ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

nr. Educa ie fizic i sport VI.E.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I.C. 3638/ 11. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.ANEXA 2 Ordinul M. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 .04. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. minim de ore pe s pt mân Nr. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV.

Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.04. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.E.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.1 Ordinul M. nr. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art . Educa ie fizic i sport VI.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 .C.ANEXA 3. 3638 / 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. minim de ore pe s pt mân Nr.

instrumental se efectueaz pe grupe. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. instrumentele de suflat percu ie. de la toate instrumentele.3. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. pe clase de 20-25 elevi. 7 . se constituie în an preg titor. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. instrumente populare. indiferent de num rul de ani de studiu. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a.a VIII-a). Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . cu elevi care studiaz vioar . Orele de instrument se predau individual. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. de percu ie. Studiul instrumentelor de suflat.2. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. corzi grave. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a.5 elevi. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3. în acest caz. Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a).a VIII-a. Orele de ansamblu orchestral . clasa a IVa.ANEXA 3. instrumente de suflat-percu ie. în vederea admiterii în clasa I. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I . sufl tori percu ie. începând cu clasa a VII-a. corzi grave.

cobz . trombon-tub . vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. ambal. nai. Pentru ciclul primar. La instrumentul principal. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . clarinet. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . 8 . Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. harpa. altele decât pianul i vioara. începând cu al doilea an de studiu. Instrumentele populare ca: nai. harp . iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. ambal. corn. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or .To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. La ciclul primar i gimnazial. trompet . fagot. la sfâr itul semestrului I. oboi. cobz . Instrumentele. contrabas. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. verific ri. începând cu al doilea an de studiu instrumental. Pentru ciclul gimnazial. taragot. se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. violoncel. chitar . taragot. flaut. chitara clasic ). audi ii. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). concursuri. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or .

Tehnologii VII. Ordinul M.04. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.E. nr.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL . Educa ie fizic i sport VI. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V. 3638/ 11.ANEXA 3. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.C.4. minim de ore pe s pt mân Nr.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9.

Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.ANEXA 4 Ordinul M. Pictur III. Modelaj IV. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. nr.C. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Desen II. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.04. Educa ie fizic i sport VI. 3638/ 11. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. minim de ore pe s pt mân Nr. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.E. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 .

2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. 3638/ 11. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. minim de ore pe s pt mân Nr.1. Educa ie fizic i sport VI. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Tehnologii VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.ANEXA 5. Ordinul M.C. nr.E.04. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.

pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt.ANEXA 5. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. aceasta considerându-se o singur grup . pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . Cu întreaga clas deodat . La grupele de avansa i i de performan .2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. 3638/ 11. La clasele a V-a – a VIII-a. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. la o clas care practic aceea i ramur de sport. C. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. B. atletism etc. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice.2 la Ordinul MEC nr. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. Aceste reglement ri se aplic na ionale. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. i la celelalte clase. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. înmul it cu 2. respectiv un b rbat i o femeie.04. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). La gimnastic artistic sportiv fete. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup .) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . În aceast situa ie.

04. orele de educa ie tehnologic au regim op ional. colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art .individual (instrument. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. 39 din Legea 84/ 995). Pentru elevii de la acest tip de coal .2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. la Ordinul MEC nr. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ).ANEXA 6. (Art.1. 3638/ 11. iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. art vocal . repertoriu individual) 3 . Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). care atest specialitatea parcurs i absolvit . corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic .

teatrului. istoria muzicii. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. în limita locurilor aprobate. baletului. dans modern. Modelaj IV.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. forme muzicale. începând cu clasa a V-a. armonie. ansamblu instrumental / arta actorului. ansamblu coral. repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. ritmic . grup preg titoare în clasele I. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . dans românesc. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. istoric. op ional. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. euritmie. muzic de camer . Înaintea începerii fiec rui an colar. op ional. Desen II. dans clasic. ca disciplin teoretic de specialitate 4. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I.2. orchestral). În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. 4 . disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. duet. ANEXA 6.a IV-a. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . Pictur III.