P. 1
Consilierea-carierei-adulilor

Consilierea-carierei-adulilor

|Views: 871|Likes:
Published by acsi1966

More info:

Published by: acsi1966 on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

Consilierea şi orientarea carierei reprezintă deziderate la nivel mondial în
secolul al XXI-lea, într-o lume caracterizată de schimbări economice, politice, sociale
şi care participă la tranziţia de la o societate industrială spre societatea informaţiei.
Educaţia şi consilierea sprijină oamenii să se înţeleagă mai bine pe ei înşişi şi
pe ceilalţi prin cunoaşterea mai bună a lumii în care trăiesc. Educaţia şi consilierea
au misiunea de a pune la dispoziţia indivizilor instrumente de orientare cu ajutorul
cărora aceştia să-şi dezvolte cariera (Delors, 2000). Ambele reprezintă experienţe
totale, desfăşurate permanent, în centrul preocupărilor situându-se omul şi locul
acestuia în societate.

Evoluţia economică şi tehnologică antrenează o accelerare a schimbărilor din
lumea muncii şi creează sarcini, câmpuri noi de activitate şi exigenţe mai mari, dar
poate determina, de asemenea, o precaritate, o scădere a numărului slujbelor, o
devalorizare a calificărilor profesionale şi o eroziune a condiţiilor de angajare.
Mondializarea activităţii economice şi a pieţei muncii, ca şi integrarea europeană
deschid perspective noi de mobilitate, pe de o parte, dar şi amplifică presiunea
concurenţei, pe de altă parte.
Secolul al XXI-lea revoluţionează domeniul consilierii şi orientării carierei şi
determină perfecţionarea practicilor în acest domeniu.
Consilierea carierei reprezintă un pilon esenţial al punţii de legătură între
lumea educaţiei şi lumea muncii, iar schimbările din aceste domenii au implicaţii în
teoria şi practica în domeniu (Vorbeck, 1998). Consilierea carierei ajută clientul în a
se descoperi pe sine, a cunoaşte piaţa muncii şi căile care trebuie parcurse, astfel
încât acesta să desfăşoare o activitate utilă pentru sine şi pentru comunitate.

110

Consilierea carierei adulţilor este influenţată de o serie de factori (CEDEFOP,
1997) cum ar fi: transformarea societăţii şi a sistemelor de valori, individualismul
crescut şi pluralismul situaţiilor, prelungirea tinereţii, evoluţia concepţiei despre
rolurile masculine şi feminine.
Informarea, consilierea şi orientarea joacă un rol esenţial în facilitarea
accesului, progresului şi tranziţiei de la un ciclu sau un sistem spre altul, pe parcursul
vieţii unei persoane. În documentele Comisiei Europene se afirmă că „Informarea,
consilierea şi orientarea au fost identificate în rapoartele naţionale, în cele ale
partenerilor naţionali şi în concluziile consultării cu privire la Memorandumul asupra
educaţiei permanente, ca un instrument strategic pentru aplicarea politicilor
educaţionale de-a lungul vieţii”. (http://www.iaevg.org).
Consilierul carierei sprijină oamenii pe tot parcursul vieţii, oferind informaţii
relevante şi facilitând luarea deciziilor. Activităţile de orientare vizează dezvoltarea
personală şi utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru realizarea unui
management eficient al propriei cariere.
Consilierea este definită de Wolfe (Husen, 1988) ca o activitate de susţinere,
astfel încât adulţii să devină capabili să se sprijine singuri pentru a-şi trăi viaţa în
mod eficient. Aceasta include ca principale stadii: explorarea, înţelegerea, luarea
deciziei şi acţiunea.

Orientarea şi consilierea carierei adulţilor reprezintă modalităţi de asistenţă
acordată clienţilor, cu implicaţii educaţionale, psihologice, sociale, economice,
medicale, etice etc. În cazul adulţilor, orientarea şi consilierea vizează acordarea
sprijinului pentru explorarea perioadelor de tranziţie, în înţelegerea şi utilizarea
resurselor de care dispun, în pregătirea pentru a face faţă schimbărilor pe parcursul
vieţii.

Activitatea de consiliere este privită şi ca o relaţie profesională personalizată,
în timp ce activitatea de plasare este în mare măsură administrativă şi birocratică
(Watts, 1994).

Piaţa forţei de muncă este într-o continuă schimbare a configuraţiei externe
(modificarea ponderii diverselor profesii pe piaţa muncii şi schimbarea relaţiei dintre
ele), cât şi interne (apariţia de noi cerinţe impuse de exercitarea profesiilor).
Evoluţia cerinţelor locurilor de muncă se referă la aspecte cum ar fi:

• creşterea complexităţii sarcinilor care trebuie îndeplinite;

111

• sporirea numărului şi complexităţii cunoştinţelor, deprinderilor şi

abilităţilor necesare pentru prestarea unor profesii;

• exercitarea unor presiuni crescute pentru a lua decizii în mod

individual, rapid şi cu responsabilitate crescândă;

• accentuarea rolului abilităţilor de comunicare eficientă;

• dezvoltarea motivaţiei, iniţiativei şi flexibilităţii în îndeplinirea sarcinilor

de muncă (Băban, 2001).

Ritmul susţinut al dezvoltării tehnologice determină modificarea formelor de
angajare, obligă adulţii să înveţe şi să descopere noi forme de a munci.
Schimbările majore din societate şi de pe piaţa forţei de muncă determină
modificări în viaţa personală şi profesională a adulţilor. În perioadele de tranziţie,
adulţii se simt dezorientaţi şi au dificultăţi în a realiza reajustări rapide ale carierei.
Consilierea şi orientarea adulţilor constituie instrumente importante, care au
rolul de a sprijini reintegrarea clienţilor în sistemul de educaţie şi formare, în diferite
momente ale vieţii lor. În unele ţări, orientarea este integrată în programele de
educaţie a adulţilor.

În Enciclopedia Internaţională a Educaţiei (1988), consilierea adulţilor este
abordată din următoarele perspective:
I. perspectiva profesională, bazată pe instituţie (în sens restrâns);
Activitatea de consiliere este desfăşurată de specialiştii din instituţii,
organizaţii şi agenţii care asigură servicii psihologice şi educaţionale pentru adulţi în
cadrul unor centre de reconversie profesională şi de perfecţionare. Pregătirea şi
specializarea consilierilor care lucrează cu adulţii este deosebit de importantă, în
acest caz.

II. perspectiva consilierii minim instituţionalizate (în sens larg);
Se referă la serviciile şi funcţiile consilierii adulţilor (formale şi informale).
Dintre aceste servicii, menţionăm:

• furnizarea unor informaţii cu privire la studii, profesii şi acordarea

asistenţei pentru utilizarea acestora;

• evaluarea cu ajutorul unor instrumente specifice (inventare, teste,

chestionare) în scopul realizării corelaţiei dintre interese, valori şi
opţiuni;

112

• asigurarea asistenţei în planificarea carierei adulţilor;

• sprijinul pentru rezolvarea unor probleme personale;

• reprezentarea clienţilor în faţa unor instituţii educaţionale,

• acordarea unor referinţe pentru a obţine asistenţă de alt tip.

III. perspectiva situaţională (în sens general);
Are în vedere consilierea persoanelor aflate în situaţii dificile sau conjuncturi
personale sau profesionale nefavorabile.

Prin raportare la piaţa muncii, adulţii - beneficiari ai serviciilor de consilierea
carierei - pot fi: angajaţii, şomerii, studenţii, absolvenţii, profesorii, părinţii (Jigău,
2001).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->