HEOGRAPIYA, KASAYSAYAN, AT SIBIKA AT KULTURA (HEKASI) 4 Lourdes School of Mandaluyong Pagsasanay Para Sa Ikatlong Katlong Taong Pagsusulit

Saan nabibilang ang mga lalawigang nababanggit? Isulat sa patlang kung ito ayARMM, XII, o XIII sa patlang. _____________ 1. Lanao del Sur _____________ 2. South Cotabato _____________ 3. Surigao del Sur _____________ 4. Dinagat Islands _____________ 5. Basilan _____________ 6. Maguindanao _____________ 7. Sultan Kudarat _____________ 8. Cotabato _____________ 9. Tawi-tawi _____________ 10. Agusan del Norte _____________ 11. Sulu _____________ 12. Agusan del Sur _____________ 13. Surigao del Norte _____________ 14. Sarangani _____________ 15. General Santos City _____________ 16. Cotabato City

Pagparisin ang mga lalawigan sa kanilang kapital. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot. ___________ 1. South Cotabato ___________ 2. Sulu ___________ 3. Agusan del Norte ___________ 4. Agusan del Sur ___________ 5. Cotabato ___________ 6. Sultan Kudarat ___________ 7. Sarangani ___________ 8. Surigao del Norte ___________ 9. Surigao del Sur ___________ 10. Maguindanao ___________ 11. Tawi-Tawi ___________ 12. Basilan ___________ 13. Dinagat Islands ___________ 14. Lanao del Sur Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sinong pangulo ng Pilipinas ang lumagda sa batas na bumuo sa Caraga Administrative Region? a. Ferdinand Marcos c. Corazon C. Aquino b. Fidel V. Ramos d. Joseph Estrada a. Koronadal City b. Marawi City c. Shariff Aguak d. Kidapawan City e. Jolo f. Panglima Sugala g. Isulan h. Isabela City i. j. l. Alabel Butuan City Surigao City

k. Prosperidad m. Tandag n. San Jose

HEKASI 4 LSM 2010-2011

1

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

2. Ang kasunduang ito ay nilagdaan noong 1976. Nasasaad sa mga probisyon nito ang pagkakasundo ng pamahalaan at ng Moro National Liberation Front (MNLF). a. Tripoli Agreement c. Maradjao b. ARMM Convention d. 1987 Constitution 3. Siya ay isang magiting na mandirigmang Muslim na ipinagtanggol ang Mindanao sa mga mananakop na Kastila. a. Bud Dato c. Sultan Kudarat b. Valero Camaro d. Shariff Kabunsuan 4. May ibang Pilipino na naniniwalang naganap sa Masao ang unang misa sa bansa at hindi sa Limasawa. Saang lalawigan matatagpuan ang Masao? a. Agusan del Norte c. Surigao del Norte b. Agusan del Sur d. Surigao del Sur 5. Ang lalawigang ito ay malapit sa Philippine Fault Line kaya madalas ang paggalaw dito ng lupa. a. Agusan del Norte c. Surigao del Norte b. Agusan del Sur a. Surigao del Sur 6. Ito ang kahulugan ng pangalang, “Maranao.” a. agaw c. tag-lawa b. suri d. marangya 7. Ang lalawigang ito ay isang archipelago na binubuo ng 157 isla. a. Sulu c. Maguindanao b. Basilan d. Tawi-Tawi 8. Kilalang teritoryo ng mga Yakan; pangunahing produkto ay goma. a. Sulu c. Maguindanao b. Basilan d. Tawi-Tawi 9. Kinikilalang kauna-unahang lugar sa Pilipinas kung saan naipakilala ang Islam. a. Sulu c. Maguindanao b. Basilan d. Tawi-Tawi 10. Dati itong bahagi ng Cotabato at nahiwalay lamang noong 1973 noog hatiin ang lalawigan sa 3 bahagi. a. Sulu c. Maguindanao b. Basilan d. Tawi-Tawi 11. Kinalalagyan ng labi ni Makdum, ang kauna-unahang misyonerong Arabo sa Pilipinas. a. Lake Sebu c. Simunul b. Torogan d. Tugaya 12. Tinatawag ding Eid Il Fitr; Katumbas ng Pasko ng mga Kristiyano. a. Hari Raya Puasa c. Hari Raya Haji b. Ramadan d. Mecca 13. Isang antigong tahanan ng mga Muslim sa Marawi City. a. Lake Sebu c. Simunul b. Torogan a. Tugaya

HEKASI 4 LSM 2010-2011

2

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

14. Lawa ng South Cotabato; tahanan ng mga T’boli. a. Lake Sebu c. Simunul b. Torogan a. Tugaya 15. Sentro ng mga pagawaan ng mga produktong brassware; matatagpuan sa ARMM. a. Lake Sebu c. Simunul b. Torogan a. Tugaya Isulat ang tamang sagot sa patlang. Piliin ang iyong sagot sa mga nakalista sa kahon. ASEAN Adam Malik Lao PDR East Timor AFTA Narciso Ramos Brunei Darussalam Tun Abdul Razak Bangkok Declaration Carlos P. Romulo Vietnam Cambodia

__________________ 1. Ito ang samahan ng mga bansang nabibilang sa Timog Silangang Asya. __________________ 2. Siya ang nagmungkahi ng pangalan ng samahan ng mga bansa ng Timog Silangang Asya. __________________ 3. Siya ang unang naging kinatawan ng Pilipinas sa ASEAN. __________________ 4. Nagsimula muna bilang observer ngunit naging miyembro din ng ASEAN noong 1995. __________________ 5. Nagnais na maging kasapi ng ASEAN ngunit ito ay tinutulan ng Indonesia. __________________ 6. Ang dokumentong nagbigay daan sa pagtatag ng ASEAN. __________________ 7. Layunin nito ang malayang pagdaloy ng produkto, puhunan, at serbiyo sa mga bansang kasapi ng ASEAN. __________________ 8. Budismo ang relihiyon sa bansang ito at Khmer ang wikia ng mga mamamayan. __________________ 9. Kip ang ginagamit na salapi sa bansang ito. __________________ 10. Kapital ng bansang ito ang Bandar Seri Begawan. Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan. Palitan naman ang salitang may salungguhit ang pangungusap ay mali. __________________ 1. Ang mga artifacts ay mga nahukay na kagamitan tulad ng palayok, pulseras, hikaw, at plato. __________________ 2. Ang antropolohiya ay pag-aaral sa mga artifacts at fossils. __________________ 3. Carbon dating ang tawag sa prosesong ginagamit upang malaman ang taon kung kailan nalikha ang isang artifact. __________________ 4. Ang fossils ng Tabon Man ang ay nahukay sa isang kuweba sa Palawan. __________________ 5. Sanskrit ang abakada ng mga sinaunang Pilipino. __________________ 6. Pagano ang mga unang Pilipino. Tagapag-alay nila sa mga ritwal ang mga babaeng pari na kilala sa tawag na diyosa. __________________ 7. Ang barangay ang pamahalaang umiiral sa buong bansa. __________________ 8. Ang mga kasapi ng Sultanato ang katulong ng Sultan sa pamumuno at paggawa ng mga batas. __________________ 9. Barter ang sistemang kalalakalan na umiral noong unang

HEKASI 4 LSM 2010-2011

3

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

panahon sa Pilipinas. __________________ 10. Ang mga Intsik ang nagturo ng pag-aalaga ng bibe sa mga sinaunang Pilipino. Isulat kung galing sa mga Instik, Hindu, o Arabe ang mga impluwensyang nababanggit. _____________ 1. kalendaryo _____________ 2. jueteng at mahjong _____________ 3. Islam _____________ 4. mga armas _____________ 5. paglalaro ng sungka Bilugan ang tamang sagot. 1. Marso 16, (1521, 1721) nang makarating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. 2. Kasama ni Magellan si Padre Pedro Valderrama at Antonio Pigafetta, isang (tagapagtala, manggagamot)sa kanyang paglalakbay. 3. Unang bayaning Pilipino si (Jose Rizal, Lapu-lapu). 4. Tumagal ng (320, 330) taon ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. 5. Si (Andres Bonifacio, Juan Luna) ay bayaning nakilala bilang lider ng masa. 6. Si Heneral (William McKinley, George Dewey)ang lider ng puwersang ipinadala ng Estados Unidos na tumalo sa mga Kastila sa Manila Bay. 7. Ang samahang (Propaganda, La Solidaridad) ang naglathala ng mga sulating nagpakita ng mga hinaing, puna, at pagkondena sa mg apang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. 8. Si (Dagohoy, Hermano Pule) ang namuno sa pag-aaklas ng mga Boholano laban sa mga Kastila. 9. Si (Miguel Vicos, Januario Galut)ang nagsumbong sa mga Ameriukano ng lihim na daan sa likod ng Tirad Pass kung kaya’t napatay si Gregorio del Pilar. 10. Pinapatay sila Padre Gomez, Burgos, at Zamora noong (Enero 23, Pebrero 17), 1872. 11. Noong (Agosto 19, Disyembre 30), 1896 binaril si Jose Rizal sa Bagumbayan. 12. Hulyo 17 (1892, 1896) itinatag ang Katipunan. Ibigay ang buong pangalan ng mga sumusunod. 1. ASEAN ____________________________________________________________________ 2. AFTA _____________________________________________________________________ 3. KKK _______________________________________________________________________ Magbigay ng tig-isang halimbawa ng mabuting epekto at masamang epekto ng mga impluwensyang ito ng mga dayuhan sa ating kultura. 1. Katolisismo Mabuting epekto: ____________________________________________________________ Masamang epekto: __________________________________________________________ _____________ 6. Mga Kwento ni Juan Tamad _____________ 7. pagsusuot ng sarong _____________ 8. sultanato _____________ 9. paggamit ng payong _____________ 10. Pagsasaboy ng bigas sa kasal

HEKASI 4 LSM 2010-2011

4

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

2.

Pagdaraos ng mga okasyon tulad ng pista, Pasko, at Mahal na Araw. Mabuting epekto: ____________________________________________________________ Masamang epekto: __________________________________________________________

3. Edukasyon sa panahon ng mga Amerikano Mabuting epekto: ____________________________________________________________ Masamang epekto: __________________________________________________________ 4. Pagpapakilala ng kulturang makabago noong panahon ng mga Amerikano Mabuting epekto: ____________________________________________________________ Masamang epekto: __________________________________________________________ 5. Pagpasok ng kulturang Hapones noong panahon ng Hapon Mabuting epekto: ____________________________________________________________ Masamang epekto: __________________________________________________________

HEKASI 4 LSM 2010-2011

5

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.