P. 1
religie_ortodoxa I_IV

religie_ortodoxa I_IV

Ratings:
(0)
|Views: 298|Likes:
Published by Olenici Ovidiu

More info:

Published by: Olenici Ovidiu on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 .de referinţă. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. cît mai eficient. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare.obiectiv major al disciplinei. pe deplin.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . la sfârşitul învățământului primar. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. în calitatea lor de standarde naţionale. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. partea educativă a fiecărui demers didactic . pentru fiecare obiectiv de referinţă.de a sistematiza . la sfârşitul ciclului gimnazial. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă.

Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2.OBIECTIVE CADRU 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. O. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. .observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. 3.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. 1.C. .exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . 1.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.memorarea unor rugăciuni. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. 2. Domnului .Clasele I . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi.a IV-a 4 .audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine .exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. prin povestire orală. Religie – Cultul ortodox . perfecţiunea. măreţia acesteia. 3. .C. 1.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. reproducerea. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.2 să cunoască evenimente biblice . O.

Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. de comportament creştin .4 să-şi însuşească moduri de manifestare a . 5. CONŢINUTURI CLASA I I.1 să identifice faptele bune şi principalele .3.C. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . Prima oră de Religie a micului creştin 2.C. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1.organizarea de jocuri de rol.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.povestirea unor fapte bune.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. credinţei prin gesturi liturgice . 4. Semnul Sfintei Cruci II. ..prezentarea icoanei sfinţilor.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. concursuri pe teme religioase. . 4.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. Despre credinţa creştină 1. . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4. modele . Educarea atitudinilor de acceptare. 4.3 să respecte regulile de comportament mo. serbări.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5.a IV-a 5 . .exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.Clasele I . O.organizarea de jocuri.învăţarea de colinde şi cântece religioase. . religii sau confesiuni. 4. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. O.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.2 să recunoască în faptele sfinţilor..rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii.

“Hristos a înviat”. Al.a IV-a 6 . Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. facerea omului. Nazaret. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. nu mai dormiţi. Nicolae. 9. 5. 2. Biblia ilustrată. boieri. Stelian. Măndiţă. Măndiţă. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. cruce (semnul Sfintei cruci). în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Fecioara Maria. smirnă şi tămâie. Sf. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Timotei Popovici..M. Sf. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Naşterea Domnului 3. Leon. Iisus Hristos. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Ioachim şi Sfânta Ana. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. Betleem. craii de la Răsărit. aur. Copilăria lui Iisus V. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Aş vrea să fiu Magdan. Biblia sau Sfânta Scriptură. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. 8. rugăciunea. lecturi moral-religioase. sărbătoare. Povestiri morale (“Cine vede”. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Marin Constantin.2. Sus. amin. Sfinţii. Maica Domnului. 6. Domnul Iisus Hristos.“Cântec de primăvară”. biserică. Eva. Sus la poarta raiului. facerea lumii. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. rai. 7. credinţa creştină. înger. apostol sau ucenic. Fiul lui Dumnezeu 1. Naşterea Domnului. Ioana et al. Teodor Balş. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. Emil. “Căţelul”. Steaua sus răsare. Dumnezeu iubeşte copiii 2. prietenii copiilor 1. I. închinarea magilor.. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Învierea Domnului (colinde. Podoleanu. Sf. scenete. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. Am plecat să colindăm 2. Dumnezeu. serbări religioase. Trei păstori.Clasele I . 3. 4. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Elena. creştin. duminica (ziua Domnului). Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. “Pomişorul”. Dumnezeu şi copiii 1. Gândăcelul Gârleanu. “Dovleacul şi ghinda”. Sfânta Fecioară Maria 2. “Iarba preţioasă”. Naşterea Domnului 2. fapte bune. Dreptul Iosif. “Vremea bună”.

1.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.a IV-a . 2.observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.2 să utilizeze corect termenii religioşi . Dumnezeu faţă de lume .Clasele I . este o formă de manifestare a iubirii .C. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. 7 Religie – Cultul ortodox .3 să cunoască faptul că rugăciunea .exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite. .exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică .1 să explice înţelesul unor termeni .C.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.vizite la biserici.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date . .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. . . . .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală. .exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate. 2. . .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi. pe baza contextului în care sunt folosiţi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. .1 să enumere si sa descrie situaţii din . 1. .

4. .a IV-a 8 .1 să descrie principalele calităţi ale unui .alcătuirea.4 să identifice. . 3. în familie şi Biserică/ părinţi-copii.alcătuirea.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.C.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. .redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului.Clasele I .2 să povestească. . a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. oral. 5.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. . O.O. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . 3. unora faţă de ceilalţi . 3.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.C.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. pentru venirea fiului Său . oral.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.1 să precizeze evenimente şi persoane . ruga . 4. 4. momente . modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile .exersarea rugăciunii în comun. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .3 să participe la manifestările .învăţarea unor rugăciuni. pe baza analizei relaţiei .exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. O. . Educarea atitudinilor de acceptare. cu ajutorul profesorului. 4. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.C. oral. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. cu ajutorul profesorului.2 să-şi formeze deprinderea de a se .

dar al lui Dumnezeu 2. prietenii copiilor 1. Minunile Mântuitorului 1. vecini. mântuire. Sf. Moise. familie creştină. Nain. scenete. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Rugăciunea mamei 3. Familia 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1.. Canaan. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox .2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2.5.1 să manifeste atenţie. Familia . Dumnezeu iubeşte lumea II.. Ioan Botezătorul. Sfat bun! 2. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Iosif. Modele de comportament 1.a IV-a 9 . serbări religioase. Iosif si fraţii săi IV. faraon. Avraam – răsplata credinţei 2. Casa lui Dumnezeu . jertfă.Cuvioasa Filofteia . Isaac. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. evrei. Călugăr. israeliteni. Sarra. lecturi moral-religioase. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Dumitru. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Naşterea Domnului 2. Castrişanu. datorie . Rugăciunea micului creştin III. Despre credinţa creştină 1. iubire creştină. Învierea Domnului (colinde. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Egipt. popor ales. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. Pescuirea minunată 2. credinţă. T. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Sf. Învierea fiului văduvei din Nain V. Iubirea părinţilor faţă de copii 3.Clasele I .biserica 2. putiu. Mica Biblie 2. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Iacob. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Sfinţii. colegi. Iordan. Botezul Domnului.

Viflaime. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Muştele şi păianjenii”. vin colindători. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Ţie. Magdan. Leon. Viflaime. Paladie. O. “Calul furat”. Milutinovici. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Coşbuc. Mama 6. Religie – Cultul ortodox . Doamne2 Audiţii muzicale 1.. “Fiii neguţătorului”. Coborât-a coborât 2.M. Proloagele (selectiv) 12.4. Colinde: Iată. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. “Cele trei surori”.Clasele I . Duna. Corul de cameră “Madrigal” 2. Veniţi astăzi credincioşi.a IV-a 10 . Patericul (selectiv) 11. George.. Ectenia cererilor. în Astăzi S-a născut Hristos. Zoe. Ghicitori creştine pentru copii 8. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. ce veste minunată. I. Moshu.. Ioana et al. Chemarea credinţei. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Rîureanu. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. I. Lavsaicon (selectiv) 10.

2 2.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.1 3.Clasele I . mesaje religioase) religios 1.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .2 1. .exerciţii (orale).exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana. .CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. modele biblice morale cu ajutorul profesorului.1 1. 1.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. 3.3 2. .exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios. numirea parţilor. imagini.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. . 2.exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .3 O.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.C. . O. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .C.C.1 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.) sau a unui plan de idei. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox .răsfoirea Bibliei. mai importantă carte a creştinilor şi .audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei . să manifeste interes pentru lecturarea . .lecturarea unor texte biblice reprezentative. .exerciţii de dialog pe o tema dată. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .a IV-a 11 . de prezentare a portretelor marilor personaje.

exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. 4. 5. Educarea atitudinilor de acceptare. observarea icoanelor unor sfinţi. .3 O.C. 4. creştinilor la sfintele slujbe .Clasele I .1 5.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.5 vizitarea bisericii din parohie. exerciţii de dialog privind minunile. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. să precizeze căi personale de . O.C. virtuţi ale sfinţilor .2 4. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni. să formuleze aprecieri asupra . biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.3. 5. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .2 * Religie – Cultul ortodox . să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.4 să sesizeze subiectul (natura . prezentarea calendarului creştin ortodox. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.a IV-a 12 .1 4. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3.

Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Regele David 3. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. robia egipteană. Micul creştin în biserică 2. Despre credinţa creştină 1. Daniel Sihastru 5. Solomon. Nicodim. Măndiţă. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. lecturi moral-religioase. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Bolintineanu. asupra oamenilor . Regele Solomon III. membru al Bisericii.Clasele I . Sfântu Andrei. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V.texte selective 4. Evangelie. Leon. minuni asupra naturii. Poezii 8. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Tablele Legii. Sfinţii. idol. Fiul lui Dumnezeu 1. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Muntele Sinai. sfinţi români locali. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.a IV-a 13 . Sf. Patericul românesc . Decalog. Învierea Domnului (colinde. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. rege al poporului ales. Dimitrie. Sf. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. minune. ieşirea evreilor din Egipt. scenete. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. încredere în Dumnezeu. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Bălan. Naşterea Domnului 2. Duna.Parascheva . Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. serbări religioase. Sf. Zoe. Din nou la şcoală 2. sfinţirea templului. învieri făcute de Mântuitorul. prietenii copiilor 1. Magdan. viţelul de aur. Iisus Hristos. Ioanichie. Biblia 2. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Mica Biblie 3. Carte de rugăciuni 6. Dimitrie cel Nou. David. Personalităţi biblice 1. Vechiul şi Noul Testament. Potolirea furtunii pe mare 4. Învierea fiicei lui Iair IV. Goliat. Saul. sfinţirea bisericii.

Colo-n sus şi mai în sus. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Maică sfântă.10. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Audiţii muzicale 1. Rîureanu. a Tale cuvinte. Aliluia. Timotei Popovici.Clasele I . Din an în an etc.M.a IV-a 14 .. Mic catehism 15. “Măgarul”. Patericul (selectiv) 12. Doamne 3 3. “Cele două surori”) 14. Nicolae Lungu. I. Sfinte Dumnezeule. Al. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Crucii Tale. Şebu. Praznic luminos.texte selectate pe temele de studiu 13. “Stejarul”. Ioana et al. Ectenia mare. Ectenia mică. Colinde: Doamne. 2. La Vifleem colo-n jos. Proloagele. Maică Preacurată. Mărire Ţie.. Bucură-te. Câţi în Hristos. Ghicitori creştine pentru copii 11. Milutinovici. I-II. “Cine vede”. “Ploaia”. Pr. Vlahuţă. Versul Preacuratei. vol. Sebastian..

etc. Mântuitor. ca părinte spiritual.participarea la activităţi caritabile.a IV-a 15 . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. temele studiate .iertare. bunatate. milostenie. . a listelor de termeni. .Clasele I . .Taine la care au participat.exerciţii de descriere orală.nuntă) .lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin . discutarea unor aspecte concrete : naşi.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului . 1. a modului de adresare către un preot. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. 1. O. credinţei creştine botez. pereche. respect .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.C. . 3.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.dialog pe tema necesitatii iubirii .ascultare. mod de manifestare a lui Dumnezeu .ca poruncă dumnezeiască .CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . rabdare. intrebare structurată. a glosarelor.3 să prezinte importanţa iubirii ca . 2. utilizând .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. . greşeală. O.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox .C.sumară .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf. îndreptare . 2. . d de repetare alcătuirea de fişe de lucru.C.utilizarea dicţionarelor. cuminţenie.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor. iubire creştină. porunca mântuitoare. . acceptare etc .2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia.împărtăşanie.învăţarea salutului .spovedanie.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . alegere duală.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.1 să-şi dezvolte vocabularul.

exerciţii de citire.lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului. să cunoască. . venirea Mântuitorului .discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament. .2 3.Clasele I . transcriere.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . evenimentele din viaţa . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.a IV-a 16 . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. 3.etc. să cunoască Decalogul şi să aplice .repovestirea textului lecturat.4 Religie – Cultul ortodox . .discuţii .rezolvarea de texte lacunare.1 să explice rolul profeţilor Vechiului .3 3. de itemi pereche. să-L descrie pe Domnul nostru Iisus . adevărat .exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. în succesiune logică. .3. .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.prezentarea principalelor profeţii mesianice.relatarea.

exerciţii de dialog pe tema dată.vizitarea de mănăstiri.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. Profetul Ilie 2. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. . Învierea Domnului 5.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. C.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi .argumentarea biblică.1 să compare tipuri de comportament . . Profetul Daniel III. Despre credinţa creştină 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4. sfinţi. Dumnezeu şi om 1. 4. . 5.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. 4. Patimile Domnului 4. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. Educarea atitudinilor de acceptare.exerciţii de identificare şi descriere.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. . . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. Cum devenim creştini 3. argumentarea opţiunilor. . indiferent de credinţa fiecăruia. .exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. . biserici care au ca protectori.O.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I.Clasele I .a IV-a 17 . poruncilor divine pentru mântuire . Iisus Hristos.1 să argumenteze rolul respectării .jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. . . din vieţile sfinţilor.3 O. . Cum ne păstrăm sufletul curat II. Cina cea de Taină 3.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. .mici studii de caz. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. a vizând relaţiile cu semenii.C.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.

Sfinţii. Osana. Patimile. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. lecturi moral-religioase. V. Fericirile. Hristos a înviat! 12.. Alexandrescu. Milutinovici. “Comoara”. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. “Spicele de grâu”. “Sticletele”. Muntele Măslinilor. Pilat. Intrarea Domnului în Ierusalim. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Napii”) 15. giulgiu. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Antologie de poezie religioasă 8. Isus 9. “Nu mă uita”. Şebu. Colindătorii 7. Trei crai de la răsărit. mironosiţe. trădarea lui Iuda. Sf. Tismana 5. Rîureanu. Proloagele . Muntele Golgota. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Antifonul I. “Sămânţa de in”. Ioana et al. Cina cea de Taină. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. profeţii mesianice. Duna. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Mare-i seara etc.Clasele I . I. Grigore. Militaru. Ghicitori creştine pentru copii 13. Coşbuc. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. scenete. Înălţarea la cer IV. Iuda vânzătorul. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Sebastian. Ap. Biblia 2. Antifonul II. Minunile Maicii Domnului 11. Magdan. N. Şt. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. “Ţarina”. prietenii copiilor 1. Acatistier 4. Zoe. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. George. Leon. Sfântul Ioan Iacob Românul . Decalog. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei..Înălţarea la Cer.M. 2.6.. Carte de rugăciuni 6. Învierea Domnului (colinde. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Iosif. Mica Biblie 3. Îngroprea şi Învierea Domnului. Muntele Carmel. “Racii”.selectiv 14. Măndiţă.a IV-a 18 . Porunci dumnezeieşti. Naşterea Domnului 2. serbări religioase.. Petru şi Pavel. Baal. Marea poruncă a iubirii V. Apărătoare Doamnă.O..

3. “O. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Caseta nr.a IV-a 19 . Discul nr. Corul “Madrigal” 4. II. D. Corul de cameră “Madrigal” 2. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colecţia Pr. “Tropar din Canonul Floriilor”. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Prea Sfântă Născătoare”. Corul “Madrigal” 3. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Caseta nr. “Axion la duminica Floriilor”. 2. Măicuţă sfântă. “Prohodul Domnului “. Vasile Stanciu. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. 1.Clasele I . Colinde. Moldova şi Transilvania. Chirescu.

Religie – Cultul ortodox . S6. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. evenimente biblice. cu termeni specifici . evenimente biblice. a normelor de comportament creştin. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian .în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. fapte. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume .Clasele I . S3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Utilizarea corectă. eficientă a unui vocabular religios minimal. S2. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. Educarea atitudinilor de acceptare.a IV-a 20 . situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. Aplicarea. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. 3. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. în situaţii variate. S5. tradiţii religioase. Identificarea virtuţilor creştine. situaţii de viaţă. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yone Poenaru liked this
Tic1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->