Perbandingan Pantang Larang

Perkahwinan dan Pengebumian
di antara kaum Melayu, Cina dan India

Pengenalan
- Pantang - tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayai akan membawa akibat yang buruk. - Larang - tegahan dari melakukan sesuatu kerana kuatkuasa undang-undang atau peraturan, sama ada yang tertulis ataupun tidak. - Pantang larang merupakan peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang diamalkan oleh sesebuah komuniti, kumpulan etnik ataupun sesebuah kaum.

Daripada kajian ini kami akan lebih memahami dan juga menghormati amalan tersebut tanpa memandang rendah terhadapnya. Cina dan India.Objektif Kajian . .Mengenal pasti persamaan dan perbezaan amalan pantang larang dalam adat perkahwinan dan pengebumian yang di amalkan oleh tiga kaum utama di Malaysia iaitu kaum Melayu. .

i a a I ia.Tiga ra g arga t a ya g asi e ercayai a e ga alka a ala a ta g lara g ter ta a ya ala a at erka i a a j ga a at e ge ia .Kaedah Penyelidikan 1.Ketiga-tiga ra g arga t a i i ter iri ari a a tiga ka ta a i alaysia iait ka elay . Temuramah Res e . . .

Kajian Perpustakaan . isa ka le ara e yeli ik ya g r fesi al se el ia ya iter itka . j r al a tesis at ya g erg a a e ga gi a yak akl t k t j a e yeli ika .B k k .Kaedah Penyelidikan 2. it lis le t k erta lia ala -t k ya g er e gala a i a g terse t.

a e ga ti e ga raia i ala al a ak i a Pakaia erwar a ita a kela a ala ilara g sa a sekali.Penemuan (Perkahwinan) As ek / Ka elay i a Tarik ert a ar s i ili e ga e a i gka tarik la ir ke a. War a Pakaia - Pakaia ya g gela ti ak igalakka . I ia Pe iliha Tarikh - Pe ili a tarik erka wi a a ala er asarka ke a a al a ak Hi .

Perkahwinan ditangguhkan selama setahun jikalau berlakunya kematian akal pengantin dilarang keluar Perjumpaan bersama pasangan (Sebelum pengantin selama Perkahwinan) 40 hari sebelum diijabkabulkan - Penangguhan Hari Perkahwinan - Perkahwinan akan ditangguhkan selama setahun ataupun selama seratus hari jika berlaku kematian di kalangan ahli keluarga .Aspek / aum Melayu Cina India akal pengantin India adalah dilarang untuk keluar daripada rumah 3 hari sebelum hari perkahwinan.

.Aspek / aum Melayu Cina India Sebelum Hari Perkahwinan - - Rombongan pengantin lelaki yang mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan mestilah dalam bilangan ganjil.

Kewujudan Kucing Kucing adalah dilarang mendekati keranda dan juga si mati - .Penemuan (Pengebumian) Aspek / aum Melayu Cina India Penglibatan aum Wanita aum wanita tidak dibenarkan mengiring si mati ke kawasan pengebumian. - Kaum wanita tidak dibenarkan mengiring si mati ke kawasan pengebumian. Melarang kewujudan kucing berhampiran dengan keranda si mati.

Selepas menghadiri upacara pengebumian.Aspek / Kaum Melayu Cina India Selepas Menghadiri Upacara Pengebumian - Orang Cina akan mandi dengan air yang dicampur daun limau ali untuk menolak bala. seseorang itu dilarang masuk ke rumah tanpa mandi atau membasuh kaki terlebih dahulu. Menangis/ Meratap Si Mati Masyarakat Melayu melarang perbuatan meratapi si mati Ahli keluarga masyarakat Cina dikehendaki menangis atau meratap dengan kuat sambil menyebut jasa-jasa yang dilakukannya - .

India Pakaian - - .Aspek / Kaum Melayu Cina Pakaian yang dikenakan oleh ahli keluarga berwarna hitam.Pakaian yang berwarna merah tidak dibenarkan untuk dipakai.

tarikh bertuah harus dipilih dengan membandingkan tarikh lahir kedua-dua pengantin dengan huraian di dalam almanak Cina . Rajantheran dan S.Perbincangan Persamaan dalam pantang larang perkahwinan India Pemilihan tarikh Pemilihan tarikh perkahwinan adalah berdasarkan kepada almanak Hindu (M. Manimaran (1994) Cina Menurut Puan Ang.

Joan D array (2006) .Persamaan dalam pantang larang perkahwinan India Warna pakaian Pakaian yang gelap tidak digalakkan Cina pakaian berwarna hitam dan kelabu adalah dilarang sama sekali.

Persamaan dalam pantang larang perkahwinan Melayu Perjumpaan akal pengantin dilarang keluar bersama pasangan pengantin selama 40 hari sebelum diijabkabulkan . 1994) . (Yuslinda Rejab. Rajantheran dan S. (M. 2003) India akal pengantin India adalah dilarang untuk keluar daripada rumah 3 hari sebelum hari perkahwinan. Manimaran.

Rajantheran dan S. (M. Mentua dan kakak iparnya tidak dibenarkan mengadap pintu untuk melihat pengantin perempuan masuk ke rumah bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan atau perkara buruk di masa hadapan. 2007) Cina . 1994). (Kei. Manimaran.Perbezaan dalam pantang larang perkahwinan India Dalam upacara perkahwinan rombongan pengantin lelaki yang mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan mestilah dalam bilangan ganjil dan tidak genap.

Persamaan dalam pantang larang pengebumian Melayu Penglibatan kaum wanita Kaum wanita tidak dibenarkan mengiring si mati ke kawasan pengebumian. . 1977) India Kaum wanita tidak dibenarkan mengiring si mati ke kawasan pengebumian. (Haji Mokthar. 2010). (Vanitha.

1998) Cina Ann Wan Seng (1994) menyatakan bahawa kucing adalah dilarang mendekati keranda dan juga si mati . (Aziz Deraman.Perbezaan dalam pantang larang pengebumian Melayu Kewujudan Kucing Melarang kewujudan kucing berhampiran dengan keranda si mati.

Manimaran (1994).Perbezaan dalam pantang larang pengebumian Cina Selepas menghadiri Menurut Puan Ang upacara pengebumian Sow Hon orang Cina akan mandi dengan air yang dicampur daun limau ali untuk menolak bala.Rajantheran dan S. seseorang itu dilarang masuk ke rumah tanpa mandi atau membasuh kaki terlebih dahulu M. India Selepas menghadiri upacara pengebumian. .

Perbezaan dalam pantang larang pengebumian Pantang Larang Melayu Cina Menurut Yi Ping. (Haji Mokhtar. ahli keluarga masyarakat Cina dikehendaki menangis atau meratap dengan kuat sambil menyebut jasa-jasa yang dilakukannya Menangis/meratap si Masyarakat Melayu mati melarang perbuatan meratapi si mati. 1977) . (2010).

Cina dan India mempunyai pantang larang masing-masing dalam adat perkahwinan dan pengebumian.Pantang larang ketiga-tiga kaum ini berbeza kerana dipengaruhi oleh cara hidup dan pegangan agama masing-masing.Kaum Melayu. .Rumusan . . kami mendapati bahawa setiap pantang larang yang diamalkan mempunyai sebab yang tersendiri demi kebaikan dan kesejahteraan hidup seseorang.Namun.Melalui hasil kajian. terdapat juga persamaan pantang larang antara ketigatiga kaum yang menunjukkan cara pemikiran mereka adalah Sama. . .

Oleh sebab itu jikalau setiap orang mengamalkan pantang larang kaum masing-masing. generasi masa hadapan juga akan turut berpegang kuat terhadap pantang larang ini demi menjamin kehidupan yang bahagia.Secara keseluruhannya. . kertas kerja ini telah menyedarkan kami bahawa pantang larang mempunyai kebaikannya yang tersendiri.

Pantang larang kaum lain boleh diaplikasikan atau diadaptasikan dalam kehidupan kita. . setiap kaum harus menghormati pantang larang yang diamalkan oleh kaum lain. - .Cadangan Walaupun pantang larang yang diamalkan oleh kaum lain berbeza dengan pantang larang kaum kita. dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan ajaran agama kaum sendiri.

Gambar Kumpulan Boon Sarah Adah Dhacaini Kumar Teh Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful