.88.:90/907.307.2./30./.3809../745.7.0-07.3#03..9:7038.57.3::2030-.3-:/.9.-./.7.2039.9.80.7.3 802:.3 502-..3.2.3803/.2.09:83..:9..3./.5.7.3207::5...503.7: O .2.38. 89.-.350:.340 .3/.30.-..308. #03..3/..2.3.88../745.7 .0   5.203.39. /.:./0340.3 O 0/:/:.8:/#03.803.33203.9030.88.3./:3#42/..0 034.0 #42 /..35:8.3.88../.5:8.7.3 O 0::/..904342 507/.3.38..7. O 07.3907/.3/0.3802:.9 O :. -.7 -.5.507902-:3.:/.3/.35:8..39.3/0.3203.3..7...39:.25.39.3:3.805079'03.07..29.3897../:390780-:990..8:/ 0../.3.5.9507/.3034.3.3.3:.3.390.2.9 50702-.5:8.3-:/.. .3/.3/. /0.2.3 002.3 #03./5:8.3.7.30-.8..9:.7 -./.-..950702-.3:9.390.75.3./.9/.95.750..0/..8.3-072.390703..3-.:3.207:5.3::20...8.3/02-.:.3 80-..8.2.805079'03.

8974342 O !07:-.3.3043428.3.3:7.2-/.1.7.32025:3.3/.0.8.5../:52./.7 -.35078.3 O 025:3.3.3/.3./7802.3.30. .38.3 2..350702-.32074849 O $8902507/.3.3209.9/!479:.320:.2:8.3507:-..:..3503074..9.3-079./.81.3-0702-.3-07.-..350-.3-..34 3.3:3...3:8.7..88.1 O 07398.35030.9..0.8.8 O 07.   .7: O 0.9:8 30..7.89.3/.38.7-.20.502-.2-.-/.0-0780/.93:7/.070.#03.3 O 0.7.38805079-44 1 2.7.7.:3.35027.8../.3/7803/7/.32027./.890/.9 047.3.507..8.3-.3/.8/.88.5..3/.802.3/.:.3 43.37.7.3.7.3.302482070. /.:2: :8.1 90320:8509.3503//.9.39025.9.305.3.9.25027.3.3#03.9.:7.3/.39.9.3.3/ !07.3 O 02:3.2802:.3 203:-:7.3.3/7 O . 0.3:8.308.02. 203.3:.5.0  .3/.3/.32..3..2.391 1.1 .:.902.3/03../.3907.3243.7947.3-/.07.3203074..43 $05.803./.8/.8.3   .32030.7::39:203.443.34 8. /.75.50-40.30.7:907/.

.-8. :.39/.75.9745.3 0.907-:.3.3-./0.8...!.390.75.3/ #.9. :.7-.. ..327505.8.43943.3!..5.3503074.3-07.:502-..2.34 !479:.9   .-2.: 202-039:808:.202-0-.5.80.8.3  ./.38..33899:8070.-.789.745.3 O #01472.7.32025:3.39.7.3..7:802..30.7./:5503:.3/.3 08.39./. 032..20.3-.3.!749089..8.9:8:7.7..:..9:07.7./:5503:..3:950-...-789.7/.3!07.943207:5.2.942-07.:...-0750.0723.--0 03039...9./.3/./.94/.3:7..5.203:92.2.3503//.3...7:33 202-0-.3808:.7: O #01472...59407.3.3$05.:3  .793:907 .5808:.9./.2./.83 .9.. 507..9.3.3.:8/742 #./.94390.3/7/.35030003.3 402.39/.3.3 ..2...83 2.-:9. .3/. 203.34 072..5745./.32070.037'90.2.7:.7.3..2070.39.2.503.320-..3.3.507.3:9789.7/.8.3507:-.8././:.3..3/.9./.745.:/745.8.-2.. /0.05..2.5.3/73.507./:55020739.94 03039.3 03039.9.3$0/03 !0507..070.408.3...:/.$3/:03.8../.75.90.203...3 .-.3203:92.308.907.3/48.8:7..9:.7 80202507.9/.80-.8:/ 20.503.3/507:.9:..3 92-:8.9   5. 03039.30.9/.390.8..9.2..../.3.8../.8390.290254.9:.3.070.9.2.3 20389.:8/#42/.3 443.2.94.2.8.243.3 O $05.070..8.3-07507.37.:243.3..:/!07.8:/#01472.3/7980. 0./..9 503.2-::908 2:.340.09:.9/.-0750.3..90.7-.3.33078    .5.7. 9.3  .02:83.9.8:.3#01472.:3  /.3907.33.7.94.3203:.3-.7.30/:5.3/.3070.9.7.9.3.8.7/03.390750393.943 . :..38..  .8.35030-.08 .3899:8070.3-072.5.29..3./:.3 .307.83 2.3!749089.8.3-..3/.3.3:3:5..7..3701472.8:7.3-07.9::39:203.2.3:.9:2.3....:3 /.7.30.8..5.503:.3/7/.3   5.789./..3 9.3   0.25:3.38.3 907/.35030.50393.3.2.39.31..3/03.2-::908 2:./..30--.3-07..3-07.3/.074.

-:9./.93.3.380-.- 80-.2.47.9203.9   5.3.7:/745./-:7:/../.3203.7. O .3%..3.7.2-::908 2:...30.3503074. O !03:3.7:/..87.-07.2.3 O .5.3.380.33203/.3../.38.288902503:3.-:9.2/03..5.39:35. 0.7 -08.9. :.2-/.9:..9474342  7.3:.25:30/:5../..38.8.3574/:5079.3203:.3503:.3/.3/.9.32030.7.39038..8/.3.7-...7.3/745.7.5030.7%2:7.  .4:8!079.3503074.5.347. 4/ 4850/..9.!02.8/.2..9.39. :.30%2:7  !07..3 47.3.947./.35079.39.2030.3509.:.503.307:5.3.4:8!079.3503/474350393:..3/.3/.324/038079..3203.2.3#0..38050799.-07.2.-07.3 O #.30...9.0-..3.3/.37.2-/..9:.3.3:39:2030-.3503:.39.3.3..347  ..9/.3/ !07.9203.5.09:8.3907/...8.::3.3 08.7.80-.35:3.:.0/.380.3/03..5./.3503074.3-08.8050793..8../.8.3.8.3-./-:7:/.3/../.8 8:907.3.8.347.3#0.745.5.3203.3-.0.3.2..3 .745.0 %2:7  .9:..9/.30:39:3.308.3503.3 .3 2070..3..391/.5.2:39:203.50/.3-..9.37025. /.4:8!079.3:39:2030-. . /....3 /.947!49  02:3..90.3/.3 -077.700 O 443../.9:7:9 203.7.0 %2:7  O .35079./.5. 3:.3   .39.  !030.3/.0%2:7  O . ..3.7.3$.:3.9/.3-077 503:3.7.0/.5.3..3745.39.59.705.3/.2070..3.-08.35030..30-:.3/.502.7/.!02.3502.-..8.9-./.0/.5.38:3.3243.8:39:/:3.789.0-20:....3745.  033.8.301803   .3203/.9 47.8:7.7. O %07/.2.3/ 0745.#0..- 80-. 2070.3.3 .3-07.9.3. %07.380507902.2.3%.35079.9.2070.3745.3.8.30%2:7 $0.2..7.3 O !07:-...7..-.3.:3.9.3.3789.3789...3 O .

7:.32070.7.5 O %. 03907.3.3 /. 907-..8.39:07.39..9.3.3..203.390381.9:.30-01803805079.3.3.3507:-.8.3.39/. 889029..22033. .7..3/79.9.32./.3/. 20325479-07..2/03.8..203..3 0.3:2.3-07-03:2308909 43943.3907/.3202.350393:39:202-.3 O 07.038.3.3 !079.2.3-07.39/.9:88902503.3-07.7.5.3. 9.#0..85079.04342/8..4:8!079.7.7: !&%#.3.3/.3 /.3507-.9/.0/.3.2..3. O %.3202:.9 /50793.3#$ 202.3.7.3.3203.9/:8.3805079503..3.947 03907.3.3.3509.3..5.::5:39:0507:.3 0203907.3-077 503:3.78.7 $0907:83.5.3..3/8.20.39: 443.3/03.2..3.7.8. 2308909.3.3/3.30.7..507:.  .9 203.5.8.3.39.39.3  .8.-0.3 5030:.7574/:5079.1/:5509.5.3.7./03.3080:7:30.7.30- 04342/.9/30.7./-.502.0.3..350393/.39.3 9..3.9..8/.3.5.99072.3.8:..8.320307:8.9.30-.9:.3/3.3/./.3.3 20250703.3.3.8./.3.9:.3.5.2.3/03.3802.502-.3..850502-:3:8.90.730.3503:3.3/-:..8 .3503:7:8.3.330. O 39.3.8.3:39: /085479 038805079202.2.9802.3-035.3.350.3.3507.3.3 O 07..3/03./9.5.3..3!079.324/0380507997..380.3907/..3/.5.35079.3507.3/.31034203.3502./..8.2503:3.39.3..3.-.3/.35:..3/03.7.3903445079.7!079.  #03:3.830..3.7. O .85079.47.3..3 # /.9203.307./.038 .3805079./.3.7..25:30507:.920250793..9.

9/.3.9.9.3 O ..805079..7-..3....35079.3/.: 9038.3...391/. !07.380.9.3.0/.3 %.3.3.3 0.9.3/77./8.3.503.2-039:8..05...7.!02..39..3.9..390.9:.3503:...34002-.2.3.3 -07:7.3.3-0703.33:.3.8.3..5..3 03:3.. 0/.0/.7.3!0.:/.3 .3/..3.98.7.3 03..39.3.7: 503:3.3/:3.288902502:3.8.3/.2..8079.7..2.303907.502-.5..9. 2:/. .3503:.3 $0..3-.203/.38..3-07042545. .8. /.3/.3/.25079.390780-:9-077.5.8.2#0.3:2.5.9..3.-08.9.8.4:8!079..347 907/.3 /..307.2/.       ./.3/8.2.3.3502. ..20207:. !078.3.3907.3574/:5079.35. 503:3.39.9802.:: 3202-40.2.3805079 507:-.3 503.3:3.-:7:805079/.3.35079.3/.3907/.3/79.31034203./.3%.3.3-07..805079/.3/.3/$..8.9/507.2030-.3/50793.8.7.3..3.3.90.8...9 8.:39:-007././3 9/.3.3 !09.2.:7..:39:203:8.8.2. /.3.3408.202-40.8..2.3-.5.3.-.35:..3.#0.8./.7.3.3 20..93.9:.0/.3.34007.502.3 0./03..9.35007.-0708.257 8.7.3.907.3-..7.4:8!079./.

/05..3.39075.3:39:085479  %.3507809::.#0.0.89.35079.3.07.. 9.5509.3/.35079.3/.3.3/03./%..330..92030:.3.::5:39:203.2.3 5037..9/.:7./:3.5.3903. 3200-.3203.5037.: 007$02-./03.3-:7:/.2.3802.390381        .7805079:..3.9/:8.507:-.7.30.203.-..324/03 3200-.3 O .3 .3.9.3/03.3.3 9:.39.2.3/.39034424/03 2083502-.30-390381805079503:3./.2.7.3..7.3.3  %.8..3.3.3-./..280.07.3  .2.20::/.3:39:203/.9/9.32./.3..0-.3/.8.0-..33.8-0:2203.3202-07.3..3 903.3..3 :2.9203072.9...32083203:.25:203.3. O /.380-. 889028.8.7 -.304254 8:5.7.3 O !03:3.7805079-:.8 502..3/.7.5.:25:7/..35078.8 0.3:3.3503/:/:0-.-.3:8..:/79.3.3-07..3./. -:.9....-.8.7805024/03.380.  .3/.9. 3.3/ .3 79..  O 0:.7. 03907.3.5.8...8..3.::5 :39:80:7:503/:/:79..3:3..7.5.8...3.3.7  !07-0..04342 !.3503..907.5.://.85079.-078.2.3.3/.3.- 03.2.3.59..3.3./.. 203.25:3 0507:.2574808503.3/.35007.:7 8.9.4:8!079.7.:/9025.3807:5.3.32070.3$0702-.31034203...3-.203:8..3509..3/:8.5.9.502-.3/.3 502:3:9.-.3203.2.0:..3/.3.3 07.3 .:8.3/.3 5030:.3.2030:7: 2.7 -08.350:.7.3 O 07/..-07:8..3.3 .3 !078.7.39:.3--03.3/. 9.3 79.3507-0..38.3503/:/:2025:3.3..3:3..9 9.39.3.7.8/03.39.3 O O O ./.3.3.35:.3 50-.7.3 5079.5.8.:39:203.9203.3-3.9:..9/.5..32.3 O !03:3.257807:5.:.39:/.-08..3.3.390.3.0/.7:/../...9 O $./:8.3 .3!740%.2.3/..3 -07.890.-077.380.3 03907.5.3.05..3-072:9:93 /..5..8.9./.39/.3.2809475079.38.#02-...9.35007.5.9:7:9-07.9./.2.8.8.

-:7.8.9..20 .3/.   5.35007.2-/.3 .38079.3.3...3 203:3.3 O $5333033 208350239..3/.-03.4:8!079.390.3-0:2203.30--08.3203.38.92030/.28.4050.399/.7 $02.75.09:8.35:.507: 203254792.5.5..9.5..3/.3/.307.59.320.7/.7:805079033-07:.8:7.5.3 ...3 05. .8.4:85079..3/.3/.3-07.3.9.-03.39/..3.3 5030:.4:88.38/.3.32.3/.59.3203.3..3-.3.3/.#0.7..7...32030-. /:.3 O #0.3:3784.9.-03.3203.3903.3../.8.2-/.3.5.0/..-:7. !03:3.907/.3/.7:/.3203.770.3..9.2-::908 2:.5.3/.3.9/50793.4:8!079.3.3#0.7805030/.5..3 :2..-.2.2-/..7.2-/.3 .3/.7. O .-03.3 #0.5/.2-/.3#0..50702-.59.7.9.-.5.9/5.307./.-.3.3:.30.35073/:897.33/:897/.28..2./.4:8!079.324/.390/.8-:.390344/03..35073/:897.3.3#0.3507.8.5..920239..2574808#0..3/.3.2-/.59./.3:7.3 080/.3..9/.3.4:8!073/:897.3-08.324/.:/79.3/03.805079#0.8./..9   5.9/03/.7.3.4:8!073/:897.70.30--.9./.9203.380.3-..75.230.9.5:.202-.9077.38:2-.//.3#0./.3 O .5.35073/:897.350303:3.30-.::5/..8/...3.4:8!073/:897.3.4:8!079...9.3/..3.2.-.3.3.3.805.23007909...7/779  /07.343..3#./.5078.3.32070.20:..3203..7/.3203.503.3 !030/.3.../.920239./.202-07.3/. 3.3/.3/03.3  .390..9/.../.2-/.-:7 /.3-03..3   .3/.947 1./.3.3:.1..38.390.5.3.-:7.9/80.3 2030/.-07907:8..3 5073/:897.2..2#0.3 !03:8:8.3 203.3..4:8!079. !09.950239.3:3784.3 !74/:/.3-07.3!073/:897.350702-.3.35073/:897.8/.507:-.3:.5./..3:8.950.2.9-.5.8.0/.5.28.30:8.3 080/.3/.9.3 0:39:3./.5.7.9:2...3202-40..39..3.947:9.58079..-.3.3 ./.4:8!073/:897...2:8.3.338.2-/..9 O 0.305..7../.3 -3.#0.5..3.3..950.3/03.5079:2-:.3/.3/.9035030:..3 O 0/:.39: 203..70.20.08 /..3.3..9.-:7-..730.4:8!079.50239../.05.380.390344-./:.

324/03 5030:.35079.9/03.9.3-.3.3.3203/.:/42078./.3 /.9035079.5.35073/:897.7..3.7: /.7..2-/.3/. 0-.3.9/507/.3.3.35020:.32033.3/..3       .85079.

5..3  .07..8..2-::908 2:.71/50703.3-:7: ..5202:/.9/.%03..3/.30  .820 .3:9-.9..7.9.9/0854790207.3503:.3:.32039.3503.3.2:.75.39./.3-..35007..3..8-:7:.#0.83 2.3.2.3080..3 O 33203/../.9..9.  .9..7.5..3.7.35073/:897.5.30:.780549/.-07.30--./0 /.55.3:39:203/.5./.3/./.%03.908..7.30709.8.8.-. O !03.39.. O 02.3745.90780-:9207:5.3/.8:/2507.3-079::.3507.3 -.3202507.399.3.30-5.2..5.5.9907.2.8.8.5.907.3 O 79...:.7.7.75.3.9.2-/./.203/:3 3/:8972070.3.5.4:8!073/:897.5.7.9   03.5..3..3507:-:3..304342   3.38..      .3.. O !03:...9203.7.3  .330.9.8./.9.3 O 03/.3/.3203.59.30709.3:.3 0-02.3:39: 0507:.9079039:/50703.308.05.5.5203.9039.8:7.33:9.-07907:8.8308.2.3 O &39:202.-.32070.8.7.9507/.7...9   5.3/.79.39.907-0..3 9/. O 03..3-.3503.3.5./.3 O 2507.3.2.3:8:83..3.308549..792..3203/47430/.5007..7.%03.30-:.3-.3 O .8:7.89.503..7.38080-:.379. /./.9.94704342..33/:8972.9203.2-::908 2:.3/.7.3 503:3.3..31.3.:9.3/.3   03.9.8.5.7:/8.7.380..7.35073/:897..9/. .30:39:3.39.3..3::3   0.3-..80:.3..8/.30.5../03/07./.3 O 0.820207:5./.59.3.202.3-.5..3.9.:3..5.

3-.4:85079.3 !03//.3507.3-:/.3-.320..5.2.3.3/.3            .5..502.8-..3 O 443./.3/7   3..-:9.3443.3.8.3 :8.2.3.388902503//..-07.3.3 803-3.3.3.-07-039:9:8.35039...:.780503//..380-.39. 5.7.3803/3.3024820.3 0.30-01803 503:3../-7 703/.3.3 O %03503.3507..3-0708.9203:-:7.5..20.0-20:.3 50393:39:203./03.8.3 -..3  .8207/0./../.3..288902503:3.3.9   3.3..0/.32507. 8005./-7.8.8.320:.3/.//.:34050/.3/03.39 O 070..:3.9/50703..#0.3-.7..7:39:202-07503//.3507.507-:2.391/.3/.35039..8:7.3 %07.3/.3/.820/...38035.2-/.   $4.405020739.3 9075.503:3.3203..7/.3507.3.3-07:.8/.7./80-.39.- 80-.9443.3#03.7.35079.7..3..3798 053.3.3507.0  .8.3.3202.3..59/.3/.3-0708..8.3 O !07:-.08..2.20.0/.3 50/...5.88.3:7.380..2-::908 2:. 803:7 8032: O 07.7.20203:0507:.3 909.3574/:5079..3.3./-.8.3.8-. O !03:3.3.8/.3502.7. O .3 .380/.3/.202:5:/.3/.7: 8079...39038.9.3.3070.

3903449/.  :7.3/.5.9.3:9.7.3.7/.3:9.7.38079...92033.3/.3 8:5.8 807.3-./.9./9.90 9025.3/..: O $8902503.3.38:/.4:8!073/:897.3 50702-.3-..5.5.390780-:9507:/9.3-.3 503.3/.3.-08.3.90:8.3   !.3-/.9203:-:3.3.3/03.3503../.3#0.9503.5./.:9..203/.3.3 207:5..3033.3 !07:-.3...3  .5.3.3 80.3/03..3-.9/58.08.380.9:-/.5..3/.3.5/.9..9039.2:..3/08.3.3./.99039.35073/:897.3.3:9/.5. -.8.303/...3/02:/..3:9.3.7...9:507:-.-/..30--..-07:.3 0.38:/.8:5.38..5/03.02..3 .2..2-784207:5.3./.0..3/.9:507:-./.3.3:5.8.3.2032-:.38.9.5.9..7.:.78./.3...3.3.3.7.9/.8.35079.3 #0.3.3203.39.8.317.9039:.3/..5/.5.348 .:.05.3.9/.3/.9:9025.3 O $08:. O #0.#0.3.3 2.8.5.9 203.7..7.503/.3 O $02.5.34003907.3.5.8.3/.7..3  .3503./.3-..7.3/.3.3 -.5..35079.75.3.305..4:8!079.3/03.3.9202-..7.90:39:3.3.8 O $08:.:-.4:8!073/:897.35073/:897.7 -08.07.-.9039:202-7.2203074./.2808:..3.3/.0-:7 O /.9203..3.3-0708.3-.32:7.202:/..3/79.805.3/.3 O $8902.32:7./. O /.././. .3/.30709.3.3202.3.7..399.3/.37.3/.3203/.50740/.5073.3:9/.             .5/.3-07:...308.0-:7 -/.3/03.9/.3 O !0303.3/..:.380-.39:50707.3:9 -.3203.390780-:9.30709.38/.

3500:./7:39:0507:.3 -..9.8:9. -:. 8..9:902549079039:907:9.3/.7.8.3 0..7./843.35../07.3:39:0507:.3 4342..3..30.3.85030:.2.35007.7.8 503:7:8./... 05:90. 0..388902503.8...7/.3.:97.32:/.8-07.5      .30434297.9.3-08.28.30-...-:7:.304342/.3.30.8 %03445079.35.8..8.3-.3907.7.3 03/:7 03/..:..8:7.3.5.2.7.32..3.3: 9:.0-.3.2.2.3.28.9. 2083  .408080-:.5..2-::908 2:.8.2-::9082:.904342..8:/.3/. .3:39:9::..3 9.-:7:.3 502.3 .5..38.7.3203.89..7...380.2.7.3.3.9..38:3.. 0.390344. 8079.3. 24/..9. 0-.78:3.8.30-93 502.-3.95079.32.0. :2...: :25:.35079:.3.3-0.9.7..9 80/0./7 $07.9.3 -072:82805079503. .90.3.3 %.3/.8:/.3:39:8..3.9.3.3.340903.5.9.35079.35030:.30..:2.2 202:3:9.3 /.07-..3 -08.0.:7.3.400:.3 03:3.7..3/2.80.3.3043428050792042-43 -07..3/825.3 !030:. 203:3..2.-3..320-..3/:8.7.3.3/03.::. /:3.7.3.3..373..7.95079.8.3../..390344 .9.3803/7/.203..::/ 503:8:8.7.-078..903.202.9.7./.30.:7 8.7.3/.30:...:50742-43.30-:. 502-.9.5.32:/.3.3. 9/.3.7.3   .3.32025:3..7../..: 03:3.3 42-43.37..3903.30.8.805079:- 58.7.3. .//.30--.:9.9/.3.3./84.7 90344.7.3/2.38:2-07.3802:.33.32:/.0:.9.3/.3 ..39..3.35030:.8050799.2.3/03.3 203:3..9   5.:.9:39:9::.7.380.3 07-039:8..9   5.7 503:3./.3/.8:7.7. $##%$$%#! # %%% ..7.3903./-..9..3:8. 24/.3 2039073..0.3 0.8.

30-03.340-:7:9025.1.9.3 80507943 ./.3/.:/.2 #.347 .250742-43./50242-43-92.:/..7 .9: :/.3502-08.2.33..3..3/:8.0.!:97.950742-43.:80-0:2 0/.9:.3 02.9.70.503-.3. 5.3..3203..3-92.3798 .9:0..-7.3.7 .9.3 03.507.3- 92.3 47..... 02-07.5. .9/$0.3.3/$:3.39.:2..347.&43 007$02-./%.9.7.

33.305.:   $03. 502-08.5./.38..2 .-.:/.39.7.20347009.250702-.7.8.-:7:/.3903..507././.3./.80-0:2-0702-.3-...3203/.8.35079.8.507:8.309..20748.83   .3./03.:/.3.7.342078.3 -..75.3.2.40503:8..: 45  ../...9.3-92..7:80507945 902-.5.95.:39:203:8.3.: 03..3.3.:  .074-4405024/.3.2 47.3-.203/:39.05. O 0342078.3.3-0309.3.3503:.3.3 :3/.33/.3.3/:..7.90.3/03.:  ..3.7.350..309.380..70..: %0-: ..2-::908 2:.. /.305.805079././-.3 .70.5.3 203.3/..8:7.7798/.3/.39..0389.3.:805079-039: 9:.3.20.. 0.2.3-07.3.309.8.3507:8.3/42-43 03039:..3544  ./5073..3-07:-:3/03.342078.42-43-92.3/.2..3502./9.9.397.3..././.5.-0.203:9889029470.350742-43../.2-/.3-0-07..2-7 %02-.7.9./50703.30.3.:2.507809::.3203.9...39..503:8...9.. 0.2 O %.7./%.3/.95079.3037 #/0/./.38:2-.8-92..209./843.9   5..2..08.8.3 O 07:8...7.3203:3.3073.../:8. O 0250703.2-7/..: ./.9.39/./502-0.9.3 O 0250703.3502-08.5.3:39:203.207.73.35.80.3.3 &-.3. O &3/..3-/02...

3/-07. O !702:2:39:5072443.3..35.3.05.72 05.:.309.7/:.3508..3   03.8.33.9:.8:/88902503//.: 909.3:2.3 O 3/.9   .3.9.: O 03/:3050393.7.3 507-.73.8..2.:-0753/.3  .0.7:39:203039:.7:  ..947..47.47.3..2.99025.502-08./..3 !0702-.7503.3 O 0.9.380507935.95039.2/03./-03.4079805..5./.-.3 5073.:/./.7.9.3/.7/03.3089.3/.203%.90..904342.3808:.9.9::./.7.%.39./ O 03:7... !0702-.2-.7/.3.2.3/.7-./%.340798 .:9/..3.388902503./ . 5.2 02.05.3503.9.: 0.3507:203/.3.7..32030-.38:2-07903..3503.3507/2.3..5:8.3-:.3 :3/.3/.30..8:7.38:2-07.3.35079.5.3..8.:./.-.30.83-.303/..7.7.30%.3.9.3500-:30.342078.350742-43.3 /-.3.380-.342078.8.798./:.3/..3.3438089.3.20203: 0507:.. -.3.3.$25.8.:.35037.503079.38079.3-./-7./9.30.3-07.:/.3 8.: ..5024/.3 O 030..3..354990.:8.3.7.3/!0.9:..3.$25.8.2.3.9.8..304342/.280947507:8.3.3.7.9 0-03.507:203/.75..2.2:7.2.8.5.3.0./.3/. !079./3.-071:3880-.8.3./. /.3798203.8..309.7..-.39./808:.:2025:3..3.9...8.947 1.203:8.3. O .: .90-03..3...3..247.:   5.5.3 O #08/03/3007 30070.3:8.7::39:9::.9-07-.:39:203:95 8:2-07:9.7..../.5.9%.!0.350303.%.3-08.3503.08.39/.8.309.2.3.83 O 030.9.3-92.3/.3../.90.38890204342.9%../.:/9:.5. O 02-.39.8...5.   5..073.0.9502443..904342-07.3/.:.305.2.30507:..9.39.3.!..3203.9:.3.3:2.-0 . .9 27.50702-.30434279807./.5..7.723.3..3.-.0.203.9.3.3.:2907-039:/%.8./.2-::908 2:.7/%.3..: O $02:.3-:7:.3805079:.302:3..2.5.3:9.3749..33/.75.2.3/.3/.3/.3 ..39..2..3503/:/:/808:. /5..31.8.80.:7:8.9.-.8.3:3/.52089202-:.30..:  .0.7 -.   .3.3.. 80.32.2.3.70.

...-072.3/-003:400283.37.3.%.3.-:7:.3.309.388902503.2.7.9.3:9..-.2.3798/%. 5079..3/.7.3. 0.202-..83 2.9.309.39.8 /.33/:8.3 .3 509.5.3-0..3 O .3:9.33.8.3902545.3.32039.9.. $.3085479    .507:-..90.33.-.342078.:-..3.8.3.32030-.:39:202507.5.803../843./0 ./%.8:7.8.8:/507/.3503:8./.3043425079..3/..342078.3..947.3/.0...30:39:3.3 903445079.342078. 9./..39.3 O !.3/$.35079. 802039.3:39:503.309.8.-.30.3.-.35079.9.3043425079.3:3./.745..745./.3 502-.8380-...3 2025:3.30434242078.:203.7.380/.3 $8902503//.3.0.7.9.9   0.3.:30.3. O 03.8.:/.30./.30709.7.-...3050.2-::908 2:./.3.3.9.75...9.3.: 90-: .947 1.5.3 O !03.3.3  .35.3.3903..0.7:8.3/.9.-9:9/..3507:-:3.3/:3.3.2/.:.342078./..3..507:8.3.28./.-:3/./.320-..3..443.:203.3. 8079..3 O !0702-.:  . 32030-.0723..34024/.3.3 -03 -03..3503.3:39:/085479 O !02-:.80-0:2-0702-..204342 5079././7/.350/.8..9..3 -07549038203..05./0 5024/.3. 7.7982:.3.39.30-.39.0.350742-43.35024/..345 %.95079..35030:.:3 .3.3.9.../.8.:803./.2...3.3 O 0-...342078.3.././.7.0434297.9.3 447 O 447 .3509.3-.342078..3.3.31.5.3508.::.3202-07.2.8.3 05.7.2/.:39:9::.3. 080-.9:-:7: -:7:3.2-7 O 0.730. ..95079.20.3/...3..5/-3.9/.3 093.3 0:.3./.3.: .324/.3 -. /.7.30:.5.0.3.3 -0702-./..3:.8.3798907.33.3.3%.2 .3/./.3.. .3/..203:8.3$8902 .3 /:8.3203:3.. O .3-92.3:39:050393.3907537 /..8.:90788/. 503:3.35.75...:.38.230. 503.-.   $4.0207/0.780203/.9.7   %07. O .2-7/:8.85079.745..3 503:7:8./.342078..3/.347.../.3/.5%. 9.. 5024/.7.3.3 0385079./.:/...7/.3..::39:9::.9.3 503:3.3 447/.302.5..33.3./...-08.3.2-7 902-..:22.9..0.3.9/03..8907../....38.2.3 043425079.7.3-.3::/3..7805033.30.3.405024/.3.-.7.320-.7.:39: 507239./ 04342/03.3 0.3 O 9./.2.5 889028.:2./80-. 90344 438089..-..3 50742-43.-:.7:/.

3 -0793/.2030.38:2-.3.3./ %.39.2-.-/02.7. -..3037 #/0/.32070..302.-.75.3...3 -0309.3.3..830%.3.309.:889029470..03843.: /09./. 3...388902503470.3:3.0.780:2.203072./.-.2...3203/.:/:25:.2-.3/-.: .35030:...7.3.3 O 5../.2.0.3..0.3/..25:202-.980-.9:7.92030:.309.8.3/03.28:.500-:3 0.3.3 /...388902503./0  .33/03.2.3.7..3!07.47.-.8..3-.3 .7./. O $890290970/9 O .2-40502-4743-:7:.507-0..!03.80-.32070...3/.7..2.3.3.80-.7..305.9.09.9: 902549079039: O 070.3 O 0250703..3909..0907..5.  .3../.9..-.3203:3:.7 O 0.5.5.9..49.7.:-07:9.25:340 0 9.8050798890270/9 88902503. 02.5:7.3$0.: 09:.2070.527.393/.350-.7...3.-202.2.:-079:8-.9.3.39079039:   07..3.3.3/.-:..3798/.-.3507:8. 80-0:2507.7.0/:.2.7/03/$3..-.32070./...7. 9::8079.3..3/.3. . 2070.32.809..7.502074849. 09:.3.83/%. 0..9.39..393 544 54409.503:8.3 09.250702-.3 O $30507:202-:..3 2070.3-0703..3903.9.25030:.09.3-:7:3.3/-.32024/03.$30 O $309/.3 :9..27.3203..7.-:7:.3#..../0 3..3.3.8.38:8:09.25.050.438 079.32. .32030:.9.33.3 /.7...39:.  .-007.0%. /03. .3..-0-.5.309.2203..9.8...3-.30-703/...3/-0..37:2.309.3.3-0703.5.3.3.8.503..:/03.:  ./...3 O O O  3.8:.3$90.3.:..38.309.5030:.327.0..3980-.390./03.29745.25:3 ...3.7.3:39:2070.7..307.3   :7..-:./.3:3./%..8:.8/.3.4030.38../-07:49.3.038-:7:.5.. 307.3.3 ./../03.37.3/-.3.380..380947503.327.:-:7:./.8.9507.3/.:3 0250703.:/./2.3.3.350..

/7:2./03.32..79079039:805079.9.83 O 0/.3-:7:90780-:9803.3 /003/..9/.3.9..3/.8502-.82029025.3.9. O $8902:7:0-.9:.3. 02.7:2.3.3.3.-.3..25.32070.3-.3202-.7/03.9.. 8..880380.3 04342 O 5..3 09:..380-.3.3/507809::  ./.:/.80.3-:7:/.438/%./..9:3.050393.0.83 2.7.3  O O O $8902503...8 O :7:3/. O ..3..3 -:7: .::25:..3.8.3.438 O !0.3.:.9-.2-.3:39:..9.8:%.2-.39079039:07..  $89024397.: O 5.7.202.3232:2..3202-..-.9079039: 8.3-:7:3/.3.2-.3.-:7: /-.3.30%.438 O !03.-.7:2.3 O $047.3./30.3.90780-:9.-:7:/807.0.34050.305.507-0.802-.3-007.7.:3 /03.37:2./%.2.35007.33..8:.8..9:74047.:.9.-0.-0-.9.2-.0...32.$8902503.7  $8902.:2070.39.3.35:3..9.438 502-./.3940 8080-:.

3/:7.2.

25...303/.320207:.3.3:3.0 %..3  .39.3.3-079.3507-0.3/ /:-07.3.3503:7:8.39..3/-07..75:.3-:7:.8:..3.750.2-./9025.920.3:39:202-.805079 88902:7:0-.0.-20373-:7: -:7:90780-:9803.:-0-7..8 $89024397.7.5.9.-0703..3-:7:3/.3.3.9.0...: O .3 .402.2070.3.3.:      02./%.3503/.5.3.507-0. 8./.3.3-:7:/-....30507.3$8902..9.7903...3/..3 /.038.3202-.030.:39:203.::.3..3203.3/.3402...:/-:.9-.8:-:7: -:7:3/.3 !0..3207:5.-:7: O ... :39:203/.3-:7: 803.3-:7: $0.0.0%.3.92.2.7.

3.705.7.30:39:3..38.3-0747039.3./.503085479/.-.:7.7.353.350325479 .3.3508.353.380-. 203/:305093.3507.3889020...75.0.9/.50.:07.3 02:/.38079././...3.3/.3.5..3.30-.3.3.-.9.32030/.250702-.38.393 O !03:-:..9 O . 38:7.:/.38.350/.9-08./.3.7.3:7:8.3/.7.5.80-.950393.. :7.79.3 O 3899:80..304342/%. O 0250703...9/8.3.3.3./.338:7.8..:3  .-.33899:838:7.5.50702-. 39.3 907.2.3.-07.38:7.39.3202-40.7.38202.5.507/2..3.3:39:203/:3.2..3.3/.3/.3 50/.3507.3.. .3././.30-2:/.9203..5.33899:80.3.7:.7.3 38:7.0.0.3./.50702-..792 38:7...3/.9:7 O !07.3..324/03..-:7/.2 50702-.75.38.2.2:7:8.3/.0-.3..3/.0..7.3.39..304342/ %.350393.3-92./.3 20250703.003502-.3/03.33/:89709.3.50702-.32030/.3.385073.3.3 50/.3 :7:8.7/.3/03..3..904342%.3    .:7907:80%. O 0507:..5.3.-.3 O 07507.:/03.39./.38.338:7.3.730.3507/.302.79.0/.3.325479 085479 203.383.38.338:7.38.9-0793/.:/03. /..30.302:/..9.38/.05.71.3/.3 .304342 .35073.3320208./. 38:7.382.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times