Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Kính gởi : NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

GIẤY ÐỀ NGHỊ KÝ HẬU BILL OF LADING / AIR WAY BILL

Công ty chúng tôi có nhận được trực tiếp từ người bán Vận tải đơn bản gốc của lô hàng thuộc L/C trả ngay/trả chậm mở tại VN EXIMBANK với chi tiết sau: - Số L/C : - Trị giá hoá đơn : - Tên hàng : - Số lượng : Hiện nay lô hàng đã về đến cảng của Việt Nam , chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng ký bối thự vào vận đơn để chúng tôi nhận hàng. Chúng tôi đồâng ý thanh toán trị giá của lô hàng này ngay cả trong trường hợp bộ chứnng từ có bất hợp lệ và đề nghị Quý Ngân hàng thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài theo điều kiện L/C.

Trân trọng kính chào. GIÁM ÐỐC CÔNG TY

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful