10·· •• ····plr··Er··RA···' .. ·············TI IO···.··R·.

"S~:

... I . .. . ",-... .

MANUAL

FOR ALL AR-l. OB AlID ·M 1 J. SERlE'S RJ FLES

,t.oii'RKlIIT AFtM.Iio.I,.rl'l:, till!::. D ,EUlER. 1.'997

A~lllJi., It-:!l:·_

P.O. 8o~ 200 ,QENIE.SEQ, IlUiNO~S 6,1.2;504.

PM) ~4·69)9

This IDoo1 J!1ro~id~ iMijfll[jjjjlllniS- €in ~ 'I!i~t I)rJiJ ,~~ l!!ii~inl~lJam!;lc (lfritlks firom IboIh Arr.ilaiUi.'(: iii"Jd 'iihE ~)J,gji~' .A,~, ~ii<i$i!!jr:! 0," i!.1ml.lIl.1li1:!. :~~_;if 9I1ri1l!1l\d~f.lli i~, HIi~fl!ili}' ~t~ )'I)'IJI1IY ~(I III~ ),l)'Ur rifle.. "IfOIfI ~fci:'}.' _ ,!mil ,[h.a1.Ij)f~Ii~ ,[!J;'Q!,I_~.il! Y(lI,l, ~.ili$ till! YI<i!Jl1o\;OO'II!llcily i[):ryoo~ Iri:iik and ;(ii!i )'I!!ltf ,~~,wi~i,~ (Iof~r~1?' I1Ul~ !PIlIInmiiilii ~[lI B.l1 ~fofWMi1:!i. "'1~3$t !/l.iiJdy tko! ,eg.!tiri!Qrr..;Jrn~ Silf~ rnlc::s.l1otuli ill ibils. IIl'iEilllll'flL ''!!I(Iiljr. !!'ir;;~ ~~'MI]!i_I- ~$,~ iil',;!1'1 '1J'/iil1Cr is a;l\l,',Ei)':'S S3iJ~)'~

'Yol,lr ~oool r:;::·:.;p(m~ibi 1i1~ as. a ~U11 GWMr i~ :5lf:€iUIlf~~ _ M~~ ~r~ 1fg'1 ~~ rin~ remains in 1fof!>Jl"llD§.:iblor Mlftd~ ... VOUR~!: :!#orn bc~"'rn;c;!II1! l[l1;wilJ[n;!! 5JW1l1ifr ~I:I 3J erime or I~;t,g~i": rrm:k'i: ,$'!!~ ~~r. ~i:lil~ is r.'rJZiP'C'rl~: ~~i;mm:d. Loo'k il in,~ ~fi!ir.E' ~~-~i'l: ~D~il1~1" gr, illMmc' is ai~'Bjla'bk r~mo~1r, lIN: I:I!!I~I. C8iflft¢f A~'jj.jy Ii'f!rJ ~orc i~ ~p.~ffild,r I( )'iii!.l ,b'u ~OOI!,\· '!,\Ibm'~!!1 ~~I 3J ~~~,e.~ ~grr!~~r ~ ~ Ir'~S!J'll!lil~ ~ri:a:. O;;omJl.:Kt A!r:rna.l~i~ 'i,& ol!Hfllii !i;lm~.

""n1i~~!~ miim.!ffl~tu:re;,(j "',Bri~i:2- o:f~Iif' IOBdill!]! riifks... ,imd i$ ~1~~I~ ~d;;il1~ impw"'~mCf1~~ An share HI;(: !iflm~' h:!i$le ,ik_~wn ;fI.fiili ii1fr~~ '!Ii~, ~ ~on.irel5... Thi~ mllt'U:3:llil"idud~, pIlol'l.'iOf($ (lor U.$... ~'fT11~. ~i;!I M~il1~ ~ ;;fI1XU'JIl~R1~ il I!ji'im:L1i:nS p~IlI"'MI ~i~ilI,g 'ai1liil 'iT!~_i!liI!:i!1iY1'C' tcdll1iq,ucoS. Tihe- il1foITllaiiml ~~ ICi!lil;ai~, ,1$ ,~j;i,~rLi~l~ !g ~11 A;IT!1i!l~1C':El00i ~k .Arm~ fiifiks and ,eadii_n0f':5.

:I m!itrw::uioll1- whld-Ii lil~fw to .~iii'i;t !'n[!(!~!;:; wil'l be "'1C\tilr rrwktidL 'lfIi'if :f1i'~[ :s.e0iiao:n ij)f ~hii~ i'f~_!.i3l ~~ ,$iI~~~. II'!! les, 'il"!~tuo;:!~n~ 110 .... · 19 ~Ieaf :-'ilIUf rililot;fin;d I~EiKi~r al. :sa~. "hto!: ilI~~~ ~ill(n ~:t(flIBiIt~ i~~ ~iOOL ,B1'II1I '1ihC' SN"iiiiloJi ~ltial rl!i~lfli1i~ !!'!lK'!!i.!i$l:s !Wilipt::~ l!1il~imCf1!Y"C'_ Th~ 'i'i!'i91 !lOr.ili!Z!1II ,CI!!"'orlf:5, 11",ljbl~ sliil!!Ohn',S ~l1it'M'!~.

N(JiHCE

ArrmaLito!!: ih!li5o ao oOlrum! !lJ!;,\e~ ~~e' use of ~I)ilif rifle" ,ilnd !1ruiill i 'IiIGl iK- 1I~i"isdbl\i;! fUT [~jlJl)'" dt:ailih, 'D~ d;!IlruB,~~ 10 '!fI~Pj!:Tllf 1"(!~l!Il!i!'!!S !firO!lil ei111i!i!r Imte:l'liioolil:l Qr ii!ie>c i~~i~1 di~(Iil~fI.~ (It!' Ufds 1I~~ilifI. Or rur ~I$ ~lIDQtii!(1iI wne:1'I ~~d f'j)~ p.'1i!l'pDs!!'05. 01' s.'IIbj~~~ ~:(lI !1"(!8'tm;~n1: (W''i!o!I]Ii.ol;t! it Wt!!i50 Ii'i~i' in~en~ed, AlfII'!~l;i.~J!! wm DO! ~~Oi'i;j)F (Iaiifiiils uJi!±l~r tiilte LiItl~led Wi!iiitii.rtty w.D~Q.'h rnsilit Ihmi ~:ti:Td~M OJ' i!lll:plfq~' itl9'!11~I~IlB. !J,,~'!iI!:i;l!~i~ :;idlil!J~rnen~s O~ ~s, ~p'!:;i~nHi!nt, ~iTOSIOfl, ii1e,gr,ce~, iJse of'iihi: ''MQmg I,ypi: 1[1[ ~:HiiI;r,r, ,!IId"i!llrulmmn~tiOiii. orr II:n: iI.IS~ or aJI1Im'lll'ii~~I1I!'I il;!tllii!'F th!ln origj[!2IU, :liiigl1 q,uf;!!ity (:lMl'Ill1ie.K,jil'1I1y 'fi!lI3I!i!l!If~!l!!!I~ ;f!!1i'Ifl'i'llfilil~i1Ii'I i:Fi g,godj egjj"filioiti. ur ,im)' (OOl!Dmiltion lilt It: o:r., ,i\iif-rili!lLi~t'! win not ft'filliliJi" clBrill1l1s. I!Jl1i1il~' jtl~' ~imi_~~}iil w:arr;8nty :!)O~ ~)f !ff~~ Or. ;C"!ll!l$'(!' '\¥fI;efli S\!iClll eff!~iitls, are millde Ib,), ~ooiiidi Of' rub~eqi.lent w.rners.

O)l"illl(;.' Ai"miitdtt, {j iJr~ti:b' :Bii (,30!J) '!ij!'4~tt']:1 ""Iiim ,!liD}' ;[jfllll:liii[l{IU~ nr 00 Irl!!!UiM ~ rm~ "or :M!!r'i!!~.

'JAJlLE OF CON"ID'ENTS

C~,e$i~ ,rune.

$,afe:ly C~ed Ope'4aJting iProooolJ.lres::

Loadiag

Chamlxi3:1Iil@; omd ,f,iring Ze:!\cd:ng dlle Si:g'tiu;s, N;Miq,na] Ma!~c'h fri,~~~ Oo'Ual?'Si.'b~f: Bl!Illts~,ock. !rteD''t.o'!,!a;b~e Si,ghl'$

fi,el:d Strippi~; Ch1'i31n:ng, Ihe Rift!!,; HandguaOOis

UPp€lF and l.o'il'oI!ar :ROO~u¥tT

Chargi~ Handl~ and Bol;1 Camet: 'Group Lower Rei;A;l:'!,IIe!" and E"'x~e.n$io:n Asse:mb:~y

Cleani[lJ,g 8ill'Id ]FI$~i;i!Dj]:

Upper Recei,ver. mld B~rr'ei~ Asse!mbi~:r Cit:lli[8i:1iI8 H8ruiie,~ B~il Caw.!)'ier' Group

L w ~ R," '""\r""-"'c;~e;mbl'IJ" 0' '(:r., I:~~~" ... r M;oo_ ~~"" s:

Rea:s~"emiblv

••• • •• , ;lor'

Lower, Receiver A:ssemJh~:,.

IC~Hging Ha..n<lle ar~d Bolt Canii<eil' Gf.01Jpr Upper. and LO'Wer Re-oe:i:'Ve]'

H~d~iU~S

"I"" , , tk'"I" ot-ic.., 'itlin

,,;rOl!!!iJ\ e onOO"~~ &

"J""

5 5

~,

AllimlllUtr'it limi~d 'W1irriliitr i't ili\plit,ii~~ '~Ii' O:ri;I,i.ill, ~.d~~! IPI!!!rd!~Mr.I' 011' Ai!'1!!!~iUIic" ifIIIi(!, .. I'nij,iUulionJ pUil~bliiitni ',",III ",IinM ~iniilm1)' ~u;pp(ll"1! ~rr ~ ~ !!;if(l.~ lf~4!',! IIttlu'lliw (if liilt, .!ldt'I, mE WA'RJUi.]''ifIil'' :lIiEill:3ml[gs; :fil'iFEC'WI'!;I~ ~~' ~JIiQ:N ,KOCit:lln OF tritE, 'W"A1UtA.NTY 1Rlii1lil(~1l11OO'i "Aim !t:1Ili!)V!!:m\~P. W!f.lH 'iIl1~=, :KIR.&, I r i:'«) C.!lii~ iiiS (tiN F.IIil.E,,,r!i;LL ~J!:lK Wi:lL '11<1 III1L1JEP ,~'W N~!AJII.,

SH:<Iif'MWE:S. il\!")!ji, VAIU\itTlDN IS A.LLOVI.'ED..

.rIiJ!J'!~i~ ..,lifbs, Ii '!I! !1t ~.c ,!ld'"!ieiliri~'. tt~ii"~, ,lII1d ~OO!~~i~s. 'J1his ~~!~~}"i!J!,!I!-!) $11N~ ~l'!o:' ~'!;. ~. IIldi IM'ifiJ~l];(rn~ i'It(~ II)) ii'i~ifi!iiin )'!i!ur.' rif1~ fiH" )~iU:j;. iP~ iIllP!l ~~i~udl::;

,M! !Ilk ~n!:'n~

'G!:!mpll:bt tI~~ ~m. 00 OOmnl!;:r>iU rille ~iIo ;auiIMr.' I;~nftsur,.:tii;ll'!, ir!~!!!di!!a:

,2:4!.~ ,c.t11kf u,pp::rs, I.tr ~;:r'00i" .JlDl tiI,.2iI!3 tiili'ba 'rcll:~l~ ~l~, i!JliJ lifir!r'ljn~

'~,ilct ~1'Irx>i1i;.,!: Si-il'i!l!l iIDf-1i :!Iii~'lles.

'C!c~~~, ~pp.lll~, 1iIId! 61it,~ ~!!~~'~!ni~w ~

!i_~iii~

!:.!<!U4! ~~IMt>

~ AmI~Li~' ~E, ii, ~\1~i~!~ !it Ni ,ch~~ lrJr ~Ur~il!i1~J~ ii.11' Aiftila.LiI~;ii;tid 1EqiI~ A:nm5 rri Ill!! i. T~ ,filiollllini }"IIun:. ~i!T(p!1o' ~I):I':' ~ !!1(!!;¢ 'lI{g'ih ~ .... wr~ rc:~ill~1ioo

Hi~ qroillil;]r' mtiliil 2{! r:riIund r.!ilJ.l<ii 1;11" l'iil:! ~ ~~ ~ br::' ~ 10 Aiil-,~Ol:l; i!Wk; ~. us... CU. ~i~,~ ~"'. 1i\.'~i!J!;::r~~ ,mc:~ 1I1YiU1~ wli:llIK~d! i'irel'i [fI1;llfl1i'ilN" trlOOiJlm m~u.il'li;~ :ar,~ 1~lbllt- A~!!..i~~ ~Iil;" NR-'I,GB mq~l}¢5, Il'~ ifKiI t~IL~t~I~' 'l!lilll wi)" A'R.,~I!I ,(v;1Iffi~) ~~ (I!i' I'ioi!/!! $R>4:~ ~~,

,AJ'1'Mi.ilt ... 111 J'ro!r!i& ,illiOOdiflll:iE"lI1!finJ!I'If!d, ,lindlt.:d :~(lI wundll'l\.l&:W~' i!! !!:"~~~' if~ ~Iititf r:,!\ij; ro ~ mtt~M,j. iN:IW!!r1lE ,II) mun.d ~Ui~ i!n.!!l ,iI :il!~ ,1)of~S.!NI, plw; :5Al.ppJ~g. ,Ru~" ~biI, p.iiUd, ,iii" fr'!r"<miHi ~I'i!!j; e OO!, i«I!prniI~ ~u'lli~ JI~minli.A :UO.OO diltF 'iMiil 'tMi' ~ ,illf ~kiJjE: md ,d_~iJtBrnili! ~iilfi Willl~' ~ ~iii'i!:j rOCi-!k!t ~iiU1jNj,~ !i!~kIil!j'j.

'N~w '110 Ir(.jji'!4 '1i'iIpitKl!:.ani: a.'Ri'Ii!hI.~ fl'(tjjj Aimi!n.i.1li!i ,rw SJIUiD"lSiidi. 'COO~t!l2[]1 munill i'Mp~ ,m' !lti1!1l ,~f '$:6;5 >t-iffi Whrn iI1I1iii~l~. -:I1'm;to:iJm'" ,10 mm.t!I ~1I!!j; m i!,\!;illiibl~ 100r i~i'i~;IDd ~~pM, ~~, :P'Iit!l:j; iI:Ii :!ii:trj!l'lt:II, Il:r ,tiMi'i~!li .

.A:n(P' 1'I1~ii'i!:j' ~'jjinlrl~ Ii:ir. iiU" ~jjj (Ito MM, ~j;!>tfiiit.t" iill~ wiD iiliiiiik. ~jjJ i!il)' ji;i'iii'ia.Li'I~ .~11i1 U6.firtm ~Iiik

........

~ .. E"iIm' ~I.)' k\!~f {~~ M UfE:

No.'l1~

~;f!i~~ i~ I'II}~ tlXl£;E~, !hi ~~I!lf ~ ~ .pgiinl.l!d ~D1rii:d SAFE.

1. '[tl Led.: 'll\i.t !btI11 'Ilp!m. j'itili I:1'it; '~1:il11111 ihl!l11dl'c' H.Ii l'i!iU'!KcUd, ptl~s, I!1H: ~1!Nii &1' Ii'K: 'i!o:I [ ~rci'i ~;.i; 1 ;WI ~I[):ll" ~h~ ~I~ 'ID 1IT1m~ ibf!l..udl uiilJilllht '~'L eal.;;h. ~1~ ~L Ro!fum th~ I;ih;!J'£;ill'g :h;indlt ~1"!i!';iJjili

41. ('hoot Iht lIt!5ti\"@i' :imdl ~btr {6, ~J) cl".Iiu~.c·ibM 'i.h!c:~ ;!J';el!i!i i;'I;In.!cllin 00 iifttiliiiiUl~jj.

(', .. A:trriJ:QN~

1)0 'it'Uiil Mitt.'·E.!R.~E: Th!f: 8W1'2S ~J\i: CLURING "i01!rR iRiFU;.

If 'iiOll·Cl£AlR mE a!oi!.lIi!!ill..1:R. IBfJf(tIRE :Jt~lID'i/lING TIllE :mci'i;ZIN~ vou M~ 'it IEUt: IO"I/iE. O' ....... f .. ~I!\WRmG(. TllIIEN rnMIMIEI1HilAYELV (W!A!'!!!B'EIft. ~NOT!liIIiiRi:

SAP.[.TY CH .. EC.l{

WA~NING

'if", .~'g1d =idMl2I1 'mmng,!be !!.EI"f N IlK: ~j'm'~s R:1lX!~!liI ;UH:!lilh_~ dtambi!1 i5.~icar.

~ i'lull i..ho::. ~'jini l!1~t~· •. 1) bI;I ~ I"!mr and! ~t:ltIM ii f'1~ 1ihiC· ~cw i[4J!l:I11J :ilAH:. Sq!i"~~ !'lit 1Ii:h1~r, Tilt u1et« ~d !}q! rf~l.

::Ii. iF'1~ Iih!r::. ~~t't (2) i!'n FURl' .. :Sq~J;¢!ttl'!!: 'rf'Ii~r .(;~.~; rille: hJmm;:r ·iOO1!!.;!I fall H:;:;'ItIIllm i:f'r:utr 'to Iiii,c: rc~,

'Piiil !'he ,~i!'!'g lh;indf.F (I) tI) 11'Ki i'Hil' IrA i~ II~

Rc I:c~~ '!br. i!'ri WI'.. Yillu SIl»uki i'K,lf.~ (iI j;:j.l: :t!l :~ GIl.! irc~ ID!: I\!ii'~ .. ~_~ ~fI: Ih!:: ~r :~!~ 'lidl,

~il A~IU~·.i~: ~D5ii 'g4ll!~:U'I ~r i<"(!~i' lrii:!~ :!J;lb·'~!"'riI' 1~!i,I,.

OPERACJ,ING pROe ])' IRE lOAP'U~(i

'Y.';Iii;l!!:l~~XG

1\l:Ii:Jii !l'!Yu'J~ ill iii J.t'fc' dii~!il;Ki.

i. E\!I~ Iihc' .mrjiiriJ, ~!~ ,(~ ~ ~~, !~'~ b!:Ill. ~ rtteii:j!St rU\c: eiW'~ h:wlk fi~.;;;c: rUle: tm.:~ (XI 00 SAfE. ~iil.1.; 'OO'~ lii'w W, e~ is, ~i'ev ,11Idi 1m: !:!ore'~, n.oi ~k~d!.

l!OADfNG flu ~"",(lUNE

~ Ihfi ~~~ ,(iii 'lJ'X !I!!iIlown" btIIwtm 1ii'M!' ~ Ups.:lil'id piI~ II~ ~1i1cllihi,~!oI; n\

LO.i'i!IlI~'(ji ]]ilE JIjJ;:..,~0 M};(fM:i~1f

'~lPiJli5nllfli! ;p!rio,B Ik!~t,d ~iifi@EI' in IllE iiiIIl:rIiiflIDtiitt;§:1lK- !bill) '~!I(i11 M~ ll"i!Jlii~ 1ii1~ b0.1~ !!i~nl 'l!Ibi!1i'~ ~~~ Imllnd ii;~. Inl!!!r1, Ih!!: fili'!l~ muM. T@ ~(i,i!jtill!ht '~oofid IFOOn!il, ~& ltK p]u~ ~nl>ll i~, b(l1~ iti;}'01,11 irU.i;tl. "h~ rouoil. In.i>i!tI! 1M: ~~ruj[iing lroii!ids,~, ~uaL

'~, !I'I!!ID 1!!J.1.\!!o~dl;;in ~ IlIlllEui~ ~~) !,Wlil iih~ ~~ ,~I;ih ~4) ~~" ~ b.;;!d& '!Ji,:! m~E;u:in;!. ''!!\'~ qIllp1,lll .ikwo1l1!o"AJitllsljj£hLl] i;'II'~ 1ITllI~,;U;iM' iii, Irruh:~ ~UJil: 'LrnII i1 iiii :jl5~lli;d oillrr<fi1!'1)"_

C4'lJTl!Ji;1IN~ use C!!NLY FA..O'i!llIlY.MADE A'MiMnIXlT,&ith"'i. !!IN >6oo11Jo OONi!i!m'(l!~ ,ANI;l!' OF'F1l1E 'IlJQ:R!RB!:cr e"'l!!.!19FiIlt '1'00- ¥(t!VR. RIm<ilLl£.

ClHlAMDi!!IRING AND !FU RUNG A ROu:N1D lI!IOUU ,iIi;&S"fMII!!L'j;'" oji](J!'.E:'Ii

u _ lik.iJ~j; I1Ki i4'Jit.r IjKiilLlIi:in e hl'ic' bi:i i I I;\liIt;hl ~ I) 11) mlli!aM' Iiht. 'b!l4L

~~ willi ~ rif.i~ ~"~~ ill ~ ~r\': 4i~~i~, i'DtI~~ J:K: diY t)) 'to F\lRe,

l. ~rn't1i1 ~iM 01 uililli ~!~. ~ ('I)'t>n~~_ Nii~'ri~li~h'~(!l ;i!1Siii't ~'!HIlIi1:i:. !'JEvrn ~ i[I~ ipumid I'M ntItl!lfiM: IMil< 1M r,~""C~

3c Rcat.~ ~JK' e~~iil~ L'luidl~ lit w. b;:IIi taflliliv ~ :roill~ .t;liJo&("_ ~iir d"K: f"ti,"",,~4 wiill(5~ LO (iI~' ~L ~;_I,.56mm" .~a (inb'~ " iL !;1i11 '!!own~ ~1O;!;t. ~Itai ~M' ~~rll: ~ ffitOtI1. tlKi pil (itI] ~ fit.

4. !N'~~1!~' "Iidt'" IlK: di!i:i!'i~~ [Ij~il!.ilt. Ut ~t ~Iid~ ~lV;1l111d !inl iU, ~;,rn_

5C ~I ~l'ittr!'li. FUUi. ~fip IlK! ~iitic- ilm1),_ ~ ~~~M ilh>! tri.~,~l!r.. ~n

,(]irINiII!1'ihc hl'l~ wid! ~. tirnp "!oIhrii~t ~ ~Rll~ :in; IhI!: W!Uln ii~lti.il. ~'0 '~i1; (,t\i:: .~i:ood! ~ tt.e iliil'l~ rc~i)">~li'!i1;Im ~.;;iL) linli5 ii OOI!;II ~i~.fbl~i1r ~~"""_

:Ke;tll' 'Illic !;I~~' 00 SAFE ,!.!t!.~1 ~'i!li!I ~ rEad.¥ iill !:i'hoot. tlllll.aad and ~IC':M yoor riif1;: ~~ 1~~"'iIiS.Ii'K: flri:n:g, piii5j~it!f1.

ul!'f'~~~

:00 ~Xi!'W :REVERSE nIE :!IolE"ElirS' N (:L&A!l:J~(! ·~O_ !RIfLE. iF ~OV (;L.'&Aa mE; CIIAMlllfiR: lIiBFO~E. !RiiMm':rr",,:C iilll ~ 1\'!~6"Al~.e:. YOU ij .. U;'II REMi®<\JE 01'1& CklUl!:n]I!GIE TiIiIEN: .IMMt:[)~T!£L.'· C3Ucii;MBEIR. A~'!JTiHiER~

OrERA,TiIN'Gi :PRiQCEDlIlRES ,llEROrnG TII~ S~GHfS

~~I"""

Beeause '~\i'i~1)' $~OOl!.'e'~ :i5, .dJiff~~rut, ~o sl!;oot;e:1i8 :1i11hil:y have a diffier,cM ,z,~~ oJil ihlii' same r'iin:t:.

I,., RO'tai,e llh~ ~L!e\'i!i!~i!f)n [knob in '.ihle dOWl!liW,ar.di dii~lliafi'ii (M!iltiitet cleekwise) uli1lti~ e itliteff !iio(: ]~~1;":v-e5¢ di:sA~ on 1h~ :5calie is, ,a~ ii,gJllIe~ 'Wlithli 'llI~e lini;;' !!!bO've 1hll! :5ca.Be alil'iil si~ht uifii at t'lite :!lh[)jfij)es.1: ~,~ ~I;) ~ f!~d (mMeJiI ~Ie) ,~~ $!;it di!~ $C~Ie- 'ID 'Ihe' dliManee to ibe\ fired; i.e. !!2"' [.or 200 yaMs, (:stIDt'ldaro S:eilii!C)_

2,. C.8'[lcti'i)iJllyaim and! n~ &1: the cente.r af liI~e mr.g.et IF'Uiie M leaJS1,ll tlruree :shO'I g~p, iWm,G ~(lC~te ~hl1: QI1i!il,'~~r of"lhi;;' ,~!1{I;Up.

J, I fyti!u shiJ(~ ,g!f{i;'UP is. not in tm.~ ;c:.e1i1,te~ af"lhe' blililll's,.-eye.. use tll'e :ftJa,~DWins (:'IT!ariiit ~,I) ~iMfIi: '~hli:' ,g;rtIU,P" Tumi!li,g '1ll!Je- windage., :~l'IiDb clockwise ifiI~,ove;g ~ite impillcl, RIGHT_ T'IiiJ'I!!~I!i!~ t'~~ fmn~, :~d.&lu: C~'ocG!;Wi5,~ (v~~I~d from ,abO'v~) ]l,AJSES 1hce impact

41. ,Re,pe.ili!, _~, ,3 :ti!p-d, ,~, !!'!!!1iil ygu ;i!il"il;i: :5a~~5\ffiiM, l~ait }'illIlII! ha:ve" a ,g.iJ!'O!!lI, zem,

5- Ai1fiIl)mLi~:h@5 diigil'S on OO:11h 'Ihe: willldage and e:1)~VMion bobs" JLew.m ~Uf ~crQ r~t fiti~1.!Irt ~f:blii;;noil:'-

:s

"_- ... ,

.APPRoxm]l'.tlA.TR liMFACI SlUFf' PER CLliCK or .AD'IUSI MI:~

SlID 1FT P:ER ·CLliC:K :!;'II""-""D.!i.AI!!!lXiI!IJ:5.

}51l\:1~t.rs 100' Jll:ltli. 100 :1'r,'~ltl'5.

.il'an.l/B i.1i. l.~ ;em. I JoIB. an. '-ill ern, I ~ lin

.1D.:m, i 112 n, .83, Hi'i. in n ].66. 'i:ii'il. l'i3 'III!

Sffiun :P\Ut c 1.1 ell(.

t5T"-"'''[).iIf;D·~!n~

:SH~n fB C'J.JCK S'~·5IiI1iII1"'.i

lS ~~rs mOO IM~!~F~ :OOMi:'~r~ l..OO:M~~r.I, <iiOOl.M~~r.;, SQCI Mc~ ,6Q(I M~~I'~ ?® M~~ 8-00 [i;,'!;mlr~

.3 .. m.!~ i.1.

~ .2.t~. Ill!. mn. l: ~~!TII. II ill. .l,9; ~.m. ~ ~12 il1l. ".rihm..:I! in. 'i;!.~.!I;m.2H1:ill. '~.I) ~ID. 3 in.

a "I;J1l. 1112 ill. i 1l!1l an. 4, in.

.I~ em, LII~i!1. .'6:2~ Ull •. ,I";. ~fh. n .2;~ '1iI!TI\. Itl in, ·I.S!I;III. J,r~ lilli..

l.S ~m. I. in. .~,I·: r!;m.1 I iIIl. U:~. I '!/l im. ·~A~ I 3M in.

S.IjI!l:m,:2: ill.

fl'(ln~ S;iBIli~.

A !)qUlI1!! fttn s..i.~l'i~ I~U 'ibf !I1.fl_1!dp·d ~s ,Ed f.8:it;ifiti

iO ~ni. squiiit 1I'[(ift1I 5i.llu I~'l~ l (!I' AlR· H)'~.

!C. ,111 hi&' fiOOl i1.IJu i:!l):~i!j. 'rOir itoo'.l,ll i I;ID. Mali;: 11 ri Ilt:!i. Tht. '1Id;;k r~O!' 0 F 11M b:I i!idt.

(lIS ~ filMft ~~mllr$'i (Mil tM. Mi:;oLtr. TliItI:iI ~ mwtib! ~iJ:S'Ltd!iiil !fYI1 UO~:i: l:Vim,

[i:~Si~

.' S~;ml m.EfiI&. '~!!IIMIl« ~~ ~t1~. hA ~ .;~dI m'i*t ~inl ·Ib!:~~u.

iii. !til .I;ih ~~.hI!:s gi!iX~ilil~ 'I\j\!~ iIhc: "".iU1illH'S n'1i~Mdl ~ ri.Ili! fimiMf)" !.(II, f1 ' ~YJf!K1I iI aI'I!o~ Ifi~lCdl «J. ~ ~}~ .

. c;:, 1E1!:l!'~I~n, in(!eIo;t9, m cilMr mm.J (I, 1)I;I.~!lI ~j) I~f]~ ~!icb CI'l:iiWtlII}.1PC.1 .!It. '!Ionn diaiitJ ~11.i!SlinB, i'lViiC U~4·1:ypI).

arER:A.'il'ING :PliUJCEDVRIlS

,[,H E NA 'JliJO\NIAl MA TCU T!UtlGIE.:r<.

Tbe AmtlLili! 'N~Jig~ M~b 'J'iw~ ~~'i~~ i~ II! [.(~j.JH:Ir!! >dl::~~e i'lillin&iI ~D iiid ~ Iby ~a.in,S. ~ 'd.~i!f;!i '!!if~l;i!: iiF~ !l;ing.~, ir!I~~ IriJ,gpf Ipt.i:ll !!!~llbE' ~tailiW.dllriE!i!r ~d\j:nisli! ,~1!.I}1 ll;ll,md 1l'Il'1\,1'IiIj (DT1[1y !'jib.

Tfiol!. i'o."lI5tInall iJi;,.1iID:liIlIri~r i; ~1·n..U .~. trii,E.ei!~' 'IlriiI1 di~tinl!'t ~~~rii~. ~: Ii fin1l. !IIt,p~ '¥iilji:efil i~ Ii1! [<iIli 'i!! I}' II i\5l11!. ;lJld Ii ~ogn_~ ~1lQ'I!~ !:! ~ lh$Y.i~r ~~WIiQ~. :Mi~ yi!i1iiJIlfrJU; in, !!hE .jLllf~ [!H~ ~ ir1UI,\i' ~~ $'lii!l1t ~i!!!i!:J$ i'r.i I~ :ilir;t ~I! .. Thiili 1$1II~1l1il 'i;IC IP~~t'i.I;I!;; IP~, ~ wit:! ~!: df~i;1~ (he r{i!~ (lh!\!.::: ;'t~1. A Ip!iiIp!~l, ,~j~~dI ~ ~~ wit! [Ii;i!.~. ~~~', ~ ii~ ~ key '~'!!J ~Li:05tGlfullll'i;!t:h.inism.

1iht jjj'ii'rldil~ '[1!,'t:! ~Iae~ miJIc'hl tn.wr ~ Ib~ I!(JI'~ (Ii 1\,'!J11M:1,4. riik,,~ ~~ i'ii:iII USIl:f. ttljml1b]~. iu ii. inl.'ilri.lii!oll!Jly IlHlilu '!K.ilh _1hM!!ly d~~l;'lIIlit!~ '~' iIl'lD!:!It<<!jjtil ~~. M IlIKi lIJjitFtt milks illi ~lfj W!! ~~OO'1i:! SOO mun~ll~ m!!p ~~"~ 'II;!! db~~'_ n ~ iWI. posJC'bl~ lIli. '~iK!Ilif pttdia! ~ iir1'ii:!unloil( 1i.r,i5~..jn I1'r~ [jfiI;' ~~i~!iI'_ 00 iI. is. im~ji'lil~'10 pttdutlE' ;.Iiii~~dl ;:!I.iy,itoE' 1oIif1i~h.1!oill ,i!I .... ~~,~;lI.; in bzI ~ ~ ptII'f!ttil. trn.E&il: r, rull.

If ¢;IUP ~~1I,'f" IIho:: ~EeJl!'!m}' lbe ~di!!~~di!by~, ~~ ;IU~II!!!iiL!;j 'U5.!nii.

I1m'Wi'Ii; ~ttihniq~~ ~ 'I1oilh. j'~ MU.@I·! ;j·IJigg.::!· ~J~t~!!'i Arm:lI.ii~ tC~hrrii!i'iM5. -.\1111 itijiiil.lllit !lJiirst,rj; (.g~"~ ~:~ Qf:1ii~:5..1P11,l!; .~·i~!!g.. !'n~~H(Ip$ '''''ri~! bc'l):ro~!4N to

I i ~,nKtJ IE Li~ni.ilhi; ul?Zln mq~ ~.

ArirtEi1.,ili! iili:Iiril!!l1~I)' c.annr;rt ~:Q11~ modifi~il;in g.f~ AmW.ii~ ·iri!s.er ~liji!liJj by 1in~J1~ ,iIth~r IINm iii ~~~dl ~~~~dI iElu~il1!\ AIn,y:ll!!dl miK!i~H:rfr; m~ iitJld"r'!h: (I~i~~ LlIUir~;md · .... 111 ~""id tM' I :f~1U f~~' wil!!1'.lI!'ii~i-

1'(10 ~~~~dI ~1J.e '0!:I11Jf5lbl~ ~It!il~~_ <d~pr,m !~er m .~!li 1'!1!!! 'L~ ii~k Iffiii unsll 'i~ :!~b in!;) ~00n.. TiQ, iWlI~ ~ b\i1!'S1Ni.. <d~r~ ~ ~!iit!f ~.Mdi ~sb I\JNi:IiI:rJ unell II' !~b imilo tpI)til!oono

T~ iR$laJl <LI'ri! ~~1TIi:l101i!b1~ ~ing Ihandh. i~~ fr'1;In.! .~~Jtl .. <r;I~ ~~ ~t.111IOHn ~ 11:;." ~~l' tozL gi!;'~ !'J1!P;i!I1un:; ,r;l!~~'!.o'~ ha'. Slip ~ ~ing hr!n~ i!1I'~r lIDo!~ •. ~dl iisJ!ri!!:i!1 b'"iI1l,!d1iJ firm.. ~w~ th~ IP~ur,~'1J:i r~ffi01!' e,

e~Ii!1I~'1IlrIiIE ~R SIGHT

1'lIic: 1~"'~liIt. ~im.g. i'wIiii~ is ~iII U:II 1tii!id1i.!p< ~liJbi· M~ut~!.!I!i~ 'i:Ql~~ii'~)i im!liil'l. i:ii IN iUl :~u ibtifit ¥I'rt.ji ~1'I'e.:nm 'A'~ ,~liJCdi

_ ~

=c .i

IIMPORT Am: R'ISIII!ffl" IIllc' ~ne, fuIJ t;;K~ Ilhc clwilna ~I~ G i} ~,~ rlJioo;, ~1Bm'bt.r '~' wiT iiiI.1lJ~, afely :i.!: ~jjr SFE

'S,1JJI~(ji IR!l!:nw~'MIIrc'ili1i~ (I),

:2 f.'UCIE 111 ''''';P,G 1'~lR.'li6.llili'E "!:!1I.IIlI[!I,''I!·S,VS'T'IElili''

I $1gnd dlo!: ri'i1r oiIn illS Ib'l!-tI~ II J' ~nh, o.M; 'h ,di iEriw-in~ !/hi: wx:J;; ~ 'Iliir! till'Kli PUipms ~ h;wru t~4 (if1br::' ~J:! t.!!!Mid (~l

2, \lliilrf' ~(lur I:tI!d4}' pr~!;KS do"",", 00 ~ :slip sm.£: (j), whil::l!I'is :111""'(1; tI.lfld,jnb.IPuUIIJ'It Ihlildl iSum! fl1:~,

3, 1Uptal! lI.ti.i~ rr,r'0«4t!1'I 10 .tnirO'~t 'lb:' (i'!.h.:I'Iir;m(I,srmdl

T1~'Iii1L 'IIUi.R,I~Jt;~D Cl'lARD:S,

Tlbi IIL'liillhllf' ih!l nl;Jj .. ..,iIlf sliilitlil ir.trd.~ In' rre;m.O"~iliIl

1, W,ilfi II 'SIHP 'IIo'eMIi.. I~fi I1'It 'hiUld:tlJW 1~1io. 'i'iiilJ ~ U Ib~ 'lo.m'lifi ,OOiJm;:;('li;kJcl,:""iIk hi,::Y!,t.iI JI'i{II!II illol! bull~,

2. IJJnm~'" 1_ 11l!l:k.lllina, md s.lid!:: (he ~ilsuiiNI ~~) '(lNU ~ PiCll'lilY ,,!;S, ~sing - - Gff IN tlilll'le

lJf.'P'iEIR i!i:'r;1I) I O'\:\.'I[R ROC[IIYEIKS /---,I

I, l"u5!h ~ .... -.-n pin I n D Ilit ;!S I! wil_~ BD, E:t«~'$ ~~tlf' an ~~I~' d~",'Il'i~ ~«ci1t~r. h1:1i i,H'ti!i'

,~. I~~ iihe, pEr 1i't'CC11~'cr I~l' (film mrt 10'WC1' ~~i1.'riI' 0 •.

;10. Pwl'li IIh!:: r~n.'ISI' IP~l'm p n, (4) g 'f.u' is. i~ wiill :SiIr. T,~~ i~ ~!I5}'!r

~" ~~, Ihi!i ~ rIM! llzivoTl' ~!iiC'J~\,:1l .

:MAJ.i~TENAN'CE ,iPR()C,mD'U,R.E~s,., f,I!e;D...D :sTItl:~i~~ CfnA'JH':U~G IIiIANIliILE. k""-:lIl' 'EiOLiH" C1I;RMn:iR. ASSiii!'IJIB:n.'lf

!,. :!1'I;iI!1 ~i!!1~ I!!i!::' ~is.!llS, ~~ ,(~ ~ ,..,di 0011 ,~~'~~Il'rn

._'M'.~I

l ~,".

I .• .. ' - '.

l -: '~_~

.. ._ .. ' ,' _.-

. ", , .

',' ', __

3. IP\!II ~ d!i¥2lln~ ~d!-~ U) ~k::iI'!i! ,dQlI,'l1 ~ I!\':~\fe ii.

~,. Moil"'!!!' IJi.t, ti!!IlL ;WitmblJ ~3). U.rn~ 1liZ! 1lIi;!' !,;;i'Ii~ fi!!':!ii[fil-i'll:Mid it~ 11M- lririn~ iPin ~l.!itIii'i1Ip.1iI (~). lIJr(I il0!I iipm;(ll ,()i~ II'i!:! i4!'li:'I ,tliCl ii.141lK: il'iri~ pin iltilJ!iiil'jn~ iPin.

:5-. i'>Jjjl'il in 0Ji Ibt bill) itlMiiibly f),' ~Jli pii~ iu 'in I:ht I~ lji(M-.l00nc

>6, C~t..b ilic' if~!1.i ~ij"!o ~'~ II:> it Iilrol!(> ou~ i[lf'~' i'C:'-iIr'il(f I'il<; i:!clt ~iUTi~r :m~mb'h .~i

00 iXfrIi ,1il!Eii;~OvE i'HE AR-I![I f.iruNfli ~Jil\l Sf,RlING

7. ~~mc'kiIHIIm 1!i!1,(06jl,!;I:i! 1iWI1,1iI1d1li,'ft~t ~m

!l. ,RemI:!!,i~ ~ iboti ,~!y Q) f1i1;lC1'~ IbiJll tlinitt ~i1'Ibl)'al.

~'OTiIi;

Il1ij.MKEiibl~'!iIK; i£!:l.ila.~!)Ii !MIdi ~pri!'!i;l; ;u~rilbl\!! ~~ wii!::I'II'it 15, ,,11ii;p er ~~dl

ilI_ ~j.i '1M' lap 11;;U;(If ~ C;vJlJ~t0r ~j', ~i;Jo ~~~k !11~t (h.~ !'fling vrtlr'k!_

III U~ ~ dLliJlrny roLind 1(51 ~_@ ifl:i'rf[I\,~ im ~irimD~' pin ~B.J\

~ I. Ai!"m~ ~ ~~~00f imd jpI~ii, ~~b!()· ,t~~· IJ.t; 1ItiI~ 1'RIIIi\;l:' (lit !pifij. ~'bi(." ~~, iA~, i"~~I'i, ~if =}"I :ililXll IJx cJl!lrilmr)r.

1. Cg;;k W ~r wirJi )TOOi' I~ ~IIJ in the lbu!I&T i n;!ft,(l ,dl::~~& Ihe !'!l:~i~r {l~ ~D 1I"!!10!;;U!j! I1it'iii.Jilltlr

2 ~c' I~ ~!1f~r ~~ ~ ,lJ'Id w builJtii" !iprint (3).

~

;'$0, •. \"

i _:,_". _" . _ .. _.. .;;:_ ... :.- - 011_ -. ••••• • _"

'--, ... ' '_.,

-:" ','lI'

"

:ill

fbc: Mil .. }' :Sl:JiTlTD"i ~MilJotIl~' ~ ~ !ld1i:P~ *tIi'Illi:Il ~Ilc,j CLIP' 1_~I~r"

hiN- ; iIild I~""in). mId ~~~ lib' g ~11! ~!F~-. Ji.lIlfli)iJ 1m Is !Ie 1111 ~r

lI'IiIIhi ,~-lj;If' i~ II! llbl;::, ~L !!:i'liJii'lml!! pgffl· tridi'J.'i- ._. ~~!:ii'i.m ptiJ!'Jum.. .iii.

~lnooill(lr,mil~ R1BC nriill~-IioIi:i·clc~.r_"1ifIIi (.SA ~I_rii~. i&mi1i'IJ,ildl.iIu1iiCi'i1:iJ~ wHpOM) is. !!.Upcrlor. If, Ihi~ - imy . .:lI~1 _ 'wII¥~n~ ~ikc: Il-ki,ppeJ. 00. !illffiI'Ki !f!!; Imllill l"!Uiil'in .~ 1M: boR ~ooll~n.I.I)·_ ;iVI.d nfllMl ~ni n~ ~ .. - 8~ ('aL~. !iN: ~101 iUlH1e1l!~.

i!Ji'irl!G:~' NO ~ndilK!:itl. !.1xiIiJd· )' I. ~ ~in' S -- 'l[~ be: wt-d1.1iili Y'O\!l'

ri.I'I~. Gt.iphi~. m;ol!~ npid. !ro~ro5aon, m ~ -11m;wft-_i!l~ lIlumin.miIJ w:td lin y~ iiill~_

&n, ~ILkin' Qo. ~1l!ZIl1i;nE solmllS. Mod IIUibril ,-he ~ tlt- . in; ~u_n~ ~1Q1!!

'lrilllli'looil ii'K:IIjjfJc!>:I ~inEI rod .. biw Ibi:ii'~ 1IMti. C:11 mbH"~. rooctibrlidi .. pa[C~ p~ fl"tomm. mil lin~-;frpc: dlJlfI.

ilJJ;li".li'£iR 'ROCE.I\'lU. ;ili;ND·IIIIAKKfi.. Jl!rSSEMI!U .. Y :r.o.QH.

Ikm'lt !ltv fln;t me- r'J i r«.! foo, !I) h~ Ibor~ brollil Vi'ih ilt IIL'5, n i.b.=: iblx-e.

'1J'st .iill r::ali Inil se I ~'I!m 'i)I'j '1l'iP!·!bof.t;ll'll1 f h~ _!he Pi ~ •• ~M UJ'JIR ~-ot i rii' im'-Ibme II

tiSC 'Iy. 'I !! :I~ ~d;dl m-ti fir pqil!4N 'foul na. ~~Ih. dit!! ar dm1.

I. u~ II -I!li rod. 1">o~·lhru.$_h;iOd .~lt.an11tl 5Q'I\1enl. l'i!Jn, t1H:. lrodl Gil) 1l1K!1J#l 'the: ~b'H

al iDiI i'last. 'Su~~~' !!!;\"Jfnl lilDf'i. 'Thf' JeI'(iII·r;:!',,:;r;t ('ll is oor: l'IffiiIO¥i&bl:e. h ., ~ lPi.i:ifIt.iiI iUi.t'I 'lllltiidJ:ldl in r;II~'.1) mnl ii'OOi!illr::~liloo~.

2. 1!14'IiI1'~ tlHm'bi!"r Ibru&tl 00 dli: ~!\!:~im.B r/i!d (1'1 .. dip I~ 1111 ~ng tol,l'HiI_ MIII~ L~ inw !tie dl.mbn ~:i!). iUid IIrXldne, !Ui'1·(4j. CI~lIl1 Ilo)' fNi!Ji1:.o:ii,. dl tv;ri$liliJ ~ mmln~ lrod.

1<4

[t.;;"\ ~ •.•.

~~.

~ 'lI'~ ~ v,'OC!l. O'!!!: ~~ Ib!l!!~ 'I) ~!~~ ~ 'l;IIIlIiide ;ulTfllLiL'E ,gf~ [pnil'i\ii1lifi . [f;!!l ooli!:: ~~.) ~~.~ t~· ~idi::~ ~ bofio:m ~r.l}m·~ ~~11l (lhJ~ I.l,pper r,~i,H~~. Thii p.imtttlliN!· ruifii lh!:i' !l\Mh~

lifiJ!Iffi'E

(!~. ~~~~ ..... 'iill (!~!~ ifr~~. IJia IIl(II! ~r.y I.Ii! ~!ilti!i .;Ji'<Wlk;r,~ioo

~ ~'i .

. '.. ':. . ~':'

'I '."= .. ".... . .•.•

.. .: ... '-1"'. ." ; .:

',~I!:' ':--;:' -' ...... ,:: ..

$' "_ -.' _ .. -

4. TaJ;;.c!:l'it Jjom. biflf$'ll'Gff ~ l€>ii (I) anl.l! ~~s.!lli :Ii iYW" hi:!likr ~ ~.~.m. )i:p¢y ~1~;sninE:

MlI'ii1ffli ~ Illit 'S .... ~b" ~n ru~ I~ dlr.!JI.!Ill ~ ml!11J:!,:r m ,~dl ",yt ~ 'huh ;upp.r;!ia;(]~ '3). 'Toil I~~"¢' ~ lhiiud ~, Ic~ ii!c' oohcoo ~, 1h¢.11J 'B.~ d~. A b;:I~ I;IIiU~h; m~~ bI!' !UsEd! 'I!oilll ~ ~i) rclNi'fC' hetIi\lCO' ~~ [ll,!:,!dl!;;,p '!,!,lip;:: 'i~ l;;:;~ dl}1 lioj.' rrunll:inE: dtMli ~I, all ~ way ~[ilYI!!JJ (!'(ill!! iihc· e~~.r ~i) ~~ il~ ~uJ.'lti~M'!jr. RIEMEI\IIIU~jl.t; ,dD 1'Mi~ ~ ,diiii:~ m~~

imll'C,t!he ~ (,I). ~~ M..; ~.1 g ~ iSym>ih. f'1It ~f:ileli:..!i, tioi!ool.,. ~ tirciL;,~ ~ ~l!U 'L~ bmU Ih~.1i@ ,oi!i:!;~tig!\i.

I. Li&lHI.~ 11!!nietli': ~ !xI!!~ Imdi ~Iiam'b;-.r, (lJJ~ft' i1if~ (ilt~ ~~I ~ '~"~ 1!Wt. ~ Iil1I! ,~t~ U~W: ~!,!~~f'~

~ '\},Iilih ~ h:ibrieiJI~ i'II.'1ib, Ainidlt,l~ilrrumlii\c:fC~'~Ig.tl1~ !l;uh;tJj~f. Po MiI>!Y!IC"

41, ~ lu~.i 00 me' M,lln.! ,iiiht ~n[i. mel} iIk,j:II'~& W 4i::i:cm i;I;i '\!>~ ~ Ig'bri~~i:

Inc

~, !C!~IID ~ ~I! ,~~, k~)i" ~~ 'lIii!L1,~ WIII'TlI ~I'!! ~!i"di~ in ~h'!!l:iI Mdi@!}', .... ~ ~~ip;!! d!!~r.

3. IRJ:;ITlI~i~\t, ''*tioii ,~ili:5, lilil! dlilii:im !tit. ~~iol]nij: ~Ua:s. ~)~ 'i!! 1!1!'i ,I 't!0i;~ tiifLl~.ti dJp~dlln tiliIl~cl!oll

4. O.lWlllhl!:;iN;u; NlIillid 'Ibt bilil ri~, (ilJ i!fiI:I !.ii'i.~~' tli~ !if! ilfl!ll~ ~oclROIoo ~~ ~

I, IM,~Qi, ~ '~SiDS ~I~ '~l ~ I5iJr 'l;lI"iIi;ks .. lbend5 (If' Iif;~~.

2. Ill&]JOt.tI, Ili1!i 'I'i!!(j[ ~~~ C2} ti:iil' er:K~ oJlf ti'~rct;i '¢'Sp.;:~ill!Y ~ rLlX' ~ 1P~ !i;;,1~ m~. 100 NOT into!r¢lW'i~ bgll] ~ liiifits.

J. ~llii;'pGSl.11'iI!: iI~ifll pJi'i1 rttaiJ'llil. • 'pil'i U~ &ir '~n4:!;, b!im5. Ol OM!!;,

'Ii. ~~Il«!i iN: 'f.i!iina: Ili!l ~J, fw kn~ oI;iI"IIob" (lil',i blumo:i ~tiP· .

~. ~~~, Iihi!i 1btiI1, ~i piill.'~,)!Ibt CII.,,y ~l~·

A~,!~ '(101,)'" .. ,;!Itl&w'i!' I!Jt:U I1lt iiili~ 'pin 5JiIIlnij: (oo~ ~'Il]i ls i~t~4 Willi iliS 1l.EJ'i-1 dldl inl dii!; i'I~t~ ,piIh ,BJ~·

III;i

i, L.ig_h.!I)" [!~~ ~ f:1Iii:n.R. ~jn, ~ ~:~:and firing [pill rc~· m i!1'~ lbot!. ~!l'ibl~.

2. (iof1l!;![iIi.ii;]:r ~ij_~1't!m 1iKi·~ >iN' ~ lbai:J·ewn i>'ln' fJl iDillht ilifin ij!ir:. mll~ii'i.~ iiini H)' M;~:kc !XRI!ln

liJo liitiii~J)i!·1I1it; ·ti!!!lt earn [pW.l1o!\It <5.1. .~[ I~ ~6l\. :miI1ht .;i.ullSi~· ii:lrllh.o!!· bilil.

.

~"'"'~

~--~ --.~fi

-

-

.~. L'i~l'1Il}' 'ILlhriit;iN; Iih!!! iiili:t,f .iIIfid, !!II.TI~r '5~ (if ~ bdl .c :irrifi i~ Urt!iliOO!l, 'I~Fi,,*~ rilic· ~jii;'k: ('l)~ Wid ~ .tQIi piin ~U(i~(!~IM·~II·~i~r.

3. 1i)1}' ~ ~ .[)fllhE '1)011. ~1iiIK1' :WHii'lil,)' (8) ~i;'ih :iiI ~~ ~I;':mff_ 1?iI~ ;:m~ .driilp Ijj[ liibiitidl. ifi!lii:ki Ilh,¢~.

f'Altf.t!)O(";i

![).;) 100II !J:::l:' ~ wi~ t;!1!,I~!1o;;;r.-r_y iiYiPe oQf ~~\~ miJlt.i'iiJ] !ti, fl'i:m IJumin!,!!T! :!-I,ri~

~ Wi~ .i;i!1! tr{!B'! ilic·!ftBj),":'· .... mIl ;J, illIo"w.

1_ U~ ~ '§.-\W)) md '!!liflili~ ~'ro d~ 1JQ\'o~ fi!l\lo'l1io,s, ooiJii!!iofi. w..:li:ill i'ro:rn i!.ho::' ~WN ~~i~~r. (~) .

. ~. CS~~· bufl:u (Al·, ~il iSpillri:il. ~~.J.\.1l'I!d Iml. ~~ ~~i~r witll ;J .. ~ di~ Ii:! iWII~'Mi,

1E."lImil:¢ IDi:: I'0l1!ft' &tm\'lrj ilDSTlbIy 100l'!!! bilDllm 4'11 tM:nI

. triwr U) ~ m. !UImId~I.;if"~ t;f!i'f;tlf r~~ U,. UiKt:(-.;!I (iii' ~d ;&.rip H1 w I!!ZIioII ,til' d~4 ~I"cty -£51. Look ~t ~ i~i. fiIft!l "'I ,m;;:ks, dent.$. 'IW m.:k.5-.

I. Lq:h~l)' :Iuhrii~ Ii..IJc u'C-ooi.1 ~FrinE ~] ~ ~d It;u1"&i ~J

1. ('~~roll.:>~~ liltHiiO::iIL," the ~ik~\yQl! (4l-dl pi~ltil p.in~ ~~~ ;an,;3111c· mkic [pam. i!lFI.1'II! ki .... ~ '~rl'~r .t!<>tmI!11).

REA$S~IBlY

1..0""1 til iR!E::ClEl","'1ER A!iSJE !II.'!I 11 I 'II;

Ni!lTE

The e!il~i:ol hl:!i . HI~ i.llRrt UI i!1J II.ho:: ~illj;, ~ IIJ;k IiI!..

I. .IUtili spring 1!;J;i~ loru:c. iSt-M ·!ht·l.' il!ng .g{ '!I'J£ ·fitiio,s ii1'~ Pl1~r. :2. ]'~ ~ ~i:I'in C I) Wd1t s>p:rnng ~biy intI) I00I1. 1. IP\!iIih ~!'IU"~oo.r Willi (hE hi!4~ '1;ICI1\hc' C!{U~OCII' il) - il!m~rpMH1\

4. :!r tfucc ~ Cti lling ~m ill; used!. $!lW.'Cf the: ;1I.p" iii ~ i&M ri*. (5)- I)!I p~l. pi liMls.

[1$\ .: ~.;

~

5. Slid!:: mcboil ~bfy (,6) irl!~ the bo.1l tI. IfimI! Wi ~i[

dJrri!l:f ("n m~, hiJrrli.

r:;;--

[

:;:z;;'

.

r ','._;

L4"r

-. 1}J1JrI'ib:-IfL -IIi lIli!) ~'ill in.~ it! !:i,prni~. Mft I O' ~"Crini t~t 1i.1i!::' ~igl';.l ~m:1I ",hho! ~j[i1ini ipifl ~PJlflil c~.g1'S ~ 'E~~ i!i:n ~ liri"", pitI.'

:fi. Pul '!b:- bvil uscm\l!y :ri;in!o~~ iIIid 'rqiloo IlIl!i thirJi pIfi ~~iIJi'II Hj!: Jii!"! (I(l~ il:i ~ il:"E";i lIHiliilild 'Ibt I~., Jal1(il.C!lll ~ firi~ [pill '('5Il. ~,IK AR-lllIll'ifi '[P' nwst be [P~·

~~~-,~-------=~~

9. I-Vl'fi bt;l1t !c4liTi~r ,iBs~mbl). o~·tr:IM1J} ~]) Slllik..c'~ th~ flrillS pin. Thr liiriii@, Ipin ~ll!2iIiidl!fll:!ii ~_ I QUt.

'H.l. Enp~. then palil'i IIiti ,;)Ij I~ 1m!41~ (11, ~ .... T~~ inlOl! 'lM fU,j!fMif ~~ItI.'a

:I 1~ i'U~1'iI th!:!' .;i1W(gir(~ tili'iiil~' umtitiioy (:1 ~l' !Ii141bui'l ~.t.jllti' ~bt& a~ 'WJ~r ii"ll!J; Ii1!::

ILippA' rr~l\itr ('12),

NOTIE

Tbc tilllfM'K1l' Im~ be' n ~~cd!

pmi!lHMi ~ jol~ lft.0ti\,~i'&.

i. J.oI:Ji'~ UI,:fiH Md il)'ll,'Cf ~I~u~ .

1. A~llfi ~ IM"'!H pi!!! ~ Mid p!J'~ In I~'~~ Jillll U~

CAII!J'i]' I ON

ibi:' ~Ioo pui:'L ~ .~) m!.iit1, b!i!' clii:I!.t.d bt'1'i!ri (fit, If(tt,i'¥tn, itti ,i01i'l.::!i ID p:n!ri'fII ;jjiYil~~t! ~ ll'It to¥N ..

4,. CIOOit 1M Ui'..ptcf Ii"Iii ~""!t'1 K(it:i\,~i'i. II'\J~ it! 11M !~\'I;n pin (~~.

:N(TrE

~@imlllIli.8if(g ~ fiiM'IIi'!I!;:l\lllin~ '!!,iIIlUiQl'r5, may ~ii I,. 'silji'oll i(ii;!~~hMi~ (If p~'. rms 'iMi11 OO!I ,~ITh!1:'l, li.iNlkIfI (ill ~~1_

~_ PJ~ 1Ih!!' 'Jrtapm '00 ~[s huii~lII:k 'i!oilfi; (!n~ han~ ~rilif'i~ '~~tool:. ~f.iilm (iiX 1i:m4EJ,wdl inbll I.h: Ihand guard ap W. ~_ ~1fIo'~ ::fCllJr budd(li p.~~ dl;illo'l1 'I;Mli 1M 11ill ring UI

~. ~Iliand!'ui!i'd.

,4. ~p:\i.i! '1&!1o!' ~li!11'i ~[) iruiii5'11 ~ ~oi;lD!l hwtd;(lu;ir.d.

TilJi!!Il1t.J!.Jt 11JA.,'·';U[iG(IAlRmiS 2' 1. Slid!: tho:: t'i!bu;l~ ~1i,iI1Ii!4 (I~~r i&t muaale anJ ~IMY~~i~ ,2. ,lkl[!t, "Ii!' Itli:: 1MJ~!JIliil ~'i'lJjI W I~ rini:'~ lh~ ihi;

stuni ~LDd C"U is mlbt. ~ir.t;d ~1]loo, WAI!NIINGi: D~L~

3. RolJ!JJti 11K; 1M: r1~ ii:iI!l!il~ I)!I d"I1!:C1l ~TIi .. (Ora' mil)' ~ 1bM'C~ lnu~

1lI_f dt: r,:. rm, 1lH' ,~ ! y iX:

·· .. IJ.·

.l __ ._

,s,;;, ,'I

TROUBl.E SJJ:OOTING

'Woo"V rUlE

OOI!..T WON'T !JNt..OC!:

~~r :1SSC~lf 1li~'f!ril't2: pilil.

'VN I!TlI,!.zlii !!Iii ilil ,ffirnn~ IPI!:I IrccQe~·

A~lii:c: IjjlfJ!m!(JI. '~OTl!': 'lJX ~iii~ij; Jill} iEiJ'e~ ijl!J ltiKlI::.;j~ I~ ~_r(lfil~i~ ~",

'Wi,~ ,1;M,lI: .... il!:h p:i fI"l!: .:i~;iilC r',

~ !MIdi ,tj,;j~jj m ii'lrl~ pi!! a~. '1;11" ftrin Eo ~ in. ill: tel5,

L1i[I~ 001_

191,!1T,~ DII' hrol<t.il 15(11 ~

:l3t,(i!i;.m ;t'II;iIi&!I)!i' ~n~

:lii! il;'O~ il:;0011 'm.nSU(G, !II: Il-m '!';'~iJllIJ;!ii;Mi'!\prirt;;.

ViliJ., ~di.,g~ '1\!iI~J:I_.,dI *.illi'i1u~!!ii1:l1ll.

:R!!iliii~od b'oJfrt:r !lliI:: I!=!'b I)· . i!t~!!II!=r1;"~ ,lDitll.:1:Hn

fi:.i:~ril;ll~d ~~Tmtii'L 0'1'1biJ.ti '~It'i{I~i':" ~!~;m" li:tld tu'tiiiiei!iI~.

~~~'~I1i'bI~,.

tihJfl~ ~5 ~~, Rtp'I~tt"_

$~~ ll'i!Ottil. S;c- ko.1!J'i'1o·.

lJi[~~. eoop4, '!;Mi' ~~IiM.dtd !lr.'lniJMil~ii;l!:l.

ilJir1",· or ,tldJtc[iY~ ~W:!1<:. cr~;m i:!.r liTp:IM:C".

Too ~ i!'OOrt.& illi :ll~ifi{i~~ ~~~ ~iI5.

'Iil<l~i.:rn;.

IIillITn ~bi& Ii> !fCI.'iJ·i~dl TiI11~ ,iIdI, i!ijd'" ib!.!ill~,an(! :ipin~

A~~~:~bY~1)fIi 00 rig!TI, 5ii~, aM ~iili1'll wdi 00 i!~a iCl~-m' ~iEJtlEiU;.

~'b~:'Ifij,\'.

DO'Un! ~ -E IF F. EJ) war";!']' O:HA!Mlliil~R

D!::&..~]I!~' iN;pfii"it.

Din)' e<J~di i¥ ~i'ci;l!i1,'~ li1nIiiIuniliz!n.

It.~pllK~.

It;:.roo~~ :~d,IJI~11i.

(:~ I~ '~I~f 1oI~)1 Or CrEam

~l!11bcl'.

:li)irt"C'!:!~ii;IEI,(I~;;o~n ibuildbJ! ill ~~ I~kiina: ~Yif$.

~,ii1 bdi' Ilti.j~ M~ $'~~lI~d

S~~~' mo,g ,E~JI'S 'i!ihhe~ ~~ ~rsLl!Ii:i 'ii !btin~ lJJ*dg.

~JlI~ "'iii!! M~r,Ji!iwId I Jli~~ ~it5, ~i!'\~.

c~ IiIr iiliili inl o:afritcr 1M} iIIi' Clliliili. 00 oiM5k1c ij)1'@.Dliirx,.

o.r 1JIi'p'i pe d ~ aner :~ Imcl.: iJj!iidt (".mi ~ r k ~,~T_

w~~ Q.r !~loYd:c4 :1\ffim'iJ~Ir, t!~

Rq;;:Ian' ~iilh :i1I.t,IOTj fr!:~r:. ,iiifiIliLini'liJ:ll1, 1t~in.Eocm '.J~iJC !,j; '~rMii&:d.

OOL T FAilLE. TO. U!lii'"«1!i~~ IiIISi!Zin~. t:::~~~c

LOCK {oifEN At-nR

LA$1' IIiOUND. I':!m],' ~ ~di ibtitI ~"'11. <."Itill:! (!f rtp'1~bF_

:ffiE:.LEt"roR LEVER BfIWDS.

:~m..li C~RRU!1:R ~m.1N(} IIJJl'. ~

W,t~ ..:iii' Iit1 ooil!ldi ;am1Tl.W1 i. 'ifi1)ilI.

'!U~!!!I>\,: I1.itilo f~ilfl! 'lft:ili .-nrr~ml~lilri. ~1fil'il1i'UliYi UM:C I~ 1I1l;e~1!6:d

:Rrnlndljiilnmflil ~~~"' 00!1 I ~'¢ m~U;in<:. iad ~hM,fiiri,R ~!e ~r

&u!M ~ f9d. 2 hlsll in] 0".11 oo'U;;:w i:! ~ 100111 ~ iii ~ h,

3- ~ rille biml (inllroulKi. ~i~ ~W'i:o~'.-

~, Wth iJt !bt:iL'j, i!l 'M! I'd '1lZIIfiiY. tJ:ii.i:Iid !liliilM rai~ 001 ~ m~~Ii!I!' wtil.

Kmf' Ciil.r.A1'F,!; <lIf'inli'i:, M~l'~

',""

", ..... ,.

'I:\IOTE: Vfl!hi!; ~d~ (~!,;!;, ~ ~ ~!~IiI1!!'ill, r-udl II) I'ium ~ M!I II) me ~~Yali~.ti!:!l'!!l~

S.AFETY' RULES :0 iE, A SAFE SU:OOTEn.

A}(,CIIDENW [,_i\t;"51i dim't) l'I

~ _ ,An I;IJni;nt~mio:nilil Dr li!ili~ied Iha;ppeilin.~, 'lihat is !ulild~~i!l"f;!IiJ.~~ !!)iF '1,!II!1fii;i~IlIR1:C=. ;::S,jll'_ on~ '~~",dlil'lg in ij-rdL!l~" d';!IIIiI~~}, JfJiirntl- er kiss.

~ F,.;;ill~ ~'(Iii;r liiii~t:~~ (!liFliil~ n~~~ liiiiii:ll ili~i' (I~' thf. IrrJ~1' ~1!m:il ~~m :!OWl!! :n~ :Ii mi~ ,I' ltG'ilil I~~tll iljj(l rUilt" 00 !l!liool.

~ A.J!I'i,.~ ~~~p p~i~ !I;i"" H[lI!:~IIJI~' '!Kh_~11 ~h~' iUIi iii; l;:..a'd~iI i.d (!X!o:i""L !II.1i1 rolll.l\~ ~iI,[(~'IIi:! i!lH"

~ '8~ :1.""!Ij~ ygl!ir ~ilj~111I1;!i ~[,1:&!Iil\r bf.;ro_~' ~'!I;IUI ~h.ool. ;\;;'k, ~'i[!ulrM~F'!!!\bil y;f!iiIr' 1i1i'l1ii!1 '...mIl Iwil lfit !ll~I, (ir I!~,I '~fI:!uiiOh j.~ t~I'"if'I'.

~ i!l,~ ~I!I~' ... t J~~ b<I rr~1 il ~!;r.U' "-f(j~l;rl!lrlig~,, ~n~"IId'i1lll ~.~I!li'.ui;n' i!il'iiild ,I"IIIY" bd);ll\~ :I~IQ.

~ A;hK.~~ ~1!l~,P' iI n;j ~~rr:y :~'ill!!r '~"1lJ '!KIIIi.:li1ll '~mlp.!l~, ' ••• 00' IIn;Ii:1 ",U in.tiMiIIJo Ih.ool,,,~ 'lihl~ ~~u_r lUll ~ • ..,g!j ~ fir;:;!! IUlllllt~~li;I!Il.II~_

e. iilI'Q ~C'I' illitf' (lj; lim:ldilij ~ilr ~-

.' ID~ "0'1: lin. ~i) rii~.r!~ :~~r "If!,!~ '~rf;ljr~r pull" bf;[ilJUH' IiillilrliliiiMi,g[ I~i pii[( iii Ijj I i':r,)1 ~m't(! un n~Bt,I!!iMI nidi !!!I!~i ~~~ :~ICI;-iIkI'l~li ilirrill:J..

• [fItlililhl!'i!!!!-I !'!!"!t:!!!I'!ruIi 1111 ~-!¥ '~~~~!JII!;[IIIi~illIl liiliiiii~ limu- ,,!Y' 1'i1.!ilI~,

:!i~!liU nUIHiI!l !MJ !'H!!ii! III ~~[i'!W!I~' ~-.;III!~I;I; • ~uh!liiiil!li!' lIoliiiiiiirOi~)jI ti!i! 1i;f!jJ(liJtt4 '!!'!li~1!i b'i!tb I!'!t~is. niJiIf(i.;:j)i!!:'ii\'!:' h;!ir1l!1. :~~ ~!fu~~ ~~rig .. injllll'}". Hii;,~ ii_d!lqiliil~!: 'l,'Miitllil)li 1I'i' !IIil liifil~ ,Iiiiil ~il5. bj.ilis iIi'il~~ bn~itng.,

,.,-if, ,', ~

NiE·VER HAND,l.E YOURltlFLE n' YOU HA VIE B\E~N DRINKING, ALCOHOL.IC B,IE;V!ERAG,[ES;; A:lCOHOl AND G ,N POWDE.'R DONi'l MI X!

NiEVE'R pornNT YOUR. RI fl.[ A'ill' ANV'ill'H I NG YOU :DON'T ~NTEN[) 'TO s HO:O'1

Al.WAYS H,A;'\IUD.Ji: VOUR: R:U"LF. ~S' ~f rJr WF.::RiE.

WA.:II)IE.Ll

MA,i( E .sURE lI'"l~.-li. T' THE eO:RIE IS eD...][A R e:l1:mRiE.

WiOA !)III~G

II!J.s:E O~'IILY. fAC1'ORy"-,,MAO:[; ,I\MMUNI1IiION OF'"ill'HE '!UGHT' 'CA;,l.! B!Ht

CiD...iEAR 'VOLI R R~:1F1JE WH.[iN' YOl! fl,INi~SH SHOOT"JNG'i iBlF.lF'(JH~;1E CIL..IE.i\~!""1G, ANI) E.''I![R~ T:IMIE ,!(O,I!J HA,ND If'TO ANOT'HKR :PERSOiN

!:N ,CASE, OF MIA LFUlINCTWiN stoe. REVI:E W 'ill IS. MAIN UAI., TO 'FnQ[ll) AN]) CLE,i\R THrE PROBLKM"

~iJii' VOlJ 'C'A,NlNo!l:rT IIUSOLVE '!T, CO!N'f .4CT ARMAt~T.F.,

'K.n::p THIS MANUAL W~TH YOUR. RI:F'LIL

IF c\'OU SE L1" "ill'"H E, RI "lE" eWE, r"~s MA,NIIlJ,i\L 1"0 'THE NEW OW~EJ~;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful