KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH CIRICIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

Masyarakat Arab Jahiliah

JAHILIAH BERASAL DARIPADA PERKATAAN DALAM BAHASA ARAB, JAHALA

JAHALA BERMAKSUD JAHIL, TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MEMPUNYAI ILMU PENGETAHUAN

Masyarakat Arab Jahiliah
Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Digelar masyarakat Arab Jahiliah kerana tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran Nabi dan Rasul

Dianggap sebagai Zaman Kegelapan

CIRICIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH 
Terbahagi

kepada empat aspek iaitu :
ASPEK EKONOMI

ASPEK SOSIAL

ASPEK AGAMA

ASPEK POLITIK

A S P E K
1. 2.

S O S I A L

3. 4.

MENGAMALKAN PERBUATAN TIDAK BERMORAL SESEORANG LELAKI YANG MINUM ARAK SEHINGGA MABUK DIANGGAP SEMPURNA KEDUDUKAN WANITA SANGAT RENDAH SESEORANG LELAKI BOLEH BERKAHWIN DENGAN BEBERAPA ORANG WANITA SEKALIGUS

ASPEK EKONOMI
MEROMPAK DAN MERAMPAS BARANGAN DIKATAKAN KEWAJIPAN

BERASASKAN RIBA DAN PENINDASAN

MEMENTINGKAN KEUNTUNGAN DAN KEKAYAAN

EKSPLOITASI GOLONGAN KAYA TERHADAP GOLONGAN MISKIN

A S P E K 
TERDAPAT

A G A M A

EMPAT BENTUK KEPERCAYAAN AGAMA
SAMAWI

AGAMA WATHANI

ANIMISME

KEPERCAYAAN

ASPEK POLITIK 
MENGAMALKAN

SISTEM KABILAH  HIDUP BERPUAK-PUAK DAN BERPUAKBERKELOMPOK  MEMPUNYAI IDENTITI DAN PERATURAN  AHLI KABILAH SANGAT TAASUB DAN FANATIK TERHADAP KABILAH  KABILAH DIKETUAI OLEH SEORANG SYEIKH

SOALAN STRUKTUR
1.

HURAIKAN MAKSUD JAHILIAH DAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH :
JAHILIAH MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

JAWAPAN SOALAN 1
JAHILIAH TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH MASYARAKAT YANG HIDUP DI SEMENANJUNG TANAH ARAB DALAM JANGKA MASA RUNTUHNYA EMPANGAN MAARIB DI SABAK HINGGA TURUNNYA WAHYU ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W

2. SENARAIKAN LIMA CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH
1. 2. 3. 4. 5.

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

JAWAPAN SOALAN 2

MENGAMALKAN PERBUATAN TIDAK BERMORAL  MENGAMALKAN RIBA DAN PENINDASAN  MENGAMALKAN SISTEM KABILAH 4 MEROMPAK MERUPAKAN KEWAJIPAN 5 BERPEGANG KEPADA KEPERCAYAAN ANIMISME 

Bijaksana Benar (Siddiq) Sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w (fatanah)

Dipercayai(amanah)

Menyampaikan (tabliq) Digelar al-Amin (perkataan dan perbuaatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong

Q u sa i b . K ila b (4 0 0 a sih i) bubd. ar u a il R a b ia ¶h bu u yan ua iy a h U th m a n an ls l-H a k k a m ar an bdul ana bdul U zza u tta lib K hu a ilid sad a al

yam s

l-

U m a iy a h H arb bu

H a s y im

W araq ah

K hadi ah

l-

am

l-Z u b ir

bdul

u tta lib

l-H a ris

b u T a lib

bu L ahab

bbas

H am zah

b d u lla h
Jaa ar li q il

H asan

H u sin

abi

u h a m m a d s .a .

.

Z a in a b

R u q a iy a h

U m i K a lth u m

F a tim a h

Q a sim

b d u lla h

Ib ra h im

Sabar dan tabah

Bertahannuth Bijaksana

Ketua keluarga yang patut di contohi

Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. Pemaaf

Menjadi teladan kepada anak-anak

Merendah diri

Semasa bertahanuth, Nabi selalu menerima wahyu. Apakah amanat yang disampaikan oleh Allah melalui wahyuwahyu-wahyu ini?
-Mendapat ilmu -Galakkan kajian -Kejayaan cemerlang -Meningkatkan tamadun

Wahyu kedua

Nabi sebagai Rasullah Pesuruh Allah

Surah almudassir

Nabi diwajibkan menyampaikan ajaran Islam

Ayat 1-7

Sampaikan ajaran Islam dengan bijaksana dan terancang

PENYEBARAN ISLAM

DAKWAH ISLAMIAH SECARA RAHSIA
3 Tahun

Ahli keluarga Dakwah Islam Secara Rahsia Sahabat rapat

Kaum kerabat

DAKWAH ISLAMIAH SECARA TERBUKA

Penentangan terhadap Islam: 1) Perbezaan kepercayaan dan amalan orang 2) Tanggapan salah terhadap tugas nabi sebagai Rasul 3) Amalan prinsip persamaan taraf sesama manusia oleh islam 4) Bimbang perusahaan patung selama ini akan digugat oleh agama islam

Cara

cara penentangan :

1) Mengejek, melemparkan tohmahan dan tuduhan 2) Memujuk dan menawarkan pangkat, harta, wang dan perempuan 3) Memulaukan Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan umat islam

Penerimaan terhadap Islam (sebab) : 1) Ajaran Islam memberikan layanan yang sama rata 2) Kemurniaan ajaran agama Islam 3) Kebijaksanaan dakwah Nabi Muhammad SAW 4) Peribadi Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad menyelesaikan masalah : 1) Nabi menyuruh orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapat perlindungan. 2) Baginda tidak turut serta berhijrah ke Habsyah. Ini adalah untuk memberi tumpuan terhdap penyebaran Islam di Makkah 3)Nabi Muhammad ke Yathrib bersama para pengikutnya setelah baginda menerima perintah Allah dan memenuhi jemputan suku Aus dan Khazraj.

4) Di sana , baginda berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam yang unggul, iaitu kerajaan Madinah.Baginda juga dapat meneruskan dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab.

Soalan : a) Senaraikan faktor faktor penentangan Islam oleh Kaum Arab Quraisy terhadap Islam? i) ii) iii) iv)

Orang Arab Quraisy selalu menentang penyebaran dakwah Islam oleh orang Islam Senaraikan cara-cara yang digunakan.

b)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful