PECAHAN

NAMA

: …………………………………………..

KELAS

:……………………………………

TARIKH :…………………….

A. Lorek bahagian berdasarkan pecahan yang diberi.

1) 2

2) 1

4

5

3)

3

4) 7

4

8

B. Tulis pecahan bagi kawasan yang dilorek.

1)

2)

a. 8 2 7 4 d. 3 = 8 7 c. Selesaikan pecahan dibawah. 3 1 3 = 9 _ 2 7 = . 6 + + _ 7 3 = 2 = 5 _ 9 f.4) 3) C. 3 + 8 b. 6 = 4 5 e.