DERIVABILITATE

TEORIE
1. Problema derivabilităţii se pune numai în puncte de acumulare ale
domeniului de definiţie.
2. Funcţiile elementare, fără modul, sunt derivabile pe domeniul maxim de
definiţie, excepţie capetele unde se face un studiu separat.
Exemple: a) x definită pe
[ ) ∞ , 0
, este continuă pe
[ ) ∞ , 0
şi este derivabilă
pe
( ) ∞ , 0
, (
( )
x
x
2
1
' ·
care nu are sens în 0).
b) arcsin x definită pe
[ ] 1 , 1 −
este continuă pe
[ ] 1 , 1 −
şi este derivabilă pe (-
1,1)
( (arcsinx)' =
2
1
1
x −
nu are sens în 1 t ) .
c) x
3
+1 definită pe
[ ] 2 , 1
este continuă pe
[ ] 2 , 1
şi este derivabilă pe
[ ] 2 , 1
.
Observatie: numai funcţiile radical , arcsin , arccos şi modul pierd derivabilitatea în
anumite puncte.
3. ƒ derivabilă

ƒ continuă, nu şi reciproc.
4. ƒ este derivabilă în x=a
(I) există şi este finită
( ) ( )
( ) a ' f
not
a x
a f x f
a x
lim ·, dacă f are aceeaşi formă
în jurul lui a.


(II) există, sunt finite şi egale ƒ’
s
(a)= ƒ’
d
(a) , unde
( )
( ) ( )
a x
a f x f
a x
a x
l i m a
,
s
f


<

·
şi
( ) ( )
a x
a f x f
a x
a x
l i m ) a (
,
d
f


>

·
, dacă ƒ are forme diferite în jurul lui a.


(III) - ƒ este continuă în x=a
- există ƒ

(x) în jurul lui a
1
- există, sunt finite şi egale
( ) ( ) ( ) a f x f x f
a x
a x
a x
a x
' ' l i m ' l i m · ·
>

<

Observaţie: Metoda (III) nu funcţionează mereu:nu merge când măcar o limită
laterală a lui f
'
nu există, caz în care nu putem spune nimic despre derivabilitatea lui f
în a.
5. ƒ este derivabilă în x=a

graficul lui ƒ admite tangentă geometrică în
punctul A(a, ƒ (a)) (adică este rotund în jurul lui A).
Ecuaţia tangentei la Gƒ în A(a,ƒ(a)) este y-ƒ(a) = ƒ
'
(a)(x-a) unde ƒ
'
(a) =
panta tangentei geometrice la Gƒ în A(a, ƒ(a)) , adică este tgα ,α fiind unghiul dintre
tangentă şi axa OX.
PROBLEME TIP
1. PROBLEMA CLASICĂ
Exemplul 1 :
Fie ƒ:R→R, ƒ (x)=
( ]
( ]
( )
¹
¹
¹
'
¹
∞ ∈ −
− ∈ +
− ∞ − ∈ +
, 2 , 1 3
2 , 1 , 3
1 , , 5 3
2
3
x x
x x
x x
Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ.
Soluţie
Continuitate ƒ este continuă pe R ⁄ {-1,2¦ fiind elementară
în x = -1 l
s
(-1)=
( ) 2 5 3 l i m
1
1
· +
− <
− →
x
x
x

l
d
(-1)=
( ) 2 3 l i m
3
1
1
· +
− >
− →
x
x
x
ƒ este continuă în x=-1
ƒ (-1)=-3+5=2
2
în x=2 l
s
(2)=
( ) 1 1 3 l i m
3
2
2
· +
<

x
x
x

l
d
(2)=
( ) 1 1 1 3 l i m
2
2
2
· −
>

x
x
x
ƒ este continuă în x=2
ƒ (2)=8+3=11
⇒ ƒ este continuă pe R
Derivabilitatea ƒ este derivabilă pe R ⁄ {-1,2¦ fiind elementară
în x= -1
( )
( ) ( )
( )
3
1 x
2 5 x 3
1 x
1 x
l i m
1 x
1 f x f
1 x
1 x
l i m 1
,
s
f ·
+
− +
− <
− →
·
− −
− −
− <
− →
· −

( )
( ) ( )
( )
( ) 3 1 x
2
x
1 x
1 x
l i m
1 x
1
3
x
1 x
1 x
l i m
1 x
2 3
3
x
1 x
1 x
l i m
1 x
1 f x f
1 x
1 x
l i m 1
,
d
f · + −
− >
− →
·
+
+
− >
− →
·
+
− +
− >
− →
·
− −
− −
− <
− →
· −
⇒ ƒ
este derivabilă în x=-1 şi ƒ '(-1)=3 .
în x=2
( ) 1 2 ) 4 x 2
2
x (
2 x
2 x
l i m
2 x
8
3
x
2 x
2 x
l i m
2 x
1 1 3
3
x
2 x
2 x
l i m 2
,
s
f · + +
<

·


<

·

− +
<

·

3
( )
( )
1 2 ) 2 x (
2 x
2 x
l i m 3
2 x
4
2
x 3
2 x
2 x
l i m
2 x
1 1 1
2
x 3
2 x
2 x
l i m 2
,
d
f · +
>

·


>

·

− −
>

·
⇒ ƒ este derivabilă în x = 2 şi ƒ ' (2) = 12 ⇒ ƒ este derivabilă pe R.
Exemplul 2 : Fie ƒ:R→R, ƒ (x)=
¹
¹
¹
'
¹
·

0 , 0
} 0 { \ ,
1
s i n
2
x
R x
x
x
Studiaţi derivabilitatea lui ƒ.
Soluţie: Continuitatea ƒ este continuă pe R (s-a demonstrat);
Derivabilitatea ƒ este derivabilă pe R \ {0} fiind elementară.
în x=0,
0
1
sin lim
0
0
1
sin
lim
0
) 0 ( ) (
lim
0
2
0 0
· ·


·


→ → →
x
x
x
x
x
x
f x f
x x x
deoarece 0≤
x
x
x
x
x ≤ ·
1
sin
1
sin
]

→0
lim
x
0 ≤
0
lim
→ x
x
x
1
sin

0
lim
→ x
x] = 0
⇒ƒ este derivabilă în x=0 şi f '(0)=0. Derivata lui ƒ este
ƒ '(x)=
¹
¹
¹
'
¹
·
∈ −
0 , 0
} 0 { \ ,
1
c o s
1
s i n 2
x
R x
x x
Observaţie:
Metoda III nu funcţionează în acest caz deoarece

( ) · − ·
,
`

.
|
− ·
→ → →
x x x
x x f
x x x
1
cos lim 0
1
cos
1
sin 2 lim ' lim
0 0 0
nu există
Exemplul 3. Determinaţi a,b∈R aşa încât ƒ:(0,∞) → R definită prin
4
ƒ (x)=
( ]
( )
¹
'
¹
∞ ∈ +

, e x , b ax
e . 0 x , x ln
3
să fie derivabilă pe (0,∞).
Soluţie:
Continuitate : ƒ este continuă pe (0,∞)\{e¦ fiind elementară
în x=e
l
s
(e)=
1 e l n x l n l i m
3 3
e x
e x
· ·
<

l
d
(e)=
b a e ) b a x ( l i m
e x
e x
+ · +
>

ƒ (e)=ln
3
e= 1
⇒ƒ este continuă în x = e ⇔ ae + b = 1 (1)
Derivabilitate: ƒ este derivabilă pe (0,∞)\ {e} fiind elementară
în x = e
( )
( ) ( )
e
3
e x
e l n x l n
l i m 3
e x
1 x l n x l n 1 x l n
l i m
e x
1 x l n
l i m e
e x
e x
3
2
e x
e x
3
e x
e x
'
s
f
·


·

+ + −
·


·
<


<

<

  
( ) a
e x
a e a x
l i m
e x
1 b a x
l i m e
e x
e x
) 1 (
e x
e x
'
d
f
·


·

− +
·
>

>

⇒ƒ este derivabilă în x=e ⇔ a =
e
3
⇒ b = -2.
2. DERIVABILITATEA FUNCŢIILOR CU MODUL
5
Idee: Dându-se o funcţie derivabilă, se pune problema unde rămâne
derivabilă după aplicarea modulului. Răspunsul este dat de urmatoarea
PROBLEMĂ:
Fie ƒ, g : R → R, cu g derivabilă, iar ƒ(x)= g(x)] , ∀x∈R. Atunci:
1. Dacă g(a)≠ 0 ⇒ƒ este derivabilă în x = a şi ƒ '(a) = t g'(a);
2. Dacă g(a)=0 şi g'(a)=0⇒ƒeste derivabilă în x = a şi ƒ '(a)=0;
3. Dacă g(a)=0 şi g'(a)≠ 0⇒ƒ nu este derivabilă în x = a.
INTERPRETARE:
1. ne arată că g] este derivabilă oriunde unde g nu se anulează;
2. ne arată că g] este derivabilă în rădăcinile multiple ale lui g;
3. ne arată că g] nu este derivabilă în rădăcinile simple ale lui g.
Este derivabilă pe R nu este derivabilă in rădăcină
CONCLUZIE:Funcţiile cu modul sunt peste tot derivabile, excepţie rădăcinile simple
ale expresiilor din modul.
Exemplul 1: Fie ƒ:R→R, ƒ(x) = x x-2] + x-1] + 3x - 2
Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ.
Soluţie: - ƒ este continuă pe R, fiind elementară;
- ƒeste derivabilă pe R\{1,2};
Exemplul 2: Fie ƒ: R→ R, ƒ(x)=
6 5
1 4
2 4
3
2
+ − +
− + −
x x x x
x x
Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ:
Soluţie: - ƒeste continuă pe R fiind elementară;
- ƒ este derivabilă pe R \ {-2, 2, 3}.
Exemplul 3: Fie funcţia ƒ(x)= 1 6 8 − − + x x .
6
a) Să se determine domeniul maxim de definiţie;
b) Să se studieze continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ.
Soluţie :
a) Condiţiile de existenţă impuse de radicali sunt:

¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹

− ≥
≥ + −


≥ + ⇒ − ≥ +


≥ − − +
≥ −
8
0 100 20
1
0 8 1 6 8
1
0 1 6 8
0 1
2
2
x
x x
x
x x x
x
x x
x
( )
[ )
[ )
[ ) ∞ ∈ ⇒
¹
¹
¹
'
¹
∞ − ∈

∞ ∈

¹
¹
¹
'
¹
− ≥
≥ −

⇒ , 1
, 8
, 1
8
0 10
1
2
x
x
x
x
x
x
x
R
Observaţie: Dacă din condiţia de existenţă a unui radical rezultă un pătrat perfect
≥ 0, atunci interiorul radicalului este un pătrat perfect.
b) ƒ este continuă pe [1,∞), fiind elementară.
Aranjăm interiorul radicalului mare ca un pătrat perfect:
( )
( ) 3 1 3 1 ) (
3 1 9 3 1 2 1 3 1 2 8 1 6 8
2
2
2 2
2 2 2 2 2 2
− − · − − · ⇒
⇒ − − · + ⋅ − − − · ⋅ − − + · − − +
− + − +
x x x f
x x x x x x x
b ab
a
b a b a ab b a
Deoarece funcţia radical nu este derivabilă în rădăcinile expresiei din interiorul
ei, 1 − x nu este derivabilă în x = 1,deci ƒ nu este derivabilă în x = 1. ƒ nu este
derivabilă nici în rădăcina simplă a expresiei din modul:
⇒ · ⇒ · − ⇒ · − ⇒ · − − 10 9 1 3 1 0 3 1 x x x x D
deriv
= (1,∞) \ {10¦
Pentru un studiu riguros explicităm modulul:
( )
[ ]
( )
¹
'
¹
∞ ∈ − −
∈ + − −
·
, 10 , 3 1
10 , 1 , 3 1
x x
x x
x f
în x =1 :
⇒ − ∞ ·

− ·

− + − −
·


·
>

>

>

1
1
l i m
1
3 3 1
l i m
1
) 1 ( ) (
l i m ) 1 (
1
1
1
1
1
1
'
x
x
x
x
f x f
f
x
x
x
x
x
x
d
ƒ nu este derivabilă în x=1;
în x =10 :
7

( ) ( )
( ) ( )
6
1
3 1 x 1 0 x
1 0 x
l i m
1 0 x
3 1 x
l i m ) 1 0 ( f
6
1
3 1 x 1 0 x
1 0 x
l i m
1 0 x
3 1 x
l i m ) 1 0 ( f
1 0 x
1 0 x
1 0 x
1 0 x
'
d
1 0 x
1 0 x
1 0 x
1 0 x
'
s
·
+ − −

·

− −
·
− ·
+ − −

− ·

+ − −
·
>

>

<

<

⇒ƒ nu este derivabilă în x = 10 ⇒ D
deriv
= (1,∞) \ {10¦
Exemplul 4: Fie ƒ:[1,∞) → R, ƒ(x) = 1 x 2 x 1 x 2 x − − + − +
Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ.
Soluţie : ƒ este continuă pe [1,∞) fiind elementară.
Pentru studiul derivabilităţii aranjăm interioarele radicalilor mari ca pătrate perfecte:
( )
( )
[ ]
( )
¹
'
¹
∞ ∈ −

· − − + + − · ⇒
− − · + − − − · − −
+ − · + − + − · − +
, 2 x , 1 x 2
2 , 1 x , 2
1 1 x 1 1 x ) x ( f
1 1 x 1 1 x 2 1 x 1 x 2 x
1 1 x 1 1 x 2 1 x 1 x 2 x
2
2
ƒ nu este derivabilă în rădăcina simplă a expresiei din modul, adică x=2, dar este
derivabilă în x=1, deoarece 1 − x nu există în jurul lui 1. D
deriv
= [1,∞) \ {2¦.
Exemplul 5: Fie ƒ:I→R, ƒ(x)=
x
x
x
x
+

− 1
arcsin
1
arcsin
a) Să se determine domeniul de definiţie I al lui ƒ.
b) Să se studieze continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ
Soluţie:
a) Deoarece arcsin :[-1,1]→
]
]
]

π π

2
,
2
impunem condiţiile:
8
x ≠ 1, x ≠ -1 ,
1
1
1 ≤

≤ −
x
x
,
1
1
1 ≤
+
≤ −
x
x
1
1
1 ≤

≤ −
x
x
1) x∈(-∞,1)⇒
⇒ ≤

≤ − 1
1
1
x
x
  
]
]
]

.
|
∞ − ∈


≤ −
− ≤ ≤ + −
2
1
, x
1 x 2
x adv
0 1
x 1 x x 1
( )
]
]
]

.
|
∞ − · ∞ −
]
]
]

.
|
∞ − ∈
2
1
, 1 ,
2
1
,  x
2)
( ) 1
1 x
x
1 , 1 x ≤

≤ − ⇒ ∞ ∈
-x +1 ≤

1 0
1 x x
− ≤
− ≤

fals ∀x
, x ∈ φ ⇒

]
]
]

.
|
∞ − ∈
2
1
, x
1
1
1 ≤
+
≤ −
x
x
1) x∈(-∞,1)⇒
⇒ ≤
− −
≤ − 1
x 1
x
1

x 1 x x 1
0 1
− − ≤ ≤ +fals ∀x
⇒ x ∈ φ
2)
( ) 1
x 1
x
1 , 1 x ≤
+
≤ − ⇒ ∞ − ∈
  
1 0
1 x 2
x 1 x x 1

− ≥
+ ≤ ≤ − −

adev., ∀ x

( ) ⇒
,
`

∞ − · ∞ −
,
`

∞ − ∈ ,
2
1
, 1 ,
2
1
 x

,
`

∞ − ∈ ⇒ ,
2
1
x
I
2
1
,
2
1
x · − ∈
]
]
]

b) ƒ este continuă pe I fiind elementară. Mai mult
x
x
x
x
x f
+


·
1
arcsin
1
arcsin ) (

ƒ este derivabilă pe

,
`

.
|

2
1
,
2
1
fiind elementară.
Deoarece studiul derivabilităţii în
2
1
t · x
cu definiţia este foarte anevoios,
vom apela la următorul rezultat:
Dacă h: A → B şi g: B → C, cu h derivabilă pe A,iar g derivabilă pe B \{y
0
¦,
atunci g∘h: A → C, nu va fi derivabilă în orice x
0
∈A cu proprietatea că h(x
0
)=y
0
.
În cazul nostru h:
[ ] 1 , 1
2
1
,
2
1
− →
]
]
]


, ( )
x 1
x
x h
t
· sunt funcţii derivabile pe
]
]
]


2
1
.
2
1
,iar
[ ]
]
]
]

π π
− → −
2
,
2
1 , 1 : g
g(x)=arcsin x, nu este derivabilă în t 1, rezultă
g∘h nu este derivabilă în orice
]
]
]

− ∈
2
1
,
2
1
x
soluţie a ecuaţiei h(x)= t 1.
9
h(x)=1 h(x)= -1
2
1
1 1
1
· ⇒ − · ⇒ ·

x x x
x
x

1 0 1 1
1
− · ⇒ + − · ⇒ − ·

x x
x
x
fals
1 0 1 1
1
· ⇒ + · ⇒ ·
+
x x
x
x
fals
2
1
1 1
1
− · ⇒ − − · ⇒ − ·
+
x x x
x
x

⇒D
deriv
=

,
`

.
|

2
1
,
2
1
.
3.DERIVAREA FUNCŢIILOR CU MINIM ŞI MAXIM
PROBLEMĂ : Fie f,g,h :R→R cu g,h derivabile, iar f(x)=min(max)(g(x),h(x)). Atunci f
este peste tot derivabilă excepţie rădăcinile simple ale ecuaţiei g = h.
Exemplu 1: Studiaţi derivabilitatea funcţiei ƒ:R→R , ƒ(x) = min(x
2
+x , 4x-2)
Soluţie: ƒ este continuă pe R, fiind minimul a două funcţii continue. Pentru studiul
derivabilităţii avem:
Soluţie rapidă : rezolvăm ecuaţia x
2
+x = 4x-2 ⇒ x
2
-3x+2 = 0 cu x
1
=1 şi x
2
=2, care
sunt rădăcini simple. Rezultă D
deriv
=R \ {1,2¦.
Soluţie clasică: explicităm min: x
2
+x ≥ 4x-2 ⇔ x
2
-3x+2 ≥ 0⇔
( ] [ ) ⇒ ∞ ∞ − ∈ , 2 1 , x

( ] [ )
( )
¹
'
¹
∈ +
∞ ∞ − ∈ −
·
2 , 1 x , x
2
x
, 2 1 , x , 2 x 4
) x ( f

şi facem studiul clasic al derivabilităţii în x = 1 şi x = 2.Utilizăm metoda III :
( ) ( )
( )
¹
'
¹
∈ +
∞ ∞ − ∈
·
2 , 1 x , 1 x 2
, 2 1 , x , 4
) x ( f
'
10
⇒ · ≠ ·
<

<

) x ( f l i m 3 4 ) x ( f l i m
'
1 x
1 x
'
1 x
1 x
ƒ nu este derivabilă în x=1
⇒ · ≠ ·
<

<

) x ( f l i m 4 5 ) x ( f l i m
'
2 x
2 x
'
2 x
2 x
ƒ nu este derivabilă în x=2
⇒D
deriv
= R \{1,2¦.
Exemplul 2 : Studiaţi derivabilitatea funcţiei ƒ:R→R, ƒ(x)=min( 1, x , x
2
, 4-x ).
Soluţie: Fiind mai multe funcţii se recomandă reprezentarea grafică sau explicarea
prin darea valorilor:
( ]
( ]
( ]
( )
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
∞ ∈ −


∞ − ∈
·
, 3 , 4
3 , 1 , 1
1 , 0 ,
0 , ,
) (
2
x x
x
x x
x x
x f
Deoarece x = 0 este rădăcină simplă a ecuaţiei x = x
2
, x = 1 este rădăcină simplă
pentru ecuaţia x
2
= 1 , x = 3 este rădăcină simplă pentru ecuaţia 4 – x = 1 , rezultă că
D
deriv
=R -{0,1,3¦.
4.DEMONSTRAREA INEGALITĂŢILOR CU AJUTORUL DERIVĂRII
11
PROBLEMĂ:
Să se demonstreze inegalitatea g(x) ≤ h(x) [g(x) ≥ h(x)] ,∀x ∈ D = interval cu
un capăt 0.
Soluţie: Se consideră funcţia ƒ:D→R, ƒ(x) = g(x) - h(x) şi se calculează ƒ

(x). Avem
cazurile:
1) Dacă ƒ

are semn constant pe D rezultă că ƒ este strict monotonă pe D
,deci ∀ x ∈ D(x ≥ 0 sau x ≤ 0) avem ƒ(x) ≥ ƒ(0) = 0 sau ƒ(x) ≤ ƒ(0) = 0 ⇒ g(x) ≥
h(x) sau g(x) ≤ h(x) pe D.
2) Dacă ƒ

se anulează pe D (în interior), atunci ƒ are extreme pe D. Sunt
posibile variantele:
2.1 ƒ are un minim pozitiv ⇒ ƒ(x) ≥ 0 pe D ⇒ g(x) ≥ h(x) pe D.
2.2 ƒ are un maxim negativ ⇒ ƒ(x) ≤ 0 pe D ⇒ g(x) ≤ h(x) pe D.
Exemplul 1: Demonstraţi că
2
x 1
x
+
< arctg x ,∀ x > 0.
Soluţie : Considerăm funcţia
arctgx
x 1
x
) x ( f
2

+
·
şi calculăm

0
2
)
2
x 1 (
2
x 2
2
x 1
1
2
)
2
x 1 (
2
x 1
) x (
'
f <
+

·
+

+

·
pe (0,∞)⇒ ƒ este strict descrescătoare pe
(0,∞) ⇒ ∀ x > 0 avem ƒ(x)< ƒ(0) = 0
Exemplul 2: Demonstrăm că tgx >
3
3
x
x + ,

,
`

.
|
∈ ∀
2
, 0
π
x
Soluţie: Considerăm funcţia
3
x
x tgx ) x ( f
3
− − · , a cărei derivată este
( )( ) x tgx x tgx x x tg x 1 x tg 1 ) x ( f
2 2 2 2 '
+ − · − · − − + · . Evident tg x > 0 pe
,
`

.
|
2
, 0
π
⇒ x +
tg x > 0 pe

,
`

.
|
2
, 0
π
.
Pentru a determina semnul factorului tg x - x considerăm funcţia g(x) = tg x - x
şi îi calculăm derivata g

(x)=1+tg
2
x-1= tg
2
x > 0 pe

,
`

.
|
2
, 0
π
⇒ g este strict crescătoare
12
pe
,
`

.
|
2
, 0
π
⇒∀x > 0
,
`

.
|
<
2
π
avem g(x) > g(0) = 0 ⇒ tg x – x > 0 pe
,
`

.
|
2
, 0
π
⇒ƒ

(x) > 0 pe

,
`

.
|
2
, 0
π
⇒ƒ este strict crescătoare pe

,
`

.
|
2
, 0
π
⇒ ∀ x > 0

,
`

.
|
<
2
π
avem ƒ(x) > ƒ(0) = 0.
Exemplul 3: Demonstraţi că 0 x ), x 1 ln( 1 e
x
> ∀ + + > .
Soluţie: Fie funcţia ) x 1 ln( 1 e ) x ( f
x
+ − − · a cărei derivată este
x 1
1
e ) x ( f
x '
+
− · .
Deoarece nu putem determina rădăcinile şi semnul acestei derivate, vom
utiliza derivatele de ordin superior.
( )
'
2
2
x ' '
f 0
x 1
1
e ) x ( f ⇒ >
+
+ ·
este strict crescătoare
pe (0, ∞) ⇒ ∀ x > 0 avem ƒ

(x) > ƒ

(0) = 0 ⇒ ƒ este strict crescătoare pe (0, ∞) ⇒
∀ x > 0 avem ƒ(x) > ƒ(0) = 0.
Exemplul 4: Demonstraţi că ( ) ∞ ∈ ∀ + − ≤ , 0 x ,
120
x
6
x
x x sin
5 3
.
Soluţie: Fie funcţia ƒ(x)=
120
x
6
x
x x sin
5 3
− + −
( ) 0 ?
24
x
2
x
1 x cos x f
4 2
I
− + − ·
0 ?
6
x
x x sin ) x ( f
3
II
− + − ·
0 ?
2
x
1 x cos ) x ( f
2
III
− + − ·
0 ? x x sin ) x ( f
IV
− ·
IV V
f 0 1 x cos ) x ( f ⇒ ≤ − · strict descrescătoare pe (0,∞)⇒∀x >0, ƒ
IV
(x)< ƒ
IV
(0)=0⇒
⇒ƒ
III
(x) strict descrescătoare pe (0,∞)⇒∀x >0, ƒ
III
(x)< ƒ
III
(0)=0⇒
⇒ƒ
II
(x) strict descrescătoare pe (0,∞) ⇒∀x >0, ƒ
II
(x)< ƒ
II
(0)=0⇒
⇒ƒ
I
(x) strict descrescătoare pe (0,∞) ⇒∀x >0, ƒ
I
(x)< ƒ
I
(0)=0⇒
⇒ƒ(x) strict descrescătoare pe (0,∞) ⇒∀x >0, ƒ(x)< ƒ(0)=0.
Observaţie: Dacă ƒ
I
> 0 ⇒ƒ strict crescătoare.
Dacă ƒ
I
≥ 0 şi ƒ
I
are rădăcini izolate ⇒ƒ strict crescătoare.
Dacă ƒ
I
≥ 0 şi ƒ
I
are ca rădăcini un interval ⇒ƒ crescătoare.
Exemplul 5: Demonstraţi că lnx < x,∀ x > 0.
Soluţie: Fie funcţia ƒ(x) = ln x - x ,cu derivata
13
ƒ
I
(x) =
( ) f , 0 1 x 0
x
x 1
1
x
1
⇒ ∞ ∈ · ⇒ ·

· −
are extreme pe (0,∞). Facem tabelul de
variaţie al lui ƒ:
X
0 1 ∞
ƒ

(x)
++++++++++++++ ++++++ 0 - - - - - - - - - -
ƒ(x)
-1
(max)
⇒∀ x > 0, ƒ(x) ≤ ƒ(-1) = -1< 0
Exemplul 6 : Demonstraţi că
( ) { ¦ 1 \ , 0 x ,
x
1
1 x
x l n
∞ ∈ ∀ <

Soluţie: Deoarece avem interes ca derivata să nu conţină lnx, eliminăm numitorul
x-1,în două variante:
1)
( ) 0 1 , 1 > − ⇒ ∞ ∈ x x
.Inegalitatea devine
x
1 x
x ln

<
.
Fie funcţia
x
1 x
x ln ) x ( f

− ·
cu derivata

( )
⇒ <

− ·
+ −
− ·
+
− ·


− · 0
x x 2
1 x
x x 2
1 x 2 x
x x 2
1 x
x
1
x
x 2
1 x
x
x
1
) x ( f
2
'
⇒ ƒ strict descrescătoare pe (0, ∞) ⇒ ∀x >1, ƒ(x) < ƒ(1) = 0 – 0 = 0
2) x ∈ (0,1) ⇒ x -1< 0. Inegalitatea devine
x
1 x
x ln

>
.
Fie funcţia
x
1 x
x ln ) x ( f

− ·
, cu derivata
( )
⇒ <

− · 0
x x 2
1 x
) x ( f
2
'
ƒ este strict
descrescătoare pe (0,1) ⇒ ∀x <1, ƒ(x) > ƒ(1) = 0.
5.DERIVAREA POLINOAMELOR CU RĂDĂCINI REALE
Fie P(x)=a(x-x
1
)(x-x
2
)…(x-x
n
) un polinom cu derivata P

(x)=a[(x-x
2
)(x-x
3
)……
(x-x
n
)+(x-x
1
)(x-x
3
)…(x-x
n
)+…+(x-x
1
)(x-x
2
)…(x-x
n-1
)].
Atunci
n
x x
1
2
x x
1
1
x x
1
) x ( P
) x (
'
P

+ +

+

· 
(*)
5.1 DEMONSTRAREA INEGALITĂŢILOR CU P,P

,P
’’
,f şi f


14
IDEE: Se înmulţeşte (*) cu ƒ şi se derivează termen cu termen, obţinând în membrul
drept o expresie cu semn constant cunoscut, iar în membrul stâng la numărător
expresia din inecuaţie.
Exemplul 1: Dacă P∈R[X] este un polinom cu toate rădăcinile reale, atunci
P
’’
P- (P

)
2
< 0.
Soluţie: Derivăm relaţia (*) şi obţinem:
[ ]
0
2
)
n
x x (
1
2
)
2
x x (
1
2
)
1
x x (
1
) x (
2
P
2
) x ( ' P ) x ( P ) x ( ' ' P
<

− −− ·
− ⋅

.
Deoarece P
2
> 0 ⇒ P
’’
P - (P

)
2
< 0.
Exemplul 2: Dacă P∈R[X] este un polinom cu toate rădăcinile reale pozitive, atunci
P

P+xP
’’
P- x(P

)
2
≤ 0.
Soluţie: Înmulţim relaţia
n
x x
1
2
x x
1
1
x x
1
) x ( P
) x (
'
P

+ +

+

· 
cu x şi apoi o derivăm
'
n 2 1
'
x x
x
x x
x
x x
x
) x ( P
) x ( xP

+ +

+

· 
0
) x x (
x
) x x (
x
) x x (
x
P
' P ' xP P ) ' ' xP ' P (
2
n
n
2
2
2
2
1
1
2


− −− ·
− +

deoarece rădăcinile x
1
.... x
n
şi pătratele perfecte sunt ≥ 0 ⇒ P

P + xP
’’
P - x(P

)
2
≤ 0.
5.2 CALCULUL SUMELOR DE FORMA

·
− α
n
1 k
m
k
) x (
1
unde α ∈ R, m ∈ N

, iar x
1
, x
2
,…, x
n
, sunt rădăcini ale unui polinom P.
Exemplu:
Dacă P(x)=x
n
+nx+1 are rădăcinile x
1
,x
2
,…,x
n
, calculaţi

;
3
1
1
1 ∑
·

·
n
k k
x
S ;
) 2 (
1
1
2
2 ∑
·

·
n
k k
x
S ;
) 1 (
1
1
3
3 ∑
·

·
n
k k
x
S
Soluţie:
PentruS
1
: luăm în relaţia

n
x x
1
2
x x
1
1
x x
1
) x ( P
) x (
'
P

+ +

+

· 
,x=3⇒
1 n 3
n
3
) 1
1 n
3 ( n
) 3 ( P
) 3 ( ' P
n
1 k
k
x 3
1
+ +
+

· · ∑
· −
15
Pentru S
2
: derivăm relaţia
n
x x
1
2
x x
1
1
x x
1
) x ( P
) x (
'
P

+ +

+

· 
,o înmulţim cu (-1) şi
luăm x =2
[ ]
) x (
2
P
) x ( P ) x (
II
P
2
) x (
I
P
n
1 k
2
)
k
x x (
1 −
· ∑
·

x=2⇒
[ ]
·

· ∑
·
− ) 2 (
2
P
) 2 ( P ) 2 (
II
P
2
) 2 (
I
P
n
1 k
2
)
k
x 2 (
1
2
) 1 n 2
n
2 (
) 1 n 2
n
2 (
2 n
2 ) 1 n ( n
2
) 1
1 n
2 (
2
n
+ +
+ +

− − +

.
Pentru S
3
: derivăm
[ ]

·

− ·

n
1 k
2
)
k
x x (
1
) x (
2
P
2
) x (
I
P ) x ( P ) x (
II
P
, împărţim la 2 şi luăm x=1⇒

·

n
k k
x x
1
3
) (
2
= 2
3
P
)
I
P 2
2
)
I
P ( P
II
P ( P )
II
P
I
P 2
I
P
II
P P
III
P (
÷
− − − +
3
3 2
1
3
2
) ( 2 3
) (
1
P
P P PP P P
x x
I II I III n
k k
+ −
·


·
luăm x=1⇒
· ∑
·

n
1 k
3
)
k
x 1 (
1
3
)) 1 ( P ( 2
3
)) 1 (
I
P ( 2 ) 1 (
II
P ) 1 (
I
P ) 1 ( P 3 ) 1 (
2
P ) 1 (
III
P + −
.
6. CALCULUL DERIVATEI DE ORDIN n
Prezentăm patru formule de derivare directă de ordin n.
1.
1
) (
) (
! ) 1 ( 1
+

⋅ −
·

,
`

.
|

n
n
n
a x
n
a x
2.
( )
,
`

.
|
+ ·
2
sin sin
) (
π
n x x
n
3.
( )

,
`

.
|
+ ·
2
cos cos
) (
π
n x x
n
4.
) ( ) (
0
) (
) (
k k n
n
k
k
n
n
g f C g f

·

· ⋅
(Leibnitz)
Demonstrarea lor se face prin inducţie:
1. P(n) :
1
) (
) (
! ) 1 ( 1
+

⋅ −
·

,
`

.
|

n
n
n
a x
n
a x
,P(1) :
2
) 1 (
) (
1 1
a x a x −

·
,
`

.
|

adevărat.
[ ]
⇒ −

− ··
∑ ∑
· ·
) 1 (
) (
1
) (
) ( ) ( ) ( 1
) (
) ( '
1
2 2
2
1
n
k
k
I
II
I
n
k k
x x x P
x P x P x P
x x x P
x P
16
Presupunem P(n) adevărat. Să demonstrăm că P(n+1) este adevărat. Derivăm
termen cu termen relaţia din P(n) şi obţinem:
) 1 (
) (
)! 1 ( ) 1 (
) (
! ) 1 ( 1 1
2
1
1
) ( ) 1 (
+ ⇒

+ ⋅ −
·

,
`

.
|

⋅ −
·
]
]
]
]

,
`

.
|

·

,
`

.
|

+
+
+
+
n P
a x
n
a x
n
a x a x
n
n
I
n
n
I
n n
adevărat.
2. P(n): (sin x)
(n)
= sin(x+n
2
π
) , P(1): (sin x)
`
= sin(x+
2
π
) = cos x adevărat.
Presupun P(n) adevărată. Să demonstrăm că P(n+1) este adevărată. Derivăm relaţia
din P(n): (sin x)
(n+1)
= [(sin x)
(n)
]’
) (n P
·
(sin(x+n
2
π
))’=
= cos(x+n
2
π
) = cos(-x-n
2
π
) = sin(
2
π
+x+n
2
π
) = sin(x+(n+1)
2
π
).
Am utilizat formulele sin α = cos(
2
π
-α ) şi cos α =sin(
2
π
-α ).
4. P(n): (ƒ
°
g)
(n)
=
) ( ) (
0
k k n
n
k
k
n
g f C

·

P(1): (ƒ
°
g)’ =
' ' ' 1
1
1
0
' 0
1
) ( ) 1 (
1
fg g f fg C g f C g f C
k
k k k
+ · + ·

·

adevărat.
Presupunem P(n) adevărat. Să demonstrăm că P(n+1) este adevărat.
P(n+1): (ƒ
°
g)
(n+1)
=
) k (
g
) k 1 n (
f
1 n
0 k
k
1 n
C
− +

+
·
+

°
g)
(n+1)
= ( ) [ ] [ ] · + ·
]
]
]

· ⋅
+ − − +
· ·

∑ ∑
) 1 k ( ) k n ( ) k ( ) k 1 n (
n
0 k
k
n
'
) k (
n
0 k
) k n ( k
n
'
) n (
g f g f C g f C g f
) 1 n ( 1 n
1 n
) n ( ' n
1 n
' ' ) 1 n ( 2
1 n
' ) n ( 1
1 n
) 1 n ( 0
1 n
) 1 n ( n
n
) n ( ' n
n
1 n
n
' ' ) 1 n ( 2
n
1
n
' ) n ( 1
n
0
n
) 1 n ( 0
n
) 1 n ( n
n
) n ( ' n
n
) n ( ' 1 n
n
) 1 n ( ' ' 1 n
n
' ' ) 1 n ( 1
n
' ) n ( 1
n
' ) n ( 0
n
) 1 n ( 0
n
fg C g f C g f C g f C g f C
fg C g f ) C C ( g f ) C C (
g f ) C C ( g f C fg C g f C g f C g f C
g f C g f C g f C g f C
+ +
+ +

+ +
+
+
+ − −
+ + − − −
− +
+ + + + + ·
· + + + + + +
+ + + · + + + +
+ + + + ·
Exemplu Calculaţi ƒ
(n)
(x) pentru funcţiile:
a)
·
− −
·
+ −
·
) n (
2 x
1
3 x
1
) 2 x )( 3 x (
1
6 x 5
2
x
1
) x ( f
1 n
) 2 x (
! n
n
) 1 (
1 n
) 3 x (
! n
n
) 1 (
) x (
) n (
f
++


· ⇒
b) ⇒ − − + + − · − − ·

·
'
x ln 2 ln ) 1 x ln( ) 1 x ln( x 2 ln ) 1
2
x ln(
x 2
1
2
x
ln ) x ( f
]
]
]


+
+− · ⇒


+
+

· ⇒
n
x
1
n
) 1 x (
1
n
) 1 x (
1
)! 1 n (
) 1 n (
) 1 ( ) x (
) n (
f
) 1 n (
x
1
1 x
1
1 x
1
) x (
'
f
17
[ ]
]
]
]

,
`

.
| π
+ −
,
`

.
| π
+ · ⇒
⇒ − · ·
2
n x 2 sin 2
2
n x 8 sin 8
2
1
) x ( f
x 2 sin x 8 sin
2
1
x 5 cos x 3 sin ) x ( f ) c
n n ) n (

d)ƒ(x) = e
5x
sin3x ⇒
∑ ∑
· ·
− −

,
`

.
|
π
+ · · ⇒
n
0 k
n
0 k
k x 5 k n k
n
) k ( ) k n ( k 5 k
n
) n (
2
k x 3 sin 3 e 5 C ) x 3 (sin ) e ( C ) x ( f
e)
3 x
x 2 cos
) x ( f

·
∑ ∑
· ·
+
− −


]
]
]

π
− + ·

,
`

.
|

·
n
0 k
n
0 k
1 k
k
k n k
n
) k (
) k n ( k
n
) n (
) 3 x (
! k ) 1 (
2
) k n ( x 2 cos 2 C
3 x
1
) x 2 (cos C ) x ( f
7. DETERMINAREA FORMEI DERIVATEI DE ORDIN n
Uneori nu este posibil să găsim forma concretă a derivatei de ordin n, dar
putem determina aspectul său general.
Exemplu Calculaţi ƒ
(n)
(x) pentru x
e x f
1
) ( ·
.
Soluţie ƒ
I
(x)=-
x
e
x
1
2
1
ƒ
II
(x)=
x
e
x x
1
4 3
1 2

,
`

.
|
+ ƒ
III
(x)=
x
e
x x x
1
6 5 4
1 6 6

,
`

.
|
− − −
ƒ
IV
(x)=
x
e
x x x x
1
8 7 6 5
1 12 36 24

,
`

.
|
+ + + . Observăm că expresia din faţa lui
x
e
1
este un
polinom în
x
1
de grad egal cu dublul ordinului derivatei, deci afirmăm P(n): ƒ
(n)
(x)=P
2n
x
e
x
1
1

,
`

.
|
,
unde P
2n
înseamnă polinom de gradul 2n.
P(1), P(2), P(3), P(4) sunt adevărate.
Presupunem P(n) adevărat. Să demonstrăm că şi polinomul P(n+1) este
adevărat.
P(n+1): ƒ
(n+1)
(x)=P
2n+2
x
e
x
1
1

,
`

.
|
ƒ
(n+1)
(x)=[ ƒ
(n)
(x)]’=[P
2n
x
e
x
1
1

,
`

.
|
]’=
18
=
x
n
x
n
n
n
n
n
n
e
x
P e
x x
P
x x
P
1
2 2
1
2 2
2
2
2
1 2
2
1 2
'
2
1 1 1 1 1

,
`

.
|
·
]
]
]
]
]
]
]
]

,
`

.
|

,
`

.
|
+
,
`

.
|

,
`

.
|
+
+ +

  
  
      
  
.
Aplicaţie: Fie ƒ: R → R, definită prin
( )
( ] [ )
¹
¹
¹
'
¹
∞ ∪ − ∞ − ∈
− ∈
·

, 1 1 , x , ) x ( P
1 , 1 x , e
) x ( f
1 x
1
2
unde P(x) este un polinom cu coeficienţi reali. Să se determine P aşa încât ƒ să fie
indefinit derivabilă pe R .
Soluţie: Considerăm P(x)=a
0
x
n
+a
1
x
n
+…+a
n-1
x+a
n
, ƒ este indefinit derivabilă pe
R - {-1,1}, fiind elementară.
În x =1, ƒ este indefinit derivabilă dacă au loc condiţiile:
l
s
(1) = l
d
(1) = a
0
+a
1
+…+a
n-1
+a
n
ƒ

s
(1) = ƒ

d
(1) = na
0
+(n-1)a
1
+…+a
n-1
…………………………………...
ƒ
s
(n-1)
(1) = ƒ
d
(n-1)
(1) = n!a
0
+(n-1)!a
1
ƒ
s
(n)
(1) = ƒ
d
(n)
(1) = n!a
0
ƒ
s
(n+1)
(1) = ƒ
d
(n+1)
(1) = 0
ƒ
s
(n+2)
(1) = ƒ
d
(n+2)
(1) = 0
……………………………
Observaţie: Deoarece derivatele la dreapta de la ordinul (n+1) la ∞ sunt toate nule şi
derivatele la stânga de acelaşi ordin vor fi nule. Dar la stânga lui 1 avem funcţia ƒ(x)=
1
1
2
− x
e
, ale cărei derivate de orice ordin au acelaşi aspect şi deoarece aceste
derivate sunt nule de la ordinul (n+1) la ∞ ne aşteptăm să fie nule de la ordinul 0 la
∞.
Calculăm ƒ
(n)
(x), pentru x∈(-1,1)
ƒ
(n)
(x)=
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )


·
+·
+


− +

− +


,
`

.
|
+

,
`

.
|

·
·

,
`

.
|

,
`

.
|
·

,
`

.
|
⋅ ·

,
`

.
|
·

,
`

.
|
n
0 k
1 x 2
1
k 2
1 x 2
1
k 2 n 2
k
n
n
0 k
k
1 x 2
1
k n
1 x 2
1
K
n
n
1 x 2
1
1 x 2
1
n
1 x 2
1
1 x 2
1
n
1 x
1
e
1 x
1
Q e
1 x
1
P C
e e C e e e e
2
unde în baza punctului (7), luând
19
g(x) =
( ) 1 2
1
− x
e
⇒ g
(n)
(x) = P
2n
( ) 1 x 2
1
e
1 x
1

,
`

.
|


şi
h(x) =
( ) 1 2
1
+

x
e
⇒ h
(n)
(x) = Q
2n
( ) 1 x 2
1
e
1 x
1
+

,
`

.
|
+

Datorită indefinitei derivabilităţi a lui ƒ, orice derivată este continuă, deci putem
calcula ƒ
s
(n)
(1) trecând la limită ƒ
(n)
(x) cu x→1, x<1.
ƒ
s
(n)
(1)=
( )

·

<

·

,
`

.
|
·
n
0 k
4
1
k 2
k
n
n
1 x
1 x
0 e
2
1
Q 0 C ) x ( f l i m
unde
( )
( )
( )
( )
0
e
t P
l i m e t P l i m e ) y ( P l i m e
1 x
1
P l i m
t
k 2 n 2
t
2
t
k 2 n 2
t
v . s
y t
2
y
k 2 n 2
y
v . s
1 x
1
y
1 x 2
1
k 2 n 2
1 x
1 x
·

· − · · ·

,
`

.
|


∞ →


∞ → − ·

− ∞ →
− ∞ →

·


<

⇒ ƒ
d
(n)
(1)=0, ∀n∈N . Obţinem sistemul:
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
· − +
· + + − +
· + + + +


0 a ! n
0 a ! 1 n a ! n
. .......... .......... .......... ..........
0 a ... a 1 n na
0 a a ... a a
0
1 0
1 n 1 0
n 1 n 1 0

care rezolvat de jos în sus, duce la soluţia a
0
= a
1
= …= a
n-1
= a
n
= 0 ⇒ P = 0.
8. DERIVAREA FUNCŢIILOR PARE, IMPARE ŞI PERIODICE
1. Dacă ƒ:R→R este o funcţie pară, atunci derivata sa, ƒ ’ este o funcţie impară
deoarece ƒ(-x)= ƒ(x), ∀x∈ R⇒ - ƒ ’(-x)= ƒ ’(x), ∀∈ R⇒ ƒ ’(-x) = - ƒ ’(x), ∀x∈ R.
2. Dacă ƒ:R→R este o funcţie impară, atunci derivata sa ƒ`este o funcţie pară,
deoarece ƒ(-x) = -ƒ(x), ∀x∈R⇒ -ƒ ’(-x)= - ƒ ’(x), ∀x ∈ R ⇒ƒ ’(-x) =ƒ ’(x), ∀∈R.
3. Dacă ƒ: R→R este o funcţie periodică de perioadă T, atunci şi derivata sa ƒ’
este periodică de perioadă T, deoarece: ƒ(x+T)= ƒ(x), ∀∈R ⇒ƒ ’(x+T)= ƒ ’(x), ∀ x ∈R.
20
PRIMITIVE
I. CALCULUL PRIMITIVELOR
1. Schimbarea de variabilă
Metoda 1 de schimbare de variabilă:


ϕ ⋅ ϕ ) x ( ' )) x ( ( f dx = F(ϕ (x)) + C
unde f este o primitivă a lui ƒ.
Regulă: Se notează cu ϕ (x) sau y acea parte din funcţia de integrat care:
- ne deranjează (în sensul că în tabelul de primitive apare ca primitivă şi
nu în funcţia de integrat: arcsin, arctg, ln, e
x
, √, etc.);
- eventual se repetă;
- a cărei derivată este factor la numărător;
- în raport cu care se exprimă restul funcţiei.
Dacă nu reuşim aşa notăm cu ϕ (x) sau cu y expresia:
- a cărei derivată este unul din factorii de la numărător şi
- în raport cu care se exprimă restul funcţiei:
Exemplul1:

( )

·
+
I
1 x
2
ln x
dx
s.v. ϕ (x) = ln x ⇒ϕ’(x)=
x
1
s.v. y = ln x ⇒ dy =
x
1
dx
I=
) x (
1 ) x (
1
'
2

ϕ
+ ϕ
dx = I=

+1 y
1
2
dy = arctg y + C
= arctg ϕ (x) + C

= arctg (ln x) + C = arctg (ln x) + C
Exemplul2:
I=
∫ ∫ ∫

+

·

+
     
2 1
2
3
2 2
3
9 1
3 arcsin
9 1 9 1
3 arcsin
I I
dx
x
x
dx
x
x
dx
x
x x
I
1
=∫
·

dx
x
x
2
9 1
21
a) schimbare de variabilă ϕ (x)=
2
9 1 x − ,
C
2
x 9 1
9
1
) x (
9
1
dx ) x ( '
9
1
dx
2
x 9 1
x 9
9
1
I
2
x 9 1 2
x 8 1
) x ( '
+ − − ·
∫ ∫
+ ϕ − · ϕ − ·


− · ⇒
− /
/ −
· ϕ C
b) schimbare de variabilă y =
2
9 1 x − ,

+ − − · + − · − ·


·
C C
2
2
x 9 1
9
1
y
9
1
dy
9
1
I
dx
x 9 1
x 9
dy
I
2
=
dx
x
x


2
3
9 1
3 arcsin
a) schimbare de variabilă ϕ (x)=arcsin 3x, ϕ ’(x)=
2
9 1
3
x −
I
2
=
C C + · +

ϕ
⋅ · ϕ ⋅ ϕ ·


⋅ x 3 arcsin
12
1
4
) x (
3
1
dx ) x ( ' ) x (
3
1
dx
x 9 1
3
x 3 arcsin
3
1
4
4
3
2
3
b) schimbare de variabilă y=arcsin 3x, dy=
dx
x
2
9 1
3

I
2
= C C +

· + ⋅ · x 3 arcsin
12
1
4
y
3
1
dy y
3
1
4
4
3
Exemplul3:
I=
( )
∫ ∫
ϕ
+ − ϕ
· ϕ
+ ϕ − ϕ
·

+ −
dx ) x ( '
4
2
3 ) x (
1
dx ) x ( '
13 ) x ( 6 ) x (
2
1
13
x
e 6
x 2
e
x
e
=
a) schimbare de variabilă ϕ (x) = e
x
, ϕ ’(x) = e
x
=
C C +

· +
− ϕ
2
3 e
arctg
2
1
2
3 ) x (
arctg
2
1
x
b) schimbare de variabilă y = e
x
, dy = e
x
dx,
I=
( )

+

· +

·
+ −
·
+ −
C C
2
3 e
arctg
2
1
2
3 y
arctg
2
1
dy
4 3 y
1
dy
13 y 6 y
1
x
2 2
Putem utiliza partea a doua a regulii, notând cu ϕ (x) sau y expresia a cărei
derivată este unul din factorii de la numărător.
Exemplul4:
I=

+
dx
x
x
8
3
1
22
a) schimbare de variabilă ϕ (x) = x
4
, ϕ ’(x) = 4x
3
I=
( )
∫ ∫
+ · + ϕ ·
ϕ +
ϕ
·
+
C x arctg
4
1
C (x) arctg
4
1
dx
(x) 1
(x) '
4
1
dx
x 1
4x
4
1
4
2 8
3
b) schimbare de variabilă y = x
4
, dy = 4x
3
dx
I=
( )

+ · + ·
+
C C
4
2
x arctg
4
1
arctgy
4
1
y 1
dy
4
1
Exemplul5:
I=
dx
x
2
sin 4
cosx


a) schimbare de variabilă ϕ (x) = sin x, ϕ ’(x) = cos x
I=∫
+
+

− · +
+ ϕ
− ϕ
− ·
ϕ −
ϕ
C C
2 sinx
2 sinx
ln
4
1
2 (2)
2 (x)
ln
4
1
dx
(x)
2
4
(x)
,
b) schimbare de variabilă y=sin x, dy=cos x dx
I=∫
+
+

− · +
+

− ·

C C
2 sinx
2 sinx
ln
4
1
2 y
2 y
ln
4
1
y 4
dy
2
Exemplul 6:
I=∫
+
dx
cosx 2
sinx
Schimbarea de variabilă trebuie să fie cât mai acaparatoare adică să cuprindă
şi constantele aditive.
a) schimbare de variabilă ϕ (x) =2+cos x, ϕ ’(x)= -sin x
I=
[ ]
[ ]
C C + + − · + ϕ − · +
ϕ
− ·
∫ ∫
ϕ ϕ − ·
ϕ
ϕ

cosx 2 C (x) 2
2
1
(x)
dx (x) ' (x) dx
(x)
(x) ' 2
1
2
1
b) schimbare de variabilă y = 2+cos x, dy = - sin x dx,
I=
∫ ∫
+ + − · + − · + − · − · −

C C C cosx 2 2 y 2
2
1
y
dy y
y
dy
2
1
2
1
Exemplul 7:
I=


dx
x
x
3
1
Pentru a găsi schimbarea de variabilă ne întrebăm cine derivat dă x .
Răspunsul este:
23
a)
C + ·
∫ ∫
·
2
3
x
dx x dx x
2
3
2
1
, deci luăm ϕ (x)=
2
3
x
ϕ ’(x)=
x
2
3
,
I=
∫ ∫
+

,
`

.
|
· + ϕ ·
ϕ −
ϕ
·

C C
2
3
2 3
x arcsin
3
2
(x) arcsin
3
2
dx
(x) 1
(x) '
3
2
dx
x 1
x
2
3
3
2
b) schimbare de variabilă y =
dx x
2
3
dy x
2
3
· ⇒
,
I= ∫
+ · + ·

C C
2
3
2
arcsinx
3
2
arcsiny
3
2
y 1
dy
3
2
Exemplul 8:
I=

+ x cos 1
sin2x
4
dx
Deoarece sin 2x = 2 sin x cos x = (sin
2
x)’ = (-cos
2
x)’ luăm schimbarea de variabilă
ϕ (x) = cos
2
x ⇒ ϕ ’(x)== - 2 sin x cos x = -sin 2x
I=
C C +
]
]
]

+ + − · +

]
]
]

ϕ + + ϕ − ·
ϕ +
ϕ
− x cos 1 x cos ln (x) 1 (x) ln dx
(x) 1
(x) '
4 2 2
2

Dacă nu nimerim schimbarea de variabilă ″ cea mai bună″ care să ne ducă
la o funcţie cu primitivă imediată, putem efectua schimbarea de variabilă în etape,
simplificând succesiv funcţia de integrat.
Exemplul 9:
I=∫


+
dx
x 1
3x
e 1
e
6
2
2arcsinx
arcsinx
3
3
Soluţia 1: schimbare de variabilă ϕ (x) = arcsin x
3
⇒ ϕ ’(x) =
6
2
x 1
3x

I=
( ) C C + ϕ · + ϕ

+
ϕ
ϕ
ϕ
(x) F (x) '
e 1
e
(x)) f(
(x) 2
(x)
deoarece nu cunoaştem primitiva funcţiei ƒ.
Recuperăm funcţia ƒ notând
ϕ (x) = y ⇒ƒ(y)=

+
· ⇒
+
dy
e 1
e
F(y)
e 1
e
2y
y
2y
y
= (schimbare de variabilă u(y) =
e
y
⇒ u’(y) = e
y
) =

+ ) y (
2
u 1
) y ( ' u
dy = arctg u(y) + C = arctg (e
y
) + C
I = F(ϕ (x)) + C = arctg(e
ϕ
(x)
) + C = arctg( )
3
arcsinx
e + C
24
Soluţia2: schimbare de variabilă y = arcsin x
3
⇒ dy =
dx
x 1
3x
6
2


I=

+
·

+
2 y 2
y
t 1
dt
dy
e 1
e
= arctg t + C = arctg e
y
+ C = arctg (
3
x arcsin
e
) + C
schimbare de variabilă t = e
y
⇒ dt = e
y
dy
Exemplul 10 I=
( )

− ⋅ − ⋅ − +
⋅ −
dx
x
e 1
x
e 1 arcsin
x
e
x
e 1 arcsin ln
)
x
e 1 (arcsin
4
ln 1
oluţia 1: schimbare de variabilă ϕ (x) = arcsin
x
e 1−
⇒ ϕ ’(x)
x
e 1 2
x
e
)
x
e (
x
e 1 2
1
x
e 1 1
1

− · − ⋅


+ −
·
⇒ I = -2

ϕ ⋅ ϕ +
ϕ
ϕ ·
    
)) x ( ( f
4
) x ( ) x ( ln 1
) x ( ln
⋅ ϕ ’(x) dx = -2 F(ϕ (x)) + C
Notăm cu y = ϕ (x) ⇒ f(y) =
y y ln 1
y ln
4
⋅ +

F(y) =
y y ln 1
y ln
4
⋅ +

dy =

ψ +
ψ
ψ

)) y ( ( g
4
) y ( 1
) y (
⋅ ψ ’(y) dy = G(ψ (y)) + C
s.v. ψ (y) = ln y ⇒ ϕ ’(y) =
y
1
Notăm cu t = ψ (y) ⇒ g(t) =
4
t 1
t
+

G(t) =
∫ ∫
+
·
+ ) t ( u 1
1
2
1
dt
t 1
t
2 4
⋅ u’(t) dt =
2
1
ln[u(t) + ) t ( u 1
2
+ ] + C
u(t) = t
2
⇒ u’(t) = 2t =
2
1
ln[t
2
+
4
t 1+ ] + C
⇒ F(y) = G(ψ (y)) + C = G(ln y) + C =
2
1
ln [ln
2
y+ y ln 1
4
+ ] + C
⇒ I = -2 F(ϕ (x)) + C = -2 ⋅
2
1
ln [ln
2
ϕ (x) + ) x ( ln 1
4
ϕ + ] + C =
= - ln [ln
2
(arcsin
x
e 1− ) + ) e 1 (arcsin ln 1
x 4
− + ] + C
Soluţia 2. schimbare de variabilă y = arcsin
x
e 1− ⇒ dy =
x
x
e 1 2
e

dx
I = -2

⋅ + y y ln 1
y ln
4
dy = (schimbare de variabilă t = ln y ⇒ dt =
t
1
dy)
25
= -2

+
4
t 1
t
dt = (schimbare de variabilă u = t
2
⇒ du = 2t dt)
= -2

+
2
u 1
du
= - ln (u +
2
u 1+ ) + C = - ln(t
2
+
4
t 1+ ) + C =
= - ln [ln
2
y + y ln 1
4
+ ] + C = - ln [ln
2
(arcsin
x
e 1− ) + ) e 1 (arcsin ln 1
x 4
− + ] + C
PRINCIPII DE SCHIMBARE
1) Dacă apar doi factori ne întrebăm care prin derivare devine celălalt şi acesta va fi
ϕ (x);
2) Dacă apar doi factori ne întrebăm cine derivat dă cel mai simplu factor
şi acesta va fi ϕ (x);
3) Schimbările trebuie să fie cât mai acaparatoare, cuprinzând şi
constantele legate cu +, -, ⋅ , de expresia ce trebuie notată cu ϕ (x).
Metoda 2 de schimbare de variabilă

f (ϕ (x)) dx = ) y ( f


-1
(y))’ dy
unde f este o funcţie bijectivă.
Se utilizează, când interiorul integralei se poate aranja sub forma f(ϕ (x)), fără
să mai apară ϕ ’(x).
Notăm y = ϕ (x) şi cum ϕ este bijectivă, scoatem x = ϕ
-1
(y) ⇒ dx = [ϕ
-1
(y)]’
dy.
Exemplul 1. I = ∫ sin x dx. Schimbare de variabilă ϕ (x) = x ⇒ ϕ ’(x) =
x 2
1

care nu apare în integrală. Notăm y = x ⇒ x = y
2
⇒ dx = 2y dy ⇒ I = ∫ 2y sin y dy
= 2 ∫ y(cos y)’dy = -2y cos y + 2∫ cos y dy = -2y cos y + 2sin y + C =
= -2 x cos x + 2sin x + C
26
Exemplul 2. I =


+
1 e
1 e
x
x
dx. Dacă fac schimbarea de variabilă ϕ (x) = e
x
⇒ ϕ ’(x) =
e
x
nu este factor la numărător, deci nu pot aplica Metoda I
Notăm y = e
x
⇒ x = ln y ⇒ dx =
y
1
dy
I = ∫

+
1 y
1 y

y
1
dy. Facem schimbarea de variabilă ϕ (y) =
1 y
1 y

+
⇒ ϕ ’(y) =
2
) 1 y (
1
1 y
1 y


+

care nu apare la numărător. Aplic Metoda II
t =
1 y
1 y

+
⇒ t
2
=
1 y
1 y

+
⇒ y t
2
- t
2
= y+1 ⇒ y =
1 t
1 t
2
2

+

⇒ dy =
2 2
2 2
) 1 t (
) 1 t ( t 2 ) 1 t ( t 2

+ − −
dt =
2 2
) 1 t (
t 4


dt
I = ∫ t ⋅ ∫
·
+ − +

·+

dt
) 1 t )( 1 t )( 1 t (
t 4
dt
) 1 t (
t 4
1 t
1 t
2
2
2 2 2
2
= ∫

,
`

.
|
+
+

+
+
+
1 t
D
1 t
C
1 t
B At
2
dt =
2
A
ln(t
2
+1) + B arctg t + C ln(t-1)+ D ln(t+1) + C
INTEGRAREA FUNCŢIILOR IRAŢIONALE (cazuri particulare ale Metodei 2)
(1)
)
n
k
n
P
x ,...,
2
k
2
P
x ,
1
k
1
P
x , x ( R

dx
adică primitiva unei funcţii raţionale ce conţine diverşi radicali din diverse puteri ale
lui x. Se face schimbarea de variabilă ce distruge toţi radicalii: înlocuim pe x cu o
putere a unei noi variabile y astfel încât să fie anihilaţi toţi radicalii ,adică: x = y
α
,
unde α = c.m.m.m.c. (k
1
, k
2
, …, k
n
).
Exemplul 1. I =4 3
6
x x
x x
dx schimbare de variabilă x = y
12

(12 = c.m.m.m.c. (2,3,4,6))
dx = 12y
11
dy ⇒ I = ∫


3 4
2 6
y y
y y
12y
11
dy = ∫


1 y
1 y
4
y
10
⋅ 12 dy =
= 12 ∫ (y
2
+1)(y +1) y
10
dy = 12 ∫ (y
13
+ y
12
+ y
11
+ y
10
) dy =
= 12

,
`

.
|
+ + +
11
y
12
y
13
y
14
y
11 12 13 14
+ C = 12

,
`

.
|
+ + +
11
) x (
12
) x (
13
) x (
14
) x (
11 12 12 12 13 12 14 12
+ C
27
GENERALIZARE ) ) x ( f ,..., ) x ( f , ) x ( f , x ( R
n 2 1
k k k

dx
unde f este bijectivă. Facem s.v. f(x) = y
α

, α = c.m.m.m.c. (k
1
, …, k
n
) ⇒
⇒ x = f
-1
(y
α
) ⇒ dx = (f
-1
(y
α
))’ dy
(2) SUBSTITUŢIILE LUI EULER
) c bx ax , x ( R
2

+ + dx
Euler a distins trei cazuri: a > 0, c > 0 şi ∆ ≥ 0. În toate aceste variante Euler a
notat radicalul cu y, apoi a introdus noi elemente în schimbare, alături de y aşa încât
prin ridicarea la pătrat şi reducere să rămână mereu o ecuaţie de gradul I în x ,din
care se scoate x în mod unic ca o funcţie de y.
1
0
. a > 0 schimbarea de variabilă c bx ax
2
+ + = y t a ⋅ x |
2
unde t
a
⋅ x s-a adăugat pentru a distruge termenul de gradul II din membrul
stâng.
ax
2
+ bx + c = y
2
t 2
a
x ⋅ y + ax
2
⇒ x =
y a 2 b
c y
2
t

2
0
. c > 0 schimbarea de variabilă c bx ax
2
+ + = yx t c |
2
unde t
c
a fost pus pentru a distruge termenul liber din membrul stâng, iar x a fost
pus lângă y, pentru a putea împărţi ceea ce rămâne, după reducerea lui c, prin x,
ceea ce duce la o ecuaţie de gradul I în x.
ax
2
+ bx + c = y
2
x
2
t 2
c
xy + c | : x
ax + b = y
2
x t 2 c y ⇒ x =
a y
y c 2 b
2


3
0
. ∆ ≥ 0 şi x
0
o rădăcină schimbarea de variabilă c bx ax
2
+ + = y(x – x
0
) |
2
a(x –x
0
)(x –x
1
) = y
2
(x – x
0
)
2
⇒ ax – ax
1
= y
2
x – y
2
x
0

⇒ x =
a y
) x x ( a
x
a y
ax x y
2
1 0
0
2
1 0
2


+ ·


Exemplul 1. I =

+ + + 2 x 2 x x
dx
2
. Avem a = 1 > 0, c = 2 > 0, ∆ < 0.
a > 0 schimbare de variabilă
2 x 2 x
2
+ +
= y – x |
2
⇒ x
2
+ 2x + 2 = y
2
–2xy + x
2

⇒ x =
) 1 y ( 2
2 y
2
+

⇒ dx =
2
1
dy
) 1 y (
2 y 2 y
2
1
dy
) 1 y (
2 y ) 1 y ( y 2
2
2
2
2
+
+ +
⋅ ·
+
+ − +
28
I =
2
1

+
+ +

) 1 y (
2 y 2 y
y
1
2
dy = ∫

,
`

.
|
+
+
+
+
2
) 1 y (
C
1 y
B
y
A
dy = A ln(y) + Bln(y+1) -
1 y
C
+
+
C.
unde y =
2 x 2 x
2
+ +
.
29

2

- există, sunt finite şi egale

l i mf ' ( x) = l i mf ' ( x) = f ' ( a)
x→ a x< a x→ a x> a

Observaţie:
'

Metoda (III) nu funcţionează mereu:nu merge când măcar o limită

laterală a lui f nu există, caz în care nu putem spune nimic despre derivabilitatea lui f în a. 5. ƒ este derivabilă în x=a ⇔ graficul lui ƒ admite tangentă geometrică în punctul A(a, ƒ (a)) (adică este rotund în jurul lui A). Ecuaţia tangentei la Gƒ în A(a,ƒ(a)) este y-ƒ(a) = ƒ '(a)(x-a) unde ƒ'(a) = panta tangentei geometrice la Gƒ în A(a, ƒ(a)) , adică este tgα ,α fiind unghiul dintre tangentă şi axa OX. PROBLEME TIP 1. PROBLEMA CLASICĂ Exemplul 1:
3x + 5 , x ∈( − ∞,−1]  3 Fie ƒ:R→R, ƒ (x)=  x + 3 , x ∈( −1,2]  3 x 2 −1 , x ∈( 2, ∞) 

Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ. Soluţie Continuitate ƒ este continuă pe R ⁄ {-1,2} fiind elementară

în x = -1 ls(-1)= x →

−1 x< − 1

l i m( 3x + 5) = 2

l i mx3 + 3 = 2 l (-1)=
d

x→ − 1 x> − 1

( )

ƒ este continuă în x=-1

ƒ (-1)=-3+5=2

2 fd ( − 1) = l i m = lim = l i m = l i mx − x + 1 = 3 ⇒ƒ x→ − 1 x − ( − 1) x→ − 1 x + 1 x→ − 1 x + 1 x→ − 1 3 3 ( ) x< − 1 în x=2 x> − 1 x> − 1 x> − 1 este derivabilă în x=-1 şi ƒ '(-1)=3 . f ( − 1) = l i m = lim =3 s x→ − 1 x − ( − 1) x→ − 1 x + 1 în x= -1 x< − 1 x< − 1 f ( x ) − f ( − 1) x + 3 − 2 x + 1 . 2 fs ( 2) = l i m = l i m = l i m(x + 2x + 4) = 1 2 x→ 2 x − 2 x → 2 x − 2 x→ 2 x< 2 x< 2 x< 2 .3 în x=2 l i mx 3 + 3 = 1 1 l (2)= s x→ 2 x< 2 ( ) ( l i m3x 2 − 1 = 1 1 l (2)= d x→ 2 x> 2 ) ƒ este continuă în x=2 ƒ (2)=8+3=11 ⇒ ƒ este continuă pe R Derivabilitatea ƒ este derivabilă pe R ⁄ {-1.2} fiind elementară f ( x ) − f ( − 1) 3x + 5 − 2 . 3 3 x + 3− 1 1 x − 8 .

4 2 2 3x − 1 − 1 1 3 x − 4 . Derivabilitatea ƒ este derivabilă pe R \ {0} fiind elementară. ƒ (x)=  x  0 .b∈R aşa încât ƒ:(0. Determinaţi a. f ( x) − f (0) lim = lim x →0 x →0 x −0 1 x 2 sin 1 −0 1 x = lim x sin = 0 x →0 x −0 x lim ⇒ x →0 deoarece 0≤ x sin x = x sin x ≤ x  1 1 0 ≤ lim x sin x ≤ lim  x = 0 x→ 0 x→ 0 ⇒ƒ este derivabilă în x=0 şi f '(0)=0. x = 0 Studiaţi derivabilitatea lui ƒ. x= 0 Observaţie: Metoda III nu funcţionează în acest caz deoarece 1 1 1  lim f ' ( x ) = lim  2 x sin − cos  = 0 − lim cos = nu există x →0 x →0 x →0 x x x Exemplul 3. Derivata lui ƒ este  1 1  2 s i n − c o s. x ∈ R \ {0} ƒ '(x)=  x x  0 .∞) → R definită prin . în x=0. x ∈ R \ {0} Exemplul 2: Fie ƒ:R→R. Soluţie: Continuitatea ƒ este continuă pe R (s-a demonstrat). ( )  2 1  x s i n . f ( 2) = l i m = lim = 3 l i m(x + 2) = 1 2 d x→ 2 x − 2 x → 2 x − 2 x → 2 x> 2 x> 2 x> 2 ⇒ ƒ este derivabilă în x = 2 şi ƒ ' (2) = 12 ⇒ ƒ este derivabilă pe R.

∞) să fie derivabilă pe (0.∞)\{e} fiind elementară în x=e l i m n3 x = l n3 e = 1 l l (e)= s x→ e x< e ld(e)= x → l i ma x+ b) = a e+ b ( e x> e (1) ƒ (e)=ln3e= 1 ⇒ƒ este continuă în x = e ⇔ ae + b = 1 în x = e Derivabilitate: ƒ este derivabilă pe (0.∞)\ {e} fiind elementară  → 3  3 2 l nx − 1 ( l nx − 1) ( l nx + l nx + 1) l nx − l ne 3 ' f s( e) = lx→ ie mx − e = lx→ ie m x − e = 3lx→ ie mx − e = e x< e x< e x< e a +xb − 1 (1) a −xa e ' f d( e) = lx→ ie mx − e = lx→ ie mx − e = a x> e x> e ⇒ƒ este derivabilă în x=e ⇔ a = 3 ⇒ b = -2.∞). x ∈ ( e.5  ln 3 x .e] ƒ (x)=   ax + b. x ∈ ( 0. e 2. DERIVABILITATEA FUNCŢIILOR CU MODUL . Soluţie: Continuitate : ƒ este continuă pe (0.

2}. g : R → R. Este derivabilă pe R ale expresiilor din modul. ƒ(x)= x +8 −6 x− 1 Exemplul 3: Fie funcţia . Atunci: 1. iar ƒ(x)=  g(x) . . Dacă g(a)≠ 0 ⇒ƒ este derivabilă în x = a şi ƒ '(a) = ± g'(a). ƒ(x) = x  x-2 +  x-1 + 3x . 2. . ne arată că  g este derivabilă în rădăcinile multiple ale lui g. ƒ este derivabilă pe R \ {-2. ne arată că  g este derivabilă oriunde unde g nu se anulează. INTERPRETARE: 1. Exemplul 2: Fie ƒ: R→ R. excepţie rădăcinile simple Exemplul 1: Fie ƒ:R→R. nu este derivabilă in rădăcină CONCLUZIE:Funcţiile cu modul sunt peste tot derivabile. 2. Răspunsul este dat de urmatoarea PROBLEMĂ: Fie ƒ. cu g derivabilă. 3. 3. Dacă g(a)=0 şi g'(a)=0⇒ƒeste derivabilă în x = a şi ƒ '(a)=0. Dacă g(a)=0 şi g'(a)≠ 0⇒ƒ nu este derivabilă în x = a. se pune problema unde rămâne derivabilă după aplicarea modulului.2 Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ. 3}. 2. ƒ(x)= x 4 x 2 −4 + x − 1 3 x + x 2 −5 x +6 Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ: Soluţie: ƒeste continuă pe R fiind elementară.ƒ este continuă pe R.6 Idee: Dându-se o funcţie derivabilă. ne arată că  g nu este derivabilă în rădăcinile simple ale lui g. Soluţie: .ƒeste derivabilă pe R\{1. fiind elementară. ∀x∈R.

ƒ nu este Dderiv = (1. ∞ )   2 ⇒ ( x − 10 ) ≥ 0 ⇒  x ∈ R ⇒ x ∈ [1. x ∈(10 .10 ]  x −1 − 3. ∞ )  x ≥ −8  x ∈ [ − 8.7 a) Să se determine domeniul maxim de definiţie.deci ƒ nu este derivabilă în x = 1. Aranjăm interiorul radicalului mare ca un pătrat perfect: a2 + x + 8 −6 b2 −2 ab x −1 = x +8− 2 a 2 +b 2 x −1⋅ 3 = x −1− 2 x −1 ⋅ 3+ 9 = a b a 2 −2 ab b2 ( x −1 −3 ) 2 ⇒ ⇒ f ( x) = ( x −1 −3 ) 2 = x −1 −3 Deoarece funcţia radical nu este derivabilă în rădăcinile expresiei din interiorul ei. b) ƒ este continuă pe [1.∞) \ {10} − x −1 + 3.∞). ∞) derivabilă nici în rădăcina simplă a expresiei din modul: x −1 − 3 = 0 ⇒ x −1 = 3 ⇒ x −1 = 9 ⇒ x = 10 ⇒ Pentru un studiu riguros explicităm modulul: f ( x ) =  în x =1: ' f d (1) = f (x) − f (1) − x − 1 + 3 − 3 1 lim =lim =−lim =− ⇒ ∞ x → 1 x − 1 x→ 1 x − 1 x→ 1 x − 1 x> 1 x> 1 x> 1 ƒ nu este derivabilă în x=1. fiind elementară. atunci interiorul radicalului este un pătrat perfect. x −1 nu este derivabilă în x = 1. x ∈[1. ∞)   Observaţie: Dacă din condiţia de existenţă a unui radical rezultă un pătrat perfect ≥ 0. Soluţie: a) Condiţiile de existenţă impuse de radicali sunt:  x −1 ≥ 0  ⇒  x + 8 − 6 x −1 ≥ 0    x ≥1  x + 8 ≥ 6 x − 1 2 ⇒ x + 8 ≥ 0 ⇒   x ≥1   2  x − 20x + 100 ≥ 0 ⇒  x ≥ −8  x ≥1   x ∈ [1. b) Să se studieze continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ. în x =10: .

ƒ(x) = Studiaţi continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ. ∞) ( x −1 + 1 = ( ) x − 1 − 1) x −1 +1 2 2 ƒ nu este derivabilă în rădăcina simplă a expresiei din modul. deoarece Exemplul 5: x −1 nu există în jurul lui 1. Fie ƒ:I→R. dar este derivabilă în x=1.  x −1 −1 =  2 x − 1 .8 f s' (1 0) = f d' (1 0) = Exemplul 4: − x− 1+ 3 x−10 1 lim = − lim =− x→ 1 0 x − 1 0 x → 1 0 ( x − 1 0) x − 1 + 3 6 x< 1 0 x<1 0 ( ) x − 1− 3 x−10 1 lim = lim = x→ 1 0 x − 1 0 x → 1 0 ( x − 1 0) x − 1 + 3 6 x>1 0 x>1 0 ( ) ⇒ƒ nu este derivabilă în x = 10 ⇒ Dderiv= (1.∞) \ {10} x + 2 x −1 + x − 2 x −1 Fie ƒ:[1. adică x=2. Pentru studiul derivabilităţii aranjăm interioarele radicalilor mari ca pătrate perfecte: x + 2 x −1 = x −1+ 2 x −1 + 1 = x − 2 x −1 = x −1− 2 ⇒ f (x) = x − 1 + 1+ 2 .∞) fiind elementară. b) Să se studieze continuitatea şi derivabilitatea lui ƒ Soluţie: a) Deoarece arcsin :[-1.∞) \ {2}. x x Dderiv = [1.∞) → R. x ∈ ( 2. ƒ(x)= arcsin 1 − x −arcsin 1 + x a) Să se determine domeniul de definiţie I al lui ƒ. impunem condiţiile:  2 2  . Soluţie: ƒ este continuă pe [1.1]→−  π π . x ∈ [1 2] .

atunci g∘h: A → C.   2 2 g(x)=arcsin x.1] → − .x∈φ ⇒ x ∈− ∞ . Mai mult f ( x) = arcsin ƒ este derivabilă pe  − . În cazul nostru h: − . nu este derivabilă în ± 1.   1 2  x∈ −  1 1  2 .iar g derivabilă pe B \{y0}. ∞) = − .  2 2 .  2 2    1   1  x ∈ − . nu va fi derivabilă în orice x0∈A cu proprietatea că h(x0)=y0.1) =  − ∞. −1 ≤ 1 + x ≤1 x x − ≤ 1 x ≤1 1 −x −1 ≤ x ≤1 1 +x 1) x∈(-∞. ∞) ⇒ −1 ≤ x ≤ x −1  -x +1 ≤   0≤−1 x ≤1 x −1 fals ∀x  1  ⇒ x ∈− . ∀ x 1 1   x ∈ − ∞.  soluţie a ecuaţiei h(x)= ± 1.1)⇒− 1 ≤ x ≤ 1⇒ −1− x +   x ≤ − +   ≤ − x ≤ −1 − x 1  ≤  1 1x x x    1≤0 fals ∀x ⇒x ∈ φ −≤ 1 0 av ∀ d x x 2x≤ 1 ≤1 2) x ∈ ( − 1.9 x ≠ 1.1] .. 2 Dacă h: A → B şi g: B → C. rezultă  1 1 g∘h nu este derivabilă în orice x ∈ − . 2 = I   x x − arcsin 1− x 1+ x b) ƒ este continuă pe I fiind elementară. h ( x ) = sunt funcţii derivabile pe 1± x  2 2  1 1 − 2 . ∞  ( −1. ∞) ⇒ −1 ≤ 1 1+ x  x∈− . −1 ≤ 1 −x ≤1 .  → [ −1. Deoarece studiul derivabilităţii în x = ± vom apela la următorul rezultat:  1 1  2 2 1 cu definiţia este foarte anevoios. x ≠ -1 . cu h derivabilă pe A.   ∞ 2   −1 − x ≤ + x  ≤x 1   2 x ≥−1 0≤1 adev.  fiind elementară.   ( − ∞.iar    1 1 x  π π g : [ −1.1)⇒− 1 ≤ x ≤1 ⇒ 1− x 1) x∈(-∞. ∞  2  . 2  . ∞ ⇒ 2 2     2) x ∈ (1.

Pentru studiul derivabilităţii avem: Soluţie rapidă: rezolvăm ecuaţia x2+x = 4x-2 ⇒ x2-3x+2 = 0 cu x1=1 şi x2=2.2)  .Utilizăm metoda III : 4 .h :R→R cu g. iar f(x)=min(max)(g(x). Rezultă Dderiv=R \ {1. ∞) + x.  .2}.2 ) şi facem studiul clasic al derivabilităţii în x = 1 şi x = 2.1]  [ 2.  x 2 x ∈ ( − ∞. 4x-2) Soluţie: ƒ este continuă pe R.10 h(x)=1 x 1 =1⇒ x =1− x ⇒ x = 1− x 2 x = 1 ⇒ x = 1 + x ⇒ 0 = 1 fals 1+ x h(x)= -1 x = −1 ⇒ x = −1 + x ⇒ 0 = −1 fals 1− x x 1 = −1 ⇒ x = −1 − x ⇒ x = − 1+ x 2 ⇒Dderiv=  − .h(x)). . 3.h derivabile. ∞ ) f ' (x) =  2 x + 1.  1 1  2 2 Exemplu 1: Studiaţi derivabilitatea funcţiei ƒ:R→R . care sunt rădăcini simple. x ∈ ( − ∞. Atunci f este peste tot derivabilă excepţie rădăcinile simple ale ecuaţiei g = h. x ∈ (1. Soluţie clasică: explicităm min: x2+x ≥ 4x-2 ⇔ x2-3x+2 ≥ 0⇔ x ∈( −∞1]  [2. ƒ(x) = min(x2+x .1)  ( 2. ∞) ⇒ f (x) =   4 x − 2. x ∈ (1. fiind minimul a două funcţii continue.g.DERIVAREA FUNCŢIILOR CU MINIM ŞI MAXIM PROBLEMĂ: Fie f.

4-x ). x ∈ (1.2}. x ∈ ( 3.1.1]  f ( x) =   1.0]  x 2 . rezultă că Dderiv=R -{0. ƒ(x)=min( 1. x ∈ ( 0.3}. ƒ nu este derivabilă în x=2 Exemplul 2: Studiaţi derivabilitatea funcţiei ƒ:R→R.11 l i m (x) = 4 ≠ 3 = l i m (x) ⇒ f f ' ' x→ 1 x< 1 x→ 1 x< 1 ƒ nu este derivabilă în x=1 l i m (x) = 5 ≠ 4 = l i m (x) ⇒ f f ' ' x→ 2 x< 2 x→ 2 x< 2 ⇒Dderiv = R \{1. x = 3 este rădăcină simplă pentru ecuaţia 4 – x = 1 .3] 4 − x. x2 . Soluţie: Fiind mai multe funcţii se recomandă reprezentarea grafică sau explicarea prin darea valorilor:  x. 4.DEMONSTRAREA INEGALITĂŢILOR CU AJUTORUL DERIVĂRII . x . ∞)  Deoarece x = 0 este rădăcină simplă a ecuaţiei x = x 2. x = 1 este rădăcină simplă pentru ecuaţia x2 = 1 . x ∈ ( − ∞.

h(x) şi se calculează ƒ ’(x). x − arctgx şi calculăm 1+ x2 Soluţie : Considerăm funcţia f ( x ) = ' f (x) = 2 2 1−x 1 − 2x − = <0 2 2 2 2 2 (1 + x ) 1+x (1 + x ) pe (0.∀x ∈ D = interval cu un capăt 0.   π . ƒ(x) = g(x) .x considerăm funcţia g(x) = tg x . atunci ƒ are extreme pe D. Exemplul 1: Demonstraţi că x 1+x 2 posibile variantele: < arctg x .   2 3 x3 .2 ƒ are un maxim negativ ⇒ ƒ(x) ≤ 0 pe D ⇒ g(x) ≤ h(x) pe D.12 PROBLEMĂ: Să se demonstreze inegalitatea g(x) ≤ h(x) [g(x) ≥ h(x)] . Evident tg x > 0 pe  0. π ⇒x + 2 tg x > 0 pe  0. Sunt 2. 2) Dacă ƒ’ se anulează pe D (în interior).x şi îi calculăm derivata g’(x)=1+tg2x-1= tg2 x > 0 pe  0.   π  ⇒ g este strict crescătoare 2 .∞)⇒ ƒ este strict descrescătoare pe (0.∞) ⇒ ∀ x > 0 avem ƒ(x)< ƒ(0) = 0 Exemplul 2: Demonstrăm că tgx > x +  π x3 .deci ∀ x ∈ D(x ≥ 0 sau x ≤ 0) avem ƒ(x) ≥ ƒ(0) = 0 sau ƒ(x) ≤ ƒ(0) = 0 ⇒ g(x) ≥ h(x) sau g(x) ≤ h(x) pe D. a cărei derivată este 3   Soluţie: Considerăm funcţia f ( x ) = tgx − x − f ' ( x ) = 1 + tg 2 x −1 − x 2 = tg 2 x − x 2 = ( tgx − x )( tgx + x ) . Soluţie: Se consideră funcţia ƒ:D→R.∀ x > 0.1 ƒ are un minim pozitiv ⇒ ƒ(x) ≥ 0 pe D ⇒ g(x) ≥ h(x) pe D. 2. ∀x ∈  0. Avem cazurile: 1) Dacă ƒ ’ are semn constant pe D rezultă că ƒ este strict monotonă pe D . 2 Pentru a determina semnul factorului tg x .

∞) ⇒∀x >0.∞) ⇒∀x >0.∀ x > 0. Soluţie: Fie funcţia f ( x ) = e x −1 −ln( 1 + x ) a cărei derivată este f ' ( x ) = e x − 1 . ƒ(x)< ƒ(0)=0.  ⇒ƒ este strict crescătoare pe  0. Observaţie: Dacă ƒI > 0 ⇒ƒ strict crescătoare. 1+ x Deoarece nu putem determina rădăcinile şi semnul acestei derivate. ∞) . Exemplul 5: Demonstraţi că lnx < x. ƒIV(x)< ƒIV(0)=0⇒ ⇒ƒIII(x) strict descrescătoare pe (0. Soluţie: Fie funcţia ƒ(x) = ln x . ∞) ⇒ ∀ x > 0 avem ƒ ’(x) > ƒ ’(0) = 0 ⇒ ƒ este strict crescătoare pe (0. 6 120 x3 x5 − 6 120 f II ( x ) = −sin x + x − f III ( x ) = −cos x +1 − f IV ( x ) = sin x − x ? 0 f V ( x ) = cos x −1 ≤ 0 ⇒f IV strict descrescătoare pe (0. ƒII(x)< ƒII(0)=0⇒ ⇒ƒI(x) strict descrescătoare pe (0. ∀ > 0 . ∀x ∈ ( 0.   π  π  π  ⇒∀x > 0  <  avem g(x) > g(0) = 0 ⇒ tg x – x > 0 pe  0. Dacă ƒI ≥ 0 şi ƒI are ca rădăcini un interval ⇒ƒ crescătoare. f ( x ) = e + (1 + x ) 1 2 2 > 0 ⇒ f ' este strict crescătoare pe (0.∞)⇒∀x >0. vom '' x utiliza derivatele de ordin superior.x . Dacă ƒI ≥ 0 şi ƒI are rădăcini izolate ⇒ƒ strict crescătoare. ƒIII(x)< ƒIII(0)=0⇒ ⇒ƒII(x) strict descrescătoare pe (0.∞) ⇒∀x >0.  ⇒ ∀ x > 0  <  avem ƒ(x) > ƒ(0) = 0. ∞) ⇒ ∀ x > 0 avem ƒ(x) > ƒ(0) = 0. Exemplul 4: Demonstraţi că sin x ≤ x − Soluţie: Fie funcţia ƒ(x)= sin x − x + f I ( x ) = cos x −1 + x2 x4 − ?0 2 24 x3 ?0 6 x2 ?0 2 x3 x5 + .∞)⇒∀x >0.  ⇒ƒ ’(x) > 0 pe 2  2  2  π  π  π  0. ƒI(x)< ƒI(0)=0⇒ ⇒ƒ(x) strict descrescătoare pe (0.13 pe  0. 2 2    2 x Exemplul 3: Demonstraţi că e x >1 + ln( 1 + x ).cu derivata .

.1) ⇒ ∀x <1. ∞) ⇒ x −1 > 0 . ƒ(x) < ƒ(1) = 0 – 0 = 0 2) x ∈ (0.1 DEMONSTRAREA INEGALITĂŢILOR CU P. ∞) ⇒ ∀x >1.P’’. cu derivata f ( x ) = − < 0 ⇒ ƒ este strict x 2x x ( ) descrescătoare pe (0. ∀ x ∈ ( 0. Atunci ' P (x) P(x ) = 1 x − x1 + 1 x − x2 + + 1 x − xn (*) 5.∞).DERIVAREA POLINOAMELOR CU RĂDĂCINI REALE Fie P(x)=a(x-x1)(x-x2)…(x-xn) un polinom cu derivata P’(x)=a[(x-x2)(x-x3)…… (x-xn)+(x-x1)(x-x3)…(x-xn)+…+(x-x1)(x-x2)…(x-xn-1)]. x 2 x −1 x −1 ' .în două variante: 1) x ∈ (1. ƒ(x) > ƒ(1) = 0. eliminăm numitorul x-1.f şi f ’ .1 x 1− x = 0 ⇒ x = 1 ∈ ( 0... ƒ(x) ≤ ƒ(-1) = -1< 0 Exemplul 6: Demonstraţi că ∞ ....Inegalitatea devine ln x < Fie funcţia f ( x ) = ln x − 1 − x x− x −1 cu derivata x f ' (x) = x −1 2 2 x = 1 − x +1 = − x − 2 x +1 = − x −1 < 0 ⇒ x x 2x x 2x x 2x x ( ) ⇒ ƒ strict descrescătoare pe (0..P’. Facem tabelul de x l nx 1 < . ∞ ) \ { 1} x− 1 x x −1 . ∞) ⇒ f are extreme pe (0. 5.1) ⇒ x -1< 0..14 ƒ I(x) = − 1 = variaţie al lui ƒ: X 0 1 ’ ++++++++++++++ ++++++ 0 ƒ (x) -1 ƒ(x) (max) ⇒∀ x > 0. x Soluţie: Deoarece avem interes ca derivata să nu conţină lnx. Inegalitatea devine ln x > Fie funcţia f ( x ) = ln x − x −1 .

obţinând în membrul drept o expresie cu semn constant cunoscut.xn.(P’)2< 0. calculaţi n n 1 1 1 .2 CALCULUL SUMELOR DE FORMA ∑ (α − x k =1 n 1 k )m unde α ∈ R. iar în membrul stâng la numărător expresia din inecuaţie. Exemplul 2: Dacă P∈R[X] este un polinom cu toate rădăcinile reale pozitive. xn şi pătratele perfecte sunt ≥ 0 ⇒ P’P + xP’’P . atunci P’P+xP’’P. iar x1.x=3⇒ n− 1 n 1 P ' (3) n (3 +1) = = n ∑ P (3) k= 3 − x k 1 3 + 3n +1 . Deoarece P2 > 0 ⇒ P’’P .x(P’)2 ≤ 0. Exemplul 1: Dacă P∈R[X] este un polinom cu toate rădăcinile reale. Exemplu: Dacă P(x)=xn+nx+1 are rădăcinile x1. xn. Soluţie: Derivăm relaţia (*) şi obţinem: P' ' ( x ) ⋅ P ( x ) − [ P ' ( x )] 2 P (x) 2 =− 1 ( x − x1 ) 2 − 1 (x − x 2 ) 2 − − 1 (x − x n ) 2 <0. 5. Soluţie: Înmulţim relaţia ' P (x) P(x ) = 1 x − x1 + 1 x − x2 + + 1 x − xn cu x şi apoi o derivăm xP ' ( x ) x x x = + + + P( x ) x − x1 x − x 2 x − xn ' x1 x2 xn (P'+ xP' ' )P − xP' P' =− − − − ≤ 0 deoarece rădăcinile x1 2 2 2 P (x − x1 ) (x − x 2 ) (x − x n ) 2 .….x(P’)2 ≤ 0. atunci P’’P.. S1 = ∑ . m ∈ N ..(P’)2 < 0.15 IDEE: Se înmulţeşte (*) cu ƒ şi se derivează termen cu termen. S2 = ∑ 2 3 k =1 ( 2 − x k ) k =1 3 − x k k =1 (1 − x k ) n ∗ Soluţie: PentruS1: luăm în relaţia ' P (x) P(x ) = 1 x − x1 + 1 x −x2 + + 1 x − xn . x2.x2. S3 = ∑ ..…. sunt rădăcini ale unui polinom P.

împărţim la 2 şi luăm x=1⇒ ∑ (x − x k =1 n 2 k )3 = (P III P +P II I I II II I 2 I P − 2P P )P − (P P − (P ) 2P ) 3 P ÷2 1 P III P 2 − 3PP I P II + 2( P I ) 3 luăm ∑ (x − x )3 = 2P 3 k =1 k n x=1⇒k∑1 = n 1 (1 − x k ) 3 = P III (1) P 2 I II I 3 (1) −3P (1) P (1) P (1) + 2( P (1)) 3 2( P (1)) .  1  1.o înmulţim cu (-1) şi luăm x =2 P ' ( x) = P ( x) 1 ∑x−x k= 1 k n I n P II ( x) P ( x ) − P I ( x ) 1 ⇒ = −∑ ( −1) ⇒ 2 2 P ( x) k= 1 ( x − x k ) [ ] 2 2 I II n 1 P (x ) − P ( x )P(x ) = ∑ 2 k= (x − x ) 2 1 P (x) k 2 n− 1 2 n −2 n n (2 + 1) − n ( n − 1) 2 ( 2 + 2 n + 1) n 2 ( 2 + 2 n + 1) [ ] 2 I II n 1 P ( 2) − P ( 2) P ( 2 ) = = x=2⇒ ∑ 2 k = (2 − x ) 2 1 P ( 2) k [ ] . 3. CALCULUL DERIVATEI DE ORDIN n Prezentăm patru formule de derivare directă de ordin n.16 Pentru S2: derivăm relaţia ' P (x) P(x ) = 1 x − x1 + 1 x −x2 + + 1 x − xn . Pentru S3: derivăm P II 2 I n ( x ) P( x ) − P ( x ) 1 =− ∑ 2 k= (x − x ) 2 1 P (x) k [ ] . P(n) :   x−a ( n) (1) (−1) n ⋅ n! −1  1  = .  = n +1 ( x − a) 2  x −a ( x − a) . ( f ⋅ g ) = ∑ C n f k =0 Demonstrarea lor se face prin inducţie:  1  1. 6.   x−a 2. ( n) = (−1) n ⋅ n! ( x − a) n+1 ( sin x ) ( n) π  = sin  x + n  2  ( cos x ) ( n) π  = cos  x + n  2  n (n) k (n−k ) ( k ) g (Leibnitz) 4.P(1) :  adevărat.

Presupunem P(n) adevărat. Să demonstrăm că P(n+1) este adevărat. P(1): (sin x)` = sin(x+ ) = cos x adevărat.   =  ( x − a ) n +1  ( x − a) n+ 2  x − a       π π ) . Derivăm relaţia π P (n ) din P(n): (sin x)(n+1)= [(sin x)(n)]’ = (sin(x+n ))’= 2 = cos(x+n π 2 ) = cos(-x-n π 2 ) = sin( π 2 +x+n π 2 ) = sin(x+(n+1) π 2 2 ). Să demonstrăm că P(n+1) este adevărată. Derivăm termen cu termen relaţia din P(n) şi obţinem:  1     x−a ( n +1)  1  ( n )   (−1) n ⋅ n!  ( −1) n +1 ⋅ (n + 1)!  = =  ⇒ P (n + 1) adevărat. P(n): (sin x)(n) = sin(x+n Presupun P(n) adevărată. Am utilizat formulele sin α = cos( k 4. Să I demonstrăm că P(n+1) este adevărat.17 Presupunem P(n) adevărat. P(n+1): (ƒ °g)(n+1)= ∑ C n +1f (ƒ°g) (n+1) n +1 k k =0 ( n +1− k ) ( k ) g ' = (f ⋅ g) [ (n ) ' ] n n  = ∑C k f ( n −k ) g ( k )  = ∑ C k f ( n +1−k ) g ( k ) + f ( n −k ) g ( k +1) = n n k =0  k =0  [ ] = C 0 f ( n +1) g + C 0 f ( n ) g ' + C1 f ( n ) g ' + C1 f ( n −1) g '' + n n n n  + C n −1f '' g ( n −1) + C n −1f ' g ( n ) + C n f ' g ( n ) + C n fg ( n +1) = C 0 f ( n +1) g + (C 0 + C1 )f ( n ) g ' + n n n n n n n + (C1 + C 2 )f ( n −1) g '' +  + (C n −1 + C n )f ' g ( n ) + C n fg ( n +1) = n n n n n = C 0 +1f ( n +1) g + C1 +1f ( n ) g ' + C 2 +1f ( n −1) g '' +  + C n +1f ' g ( n ) + C n +1fg ( n +1) n n n n n +1 Exemplu Calculaţi ƒ(n)(x) pentru funcţiile: a) f ( x ) = ⇒f (n ) 1 x 2 − 5x + 6 = 1 ( x − 3)( x − 2) = 1 x −3 − 1 x −2 (n ) ⇒ (x) = n n ( −1) n! ( −1) n! − n +1 n +1 ( x − 3) ( x − 2) 2 −1 = ln( x 2 − 1) − ln 2 x = ln( x − 1) + ln( x + 1) − ln 2 − ln x ' ⇒ b) f ( x ) = ln ' ⇒ f (x) = x 2x 1 x −1 + 1 x +1 − 1 x ( n −1) ⇒f (n ) ( x ) = ( −1) ( n −1) ( n − 1)!   1  ( x − 1) n + 1  n − n ( x + 1) x  1 . -α ). P(n): (ƒ°g)(n)= ∑C n f k =0 1 n ( n −k ) π 2 -α ) şi cos α =sin( π g (k ) k P(1): (ƒ°g)’ = ∑C1 f k =0 (1−k ) 1 g ( k ) = C10 f ' g + C1 fg ' = f ' g + fg ' adevărat. 2 2 I 2.

P(4) sunt adevărate.18 1 [ sin 8x − sin 2x ] ⇒ 2 1 π π    ⇒ f ( n ) ( x ) = 8 n sin  8x + n  − 2 n sin  2 x + n  2 2 2    c)f ( x ) = sin 3x cos 5x = d)ƒ(x) = e5xsin3x ⇒ n n π  ⇒ f ( n ) ( x ) = ∑ C k (e5k )( n − k ) (sin 3x )( k ) = ∑ C k 5n − k e5 x 3k sin  3x + k  n n 2  k =0 k =0 e) f ( x ) = cos 2x x −3 (k) n π (−1) k k!  = ∑C k 2n −k cos 2 x + ( n − k )  n 2  ( x − 3) k +1  k =0 n  1  f ( n ) ( x ) = ∑Ck (cos 2 x )( n −k )   n  x −3 k =0 7. dar putem determina aspectul său general. P(3). deci afirmăm P(n): ƒ(n)(x)=P2n x 1  x  e  x  . Să demonstrăm că şi polinomul P(n+1) este adevărat. 1  x  e (n+1) P(n+1): ƒ (x)=P2n+2  x  1  x  e (n+1) (n) ƒ (x)=[ ƒ (x)]’=[P2n  x  ]’= 1 1 . 1 Soluţie ƒ (x)=. P(1). Presupunem P(n) adevărat. P(2). Exemplu Calculaţi ƒ(n)(x) pentru f ( x ) = e x .2 e x x I IV 1 1 1   2 ƒ (x)=  3 + 4 e x x  x II 1 6 1   6 ƒ (x)=  − 4 − 5 − 6 e x x x   x III 1  24 36 12 1  ƒ (x)=  5 + 6 + 7 + 8 e x . DETERMINAREA FORMEI DERIVATEI DE ORDIN n Uneori nu este posibil să găsim forma concretă a derivatei de ordin n. unde P2n înseamnă polinom de gradul 2n. x x x  x 1 Observăm că expresia din faţa lui e x este un 1 polinom în 1 1 de grad egal cu dublul ordinului derivatei.

Aplicaţie: Fie ƒ: R → R. ƒs(n-1)(1) = ƒd(n-1)(1) = n!a0+(n-1)!a1 ƒs(n)(1) = ƒd(n)(1) = n!a0 ƒs(n+1)(1) = ƒd(n+1)(1) = 0 ƒs(n+2)(1) = ƒd(n+2)(1) = 0 …………………………… Observaţie: Deoarece derivatele la dreapta de la ordinul (n+1) la ∞ sunt toate nule şi derivatele la stânga de acelaşi ordin vor fi nule.{-1. fiind elementară.1)  21   e x −1      (n) (n) (n) ( n −k ) (k) ƒ (x)= (n)  2 ( x1−1) − 2 ( x1+1) = e       1  2 ( x1−1) − 2 ( x1+1) = e ⋅e   1      2 ( x1−1) = ∑C  e  k =0  n K n      − 2 ( x1+1) e       = n  1  2 ( x −1)  1  − 2 ( x +1) = ∑ C k P2 n −2 k  ⋅ Q 2k  e e n  x −1   x +1 k =0 unde în baza punctului (7).19     1 1  '  1  1   1  1  x 1  = P2 n  x − x 2  + P2 n  x − x 2 e = P2 n +2  x e x               1  2 n− 2n           2n+ 1 2 n +2   . pentru x∈(-1. ƒ este indefinit derivabilă pe R . f ( x ) = e P ( x ) .1) x ∈ ( − ∞. Dar la stânga lui 1 avem funcţia ƒ(x)= e x2 − . 1 1 x ∈ ( − 1. În x =1.1}.−1] ∪ [1. ƒ este indefinit derivabilă dacă au loc condiţiile: ls(1) = ld(1) = a0+a1+…+an-1+an ƒ’s(1) = ƒ’d(1) = na0+(n-1)a1+…+an-1 …………………………………. Să se determine P aşa încât ƒ să fie ale cărei derivate de orice ordin au acelaşi aspect şi deoarece aceste derivate sunt nule de la ordinul (n+1) la ∞ ne aşteptăm să fie nule de la ordinul 0 la ∞. ∞) unde P(x) este un polinom cu coeficienţi reali.. definită prin  21  x −1 . Calculăm ƒ(n)(x).. luând . Soluţie: Considerăm P(x)=a0xn+a1xn+…+an-1x+an.  indefinit derivabilă pe R .

v − t 2 ( ) ⇒ ƒd(n)(1)=0. ∀x∈ R⇒ . ∀x∈ R...ƒ ’(x)...ƒ ’(-x)= ƒ ’(x)..ƒ ’(x).... 2. ƒs(n)  1 −4 ( n) k f (1)= l i m ( x ) = ∑ C n 0 Q 2 k   e = 0 x→ 1  2 k= 0 x< 1 n 1 unde  1  l i mP2n− 2k   e x→ 1  x − 1 x< 1 1 2 ( x − 1) P2n− 2k ( − t ) = l i mP2n− 2k (y)e = = l i mP2n − 2k ( − t ) e = l i m t = 0 1 y→ − ∞ t= − y t→ ∞ t→ ∞ y= → − ∞ e x− 1 s. ∀ x ∈R. . ∀n∈N ... atunci derivata sa.. Dacă ƒ:R→R este o funcţie pară. deoarece: ƒ(x+T)= ƒ(x). . ƒ ’ este o funcţie impară deoarece ƒ(-x)= ƒ(x).. Obţinem sistemul:  a 0 + a 1 +.20 1 2( x − ) 1 g(x) = e h(x) = e  1  2 ( x −1)  e (n)  x −1  ⇒ g (x) = P2n şi  1  −2( x +1)  e ⇒ h(n)(x) = Q2n  x +1  1 1 1 − 2( x + ) 1 Datorită indefinitei derivabilităţi a lui ƒ. deci putem calcula ƒs(n)(1) trecând la limită ƒ(n)(x) cu x→1. . 3. Dacă ƒ:R→R este o funcţie impară. .... atunci derivata sa ƒ`este o funcţie pară.. Dacă ƒ: R→R este o funcţie periodică de perioadă T. x<1. orice derivată este continuă........... atunci şi derivata sa ƒ’ este periodică de perioadă T... ∀∈R ⇒ƒ ’(x+T)= ƒ ’(x).v y 2 s....  n!a + ( n −1)!a =0 0 1   n!a 0 =0  care rezolvat de jos în sus. DERIVAREA FUNCŢIILOR PARE. ∀x ∈ R ⇒ƒ ’(-x) =ƒ ’(x). duce la soluţia a0 = a1 = …= an-1 = an = 0 ⇒ P = 0. ∀x∈R⇒ -ƒ ’(-x)= . ∀∈ R⇒ ƒ ’(-x) = . .... + a 1 n− = 0 1  0   ... deoarece ƒ(-x) = -ƒ(x). 8. ∀∈R... IMPARE ŞI PERIODICE 1... + a n −1 + a n = 0 na + ( n −1)a +.

).v. Schimbarea de variabilă Metoda 1 de schimbare de variabilă: ( ' ∫ f ( ϕ x )) ⋅ ϕ ( x ) dx = F(ϕ (x)) + C unde f este o primitivă a lui ƒ. y = ln x 1 ⇒ dy = 1 dx x ' ϕ ( x ) dx = I= ∫ y 2 +1 dy = arctg y + C = arctg (ln x) + C = arctg ϕ (x) + C = arctg (ln x) + C Exemplul2: I= ∫ x + arcsin 3 3 x 1 − 9x 2 x 1 −9 x 2 dx = ∫ arcsin 3 3 x dx + ∫ dx 2 1 − 9 x 19 x − 2     x I1 I2 I1= ∫ dx = . ex. a cărei derivată este factor la numărător. CALCULUL PRIMITIVELOR 1.v. ln. I= ∫ ϕ (x) = ln x 1 ϕ ( x ) +1 2 ⇒ϕ ’(x)= 1 x s. a cărei derivată este unul din factorii de la numărător şi în raport cu care se exprimă restul funcţiei: Dacă nu reuşim aşa notăm cu ϕ (x) sau cu y expresia: ∫ x (ln 2 x +1) = I s. în raport cu care se exprimă restul funcţiei. Exemplul1: dx eventual se repetă. arctg.21 PRIMITIVE I. √. Regulă: Se notează cu ϕ (x) sau y acea parte din funcţia de integrat care: ne deranjează (în sensul că în tabelul de primitive apare ca primitivă şi nu în funcţia de integrat: arcsin. etc.

ϕ ’(x) = ex = 1 ϕ( x ) − 3 1 ex −3 arctg + C = arctg +C 2 2 2 2 b) schimbare de variabilă y = ex. I= 1 y 2 − 6 y + 13 dy = ∫ 1 ( y − 3) 2 + 4 dy = 1 y −3 1 ex − 3 arctg + C = arctg +C 2 2 2 2 Putem utiliza partea a doua a regulii. notând cu ϕ (x) sau y expresia a cărei derivată este unul din factorii de la numărător. dy= I2= ∫ y 3 dy = Exemplul3: I= 1 3 1 y4 1 ⋅ +C = arcsin 4 3 x + C 3 4 12 3 1 −9x 2 dx 1 1 =∫ ϕ ( x ) dx = ∫ ' ϕ ( x ) dx ' ∫ 2x x 2 e − 6e +13 ϕ ( x ) − 6ϕ x ) +13 ( ( ϕ( x ) − 3) 2 + 4 e x = a) schimbare de variabilă ϕ (x) = ex. dy = exdx.22 a) schimbare de variabilă ϕ (x)= 1 −9 x 2 . ϕ (x) = ' =− 1 9 −18 x / / 2 1 −9x 2 2 1 −9x 1 1 ⇒I = − ∫ dx = − ∫ ϕ ( x ) dx = − ϕ x ) + C ' ( 2 9 9 9 1 − 9x 1 −9x +C b) schimbare de variabilă y = 1 −9 x 2 . Exemplul4: I= ∫ x3 dx 1 + x8 . ϕ ’(x)= 1 I2= 3 ∫ arcsin 3 3 1 −9x 2 4 3x ⋅ 3 1 − 9x 2 dx = 1 3 1 ϕ4 ( x ) 1 ϕ ( x ) ⋅ ϕ' ( x )dx = ⋅ +C = arcsin ∫ 3 3 4 12 3x + C b) schimbare de variabilă y=arcsin 3x. dy = I=− − 9x 1 − 9x 2 dx 1 1 1 1 − 9x 2 + C ∫ dy = − y + C = − 9 9 9 arcsin 3 I2= ∫ 3x 1 −9 x 2 dx a) schimbare de variabilă ϕ (x)=arcsin 3x.

dy=cos x dx I= ∫ dy 1 y −2 1 sinx − 2 = − ln + C = − ln +C 4 y +2 4 sinx + 2 4 −y 2 Exemplul 6: I= ∫ sinx 2 + cosx dx Schimbarea de variabilă trebuie să fie cât mai acaparatoare adică să cuprindă şi constantele aditive. a) schimbare de variabilă ϕ (x) =2+cos x. I= − ∫ dy y = −∫ y − 1 2 dy dy = . =− 1 2 y 1 2 + C = −2 y + C = −2 2 + cosx + C Exemplul 7: I= ∫ x 1 −x3 dx Pentru a găsi schimbarea de variabilă Răspunsul este: ne întrebăm cine derivat dă x . I= ∫ ϕ ’(x) = cos x . ϕ (x) 1 ϕ −2 (x) 1 sinx − 2 dx = − ln + C = − ln +C 2 4 ϕ (2) + 2 4 sinx + 2 4 − ϕ (x) b) schimbare de variabilă y=sin x. ϕ ’(x) = 4x3 1 4x 3 1 ϕ' (x) 1 1 dx = ∫ dx = arctg ϕ(x) + C = arctg x 4 + C I= ∫ 4 1+ x 8 4 1 + ϕ2 (x) 4 4 ( ) b) schimbare de variabilă y = x4.sin x dx. . 1 dy 1 1 dy = 4x3 dx 4 I= 4 ∫ 1 + y 2 = 4 arctgy + C = 4 arctg ( x ) + C Exemplul5: I= ∫ cosx 2 4 − sin x dx a) schimbare de variabilă ϕ (x) = sin x. ϕ ’(x)= -sin x I= ∫ ϕ' (x) ϕ(x) dx = −∫ [ ϕ(x) ] − 1 2 ϕ' (x)dx [ ϕ(x)] 2 =− 1 2 1 + C = −2 ϕ(x) + C = − 2 + cosx + C b) schimbare de variabilă y = 2+cos x.23 a) schimbare de variabilă ϕ (x) = x4.

putem efectua schimbarea de variabilă în etape. simplificând succesiv funcţia de integrat. 3 x  3 2 2 ϕ' (x) 2 2 I= ∫ 2 dx = ∫ dx = arcsin ϕ(x) + C = arcsin  x 2  3 3 3 3 1− x 3 1 − ϕ2 (x)   +C   b) schimbare de variabilă y = x 2 ⇒ dy = 3 x dx .2 sin x cos x = -sin 2x I= − ∫ dx = −ln ϕ(x) + 1 + ϕ2 (x)  + C = −ln cos 2 x + 1 + cos 4 x  + C         1 + ϕ (x) 2 ϕ' (x) Dacă nu nimerim schimbarea de variabilă ″ cea mai bună″ care să ne ducă la o funcţie cu primitivă imediată.24 1 x 2 dx 3 a) ∫ x dx = ∫ x2 = + C . f( ϕ(x)) Recuperăm funcţia ƒ notând ϕ (x) = y ⇒ƒ(y)= ey 1 + e 2y ⇒ F(y) = ∫ ey 1 + e 2y dy = (schimbare de variabilă u(y) = ey ⇒ u’(y) = ey) = ∫ u ' ( y) 2 1 +u ( y ) dy = arctg u(y) + C = arctg (ey) + C ϕ (x) I = F(ϕ (x)) + C = arctg(e ) + C = arctg e arcsinx ( 3 ) +C . deci luăm ϕ (x)= 3 3 x2 2 ϕ ’(x)= 3 2 x. 2 2 dy 2 2 = arcsiny + C = arcsinx I= 3 ∫ 3 3 1− y 2 3 2 3 +C Exemplul 8: I= ∫ sin2x 1 + cos 4 x dx Deoarece sin 2x = 2 sin x cos x = (sin 2x)’ = (-cos2x)’ luăm schimbarea de variabilă ϕ (x) = cos2x ⇒ ϕ ’(x)== . Exemplul 9: I= ∫ e arcsinx 3 3 1 + e 2arcsinx ⋅ 3x 2 1− x 6 dx 3x 2 1− x 6 Soluţia 1: schimbare de variabilă e ϕ(x) ϕ (x) = arcsin x3 ⇒ ϕ ’(x) = (x) I= ∫ 1 + e 2ϕ(x) ϕ' (x) + C = F( ϕ ) + C deoarece nu cunoaştem primitiva funcţiei ƒ.

ψ (y) = ln y ⇒ ϕ ’(y) = y Notăm cu t = ψ (y) ⇒ g(t) = G(t) = ∫ t 1+t 4 1 t 1+ t 4 ⇒ 1 +u 2 ( t ) dt = 1 1 1 ∫ ⋅ u’(t) dt = ln[u(t) + 2 2 1 +u ( t ) 2 ]+C u(t) = t2 ⇒ u’(t) = 2t = 1 ln[t2 + 1+ t 4 ] + C 2 1 ln [ln2y+ 2 1 +ln 4 y ⇒ F(y) = G(ψ (y)) + C = G(ln y) + C = ⇒ I = -2 F(ϕ (x)) + C = -2 ⋅ = . schimbare de variabilă I = -2 ∫ ln y 1 +ln 4 y ⋅ y y = arcsin 1−e x dx dy = (schimbare de variabilă t = ln y ⇒ dt = 1 dy) t .v.25 Soluţia2: schimbare de variabilă y = arcsin x3 ⇒ dy = I= ∫ ey 1+ e 2y 3x 2 1− x 6 dx ⇒ x3 dy = ∫ dt 1+ t 2 = arctg t + C = arctg ey + C = arctg ( e arcsin )+C schimbare de variabilă t = ey ⇒ dt = ey dy Exemplul 10 I= ∫ ln arcsin 4 1 + ln (arcsin 1−e x ( 1− e x )⋅ e x x ⋅ 1− e x dx ) ⋅ arcsin 1− e oluţia 1: schimbare de variabilă ϕ (x) = arcsin ⇒ ϕ ’(x) = ∫ 1 1−1+ e x ⋅ 1 2 1− e x x ⋅ ( −e ) = − e x x 2 1− e 1− e x ln ϕ x ) ( 1 +ln 4 ϕ x ) ⋅ ϕ x ) ⋅ ϕ ’(x) dx = -2 F(ϕ (x)) + C ( (      =f ( ϕ x )) ( ⇒ I = -2 Notăm cu y = ϕ (x) ⇒ f(y) = ∫ ln y 1 + ln 4 y ⋅ y ln y 1 + ln 4 y ⋅ y ⇒ F(y) = dy = ∫ ψ y) ( 1 + ψ4 ( y ) ⋅ ψ ’(y) dy = G(ψ (y)) + C     g( ψ y )) ( s.ln [ln2 (arcsin 1−e x ]+C 1 ln [ln2 ϕ (x) + 2 1 +ln 4 (a rcsin 1 +ln 4 ϕ x ) ( 1 −e x ) ]+C= )+ ]+C ⇒ dy = ex 2 1−e x Soluţia 2.

2) Dacă apar doi factori ne întrebăm cine derivat dă cel mai simplu factor şi acesta va fi ϕ (x).ln(t2 + 1+ t 4 )+C= 1 +ln 4 (a rcsin 1 −e x ) = . ⋅ . când interiorul integralei se poate aranja sub forma f(ϕ (x)). cuprinzând şi constantele legate cu +. Exemplul 1. Schimbare de variabilă ϕ (x) = care nu apare în integrală. Notăm y = = x ⇒ ϕ ’(x) = 1 2 x x ⇒ x = y2 ⇒ dx = 2y dy ⇒ I = ∫ 2y sin y dy 2 ∫ y(cos y)’dy = -2y cos y + 2∫ cos y dy = -2y cos y + 2sin y + C = = -2 x cos x + 2sin x + C . fără să mai apară ϕ ’(x).26 = -2 ∫ = -2 ∫ t 1+t 4 du 1 +u 2 dt = (schimbare de variabilă u = t2 ⇒ du = 2t dt) = . Metoda 2 de schimbare de variabilă ∫f (ϕ (x)) dx = ∫f ( y ) (ϕ -1(y))’ dy unde f este o funcţie bijectivă. 3) Schimbările trebuie să fie cât mai acaparatoare. scoatem x = ϕ -1(y) ⇒ dx = [ϕ -1(y)]’ dy. de expresia ce trebuie notată cu ϕ (x). Se utilizează. Notăm y = ϕ (x) şi cum ϕ este bijectivă. -.ln (u + 1 +ln 4 y 1+u 2 ) + C = .ln [ln2 y + ] + C = .ln [ln2(arcsin 1−e x )+ ]+C PRINCIPII DE SCHIMBARE 1) Dacă apar doi factori ne întrebăm care prin derivare devine celălalt şi acesta va fi ϕ (x). I = ∫ sin x dx.

k2. …. I = ∫ e x +1 dx. Exemplul 1. deci nu pot aplica Metoda I Notăm y = ex ⇒ x = ln y ⇒ dx = y dy I= ∫ y+ 1 y− 1 1 1 dy.m. x ) dx adică primitiva unei funcţii raţionale ce conţine diverşi radicali din diverse puteri ale lui x.adică: x = y unde α = c.m. Facem schimbarea de variabilă ϕ (y) = y y +1 ⇒ ϕ ’(y) = y −1 y −1 1 ⋅ care nu apare la numărător.. (2. x . Aplic Metoda II y +1 ( y −1) 2 t= y +1 y −1 ⇒ t2 = y+ 1 ⇒ y t2 .t2 = y+1 ⇒ y = y− 1 2 t 2 +1 t 2 −1 ⇒ ⇒ dy = I=∫ t⋅ 2t( t 2 −1) − 2t( t 2 +1) ( t −1) t 2 −1 ⋅ 2 dt = − 4t ( t −1) 2 − 4t 2 2 dt dt = − 4t t 2 +1 ( t 2 −1) 2 dt = ∫ ( t 2 +1)( t −1)( t +1) C D   At + B A + +  dt = = ∫ 2 ln(t2+1) + B arctg t + C ln(t-1)+ D ln(t+1) + C 2 t − 1 t + 1  t +1 INTEGRAREA FUNCŢIILOR IRAŢIONALE (cazuri particulare ale Metodei 2) (1) ∫ R (x.6)) dx = 12y dy ⇒ I = ∫ 11 y 6 −y 2 y 4 −y 3 12y11 dy = ∫ y 4 − 10 1 y ⋅ 12 dy = y− 1 = 12 ∫ (y2 +1)(y +1) y10 dy = 12 ∫ (y13 + y12 + y11 + y10) dy =  (12 x )14 (12 x )13 (12 x )12 (12 x )11   y 14 y 13 y 12 y 11  + C + + = 12  14 + 13 + 12 + 11  + C = 12     14 + 13 12 11      .c.. Se face schimbarea de variabilă ce distruge toţi radicalii: înlocuim pe x cu o putere a unei noi variabile y astfel încât să fie anihilaţi toţi radicalii . (k1.m.. Dacă fac schimbarea de variabilă ϕ (x) = ex ⇒ ϕ ’(x) = x e −1 ex nu este factor la numărător. k1 k n Pn P k 2 P2 x 1. x −6 x x− x 4 α . kn).4. I = ∫ 3 dx schimbare de variabilă x = y12 (12 = c.m..m.c.27 Exemplul 2.3.m.

ceea ce duce la o ecuaţie de gradul I în x. după reducerea lui c.. iar x a fost pus lângă y. (k1. prin x. Avem a = 1 > 0. Facem s. c > 0 şi ∆ ≥ 0.m.din care se scoate x în mod unic ca o funcţie de y. pentru a putea împărţi ceea ce rămâne. ax2 + bx + c = y2 ± 2 20. k1 α f ( x ). I = ∫ x + x + 2x + 2 . alături de y aşa încât prin ridicarea la pătrat şi reducere să rămână mereu o ecuaţie de gradul I în x . ax2 + bx + c = y2x2 ± 2 ax + b = y2x ± 2 30. c = 2 > 0. apoi a introdus noi elemente în schimbare. c > 0 unde ± c a schimbarea de variabilă a ax 2 + bx + c =y± a ⋅ x |2 ⋅ x s-a adăugat pentru a distruge termenul de gradul II din membrul y 2 −c b ±2 a y x ⋅ y + ax2 ⇒ x = schimbarea de variabilă ax 2 + bx + c = yx ± c |2 a fost pus pentru a distruge termenul liber din membrul stâng. ∆ < 0.v... ∆ ≥ 0 şi c c xy + c | : x b 2 c y y 2 −a ax 2 + bx + c y ⇒x = x0 o rădăcină schimbarea de variabilă = y(x – x0) |2 a(x –x0)(x –x1) = y2(x – x0)2 ⇒ ax – ax1 = y2x – y2 x0 ⇒ ⇒x = y 2 x 0 − ax 1 y −a 2 = x0 + a( x 0 − x 1 ) y2 − a dx 2 Exemplul 1. ax 2 + bx + c ) dx Euler a distins trei cazuri: a > 0. k 2 f ( x ).. În toate aceste variante Euler a notat radicalul cu y. α = c. 10. ⇒ x = f-1(y ) ⇒ dx = (f-1 (y ))’ dy α α ∫ R( x. = y – x |2 ⇒ x2 + 2x + 2 = y2 –2xy + x2 ⇒ a > 0 schimbare de variabilă ⇒x = x 2 + 2x + 2 1 y 2 + 2y + 2 1 2y( y + 1) − y 2 + 2 y 2 −2 dy = ⋅ dy ⇒ dx = 2 2( y +1) ( y + 1) 2 ( y + 1) 2 2 . a > 0 unde ± stâng.m. ….c.28 GENERALIZARE unde f este bijectivă. kn f ( x ) ) dx f(x) = y .m. kn) ⇒ (2) SUBSTITUŢIILE LUI EULER ∫ R ( x.

29 I= C. unde y = x 2 + 2x + 2 A B C 1 1 y 2 + 2y + 2 + dy = ∫  + ∫ ⋅ y y +1 ( y +1) 2 ( y +1) 2 y   C  dy = A ln(y) + Bln(y+1) +  y +1  . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful